Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yngre officerarna hyser också oro för framtiden"

Transkript

1 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda anställningar har stora sympatier. Från förbandschefen och nedåt har man förståelse för problemen som följer med sen befordran. Läget är allvarligt, säger man på högsta instans, och den oro som annonsen är uttryck för finns även bland yngre officerare. Det är ingen demonstration utan ett allvarligt menat försök att komma ut i den fria, marknaden och där få de löner vi anser svarar mot för kompetens. säger flaggjunkare Ingemar Apelstig. Vi känner oss helt tvingade att söka möjligheter till förbättrade villkor. 90 procent av KA 4:as folk stöder oss. Varför vi inte är fler under annonsen beror på olika omständigheter. Många har kommit upp i de högre åldrarna t ex. Vi har dock deras fulla stöd, bl a ekonomiskt om så skulle erfordras. Före annonseringen kontaktade vi vår fackliga sammanslutning KA 4:s Under-officersförening, som tillhör TCO. Vi hoppas att arbetsgivarna tar oss på allvar, slutar flaggjunkare Apelstig. Allvarligt läge Det är en mycket allvarlig historia för en företagschef när 26 så högt kvalificerade underofficerare frän ett bärande skikt vill gå, säger förbandschefen överste Kjell Werner.

2 Om deras avsikter att sluta skulle realiseras till blott en tredjedel befinner vi oss i ett mycket allvarligt läge. Vi har redan nu knappa resurser. Även om jag inte varit underrättad är det som nu passerar ingen överraskning. Jag känner till oron och kan tillägga att det finns en oro även bland de yngre officerarna, fortsätter överste Werner. Jag sympatiserar med deras inställning till problemen men jag kan inte påverka läget. Jag tror att vi på KA 4 ligger illa till även om liknande företeelser förekommit på andra platser i landet. En propå i ett liknande ärende har gått från personalkårschefen till chefen för försvarsdepartementet, men någon åtgärd har inte hörts av. Det gäller duktigt folk som vi högst ogärna vill mista, slutar överste Werner. Utbildningen i fara Det går inte att klara utbildningen om de 26 underofficerarna försvinner, säger överstelöjtnant Axel Friman. Då måste man begära förstärkning frän andra förband, men full ersättning kan vi aldrig räkna med. De skolor som genast kommer i farozonen är Marinens sjukvårdsskola, Radarskolan, Befälsskolan, Instruktörsskolan, Minutläggningsdivisionen, Artilleriet o s v. Ett sätt att något bemästra läget om flyttningen fullföljes kan vara att ändra utbildningens målsättning. B-r.

3 DN 26 underofficerare söker jobb i annons En tredjedel av underofficerskåren eller 26 man placerade i instruktörs- och lärartjänst vid Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4) i Göteborg söker i annonser annat arbete med bättre lön. De anser också att avancemangsvillkoren är otillfredsställande. De tillhör i första hand det yngre truppbefälet och är i åldern år. Underofficerarna inom marinen anser sig ha sämre villkor än motsvarande kategorier i armen. Underofficerarna framhåller i annonsen att de har löner mellan och kr i månaden och att det inom kustartilleriet finns små möjligheter till befordran. Slutlön efter 30 års tjänst är Med dessa löner är det svårt att försörja familj och dessutom betala kost och uniformer. De som deltar i annonsaktionen tror att de skall få civila arbeten om det finns arbetsgivare som kan vänta sex månader, det vill säga den tid som underofficerarna har i uppsägning. (TT, Göteborg.)

4 DN 15 Underofficerare vid Vaxholm KA1 söker nya jobb 15 underofficerare vid KA 1 i Vaxholm gör gemensam sak med de 26 kolleger vid KA 4 i Göteborg, som för några dagar sedan kollektivt annonserade efter nya arbeten. I en annons i torsdagens Dagens Nyheter söker de 15 civila anställningar. Underofficerarna vid kustartilleriet anser lönerna alldeles för låga och möjligheterna till avancemang mycket små. De, som nu vill ha nya arbeten, har löner mellan och kronor per månad. Slutlönen efter 30 års tjänst är kronor. Samtliga har instruktörs- eller lärartjänster med arbetsuppgifter som i stort liknar vissa arbetsledares inom den civila sektorn. Det bör därför inte vara svårt för dem att gå över till civila anställningar. Det är egentligen bara ett stort problem, uppsägningstiden, som är sex månader.

5 DN PLATSSÖKANDE NÅGOT ATT BYGGA PÅ 15 underofficerare vid KA 1 i lärar- o. teknisk tjänst önskar lämplig civil anställning med bättre lön. Samtliga har erfarenhet från administrativ tjänst samt god erfarenhet som ledare och personalvårdare. Vi är positiva till vidareutbildning och avancemang samt är vana att ta ansvar. Vi är i åldern år och ligger i lönehänseende i l.g med små möjligheter till högre lön. Uppsägningstid 6 mån. "S Ny karriär" DN HK GP Unga officerare också oroliga Även bland yngre officerare finns en oro för framtidsutsikterna i yrket, säger KA 4-chefen överste Kjell Werner som en kommentar till de 26 underofficerarnas platsannons.

6 GHT Underofficerare vid KA4 i strid för bättre löner Missnöjet bland underofficerarna inom kustartilleriet har nu tagit sig ännu ett drastiskt uttryck: 26 underofficerare vid Älvsborgs Kustartilleriregemente i Göteborg, KA 4, har via annons sökt civila arbeten. Löner som släpar efter jämfört med den civila arbetsmarknaden och dåliga befordrings-möjligheter utan motsvarighet inom andra försvarsgrenar - är de främsta orsakerna till underofficerarnas annons. Tidigare har underofficerare vid kustartilleriet i Karlskrona gått till aktion. Våra löner släpar efter sedan lång tid tillbaka, säger ordföranden i underofficersföreningen vid KA 4 flaggjunkare Harry Nyström. Han deltog inte själv i aktionen, men anser den vara en naturlig följd av att underofficerarna fått stå vid sidan av och betrakta löneutvecklingen på den civila arbetsmarknaden. Aktionen är helt enkelt ett försök från de yngre att skapa sig en ny och mera lönsam framtid. För underofficerarna över de 40 är problemen betydligt värre. De har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och dessutom har de bara femton år kvar till pensionen vid 55. Dagens situation inom kustartilleriet beror på försvarsgrenens våldsamma utveckling under krigsåren utökades kustartilleriet från två till fem förband. Det medför att medelåldern längst upp i befordringsgången är hög idag. En skevhet som inte finns på andra håll i försvaret. En underofficer i kustartilleriet kan ligga fyra lönegrader under en jämnårig med samma tjänst och samma utbildning i armen. Pågående utredningar, bl.a. marinens befälsutredning, gör att vi inte

7 kan komma till förhandlingsbordet, säger flaggjunkare Nyström. Förbundet har försökt att föra fram problemen, men man har att göra med en statlig arbetsgivare och svaret blir beständigt ett hänvisande till att "utredning pågår". STORT MISSTAG Flaggjunkare Nyström bekräftar att annonsen verkligen syftade till att få fram civila arbeten och att den inte enbart var menad som en demonstration. Han bedömer riskerna som stora att framför allt de yngre kommer att lämna försvaret om de blir erbjudna arbeten på den civila marknaden. En hake är dock att underofficerarna har sex månaders uppsägning. De flesta civila arbetsgivare backar ur när de måste vänta så pass länge exempel finns. På det lokala planet anser vi nog att den här klausulen innebär ett stort misstag, även om vårt förbund gått med på det. Fast man får ju komma ihåg att den gäller i den andra riktningen också, säger flaggjunkare Nyström. PROBLEMEN ÖKAR Missnöjet inom kustartilleriets underofficerskår är ingen nyhet, men har nu spetsats till genom de 26 KA 4-befälens aktion. Avgångarna har ökat på senare tid och därigenom ökar också problemen för förbandet. Och inte minst för de kvarvarande underofficerarna, som får ta på sig mer arbete medan man försöker fylla vakanserna. Den nuvarande proppen i befordringsgången räknar man med att ha kvar till 76/77. Då kommer läget att lätta. Men ännu en faktor har dykt upp som gör de yngre KA-underofficerarnas tillvaro osäker: förslagen att höja den militära pensionsåldern. Höjs underofficerarnas pensionsålder till 60 år kommer alltså problemen att finnas kvar för de yngre i ytterligare fem år.

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Men... tekniklärare Rune Johansson ser inga fördelar alls.

Men... tekniklärare Rune Johansson ser inga fördelar alls. Det var i kompletteringspropositionen, som lades på riksdagens bord i april, som skolminister Göran Persson presenterade planerna på att låta kommunerna ta hela ansvaret för skolan. Är det bra för lärarna

Läs mer

guiden 40-plussarna åker i papperskorgen

guiden 40-plussarna åker i papperskorgen guiden Tema: ÅLDERSDISKRIMINERING 40-plussarna åker i papperskorgen Personnumret har blivit en sorteringsfaktor vid rekrytering. Michael Strauss, vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Go Veteran,

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

Yttrande över Scenkonstpensionsutredningens betänkande (SOU 2009:50) 1. Inledande synpunkter

Yttrande över Scenkonstpensionsutredningens betänkande (SOU 2009:50) 1. Inledande synpunkter Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sänds även per e-post till: registrator@finance.ministry.se handläggare: Åsa Hollmén Stockholm den 29 oktober 2009 Yttrande över Scenkonstpensionsutredningens

Läs mer

Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga?

Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga? Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga? Av Göran Arrius Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r 1 2015 Sid 15-20 Ledamoten GÖRAN ARRIUS Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga? Inträdesanförande

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer