Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version"

Transkript

1 Framtidsvägar Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version av boken Karriärvägar av Norman E. Amundsens & Gray R. Poehnell Maria Forsenius och Anne-Charlotte Johansson Studie-och yrkesvägledare Gymnasieförvaltningen Mölndals stad 1

2 Innehåll 1. Kunskap om dig själv 1:1 Vem är du? 4 1:2 Vad vill du? 5 1:3 Diskussionsfrågor 6 1:4 Att tänka på 7 2. Intressen 2:1 Vilka är dina intressen? 8 2:2 Dina intressen 9 2:3 Din blomma; dina intressen Värderingar 3:1 Vilka är dina värderingar? 11 3:2 Dina värderingar om studier? 12 3:3 Dina värderingar om arbete? Färdigheter 4:1 Dina färdigheter :2 Dina överförbara färdigheter :3 Dina överförbara färdigheter, forts. 4:4 Dina överförbara färdigheter, forts 4:5 Dina överförbara färdigheter, forts 5. Personliga egenskaper 5:1 Upptäck dina personliga egenskaper 19 5:2 Dina personliga egenskaper? 20 5:3 Din blomma; dina personliga egenskaper 21 2

3 6. Omdömen av andra 6:1 Viktiga personer 22 6:2 Hur uppfattar du mig? 23 6:3 Din blomma; Viktiga personer Dina arbetslivserfarenheter 7:1 Utforska dina fritidsaktiviteter och erfarenheter av arbetslivet 25 7:2 Praktikerfarenheter 26 7:3 Mina erfarenheter av arbetslivet Dina fritidsaktiviteter 8:1 Fritidsaktivitet 28 8:2 Min blomma Fritidsaktiviter 29 8:3 Nästa steg 30 8:4 Avslutning 31 3

4 1:1 Vem är du? Framtidsplaneringen ska bli din. Målet är att komma fram till vad som känns rätt för dig när det gäller både utbildning och arbete. Hur ser du på dig själv? Skall du sälja akvarium eller skall jag du kanske bli kock? Det gäller alltså att tänka sig in i olika roller. Försök att tänka på mindre vanliga roller. Personer som arbetar med vissa arbetsuppgifter har ofta specifika egenskaper. Välj ut ett arbete och fundera över vilka egenskaper som är speciella för det arbetet. När du gått igenom alla delarna i blomman som du ser här nedanför, har du fått kunskap om dig och dina personliga, starka sidor. Det kommer då att bli då lättare att ta beslut som gäller din framtid. Arbetslivs erfarenheter Fritid Omdömen Intres sen Framtids mål Personlig egen skaper Värderingar Färdigheter 4

5 1:2 Vad vill du? Du går kanske i grund eller gymnasieskolan och skall förbereda dig inför att välja utbildning, praktik eller arbete. Det här materialet kommer att göra dina val mer medvetna. Med hjälp av frågor och svar kommer du att öka din självkännedom. Uppfattningar om utbildning och arbete Kryssa i dom påståenden som du tycker stämmer. Det är viktigt att välja rätt eftersom jag kommer att arbeta med detta livet ut. Det är lättare att få bra betyg på ett praktiskt program. En studie och yrkesvägledare kan tala om för mig vad jag skall söka till eller vad jag skall arbeta med. Det är meningslöst att studera eftersom det är så svårt att komma in. Det är bäst att skicka ut många *CV när jag söker arbete. Det är alltid bra att läsa så många kurser som möjligt på högskola eller universitet. Det räcker att gå ett praktiskt program och då får jag jobb. Kraven i arbetslivet kommer att öka hela tiden och då är det viktigt att satsa på utbildning. *CV Curriculum Vitae, ett latinskt ord för levnadsbeskrivning, eller en kort skriftlig, beskrivning om vad du gjort under en period. 5

6 Diskussionsfrågor 1:3 Jobb livet ut Framtiden kan förändras ganska snabbt. Äldre utbildningar försvinner och det kommer nya. Arbeten förändras med tiden och du kan komma i ett läge där jag ska bestämma mig om jag ska välja en ny utbildning eller nytt arbete. Finns det andra lösningar? Val som gör det lättare att få betyg? Det gäller att tycka om utbildningens ämnen och vara tillräckligt bra på karaktärsämnena annars kan det bli tufft. Studie- och yrkesvägledaren ger råd? Du kan få stöttning i ditt beslut men själva beslutet tar du själv. Svårt att komma in? Det finns alltid en lösning. Vägen kanske blir längre. CV Att skriva CV kan vara ett sätt. Det går också bra att söka jobb genom att använda dina kontakter, ringa eller besöka arbetsplatsen. När du skriver ett CV kan det vara bra att skriva det så att det passar in på det arbete du söker. Läsa så många kurser som möjligt? Det gäller framförallt att läsa program eller kurser som känns bra för dig och som även är gångbara på arbetsmarknaden. Praktiska utbildningsprogram Efter vissa utbildningar är det lättare att få ett arbete och efter andra är det svårare. Det beror naturligtvis även på hur arbetsmarknaden ser ut. Kraven ökar Skall du gå en lång eller kortare utbildning? För att svara på den frågan är det viktigt att veta om du är en praktiskt intresserad person eller en studieintresserad, eller om du kanske rentav vill kombinera båda möjligheterna. När du har tänkt igenom detta blir det lättare för dig att välja mellan en kort eller lång utbildning. *CV Curriculum Vitae, ett latinskt ord för levnadsbeskrivning, eller en kort beskrivning om vad du gjort under en period. 6

7 1:4 Att tänka på när du gör ditt val För att ditt val ska passa dig för en kortare eller längre tid behöver du tänka igenom några faktorer som kan vara avgörande för om du ska välja en utbildning eller arbete. Har du tänkt på vad detta kan vara? Om du exempelvis är allergisk mot ett ämne är det antagligen direkt olämpligt att utsätta sig för detta ämne i arbetet. Det kan ibland finnas vissa typer av arbete som skulle kunna vara opassande för dig. Här ser du exempel på några faktorer att fundera över när det gäller din hälsa och prestation. Allergi Rygg eller knäproblem Stresskänslighet Vi kan naturligtvis inte här räkna upp alla områden du bör tänka på när du väljer utbildning och arbete. När du funderar på vad du absolut inte ska utsätta dig för kan du försöka ringa in dessa områden och ta hänsyn till dem när du går en utbildning eller väljer jobb. Värt att lägga märke till är att vissa personer satsar på en idrottskarriär, trots att de i någon utsträckning är begränsade. Detta är naturligtvis individuellt. Att inte vara så bra på matematik kan upplevas som begränsande. Det betyder inte att du inte kan bli bättre på matematik längre fram, men ditt val bör kännas realistiskt, rätt och smart just nu för att du ska känna dig nöjd med resultatet längre fram. 7

8 2:1 Vilka är dina intressen? När du väljer ett yrke väljer du oftast utifrån den uppfattning du har om ett arbete. Att arbeta betyder att du skall genomföra olika arbetsuppgifter. Hur du genomför ditt arbete påverkar andra personer i din omgivning. Vilken utbildning du har är också avgörande för hur du lyckas på din arbetsplats. Faktorer som intressen och värderingar spelar också in. Det vi ska ta upp i denna övning är dina intressen. Du skall därför fundera ut vad du har för intressen. Intressen har att göra med vad du tycker om eller inte tycker om. Förmåga däremot, är på vilket sätt du utför dina uppgifter. När det gäller intressen är det viktigt att du funderar på vad du skulle vilja göra och samtidigt vad du inte skulle vilja göra. Tänk på vad du har gjort hittills när du går igenom dina intressen. Glöm inte att ta med vad du gör på din fritid. Du kanske har ett specialintresse som gett dig kunskaper som du har nytta av i andra sammanhang. Intressen Framtids målsättning 8

9 2:2 Dina intressen Vad gillar du att göra? Vad tycker du inte om? Var tydlig när du skriver vad du tycker om i vänsterkolumnen och vad du inte tycker om att göra i högerkolumnen inom varje område. Det kan gälla, sysslor, relationer, bedömningar, framtidsmöjligheter och mycket annat. På praktiken Jag tycker om.. Jag tycker inte om På fritiden I skolan Drömmar 9

10 2:3 Din blomma: Intressen 1. Gå igenom vad du tyckte om och inte tyckte om i övningsblad 3:2 Omvandla det du inte tycker om till det som du tycker om. Kan du hitta något mönster i dina intressen? Har de förändrats med tiden? 2. Skriv ner de intressen som du kommit fram till här på sidan. 3. Välj ut de fem viktigaste och skriv in dem i listan nedanför

11 3:1 Vilka är dina värderingar? Värderingar diskuteras sällan. Värderingar är ett uttryck för vad du gillar respektive ogillar. Exempel på värderingar kan vara att du tycker att det är viktigt för dig att få vara kreativ eller fungera som en problemlösare. Men det kan även gälla hur du värderar andra personer och roller. Dina val av studier och arbete beror många gånger på vad du har för värderingar. Det kan vara viktigt att du och din omgivning har liknande värderingar. Intressen Framtids mål Värderingar Ju bättre dina värderingar stämmer överens med dina val desto bättre lyckas du med dina planer. Värderingar kan ändras under livets gång. Det du tyckte var viktigt som femtonåring, kanske känns mindre viktigt när du är trettio. Frågan är alltså vilka studier väljer du? Vad är den viktigaste orsaken till ditt val? Om du har haft ett arbete eller en praktikplats. Vad var det som gjorde att du trivdes? Om du slutade på arbetet eller praktikplatsen. Hur kom det sig att du slutade? Det är sällan studier och arbete helt stämmer överens med alla dina värderingar. Det viktigaste är att veta vilka värderingar som är viktiga för just dig. 11

12 3:2 Dina värderingar om studier Jag vill Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 1. att det skall vara roliga ämnen 2. ha flera praktiska ämnen 3. ha kreativa ämnen 4. ha mycket matematik, fysik och biologi 5. läsa ett ämne i taget 6. helst han nya datorer ha engagerade lärare ha utlandspraktik att det leder till ett arbete ha en trivsam skolmiljö eget förslag 12

13 3:3 Dina värderingar om arbete Jag vill.. Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 1 få ett fast arbete ha ett arbete där jag har nytta av mina färdigheter ha fasta arbetstider bestämma över mitt arbete att arbetet är utvecklande utbilda mig i arbetet ha varierande arbetsuppgifter förstå vad arbetet går ut på arbeta med mål som ger resultat längre fram kunna avancera och få mer ansvar egen tanke 13

14 4:1 Dina färdigheter En färdighet är något du är bra på. Den är också något du lärt dig. En del färdigheter får du genom extraarbete eller genom att syssla med dina intressen. För att förstå färdigheter behöver du veta vilka krav ett speciellt yrke ställer på dig. Det som du nu skall fundera över är det som kallas överförbara färdigheter. En person som arbetar extra i en livsmedelsaffär hanterar, kontrollerar varor och tar emot betalning. Färdigheter för detta arbete blir, färdighet gentemot kunderna, färdighet med varorna och färdighet med pengar. Tyvärr underskattar vissa personer de färdigheter de har vilket kan leda till att de även begränsar sig i sina val av utbildning och arbete. Färdigheter och förmågor som utvecklas behöver inte alltid höra ihop med ett särskilt yrke eller yrkestitel utan kan användas i en mängd olika arbeten eller i andra sociala situationer och sammanhang. Det innebär i praktiken att om du identifierar dina färdigheter kan de passa in i olika yrken. Du skall nu försöka hitta dina överförda färdigheter. I arbetsblad 5:2 skall du skriva upp dina överförbara färdigheter. Intres sen Framtids mål Värderingar Färdigheter 14

15 4:2 Dina färdigheter Vilka positiva erfarenheter har du av att lyckas bra med något du gjort på din fritid, i din utbildning eller under din praktik? Skriv ner det som du lyckats bra med. Det gäller både på studierna, fritiden eller på annat sätt. Skriv om tillfället då du använt dig av minst två av dina färdigheter. Hur gick det till? Vad har du haft nytta av färdigheten? Är det något du kan använda vid andra tillfällen? Du får gärna komplettera det du skrivit. Du kan komma på detaljer i efterhand. Fråga en kompis eller en annan person om dina färdigheter. Kanske de kan ge fler förslag. 15

16 4:3 Dina överförbara färdigheter Markera de färdigheter som du tror att du har utvecklat hittills. Kommer du på någon annan färdighet som du tycker att du har och som inte finns med kan lägga till den. Administrativa färdigheter Ordna Registrera Organisera Inköpa Sortera Jobba med information Inspektera Ekonomiska färdigheter Beräkna Budgetera Redovisa Planera Analysera Granska Kalkylera Praktiska färdigheter Renovera Montera Mäta Köra Reparera Konstruera Gräva 16

17 4:3 Dina överförbara färdigheter Pedagogiska färdigheter Klargöra Instruera Stimulera Anpassa Bedöma Vägleda Kreativa färdigheter Designa Agera Skapa Uppfinna Arrangera Utveckla Forma Servicefärdigheter Förbereda Ge råd Visa Förklara Assistera Informera Sälja Hjälpande färdigheter Lyssna Vägleda Diagnostisera Vårda Hänvisa Klargöra Diagnostisera 17

18 4:3 Dina överförbara färdigheter Utforskande färdigheter Undersöka Sammanfatta Organisera Tolka Hämta information Intervjua Värdera Kommunikativa färdigheter Förhandla Övertyga Föreläsa Tolka Formulera Skriva Debattera Organisatoriska färdigheter Samordna Utvärdera Granska Styra Prioritera Planera Tekniska färdigheter Programmera Konstruera Beräkna Tillverka Uppgradera Manövrera Underhålla 18

19 5:1 Upptäck dina personliga egenskaper Det är viktigt att inte bara att hitta sina färdigheter utan även dina personliga egenskaper. De beskriver hur du förhåller dig till situationer eller människor. Exempel på egenskaper som beskriver dig kan vara, entusiastisk, tålmodig, energisk eller punktlig. Tänk nu igenom på vilket sätt du utför dina arbetsuppgifter och använd denna information när du funderar över utbildningsval eller yrkesval. Det kan ibland vara en hjälp att diskutera med någon annan vad du kommit fram till. Ditt mål är nu att ta reda på vilka personliga egenskaper som hjälpte dig att lyckas i andra sammanhang. Intressen Framtids mål Värdering Färdigheter Personlig egen skaper 19

20 5:2 Dina personliga egenskaper Markera de personliga egenskaper du har. Om du har några personliga egenskaper som inte finns med på listan, lägg dem längst ner. Vänlig Nyfiken Respektfull Riskbenägen Lyssnande Välvårdad Stresstålig Kreativ Verbal Entusiastisk Självständig Ordentlig Försiktig Originell Punktlig Konsekvent Fördomsfri Bestämd Lugn Öppen Noggrann Äventyrlig Tålmodig Flitig Generös Energisk Ödmjuk Uthållig Positiv Lättlärd Uppfinningsrik Utåtriktad Lojal Kvicktänkt Tålig Ärlig Känslig Analytisk Flexibel 20

21 5:3 Din blomma: Dina personliga egenskaper 1. Skriv ner några av dina personliga egenskaper på översta raderna 2. Välj sedan ut tre egenskaper som du placerar längst ner på sidan. Dina tre personliga egenskaper Framtids mål Intressen Värderingar Person liga egensk Färdig -heter 21

22 6:1 Viktiga personer Det är bra om du kan se dig själv från flera håll. Ett sätt att göra det är att fråga olika personer hur de ser på dig. Du kan ta reda på det genom att ge dem ett papper med några frågor. Frågorna hittar du på arbetsblad 6:2. Vilka är dina viktiga personer? Det kan vara någon i familjen, en kompis eller en lärare som känner dig väl. Ofta kan de berätta saker om dig som du kanske inte har upptäckt själv. Kopiera arbetsblad 6:2 och ge det till dina viktiga personer. Det sammanställer du sedan i arbetsblad 6:3. Fundera nu över vilka som är dina viktiga personer, rangordna dem och skriv varför de är viktiga för dig. Rangordna 1 till 5 Viktig person Varför personen är viktig 22

23 Hur uppfattar du mig? Besvara kort följande frågor. Det är viktigt att du ger ett ärligt svar. 6:2 Namn Vilka intresseområden har jag? Vilka saker är jag bra på? När gör jag riktigt bra ifrån mig? Vad skulle jag kunna bli bättre på? 23

24 6:3 Din blomma: Viktiga personer Skriv här nedanför namnet på personen som skrivit hur de uppfattar dig. Svaren du får skriver du sedan in efter personens namn. Här kan du få nya kunskaper om dig själv. Intressen Fem viktigaste upptäckterna om mig själv Framtids mål Värderingar Omdömen Färdigheter Personlig egen skaper 24

25 7:1 Utforska dina fritidsaktiviteter och erfarenheter av arbetslivet Ett CV eller en meritförteckning som det också kallas kan innehålla en lista på vad du har gjort tidigare. Det kan vara tidigare arbetsgivare om du haft jobb, men det kan också vara frivilligt arbete, hobbies och sportaktiviteter eller något du lärt dig i skolan. I en meritlista ska du ta med det som är viktigt för arbetsgivaren att veta om dig och som kan göra dig intressant. När du ser på dina erfarenheter kan du fundera på hur de stämmer överens med dina intressen, färdigheter, värderingar, personliga egenskaper och viktiga personer. Om du söker jobb kan du behöva undersöka hur arbetsmarknaden ser ut inom det område du är intresserad av. Finns det några färdigheter du skulle behöva utveckla? 25

26 7:2 Praktikerfarenhet Välj ett arbete eller en arbetsuppgift du provat på under din praktik, extrajobb eller sommarjobb. Yrke: Tidsperiod: Arbetsplats: Arbetsuppgifter: - Vad lyckades du med på din praktik/arbetsplats? Fick du någon särskild uppskattning? - Vad tyckte du om att lära dig? Vad gillade du och vad gillade du inte? Vad skulle du velat göra om du haft möjligheten? - Skriv en lista på de personliga egenskaper som hjälpte dig att lyckas med arbetsuppgifterna. - Vad var viktigt för dig under tiden du praktiserade/arbetade där? - Vem arbetade du med? Kan någon av dessa personer vara en viktig kontakt nu eller längre fram? - Upptäcker du något när du ser på det här och andra arbeten eller arbetsuppgifter som du haft 26

27 7:3 Min erfarenhet av arbetslivet 1. Skriv kortfattat ner de olika erfarenheter du har 2. Skriv, i blomman, de tre viktigaste insikterna du har kommit fram till när du går igenom dina erfarenheter av arbetslivet. Mina tre viktigaste arbetslivserfarenheter Intres sen Arbetsli vserfarenheter Framtids mål Värderingar Personliga egenskaper Omdömen Färdigheter 27

28 8:1 Fritidsaktiviteter Välj en fritidsaktivitet du utövar, eller har utövat tidigare. Fritidsaktivitet Tidsperiod: Förening/klubb/skola Aktivitet - Vad lyckades du med? Fick du någon särskild uppskattning? - Vad tyckte du om att lära dig? Vad gillade du och vad gillade du inte? Vad skulle du velat göra om du haft möjligheten? Skriv en lista på de personliga egenskaper som hjälpte dig att lyckas med ditt fritidsintresse. - Vilka personer har du lärt känna i samband med att du ägnat dig åt ditt fritidsintresse? Kan någon vara en viktig kontakt nu eller längre fram? 28

29 8:2 Min blomma Fritidsaktiviteter 1. Skriv kortfattat ner dina olika fritidsaktiviteter. 2. Skriv, i blomman, de tre viktigaste insikterna du har kommit fram till när du går igenom dina fritidsaktiviteter Mina tre viktigaste insikter om mina fritidsaktiviteter Intressen Arbetsliv erfarenheter Fritid Framtids mål Personlig egenskaper Omdömen Värderingar Färdigheter 29

30 8:3 Nästa steg Du har ett mål som (hägrar). Vad är det du måste göra för att komma dit? Vilka problem finns längs vägen? Hur skall du hantera problemen? När du planerar ditt nästa steg. Tänk på det du kan göra något åt (gott uppförande, vara förberedd). Det som du själv inte kan påverka kan du inte ta ansvar för. Mitt nästa steg 1. Vad är det jag speciellt måste göra (sätta igång eller upphöra med) för att förverkliga mina mål? 2. Vad kan jag göra som ett första steg? 3. När skall jag ta första steget? 4. Vilka problem kan jag möta under vägen? 5. Hur skall jag hantera dessa problem? 30

31 8:4 Avslutning Nu har du gått igenom materialet. Spara dina noteringar. Tag fram dem när du kommer till en ny valsituation. Gå igenom materialet igen och ändra svaren till den situation du är i just nu. Du kan komma fram till ett annat resultat jämfört med första gången. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av materialet. Lycka till med dina framtida planer! 31

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan.

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan. Namn Datum Vad motiverar dig? Vad vill du göra efter gymnasietidens slut? För att kunna matcha dig på bästa sätt mot vidare studier eller arbete behöver vi veta vad du gillar, vad som motiverar dig, lite

Läs mer

Din. guide till. jobb & studier

Din. guide till. jobb & studier Din guide till jobb & studier 1 New City personliga möten, stöd och en länk till utveckling både för individen och samhället i stort. New City är ett projekt som bedrivs under 2009-2011 och vänder sig

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan Mål och riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning på Välkommaskolan Alla vinner på väl underbyggda val! Sammanställt av Erika Larsson och Ulla Wallgren Studie- och yrkesvägledare vid Välkommaskolan utifrån

Läs mer

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter Sida 1/6 Identifiera dina arbetsuppgifter En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i din

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Skrivinstruktion CV EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion CV EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion CV EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Om skrivinstruktionen... 2 Att skriva CV... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Uppgifter och övningar från Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden

Uppgifter och övningar från Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden från Väglednings- och informationsmaterial om den svenska arbetsmarknaden LÄRARHANDLEDNING - FÖR PEDAGOGER, STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Sida: 2 av 9 Innehåll Det här dokumentet innehåller uppgifter till

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Studie- och yrkesorientering är en lång process och en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN 2014-01-10 1 ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-02-10, 1 2014-01-10 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR?

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? 01 LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? Tid: 80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

ALLMÄNT. När använder man sitt cv? Man använder sitt cv när man ansöker om studieplats eller ett arbete.

ALLMÄNT. När använder man sitt cv? Man använder sitt cv när man ansöker om studieplats eller ett arbete. Curriculum vitae ALLMÄNT... 2 Vad är ett cv?... 2 När använder man sitt cv?... 2 När skriver man sitt cv?... 2 Vad ska man tänka på när man skriver sitt cv?... 2 BIG no-no's... 2 Behöver man nåt mer än

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

Träffgrupp: Praktik och arbete

Träffgrupp: Praktik och arbete Träffgrupp: Praktik och arbete Datum: K U R S D E LTAG A R E N S NA M N Inbjudan Träffgrupp: Praktik och arbete När: Var: Vad: Syftet med träffarna är att få tips och idéer som kan göra det lättare för

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Karriärpaketet Vägar vidare. till kunskap om studier och arbetsliv

Karriärpaketet Vägar vidare. till kunskap om studier och arbetsliv Karriärpaketet Vägar vidare till kunskap om studier och arbetsliv Om karriärpaketet Till dig som vägleder/coachar elever på väg ut i studier eller arbetsliv! Karriärpaketet har utvecklats vid Loughbourough

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Bilaga 2 Validering mot Städ- och servicekompetens Valideringsmanual Steg 1 Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Steg

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Inom YES kan man utbilda sig till:

Inom YES kan man utbilda sig till: På Basta, vackert beläget några mil utanför Södertälje vid sjön Vällingen, finns Yrkes- och Entreprenörsutbildningen YES. En filial till YES finns också i Arbetsmarknadscentrums lokaler i Södertälje på

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Samverkan Skola Arbetsliv

Samverkan Skola Arbetsliv Vetlanda kommun Barn- och utbildningskansliet 2011-03-09 Arbetsplan för Samverkan Skola Arbetsliv Gällande fr. o. m 2011-08-01 Bakgrund I skolans uppdrag ingår att eleverna ska vara aktiva och deltagande

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Valentino Berti MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Hur skall CV se ut? Det personliga brevet Anställningsintervjun Hålla sig anställningsbar

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Arbetsplan för. amverkan. kola. rbetsliv. Gäller från 1 augusti 2011

Arbetsplan för. amverkan. kola. rbetsliv. Gäller från 1 augusti 2011 Arbetsplan för S amverkan S kola A rbetsliv Gäller från 1 augusti 2011 Vetlanda kommun Barn- och utbildningskansliet 574 80 Vetlanda Telefon 0383-972 85 E-post utbildning@vetlanda.se www.vetlanda.se Mars

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9)

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Ut i arbetslivet De unga lever i nuet, men drömmer om framtiden. En stor fråga är vad man ska välja att jobba med. Målet för lektionen Ut i arbetslivet är att

Läs mer

METODHANDLEDNING FÖR KARRIÄRPAKETET

METODHANDLEDNING FÖR KARRIÄRPAKETET METODHANDLEDNING FÖR KARRIÄRPAKETET Metodhandledning för Karriärpaketet Det här materialet ger en kort handledning i hur du som vägledare/coach kan arbeta med Karriärpaketet tillsammans med klienten. Till

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER MÄSSKLAR PÅ EN TIMMA KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER 2011 www.kunskapframtid.se HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på en timma. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer