Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet"

Transkript

1 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar 2009 (9) S Akut kompartmentsyndrom. Omedelbar operation med klyvning av muskelfascia Svåra smärtor, nervpåverkan med känselnedsättning och förlamning Med operation kan muskelen bibehållas och patienten bli återställd Medel 5-0/ 2 S72.0 Cirkulationsnedsättning i benet med infektion o/e hotande kallbrand. Amputation Kan vara livshotande. Svåra smärtor och feber Vanligen äldre patient med nedsatt allmäntillstånd, som hämmar en. I utvalda fall kan protesersättning ge viss gångförmåga Medel S72.0 Lårbensfraktur. Operation med märgspik eller platta med glidskruv M96.6 Urledvridning av armbågen med ledbandsskada. Operation med reposition i narkos. Livshotande Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre. Reposition och gips under -2 v och rehabilitering brukar ge bra resultat Medel 400/ Låg 0-5/ S Urledvridning av axelled. Reposition ev i narkos Svåra smärtor med upphävd rörlighet av armen Akut operation ger smärtlindring och rörlighet återfås. Återfallsrisk hos yngre S32.5 Urledvridning av höftprotes. Reposition ev i narkos Svåra smärtor och upphävd rörlighet av benet Akut operation ger omedelbar smärtlindring och S70.0,S72. Utgjurning i led orsakad av bakteriell infektion. Dränage, ev titthålsoperation. Antibiotika under minst 6 veckor Svår värk, hög feber. Kan vara livshotande pga blodförgiftning Vid snabb operation kan patienten bli återställd, om inte ökad risk ledförslitning S82.0 Kallbrand i foten hos diabetiker. Amputation Svårläkt, djupt och varigt sår Chans finns till läkning efter op i kombination med antibiotika S82., S72.4 Komplicerad kotfraktur ev med ryggmärgspåverkan. Stabiliserande operation Svåra ryggsmärtor med mer eller mindre uttalad Frakturen läker på 3 mån, men ibland betydande nervpåverkan i bål och ben restbesvär beroende på graden av nervskada S Armbågsledfraktur hos barn. Operation med stift Utan operation sker felläkning med resulterandeoperation förhindrar deformitet och ger bra snedsättning o värk förutsättning för normal Låg Låg Låg-medel Låg Hög 2 0-5/ Medel S S Armbågsledfraktur hos vuxna. Operation med platta etc Bäckenfraktur. Operation med yttre stabilisering med metallram o/e platta och skruvar Utan operation får patienten ofta en smärtsam stelhet Operation skapar förutsättningar för aceeptabel Medel Kan vara livshotande. Invalidiserande smärtor God. Patienten återfår normal gångförmåga Medel-hög

2 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) S82.6 Elakartad tumör i rörelseapparaten. Utredning av onkologiskt team. Operation med borttagande av tumör eller del därav Främst tumör som känns eller syns. Ibland värk ssk om skelettengagemang Prognosen beror på tumörtyp och spridning. Även om bra resultat krävs kontroller i 5-0 år Medel-hög 2 5-0/ S 92.0 Fotledsfraktur. Operation med platta etc Invalidiserande God. Patienten får en bra. Medel S92.0 Klumpfot. Gipsbehandling Fotdeformitet i nyföddhetsperioden Tack vare sekventiell gipsning brukar de flesta barn inte behöva opereras 2 Låg 2 0-5/ S92.3 Knäledsfraktur. Operation m platta o skruvar Måttliga smärtor. Invalidiserande Patienten återfår en god Medel S92.3 Knäskålsfraktur. Operation med ståltråd och metallstift. S42.2 Kotkompression vid tumör. Stabiliserande operation Måttliga smärtor. Invalidiserande Patienten återfår normal Medel 2 0 Måttl-svår smärta, nervpåverkan Minskar risken för ökad ryggmärgskada. Prognosen avhängig av tumörsjukdomen. 2 Medel-hög 2 0-5/ S42.2 Kraftigt dislcoerad mellanhands- eller fingerfraktur. Röntgen. Operation med stift eller platta.. Gips S42.2 Lårbensfraktur i anslutning till protes. Operation med platta eller specialprotes Smärt, svullnad och felställning, vilket påverkar Med operation kan felställningar korrigeras och handen därmed uppnås en bra hand Medel Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God. Patienten återfår gångförmågan Hög S42.3 Lårbenshalsfraktur. Operation med halvprotes Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God, för utvalda äldre patienter som då oftast återfår en bra gångförmåga Medel S42.3 Lårbenshalsfraktur. Operation med spikar ed. Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God, äldre patient, som ofta återfår gångförmågan Medel 2 50 S42.4 Underarmsfraktur. Operation med plattor el stift Utan operation felläkning med Operation ger god med få restbesvär Medel snedsättning S42.4 Underarmsfraktur. Reposition i narkos Felläkning ger fuktionsnedsättn o ibl värk Vanligen felställd fraktur hos barn. Läker bra efter 4 6 v gipsbehandling S50.0 Underbensfraktur. Gipsbehandling Svåra smärtor. Invalidserande God. För utvalda fall (t ex växande individer) är gipsbehandling att föredra S42.4 Underbensfraktur. Operation med märgspik, platt eller yttre stabilisering m metallram Låg Låg Svåra smärtor. Invalidiserande Patienten återfår en normal Medel

3 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) S Urledvridning av finger. Röntgen. Reposition. Gips Smärtsam felställning av fingret. eller tejpning S63.5 Utgjutning i slemsäck orsakad av bakteriell infektion. Dränage. Odlingsprover. Antibiotika 2 veckor S Båtbensfraktur med ringa felställning. Röntgen. Gips 0-2 v Direkt efter repositionen brukar patienten kunna röra fingret Låg Värk, rodnad, svullnad och feber Läker efter behandlingen. Ringa risk för återfall Låg Ofta lindriga symptom med ömhet och smärta vid handledsrörelser God prognos, men lång läkningstid. Om frakturen förbises risk för smärttillstånd som måste opereras Låg S Lossning av höftprotes. Utbytesoperation Värk och stelhet med reducerad gångförmåga Vanligen patient, som opererats med höftprotes för 0-5 år sedan S "Skidåkartumme" med tydlig instabilitet. Röntgen. Operation. Gips eller ortos T79.6 Axelledsfraktur. Operation med platta ed eller märgspik M62.8 Båtbensfraktur med felställning. Operation med skruv. Gips 0-2 v Ömhet, svullnad och nedsatt kraft av tumgreppet Smärta, värk och stelhet om skadan inte åtgärdas Ofta lindriga symptom med ömhet och smärta vid handledsrörelser Operation med refixation av ledband, samt gips, ger bra grepp. Minskar smärtan och risken för betydande stelhet av axeln God prognos, men lång läkningstid. Viss kvarstående risk för dålig läkning 2 Hög Låg-medel Medel Låg-medel 3 5-0/ E05 Hälseneruptur. Gips Mycket nedsatt kraft i foten Gipsning ger oftast bra resultat, men något ökad risk för felläkning S43.0 Hälseneruptur. Operation Mycket nedsatt kraft i foten Operation ger bra resultat: Enbart gipsning något osäkrare. Vissa restbesvär M24.4B M24.4B Höftledsförslitning. Operation med cementerad höftprotes Höftledsförslitning. Operation med ocementerad protes Värk och stelhet med reducerad gångförmåga Värk och stelhet med reducerad gångförmåga M75. Knäledsförslitning. Operation med knäprotes Belastningssmärta, värk och klart inskränkt gångförmåga M75.4 Komplicerad axelfraktur. Operation med protes (akut eller subakut) S52.4 Komplicerad kotfraktur med instabilitet. Behandling med korsett (ex 3-punkt) Smärta, värk och stelhet om skadan inte åtgärdas Svåra ryggsmärtor vid rörelser Ofta patient> 60 år som återfår en nära normal gångförmåga och slipper värken Ofta patient<60år, som får en god gångförmåga och slipper värken Patient är ofta över 60 år. Op. ger smärtfrihet och förbättrad gångförmåga Drabbar ofta äldre patienter. Trots operation viss kvarstående stelhet Frakturen läker vanligen på 3 mån. Stor risk för kvarstående värk och stelhet som påverkar en Låg Låg-medel Medel Medel-hög Medel Medel Låg-medel

4 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M84.0C Lossning av knäprotes. Utbytesoperation Värk och smärta med inskränkt gångförmåga Resultatet beror på orsaken till lossning. Något sämre än efter primära operationen M9.C- 9.2C 2 Medel-hög 3 5-0/ Mellanfotsfraktur. Operation med stift el platta Risk för felläkning m åtföljande smärtor o värk Vanligen normal, ibland lätta restbesvär 2 Medel 3 5-0/ M Osteokondrit (ledbroskskada) vanligen hos tonåring. Titthålsoperation ev komb med öppen fixation av benfragment Av och till värk, svullnad och ev låsningar Om benfragment lossnat bör det fixeras akut. Annars mer avvaktande inställning M Skolios ("ryggradskrökning") > 40 grader hos Risk för tilltagande krökning och lungpåverkan. Med operation korrigeras krökningen och ytterligare växande individ. Korrektionsoperation med främre I svåra fall död i förtid pga hjärtsvikt. krökning förhindras liksom svår hjärt- (90%) stabilisering med metallstag Kosmetiskt vanprydande "puckel" lungpåverkan. Kosmetiskt bra resultat. 2 Låg 3 5-0/ Hög T843 Överarmsfraktur. Operation med platta el märgspik Läkning osäker utan operation. Oläkt fraktur Operation skapar goda förutsättningar för läkning 2 Medel ger snedsättning och återställd M24.4B Överarmsfraktur. Röntgen. Ortosbehandling Rörelsesmärta och höggradig instabilitet. Risk för dålig läkning, felställning 3 Låg Q , M24.3 Deformitet av höften efter medfödd urledvridning. Olika typer av korrigerande operation Benförkortning, grav hälta och värk Urledvridning ses ofta tillsammans med utvecklingsrubbningar t ex CP, vilket påverkar slutresultatet 2 Medel M.8-.9 Armbågsfraktur med lätt felställning. Gips Svullnad och rörelsesmärta Läker och ger återställd Låg M Sen- eller slemsäcksinflammtion i axeln. Punktion och ev cortisoninjektion M Utgjutning i led till följd av inflammation. Punktion, odlingsprover mm M Utgjutning i lednära slemsäck till följd av inflammation. Punktion. Odlingsprover G "Skidåkartumme" med ringa instabilitet. Röntgen. Gips alt ortos M2.7 Diskbråck med ischias. Mikrokirurgisk diskektomi (borttagande av diskbråck) Ibland svår smärta som lindras av injektionen Läker, besvären kan dock återkomma 2 Låg Värk, svullnad, stelhet och ev feber Värk, rodnad, svullnad och ev feber Ömhet, svullnad och nedsatt kraft av tumgreppet Svår smärta, särskilt vid betydande bortfall av nerv Ger nödvändig information om diagnos, men också smärtlindring Ger nödvändig information om diagnos, men också smärtlindring Om lindrig instabilitet eller benfragment utan dislokation uppnås god läkning Minskar smärtan och risken för bestående nervskada 2 Låg Låg 4 00 Låg Medel

5 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M23. Handledsfraktur med större felställning. Opereras med platta och skruvar, stift eller extern fixation Felläkning ger viss fuktionsnedsättn o ibl värk Operation skapar förutsättningar för acceptabel M Hälbensfraktur. Operation med platta etc Stor risk för sekundär ledförslitning Ger en minskad risk för förslitning, men ofta ändå vissa kvarstående nedsättning pga värk och stelhet i foten M H, M02.9H, M05.8H, M06.9H, M07.3H M23.2- Förslitning av fotled eller subtalusleder. Steloperation Korsbandsskada i knät. Rekonstruktion med 23.3,M7.- titthålsoperation 7.5 S83.4 Ledgångsreumatism med ledförslitning. Steloperation M23.5 Nyckelbensbrott med kraftig felställning. Röntgen. Operation med platta och skriuvar Smärta vid belastning och med åtföljande försämring av gångförmågan. Ibland vilovärk Varierande grad instabilitet med svullnad och värk Värk, svullnad och stelhet Kraftiga smärtor, svullnad och felställning ev risk för kärl- och nervskada. Hudskada 2 Medel Medel 4 5-0/ Upphävd värk och även förbättrad gång 2 Medel Ofta unga aktiva personer, som vill kunna fortsätta idrotta Lyckad operation ger smärtfrihet. Tillståndet i övrigt begränsande Med operation korrigeras felställning, minskas risken för kvarstående besvär till följd av dålig läkning Vinster i daglig omvårdnad, sittförmåga, enklare med födointag och andning. Därav följer längre överlevnad. Medel Medel 4? 2 Medel 4 5-0/ M23.5 Skolios ("ryggradskrökning") hos barn med Svårt handikappade barn med stora krökar och 2 Hög 4 60 neuromuskulär sjukdom. Korrektionsoperation medbetydande problem; svårt med födointag, bakre och främre alt enbart bakre stabilisering med andning, att sitta metallstag S83.0 Diskbråck med ischias. Sjukgymnastik Ryggsmärta med utstrålning i benet. I 90% av fallen sker spontan utläkning inom 3 mån 3 Låg 5? 62 M22.0 Urledvridning av yttre nyckelbensleden. Röntgen. Operation om kraftig dislokation Svullnad och ömhet, synlig felställning ev hudpåverkan Med operation kan nyckelbenet refixeras och stabiliseras, vilket resulterar i god 3 Medel M Benlängdsskillnad. Operation av tillväxtzonerna, vanligen omkring knäleden M2.2, M65.9 Hälta. Deformitet, främst av knät Blodutgjutning i armbågsled. Röntgen, ev punktion Svullnad och smärta.stelhet M93.2 Handledsfraktur med måttlig felställning. Reposition och gips. Utredning av benskörhet för riskgrupp. Måttliga smärtor, felställning och stelhet Korrektion utförd i lämplig tid kan i bästa fall häva deformiteten Utesluter fraktur, som skulle kunna ha krävt operation. Punktion lindrar akut smärta, men f.ö. läker skadan Med operation och efterföljande gips läker utvalda frakturer bra 2 Låg 5 5-0/ Låg Låg

6 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M93.2 Hälbensfraktur med lätt dislokation. Avlastning Risk för ledförslitning Patienten brukar få en bra gångförmåga, men viss risk för sekundär förslitning S86. Impingement syndrom i axeln. Titthålsoperation Smärtor vid viss axelrörelse, vilket hämmar en S86.0 Knäledsförslitning. Valgiserande tibiaosteotomi (korrektionsoperation) S86.0 Ledinflammation. Titthålsoperation Måttlig svullnad och värk, men ibland även feber Q66.0 Lokal spinal stenos (begränsad förträngning av ryggmärgskanalen) hos patient i medelåldern. Friläggning av ryggmärgen och steloperation M05.8, M06.9 Medelålders patient, som kan få en förbättrad efter operation Belastningssmärta och värk Symptomlindring i 5-5 år hos lämplig yngre (35-50 år) patient Beror på ev bakomliggande sjukdom, men operationen ger oftast lindring 2 Låg Medel Medel Låg Långvarig ryggvärk ev med utstrålning i ben I utvalda fall kan patienten bli fullt återställd 2 Medel Lätt dislocerad fotledsfraktur. Gipsbehandling eller Måttllig smärta, svullnad. God. Patienten blir återställd Låg orthos M20. Mellanfotsfraktur Röntgen och avlastning ev gips Svullnad och smärta vid belastning Om felställning finns risk för kvarstående värk och stelhet M20.2 Meniskskada i knä. Titthålsoperation Varierande grad av svullnad, värk och ibland låsning G57.6 Spinal stenos (åldersförändring i kotpelaren). Operation med dekompression och stabilisering M20.4 Spondylolisthes (kotförskjutning i nedre delen av ländryggen hos unga). Steloperation av ländrygg och korsben M7.5 Återkommande urledvridning av axeln. Stabiliserande operation Om leden i övrigt är intakt brukar patienten bli återställd efter operation 3 Låg Låg Värk, stelhet. Kraftigt reducerad gångförmåga Förbättrad gång. Minskad värk och nervsymptom 3 Medel-hög 5 60 Peridovis ryggvärk, ev med utstrålning i ben Patienten måste undvika aktiviteter som viss idrott God chans till smärtfrihet, utan nämvärd inskränkning av ryggen S93.2 Förslitning av armbågsleden. Protesoperation Ständig värk och stelhet Reducerad värk och ökad rörlighet. Begränsad varaktighet 2 Medel-hög Operationen ger bra resultat i över 90% Medel M76.6 Godartad tumör i rörelseapparaten. Utredning av Tumör som känns eller syns, men i övrigt oftast God prognos. I enstaka fall kan tumören vara så stor onkologiskt team. Ofta operation med borttagande beskedliga symptom att den givit lokal skada och restbesvär av tumören E0.5 Komplex instabilitet ("multidirektionell) av axeln. Stabiliserande operation Återkommande instabilitet, som hämmar aktiviteten 3 Medel Medel Operation uppges ge bra resultat i 90% 2 Medel 6 5-0/ 6

7 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M Korsbandsskada i knät. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik M Sen-muskelskada i axeln ("rotator cuff syndrom") Operation T840 S22.0, S32.0 Urledvridning av knäskålen. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik Felläkt fraktur i armen. Korrigerande operation Varierande grad instabilitet med svullnad och värk Smärtor och stelhet av axeln Svullnad, måttlig smärta och stelhet Smärtor, värk, deformitet och nedsatt av varierande grad Acceptabel knä för ej högaktiva, men ökad risk för nya knäskador Ofta medelålders patient. Viss nedsättning kvarstår trots operation Drabbar vanligen personer i tonåren. Många blir bra efter rehabilitering, men hos en del återkomamnde besvär I bästa fall korrigerad felställning. Viss förbättring av och minskad värk Låg Medel Låg Medel S , S S , S Lätt dislocerad mellanhands- eller fingerfraktur. Röntgen, gips. Medfödd meniskdefomitet (discoid) hos barn. Ev titthålsoperation Måttlig smärta, ömhet och stelhet. Ev felställning Återkommande grova knäppningar och smärtsamma upphakningar av leden God prognos, läker på ca 3 veckor Låg Vid operation avlägsnas den förstorade delen av menisken inkl trasiga delar 2 Låg M49.5, G55.0 Mjukdelsskada mot höftregionen ev avsprägning av mindre benfragment. Röntgen Smärtor i "höften" hos äldre patient med benskörhet. Svårt att gå Utesluter höftfraktur som ska opereras. Denna skada läker utan operation. 2 Låg M48.0 Nyckelbensbrott. Röntgen. Ev mitella Måttliga smärtor, svullnad och ev synlig felställning M , M48.0 Okomplicerad fraktur av bröst- eller ländkota. Röntgen. Utredning av benskörhet för riskgrupp. M5. Sidoledbandsskada i knät. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik Måttlig-svår smärta vid rörelser Läker vanligtvis utan åtgärd på 3-4 veckor. Vid stor dislokation operation Läker under 4-6 v. Benskörhet kan behöva motverkas Svullnad och ömhet, samt begränsad instabilitet Patienten blir återställd. Viktigt att utesluta av knät associerad skada på korsband eller menisk Låg Låg Låg M5. Stabil bäckenfraktur. Röntgen. Ev sjukhusvård för mobilisering. Utredning av benskörhet för riskgrupp M54.5 Symfyseolys i samband med graviditet. Ev stabiliserande bälte runt bäckenet Smärtor i "höften" hos äldre patient med benskörhet. Svårt att gå Måttlig smärta i anslutning till blygdbenet M Nervtillklämning, som opereras med friläggning av Nattlig värk, domningar av varierande grad berörd nerv Frakturen läker på 3-4 veckor och patienten återfår gångförmågan Smärtan försvinner successivt efter att barnet framfötts Patienten blir ofta besvärsfri; beror på varaktighet och grad av nervpåverkan Låg Låg 7 5-0/ 2 Låg

8 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M4.4 Skolios ("ryggradskrökning") grader hos 0-2 års flicka. Korsettbehandling M4. Kroniskt kompartment syndrom. Operation med klyvning av muskelfascior Kosmetiska besvär, men risk för tilltagande krökning och därmed operation (se nedan) Smärtor som hämmar patienten vid ökad aktivitet Korsetten kan ev bromsa förloppet, men i många fall ökar inte krökningen ändå och utvecklingen blir normal Med operation kan patienten få en närmast normal M Stukning av handled. Röntgen Ömhet och svullnad av leden Utesluta fraktur; i synnerhet båtbensbrott. Träning ger återställd hand 3 Medel 7 5-0/ 2 Låg 8 5-0/ 2 Låg M Urledvridning av yttre nyckelbensleden. Röntgen. Svullnad och ömhet, ev felställning Måttlig felställning brukar ge bra axel. Ibland smärtor vilket kan kräva senare operation 2 Låg C79.5,C Axelfraktur med måttlig felställning. Sjukgymnastik. Utredning av benskörhet för riskgrupp Inflammation av hälsenans slemsäck. I första hand försök med cortisoninj. Därefter op. D Kronisk ryggvärk. Röntgen. Ergonomisk utredning av sjukgymnast, träning Smärtor, stelhet ovh värk under läkningstiden 4-Frakturen läker, men efterlämnar viss 6 v snedsättning, vilket oftast kan accepteras av patienen 2 Låg 9 00 Smärta, ömhet och svullnad vid hälsenefästet Ofta god på sikt. 3 Låg 9 5-0/ Ständig eller ofta återkommande ryggvärk, som Utesluta allvarlig bakomliggande sjukdom.träning inverkar på fritid och arbete och anpassning av arbetsuppgifter kan ge acceptabel 3 Låg 9? S63. Meniskskada i knä med samtidig förslitning hos medelålders eller äldre patient. Titthålsoperation endast i selekterade fall S62.0 Resttillstånd efter tidigare operation. Operation med borttagande av osteosyntesmaterial od S62.0 Återkommande urledvridningar av knäskålen. Utredning inkl titthålsoperation. Ev stabilisering Varierande grad av svullnad, värk och ibland låsning Tveksam av meniskoperation, såvida inte besvärande låsningar, som kvarstår längre tid Lokala besvär i form av värk, ömhet eller annan Vid infektion nödvändigt ingrepp för att få irriation från insatt metall. Ibland infektion utläkning. I övriga fall fås lindring av lokala besvär Instabilitet av knäskålen vid motions- och idrottsaktivitet S62.3 Hallux valgus. Korrektionsoperation Svårt att hitta passande skor. Lokal ömhet och lätt värk S62.3 Osteokondrit (ledbroskskada) vanligen hos Av och till värk, svullnad tonåring. Röntgen. Information om minskad aktivitet Trots stabiliserande operation, inte sällan kvarstående besvär, främst smärta och ömhet. Ibl även instabilitet Operation ger en smalare fot. Inte sällan klagomål från patienten pga restbesvär Läker ofta spontant, men ibland lossnar broskbenfragment och då krävs operation 3 Låg Låg-medel 9 300/ 3 Medel Låg Låg

9 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M66.2D Skada på sträcksena till finger. Röntgen. Skena Svullnad, ömhet och oförmåga till slutsträckning av fingertopp Om större benfragment slitits los - fall för handkir. Om inte brukar 6 v behandling ge acceptabel 2 Låg S63.4 Akut lumbago ("ryggskott"). Ev sjukgymnastik alt Rörelsesmärta i ryggen Går över spontant inom 2-3 veckor 2 Låg 0? behandling av kiropraktor. S63.4 Fotledsstukning. Träningsprogram Svullnad och smärta. Adekvat rehabilitering ger bra. Operation 2 Låg behövs endast i undantagsfall. S42.0 Främre knäsmärta i tonåren. Information. Om uttalade besvär utredning med röntgen. Sjukgymnastik. Spontant uppträdande smärtor omkring knäskålen vid ansträngning Ofta långvariga besvär som dock läker ut. Sjukgymnastik kan motverka nedsatt knä och ge stöd 3 Låg S42.0 Hallux rigidus (förslitning av stortåns grundled). Belastningssmärta med lokal ömhet och värk Operationen ger smärtfrihet, men stelhet av 2 Låg Korrektionsoperation stortåleden S42.0 Hallux valgus. Inlägg Svårt att hitta passande skor. Lokal ömhet och Ger avlastning av framfoten och tillsamamns med 3 Låg 0 00 lätt värk lämpliga skor ge acceptabelt resultat S43. Hammartå. Korrektionsoperation Ömhet vid tryck mot tån Enkel operation, som ger besvärsfrihet 2 Låg S43. Hälseneinflammation. Modifierade aktiviteter och rehabilitering. Sällan operation M Mortons metatarsalgi (nervsmärta motsvarande framfoten). Operation med borttagande av nerv Förtjockning av senan, ömhet och smärta vid aktivitet Ömhet vid överbelastning av framfoten Rehabilitering kan ge besvärsfrihet. Om inte, definitiv aktivitetsminskning alt op Operation ger smärtfrihet men även känselbortfall motsv nervens försörjning Vadmuskelbristning. Kryckor Lokaliserad ömhet av vadmuskeln Läker på 4-6 veckor. Viktigt att utesluta hälseneruptur och trombos 3 Låg Låg 0 0-5/ 2 Låg

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg Skaraborgs Sjukhus och en Skaraborg Dokumentnamn: Lokal riktlinje Skaraborg Giltigt fr o m: 2011-05-04 Revideras: 2014-06-01 Godkänt av:ulf Nyberg Chefläkare Skaraborgs sjukhus, Ulf Svensson Chefläkare

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Mikael Frisk Magnus Andersson Eva Carlberg Marie Wallin Jean-Martin Charcot (1825-1893) Jean- Martin Charcot föddes i Paris den 29 november 1825. År 1853 fick

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Skada i axeln - Patientinformation Axeloperation - Patientinformation Innehåll Axelleden 3 AC-leden (leden mellan skulderbladet och nyckelbenet) 3 Råd till dig

Läs mer

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel danos naprapati Exempel på besvär vi behandlar ARM Musarm Tennisarmbåge Golfarmbåge Carpaltunnelsyndrom Ytlig axelvärk Frozen shoulder (kapsulit) Inklämningssyndrom Kalkaxel HÖFT Gångsmärtor Värk Trochanterit

Läs mer

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning...

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... 4 1.3.2 Stukning/vrickning... 5 1.3.3 Frakturer... 6 1.3.4

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion Axelleden Axelleden är en kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden stabiliseras av fyra korta muskler (den

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag.

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. Ända sedan stretching blev ett begrepp har det tvistats om

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

När din hund får artros

När din hund får artros ELIXIR När din hund får artros Box 334, 192 30 Sollentuna. Tel. 08-623 64 40. Fax 08-623 64 80 2 Det vanligaste ledproblemet hos både människor och djur Ungefär en av fem hundar anses lida av artros. Ofta

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund bitr öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20120426 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse Om du vill beställa fler exemplar av denna skrift, ring landstingets Broschyrbeställning tfn 035-13 48 00 eller beställ via www.lthalland.se/broschyrer. Box 517, 301 80 Halmstad

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGG

PATIENTINFORMATION RYGG PATIENTINFORMATION RYGG Ortopedkliniken Halland Sjukhus Halmstad John Pak 2011-04-18 raden består av 24 stycken kotor som ligger staplade på varandra i en s-formad rad. Hals- och ländkotor bildar varsin

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

information till dig om Acromioplastik

information till dig om Acromioplastik information till dig om Acromioplastik Axelleden Anatomi Axelleden består av ett ledhuvud i överarmen och en ledpanna som är formad i skulderbladet. Skuldran är ett samlingsnamn på flera olika leder; axelleden,

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse april 2009 Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten drabbar omkring en tredjedel av den vuxna befolkningen

Läs mer

Thomas Eriksson Christine Fernholm

Thomas Eriksson Christine Fernholm Thomas Eriksson Christine Fernholm by Mediroyal 1 Publicerad av Mediroyal Nordic AB Box 7052 Staffans väg 6 B 192 07 Sollentuna Tel 08-506 766 00 info@mediroyal.se www.mediroyal.se Grafisk utformning Vajer

Läs mer

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada Bankarts operation Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Handläggning av skador inom idrotten Vad kan jag göra på plats? I klubben? Vad kan en idrottsläkare göra?

Handläggning av skador inom idrotten Vad kan jag göra på plats? I klubben? Vad kan en idrottsläkare göra? Handläggning av skador inom idrotten Vad kan jag göra på plats? I klubben? Vad kan en idrottsläkare göra? Vad varje ledare och tränare bör känna till Per Lindblom, överläkare STSAB Förbundsläkare fotboll,

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras

Läs mer

Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård

Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Ortopedkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus och en Borås-Bollebygd samt MUST-området Maj 2010 Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

Anvisning ortopedtekniska hjälpmedel

Anvisning ortopedtekniska hjälpmedel Datum Division Hälsa Habilitering Rehabilitering HHR 2012-05-23 Vår beteckning Bilaga till Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel Anvisning ortopedtekniska hjälpmedel LANDSTINGET I VÄRMLAND 2012-05-23 2

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad Axelledsluxation Patientinformation om operation för urledglidning av axelleden (axelledsluxation)

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad Axelledsluxation Patientinformation om operation för urledglidning av axelleden (axelledsluxation) ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad Axelledsluxation Patientinformation om operation för urledglidning av axelleden (axelledsluxation) Broschyren är utformad och faktagranskad av överläkare Sten

Läs mer

SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5)

SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5) SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5) STOR = stöd- och rörelseorganen Benen stöder kroppen medan muskler och senor ger oss förmågan att röra oss. Stöd- och rörelseorganen omfattar såväl ben, leder,

Läs mer

AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR AKUT/INLEDANDE FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING METOD. Figur 1.

AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR AKUT/INLEDANDE FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING METOD. Figur 1. REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUTA OCH KRONISKA HÄLSENEBESVÄR AKUT/INLEDANDE FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all provocerande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Spinal stenos i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Spinal stenos i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Spinal stenos i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation Information till dig som skall genomgå operation av spinal stenos i ländryggen Allmän

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2 AUGUSTI 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 INTRODUKTION Denna publikation är en sammanställning av patientuppgifter från år 2

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation.

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. 2012-03-01 1 Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den

Läs mer

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken

Fysisk aktivitet vid MS. MS-mottagningen Sjukgymnastiken Fysisk aktivitet vid MS MS-mottagningen Sjukgymnastiken Vikten av fysisk aktivitet Det är lika viktigt för personer med multipel skleros (MS), som för den friska befolkningen, att bibehålla muskelaktivitet,

Läs mer

Så här samverkar vi med ortopeden

Så här samverkar vi med ortopeden Så här samverkar vi med ortopeden Överenskommelse om samverkan mellan primärvård och ortopedi i Landstinget i Östergötland www.lio.se Innehållsförteckning Förord Överenskommelse om samverkan 6 Syfte 6

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Knäledsplastik. Knäleden

Knäledsplastik. Knäleden Knäledsplastik Knäleden Knäleden är leden mellan lårben, underben och knäskål och är en så kallad gångjärnsled. Ledytorna är klädda med ledbrosk och glider lätt mot varandra. Mellan lår- och underben finns

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Bröstrygg och Skuldra

Bröstrygg och Skuldra Bröstrygg och Skuldra 2:1 Deltoideus. Armens starkaste lyftare. Sitter som en axelklaff från nyckelbenets yttre tredjedel, från skulderbladets övre utskott och dess bakre utskott och går ner till överarmens

Läs mer

På universitetssjukhuset i Örebro utförs omkring 150 knäprotesoperationer per år.

På universitetssjukhuset i Örebro utförs omkring 150 knäprotesoperationer per år. Allmän information På universitetssjukhuset i Örebro utförs omkring 150 knäprotesoperationer per år. Det är naturligt att känna sig orolig inför en operation. Oron kan minskas och tillfrisknandet påskyndas

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor. Praktiska råd och instruktiva bilder

Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor. Praktiska råd och instruktiva bilder Att lägesändra och avlasta med positioneringsdynor Praktiska råd och instruktiva bilder Att positionera För en sängliggande patient är det viktigt att regelbundet ändra ställning. Klarar patienten inte

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

För patient som genomgår rehabilitering efter knäprotesoperation

För patient som genomgår rehabilitering efter knäprotesoperation För patient som genomgår rehabilitering efter knäprotesoperation VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen är att göra klart för Dig rehabiliteringen

Läs mer

Lumbago & Diskbråck. Daniel Maksoutov 2013-10-02

Lumbago & Diskbråck. Daniel Maksoutov 2013-10-02 Lumbago & Diskbråck Daniel Maksoutov 2013-10-02 Definition Ländryggsmärta definieras som smärta, muskelspänningar eller stelhet lokaliserad någonstans i området mellan de nedersta revbenen och de nedre

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN SKADE HAND BOKEN Inledning Stansa fram till s. 5 Nacke / Axel Stansa fram till s. 19 Armbåge / Hand Stansa fram till s. 23 Rygg Stansa fram till s. 29 Ljumske / Höft / Lår Stansa fram till s. 35 Knä Stansa

Läs mer

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada SKADEHANDBOKEN En guide vid skada 1 Författare Bild Layout/produktion Tryck Annica Näsmark Leg. Sjukgymnast Capio Artro Clinic, Stockholm Otto Bock Scandinavia AB Fotografica HB Anna-Lena Ahlström Per

Läs mer

Kirurgiska och medicinska aspekter

Kirurgiska och medicinska aspekter Långfärdsskrinnarna i sydöst KRIS Kristianstads issällskap Friluftsfrämjandet Långfärd på is Kirurgiska och medicinska aspekter Lars Thulin Långfärdsskrinnarna i sydöst KRIS Kristianstads issällskap Friluftsfrämjandet

Läs mer

Riktlinje Fotsjukvård

Riktlinje Fotsjukvård 2010-02-1 1(5) Mål och inriktning. Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård förebygga och behandla fotskador. Övriga mål är att reducera amputationsfrekvens,

Läs mer

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Syftet med träningsprogrammet är att bibehålla/öka rörlighet och förbättra sensomotorisk kontroll. Sensomotorisk kontroll definieras som förmågan att utföra

Läs mer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - vägledning för f r sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - vägledning för f r sjukskrivning Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - vägledning för f r sjukskrivning Uppdraget Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker sjukskrivningsprocess Försäkringsmedicinskt

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-24 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning Utbildningsdagar 2013 erfarenhet forskning Dag 1 klinisk diagnostik av axeloch skulderbesvär Innehåll; Hur diagnosticerar vi och handhar sen- och muskelskador? Skuldrans (o-) normala rörelsemönster, finns

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015 1 Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för klassifikationer och terminologi 2014-10-22 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

DOM 2012-01- 1 9 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-01- 1 9 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I - GÖTEBORG - -- Avdelning 2 2012-01- 1 9 Meddelad i Göteborg Sida 1 (6) Mål nr 3029-11 KLAGANDE Ombud: MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

och muskler Hud, skelett

och muskler Hud, skelett Hud, skelett och muskler Mycket av det som du lägger märke till hos en annan människa har att göra med hud, skelett och muskler. Hela kroppen täcks ju av hud. Och det är skelettet och musklerna som ger

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Att få ny axelled Patientinformation Information till dig som ska genomgå operation av axelled Allmän information I detta häfte informerar vi och ger råd till dig

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA 1 Detta frågeformulär innehåller frågor t.ex. om Era allergiska symptom och symptom i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Ersättning för sveda och värk 2015

Ersättning för sveda och värk 2015 Bilaga 1 Ersättning för sveda och värk 2015 Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat eller

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

IDROTTSSKADOR Akut omhändertagande

IDROTTSSKADOR Akut omhändertagande IDROTTSSKADOR Akut omhändertagande Av Mikael Dahlström KROPPSPRAKTIKEN Skador inom barn- och ungdomsidrotten är inte bara mycket frustrerande för den drabbade idrottaren, men framför allt är det viktigt

Läs mer