Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2015"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2015

2 Landstingsstyrelsen fastsäller årligen planerade samordande upphandlingar så kallade A kategoriserade upphandlingar enligt upphandlingspolicy. Inför upprättandet av den årliga planen för samordande upphandlingar har diskussioner förts med landstingets verksamheter när det gäller kommande anskaffningsbehov. Diskussionerna har förts såväl inom det så kallade SMIL-nätverket (styrgrupp för vårdens varor och tjänster) där samtliga sjukhus, Folktandvården och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ingår, styrgruppen för läkemedel där representanter för sjukhusen och HSf finns representerade och det så kallade Upphandlingsnätverket där upphandlingsansvariga från samtliga bolag och förvaltningar ingår. Nedan redovisas upphandlingar som ska genomföras till följd av att avtal löper ut, men också helt nya upphandlingsområden. Information finns även om upphandlingar Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen och eventuellt med extern part. Inför varje upphandling anmäler respektive verksamhet person/personer till en expertgrupp för att representera sitt verksamhetsområde och förmedla de behov som finns i verksamheten. Syftet med expertgruppen som arbetar tillsammans med upphandlaren är att se till att landstingets verksamheter får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till bästa möjliga pris.

3 Samordnade upphandlingar 2015 Planerade upphandlingar under Administrativa varor och tjänster Objektnummer Upphandlingens namn Avtalsslut SLL1919 Bemanningstjänster administrativa SLL1603 Kreditupplysningstjänst SLL823 Kuvert, visitkort och korrespondenskort med tryck SLL1502 Transporttjänster(bud, express, varor) SLL547 SLL650 Arbetsanpassade glasögon Översättningstjänster Uppdragsutbildning SLL HR Digital Media distribution Samordnade upphandlingar med externa parter Objektnummer Upphandlingens namn Avtalsslut SLL172 Eldningsprodukter och drivmedel i bulk SLL1520 Resebyråtjänster SLL1602 Inkassotjänster SLL712 Storköksutrustning SLL1629 Försäkringsmäklare

4 Nya Upphandlingsområden Upphandlingar genomförs av Locum AB Skyltar, avser både inom och utomhus Förbruknings artiklar för sjukvården Objektnummer Upphandlingens namn Avtalsslut SLL480 Instrument och rostfria sjukvårdsprodukter SLL472 Tryckmätningsset SLL1912 Bemanningstjänster inom Hälso- och sjukvård SLL1911 Omhändertagande av specialavfall SLL495 Patientidentifikation SLL510 Anestesi- och intensivvårdsartiklar SLL584 SLL585 Intratekala läkemedelspumpar Skelettimplantat, Facial/Kraniofacial kirurgi CMF-implantat, Hand/ handledsimplantat, Plattor med skruvar samt implantat för höftfraktur inkl märgspik för proximala femurfraktur, Märgspikar och tillbehör, Externfixation och Benersättning Skelettimplantat, Höft- och knäimplantat, Axel och arbågsproteser samt SLL588 Skelettimplantat, Ryggimplantat SLL589 Skelettimplantat, Artroskopiska Implantat SLL572 Sårvård special Diabetesprodukter SLL471 Operationshandskar SLL530 Fysioterapiprodukter

5 SLL441 Kopparspiraler SLL473 Centrala katetrar med tillbehör Läkemedel Objektnummer Upphandlingens namn Avtalsslut SLL450 Läkemedel på rekvisition På uppdrag av HSF Upphandlingens namn Hjälpmedelscentralverksamhet Ambulanshelikopter och akutläkarbiltjänst Öroninsatser inkl. service Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningsartiklar Konstkonsulter Reparation/konservering Klinisk laboratoriemedicin Slutenvårdsrehab utomlands Bröstdiagnostiska tjänster Rehabilitering (specialiserad m m) Hörapparater Vård coacher Rehabilitering av Astma och/eller Kol Psykiatrisk vård

6 Samordnade upphandlingar inom MT- och IKT för NKS Upphandlingens namn ACT-mätare (analyssystem för blodkoagulering) Air-shower (För rengöring/desinficering vid laboratorier) Anestesiapparater Avjoniseringsapparatur Blodflödesmonitorering, utrustning Blodkylar Blåsvolymsmätare C-bågar Defibrillatorer Diskdesinfektorer för endoskopi Röntgenutrustning (datortomografi o dyl) Duschvagnar Förlossningssängar Hypotermiutrustning Hörselboxar Intensivvårdssängar vuxna/juniorer Intertekala smärtpumpar Laboratorieinredning/fast utrustning Lågtemperaturfrysar Medicinska kylskåp Pletysmografer (instrument för mätning av volymförändring) Spirometrar (mätning av lungfunktion) Strålskärmad skyddsventilationsutrustning Säkerhetsskåp Thoraxdränage, utrustning Transportkuvöser Ultraljudsapparater Vågar för vuxna/barn Värmeskåp Avtalsslut * Föreslagna samordnade upphandlingar inom Medicinteknisk utrustning utgår från behov för Nya Karolinska Sjukhuset och kommer att samordnas med behov från andra verksamheter i möjligaste mån. Avtalsvärde är ej möjligt att uppskatta i detta läge.

7 Upphandlingar som är påbörjade och kommer att avslutas under 2015 Upphandlingens namn Administrativa varor och tjänster Byråtjänster taktisk reklambyrå Digital diktering, utrustning Digital media distribution Central infrastruktur inklusive head-end (avkodning av tv-signal), managementsystem, licensfria kanaler, applikationsportal, samt förberedd för kommersiella kanaler och option för kommersiella kanaler och generiska applikationer. Möjligheter att tillföra ej generiska applikationer och integrationer för specifika behov ex. information till patienter av olika slag, beställning av kost m.m. Dokumentproduktion kopiatorer Dokumentproduktion MFP Dokumentproduktion Objekt C Lokal skrivare Drift och förvaltning av ett 80 tal Applikationer Fax Dokumentproduktion Objekt D Fotograftjänster Informations- o kommunikationstjänster IT-konsulttjänster inom: Informationssäkerhet Infrastruktur Ledning och styrning Support Systemutveckling och -förvaltning Systemutveckling och -förvaltning, webb Test Verksamhetsutveckling och strategi IT-tillbehör inkl. ergonomiska hjälpmedel applikationer. Konsulttjänster inom: Chef och medarbetarutveckling Ekonomiska och finansiella området Logistikområdet Utbildning inom miljö och hållbarhet Rekrytering Strategi & Management Säkerhetsområdet Lagringsmedia med tillhörande tjänster Livscykelhanteringstjänst för IT arbetsplatsutrustning Ljuskällor Medarbetarenkät

8 Mediabevakningstjänster Mediebyråtjänster Mätnings- och undersökningstjänster Opinionsmätningar, trendbevakning, marknads- och kundundersökningar. Pensionsadministrationstjänster Server A, B och C Server A, B och C Skanner Dokumentproduktion Objekt E Skribenttjänster SLL Net fjärrkommunikation Strategisk kommunikation (Kriskommunikation m.m.) Säkerhetsprodukter med tillhörande tjänster Teknisk Bevakning Upphandlingar genomförda av LOCUM Tekniska konsulter Rökburar med ventilation Fastighetsvärdering Byggnadskalkylering Transaktionsrådgivning (för köp och försäljning av fastigheter) Läkemedel och övriga förbrukningsartiklar för sjukvården Sårvård med undertryck Medicinska gaser och tillbehör Undersökningsmöbler och rullande materiel Steriliseringsprodukter Radiofarmaka Pacemaker och ICD Instrument i operationskvalitet Sugkällor med tillhörande förbrukning Inkontinensartiklar Undersökningshandskar Sårvård special hälsoekonomi Skelettimplantat fraktur Skelettimplantat - Höft- och knä, axel och arbågsproteser Skelettimplantat Ryggimplantat Skelettimplantat - Artroskopiska Implantat Tjänster för sjukvården Språktolkar, tjänster del av upphandling Medicinteknisk utrustning Läkemedelsautomater

9 Samordnade upphandlingar via SKL Kommentus Bilar Vagnparksfinansiering Utskriftstjänster (mottar filer för bearbetning, utskick elektronisk faktura, utskrift, utskick av försändelser i pappersform, arkivering fakturabild, kuvertering m.m.) Måltidskuponger och kort Prenumeration av tidningar och tidskrifter Bilar

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Din guide till goda affärer

Din guide till goda affärer Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för 2014-2015, framtagen

Läs mer

Sponsring inom trafik- och fastighetsverksamheter

Sponsring inom trafik- och fastighetsverksamheter PROJEKTRAPPORT NR 12/2012 N Sponsring inom trafik- och fastighetsverksamheter - en granskning av styrning och tillämpning Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 15/2013. Karolinska Universitetssjukhusets omställningsarbete

PROJEKTRAPPORT NR 15/2013. Karolinska Universitetssjukhusets omställningsarbete PROJEKTRAPPORT NR 15/2013 N Karolinska Universitetssjukhusets omställningsarbete Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 02/2014. IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk. utrustning

PROJEKTRAPPORT NR 02/2014. IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk. utrustning PROJEKTRAPPORT NR 02/2014 N IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk utrustning Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Bakgrund till SMIL-projektet

Bakgrund till SMIL-projektet SMIL-projektet 2007 Bakgrund till SMIL-projektet Bakgrund SMIL är ett SLL-övergripande inköpsprogram som påbörjades i slutet av 2004 Målet med SMIL är att: Skapa förutsättningar för SLL att realisera kontinuerliga

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

norrstyrelsen IT-frågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen IT-frågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 31 IT-frågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 01/2014. Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya. Karolinska Solna

PROJEKTRAPPORT NR 01/2014. Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya. Karolinska Solna PROJEKTRAPPORT NR 01/2014 N Upphandling av IKTinfrastruktur till Nya Karolinska Solna Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen. Sammanställd redovisning/koncernredovisning

Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen. Sammanställd redovisning/koncernredovisning Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen Granskningsuppdraget avser objekten inom landstingsstyrelsen och avser årlig revision av bokslut och sammanställda räkenskaper för SLL som helhet, dels

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling 2012-11-09 1 (14) HANDLINGSPLAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING 2013 2014, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Ett samarbete

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift

55 Dnr 2010/391 Antagande av leverantör för kommunens IT-drift UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-01 Expedieras till Upphandlingsenheten Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR MEDICINSK TEKNIK OCH FYSIK SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING AND PHYSICS

SVENSK FÖRENING FÖR MEDICINSK TEKNIK OCH FYSIK SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING AND PHYSICS SVENSK FÖRENING FÖR MEDICINSK TEKNIK OCH FYSIK SWEDISH SOCIETY FOR MEDICAL ENGINEERING AND PHYSICS Projekt MIDS Steg 2 Rekommendationer för praktisk tillämpning av regelverk inom området medicintekniska

Läs mer

Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator

Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator Interaktiv EN MARKNADSTIDNING FÖR OFFENTLIG SEKTOR, VÅRD, OMSORG OCH SKOLA, NR 2, JUNI 2007 Rekordaffär till TietoEnator STORORDER Apoteket har valt TietoEnator till ny leverantör av dataproduktion, applikationsintegration,

Läs mer

Granskning av landstingets arbete med upphandlingar utifrån regelverk och lagstiftning

Granskning av landstingets arbete med upphandlingar utifrån regelverk och lagstiftning www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Andrén Sofia Nylund Granskning av landstingets arbete med upphandlingar utifrån regelverk och lagstiftning Landstinget i Uppsala län Landstinget i Uppsala Län Granskning

Läs mer

IT-Konsulttjänster 2012. Avropsstöd. Vägledning IT-Konsulttjänster 2012. Sida 1 (16)

IT-Konsulttjänster 2012. Avropsstöd. Vägledning IT-Konsulttjänster 2012. Sida 1 (16) Avropsstöd Vägledning IT-Konsulttjänster 2012 Sida 1 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Allmänt... 4 3 Kompetensområden och roller... 4 3.1 Verksamhetsutveckling och strategi... 4 3.1.1 Roll

Läs mer

IT-strategi. för. Perstorps kommun

IT-strategi. för. Perstorps kommun IT-strategi för Perstorps kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. IT-ORGANISATION.... 4 2.1. Organisation och ansvarsfördelning.... 4 3. IT-SÄKERHET.... 6 3.1. IT-SÄKERHET.... 6 3.2.

Läs mer