Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet"

Transkript

1 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar 2009 (9) S Akut kompartmentsyndrom. Omedelbar operation med klyvning av muskelfascia Svåra smärtor, nervpåverkan med känselnedsättning och förlamning Med operation kan muskelen bibehållas och patienten bli återställd Medel 5-0/ 2 S72.0 Cirkulationsnedsättning i benet med infektion o/e hotande kallbrand. Amputation Kan vara livshotande. Svåra smärtor och feber Vanligen äldre patient med nedsatt allmäntillstånd, som hämmar en. I utvalda fall kan protesersättning ge viss gångförmåga Medel S72.0 Lårbensfraktur. Operation med märgspik eller platta med glidskruv M96.6 Urledvridning av armbågen med ledbandsskada. Operation med reposition i narkos. Livshotande Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre. Reposition och gips under -2 v och rehabilitering brukar ge bra resultat Medel 400/ Låg 0-5/ S Urledvridning av axelled. Reposition ev i narkos Svåra smärtor med upphävd rörlighet av armen Akut operation ger smärtlindring och rörlighet återfås. Återfallsrisk hos yngre S32.5 Urledvridning av höftprotes. Reposition ev i narkos Svåra smärtor och upphävd rörlighet av benet Akut operation ger omedelbar smärtlindring och S70.0,S72. Utgjurning i led orsakad av bakteriell infektion. Dränage, ev titthålsoperation. Antibiotika under minst 6 veckor Svår värk, hög feber. Kan vara livshotande pga blodförgiftning Vid snabb operation kan patienten bli återställd, om inte ökad risk ledförslitning S82.0 Kallbrand i foten hos diabetiker. Amputation Svårläkt, djupt och varigt sår Chans finns till läkning efter op i kombination med antibiotika S82., S72.4 Komplicerad kotfraktur ev med ryggmärgspåverkan. Stabiliserande operation Svåra ryggsmärtor med mer eller mindre uttalad Frakturen läker på 3 mån, men ibland betydande nervpåverkan i bål och ben restbesvär beroende på graden av nervskada S Armbågsledfraktur hos barn. Operation med stift Utan operation sker felläkning med resulterandeoperation förhindrar deformitet och ger bra snedsättning o värk förutsättning för normal Låg Låg Låg-medel Låg Hög 2 0-5/ Medel S S Armbågsledfraktur hos vuxna. Operation med platta etc Bäckenfraktur. Operation med yttre stabilisering med metallram o/e platta och skruvar Utan operation får patienten ofta en smärtsam stelhet Operation skapar förutsättningar för aceeptabel Medel Kan vara livshotande. Invalidiserande smärtor God. Patienten återfår normal gångförmåga Medel-hög

2 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) S82.6 Elakartad tumör i rörelseapparaten. Utredning av onkologiskt team. Operation med borttagande av tumör eller del därav Främst tumör som känns eller syns. Ibland värk ssk om skelettengagemang Prognosen beror på tumörtyp och spridning. Även om bra resultat krävs kontroller i 5-0 år Medel-hög 2 5-0/ S 92.0 Fotledsfraktur. Operation med platta etc Invalidiserande God. Patienten får en bra. Medel S92.0 Klumpfot. Gipsbehandling Fotdeformitet i nyföddhetsperioden Tack vare sekventiell gipsning brukar de flesta barn inte behöva opereras 2 Låg 2 0-5/ S92.3 Knäledsfraktur. Operation m platta o skruvar Måttliga smärtor. Invalidiserande Patienten återfår en god Medel S92.3 Knäskålsfraktur. Operation med ståltråd och metallstift. S42.2 Kotkompression vid tumör. Stabiliserande operation Måttliga smärtor. Invalidiserande Patienten återfår normal Medel 2 0 Måttl-svår smärta, nervpåverkan Minskar risken för ökad ryggmärgskada. Prognosen avhängig av tumörsjukdomen. 2 Medel-hög 2 0-5/ S42.2 Kraftigt dislcoerad mellanhands- eller fingerfraktur. Röntgen. Operation med stift eller platta.. Gips S42.2 Lårbensfraktur i anslutning till protes. Operation med platta eller specialprotes Smärt, svullnad och felställning, vilket påverkar Med operation kan felställningar korrigeras och handen därmed uppnås en bra hand Medel Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God. Patienten återfår gångförmågan Hög S42.3 Lårbenshalsfraktur. Operation med halvprotes Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God, för utvalda äldre patienter som då oftast återfår en bra gångförmåga Medel S42.3 Lårbenshalsfraktur. Operation med spikar ed. Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God, äldre patient, som ofta återfår gångförmågan Medel 2 50 S42.4 Underarmsfraktur. Operation med plattor el stift Utan operation felläkning med Operation ger god med få restbesvär Medel snedsättning S42.4 Underarmsfraktur. Reposition i narkos Felläkning ger fuktionsnedsättn o ibl värk Vanligen felställd fraktur hos barn. Läker bra efter 4 6 v gipsbehandling S50.0 Underbensfraktur. Gipsbehandling Svåra smärtor. Invalidserande God. För utvalda fall (t ex växande individer) är gipsbehandling att föredra S42.4 Underbensfraktur. Operation med märgspik, platt eller yttre stabilisering m metallram Låg Låg Svåra smärtor. Invalidiserande Patienten återfår en normal Medel

3 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) S Urledvridning av finger. Röntgen. Reposition. Gips Smärtsam felställning av fingret. eller tejpning S63.5 Utgjutning i slemsäck orsakad av bakteriell infektion. Dränage. Odlingsprover. Antibiotika 2 veckor S Båtbensfraktur med ringa felställning. Röntgen. Gips 0-2 v Direkt efter repositionen brukar patienten kunna röra fingret Låg Värk, rodnad, svullnad och feber Läker efter behandlingen. Ringa risk för återfall Låg Ofta lindriga symptom med ömhet och smärta vid handledsrörelser God prognos, men lång läkningstid. Om frakturen förbises risk för smärttillstånd som måste opereras Låg S Lossning av höftprotes. Utbytesoperation Värk och stelhet med reducerad gångförmåga Vanligen patient, som opererats med höftprotes för 0-5 år sedan S "Skidåkartumme" med tydlig instabilitet. Röntgen. Operation. Gips eller ortos T79.6 Axelledsfraktur. Operation med platta ed eller märgspik M62.8 Båtbensfraktur med felställning. Operation med skruv. Gips 0-2 v Ömhet, svullnad och nedsatt kraft av tumgreppet Smärta, värk och stelhet om skadan inte åtgärdas Ofta lindriga symptom med ömhet och smärta vid handledsrörelser Operation med refixation av ledband, samt gips, ger bra grepp. Minskar smärtan och risken för betydande stelhet av axeln God prognos, men lång läkningstid. Viss kvarstående risk för dålig läkning 2 Hög Låg-medel Medel Låg-medel 3 5-0/ E05 Hälseneruptur. Gips Mycket nedsatt kraft i foten Gipsning ger oftast bra resultat, men något ökad risk för felläkning S43.0 Hälseneruptur. Operation Mycket nedsatt kraft i foten Operation ger bra resultat: Enbart gipsning något osäkrare. Vissa restbesvär M24.4B M24.4B Höftledsförslitning. Operation med cementerad höftprotes Höftledsförslitning. Operation med ocementerad protes Värk och stelhet med reducerad gångförmåga Värk och stelhet med reducerad gångförmåga M75. Knäledsförslitning. Operation med knäprotes Belastningssmärta, värk och klart inskränkt gångförmåga M75.4 Komplicerad axelfraktur. Operation med protes (akut eller subakut) S52.4 Komplicerad kotfraktur med instabilitet. Behandling med korsett (ex 3-punkt) Smärta, värk och stelhet om skadan inte åtgärdas Svåra ryggsmärtor vid rörelser Ofta patient> 60 år som återfår en nära normal gångförmåga och slipper värken Ofta patient<60år, som får en god gångförmåga och slipper värken Patient är ofta över 60 år. Op. ger smärtfrihet och förbättrad gångförmåga Drabbar ofta äldre patienter. Trots operation viss kvarstående stelhet Frakturen läker vanligen på 3 mån. Stor risk för kvarstående värk och stelhet som påverkar en Låg Låg-medel Medel Medel-hög Medel Medel Låg-medel

4 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M84.0C Lossning av knäprotes. Utbytesoperation Värk och smärta med inskränkt gångförmåga Resultatet beror på orsaken till lossning. Något sämre än efter primära operationen M9.C- 9.2C 2 Medel-hög 3 5-0/ Mellanfotsfraktur. Operation med stift el platta Risk för felläkning m åtföljande smärtor o värk Vanligen normal, ibland lätta restbesvär 2 Medel 3 5-0/ M Osteokondrit (ledbroskskada) vanligen hos tonåring. Titthålsoperation ev komb med öppen fixation av benfragment Av och till värk, svullnad och ev låsningar Om benfragment lossnat bör det fixeras akut. Annars mer avvaktande inställning M Skolios ("ryggradskrökning") > 40 grader hos Risk för tilltagande krökning och lungpåverkan. Med operation korrigeras krökningen och ytterligare växande individ. Korrektionsoperation med främre I svåra fall död i förtid pga hjärtsvikt. krökning förhindras liksom svår hjärt- (90%) stabilisering med metallstag Kosmetiskt vanprydande "puckel" lungpåverkan. Kosmetiskt bra resultat. 2 Låg 3 5-0/ Hög T843 Överarmsfraktur. Operation med platta el märgspik Läkning osäker utan operation. Oläkt fraktur Operation skapar goda förutsättningar för läkning 2 Medel ger snedsättning och återställd M24.4B Överarmsfraktur. Röntgen. Ortosbehandling Rörelsesmärta och höggradig instabilitet. Risk för dålig läkning, felställning 3 Låg Q , M24.3 Deformitet av höften efter medfödd urledvridning. Olika typer av korrigerande operation Benförkortning, grav hälta och värk Urledvridning ses ofta tillsammans med utvecklingsrubbningar t ex CP, vilket påverkar slutresultatet 2 Medel M.8-.9 Armbågsfraktur med lätt felställning. Gips Svullnad och rörelsesmärta Läker och ger återställd Låg M Sen- eller slemsäcksinflammtion i axeln. Punktion och ev cortisoninjektion M Utgjutning i led till följd av inflammation. Punktion, odlingsprover mm M Utgjutning i lednära slemsäck till följd av inflammation. Punktion. Odlingsprover G "Skidåkartumme" med ringa instabilitet. Röntgen. Gips alt ortos M2.7 Diskbråck med ischias. Mikrokirurgisk diskektomi (borttagande av diskbråck) Ibland svår smärta som lindras av injektionen Läker, besvären kan dock återkomma 2 Låg Värk, svullnad, stelhet och ev feber Värk, rodnad, svullnad och ev feber Ömhet, svullnad och nedsatt kraft av tumgreppet Svår smärta, särskilt vid betydande bortfall av nerv Ger nödvändig information om diagnos, men också smärtlindring Ger nödvändig information om diagnos, men också smärtlindring Om lindrig instabilitet eller benfragment utan dislokation uppnås god läkning Minskar smärtan och risken för bestående nervskada 2 Låg Låg 4 00 Låg Medel

5 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M23. Handledsfraktur med större felställning. Opereras med platta och skruvar, stift eller extern fixation Felläkning ger viss fuktionsnedsättn o ibl värk Operation skapar förutsättningar för acceptabel M Hälbensfraktur. Operation med platta etc Stor risk för sekundär ledförslitning Ger en minskad risk för förslitning, men ofta ändå vissa kvarstående nedsättning pga värk och stelhet i foten M H, M02.9H, M05.8H, M06.9H, M07.3H M23.2- Förslitning av fotled eller subtalusleder. Steloperation Korsbandsskada i knät. Rekonstruktion med 23.3,M7.- titthålsoperation 7.5 S83.4 Ledgångsreumatism med ledförslitning. Steloperation M23.5 Nyckelbensbrott med kraftig felställning. Röntgen. Operation med platta och skriuvar Smärta vid belastning och med åtföljande försämring av gångförmågan. Ibland vilovärk Varierande grad instabilitet med svullnad och värk Värk, svullnad och stelhet Kraftiga smärtor, svullnad och felställning ev risk för kärl- och nervskada. Hudskada 2 Medel Medel 4 5-0/ Upphävd värk och även förbättrad gång 2 Medel Ofta unga aktiva personer, som vill kunna fortsätta idrotta Lyckad operation ger smärtfrihet. Tillståndet i övrigt begränsande Med operation korrigeras felställning, minskas risken för kvarstående besvär till följd av dålig läkning Vinster i daglig omvårdnad, sittförmåga, enklare med födointag och andning. Därav följer längre överlevnad. Medel Medel 4? 2 Medel 4 5-0/ M23.5 Skolios ("ryggradskrökning") hos barn med Svårt handikappade barn med stora krökar och 2 Hög 4 60 neuromuskulär sjukdom. Korrektionsoperation medbetydande problem; svårt med födointag, bakre och främre alt enbart bakre stabilisering med andning, att sitta metallstag S83.0 Diskbråck med ischias. Sjukgymnastik Ryggsmärta med utstrålning i benet. I 90% av fallen sker spontan utläkning inom 3 mån 3 Låg 5? 62 M22.0 Urledvridning av yttre nyckelbensleden. Röntgen. Operation om kraftig dislokation Svullnad och ömhet, synlig felställning ev hudpåverkan Med operation kan nyckelbenet refixeras och stabiliseras, vilket resulterar i god 3 Medel M Benlängdsskillnad. Operation av tillväxtzonerna, vanligen omkring knäleden M2.2, M65.9 Hälta. Deformitet, främst av knät Blodutgjutning i armbågsled. Röntgen, ev punktion Svullnad och smärta.stelhet M93.2 Handledsfraktur med måttlig felställning. Reposition och gips. Utredning av benskörhet för riskgrupp. Måttliga smärtor, felställning och stelhet Korrektion utförd i lämplig tid kan i bästa fall häva deformiteten Utesluter fraktur, som skulle kunna ha krävt operation. Punktion lindrar akut smärta, men f.ö. läker skadan Med operation och efterföljande gips läker utvalda frakturer bra 2 Låg 5 5-0/ Låg Låg

6 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M93.2 Hälbensfraktur med lätt dislokation. Avlastning Risk för ledförslitning Patienten brukar få en bra gångförmåga, men viss risk för sekundär förslitning S86. Impingement syndrom i axeln. Titthålsoperation Smärtor vid viss axelrörelse, vilket hämmar en S86.0 Knäledsförslitning. Valgiserande tibiaosteotomi (korrektionsoperation) S86.0 Ledinflammation. Titthålsoperation Måttlig svullnad och värk, men ibland även feber Q66.0 Lokal spinal stenos (begränsad förträngning av ryggmärgskanalen) hos patient i medelåldern. Friläggning av ryggmärgen och steloperation M05.8, M06.9 Medelålders patient, som kan få en förbättrad efter operation Belastningssmärta och värk Symptomlindring i 5-5 år hos lämplig yngre (35-50 år) patient Beror på ev bakomliggande sjukdom, men operationen ger oftast lindring 2 Låg Medel Medel Låg Långvarig ryggvärk ev med utstrålning i ben I utvalda fall kan patienten bli fullt återställd 2 Medel Lätt dislocerad fotledsfraktur. Gipsbehandling eller Måttllig smärta, svullnad. God. Patienten blir återställd Låg orthos M20. Mellanfotsfraktur Röntgen och avlastning ev gips Svullnad och smärta vid belastning Om felställning finns risk för kvarstående värk och stelhet M20.2 Meniskskada i knä. Titthålsoperation Varierande grad av svullnad, värk och ibland låsning G57.6 Spinal stenos (åldersförändring i kotpelaren). Operation med dekompression och stabilisering M20.4 Spondylolisthes (kotförskjutning i nedre delen av ländryggen hos unga). Steloperation av ländrygg och korsben M7.5 Återkommande urledvridning av axeln. Stabiliserande operation Om leden i övrigt är intakt brukar patienten bli återställd efter operation 3 Låg Låg Värk, stelhet. Kraftigt reducerad gångförmåga Förbättrad gång. Minskad värk och nervsymptom 3 Medel-hög 5 60 Peridovis ryggvärk, ev med utstrålning i ben Patienten måste undvika aktiviteter som viss idrott God chans till smärtfrihet, utan nämvärd inskränkning av ryggen S93.2 Förslitning av armbågsleden. Protesoperation Ständig värk och stelhet Reducerad värk och ökad rörlighet. Begränsad varaktighet 2 Medel-hög Operationen ger bra resultat i över 90% Medel M76.6 Godartad tumör i rörelseapparaten. Utredning av Tumör som känns eller syns, men i övrigt oftast God prognos. I enstaka fall kan tumören vara så stor onkologiskt team. Ofta operation med borttagande beskedliga symptom att den givit lokal skada och restbesvär av tumören E0.5 Komplex instabilitet ("multidirektionell) av axeln. Stabiliserande operation Återkommande instabilitet, som hämmar aktiviteten 3 Medel Medel Operation uppges ge bra resultat i 90% 2 Medel 6 5-0/ 6

7 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M Korsbandsskada i knät. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik M Sen-muskelskada i axeln ("rotator cuff syndrom") Operation T840 S22.0, S32.0 Urledvridning av knäskålen. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik Felläkt fraktur i armen. Korrigerande operation Varierande grad instabilitet med svullnad och värk Smärtor och stelhet av axeln Svullnad, måttlig smärta och stelhet Smärtor, värk, deformitet och nedsatt av varierande grad Acceptabel knä för ej högaktiva, men ökad risk för nya knäskador Ofta medelålders patient. Viss nedsättning kvarstår trots operation Drabbar vanligen personer i tonåren. Många blir bra efter rehabilitering, men hos en del återkomamnde besvär I bästa fall korrigerad felställning. Viss förbättring av och minskad värk Låg Medel Låg Medel S , S S , S Lätt dislocerad mellanhands- eller fingerfraktur. Röntgen, gips. Medfödd meniskdefomitet (discoid) hos barn. Ev titthålsoperation Måttlig smärta, ömhet och stelhet. Ev felställning Återkommande grova knäppningar och smärtsamma upphakningar av leden God prognos, läker på ca 3 veckor Låg Vid operation avlägsnas den förstorade delen av menisken inkl trasiga delar 2 Låg M49.5, G55.0 Mjukdelsskada mot höftregionen ev avsprägning av mindre benfragment. Röntgen Smärtor i "höften" hos äldre patient med benskörhet. Svårt att gå Utesluter höftfraktur som ska opereras. Denna skada läker utan operation. 2 Låg M48.0 Nyckelbensbrott. Röntgen. Ev mitella Måttliga smärtor, svullnad och ev synlig felställning M , M48.0 Okomplicerad fraktur av bröst- eller ländkota. Röntgen. Utredning av benskörhet för riskgrupp. M5. Sidoledbandsskada i knät. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik Måttlig-svår smärta vid rörelser Läker vanligtvis utan åtgärd på 3-4 veckor. Vid stor dislokation operation Läker under 4-6 v. Benskörhet kan behöva motverkas Svullnad och ömhet, samt begränsad instabilitet Patienten blir återställd. Viktigt att utesluta av knät associerad skada på korsband eller menisk Låg Låg Låg M5. Stabil bäckenfraktur. Röntgen. Ev sjukhusvård för mobilisering. Utredning av benskörhet för riskgrupp M54.5 Symfyseolys i samband med graviditet. Ev stabiliserande bälte runt bäckenet Smärtor i "höften" hos äldre patient med benskörhet. Svårt att gå Måttlig smärta i anslutning till blygdbenet M Nervtillklämning, som opereras med friläggning av Nattlig värk, domningar av varierande grad berörd nerv Frakturen läker på 3-4 veckor och patienten återfår gångförmågan Smärtan försvinner successivt efter att barnet framfötts Patienten blir ofta besvärsfri; beror på varaktighet och grad av nervpåverkan Låg Låg 7 5-0/ 2 Låg

8 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M4.4 Skolios ("ryggradskrökning") grader hos 0-2 års flicka. Korsettbehandling M4. Kroniskt kompartment syndrom. Operation med klyvning av muskelfascior Kosmetiska besvär, men risk för tilltagande krökning och därmed operation (se nedan) Smärtor som hämmar patienten vid ökad aktivitet Korsetten kan ev bromsa förloppet, men i många fall ökar inte krökningen ändå och utvecklingen blir normal Med operation kan patienten få en närmast normal M Stukning av handled. Röntgen Ömhet och svullnad av leden Utesluta fraktur; i synnerhet båtbensbrott. Träning ger återställd hand 3 Medel 7 5-0/ 2 Låg 8 5-0/ 2 Låg M Urledvridning av yttre nyckelbensleden. Röntgen. Svullnad och ömhet, ev felställning Måttlig felställning brukar ge bra axel. Ibland smärtor vilket kan kräva senare operation 2 Låg C79.5,C Axelfraktur med måttlig felställning. Sjukgymnastik. Utredning av benskörhet för riskgrupp Inflammation av hälsenans slemsäck. I första hand försök med cortisoninj. Därefter op. D Kronisk ryggvärk. Röntgen. Ergonomisk utredning av sjukgymnast, träning Smärtor, stelhet ovh värk under läkningstiden 4-Frakturen läker, men efterlämnar viss 6 v snedsättning, vilket oftast kan accepteras av patienen 2 Låg 9 00 Smärta, ömhet och svullnad vid hälsenefästet Ofta god på sikt. 3 Låg 9 5-0/ Ständig eller ofta återkommande ryggvärk, som Utesluta allvarlig bakomliggande sjukdom.träning inverkar på fritid och arbete och anpassning av arbetsuppgifter kan ge acceptabel 3 Låg 9? S63. Meniskskada i knä med samtidig förslitning hos medelålders eller äldre patient. Titthålsoperation endast i selekterade fall S62.0 Resttillstånd efter tidigare operation. Operation med borttagande av osteosyntesmaterial od S62.0 Återkommande urledvridningar av knäskålen. Utredning inkl titthålsoperation. Ev stabilisering Varierande grad av svullnad, värk och ibland låsning Tveksam av meniskoperation, såvida inte besvärande låsningar, som kvarstår längre tid Lokala besvär i form av värk, ömhet eller annan Vid infektion nödvändigt ingrepp för att få irriation från insatt metall. Ibland infektion utläkning. I övriga fall fås lindring av lokala besvär Instabilitet av knäskålen vid motions- och idrottsaktivitet S62.3 Hallux valgus. Korrektionsoperation Svårt att hitta passande skor. Lokal ömhet och lätt värk S62.3 Osteokondrit (ledbroskskada) vanligen hos Av och till värk, svullnad tonåring. Röntgen. Information om minskad aktivitet Trots stabiliserande operation, inte sällan kvarstående besvär, främst smärta och ömhet. Ibl även instabilitet Operation ger en smalare fot. Inte sällan klagomål från patienten pga restbesvär Läker ofta spontant, men ibland lossnar broskbenfragment och då krävs operation 3 Låg Låg-medel 9 300/ 3 Medel Låg Låg

9 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M66.2D Skada på sträcksena till finger. Röntgen. Skena Svullnad, ömhet och oförmåga till slutsträckning av fingertopp Om större benfragment slitits los - fall för handkir. Om inte brukar 6 v behandling ge acceptabel 2 Låg S63.4 Akut lumbago ("ryggskott"). Ev sjukgymnastik alt Rörelsesmärta i ryggen Går över spontant inom 2-3 veckor 2 Låg 0? behandling av kiropraktor. S63.4 Fotledsstukning. Träningsprogram Svullnad och smärta. Adekvat rehabilitering ger bra. Operation 2 Låg behövs endast i undantagsfall. S42.0 Främre knäsmärta i tonåren. Information. Om uttalade besvär utredning med röntgen. Sjukgymnastik. Spontant uppträdande smärtor omkring knäskålen vid ansträngning Ofta långvariga besvär som dock läker ut. Sjukgymnastik kan motverka nedsatt knä och ge stöd 3 Låg S42.0 Hallux rigidus (förslitning av stortåns grundled). Belastningssmärta med lokal ömhet och värk Operationen ger smärtfrihet, men stelhet av 2 Låg Korrektionsoperation stortåleden S42.0 Hallux valgus. Inlägg Svårt att hitta passande skor. Lokal ömhet och Ger avlastning av framfoten och tillsamamns med 3 Låg 0 00 lätt värk lämpliga skor ge acceptabelt resultat S43. Hammartå. Korrektionsoperation Ömhet vid tryck mot tån Enkel operation, som ger besvärsfrihet 2 Låg S43. Hälseneinflammation. Modifierade aktiviteter och rehabilitering. Sällan operation M Mortons metatarsalgi (nervsmärta motsvarande framfoten). Operation med borttagande av nerv Förtjockning av senan, ömhet och smärta vid aktivitet Ömhet vid överbelastning av framfoten Rehabilitering kan ge besvärsfrihet. Om inte, definitiv aktivitetsminskning alt op Operation ger smärtfrihet men även känselbortfall motsv nervens försörjning Vadmuskelbristning. Kryckor Lokaliserad ömhet av vadmuskeln Läker på 4-6 veckor. Viktigt att utesluta hälseneruptur och trombos 3 Låg Låg 0 0-5/ 2 Låg

Så här samverkar vi med ortopeden

Så här samverkar vi med ortopeden Så här samverkar vi med ortopeden Överenskommelse om samverkan mellan primärvård och ortopedi i Landstinget i Östergötland www.lio.se Innehållsförteckning Förord Överenskommelse om samverkan 6 Syfte 6

Läs mer

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel danos naprapati Exempel på besvär vi behandlar ARM Musarm Tennisarmbåge Golfarmbåge Carpaltunnelsyndrom Ytlig axelvärk Frozen shoulder (kapsulit) Inklämningssyndrom Kalkaxel HÖFT Gångsmärtor Värk Trochanterit

Läs mer

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning...

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... 4 1.3.2 Stukning/vrickning... 5 1.3.3 Frakturer... 6 1.3.4

Läs mer

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN SKADE HAND BOKEN Inledning Stansa fram till s. 5 Nacke / Axel Stansa fram till s. 19 Armbåge / Hand Stansa fram till s. 23 Rygg Stansa fram till s. 29 Ljumske / Höft / Lår Stansa fram till s. 35 Knä Stansa

Läs mer

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada SKADEHANDBOKEN En guide vid skada 1 Författare Bild Layout/produktion Tryck Annica Näsmark Leg. Sjukgymnast Capio Artro Clinic, Stockholm Otto Bock Scandinavia AB Fotografica HB Anna-Lena Ahlström Per

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse april 2009 Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten drabbar omkring en tredjedel av den vuxna befolkningen

Läs mer

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg Skaraborgs Sjukhus och en Skaraborg Dokumentnamn: Lokal riktlinje Skaraborg Giltigt fr o m: 2011-05-04 Revideras: 2014-06-01 Godkänt av:ulf Nyberg Chefläkare Skaraborgs sjukhus, Ulf Svensson Chefläkare

Läs mer

Handläggning av skador inom idrotten Vad kan jag göra på plats? I klubben? Vad kan en idrottsläkare göra?

Handläggning av skador inom idrotten Vad kan jag göra på plats? I klubben? Vad kan en idrottsläkare göra? Handläggning av skador inom idrotten Vad kan jag göra på plats? I klubben? Vad kan en idrottsläkare göra? Vad varje ledare och tränare bör känna till Per Lindblom, överläkare STSAB Förbundsläkare fotboll,

Läs mer

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner Ländryggssjukdomar Vårdprogram utarbetat av läkare inom ortopedi, röntgen och laboriatiet vid Akademiska sjukhuset i samarberte med husläkare i primärvården Kontaktpersoner Överläkare Gunnar Ordeberg,

Läs mer

Nationella medicinska indikationer för fotkirurgi

Nationella medicinska indikationer för fotkirurgi Indikationer för behandling inom ortopedi Nationella medicinska indikationer för fotkirurgi Nationellt kompetenscentrum för ortopedi Lund 2006 Indikationer för behandling inom ortopedi Nationella medicinska

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom.

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom. www.pediatric-rheumathology.printo.it SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom. Fibromyalgi är en sjukdom som karakteriseras av långvarig utbredd

Läs mer

Rygg- och nackbesvär

Rygg- och nackbesvär Rörelseapparaten 863 Tommy Hansson, Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Helen von Sydow, VG Primärvårdskontoret, Regionens Hus, Göteborg Inledning Det är vanligt med ont

Läs mer

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA INNEHÅLL INLEDNING 4 BAKGRUND 7 GRUNDLÄGGANDE BEHANDLINGSFILOSOFI 3 KLINISK BEDÖMNING AV LÄNDRYGGSSMÄRTA 4 ANAMNES 11 STATUS VID LÄNDRYGGSSMÄRTA 14 RÖRELSETESTER

Läs mer

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR Sammanställning av referensfall gällande diagnos och invaliditetsgrad. AXEL referensfall 1-7 Inv.grad Sida 1. Axelluxation 2% 4 2. AC-ledsluxation 3% 5 3.

Läs mer

Ryggföreläsning sjukgymnastutbildningen KI 2003. Diskdegeneration. Vad ger smärta? Tycho Tullberg Stockholm Spine Center www.spinecenter.

Ryggföreläsning sjukgymnastutbildningen KI 2003. Diskdegeneration. Vad ger smärta? Tycho Tullberg Stockholm Spine Center www.spinecenter. Ryggföreläsning sjukgymnastutbildningen KI 2003 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center www.spinecenter.se Diskdegeneration Led i åldrandet Kontinuerlig process Sänkt vattenhalt i nucleus Ökande sprickor

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Skada i axeln - Patientinformation Axeloperation - Patientinformation Innehåll Axelleden 3 AC-leden (leden mellan skulderbladet och nyckelbenet) 3 Råd till dig

Läs mer

Algoritm för smärta efter polio

Algoritm för smärta efter polio Algoritm för smärta efter polio framtaget av Christina Espelund Leg. Sjukgymnast, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund Jan Lexell Professor och överläkare, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund bitr öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20120426 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Vägledning för sjukskrivning Specifika er 2 Utbildningsmaterial, hösten 2007 Förord De specifika erna Det här dokumentet är en del av ett utbildningsmaterial för försäkringsmedicinska

Läs mer

Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen. - ett kunskapsunderlag MORSE. Minskad Ohälsa Rörelseorganens Sjukdomar Sydsverige

Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen. - ett kunskapsunderlag MORSE. Minskad Ohälsa Rörelseorganens Sjukdomar Sydsverige Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen - ett kunskapsunderlag MORSE Minskad Ohälsa Rörelseorganens Sjukdomar Sydsverige Riktlinjer för sjukskrivning vid sjukdomar i rörelseorganen

Läs mer

Artros. Reumatikerförbundet. utgiven av. av Ingemar Petersson, Ewa Roos och Carina Thorstensson

Artros. Reumatikerförbundet. utgiven av. av Ingemar Petersson, Ewa Roos och Carina Thorstensson Artros av Ingemar Petersson, Ewa Roos och Carina Thorstensson utgiven av 1 Reumatikerförbundet Innehåll Innehåll Om artros 3-6 Symtom vid artros 6-7 Hur diagnosen ställs 8 Behandling av artros 9-13 Ritva

Läs mer

När din hund får artros

När din hund får artros ELIXIR När din hund får artros Box 334, 192 30 Sollentuna. Tel. 08-623 64 40. Fax 08-623 64 80 2 Det vanligaste ledproblemet hos både människor och djur Ungefär en av fem hundar anses lida av artros. Ofta

Läs mer

Helt avgörande för att förstå hur rekommendationerna ska fungera är följande:

Helt avgörande för att förstå hur rekommendationerna ska fungera är följande: Helt avgörande för att förstå hur erna ska fungera är följande: na avser att vara vägledande i normalfallet. Om det inte handlar om ett normalfall, kanske en inte kan tillämpas och avsteg kan göras. Läkaren

Läs mer

Behovs- och problemanalys avseende nervsystemets sjukdomar inklusive stroke och demens

Behovs- och problemanalys avseende nervsystemets sjukdomar inklusive stroke och demens 1(16) Behovs- och problemanalys avseende nervsystemets sjukdomar inklusive stroke och demens Nervsystemets sjukdomar omfattar ett mycket stort antal diagnoser. I vårddatalagret finns för år 2003 registrerat

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5)

SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5) SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5) STOR = stöd- och rörelseorganen Benen stöder kroppen medan muskler och senor ger oss förmågan att röra oss. Stöd- och rörelseorganen omfattar såväl ben, leder,

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998

Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998 Kajakutsjukvård - en liten handledning att ha med i sjukvårdslådan utgiven i samråd med Kontaknätet för långfärdspaddlare 1998 Av Mattias Linde, leg läk och grundare av Tjörns Kajakklubb e-postadress:

Läs mer

Gemensamt Vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta. före och efter diagnosen spinal stenos

Gemensamt Vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta. före och efter diagnosen spinal stenos Gemensamt Vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta före och efter diagnosen spinal stenos innehåll Inledning 5 Bakgrund 7 Grundläggande behandlingsfilosofi 9 Klinisk Diagnostik Anamnes, Klinisk undersökning

Läs mer