Håll din häst frisk. Andning En häst i vila andas ungefär 8 till 16 gånger i minuten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håll din häst frisk. Andning En häst i vila andas ungefär 8 till 16 gånger i minuten."

Transkript

1 Håll din häst frisk Det är svårt att undvika alla skador och sjukdomar som kan drabba hästen. Genom att vara noggrann kan många sjukdomar förebyggas. Daglig skötsel, rätt foderstat och en allsidig träning är grundstenar för en hållbar häst. Hästen ska dessutom bli skodd/verkad, avmaskad, vaccinerad och få munnen kontrollerad med jämna mellanrum. Daglig visitation av hästen, uppmärksamhet på hur hästen mår, gör det lättare att upptäcka avvikelser i tid. I avsnittet Skötsel kan du läsa om hur du gör en daglig visitation av hästen. Temperatur Kroppstemperaturen kan variera mellan olika hästar men normalt ligger den mellan 37,2 till 38, 2 grader. Vet du vilken normaltemperatur din häst har när den är frisk? Ta reda på det genom att ta tempen på hästen några dagar i rad vid ungefär vid samma tidpunkt, helst på morgonen. Du tar tempen i hästens ändtarm. Det är enklast att använda en digital termometer, en sådan kan du köpa på apoteket. När du ska ta tempen ska du, ur säkerhetssynpunkt, stå vid sidan av hästens svans. Lyft på svansen och för försiktigt in termometern i hästens ändtarm. För att termometern ska glida in lättare ta lite vaselin på den. Håll i termometern ordentligt, ha gärna ett snöre om termometern som du håller i. Efter en minut piper termometern och du kan läsa av vilken temperatur hästen har. Glöm inte bort att torka av termometern efter användning. Det fi nns hästar som tycker det är obehagligt med en termometer i ändtarmen, ta det lugnt, prata med hästen och beröm den, så att den inte upplever detta som obehagligt. Andning En häst i vila andas ungefär 8 till 16 gånger i minuten. Puls Hör ihop med hjärtat och hur det pumpar. Du känner pulsen genom att hålla två fi ngrar på ett blodkärl under käken vid hästens ganasch eller vid kotan. Hästens hjärta slår ungefär slag per minut vid vila, vid ansträngning blir pulsen snabbare. Maxpulsen är cirka slag per minut. Slemhinnor Ska vara svagt laxrosa i färgen. När hästen är sjuk kan slemhinnorna bli betydligt ljusare, nästan gulaktiga i tonen. Om du trycker med fi ngret på hästens tandkött ska ditt vita fi ngeravtryck återfärgas nästan genast när hästen är frisk. Texten är hämtad från 1(7)

2 Viktiga ord att kunna Infektion och infl ammation är ord som används när vi pratar om sjukdomar. De hör ihop, men beskriver två skilda tillstånd. Infektion betyder att kroppen utsätts för ett skadligt angrepp av exempelvis bakterier, virus eller svamp. Infl ammation när kroppens eget försvar inte lyckas stoppa angreppet blir det en infl ammation. En infl ammation kan ge svullnad, rodnad, värk, värme och feber. Bakterier samma bakterie kan ge olika symtom. Bakterier bekämpas med antibiotika. Virus är mer svårbekämpade än bakterier, de ligger bakom förkylningar och infl uensa. Svamp en hudinfektion orsakad av svamp är till exempel ringorm. NÄR HÄSTEN HAR FEBER Om du vet vilken normaltemperatur din häst har när den är frisk, kan du direkt kontrollera när hästen får en temperaturökning. Feber är ett vanligt tecken på att hästen har en begynnande infektion i kroppen. Det fi nns många infektionssjukdomar som kan drabba hästen, allt från lättare förkylning till betydligt allvarligare varianter som stelkramp och kvarka. Stelkramp orsakas av en bakterie som bildar ett gift i en infektion, det kan var ett sticksår. Giftet angriper hästens nervsystem som gör det svårt för hästen att svälja. Hästen blir även stel. Dödligheten är stor hos hästar. Du skyddar hästen genom att vaccinera den mot stelkramp. Kvarka Det är en infektion som orsakas av bakterier, som enbart angriper hästar. Vanliga symtom är feber, hosta, snuva och svullnader mellan ganascherna. Smitta sprids både via direktkontakt mellan smittade hästar eller indirekt genom människor som varit i kontakt med smittade hästar. Smittade stall ska alltid isoleras för att minska smittspridningen. Får hästen en temperaturhöjning, så ska du ta tempen en gång i timmen för att se om temperaturen förändras. Visar hästen kraftiga symtom på sjukdom, bör du ringa veterinären. Veterinären kommer att vilja veta vilken temperatur och vilka symtom hästen har. NÄR SÅRSKADA UPPSTÅR En sårskada måste alltid tas om hand. Är det en mindre skada kan det räcka med att du själv tvättar rent och eventuellt skyddar såret. Börja med att tvätta rent såret med vatten eller koksaltlösning. Se efter hur stort och djupt såret är. Ser såret mycket smutsigt ut måste det rengöras så fort som möjligt för att minska risken för en infektion. Är det ett större sår som gör hästen halt eller om skadan sitter nära en led eller senskida ska du kontakta veterinären. Sår brukar delas in i fyra kategorier beroende på vilken typ av sårskada det är och hur allvarlig sårskadan kan bli för hästen. Texten är hämtad från 2(7)

3 Sticksår Dessa sår brukar inte blöda så mycket. Därför kan det bli infektion i såret innan det upptäcks. Såret kan även gå in i en led eller senskida. Då skall du kontakta veterinären. Skärsår Ett skärsår kan orsaka en kraftig blödning som måste stoppas i tid för att förhindra att hästen förblöder. Om hästen blöder från en pulsåder är det allvarligt. Du ser att blodet kommer från pulsådern genom att blodet kommer stötvis och är ljusrött till färgen. Krossår Dessa sår kan uppkomma om hästen har fått en spark av en annan häst. Såret i sig behöver inte vara så stort men vävnader under huden kan var skadat. Krossår kan ta tid att läka. Det skadade området brukar bli både varmt, svullet och ömt. Trycksår/Skavsår Dessa sår är ofta orsakade av hästens utrustning, den kan vara smutsig eller vara dåligt anpassad. Trycksår börjar oftast som en lätt, varm och öm svullnad. Om ingenting görs övergår det till ett öppet sår. OROLIG OCH RULLAR SIG Kolik är ett samlingsnamn på smärta i bukhålan och då främst i tarmarna hos hästen. Även hästar kan ha ont i magen. När vi får en bakterie i magen brukar vi kräkas upp det vi har ätit och på sätt bli av med den bakterie som orsakat smärtan. Hästar kan inte kräkas. Symtomen på kolik kan variera från nedsatt foderlust till ett okontrollerat rullande. Andra symtom kan vara att hästen tittar åt fl ankerna, börjar svettas okontrollerat, får diarré eller ingen avföring alls. Den främsta orsaken till kolik är att magsäcken och tarmarna tänjs ut och blodförsörjningen dit minskar. Att hästen får kolik kan bero på dåligt foder eller dåliga utfodringsrutiner. Om din häst har kolik, ta bort allt foder, ha mycket strö i boxen så att den kan rulla sig. Visar den lindriga symtom kan det fungera att gå ut och leda hästen så att tarmaktiviteten kommer igång. Vid mycket kraftiga symtom ring veterinären direkt. HAR DIN HÄST SVÅRT ATT SVÄLJA? En häst som i samband med utfodring visar stark irritation och allmän oro, har foderblandat näsfl öde, slår med huvudet och spärrar upp käkarna har sannolikt drabbats av foderstrupsförstoppning. Det har helt enkelt blivit en foderpropp i foderstrupen. Det här är allvarligt tillstånd, tillkalla veterinär. Texten är hämtad från 3(7)

4 UTSLAG I KARLEDEN Eksemliknande utslag i karleden kallas mugg. Andra symtom kan vara svullnad, värme eller ömhet från hov/karled. Även om hästen bara har lindringa symtom gör rent karleden direkt så att inte muggen sprids och förvärras. Första åtgärd är att använda mild tvål och ljummet vatten och därefter torka ordentligt. Mugg kan se ut på olika sätt. Det kan vara torr eller vätskande utslag. Torr mugg smörjs med en mjukgörande salva. Har hästen vätskande sår, tvätta på samma sätt, men använd ingen salva. Det är viktigt att mugghästar får röra på sig mycket. Genom cirkulationen i benet hålls igång skyndas läkningen på. Om muggen inte blir bättre eller tvärtom förvärras på ett par veckor, kontakta veterinären. Utslag på kroppen Hudåkommor kan vara allt från eksem till regnskållor och ringorm. Om det är kliande utslag är det ofta parasiter eller allergier. Om det inte kliar kan det vara bakteriella angrepp eller svampangrepp. Är det kliande eksem som kommer sommartid kan det vara fråga om sommar- eller soleksem. Det blir bättre om hästen får gå med insektstäcke. Kontakta veterinärer för att få tips på hur det går att få bukt med hudåkommorna, även om de fl esta hudutslag som orsakas av svamp eller bakterier läker ut av sig själva. Dessvärre är de ofta mycket smittsamma, vilket kräver att du sanerar både din utrustning och stallet för att inte smittan ska spridas. Ringorm är en hudinfektion som även smittar människan, så slarva inte med hygienen. SVULLNA BEN OCH HÄLTA Hästen vill inte stå på sina framhovar Om hästen står i så kallad fångställning (avlastar framhovarna) har ökad puls vid kotan, varma hovar och feber kan den ha drabbats av akut fång. Kontakta veterinären direkt. Går hästen på bete ska den tas in i stallet och allt foder ska avlägsnas tills veterinär anländer. Svullna ben Det är viktigt att dagligen visitera hästens ben för att se att den belastar alla fyra benen lika mycket och att inget ben är varmt och svullet eller om det fi nns några sår. Om fl era ben är svullna, kan hästen ha en infektion i kroppen. Om det bara är ett ben fi nns det många möjliga orsaker till svullnaden. Vad som orsakar svullnaden kan vara allt från mugg till gallor, en vrickning eller senskada. Om hästen alldeles nyligen har gjort sig illa, är det bra att kyla benet med kallvatten. Är hästen ohalt kan du avvakta med att ringa veterinären. Att hästen rör på sig skadar normalt inte. Det kan vara en lugn skrittur eller hagvistelse. Men var uppmärksam på hur hästen rör sig. Om inte svullnaden ger med sig kontakta veterinären. Om hästen vilar ett bakben kan det vara normalt, däremot är det inte normalt om hästen vilar något av sina framben. Texten är hämtad från 4(7)

5 Blockhalt En häst som inte stödjer på benet överhuvudtaget är blockhalt. Känn längs hela benet och runt om i benets fulla längd, var observant på avvikelser som svullnad och ökad värme. Akut blockhälta kan bero på fl era orsaker; ett brutet ben, en senskada eller en akut infl ammation. Den vanligaste orsaken till blockhälta är dock hovböld. Om problemet sitter i hoven, rådgör med din hovslagare hur du ska gå vidare. Är du det minsta osäker, ring din veterinär. Hästen är stel och vill inte röra på sig Hästar kan insjukna i korsförlamning. Musklerna blir då spända och ömma vid palpering. Hästen får också en stelhet som ofta startar i nacken och över korset. Andra vanliga symtom är att den svettas, andas häftigare, får högre puls och feber. En häst som visar tecken på korsförlamning ska inte tvingas att röra sig mer än nödvändigt. Är det svalt i luften, lägg på en fi lt på ryggen och ring veterinären. HOVVÅRD Om hästen verkas och/eller skos regelbundet har både du och din hovslagare en bra uppfattning om hur hästen sliter hovar och om det uppstår några hovrelaterade problem. Du bör ändå känna till några sjukdomar som kan uppstå i hoven. Hornsprickor De fl esta hästar har små, ytliga sprickor i hovhornet, men blir de djupare kan de orsaka problem och hästen blir halt. Torra hovar är vanligt och kan göra att hovmekanismen fungerar sämre, vilket i sin tur kan ge hornsprickor sprickor från kronranden och nedåt. Fukt kommer framförallt inifrån hoven. Motion på ett fast underlag kan ge hoven bättre cirkulation. Hovböld Att hästar kan drabbas av hovböld är relativt vanligt. Ofta blir hästen blockhalt och det är först lätt att tro att skadan sitter i benet. Hovböld är en infektion som ofta hänger ihop med att hästen haft en hovspricka, eller att något främmande föremål på ett eller annat sätt trängt in i hoven. Det bildas var i bölden och det behöver tömmas av hovslagare eller veterinär. Strålröta Det kan fi nnas fl era olika orsaker till att hästen får strålröta. Strålröta orsakas av bakterier och kan ha sin grund i en försämrad hovmekaniskm. Det kan också bero på en dåligt utvecklad stråle, att hovslagaren har verkat för mycket, att hästen varit för stillastående, att boxen eller spiltan inte är tillräckligt rengjord eller att det är för lite strö inlagt. Du märker att hästen har strålröta eftersom strålens horn mer eller mindre är bortfrätt eller trasigt. De uppkomna håligheterna är fyllda med smuts och luktar illa. Hästen kan vara mer eller mindre halt. Om du misstänker strålröta, ta hjälp av en utbildad hovslagare och en veterinär. Spiktramp eller sömstick Spiktramp är precis vad det låter som, hästen har trampat på något vasst föremål som gått in via sulan eller strålen upp i hoven. Om en söm däremot punkterar kötthoven när hästen skos kallas det för sömstick. Båda varianterna kan utvecklas till en hovböld. Texten är hämtad från 5(7)

6 VID AKUT SKADA PÅ DIN HÄST När är en akut skada uppkommer ska du tillkalla veterinärer. Det bör finns hästkunniga personer i stallet när veterinären kommer. Hästen ska om möjligt stå i stallet. Belysningen måste vara tillräcklig, eluttag ska fi nnas tillgängligt, likaså varmvatten, tvål och en ren handduk så att veterinären kan tvätta sig. Hästambulans Det är inte så vanligt men det händer att hästen insjuknar eller skadas så svårt att den behöver transporteras i en hästambulans till veterinärkliniken. Det fi nns bara ett fåtal hästambulanser i Sverige. Du kommer i kontakt med dessa via hästklinikerna. Försäkrad De fl esta hästägare försäkrar sin häst. Det är inte alltid självklart vilken försäkring du bör välja. Det fi nns många försäkringsbolag som arbetar med hästförsäkringar. En försäkring kan innehålla allt från veterinärvård, användbarhet och livförsäkring till betydligt mer begränsade alternativ. Du bör alltid känna till vad just din försäkring innehåller och vad som täcks om olyckan skulle vara framme. SMITTSAMMA SJUKDOMAR Det finns sjukdomar som är mycket smittsamma hos hästar och för att minska spridningen av smitta och begränsa utbrott är dessa sjukdomar anmälningspliktiga. Det betyder att du måste tillkalla en veterinär som kan bekräfta vilken smittsjukdom det är. Det är också veterinären som behandlar de sjuka hästarna och talar om vilka regler som gäller för stallet och hästarna till dess att hästarna anses friska igen. Det kan betyda att stallet sätts i karantän. Inga hästar får lämna eller komma till stallet under en viss tid. Det är endast ett fåtal personer som får vistas i stallet under sjukdomstiden och dessa får inte vara i andra stall. Mer om anmälningspliktiga sjukdomar kan du läsa om på eller Några vanliga smittsamma sjukdomar: Hästinfl uensa orsakas av ett virus och i Sverige är det ett krav från Svenska Ridsportförbundet att alla tävlingshästar ska vara vaccinerade mot hästinfl uensa. Kvarka är en infektion som orsakas av en bakterie. Hästen kan få hosta, rinnande gult var i näsborrar, hög feber och bölder under ganascherna. Blir det kvarka i stallet kan det ta lång tid innan alla hästar är friska och smittfria. Förgiftning: Botulism är en dödlig förgiftning som orsakas av giftet från en bakterie som fi nns i jorden. Smittvägar är utfodring med förorenat foder. Du kan skydda hästen mot botulism genom att vaccinera den. Hästen är extremt känslig för botulism och dödligheten hos ovaccinerade är hög, upp till 90 procent. Texten är hämtad från 6(7)

7 DET HÄR BÖR DITT STALLAPOTEK INNEHÅLLA Febertermometer Brems Bomull Sårtvätt Koksaltlösning Blodstoppare Förband och sterila kompresser Gasbinda och elastiska lindor Mild tvål Sax och stor pincett Mjukgörande salvor, till exempel Idomin- och Helosansalva Engångshandskar Texten är hämtad från 7(7)

Ryttarmärke 4. Exteriör

Ryttarmärke 4. Exteriör Exteriör Ryttarmärke 4 Exteriör. För att en häst ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att den har en bra exteriör, alltså att den är byggd på det sätt som är bäst för att alla muskler, leder och

Läs mer

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka Hund i nöd Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka 1 Guiden är avsedd som en hjälp till första hjälpen och beskriver vanliga skador och olycksfall som Distriktsveterinärerna

Läs mer

SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER

SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER Många av de saker som kan hända på ett läger kan man ofta själv avhjälpa på byn tillsammans med andra ledare medan andra saker behöver en mer professionell hjälp.

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt

FÖRSTA HJÄLPEN. till hund & katt FÖRSTA HJÄLPEN till hund & katt INNEHÅLL 1. ALLMÄNT Förebyggande...4-5 Djurets tillstånd...6-7 Förband...8-9 Transport till veterinären...10-11 Första hjälpen-väskan...12 Juridiska frågor...13-14 Grundregler

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

V ÄG E N T ILL B A K A

V ÄG E N T ILL B A K A V ÄG E N T ILL B A K A SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Narkotikaanvändarens val att använda accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika T ps ti t ll dig som om handled e are

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika T ps ti t ll dig som om handled e are Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 22 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta om bildens innehåll.

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Handbok för skötare. inom mjölkproduktion

Handbok för skötare. inom mjölkproduktion Handbok för skötare inom mjölkproduktion Introduk on ll mjölkproduk on där djurskötsel, u odring och djurhälsa bidrar ll gårdens framsteg och resultat. Till dig som är djurskötare inom mjölkproduktion

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN EXAMENSARBETE AV EVELINA OSKARSSON Studerande på Akupunkturakademin Sida 1 Inledning Varje år drabbas många av den så kallade influensan.

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Livet kan börja. Gratulera. Vi som var med. Vi på förlossningen och BB-avdelningen vill. till er. som föddes den. klockan. vikt. längd.

Livet kan börja. Gratulera. Vi som var med. Vi på förlossningen och BB-avdelningen vill. till er. som föddes den. klockan. vikt. längd. Vi på förlossningen och BB-avdelningen vill Gratulera till er som föddes den klockan vikt längd Vi som var med barnmorska undersköterska läkare Livet kan börja www.regionhalland.se/hallandssjukhus Att

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

Fakta om förkylningar

Fakta om förkylningar Fakta om förkylningar Förkylning beror på virus och kan därför inte botas. Men besvär som en förkylning kan ge kan lindras. Vanligaste besvären är snuva, nästäppa, hosta och feber. Ett annat ord för förkylning

Läs mer

Diabetes och fotvård

Diabetes och fotvård DIABETES OCH FÖTTER Diabetes och fotvård Att leva med diabetes gör att det blir ännu viktigare att ta hand om sin personliga hälsa. Det gäller även vården av fötterna. Personer som har diabetes drabbas

Läs mer