Vår grafiska profil maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår grafiska profil maj 2014"

Transkript

1 Vår grafiska profil maj 2014

2 Varumärket BDX Varumärken är strategiska tillgångar och viktiga verktyg i konkurrensen med andra aktörer. Man brukar säga att varumärket bara finns i betraktarens hjärna och hjärta. Så oavsett hur bra vi själva tycker att vi är, är vi inte bättre än vad våra kunder och partners anser. För att utveckla BDX till ett starkt varumärke hos våra målgrupper och partners har vi tagit fram denna grafiska profil och en varumärkeshandbok som verktyg för att hjälpa oss att förmedla rätt bild av BDX. Det är vår kommunikation och vårt agerande vid varje enskilt tillfälle som utvecklar och bygger kännedomen om BDX. Grunderna till vår grafiska profil slogs fast av bolagsstämman, som i september 2003 beslutade anta firmanamnet BDX. I den här trycksaken anges riktlinjerna för hur vår logotype visas. För medleverantörer finns en särskild visuell manual "Så här ska vi märkas". Den anger tydligt hur våra fordon ska märkas. Hjälp till att vårda vårt varumärke. Följ den grafiska profilen. Undantag, avsteg, kompletteringar eller andra frågor som rör den grafiska profilen godkänns och besvaras av Affärsstöd

3 VÅR LOGOTYP Vår logotyp är den visuella symbolen för vårt varumärke. När våra kunder och partners ser vår logotyp ska den skapa igenkänning och positiva förväntningar. BDX bildades som en sammanslagning mellan flera olika aktörer i Norrbotten och styrelsen valde då att utveckla namnet. BD utifrån aktörernas långa norrbottniska historia och X:et representerade ambitionen att utveckla ett nytt starkt bolag för framtiden. Den röda pilen som utgör halva X:et står för bolagets rörelse framåt. Logotypen är en unik form som inte återfinns i något typsnitt. Använd alltid originalversionen, se exempel följande sida. Tänk på att tryckfärger varierar beroende på val av papperssort, papperets kvalitet och förmåga att suga upp tryckfärgen. Begär provtryck så att du kan godkänna tryckkvaliteten före tryckningen. Svart Röd: PMS 185 CMYK 8c, 100m, 100y, 0k 40 % svart vid enfärgstryck

4 exempel på hur LOGOTYPen SKA användas Logotypen ska i första hand visas mot vit bakgrund med svart text och röd pil. När logotypen inte trycks i färg ska pilen visas i 40 % svart. När logotypen visas mot en mörk bagrund ska texten vara vit och pilen röd. Om bakgrunden är orolig bör logotypen placeras på en vit eller svart bakgrund.

5 Vårt löfte till våra kunder För att inte glömma bort våra mindre jobb och våra mindre kunder nu när vi utvecklar allt fler sammansatta produkter och avancerade helhetslösningar för de större kunderna har vi valt att påminna oss själva och våra kunder att vi är små när det behövs och stora när det krävs. Vårt kundlöfte är framtaget i en särskild form för att skapa igenkänning. Märket fungerar som ett komplement till vår logotyp och används i allt vårt material - från trycksaker till PowerPoints och reklamfilmer. Använd alltid originalversionen av märket, med samma vinkel som exemplet nedan. Märket finns i rött eller negativt (vitt) om det ligger mot en mörk bild eller färgad platta.

6 VÅRA TYPSNITT Accidens, annonser, trycksaker, reklamskyltar, mm kan givetvis se helt olika ut, men grunden i uttrycket ska vara enhetligt. Därför använder vi i första hand de typsnitt (teckensnitt) som visas på den här sidan. Titillium Text 800 wt. Använder vi t ex i rubriker i annonser, på webben och i annan extern kommunikation. Titillium Text Regular. Använder vi t ex i kortare texter/brödtext eller tabeller i annonser, på webben och i annan extern koimmunikation. Minion. Är ett lättläst typsnitt som används i längre texter i t ex årsredovisningar och rapporter. Minion Italic. Används för att skapa typografisk variation, t ex för bildtexter eller när avsnitt i texter ska särskiljas. Calibri. Används i Office-miljö, t ex i PowerPoint-presentationer, mail och Word.

7 Vår accidens VÅR ACCIDENS Accidens är det samlande namnet för brevpapper, kuvert och visitkort. Det är enheter som spelar Accidens mycket är viktig det roll samlande i vårt dagliga namnet arbete eftersom för brevpapper, det är vårt ansikte kuvert mot och människor, visitkort. organisationer Det är enheter Vår och företag. accidens som Tryck spelar av accidens mycket samordnas viktig av roll NN, i telefon vårt dagliga xxxx-xxx arbete xx. eftersom det är vårt ansikte mot människor, organisationer och företag. De som har behov har Accidens är det samlande namnet för brevpapper, kuvert och visitkort. Det är enheter som spelar både ett svenskt och ett internationellt visitkort. Eje Eriksson en mycket viktig roll i vårt dagliga arbete eftersom det är vårt ansikte mot människor, organisationer VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR och företag. Tryck av accidens samordnas av NN, telefon xxxx-xxx xx. BDX FÖRETAGEN AB BOX 854, LULEÅ KALLAXHEDEN TEL VXL TEL DIREKT MOBIL FAX Förnamn Eje Eriksson Efternamn Med partnerskap som naturlig del TITEL i affärsrelationerna satsar vi på maskinoch transportgenererande LULEÅ verksamhet, BDX FÖRETAGEN AB BOX 854, KALLAXHEDEN BDX Företagen AB TEL Box 854, VXL 971 där totalkvalitet, Luleå kompetens och TEL Tel direkt DIREKT 0920-XX XX XX MOBIL Mobil 070-XXX humankapital XX XX ingår. FAX VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Visitkort. Fram- och baksida. 45 % av verklig storlek. Med partnerskap som naturlig deli i affärsrelationerna satsar vi vi på på maskin- och transportgenererande verksamhet, där totalkvalitet, kompetens och humankapital ingår. Brevpapper. Visitkort. Fram- 45 % och av verklig baksida. storlek. 45 % av verklig storlek. Brevpapper. 45 % av verklig storlek. Box 854, Luleå Box 854, Luleå Box 854, Luleå Kuvert, C4 och C5. 45 % av verklig storlek. Box 854, Luleå Kuvert, C4 och C5. 45 % av verklig storlek.

8 E-POSTsignatur För att underlätta för mottagarna att kontakta BDX ska alla anställda använda vår e-postsignatur enligt nedan utan egna bilder eller färger för att ge en enhetlig och tydlig bild av bolaget. Välj e-signatur utifrån mottagarens nationalitet. Standard: Internationell: Med vänlig hälsning Förnamn Efternamn Titel Best regards, Förnamn Efternamn Titel 0920-XX XX XX 070-XXX XX XX XX XX XX XXX XX XX

9 hur vi hanterar bilder PÅ BDX-intranät finns det friköpta och godkända bilder som vi ska nyttja. Frågor om bilder besvaras av marknadsansvarig. Exempel på bilder

10 EXEMPEL på olika enheter EN TUNG OCH PÅLITLIG PARTNER I VÄSTERBOTTEN. BDX är ett av norra Sveriges största privata entreprenadföretag inom entreprenad-, logistik- och industrisektorn. Med över anställda, fordon och vårt väl utvecklade arbetssätt från projektering till fordon och personal, kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt ta ett helhetsansvar för era entreprenader. Oavsett storlek. För att få en extra effekt har en toning lagts i det röda fältet. Annons kvartssida modig och inspirerande vd norra sverige är den mest expansiva regionen i landet. gruvverksamhet, flytt av hela städer och investeringar i infrastruktur och energi skapar förutsättningar för industri och näringsliv. här verkar BdX som ett av sveriges största företag inom entreprenad-, logistik- och industrisektorn. Vår nuvarande vd kommer att övergå till styrelsearbete och förvärvs- och utvecklingsfrågor inom BDX-koncernen. Nu söker vi en ny verkställande direktör. Att ta över stafettpinnen innebär att du ska kunna fortsätta att bygga och vidareutveckla starka och goda relationer med våra medarbetare, kunder, leverantörer och ägare. Du är en naturlig ledare som ser både möjligheter och identifierar problem. Samtidigt har du modet att göra det oväntade och obekväma, att kunna ta strategiskt viktiga beslut som driver utvecklingen framåt. Rätt egenskaper och bakgrund är bra verktyg, men det är främst människan i dig vi söker. Din förmåga att inspirera, kommunicera och inspirera din omgivning står högst på vår önskelista. Som person är du analytisk och har ett strukturerat sinnelag, kombinerat med att du är en driven visionär med kraften att föra BDX in i framtiden. För mer information, kontakta gärna vd Tomas Bergdahl på , eller styrelsens ordförande Mats Öhrlund på Läs mer om oss och tjänsten på bdx.se Skicka intresseanmälan senast 18 augusti till Rekryteringen sker i samarbete med Fundo Ledarskap. BDX är ett av norra Sveriges största privata företag. Vi erbjuder tjänster och produkter inom entreprenad-, logistik- och industrisektorn. Vi arbetar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. BDX-koncernen har 300 anställda och vi har en omsättning på 2,7 miljarder kr. BDX har 370 kontrakterade leverantörer med anställda och fordon. Annons halvsida

11 är resultatet av sammanslagningen mellan NTG Företagen AB, Kalix LBC och Lulefrakt AB inklusive är resultatet är dotterbolaget av resultatet sammanslagningen av sammanslagningen Bodenfrakt mellan AB. Därmed NTG Företagen har också en AB, av Sveriges Kalix LBC och mellan NTG Företagen AB, Kalix LBC och Lulefrakt AB inklusive dotterbolaget Bodenfrakt största Lulefrakt maskin är resultatet AB och inklusive transportentreprenadföretag dotterbolaget Bodenfrakt Praktik NTG AB. Företagen Därmed hos har också BDXen av Sveriges Vi söker kontinuerligt nya specialister av AB. sammanslagningen Därmed har också en av Sveriges mellan tagit sin form. största AB, maskin Kalix och LBC transportentreprenadföretag och Lulefrakt Med kompetens och kvalitet är största AB maskin inklusive och transportentreprenadföretag och miljömedvetet tagit sin Med inom olika områden, just nu: dotterbolaget tagit sin form. Bodenfrakt en självklar AB. Därmed affärspartner har för kostnadseffektiva också form. kompetens en av Sveriges och kvalitet är största maskin och utförda maskin- och 5 Platschefer Anläggning transporttjänster. Med kompetens en transportentreprenadföretag tagit sin form. 5 Arbetsledare Anläggning självklar Organisationen och affärspartner kvalitet är anpassad ärför kostnadseffektiva och miljömedvetet utförda maskin- och för en att självklar alltid kunna affärspartner möta sina kunders för kostnadseffektiva självklar efterfrågan 3 Kalkylatorer Anläggning Med kompetens transporttjänster. och kvalitet är Organisationen är anpassad 3 Projektchefer Anläggning en på och en affärspartner miljömedvetet ständigt föränderlig utförda marknad. maskin- och för att alltid för kostnadseffektiva kunna möta sina kunders efterfrågan 2 Bantekniker till Boden/Luleå är små när det behövs och stora när transporttjänster. och miljömedvetet Organisationen är anpassad 5 Eltekniker till Boden/Luleå utförda på ständigt maskinföränderlig och marknad. det krävs. 5 Eltekniker till Kiruna/Gällivare transporttjänster. för att alltid Organisationen kunna möta är små sina är när anpassad det kunders behövs efterfrågan och på transportbranschen, en det och stora när 3 Entreprenadingenjörer Anläggning för Bolaget att alltid ägs kunna av 350 entreprenörer inom maskinmöta ständigt krävs. sina kunders efterfrågan på en ständigt 1 Signalarbetsledare till Boden/Luleå föränderlig småföretagare med rötterna är små marknad. 1 Signalarbetsledare till Kiruna/Gällivare Bolaget föränderlig i när Norrbotten det ägs behövs av marknad. 350 men och entreprenörer medstora när inom är små när 1 Elarbetsledare till Kiruna/Gällivare maskindet behövs och transportbranschen, och stora när småföretagare med rötterna i Norrbotten men med 1 Signaltekniker till Kiruna/Gällivare hela det Sverige krävs. som arbetsfält. Totalt förfogar 3 Bantekniker till Gällivare/Kiruna det krävs. Bolaget Bolaget över ägs mer av ägs än av fordon entreprenörer för alla inom hela 350 Sverige entreprenörer som arbetsfält. inom Totalt förfogar 1 Elarbetsledare till Boden/Luleå slags maskinmaskin- och transporttjänster, och vår och och transportbranschen, småföretagare med med rötterna rötterna slags 1 Signaltekniker till Boden/Luleå Vill du ha praktik hos ett av norra Sveriges över största mer småföretagare inom entreprenad-, logistik- och industrisektorn? Vi tar emot företag än 1200 fordon för alla 1300 man starka personal ser till att rätt 1 Markarbetsledare Norrbotten i Norrbotten maskin- i Norrbotten och men transporttjänster, medmen medoch vår åtgärd praktikanter alltid året utförs runt och ger på dig rätt möjlighet sätt inom att komplettera hela avtalade dina teoretiska Sverige kunskaper som arbetsfält. genom praktiska Totalt erfarenheter. förfogar ramar. hela Sverige 1300 som man arbetsfält. starka personal Totalt förfogar ser till att rätt över mer åtgärd än 1200 alltid fordon utförs för på alla rätt sätt inom avtalade Alla aktuella lediga tjänster hittar du på bdx.se Vi erbjuder Bolagets praktikplatser årliga över omsättning inom: mer än 1200 uppgår fordon till för alla slags maskin- och ramar. transporttjänster, och vår ca 1,2 Produktion 1300 slags man miljarder maskin- starka kronor personal och och transporttjänster, ser huvudkontoret till att rätt och vår Miljö Bolagets årliga omsättning uppgår till ligger åtgärd 1300 i alltid Luleå. man utförs starka på rätt personal sätt inom ser avtalade till att rätt Teknik ca 1,2 miljarder kronor och huvudkontoret ramar. åtgärd Inköp alltid ligger utförs i Luleå. på rätt sätt inom avtalade Kalkyl ramar. Bolagets årliga omsättning uppgår till SMÅ NÄR DET BEHÖVS. STORA NÄR DET KRÄVS. SMÅ ca NÄR 1,2 Utveckling miljarder DET BEHÖVS. kronor STORA och huvudkontoret NÄR DET KRÄVS. SMÅ NÄR DET BEHÖVS. STORA NÄR DET KRÄVS. Bolagets årliga omsättning uppgår till ligger i Luleå. SMÅ NÄR DET BEHÖVS. STORA NÄR DET KRÄVS. ca 1,2 miljarder SMÅ NÄR kronor DET BEHÖVS. och huvudkontoret STORA NÄR DET KRÄVS. SMÅ NÄR DET BEHÖVS. STORA NÄR DET KRÄVS. ligger i Luleå. SMÅ NÄR DET BEHÖVS. STORA NÄR DET KRÄVS. SMÅ NÄR DET BEHÖVS. STORA NÄR DET KRÄVS. SMÅ NÄR DET BEHÖVS. STORA NÄR DET KRÄVS. Pilen i vår logotyp kan användas som grafiskt element i olika sammanhang. Här ett exempel på utställningsmaterial. Roll-ups. SMÅ NÄR Pilen DET BEHÖVS. i vår Pilen logotyp STORA i vår logotyp kan NÄR användas DET kan KRÄVS. användas som grafiskt som SMÅ grafiskt element NÄR DET element i BEHÖVS. olika sammanhang. i olika STORA sammanhang. NÄR DET KRÄVS. Här ett exempel SMÅ NÄR på DET utställningsmaterial. BEHÖVS. STORA NÄR DET KRÄVS. Pilen i vår logotyp kan användas som grafiskt element i olika sammanhang. Här ett exempel på utställningsmaterial. VISUELL PROFIL OKTOBER 2003 Pilen i vår logotyp kan användas som grafiskt element i olika sammanhang. Här ett exempel på utställningsmaterial. Så här ska vi märkas VISUELL PROFIL OKTOBER 2003 Så här ska Så vi här märkas! Så här ska vi ska märkas! vi märkas! VISUELL PROFIL OKTOBER 2003 VISUELL PROFIL OKTOBER 2003 Så här ska vi märkas! VISUELL PROFIL September 2013 Visuell profil. Vi har tagit fram en särskild visuell manual som tydligt anger hur våra Visuell profil. Vi har tagit fram en särskild fordon ska märkas. visuell manual som tydligt anger hur våra fordon ska märkas. Visuell profil. Vi har tagit fram en särskild visuell manual som tydligt anger hur våra fordon ska märkas. Flaggor. Flaggor. Flaggor. Visuell profil. Vi har tagit fram en särskild visuell manual som tydligt anger hur våra fordon ska märkas.

12 WEBB Vår webbplats bdx.se är en av våra viktigaste kommunikationskanaler då den ger oss en möjlighet till dialog med vår egen personal, leverantörer och kunder. En aktuell och levande webbplats är viktigt både för vår interna och externa kommunikation och har stor betydelse för BDX varumärke. Webbplatsens layout och design följer en fastställd mall som responsivt anpassas till besökarens skärmstorlek (dator, surfplatta, mobiltelefon). Om ditt innehåll inte passar denna mall så kan det vara nödvändigt med teknisk utveckling. Texterna på webbplatsen är genomarbetade och beskriver oss själva och våra produkter på ett bra sätt. Använd gärna dem som utgångspunkt för eventuella egna presentationer eller annat kommunikationsmaterial. Några saker du som innehållsproducent bör tänka på: Skriv texter som stärker BDX profil och varumärke: Beskrivande, tydliga och utan stavfel. Undvik interna förkortningar eller branschuttryck som kan vara svåra för besökaren att förstå. Välj bilder av god kvalitet och med relevanta motiv. Se också till att bildens storlek är anpassad till webbens format och inte medför onödigt långa laddningstider. En bra riktlinje är att bildens storlek inte bör överskrida 100 kb. Undvik speciallösningar i layout och design som kan påverka besöksupplevelsen på exempelvis små skärmar. Var sparsam med bifogade filer, utan placera i första hand alltid innehållet direkt på webbplatsen.