Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet"

Transkript

1 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar 2009 (9) S Akut kompartmentsyndrom. Omedelbar operation med klyvning av muskelfascia Svåra smärtor, nervpåverkan med känselnedsättning och förlamning Med operation kan muskelen bibehållas och patienten bli återställd Medel 5-0/ 2 S72.0 Cirkulationsnedsättning i benet med infektion o/e hotande kallbrand. Amputation Kan vara livshotande. Svåra smärtor och feber Vanligen äldre patient med nedsatt allmäntillstånd, som hämmar en. I utvalda fall kan protesersättning ge viss gångförmåga Medel S72.0 Lårbensfraktur. Operation med märgspik eller platta med glidskruv M96.6 Urledvridning av armbågen med ledbandsskada. Operation med reposition i narkos. Livshotande Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre. Reposition och gips under -2 v och rehabilitering brukar ge bra resultat Medel 400/ Låg 0-5/ S Urledvridning av axelled. Reposition ev i narkos Svåra smärtor med upphävd rörlighet av armen Akut operation ger smärtlindring och rörlighet återfås. Återfallsrisk hos yngre S32.5 Urledvridning av höftprotes. Reposition ev i narkos Svåra smärtor och upphävd rörlighet av benet Akut operation ger omedelbar smärtlindring och S70.0,S72. Utgjurning i led orsakad av bakteriell infektion. Dränage, ev titthålsoperation. Antibiotika under minst 6 veckor Svår värk, hög feber. Kan vara livshotande pga blodförgiftning Vid snabb operation kan patienten bli återställd, om inte ökad risk ledförslitning S82.0 Kallbrand i foten hos diabetiker. Amputation Svårläkt, djupt och varigt sår Chans finns till läkning efter op i kombination med antibiotika S82., S72.4 Komplicerad kotfraktur ev med ryggmärgspåverkan. Stabiliserande operation Svåra ryggsmärtor med mer eller mindre uttalad Frakturen läker på 3 mån, men ibland betydande nervpåverkan i bål och ben restbesvär beroende på graden av nervskada S Armbågsledfraktur hos barn. Operation med stift Utan operation sker felläkning med resulterandeoperation förhindrar deformitet och ger bra snedsättning o värk förutsättning för normal Låg Låg Låg-medel Låg Hög 2 0-5/ Medel S S Armbågsledfraktur hos vuxna. Operation med platta etc Bäckenfraktur. Operation med yttre stabilisering med metallram o/e platta och skruvar Utan operation får patienten ofta en smärtsam stelhet Operation skapar förutsättningar för aceeptabel Medel Kan vara livshotande. Invalidiserande smärtor God. Patienten återfår normal gångförmåga Medel-hög

2 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) S82.6 Elakartad tumör i rörelseapparaten. Utredning av onkologiskt team. Operation med borttagande av tumör eller del därav Främst tumör som känns eller syns. Ibland värk ssk om skelettengagemang Prognosen beror på tumörtyp och spridning. Även om bra resultat krävs kontroller i 5-0 år Medel-hög 2 5-0/ S 92.0 Fotledsfraktur. Operation med platta etc Invalidiserande God. Patienten får en bra. Medel S92.0 Klumpfot. Gipsbehandling Fotdeformitet i nyföddhetsperioden Tack vare sekventiell gipsning brukar de flesta barn inte behöva opereras 2 Låg 2 0-5/ S92.3 Knäledsfraktur. Operation m platta o skruvar Måttliga smärtor. Invalidiserande Patienten återfår en god Medel S92.3 Knäskålsfraktur. Operation med ståltråd och metallstift. S42.2 Kotkompression vid tumör. Stabiliserande operation Måttliga smärtor. Invalidiserande Patienten återfår normal Medel 2 0 Måttl-svår smärta, nervpåverkan Minskar risken för ökad ryggmärgskada. Prognosen avhängig av tumörsjukdomen. 2 Medel-hög 2 0-5/ S42.2 Kraftigt dislcoerad mellanhands- eller fingerfraktur. Röntgen. Operation med stift eller platta.. Gips S42.2 Lårbensfraktur i anslutning till protes. Operation med platta eller specialprotes Smärt, svullnad och felställning, vilket påverkar Med operation kan felställningar korrigeras och handen därmed uppnås en bra hand Medel Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God. Patienten återfår gångförmågan Hög S42.3 Lårbenshalsfraktur. Operation med halvprotes Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God, för utvalda äldre patienter som då oftast återfår en bra gångförmåga Medel S42.3 Lårbenshalsfraktur. Operation med spikar ed. Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God, äldre patient, som ofta återfår gångförmågan Medel 2 50 S42.4 Underarmsfraktur. Operation med plattor el stift Utan operation felläkning med Operation ger god med få restbesvär Medel snedsättning S42.4 Underarmsfraktur. Reposition i narkos Felläkning ger fuktionsnedsättn o ibl värk Vanligen felställd fraktur hos barn. Läker bra efter 4 6 v gipsbehandling S50.0 Underbensfraktur. Gipsbehandling Svåra smärtor. Invalidserande God. För utvalda fall (t ex växande individer) är gipsbehandling att föredra S42.4 Underbensfraktur. Operation med märgspik, platt eller yttre stabilisering m metallram Låg Låg Svåra smärtor. Invalidiserande Patienten återfår en normal Medel

3 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) S Urledvridning av finger. Röntgen. Reposition. Gips Smärtsam felställning av fingret. eller tejpning S63.5 Utgjutning i slemsäck orsakad av bakteriell infektion. Dränage. Odlingsprover. Antibiotika 2 veckor S Båtbensfraktur med ringa felställning. Röntgen. Gips 0-2 v Direkt efter repositionen brukar patienten kunna röra fingret Låg Värk, rodnad, svullnad och feber Läker efter behandlingen. Ringa risk för återfall Låg Ofta lindriga symptom med ömhet och smärta vid handledsrörelser God prognos, men lång läkningstid. Om frakturen förbises risk för smärttillstånd som måste opereras Låg S Lossning av höftprotes. Utbytesoperation Värk och stelhet med reducerad gångförmåga Vanligen patient, som opererats med höftprotes för 0-5 år sedan S "Skidåkartumme" med tydlig instabilitet. Röntgen. Operation. Gips eller ortos T79.6 Axelledsfraktur. Operation med platta ed eller märgspik M62.8 Båtbensfraktur med felställning. Operation med skruv. Gips 0-2 v Ömhet, svullnad och nedsatt kraft av tumgreppet Smärta, värk och stelhet om skadan inte åtgärdas Ofta lindriga symptom med ömhet och smärta vid handledsrörelser Operation med refixation av ledband, samt gips, ger bra grepp. Minskar smärtan och risken för betydande stelhet av axeln God prognos, men lång läkningstid. Viss kvarstående risk för dålig läkning 2 Hög Låg-medel Medel Låg-medel 3 5-0/ E05 Hälseneruptur. Gips Mycket nedsatt kraft i foten Gipsning ger oftast bra resultat, men något ökad risk för felläkning S43.0 Hälseneruptur. Operation Mycket nedsatt kraft i foten Operation ger bra resultat: Enbart gipsning något osäkrare. Vissa restbesvär M24.4B M24.4B Höftledsförslitning. Operation med cementerad höftprotes Höftledsförslitning. Operation med ocementerad protes Värk och stelhet med reducerad gångförmåga Värk och stelhet med reducerad gångförmåga M75. Knäledsförslitning. Operation med knäprotes Belastningssmärta, värk och klart inskränkt gångförmåga M75.4 Komplicerad axelfraktur. Operation med protes (akut eller subakut) S52.4 Komplicerad kotfraktur med instabilitet. Behandling med korsett (ex 3-punkt) Smärta, värk och stelhet om skadan inte åtgärdas Svåra ryggsmärtor vid rörelser Ofta patient> 60 år som återfår en nära normal gångförmåga och slipper värken Ofta patient<60år, som får en god gångförmåga och slipper värken Patient är ofta över 60 år. Op. ger smärtfrihet och förbättrad gångförmåga Drabbar ofta äldre patienter. Trots operation viss kvarstående stelhet Frakturen läker vanligen på 3 mån. Stor risk för kvarstående värk och stelhet som påverkar en Låg Låg-medel Medel Medel-hög Medel Medel Låg-medel

4 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M84.0C Lossning av knäprotes. Utbytesoperation Värk och smärta med inskränkt gångförmåga Resultatet beror på orsaken till lossning. Något sämre än efter primära operationen M9.C- 9.2C 2 Medel-hög 3 5-0/ Mellanfotsfraktur. Operation med stift el platta Risk för felläkning m åtföljande smärtor o värk Vanligen normal, ibland lätta restbesvär 2 Medel 3 5-0/ M Osteokondrit (ledbroskskada) vanligen hos tonåring. Titthålsoperation ev komb med öppen fixation av benfragment Av och till värk, svullnad och ev låsningar Om benfragment lossnat bör det fixeras akut. Annars mer avvaktande inställning M Skolios ("ryggradskrökning") > 40 grader hos Risk för tilltagande krökning och lungpåverkan. Med operation korrigeras krökningen och ytterligare växande individ. Korrektionsoperation med främre I svåra fall död i förtid pga hjärtsvikt. krökning förhindras liksom svår hjärt- (90%) stabilisering med metallstag Kosmetiskt vanprydande "puckel" lungpåverkan. Kosmetiskt bra resultat. 2 Låg 3 5-0/ Hög T843 Överarmsfraktur. Operation med platta el märgspik Läkning osäker utan operation. Oläkt fraktur Operation skapar goda förutsättningar för läkning 2 Medel ger snedsättning och återställd M24.4B Överarmsfraktur. Röntgen. Ortosbehandling Rörelsesmärta och höggradig instabilitet. Risk för dålig läkning, felställning 3 Låg Q , M24.3 Deformitet av höften efter medfödd urledvridning. Olika typer av korrigerande operation Benförkortning, grav hälta och värk Urledvridning ses ofta tillsammans med utvecklingsrubbningar t ex CP, vilket påverkar slutresultatet 2 Medel M.8-.9 Armbågsfraktur med lätt felställning. Gips Svullnad och rörelsesmärta Läker och ger återställd Låg M Sen- eller slemsäcksinflammtion i axeln. Punktion och ev cortisoninjektion M Utgjutning i led till följd av inflammation. Punktion, odlingsprover mm M Utgjutning i lednära slemsäck till följd av inflammation. Punktion. Odlingsprover G "Skidåkartumme" med ringa instabilitet. Röntgen. Gips alt ortos M2.7 Diskbråck med ischias. Mikrokirurgisk diskektomi (borttagande av diskbråck) Ibland svår smärta som lindras av injektionen Läker, besvären kan dock återkomma 2 Låg Värk, svullnad, stelhet och ev feber Värk, rodnad, svullnad och ev feber Ömhet, svullnad och nedsatt kraft av tumgreppet Svår smärta, särskilt vid betydande bortfall av nerv Ger nödvändig information om diagnos, men också smärtlindring Ger nödvändig information om diagnos, men också smärtlindring Om lindrig instabilitet eller benfragment utan dislokation uppnås god läkning Minskar smärtan och risken för bestående nervskada 2 Låg Låg 4 00 Låg Medel

5 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M23. Handledsfraktur med större felställning. Opereras med platta och skruvar, stift eller extern fixation Felläkning ger viss fuktionsnedsättn o ibl värk Operation skapar förutsättningar för acceptabel M Hälbensfraktur. Operation med platta etc Stor risk för sekundär ledförslitning Ger en minskad risk för förslitning, men ofta ändå vissa kvarstående nedsättning pga värk och stelhet i foten M H, M02.9H, M05.8H, M06.9H, M07.3H M23.2- Förslitning av fotled eller subtalusleder. Steloperation Korsbandsskada i knät. Rekonstruktion med 23.3,M7.- titthålsoperation 7.5 S83.4 Ledgångsreumatism med ledförslitning. Steloperation M23.5 Nyckelbensbrott med kraftig felställning. Röntgen. Operation med platta och skriuvar Smärta vid belastning och med åtföljande försämring av gångförmågan. Ibland vilovärk Varierande grad instabilitet med svullnad och värk Värk, svullnad och stelhet Kraftiga smärtor, svullnad och felställning ev risk för kärl- och nervskada. Hudskada 2 Medel Medel 4 5-0/ Upphävd värk och även förbättrad gång 2 Medel Ofta unga aktiva personer, som vill kunna fortsätta idrotta Lyckad operation ger smärtfrihet. Tillståndet i övrigt begränsande Med operation korrigeras felställning, minskas risken för kvarstående besvär till följd av dålig läkning Vinster i daglig omvårdnad, sittförmåga, enklare med födointag och andning. Därav följer längre överlevnad. Medel Medel 4? 2 Medel 4 5-0/ M23.5 Skolios ("ryggradskrökning") hos barn med Svårt handikappade barn med stora krökar och 2 Hög 4 60 neuromuskulär sjukdom. Korrektionsoperation medbetydande problem; svårt med födointag, bakre och främre alt enbart bakre stabilisering med andning, att sitta metallstag S83.0 Diskbråck med ischias. Sjukgymnastik Ryggsmärta med utstrålning i benet. I 90% av fallen sker spontan utläkning inom 3 mån 3 Låg 5? 62 M22.0 Urledvridning av yttre nyckelbensleden. Röntgen. Operation om kraftig dislokation Svullnad och ömhet, synlig felställning ev hudpåverkan Med operation kan nyckelbenet refixeras och stabiliseras, vilket resulterar i god 3 Medel M Benlängdsskillnad. Operation av tillväxtzonerna, vanligen omkring knäleden M2.2, M65.9 Hälta. Deformitet, främst av knät Blodutgjutning i armbågsled. Röntgen, ev punktion Svullnad och smärta.stelhet M93.2 Handledsfraktur med måttlig felställning. Reposition och gips. Utredning av benskörhet för riskgrupp. Måttliga smärtor, felställning och stelhet Korrektion utförd i lämplig tid kan i bästa fall häva deformiteten Utesluter fraktur, som skulle kunna ha krävt operation. Punktion lindrar akut smärta, men f.ö. läker skadan Med operation och efterföljande gips läker utvalda frakturer bra 2 Låg 5 5-0/ Låg Låg

6 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M93.2 Hälbensfraktur med lätt dislokation. Avlastning Risk för ledförslitning Patienten brukar få en bra gångförmåga, men viss risk för sekundär förslitning S86. Impingement syndrom i axeln. Titthålsoperation Smärtor vid viss axelrörelse, vilket hämmar en S86.0 Knäledsförslitning. Valgiserande tibiaosteotomi (korrektionsoperation) S86.0 Ledinflammation. Titthålsoperation Måttlig svullnad och värk, men ibland även feber Q66.0 Lokal spinal stenos (begränsad förträngning av ryggmärgskanalen) hos patient i medelåldern. Friläggning av ryggmärgen och steloperation M05.8, M06.9 Medelålders patient, som kan få en förbättrad efter operation Belastningssmärta och värk Symptomlindring i 5-5 år hos lämplig yngre (35-50 år) patient Beror på ev bakomliggande sjukdom, men operationen ger oftast lindring 2 Låg Medel Medel Låg Långvarig ryggvärk ev med utstrålning i ben I utvalda fall kan patienten bli fullt återställd 2 Medel Lätt dislocerad fotledsfraktur. Gipsbehandling eller Måttllig smärta, svullnad. God. Patienten blir återställd Låg orthos M20. Mellanfotsfraktur Röntgen och avlastning ev gips Svullnad och smärta vid belastning Om felställning finns risk för kvarstående värk och stelhet M20.2 Meniskskada i knä. Titthålsoperation Varierande grad av svullnad, värk och ibland låsning G57.6 Spinal stenos (åldersförändring i kotpelaren). Operation med dekompression och stabilisering M20.4 Spondylolisthes (kotförskjutning i nedre delen av ländryggen hos unga). Steloperation av ländrygg och korsben M7.5 Återkommande urledvridning av axeln. Stabiliserande operation Om leden i övrigt är intakt brukar patienten bli återställd efter operation 3 Låg Låg Värk, stelhet. Kraftigt reducerad gångförmåga Förbättrad gång. Minskad värk och nervsymptom 3 Medel-hög 5 60 Peridovis ryggvärk, ev med utstrålning i ben Patienten måste undvika aktiviteter som viss idrott God chans till smärtfrihet, utan nämvärd inskränkning av ryggen S93.2 Förslitning av armbågsleden. Protesoperation Ständig värk och stelhet Reducerad värk och ökad rörlighet. Begränsad varaktighet 2 Medel-hög Operationen ger bra resultat i över 90% Medel M76.6 Godartad tumör i rörelseapparaten. Utredning av Tumör som känns eller syns, men i övrigt oftast God prognos. I enstaka fall kan tumören vara så stor onkologiskt team. Ofta operation med borttagande beskedliga symptom att den givit lokal skada och restbesvär av tumören E0.5 Komplex instabilitet ("multidirektionell) av axeln. Stabiliserande operation Återkommande instabilitet, som hämmar aktiviteten 3 Medel Medel Operation uppges ge bra resultat i 90% 2 Medel 6 5-0/ 6

7 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M Korsbandsskada i knät. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik M Sen-muskelskada i axeln ("rotator cuff syndrom") Operation T840 S22.0, S32.0 Urledvridning av knäskålen. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik Felläkt fraktur i armen. Korrigerande operation Varierande grad instabilitet med svullnad och värk Smärtor och stelhet av axeln Svullnad, måttlig smärta och stelhet Smärtor, värk, deformitet och nedsatt av varierande grad Acceptabel knä för ej högaktiva, men ökad risk för nya knäskador Ofta medelålders patient. Viss nedsättning kvarstår trots operation Drabbar vanligen personer i tonåren. Många blir bra efter rehabilitering, men hos en del återkomamnde besvär I bästa fall korrigerad felställning. Viss förbättring av och minskad värk Låg Medel Låg Medel S , S S , S Lätt dislocerad mellanhands- eller fingerfraktur. Röntgen, gips. Medfödd meniskdefomitet (discoid) hos barn. Ev titthålsoperation Måttlig smärta, ömhet och stelhet. Ev felställning Återkommande grova knäppningar och smärtsamma upphakningar av leden God prognos, läker på ca 3 veckor Låg Vid operation avlägsnas den förstorade delen av menisken inkl trasiga delar 2 Låg M49.5, G55.0 Mjukdelsskada mot höftregionen ev avsprägning av mindre benfragment. Röntgen Smärtor i "höften" hos äldre patient med benskörhet. Svårt att gå Utesluter höftfraktur som ska opereras. Denna skada läker utan operation. 2 Låg M48.0 Nyckelbensbrott. Röntgen. Ev mitella Måttliga smärtor, svullnad och ev synlig felställning M , M48.0 Okomplicerad fraktur av bröst- eller ländkota. Röntgen. Utredning av benskörhet för riskgrupp. M5. Sidoledbandsskada i knät. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik Måttlig-svår smärta vid rörelser Läker vanligtvis utan åtgärd på 3-4 veckor. Vid stor dislokation operation Läker under 4-6 v. Benskörhet kan behöva motverkas Svullnad och ömhet, samt begränsad instabilitet Patienten blir återställd. Viktigt att utesluta av knät associerad skada på korsband eller menisk Låg Låg Låg M5. Stabil bäckenfraktur. Röntgen. Ev sjukhusvård för mobilisering. Utredning av benskörhet för riskgrupp M54.5 Symfyseolys i samband med graviditet. Ev stabiliserande bälte runt bäckenet Smärtor i "höften" hos äldre patient med benskörhet. Svårt att gå Måttlig smärta i anslutning till blygdbenet M Nervtillklämning, som opereras med friläggning av Nattlig värk, domningar av varierande grad berörd nerv Frakturen läker på 3-4 veckor och patienten återfår gångförmågan Smärtan försvinner successivt efter att barnet framfötts Patienten blir ofta besvärsfri; beror på varaktighet och grad av nervpåverkan Låg Låg 7 5-0/ 2 Låg

8 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M4.4 Skolios ("ryggradskrökning") grader hos 0-2 års flicka. Korsettbehandling M4. Kroniskt kompartment syndrom. Operation med klyvning av muskelfascior Kosmetiska besvär, men risk för tilltagande krökning och därmed operation (se nedan) Smärtor som hämmar patienten vid ökad aktivitet Korsetten kan ev bromsa förloppet, men i många fall ökar inte krökningen ändå och utvecklingen blir normal Med operation kan patienten få en närmast normal M Stukning av handled. Röntgen Ömhet och svullnad av leden Utesluta fraktur; i synnerhet båtbensbrott. Träning ger återställd hand 3 Medel 7 5-0/ 2 Låg 8 5-0/ 2 Låg M Urledvridning av yttre nyckelbensleden. Röntgen. Svullnad och ömhet, ev felställning Måttlig felställning brukar ge bra axel. Ibland smärtor vilket kan kräva senare operation 2 Låg C79.5,C Axelfraktur med måttlig felställning. Sjukgymnastik. Utredning av benskörhet för riskgrupp Inflammation av hälsenans slemsäck. I första hand försök med cortisoninj. Därefter op. D Kronisk ryggvärk. Röntgen. Ergonomisk utredning av sjukgymnast, träning Smärtor, stelhet ovh värk under läkningstiden 4-Frakturen läker, men efterlämnar viss 6 v snedsättning, vilket oftast kan accepteras av patienen 2 Låg 9 00 Smärta, ömhet och svullnad vid hälsenefästet Ofta god på sikt. 3 Låg 9 5-0/ Ständig eller ofta återkommande ryggvärk, som Utesluta allvarlig bakomliggande sjukdom.träning inverkar på fritid och arbete och anpassning av arbetsuppgifter kan ge acceptabel 3 Låg 9? S63. Meniskskada i knä med samtidig förslitning hos medelålders eller äldre patient. Titthålsoperation endast i selekterade fall S62.0 Resttillstånd efter tidigare operation. Operation med borttagande av osteosyntesmaterial od S62.0 Återkommande urledvridningar av knäskålen. Utredning inkl titthålsoperation. Ev stabilisering Varierande grad av svullnad, värk och ibland låsning Tveksam av meniskoperation, såvida inte besvärande låsningar, som kvarstår längre tid Lokala besvär i form av värk, ömhet eller annan Vid infektion nödvändigt ingrepp för att få irriation från insatt metall. Ibland infektion utläkning. I övriga fall fås lindring av lokala besvär Instabilitet av knäskålen vid motions- och idrottsaktivitet S62.3 Hallux valgus. Korrektionsoperation Svårt att hitta passande skor. Lokal ömhet och lätt värk S62.3 Osteokondrit (ledbroskskada) vanligen hos Av och till värk, svullnad tonåring. Röntgen. Information om minskad aktivitet Trots stabiliserande operation, inte sällan kvarstående besvär, främst smärta och ömhet. Ibl även instabilitet Operation ger en smalare fot. Inte sällan klagomål från patienten pga restbesvär Läker ofta spontant, men ibland lossnar broskbenfragment och då krävs operation 3 Låg Låg-medel 9 300/ 3 Medel Låg Låg

9 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M66.2D Skada på sträcksena till finger. Röntgen. Skena Svullnad, ömhet och oförmåga till slutsträckning av fingertopp Om större benfragment slitits los - fall för handkir. Om inte brukar 6 v behandling ge acceptabel 2 Låg S63.4 Akut lumbago ("ryggskott"). Ev sjukgymnastik alt Rörelsesmärta i ryggen Går över spontant inom 2-3 veckor 2 Låg 0? behandling av kiropraktor. S63.4 Fotledsstukning. Träningsprogram Svullnad och smärta. Adekvat rehabilitering ger bra. Operation 2 Låg behövs endast i undantagsfall. S42.0 Främre knäsmärta i tonåren. Information. Om uttalade besvär utredning med röntgen. Sjukgymnastik. Spontant uppträdande smärtor omkring knäskålen vid ansträngning Ofta långvariga besvär som dock läker ut. Sjukgymnastik kan motverka nedsatt knä och ge stöd 3 Låg S42.0 Hallux rigidus (förslitning av stortåns grundled). Belastningssmärta med lokal ömhet och värk Operationen ger smärtfrihet, men stelhet av 2 Låg Korrektionsoperation stortåleden S42.0 Hallux valgus. Inlägg Svårt att hitta passande skor. Lokal ömhet och Ger avlastning av framfoten och tillsamamns med 3 Låg 0 00 lätt värk lämpliga skor ge acceptabelt resultat S43. Hammartå. Korrektionsoperation Ömhet vid tryck mot tån Enkel operation, som ger besvärsfrihet 2 Låg S43. Hälseneinflammation. Modifierade aktiviteter och rehabilitering. Sällan operation M Mortons metatarsalgi (nervsmärta motsvarande framfoten). Operation med borttagande av nerv Förtjockning av senan, ömhet och smärta vid aktivitet Ömhet vid överbelastning av framfoten Rehabilitering kan ge besvärsfrihet. Om inte, definitiv aktivitetsminskning alt op Operation ger smärtfrihet men även känselbortfall motsv nervens försörjning Vadmuskelbristning. Kryckor Lokaliserad ömhet av vadmuskeln Läker på 4-6 veckor. Viktigt att utesluta hälseneruptur och trombos 3 Låg Låg 0 0-5/ 2 Låg

En liten skadehandbok. Kubikenborgs IF P98

En liten skadehandbok. Kubikenborgs IF P98 En liten skadehandbok Kubikenborgs IF P98 2010 05 18 0 Detta är en liten sammanställning av det mest förekommande skador som våra ungdomar har eller kommer att få under sitt fotbollsspelande. Dokumentet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Hallux valgus och Hammartå. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Hallux valgus och Hammartå. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Hallux valgus och Hammartå - Patientinformation Innehåll Hallux valgus Sidan 3 Hammartå Sidan 6 2 Information till dig som ska opereras för Hallux valgus eller

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Fotledsskador Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste idrottsskadan (talo fibulara- ledbandet). Står för 25 % av alla idrottsskador. Vid akut skada

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Inledning Del 1- föreläsning om olika idrottsrelaterade skador. Del 2- genomgång av olika behandlingar. Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste

Läs mer

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 NAMN:..... 1. Vad menas med sluten respektive öppen fraktur (2p)? 2. Ge tre exempel på faktorer som avgör prognosen av en fraktur (3p)? 3. Vad kallar man

Läs mer

Barnortopedi. Mattias Ahlinder Ortopeden 140508

Barnortopedi. Mattias Ahlinder Ortopeden 140508 Barnortopedi Mattias Ahlinder Ortopeden 140508 Barn är inte små vuxna.. Tillväxtzoner Mjukare skelett Andra typer av frakturer Sällan ledbandsskador Andra infektioner Förmåga att korrigera med tillväxt

Läs mer

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Läkarprogrammet, Uppsala Universitet Mål för teoretiska färdigheter OMHÄNDERTAGANDE AV FRAKTURPATIENTER Lära sig akut handläggning av patienter med vanliga slutna extremitetsfrakturer

Läs mer

Distorsion knä och fotled

Distorsion knä och fotled Distorsion knä och fotled Distorsion = glider delvis ur led och återtar sedan normalläge Luxation = hoppar helt ur led Enkla luxationer -utan samtidig fraktur Komplexa luxationer -med samtidig fraktur

Läs mer

Inst. för hälsa, vård och samhälle

Inst. för hälsa, vård och samhälle Inst. för hälsa, vård och samhälle Författare: Marita Salmi, Siv Olsson, Birgitta Persson, Monica Eriksson Specialarbete Gipstekniker 22,5 hp VT 2010 1 Sammanfattning: Fotledsfrakturer uppkommer genom

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Ortho- Paedrak. barn. Nicolas Andry. Orthopaideia (gr) Tillseende att barnen hålla sig raka. Nicolas Andry 1741

Ortho- Paedrak. barn. Nicolas Andry. Orthopaideia (gr) Tillseende att barnen hålla sig raka. Nicolas Andry 1741 Ortho- Paedrak barn Orthopaideia (gr) Tillseende att barnen hålla sig raka Nicolas Andry 1741 Nicolas Andry (1658-1742) Professor i medicin vid universitetet i Paris 1741: L'orthopedie, ou l'art de prevenir

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik Ortopedi HT-13 Fråga 1. Du träffar på vårdcentralen en patient med nyligen diagnosticerad gonartros. Han tar som smärtlindring Diklofenak 50 mg x 3 vilket hjälper ganska bra men han känner av magen. Han

Läs mer

Den moderna fot- och fotledskirurgin

Den moderna fot- och fotledskirurgin Den moderna fot- och fotledskirurgin Fotens ortopediska sjukdomarhur kan allmänläkaren utreda och behandla, vad gör ortopeden? Inom fot- och fotledskirurgi görs de flesta ingrepp för att minska smärta,

Läs mer

Träning efter fraktur

Träning efter fraktur Träning efter fraktur Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Fastställt av: Kommungemensamt LSG Dokumentet framtaget av: Lena Eriksson, Elisabeth Ekenvi

Läs mer

Att leva med. Skolios

Att leva med. Skolios Att leva med Skolios Att leva med skolios Ridningen har hjälpt mig att hålla humöret uppe Lina Halldin har genomgått två stora operationer på grund av skolios. Hon vurmar för hästar och ridning och har

Läs mer

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes.

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes. Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: 2016-08-22 Information till dig som ska få en knäledsprotes. Den nya knäleden 2 Operation: Vid en knäledsplastik ersätts

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism Akut Hälseneruptur Bakgrund: Akut hälseneruptur drabbar 90 % män, vanligen i medelåldern. 90 % uppkommer i samband med idrottsutövning, som racket sport och lagidrotter med boll. En annan grupp är över

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Idrottsortopedi 040126. Folkrörelse. Idrottsskada

Idrottsortopedi 040126. Folkrörelse. Idrottsskada Idrottsortopedi 040126 Henrik Lundblad Ortopediska kliniken Karolinska sjukhuset Folkrörelse 25000 idrottsföreningar 2 miljoner svenskar motionerar regelbundet 700 000 individer tävlar på elitnivå Idrottsskada

Läs mer

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador Överbelastningsskador Tendinopatier Överbelastningsskador - uppstår pga av. Yttre faktorer För tunga belastningar För många upprepningar För hastiga rörelser För snabb stegring av träning För hög intensitet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Uppsala januari 2002 Telefonrådgivningsprocess för akut ländryggssmärta Identifiering Behov av Röd flagga?

Läs mer

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF Artroskopi knäled Anatomi Knät består av lårben, underben samt knäskål. Lår- och underben samt knäskålen är beklätt av brosk som fungerar som glidyta samt stötabsorbent. Mellan lårben och underben ligger

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

Beskrivning. Medicinska indikationer

Beskrivning. Medicinska indikationer Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Ortopedtekniska hjälpmedel; kompletterande rutin för de verksamhetsområden som förskriver ortopedtekniska hjälpmedel Innehåll Syfte och omfattning... 1 Allmänt...

Läs mer

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Föreläsare Anders Nordqvist (docent/ortopedkirurg SUS) Helena Machalek AKO Ortopedi (Sundets läkargrupp) Program 12/12 13.30-14.00 14.00-14.45

Läs mer

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning.

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. .Idrottsortopedi Ledbandskador i fotleden En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. Den övervägande majoriteten av skadorna förekommer på de laterala

Läs mer

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Mikael Frisk Magnus Andersson Eva Carlberg Marie Wallin Jean-Martin Charcot (1825-1893) Jean- Martin Charcot föddes i Paris den 29 november 1825. År 1853 fick

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

Extremitetstrauma Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Extremitetstrauma Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Extremitetstrauma Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Extremitetstrauma Hur vanligt är extremitetstrauma? Hur allvarligt är extremitetstrauma? Vad kan vi förvänta oss att

Läs mer

flexorsenskada vanligen kombinerad med skada på nerv eller andra senor. Samtliga senor, inklusive handledens flexorsenor, skall därför testas och n

flexorsenskada vanligen kombinerad med skada på nerv eller andra senor. Samtliga senor, inklusive handledens flexorsenor, skall därför testas och n Böjsenskador av Peter Axelsson, Sahlgrenska, Göteborg saxat ur Läkartidningen Flexorsenskadorna, särskilt inom senskideregionen, har alltid tillhört handkirurgins största utmaningar. Mekanisk skada inom

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Info om idrottsskador. - Männen svarar för närmare två tredjedelar av samtliga idrottsskador.

Info om idrottsskador. - Männen svarar för närmare två tredjedelar av samtliga idrottsskador. Info om idrottsskador - Vanligaste idrottsskadorna är fotledsskador. Orsakat av våld mot fotleden som vridit den inåt/uppåt, t.ex. när man trampar snett, står för 25% av alla idrottsskador. Knä och muskelskador

Läs mer

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet 1 av 5 Häloperation på grund av Bakgrund Hälsenan, även kallad för akillessenan, är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från

Läs mer

HJÄLPMEDEL FÖR BRÅCKBEHANDLING 03 12

HJÄLPMEDEL FÖR BRÅCKBEHANDLING 03 12 HJÄLPMEDEL FÖR BRÅCKBEHANDLING 03 12 03 12 03 BRÅCKBAND 03 12 06 BRÅCKGÖRDEL Förskrivare L med specialistkompetens i kirurgi. Förskrivningsrätt och/eller uppföljning kan delegeras till annan befattningshavare

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Frakturer, vad man gör akut

Frakturer, vad man gör akut Frakturer, vad man gör akut Nordic RETTS Meeting Göteborg 2017-10-19 Michael Möller Registerhållare Svenska Frakturregistret Överläkare, Med Dr, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset RETTS

Läs mer

O R T O P E D I introduktion. 5 september Ortopediska kliniken

O R T O P E D I introduktion. 5 september Ortopediska kliniken O R T O P E D I introduktion Uffe Hylin Per-Juan kernell 5 september 2013 Ortopediska kliniken 1 Ortho- Paed- rak barn Orthopaideia (gr) Tillseende att barnen hålla sig raka Nicolas Andry 1741 Nicolas

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning...

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... 4 1.3.2 Stukning/vrickning... 5 1.3.3 Frakturer... 6 1.3.4

Läs mer

Knäledsartros. Vad händer i kroppen?

Knäledsartros. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Ledbrosk minskar och försvinner Kroppens leder är till för att öka rörligheten. I alla leder möts minst två ben. De delar av benen som möts i en led är klädda med brosk, som är ett

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Metatarsale 1-3 Metatarsale 4-5 Anatomi Skelettets byggstenar: statiskt? Senor: dynamisk funktion Skapar

Läs mer

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2007-12-21 1. Rita ett rörben på vuxen människa och rita in vad rörbenets ändar resp mittdelen kallas(2p). Vad kallas skelettets uppbyggnad i respektive del(2p)? 2.

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

Ledbandskador i fotleden

Ledbandskador i fotleden Hej jag heter Göran Ohlén och arbetar på Ortopediska kliniken, Karolinska sjukhuset.. och jag tänkte börja snart Ledbandskador i fotleden En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet

Läs mer

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg Skaraborgs Sjukhus och en Skaraborg Dokumentnamn: Lokal riktlinje Skaraborg Giltigt fr o m: 2011-05-04 Revideras: 2014-06-01 Godkänt av:ulf Nyberg Chefläkare Skaraborgs sjukhus, Ulf Svensson Chefläkare

Läs mer

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Artroskopiundersökning av knäleden Patientinformation Artroskopiundersökning av knäleden Knäleden är leden mellan

Läs mer

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel danos naprapati Exempel på besvär vi behandlar ARM Musarm Tennisarmbåge Golfarmbåge Carpaltunnelsyndrom Ytlig axelvärk Frozen shoulder (kapsulit) Inklämningssyndrom Kalkaxel HÖFT Gångsmärtor Värk Trochanterit

Läs mer

Tentamen i ortopedi rör sjukgymnaster 2011-12-14 Kod eller Namn : ------------------------- l. Vilka tre olika orsaker till fraktur förekommer, vilken är vanligast ( 4p )? 2. Vad innebär det att en fraktur

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik)

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning i

Läs mer

1. Idrottsmedicin, idrottsskador och samhället Grundorsakerna till idrottsskador Prevention förebyggande av skador 33

1. Idrottsmedicin, idrottsskador och samhället Grundorsakerna till idrottsskador Prevention förebyggande av skador 33 Om författarna Författarnas tack Förord xiv Inledning xv x xii 1. Idrottsmedicin, idrottsskador och samhället 1 Introduktion 1 Skador vid idrottande och fysisk aktivitet 3 Kunskapsutbyte med den allmänna

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Är Bioptron-metoden samma som laserbehandling? Nej, det är inte samma som laserbehandling. Biopron sänder ut ljus med en mycket bred våglängd. Bioptron genererar ett lågenergiljus, vilket gör att man får

Läs mer

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU HEMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2071

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU HEMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2071 HÄLSA 2000 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU HEMINTERVJU Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2071 1 Vissa sjukdomar orsakar typiska symptom. I följande frågar jag

Läs mer

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Kungsbacka Kommun Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Ortopedi 2014-12-03 Sofia Johansson, Ingrid Säfblad-Drake, Maria Hellström, Helena Fahlen, Jenny Andersson, Sandra Arvidsson, Christina Heden,

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Skada i axeln - Patientinformation Axeloperation - Patientinformation Innehåll Axelleden 3 AC-leden (leden mellan skulderbladet och nyckelbenet) 3 Råd till dig

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

Fotbollsskador. Stefan Ålander Leg. kiropraktor

Fotbollsskador. Stefan Ålander Leg. kiropraktor Fotbollsskador Stefan Ålander Leg. kiropraktor Fotbollsskador Akut omhändertagande Skadeförebyggande träning/åtgärder Vanliga skador inom fotboll Återgång till spel efter skada Akut omhändertagande PRICE

Läs mer

Information om ortopediska operationer på barn

Information om ortopediska operationer på barn Information om ortopediska operationer på barn vid Ortopediska Kliniken NU - sjukvården, Västra Götalandsregionen i samarbete med Habiliteringen FyrBoDal Innehåll Höftled Adduktormyotomi Iliopsoastenotomi,

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion Axelleden Axelleden är en kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden stabiliseras av fyra korta muskler (den

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Ortoser. Fördelar och Nackdelar

LUNDS UNIVERSITET. Ortoser. Fördelar och Nackdelar LUNDS UNIVERSITET Ortoser Fördelar och Nackdelar Elisabeth Bäck, Svante Friberg, Anette Georgsson, Marcus Gustavsson, Malin Holmberg, Maria Ouchterlony 2014-12-03 Innehåll Sida 1. Regionala skillnader

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Tejpning är en viktig del i att förebygga och behandla många olika idrottsskador. Den ska dock användas med eftertänksamhet. Rätt använd kan tejp bidra till att förbättra rehabiliteringen

Läs mer

Anatomi. Benet och foten. Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? Ola Wahlström ortopedi

Anatomi. Benet och foten. Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? Ola Wahlström ortopedi Anatomi Benet och foten Ola Wahlström ortopedi Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? 1 1 2 1 Henrik, 28 år, fotbollspelare Fälld under löpning på vänsterkanten Intensiv smärta benet Helt instabilt

Läs mer

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från kirurg-/ortopedkliniken på Kungälvs sjukhus: kirort.ksh@vgregion.se Överenskommelse en södra Bohuslän Kämpegatan 3 411 04 Göteborg Tfn 0303-72 85 50 www.vgregion.se/primarvardensodrabohuslan

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Dels det mediala som består av Metatarsale 1-3 Dels den laterala pelaren som består av Metatarsale 4-5 Anatomi

Läs mer

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter knogledernas ledprotesoperation

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter knogledernas ledprotesoperation Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter knogledernas ledprotesoperation Patientinformation / i / Reumaortopedi / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Syftet med den här instruktionen är

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse Om du vill beställa fler exemplar av denna skrift, ring landstingets Broschyrbeställning tfn 035-13 48 00 eller beställ via www.lthalland.se/broschyrer. Box 517, 301 80 Halmstad

Läs mer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Borrelia-Artrit 1. VAD ÄR BORRELIA-ARTRIT 1.1 Vad är det? Borrelia-artrit är en av de sjukdomar som orsakas av bakterien Borrelia och som överförs genom bett

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration poliklin

Preoperativ hälsodeklaration poliklin Preoperativ hälsodeklaration poliklin Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Vem är din

Läs mer

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation av tummens basled (CMC-leden)

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation av tummens basled (CMC-leden) Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation av tummens basled (CMC-leden) Syftet med den här instruktionen är att klarlägga rehabiliteringen i samband med en ledprotesoperation

Läs mer

N-601 RMJ Handledsstöd

N-601 RMJ Handledsstöd N-601 RMJ Handledsstöd Tillför värme och stöd till handleden. Ökar genomblödningen/blodcirkulationen i och omkring leden. Försvagad handled efter skada, lättare inflammation. 90% SBR/neopren, 10% Nylon

Läs mer

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU. Svarsgivarens namn Intervjuarens kod HÄLSA 2000 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga SYMPTOMINTERVJU Svarsgivarens namn Intervjuarens kod T2003 1 Vissa sjukdomar orsakar typiska symptom. Som förberedelse inför läkarundersökningen

Läs mer

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en titthålsoperation av skulderleden

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en titthålsoperation av skulderleden Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en titthålsoperation av skulderleden VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen

Läs mer

Bra Liv nära. Bra Liv nära

Bra Liv nära. Bra Liv nära Regionens alternativ för digitala vårdbesök på nätet via koncernen Bra Liv Europas första (och största) skattefinansierade digitala vårdapp Bra Livs 31 vårdcentraler äger gemensamt den 32:a vårdcentralen

Läs mer

INFORMATION OM OPERATION AV FRÄMRE KORSBAND

INFORMATION OM OPERATION AV FRÄMRE KORSBAND INFORMATION OM OPERATION AV FRÄMRE KORSBAND ANATOMI Knäleden har en relativt komplicerad anatomi där dess funktion bygger på stabilitet och rörlighet där den utför både böj- och sträckrörelser samt vridrörelser

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia.

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. Är din hund stel när den vaknar på morgonen? Har den en hälta som kommer och går? Är den mindre intresserad av långpromenaden? Eller har den svårt att komma

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer