Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet"

Transkript

1 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar 2009 (9) S Akut kompartmentsyndrom. Omedelbar operation med klyvning av muskelfascia Svåra smärtor, nervpåverkan med känselnedsättning och förlamning Med operation kan muskelen bibehållas och patienten bli återställd Medel 5-0/ 2 S72.0 Cirkulationsnedsättning i benet med infektion o/e hotande kallbrand. Amputation Kan vara livshotande. Svåra smärtor och feber Vanligen äldre patient med nedsatt allmäntillstånd, som hämmar en. I utvalda fall kan protesersättning ge viss gångförmåga Medel S72.0 Lårbensfraktur. Operation med märgspik eller platta med glidskruv M96.6 Urledvridning av armbågen med ledbandsskada. Operation med reposition i narkos. Livshotande Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre. Reposition och gips under -2 v och rehabilitering brukar ge bra resultat Medel 400/ Låg 0-5/ S Urledvridning av axelled. Reposition ev i narkos Svåra smärtor med upphävd rörlighet av armen Akut operation ger smärtlindring och rörlighet återfås. Återfallsrisk hos yngre S32.5 Urledvridning av höftprotes. Reposition ev i narkos Svåra smärtor och upphävd rörlighet av benet Akut operation ger omedelbar smärtlindring och S70.0,S72. Utgjurning i led orsakad av bakteriell infektion. Dränage, ev titthålsoperation. Antibiotika under minst 6 veckor Svår värk, hög feber. Kan vara livshotande pga blodförgiftning Vid snabb operation kan patienten bli återställd, om inte ökad risk ledförslitning S82.0 Kallbrand i foten hos diabetiker. Amputation Svårläkt, djupt och varigt sår Chans finns till läkning efter op i kombination med antibiotika S82., S72.4 Komplicerad kotfraktur ev med ryggmärgspåverkan. Stabiliserande operation Svåra ryggsmärtor med mer eller mindre uttalad Frakturen läker på 3 mån, men ibland betydande nervpåverkan i bål och ben restbesvär beroende på graden av nervskada S Armbågsledfraktur hos barn. Operation med stift Utan operation sker felläkning med resulterandeoperation förhindrar deformitet och ger bra snedsättning o värk förutsättning för normal Låg Låg Låg-medel Låg Hög 2 0-5/ Medel S S Armbågsledfraktur hos vuxna. Operation med platta etc Bäckenfraktur. Operation med yttre stabilisering med metallram o/e platta och skruvar Utan operation får patienten ofta en smärtsam stelhet Operation skapar förutsättningar för aceeptabel Medel Kan vara livshotande. Invalidiserande smärtor God. Patienten återfår normal gångförmåga Medel-hög

2 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) S82.6 Elakartad tumör i rörelseapparaten. Utredning av onkologiskt team. Operation med borttagande av tumör eller del därav Främst tumör som känns eller syns. Ibland värk ssk om skelettengagemang Prognosen beror på tumörtyp och spridning. Även om bra resultat krävs kontroller i 5-0 år Medel-hög 2 5-0/ S 92.0 Fotledsfraktur. Operation med platta etc Invalidiserande God. Patienten får en bra. Medel S92.0 Klumpfot. Gipsbehandling Fotdeformitet i nyföddhetsperioden Tack vare sekventiell gipsning brukar de flesta barn inte behöva opereras 2 Låg 2 0-5/ S92.3 Knäledsfraktur. Operation m platta o skruvar Måttliga smärtor. Invalidiserande Patienten återfår en god Medel S92.3 Knäskålsfraktur. Operation med ståltråd och metallstift. S42.2 Kotkompression vid tumör. Stabiliserande operation Måttliga smärtor. Invalidiserande Patienten återfår normal Medel 2 0 Måttl-svår smärta, nervpåverkan Minskar risken för ökad ryggmärgskada. Prognosen avhängig av tumörsjukdomen. 2 Medel-hög 2 0-5/ S42.2 Kraftigt dislcoerad mellanhands- eller fingerfraktur. Röntgen. Operation med stift eller platta.. Gips S42.2 Lårbensfraktur i anslutning till protes. Operation med platta eller specialprotes Smärt, svullnad och felställning, vilket påverkar Med operation kan felställningar korrigeras och handen därmed uppnås en bra hand Medel Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God. Patienten återfår gångförmågan Hög S42.3 Lårbenshalsfraktur. Operation med halvprotes Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God, för utvalda äldre patienter som då oftast återfår en bra gångförmåga Medel S42.3 Lårbenshalsfraktur. Operation med spikar ed. Svåra smärtor. Gravt invalidiserande God, äldre patient, som ofta återfår gångförmågan Medel 2 50 S42.4 Underarmsfraktur. Operation med plattor el stift Utan operation felläkning med Operation ger god med få restbesvär Medel snedsättning S42.4 Underarmsfraktur. Reposition i narkos Felläkning ger fuktionsnedsättn o ibl värk Vanligen felställd fraktur hos barn. Läker bra efter 4 6 v gipsbehandling S50.0 Underbensfraktur. Gipsbehandling Svåra smärtor. Invalidserande God. För utvalda fall (t ex växande individer) är gipsbehandling att föredra S42.4 Underbensfraktur. Operation med märgspik, platt eller yttre stabilisering m metallram Låg Låg Svåra smärtor. Invalidiserande Patienten återfår en normal Medel

3 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) S Urledvridning av finger. Röntgen. Reposition. Gips Smärtsam felställning av fingret. eller tejpning S63.5 Utgjutning i slemsäck orsakad av bakteriell infektion. Dränage. Odlingsprover. Antibiotika 2 veckor S Båtbensfraktur med ringa felställning. Röntgen. Gips 0-2 v Direkt efter repositionen brukar patienten kunna röra fingret Låg Värk, rodnad, svullnad och feber Läker efter behandlingen. Ringa risk för återfall Låg Ofta lindriga symptom med ömhet och smärta vid handledsrörelser God prognos, men lång läkningstid. Om frakturen förbises risk för smärttillstånd som måste opereras Låg S Lossning av höftprotes. Utbytesoperation Värk och stelhet med reducerad gångförmåga Vanligen patient, som opererats med höftprotes för 0-5 år sedan S "Skidåkartumme" med tydlig instabilitet. Röntgen. Operation. Gips eller ortos T79.6 Axelledsfraktur. Operation med platta ed eller märgspik M62.8 Båtbensfraktur med felställning. Operation med skruv. Gips 0-2 v Ömhet, svullnad och nedsatt kraft av tumgreppet Smärta, värk och stelhet om skadan inte åtgärdas Ofta lindriga symptom med ömhet och smärta vid handledsrörelser Operation med refixation av ledband, samt gips, ger bra grepp. Minskar smärtan och risken för betydande stelhet av axeln God prognos, men lång läkningstid. Viss kvarstående risk för dålig läkning 2 Hög Låg-medel Medel Låg-medel 3 5-0/ E05 Hälseneruptur. Gips Mycket nedsatt kraft i foten Gipsning ger oftast bra resultat, men något ökad risk för felläkning S43.0 Hälseneruptur. Operation Mycket nedsatt kraft i foten Operation ger bra resultat: Enbart gipsning något osäkrare. Vissa restbesvär M24.4B M24.4B Höftledsförslitning. Operation med cementerad höftprotes Höftledsförslitning. Operation med ocementerad protes Värk och stelhet med reducerad gångförmåga Värk och stelhet med reducerad gångförmåga M75. Knäledsförslitning. Operation med knäprotes Belastningssmärta, värk och klart inskränkt gångförmåga M75.4 Komplicerad axelfraktur. Operation med protes (akut eller subakut) S52.4 Komplicerad kotfraktur med instabilitet. Behandling med korsett (ex 3-punkt) Smärta, värk och stelhet om skadan inte åtgärdas Svåra ryggsmärtor vid rörelser Ofta patient> 60 år som återfår en nära normal gångförmåga och slipper värken Ofta patient<60år, som får en god gångförmåga och slipper värken Patient är ofta över 60 år. Op. ger smärtfrihet och förbättrad gångförmåga Drabbar ofta äldre patienter. Trots operation viss kvarstående stelhet Frakturen läker vanligen på 3 mån. Stor risk för kvarstående värk och stelhet som påverkar en Låg Låg-medel Medel Medel-hög Medel Medel Låg-medel

4 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M84.0C Lossning av knäprotes. Utbytesoperation Värk och smärta med inskränkt gångförmåga Resultatet beror på orsaken till lossning. Något sämre än efter primära operationen M9.C- 9.2C 2 Medel-hög 3 5-0/ Mellanfotsfraktur. Operation med stift el platta Risk för felläkning m åtföljande smärtor o värk Vanligen normal, ibland lätta restbesvär 2 Medel 3 5-0/ M Osteokondrit (ledbroskskada) vanligen hos tonåring. Titthålsoperation ev komb med öppen fixation av benfragment Av och till värk, svullnad och ev låsningar Om benfragment lossnat bör det fixeras akut. Annars mer avvaktande inställning M Skolios ("ryggradskrökning") > 40 grader hos Risk för tilltagande krökning och lungpåverkan. Med operation korrigeras krökningen och ytterligare växande individ. Korrektionsoperation med främre I svåra fall död i förtid pga hjärtsvikt. krökning förhindras liksom svår hjärt- (90%) stabilisering med metallstag Kosmetiskt vanprydande "puckel" lungpåverkan. Kosmetiskt bra resultat. 2 Låg 3 5-0/ Hög T843 Överarmsfraktur. Operation med platta el märgspik Läkning osäker utan operation. Oläkt fraktur Operation skapar goda förutsättningar för läkning 2 Medel ger snedsättning och återställd M24.4B Överarmsfraktur. Röntgen. Ortosbehandling Rörelsesmärta och höggradig instabilitet. Risk för dålig läkning, felställning 3 Låg Q , M24.3 Deformitet av höften efter medfödd urledvridning. Olika typer av korrigerande operation Benförkortning, grav hälta och värk Urledvridning ses ofta tillsammans med utvecklingsrubbningar t ex CP, vilket påverkar slutresultatet 2 Medel M.8-.9 Armbågsfraktur med lätt felställning. Gips Svullnad och rörelsesmärta Läker och ger återställd Låg M Sen- eller slemsäcksinflammtion i axeln. Punktion och ev cortisoninjektion M Utgjutning i led till följd av inflammation. Punktion, odlingsprover mm M Utgjutning i lednära slemsäck till följd av inflammation. Punktion. Odlingsprover G "Skidåkartumme" med ringa instabilitet. Röntgen. Gips alt ortos M2.7 Diskbråck med ischias. Mikrokirurgisk diskektomi (borttagande av diskbråck) Ibland svår smärta som lindras av injektionen Läker, besvären kan dock återkomma 2 Låg Värk, svullnad, stelhet och ev feber Värk, rodnad, svullnad och ev feber Ömhet, svullnad och nedsatt kraft av tumgreppet Svår smärta, särskilt vid betydande bortfall av nerv Ger nödvändig information om diagnos, men också smärtlindring Ger nödvändig information om diagnos, men också smärtlindring Om lindrig instabilitet eller benfragment utan dislokation uppnås god läkning Minskar smärtan och risken för bestående nervskada 2 Låg Låg 4 00 Låg Medel

5 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M23. Handledsfraktur med större felställning. Opereras med platta och skruvar, stift eller extern fixation Felläkning ger viss fuktionsnedsättn o ibl värk Operation skapar förutsättningar för acceptabel M Hälbensfraktur. Operation med platta etc Stor risk för sekundär ledförslitning Ger en minskad risk för förslitning, men ofta ändå vissa kvarstående nedsättning pga värk och stelhet i foten M H, M02.9H, M05.8H, M06.9H, M07.3H M23.2- Förslitning av fotled eller subtalusleder. Steloperation Korsbandsskada i knät. Rekonstruktion med 23.3,M7.- titthålsoperation 7.5 S83.4 Ledgångsreumatism med ledförslitning. Steloperation M23.5 Nyckelbensbrott med kraftig felställning. Röntgen. Operation med platta och skriuvar Smärta vid belastning och med åtföljande försämring av gångförmågan. Ibland vilovärk Varierande grad instabilitet med svullnad och värk Värk, svullnad och stelhet Kraftiga smärtor, svullnad och felställning ev risk för kärl- och nervskada. Hudskada 2 Medel Medel 4 5-0/ Upphävd värk och även förbättrad gång 2 Medel Ofta unga aktiva personer, som vill kunna fortsätta idrotta Lyckad operation ger smärtfrihet. Tillståndet i övrigt begränsande Med operation korrigeras felställning, minskas risken för kvarstående besvär till följd av dålig läkning Vinster i daglig omvårdnad, sittförmåga, enklare med födointag och andning. Därav följer längre överlevnad. Medel Medel 4? 2 Medel 4 5-0/ M23.5 Skolios ("ryggradskrökning") hos barn med Svårt handikappade barn med stora krökar och 2 Hög 4 60 neuromuskulär sjukdom. Korrektionsoperation medbetydande problem; svårt med födointag, bakre och främre alt enbart bakre stabilisering med andning, att sitta metallstag S83.0 Diskbråck med ischias. Sjukgymnastik Ryggsmärta med utstrålning i benet. I 90% av fallen sker spontan utläkning inom 3 mån 3 Låg 5? 62 M22.0 Urledvridning av yttre nyckelbensleden. Röntgen. Operation om kraftig dislokation Svullnad och ömhet, synlig felställning ev hudpåverkan Med operation kan nyckelbenet refixeras och stabiliseras, vilket resulterar i god 3 Medel M Benlängdsskillnad. Operation av tillväxtzonerna, vanligen omkring knäleden M2.2, M65.9 Hälta. Deformitet, främst av knät Blodutgjutning i armbågsled. Röntgen, ev punktion Svullnad och smärta.stelhet M93.2 Handledsfraktur med måttlig felställning. Reposition och gips. Utredning av benskörhet för riskgrupp. Måttliga smärtor, felställning och stelhet Korrektion utförd i lämplig tid kan i bästa fall häva deformiteten Utesluter fraktur, som skulle kunna ha krävt operation. Punktion lindrar akut smärta, men f.ö. läker skadan Med operation och efterföljande gips läker utvalda frakturer bra 2 Låg 5 5-0/ Låg Låg

6 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M93.2 Hälbensfraktur med lätt dislokation. Avlastning Risk för ledförslitning Patienten brukar få en bra gångförmåga, men viss risk för sekundär förslitning S86. Impingement syndrom i axeln. Titthålsoperation Smärtor vid viss axelrörelse, vilket hämmar en S86.0 Knäledsförslitning. Valgiserande tibiaosteotomi (korrektionsoperation) S86.0 Ledinflammation. Titthålsoperation Måttlig svullnad och värk, men ibland även feber Q66.0 Lokal spinal stenos (begränsad förträngning av ryggmärgskanalen) hos patient i medelåldern. Friläggning av ryggmärgen och steloperation M05.8, M06.9 Medelålders patient, som kan få en förbättrad efter operation Belastningssmärta och värk Symptomlindring i 5-5 år hos lämplig yngre (35-50 år) patient Beror på ev bakomliggande sjukdom, men operationen ger oftast lindring 2 Låg Medel Medel Låg Långvarig ryggvärk ev med utstrålning i ben I utvalda fall kan patienten bli fullt återställd 2 Medel Lätt dislocerad fotledsfraktur. Gipsbehandling eller Måttllig smärta, svullnad. God. Patienten blir återställd Låg orthos M20. Mellanfotsfraktur Röntgen och avlastning ev gips Svullnad och smärta vid belastning Om felställning finns risk för kvarstående värk och stelhet M20.2 Meniskskada i knä. Titthålsoperation Varierande grad av svullnad, värk och ibland låsning G57.6 Spinal stenos (åldersförändring i kotpelaren). Operation med dekompression och stabilisering M20.4 Spondylolisthes (kotförskjutning i nedre delen av ländryggen hos unga). Steloperation av ländrygg och korsben M7.5 Återkommande urledvridning av axeln. Stabiliserande operation Om leden i övrigt är intakt brukar patienten bli återställd efter operation 3 Låg Låg Värk, stelhet. Kraftigt reducerad gångförmåga Förbättrad gång. Minskad värk och nervsymptom 3 Medel-hög 5 60 Peridovis ryggvärk, ev med utstrålning i ben Patienten måste undvika aktiviteter som viss idrott God chans till smärtfrihet, utan nämvärd inskränkning av ryggen S93.2 Förslitning av armbågsleden. Protesoperation Ständig värk och stelhet Reducerad värk och ökad rörlighet. Begränsad varaktighet 2 Medel-hög Operationen ger bra resultat i över 90% Medel M76.6 Godartad tumör i rörelseapparaten. Utredning av Tumör som känns eller syns, men i övrigt oftast God prognos. I enstaka fall kan tumören vara så stor onkologiskt team. Ofta operation med borttagande beskedliga symptom att den givit lokal skada och restbesvär av tumören E0.5 Komplex instabilitet ("multidirektionell) av axeln. Stabiliserande operation Återkommande instabilitet, som hämmar aktiviteten 3 Medel Medel Operation uppges ge bra resultat i 90% 2 Medel 6 5-0/ 6

7 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M Korsbandsskada i knät. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik M Sen-muskelskada i axeln ("rotator cuff syndrom") Operation T840 S22.0, S32.0 Urledvridning av knäskålen. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik Felläkt fraktur i armen. Korrigerande operation Varierande grad instabilitet med svullnad och värk Smärtor och stelhet av axeln Svullnad, måttlig smärta och stelhet Smärtor, värk, deformitet och nedsatt av varierande grad Acceptabel knä för ej högaktiva, men ökad risk för nya knäskador Ofta medelålders patient. Viss nedsättning kvarstår trots operation Drabbar vanligen personer i tonåren. Många blir bra efter rehabilitering, men hos en del återkomamnde besvär I bästa fall korrigerad felställning. Viss förbättring av och minskad värk Låg Medel Låg Medel S , S S , S Lätt dislocerad mellanhands- eller fingerfraktur. Röntgen, gips. Medfödd meniskdefomitet (discoid) hos barn. Ev titthålsoperation Måttlig smärta, ömhet och stelhet. Ev felställning Återkommande grova knäppningar och smärtsamma upphakningar av leden God prognos, läker på ca 3 veckor Låg Vid operation avlägsnas den förstorade delen av menisken inkl trasiga delar 2 Låg M49.5, G55.0 Mjukdelsskada mot höftregionen ev avsprägning av mindre benfragment. Röntgen Smärtor i "höften" hos äldre patient med benskörhet. Svårt att gå Utesluter höftfraktur som ska opereras. Denna skada läker utan operation. 2 Låg M48.0 Nyckelbensbrott. Röntgen. Ev mitella Måttliga smärtor, svullnad och ev synlig felställning M , M48.0 Okomplicerad fraktur av bröst- eller ländkota. Röntgen. Utredning av benskörhet för riskgrupp. M5. Sidoledbandsskada i knät. Röntgen, punktion. Sjukgymnastik Måttlig-svår smärta vid rörelser Läker vanligtvis utan åtgärd på 3-4 veckor. Vid stor dislokation operation Läker under 4-6 v. Benskörhet kan behöva motverkas Svullnad och ömhet, samt begränsad instabilitet Patienten blir återställd. Viktigt att utesluta av knät associerad skada på korsband eller menisk Låg Låg Låg M5. Stabil bäckenfraktur. Röntgen. Ev sjukhusvård för mobilisering. Utredning av benskörhet för riskgrupp M54.5 Symfyseolys i samband med graviditet. Ev stabiliserande bälte runt bäckenet Smärtor i "höften" hos äldre patient med benskörhet. Svårt att gå Måttlig smärta i anslutning till blygdbenet M Nervtillklämning, som opereras med friläggning av Nattlig värk, domningar av varierande grad berörd nerv Frakturen läker på 3-4 veckor och patienten återfår gångförmågan Smärtan försvinner successivt efter att barnet framfötts Patienten blir ofta besvärsfri; beror på varaktighet och grad av nervpåverkan Låg Låg 7 5-0/ 2 Låg

8 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M4.4 Skolios ("ryggradskrökning") grader hos 0-2 års flicka. Korsettbehandling M4. Kroniskt kompartment syndrom. Operation med klyvning av muskelfascior Kosmetiska besvär, men risk för tilltagande krökning och därmed operation (se nedan) Smärtor som hämmar patienten vid ökad aktivitet Korsetten kan ev bromsa förloppet, men i många fall ökar inte krökningen ändå och utvecklingen blir normal Med operation kan patienten få en närmast normal M Stukning av handled. Röntgen Ömhet och svullnad av leden Utesluta fraktur; i synnerhet båtbensbrott. Träning ger återställd hand 3 Medel 7 5-0/ 2 Låg 8 5-0/ 2 Låg M Urledvridning av yttre nyckelbensleden. Röntgen. Svullnad och ömhet, ev felställning Måttlig felställning brukar ge bra axel. Ibland smärtor vilket kan kräva senare operation 2 Låg C79.5,C Axelfraktur med måttlig felställning. Sjukgymnastik. Utredning av benskörhet för riskgrupp Inflammation av hälsenans slemsäck. I första hand försök med cortisoninj. Därefter op. D Kronisk ryggvärk. Röntgen. Ergonomisk utredning av sjukgymnast, träning Smärtor, stelhet ovh värk under läkningstiden 4-Frakturen läker, men efterlämnar viss 6 v snedsättning, vilket oftast kan accepteras av patienen 2 Låg 9 00 Smärta, ömhet och svullnad vid hälsenefästet Ofta god på sikt. 3 Låg 9 5-0/ Ständig eller ofta återkommande ryggvärk, som Utesluta allvarlig bakomliggande sjukdom.träning inverkar på fritid och arbete och anpassning av arbetsuppgifter kan ge acceptabel 3 Låg 9? S63. Meniskskada i knä med samtidig förslitning hos medelålders eller äldre patient. Titthålsoperation endast i selekterade fall S62.0 Resttillstånd efter tidigare operation. Operation med borttagande av osteosyntesmaterial od S62.0 Återkommande urledvridningar av knäskålen. Utredning inkl titthålsoperation. Ev stabilisering Varierande grad av svullnad, värk och ibland låsning Tveksam av meniskoperation, såvida inte besvärande låsningar, som kvarstår längre tid Lokala besvär i form av värk, ömhet eller annan Vid infektion nödvändigt ingrepp för att få irriation från insatt metall. Ibland infektion utläkning. I övriga fall fås lindring av lokala besvär Instabilitet av knäskålen vid motions- och idrottsaktivitet S62.3 Hallux valgus. Korrektionsoperation Svårt att hitta passande skor. Lokal ömhet och lätt värk S62.3 Osteokondrit (ledbroskskada) vanligen hos Av och till värk, svullnad tonåring. Röntgen. Information om minskad aktivitet Trots stabiliserande operation, inte sällan kvarstående besvär, främst smärta och ömhet. Ibl även instabilitet Operation ger en smalare fot. Inte sällan klagomål från patienten pga restbesvär Läker ofta spontant, men ibland lossnar broskbenfragment och då krävs operation 3 Låg Låg-medel 9 300/ 3 Medel Låg Låg

9 Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar (9) M66.2D Skada på sträcksena till finger. Röntgen. Skena Svullnad, ömhet och oförmåga till slutsträckning av fingertopp Om större benfragment slitits los - fall för handkir. Om inte brukar 6 v behandling ge acceptabel 2 Låg S63.4 Akut lumbago ("ryggskott"). Ev sjukgymnastik alt Rörelsesmärta i ryggen Går över spontant inom 2-3 veckor 2 Låg 0? behandling av kiropraktor. S63.4 Fotledsstukning. Träningsprogram Svullnad och smärta. Adekvat rehabilitering ger bra. Operation 2 Låg behövs endast i undantagsfall. S42.0 Främre knäsmärta i tonåren. Information. Om uttalade besvär utredning med röntgen. Sjukgymnastik. Spontant uppträdande smärtor omkring knäskålen vid ansträngning Ofta långvariga besvär som dock läker ut. Sjukgymnastik kan motverka nedsatt knä och ge stöd 3 Låg S42.0 Hallux rigidus (förslitning av stortåns grundled). Belastningssmärta med lokal ömhet och värk Operationen ger smärtfrihet, men stelhet av 2 Låg Korrektionsoperation stortåleden S42.0 Hallux valgus. Inlägg Svårt att hitta passande skor. Lokal ömhet och Ger avlastning av framfoten och tillsamamns med 3 Låg 0 00 lätt värk lämpliga skor ge acceptabelt resultat S43. Hammartå. Korrektionsoperation Ömhet vid tryck mot tån Enkel operation, som ger besvärsfrihet 2 Låg S43. Hälseneinflammation. Modifierade aktiviteter och rehabilitering. Sällan operation M Mortons metatarsalgi (nervsmärta motsvarande framfoten). Operation med borttagande av nerv Förtjockning av senan, ömhet och smärta vid aktivitet Ömhet vid överbelastning av framfoten Rehabilitering kan ge besvärsfrihet. Om inte, definitiv aktivitetsminskning alt op Operation ger smärtfrihet men även känselbortfall motsv nervens försörjning Vadmuskelbristning. Kryckor Lokaliserad ömhet av vadmuskeln Läker på 4-6 veckor. Viktigt att utesluta hälseneruptur och trombos 3 Låg Låg 0 0-5/ 2 Låg

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Inledning Del 1- föreläsning om olika idrottsrelaterade skador. Del 2- genomgång av olika behandlingar. Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste

Läs mer

Barnortopedi. Mattias Ahlinder Ortopeden 140508

Barnortopedi. Mattias Ahlinder Ortopeden 140508 Barnortopedi Mattias Ahlinder Ortopeden 140508 Barn är inte små vuxna.. Tillväxtzoner Mjukare skelett Andra typer av frakturer Sällan ledbandsskador Andra infektioner Förmåga att korrigera med tillväxt

Läs mer

Inst. för hälsa, vård och samhälle

Inst. för hälsa, vård och samhälle Inst. för hälsa, vård och samhälle Författare: Marita Salmi, Siv Olsson, Birgitta Persson, Monica Eriksson Specialarbete Gipstekniker 22,5 hp VT 2010 1 Sammanfattning: Fotledsfrakturer uppkommer genom

Läs mer

Att leva med. Skolios

Att leva med. Skolios Att leva med Skolios Att leva med skolios Ridningen har hjälpt mig att hålla humöret uppe Lina Halldin har genomgått två stora operationer på grund av skolios. Hon vurmar för hästar och ridning och har

Läs mer

Distorsion knä och fotled

Distorsion knä och fotled Distorsion knä och fotled Distorsion = glider delvis ur led och återtar sedan normalläge Luxation = hoppar helt ur led Enkla luxationer -utan samtidig fraktur Komplexa luxationer -med samtidig fraktur

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism Akut Hälseneruptur Bakgrund: Akut hälseneruptur drabbar 90 % män, vanligen i medelåldern. 90 % uppkommer i samband med idrottsutövning, som racket sport och lagidrotter med boll. En annan grupp är över

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning.

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. .Idrottsortopedi Ledbandskador i fotleden En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. Den övervägande majoriteten av skadorna förekommer på de laterala

Läs mer

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Uppsala januari 2002 Telefonrådgivningsprocess för akut ländryggssmärta Identifiering Behov av Röd flagga?

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg Skaraborgs Sjukhus och en Skaraborg Dokumentnamn: Lokal riktlinje Skaraborg Giltigt fr o m: 2011-05-04 Revideras: 2014-06-01 Godkänt av:ulf Nyberg Chefläkare Skaraborgs sjukhus, Ulf Svensson Chefläkare

Läs mer

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Mikael Frisk Magnus Andersson Eva Carlberg Marie Wallin Jean-Martin Charcot (1825-1893) Jean- Martin Charcot föddes i Paris den 29 november 1825. År 1853 fick

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Extremitetstrauma Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Extremitetstrauma Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Extremitetstrauma Pelle Gustafson Ortopediska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Extremitetstrauma Hur vanligt är extremitetstrauma? Hur allvarligt är extremitetstrauma? Vad kan vi förvänta oss att

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel danos naprapati Exempel på besvär vi behandlar ARM Musarm Tennisarmbåge Golfarmbåge Carpaltunnelsyndrom Ytlig axelvärk Frozen shoulder (kapsulit) Inklämningssyndrom Kalkaxel HÖFT Gångsmärtor Värk Trochanterit

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Skada i axeln - Patientinformation Axeloperation - Patientinformation Innehåll Axelleden 3 AC-leden (leden mellan skulderbladet och nyckelbenet) 3 Råd till dig

Läs mer

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning...

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... 4 1.3.2 Stukning/vrickning... 5 1.3.3 Frakturer... 6 1.3.4

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion Axelleden Axelleden är en kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden stabiliseras av fyra korta muskler (den

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Ortoser. Fördelar och Nackdelar

LUNDS UNIVERSITET. Ortoser. Fördelar och Nackdelar LUNDS UNIVERSITET Ortoser Fördelar och Nackdelar Elisabeth Bäck, Svante Friberg, Anette Georgsson, Marcus Gustavsson, Malin Holmberg, Maria Ouchterlony 2014-12-03 Innehåll Sida 1. Regionala skillnader

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från kirurg-/ortopedkliniken på Kungälvs sjukhus: kirort.ksh@vgregion.se Överenskommelse en södra Bohuslän Kämpegatan 3 411 04 Göteborg Tfn 0303-72 85 50 www.vgregion.se/primarvardensodrabohuslan

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros Broschyren är utformad av Nina Almgren, legitimerad sjukgymnast Orto pediska

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Kungsbacka Kommun Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Ortopedi 2014-12-03 Sofia Johansson, Ingrid Säfblad-Drake, Maria Hellström, Helena Fahlen, Jenny Andersson, Sandra Arvidsson, Christina Heden,

Läs mer

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera

Läs mer

Operation av främre korsbandet i din knäled. Patientinformation

Operation av främre korsbandet i din knäled. Patientinformation Operation av främre korsbandet i din knäled Patientinformation Innehåll Knäleden... 3 Operationen... 5 Smärtlindring... 7 Skydd mot infektion...7 Förband...7 Hemträningsprogram... 8-13 Tips för att minska

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration poliklin

Preoperativ hälsodeklaration poliklin Preoperativ hälsodeklaration poliklin Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Vem är din

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Axelleder Senor Muskulatur Bursor Mjukdelstumörer Icke mineraliserade barnskelettet Punktionshjälp Trauma Preoperativt Ej ungdomar - sällsynt med

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag.

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. Ända sedan stretching blev ett begrepp har det tvistats om

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA STELOPERERAS (FUSION) I LÄNDRYGGEN PÅ GRUND AV FÖRTRÄNGNING (SPINAL STENOS) G)

INFORMATION TILL DIG SOM SKA STELOPERERAS (FUSION) I LÄNDRYGGEN PÅ GRUND AV FÖRTRÄNGNING (SPINAL STENOS) G) INFORMATION TILL DIG SOM SKA STELOPERERAS (FUSION) I LÄNDRYGGEN PÅ GRUND AV FÖRTRÄNGNING (SPINAL STENOS) G) Allmänt Ryggraden består av sju halskotor, tolv bröstkotor och fem ländkotor, samt korsben och

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

När din hund får artros

När din hund får artros ELIXIR När din hund får artros Box 334, 192 30 Sollentuna. Tel. 08-623 64 40. Fax 08-623 64 80 2 Det vanligaste ledproblemet hos både människor och djur Ungefär en av fem hundar anses lida av artros. Ofta

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund bitr öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20120426 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

ORTOPEDISKA KLINIKEN HÄSSLEHOLM-KRISTIANSTAD-YSTAD. Korsband Operation av främre korsbandet i din knäled

ORTOPEDISKA KLINIKEN HÄSSLEHOLM-KRISTIANSTAD-YSTAD. Korsband Operation av främre korsbandet i din knäled ORTOPEDISKA KLINIKEN HÄSSLEHOLM-KRISTIANSTAD-YSTAD Korsband Operation av främre korsbandet i din knäled Innehåll Knäleden... 3 Operationen... 5 Smärtlindring... 7 Skydd mot infektion... 7 Förband... 8

Läs mer

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Se manual till de olika avsnitten. Personnummer: Flicka Pojke Namn: Datum för bedömning: Sjukgymnast: MUSKELSTYRKA nedre extremiteter

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse Om du vill beställa fler exemplar av denna skrift, ring landstingets Broschyrbeställning tfn 035-13 48 00 eller beställ via www.lthalland.se/broschyrer. Box 517, 301 80 Halmstad

Läs mer

Patellafrakturer. Specialarbete om knäskador och särskilt. Lunds universitet Gipstekniker 22,5 hp 2012 10 19

Patellafrakturer. Specialarbete om knäskador och särskilt. Lunds universitet Gipstekniker 22,5 hp 2012 10 19 Lunds universitet Gipstekniker 22,5 hp 2012 10 19 Specialarbete om knäskador och särskilt Patellafrakturer Carl Tidbeck Ingela Tavemark Marcus Pamnér Marita Fransson Ann Sofi Johansson Sonia Sunesson 1(9)

Läs mer

Ortopedi. Arbetsterapeutprogrammet VT 2015

Ortopedi. Arbetsterapeutprogrammet VT 2015 Ortopedi Arbetsterapeutprogrammet VT 2015 Åsa Niper Forskar-ST-läkare, specialist i allmänmedicin Akademiskt primärvårdscentrum/nvs, KI & Capio Vårdcentral Farsta Innehåll Allmänt om ortopedi Vad är ortopedi?

Läs mer

Nyckelbensfrakturer Instruktionskurs SOF 2009

Nyckelbensfrakturer Instruktionskurs SOF 2009 Instruktionskurs nyckelbensfrakturer Katarina Lönn och Carl Ekholm i samarbete med Synthes Anatomi Epidemiologi Evidensbas Frakturtyper AC-lu Sternala frakturer och luationer Kirurgi Komplikationer Workshop

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGG

PATIENTINFORMATION RYGG PATIENTINFORMATION RYGG Ortopedkliniken Halland Sjukhus Halmstad John Pak 2011-04-18 raden består av 24 stycken kotor som ligger staplade på varandra i en s-formad rad. Hals- och ländkotor bildar varsin

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR

HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR 2014-06- 14 Vad skall Pe5er prata om? HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR Idro5smedicinkursen i Visby 13/6-14 Pe5er Gustavsson Ortoped Visby lasare5 Ortopedisk synvinkel på handbesvär Fall mot öppen hand Fingerdistorsioner

Läs mer

information till dig om Acromioplastik

information till dig om Acromioplastik information till dig om Acromioplastik Axelleden Anatomi Axelleden består av ett ledhuvud i överarmen och en ledpanna som är formad i skulderbladet. Skuldran är ett samlingsnamn på flera olika leder; axelleden,

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Erica Grealish Leg sjukgymnast Klarälvskliniken

Erica Grealish Leg sjukgymnast Klarälvskliniken Erica Grealish Leg sjukgymnast Klarälvskliniken Fotens ben 1 Calcaneus 2 Talus 3 Naviculare 4 Cuneiforme I 5 Cuneiforme II 6 Cuneiforme III 7 Cuboideum 8-12 Metatarsalia I-V 13-17 Falanger Leder Talocruralled

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Thomas Eriksson Christine Fernholm

Thomas Eriksson Christine Fernholm Thomas Eriksson Christine Fernholm by Mediroyal 1 Publicerad av Mediroyal Nordic AB Box 7052 Staffans väg 6 B 192 07 Sollentuna Tel 08-506 766 00 info@mediroyal.se www.mediroyal.se Grafisk utformning Vajer

Läs mer

OMVÅRDNAD EFTER OPERATION I RYGGEN PÅ GRUND AV SKELETTMETASTASER

OMVÅRDNAD EFTER OPERATION I RYGGEN PÅ GRUND AV SKELETTMETASTASER OMVÅRDNAD EFTER OPERATION I RYGGEN PÅ GRUND AV SKELETTMETASTASER I huvudsak är omvårdnaden av patienter opererade på grund av metastaser i ryggen lik annan ortopedisk vård. Det som är speciellt är främst

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse april 2009 Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten drabbar omkring en tredjedel av den vuxna befolkningen

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Tomas Isaksson öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20090601 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada Bankarts operation Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA STELOPERERAS (FUSION) I LÄNDRYGGEN PÅ GRUND AV RYGGSMÄRTA

INFORMATION TILL DIG SOM SKA STELOPERERAS (FUSION) I LÄNDRYGGEN PÅ GRUND AV RYGGSMÄRTA INFORMATION TILL DIG SOM SKA STELOPERERAS (FUSION) I LÄNDRYGGEN PÅ GRUND AV RYGGSMÄRTA Allmänt Ryggraden består av sju halskotor, tolv bröstkotor och fem ländkotor, samt korsrygg och svansben (figur 1).

Läs mer

Nyckelben Skulderblad. Överarmsben

Nyckelben Skulderblad. Överarmsben Axelledsplastik Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Handläggning av skador inom idrotten Vad kan jag göra på plats? I klubben? Vad kan en idrottsläkare göra?

Handläggning av skador inom idrotten Vad kan jag göra på plats? I klubben? Vad kan en idrottsläkare göra? Handläggning av skador inom idrotten Vad kan jag göra på plats? I klubben? Vad kan en idrottsläkare göra? Vad varje ledare och tränare bör känna till Per Lindblom, överläkare STSAB Förbundsläkare fotboll,

Läs mer

Kategorisk indelning av skador

Kategorisk indelning av skador Kategorisk indelning av skador Ø Ø Ø Ø Ø Olycksfallskador Stukningà Bristningar i ledband Sträckning à Bristning i muskelvävnader Spricka/frakturà Bristning i skelett luxation/urled vridningà Bristning

Läs mer

FOTKIRURGI. Linda Selberg Fotsektionen Ortopedkliniken UAS

FOTKIRURGI. Linda Selberg Fotsektionen Ortopedkliniken UAS FOTKIRURGI Linda Selberg Fotsektionen Ortopedkliniken UAS 1 ANAMNES Snabb vs långsam debut Ev trauma (fraktur, senruptur, ev sekundär artros) Progredierande vs stationära besvär Belastningsrelaterade (mekaniskt

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård

Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Ortopedkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus och en Borås-Bollebygd samt MUST-området Maj 2010 Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken. Bok 4 Ortopedtekniska avdelningen Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Artroskopi av knäled

Artroskopi av knäled ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Artroskopi av knäled - Patientinformation Information till dig som ska genomgå en artroskopi av knäled Vid ditt mottagningsbesök beslutades att du skulle genomgå

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS.

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. Radiologi vid ryggsmärta rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS RYGGSMÄRTA RTA När skall patienten utredas? Hur? När ska ytterligare radiologisk utredning

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten 2013 EN BROSCHYR OM en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Vad är MS? OM SJUKDOMEN OM SJUKDOMEN sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 OM ORSAKERNA TILL MS Varför får man MS?

Läs mer

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Det finns ca 5 miljoner utövare av klättring i världen, inkluderat både utomhusoch

Läs mer