STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se"

Transkript

1 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef

2 SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa

3 SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvården Vårt uppdrag: Vilken behandling är bäst? Hur ställer man diagnos på bästa sätt? Hur ska vårdens resurser användas för att göra största möjliga nytta? SBU:s kunskapsunderlag ska leda till mer hälsa per satsad krona och därigenom rädda liv och förbättra livskvalitet samt möjliggöra en god vård på lika villkor för hela befolkningen.

4 SBU:s verksamhet under ett år Myndighet sedan 1987 Publicerar ca 30 systematiska utvärderingar Upplysningstjänsten svarar på ca 50 komplicerade frågeställningar Medverkar årligen i ca artiklar, radio- och TV inslag Databas för forskarvärlden viktiga kunskapsluckor i vården Ca besökare på hemsidan. Även Twitter och Wikipedia Personligt möte med personer genom utbildning/konferens Budget på ca 78 MSEK, ca 60 anställda samt 200 experter Nytt förslag om utökat uppdrag inom socialtjänsten.

5 Mitt uppdrag Kommunicera våra resultat bidra till öppenhet. Öka närvaron i nya medier och utveckla våra kontaktytor utåt. SBU är en expertmyndighet. En viktig del är att hjälpa journalisterna komma i kontakt med våra experter. Kommunikativt stöd internt. Prioritera kommunikationen. Vi är 7 medarbetare på kommunikationsavdelningen

6 Vem har ansvar för kommunikationen? 1. Alla medarbetare representerar myndigheten. 2. Bilden av SBU förmedlas hur vi kommunicerar, bemöter och uttrycker oss i olika kanaler. 3. Kommunikationsavdelningens särskilda ansvar kommunikationen ska stödja SBU:s vision, strategi och mål.

7 Perspektiv på internkommunikation

8 Tre enkla grundregler All kommunikation sker på mottagarens villkor. Det går inte att inte kommunicera. Du måste alltid ha något att säga.

9 Effektiv intern kommunikation Avgörande för en framgångsrik extern kommunikation 1. Intranät med redaktörer från varje avdelning 2. Personalmöten och personaldagar 3. Informationsskärmar 4. Avdelningsmöten 5. Projektfika 6. Internutbildning

10 En viktig kanal för SBU:s interninformation

11 Topp 15-listan 1. Databaser 2. Avdelningen för etablerade metoder 3. Beställ lunch 4. Alert-Vetenskapliga-kunskapsluckor (Enhetsidor) 5. Personal/Aktuellt 6. Kommunikation (Enhetsidor) 7. Kommenterar Upplysningstjänst (Enhetsidor) 8. IT-Helpdesk 9. Mötesanteckningar 10. Arbetsmetoder/Mallar och blanketter 11. Internationellt/Vad har hänt internationellt 12. Arbetsmetoder/Manus-och-korrektur 13. Nyheter 14. Ekonomi 15. Internationellt/Vad har hänt internationellt/reserapporter

12 Visa vad ni är bra på! Ett exempel SBU:s intranät vann Web Service Award 2012 för bästa intranät. Juryns motivering: SBU:s nya intranät är ett stilfullt intranät med behaglig och tilltalande design. Informationen är väl bearbetad och användarna har lätt att hitta och ta till sig informationen på intranätet. Intranätet lever upp till användarnas behov.

13 Från medarbetarenkät % - Jag har tydliga mål för mitt arbete 92% - Jag känner till SBU:s vision och mål 82% - Inom min avdelning arbetar vi mot tydliga mål 82% - Det finns en tydlig målsättning inom SBU 96% - Jag har förtroende för SBU:s myndighetschef 94% - SBU:s myndighetschef är öppen och ärlig i sin kommunikation

14 Våra framtidsplaner för ett ännu bättre intranät Uppgradering till EPiServer 7 CMS Responsivt gränssnitt - läsplatta och smartphones Tillgänglighet till publikationer direkt från intranätet Bättre sökfunktion

15 Interna nyheter händer inte de hittas

16 Intern förståelse, mandat och status för kommunikationsarbetet En väl fungerande omvärldsbevakning är central att ha koll på hur vi beskrivs, inklusive i sociala medier. Om ex ansvarig minister uttalar sig om något som rör vår verksamhet ska vi vara beredda att svara på frågor. Viktigt med bra kontaktnät inåt i organisationen Ständigt påminna om att vi finns. Återkoppling inåt i allt kommunikationsarbete.

17 Vi arbetar med klarspråk öka förståelsen Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig kunskapen. SFS 2009: 1139 Ökad intern förankring arbetsgrupp för skrivregler och klarspråk där sju personer från olika avdelningar ingår.

18 Uppföljning intern återkoppling Att följa upp effekterna av vårt kommunikationsarbete är en av våra huvuduppgifter. Några exempel: Webbstatistik Analyser av mediebevakning Statistik från utbildningar, konferenser

19 Bygga förtroende på ett personligt plan Ständig internmarknadsföring Samtal med alla avdelningar kring kommunikationspolicy/strategi Medieträning vid samtliga större medieaktiviteter Tydliga och enkla kommunikationsplaner Personligt möte med nyanställda medarbetare Öppenhet och ödmjukhet, visa både med- och motgångar

20 KUNSKAPSCENTRUM FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Följ oss på