Innehållsförtäckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförtäckning"

Transkript

1 Degenerativa ryggsjukdomar Innehållsförtäckning C o p y r i g h t s t h e Ryggdegeneration 2 Spondylos.. 2 Lumbago.. 2 Spinala nervrötter 3 Lumbala regionen 3 Sakralaregionen 4 Spinal stenos.. 5 Definition 5 Orsak... 5 Symptom 6 Differentiella diagnoser 6 Diagnos... 6 Behandling. 8 Spondylolistes... 9 Definition och orsaker.. 9 Symptom 9 Differentiella diagnoser 9 Diagnos Behandling...10 Diskbråck.. 11 Definition..11 Orsak Symptom.. 11 Differentiella diagnoser.. 11 Diagnos.11 Behandling...12 Cauda equina-syndrom...12 Röd flagga-patologi vid ryggsmärta Referenser. 14

2 Ryggdegeneration Spondylos M47.9 Skada i kotbåge Definition QBox1. Vad menas med spondylos? Medföda/åldersbetingade förändringar i pars interarticularis som ger en generell sänkning av diskhöjd, benpålagringar på kotkropparna och artros i facettlederna (se figur 6). En relativt vanlig åkomma som uppträder hos ca 10 % av befolkningen och är vanligare hos individer med tungt arbete. Uttalade spondylosförändringar ryggsmärtor Lätt till måttlig spondylos ingen/minimalt ökad riskför ryggsmärtor Diagnos Behandling Upptäcks oftast som bifynd vid undersökning an annat med MRT/CT Endast vid smärtor skall man behandla konventionellt med aktivitets begränsning, sjukgymnastik och smärtlindring. Ryggoperation induceras endast vis komplicerade fall (sälsynt). Lumbago M45.5 Definition QBox2. Vad menas med lumbago? Hastigt påkommande smärta i ländryggen utan smärtstrålning nedom knäet samt inget patologiskt neurologi. Orsak Status Yrkesmässigt framför allt för de som arbetar på skakiga underlag ex. truckar och traktorer. Facettledssyndromet Iliolumbalsydromet (ligamentruptur L5) Lasègues test alltid falskt positivt Uttalad rörelseinskränkning Behandling Smärtlindring med ex. NSAID Kiropraktor/ naprapatbehandling Sjukgymnastik med vattengympa och ryggträning. 2

3 Spinala nervrötter Lumbala regionen Figur 1. Plexus lumbales [6] Nerv Spinalrot Försörjningsstrukturer n. femoralis L2-L4 Har olika grenar som försörjer bl.a. Huden på dem distala tre fjärdedelarna av lårets framsida ned till patella samt mm. sartorius, pacturalis och quadriceps femoris [5]. n. obturatorius L2-L4 Bl.a. m. adductor magnus, longus och brevis samt m. gracilis [6]. n. cutaneus femoris lateralis L2, L3 Huden på den laterala delen av låret samt sensorik till peritoneum [6]. n. iliohypogastricus L1 Huden på nedre delen av buken, musklar av anterolateral buk och pubisk regionen [6]. n. ilioinguinalis L1 Huden av yttre genitalia och nedre bukmuskler [6]. n. genitofemoralis L1, L2 Huden av skrotum och m. cremaster resp. labia majora [6]. 3

4 Sakralaregionen Figur 2. Plexus sacrales [6] Nerv Spinalrot Försörjningsstruktur n. ischiadicus L4-L5, S1-S3 En sammansättning av n. tibialis och n. fibularis communis [6]. n. tibialis L4-S3 Huden på bakre delen av benet och fotsulan samt baklårs musklar och några underben och fotmuskulaturen. n. fibularis communis L4-S2 Huden på framsida av benet och bakre delen av foten samt m. biceps femoris, några av underbens musklar och extensor av stortån. n. gluteus superior L4,L5, S1 m. gluteus medius, m. gluteus minimus och m. tensor faciae latae [5]. n. gluteus inferior L5-S2 m. gluteus maximus n. cutaneus femoralis posterior S1-S3 Huden på benets backsida samt underbenets proximala del [5]. n. pudendus S1-S3 Hud och musklar i perineum och den yttre anal sphinkter [6]. 4

5 Spinal stenos M53.9 P Det enda ryggsjukdom där patienterna beskriver ett symptom lindring vid framåtflexion Definition Förträngning av spinalkanalen Kan klassas efter Durasäckens yta till [3] : Relativ stenos Durasäckens yta 100 mm 2 Absolut stenos Durasäckens yta 75 mm 2 Vanligaste lokalisation är i nivå med L3-L4 eller L4-L5. Ingen stor skillnad i fördelningen mellan män och kvinnor. Orsak Ålder Degenerativa åldersförändringar i strukturen som omger nervvävnaden i ryggen (diskar, ligament, kotor och facettleder). Ålder vattenhalten i diskarna elasticitet Diskdigeneration Dessa degenerativa förändringar kan leda till att nerver utsätts för kompression viket i sin tur kan ge symptom i form av bensmärtor och störningar i sensorik och motorik. OBS! en spinalstenos som orsakas av hypertrofi i Lig. flavum (är bevisat teoretisk med svag klinisk bevis). Medföda deformiteter Kongenital spinal stenos (Medföd trängd spinalkanal)mild eller inga symptom under ungdomen. Förskjutningar eller vinkelfelställningar mellan kotorna kombinationer av foraminal och mer central förträngningar som ger kraftigare symptom. Pseudospondylolistes Eller degenerativ spondylolistes (se sida 8). En glidning av en kota utan fraktur eller någon defekt i kotbågen. Glidningen kan vara så kraftigt att spinalkanalens utrymme påverkas [2]. Vanligast hos individuellt > 50 års ålder [3] (se figur 3). Figur 3. Degenerativ spondylolistes [2]. Synovialcystor Benigna cystor från facettlederna (som är angripna av artros), som uppstår pga. ökad mängd vätska i ledenexpanderinglokal spinalstenos (se figur 4) [2]. Figur 4. Benign synovialcysta [2]. Spinal epidural lipomatos Oftast hos överviktiga och kortison behandlade patienter (ovanligt tillstånd). fett extraduralt spinalstenos (komprimerad och stjärnformad durasäck på MR) [2]. 5

6 Symptom Dubbelsidiga domningar Diffusa ryggsmärtor speciellt när man sträcker på den [4] Smärtor och svaghet i benen (Claudicatio spinalis) som begränsar gångsträckan och ökar hyperextension av ryggen t.ex. i nedförsbackar [3]. OBS! symptomen lindras ofta i framåtflexion som vid cykling, eller efter vila Symptomen kommer ofta gradvis och är i de flesta fallen lindrig i början. Symptomen kan variera över tiden av okänd orsak OBS! Kan vara asymptomatisk trotts bekräftad rötgen stenos Differentiella diagnoser Diagnos QBox3. Hur utreder man patienter med spinalstenos? Höftledsartrossmärta i ljumsken med utstrålning distalt. Claudicatio intermittens Lumbago-ischias Malignitet oftast metastaser som sitter i ländryggen och ge samma symptombild som spinalstenos Anamnes 1. Historian med ryggbesvär i perioder 2. Förloppet Patienter har oftast en diffus förloppslinje, men det brukar vara långvarig och debuterar smygande. 3. Tillkomst av bensmärta som förvärras av gång och lindras av vila (typisk anamnes fynd) 4. Bensmärta beskrivs som: a) Brännande b) Stickande c) Uppträder vanligt billateralt men kan vara ensidig ibland med domningar och svaghetskänsla Smärtans utbredning varierar, men eftersom stenosen sitter i de flesta fallen i nivån mellan L3-L4 så påverkas underbenen och fötterna. Status 1. Bedömning av allmäntillståndet (med tanken på att sjukdomen drabbar den äldre delen av befolkningen) 2. Ryggstatus Det är rekommenderat att göra en fullständig ryggstatus för att utesluta differentiella diagnoser som kan ha en liknande symptombild. a) Inspektion Hälta, asymmetri, skolios, kyfos eller lordos Svullnad eller missfärgningar. b) Palpation Spinalutskott (med tryck och perkussion) Muskel (ömhet) SI-leden c) Rörelse Framför allt i ländryggen genom att testa Extension i ca 30 6

7 Faktaruta 1. En skada i L5 nivå ger det s.k. Droppfot. Flexion i ca 90 eller finger-golv 10 cm Sidoböjning kan testas också i ca Neurologisk undersökning av ländryggen a) Muskelkraft Dermatom Muskel Rörelse L4 Quadriceps Knäextension L5 Ext. Hall longus Stortåextension S1 Gastroknemius Fot plantarflexion b) Sensibilitet c) Reflexer Dermatom L4 S1 Babinski Reflex Patellar Akilles För att diffa en central skada d) Lasègue test Om det är positivt utlösas smärtor då man lyfter upp det raka benet. Man kan även utvidga testen genom att inducera en passiv dorsalflexion av foten (Se figur 5 nedan) Figur 5. Lasegue test utan och med en passiv dorsalflexion av foten [4]. Radiologiskundersökning Görs över lumbalryggraden [3] om de kliniska fynden talar för diagnosen spinalstenos samt kirurgin är inducerad på grund av de uttalade symptomen [1]. Prioritering Metod Resultat 1 MR Bästa information om stenosgraden. 2 CT För patienter som inte kan genomgå MR som t.ex. pacemaker patienter eller patienter med klaustrofobi. 3 Slätröntgen Bättre uppfattning av ryggens krökning och kurvatur. Komplementärt till MR [1]. 7

8 Behandling QBox4. Hur behandlar man patienter med spinalstenos? Man skall alltid börja med att ge lugnande besked till patienten att det inte rör sig om tumörer. Behandlingen delas i två olika terapimetoder: 1. Konservativbehandling (vid lätta till måttliga besvär) a) Fysioterapi Töjning och styrketräning av höftmuskulaturen Cykla för att öka den allmänna konditionen b) Smärtlindring Paracetamol/NSAID (vid lätta till måttliga smärtor) Gabapentin eller Amitriptylin (vid mer uttalade smärtor) OBS! bästa möjliga resultat är en kombination av fysioterapi och Gabapentin [1]. 2. Kirurgiskbehandling Syfte Att öka utrymme i spinala kanalen Minska trycket på durasäcken och nervrötterna. Indikation Bensmärta Förkortad gångsträcka Snabbt progredierande förlamning eller Cauda equina-syndrom Metoder Laminektomi: Det vanligaste teknik för att behandla spinalstenos, där hela eller en del av spinalutskottet och lamina tas bort (se figur 6) +Kirurgen kan lätt få en bra insyn och ganska enkelt kan dekomprimera nervrötter och hela durasäcken på den aktuella nivån. -Postoperativt instabilitet på grund av avlägsnandet av interspialligament och facettleder. Figur 6. Laminektomi med avlägsning av både interspinalligament och facettleder [1] Det finns andra kirurgiska metoder för behandling av spinalstenos som Fenestrering och Kompletterande fusion. 8

9 Spondylolistes M43.1 Spondylolistes är en kotglidning och uppkommer vanligtvis efter fraktur i pars interarticularis i kotbågen [2] Definition och orsaker En kota glider i relation till underliggande kota. Det finns många anatomiska kotanomalier som kan resultera i en spondylolistes, därför delar man upp den i sex olika typer enligt Wiltzes och Macnabs: Typ I (Dysplastisk) mellan L5-S1och beror på en medfödd missbildning i övre sakrum och facettleder. Typ II (Istmisk) vanligaste typen och är orsakad av defekt eller fraktur i pars interartikularis i kotbågen. Kan delas i tre subgrupper, Typ IIA, B och C (figur 7) [1]. Typ III (Degenerativ) orsakad av degenerativa förändringar i disken och facettlederna vilket leder till en segmentell instabilitet. Fraktur/ medfödd missbildning i kotbågen. Typ VI (Traumatisk) frakturer i bågen orsakad av kraftigt trauma som även kan ge fraktur i facettlederna. Typ V (Patologisk) tumörer, metastaser eller metabol bensjukdom. Kotkroppen glider alltid framåt nedåt Typ IV (Iatrogen) orsakad av t.ex. extensiv kirurgisk dekompression av kotbåge och facettlederna. Figur 7. Spondylolistes [2]. Symptom Ryggsmärta (vanligaste) vid milda kotglidningar muskuloskelettalt lokaliserad till nedre delen av ländryggen strålning mot backsidan av låret (bilateralt är kännetecknet för sjukdomen) förvärras vid ansträngning minskas i vila Cauda equina-syndrom vid större kotglidningar Känselstörningar i perineum Miktion- och avföringstörningar Differentiella diagnoser Spinalstenos (framför allt Typ III) Malignitet Mb Bechterew 9

10 Diagnos De flesta patienter med spondylolistes känner inte till sin diagnos och får sällan besvär av den under livet. Diagnosen ställs därför ofta överraskandeviss vid utredning av något annat. Diagnosen baseras på följande: Anamnes och status Ökad lordosställning i ländryggsregionen, mellan L4:s och L5:s spinalutskott - "spondylolistes-hylla" I visa fall är bålen förkortad Muskelspasm i erector spinae och hamstringsmusklerna Lokal ömhet över den lumbosakrala övergången Vid uttalad glidning kan bäckenet vara tippat och patienten går då med lätt böjda knän och höfter (Bechterew habitus) Vaggande och bredspårig Neurologiska bortfall Radiologiskundersökning Prioritering Metod Resultat 1 Slätröntgen Det frontala- och sidoprojektionen kompletteras här alltid med en sned projektion av ländryggen. 2 CT Framför allt skelettskintigrafi som kan särskilja en kronisk stressfraktur från en akut fraktur. 3 MR Påvisar om det föreligger påverkan på nervstrukturerna, samt bedömning av diskdegenerationen. Behandling Icke farmakologisk Patientutbildning Aktivitets anpassning Stabiliserande ländryggsträning Korsettering Farmakologisk Smärtbehandling NSAID/Paracetamol Gabapentin Kirurgisk Indikationen för operation både för unga och äldre patienter med spondylolistes är ihållande ryggsmärtor med eller utan bensmärta som varat minst ett år och inte svarat på konservativ behandling. 10

11 QBox5. Vart kommer smärtan ifrån vid diskbråk? Diskbråck M51 Definition Degenerativ sjukdom som drabbar intravertebrala diskar och orsaker herniering av nucleus pulposus (diskmassan) [3] oftast är diskbråcken inte associerad med smärta men om disken buktar ut och trycka på nervroten smärta som förvärras vid ansträngning, hosta, nysning eller krystning [4]. Beroende på var diskbråcket sitter i förehållande till nervroten så påverkas olika nerver vilket gör att symtomen yttrar sig på följande sätt: QBox6. Vilka strukturer är påverkade vid diskbråck? Syndrom Ålder Sensibilitet Motorik L4- ospecifik Framsida på Knäextension syndrom lårbenet och medialt om knäleden L5-syndrom 60+ Stortå och mellan stortå och dig 2 Dorsalextension av foten och tå S1-syndrom <40år Hälen och laterala delen av foten Plantarflexion av foten Orsak Ett led i det normala åldrandet Ärftlighet Rökning (kan öka diskdegeneration) Tungt arbete Förklarar förekomsten av diskbråck hos yngre. Symptom Mycket beroende på den nervstruktur som bli påverkad, man kan t.ex. få lumbago-ischiasbesvär oftast i kombination med neurologiskneurologisk påverkan som känselbortfall och pareser [3]. OBS! sällan svår smärta. Differentiella diagnoser Akut lumbago Mb Bechterew Spinal stenos Claudicatio Tumörer Diagnos Anamnes Ålder Hereditet Rökning LM-anamnes QBox7. Hur utreder man patienter med diskbråk? Status Allmän ryggstatus, rörelseomfång, pulsation och nervstatus (se diagnos Spinalstenos sida 5-6) 11

12 De viktigaste statusfynden kan summeras i följande: Lasègues test (positiv) Nedsatt rörelseförmåga i ryggen Sänkt tonus i rektalsfinkter Neurologiska fynden enligt tabellen i definitionen Radiologi Slätröntgen MRT CT Behandling QBox8. Hur behandlar man diskbråck? Konservativt Sjukgymnastik Akupunktur och TENS Fysioterapi FarmakologiskNSAID, Paracetamol eller kombination Kirurgisk Akut op. Om patienten har påverkan på blåsfunktion eller sfinktertonus (Cauda equina-syndrom) Svåra smärtor med neurologisk påverkan skall remiteras till ortopeden för ställning taggande för operation. Cauda equina-syndrom QBox9. Vad menas med Cauda equinasyndrom? Symtom och kliniska fynd samt handläggning. Orsakad av en stor central diskbråck Definition Massivt neurologiskt bortfall av funktionen av de lumbala- och sakralarötterna [7]. Orsak Vanligen orsakad av kompression av ett stort mediant diskbråck. Symptom Bortfall av blåssensibilitet Urininkontinens/urinretension Nedsatsfinkterfunktion Perianal anestesi [7] Diagnos Anamnes Känselnedsättning efterfrågas inklusive miktion- och avföringsproblematik Fråga patienten om hon är kissnödig (har hon druckit eller ej) be patienten att gå kissa (anledning till detta för att testa funktion och känsel i urinblåsan)! Föreligger det domning i ena eller både benen? 12

13 Status Man ska jämföra både sidorna genom att testa ytlig beröringssensibilitet och ev. även diskriminering av vasst/trubbigt enligt dermatomkartan. Speciellt viktigt är det att testa de sakralanervernas utbredningsområden, dvs. sätersregionen inklusive perineum och yttre genetalia [7]. OBS! vid PR-undersökning ska man inte glömma palpera prostata eftersom metastaser från prostata angriper ländryggen tidigt och ger därefter likadana symptom. Radiologi MRT ev. CT för en preoperativt kartläggning av patoanatomin. Handläggning Akut handläggning av patienten: KAD för att tömma urinblåsan Akut preoperativt MRT/CT Akut operation för att rädda nervfunktion från en permanent skada Röd flagga-patologi vid ryggsmärta Röda flaggor eller alarmsymptom från ryggen framkommer i anamnesen och vid undersökningen. Dessa alarmsymtom måste särskilt uppmärksammas och i visa fall kräver omedelbart omhändertagande. Dessa röda flaggor kan summeras i följande: Debut av ryggsmärta hos individer <18 eller >55 Trauma bakom smärtan Konstant eller progredierande icke- mekanisk smärta Nattsmärta Tidigare cancersjukdom Långvarig behandling med kortikosteroider Drogmissbruk, immunsuppression, HIV Feber utan infektions tecken Ofrivillig viktnedgång Bestående svår rörelseinskränkning Intensiv smärta vid minsta rörelse Strukturell deformitet Spridda neurologiska symptom Cauda equina-syndrom (miktion- och avföringsstörningar) Progredierande motoriska svagheter eller gångstörning Markant morgonstelhet Angripna perifera leder Hudutslag [2] 13

14 Referenser 1. Tullberg T. et al. Ryggen, 1:a upplagan 2010; Kap5: Tullberg T. et al. Ryggen, 1:a upplagan 2010; Kap12: Novo nordisk, Praktisk medicin 2007, 5:e upplagan; Peterson L. et al. Skador inom idrotten, 3:e upplagan; Kap9: Feneis H. et al. Anatomisk bildordbok; 5:e upplagan Kap19: Mariab E. Human anatomy & physiology, sixth edition Cha. 13: Lindgren U et al. Ortopedi, 3:e upplagan

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Lumbago & Diskbråck. Daniel Maksoutov 2013-10-02

Lumbago & Diskbråck. Daniel Maksoutov 2013-10-02 Lumbago & Diskbråck Daniel Maksoutov 2013-10-02 Definition Ländryggsmärta definieras som smärta, muskelspänningar eller stelhet lokaliserad någonstans i området mellan de nedersta revbenen och de nedre

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

Rygg- och nackbesvär

Rygg- och nackbesvär Rörelseapparaten 863 Tommy Hansson, Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Helen von Sydow, VG Primärvårdskontoret, Regionens Hus, Göteborg Inledning Det är vanligt med ont

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner Ländryggssjukdomar Vårdprogram utarbetat av läkare inom ortopedi, röntgen och laboriatiet vid Akademiska sjukhuset i samarberte med husläkare i primärvården Kontaktpersoner Överläkare Gunnar Ordeberg,

Läs mer

Ryggsmärta - screening av röda flaggor vid sjukgymnastisk bedömning

Ryggsmärta - screening av röda flaggor vid sjukgymnastisk bedömning Vårdrutin 1(7) Utgåva: 1 Godkänd av: Christina Norlén Verksamhetschef 2008-12-01 2010-12-01 Utarbetad av: Erik Segall Leg sjukgymnast Revisionsansvarig: Maria Klässbo Forskningsledare Centrum för klinisk

Läs mer

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev Nacke & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 1 Patient Undersökare Datum Smärtgradering +=säger ömt, ++=blinkar eller grimaserar,+++=drar sig undan/avvärjer Ange även om allodyni förekommer

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2 AUGUSTI 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 INTRODUKTION Denna publikation är en sammanställning av patientuppgifter från år 2

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad, utseende och funktion Skelettet

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGG

PATIENTINFORMATION RYGG PATIENTINFORMATION RYGG Ortopedkliniken Halland Sjukhus Halmstad John Pak 2011-04-18 raden består av 24 stycken kotor som ligger staplade på varandra i en s-formad rad. Hals- och ländkotor bildar varsin

Läs mer

Hemövningar. Grundprogram med utökat antal övningar

Hemövningar. Grundprogram med utökat antal övningar Hemövningar Grundprogram med utökat antal övningar Dessa övningar är framtagna för mina patienter och som en del av Svenska KINOpraktikskolans utbildningsmaterial. Om du fått detta av en diplomerad KINOpraktikterapeut

Läs mer

Gemensamt Vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta. före och efter diagnosen spinal stenos

Gemensamt Vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta. före och efter diagnosen spinal stenos Gemensamt Vårdprogram för ländryggsrelaterad bensmärta före och efter diagnosen spinal stenos innehåll Inledning 5 Bakgrund 7 Grundläggande behandlingsfilosofi 9 Klinisk Diagnostik Anamnes, Klinisk undersökning

Läs mer

RYGGRADEN KURSVECKA 4. BÅLEN - ANATOMI OCH FYSIOLOGI LIGAMENT. (Marieb: s. 218-227)

RYGGRADEN KURSVECKA 4. BÅLEN - ANATOMI OCH FYSIOLOGI LIGAMENT. (Marieb: s. 218-227) KURSVECKA 4. BÅLEN - ANATOMI OCH FYSIOLOGI (Marieb: s. 218-227) RYGGRADEN Ryggraden utgörs av 26 kotor, sammanbundna på ett sådant sätt att man får en flexibel kurvad struktur. Den fungerar som det longitudinala

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

Vårdprogram för ländryggssmärta

Vårdprogram för ländryggssmärta Vårdprogram för ländryggssmärta Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära samverkan med berörda

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS?

Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Ingela Nygren överläkare, med dr neurologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Läkardagarna i Örebro 12-04-26 Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Ja,

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Mahadeb Sarker Handledare Klas Berlin, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Projektarbete vid

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Spinal stenos i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Spinal stenos i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Spinal stenos i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation Information till dig som skall genomgå operation av spinal stenos i ländryggen Allmän

Läs mer

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version Behandling 2012-03-05 1 0 med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Författat av Godkänt av Silvana Häggqvist, Ssk, uroterapeut Lars Börjesson,

Läs mer

Lycka till! Tentamen. Kursens namn Anatomi (Medicin B) Totalpoäng: 138 poäng

Lycka till! Tentamen. Kursens namn Anatomi (Medicin B) Totalpoäng: 138 poäng Tentamen Kursens namn Anatomi (Medicin B) Kurskod: Kursansvarig: MC1403 Godfried Roomans Totalpoäng: 138 poäng Poängfördelning: Godfried Roomans (1-27; 121, Eva Funk (28-32; 17 Datum 101002 Skrivtid 4

Läs mer

Organisation. Ländryggssmärta Gunnar B J Andersson, Lancet 354:581-585, 1999. Vävnadsalgoritm

Organisation. Ländryggssmärta Gunnar B J Andersson, Lancet 354:581-585, 1999. Vävnadsalgoritm Smärt och rehabiliteringscentrum, US Organisation Sinnescentrum Anamnes/undersökning och diagnos vid smärtor, röda flaggor Smärt- och rehabenheten Smärt- och rehabcentrum Smärtenheterna på sjukhusen Forskningsenheten

Läs mer

Att leva med. Polyneuropati

Att leva med. Polyneuropati Att leva med Polyneuropati Att leva med polyneuropati Det är trist att så få känner till sjukdomen Samhällsfrågor har alltid varit viktiga i Hellen Ohlins liv, uppvuxen som hon är i en familj där både

Läs mer

Diagnoskoder - ICD-10 A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 A15-A19 A20-A28 A30-A49 A50-A64 A65-A69 A70-A74 A75-A79 A80-A89

Diagnoskoder - ICD-10 A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 A15-A19 A20-A28 A30-A49 A50-A64 A65-A69 A70-A74 A75-A79 A80-A89 Diagnoskoder - ICD-10 Vanliga diagnoser och diagnoskoder för sjukdomar i muskuloskeletala systemet enligt den tionde revisionen av WHO - The International Statistical Classification of Diseases and Related

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Fredrikstad, Norge 20110926 Ingrid Hultenheim Klintberg, RPT, PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Impingement

Läs mer

Ryggföreläsning sjukgymnastutbildningen KI 2003. Diskdegeneration. Vad ger smärta? Tycho Tullberg Stockholm Spine Center www.spinecenter.

Ryggföreläsning sjukgymnastutbildningen KI 2003. Diskdegeneration. Vad ger smärta? Tycho Tullberg Stockholm Spine Center www.spinecenter. Ryggföreläsning sjukgymnastutbildningen KI 2003 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center www.spinecenter.se Diskdegeneration Led i åldrandet Kontinuerlig process Sänkt vattenhalt i nucleus Ökande sprickor

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

Ergonomi bedömningsexempel

Ergonomi bedömningsexempel Ergonomi bedömningsexempel Allmänt utan kommer till uttryck i olika fo. att delta. Nedan finner du de kunskapskrav i Idrott och hälsa 1 som är kopplade till ergonomi och arbetsmiljö. En kort förklaring

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Läkarbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information följande delar: sida Del 1 Omvårdnadsdel 2-4 Del 2 Läkardel

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2011 08 09 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg

Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg Skaraborgs Sjukhus och en Skaraborg Dokumentnamn: Lokal riktlinje Skaraborg Giltigt fr o m: 2011-05-04 Revideras: 2014-06-01 Godkänt av:ulf Nyberg Chefläkare Skaraborgs sjukhus, Ulf Svensson Chefläkare

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Rödeby. Varför styrketräna? 10 skäl att styrketräna

Rödeby. Varför styrketräna? 10 skäl att styrketräna 1 Rödeby Varför styrketräna? 10 skäl att styrketräna 2 1. Du minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2, fetma Alzeimers och flera andra allvarliga sjukdomar.

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

OM BÄLTROS. och hur du minskar risken att drabbas

OM BÄLTROS. och hur du minskar risken att drabbas OM BÄLTROS och hur du minskar risken att drabbas Bältros är en virussjukdom, som är både vanlig och potentiellt allvarlig. Var fjärde person får bältros någon gång i livet. Risken att drabbas ökar med

Läs mer

BALANSBOLL. Styrketräning. Ett urval övningar

BALANSBOLL. Styrketräning. Ett urval övningar BALANSBOLL Styrketräning Ett urval övningar Svettisdagarna 2002 Innehåll Gång på stället... 3 Höftlyft... 4 Sidorullning på rygg... 5 Ryggresning på knä... 6 Ryggresning på tå... 7 Crunches... 8 Svankpress...

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

Välkommen till Osteopat Akuten!

Välkommen till Osteopat Akuten! Välkommen till Osteopat Akuten! Osteopat Akuten ligger centralt i Kungälv och erbjuder osteopatiska och massageterapeutiska behandlingar. Osteopati bygger på att kroppen är en enhet och att alla delar

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse Om du vill beställa fler exemplar av denna skrift, ring landstingets Broschyrbeställning tfn 035-13 48 00 eller beställ via www.lthalland.se/broschyrer. Box 517, 301 80 Halmstad

Läs mer

Denna broschyr har skrivits av:

Denna broschyr har skrivits av: Sköt om din rygg 1 Denna broschyr har skrivits av: Karl-August Lindgren Docent, Överläkare, Specialist i fysikalisk medicin och rehabilitering Rehab ORTON Olavi Airaksinen Docent, Överläkare, Specialist

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA INNEHÅLL INLEDNING 4 BAKGRUND 7 GRUNDLÄGGANDE BEHANDLINGSFILOSOFI 3 KLINISK BEDÖMNING AV LÄNDRYGGSSMÄRTA 4 ANAMNES 11 STATUS VID LÄNDRYGGSSMÄRTA 14 RÖRELSETESTER

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Diskbråck i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Diskbråck i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Diskbråck i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation Information till dig som skall genomgå operation av diskbråck i ländryggen Allmän information

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling

Sår. Olika sår. Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling Vård av stomiopererade patienter och sårbehandling EVA I PERSSON Sår Vulnus- en störning i hudens normala anatomiska struktur och funktion och som läker organiserat och i tidsbestämd ordning, tex. det

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

Undersökningsteknik, Ortopedkliniken, Karolinska Solna

Undersökningsteknik, Ortopedkliniken, Karolinska Solna KNÄ Gående: Hälta, kort belastningsfas Stående: Valgus/varus, bakercysta Liggande: Hypotrofi av muskler, rodnader, hematom, missfärgning, ärr, sår, svullnad, hydrops Rörlighet Flexion/ extension (inkl.

Läs mer

Bältros kan bryta ut när som helst

Bältros kan bryta ut när som helst Bältros kan bryta ut när som helst 10 brännande frågor om bältros 1. Vad är bältros? Bältros är en virussjukdom som orsakas av återaktivering av det virus som ger upphov till vattkoppor. För att drabbas

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

När din hund får artros

När din hund får artros ELIXIR När din hund får artros Box 334, 192 30 Sollentuna. Tel. 08-623 64 40. Fax 08-623 64 80 2 Det vanligaste ledproblemet hos både människor och djur Ungefär en av fem hundar anses lida av artros. Ofta

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Spelarens namn. Antal Fynd. Fröken X. Rörlighet --- 6 Stabilitet --- 6

Spelarens namn. Antal Fynd. Fröken X. Rörlighet --- 6 Stabilitet --- 6 Spelarens namn Fröken X Antal Fynd Rörlighet --- 6 Stabilitet --- 6 Screening inom SvTF Texten nedan är hämtad från boken Screening 9+ SISU Idrottsböcker: Överbelastningsskador och traumatiska skador är

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Yttre hörselgång Mellanöra Inneröra Apex pars petrosae Inre hörselgången Facialiskanalen Pulsatil

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2009

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 2009 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE. RAPPORT ÅR 29 SEPTEMBER 29 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING Björn Strömqvist Peter Fritzell Olle Hägg Bo Jönsson ISBN: 978-91-978553--3 Innehållsförteckning

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien

Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Träningsprogram för patienter i IVAS-studien Syftet med träningsprogrammet är att bibehålla/öka rörlighet och förbättra sensomotorisk kontroll. Sensomotorisk kontroll definieras som förmågan att utföra

Läs mer

SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5)

SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5) SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5) STOR = stöd- och rörelseorganen Benen stöder kroppen medan muskler och senor ger oss förmågan att röra oss. Stöd- och rörelseorganen omfattar såväl ben, leder,

Läs mer

Behandling av Ledproblem, Nackbesvär och Ryggont Johnny Grimståhl

Behandling av Ledproblem, Nackbesvär och Ryggont Johnny Grimståhl Handbok för Terapeuter Behandling av Ledproblem, Nackbesvär och Ryggont Johnny Grimståhl Innehållsförteckning: Förord 5 Anatomiska termer 7 Förkortningar 8 Allmänna termer och begrepp 9 Muskelplanscher

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm Vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn under 18 år inte

Läs mer

Vad är det för skillnad? Sjukgymnasten Kiropraktorn Naprapaten

Vad är det för skillnad? Sjukgymnasten Kiropraktorn Naprapaten Vad är det för skillnad? Sjukgymnasten Kiropraktorn Naprapaten Vem gör vad? Historiskt, traditionellt! Sjukgymnast Naprapat Kiropraktor Sjukgymnastyrket 200 år 1813 Pehr Henrik Ling, GIH 1864 Yrkesutb

Läs mer

Anton 65 år söker vårdcentralen på grund av värk i ryggen. Du är AT läkare och tar emot Anton på vårdcentralen.

Anton 65 år söker vårdcentralen på grund av värk i ryggen. Du är AT läkare och tar emot Anton på vårdcentralen. Sida 1 av 32 Fall 1 Anton 65 år söker vårdcentralen på grund av värk i ryggen. Du är AT läkare och tar emot Anton på vårdcentralen. Fråga 1 (4 poäng) Vilka anamnestiska uppgifter är väsentliga? Målref:

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Lungcancer Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Mortalitet och incidens I Sverige 3 500 personer får lungcancer varje år, vilket gör den till den 5:e vanligaste cancer. Incidensen har stabiliserats bland

Läs mer

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag.

STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM. När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. STRETCHING AV MIKAEL DAHLSTRÖM När man fått behandling är det mycket viktigt att man gör vissa hemuppgifter för att uppnå en smärtfri vardag. Ända sedan stretching blev ett begrepp har det tvistats om

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome

Irritable Bowel Syndrome Irritable Bowel Syndrome Jenny Gunnarsson, Gastroenterolog Hallands sjukhus Kungsbacka Gottskär 2011-11-15 Bildmaterial ur IBS-irriterande för patient och doktor, M.Simrén Funktionella mag-tarm sjukdomar

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Handläggning av blåsljud hos barn

Handläggning av blåsljud hos barn Handläggning av blåsljud hos barn Vilka barn skall ses av barnkardiolog? 9 april 2014 Barnveckan i Malmö Solweig Harling Barnkardiolog i Halland Blåsljud vad gör jag nu! Bakgrund Minst 80% av medfödda

Läs mer

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar.

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar. Stretching Det är bindväven som omger muskeln som man stretchar. Det är den som har tendens att bli kort. Först när muskeln är helt avslappnad kan man stretcha bindväven. Det är därför nödvändigt att ha

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer