VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE. 1. Till användaren av arbetsboken Målsättningar... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE. 1. Till användaren av arbetsboken... 2. 2. Målsättningar... 2"

Transkript

1 VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken Målsättningar Känn dig själv Dina färdigheter Dina värderingar Din personlighet Yttre faktorer Känn igen faror I dina studier I din tidsanvändning I dina beslut Var medveten om dina möjligheter Dina personliga egenskaper Dina upplevelser av glädje och framgång Dina önskemål med tanke på arbetslivet Din utbildning Dina drömmars arbetsplats Från misslyckande till seger... 16

2 1. Till användaren av arbetsboken Denna arbetsbok är avsedd för dig studerande som känner att du vill få klarhet i vilka dina möjligheter är när du planerar din kommande yrkeskarriär och att söka jobb. Arbetsboken hjälper dig att aktivt granska dina val, din framtid och din karriär. Hela ditt liv och din personlighet har en inverkan på din framtid och din karriär. Arbetsboken är ett bra redskap för att hitta dina styrkor och din motivation. Uppgifterna i arbetsboken hjälper dig att förstå dina handlingar och ger dig tips om hur du ska komma framåt i karriären. En del studerande har en klar uppfattning om vad de strävar efter och vad de vill göra, medan framtiden för andra kan te sig oklar. Jag hoppas att du med hjälp av denna arbetsbok ska få en klarare bild av din framtid och karriär. Valtti-karriärarbetsboken har utarbetats av nyckelhandledare Riitta Aikkola inom projektet Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina. Materialet och uppgifterna i arbetsboken bygger på innehåll och målsättningar som tagits fram av arbetsgruppen Valttikiri vid Vasa yrkeshögskola. Arbetsgruppen startade vintern 2009 och i början av Aikkola fungerade som handledare för gruppen. Projektet Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina är ett riksomfattande utvecklingsprogram för som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten. 2. Målsättningar Din examen är viktig när du söker jobb, men den är inte det enda arbetsgivaren ser på. Arbetsgivaren förväntar sig även andra kunskaper och styrkor av en arbetssökande. Vi är alla unika och vi har alla olika styrkor och erfarenheter och är intresserade av olika saker. Vi är experter på våra liv. Skriv ner tre personliga mål du vill uppnå utöver att avlägga examen. När du ställer upp mål för dig, jobbar hårt för att nå dem och slutligen når ditt mål ökar självkänslan och du blir mer tillfreds med livet. 1. 2

3 2. 3. Valet av utbildning var en gång i tiden ett mål för dig. Fundera över vilka faktorer som inverkade på ditt val av utbildning? Skriv ner minst tre faktorer Dessa motiveringar kan du använda dig av när du söker jobb och när du planerar din framtida karriär. 3. Känn dig själv För att komma framåt i livet måste du känna dig själv. Du måste stanna upp och tänka efter vilka värderingar och intressen du har, vilken kompetens, dvs. vilka kunskaper och färdigheter du besitter och hurdan du är som person. 3.1 Dina färdigheter Möjligheter att lära sig olika färdigheter finns överallt. Färdigheter lär du dig inte bara i skolan, olika färdigheter kan du lära dig var som helst. Det viktigaste är att du använder de färdigheter som har betydelse för dig i ditt liv. Det går att utveckla alla färdigheter, men för det krävs alltid engagemang, självdisciplin och hårt arbete. Du kan lära dig vilken färdighet som helst om du bara bestämmer dig för att göra det. 3

4 Vilka färdigheter har du? Vilka av dina färdigheter skulle du vilja använda i ditt framtida jobb? Vad kan du göra för att utveckla dina färdigheter? 3.2 Dina värderingar Det är oftast enklare att tala om sina färdigheter än att svara på frågan vilka är dina värderingar. Värderingar kan vara personliga, men även samhälleliga. Genom att förstå dina värderingar får du hjälp med att se vad som motiverar dig i dina studier, i ditt liv och i ditt arbete. Fråga dig själv vad du verkligen värdesätter, vad som motiverar dig i livet och varför det är viktigt för dig. Skriv ner dina tre viktigaste värderingar. Uppgifterna på Windmills webbplats (www.windmillsonline.co.uk/interactive) hjälper dig att se vad det är du verkligen värdesätter i livet (välj Main Section i den blåa lådan nere till höger på startsidan och välj därefter uppgift fyra The things I really value i den översta gröna lådan Section 1, Where am I ). 4

5 3.3 Din personlighet Din personlighet märks bland annat i hur du beter dig tillsammans med andra, hur du interagerar med miljön och hur du presenterar dig själv. Ju bättre du känner dig själv, desto lättare är det för dig att studera din personlighet. Försök komma ihåg det mest träffande, intressantaste och mest överraskande folk har sagt om din personlighet. Det mest träffande? Det intressantaste? Det mest överraskande? Hurdan personlighet har du enligt dig själv? Mer information får du på Keirseys webbplats (www.keirsey.com/sorter/instruments2.aspx?partid=0) där du kan ta reda på din personlighetstyp med hjälp av The Keirsey Temperament Sorter-enkätens 70 frågor. 3.4 Yttre faktorer Vår framtid, våra beslut och vår karriär påverkas även av yttre faktorer såsom familj, vänner, fritidsintressen, media, nätkontakter, den ekonomiska situationen, arbets- och livserfarenhet, det rådande sysselsättningsläget och olika händelser. 5

6 Vilka yttre faktorer har inverkat på ditt val av utbildning? Motivera varför och på vilket sätt? Vilka yttre faktorer tror du kommer att påverka din kommande karriär? Motivera varför och på vilket sätt? På vilket sätt kommer du att utveckla ditt nätverk av mänskliga relationer med tanke på karriären? Med hjälp av en s.k. livslinje kan du få grepp om din personliga livshistoria och utveckling. Rita din livslinje på ett stort papper och märk ut studier, fritidsintressen, arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag, frivilligarbete, moderskaps-/faderskapsledighet, värnplikt, speciella händelser, särdrag, förändringar m.m. Försök komma ihåg allt du har varit med om och vad som har haft betydelse i ditt liv. Utvärdera och fundera därefter över din livslinje med hjälp av följande frågor: Vad har du lärt dig? Vilka färdigheter och egenskaper lärde du dig under en viss period? 6

7 Vad inspirerades du av och vad var du intresserad av? Vad har varit särskilt viktigt för dig? Varför? Hur har dina personliga drag utvecklats? I hurdana miljöer fungerar du bäst? 4. Känn igen faror 4.1 I dina studier Av olika utredningar och förfrågningar har bland annat följande orsaker till att studierna går trögt eller avbryts framgått: svårt att slutföra uppgifter som kräver självständighet och eget initiativ dålig studieplanering frånvaro arbetar samtidigt använder riktligt med alkohol negativ inställning till sig själv för lite motion avsaknad av en egen grupp/gemenskap lathet (Obs! Kreativ lathet kan vara positivt.) mänskliga relationer avsaknad av studiemotivation och -teknik psykiskt välbefinnande När du nu är medveten om orsakerna till att studierna går långsamt kan du fundera över hur du kan förhindra detta? Här följer några tips på var du kan söka hjälp för att gå framåt i studierna: 7

8 När du behöver stöd för att planera och gå framåt i studierna kan du vända dig till studiehandledaren på din högskola. Du kan testa din studiestil på webbplatsen Europa Plussa (www.linguaneteuropa.org/plus/fi/ways/styles.jsp) > På svenska. På Åbo universitets webbplats finns gott om studietips om bland annat inlärning, läsning, skrivning, att tentera, informationssökning m.m. (www.abo.fi > Studier & Forskning > Studierådgivning > Studieteknik). Fortbildningscentret vid Tammerfors universitet erbjuder motsvarande tips på finska i Verkkotutor -tjänsten (www.uta.fi/tyt/verkkotutor). Webbtjänsten Opi oppimaan erbjuder på finska information och stöd om inlärningssvårigheter hos vuxna (www.opioppimaan.fi). Bakom studierna måste det finnas en känsla av att studierna är betydelsefulla. Vad vill jag, vad strävar jag efter och vad har jag för mål? Det påstås att alla personer i alla åldrar kan lära sig nästan vad som helst ofta dessutom upptill 5 20 gånger snabbare än vanligt och gånger effektivare än man i allmänhet tror. Det viktigaste är hur vi lär oss. Det gäller att sträva efter att använda alla sinnen i inlärningen. Stress är ett hinder för inlärning, försök därför undvika det. Läs mer om ämnet i boken G. Dryden & J. Vos. (1996) Oppimisen vallankumous. Tietosanoma. 4.2 I din tidsanvändning Upplever du att studieplanering och tidsanvändning är ett problem för dig? Har du tid med fritidsintressen, vänner och familj? Får du tiden att räcka till för allt du vill göra? Du har eller så har du inte makten över din tidsanvändning du väljer själv vad du lägger din tid på antingen på någonting nyttigt eller på någonting onyttigt. Om du vill bli klar med dina studier, måste du se till att ordna tid för studierna. Ta reda på vad du använder din tid till. Följ med din tidsanvändning varje dag under en veckas tid. Skriv ner vad du använder din tid till med en halvtimmes noggrannhet. Hur mycket tid lägger du ner på att sova, laga mat, äta, sköta hushållssysslor, morgon- och kvällsrutiner, studier hemma och i skolan samt fritid? Fundera över hur du kan förbättra din tidsanvändning, om du är missnöjd med den efter att du har studerat den. Gör upp en tidsanvändningsplan för de kommande månaderna. Ställ upp konkreta mål! Om lathet hindrar dig från att gå framåt, kan du börja med att ägna endast minuter åt gången åt dina studier. Om detta inte lyckas, kan du vila dig en stund och försöka på nytt efter det. 8

9 För att reda ut hur du använder din tid mer ingående kan du gå in på karriärväglednings- och självvärderingstjänsten för högskolestuderande (www.uraohjaus.net) och göra aikaura-uppgiften. Du kan göra testen bara på finska. 4.3 I dina beslut Ibland kan det vara svårt att fatta beslut. Det kan vara svårt att ta följande steg då du inte är säker på vart det leder. Du vågar eller kan inte ta beslut. Detta kan ibland tolkas som lathet, men samtidigt kan ren lathet ibland även utgöra ett hinder för beslutsfattande. Det är i allmänhet lättare för dig att fatta beslut då du förstår hurdana svårigheter du kan råka ut för. Var och en kan ändra sitt sätt att agera om man bara bestämmer sig för att ändra sitt sätt att tänka. Val och beslut utgår alltid från en tanke och tankar leder till handling. Ditt tänkesätt avgör om du kommer framåt eller kör fast. Ändra ditt tänkesätt och din inställning och intala dig själv att du kommer att lyckas. Ge inte upp, utan övervinn dig själv och fortsätt kämpa! Det är viktigt att bli medveten om att beslut kan fattas på olika sätt i olika situationer. Nedan ser du en indelning av fyra olika sätt att fatta beslut: 1. Rationellt Beslutet fattas genom att ett logiskt och analyserande tillvägagångssätt används. Du kan till exempel använda dig av en SWOT-analys som går ut på att du kartlägger styrkor, svagheter, möjligheter och hot med hjälp av en fyrfältstabell (se tabellen på följande sida). Styrkor (Strengths) Möjligheter (Opportunuties) Svagheter (Weaknesses) Hot (Threats) 2. Intuitivt Beslutet fattas med stöd av känslor och beslut. Det fattas utifrån vad som känns rätt och inte enligt vad som skulle vara rationellt. 9

10 3. Undvikande Beslutsfattandet undviks eller skjuts på framtiden eftersom man inte är säker på vilket beslut som är det rätta. Det kan vara både negativt och positiv att vänta med att ta ett beslut. Ibland är det bra att avvakta med ett beslut. 4. Spontant Ett beslut som fattats sontant på stundens ingivelse kan vara bra så länge det inte gäller framtidsplaner. Följande frågor hjälper dig att utvärdera ditt sätt att fatta beslut: Vilket är det senaste stora beslut du fattade? Hur fattade du ditt beslut? Oberoende av på vilket sätt du fattar dina beslut är det viktigt att du även lyssnar till din inre röst då du står inför viktiga beslut. Du kan lugnt fortsätta som du har gjort hittills om ditt beslut ger dig sinnesfrid. Ibland kan det bästa för att uppnå sinnesfrid vara att vänta. 5. Var medveten om dina möjligheter 5.1 Dina personliga egenskaper Fundera över dina alternativ och vad du önskar dig av din framtid och karriär. Svara på följande frågor då du planerar din karriär: 10

11 Vilka är dina bra sidor och karaktärsdrag? Hur har de kommit fram under dina studier och i ditt jobb? Vilka av dina egenskaper skulle du vilja utveckla, vilka skulle du vilja avstå från helt och hållet? Varför? 5.2 Dina upplevelser av glädje och framgång Hurdana upplevelser av glädje och framgång har du haft i dina studier och i ditt jobb? 11

12 Hurdana saker har du lärt dig genom fritidssysselsättningar eller allmänt av livet? Kan du dra nytta av dessa i ditt framtida jobb? 5.3 Dina önskemål med tanke på arbetslivet Vad önskar du dig av ditt jobb? Vad är viktigt för dig i ditt arbete? Hurdana arbetsplatser kommer du att söka till efter att du har studerat klart? Hurdan kompetens har du redan fått genom dina arbetserfarenheter? 12

13 5.4 Din utbildning Hurdan utbildning har du skaffat dig hittills? Hurdan kompetens har du fått genom utbildningen? Vad upplever du att du skulle behöva lära dig mera om? Ingår vidareutbildning i dina planer? Vart skulle du i så fall vilja söka? 13

14 Hurdana alternativa planer har du om dina jobb- och utbildningsplaner inte går att förverkliga genast? 5.5 Dina drömmars arbetsplats Föreställ dig din drömarbetsplats. Skriv sedan en berättelse om ämnet med rubriken En dag på min drömarbetsplats". Svara på följande frågor efter att du har skrivit din berättelse: Vad ger dig inspiration och motivation i ditt drömjobb? Vilka arbetsuppgifter betonas? 14

15 Vilka färdigheter vill du framför allt använda? (organisationsförmåga, förmåga att fatta beslut, social kompetens, skriftlig framställning, konsten att uppträda, vänlighet, initiativförmåga, omdömesförmåga, analyseringsförmåga osv.) På vilket sätt hjälper din nuvarande kompetens dig att få ditt drömjobb? Hurdan är din drömarbetsmiljö? Hur syns resultaten av ditt arbete? 15

16 Vad ger dig tillfredsställelse på jobbet? 6 Från misslyckande till seger Gör misslyckandet till en möjlighet. Lär dig värdesätta detta, för ett misslyckande kan ge dig framgång. Tänk på att en motgång i själva verket för dig närmare ditt slutliga mål. Du får inte nödvändigtvis nya möjligheter, om du inte lär dig att misslyckas. Ett misslyckande är ingen uppmaning till skuld och skam utan till att lära sig. Ofta kan du lära dig mer av oväntade slutresultat än av resultat som går helt enligt dina planer. För att vara en vinnare måste du försöka om och om igen även om du misslyckades förra gången och gången innan. För varje nytt försök har du mer erfarenhet, mer kunskap och mer beslutsamhet. Varje misslyckande ökar dina chanser att lyckas. Det är synd om du slutar försöka eller ger upp precis då du närmar dig målet. Du lär dig något varje dag av varje försök och blir samtidigt skickligare. Belöningen kan vara närmare än du tror. Tro på att du är på väg att bli en vinnare. Genom att höra på dem förökar den vise sin lärdom och förvärvar den förståndige rådklokhet. Ordspråkboken 1:5 16

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 3. 2. Utgångspunkterna för jobbsökandet... 4. 2.1 Livshistoria... 4

Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 3. 2. Utgångspunkterna för jobbsökandet... 4. 2.1 Livshistoria... 4 VALTTI JOBBSÖKARKUNSKAP, arbetsbok Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 3 2. Utgångspunkterna för jobbsökandet... 4 2.1 Livshistoria... 4 2.2 Identifiering av färdigheter...

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9)

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Ut i arbetslivet De unga lever i nuet, men drömmer om framtiden. En stor fråga är vad man ska välja att jobba med. Målet för lektionen Ut i arbetslivet är att

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år?

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Ja 79% 77% 82% 75% 82% 80% 78% Nej 21% 23% 18% 25% 18% 20% 22% Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Antal intervjuer 795 447 348 184 227

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Personliga ledarskapet

Personliga ledarskapet Personliga ledarskapet sätta mål, få det att hända och ha balans Bengt Kallenberg! Du kommer bl.a få med dig... Hur du sätter mål som ger energi och motivation Viljans betydelse och dess sju kvaliteter

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

10 STEG. till bättre SJÄLVKÄNSLA med KBT

10 STEG. till bättre SJÄLVKÄNSLA med KBT 10 STEG till bättre SJÄLVKÄNSLA med KBT 1 Steg 1. Lär känna din inre kärna Steg 2. Hur hindrar din självkänsla dig? Steg 3. Ifrågasätt negativa tankar Steg 4. Dina tankefällor Steg 5. Dina relationer Steg

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER

STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER STUDIETEKNIKER FÖR LÄKARSTUDENTER Sammanställt av Nils Karlsson efter att ha hört en föreläsning av Björn Liljeqvist, braingain.se samt inkluderande material från diverse andra källor INDEX Förord...1

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här.

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här. I det här häftet finns många olika tips och idéer om hur du kan förbättra dina möjligheter att klara dina studier på ett bra sätt. Se det här som en samling där du kan plocka delar av allt passar inte

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

MÄSSKLAR PÅ 10 MINUTER. www.kunskapframtid.se

MÄSSKLAR PÅ 10 MINUTER. www.kunskapframtid.se MÄSSKLAR PÅ 10 MINUTER www.kunskapframtid.se 19-21 NOVEMBER 2015 HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på 10 minuter. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap & Framtid. På

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA!

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! OM UPPSKJUTARBETEENDE & ATT ÄNDRA SITT BETEENDE CHRISTINA JOHANSSON, STUDENTHÄLSAN W WW. HIS. SE / STUDENTHALSAN Bild 1 DAGS ATT BÖRJA H T T P S : / / W W W. Y O U T U B

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER MÄSSKLAR PÅ EN TIMMA KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER 2011 www.kunskapframtid.se HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på en timma. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Internationalisering och jag

Internationalisering och jag Internationalisering och jag Med hjälp av uppgifterna i den här delen kan du testa dina egna attityder till internationalisering och fundera på om det skulle passa dig att ge dig ut i världen. Bra, bättre,

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter Sida 1/6 Identifiera dina arbetsuppgifter En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i din

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Hur man använder webbplatsen

Hur man använder webbplatsen Hur man använder webbplatsen Respect 4 Me är en interaktiv webbplats som unga kvinnor kan använda för få hjälp att tänka igenom hur man kan bete sig på ett säkrare sätt i det dagliga livet. www.respect4me.org

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer