Lumbago & Diskbråck. Daniel Maksoutov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lumbago & Diskbråck. Daniel Maksoutov 2013-10-02"

Transkript

1 Lumbago & Diskbråck Daniel Maksoutov

2 Definition Ländryggsmärta definieras som smärta, muskelspänningar eller stelhet lokaliserad någonstans i området mellan de nedersta revbenen och de nedre glutealvecken med eller utan smärtutstrålning i ena eller båda benen (ischias, ischialgi). Akuta kallas ryggproblem när de varit kortare tid än 6 veckor. Subakuta när de pågått 6 till 12 veckor. Kroniska när värken pågått längre än 12 veckor.

3 Förekomst 80% av en normalbefolkning drabbas någon gång i livet av ländryggsbesvär. Vanligast i åldrarna 35-55år. 75% av de som har haft akuta ryggbesvär får ett recidiv. 2-7% utvecklar utifrån akuta ryggbesvär långdragna kroniska besvär. I Sverige uppgår års kostnaden till 22 miljarder kronor för rygg och nackbesvär där 7% utgör medicinska kostander och 93% långtidssjukskrivningar och förtidspension. 70% återgår till arbetet inom 1 vecka och 90% inom 2 månader.

4 Orsaker Orsaken till ländryggsmärta i det enskilda fallet förblir ofta okänd. I en undersökning av en grupp primärvårdspatienter med rygg- /bensmärta kunde man efter 4 veckor finna en förklarande diagnos hos endast ca 13%. Ett antal riskfaktorer för ospecifika ryggbesvär har identifierats: Hög ålder Tidigare ryggproblem Manuella arbeten Depression Ångest Missnöjdhet med arbetet Rökning Övervikt Tunga lyft samt lyft vid böjda samtidigt vridna ryggställningar Genetiska faktorer

5 Ospecifika ryggbesvär har ingen bevisad förklarning. Anledningen tros vara att fynd är så små att det går ej detektera med dagens teknik. Hypotetiskt orsakas smärtan av interna rupturer av anulus fibrosus eller mikrofrakturer på kotkroppens ändplatta och frakturer på trabeklerna.

6 Specifika ryggbesvär har kända orsaker och de vanligaste specifika diagnoserna är: Diskbråck Spinal stenos (förträngning av spinalkanalen) Kotkompressionsfrakturer Spondylolistes (kotglidning) Inflammatorisk ryggsjukdom Infektion (diskit) Tumör

7 Diskbråck Lumbalt diskbråck är den vanligaste orsaken till ischias. Livstidsprevalensen för ett diskbråck i ländryggen med ischias är ca 1-2% Diskbråckskirurgi utgör ca 30% av all ländryggskirurgi i Sverige.

8 Patogenes: 1. Disken degenererar dvs tappar vätska och elasticitet. 2. Anulus buktar eller brister och en större eller mindre del av nucleus pulposus tränger ut. 3. Vilket i sin tur pga av tryck och neurotoxiska ämnen kan ge en inflammatorisk reaktion och irritation av nervrötterna.

9 Anatomiskt kan man dela in diskbråcken i: 1. Buktande disk. Bild B. 2. Inkomplett diskbråck (subligamentär perforation). Bild C. 3. Komplett diskbråck (sekvestrerat). Bild D. A: Normal bild E: Centralt diskbråck med cauda equinapåverkan.

10 Över 90% av alla diskbråck i ländryggen går posteriort eller posterolateralt. Några få centralt. Dessa diskbråck är vanligtvis ganska lätta att diagnostisera. Även diskbråck som går anteriort förekommer. Dessa patienter blir ofta feldiagnostiserade och skickade fram och tillbaka inom vården.

11 Ca95% symptom givande diskbråck finner sig på nivåerna L5-S1 och L4-L5 (där tidig degeneration och belastning är störst) Ca2-3% symptom givande diskbråck finner sig på nivåerna L3-L4 Övriga nivåer bröst och halsrygg förekommer diskbråck väldigt sällan.

12 Symptom: Anteriort diskbråck i ländryggen Diffust buksmärta eller en diffus ländryggssmärta. Smärta ökar ofta vid gång. Smärtökning vid upprepade bakåtböjningar då disken pressas ut. Symptomen minskar ofta vid sittande. Ger aldrig Ischias eller bensmärtor. Diskbråck utan ischias Ont lokalt i nedre ryggen. Smärtan ökar ofta vid sittande, framåtböjning. Kan upplevas långvarig molande, värkande eller som trötthet i ländryggen. Diskbråk med ischias Ischiassmärta som utstrålar från nedre delen av ryggen ut i ena benet och ända ned i foten som debuterar oftast akut. Radikulär smärta, delvis förlorad känseln eller kramp i området som drabbas. Ofta haft till och från gående ryggsmärtor. Smärta ökar ofta vid sittande, hosta och nysning. Ofta smärtfixerad ländrygg, skolios och utslätad ländlordos. Rörelseomfånget inskränkt.

13 Positiv SLR Lasègue's test: Smärtutstrålning nedom knät vid elevation av benet vid 30-60% Specificitet 26% Sensitivitet 91% Mycket positiv om man vid smärta sänker benet lite och smärtan försvinner, därefter extenderar man i foten varpå det gör ont igen. Korsad Lasègue test: Lyftning av friskt ben ger smärta i sjukt. Specificitet 88% Sensitivitet 29%

14 Diskbråck i nivå L4-L5 ger L5-rotspåverkan osv. (nerv roten lämnar under kotan) Nivån på skadan i ryggraden undersöks med hjälp av neurologiska symtomen.

15 Cauda equina-syndrom CES Uppstår pga av ett stort centralt diskbråck som har klämt av alla nevrötter som utgör cauda equina. Symptom: Urinretention eller urinkontinens. Paraparess. Bortfall av blåssensibilitet. Nedsatt sfinktertonus. Parianal kännselbortfall ridbyxeanestesi. Genitala känselbortfall. Nedsatt bulbokavernosusreflex Osinski reflex. Påtagligt svår smärta i rygg och ben. Behandlas akut med KAD, högdos kortison (64 st Betapred = 32 mg) samt akut MRT och operation inom 6 timmar.

16 Nervrot L4 roten (L3-L4) L5 roten (L4-L5) S1 roten (L5-S1) Myotom Quadricepsförsvagning Extensor hallucis longus. Gastrocnemius. Motorik Försvagning Knäextension (stigning) Stortåextension Motorik: Kan ej gå på hälarna. Motorik: kan ej gå på tårna Dermatom Smärtutsrålnin g/sensibilitets nedsättning Lårets framsida. Underbenets fram och insida. Stortån. Lårets utsida. Underbenets fram och utsidan. Fotryggen. Lårets baksida. Underbenets baksida. Utsidan av foten/liltån. Reflex Nedsatt patellarreflex Nedsatt Achillesreflex Övrigt Lasègue ofta inte pos då n femoralis har ett ventralt förlopp. Ev droppfot, högt knälyft.

17 Radiologisk undersökning: MRT alternativt komplettera med СT-myelografi (kontrast medium). 30% icke-symptomgivande diskbråck upptäcks. Röntgen kan ge "falskt" svar vid små diskbråck. (När patienten intar liggande position vid MR avlastas disken och buktningen glider in så att symptomen försvinner helt) MRT CT (Förträngningar)

18 Behandling Undantaget cauda equina-syndrom, är den initiala behandling icke kirurgisk. Icke Kirurgisk: Analgetika Paracetamol 4g/dygn kan ges tillsammans med ibuprofen. Med försiktighet opioid, tex Tramadol Sjukgymnastik Tex McKenzie övningar och traktion. Kiropraktik Kirurgiska: Minimalt invasiv operation där man frigör nervroten genom att ta bort diskfragmentet. Indikationer Cauda equina-syndrom. Vid utebliven klinisk förbättring efter 6-8 veckors konservativ behandling. Positivt diskbråck fynd vid radiologisk utredning. Positiv Lasegues test. Funktionshindrande smärta i benet.

19 Prognos 90% patienter tillfrisknar utan operation. 90% av patienterna blir av sin ischias efter operation. Sekvestrerade diskbråk har bäst operationsresultat; buktande disk patienter blir bara ca50% bra efter operation. Mortalitet mindre än 0.1% Postoperativa infektioner förekommer i ca 1% Patienter som inte blir bra efter operation blir oftast svår behandlade. Upprepade reoperationer kan ge värre smärtor än före den första operationen sk failed back syndrome. Recidivrisk 5-11% av patienterna får ett nytt diskbråck med samma eller ny nivå.

20 Studier/Forskning: Scholz et al (2009) har studerat hur man kan differentiera smärtmekanismer hos patienter med lumbago-ischias. Med hjälp av ett strukturerat protokoll (Standardized Evaluation of Pain/StEP) visade man att det gick att säkert urskilja de patienter som hade inslag av neuropatisk smärta från de med enbart inflammatorisk smärta. Nålstick var mest sensitivt (95 %) och specifikt (93 %) för att skilja neuropatisk smärta från inflammatorisk. Nålstick + straight-leg-raising test (SLR) + vibration kunde skilja på lumbago med eller utan inslag av neuropati.

21 Källor: Ortepedi Urban Lindgren Olle Svensson Läkemedelsboken Kompendium om klinisk smärta Jan Näslund, Iréne Lund https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2013/nr /disputationomdiskbrack/ 6.pdf

Rygg- och nackbesvär

Rygg- och nackbesvär Rörelseapparaten 863 Tommy Hansson, Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Helen von Sydow, VG Primärvårdskontoret, Regionens Hus, Göteborg Inledning Det är vanligt med ont

Läs mer

Ryggföreläsning sjukgymnastutbildningen KI 2003. Diskdegeneration. Vad ger smärta? Tycho Tullberg Stockholm Spine Center www.spinecenter.

Ryggföreläsning sjukgymnastutbildningen KI 2003. Diskdegeneration. Vad ger smärta? Tycho Tullberg Stockholm Spine Center www.spinecenter. Ryggföreläsning sjukgymnastutbildningen KI 2003 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center www.spinecenter.se Diskdegeneration Led i åldrandet Kontinuerlig process Sänkt vattenhalt i nucleus Ökande sprickor

Läs mer

Gemensamt Vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta. före och efter diagnosen spinal stenos

Gemensamt Vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta. före och efter diagnosen spinal stenos Gemensamt Vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta före och efter diagnosen spinal stenos innehåll Inledning 5 Bakgrund 7 Grundläggande behandlingsfilosofi 9 Klinisk Diagnostik Anamnes, Klinisk undersökning

Läs mer

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner Ländryggssjukdomar Vårdprogram utarbetat av läkare inom ortopedi, röntgen och laboriatiet vid Akademiska sjukhuset i samarberte med husläkare i primärvården Kontaktpersoner Överläkare Gunnar Ordeberg,

Läs mer

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 2 GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14

Läs mer

GEMEN SAMT VÅR DPR O G RAM FÖ R LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK

GEMEN SAMT VÅR DPR O G RAM FÖ R LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK GEMEN SAMT VÅR DPR O G RAM FÖ R LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 5 FLÖDESSCHEMA SJUKGYMNASTIK 6 Nybesök Återbesök Fortsatta återbesök Slutbesök

Läs mer

EXAMENSARBETE. Traktion som smärtlindring vid utstrålande smärtor från ländryggen. en litteraturstudie. J Mörking, M Sundström

EXAMENSARBETE. Traktion som smärtlindring vid utstrålande smärtor från ländryggen. en litteraturstudie. J Mörking, M Sundström 2003:028 HV EXAMENSARBETE Traktion som smärtlindring vid utstrålande smärtor från ländryggen en litteraturstudie J Mörking, M Sundström Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel

Exempel på besvär vi behandlar. HUVUD Spänningshuvudvärk Ansiktssmärta Yrsel danos naprapati Exempel på besvär vi behandlar ARM Musarm Tennisarmbåge Golfarmbåge Carpaltunnelsyndrom Ytlig axelvärk Frozen shoulder (kapsulit) Inklämningssyndrom Kalkaxel HÖFT Gångsmärtor Värk Trochanterit

Läs mer

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA INNEHÅLL INLEDNING 4 BAKGRUND 7 GRUNDLÄGGANDE BEHANDLINGSFILOSOFI 3 KLINISK BEDÖMNING AV LÄNDRYGGSSMÄRTA 4 ANAMNES 11 STATUS VID LÄNDRYGGSSMÄRTA 14 RÖRELSETESTER

Läs mer

9. Diagnostik utredning och värdering av nack- och ländryggsbesvär

9. Diagnostik utredning och värdering av nack- och ländryggsbesvär 9. Diagnostik utredning och värdering av nack- och ländryggsbesvär Alf Nachemson, Eva Vingård Inledning Få av de patienter som kommer med vanliga syndrom av nack- och ryggsmärta har patoanatomiskt väl

Läs mer

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning...

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... 4 1.3.2 Stukning/vrickning... 5 1.3.3 Frakturer... 6 1.3.4

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Diskbråck i ländryggen Rapporten är framtagen av: Gunnar Németh ISBN 91-85209-41-14

Läs mer

Ryggsmärta - screening av röda flaggor vid sjukgymnastisk bedömning

Ryggsmärta - screening av röda flaggor vid sjukgymnastisk bedömning Vårdrutin 1(7) Utgåva: 1 Godkänd av: Christina Norlén Verksamhetschef 2008-12-01 2010-12-01 Utarbetad av: Erik Segall Leg sjukgymnast Revisionsansvarig: Maria Klässbo Forskningsledare Centrum för klinisk

Läs mer

Ont i ryggen ont i nacken

Ont i ryggen ont i nacken Lars Englund Ont i ryggen ont i nacken Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten 2000 Ont i ryggen ont i nacken Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Målsättning 5 Anvisningar 5 Testa

Läs mer

2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär. Inledning

2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär. Inledning 1 2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär Inledning Syfte Att erbjuda personer som insjuknar med akuta rygg- och nackbesvär snabb, likvärdig och kompetent bedömning och behandling

Läs mer

Algoritm för smärta efter polio

Algoritm för smärta efter polio Algoritm för smärta efter polio framtaget av Christina Espelund Leg. Sjukgymnast, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset i Lund Jan Lexell Professor och överläkare, Rehabcentrum Lund-Orup, Universitetssjukhuset

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Om författaren: Elisabeth Rasmusson är studerande på läkarprogrammet, termin 5, vid Lunds Universitet i Malmö.

Läs mer

Så här samverkar vi med ortopeden

Så här samverkar vi med ortopeden Så här samverkar vi med ortopeden Överenskommelse om samverkan mellan primärvård och ortopedi i Landstinget i Östergötland www.lio.se Innehållsförteckning Förord Överenskommelse om samverkan 6 Syfte 6

Läs mer

SKADOR PÅ HALSRYGGEN SOM BEHANDLAS MED HALOVÄST

SKADOR PÅ HALSRYGGEN SOM BEHANDLAS MED HALOVÄST SKADOR PÅ HALSRYGGEN SOM BEHANDLAS MED HALOVÄST FÖRFATTARE KURS HANDLEDARE Susanne Falkensson Jannike Henriksen Hans Spicar Ortopedi 5 poäng Våren 2001 Monica Kelvered GÖTEBORGS UNIVERSITET - VÅRDVETENSKAPLIGA

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

OMT, MDT och OK sektionen på Ortopedmässan i Helsingborg.

OMT, MDT och OK sektionen på Ortopedmässan i Helsingborg. ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN NR 4 2014 fysioterapeuter i forskning och praktik OMT, MDT och OK sektionen på Ortopedmässan i Helsingborg. BOKA IN REDAN SEKTIONERNA FÖR ORTOPEDISK MANUELL TERAPI (OMT)

Läs mer

Kirurgisk behandling av

Kirurgisk behandling av Kirurgisk behandling av SMÄRTA Kirurgi har i århundranden använts för att behandla smärta. I denna artikel ges en översikt av dagens metoder av med dr Hans Ericson, överläkare vid Neurokirurgiska kliniken,

Läs mer

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n

Minska värken. värken minska värken minsk a. minska värken m i nsk a vä rken. minska värken minska. värken min s k a vär k e n Minska värken minska värken minska värken minska värken minsk a värken min s k a vär k e n minska värken minska värken minska värken minska vä r k e n minska värken minska värken m i nsk a vä rken minska

Läs mer

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN

S K A D E H A N SKADE D B O HAND K E N BOKEN SKADE HAND BOKEN Inledning Stansa fram till s. 5 Nacke / Axel Stansa fram till s. 19 Armbåge / Hand Stansa fram till s. 23 Rygg Stansa fram till s. 29 Ljumske / Höft / Lår Stansa fram till s. 35 Knä Stansa

Läs mer

DOM 2008-06-03 Meddelad i Hudiksvall

DOM 2008-06-03 Meddelad i Hudiksvall HUDIKSVALLS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Hudiksvall Mål nr Sid 1 (102) PARTER KÄRANDE xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Catharina Tholin Advokaten Catharina

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom.

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom. www.pediatric-rheumathology.printo.it SMÄRTSYNDROM 1) Fibromyalgi Fibromyalgi tillhör gruppen av idiopatiska muskuloskeletala smärtsyndrom. Fibromyalgi är en sjukdom som karakteriseras av långvarig utbredd

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik omt sektionen NR 2 2013 Laurie McLaughlin ger kurs i Västerås i höst! Laurie är tillbaka i Sverige och kommer till Mälardalens Högskola

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada

SKADEHANDBOKEN. En guide vid skada SKADEHANDBOKEN En guide vid skada 1 Författare Bild Layout/produktion Tryck Annica Näsmark Leg. Sjukgymnast Capio Artro Clinic, Stockholm Otto Bock Scandinavia AB Fotografica HB Anna-Lena Ahlström Per

Läs mer