IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2010"

Transkript

1 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2010

2 Innehåll 1 Finansiella highlights Virtuell Server och Remote Backup 2 Detta hände Telefoni 4 Om IP-Only Framtidens operatör 24 Förvaltningsberättelse 6 VD har ordet 30 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Hög kvalitet och personlig service 31 Koncernens balansräkning 11 Marknadssegment och kunder 32 Koncernens kassaflödesanalys 14 IP-Onlys nät Moderbolagets resultaträkning 15 IP-Onlys infrastruktur och Plattformar 36 Moderbolagets kassaflödesanalys 18 IP-Only Wholesale 38 Noter 19 Företagsnät 65 Aktie och aktieägare 20 Internetanslutning 66 Styrelse 20 CDN-tjänster/Streaming 68 Adresser 21 Datacenter/Hosting

3 Finansiella highlights 2010»Fortsatt mycket positiv utveckling av EBITDA-resultatet efter genomförda effektiviseringar och förvärv samt god nyförsäljning under året lägger grunden för en framgångsrik långsiktig utveckling av IP-Only«1 Helåret januari-december 2010 Total omsättning 489,2 mkr (369,3) (inklusive vinst från försäljning av nätinfrastruktur). Bruttomarginal 41% (32%) EBITDA 49,0 mkr (-50,8) Rörelseresultat -85,9 mkr (-149,9) Resultat efter skatt -130,9 mkr (-166,2) Resultat per aktie -0,08 kr (-0,23) före utspädning Ny orderingång uppgick till 7,2 mkr (4,2), avseende det beräknade månadsvärdet av kontrakterade fasta och rörliga avgifter. Kassaflöde från den löpande verksamheten -26,7 mkr (-257,6) Likvida medel 25,9 mkr (53,3) per 31 december Mikael Sköld, CFO. Chief financial officer med övergripande ekonomiskt ansvar för IP-Only koncernen.

4 Detta hände Försäljning och rörelseresultat 2010 blev ett mycket bra år för IP-Only. Den växande försäljningen tillsammans med konsolidering av verksamheterna och ett fortsatt fokus på kostnadsbesparingar ledde till att EBITDA-resultatet steg från föregående års -50,8 mkr till +49,0 mkr. En ökning på 100 mkr! Kundtillströmningen har fortsatt utvecklats positivt och orderingången av nya kontrakt ökade med 71% jämfört med I segmentet operatörskunder var ökningen hela 177%. Under året har den underliggande efterfrågan på bandbredd fortsatt att växa, främst beroende på företagens alltmer centraliserade IT-verksamhet och införande av molntjänster och den fortsatt kraftiga ökningen av Internettrafiken över lag. Marknadssegment och tjänster Marknadssegmentet Offentlig sektor hade ett starkt 2010 med ett antal nya affärer inom olika tjänsteområden, bl.a. WAN till Jordbruksverket, Streaming till Skolverket, Remote Backup till Statens Institutionsstyrelse, Internet till kommuner och organisationer i Jämtlands län. IP-Only fortsatte att befästa sin redan starka position i Mediasegmentet med flera stora nya och förnyade avtal med bl.a. Boxer och MTG blev också ett genombrottsår för segmentet Bank & Finans då vi både etablerade närvaro vid ett flertal nya finanshubbar och samtidigt fick tradingplatser inplacerade i våra datorhallar. Bland nya avtal kan nämnas Commerzbank, danska Sydbank och norska Infront. Inom tjänsteområdet Telefoni började förra årets förvärv av operatören Dataphone att ge tydliga positiva resultat. Nyförsäljningen ökade kraftigt till voice-intensiva företag som många gånger inte bara har stora volymer utan också kräver hög tillgänglighet och andra specialanpassningar. Exempel på nya avtal här var TNS-Sifo och ONE Contact. Vårt enskilt största tjänsteområde Företagsnät, där vi samlar lösningar för att knyta samman kunders verksamhetsställen, har också fortsatt att växa. Här tog vi nya kontrakt med bl.a. Sweco, Möller Bil och Inspecta. Tjänsteutveckling och nätutbyggnad IP-Onlys Ethernettjänst har länge varit unik på marknaden och under 2010 vidareutvecklades den i en ny variant, Ethernet Access, speciellt anpassad för operatörer som enkelt vill ansluta sina slutkunder i Norden till centrala portar och med full Ethernet-funktionalitet. Också inom området Internet har IP-Only under året tagit flera stora kliv framåt. Peeringen har fortsatt att byggas ut och då även med IPv6, det nya Internetprotokollet, över vilket vi nu kan utbyta trafik med över 250 andra operatörer. Vi befäste vår position som Framtidens operatör och var först av alla på marknaden med att lansera IPv6 som standard i våra Internettjänster. lennart lakso, group Controller Övergripande ansvar för Business Control och Billing inom IP-Only.

5 IP-Onlys nordiska fiberstamnät fick under året utökad geografisk täckning och redundans, dels genom nätutbyggnad i egen regi men även via bytesaffärer med andra operatörer. Våren 2010 tecknade vi ett avtal med operatören Norrsken, där vi i ett slag femdubblade kapaciteteten i Norrland, bl.a. med ringformade sträckningar bestående av 10 Gbit/s Ethernet. Vårt fiberstamnät växte också betydligt i Finland där vi färdigställde en egen komplett metrofiberring kring Helsingfors samt via svartfiberbyten under hösten, tog oss ända till finsk-ryska gränsen och etablerade egen infrastruktur i Vainikkala. Även i Europa har vi expanderat. På grund av utökat behov av peering samt en kraftigt ökad efterfrågan av våra låg-latencytjänster inom den finansiella sektorn skapade vi under 2010 ett nytt, redundant europeiskt våglängdsnät som knyter samman Norden med de stora europeiska knutpunkterna Amsterdam, London, Paris, Frankfurt och Berlin. I samband med detta etablerade vi oss på viktiga noder såsom Ancotel (Frankfurt), Amsix (Amsterdam) och byggde ut med närvaro på ytterligare en finanshub i London, Interxion. Wholesale 2010 var ett mycket bra år för vår grossistförsäljning till andra operatörer. Framför allt Carrier Ethernet-accesser i Norden och våglängder till internationella operatörer fortsatte att visa en mycket stark tillväxt. Likaså ledde den ökande globala trafiktillväxten, där IP-Only är en viktig länk från finsk-ryska gränsen ned till Europa, bl.a. till att ett antal nya avtal med ryska operatörer. Mobilkundernas explosionsartade ökning i användandet av smart phones, gav IP-Onlys Wholesaleavdelning ett stort antal nya nationella affärer där vår infrastruktur utnyttjas väl för att fiberansluta basstationer för 3G och 4G. Även tjänsterna inom Voice-Wholesale kunde uppvisa en kraftig ökning jämfört med tidigare år, mycket tack vare vår unika SIP trunk och den kraftfulla samtrafiksplattformen från Dataphone-köpet. En annan trend på Wholesale-marknaden som vi under året sett växa sig allt starkare är partnerförsäljningen via systemintegratörer. Där tenderar nätaffären att alltmer blir en integrerad del i helhetslösningen. För IP-Only är denna utveckling mycket positiv då vår styrka och fokus ligger i de skalbara nät- och infrastrukturtjänsterna. 3 total omsättnings- och resultatutveckling De senaste FYra Åren IntÄkter Per segment 2010 Mkr % Bank & Finans % 30 % Systemintegratörer Contact centers Corporate % % Media & Content providers % Operatörer EBITDA (mkr) Total omsättning (mkr) Bruttomarginal % Carin Maher, Delivery Coordinator Primär kontaktperson under leveransprocessen med ansvar för att planera, beställa och samordna interna och externa resurser. Dennis Söderström, Sales Manager Segments Övergripande ansvar för gruppen Segments med särskilt fokus på försäljning mot Public, Media och Bank & Finans

6 Om IP-Only Framtidens operatör 4 IP-Only är en etablerad leverantör av pålitliga och kraftfulla tele- och datakommunikationstjänster till företag och organisationer med högt ställda krav. Grunden i verksamheten, och det vi bygger våra tjänster på, är ett eget nordiskt fibernät, renodlad modern teknik, integrerad samtrafik för telefoni samt ett antal moderna datorhallar. Det som gör oss till en unik leverantör på den nordiska marknaden är att vi kombinerar kraften hos ett väl utbyggt eget fibernät med effektiviteten från en renodlad modern teknik och den personliga servicen hos en mindre organisation. Vi är ett modernare, piggare och mer lyhört alternativ än de äldre telekomjättarna, samtidigt som vi har egen kontroll, stort kunnande och mer muskler än de mindre aktörerna som hyr sina nät. Tack vare att vi äger ett eget fiberstamnät med mycket hög tillgänglig kapacitet så är vi en naturlig leverantör av bandbredd till större företag men även grossistleverantör till en mängd andra operatörer. Med kontroll över hela infrastrukturen har vi också möjlighet att kostnadseffektivt leverera precis så råa eller mer förädlade tjänster som kunderna efterfrågar. Och alltid med hög kapacitet och tillgänglighet. Därför har vi också blivit en framgångsrik leverantör i nischsegment som media, callcenter och Bank & Finans där det ställs mycket speciella krav på kommunikationslösningar. Bland våra kunder återfinns allt från industriföretag som Volvo Aero och SSAB, mediejättar som Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio och operatörer som T-Systems, mobiloperatören Tre, Bredband2 och AllTele. IP-Only har länge förordat IP/Ethernet och Internet som centrala teknologier för moderna kommunikationstjänster. Vi har hjälpt till att driva den trend som innebär centralisering av IT-system, och Internet som bärare för alla former av molntjänster och mediekonsumtion. Detta genom att erbjuda framtidssäkra och kraftfulla kommunikationstjänster inom bl.a. Carrier Ethernet, SIP-telefoni, Internet, CDN-streaming, Virtual server och Remote Backup. Vår vision och strategi framåt IP-Onlys vision och mål är att vara det främsta alternativet bland operatörerna i Norden beträffande kapacitet, driftsäkerhet och service för kunder som har höga krav på datakommunikation, telefoni, Internet, IaaS-tjänster (Infrastruktur som tjänst) och Colocation. Vi lägger stor vikt vid att vara kundnära och flexibelt kunna ge den personliga service och kunskap som krävs, exempelvis när kunden snabbt behöver expertråd från tekniker eller vill utveckla något i sina tjänster. IP-Onlys unika position Vi startade vår verksamhet från grunden 1999, och kunde från början bygga en organisation direkt anpassad till framtidens teknologier och tjänster. Idag har vi under ett och samma tak samlat personer med kompetens och erfarenhet av att bygga och driva varje del av ett komplett fiber-, transmissions- och IP-nät. Till denna effektiva och moderna organisation hör en kraftfull fibernätsinfrastruktur. Just kombinationen av å ena sidan en modern organisation utan några begränsningar i form av gamla affärsområden och föråldrad teknik, och å andra sidan ett nät med en råkraft som annars bara återfinns hos de allra största operatörerna, är det som ger IP-Only en helt unik position på marknaden. Magnus Froste, Head of Development Utvecklar våra system och tjänster med fokus på effektiv drift och hög servicegrad.

7 Strategi IP-Only fokuserar genomgående på att leverera rena, högkvalitativa och kraftfulla tjänster i en modern infrastruktur. Vår strategi bygger på att efterfrågan på bandbredd, såväl ut på Internet som inom företag och organisationer, fortsätter att öka. Vår uppfattning är att denna efterfrågan under de närmaste åren inte bara kommer att fortsätta att öka i samma takt, utan accelerera. Idag ser vi tre primära drivkrafter bakom bandbreddsutvecklingen: företagens centralisering och outsourcing av ITinfrastruktur och i förlängningen åtkomst till applikationer över nätet (s.k. molntjänster) distributionen av ljud och rörlig bild av hög kvalitet över Internet. den explosionsartade ökningen i användandet av mobilt bredband. IP-Only adresserar företagsmarknaden med högkvalitativa kontorssammanbindnade nättjänster där kunden har stor valfrihet i design och utformning i kombination med Internet, telefoni och mervärdestjänster som IaaStjänster, Remote Backup, Brandvägg, etc. Vi driver utvecklingen av Internet genom att erbjuda framtidssäkra Internettjänster med högsta tillgänglighet till de mest krävande kunderna inom t.ex. media, webbsajter eller andra content providers. I IP-Onlys väl utbyggda fibernät, såväl backbone i Norden som lokala stadsnät, erbjuds nättjänster, datacenter och IaaS-tjänster på grossistbasis till andra operatörer, systemintegratörer eller andra partners som själva har slutkundskontakt. Genom hög kompetens, tjänsternas höga driftkvalitet och det kraftfulla nätet är IP-Only en naturlig leverantör till alla företag som på något sätt är beroende av nättjänster som en del i sin produktion. Ett tydligt bevis på detta är att bland IP-Onlys kunder återfinns en stor andel IT-bolag och/eller högteknologiföretag. Organisk tillväxt och kunddriven nätutbyggnad En av grundbultarna i IP-Onlys strategi har länge varit att i möjligaste mån leverera våra tjänster över egen fiberinfrastruktur hela vägen fram till kunden. På detta sätt drar vi maximal nytta av våra inneboende styrkor och vårt befintliga nät, får den bästa kontrollen över tjänsternas kvalitet samt får de högsta marginalerna och kontrollen över framtida kostnader. Utöver anslutning över egen fiber utnyttjar IP-Only andra lokala fibernätägare och bygger kontinuerligt ut med fler anslutningsnoder för att utöka vår on-net täckning och för att så kostnadseffektivt som möjligt ansluta kunderna. I övrigt väljer vi att komplettera med kopparbaserade tjänster för att med bibehållen lönsamhet kunna bredda den adresserbara marknaden. Utöver organisk tillväxt utesluter vi inte att växa genom förvärv de närmaste åren vilket kan innebära förvärv av både kompletterande kundstockar och/eller nätinfrastruktur. 5 ursprungligt nät Förvärvat hösten 2002 av KPNQwests konkursbo. IP-Only grundades Hösten 2002 förvärvade IP-Only företaget KPNQwests omfattande fibernät för en bråkdel av det ursprungliga investeringsbeloppet. Nätet, som sammanlänkade de nordiska huvudstäderna samt Malmö och Göteborg. I köpet ingick även de teknikhus för förstärkning och regenerering av signalerna längs fibersträckorna, som KPNQwest uppfört för att säkerställa ett totalt oberoende av andra aktörer förvärvades Karlskrona Nät med ett väl utbyggt fibernät i sydöstra Sverige. IP-Onlys nordiska stamnät tillfördes därmed över 475 kilometer förlagd fiber. Som ett led i strategin att bygga ett mera finmaskigt nät och själv bära tjänsterna hela vägen fram till kunderna förvärvades 2008 Uppsala Stadsnät från TDC och adderade ytterligare 110 kilometer rör och fiberkabel i Uppsala tätort. Under 2009 gjordes tre förvärv; operatören Dataphone, vilket kraftigt breddade och förstärkte IP-Onlys telefonierbjudande, Server-hostingföretaget Telefortress samt privatkundsoperatören Blixtvik, vilken i februari 2011 avyttrades till Alltele.

8 VD har ordet 6 För IP-Only har år 2010 i hög grad präglats av konsolidering. Efter förvärven av Dataphone, Blixtvik och Telefortress i slutet av 2009 och personalneddragningarna i samband därmed har fokus legat på att öka lönsamheten, effektivisera interna processer och stärka marknadens förtroende för IP-Only som en stabil och pålitlig leverantör av högkvalitativa telekomtjänster. Tydliga förbättringar har uppnåtts på de flesta områden, och rörelseresultat uttryckt i EBITDA har vänt från mkr för 2009 till +49,0 mkr för Det enskilt största bidraget till det förbättrade resultatet har varit ett tydligt fokus på att få ned kostnaderna i nätet, vilket bäst syns i att bruttomarginalen ökat till 41% år 2010 från 32% året innan. Ökande nyförsäljning Nyförsäljningen av nättjänster ökade kraftigt under året. Behovet av snabb och säker kommunikation ökar inom alla områden i samhället och förväntas göra så även framöver. Uttryckt i nya kontrakterade månadsintäkter ökade försäljningen med 71% jämfört med året innan. Förlängda kontrakt med existerande kunder ökade med 40%. Operatörssegmentet har utvecklats mycket positivt under året med en antal nya internationella operatörer, men även ett antal tidigare kunder som kommit tillbaka till IP-Only efter en tids uppehåll. Ökningen av nya kontrakt var hela 177% i detta segment jämfört med 2009! Tex har efterfrågan av kapacitetstjänster med låg latency från kontinenltaleuropa hela vägen till finskryska gränsen ökat från både europeiska och ryska operatörer. På företagsmarknaden har några olika segment varit speciellt framgångsrika. Finanssektorn och behovet av låg latency Ethernet mellan börserna har blivit lite av en specialitet för IP-Only. I mediasegmentet har vi genom ett antal stora avtal med bl.a. Boxer och MTG fortsatt att stärka vår ställning. Till callcenters har vi med stor framgång sålt telefonitjänster med höga krav och levererat flexibla lösningar med SIP och ISDN. Inom offentlig sektor har ett antal viktiga avtal tecknats, bl.a. med Jordbruksverket, Skolverket och Statens Institutionsstyrelse. Molntjänster tar fart Bland företagen generellt har efterfrågan av s.k. molntjänster ökat, vilket för IP-Onlys del inneburit en kraftigt ökad försäljning av remote back-up och virtuella servrar i våra datorhallar. Om vi tittar framåt så ser vi en stor strategisk fördel här eftersom vi själva äger den infrastruktur som behövs i form av moderna och säkra datorhallar som är anslutna till eget fibernät med redundanta förbindelser. Vi förväntar oss fortsatt god utveckling i detta segment. Vi har haft en stark tillväxt inom telefoni under året och efter migreringen av Dataphones och IP-Onlys telefoniplattformar har vi en mycket kraftfull samtrafik och en av marknadens bästa SIP-tjänster. Framför allt har försäljningen till nya callcenters och operatörer resulterat i väsentligt fler trafikminuter i nätet och ökade intäkter. Vår Ethernettjänst är unik på marknaden och den har även under 2010 fortsatt vara framgångsrik. Under året har vi även fått en ny variant, Ethernet Access, som är anpassad för operatörer som enkelt vill

9 7 Magnus Öberg, Verkställande direktör ansluta sina slutkunder i norden till centrala portar och med full Ethernet funktionalitet utan kompromisser. IP-Onlys Internet har under året vidareutvecklats, peeringen har byggts ut så att vi nu utbyter trafik med över 600 operatörer och på IPv6 ca 250 operatörer. IPv6 är något vi haft i flera år i nätet men nu levererar vi det standardiserat i alla våra Internettjänster. Ett stort fokus på att bygga ett högkvalitativt Internetnät och den öppna peeringpolicy vi tillämpat sedan länge gör idag att vi har en överlägsen kvalitet på trafiken för de nordiska behoven. Detta stöttar såväl trenden med rörlig bild på Internet som att använda Internet för företagens interna applikationer (molntjänster).

10 8 Fiber från Ryssland till kontinenten Försäljningen inom nätinfrastruktur har legat på en nivå jämförbar med 2009 efter en kraftig ökning från Noterbart även här är att ett antal ryska operatörer nu skaffar sig egen fiber i norden för att komma ned till handelsplatserna bl.a. i Frankfurt, Amsterdam och London. Exempel på sådana kunder är Rascom och Global Network Management, båda baserade i St Petersburg. Några redan påbörjade nätutbyggnadsprojekt färdigställdes i egen regi, varav det mest omfattande var en utbyggnad i Lindesbergs kommun, men även fortsatt utbyggnad i Helsingfors samt några mindre projekt i Västervik, Oskarshamn och Visby genomfördes. Därmed kunde redan förlagda sjökablar mellan Västervik och Visby, respektive Oskarshamn och Visby tas i drift. På andra ställen har IP-Only genomfört kostnadsneutrala byten av fibrer med andra operatörer. På så sätt långtidsförhyr vi nu fibrer mellan t.ex. Helsingfors och finsk-ryska gränsen i utbyte mot fibrer i befintliga kablar i Finland där IP-Only har överskott. Andra exempel på byten är att vi nu har tillgång till egna fibrer mellan Nybro Oskarshamn och Norrköping - Västervik i utbyte mot fibrer i våra undervattenskablar till Visby. Allt detta möjliggör dels nya affärer med slutkunder, men också att kostsamma nätförhyrningar kunnat sägas upp. Blixtvik avyttras till Alltele Dotterbolaget Blixtvik som vänder sig till privatkundsmarknaden med bredbandstjänster hade redan vid förvärvet i december 2009 ett negativt eget kapital, där IP-Only var största borgenären. Blixtvik genomförde under året en lyckosam rekonstruktion som blev godkänd i Uppsala tingsrätt den 10:e november. Därmed kunde bolaget fokusera framåt på sin kärnverksamhet. Denna bedömdes dock ha begränsade framtidsutsikter i nuvarande format och har dessutom få synergier med IP-Onlys strävan att fokusera på företags- och operatörsmarknaden. Därför beslutades att avyttra Blixtviks verksamhet, och i början av februari 2011 slöts ett avtal med Alltele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget om att ta över verksamheten med början första mars Köpeskillingen blev 24 mkr minus avräkningar och IP-Only koncernen redovisas därmed utan Blixtviks verksamhet från och med mars I samband med försäljningen slöts även ett ramavtal om att IP-Only ska leverera kommunikationstjänster till Alltele i tre år framåt. Organisation för framtiden Internt på IP-Only har mycket kraft lagts ned på att effektivisera rutiner och processer samt på förbättrade stödsystem. Ett nytt faktureringssystem infördes under våren och ett nytt säljstödssystem under hösten. Dessutom enas de olika nätdokumentationssystem som funnits i koncernen till ett enda. Jag vill här framhålla personalens kompetens och engagemang som en absolut nyckelfaktor till IP-Onlys kraftigt förbättrade resultat under året. Över lag har den organisation som sattes samman efter de kraftiga personalminskningarna i november 2009 visat sig fungera bra med endast små justeringar under Sista december 2009 bestod koncernen av moderbolaget IP-Only Telecommunication AB med 19 helägda dotterbolag. Verksamhetsmässigt finns inte behov av så många bolag utan detta har endast medfört onödiga kostnader och administrativt merarbete. Under 2010 har därför ett antal bolag slagits samman med andra

11 koncernbolag eller avvecklats utan att detta påverkat verksamheten i övrigt. Vid årsskiftet 2010/2011 bestod koncernen av totalt 13 bolag och målsättningen under 2011 är att minska antalet bolag ytterligare i syfte att fortsätta att förenkla och minska de administrativa och legala kostnaderna. För 2011 så innebär försäljningen av Blixtviks verksamhet att nettoomsättningen för IP-Only koncernen kommer att hamna lägre än 2010, medan bruttomarginalen och även det löpande rörelseresultatet förväntas gå upp. Framåt ser vi fortsatt mycket god efterfrågan på snabb och säker kommunikation inom i stort sett alla områden i samhället. IP-Only är en av relativt få spelare på marknaden som i form av sin fiberinfrastruktur äger nyckeln till detta kommunikationssamhälle, vare sig slutanvändaren är stationär eller mobil. Vi ser extra tydligt ett ökat behov av s.k. molntjänster vilket vi nu möter genom att bl.a. bygga ut flera av våra datorhallar samt investera i utrustning för virtuella servrar och remote back-up. Genom att kunna erbjuda kunderna dessa tjänster genom eget nät, där vi har full kontroll över säkerheten, känner vi att vi har en extra fördel gentemot de flesta av konkurrenterna på marknaden. IP-Only är väl positionerat för framtiden och räknar med att öka sin lönsamhet och stärka sin marknadsposition inom operatörs- och företagssegmenten under Uppsala 9 maj Magnus Öberg Verkställande direktör

12 Hög kvalitet och personlig service enligt kunderna IP-Onlys viktigaste kännetecken 10 Bland IP-Onlys kunder finner man en hög andel IT-företag och andra kommunikationsintensiva företag vars nättjänster är affärskritiska. I våra kundundersökningar syns det att det inte bara är hög kvalitet och tillförlitlighet på själva nättjänsterna som är avgörande för hur nöjda kunderna är. Minst lika viktigt är att operatören kan ge den personliga service, flexibilitet och kunskap som krävs för exempelvis snabb felavhjälpning eller stöd när kunden måste anpassa eller förändra något i sina tjänster. Att vi på IP-Only är en relativt liten organisation som äger och kontrollerar vår egen kompletta infrastruktur har många fördelar. Det gör oss oberoende, handlingskraftiga, snabba till beslut och pigga på att ligga i teknikutvecklingens framkant för att ständigt kunna ge våra kunder mer kraftfulla och kostnadseffektiva tjänster. På IP-Only anstränger vi oss för att ge våra kunder ett personligt och kompetent bemötande i alla kontakter. Vår personal finns med som stöd och bollplank under behovsanalysen i försäljningsprocessen och då nya frågeställningar dyker upp är de aldrig längre bort än närmaste telefon. För kunder med särskilda behov upprättas regelbundna driftmöten. Vi diskuterar gärna anpassning, uppgradering eller komplettering av tjänster för att svara mot specifika behov och högt ställda förväntningar. Från beställning och hela vägen fram till löpande drift drivs ditt ärende av en personlig koordinator. Våra leveranskoordinatorer har full kontroll över alla delar av processen och jobbar tätt med kunden. Också då man ringer IP-Onlys kundtjänst eller vår dygnet-runt-bemannade drift- och övervakningscentral (NOC) får du som kund kvalificerade svar direkt av teknisk personal. Härifrån övervakas samtliga delar av nät och system; alltifrån bandbreddsutnyttjande i transmissionssystem till temperaturen i datorhallar. NOC:en kan svara på alla frågor om driftstatus, och leder och koordinerar felavhjälpningsarbetet i händelse av driftproblem. Driftövervakningen ser också till att identifieringskontroll sker i samband med inpasseringen till alla IP-Onlys byggnader och datorhallar. För alla larm och incidenter skapas rapporter till berörda kunder. Fredrik Rosenbecker, Peering Coordinator Sköter kontakter och förhandlar med andra operatörer om villkoren för utbyte av IP-trafik som Ansvarig för IP-nätet och peeringstrategi.

13 Marknadssegment och kunder IP-Only har ända sedan starten arbetat målmedvetet med att förstärka sin organisation, bygga ut nät samt utveckla nya och befintliga tjänster. Detta har möjliggjort en utveckling från nischaktör av råa högkapacitetstjänster, till en leverantör som löser mer komplexa behov åt en bredare grupp av företag inom de mest skilda branscher runt om i Norden. Gemensamt för företagen som valt IP-Only är deras mycket bestämda krav på prestanda, kvalitet och driftsäkerhet. IP-Only har länge haft en stark position inom segmenten Operatörer, Större företag och Systemin- tegratörer. Vi har också utvecklat lösningar anpassade för specifika branscher inom segment som exempelvis Bank & Finans, Stora webbsajter och Kundserviceföretag. Lösningar som låter våra kunder göra betydande kostnadsbesparingar och hitta helt nya, effektiva sätt att arbeta på. Dessutom har IP-Only ett ramavtal med Kammarkollegiet, Datakommunikation, nätverk och telefoni, för offentlig sektor. Detta, tidigare obearbetade, marknadssegment tog ordentlig fart under 2010 tack vare flera större och mindre avtal. 11 Jessica Ogden, Delivery Coordinator Primär kontaktperson under leveransprocessen med ansvar för att planera, beställa och samordna interna och externa resurser. Mikael Wiklund, Sales Manager Corporate Chef för säljarna mot Corporate och Systemintegratörer. Egen försäljning mot större Corporate kunder samt Bank & Finans.

14 12 Operatörer De flesta operatörer som är verksamma i Sverige är på något sätt kunder till IP-Only. IP-Only levererar allt från kompletta nordiska fiberstamnät, nationella transportnättjänster till (återförsäljningsbar) Internetkapacitet och kundaccesser i IP-Onlys stadsnät runt om i landet. Kunderna är såväl internationella och svenska operatörsjättar (t.ex. operatören 3, Verizon, Level3, Global Crossing) som lokala operatörer (t.ex. Köpings kabel-tv, Net-at-Once). Förutom själva kommunikationstjänsterna och kapaciteten hyr operatörer driftsäkra utrymmen, både i IP-Onlys stora datorhallar men också i våra egna, mindre teknikhus distribuerade runt om i landet. I de större nätnoderna levereras exempelvis Internettrafik med mycket hög tillgänglighet (IP-transit) till operatörens egen inplacerade utrustning. Direkt härifrån eller från någon av de mindre noderna når man sedan alla tillgängliga stadsnät och deras anslutna företag och privatpersoner. För operatörer som förmedlar rösttrafik har IP-Only också innovativa och kostnadseffektiva erbjudanden. Systemintegratörer IP-Only har etablerade samarbeten med flera systemintegratörer. Tillsammans utgör dessa ett av IP-Onlys viktigaste kundsegment, både de stora rikstäckande och ett antal mindre regionala aktörer. De bygger in och paketerar IP-Onlys tjänster i de lösningar de levererar till sina uppdragsgivare och agerar som ett värdeadderande mellanlager mellan IP-Only och slutkunden. Många företag tar idag hjälp av systemintegratörer för att få tillgång till stora skalbara system utan att själva behöva ta hand om investering eller drift av dessa. De så kallade molntjänsterna vinner snabbt terräng och en väl fungerande infrastruktur är en viktig framgångsfaktor i dessa lösningar. IP-Onlys tjänster medger korta svarstider, höga bandbredder och hög driftsäkerhet och uppfyller de krav systemintegratörerna ställer. Exempel på typiska slutkundslösningar är backup, lagring och virtuella servrar eller olika typer av hostinglösningar som server- och klientdrift. Många systemintegratörer har också valt att placera sina teknikplattformar i IP-Onlys datorhallar och får därmed tillgång till extrema bandbredder on-demand och en mycket driftsäker miljö. Som exempel på IP-Onlys kunder inom detta segment kan nämnas 24 -Solutios, Q-branch, Systeam, Cygate och Kerfi.

15 Corporate För de flesta företag, oavsett bransch, är telefonsamtal, e-post, konferenssamtal och internet numer inte bara en del av vardagen utan helt verksamhetskritiska. IP-Only levererar idag en bred palett av tjänster till företag inom vitt skilda branscher, med olika specifika behov. I den traditionella industrin vill kunderna ofta knyta samman produktionsenheter på ett säkert sätt. Där kan IP-Only leverera robusta nordiska nät och integrera telefonilösningar via Ethernettjänst eller IP-VPN. Inom segmentet corporate är IP-Only också framgångsrik leverantör till ett antal nischbranscher. BANK & FINANS Kunder inom bank- och finanssektorn ställer krav på låg latency (fördröjning) för handelsapplikationer men behöver samtidigt hög bandbredd och transparens. En skillnad i millisekunder mellan applikation och handelsplats kan vara helt avgörande för hur framgångsrik en affär blir. Därför väljer dessa kunder ofta vår Ethernettjänst med korta svarstider. Antalet anslutna handelsplatser och aktörer som når varandra i IP-Onlys nät blir hela tiden fler vilket ytterligare stärker erbjudandet mot branschen. PuBlIC. IP-Only levererar i huvudsak samma typ av lösningar till offentlig sektor som till privata företag och beställningarna varierar från rikstäckande datanät med anslutning av ett stort antal lokalkontor till enkla internetanslutningar till enskilda myndigheter och verksamheter. Eftersom att de kunder som vill göra avrop mot ramavtalet är ålagda att välja den leverantör som levererar bäst lösning till lägst kostnad har IP-Only en fördel av sin långa erfarenhet att erbjuda tjänster med mycket bra pris/prestandaförhållande. CONTACT CeNTeRS. Allt fler företag väljer att lägga ut röstbaserade funktioner som kundtjänst, marknadsundersökningar och försäljning till externa leverantörer. I denna kraftigt expanderande bransch har IP-Only möjlighet att leverera ytterst konkurrenskraftiga lösningar med komplex trafikstyrning och integration mot kundens övriga system och plattformar. Ett trumfkort är IP-Onlys närvaro med eget nät i de nordiska länderna. Detta betyder att vi kan terminera taltrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark och transportera mycket stora volymer i vårt eget nät dit kunden önskar till mycket bra kostnad. MeDIA/CONTeNT PROVIDeRS. IP-Onlys nättjänster har, sedan starten 1999, hjälpt Sveriges största mediaföretag och mest trafikintensiva webbsajter att distribuera innehåll till sina användare. Ofta återkommer samma punkter i kravspecen från denna kundkategori: mycket höga bandbredder, modern teknik, en förmåga att hantera tillfälliga trafiktoppar samt i det närmaste total tillgänglighet. Om kunderna sedan vill fokusera mer på applikationer och innehåll än att administrera en egen teknikplattform så har IP-Only också sk IaaS-tjänster (Infrastructure as a Service). Här erbjuds virtuella servertjänster och Remote Backup som både förenklar administrationen och höjer skalbarhet och driftsäkerhet till en fast månadskostnad. Innehållsleverantörer drar nytta av IP-Onlys CDN-nät (content delivery network) för att streama ljud och rörlig bild till tiotusentals samtidiga tittare utan flaskhalsar. Lastbalanseringen och övervakning dygnet runt av trafikvägarna för streamingtjänsten sköter IP-Only. 13

16 IP-Onlys nät MeR än NORDeN IP-Only levererar runtom i hela Sverige... Inom Norden används IP-Onlys eget fibernät. Det centrala stamnätet utgörs av ett ringformigt nät i Norden som ansluter ländernas huvudstäder. Stamnätet är i sin tur anslutet till ett stort antal lokala och regionala nät längs vägen, vilket gör det möjligt för IP-Only att leverera sina tjänster även på mindre orter runtom i landet....och i städer som london, Amsterdam, Frankfurt och New York Fiberstamnätet är även anslutet med redundanta förbindelser mot kontinenten och vidare över Atlanten så att IP-Only kan leverera sina tjänster på flera håll utanför Sverige. Exempelvis i flera västeuropeiska storstäder samt i New York.

17 IP-Onlys infrastruktur och Plattformar IP-Onlys infrastruktur IP-Onlys fiberstamnät är inte bara ett av marknadens mest kraftfulla, utan den moderna teknik som används gör det också framtidssäkert och kostnadseffektivt. Tack vare strategiskt riktiga teknikval direkt i samband med förvärvet av KPNQwests nät 2002 där IP-Only satsade på framtidstekniken Ethernet i stället för SDH, har IP-Only idag överlägset längst erfarenhet på marknaden att leverera transparenta och rena Carrier Ethernet transportnätstjänster. IP-Onlys nätstruktur har olika tjänsteplattformar för IP/Internet och Ethernet parallellt på det optiska WDM-lagret. Sammantaget innebär detta att IP-Only kan leverera hög funktionalitet, tillgänglighet och prestanda på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Fibernät och datorhallar IP-Onlys centrala stamnät utgörs av en fiberring som förbinder Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm med ett stort antal stadsnät längs vägen, sträckan Stockholm-Helsingfors och vidare till ryska gränsen samt sjökabelsystem Malmö-Köpenhamn, Väddö-Åbo, Västervik-Visby samt Oskarshamn-Visby. IP-Only kontrollerar den egna infrastrukturen från grunden; från fiber och rör, via egna fastigheter för teknikutrustning, till transmissionssystem och IP-backbone. Fiberstamnätet består i huvudsak av två kanalisationsrör med i dagsläget 1 st 96-fiberkabel. IP-Only har datorhallar med mycket hög driftsäkerhet i direkt anslutning till fibernätet och erbjuder Colocation på flera platser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo samt i Helsingfors. Det mest extrema skyddet uppnås i en datorhall som är en tidigare militär ledningscentral strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Längs fibersträckorna har IP-Only också över 40 egna byggnader med utrustning för förstärkning och regenerering av de optiska signalerna samt utrymme för kundutrustning. Transmissionsnät Ovanpå fiberinfrastrukturen används WDM-system (Wavelength Division Multiplexing) som är en teknik som utnyttjar varje fiberpar mer effektivt och skickar flera våglängder över en och samma fiber. WDM-systemet är kraftfullt bestyckat och kan enkelt uppgraderas. IP-Only har en ren nätstruktur där de olika tjänsteplattformarna ligger parallellt direkt på WDM-lagret. IP-nät IP-Only har ett separat kraftfullt IP-backbone direkt på det optiska nätet för alla krävande IP-tjänster som exempelvis Internet, CDN/Streaming och Telefoni. IP-nätet utmärker sig genom att det genomgående är byggt med dubblerade utrustningar i corenoderna och i flera ringstrukturer samt att det används enbart för IP-tjänster. Inga kontorssammanbindande tjänster (t.ex. IP-VPN eller MPLS-VPN) finns i detta nät som det gör hos de flesta konkurrenterna. Detta minskar komplexiteten, höjer tillgängligheten och sänker svarstiderna inom såväl det egna nätet som mot andra operatörer. Vårt IP-nät utnyttjar också Internetarkitekturen för effektiv styrning av telefontrafik. Samtal kan styras baserat på domännamn istället för IP-adresser/ nummerserier och därmed används DNS-arkitekturen som lastbalanserare av de centralt placerade telefoniservrarna. Vi har också ett mycket kraftfullt och väl utbyggt trafikutbyte med andra operatörer, såväl nationellt som internationellt. 15 Tobias Jansson, Network Planner Arbetar med drift, utbyggnad och utveckling av transmissions- och accessnät.. Catrin enarsson Back Office lennart lakso Koncerncontroller Helena Bengtsson, Sales executive Utvecklar både nya och befintliga kunder för att nå förbättrad ny- och merförsäljning..

18 16 IP-Onlys moderna och effektiva nätstruktur ger låga driftkostnader både dagens och morgondagens teknikstandard. IP-Only är den aktör på marknaden som kan leverera den absolut mest transparenta och flexibla Ethernettjänsten på den nordiska marknaden. Ett strategiskt viktigt teknikval direkt i samband med IP-Onlys förvärv av KPNQwests nät 2002 var att man satsade på framtidstekniken Ethernet i stället för SDH. Detta har resulterat i att IP-Only idag erbjuder marknadens mest moderna och kostnadseffektiva tjänster med ren Ethernet som levereras direkt över våglängderna. Nätstrukturen har tjänsteplattformar som ligger parallellt på WDM-lagret och Ethernet-switchar kopplas direkt på WDM-utrustningen istället för att gå via SDH. Genom en genuin tro på Internet och en öppen peeringpolicy åstadkommer vi en mycket stor mängd peers vilket gör trafikens kvalitet högsta tänkbara. Trafikutbyte sker bland annat på Netnods knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samt på knutpunkterna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt, London och New York. ethernet IP-Onlys Ethernetnät spänner från Luleå i nordligaste Sverige till Manhattan i NewYork. Det innebär också att inga kompromisser behöver göras när Ethernettjänster över längre distans ska levereras. Nätet är installerat på dedikerade våglängder i det egna fibernätet, alternativt på svartfiber direkt. Tekniken är utformad för att tillmötesgå de höga krav som ställs på en traditionell punkttill-punkt-förbindelse samtidigt som den skall uppfylla Telefoniplattform IP-Only har lång historia av att bygga och drifta telefoninät som hanterar stora trafikvolymer. Idag används både traditionell och toppmodern teknik för att uppnå största möjliga flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet för våra kunder. Ett centralt system baserat på IP och SIP hanterar kundkonton, telefonnummer och IP-adresser. Genom att utnyttja vårt nät och vår omfattande kompetens inom internettekniker som routing, lastbalansering och DNS skapar vi avancerad funktionalitet för trafikstyrning och möjlighet till integration med andra system. SIP-systemet kompletteras av en Ericssonplattform som klarar mycket stora volymer och ansluter IP-Only mot samtrafiknätet. Trafikutbyte med övriga operatörer utförs på många platser i Norden både i samtrafiknätet och vid direktanslutningar för IP och SIP. Tack vare vår goda geografiska täckning kan vi ta in och lämna av trafik vid de platser i Norden och på det gränssnitt som passar bäst i varje specifikt kundfall. IP-Only lägger stor vikt och mycket resurser på att förebygga bedrägeriförsök (fraud) genom att bygga funktioner som hindrar bedragare att ta sig in och generera kostsam trafik mot våra kunders vilja. eva Sjögerås, Head of Transmission Systems Ansvarar för presale, kapacitetsplanering, inköp och planering av implementationen för IP-Onlys transmissionsnät.

19 Virtual Server och Remote Backup IP-Only har byggt upp en helt ny teknisk plattform för leverans av virtuella servrar över nätet (Cloud Computing eller Infrasturcure as a Service (IaaS)). Grunden för plattformen utgörs av hårdvara från IBM och virtualiseringsteknik från VMware vilket ger mycket höga prestanda och god skalbarhet både vad gäller CPU, minne, lagring och kommunikation. Tack vare placeringen direkt på IP-Onlys stamnät kan virtuell serverkapacitet levereras till kunderna med högsta säkert och med mycket korta svarstider oavsett geografiska avstånd. Varje kund får en egen webbportal där de enkelt kan administrera och övervaka sina servrar. IP-Only Remote Backup är en helt redundant lösning där backupdata lagras på disk och band. Tjänsten bygger på programvara från IBM, Tivoli Storage Manager (TSM), vilket säkerställer full funktionalitet. Schemalagda säkerhetskopior av kundens servrar (placerade i egna lokaler eller i någon av IP-Onlys hallar) tas över nätet och förvaras sedan i IP-Onlys högt säkerhetsklassade bergrum. Säkerhetskopiorna finns alltid tillgängliga online och kan snabbt läsas tillbaka över nätet vid behov. IP-Onlys managerade brandväggstjänst är uppbyggd på produkter från Fortinet och innehåller ett antal funktioner som IPS, webbfiltrering, VPN, VLAN, skyddad SIP och trafikrapporter. Brandväggarna kan placeras fysiskt hos kunden eller stå centralt i någon av IP-Onlys datorhallar. Med antispamtjänsten kan IP-Only effektivt stoppa spam och skadliga e-postmeddelanden redan i operatörsnätet utan att den skadliga e-posten når kundens mailserver. Tjänsten bygger på Ciscos IronPort som är världsledande inom området och filtrerar bort spam med mycket hög precision. 17 Peter Dagerfall, Network Presale Hjälper säljarna att ta fram lösningar inom datakommunikation och telefoni till våra kunder samt säkerställer lönsamheten i dessa affärer.

20 IP-Only Wholesale 18 Nätinfrastruktur och telefoni för operatörer, service providers och stadsnät IP-Only erbjuder grossisttjänster till andra operatörer och nätägare runt om i Norden. Förutom IP-transit levererar vi transportnättjänster med hög tillgänglighet i vårt eget fiberstamnät, antingen över Ethernet eller som våglängder. Vi hyr även ut svart fiber och dukter inom Norden. Transport av telefonitrafik erbjuds antingen över traditionell ISDN-anslutning eller via SIP-Trunk. Accesstjänster baserad på Carrier Ethernet för andra operatörer att nå ända ut till sina slutkunder levereras på wholesale-basis i hela Norden. IP-Only maximerar affärsnyttan för sina operatörskunder med sin snabba och smidiga leveransorganisation, sin goda geografiska täckning och erkänt höga nätkvalitet där samtliga tjänster kan erhållas med carrier grade. Nordic Accesses Nordic Transport/Capacity Nordic Voice Termination Nordic IP-Transit Nordic Fiber Infrastructure IP-Only Wholesale Connecting Carriers Johan Malmberg, Head of Wholesale Uppdraget som chef för Wholesale innebär att förtydliga samt att få ut våra erbjudanden till svenska och internationella operatörer samt att coacha kollegorna i gruppen.

21 IP-onlYs tjänster Företagsnät Traditionellt IP-nät trafiken leds genom rader av routrar IP-Only gör det möjligt att helt tänka om när det gäller att koppla samman olika verksamhetsorter. Via enkel, kraftfull Etherneteknik eller via ett fullvärdigt IP-VPN. Ökar nyttan och skär samtidigt kostnader på flera sätt Att kunna hantera sina olika kontor som om de satt på ett enda LAN leder såväl till kostnadsbesparingar som till helt nya sätt att arbeta på; dela tunga filer mellan olika landsändar lika lätt som inom samma kontor, spara pengar genom att centralisera serverdrift, eller placera backuper i någon av Sveriges säkraste datorhallar och ändå komma åt dem med samma hastighet som om de vore kvar på kontoret. ethernet-link Med Ethernet-Link kan företag och organisationer sammanbinda olika orter med samma snabba, enkla och billiga teknik som används lokalt på kontoret. Kunden får med andra ord sitt eget switchade LAN även på nationell eller nordisk nivå, utan att i onödan gå omvägen via routrar. Och då med hastigheter om multipler av 100 eller Mbit/s! Ren ethernet eller gigabit ethernet mellan kontoren Till skillnad från de flesta andra operatörer producerar IP-Only sin Ethernettjänst direkt på transmissionslagret, utan att använda någon IP-/lager 3-utrustning överhuvudtaget. Detta innebär att mängden utrustning minimeras vilket i sin tur leder till lägre kostnader och högre driftsäkerhet. Med IP-Onlys Ethernet-Link blir kostnaden för att koppla samman olika verksamhetsorter betydligt lägre jämfört med de lösningar som hittills varit möjliga på långa avstånd. Vår enkla teknik och väldiga kapacitet gör det möjligt! Att tjänsten Ethernet-Link överhuvudtaget är möjlig beror på den väldiga kapacitet som är installerad i IP- Onlys nät och den potential som finns med det egna fibernätet. IP-Only behöver inte hushålla i onödan med bandbredden genom att låta olika företag samåka utan vi kan i princip erbjuda varje kund en helt egen dedicerad Ethernet-kanal! IP-link Genom vår managerade IP-VPNtjänst, IP-Link kan kunderna sammanbinda olika orters lokala nätverk i ett företagsnät på lager 3-nivå helt skilt från Internet. Tjänsten har stöd för alla-till-alla kommunikation men går även att styra så att vissa kontor endast får utbyta data med exempelvis huvudkontoret. Med IP-Link ges också möjlighet att kvalitetssäkra tidskritisk trafik såsom IPtelefoni, tunna klienter eller andra verksamhetskritiska applikationer via QoS inom företagsnätet. 19 Daniel Wilson, Product Manager Voice Uppdrag att göra IP-Onlys telefonitjänst både lönsam och säljbar samt utveckla produkten för att behålla vår marknadsledande position. Catrin enarsson, Head of Order & Product Support Ansvar för orderhantering, produktstöd, systemstöd och avdelningsöverskridande moment med fokus på att förenkla och effektivisera säljprocessen.

22 Internetanslutning CDN-tjänster/Streaming 20 IP-Only har länge levererat Internet med mycket hög kapacitet till operatörer och ledande Internetsajter. Alla mycket bestämda i sina krav på kvalitet och driftsäkerhet. Men på senare tid har också fler och fler företag inom de mest skilda branscher sett nyttan med den råkraft som IP-Only erbjuder och uppgraderat sin Internetanslutning till multipler om 100 Mbit/s eller till och med flera Gbit/s. ett nät för framtidens Internet IP-Only ser Internet som den framtida bäraren av all slags information och media, inklusive de allra mest bandbreddskrävande framtida film- och TV-tjänsterna. IP-Only har därför alltsedan starten byggt sitt IP-nät för att kunna hantera mycket stora trafikflöden, såväl nationellt som internationellt. IP-Only tillämpar en och samma homogena struktur i hela sitt nät för att åstadkomma största möjliga skalbarhet och mest effektiva trafikgenomströmning. Tillsammans med ett väl utbyggt trafikutbyte med andra operatörer, såväl i som utanför Sverige, ger detta god kontroll över trafikvägarna och möjliggör tjänster med garanterade kapacitetsoch servicenivåer. Allt fler användare använder Internet för konsumtion av media i form av ljud och bild. Detta ställer i sin tur höga krav på kommunikationen och lagringen för distribution av innehållet till konsumenten. IP-Only erbjuder en komplett streamingtjänst till innehållsleverantörer som vill distribuera media i form av ljud och bild över Internet. Kunden får då tillgång till en kraftfull och kostnadseffektiv plattform som kunden kan växa i allteftersom behoven ökar. Vi levererar även mer komplexa, kundanpassade lösningar. Plattformen är uppbyggd i flera av IP-Onlys geografiskt separerade datorhallar för att ge full redundans och mycket hög tillgänglighet. Plattformen är skalbar både på kommunikationssidan och vad gäller lagringsvolym för att kunna hantera den växande mängden data som ska distribueras. IP-Only erbjuder en rad olika streamingtekniker så som Windows Media Services (WMS), Flash Media Streaming (FMS), Silverlight och Quicktime. Plattformen stödjer både On Demand Streaming där konsumenten själv bestämmer när han vill titta, samt Broadcast (Live) Streaming för massutsändning av media under en förutbestämd tid. lastbalansering IP-Only erbjuder en global lastbalanseringstjänst för krävande innehållsleverantörer som vill kunna garantera högsta möjliga driftsäkerhet och robusthet. Tjänster som kan säkras upp med lastbalansering är exempelvis www, streaming eller telefoni. Tjänsten erbjuds dels separat, dels ingående i en komplett streamingtjänst. Mikael Westerlund, Product Manager Datacom Ansvarar för underhåll och utveckling av våra produkter inom Ethernet, Internet, IP-VPN, Våglängd.

23 Datacenter/Hosting Idag talar man allt oftare om att köpa IT som tjänst och endast betala för de resurser man nyttjar. Cloud Computing, molntjänster eller IT på kran är idag vedertagna begrepp på marknaden för leverans av tjänster över nätet. Fördelarna för kunden är många. Förutom att kunderna endast betalar för de resurser de nyttjar, så får de tillgång till en skalbar lösning som de kan växa i och slipper egen driftorganisation för att upprätthålla en hög tillgänglighet mot verksamheten. IP-Only erbjuder en rad olika tjänster som produceras i de egna datorhallarna. Allt från colocationtjänster där kunden själv har egen infrastruktur som de behöver ställa i en säker datorhall, till renodlade molntjänster i form av virtuella servrar, fjärrbackup, antispam och säkerhetstjänster. ett kraftfullt nät av distribuerade datorhallar IP-Only har ett flertal geografiskt utspridda datorhallar som alla ligger på vårt backbone och därmed är sammanbundna med mycket hög kapacitet. Tillräckligt hög för att klara av spegling av mycket stora datamängder mellan datorhallarna. Colocation. Bergsäkert och tillgängligt direkt på backbone IP-Only erbjuder Colocation med mycket hög säkerhet på flera platser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Det mest extrema skyddet uppnås i våra datorhallar i en tidigare militär berganläggning strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Anläggningarna ligger direkt på IP- Onlys stamnät med flera fysiskt oberoende kopplingar mot nationella fibernät för högsta möjliga redundans. I IP-Onlys datorhallar finns också tillgång till ett flertal andra operatörer. IP-Onlys datorhallar är utrustade med 24-timmars övervakning, brand- och inbrottsskydd, reservkraft, klimatanläggning m.m. Samtliga utrymmen i datorhallarna kamerabevakas dygnet runt från IP-Onlys NOC (Network Operations Center), d.v.s. samma organisation som också ansvarar för driftövervakningen av IP-Onlys nättjänster och infrastruktur. Genom att placera sin utrustning i ett eget låsbart skåp, eller rentav i ett eget rum, i någon av IP-Onlys datorhallar uppnår man högsta möjliga säkerhet i kombination med redundant kommunikation av högsta kvalitet. Som kund har man förstås tillgång till sina skåp dygnet runt, 365 dagar om året. 21 HÖgHASTIgHeTSNäT ger HÖgHASTIgHeTSTJäNSTeR Traditionellt IP-nät trafiken leds genom rader av routrar IP-Onlys IP-nät är byggt för att kunna hantera mycket stora trafikflöden. breda ringleder och få routerhopp Fredrik Hemmingsson, Product Manager Hosting Ansvarig för IP-Onlys produkter och tjänster inom området Hosting inklusive satsningen på molntjänster.

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation IP-Only Telecommunication företagspresentation IP-Only på en minut företagspresentation IP-Only är en tele- och Internetoperatör med en unik position. Å ena sidan en ung och snabbfotad operatör. Å andra

Läs mer

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 AGENDA Region Gotland Presentation av IP-Only Varför Öppet Nät? Com Hem i öppna nät Hur går det till att ansluta Anne Ståhl-Mousa Mikael Philipsson Johan Malmberg

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 Innehåll 2 Finansiella highlights 2011 3 Detta hände 2011 22 Förvaltningsberättelse 28 Koncernens rapport över totalresultatet 1 4 Om IP-Only Framtidens

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Delårsrapport Q2 2009

Delårsrapport Q2 2009 1 DGC ONE AB (publ) Delårsrapport Q2 2009 1 APRIL 30 JUNI (jämfört med motsvarande period föregående år) Nettoomsättning 62,9 mkr (57,3) Tillväxt i tjänsteverksamheten om 13,1% (20,3) Rörelseresultat 8,4

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER

NetNordic 365. Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT KONSULTERING MOLNTJÄNSTER 365 Lägg ditt nätverk i trygga händer D R I F T SUPPORT MOLNTJÄNSTER Att vara «Best Companion» förpliktar 365 365 är en tjänsteportfölj speciellt anpassad för stadsnät. Detta innebär att möta specifika

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 Kommunerna i Västra Götaland har sedan 2008 haft en förbindelse med Västra Götalandsregionen kallad Kommunikationstorget. Via Kommunikationstorget går datatrafiken

Läs mer

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber Årsredovisning 2013 Möt framtiden med fiber Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights 2013 22 Förvaltningsberättelse 3 Affärsidé, strategi och mål 30 Koncernens rapport över totalresultatet 4 VD har

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

Börje Josefsson [BJ] SUNET

Börje Josefsson [BJ] SUNET Börje Josefsson [BJ] SUNET bj@sunet.se Internetdagarna, Oktober 2006 Introduktion Börje Josefsson Sida # 2 SUNET Skall ge universitet och högskolor tillgång till nationell och internationell

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars 2008

DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars 2008 DO Networks Sverige AB (publ) Delårsrapport för 1 januari 30 mars Perioden januari mars Periodens nettoomsättning uppgick till cirka 2,536 Mkr (4,083) Periodens resultat före finansiella poster uppgick

Läs mer

SSnF ÅRSKONFERENS Linköping 21-22 mars 2012

SSnF ÅRSKONFERENS Linköping 21-22 mars 2012 SSnF ÅRSKONFERENS Linköping 21-22 mars 2012 Tjänsteprovisionering som en molntjänst Björn Lindman IPnett Stadsnätens strategiska beslut Etablera Regionnät baserat på Carrier Ethernet enligt MEF standard

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Full fart framåt!

Årsredovisning 2014. Full fart framåt! Årsredovisning 2014 Full fart framåt! Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Delårsrapport 1 januari 30 juni Stabil resultatutveckling på en osäker marknad Tack vare bättre bruttomarginaler och lägre kostnader redovisar StjärnaFyrkant även under årets andra kvartal ett bättre resultat

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

IP-Only AB Företagspresentation

IP-Only AB Företagspresentation Företagspresentation Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna,

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag!

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Var med att utveckla infrastrukturen runt Vedaån och Kvegerö-Granlund med omnejd genom att ansluta ditt hus till stadsnätet. När tillräckligt många kommer

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 1 DGC One AB Bokslutskommuniké 2011 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2011 Q4 2010 Nettoomsättning, mkr 104,6 75,9 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 30,8 11,7 Rörelseresultat,

Läs mer

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie Nationell flerpartstjänst En pilotstudie 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Om piloten... 2 4. Resultat... 3 4.1 Administration av piloten av projektet... 3 4.2 Intryck från användarna... 3 5. Norge har

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer