Fakta om löner - löneutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om löner - löneutveckling"

Transkript

1 Fakta om löner - löneutveckling Löneutveckling i ekonomin t o m mars

2 Fakta om löneutveckling mars Rapport över löneutveckling baserat på statistik från Medlingsinstitutet/SCB. Löneutvecklingstalen har utjämnats av för att förtydliga långsiktiga trender. Takten i löneutvecklingen stiger. Den aktuella löneutvecklingen för hela svenska arbetsmarknaden ligger på 2,4 procent för mars Resultat i sammanfattning Aktuell 2012M03 Föregående år Löneutveckling svensk arbetsmarknad totalt 2,4% 2,3% Näringslivet 2,7% 2,3% Kommuner 2,0% 2,1% Landsting 2,4% 2,7% Stat 1,4% 2,5% 2

3 Tabell 1. Löneutveckling sektorvis. Källa: MI Löneutveckling motsvarande månad föregående år (utjämnad) per sektor. Arbetare + tjänstemän Sektor M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M01 M02 M03 Näringslivet 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% Kommuner 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% Landsting 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% Stat 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 1,4% Totalt 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% 2,6% 2,5% 2,5% 2,4% 3

4 Tabell 2. Arbetare privat sektor Löneutveckling motsvarande månad föregående år (utjämnad) per bransch. Genomsnittlig timlön för arbetare, privat sektor (KLP), Exkl övertidstillägg Bransch M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M01 M02 M03 B+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 2,5% 2,6% 2,5% 2,5% 2,3% 2,4% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 2,8% 2,8% 3,0% F byggindustri 1,4% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 2,7% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5% 2,7% 2,7% 2,5% 2,6% G+H handel, serviceverkstäder, hotell, restauranger 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,2% 2,3% 2,4% H transport- och magasineringsföretag 3,9% 3,4% 2,8% 2,0% 1,1% 0,7% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% J-S Service 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,3% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 3,0% 2,9% 2,7% 2,9% B-S exkl.o samtliga näringsgrenar 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,5% 2,4% 2,4% 2,5% 4

5 Tabell 3. Tjänstemän privat sektor Löneutveckling motsvarande månad föregående år (utjämnad) per bransch. Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), Exkl rörliga tillägg Bransch M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M01 M02 M03 B+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% F byggindustri 2,7% 2,9% 3,0% 3,3% 3,6% 3,8% 4,0% 3,9% 3,9% 4,0% 3,9% 3,9% 3,3% 2,8% 2,3% G+H handel, serviceverkstäder, hotell, restauranger 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,5% 2,7% 3,0% 3,3% 3,6% H transport- och magasineringsföretag 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,9% 1,3% 1,7% 2,0% 2,3% 2,6% 2,9% 3,0% 3,3% 3,4% 3,5% J-S Service 1,6% 1,8% 2,1% 2,5% 2,8% 3,0% 3,3% 3,3% 3,4% 3,5% 3,5% 3,6% 3,5% 3,4% 3,2% B-S exkl.o samtliga näringsgrenar 1,7% 1,7% 1,9% 2,0% 2,1% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 5

6 Om statistiken Medlingsinstitutets statistik bygger på konjunkturlönestatistiken som tas fram av Statistiska Centralbyrån. Medlingsinstitutet bearbetar denna statistik och inkluderar arbetarnas övertidsersättning och tjänstemännens rörliga tillägg. Måttet är förändringen i procent från motsvarande månad föregående år. På många avtalsområden började nya löneavtal gälla från och med februari För en stor majoritet av de anställda inom näringslivet har löner enligt de nya avtalen inte kommit med i statistiken. Förändringstalen är baserade på skillnader mellan de preliminära lönerna för år 2012 och de definitiva lönerna för år Till de preliminära lönerna kan ytterligare löneökningar komma i form av retroaktiva löneutbetalningar. Dessutom kan mindre justeringar göras p.g.a. ytterligare inkomna blanketter. Den slutliga genomsnittslönen fastställs efter ett år. Förändringstalen utjämnas av med ett glidande medelvärde. Genomsnittlig timlön: För arbetare redovisas genomsnittlig timlön. Timlönen beräknas som kvoten mellan summa utbetald lön före skatteavdrag dividerat med summa arbetade timmar. För de arbetare som har fast månadslön görs omräkning till timlön maskinellt. Arbetarnas genomsnittliga timlön redovisas exklusive övertidstillägg. Alla timlöner inkluderar rörliga tillägg. Genomsnittlig månadslön: Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän beräknas som kvoten mellan överenskommen månadslön dividerat med antal heltidspersoner. Genomsnittlig månadslön redovisas exklusive rörliga tillägg. Arbetare: Arbetare och tjänstemän definieras efter facktillhörighet. Som arbetare definieras anställda tillhörande LO:s avtalsområde. Tjänstemän: Arbetare och tjänstemän definieras efter facktillhörighet. Anställda som går under medarbetaravtal definieras oftast som tjänstemän liksom anställda inom SACO:s och TCO:s avtalsområden. 6

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4 Cirkulär Nr 3 Februari 2014 Slutresultat från lönestatistiken 2013 Lönestatistiken avseende september 2013 är nu färdigbearbetad. I nedanstående tabeller och diagram redovisas huvudresultaten för arbetare

Läs mer

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Arbetstider år 9 Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 199 9 Författare Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll =

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge

Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 211 1 Under hösten 211 inleds en ny större avtalsrörelse som sedan fortsätter under 212. Nya löneavtal som berör minst 2,7

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2006 Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2 Fokus

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110

Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 ES/LA 2014-06-11 1(14) Lönestrukturstatistik hela ekonomin 2014 AM0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling

Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling Fakta om lönestatistik av Galina Pokarzhevskaya Alla dessa siffror Viktigt om löner och löneutveckling Galina Pokarzhevskaya Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2006 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2006 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013 Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 13 PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 1 51 Under hösten 1 inleds en ny avtalsrörelse som sedan fortsätter under hela 13. Nya löneavtal som berör runt,5

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen

Avtalsrörelsen och lönebildningen Avtalsrörelsen och lönebildningen 2013 Medlingsinstitutets årsrapport Swedish National Mediation Office Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Avtalskonstruktioner Vad är lön? Kvitto på arbetsinsats Kvitto

Läs mer

DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014

DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014 DIF Samhällsekonomiskt bidrag April 214 Bakgrund, definitioner och avgränsningar Det samhällsekonomiska bidraget är definierat som de ökade arbetstillfällen samt skatteintäkter som genereras av DIF Hockeys

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008 S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer