VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE. 1. Till användaren av arbetsboken Målsättningar... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE. 1. Till användaren av arbetsboken... 2. 2. Målsättningar... 2"

Transkript

1 VALTTI-KARRIÄR KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER, ARBETSBOK FÖR STUDERANDE Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken Målsättningar Känn dig själv Dina färdigheter Dina värderingar Din personlighet Yttre faktorer Känn igen faror I dina studier I din tidsanvändning I dina beslut Var medveten om dina möjligheter Dina personliga egenskaper Dina upplevelser av glädje och framgång Dina önskemål med tanke på arbetslivet Din utbildning Dina drömmars arbetsplats Från misslyckande till seger... 16

2 1. Till användaren av arbetsboken Denna arbetsbok är avsedd för dig studerande som känner att du vill få klarhet i vilka dina möjligheter är när du planerar din kommande yrkeskarriär och att söka jobb. Arbetsboken hjälper dig att aktivt granska dina val, din framtid och din karriär. Hela ditt liv och din personlighet har en inverkan på din framtid och din karriär. Arbetsboken är ett bra redskap för att hitta dina styrkor och din motivation. Uppgifterna i arbetsboken hjälper dig att förstå dina handlingar och ger dig tips om hur du ska komma framåt i karriären. En del studerande har en klar uppfattning om vad de strävar efter och vad de vill göra, medan framtiden för andra kan te sig oklar. Jag hoppas att du med hjälp av denna arbetsbok ska få en klarare bild av din framtid och karriär. Valtti-karriärarbetsboken har utarbetats av nyckelhandledare Riitta Aikkola inom projektet Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina. Materialet och uppgifterna i arbetsboken bygger på innehåll och målsättningar som tagits fram av arbetsgruppen Valttikiri vid Vasa yrkeshögskola. Arbetsgruppen startade vintern 2009 och i början av Aikkola fungerade som handledare för gruppen. Projektet Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina är ett riksomfattande utvecklingsprogram för som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten. 2. Målsättningar Din examen är viktig när du söker jobb, men den är inte det enda arbetsgivaren ser på. Arbetsgivaren förväntar sig även andra kunskaper och styrkor av en arbetssökande. Vi är alla unika och vi har alla olika styrkor och erfarenheter och är intresserade av olika saker. Vi är experter på våra liv. Skriv ner tre personliga mål du vill uppnå utöver att avlägga examen. När du ställer upp mål för dig, jobbar hårt för att nå dem och slutligen når ditt mål ökar självkänslan och du blir mer tillfreds med livet. 1. 2

3 2. 3. Valet av utbildning var en gång i tiden ett mål för dig. Fundera över vilka faktorer som inverkade på ditt val av utbildning? Skriv ner minst tre faktorer Dessa motiveringar kan du använda dig av när du söker jobb och när du planerar din framtida karriär. 3. Känn dig själv För att komma framåt i livet måste du känna dig själv. Du måste stanna upp och tänka efter vilka värderingar och intressen du har, vilken kompetens, dvs. vilka kunskaper och färdigheter du besitter och hurdan du är som person. 3.1 Dina färdigheter Möjligheter att lära sig olika färdigheter finns överallt. Färdigheter lär du dig inte bara i skolan, olika färdigheter kan du lära dig var som helst. Det viktigaste är att du använder de färdigheter som har betydelse för dig i ditt liv. Det går att utveckla alla färdigheter, men för det krävs alltid engagemang, självdisciplin och hårt arbete. Du kan lära dig vilken färdighet som helst om du bara bestämmer dig för att göra det. 3

4 Vilka färdigheter har du? Vilka av dina färdigheter skulle du vilja använda i ditt framtida jobb? Vad kan du göra för att utveckla dina färdigheter? 3.2 Dina värderingar Det är oftast enklare att tala om sina färdigheter än att svara på frågan vilka är dina värderingar. Värderingar kan vara personliga, men även samhälleliga. Genom att förstå dina värderingar får du hjälp med att se vad som motiverar dig i dina studier, i ditt liv och i ditt arbete. Fråga dig själv vad du verkligen värdesätter, vad som motiverar dig i livet och varför det är viktigt för dig. Skriv ner dina tre viktigaste värderingar. Uppgifterna på Windmills webbplats (www.windmillsonline.co.uk/interactive) hjälper dig att se vad det är du verkligen värdesätter i livet (välj Main Section i den blåa lådan nere till höger på startsidan och välj därefter uppgift fyra The things I really value i den översta gröna lådan Section 1, Where am I ). 4

5 3.3 Din personlighet Din personlighet märks bland annat i hur du beter dig tillsammans med andra, hur du interagerar med miljön och hur du presenterar dig själv. Ju bättre du känner dig själv, desto lättare är det för dig att studera din personlighet. Försök komma ihåg det mest träffande, intressantaste och mest överraskande folk har sagt om din personlighet. Det mest träffande? Det intressantaste? Det mest överraskande? Hurdan personlighet har du enligt dig själv? Mer information får du på Keirseys webbplats (www.keirsey.com/sorter/instruments2.aspx?partid=0) där du kan ta reda på din personlighetstyp med hjälp av The Keirsey Temperament Sorter-enkätens 70 frågor. 3.4 Yttre faktorer Vår framtid, våra beslut och vår karriär påverkas även av yttre faktorer såsom familj, vänner, fritidsintressen, media, nätkontakter, den ekonomiska situationen, arbets- och livserfarenhet, det rådande sysselsättningsläget och olika händelser. 5

6 Vilka yttre faktorer har inverkat på ditt val av utbildning? Motivera varför och på vilket sätt? Vilka yttre faktorer tror du kommer att påverka din kommande karriär? Motivera varför och på vilket sätt? På vilket sätt kommer du att utveckla ditt nätverk av mänskliga relationer med tanke på karriären? Med hjälp av en s.k. livslinje kan du få grepp om din personliga livshistoria och utveckling. Rita din livslinje på ett stort papper och märk ut studier, fritidsintressen, arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag, frivilligarbete, moderskaps-/faderskapsledighet, värnplikt, speciella händelser, särdrag, förändringar m.m. Försök komma ihåg allt du har varit med om och vad som har haft betydelse i ditt liv. Utvärdera och fundera därefter över din livslinje med hjälp av följande frågor: Vad har du lärt dig? Vilka färdigheter och egenskaper lärde du dig under en viss period? 6

7 Vad inspirerades du av och vad var du intresserad av? Vad har varit särskilt viktigt för dig? Varför? Hur har dina personliga drag utvecklats? I hurdana miljöer fungerar du bäst? 4. Känn igen faror 4.1 I dina studier Av olika utredningar och förfrågningar har bland annat följande orsaker till att studierna går trögt eller avbryts framgått: svårt att slutföra uppgifter som kräver självständighet och eget initiativ dålig studieplanering frånvaro arbetar samtidigt använder riktligt med alkohol negativ inställning till sig själv för lite motion avsaknad av en egen grupp/gemenskap lathet (Obs! Kreativ lathet kan vara positivt.) mänskliga relationer avsaknad av studiemotivation och -teknik psykiskt välbefinnande När du nu är medveten om orsakerna till att studierna går långsamt kan du fundera över hur du kan förhindra detta? Här följer några tips på var du kan söka hjälp för att gå framåt i studierna: 7

8 När du behöver stöd för att planera och gå framåt i studierna kan du vända dig till studiehandledaren på din högskola. Du kan testa din studiestil på webbplatsen Europa Plussa (www.linguaneteuropa.org/plus/fi/ways/styles.jsp) > På svenska. På Åbo universitets webbplats finns gott om studietips om bland annat inlärning, läsning, skrivning, att tentera, informationssökning m.m. (www.abo.fi > Studier & Forskning > Studierådgivning > Studieteknik). Fortbildningscentret vid Tammerfors universitet erbjuder motsvarande tips på finska i Verkkotutor -tjänsten (www.uta.fi/tyt/verkkotutor). Webbtjänsten Opi oppimaan erbjuder på finska information och stöd om inlärningssvårigheter hos vuxna (www.opioppimaan.fi). Bakom studierna måste det finnas en känsla av att studierna är betydelsefulla. Vad vill jag, vad strävar jag efter och vad har jag för mål? Det påstås att alla personer i alla åldrar kan lära sig nästan vad som helst ofta dessutom upptill 5 20 gånger snabbare än vanligt och gånger effektivare än man i allmänhet tror. Det viktigaste är hur vi lär oss. Det gäller att sträva efter att använda alla sinnen i inlärningen. Stress är ett hinder för inlärning, försök därför undvika det. Läs mer om ämnet i boken G. Dryden & J. Vos. (1996) Oppimisen vallankumous. Tietosanoma. 4.2 I din tidsanvändning Upplever du att studieplanering och tidsanvändning är ett problem för dig? Har du tid med fritidsintressen, vänner och familj? Får du tiden att räcka till för allt du vill göra? Du har eller så har du inte makten över din tidsanvändning du väljer själv vad du lägger din tid på antingen på någonting nyttigt eller på någonting onyttigt. Om du vill bli klar med dina studier, måste du se till att ordna tid för studierna. Ta reda på vad du använder din tid till. Följ med din tidsanvändning varje dag under en veckas tid. Skriv ner vad du använder din tid till med en halvtimmes noggrannhet. Hur mycket tid lägger du ner på att sova, laga mat, äta, sköta hushållssysslor, morgon- och kvällsrutiner, studier hemma och i skolan samt fritid? Fundera över hur du kan förbättra din tidsanvändning, om du är missnöjd med den efter att du har studerat den. Gör upp en tidsanvändningsplan för de kommande månaderna. Ställ upp konkreta mål! Om lathet hindrar dig från att gå framåt, kan du börja med att ägna endast minuter åt gången åt dina studier. Om detta inte lyckas, kan du vila dig en stund och försöka på nytt efter det. 8

9 För att reda ut hur du använder din tid mer ingående kan du gå in på karriärväglednings- och självvärderingstjänsten för högskolestuderande (www.uraohjaus.net) och göra aikaura-uppgiften. Du kan göra testen bara på finska. 4.3 I dina beslut Ibland kan det vara svårt att fatta beslut. Det kan vara svårt att ta följande steg då du inte är säker på vart det leder. Du vågar eller kan inte ta beslut. Detta kan ibland tolkas som lathet, men samtidigt kan ren lathet ibland även utgöra ett hinder för beslutsfattande. Det är i allmänhet lättare för dig att fatta beslut då du förstår hurdana svårigheter du kan råka ut för. Var och en kan ändra sitt sätt att agera om man bara bestämmer sig för att ändra sitt sätt att tänka. Val och beslut utgår alltid från en tanke och tankar leder till handling. Ditt tänkesätt avgör om du kommer framåt eller kör fast. Ändra ditt tänkesätt och din inställning och intala dig själv att du kommer att lyckas. Ge inte upp, utan övervinn dig själv och fortsätt kämpa! Det är viktigt att bli medveten om att beslut kan fattas på olika sätt i olika situationer. Nedan ser du en indelning av fyra olika sätt att fatta beslut: 1. Rationellt Beslutet fattas genom att ett logiskt och analyserande tillvägagångssätt används. Du kan till exempel använda dig av en SWOT-analys som går ut på att du kartlägger styrkor, svagheter, möjligheter och hot med hjälp av en fyrfältstabell (se tabellen på följande sida). Styrkor (Strengths) Möjligheter (Opportunuties) Svagheter (Weaknesses) Hot (Threats) 2. Intuitivt Beslutet fattas med stöd av känslor och beslut. Det fattas utifrån vad som känns rätt och inte enligt vad som skulle vara rationellt. 9

10 3. Undvikande Beslutsfattandet undviks eller skjuts på framtiden eftersom man inte är säker på vilket beslut som är det rätta. Det kan vara både negativt och positiv att vänta med att ta ett beslut. Ibland är det bra att avvakta med ett beslut. 4. Spontant Ett beslut som fattats sontant på stundens ingivelse kan vara bra så länge det inte gäller framtidsplaner. Följande frågor hjälper dig att utvärdera ditt sätt att fatta beslut: Vilket är det senaste stora beslut du fattade? Hur fattade du ditt beslut? Oberoende av på vilket sätt du fattar dina beslut är det viktigt att du även lyssnar till din inre röst då du står inför viktiga beslut. Du kan lugnt fortsätta som du har gjort hittills om ditt beslut ger dig sinnesfrid. Ibland kan det bästa för att uppnå sinnesfrid vara att vänta. 5. Var medveten om dina möjligheter 5.1 Dina personliga egenskaper Fundera över dina alternativ och vad du önskar dig av din framtid och karriär. Svara på följande frågor då du planerar din karriär: 10

11 Vilka är dina bra sidor och karaktärsdrag? Hur har de kommit fram under dina studier och i ditt jobb? Vilka av dina egenskaper skulle du vilja utveckla, vilka skulle du vilja avstå från helt och hållet? Varför? 5.2 Dina upplevelser av glädje och framgång Hurdana upplevelser av glädje och framgång har du haft i dina studier och i ditt jobb? 11

12 Hurdana saker har du lärt dig genom fritidssysselsättningar eller allmänt av livet? Kan du dra nytta av dessa i ditt framtida jobb? 5.3 Dina önskemål med tanke på arbetslivet Vad önskar du dig av ditt jobb? Vad är viktigt för dig i ditt arbete? Hurdana arbetsplatser kommer du att söka till efter att du har studerat klart? Hurdan kompetens har du redan fått genom dina arbetserfarenheter? 12

13 5.4 Din utbildning Hurdan utbildning har du skaffat dig hittills? Hurdan kompetens har du fått genom utbildningen? Vad upplever du att du skulle behöva lära dig mera om? Ingår vidareutbildning i dina planer? Vart skulle du i så fall vilja söka? 13

14 Hurdana alternativa planer har du om dina jobb- och utbildningsplaner inte går att förverkliga genast? 5.5 Dina drömmars arbetsplats Föreställ dig din drömarbetsplats. Skriv sedan en berättelse om ämnet med rubriken En dag på min drömarbetsplats". Svara på följande frågor efter att du har skrivit din berättelse: Vad ger dig inspiration och motivation i ditt drömjobb? Vilka arbetsuppgifter betonas? 14

15 Vilka färdigheter vill du framför allt använda? (organisationsförmåga, förmåga att fatta beslut, social kompetens, skriftlig framställning, konsten att uppträda, vänlighet, initiativförmåga, omdömesförmåga, analyseringsförmåga osv.) På vilket sätt hjälper din nuvarande kompetens dig att få ditt drömjobb? Hurdan är din drömarbetsmiljö? Hur syns resultaten av ditt arbete? 15

16 Vad ger dig tillfredsställelse på jobbet? 6 Från misslyckande till seger Gör misslyckandet till en möjlighet. Lär dig värdesätta detta, för ett misslyckande kan ge dig framgång. Tänk på att en motgång i själva verket för dig närmare ditt slutliga mål. Du får inte nödvändigtvis nya möjligheter, om du inte lär dig att misslyckas. Ett misslyckande är ingen uppmaning till skuld och skam utan till att lära sig. Ofta kan du lära dig mer av oväntade slutresultat än av resultat som går helt enligt dina planer. För att vara en vinnare måste du försöka om och om igen även om du misslyckades förra gången och gången innan. För varje nytt försök har du mer erfarenhet, mer kunskap och mer beslutsamhet. Varje misslyckande ökar dina chanser att lyckas. Det är synd om du slutar försöka eller ger upp precis då du närmar dig målet. Du lär dig något varje dag av varje försök och blir samtidigt skickligare. Belöningen kan vara närmare än du tror. Tro på att du är på väg att bli en vinnare. Genom att höra på dem förökar den vise sin lärdom och förvärvar den förståndige rådklokhet. Ordspråkboken 1:5 16

KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande. Riitta Aikkola 2011

KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande. Riitta Aikkola 2011 KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2 2. Målsättningar... 3 3. Känn dig själv... 5 3.1 Dina färdigheter... 5 3.2 Dina värderingar...

Läs mer

KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande

KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande KÄNN IGEN DINA MÖJLIGHETER arbetsbok för studerande Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2 2. Målsättningar... 3 3. Känn dig själv... 6 3.1 Dina färdigheter... 6 3.2 Dina värderingar...

Läs mer

BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET

BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 2 2. Vilket skede är du nu?... 3 3. Uppställande av mål för lärdomsprovet... 5 4. Lärdomsprovets framskridande...

Läs mer

BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET. Riitta Aikkola 2011

BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET. Riitta Aikkola 2011 BLI FÄRDIG MED LÄRDOMSPROVET Riitta Aikkola 2011 9. Tilläggsuppgift Arbetsboken Bli färdig med lärdomsprovet har utarbetats av nyckelhandledare Riitta Aikkola inom projektet Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina.

Läs mer

JOBBSÖKARKUNSKAP arbetsbok

JOBBSÖKARKUNSKAP arbetsbok JOBBSÖKARKUNSKAP arbetsbok Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1 Till användaren av arbetsboken... 3 2 Utgångspunkterna för jobbsökandet... 5 2.1 Livshistoria... 5 2.2 Identifiering av färdigheter... 6 2.3 Identifiering

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Lektion 4 Ditt inre kompass

Lektion 4 Ditt inre kompass Lektion 4 Ditt inre kompass Att sätta upp ett mål kan vem som helst göra. Men om du inte förstår värdet av att nå det målet du har satt upp, kommer du med stor sannolikhet inte kunna nå ditt mål. Värdet

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

JOBBSÖKARKUNSKAP arbetsbok. Riitta Aikkola 2011

JOBBSÖKARKUNSKAP arbetsbok. Riitta Aikkola 2011 JOBBSÖKARKUNSKAP arbetsbok Riitta Aikkola 2011 8 Tilläggsuppgift Valtti-jobbsökarkunskap arbetsboken har utarbetats av nyckelhandledare Riitta Aikkola inom projektet Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina.

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 3. 2. Utgångspunkterna för jobbsökandet... 4. 2.1 Livshistoria... 4

Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 3. 2. Utgångspunkterna för jobbsökandet... 4. 2.1 Livshistoria... 4 VALTTI JOBBSÖKARKUNSKAP, arbetsbok Riitta Aikkola 2011 Innehåll 1. Till användaren av arbetsboken... 3 2. Utgångspunkterna för jobbsökandet... 4 2.1 Livshistoria... 4 2.2 Identifiering av färdigheter...

Läs mer

Tidsplanering. Gå från ord till handling! Minna Nevala & Paula Sjöblom Studiepsykologer Hösten 2016

Tidsplanering. Gå från ord till handling! Minna Nevala & Paula Sjöblom Studiepsykologer Hösten 2016 Tidsplanering Gå från ord till handling! Minna Nevala & Paula Sjöblom Studiepsykologer Hösten 2016 http://www.youtube.com/watch?v=se8xncrpn24 Diskussion i små grupper På vilket sätt planerar du din tid?

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Ch e fer Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

LÄROAVTAL ARBETS- HÄFTE

LÄROAVTAL ARBETS- HÄFTE LÄROAVTAL ARBETS- HÄFTE INNEHÅLL SOM UPPMUNTRING OCH SOM VÄGKOST Uppmuntrande ord............ 2 Kort om läroavtalet... 3 Teoristudier vid läroanstalter under läroavtalstiden... 4 Vad är handledande utbildning?..

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Guide: Hantera osäkerhet, hinder och oro

Guide: Hantera osäkerhet, hinder och oro Guide: Hantera osäkerhet, hinder och oro Det finns mycket vi kan oroa oss över karriären, pengar, få nytt jobb, hälsa, relationer, med mera. En del av det vi oroar oss för kan vi påverka, annat ligger

Läs mer

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för ungdomen, föräldern och läraren på högtadiet 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTALET 1. Presentation, att bekanta sig och att förklara metodens

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 Testdatum: Mars 07,

Läs mer

hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport

hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport Till dig som är student Studietiden är för många en fantastisk tid med frihet, möjligheter och inspiration. Samtidigt innebär det ett

Läs mer

MBT 2011 Att vara global nomad Undervisning av Ulrika Ernvik

MBT 2011 Att vara global nomad Undervisning av Ulrika Ernvik MBT 2011 Att vara global nomad Undervisning av Ulrika Ernvik Var är jag från? Att vara Global Nomad. Vi har alla en historia. Men ibland känns det som att ingen förstår min berättelse. Det finns en anledning

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Medan Aktiv inlärning

Medan Aktiv inlärning Studieteknik Mål Överblick Före Förbered för studier Planera Delta i undervisningen Medan Aktiv inlärning Lyssna och anteckna Tänk aktivt Kunskap och förståelse Efteråt Behållning av studierna Aktivera

Läs mer

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor.

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor. Din inrementor Den inrementorn är en 20 år äldre, visare version av dig. Allteftersom du får en levande känsla för denna äldre, visare och mer autentisk version av dig själv, kommer du märka att hon existerar

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Starta fortsätt - håll ut. Kursledare: Lisa Alsèn Björneke Kurator vid Studenthälsan

Starta fortsätt - håll ut. Kursledare: Lisa Alsèn Björneke Kurator vid Studenthälsan Starta fortsätt - håll ut Kursledare: Lisa Alsèn Björneke Kurator vid Studenthälsan JUNE 21, 2016 2 Våga möta obehaget Problemet är inte studierna utan obehaget. Ibland hamnar vi i situationer där vi skjuter

Läs mer

Personliga ledarskapet

Personliga ledarskapet Personliga ledarskapet sätta mål, få det att hända och ha balans Bengt Kallenberg! Du kommer bl.a få med dig... Hur du sätter mål som ger energi och motivation Viljans betydelse och dess sju kvaliteter

Läs mer

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man?

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Välbefinnande inifrån och ut Du är själv portvakten som har nyckeln till medvetandets dörr och dina obegränsade möjligheter Annika Karlsson Hälsoinspiratör

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Sluta skjuta upp - om uppskjutandebeteende och studieteknik. Carina Bäckström & Olof Samuelsson Studentcentrum

Sluta skjuta upp - om uppskjutandebeteende och studieteknik. Carina Bäckström & Olof Samuelsson Studentcentrum Sluta skjuta upp - om uppskjutandebeteende och studieteknik Carina Bäckström & Olof Samuelsson Studentcentrum Plugga, slappa, leva - om studieteknik och stresshantering Carina Bäckström & Olof Samuelsson

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Mina framsteg och min framtid

Mina framsteg och min framtid Mina framsteg och min framtid När vi arbetar med oss själva och står mitt i en utvecklingsprocess är det vanligt att vi hamnar i ett läge där vi inte tycker att vi kommit någon vart och att vi inte utvecklats

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA!

SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! SLUTA SKJUTA UPP BÖRJA PLUGGA! OM UPPSKJUTARBETEENDE & ATT ÄNDRA SITT BETEENDE CHRISTINA JOHANSSON, STUDENTHÄLSAN W WW. HIS. SE / STUDENTHALSAN Bild 1 DAGS ATT BÖRJA H T T P S : / / W W W. Y O U T U B

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Återhämtning vid psykisk ohälsa 2015 Cecilia Ingard, enheter för Välfärd och FoU stöd Regionförbundet, Uppsala län

Återhämtning vid psykisk ohälsa 2015 Cecilia Ingard, enheter för Välfärd och FoU stöd Regionförbundet, Uppsala län Återhämtning vid psykisk ohälsa 2015 Cecilia Ingard, enheter för Välfärd och FoU stöd Regionförbundet, Uppsala län Återhämtning - hur är det möjligt? Individen själv måste göra jobbet Involvera personens

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

The LifeSpider Webbinar startar om några minuter!

The LifeSpider Webbinar startar om några minuter! Life Spider System You can never be somebody else but you can always become a better and more powerful version of your self The LifeSpider Webbinar startar om några minuter! Ta fram papper och penna!!!

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Allvarlighetsgrad Sannolikhet Summa. kvinna man kvinna man kvinna man

Allvarlighetsgrad Sannolikhet Summa. kvinna man kvinna man kvinna man arbetsblad 1. Risk- och sannolikhetsanalys Delprocess risker Allvarlighetsgrad Sannolikhet Summa kvinna man kvinna man kvinna man Skala för bedömning av allvarlighetsgrad: 1. Mindre, 2. Måttlig, 3. Betydande,

Läs mer

Sluta skjuta upp - om uppskjutandebeteende och studieteknik. Carina Bäckström & Olof Samuelsson Studentcentrum

Sluta skjuta upp - om uppskjutandebeteende och studieteknik. Carina Bäckström & Olof Samuelsson Studentcentrum Sluta skjuta upp - om uppskjutandebeteende och studieteknik Carina Bäckström & Olof Samuelsson Studentcentrum Agenda Att vara ny Hur gör du? Om stress Uppskjutaren/ Perfektionisten Studieplanering/ studieteknik

Läs mer

Personal Strategerna. Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck

Personal Strategerna. Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck Kapitel 10. Sid 1 Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck Kom ihåg följande vid intervjun: Du har bara trettio sekunder på dig att göra ett bestående intryck. Forskning har visat att

Läs mer

Maria Helander Mitt Bästa Jag 2015

Maria Helander Mitt Bästa Jag 2015 - Hållbar viktminskning med ACT Kunskap om kursen, verktygen och tillvägagångssätt. Förstå mekanismen bakom bantning. Förstå varför vi äter fast vi bestämt oss att låta bli. mariahelander.se Ätstörningar

Läs mer

Att lyckas tillsammans inom vård och omsorg? ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE

Att lyckas tillsammans inom vård och omsorg? ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE Att lyckas tillsammans inom vård och omsorg? ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE Varför sitter ni där och jag står här? Människor efterfrågar ökat ansvar och handlingsfrihet, vilket också ställer nya krav på människors

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska

Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska Alla ska kunna vara med i Sensus Det här är Sensus plan för hur Sensus ska arbeta mot diskriminering i allt Sensus

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

R M I Rätt Mental Inställning

R M I Rätt Mental Inställning R M I Rätt Mental Inställning För att coacha, hjälpa personer inom näringslivet, finns det en uppsjö av konsulter, som mer eller mindre effektivt sätter sin prägel på utvecklingen. En av de mer framgångsrika

Läs mer

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Att formulera SMARTA mål Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Handleder inom - Kriminalvården - Socialtjänsten - Skolan Arbetar inom - Barn- och

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Ta ut din riktning inom viktiga livsområden

Ta ut din riktning inom viktiga livsområden Ta ut din riktning inom viktiga livsområden Du kommer att få fundera kring vilken riktning du vill ha inom ett antal områden i livet som många tycker är viktiga. Fundera på vart och ett av områdena utifrån

Läs mer