WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten"

Transkript

1 #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten KONFERENS OKTOBER 2014 Courtyard by Marriott Stockholm UR INNEHÅLLET Att möta nya digitala och mobila kundbeteenden och leva upp till medborgarens förväntningar på den öppna och tillgängliga myndigheten Bättre service och enklare för kunden genom användarstyrd utveckling av webb, service och tjänster Hur kan du ta ett helhetsgrepp kring kommunikation och service för att skapa det optimala kundmötet och en positiv användarupplevelse Strategier för att öppna upp och göra din organisations information tillgänglig för andra Sveriges webbplatser ska bli tillgängliga så uppfyller du de lagmässiga kraven och får upp tillgängligheten på din webbplats Mobil anpassning när den är som bäst så väljer du rätt väg för din myndighet Våra tidigare konferenser har fått 4,0 i snittbetyg! 23 OKTOBER SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP Kundnära utveckling av webb, service och tjänster Under ledning av Ulrika Ewerman, senior service designer och strateg, Daytona Bland de tre bästa byråerna 4 år i rad! Ordförande Björn Hagström E-strateg,, Örebro kommun Speciellt inbjudna Hans von Axelson Utredare Myndigheten för delaktighet Pär Lannerö Projektledare vägledningen för webbutveckling Susanna Laurin VD Funka Nu KEYNOTE SPEAKER Carl Haggerty Digital Communications Manager Devon County Council Chair LocalGov Digital Steering Group Lena Warstrand Utredningssekreterare Anna Gillquist Programansvarig gemensamma tjänster och funktioner SKL SAMARBETSPARTNER Leadership Excellence Winner 2013 Övriga talare och praktikfall Maria Aulén Thomsson, Webbstrateg, Uppsala kommun Johannes Söderlund, Webbstrateg, Stockholms stad Jessika Bjurel, Redaktionschef, Invånartjänster 1177 Vårdguiden och UMO Stockholms läns landsting Åsa Johansson, Sektionschef, Bengt Larsten, Verksamhetsutvecklare, Pia Flodquist, Webb- och innehållsstrateg, Metamatrix Anders Stridh, Strateg, Elisabeth Toftén, Verksamhetstuvecklare, Anna Engquist, Webbansvarig, Patent- och registreringsverket Peter Nelander, Head of Commercial, Aftonbladet Lisbeth Malmström, Kommunikationsstrateg, Karlstads kommun Martin Ragnevad, VD, Daytona Johan Persson, Webbstrateg, Upplands Väsby kommun David Svärd, Projektledare och kommunikationsstrateg, Socialstyrelsen BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I Arrangeras av:

2 WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Onsdag 22 oktober :30 Registrering, kaffe och smörgås 09:00 Ordföranden Björn Hagström, E-strateg,, Örebro kommun inleder den första konferensdagen KEY-NOTE SPEAKER 09:10 Digital transformation and content strategies to create value and enable effective public services How digital public service design put Devon County Council on the map Applying a winning content strategy in the public sector Open by default, digital by design a framework for digital public services Carl Haggerty Digital Communications Manager Devon County Council Chair LocalGov Digital Steering Group Carl leads the Digital Communications Team at Devon County Council where he champions, develops and delivers the digital agenda within the council. Carl also chairs the Local Gov Digital Steering Group which aims to raise standards in web provision and the use of digital by councils across the country, and to create a digital framework that is flexible enough to respond to local needs. Carl recently won the Guardian s Public Service Award for Leadership Excellence it states that: At a time when local government is racked by uncertainty and budget cuts, it is leaders like Haggerty who will be providing public services in a different, more open, digital way. 09:50 Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster Hur Uppsala kommuns fokus på användarnas behov driver fram utvecklingen av uppsala.se Så inspireras vi av de brittiska designprinciperna i syfte att skapa en enkel och användbar webb Hur vi förenar användarnas behov och krav på webbplatsen med de övergripande målen för verksamheten Tillgänglig design vägval för att skapa en inkluderande, läsbar och begriplig webb Maria Aulén Thomsson Webbstrateg Uppsala kommun Maria kommer att berätta om arbetet bakom Uppsala kommuns nya webbplats som ska lanseras till hösten Hur man inspireras av de brittiska designprinciperna för offentliga digitala tjänster och sedan utvecklar utifrån användarnas behov, i balans med kraven på och från verksamheterna. Du kommer att få höra hur man arbetar med att granska och ifrågasätta data för att på djupet förstå användarbehoven, att låta användardata styra designvalen och hur man anstränger sig för att skapa tjänster som är enkla att använda för medborgaren. 10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande Winner of the Guardian s Public Service Award for Leadership Excellence 10:50 Kundnära tjänsteutveckling och service i Stockholm så blir det enklare för kunden Hur tanken om service i världsklass har resulterat i utvecklingen av hela den digitala verksamheten Att designa tjänster som Stockholmaren vill ha! Så agerar vi för att utformning och innehåll ska bli så kundanpassat som möjligt Självservice på talet hur vi synliggör vårt arbete för kunderna, involverar dem i utvecklingen och testar effekterna Responsivt på Stockholm.se och arbetet bakom det Johannes Söderlund Webbstrateg Stockholms stad Johannes berättar om Stockholms stads arbete efter sin satsning på api-portalen och lansering av e-tjänster. Hur man har gått vidare i arbetet med att möjliggöra dialog, insyn och förbättrad service. Mobilanpassning av webben och nyttoeffektmätning av e-tjänster. Stockholms stad har i tre råd i rad blivit utnämnd till årets bästa kommunwebb och nominerade i samma kategori under :30 Planering och organisation för att erbjuda hög kvalitet och god service genom webben Framtidens webborganisation och arbetssätt hur en växande digital verksamhet ställer högre krav på tydliga roller och ansvar Hur vi har anpassat vår interna organisation för att garantera en snabb och kvalitativ service till medborgarna Så arbetar vi med faktagranskare, redaktionsråd och riktlinjer för att kvalitetssäkra innehållet på 1177.se och umo.se Jessika Bjurel Redaktionschef Invånartjänster 1177 Vårdguiden och UMO Stockholms läns landsting 1177 Vårdguiden på webben är hela Sveriges samlingsplats för hälsa och vård. Under anförandet kommer Jessika att dela med sig av sina erfarenheter av ledning, förvaltning och utveckling för att skapa en webborganisation som garanterar en snabb och kvalitativ service till medborgaren. Hur man i praktiken arbetar med kvalitetssäkring av innehållet för att skapa en användarvänlig webb. 12:10 Lunch och nätverkande 13:10 Hur behovsdriven webbutveckling, analys och tvärprofessionell samverkan skapar tillgänglig rättslig information Hur vi genom behovsdriven webbutveckling och informationsanalys får komplicerade rättsliga handledningar att bli lätthanterliga på webben Så har vår rättsavdelning samarbetat med innehållsstrateger, interaktionsdesigner och IT för att skapa en positiv användarupplevelse Hur vi har gått från boksidor text till webbsidor Rättslig vägledning på webben ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

3 WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Åsa Johansson Sektionschef Pia Flodquist Webb- och innehållsstrateg Metamatrix Bengt Larsten Verksamhetsutvecklare, rättsavdelningen genomför just nu ett stort informationsprojekt i syfte att digitalisera myndighetens rättsliga handledningar för att göra informationen tillgänglig via sin webbplats. Målet är att göra en digital vägledning för alla som arbetar med skatterättsliga frågor i Sverige. Under anförandet kommer du att få höra om arbetet med informationsanalys, interaktionsdesign, struktur och redaktionella riktlinjer i syfte att skapa en användarvänlig Rättslig vägledning på webben. 13:50 Att framgångsrikt få med sig verksamheten i arbetet med att skapa värde och möta nya kundbeteenden Hur vi utifrån webbanalys och mätning skapat ett förändringstryck internt för en mer tillgänglig och målgruppsanpassad webb Så förenar vi webbarbetets mål med organisationens uppdrag och många som vill nå ut med sin expertkunskap Ny responsiv webb, blogg och webinars så har vi skapat en process som stödjer en utvecklad närvaro i de olika kanalerna Hur vi prioriterar och anpassar en innehållsrik webb för att underlätta för mobila besökare Anna Engquist Webbansvarig Patent- och registreringsverket Anna berättar hur ny teknologi och digitalisering har gjort det lättare för PRV att erbjuda värde och nytta för sina kunder. Hur man genom webbanalys och mätning lyckats driva igenom en ny innehållsstrategi för en mer målgruppsanpassad och tjänsteorienterad webb. Du kommer också att få höra om arbetet med den nya webbplatsen och hur man anpassar en innehållsrik webb till mobila besökare. 14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande 15:00 Hur formar framtidens kundmöte genom satsningar på den mobila besökaren s strategi för framtidens kundmöte hur kan man som skattebetalare få det stöd som behövs för att det ska vara lätt att göra rätt? Så möter vi nya mobila kundbeteenden genom utveckling av mobilanpassade digitala tjänster Anders Stridh Strateg Elisabeth Toftén Verksamhetstuvecklare På formar man framtidens kundmöte genom kundnära utveckling av webb och tjänster och där kundservice och kommunikation arbetar integrerat. Anders och Elisabeth berättar om arbetet med Kundmöte 2020 och nya mobilanpassade digitala tjänster i syfte att optimera kundens möte med. 15:40 Digital transformation Aftonbladets resa i en tid av digital och mobil strukturomvandling Förändringsprocesser och hur organisationen ställer om mot en ny verklighet Hur vi anpassar till nya kompetenskrav såsom konvertering, CRM, AVB-tester Ökat mobilanvändande kräver ständig uppdatering vad innebär det för oss? Nya möjligheter med en digital användarbas vilka möjligheter öppnas upp? Aktuella digitala och mobila satsningar på Aftonblandet Peter Nelander Head of Commercial Aftonbladet Tidningsbranschen är mitt inne i en kraftig digital strukturomvandling. Aftonbladet är en ledande medieaktör i den digitala transformationen med över 3 miljoner unika läsare per dag, varav de digitala kanalerna idag står för merparten av räckvidden. Peter berättar om en omtumlande förändring och hur det är att ställa om mot ökad digitalisering och mobila kundbeteenden. DISKUSSION OCH ERFARENHETSUTBYTE 16:20 Framtidens digitala och mobila kundbeteenden så anpassar du din digitala strategi Ökat mobilanvändande ställer nya krav på utveckling vad innebär det för kommunal och statlig förvaltning? Beteenden och konvertering hos mobila användare hur skiljer det sig? Vad är framgångsrika digitala strategier för mobila och multipla plattformar? Anna Engquist Webbansvarig Patent- och registreringsverket Martin Ragnevad VD Daytona Lisbeth Malmström Kommunikationsstrateg Karlstads kommun 17:00 Ordföranden sammanfattar och avslutar den första konferensdagen 17:10 #WEBBOS Cocktail & Networking Torsdag 23 oktober :00 Registrering, kaffe och smörgås Årets sajt 2013! Årets kommunsajt 2013! 08:30 Ordföranden inleder den andra konferensdagen EXPERTANFÖRANDE 08:40 Sveriges offentliga webbplatser ska bli tillgängliga för alla! Vad säger aktuell lagstiftning? Att upphandla tillgängligt enligt EN blir obligatoriskt vad betyder det i praktiken? ANMÄL DIG IDAG! ANMÄL Telefon DIG IDAG! 91 00, fax eller I Telefon Besök I oss gärna på

4 EU kommissionens direktivförslag COM/2012/721 med minimikrav på webbtillgänglighet detta är läget idag! Hur går det med utvecklingen av vägledningen för webbutveckling? Arkiv-, språk- och LEK-lagarna och kopplingen till vägledningen Hans von Axelson Utredare Myndigheten för delaktighet Pär Lannerö Projektledare vägledningen för webbutveckling Sverige får ökade krav på tillgänglighet i och med EU kommissionens förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser (COM/2012/721). Därtill kommer den europeiska standarden för upphandling av tillgänglig IKT att få stor betydelse i och med att tillgänglighetskraven bli obligatoriska. Parallellt sker en vidareutveckling av vägledningen för webbutveckling med koppling till nya tillgänglighetskrav samt arkiv-, språk- och LEK-lagarna. EXPERTANFÖRANDE 09:20 Verklig tillgänglighet och responsiv design i praktiken Alla regelverk pekar på WCAG, men vilka målgrupper omfattas av dessa riktlinjer och vart ska man vända sig för att verkligen uppnå tillgänglighet? Hur ligger det offentliga Sverige till nu när kraven blir tydligare? Hur skapar du tillgängliga webbplatser när gränssnitt måste fungera för en allt större variation av skärmar och upplösningar? Funka:s riktlinjer för navigering i mobilgränssnitt Susanna Laurin VD Funka Nu Funka är specialister på tillgänglighet och användbarhet. Utöver konsultverksamheten arbetar Funka med forskning, standardisering, samarbeten med funktionshinderrörelsen och förtroendeuppdrag, bland annat för EU-kommissionen. 10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande 10:30 Strategier för att öppna upp och göra din organisations information tillgänglig för andra Den öppna myndigheten och dess möjligheter så har PSIdirektivet fått upp öppenhet och transparens på ledningens bord Att samverka med flera aktörer för att tillgängliggöra nationella riktlinjer för vård och omsorg samt sjukskrivningsriktlinjer Hur våra rekommendationer ska tillgängliggöras för användarna och därmed bidra till en god vård och omsorg David Svärd Projektledare och kommunikationsstrateg Socialstyrelsen Socialstyrelsens arbetar för att nå en ökad användning av myndighetens rekommendationer till vård och omsorg och göra dem mer tillgängliga till sina målgrupper. David berättar om hur ett mindre öppna data-projekt vuxit till att bli en ledningsfråga där öppenhet och transparens prioriteras. Hur man arbetar för att tillgängliggöra myndighetens öppna rekommendationer för att nå ett ökat vidareutnyttjande och på sätt förbättra vård och omsorg.. 11:10 Ökad transparens och medborgarinflytande genom socialt intranät och digitala tjänster Hur vi har gjort för att agera snabbare gällande det digitala i syfte att effektivisera och nå ett ökat medborgarinflytande Socialt intranät som navet i vår kommunikation och som hjälper oss att jobba smartare med koppling till extern webben Tekniska lösningar, video och rörlig bild för ökat medborgarinflytande ta del av erfarenheter Johan Persson Webbstrateg Upplands Väsby kommun Upplands Väsby är en av Sveriges IT kommuner med stora ambitioner kring det digitala i syfte att bli mer transparent och effektivare som organisation. Johan kommer att berätta om hur man genom nya tjänster gör det lätt för medborgaren att ta reda på vad kommunen gör, vad skattepengarna används till och hur de själva kan vara med och påverka. Du kommer också att få höra hur medarbetarna använder och arbetar i det nya sociala intranätet. EXPERTANFÖRANDE 11:50 Gemensamma tjänster där myndigheter i samverkan skapar nytta för sina målgrupper Att genom samverkan på nationell nivå stödja arbetet med tjänster och service utifrån ett livshändelseperspektiv Hur ser barnfamiljers livshändelseförlopp ut och vilket är deras servicebehov Projektet Jag vill ha föräldrar hur flera organisationer i samverkan har börjat arbeta med en livshändelse för att få fram en gemensam lösning Anna Gillquist Programansvarig gemensamma tjänster och funktioner SKL Lena Warstrand Utredningssekreterare Att få hjälp och stöd med familjeadministrationen är något som barnfamiljer prioriterar högt i kontakten med offentlig sektor. Anna och Lena berättar om det senaste inom arbetet med gemensamma tjänster i syfte att möta olika gruppers servicebehov ur ett livshändelseperspektiv. Du kommer bland annat att få höra om det pågående arbetet med projektet Jag vill ha föräldrar där ambitionen är att bygga tjänster som förenklar processen för faderskapserkännande. 12:30 Ordförande sammanfattar och avslutar konferensen 12:40 Lunch 13:40 Workshop: Kundnära utveckling av webb, service och tjänster ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

5 23 OKTOBER SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP Kundnära utveckling av webb, service och tjänster En av de största utmaningarna inom den offentliga sektorn är att kunna fånga upp medborgarens/kundens behov och sedan omvandla kunskapen till konkreta och lättillgängliga tjänster som medborgarna efterfrågar och tycker om. Under denna workshop kommer du att få lära dig mer om hur du arbetar kunddrivet och hur du utvecklar digitala tjänster baserat på kunskap och insikt om slutanvändaren. Du kommer att få varva teori med erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner samt få nya verktyg och inspiration till hur du kan använda och utgå från kunden i ditt utvecklingsarbete. Ur innehållet: Vad menar vi egentligen när vi säger att vi vill kundanpassa en offentlig verksamhet? Hur kan vi förstå slutanvändarens behov och beteenden i syfte att fram tjänster kunderna behöver och vill ha? Hur kan vi arbeta metodiskt med kundnära utveckling för att ta fram attraktiva tjänster? Hur behöver vi anpassa vår digitala strategi? Kundnära utveckling av digitala tjänster där webbplatsen är ett av flera gränssnitt mot användaren av en tjänst Metoder för att mäta och utvärdera digitala tjänster Workshopen leds av: Ulrika Ewerman Senior service designer och strateg Daytona Ulrika har mer än tio års erfarenhet som service designer och strateg med fokus på kunddriven tjänsteutveckling. Daytona är en av Sveriges ledande byråer inom digital tjänsteutveckling med slutanvändaren i fokus. Daytona samarbetar med uppdragsgivare vars verksamheter har eller är på väg att digitaliseras ofta med dramatiska skiften som följd. Under de senaste fyra åren har Daytona placerat sig bland de tre främsta digitala byråerna i Sverige enligt kundundersökningen Årets byrå. Hålltider för workshopen: 13:40 Workshopen påbörjas 16:40 Workshopen avslutas Intresserad av en affärsutställning? Om Ability Partner Begränsat antal platser! Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer! Stefan Broman I Tel: I Mobil: E-post: Janne Huttunen Tel: Mobil: E-post: Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via telefon ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

6 Anmälan till: WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Tid & plats Konferens oktober 2014 Workshop 23 oktober 2014 Courtyard by Marriott Stockholm Rålambshovsleden 50, Stockholm Tel: % av våra kunder rekommenderar oss testa du också! Boende i Stockholm Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden Ability Partner när du bokar dig så erhåller du rabatt. Courtyard by Marriott Stockholm, Rålambshovsleden 50, Tel: Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: Uppge koden D vid bokning på Scandic Hasselbacken. Allmänna villkor Priser och betalningsvillkor Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbokning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evenemang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om kr. På vissa av våra konferenser kan deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så kallad No-show avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften kr. Information om behandling av personuppgifter Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, Stockholm eller via e-post: Fotografering och filmning Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på dessa sätt. Övrigt Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet. Pris Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma organisation som bokar plats samtidigt. Mängdrabatt vid minst 3 bokningar Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person 3, 4, 5 osv endast kr exkl. moms för konferensen och kr för workshopen. PERIOD PRIS ORDINARIE RABATT Boka senast 12 september Konferens kr kr kr Workshop kr kr 500 kr Boka senast 10 oktober Konferens kr kr 700 kr Workshop kr kr 300 kr Boka efter 10 oktober Konferens kr - - Workshop kr - - I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. Anmäl dig idag! Webb: E-post: Telefon: Fax: Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, Stockholm Som medlem i DIK erhåller du 20% rabatt på ordinarie pris. Glöm inte att uppge att du är medlem vid bokningstillfället. Ability Partner samarbetar med PAR PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt. Kontakta så så berättar han han mer. mer. Konferens Workshop ability partner.indd Förnamn Efternamn e-post adress Befattning Avdelning Telefon Fax Företag / organisation Adress Post nr Ort Tel växel Bransch Antal anställda Konferenskod: OFF1288 Ability Partner 2014