Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version"

Transkript

1 Framtidsvägar Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version av boken Karriärvägar av Norman E. Amundsens & Gray R. Poehnell Maria Forsenius och Anne-Charlotte Johansson Studie-och yrkesvägledare Gymnasieförvaltningen Mölndals stad 1

2 Innehåll 1. Kunskap om dig själv 1:1 Vem är du? 4 1:2 Vad vill du? 5 1:3 Diskussionsfrågor 6 1:4 Att tänka på 7 2. Intressen 2:1 Vilka är dina intressen? 8 2:2 Dina intressen 9 2:3 Din blomma; dina intressen Värderingar 3:1 Vilka är dina värderingar? 11 3:2 Dina värderingar om studier? 12 3:3 Dina värderingar om arbete? Färdigheter 4:1 Dina färdigheter :2 Dina överförbara färdigheter :3 Dina överförbara färdigheter, forts. 4:4 Dina överförbara färdigheter, forts 4:5 Dina överförbara färdigheter, forts 5. Personliga egenskaper 5:1 Upptäck dina personliga egenskaper 19 5:2 Dina personliga egenskaper? 20 5:3 Din blomma; dina personliga egenskaper 21 2

3 6. Omdömen av andra 6:1 Viktiga personer 22 6:2 Hur uppfattar du mig? 23 6:3 Din blomma; Viktiga personer Dina arbetslivserfarenheter 7:1 Utforska dina fritidsaktiviteter och erfarenheter av arbetslivet 25 7:2 Praktikerfarenheter 26 7:3 Mina erfarenheter av arbetslivet Dina fritidsaktiviteter 8:1 Fritidsaktivitet 28 8:2 Min blomma Fritidsaktiviter 29 8:3 Nästa steg 30 8:4 Avslutning 31 3

4 1:1 Vem är du? Framtidsplaneringen ska bli din. Målet är att komma fram till vad som känns rätt för dig när det gäller både utbildning och arbete. Hur ser du på dig själv? Skall du sälja akvarium eller skall jag du kanske bli kock? Det gäller alltså att tänka sig in i olika roller. Försök att tänka på mindre vanliga roller. Personer som arbetar med vissa arbetsuppgifter har ofta specifika egenskaper. Välj ut ett arbete och fundera över vilka egenskaper som är speciella för det arbetet. När du gått igenom alla delarna i blomman som du ser här nedanför, har du fått kunskap om dig och dina personliga, starka sidor. Det kommer då att bli då lättare att ta beslut som gäller din framtid. Arbetslivs erfarenheter Fritid Omdömen Intres sen Framtids mål Personlig egen skaper Värderingar Färdigheter 4

5 1:2 Vad vill du? Du går kanske i grund eller gymnasieskolan och skall förbereda dig inför att välja utbildning, praktik eller arbete. Det här materialet kommer att göra dina val mer medvetna. Med hjälp av frågor och svar kommer du att öka din självkännedom. Uppfattningar om utbildning och arbete Kryssa i dom påståenden som du tycker stämmer. Det är viktigt att välja rätt eftersom jag kommer att arbeta med detta livet ut. Det är lättare att få bra betyg på ett praktiskt program. En studie och yrkesvägledare kan tala om för mig vad jag skall söka till eller vad jag skall arbeta med. Det är meningslöst att studera eftersom det är så svårt att komma in. Det är bäst att skicka ut många *CV när jag söker arbete. Det är alltid bra att läsa så många kurser som möjligt på högskola eller universitet. Det räcker att gå ett praktiskt program och då får jag jobb. Kraven i arbetslivet kommer att öka hela tiden och då är det viktigt att satsa på utbildning. *CV Curriculum Vitae, ett latinskt ord för levnadsbeskrivning, eller en kort skriftlig, beskrivning om vad du gjort under en period. 5

6 Diskussionsfrågor 1:3 Jobb livet ut Framtiden kan förändras ganska snabbt. Äldre utbildningar försvinner och det kommer nya. Arbeten förändras med tiden och du kan komma i ett läge där jag ska bestämma mig om jag ska välja en ny utbildning eller nytt arbete. Finns det andra lösningar? Val som gör det lättare att få betyg? Det gäller att tycka om utbildningens ämnen och vara tillräckligt bra på karaktärsämnena annars kan det bli tufft. Studie- och yrkesvägledaren ger råd? Du kan få stöttning i ditt beslut men själva beslutet tar du själv. Svårt att komma in? Det finns alltid en lösning. Vägen kanske blir längre. CV Att skriva CV kan vara ett sätt. Det går också bra att söka jobb genom att använda dina kontakter, ringa eller besöka arbetsplatsen. När du skriver ett CV kan det vara bra att skriva det så att det passar in på det arbete du söker. Läsa så många kurser som möjligt? Det gäller framförallt att läsa program eller kurser som känns bra för dig och som även är gångbara på arbetsmarknaden. Praktiska utbildningsprogram Efter vissa utbildningar är det lättare att få ett arbete och efter andra är det svårare. Det beror naturligtvis även på hur arbetsmarknaden ser ut. Kraven ökar Skall du gå en lång eller kortare utbildning? För att svara på den frågan är det viktigt att veta om du är en praktiskt intresserad person eller en studieintresserad, eller om du kanske rentav vill kombinera båda möjligheterna. När du har tänkt igenom detta blir det lättare för dig att välja mellan en kort eller lång utbildning. *CV Curriculum Vitae, ett latinskt ord för levnadsbeskrivning, eller en kort beskrivning om vad du gjort under en period. 6

7 1:4 Att tänka på när du gör ditt val För att ditt val ska passa dig för en kortare eller längre tid behöver du tänka igenom några faktorer som kan vara avgörande för om du ska välja en utbildning eller arbete. Har du tänkt på vad detta kan vara? Om du exempelvis är allergisk mot ett ämne är det antagligen direkt olämpligt att utsätta sig för detta ämne i arbetet. Det kan ibland finnas vissa typer av arbete som skulle kunna vara opassande för dig. Här ser du exempel på några faktorer att fundera över när det gäller din hälsa och prestation. Allergi Rygg eller knäproblem Stresskänslighet Vi kan naturligtvis inte här räkna upp alla områden du bör tänka på när du väljer utbildning och arbete. När du funderar på vad du absolut inte ska utsätta dig för kan du försöka ringa in dessa områden och ta hänsyn till dem när du går en utbildning eller väljer jobb. Värt att lägga märke till är att vissa personer satsar på en idrottskarriär, trots att de i någon utsträckning är begränsade. Detta är naturligtvis individuellt. Att inte vara så bra på matematik kan upplevas som begränsande. Det betyder inte att du inte kan bli bättre på matematik längre fram, men ditt val bör kännas realistiskt, rätt och smart just nu för att du ska känna dig nöjd med resultatet längre fram. 7

8 2:1 Vilka är dina intressen? När du väljer ett yrke väljer du oftast utifrån den uppfattning du har om ett arbete. Att arbeta betyder att du skall genomföra olika arbetsuppgifter. Hur du genomför ditt arbete påverkar andra personer i din omgivning. Vilken utbildning du har är också avgörande för hur du lyckas på din arbetsplats. Faktorer som intressen och värderingar spelar också in. Det vi ska ta upp i denna övning är dina intressen. Du skall därför fundera ut vad du har för intressen. Intressen har att göra med vad du tycker om eller inte tycker om. Förmåga däremot, är på vilket sätt du utför dina uppgifter. När det gäller intressen är det viktigt att du funderar på vad du skulle vilja göra och samtidigt vad du inte skulle vilja göra. Tänk på vad du har gjort hittills när du går igenom dina intressen. Glöm inte att ta med vad du gör på din fritid. Du kanske har ett specialintresse som gett dig kunskaper som du har nytta av i andra sammanhang. Intressen Framtids målsättning 8

9 2:2 Dina intressen Vad gillar du att göra? Vad tycker du inte om? Var tydlig när du skriver vad du tycker om i vänsterkolumnen och vad du inte tycker om att göra i högerkolumnen inom varje område. Det kan gälla, sysslor, relationer, bedömningar, framtidsmöjligheter och mycket annat. På praktiken Jag tycker om.. Jag tycker inte om På fritiden I skolan Drömmar 9

10 2:3 Din blomma: Intressen 1. Gå igenom vad du tyckte om och inte tyckte om i övningsblad 3:2 Omvandla det du inte tycker om till det som du tycker om. Kan du hitta något mönster i dina intressen? Har de förändrats med tiden? 2. Skriv ner de intressen som du kommit fram till här på sidan. 3. Välj ut de fem viktigaste och skriv in dem i listan nedanför

11 3:1 Vilka är dina värderingar? Värderingar diskuteras sällan. Värderingar är ett uttryck för vad du gillar respektive ogillar. Exempel på värderingar kan vara att du tycker att det är viktigt för dig att få vara kreativ eller fungera som en problemlösare. Men det kan även gälla hur du värderar andra personer och roller. Dina val av studier och arbete beror många gånger på vad du har för värderingar. Det kan vara viktigt att du och din omgivning har liknande värderingar. Intressen Framtids mål Värderingar Ju bättre dina värderingar stämmer överens med dina val desto bättre lyckas du med dina planer. Värderingar kan ändras under livets gång. Det du tyckte var viktigt som femtonåring, kanske känns mindre viktigt när du är trettio. Frågan är alltså vilka studier väljer du? Vad är den viktigaste orsaken till ditt val? Om du har haft ett arbete eller en praktikplats. Vad var det som gjorde att du trivdes? Om du slutade på arbetet eller praktikplatsen. Hur kom det sig att du slutade? Det är sällan studier och arbete helt stämmer överens med alla dina värderingar. Det viktigaste är att veta vilka värderingar som är viktiga för just dig. 11

12 3:2 Dina värderingar om studier Jag vill Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 1. att det skall vara roliga ämnen 2. ha flera praktiska ämnen 3. ha kreativa ämnen 4. ha mycket matematik, fysik och biologi 5. läsa ett ämne i taget 6. helst han nya datorer ha engagerade lärare ha utlandspraktik att det leder till ett arbete ha en trivsam skolmiljö eget förslag 12

13 3:3 Dina värderingar om arbete Jag vill.. Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 1 få ett fast arbete ha ett arbete där jag har nytta av mina färdigheter ha fasta arbetstider bestämma över mitt arbete att arbetet är utvecklande utbilda mig i arbetet ha varierande arbetsuppgifter förstå vad arbetet går ut på arbeta med mål som ger resultat längre fram kunna avancera och få mer ansvar egen tanke 13

14 4:1 Dina färdigheter En färdighet är något du är bra på. Den är också något du lärt dig. En del färdigheter får du genom extraarbete eller genom att syssla med dina intressen. För att förstå färdigheter behöver du veta vilka krav ett speciellt yrke ställer på dig. Det som du nu skall fundera över är det som kallas överförbara färdigheter. En person som arbetar extra i en livsmedelsaffär hanterar, kontrollerar varor och tar emot betalning. Färdigheter för detta arbete blir, färdighet gentemot kunderna, färdighet med varorna och färdighet med pengar. Tyvärr underskattar vissa personer de färdigheter de har vilket kan leda till att de även begränsar sig i sina val av utbildning och arbete. Färdigheter och förmågor som utvecklas behöver inte alltid höra ihop med ett särskilt yrke eller yrkestitel utan kan användas i en mängd olika arbeten eller i andra sociala situationer och sammanhang. Det innebär i praktiken att om du identifierar dina färdigheter kan de passa in i olika yrken. Du skall nu försöka hitta dina överförda färdigheter. I arbetsblad 5:2 skall du skriva upp dina överförbara färdigheter. Intres sen Framtids mål Värderingar Färdigheter 14

15 4:2 Dina färdigheter Vilka positiva erfarenheter har du av att lyckas bra med något du gjort på din fritid, i din utbildning eller under din praktik? Skriv ner det som du lyckats bra med. Det gäller både på studierna, fritiden eller på annat sätt. Skriv om tillfället då du använt dig av minst två av dina färdigheter. Hur gick det till? Vad har du haft nytta av färdigheten? Är det något du kan använda vid andra tillfällen? Du får gärna komplettera det du skrivit. Du kan komma på detaljer i efterhand. Fråga en kompis eller en annan person om dina färdigheter. Kanske de kan ge fler förslag. 15

16 4:3 Dina överförbara färdigheter Markera de färdigheter som du tror att du har utvecklat hittills. Kommer du på någon annan färdighet som du tycker att du har och som inte finns med kan lägga till den. Administrativa färdigheter Ordna Registrera Organisera Inköpa Sortera Jobba med information Inspektera Ekonomiska färdigheter Beräkna Budgetera Redovisa Planera Analysera Granska Kalkylera Praktiska färdigheter Renovera Montera Mäta Köra Reparera Konstruera Gräva 16

17 4:3 Dina överförbara färdigheter Pedagogiska färdigheter Klargöra Instruera Stimulera Anpassa Bedöma Vägleda Kreativa färdigheter Designa Agera Skapa Uppfinna Arrangera Utveckla Forma Servicefärdigheter Förbereda Ge råd Visa Förklara Assistera Informera Sälja Hjälpande färdigheter Lyssna Vägleda Diagnostisera Vårda Hänvisa Klargöra Diagnostisera 17

18 4:3 Dina överförbara färdigheter Utforskande färdigheter Undersöka Sammanfatta Organisera Tolka Hämta information Intervjua Värdera Kommunikativa färdigheter Förhandla Övertyga Föreläsa Tolka Formulera Skriva Debattera Organisatoriska färdigheter Samordna Utvärdera Granska Styra Prioritera Planera Tekniska färdigheter Programmera Konstruera Beräkna Tillverka Uppgradera Manövrera Underhålla 18

19 5:1 Upptäck dina personliga egenskaper Det är viktigt att inte bara att hitta sina färdigheter utan även dina personliga egenskaper. De beskriver hur du förhåller dig till situationer eller människor. Exempel på egenskaper som beskriver dig kan vara, entusiastisk, tålmodig, energisk eller punktlig. Tänk nu igenom på vilket sätt du utför dina arbetsuppgifter och använd denna information när du funderar över utbildningsval eller yrkesval. Det kan ibland vara en hjälp att diskutera med någon annan vad du kommit fram till. Ditt mål är nu att ta reda på vilka personliga egenskaper som hjälpte dig att lyckas i andra sammanhang. Intressen Framtids mål Värdering Färdigheter Personlig egen skaper 19

20 5:2 Dina personliga egenskaper Markera de personliga egenskaper du har. Om du har några personliga egenskaper som inte finns med på listan, lägg dem längst ner. Vänlig Nyfiken Respektfull Riskbenägen Lyssnande Välvårdad Stresstålig Kreativ Verbal Entusiastisk Självständig Ordentlig Försiktig Originell Punktlig Konsekvent Fördomsfri Bestämd Lugn Öppen Noggrann Äventyrlig Tålmodig Flitig Generös Energisk Ödmjuk Uthållig Positiv Lättlärd Uppfinningsrik Utåtriktad Lojal Kvicktänkt Tålig Ärlig Känslig Analytisk Flexibel 20

21 5:3 Din blomma: Dina personliga egenskaper 1. Skriv ner några av dina personliga egenskaper på översta raderna 2. Välj sedan ut tre egenskaper som du placerar längst ner på sidan. Dina tre personliga egenskaper Framtids mål Intressen Värderingar Person liga egensk Färdig -heter 21

22 6:1 Viktiga personer Det är bra om du kan se dig själv från flera håll. Ett sätt att göra det är att fråga olika personer hur de ser på dig. Du kan ta reda på det genom att ge dem ett papper med några frågor. Frågorna hittar du på arbetsblad 6:2. Vilka är dina viktiga personer? Det kan vara någon i familjen, en kompis eller en lärare som känner dig väl. Ofta kan de berätta saker om dig som du kanske inte har upptäckt själv. Kopiera arbetsblad 6:2 och ge det till dina viktiga personer. Det sammanställer du sedan i arbetsblad 6:3. Fundera nu över vilka som är dina viktiga personer, rangordna dem och skriv varför de är viktiga för dig. Rangordna 1 till 5 Viktig person Varför personen är viktig 22

23 Hur uppfattar du mig? Besvara kort följande frågor. Det är viktigt att du ger ett ärligt svar. 6:2 Namn Vilka intresseområden har jag? Vilka saker är jag bra på? När gör jag riktigt bra ifrån mig? Vad skulle jag kunna bli bättre på? 23

24 6:3 Din blomma: Viktiga personer Skriv här nedanför namnet på personen som skrivit hur de uppfattar dig. Svaren du får skriver du sedan in efter personens namn. Här kan du få nya kunskaper om dig själv. Intressen Fem viktigaste upptäckterna om mig själv Framtids mål Värderingar Omdömen Färdigheter Personlig egen skaper 24

25 7:1 Utforska dina fritidsaktiviteter och erfarenheter av arbetslivet Ett CV eller en meritförteckning som det också kallas kan innehålla en lista på vad du har gjort tidigare. Det kan vara tidigare arbetsgivare om du haft jobb, men det kan också vara frivilligt arbete, hobbies och sportaktiviteter eller något du lärt dig i skolan. I en meritlista ska du ta med det som är viktigt för arbetsgivaren att veta om dig och som kan göra dig intressant. När du ser på dina erfarenheter kan du fundera på hur de stämmer överens med dina intressen, färdigheter, värderingar, personliga egenskaper och viktiga personer. Om du söker jobb kan du behöva undersöka hur arbetsmarknaden ser ut inom det område du är intresserad av. Finns det några färdigheter du skulle behöva utveckla? 25

26 7:2 Praktikerfarenhet Välj ett arbete eller en arbetsuppgift du provat på under din praktik, extrajobb eller sommarjobb. Yrke: Tidsperiod: Arbetsplats: Arbetsuppgifter: - Vad lyckades du med på din praktik/arbetsplats? Fick du någon särskild uppskattning? - Vad tyckte du om att lära dig? Vad gillade du och vad gillade du inte? Vad skulle du velat göra om du haft möjligheten? - Skriv en lista på de personliga egenskaper som hjälpte dig att lyckas med arbetsuppgifterna. - Vad var viktigt för dig under tiden du praktiserade/arbetade där? - Vem arbetade du med? Kan någon av dessa personer vara en viktig kontakt nu eller längre fram? - Upptäcker du något när du ser på det här och andra arbeten eller arbetsuppgifter som du haft 26

27 7:3 Min erfarenhet av arbetslivet 1. Skriv kortfattat ner de olika erfarenheter du har 2. Skriv, i blomman, de tre viktigaste insikterna du har kommit fram till när du går igenom dina erfarenheter av arbetslivet. Mina tre viktigaste arbetslivserfarenheter Intres sen Arbetsli vserfarenheter Framtids mål Värderingar Personliga egenskaper Omdömen Färdigheter 27

28 8:1 Fritidsaktiviteter Välj en fritidsaktivitet du utövar, eller har utövat tidigare. Fritidsaktivitet Tidsperiod: Förening/klubb/skola Aktivitet - Vad lyckades du med? Fick du någon särskild uppskattning? - Vad tyckte du om att lära dig? Vad gillade du och vad gillade du inte? Vad skulle du velat göra om du haft möjligheten? Skriv en lista på de personliga egenskaper som hjälpte dig att lyckas med ditt fritidsintresse. - Vilka personer har du lärt känna i samband med att du ägnat dig åt ditt fritidsintresse? Kan någon vara en viktig kontakt nu eller längre fram? 28

29 8:2 Min blomma Fritidsaktiviteter 1. Skriv kortfattat ner dina olika fritidsaktiviteter. 2. Skriv, i blomman, de tre viktigaste insikterna du har kommit fram till när du går igenom dina fritidsaktiviteter Mina tre viktigaste insikter om mina fritidsaktiviteter Intressen Arbetsliv erfarenheter Fritid Framtids mål Personlig egenskaper Omdömen Värderingar Färdigheter 29

30 8:3 Nästa steg Du har ett mål som (hägrar). Vad är det du måste göra för att komma dit? Vilka problem finns längs vägen? Hur skall du hantera problemen? När du planerar ditt nästa steg. Tänk på det du kan göra något åt (gott uppförande, vara förberedd). Det som du själv inte kan påverka kan du inte ta ansvar för. Mitt nästa steg 1. Vad är det jag speciellt måste göra (sätta igång eller upphöra med) för att förverkliga mina mål? 2. Vad kan jag göra som ett första steg? 3. När skall jag ta första steget? 4. Vilka problem kan jag möta under vägen? 5. Hur skall jag hantera dessa problem? 30

31 8:4 Avslutning Nu har du gått igenom materialet. Spara dina noteringar. Tag fram dem när du kommer till en ny valsituation. Gå igenom materialet igen och ändra svaren till den situation du är i just nu. Du kan komma fram till ett annat resultat jämfört med första gången. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av materialet. Lycka till med dina framtida planer! 31

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär.

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär. KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER Verktyg och tips för en bra karriär. boost 2013 1 Boost 2013 boost 2013 1 Boost Boost, tredje upplagan, oktober 2013 ISBN 978-91-979870-0-4 Grafisk produktion: Magnus Eriksson,

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

PLANERA INVENTERA DIG SJÄLV

PLANERA INVENTERA DIG SJÄLV GRATTIS! Nu har du kommit till det stadiet i din utbildning där det är dags att prova de teoretiska kunskaper du samlat på dig under dina studier i arbetslivet! Att gå från att vara student till att bli

Läs mer

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen INNEHÅLL PDP-mappen Exempel på fri reflektion i anteckningsboken, S.M.A.R.T. Inlärningsstil & studieförmåga efter möte Litteraturtips om inlärning efter möte Litteraturtips om studieteknik efter möte Självreflektion

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Träffgrupp: Praktik och arbete

Träffgrupp: Praktik och arbete Träffgrupp: Praktik och arbete Datum: K U R S D E LTAG A R E N S NA M N Inbjudan Träffgrupp: Praktik och arbete När: Var: Vad: Syftet med träffarna är att få tips och idéer som kan göra det lättare för

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Min studie- och karriärhandbok LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Min studie- och karriärhandbok LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Min studie- och karriärhandbok LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Layout: Robin Poulsen, Media-Tryck 2014 Text: Studie- och karriärvägledningen vid LTH Tryck: Media-Tryck, 1500 ex Innehåll Välkommen!...

Läs mer

Steg för steg. Handbokens innehåll: Indragna rubriker är samma som i manualen och ger råd och tips om hur du genomför respektive avsnitt:

Steg för steg. Handbokens innehåll: Indragna rubriker är samma som i manualen och ger råd och tips om hur du genomför respektive avsnitt: Handbok till upplaga 22 av: Steg för steg Handbokens innehåll: Indragna rubriker är samma som i manualen och ger råd och tips om hur du genomför respektive avsnitt: Inledning till upplaga 22...2 Stor text...2

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer