Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version"

Transkript

1 Framtidsvägar Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version av boken Karriärvägar av Norman E. Amundsens & Gray R. Poehnell Maria Forsenius och Anne-Charlotte Johansson Studie-och yrkesvägledare Gymnasieförvaltningen Mölndals stad 1

2 Innehåll 1. Kunskap om dig själv 1:1 Vem är du? 4 1:2 Vad vill du? 5 1:3 Diskussionsfrågor 6 1:4 Att tänka på 7 2. Intressen 2:1 Vilka är dina intressen? 8 2:2 Dina intressen 9 2:3 Din blomma; dina intressen Värderingar 3:1 Vilka är dina värderingar? 11 3:2 Dina värderingar om studier? 12 3:3 Dina värderingar om arbete? Färdigheter 4:1 Dina färdigheter :2 Dina överförbara färdigheter :3 Dina överförbara färdigheter, forts. 4:4 Dina överförbara färdigheter, forts 4:5 Dina överförbara färdigheter, forts 5. Personliga egenskaper 5:1 Upptäck dina personliga egenskaper 19 5:2 Dina personliga egenskaper? 20 5:3 Din blomma; dina personliga egenskaper 21 2

3 6. Omdömen av andra 6:1 Viktiga personer 22 6:2 Hur uppfattar du mig? 23 6:3 Din blomma; Viktiga personer Dina arbetslivserfarenheter 7:1 Utforska dina fritidsaktiviteter och erfarenheter av arbetslivet 25 7:2 Praktikerfarenheter 26 7:3 Mina erfarenheter av arbetslivet Dina fritidsaktiviteter 8:1 Fritidsaktivitet 28 8:2 Min blomma Fritidsaktiviter 29 8:3 Nästa steg 30 8:4 Avslutning 31 3

4 1:1 Vem är du? Framtidsplaneringen ska bli din. Målet är att komma fram till vad som känns rätt för dig när det gäller både utbildning och arbete. Hur ser du på dig själv? Skall du sälja akvarium eller skall jag du kanske bli kock? Det gäller alltså att tänka sig in i olika roller. Försök att tänka på mindre vanliga roller. Personer som arbetar med vissa arbetsuppgifter har ofta specifika egenskaper. Välj ut ett arbete och fundera över vilka egenskaper som är speciella för det arbetet. När du gått igenom alla delarna i blomman som du ser här nedanför, har du fått kunskap om dig och dina personliga, starka sidor. Det kommer då att bli då lättare att ta beslut som gäller din framtid. Arbetslivs erfarenheter Fritid Omdömen Intres sen Framtids mål Personlig egen skaper Värderingar Färdigheter 4

5 1:2 Vad vill du? Du går kanske i grund eller gymnasieskolan och skall förbereda dig inför att välja utbildning, praktik eller arbete. Det här materialet kommer att göra dina val mer medvetna. Med hjälp av frågor och svar kommer du att öka din självkännedom. Uppfattningar om utbildning och arbete Kryssa i dom påståenden som du tycker stämmer. Det är viktigt att välja rätt eftersom jag kommer att arbeta med detta livet ut. Det är lättare att få bra betyg på ett praktiskt program. En studie och yrkesvägledare kan tala om för mig vad jag skall söka till eller vad jag skall arbeta med. Det är meningslöst att studera eftersom det är så svårt att komma in. Det är bäst att skicka ut många *CV när jag söker arbete. Det är alltid bra att läsa så många kurser som möjligt på högskola eller universitet. Det räcker att gå ett praktiskt program och då får jag jobb. Kraven i arbetslivet kommer att öka hela tiden och då är det viktigt att satsa på utbildning. *CV Curriculum Vitae, ett latinskt ord för levnadsbeskrivning, eller en kort skriftlig, beskrivning om vad du gjort under en period. 5

6 Diskussionsfrågor 1:3 Jobb livet ut Framtiden kan förändras ganska snabbt. Äldre utbildningar försvinner och det kommer nya. Arbeten förändras med tiden och du kan komma i ett läge där jag ska bestämma mig om jag ska välja en ny utbildning eller nytt arbete. Finns det andra lösningar? Val som gör det lättare att få betyg? Det gäller att tycka om utbildningens ämnen och vara tillräckligt bra på karaktärsämnena annars kan det bli tufft. Studie- och yrkesvägledaren ger råd? Du kan få stöttning i ditt beslut men själva beslutet tar du själv. Svårt att komma in? Det finns alltid en lösning. Vägen kanske blir längre. CV Att skriva CV kan vara ett sätt. Det går också bra att söka jobb genom att använda dina kontakter, ringa eller besöka arbetsplatsen. När du skriver ett CV kan det vara bra att skriva det så att det passar in på det arbete du söker. Läsa så många kurser som möjligt? Det gäller framförallt att läsa program eller kurser som känns bra för dig och som även är gångbara på arbetsmarknaden. Praktiska utbildningsprogram Efter vissa utbildningar är det lättare att få ett arbete och efter andra är det svårare. Det beror naturligtvis även på hur arbetsmarknaden ser ut. Kraven ökar Skall du gå en lång eller kortare utbildning? För att svara på den frågan är det viktigt att veta om du är en praktiskt intresserad person eller en studieintresserad, eller om du kanske rentav vill kombinera båda möjligheterna. När du har tänkt igenom detta blir det lättare för dig att välja mellan en kort eller lång utbildning. *CV Curriculum Vitae, ett latinskt ord för levnadsbeskrivning, eller en kort beskrivning om vad du gjort under en period. 6

7 1:4 Att tänka på när du gör ditt val För att ditt val ska passa dig för en kortare eller längre tid behöver du tänka igenom några faktorer som kan vara avgörande för om du ska välja en utbildning eller arbete. Har du tänkt på vad detta kan vara? Om du exempelvis är allergisk mot ett ämne är det antagligen direkt olämpligt att utsätta sig för detta ämne i arbetet. Det kan ibland finnas vissa typer av arbete som skulle kunna vara opassande för dig. Här ser du exempel på några faktorer att fundera över när det gäller din hälsa och prestation. Allergi Rygg eller knäproblem Stresskänslighet Vi kan naturligtvis inte här räkna upp alla områden du bör tänka på när du väljer utbildning och arbete. När du funderar på vad du absolut inte ska utsätta dig för kan du försöka ringa in dessa områden och ta hänsyn till dem när du går en utbildning eller väljer jobb. Värt att lägga märke till är att vissa personer satsar på en idrottskarriär, trots att de i någon utsträckning är begränsade. Detta är naturligtvis individuellt. Att inte vara så bra på matematik kan upplevas som begränsande. Det betyder inte att du inte kan bli bättre på matematik längre fram, men ditt val bör kännas realistiskt, rätt och smart just nu för att du ska känna dig nöjd med resultatet längre fram. 7

8 2:1 Vilka är dina intressen? När du väljer ett yrke väljer du oftast utifrån den uppfattning du har om ett arbete. Att arbeta betyder att du skall genomföra olika arbetsuppgifter. Hur du genomför ditt arbete påverkar andra personer i din omgivning. Vilken utbildning du har är också avgörande för hur du lyckas på din arbetsplats. Faktorer som intressen och värderingar spelar också in. Det vi ska ta upp i denna övning är dina intressen. Du skall därför fundera ut vad du har för intressen. Intressen har att göra med vad du tycker om eller inte tycker om. Förmåga däremot, är på vilket sätt du utför dina uppgifter. När det gäller intressen är det viktigt att du funderar på vad du skulle vilja göra och samtidigt vad du inte skulle vilja göra. Tänk på vad du har gjort hittills när du går igenom dina intressen. Glöm inte att ta med vad du gör på din fritid. Du kanske har ett specialintresse som gett dig kunskaper som du har nytta av i andra sammanhang. Intressen Framtids målsättning 8

9 2:2 Dina intressen Vad gillar du att göra? Vad tycker du inte om? Var tydlig när du skriver vad du tycker om i vänsterkolumnen och vad du inte tycker om att göra i högerkolumnen inom varje område. Det kan gälla, sysslor, relationer, bedömningar, framtidsmöjligheter och mycket annat. På praktiken Jag tycker om.. Jag tycker inte om På fritiden I skolan Drömmar 9

10 2:3 Din blomma: Intressen 1. Gå igenom vad du tyckte om och inte tyckte om i övningsblad 3:2 Omvandla det du inte tycker om till det som du tycker om. Kan du hitta något mönster i dina intressen? Har de förändrats med tiden? 2. Skriv ner de intressen som du kommit fram till här på sidan. 3. Välj ut de fem viktigaste och skriv in dem i listan nedanför

11 3:1 Vilka är dina värderingar? Värderingar diskuteras sällan. Värderingar är ett uttryck för vad du gillar respektive ogillar. Exempel på värderingar kan vara att du tycker att det är viktigt för dig att få vara kreativ eller fungera som en problemlösare. Men det kan även gälla hur du värderar andra personer och roller. Dina val av studier och arbete beror många gånger på vad du har för värderingar. Det kan vara viktigt att du och din omgivning har liknande värderingar. Intressen Framtids mål Värderingar Ju bättre dina värderingar stämmer överens med dina val desto bättre lyckas du med dina planer. Värderingar kan ändras under livets gång. Det du tyckte var viktigt som femtonåring, kanske känns mindre viktigt när du är trettio. Frågan är alltså vilka studier väljer du? Vad är den viktigaste orsaken till ditt val? Om du har haft ett arbete eller en praktikplats. Vad var det som gjorde att du trivdes? Om du slutade på arbetet eller praktikplatsen. Hur kom det sig att du slutade? Det är sällan studier och arbete helt stämmer överens med alla dina värderingar. Det viktigaste är att veta vilka värderingar som är viktiga för just dig. 11

12 3:2 Dina värderingar om studier Jag vill Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 1. att det skall vara roliga ämnen 2. ha flera praktiska ämnen 3. ha kreativa ämnen 4. ha mycket matematik, fysik och biologi 5. läsa ett ämne i taget 6. helst han nya datorer ha engagerade lärare ha utlandspraktik att det leder till ett arbete ha en trivsam skolmiljö eget förslag 12

13 3:3 Dina värderingar om arbete Jag vill.. Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 1 få ett fast arbete ha ett arbete där jag har nytta av mina färdigheter ha fasta arbetstider bestämma över mitt arbete att arbetet är utvecklande utbilda mig i arbetet ha varierande arbetsuppgifter förstå vad arbetet går ut på arbeta med mål som ger resultat längre fram kunna avancera och få mer ansvar egen tanke 13

14 4:1 Dina färdigheter En färdighet är något du är bra på. Den är också något du lärt dig. En del färdigheter får du genom extraarbete eller genom att syssla med dina intressen. För att förstå färdigheter behöver du veta vilka krav ett speciellt yrke ställer på dig. Det som du nu skall fundera över är det som kallas överförbara färdigheter. En person som arbetar extra i en livsmedelsaffär hanterar, kontrollerar varor och tar emot betalning. Färdigheter för detta arbete blir, färdighet gentemot kunderna, färdighet med varorna och färdighet med pengar. Tyvärr underskattar vissa personer de färdigheter de har vilket kan leda till att de även begränsar sig i sina val av utbildning och arbete. Färdigheter och förmågor som utvecklas behöver inte alltid höra ihop med ett särskilt yrke eller yrkestitel utan kan användas i en mängd olika arbeten eller i andra sociala situationer och sammanhang. Det innebär i praktiken att om du identifierar dina färdigheter kan de passa in i olika yrken. Du skall nu försöka hitta dina överförda färdigheter. I arbetsblad 5:2 skall du skriva upp dina överförbara färdigheter. Intres sen Framtids mål Värderingar Färdigheter 14

15 4:2 Dina färdigheter Vilka positiva erfarenheter har du av att lyckas bra med något du gjort på din fritid, i din utbildning eller under din praktik? Skriv ner det som du lyckats bra med. Det gäller både på studierna, fritiden eller på annat sätt. Skriv om tillfället då du använt dig av minst två av dina färdigheter. Hur gick det till? Vad har du haft nytta av färdigheten? Är det något du kan använda vid andra tillfällen? Du får gärna komplettera det du skrivit. Du kan komma på detaljer i efterhand. Fråga en kompis eller en annan person om dina färdigheter. Kanske de kan ge fler förslag. 15

16 4:3 Dina överförbara färdigheter Markera de färdigheter som du tror att du har utvecklat hittills. Kommer du på någon annan färdighet som du tycker att du har och som inte finns med kan lägga till den. Administrativa färdigheter Ordna Registrera Organisera Inköpa Sortera Jobba med information Inspektera Ekonomiska färdigheter Beräkna Budgetera Redovisa Planera Analysera Granska Kalkylera Praktiska färdigheter Renovera Montera Mäta Köra Reparera Konstruera Gräva 16

17 4:3 Dina överförbara färdigheter Pedagogiska färdigheter Klargöra Instruera Stimulera Anpassa Bedöma Vägleda Kreativa färdigheter Designa Agera Skapa Uppfinna Arrangera Utveckla Forma Servicefärdigheter Förbereda Ge råd Visa Förklara Assistera Informera Sälja Hjälpande färdigheter Lyssna Vägleda Diagnostisera Vårda Hänvisa Klargöra Diagnostisera 17

18 4:3 Dina överförbara färdigheter Utforskande färdigheter Undersöka Sammanfatta Organisera Tolka Hämta information Intervjua Värdera Kommunikativa färdigheter Förhandla Övertyga Föreläsa Tolka Formulera Skriva Debattera Organisatoriska färdigheter Samordna Utvärdera Granska Styra Prioritera Planera Tekniska färdigheter Programmera Konstruera Beräkna Tillverka Uppgradera Manövrera Underhålla 18

19 5:1 Upptäck dina personliga egenskaper Det är viktigt att inte bara att hitta sina färdigheter utan även dina personliga egenskaper. De beskriver hur du förhåller dig till situationer eller människor. Exempel på egenskaper som beskriver dig kan vara, entusiastisk, tålmodig, energisk eller punktlig. Tänk nu igenom på vilket sätt du utför dina arbetsuppgifter och använd denna information när du funderar över utbildningsval eller yrkesval. Det kan ibland vara en hjälp att diskutera med någon annan vad du kommit fram till. Ditt mål är nu att ta reda på vilka personliga egenskaper som hjälpte dig att lyckas i andra sammanhang. Intressen Framtids mål Värdering Färdigheter Personlig egen skaper 19

20 5:2 Dina personliga egenskaper Markera de personliga egenskaper du har. Om du har några personliga egenskaper som inte finns med på listan, lägg dem längst ner. Vänlig Nyfiken Respektfull Riskbenägen Lyssnande Välvårdad Stresstålig Kreativ Verbal Entusiastisk Självständig Ordentlig Försiktig Originell Punktlig Konsekvent Fördomsfri Bestämd Lugn Öppen Noggrann Äventyrlig Tålmodig Flitig Generös Energisk Ödmjuk Uthållig Positiv Lättlärd Uppfinningsrik Utåtriktad Lojal Kvicktänkt Tålig Ärlig Känslig Analytisk Flexibel 20

21 5:3 Din blomma: Dina personliga egenskaper 1. Skriv ner några av dina personliga egenskaper på översta raderna 2. Välj sedan ut tre egenskaper som du placerar längst ner på sidan. Dina tre personliga egenskaper Framtids mål Intressen Värderingar Person liga egensk Färdig -heter 21

22 6:1 Viktiga personer Det är bra om du kan se dig själv från flera håll. Ett sätt att göra det är att fråga olika personer hur de ser på dig. Du kan ta reda på det genom att ge dem ett papper med några frågor. Frågorna hittar du på arbetsblad 6:2. Vilka är dina viktiga personer? Det kan vara någon i familjen, en kompis eller en lärare som känner dig väl. Ofta kan de berätta saker om dig som du kanske inte har upptäckt själv. Kopiera arbetsblad 6:2 och ge det till dina viktiga personer. Det sammanställer du sedan i arbetsblad 6:3. Fundera nu över vilka som är dina viktiga personer, rangordna dem och skriv varför de är viktiga för dig. Rangordna 1 till 5 Viktig person Varför personen är viktig 22

23 Hur uppfattar du mig? Besvara kort följande frågor. Det är viktigt att du ger ett ärligt svar. 6:2 Namn Vilka intresseområden har jag? Vilka saker är jag bra på? När gör jag riktigt bra ifrån mig? Vad skulle jag kunna bli bättre på? 23

24 6:3 Din blomma: Viktiga personer Skriv här nedanför namnet på personen som skrivit hur de uppfattar dig. Svaren du får skriver du sedan in efter personens namn. Här kan du få nya kunskaper om dig själv. Intressen Fem viktigaste upptäckterna om mig själv Framtids mål Värderingar Omdömen Färdigheter Personlig egen skaper 24

25 7:1 Utforska dina fritidsaktiviteter och erfarenheter av arbetslivet Ett CV eller en meritförteckning som det också kallas kan innehålla en lista på vad du har gjort tidigare. Det kan vara tidigare arbetsgivare om du haft jobb, men det kan också vara frivilligt arbete, hobbies och sportaktiviteter eller något du lärt dig i skolan. I en meritlista ska du ta med det som är viktigt för arbetsgivaren att veta om dig och som kan göra dig intressant. När du ser på dina erfarenheter kan du fundera på hur de stämmer överens med dina intressen, färdigheter, värderingar, personliga egenskaper och viktiga personer. Om du söker jobb kan du behöva undersöka hur arbetsmarknaden ser ut inom det område du är intresserad av. Finns det några färdigheter du skulle behöva utveckla? 25

26 7:2 Praktikerfarenhet Välj ett arbete eller en arbetsuppgift du provat på under din praktik, extrajobb eller sommarjobb. Yrke: Tidsperiod: Arbetsplats: Arbetsuppgifter: - Vad lyckades du med på din praktik/arbetsplats? Fick du någon särskild uppskattning? - Vad tyckte du om att lära dig? Vad gillade du och vad gillade du inte? Vad skulle du velat göra om du haft möjligheten? - Skriv en lista på de personliga egenskaper som hjälpte dig att lyckas med arbetsuppgifterna. - Vad var viktigt för dig under tiden du praktiserade/arbetade där? - Vem arbetade du med? Kan någon av dessa personer vara en viktig kontakt nu eller längre fram? - Upptäcker du något när du ser på det här och andra arbeten eller arbetsuppgifter som du haft 26

27 7:3 Min erfarenhet av arbetslivet 1. Skriv kortfattat ner de olika erfarenheter du har 2. Skriv, i blomman, de tre viktigaste insikterna du har kommit fram till när du går igenom dina erfarenheter av arbetslivet. Mina tre viktigaste arbetslivserfarenheter Intres sen Arbetsli vserfarenheter Framtids mål Värderingar Personliga egenskaper Omdömen Färdigheter 27

28 8:1 Fritidsaktiviteter Välj en fritidsaktivitet du utövar, eller har utövat tidigare. Fritidsaktivitet Tidsperiod: Förening/klubb/skola Aktivitet - Vad lyckades du med? Fick du någon särskild uppskattning? - Vad tyckte du om att lära dig? Vad gillade du och vad gillade du inte? Vad skulle du velat göra om du haft möjligheten? Skriv en lista på de personliga egenskaper som hjälpte dig att lyckas med ditt fritidsintresse. - Vilka personer har du lärt känna i samband med att du ägnat dig åt ditt fritidsintresse? Kan någon vara en viktig kontakt nu eller längre fram? 28

29 8:2 Min blomma Fritidsaktiviteter 1. Skriv kortfattat ner dina olika fritidsaktiviteter. 2. Skriv, i blomman, de tre viktigaste insikterna du har kommit fram till när du går igenom dina fritidsaktiviteter Mina tre viktigaste insikter om mina fritidsaktiviteter Intressen Arbetsliv erfarenheter Fritid Framtids mål Personlig egenskaper Omdömen Värderingar Färdigheter 29

30 8:3 Nästa steg Du har ett mål som (hägrar). Vad är det du måste göra för att komma dit? Vilka problem finns längs vägen? Hur skall du hantera problemen? När du planerar ditt nästa steg. Tänk på det du kan göra något åt (gott uppförande, vara förberedd). Det som du själv inte kan påverka kan du inte ta ansvar för. Mitt nästa steg 1. Vad är det jag speciellt måste göra (sätta igång eller upphöra med) för att förverkliga mina mål? 2. Vad kan jag göra som ett första steg? 3. När skall jag ta första steget? 4. Vilka problem kan jag möta under vägen? 5. Hur skall jag hantera dessa problem? 30

31 8:4 Avslutning Nu har du gått igenom materialet. Spara dina noteringar. Tag fram dem när du kommer till en ny valsituation. Gå igenom materialet igen och ändra svaren till den situation du är i just nu. Du kan komma fram till ett annat resultat jämfört med första gången. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av materialet. Lycka till med dina framtida planer! 31

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter Sida 1/6 Identifiera dina arbetsuppgifter En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i din

Läs mer

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan.

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan. Namn Datum Vad motiverar dig? Vad vill du göra efter gymnasietidens slut? För att kunna matcha dig på bästa sätt mot vidare studier eller arbete behöver vi veta vad du gillar, vad som motiverar dig, lite

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Uppgifter och övningar från Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden

Uppgifter och övningar från Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden från Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden LÄRARHANDLEDNING - FÖR PEDAGOGER, STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Sida: 2 av 9 Innehåll Det här dokumentet innehåller uppgifter till

Läs mer

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR?

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? 01 LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? Tid: 80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Träffgrupp: Praktik och arbete

Träffgrupp: Praktik och arbete Träffgrupp: Praktik och arbete Datum: K U R S D E LTAG A R E N S NA M N Inbjudan Träffgrupp: Praktik och arbete När: Var: Vad: Syftet med träffarna är att få tips och idéer som kan göra det lättare för

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Bilaga 2 Validering mot Städ- och servicekompetens Valideringsmanual Steg 1 Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Steg

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9)

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Ut i arbetslivet De unga lever i nuet, men drömmer om framtiden. En stor fråga är vad man ska välja att jobba med. Målet för lektionen Ut i arbetslivet är att

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Inom YES kan man utbilda sig till:

Inom YES kan man utbilda sig till: På Basta, vackert beläget några mil utanför Södertälje vid sjön Vällingen, finns Yrkes- och Entreprenörsutbildningen YES. En filial till YES finns också i Arbetsmarknadscentrums lokaler i Södertälje på

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet Industritekniska programmet IN Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

KUNSKAP & FRAMTID 13 15 NOVEMBER

KUNSKAP & FRAMTID 13 15 NOVEMBER MÄSSKLAR PÅ 10 MINUTER KUNSKAP & FRAMTID 13 15 NOVEMBER 2014 www.kunskapframtid.se HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på 10 minuter. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning Arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning Nybyggeskolan 2013-2014 Linda Brüdigam Studie- och yrkesvägledare, Nybyggeskolan, Västerås 2013-14 Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning på Nybyggeskolan

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

En slipad ansökan - Cv och personligt brev

En slipad ansökan - Cv och personligt brev En slipad ansökan - Cv och personligt brev Upplägg Kort om Jusek Cv/meritförteckning - Syfte och mål - Mall för CV - Trendspaning Det personliga brevet - Syfte och mål - Frågor att besvara - Tips Intervjun

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Vad jobbar en hälsopedagog med?

Vad jobbar en hälsopedagog med? Vad jobbar en hälsopedagog med? En analys av utannonserade tjänster som hälsopedagog eller motsvarande Författare: Jan Karlsson Analys av utannonserade tjänster som hälsopedagog eller motsvarande 1 Bakgrund

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Att använda svenska 4

Att använda svenska 4 Att använda svenska 4 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning 2015

Studie- och yrkesvägledning 2015 Studie- och yrkesvägledning 2015 Sunne kommun Sunne kommuns studie- och yrkesvägledning Sunne skolors vision Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Genom hela skoltiden skall studie-

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer