ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén"

Transkript

1 ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén 1. Bakgrund Thoraxavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, samt andra sjukhus, har börjat implantera pacemakers med defibrilleringsfunktion på patienter med tex. arytmier, s.k. ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator). Eftersom jag bedömer att det är en tidsfråga innan vi på kirurgoperation (allmänkirurgen) kommer att få ta hand om patienter med ICD implantat som behöver opereras, elektivt eller akut, vill jag skaffa bättre kunskap om dessa implantat. Vid kirurgisk diatermi, som vi i regel alltid använder vid operativa ingrepp, leds högfrekvent ström genom vävnader och kan överföras till icke önskvärda ställen i kroppen. 1.1 Kirurgisk diatermi Diatermi är en stor elektrisk ström som leds genom vävnader. Den elektriska strömtätheten blir så hög i vävnaden att den förstörs genom upphettning (dia=genom och terme=värme). Diatermi används för att åstadkomma en koagulering av vävnader tex. blodstillning av blodkärl. Diatermi används också för att skära genom vävnader med, istället för med skalpell. Kirurgisk diatermi används inom de flesta specialiteter och vid ett stort antal kirurgiska ingrepp. Den har två grundläggande tekniker, monopolär diatermi och bipolär diatermi. Den höga frekvensen på den elektriska ström som används medför dock nackdelar. Strömmen kan gå, inte bara i den avsedda strömkretsen utan den kan ta helt oväntade vägar och därvid skada patienten, såväl inne i kroppen som utanpå kroppen. Diatermi kan orsaka brännskador, samt skador på muskelvävnad och nerver.

2 De patientrisker som föreligger i samband med kirurgisk diatermi är stora och årligen rapporteras ett antal olyckor och tillbud till Socialstyrelsen (1). Monopolär diatermi Vid monopolär diatermi leds strömkretsen från ett handtag med en spetsig aktiv elektrod och tillbaka till diatermiapparaten via en stor neutralelektrod, som fästs på patienten. Strömtätheten blir hög vid den spetsiga elektroden och låg vid den stora neutralelektroden. Strömtätheten blir alltså hög där man vill ha effekten, lika med hög värme och låg vid neutralelektroden (1). Bipolär diatermi Vid bipolär diatermi används en teknik där de båda elektroderna utgörs av en pincett där skänklarna är isolerade från varandra. Via den ena skänkeln leds strömmen från diatermiapparaten till patienten och via den andra skänkeln tillbaka till diatermiapparaten. Bipolär diatermi används framför allt för att koagulera blodkärl med, då man får en mycket lokal upphettning av vävnaden. Strömmen passerar alltså inte genom kroppen i övrigt och risken för skador på patienten minskar jämfört med monopolär diatermi (1). 1.2 ICD implantat Redan på 1700-talet tillämpades antagligen för första gången tekniken att återuppliva patienter med elektrisk ström. Tekniken föll i glömska därför att tiden och den tekniska utvecklingen inte var mogen för denna upptäckt ännu. Först på 1950-talet återupptogs tekniken. Många människor lider av hjärtsjukdomar. Patienter som rekommenderas implantation av defibrillator har vanligen redan drabbats av allvarlig arytmi (ventrikeltachycardi och/eller ventrikelflimmer), överlevt hjärtstopp, haft dålig effekt eller haft svåra biverkningar av arytmidämpande medicin. En implanterbar defibrillator bevakar och analyserar patientens EKGsignaler automatiskt och avgör när en behandlingsbar rytmrubbning uppträder. Den avger då en elchock/defibrillering.

3 Implanterbara defibrillatorer kan ge en pulsenergi på upp till 40J. Även om en ICD-enhets främsta uppgift är att dämpa en allt för snabb hjärtfrekvens kan många ICD-enheter även behandla långsamma frekvenser, genom att sända små elektriska impulser till hjärtat. ICDenheten fungerar då som en pacemaker. En ICD består av ett batteri, elektroniska kretsar och en mikroprocessor. I ICD dosan lagras information om patientens arytmier, hur de blev behandlade och när. ICD-dosan ansluts till hjärtat med en eller flera elektroder, oftast venöst införda. De förankras i höger kammare eller förmak. Dosan placeras vanligtvis under vänster nyckelben eller till vänster på buken i höjd med naveln. Via en programmerare kan läkaren kommunicera med den inopererade dosan, från utsidan, genom att placera en radiosändare över dosan. Med hjälp av programmeraren kan också en rad olika funktionstester, inställningar och mätningar göras, samt inhämta data från dosans minne (1,2,3). 2. Syfte Ta reda på vad det finns för risker med att använda diatermi på en patient med ett ICD-implantat och vad man kan vidta för åtgärder för att minska riskerna. Ta reda på om det finns några skillnader, med tanke på eventuella risker för patienten, i att använda monopolär eller bipolär diatermi. Ta fram riktlinjer/instruktioner för användande av kirurgisk diatermi, under ett operativt ingrepp, på en patient med ICD-implantat.

4 3. Metod Litteraturstudier. Inhämtning av rekommendationer från företag som levererar och/eller säljer ICD-implantat. Datasökning av vetenskapliga artiklar via de stora medicinska databaserna, med sökorden -ICD -Diathermy -ICD AND diathermy -Implantable defibrillators -Defibrillators, implantable AND diathermy -pacemakers AND diathermy -elecrosurgery AND ICD -electro cautery AND ICD. 4. Resultat. 4.1 Användning av diatermi på en patient med pacemaker eller ICD kan leda till skada i myocardiet. Diatermi används regelbundet på patienter med en pacemaker eller ICD implanterad. Detta oftast utan några problem eftersom pacemakerdosan och ICD har integrerade skydd. De klarar oftast såväl diatermi som extern defibrillering utan att ta skada. Det finns däremot en risk för skador på hjärtmuskeln vid elektrodens spets. Dessa skador uppkommer via induktion. Elektrodens spets kan uppta en del av energin från diatermi eller defibrillering. Detta kan leda till en lokal värmeökning vid elektrodens spets med en brännskada i myokardiet som följd, som i sin tur leder till en ökad stimuleringströskel s.k. exit block. Elektroden ligger då mot död vävnad och kan inte fungera (5,6).

5 4.2 ICD-dosan kan avge terapi/elchock vid användning av diatermi. En ICD är gjord för att reagera på snabba arytmier. De störningar eller den effekt diatermin avger kan registeras och tolkas av ICD-dosan som en tackykardi och därmed levererar, avger den terapi/elchock (5). 4.3 Om diatermi skall användas, stäng av ICD-dosan. Det finns möjlighet att stänga av/deaktivera ICD-dosans funktion under det operativa ingreppet. Med hjälp av en programmerare, programmeras ICD-dosan om till OFF och därmed avges ingen terapi från dosan. Detta förutsätter att det finns tillgång till personal med kunskap för detta, samt tillgång till en programmerare. Det finns också möjlighet att deaktivera dosan med en pacemakermagnet. (Denna magnet bör ha en fältstyrka på minst 2-3 milli Tesla och den skall helst vara toroidformad.) Magneten placeras över ICD-dosan t.ex. genom att den tejpas fast. Så länge magneten är på plats avger dosan ingen terapi. Efter det kirurgiska ingreppet och efter det att magneten har avlägsnats skall ICD-implantatets funktion kontrolleras av personal med kompetens för detta (5,7). 4.4 Åtgärder för att minska risken att störa ICD-enhetens funktion. Inverkan på ICD-enheten kan minskas genom att placera neutralelektroden till diatermin så att minsta möjliga diatermiström

6 passerar genom elektroden/elektroderna eller dosan. Placera alltså neutralelektroden så långt bort som möjligt från dosan och elektroderna. Neutralelektroden får inte placeras så att diatermiströmmen måste passera från operationsområdet förbi dosan eller elektroden/elektroderna för att komma till neutralelektroden. Diatermi i thoraxregionen bör undvikas helt (1,5). För att minska risken att störa/skada implantatet och få strömmar inducerade till elektroderna skall man inte aktivera den aktiva elektroden innan en sluten strömkrets finns. D.v.s. innan den aktiva elektroden är på plats. Risken är annars att den aktiva elektroden lagrar ström, bygger upp en stor elektriskt fält, när den aktiveras i luft för att sedan avge den när en sluten strömkrets uppstår (8). 4.5 Monopolär eller bipolär diatermi? Om det finns möjlighet skall bipolär diatermi användas för att minska risken för skador på ICD-enheten. Vid bipolär diatermi begränsas den största delen av strömmen mellan diatermi-instrumentets två elektroder och sprids inte ut i kroppen som vid monopolär diatermi. Använd minsta möjliga effektinställning på diatermiapparaten. För att minska risken med diatermi skall korta och intermittenta diatermiaktiveringar användas (1,5). 4.6 Förslag till riktlinjer. - Diatermi bör undvikas på patienter med ICD - Om möjlighet finns, deaktivera ICD-dosan - Om diatermi skall användas, använd minsta möjliga effekt - Använd i första hand bipolär diatermi - Använd korta, intermittenta diatermiaktiveringar - Om monopolär diatermi används, placera neutralelektroden så långt bort som möjligt från ICD-dosan och elektroderna - Diatermi i thoraxregionen bör undvikas

7 - Aktivera ej diatemin innan den aktiva diatermielektroden är på plats, d.v.s. en sluten strömkrets finns - ICD-implantatets funktion måsta ALLTID kontrolleras av utbildad personal efter att diatermi används och/eller att ICDimplantatet varit deaktiverat med en pacemaker-magnet eller en programmerare. 4.7 Att Observera. All vårdpersonal måste vara väl medveten om att när ICD-dosan har deaktiveras och patienten får en arytmi, kommer inte patienten att få den terapi som var tänkt med ICD-enheten. ICD-dosans funktioner och inställningar kan ändras när kirurgisk diatemi används på patienten. Använd alltid EKG-övervakning. Patienten måste vara väl övervakad och en extern defibrillator måste vara tillgänglig. Tänk också på att läkemedel för att dämpa en arytmi skall finnas tillgängliga. Skador på ICD-enheten kan uppstå om man använder en extern defibrillator på patienten. Dessa skador är relaterade till hur nära dosan man placerar paddlarna på den externa defibrillatorn. Tillverkarna av ICD implantat rekommenderar att paddlarna placeras minst 10 cm från dosan och elektroderna. Om möjligt använd apex- (anterior-) och posterior position på paddlarna. Gärna också att paddlarna placeras perpendiculärt i förhållande till det implanterade elektrod-ledar systemet. Tillverkarna rekommenderar att minsta möjliga effekt används vid defibrilleringen. Observera att i de fall där en extern defibrillering eller diatermi används på patienten, måste ICD-enheten kontrolleras av utbildad

8 personal. Risken finns att skador eller störningar uppkommit på ICDimplantatet. Eventuellt måste ICD-dosan reprogrammeras och det kan bli nödvändigt att elektrodena ersätts med nya (5). 5. Diskussion. En av utgångspunkterna i den här rapporten har varit att jag/vi en dag står inför ett stressat läge där en patients hälsa står på spel, kanske efter ett trauma. Kirurgisk diatemi har tidigare varit den teknik inom sjukvården som stått för de flesta olyckor och tillbud. Diatermi är tekniskt komplicerat och det kan vara svårt att sätta sig in i alla risker som kan uppkomma när en stor elektrisk ström leds genom kroppen. ICD-implantat är en relativt ny metod att behandla patienter med vissa sjukdomar i hjärtat (första ICD-implantatet 1980). Därför är kanske inte alla risker vid användning av diatermi på dessa patienter tillräckligt utredd ännu. Jag tror att risken för att permanent skada någon del i ICD systemet kan ses som relativt liten, risken att temporärt stör ICD-dosans funktion är nog större. Samtliga fabrikanter av ICD, som jag har varit i kontakt med, avråder från användning av diatermi. Rekommendationen från Food and Drug Administration i USA har gått ut nyligen och är från december Den avråder från att använda diatermi på alla patienter med implanterade elektroder. De hänvisar till två dödsfall efter användning av diatermi. Jag har inte funnit några liknande riktlinjer från Svenska myndigheter. Jag har inte hittat några relevanta vetenskapliga artiklar vid min sökning på databaserna med sökorden -diathermy AND ICD.

9 De databaser jag sökt på är: -Medline -Cinahl -HSTAT -Sve Med + -Pub Med -Cochrane Jag kan också nämna att det finns en rapport om att ultraljuds skalpell kan användas som ett alternativ till kirurgisk diatermi. Enligt rapporten skulle ultraljuds skalpell vara ett säkrare alternativ än diatermi. Detta är dock inte tillräckligt studerat, så några rekommendationer kan inte ges ännu. Ultraljuds skalpell är inte heller att förorda vid alla typer av kirurgi (5).

10 Referenser 1. Jacobsson B. Teknik i praktisk sjukvård 2:a omarb. Uppl. Studentlitteratur, Lund Medtronic. Patientinformation, Implanterbar defibrillator. Medtronic AB, Stockholm St. Jude Medical. Patientinformation, anvisningar och beskrivning av implanterbar elkonverterare-defibrillatorer (ICDn). St Jude Medical, Inc. Printed in Sweden Dahlman M, Sandstedt B, Gottfridsson C. Patientinformation om implanterbar defibrillator ICD. ICD-mottagningen Universitetssjukhuset i Örebro. 5 Atlee JL, Bernstein AD. Cardiac Rhythm Management Devices (Part II) Perioperative Management. Anesthesiology 2001;95: FDA Public Health Notification: Diathermy Interactions with Implanted Leads and Implanted Systems with Leads. Food and Drug Administration USA Dec St. Jude Medical. Rekommendationer för deaktivering av Implanterbara Defibrillatorer (ICD) i patienter. St Jude Medical, Sweden AB. 8 Akademiska sjukhuset Uppsala, Medicinsk teknik. Kirurgisk Diatermi. Studiematerial Medicinsk Teknik, 5poäng vt-2003.

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Riktlinjernas uppbyggnad Underlag tillverkarnas

Läs mer

ICD Inopererad defibrillator

ICD Inopererad defibrillator Medicinsk Patientinformation patientinformation ICD Inopererad defibrillator Hjärtrytmrubbningar SÄS Utgåva 3. Fastställandedatum 2017-04-26. Dokument-id 27236 Sammanfattning ICD är en liten inopererad

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Säker operationssjukvård SOFIA HEMLE JERNTORP, SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I OPERATIONSSJUKVÅRD

Säker operationssjukvård SOFIA HEMLE JERNTORP, SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I OPERATIONSSJUKVÅRD Säker operationssjukvård SOFIA HEMLE JERNTORP, SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I OPERATIONSSJUKVÅRD Innehåll Säkert handhavande av diatermi Kirurgisk rök Stick och skärskador Blodsmitta Rutiner och riktlinjer

Läs mer

ANELÄK Kirurgisk diatermi

ANELÄK Kirurgisk diatermi 1 (7) ANELÄK Kirurgisk diatermi Åtgärder före användning: För operationssjuksköterska gäller att före operationen: 1) Kontrollera att kabelisoleringen och kabelkontakter är oskadade samt i de fall isoleringen

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

Barium-id Giltigt t.o.m Version 4

Barium-id Giltigt t.o.m Version 4 Innehållsansvarig: Daniel Hellner, Överläkare, Läkare Kardiologi (danhe) Granskad av: Erik Frick, Överläkare, Läkare Kardiologi (erifr) Godkänd av: Stellan Ahlström, Verksamhetschef, Ledningsgrupp M3 (steah)

Läs mer

Varför och när ska man operera in en MRI villkorlig pacemaker

Varför och när ska man operera in en MRI villkorlig pacemaker Varför och när ska man operera in en MRI villkorlig pacemaker Stefan Lönnerholm Kardiolog kliniken Uppsala + = Pacemakersystem Varför har MRI ansetts kontraindicerat hos pacemakerbärare Uppvärmning av

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi

Hjärtkärlsjukdomar. Fysioterapeutprogramet Termin 2. Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Hjärtkärlsjukdomar Fysioterapeutprogramet Termin 2 Anton Gard, ST-läkare Kardiologi Vad ska vi lära oss? Förmaksflimmer Pacemaker Hjärtstopp Perifer kärlsjukdom Arytmier Hjärtats anatomi Hjärtats elektriska

Läs mer

defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1

defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1 Leva med med implanterbar pacemaker defibrillator Leva med pacemaker LEVA MED PACEMAKER 1 Leva med pacemaker För att blodcirkulationen i kroppen ska fungera måste hjärtat slå med rätt rytm. Därför opereras

Läs mer

MR - SÄKERHET. Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se. Bild från Philips Healthcare

MR - SÄKERHET. Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se. Bild från Philips Healthcare MR - SÄKERHET Vad ska man tänka på när det gäller implantat? Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se Bild från Philips Healthcare Innehåll MR-fysik light Potentiella risker med MR och

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN CIED - pacemaker, ICD, CRT och diatermi

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN CIED - pacemaker, ICD, CRT och diatermi Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 31852 su/med 2017-04-10 3 Innehållsansvarig: Therese Westerberg, Specialistläkare, Läkare (thewe1) Godkänd av: Jerker Persson, Verksamhetschef, Gemensamt

Läs mer

Leva med med implanterbar defibrillator. hjärtsviktspacemaker

Leva med med implanterbar defibrillator. hjärtsviktspacemaker Leva med med implanterbar defibrillator hjärtsviktspacemaker LEVA MED hjärtsviktspacemaker 1 Leva med hjärtsviktspacemaker Den här broschyren riktar sig till dig som har hjärtsvikt och som av din läkare

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Ingela Thylén, Linköpings

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Ingela Thylén, Linköpings Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Ingela Thylén, Linköpings Universitetssjukhus, Hur ICD-patientens förståelse för behandlingen

Läs mer

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Januari 2017 Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Bäste läkare, Detta brev ger viktig information om produktprestanda beträffande risken för RF-störningar (radiofrekvens) som

Läs mer

Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5

Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5 Nav-X styrbara RF-enheter DFU-0177 NY REVISION 5 A. BESKRIVNING Nav-X styrbara RF-enheter ger en monopolär kirurgisk effekt på målvävnad och styrs med en fotpedal som är fäst vid den elektrokirurgiska

Läs mer

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER AVSEENDE MEDICINSKA PROCEDURER OCH EMI för implanterbara cardioverter-defibrillatorer och defibrillatorer med hjärtresynkroniseringsterapi Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Information till dig som skall erhålla en Intern Defibrillator (ICD)

Information till dig som skall erhålla en Intern Defibrillator (ICD) Kardiologiklinik Patientinformation Information till dig som skall erhålla en Intern Defibrillator (ICD) Hjärtcentrum NÄL, Trollhättan Indikationer för ICD behandling Du har utifrån olika undersökningar

Läs mer

Att leva med implanterbar defibrillator. Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund

Att leva med implanterbar defibrillator. Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Att leva med implanterbar defibrillator Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Jag ser defibrillatorn som min livförsäkring För den vältränade Håkan Borg, 50 år, kom hjärtstilleståndet

Läs mer

Att leva med pacemaker

Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig och dina anhöriga om pacemakerbehandling Innehållsförteckning HJÄRTAT OCH PACEMAKERN...3 En liten apparat till stor hjälp för ditt hjärta...3 DET FRISKA HJÄRTAT...4

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN Patientinformation Om du har inkontinens är du inte ensam. Över 45 miljoner människor 1 i Europa har problem att kontrollera urinblåsan, vilket

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Information till dig som skall erhålla en Intern Defibrillator (ICD)

Information till dig som skall erhålla en Intern Defibrillator (ICD) Kardiologiklinik Patientinformation Information till dig som skall erhålla en Intern Defibrillator (ICD) Hjärtcentrum NÄL, Trollhättan Indikationer för ICD behandling Du har utifrån olika undersökningar

Läs mer

Patientinformation Pacemaker

Patientinformation Pacemaker Medicinsk Patientinformation patientinformation Hjärtrytmrubbningsprocessen Utgåva 2. Fastställandedatum 2019-03-26. Dokument-id 39729 Sammanfattning Pacemaker är en behandling som erbjuds patienter med

Läs mer

Ventrikulär arytmi och ICD Anneli Svensson Spec läk arytmisektionen ansvarig Kardiogenetikmottagningen Studierektor kardiologi

Ventrikulär arytmi och ICD Anneli Svensson Spec läk arytmisektionen ansvarig Kardiogenetikmottagningen Studierektor kardiologi Ventrikulär arytmi och ICD Anneli Svensson Spec läk arytmisektionen ansvarig Kardiogenetikmottagningen Studierektor kardiologi VES ett eller två eller flera kallas? Icke ihållande VT (nsvt) 3 kammarutlösta

Läs mer

TILL DIG SOM VILL VETA MER OM FÖRMAKSFLIMMER FÖRMAKSFLIMMER

TILL DIG SOM VILL VETA MER OM FÖRMAKSFLIMMER FÖRMAKSFLIMMER TILL DIG SOM VILL VETA MER OM FÖRMAKSFLIMMER FÖRMAKSFLIMMER INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Vad är förmaksflimmer? 3 3 Sambandet mellan förmaksflimmer och stroke 6 4 Hur behandlas förmaksflimmer? 8 5 Blodförtunnande

Läs mer

CRT-Cardiac Resynchronization Therapy (Hjärtsviktspacemaker)

CRT-Cardiac Resynchronization Therapy (Hjärtsviktspacemaker) Medicinsk Patientinformation patientinformation CRT-Cardiac Resynchronization Therapy (Hjärtsviktspacemaker) Utgåva 1. Fastställandedatum 2017-10-02. Dokument-id 33854 Sammanfattning CRT är en behandling

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden. Ämne: Pacemakrar teknisk programmeringsinformation minutventilationssensor. Ref.

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden. Ämne: Pacemakrar teknisk programmeringsinformation minutventilationssensor. Ref. Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden December 2017 Ämne: Pacemakrar teknisk programmeringsinformation minutventilationssensor. Ref. 92186345-FA Berörda pacemakrar Modell VALITUDE CRT-P U125, U128

Läs mer

Patientinformation Anvisningar och beskrivning av implanterbara elkonverterare-defibrillatorer (ICDn)

Patientinformation Anvisningar och beskrivning av implanterbara elkonverterare-defibrillatorer (ICDn) Patientinformation Anvisningar och beskrivning av implanterbara elkonverterare-defibrillatorer (ICDn) Med hälsningar, från din läkare och St. Jude Medical ber att få tacka arytmikonsulterna James G. Porterfield,

Läs mer

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI för MR-villkorliga implanterbara elektroniska hjärtenheter Manual för sjukvårdspersonal 0123 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

Brådskande säkerhetsmeddelande

Brådskande säkerhetsmeddelande 23 Juni 2017 ÄRENDE: Brådskande fältsäkerhetsmeddelande - Ref. 100000038388-FA Revision C - Uppföljningsbrev beträffande programmeringsenhet Modell 3200 S-ICD Bäste läkare, Tidigare i år informerade Boston

Läs mer

VIKTIGT säkerhetsmeddelande

VIKTIGT säkerhetsmeddelande VIKTIGT säkerhetsmeddelande Återkallande av medicinsk utrustning/meddelande AED-enheterna HeartStart FRx, HeartStart Home och Heartstart OnSite Bästa HeartStart AED-ägare, FSN86100186 16 februari 2018

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

STIMULERINGS- LEDNING

STIMULERINGS- LEDNING STIMULERINGS- LEDNING 4063 Teknisk handbok ONLY Förklaringar av symboler på produkten eller förpackningens etikett Försiktighet, se medföljande dokument Se bruksanvisningen Endast för användare i USA

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 03475468 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; SSI FS 00:3 Sakbeteckning

Läs mer

Medicinska förfaranden

Medicinska förfaranden Cochlear Implants Medicinska förfaranden för MED EL implantatsystem English AW33322_3.0 (Swedish) Denna handbok ger viktiga instruktioner och säkerhetsinformation för de som använder MED EL implantatsystem

Läs mer

Patientinformation 2012-01-16

Patientinformation 2012-01-16 Patientinformation 2012-01-16 Deep Brain Stimulation (DBS) Vad är DBS? DBS är en behandling som kräver kompetens och engagemang från flera håll. För att kunna möta den ökade efterfrågan och för att kunna

Läs mer

Ventrikulära takyarytmier Ref (taky)

Ventrikulära takyarytmier Ref (taky) Ventrikulära takyarytmier Ref (taky) Milos Kesek 111027 Thompson A, Balser JR. Perioperative cardiac arrhythmias. Br J Anaesth 2004;93(1):86-94 Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 1 Farouq M, Dryver E.

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

DIN VÄG TILL BESTÅENDE KONTROLL. En guide till att leva med InterStim systemet från Medtronic. Behandling för blåskontroll och/eller tarmkontroll.

DIN VÄG TILL BESTÅENDE KONTROLL. En guide till att leva med InterStim systemet från Medtronic. Behandling för blåskontroll och/eller tarmkontroll. DIN VÄG TILL BESTÅENDE KONTROLL En guide till att leva med InterStim systemet från Medtronic. Behandling för blåskontroll och/eller tarmkontroll. BESTÅENDE KONTROLL BÖRJAR HÄR ANVÄND DENNA GUIDE FÖR ATT

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Gäller Platinium modeller som tillverkade av Sorin Group Italia S.r.l. 2: Information om induktiv telemetri

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Gäller Platinium modeller som tillverkade av Sorin Group Italia S.r.l. 2: Information om induktiv telemetri [Läkare /kontaktperson fylls i här] 1 aug 2016 Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Gäller Platinium modeller som tillverkade av Sorin Group Italia S.r.l. 1: Information om kammarflimmer-induktionstest

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 0000987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 0000987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering

Läs mer

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig)

2. Byt ut batterierna i fjärrkontrollen (du behöver inte fjärrkontrollen för att använda enheten - det är upp till dig) Komma igång - SÄKERHETSINFORMATION : Bör inte användas av kvinnor i den första perioden av graviditeten, av personer som är utrustade med en pacemaker eller annan inopererad medicinsk enhet, eller någon

Läs mer

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening, ett projekt i två delar om levnadsvanor i samband med ett

Läs mer

Medicinska förfaranden

Medicinska förfaranden Cochlear Implants Medicinska förfaranden för MED EL implantatsystem English AW33322_2.0 (Swedish) Denna handbok ger viktiga instruktioner och säkerhetsinformation för de som använder MED EL implantatsystem

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande om medicinsk enhet

Viktigt säkerhetsmeddelande om medicinsk enhet Viktigt säkerhetsmeddelande om medicinsk enhet ISOLINE högvoltselektrod, modell 2CR5, 2CR6 og 2CT6 Bästa, Denna information gäller ISOLINE högvoltselektrod, modell 2CR5, 2CR6 og 2CT6. Fram till 31 december

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN NM implanterbar pulsgenerator Felaktig indikering av elektivt utbyte (ERI)

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN NM implanterbar pulsgenerator Felaktig indikering av elektivt utbyte (ERI) VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN NM implanterbar pulsgenerator Felaktig indikering av elektivt utbyte (ERI) 12 sep 2017 Bästa läkare I syfte att hålla dig kontinuerligt informerad och att säkerställa

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

När bara döden återstår. Ett seminarium om sjukvård vid livets slut

När bara döden återstår. Ett seminarium om sjukvård vid livets slut När bara döden återstår Ett seminarium om sjukvård vid livets slut Allt fler dör på våra akutsjukhus. Det beror inte på att olyckorna ökar, utan på att många av de som förr avled på långvårdsavdelningar

Läs mer

RESPIRATORISK AVKÄNNINGS- LEDNING

RESPIRATORISK AVKÄNNINGS- LEDNING RESPIRATORISK AVKÄNNINGS- LEDNING 4340 Teknisk handbok ONLY Förklaringar av symboler på produkten eller förpackningens etikett Försiktighet, se medföljande dokument eifu indicator Se bruksanvisningen

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL Manual BC-545 1 INTRODUKTION Manualen är till för att hjälpa dig att komma igång och ställa in vågen samt ge dig information om de grundläggande funktionerna. SÄKERHETSVARNING! Observera att personer med

Läs mer

Behandling med device ICD och CRT

Behandling med device ICD och CRT Behandling med device ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås Hjärtsvikt Läkemedelsbehandling - hörnsten Sista åren även klarlagt att fysisk träning bättrar ork och symtom vid hjärtsvikt Men! Många är

Läs mer

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS Anette Dolk AiV 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Hjärtinfarkt... 1 Incidens... 1 Orsaker... 2 Symtom... 2 Diagnos... 3 Behandling...

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

TENS. Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad

TENS. Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad TENS Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: 1 DELEGERING

Läs mer

Medicinska förfaranden

Medicinska förfaranden Cochlear Implants Medicinska förfaranden för MED EL CI/ABI-system AW33322_6.0 (Swedish) Denna handbok ger viktiga instruktioner och säkerhetsinformation för de som använder MED EL implantatsystem och som

Läs mer

InterStim -behandling

InterStim -behandling InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA TARMFUNKTIONEN Patientinformation Visste du att InterStim också kan användas för att behandla urininkontinens eller urinretention, var för sig eller i

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Inger Hagerman, Karolinska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Inger Hagerman, Karolinska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Inger Hagerman, Karolinska Universitetssjukhuset ICD behandling i livets slutskede Inger

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

UTFORMADE FÖR VARDAGS HJÄLTAR

UTFORMADE FÖR VARDAGS HJÄLTAR Automatiska externa defibrillatorer UTFORMADE FÖR VARDAGS HJÄLTAR HOPPET LIGGER I DINA HÄNDER Det sker väldigt snabbt. En persons kollapsar personen får ett plötsligt hjärtstillestånd (sudden cardiac arrest,

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

ATTAIN PERFORMA S 4598

ATTAIN PERFORMA S 4598 ATTAIN PERFORMA S 4598 Steroidavgivande, fyrpolig transvenös stimuleringselektrod för hjärtven, OTW Teknisk manual 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Pacemaker och ICD - dagkirurgiskt planerad nyimplantation...2

Pacemaker och ICD - dagkirurgiskt planerad nyimplantation...2 Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Pacemaker och ICD Giltig fr.o.m: 2015-02-02 Faktaägare: Minna Markljung, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Celsite Implanterbara injektionsportar

Celsite Implanterbara injektionsportar Celsite Implanterbara injektionsportar Patientinformation Patientinformation Patientens namn: Patientens adress: Telefonnummer: Sjukhus: Sjukhusadress: Telefonnummer: Läkare: Läkarens telefonnummer: Injektionsportens

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

Förmaksflimmer 1 (10) Hjärtrytmrubbningar SÄS Utgåva 3. Fastställandedatum Dokument-id 27416

Förmaksflimmer 1 (10) Hjärtrytmrubbningar SÄS Utgåva 3. Fastställandedatum Dokument-id 27416 Medicinsk Patientinformation patientinformation Förmaksflimmer Hjärtrytmrubbningar SÄS Utgåva 3. Fastställandedatum 2017-12-20. Dokument-id 27416 1 (10) Om förmaksflimmer i korthet Förmaksflimmer är den

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual BC-587 ANVÄNDARMANUAL INTRODUKTION Manualen är till för att hjälpa dig att komma igång och ställa in vågen samt ge dig information om de grundläggande funktionerna. SÄKERHETSVARNING! Observera att

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Steg för steg genom hela livräddningen Tidigt Tidig hjärt- Tidig Tidig avan- larm lungräddning defibrillering cerad vård När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Faktorer som påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med implanterbar defibrillator

Faktorer som påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med implanterbar defibrillator Faktorer som påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med implanterbar defibrillator Factors that affect health related quality of life among patients with an implantable cardioverter defibrillator

Läs mer

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven.

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven. ATTAIN ABILITY 4196 Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven Teknisk manual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller

Läs mer

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +.

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. PRODUKTKATALOG I MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. Möllerström Medical AB Slagthuset 211 20 Malmö Tel: 040 17 63 50 Fax: 040 17 63 59 kundtjanst@mollerstrommedical.com

Läs mer

INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR)

INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR) INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR) Implantationsmanual 2005 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Active Can,

Läs mer

Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) Rasmus Borgquist Arytmikliniken SUS Lund

Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) Rasmus Borgquist Arytmikliniken SUS Lund Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) Rasmus Borgquist Arytmikliniken SUS Lund Implantable Cardioverter Defibrillator Plötslig hjärtdöd Indikationer Terapimöjligheter Praktiska tips Epidemiologi

Läs mer

RÖNTGEN. Röntgen tog världens första röntgenbild på en människa år Det var en bild av hans hustrus, Anna UPPTÄCKTEN

RÖNTGEN. Röntgen tog världens första röntgenbild på en människa år Det var en bild av hans hustrus, Anna UPPTÄCKTEN RÖNTGEN Fram till 1895 fick läkarna förlita sig på patienternas egna beskrivningar av sina symtom, det de såg med egna ögon eller kunde röra vid. Upptäckten av röntgenstrålarna var en av de viktigaste

Läs mer

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP TTSF-IMP67, ver 090821 Kortformsinstruktion Impulse 6000D/7000DP Defibrillatortestare Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Om hjärtat stannar.. Vad gör man?

Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Johan Herlitz Professor i prehospital akut sjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 1 Min forskning är möjlig tack vare stöd från Hjärt-

Läs mer

Stark för kirurgi- stark för livet. - Levnadsvanor i samband med operation

Stark för kirurgi- stark för livet. - Levnadsvanor i samband med operation Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Ett projekt i tre delar om levnadsvanor -i samband med ett kirurgiskt ingrepp Vad ska vi ta med oss från den här föreläsningen?

Läs mer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual REVEAL XT 9529 Implanterbar hjärtmonitor Implantationsmanual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

ICD-PATIENTERS LIVSKVALITET EFTER EN ICD-IMPLANTATION

ICD-PATIENTERS LIVSKVALITET EFTER EN ICD-IMPLANTATION ICD-PATIENTERS LIVSKVALITET EFTER EN ICD-IMPLANTATION DAVID KJELL ANN LIDMAN Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 hp Hälsa och samhälle Omvårdnad III 205 06 Malmö Maj 2013 ICD-PATIENTERS LIVSKVALITET

Läs mer

Monopolär ablationssond DFU-0088 REVISION 14

Monopolär ablationssond DFU-0088 REVISION 14 Monopolär ablationssond DFU-0088 REVISION 14 A. BESKRIVNING Arthrex ablationssonder är avsedda att användas tillsammans med en monopolär elektrokirurgisk generator som har testats till minst IEC 60601

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

MR Conditional. Riktlinjer för magnetresonansundersökning (MRI) vid 1,5 tesla av Nevro Senza system för ryggmärgsstimulering

MR Conditional. Riktlinjer för magnetresonansundersökning (MRI) vid 1,5 tesla av Nevro Senza system för ryggmärgsstimulering MR Conditional Riktlinjer för magnetresonansundersökning (MRI) vid 1,5 tesla av Nevro Senza system för ryggmärgsstimulering Detta dokument är ett tillägg till Senza SCS-systemets läkar- och patienthandböcker

Läs mer

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok

Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlös laddningsplatta DT-900 kan du ladda din telefon eller andra kompatibla enheter utan tilltrasslade

Läs mer

Översiktsföreläsning Arytmier

Översiktsföreläsning Arytmier Översiktsföreläsning Arytmier januari 2015 Göran Kennebäck Arytmier Tackykardier per def >100 slag/min Bradykardier per def < 50 slag/min Symtomfria-måttliga-syncope-död Varför Behandla? Behandla symtom

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi)

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi) Radiofrekvensablation (hjärtarytmi) Med denna patientinformation vill vi önska dig välkommen till HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm. Det är vår avsikt att informera dig om vad som gäller i samband

Läs mer

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi)

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi) Radiofrekvensablation (hjärtarytmi) Med denna patientinformation vill vi önska dig välkommen till HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm. Det är vår avsikt att informera dig om vad som gäller i samband

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI)

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) Implantationsmanual 2008 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer