Innehållsförtäckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförtäckning"

Transkript

1 Degenerativa ryggsjukdomar Innehållsförtäckning C o p y r i g h t s t h e Ryggdegeneration 2 Spondylos.. 2 Lumbago.. 2 Spinala nervrötter 3 Lumbala regionen 3 Sakralaregionen 4 Spinal stenos.. 5 Definition 5 Orsak... 5 Symptom 6 Differentiella diagnoser 6 Diagnos... 6 Behandling. 8 Spondylolistes... 9 Definition och orsaker.. 9 Symptom 9 Differentiella diagnoser 9 Diagnos Behandling...10 Diskbråck.. 11 Definition..11 Orsak Symptom.. 11 Differentiella diagnoser.. 11 Diagnos.11 Behandling...12 Cauda equina-syndrom...12 Röd flagga-patologi vid ryggsmärta Referenser. 14

2 Ryggdegeneration Spondylos M47.9 Skada i kotbåge Definition QBox1. Vad menas med spondylos? Medföda/åldersbetingade förändringar i pars interarticularis som ger en generell sänkning av diskhöjd, benpålagringar på kotkropparna och artros i facettlederna (se figur 6). En relativt vanlig åkomma som uppträder hos ca 10 % av befolkningen och är vanligare hos individer med tungt arbete. Uttalade spondylosförändringar ryggsmärtor Lätt till måttlig spondylos ingen/minimalt ökad riskför ryggsmärtor Diagnos Behandling Upptäcks oftast som bifynd vid undersökning an annat med MRT/CT Endast vid smärtor skall man behandla konventionellt med aktivitets begränsning, sjukgymnastik och smärtlindring. Ryggoperation induceras endast vis komplicerade fall (sälsynt). Lumbago M45.5 Definition QBox2. Vad menas med lumbago? Hastigt påkommande smärta i ländryggen utan smärtstrålning nedom knäet samt inget patologiskt neurologi. Orsak Status Yrkesmässigt framför allt för de som arbetar på skakiga underlag ex. truckar och traktorer. Facettledssyndromet Iliolumbalsydromet (ligamentruptur L5) Lasègues test alltid falskt positivt Uttalad rörelseinskränkning Behandling Smärtlindring med ex. NSAID Kiropraktor/ naprapatbehandling Sjukgymnastik med vattengympa och ryggträning. 2

3 Spinala nervrötter Lumbala regionen Figur 1. Plexus lumbales [6] Nerv Spinalrot Försörjningsstrukturer n. femoralis L2-L4 Har olika grenar som försörjer bl.a. Huden på dem distala tre fjärdedelarna av lårets framsida ned till patella samt mm. sartorius, pacturalis och quadriceps femoris [5]. n. obturatorius L2-L4 Bl.a. m. adductor magnus, longus och brevis samt m. gracilis [6]. n. cutaneus femoris lateralis L2, L3 Huden på den laterala delen av låret samt sensorik till peritoneum [6]. n. iliohypogastricus L1 Huden på nedre delen av buken, musklar av anterolateral buk och pubisk regionen [6]. n. ilioinguinalis L1 Huden av yttre genitalia och nedre bukmuskler [6]. n. genitofemoralis L1, L2 Huden av skrotum och m. cremaster resp. labia majora [6]. 3

4 Sakralaregionen Figur 2. Plexus sacrales [6] Nerv Spinalrot Försörjningsstruktur n. ischiadicus L4-L5, S1-S3 En sammansättning av n. tibialis och n. fibularis communis [6]. n. tibialis L4-S3 Huden på bakre delen av benet och fotsulan samt baklårs musklar och några underben och fotmuskulaturen. n. fibularis communis L4-S2 Huden på framsida av benet och bakre delen av foten samt m. biceps femoris, några av underbens musklar och extensor av stortån. n. gluteus superior L4,L5, S1 m. gluteus medius, m. gluteus minimus och m. tensor faciae latae [5]. n. gluteus inferior L5-S2 m. gluteus maximus n. cutaneus femoralis posterior S1-S3 Huden på benets backsida samt underbenets proximala del [5]. n. pudendus S1-S3 Hud och musklar i perineum och den yttre anal sphinkter [6]. 4

5 Spinal stenos M53.9 P Det enda ryggsjukdom där patienterna beskriver ett symptom lindring vid framåtflexion Definition Förträngning av spinalkanalen Kan klassas efter Durasäckens yta till [3] : Relativ stenos Durasäckens yta 100 mm 2 Absolut stenos Durasäckens yta 75 mm 2 Vanligaste lokalisation är i nivå med L3-L4 eller L4-L5. Ingen stor skillnad i fördelningen mellan män och kvinnor. Orsak Ålder Degenerativa åldersförändringar i strukturen som omger nervvävnaden i ryggen (diskar, ligament, kotor och facettleder). Ålder vattenhalten i diskarna elasticitet Diskdigeneration Dessa degenerativa förändringar kan leda till att nerver utsätts för kompression viket i sin tur kan ge symptom i form av bensmärtor och störningar i sensorik och motorik. OBS! en spinalstenos som orsakas av hypertrofi i Lig. flavum (är bevisat teoretisk med svag klinisk bevis). Medföda deformiteter Kongenital spinal stenos (Medföd trängd spinalkanal)mild eller inga symptom under ungdomen. Förskjutningar eller vinkelfelställningar mellan kotorna kombinationer av foraminal och mer central förträngningar som ger kraftigare symptom. Pseudospondylolistes Eller degenerativ spondylolistes (se sida 8). En glidning av en kota utan fraktur eller någon defekt i kotbågen. Glidningen kan vara så kraftigt att spinalkanalens utrymme påverkas [2]. Vanligast hos individuellt > 50 års ålder [3] (se figur 3). Figur 3. Degenerativ spondylolistes [2]. Synovialcystor Benigna cystor från facettlederna (som är angripna av artros), som uppstår pga. ökad mängd vätska i ledenexpanderinglokal spinalstenos (se figur 4) [2]. Figur 4. Benign synovialcysta [2]. Spinal epidural lipomatos Oftast hos överviktiga och kortison behandlade patienter (ovanligt tillstånd). fett extraduralt spinalstenos (komprimerad och stjärnformad durasäck på MR) [2]. 5

6 Symptom Dubbelsidiga domningar Diffusa ryggsmärtor speciellt när man sträcker på den [4] Smärtor och svaghet i benen (Claudicatio spinalis) som begränsar gångsträckan och ökar hyperextension av ryggen t.ex. i nedförsbackar [3]. OBS! symptomen lindras ofta i framåtflexion som vid cykling, eller efter vila Symptomen kommer ofta gradvis och är i de flesta fallen lindrig i början. Symptomen kan variera över tiden av okänd orsak OBS! Kan vara asymptomatisk trotts bekräftad rötgen stenos Differentiella diagnoser Diagnos QBox3. Hur utreder man patienter med spinalstenos? Höftledsartrossmärta i ljumsken med utstrålning distalt. Claudicatio intermittens Lumbago-ischias Malignitet oftast metastaser som sitter i ländryggen och ge samma symptombild som spinalstenos Anamnes 1. Historian med ryggbesvär i perioder 2. Förloppet Patienter har oftast en diffus förloppslinje, men det brukar vara långvarig och debuterar smygande. 3. Tillkomst av bensmärta som förvärras av gång och lindras av vila (typisk anamnes fynd) 4. Bensmärta beskrivs som: a) Brännande b) Stickande c) Uppträder vanligt billateralt men kan vara ensidig ibland med domningar och svaghetskänsla Smärtans utbredning varierar, men eftersom stenosen sitter i de flesta fallen i nivån mellan L3-L4 så påverkas underbenen och fötterna. Status 1. Bedömning av allmäntillståndet (med tanken på att sjukdomen drabbar den äldre delen av befolkningen) 2. Ryggstatus Det är rekommenderat att göra en fullständig ryggstatus för att utesluta differentiella diagnoser som kan ha en liknande symptombild. a) Inspektion Hälta, asymmetri, skolios, kyfos eller lordos Svullnad eller missfärgningar. b) Palpation Spinalutskott (med tryck och perkussion) Muskel (ömhet) SI-leden c) Rörelse Framför allt i ländryggen genom att testa Extension i ca 30 6

7 Faktaruta 1. En skada i L5 nivå ger det s.k. Droppfot. Flexion i ca 90 eller finger-golv 10 cm Sidoböjning kan testas också i ca Neurologisk undersökning av ländryggen a) Muskelkraft Dermatom Muskel Rörelse L4 Quadriceps Knäextension L5 Ext. Hall longus Stortåextension S1 Gastroknemius Fot plantarflexion b) Sensibilitet c) Reflexer Dermatom L4 S1 Babinski Reflex Patellar Akilles För att diffa en central skada d) Lasègue test Om det är positivt utlösas smärtor då man lyfter upp det raka benet. Man kan även utvidga testen genom att inducera en passiv dorsalflexion av foten (Se figur 5 nedan) Figur 5. Lasegue test utan och med en passiv dorsalflexion av foten [4]. Radiologiskundersökning Görs över lumbalryggraden [3] om de kliniska fynden talar för diagnosen spinalstenos samt kirurgin är inducerad på grund av de uttalade symptomen [1]. Prioritering Metod Resultat 1 MR Bästa information om stenosgraden. 2 CT För patienter som inte kan genomgå MR som t.ex. pacemaker patienter eller patienter med klaustrofobi. 3 Slätröntgen Bättre uppfattning av ryggens krökning och kurvatur. Komplementärt till MR [1]. 7

8 Behandling QBox4. Hur behandlar man patienter med spinalstenos? Man skall alltid börja med att ge lugnande besked till patienten att det inte rör sig om tumörer. Behandlingen delas i två olika terapimetoder: 1. Konservativbehandling (vid lätta till måttliga besvär) a) Fysioterapi Töjning och styrketräning av höftmuskulaturen Cykla för att öka den allmänna konditionen b) Smärtlindring Paracetamol/NSAID (vid lätta till måttliga smärtor) Gabapentin eller Amitriptylin (vid mer uttalade smärtor) OBS! bästa möjliga resultat är en kombination av fysioterapi och Gabapentin [1]. 2. Kirurgiskbehandling Syfte Att öka utrymme i spinala kanalen Minska trycket på durasäcken och nervrötterna. Indikation Bensmärta Förkortad gångsträcka Snabbt progredierande förlamning eller Cauda equina-syndrom Metoder Laminektomi: Det vanligaste teknik för att behandla spinalstenos, där hela eller en del av spinalutskottet och lamina tas bort (se figur 6) +Kirurgen kan lätt få en bra insyn och ganska enkelt kan dekomprimera nervrötter och hela durasäcken på den aktuella nivån. -Postoperativt instabilitet på grund av avlägsnandet av interspialligament och facettleder. Figur 6. Laminektomi med avlägsning av både interspinalligament och facettleder [1] Det finns andra kirurgiska metoder för behandling av spinalstenos som Fenestrering och Kompletterande fusion. 8

9 Spondylolistes M43.1 Spondylolistes är en kotglidning och uppkommer vanligtvis efter fraktur i pars interarticularis i kotbågen [2] Definition och orsaker En kota glider i relation till underliggande kota. Det finns många anatomiska kotanomalier som kan resultera i en spondylolistes, därför delar man upp den i sex olika typer enligt Wiltzes och Macnabs: Typ I (Dysplastisk) mellan L5-S1och beror på en medfödd missbildning i övre sakrum och facettleder. Typ II (Istmisk) vanligaste typen och är orsakad av defekt eller fraktur i pars interartikularis i kotbågen. Kan delas i tre subgrupper, Typ IIA, B och C (figur 7) [1]. Typ III (Degenerativ) orsakad av degenerativa förändringar i disken och facettlederna vilket leder till en segmentell instabilitet. Fraktur/ medfödd missbildning i kotbågen. Typ VI (Traumatisk) frakturer i bågen orsakad av kraftigt trauma som även kan ge fraktur i facettlederna. Typ V (Patologisk) tumörer, metastaser eller metabol bensjukdom. Kotkroppen glider alltid framåt nedåt Typ IV (Iatrogen) orsakad av t.ex. extensiv kirurgisk dekompression av kotbåge och facettlederna. Figur 7. Spondylolistes [2]. Symptom Ryggsmärta (vanligaste) vid milda kotglidningar muskuloskelettalt lokaliserad till nedre delen av ländryggen strålning mot backsidan av låret (bilateralt är kännetecknet för sjukdomen) förvärras vid ansträngning minskas i vila Cauda equina-syndrom vid större kotglidningar Känselstörningar i perineum Miktion- och avföringstörningar Differentiella diagnoser Spinalstenos (framför allt Typ III) Malignitet Mb Bechterew 9

10 Diagnos De flesta patienter med spondylolistes känner inte till sin diagnos och får sällan besvär av den under livet. Diagnosen ställs därför ofta överraskandeviss vid utredning av något annat. Diagnosen baseras på följande: Anamnes och status Ökad lordosställning i ländryggsregionen, mellan L4:s och L5:s spinalutskott - "spondylolistes-hylla" I visa fall är bålen förkortad Muskelspasm i erector spinae och hamstringsmusklerna Lokal ömhet över den lumbosakrala övergången Vid uttalad glidning kan bäckenet vara tippat och patienten går då med lätt böjda knän och höfter (Bechterew habitus) Vaggande och bredspårig Neurologiska bortfall Radiologiskundersökning Prioritering Metod Resultat 1 Slätröntgen Det frontala- och sidoprojektionen kompletteras här alltid med en sned projektion av ländryggen. 2 CT Framför allt skelettskintigrafi som kan särskilja en kronisk stressfraktur från en akut fraktur. 3 MR Påvisar om det föreligger påverkan på nervstrukturerna, samt bedömning av diskdegenerationen. Behandling Icke farmakologisk Patientutbildning Aktivitets anpassning Stabiliserande ländryggsträning Korsettering Farmakologisk Smärtbehandling NSAID/Paracetamol Gabapentin Kirurgisk Indikationen för operation både för unga och äldre patienter med spondylolistes är ihållande ryggsmärtor med eller utan bensmärta som varat minst ett år och inte svarat på konservativ behandling. 10

11 QBox5. Vart kommer smärtan ifrån vid diskbråk? Diskbråck M51 Definition Degenerativ sjukdom som drabbar intravertebrala diskar och orsaker herniering av nucleus pulposus (diskmassan) [3] oftast är diskbråcken inte associerad med smärta men om disken buktar ut och trycka på nervroten smärta som förvärras vid ansträngning, hosta, nysning eller krystning [4]. Beroende på var diskbråcket sitter i förehållande till nervroten så påverkas olika nerver vilket gör att symtomen yttrar sig på följande sätt: QBox6. Vilka strukturer är påverkade vid diskbråck? Syndrom Ålder Sensibilitet Motorik L4- ospecifik Framsida på Knäextension syndrom lårbenet och medialt om knäleden L5-syndrom 60+ Stortå och mellan stortå och dig 2 Dorsalextension av foten och tå S1-syndrom <40år Hälen och laterala delen av foten Plantarflexion av foten Orsak Ett led i det normala åldrandet Ärftlighet Rökning (kan öka diskdegeneration) Tungt arbete Förklarar förekomsten av diskbråck hos yngre. Symptom Mycket beroende på den nervstruktur som bli påverkad, man kan t.ex. få lumbago-ischiasbesvär oftast i kombination med neurologiskneurologisk påverkan som känselbortfall och pareser [3]. OBS! sällan svår smärta. Differentiella diagnoser Akut lumbago Mb Bechterew Spinal stenos Claudicatio Tumörer Diagnos Anamnes Ålder Hereditet Rökning LM-anamnes QBox7. Hur utreder man patienter med diskbråk? Status Allmän ryggstatus, rörelseomfång, pulsation och nervstatus (se diagnos Spinalstenos sida 5-6) 11

12 De viktigaste statusfynden kan summeras i följande: Lasègues test (positiv) Nedsatt rörelseförmåga i ryggen Sänkt tonus i rektalsfinkter Neurologiska fynden enligt tabellen i definitionen Radiologi Slätröntgen MRT CT Behandling QBox8. Hur behandlar man diskbråck? Konservativt Sjukgymnastik Akupunktur och TENS Fysioterapi FarmakologiskNSAID, Paracetamol eller kombination Kirurgisk Akut op. Om patienten har påverkan på blåsfunktion eller sfinktertonus (Cauda equina-syndrom) Svåra smärtor med neurologisk påverkan skall remiteras till ortopeden för ställning taggande för operation. Cauda equina-syndrom QBox9. Vad menas med Cauda equinasyndrom? Symtom och kliniska fynd samt handläggning. Orsakad av en stor central diskbråck Definition Massivt neurologiskt bortfall av funktionen av de lumbala- och sakralarötterna [7]. Orsak Vanligen orsakad av kompression av ett stort mediant diskbråck. Symptom Bortfall av blåssensibilitet Urininkontinens/urinretension Nedsatsfinkterfunktion Perianal anestesi [7] Diagnos Anamnes Känselnedsättning efterfrågas inklusive miktion- och avföringsproblematik Fråga patienten om hon är kissnödig (har hon druckit eller ej) be patienten att gå kissa (anledning till detta för att testa funktion och känsel i urinblåsan)! Föreligger det domning i ena eller både benen? 12

13 Status Man ska jämföra både sidorna genom att testa ytlig beröringssensibilitet och ev. även diskriminering av vasst/trubbigt enligt dermatomkartan. Speciellt viktigt är det att testa de sakralanervernas utbredningsområden, dvs. sätersregionen inklusive perineum och yttre genetalia [7]. OBS! vid PR-undersökning ska man inte glömma palpera prostata eftersom metastaser från prostata angriper ländryggen tidigt och ger därefter likadana symptom. Radiologi MRT ev. CT för en preoperativt kartläggning av patoanatomin. Handläggning Akut handläggning av patienten: KAD för att tömma urinblåsan Akut preoperativt MRT/CT Akut operation för att rädda nervfunktion från en permanent skada Röd flagga-patologi vid ryggsmärta Röda flaggor eller alarmsymptom från ryggen framkommer i anamnesen och vid undersökningen. Dessa alarmsymtom måste särskilt uppmärksammas och i visa fall kräver omedelbart omhändertagande. Dessa röda flaggor kan summeras i följande: Debut av ryggsmärta hos individer <18 eller >55 Trauma bakom smärtan Konstant eller progredierande icke- mekanisk smärta Nattsmärta Tidigare cancersjukdom Långvarig behandling med kortikosteroider Drogmissbruk, immunsuppression, HIV Feber utan infektions tecken Ofrivillig viktnedgång Bestående svår rörelseinskränkning Intensiv smärta vid minsta rörelse Strukturell deformitet Spridda neurologiska symptom Cauda equina-syndrom (miktion- och avföringsstörningar) Progredierande motoriska svagheter eller gångstörning Markant morgonstelhet Angripna perifera leder Hudutslag [2] 13

14 Referenser 1. Tullberg T. et al. Ryggen, 1:a upplagan 2010; Kap5: Tullberg T. et al. Ryggen, 1:a upplagan 2010; Kap12: Novo nordisk, Praktisk medicin 2007, 5:e upplagan; Peterson L. et al. Skador inom idrotten, 3:e upplagan; Kap9: Feneis H. et al. Anatomisk bildordbok; 5:e upplagan Kap19: Mariab E. Human anatomy & physiology, sixth edition Cha. 13: Lindgren U et al. Ortopedi, 3:e upplagan

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. SKELETT och MJUKDELSTUMÖR

RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. SKELETT och MJUKDELSTUMÖR Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS RYGGSMÄRTA När och hur ska patienten utredas? När ska ytterligare radiologisk utredning Radiologiskt

Läs mer

Lumbago & Diskbråck. Daniel Maksoutov 2013-10-02

Lumbago & Diskbråck. Daniel Maksoutov 2013-10-02 Lumbago & Diskbråck Daniel Maksoutov 2013-10-02 Definition Ländryggsmärta definieras som smärta, muskelspänningar eller stelhet lokaliserad någonstans i området mellan de nedersta revbenen och de nedre

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS.

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. Radiologi vid ryggsmärta rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS RYGGSMÄRTA RTA När skall patienten utredas? Hur? När ska ytterligare radiologisk utredning

Läs mer

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5.

Frågor inom ortopedi OSCE SP-fråga. Diskbråck L4-L5. Frågor inom ortopedi OSCE 20110513 SP-fråga Diskbråck L4-L5. För övrigt väsentligen frisk patient med ett par tidigare episoder med ryggvärk. Sedan 2 veckor tillbaka ånyo viss värk i ryggen, men ffa utstrålande

Läs mer

Ortopedstation 1. Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten!

Ortopedstation 1. Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten! Ortopedstation 1 Patienten söker för smärta i höger handled efter att ha halkat och tagit emot sig med höger hand. Undersök patienten! Bedöm röntgenbilderna! Instruktion till stationsansvarig, ortopedi

Läs mer

RED FLAGS. Misstänkt malignitet cauda equina-syndrom stora neurologiska bortfall instabil kotfraktur spondylit

RED FLAGS. Misstänkt malignitet cauda equina-syndrom stora neurologiska bortfall instabil kotfraktur spondylit RED FLAGS Misstänkt malignitet cauda equina-syndrom stora neurologiska bortfall instabil kotfraktur spondylit RYGGONT - ÅTGÄRDER INFORMATION (smärttyp, prognos) godartad ryggsmärta Farmakologisk: analgetica

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

Lärarinstruktion Ortopedi

Lärarinstruktion Ortopedi Lärarinstruktion Ortopedi Gå igenom scenariot med SP och visa L5 dermatomets utbredning. Förklara/visa positivt Lasegue s test + korsat positivt Se till att det finns reflexhammare Efter utförd ortopedistation

Läs mer

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab

SP Ortopedi OSCE VT16. Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab Behövs på salen: Standardpatient Brits Reflexhammare Utskrift av mätvärden/lab 1 Mätvärden/lab Vitalparametrar: BT: 130/80, puls: 70, temp: 37.5 CRP < 5 U-sticka U-Glukos negativ U-Ketoner negativ ph 6

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000

Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Riktlinjer för telefonrådgivning vid akut ländryggssmärta baserade på SBU-rapport 145/1-2, 2000 Uppsala januari 2002 Telefonrådgivningsprocess för akut ländryggssmärta Identifiering Behov av Röd flagga?

Läs mer

Idrottsskador? jag arbetar på ortopedkliniken, sektionen för artroskopi och idrottsortopedi, Karolinska sjukhuset som biträdande överläkare

Idrottsskador? jag arbetar på ortopedkliniken, sektionen för artroskopi och idrottsortopedi, Karolinska sjukhuset som biträdande överläkare Hej, jag heter Göran Ohlén och tänkte starta nu om det går bra.. jag arbetar på ortopedkliniken, sektionen för artroskopi och idrottsortopedi, Karolinska sjukhuset som biträdande överläkare Göran Ohlén

Läs mer

OMVÅRDNAD EFTER OPERATION I RYGGEN PÅ GRUND AV SKELETTMETASTASER

OMVÅRDNAD EFTER OPERATION I RYGGEN PÅ GRUND AV SKELETTMETASTASER OMVÅRDNAD EFTER OPERATION I RYGGEN PÅ GRUND AV SKELETTMETASTASER I huvudsak är omvårdnaden av patienter opererade på grund av metastaser i ryggen lik annan ortopedisk vård. Det som är speciellt är främst

Läs mer

Du är AT-läkare på vårdcentral och patienten har beställt tid för bedömning av besvär höger arm och hand.

Du är AT-läkare på vårdcentral och patienten har beställt tid för bedömning av besvär höger arm och hand. Ortopedi SP Studentinformation Du är AT-läkare på vårdcentral och patienten har beställt tid för bedömning av besvär höger arm och hand. Din uppgift är att genomföra en adekvat konsultation. Observera

Läs mer

Stretchövningar Fotboll

Stretchövningar Fotboll Stretchövningar Fotboll 4:2 Gluteus medius och minimus. Sitter tillsammans med Gluteus minimus från höftbenskammen och går på utsidan av höften ner till "höftkulan". Stretchas genom att man sitter på en

Läs mer

Ledstatus. Patienten stående

Ledstatus. Patienten stående Introduktion till ledstatus Reumatologkliniken Danderyds sjukhus AB Screening-anamnes för problem i rörelseorganen 1. Känner du någon smärta eller stelhet i nacke, rygg, armar eller ben? 2. Kan du gå upp-

Läs mer

Ämnen TRAUMATISKA SKADOR I KOTPELAREN. Frakturer i kotpelaren. Kunnskapskrav. Energivektorer vid axialt trauma 2010-04-13

Ämnen TRAUMATISKA SKADOR I KOTPELAREN. Frakturer i kotpelaren. Kunnskapskrav. Energivektorer vid axialt trauma 2010-04-13 Ämnen TRAUMATISKA SKADOR I KOTPELAREN Gro Gadeholt Göthlin Muskuloskeletal radiologi SU-Sahlgrenska 1. Skademekanismer 2. Klassifikation av ryggskador AO-klassifikation A-, B- och C-skador 3. Lite skelett-

Läs mer

SAMMANFATTANDE PRÖVNINGSPLAN

SAMMANFATTANDE PRÖVNINGSPLAN SAMMANFATTANDE PRÖVNINGSPLAN Resultat av dekompressiv kirurgi vid lumbal spinal stenos med eller utan fusion en prospektiv randomiserad kontrollerad multicenterstudie Bakgrund Lumbal spinal stenos är hos

Läs mer

Skelettundervisning termin 4

Skelettundervisning termin 4 Rygg radiologi, MD, PhD Neuroradiolog Muskelo-skeletal radiolog Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge CLINTEC Karolinska Institutet Skelettundervisning termin 4 Bildgivande undersökning

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Ländrygg MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Kvinna. Man. Födelse-år: Datum: Undersökare: Arbetsplats:

Ländrygg MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Kvinna. Man. Födelse-år: Datum: Undersökare: Arbetsplats: 2016-11-25 Ländrygg MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Kvinna Man Födelse-år: Datum: Undersökare: Arbetsplats: 1 MEBA ländrygg MEBA ländrygg består av en screeningdel och en

Läs mer

Diskbråck (CA) Lumbala diskbråck

Diskbråck (CA) Lumbala diskbråck Diskbråck (CA) Lumbala diskbråck Patientfall: Isak Andersson, 15 årig kille som går i nian på högstadiet. Har som största intresse att spela innebandy. Planerar att söka till innebandygymnasium till nästa

Läs mer

Mphi Vet-Användarhandbok

Mphi Vet-Användarhandbok Mphi Vet-Användarhandbok Tenosynovit i tåns abductor longus-muskel Ett nyligen beskrivet ortopediskt tillstånd på hundar orsakat av en kronisk inflammation i tåns m.abductor longus synovialhinnan. Den

Läs mer

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik

Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Uppföljningsstatus för barn- och ungdomar med ryggmärgsbråck Sjukgymnastik Se manual till de olika avsnitten. Personnummer: Flicka Pojke Namn: Datum för bedömning: Sjukgymnast: MUSKELSTYRKA nedre extremiteter

Läs mer

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2 Namn:... Personnummer: Kod:... TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära 2012-01-12 kl. 08.00-13.00. Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2 Skrivningen omfattar 30 frågor. Totalt ger skrivningen 80 poäng.

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik

Avlastning med t.ex. käpp, Sjukgymnastik, Viktminskning, Ortos, operation med knäplastik Ortopedi HT-13 Fråga 1. Du träffar på vårdcentralen en patient med nyligen diagnosticerad gonartros. Han tar som smärtlindring Diklofenak 50 mg x 3 vilket hjälper ganska bra men han känner av magen. Han

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SJUKGYMNASTIK VID ICKE OPERERAD LUMBAL SPINAL STENOS. 1 Faktabakgrund

RIKTLINJER FÖR SJUKGYMNASTIK VID ICKE OPERERAD LUMBAL SPINAL STENOS. 1 Faktabakgrund RIKTLINJER FÖR SJUKGYMNASTIK VID ICKE OPERERAD LUMBAL SPINAL STENOS Samrehab/Rehab söder Utvecklingsgruppen i Ortopedi 2011-11-09. Reviderad 2013-06-28. Landstinget i Kalmar Län 1 Faktabakgrund 1.1 Definition

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Metatarsale 1-3 Metatarsale 4-5 Anatomi Skelettets byggstenar: statiskt? Senor: dynamisk funktion Skapar

Läs mer

Patienter med nackländryggsbesvär. Flödesschema för primärvård

Patienter med nackländryggsbesvär. Flödesschema för primärvård Patienter med nackländryggsbesvär Flödesschema för primärvård mars -07, reviderad juni 2010 1 Dag 1 - när pat söker vård Telefonkontakt (sjuksköterska/sjukgymnast): rygg/nackproblem utan röda flaggor -

Läs mer

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Läkarprogrammet, Uppsala Universitet Mål för teoretiska färdigheter OMHÄNDERTAGANDE AV FRAKTURPATIENTER Lära sig akut handläggning av patienter med vanliga slutna extremitetsfrakturer

Läs mer

Foten något om fotens anatomi och funktion Ola Wahlström Ortopedi

Foten något om fotens anatomi och funktion Ola Wahlström Ortopedi Foten något om fotens anatomi och funktion Ola Wahlström Ortopedi Foten introduktion Fall 1 a Kvinna, 24 år, fotboll trampar snett Laterala fotranden Supination Ligamentum fibulo-talare anterior Ligament

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

Anatomi. Benet och foten. Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? Ola Wahlström ortopedi

Anatomi. Benet och foten. Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? Ola Wahlström ortopedi Anatomi Benet och foten Ola Wahlström ortopedi Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? 1 1 2 1 Henrik, 28 år, fotbollspelare Fälld under löpning på vänsterkanten Intensiv smärta benet Helt instabilt

Läs mer

Distorsion knä och fotled

Distorsion knä och fotled Distorsion knä och fotled Distorsion = glider delvis ur led och återtar sedan normalläge Luxation = hoppar helt ur led Enkla luxationer -utan samtidig fraktur Komplexa luxationer -med samtidig fraktur

Läs mer

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador Överbelastningsskador Tendinopatier Överbelastningsskador - uppstår pga av. Yttre faktorer För tunga belastningar För många upprepningar För hastiga rörelser För snabb stegring av träning För hög intensitet

Läs mer

HANDKIRURGI HANDKIRURGI HANDKIRURGI. 1/3 Trauma. 1/3 RA 1/3 Övrigt. Anna Gerber Ekblom Handkirurgiska Kliniken Södersjukhuset

HANDKIRURGI HANDKIRURGI HANDKIRURGI. 1/3 Trauma. 1/3 RA 1/3 Övrigt. Anna Gerber Ekblom Handkirurgiska Kliniken Södersjukhuset HANDKIRURGI Anna Gerber Ekblom Handkirurgiska Kliniken Södersjukhuset HANDKIRURGI Nerver Senor Blodkärl Skelett Skuldran (hela kroppen) Armbågen Underarm - Handled Handled Hand HANDKIRURGI 1/3 Trauma 1/3

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Dels det mediala som består av Metatarsale 1-3 Dels den laterala pelaren som består av Metatarsale 4-5 Anatomi

Läs mer

Diagnostiskt prov i klinisk anatomi

Diagnostiskt prov i klinisk anatomi ortopeden SöS 080820 Ortopedkursen T8 Södersjukhuset HT 2008 Diagnostiskt prov i klinisk anatomi 1. a)markera clavikeln och acromioclavikualr leden. b) Rita ut hur hudkonturen över clavikeln ser ut vid

Läs mer

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se 33 Rörelseapparaten Vid diabetes har man en större benägenhet än andra att få problem med smärta och stelhet i händer, axlar och höfter. Det finns ett samband mellan ålder, lång diabetesduration samt grad

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Föreläsare Anders Nordqvist (docent/ortopedkirurg SUS) Helena Machalek AKO Ortopedi (Sundets läkargrupp) Program 12/12 13.30-14.00 14.00-14.45

Läs mer

Rygg- och nackbesvär

Rygg- och nackbesvär Rörelseapparaten 863 Tommy Hansson, Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Helen von Sydow, VG Primärvårdskontoret, Regionens Hus, Göteborg Inledning Det är vanligt med ont

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för medicinsk cellbiologi Enheten för anatomi OMTENTAMEN ANATOMI II (KLINISK ANATOMI)

UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för medicinsk cellbiologi Enheten för anatomi OMTENTAMEN ANATOMI II (KLINISK ANATOMI) UPPSALA UNIVERSITET VT2006 Institutionen för medicinsk cellbiologi 2006-08-22 Enheten för anatomi OMTENTAMEN ANATOMI II (KLINISK ANATOMI) Kod.. Poäng... Skrivningen har 9 blad med 46 frågor. Max. 70 poäng,

Läs mer

Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik

Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik 2013-10-15 Icke opererade patellarfrakturer Vertikala frakturer- ingen ortos, full rörlighet och belastning direkt men minskad aktivtitet

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

Träningsbok. Sommar Tillhör:

Träningsbok. Sommar Tillhör: Träningsbok Sommar 2013 Tillhör: Mina mål Vecka 28 Lätt löpning, 30 min eller minuter Upphopp, 3 x 10 st eller x st Armhävningar, 3 x 10 st eller x st Situp s, 3 x 20 st eller x st Utfallsteg, 2 x 10 st

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

BEDÖMNING AV MOTORISK KAPACITET HOS STROKEPATIENTER ENLIGT B LINDMARK

BEDÖMNING AV MOTORISK KAPACITET HOS STROKEPATIENTER ENLIGT B LINDMARK Protokoll för BEDÖMNING AV MOTORISK KAPACITET HOS STROKEPATIENTER ENLIGT B LINDMARK Namn:... Föd. datum... Diagnos:... Paretisk sida:... Dominant sida:... Ink. datum:... IP = Icke paretisk sida; P = paretisk

Läs mer

Axelpatient på vårdcentral

Axelpatient på vårdcentral Axelpatient på vårdcentral Vanligt 7-26 % prevalens Svårt? Skuldran utgörs av fyra leder, 20 muskler Stort rörelseomfång (ROM) Behov god koordination för att få stabilitet och styrka Rygg, bål och nacke

Läs mer

S K E L E T T R Ö N T G E N

S K E L E T T R Ö N T G E N S K E L E T T R Ö N T G E N Ett försök att krympa ner ett stort ämne till hanterligt format Anita Lapidus överläkare Röntgenkliniken Solna DISPOSITION I. Något om teknik II. Röntgenfynd vid: A. Trauma

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 NAMN:..... 1. Vad menas med sluten respektive öppen fraktur (2p)? 2. Ge tre exempel på faktorer som avgör prognosen av en fraktur (3p)? 3. Vad kallar man

Läs mer

Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker.

Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker. Ortopedi 1 (7 min) Lärarinformation Distalstatus Denna pat återkommer från röntgen efter reposition av axelleden, den är nu i led. Undersök distalstatus noggrant! Förklara vad det är du undersöker. Studenten

Läs mer

Kissing Spines FAQ. Vad är kissing spines?

Kissing Spines FAQ. Vad är kissing spines? Kissing Spines FAQ Vad är kissing spines? De dorsala tornutskotten längs med ryggen från manken till höften är vanligtvis regelbundet placerade med utrymme mellan ( grön cirkel ). Vid kissing spines ligger

Läs mer

Ryggkirurgi t7. Del 2 / 6 Trauma. Yohan Robinson, MD Ortopedkliniken. yohan.robinson@surgsci.uu.se

Ryggkirurgi t7. Del 2 / 6 Trauma. Yohan Robinson, MD Ortopedkliniken. yohan.robinson@surgsci.uu.se Ryggkirurgi t7 Del 2 / 6 Trauma Yohan Robinson, MD Ortopedkliniken yohan.robinson@surgsci.uu.se Rygg- och ryggmärgsskador Monotrauma Rygg- och ryggmärgsskador Diskruptur och luxation C5-C6 utan neurologisk

Läs mer

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev Nacke & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 1 Patient Undersökare Datum Smärtgradering +=säger ömt, ++=blinkar eller grimaserar,+++=drar sig undan/avvärjer Ange även om allodyni förekommer

Läs mer

sjukvård i Region Skåne ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

sjukvård i Region Skåne ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Vårdprogram för ländryggssmärta Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i Region Skåne ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära samverkan

Läs mer

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Polacksbacken

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Polacksbacken Namn:... Personnummer: Kod:... TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära 2011-11-12 kl. 09.00-14.00. Skrivsalen Polacksbacken Skrivningen omfattar 30 frågor. Totalt ger skrivningen 80 poäng. Godkändgränsen

Läs mer

Stretchövningar Ishockey

Stretchövningar Ishockey Stretchövningar Ishockey 2:5 Latissimus dorsi. Kroppens till ytan största muskel. Går från mitten av bröstryggen och hela vägen ner till bäckenet varifrån den löper uppåt/utåt och smalnar kraftigt av på

Läs mer

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll

Ergonomi. Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Ola Bergengren Fystränare SS04 och AIK Fotboll Ergonomi Samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad, utseende och funktion Skelettet

Läs mer

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr:

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr: 1 En 62-årig man, frisk i övrigt, aldrig tidigare opererad, söker dig på vårdcentralen för försämrad vattenkastning. Patienten har haft besvär som accentuerats de senaste åren, och består av följande komponenter:

Läs mer

MMCUP. Fysioterapeutformulär. Fysioterapeutuppgifter. Uppgifter om muskelstyrka (Var god se Manual, FT-formulär) Personnummer. Efternamn... Förnamn...

MMCUP. Fysioterapeutformulär. Fysioterapeutuppgifter. Uppgifter om muskelstyrka (Var god se Manual, FT-formulär) Personnummer. Efternamn... Förnamn... Fysioterapeutuppgifter Bedömare......... Förnamn Efternamn Klinik/enhet Bedömningsdatum (åååå-mm-dd) Uppgifter om muskelstyrka (Var god se Manual, FT-formulär) Bäckenelevation (m. Quadratus lumborum) Höger

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Omtentamen i: Sjukgymnastik Grundläggande kunskaper Delmoment: Funktionell anatomi och biomekanik 6 hp Kurs: S0064H

Omtentamen i: Sjukgymnastik Grundläggande kunskaper Delmoment: Funktionell anatomi och biomekanik 6 hp Kurs: S0064H Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Avd för hälsa och rehabilitering Vt 2012 Omtentamen i: Sjukgymnastik Grundläggande kunskaper Delmoment: Funktionell anatomi och biomekanik 6

Läs mer

Perifera nervkomplikationer efter partus

Perifera nervkomplikationer efter partus Perifera nervkomplikationer efter partus Lars Johan Liedholm Neurocentrum, NUS Umeå larsjohan.liedholm@vll.se 33-årig förstföderska. Epidural L3-L4 anläggs ua. Smärtor ner i ffa VÄ ben i samband med krystvärkar.

Läs mer

Skelett och mjukdelar. Strängnäs 151113 Marianne Jarfelt

Skelett och mjukdelar. Strängnäs 151113 Marianne Jarfelt Skelett och mjukdelar Strängnäs 151113 Marianne Jarfelt ! Bentäthet- osteoporos! Muskel och skelett! Osteonekros Ben! Trabekulärt ben (i korta och platta ben) 20% totalt! Corticalt ben (långa rörben) 80%

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros Broschyren är utformad av Nina Almgren, legitimerad sjukgymnast Orto pediska

Läs mer

Omtentamen i: Anatomi/Fysiologi med inriktning mot sjukgymnastik A:2 Delmoment: Funktionell anatomi och biomekanik 6 hp Kurs: M0032H

Omtentamen i: Anatomi/Fysiologi med inriktning mot sjukgymnastik A:2 Delmoment: Funktionell anatomi och biomekanik 6 hp Kurs: M0032H Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Avd för medicinsk vetenskap Ht 2011 Omtentamen i: Anatomi/Fysiologi med inriktning mot sjukgymnastik A:2 Delmoment: Funktionell anatomi och biomekanik

Läs mer

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård 2011-10-10 1(5) Diagnossättning inom specialiserad smärtvård Detta gäller patient som är färdigutredd avseende underliggande organisk sjukdom som eventuell till smärta. Vårdkontakten är inriktad mot bedömning,

Läs mer

Ileus Lars Börjesson

Ileus Lars Börjesson Ileus Lars Börjesson Docent/Överläkare Kirurgkliniken SU/Ö Ileus - tarmvred Tarmvred - en förenkling Passagen genom tarmen fungerar inte 1. Tarmen kontraherar sig inte ändamålsenligt - paralytisk ileus

Läs mer

Knät -funktion och gånganalys Anki Gunnarsson Holzhausen Leg sjukgymnast Sjukgymnastikenheten Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal

Knät -funktion och gånganalys Anki Gunnarsson Holzhausen Leg sjukgymnast Sjukgymnastikenheten Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal Knät -funktion och gånganalys Anki Gunnarsson Holzhausen Leg sjukgymnast Sjukgymnastikenheten Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal Tibio-femorala leden Patello-femorala leden Quadriceps senan och

Läs mer

Att leva med. Skolios

Att leva med. Skolios Att leva med Skolios Att leva med skolios Ridningen har hjälpt mig att hålla humöret uppe Lina Halldin har genomgått två stora operationer på grund av skolios. Hon vurmar för hästar och ridning och har

Läs mer

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner

Ländryggssjukdomar. Kontaktpersoner Ländryggssjukdomar Vårdprogram utarbetat av läkare inom ortopedi, röntgen och laboriatiet vid Akademiska sjukhuset i samarberte med husläkare i primärvården Kontaktpersoner Överläkare Gunnar Ordeberg,

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

Ryggsmärta - screening av röda flaggor vid sjukgymnastisk bedömning

Ryggsmärta - screening av röda flaggor vid sjukgymnastisk bedömning Vårdrutin 1(7) Utgåva: 1 Godkänd av: Christina Norlén Verksamhetschef 2008-12-01 2010-12-01 Utarbetad av: Erik Segall Leg sjukgymnast Revisionsansvarig: Maria Klässbo Forskningsledare Centrum för klinisk

Läs mer

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen:

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen: Varför ska man stretcha? Stretching bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Det ger bättre balans i kroppen som i sin tur ger bättre träningsresultat. Syftet med stretchingen efter träningen

Läs mer

Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS?

Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Ingela Nygren överläkare, med dr neurologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Läkardagarna i Örebro 12-04-26 Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Ja,

Läs mer

Skuldran. Sjukdomar och skador. SUS 2014-03-28 Ortopediska kliniken. Petra Petersson / Christian Olsson

Skuldran. Sjukdomar och skador. SUS 2014-03-28 Ortopediska kliniken. Petra Petersson / Christian Olsson Skuldran Sjukdomar och skador SUS 2014-03-28 Ortopediska kliniken Petra Petersson / Christian Olsson Skuldran Humerus, klavikel, scapula Klavikeln enda skelett förankringen till axiala skelettet Lös struktur

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2 AUGUSTI 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 INTRODUKTION Denna publikation är en sammanställning av patientuppgifter från år 2

Läs mer

Kroppens skelettmuskler Ursprung, fäste och funktion. Niklas Dahrén

Kroppens skelettmuskler Ursprung, fäste och funktion. Niklas Dahrén Kroppens skelettmuskler Ursprung, fäste och funktion Niklas Dahrén Innehållet i denna undervisningsfilm: Musklernas ursprung och fäste Muskler på överkroppens framsida Muskler på överkroppens baksida Benmusklerna

Läs mer

Stretchövningar Längskidor

Stretchövningar Längskidor Stretchövningar Längskidor 1:7 Suboccipitala musklerna. Nackrosetten. Är en muskelgrupp som sitter mellan skallbasen och första och andra halskotan. Har stor betydelse för balansen i nacken. Stretchas

Läs mer

Akut Ortopedi. Peder Weckström, ÖL Ortopedkirurgiska kliniken USÖ

Akut Ortopedi. Peder Weckström, ÖL Ortopedkirurgiska kliniken USÖ Akut Ortopedi Peder Weckström, ÖL Ortopedkirurgiska kliniken USÖ Agenda Ortopedkirurgiska kliniken USÖ Ortopediundervisning USÖ Vad är det bråttom med Distalstatus Rutiner vid handläggning ortopedpatienter

Läs mer

Stretchövningar Tennis

Stretchövningar Tennis Stretchövningar Tennis 2:5 Latissimus dorsi. Kroppens till ytan största muskel. Går från mitten av bröstryggen och hela vägen ner till bäckenet varifrån den löper uppåt/utåt och smalnar kraftigt av på

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

2. HANDKIRURGI. Svar: 0,5 1

2. HANDKIRURGI. Svar: 0,5 1 2. HANDKIRURGI En 58-årig kvinna, föreståndare på sjukhusets storkök söker dig på grund av smärta på handens radialsida i samband med tunga lyft. Smärtan har funnits där under några års tid men nu värker

Läs mer

Stretching. Nedvarvning. Stretching

Stretching. Nedvarvning. Stretching Stretching Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGG

PATIENTINFORMATION RYGG PATIENTINFORMATION RYGG Ortopedkliniken Halland Sjukhus Halmstad John Pak 2011-04-18 raden består av 24 stycken kotor som ligger staplade på varandra i en s-formad rad. Hals- och ländkotor bildar varsin

Läs mer

När och var? Avdelningsplacering, angiolab och operationsavdelning enligt separat schema.

När och var? Avdelningsplacering, angiolab och operationsavdelning enligt separat schema. Studiehandledning delkurs kärlkirurgi T8 Innehåll Kursbeskrivning Kärlkirurgi är inriktad mot patienter med extracerebrala arteriella kärlproblem från distala arcus aortae och perifert, främst orsakade

Läs mer

BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET

BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI SEKTIONEN FÖR HÄLSA OCH REHABILITERING ENHETEN FYSIOTERAPI BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET ANNELIE GUTKE LEG FT, MED DR Plan för timman Smärta i ländryggen När?

Läs mer