Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Anders Andersson, Christina Andersson, Anita Aperia Broberger, Lennart Bergfeldt, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman, Charlotta Brogren, Tove Bångstad, Johan Calltorp (t o m september 2013), Elisabeth Douglas, Olof Edhag, Madeleine Ekholm, Bengt O Eriksson, Björn Fjaestad, Jan Froborg, Lena Gustafsson, Margaretha Haglund, Göran K Hansson, Carl Erik Hedlund, Mai-Lis Hellénius, Roger Holtback, Gunnar Juntti, Bengt Kjell, Carola Lemne, Kristina Lidman, Magnus Lundberg, Per Lindblad, Anna-Karin Lundin, Marianne Lundius, Björn Odlander, Ewa Persson, Mats Qviberg, Nina Rehnqvist, Lil Ryott, Marianne Ränk, Björn Savén, Mona Schlyter, Hans Sievertsson, Gunilla Svahn Lindström, Elisabeth Tarras-Wahlberg, Margareta Theander, Lena Treschow Torell, Björn Vingård, Lars Wedenborn, Johan Winnerblad, Louise Wisemark Valberedning Gunilla Bolinder (sammankallande), Johan Calltorp (t o m september 2013), Ewa Persson, Hans Sievertsson, Björn Vingård Styrelse H.K.H. Prinsessan Christina, fru Magnuson (hedersordförande), H.K.H. Prins Daniel (hedersledamot), Mari Andersson (ordförande), Anders Westerberg (vice ordförande), Lars Lundquist (skattmästare), Johan Assarsson, Eva Lindberg, Anna Nergårdh, Martin Nicklasson, Cecilia Schön Jansson, Maj-Charlotte Wallin, Anna Sjödin (arbetstagarrepresentant), Birgit Eriksson (arbetstagarsuppleant) Forskningsråd Professor Jan Nilsson (ordförande), professor Kjell Larsson (vice ordförande), professor Jan Borén, professor Ewa Ehrenborg, professor David Erlinge, professor Johan Grunewald, professor Ulf Hedin, professor Christer Janson, professor Anders Jeppsson, professor Christina Jern, professor Stefan Jovinge, professor Bertil Lindahl, professor Olle Melander, docent Anna-Carin Olin, professor Annika Rosengren, docent Annika Rydberg, professor Eva Rönmark, professor Thomas Sandström, professor Olle Stendahl, professor Marie Wahren-Herlenius, professor Gunilla Westergren-Thorsson Kansli Katharina Almstedt, Kristina Andersson, Terese Bergfeldt, Bim Boberg, Ove Brandt, Monica Carlsson, Louise Derk, Martina Drevenius, Daniel Edelsvärd, Alexandra Edvall, Karin Ekelin, Birgit Eriksson, Anna Fredholm, Katarina Gunsell, Christina Hillerström, Eva Holmestig, Ann-Charlotte Johansson, Staffan Josephson, Håkan Karlsson, Ulrica Klettner, Christa Larsvall, Maria Lundberg, Karin Myhrström, Jenny Norelius, Dan Olsson, Jessica Petersson, Anna Sjödin, Karolina Sjöstedt, Anna Sjöström, Göran Sjöström, Kristina Sparreljung, Ingela Spongh, Sofie Thiger, Sara Thuresson, Erika Winther, Sofia Wirsén, Margareta Öberg Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen med SCAPIS - Sveriges hittills största befolkningsstudie på området personer i hela landet ska undersökas i studien som leds av en nationell forskargrupp och som drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen. Foto: Hjärt-Lungfonden/Marie Ullnert. Bilden är tagen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

3 Innehåll 210 miljoner till hjärt- och lungforskningen i Sverige i korthet 4 Sveriges viktigaste finansiär av forskning om hjärtsjukdom 5 Förvaltningsberättelse Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 23 Noter 25 Revisionsberättelse 31 Kodrapport 32

4 210 miljoner till hjärt- och lungforskningen i Sverige Hjärt-Lungfondens givare är generösa kunde fonden dela ut hela 210 miljoner kronor till hjärt-, kärl- och lungforskare i Sverige. Det är ett högre belopp än året dessförinnan, hela 28 miljoner kronor mer. Tack vare gåvorna blir den livsviktiga forskningen möjlig. Under året har Hjärt-Lungfonden kunnat ge stöd till cirka 250 löpande forskningsprojekt och cirka 700 forskare. Bland dessa finns många av Sveriges främsta forskare inom hjärt- och lungsjukdom vars forskning idag är världsledande. Bland dessa finns också nästa generation forskare som ska stå för framtidens stora forskningsgenombrott. Yngre lovande forskare är en grupp som Hjärt-Lungfonden särskilt vill lyfta och under 2013 inrättades därför ett helt nytt anslag riktad mot denna grupp Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Anslaget består av 6 miljoner kronor som fördelas över tre år och ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Den förste att ta emot anslaget blev Fredrik Bäckhed, professor vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Fredrik Bäckhed fick anslaget för sin forskning om tarmflorans betydelse för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom. Glädjande under året var även beslutet från Hjärt-Lungfondens styrelse att gå vidare med satsningen på SCAPIS, Swedish CArdioPulmonary bioimage Study. Den pilotstudie som har genomförts vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg ska nu följas av en storskalig studie som innebär att kvinnor och män i åldrarna år över hela Sverige ska genomgå undersökningar av hjärta, kärl och lungor. Syftet med SCAPIS är att nå nya forskningsgenombrott framför allt att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Forskarna vill också få kunskap om 2

5 hur vården ska kunna gå från generell behandling till skräddarsydd och individanpassad behandling. Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor tilldelades Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Leif Svensson fick årets Stora forskningsanslag för sin forskning om plötsligt hjärtstopp och bildandet av ett nationellt centrum för hjärtstopp Center for Cardiac Arrest Science. Leif Svenssons forskning kan bidra till att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskar på ett avgörande sätt. Att Hjärt-Lungfonden även detta år kunnat dela ut ett rekordbelopp till forskningen bygger på att fonden har en lyckosam insamling och att vi målmedvetet arbetar med att sprida information om de sjukdomar vi bekämpar. Under året har fonden drivit flera kampanjer med olika teman och på många sätt arbetat för att öka kunskapen och angelägenheten kring hjärt- och lungsjukdomar och forskningens betydelse. Mer om vår verksamhet och om forskningens resultat kan du läsa på vår webbplats, och i vårt informationsmaterial. Staffan Josephson Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Hjärt-Lungfonden/Anna Molander 3

6 2013 i korthet 2013 delade Hjärt-Lungfonden ut 210 miljoner kronor till forskning, en ökning med 28 miljoner kronor jämfört med året innan Under 2013 ansökte forskare om drygt 1 miljard kronor i forskningsstöd hos Hjärt-Lungfonden, som kunde bevilja 17 procent av den summan 2013 inkom totalt 758 ansökningar om forskningsstöd Fonden finansierar cirka 250 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet Insamlingsresultatet för 2013 var 269 miljoner kronor Hjärt-Lungfonden hade sju insamlingskampanjer under året 2013 startade kampanjen Hjärtsäkra Sverige med målet att dubblera antalet hjärtstartare i samhället och att utbilda personer i hjärt-lungräddning Under året kommunicerade vi med drygt personer via hemsida och sociala medier Fonden hade ett par tusen omnämnanden i tryckt press, radio och tv Fyra nummer av tidningen Forskning för hälsa producerades skrifter om våra sjukdomar distribuerades till sjukvård och privatpersoner Hjärt-Lungfonden arrangerade fem allmänna föreläsningar om hjärt-lungsjukdom samt ett sjuttiotal föreläsningar riktade till pensionärsföreningar 35 nyhetsbrev nådde Hjärt-Lungfondens prenumeranter 4

7 Sveriges viktigaste finansiär av forskning om hjärtsjukdom I Sverige lider över en miljon människor av hjärt-kärlsjukdom, och även anhöriga blir berörda. Många drabbas, dör och lider i onödan. Fyra av tio dör i hjärtsjukdom, ingen annan sjukdom dödar så många i Sverige. Hjärt-Lungfonden är Sveriges största och viktigaste finansiär av oberoende medicinsk forskning kring de stora folksjukdomarna hjärt- och lungsjukdomarna. Fonden har goda insamlingsresultat och har därför kunnat öka utdelningen till forskningen. Under 2013 kunde 210 miljoner kronor delas ut, vilket är en ökning med 28 miljoner kronor jämfört med Hjärt-Lungfonden har strategin att erbjuda stödformer till olika typer av forskning och till forskare på olika nivåer. Tyngdpunkten ska vara på klinisk forskning. Huvuddelen går till högkvalitativa projekt efter öppen ansökan, men fonden gör även större riktade satsningar. För att ge en tydligare bild av vilka sjukdomar Hjärt-Lungfonden bekämpar har vi satt upp 11 forskningsmål för verksamheten. Dessa redovisas på Hjärt-Lungfondens huvudfokus ligger på forskning men fonden bedriver även ett omfattande informationsarbete. Informationen sprids bland annat via skrifter, rapporter, medier, föreläsningar, på hemsidan och i tidningen Forskning för hälsa. Hjärt-Lungfondens organisation Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med cirka medlemmar Tidigare blev samtliga månadsgivare automatiskt medlemmar i fonden. Sedan 2012 skiljer vi på månadsgivare och medlemmar. Det årliga medlemsmötet äger rum på våren. Medlemmarna utser fondens 50 huvudmän. Mandatperioden för huvudmännen är fem år med möjlighet till omval. Vid det årliga medlemsmötet utser medlemmarna tio huvudmän. Huvudmännen sammanträder minst en gång per år. Det årliga huvudmannamötet, Hjärt- Lungfondens högsta beslutande organ, äger rum på våren. Då utser huvudmännen Hjärt- Lungfondens styrelse, som i sin tur svarar för Hjärt-Lungfondens organisation och angelägenheter i enlighet med fondens stadgar. Hjärt-Lungfondens styrelse ger i uppdrag till generalsekreteraren att ansvara för kansliets arbete. Styrelsen hade fem ordinarie styrelsemöten och två styrelsemöten per capsulam under Ett annat organ är Hjärt-Lungfondens valberedning. Valberedningen består av minst tre och högst fem huvudmän, som sitter i valberedningen under en treårsperiod. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på Foto: Privat Foto: Elliot Elliot Under året valdes Louise Wisemark till ny huvudman. Även Carola Lemne valdes till ny huvudman under

8 nya huvudmän och styrelseledamöter, som utses på medlemsmötet respektive huvudmannamötet. Hjärt-Lungfondens Forskningsråd bedömer forskningsansökningar och lämnar sedan ett Antal inkomna och beviljade ansökningar Mkr Sökt och beviljat belopp % Ansökningar Beviljade Fördelning av beviljade medel mellan hjärta och lunga Sökt Beviljat Hjärta Lunga förslag till Hjärt-Lungfondens styrelse som fattar beslut om tilldelning av medel. Forskningsrådets ledamöter sitter på bestämda mandatperioder och utses på förslag från landets olika medicinska fakulteter och Svenska Läkaresällskapet. Hjärt-Lungfonden strävar efter att ha ett Forskningsråd med högsta möjliga kompetens inom hjärt- och lungområdet samtidigt som rådet ska vara representativt ur ett geografiskt perspektiv. Forskningsrådet bestod 2013 av 21 ledamöter. Hjärt-Lungfondens kansli Hjärt-Lungfonden har cirka 35 anställda som arbetar på kansliet i Stockholm. Arbetet leds av generalsekreterare Staffan Josephson, som är utsedd av styrelsen. Kansliet består av fyra avdelningar: ekonomi, forskning, insamling och marknad samt kommunikation. På omslagets insida listas huvudmän samt de personer som ingår i Hjärt-Lungfondens valberedning, styrelse, Forskningsråd och kansli. Ytterligare information om Hjärt- Lungfonden finns att hämta på Hjärt-Lungfondens forskning 2013 Hjärt-Lungfonden har ökat utdelningarna till forskningen i takt med att insamlingarna har blivit alltmer lyckosamma. Under 2013 kunde 210 miljoner kronor delas ut till landets ledande hjärt-, kärl- och lungforskare. Det är en ökning med 28 miljoner kronor jämfört med inkom totalt 758 ansökningar om forskningsstöd. Det är något fler än Antal beviljade ansökningar år 2013 var 363, jämfört med 361 året innan. 6

9 Under 2013 fick Hjärt-Lungfonden in ansökningar till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Hjärt-Lungfonden har fortsatt goda insamlingsresultat och har därför kunnat öka utdelningarna kunde fonden bevilja 17 procent av ansökt forskningsstöd. Hjärt-Lungfondens ambition är att fördela cirka 70 procent av tillgängliga medel till kardiovaskulär forskning och cirka 30 procent till lungmedicinsk forskning fördelades 69 procent av forskningsmedlen till kardiovaskulär forskning och 31 procent till lungmedicinsk forskning tilldelades Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Leif Svensson fick årets Stora forskningsanslag för sin forskning om plötsligt hjärtstopp och bildandet av ett nationellt centrum för hjärtstopp Center for Cardiac Arrest Science. Inom forskningsområdet hjärt-lungsjukdomar är Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag det största i Sverige och anslaget ges till en forskare eller forskargrupp som är verksam i landet. En internationell bedömningsgrupp har granskat alla ansökningar, där framför allt originalitet och sannolik klinisk betydelse premieras. Anslaget delades ut av H.K.H Prins Daniel som är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse. Prinsen deltog under året även vid ett platsbesök på Karolinska institutet där han fick träffa ett antal framstående forskare som har tagit emot Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag inrättade Hjärt-Lungfonden ett helt nytt forskningsanslag Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Hjärt-Lungfonden vill främja återväxten av yngre forskare i Sverige genom att dela ut ett helt nytt forskningsanslag till forskare under 40 år. Anslaget delades ut till Fredrik Bäckhed, professor vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Fredrik Bäckhed fick anslaget för sin forskning om tarmflorans betydelse för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom. Forskningsanslaget består av 6 miljoner kronor som fördelas över Foto: Pontus Johansson Fredrik Bäckhed, årets mottagare av Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Fredrik Bäckhed är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan vi kan påverka vem som utvecklar stroke, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Hans dröm är att kunna förutse vilka som tillhör riskgrupper och bota dem genom att ändra tarmfloran. 7

10 tre år och ges till banbrytande svensk hjärtlungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter delade Hjärt-Lungfonden ut åtta forskartjänster vilket betyder att åtta forskare fick varsin treårig forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Forskningen ska leda till nya och bättre behandlingar för alla som lider av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. En forskartjänst betyder att forskaren får sin forskning betald på hel- eller halvtid under tre år års forskartjänster tilldelades Mikael Adner (docent, Karolinska Institutet i Stockholm), Susanne Gabrielsson (docent, Karolinska Institutet i Stockholm), Lars Maegdefessel (forskare, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm), Malin Levin (docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg), Elmir Omerovic (docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg), Sebastian Albinsson (forskare, Lunds universitet i Lund), Harry Björkbacka (docent, Skånes universitetssjukhus i Malmö) samt Eva Bengtsson (docent, Skånes universitetssjukhus i Malmö). Läs mer på Hjärt-Lungfondens webbplats om den forskning de bedriver. De forskare som får finansiering från Hjärt-Lungfonden är viktiga ambassadörer för fonden och för den forskning som bedrivs i Sverige inom hjärt-, kärl- och lungområdet. Under 2013 fortsatte Hjärt-Lungfonden arbetet Forskning för hälsa HJÄRTEVÄN En ICD blev vändpunkten för Ulrika Joakim Geigert såg Hagge tyna bort i KOL Rivstart för Hjärtsäkra Sverige Nyckeln till KOL kan finnas i Lund Nyhet! Fråga doktorn Pappa stred mot tobaksbolagen DESSUTOM: Så upprättar du ett testamente Konstgjord lunga i fickformat Bättre barnhälsa med rökstopp Ny app stödjer forskning Nya rön om hjärtstopp vid idrottsevenemang NUMMER 3/2013 KOL Forskning om INSAMLING PÅGÅR Forskning för hälsa 1 med att ytterligare förstärka samarbetet med forskarna. Ett exempel är en ny skrift med tips på hur forskarna kan bidra till ytterligare insamling och information om forskningsresultat. År 2007 satte Hjärt-Lungfonden upp tolv mål för hjärt- och lungforskningen i Sverige. Under 2013 reviderades dessa med hjälp av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd och i dag har fonden 11 forskningsmål. Forskningsrådet, tillsammans med Hjärt- Lungfondens ledningsgrupp, gjorde under året ett platsbesök vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Kommunikation En av Hjärt-Lungfondens uppgifter är att informera om och öka kunskaperna om hjärt- och lungsjukdomar och behovet av mer forskning. Det gör vi bland annat genom vår hemsida, i rapporter, i tryckt informationsmaterial, på föreläsningar och i tidningen Forskning för hälsa. Under 2013 tog fonden fram en ny grafisk plattform att använda i all intern och extern kommunikation lades stort vikt vid ett nytt affärssystem som lägger grunden för såväl effektiv insamling som bra information. En viktig kanal för Hjärt-Lungfondens informationsarbete under 2013 var de forskningsföreläsningar som genomfördes i samarbete med landets pensionärsföreningar. Webbplats och sociala medier Under 2013 befäste Hjärt-Lungfondens webbplats sin roll som en viktig kanal för information och insamling. Många av besökarna på webbplatsen söker information om våra sjukdomar och det senaste inom hjärt-lungforskningen. En allt större del av Hjärt-Lungfondens givare väljer att följa fonden digitalt och även ge en gåva via 8

11 hjärtrapporten 2013 Hjärtrapporten 2013 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Foto: Hjärt-Lungfonden/Anna Molander Stora forskningsanslaget 2013 tilldelades Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm för sin forskning om plötsligt hjärtstopp och bildandet av ett nationellt centrum för hjärtstopp Center for Cardiac Arrest Science. 9

12 hemsidan skickades ett trettiotal digitala nyhetsbrev till ett ökat antal prenumeranter. Sociala medier som Facebook och Twitter får en allt viktigare roll i Hjärt-Lungfondens kommunikation. Fondens satsning på digitala kanaler gav resultat under året i form av fler anhängare och följare i dessa kanaler lanserade Hjärt-Lungfonden kampanjen Hjärtsäkra Sverige (läs mer under avsnittet Specialsatsningar). Digital kommunikation är ett viktigt inslag i kampanjen och en egen sajt kopplad till kampanjen lanserades under året. Kampanjen rönte stort engagemang digitalt, bland annat genomfördes en bildtävling i sociala medier. Satsningen på att hjärtsäkra Sverige ledde till att många ville hjärtsäkra sina arbetsplatser och lära sig hjärt-lungräddning för att kunna rädda liv. Appen Rädda Hjärtat lanserades i juni Denna fick ett stort genomslag och cirka personer har nu appen i sin mobil så att de kan agera vid hjärtstopp och rädda liv. Trycksaker Forskning för hälsa är Hjärt-Lungfondens tidning som distribueras till bland andra medlemmar och månadsgivare. Tidningen kom ut med fyra nummer under året och har en stadigt ökande upplaga gjordes en utvärdering av Forskning för hälsa som visade mycket goda resultat. Tidningen genomgick under året en redesign med förstärkning av visst innehåll och införande av en del nyheter, som bland annat syns i formgivningen av omslaget. Utvärderingen gav svar på att Forskning för hälsa är en viktig kanal för att berätta om den forskning våra givare är med och finansierar och om de människor som berörs av de sjukdomar Hjärt-Lungfonden arbetar med. Hjärt-Lungfonden har i dagsläget 20 skrifter om de sjukdomar vi bekämpar. Skrifterna distribueras bland annat till sjukvården runt om i landet och under 2013 beställdes över skrifter tog fonden fram en helt ny skrift om hjärtklaffsjukdom. Den årliga Forskningsrapporten är en sammanfattning över forskningsframsteg som gjorts under året och den distribuerades brett till olika intressenter i Hjärt-Lungfondens nätverk. Föreläsningar För att öka kunskapen om hjärt- och lungsjukdomarna i samhället arrangerar fonden allmänna medicinska föreläsningar med Sveriges ledande forskare genomfördes fem sådana föreläsningar, två med tema hjärtklaffsjukdom, en om kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och en om hjärtsvikt. I samband med Hjärt-Lungfondens medlemsmöte hölls en forskningsföreläsning om kopplingen diabetes och hjärt-kärlsjukdom. En satsning som fick stort genomslag under 2013 var en föreläsningsserie riktad till pensionärsföreningar, knappt 70 sådana föreläsningar genomfördes under året. Dessutom arrangerades 12 seminarier av olika karaktär. Pressarbete Liksom tidigare år blev 2013 ett år med hög medienärvaro. Hjärt-Lungfonden genomförde pr-aktiviteter i varje insamlingskampanj under året och arbetade både med utskick och med 10

13 Under Almedalsveckan 2013 iscensatte Hjärt-Lungfonden, tillsammans med utbildningsföretag som ingår i projektet Hjärtsäkra Sverige, plötsligt hjärtstopp på gator och torg i centrala Visby. I samband med iscensättningarna bjöds allmänheten in till att prova på hjärt-lungräddning och att använda hjärtstartare. Aktiviteterna fick mycket uppmärksamhet och fonden nominerades till utmärkelsen Hetast i Almedalen. personliga kontakter med journalister. Det fanns under året ett stort intresse i medierna för den forskning Hjärt-Lungfonden finansierar. Pressaktiviteter som gav bra genomslag var exempelvis den totala utdelningen till forskningen, resultaten från pilotstudien av SCAPIS samt ett antal nyheter från Hjärtrapporten Utdelningarna av Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag och Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare förekom i ett flertal medier. Sammantaget resulterade fondens pressarbete i ett par tusen omnämnanden i tryckt press, radio och tv under Fonden fick även drygt tusen omnämnanden i digitala medier under året. Fonden ger löpande service till journalister. Genomslaget i medierna är ett resultat av ett systematiskt och proaktivt pr-arbete. Opinionsbildning I september lanserades Hjärtrapporten 2013, som är en sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige. Nyheter från Hjärtrapporten gav ett fint mediegenomslag. På debattplats i Dagens Nyheter lyftes en av nyheterna i rapporten att hjärtrapporten 2013 Hjärtrapporten 2013 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige 11

14 risken att drabbas av och dö i hjärt-kärlsjukdomar påverkas allt mer av sociala faktorer, som boende och utbildningsnivå. Ny forskning visar att det är mer än dubbelt så vanligt med hjärt-kärlsjukdom och tre gånger så vanligt med diabetes bland de som bor i ekonomiskt mindre välbeställda områden. En annan nyhet från Hjärtrapporten 2013 var att insjuknandet i hjärtinfarkt hos män har minskat i de flesta åldrar, men hos kvinnor år har det legat konstant sedan 1990-talet. För kvinnor med enbart grundskoleutbildning i åldern har insjuknandet till och med ökat. I Hjärtrapporten 2013 presenterades även Kvalitetsindex, vilket mäter hur väl sjukhusen följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid akut kranskärlssjukdom. Kvalitetsindex omfattar elva olika indikatorer som speglar hela vårdkedjan, från det akuta omhändertagandet till sekundärpreventionen och inrapporteringen till kvalitetsregistren presenterade Hjärt-Lungfonden en rapport om hjärtforskningens värde, som togs fram av forskare vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) på uppdrag av Hjärt- Lungfonden. Rapporten visade att Sverige har tjänat 985 miljarder kronor på hjärtforskningens landvinningar mellan 1980 och Den Hjärtklaffsjukdom En skrift om skador och sjukdomar i hjärtats klaffar absolut största delen av värdet utgörs av räddade liv och förbättrad livskvalitet, men även ökad arbetsförmåga bidrar. Under Almedalsveckan 2013 iscensatte Hjärt-Lungfonden, tillsammans med utbildningsföretag som ingår i projektet Hjärtsäkra Sverige, plötsligt hjärtstopp på gator och torg i centrala Visby. I samband med iscensättningarna bjöds allmänheten in till att prova på hjärt-lungräddning och att använda hjärtstartare. Aktiviteterna fick mycket uppmärksamhet och fonden nominerades till utmärkelsen Hetast i Almedalen. Under 2013 utbildade dessutom Hjärt-Lungfonden Filippa Reinfeldt, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (M) och andra landstingsråd i hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Även Hjärt-Lungfondens anställda får denna utbildning årligen. Som en del av opinionsarbetet under året genomförde Hjärt-Lungfonden ett seminarium tillsammans med Astra Zeneca om utmaningar för hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting. Opinionsarbete skedde också genom deltagande i det svenska NCD-nätverket, som arbetar med så kallade icke-smittsamma sjukdomar (Non Communicable Diseases). Det opinionsbildande arbetet på Europanivå skedde genom medlemskapet i European Heart Network, där Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephson under året valdes till ordförande. Insamling Hjärt-Lungfonden kunde 2013 samla in 269 miljoner kronor. Det är den högsta insamlingssiffran i fondens historia och tack vare den lyckade insamlingen kunde fonden dela ut 210 miljoner kronor i forskningsstöd. Regelbundna gåvor från månadsgivare och gåvor från testamenten är två viktiga former för gåvor som har stor betydelse för 2013 års lyckade insamlingsresultat. 12

15 Arne Hegerfors var ambassadör för kampanjen om hjärtinfarkt Hjärt-Lungfondens arbete kontrolleras av Svensk insamlingskontroll som granskar att vi följer de regler som gäller för insamlingsorganisationer med 90-konto i Sverige. Hjärt- Lungfonden har plusgiro Kampanjer Hjärt-Lungfonden arbetar strukturerat med årsplanering av kampanjer. Kampanjerna är tematiska och ligger månadsvis under året. I januari och februari 2013 uppmärksammade fonden för sjunde året i rad barn med medfödda hjärtfel. Fonden uppmärksammade även de vuxna i Sverige som lever med medfödda hjärtfel och behöver vård hela livet. Hjärt-Lungfondens kampanj Rädda kvinnohjärtat Go Red genomfördes i mars månad. Målet med kampanjen är att samla in pengar till forskning om skillnaderna mellan mäns och kvinnors hjärtan. År 2007 dog cirka kvinnor i akut hjärtinfarkt. Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dödstalen på tio år och därmed rädda kvinnors liv per år. Under månaderna april, november och december 2013 samlade Hjärt-Lungfonden in pengar till forskningsprojekt om hjärtinfarkt. Många års forskning har gjort hjärtinfarkter mindre farliga. Chansen att överleva en hjärtinfarkt som 65-åring har glädjande nog ökat sedan 1980 och jämfört med då får de flesta minst tolv extra levnadsår. För att nå nya forskningsframsteg som kan höja livskvaliteten hos de som redan drabbats och se till att de inte drabbas igen behöver vi mer hjälp från svenska folket. Det är genom dessa gåvor som Hjärt- Lungfonden kan bidra till livsviktig forskning. Varje år drabbas cirka personer i Sverige av stroke. Under maj och juni var syftet att samla in pengar till forskning som ska utveckla bättre behandlingsformer för personer som drabbats av stroke. Stroke är en folksjukdom som medför stora kostnader, bland annat för vård och omsorg, minskad arbetsförmåga och ökad sjukfrånvaro. Framgångar inom strokeforskningen ger därför, utöver räddade liv och minskat lidande, en samhällsvinst i form av hälso- och produktionsvinster. I juli och augusti uppmärksammade Hjärt- Lungfonden lungsjukdomen KOL och samlade in pengar till forskning om denna sjukdom. I samband med insamlingen kunde fonden berätta om ett forskningsprojekt finansierat av Hjärt-Lungfonden som banar väg för ett helt nytt sätt att diagnostisera KOL med hjälp av biomarkörer. Tidigare och bättre diagnoser av KOL skulle kunna rädda många liv och minska lidandet bland de som drabbas av denna växande folksjukdom. Under september samlade Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning kring plötsligt hjärtstopp och inköp av hjärtstartare. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp. Det behöver forskas mer kring orsakerna bakom hjärtstopp och om varför vissa drabbas. 13

16 Utöver kampanjsatsningarna berättade fonden löpande under året om de framsteg som har gjorts inom forskningen. Det är många privatpersoner som på eget initiativ startar egna insamlingar till fonden och under 2013 fortsatte vi att lyfta denna viktiga insamlingskanal på vår hemsida och i andra digitala kanaler. Många företag stödjer Hjärt-Lungfondens viktiga arbete och tar på så sätt ett aktivt samhällsansvar. Företag har möjlighet att stödja Hjärt-Lungfondens forskning genom att ge en företagsgåva, bli företagspartner, bli CSR-partner eller sälja en produkt till förmån för oss. Några företag som vi särskilt vill tacka för goda samarbeten under 2013 är Öhman, Kronans Apotek, KappAhl, Mavala, Hedlund Gruppen, Sagaform och Parnass. Produkter Ett sätt att stödja Hjärt-Lungfonden är att köpa fondens produkter. Sedan 2004 har Hjärt- Lungfonden varje år tagit fram en hjärtepin som säljs till förmån för Sveriges hjärtbarn. Motiven till 2013 års hjärtepin var illustrerade av H.K.H Prins Carl Philip. Specialsatsningar SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioimage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga som leds av en nationell forskargrupp och drivs Motiven till 2013 års hjärtepin var illustrerade av H.K.H Prins Carl Philip. av Hjärt-Lungfonden tillsammans med universitetssjukhus i Sverige. Under 2012 genomfördes en pilotstudie av SCAPIS vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på personer och under 2013 sammanställdes resultaten från pilotstudien, något som låg till grund för att Hjärt-Lungfondens styrelse under året fattade beslut om en utbyggnad av SCAPIS. Totalt kommer personer från hela landet att medverka i SCAPIS när den genomförs på sex orter över hela landet. De personer som medverkar i studien får hjärta, kärl och lungor undersökta. De genomgår skiktröntgen, ultraljudsundersökningar, lungfunktionstester och tester av blodsocker- och kolesterolnivåerna. Den data-, bild- och biobank som byggs upp blir en kunskapsbank och nödvändig nationell resurs för svenska forskare under tiotals år framöver. Varje år drabbas svenskar av plötsligt hjärtstopp, men bara 500 överlever. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning kan många liv räddas. Mot den bakgrunden har Hjärt-Lungfonden tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring tagit initiativ till kampanjen Hjärtsäkra Sverige som lanserades i januari Satsningen, som pågår till och med 2015, kommer att visa på vikten och samhällsnyttan av att företag och offentliga aktörer installerar hjärtstartare och utbildar sin personal i hjärt-lungräddning. Målet är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp. Under 2013 syntes kampanjen i tv, radio, tidningsannonser, utomhusreklam samt i sociala medier. Specialsatsningen Uppdrag: Besegra Stroke fortsatte enligt plan under Satsningen startade 2010 tillsammans med Karolinska institutet. Fem delprojekt arbetar tillsammans med målet att halvera antalet personer som dör i stroke varje år, förbättra metoderna för 14

17 Foto: Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet/Gustav Mårtensson Prins Daniel undersöker en molekyl (VEGF-B) som omfördelar fett och kan användas för behandling av typ 2-diabetes. Annika Mehlem, doktorand på Karolinska Institutet, instruerar prinsen i hur undersökningen ska gå till. Syftet med besöket var att lära sig mer om forskning och att träffa några framstående forskare som har tagit emot Hjärt- Lungfondens Stora forskningsanslag. att behandla stroke och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp avslutades ett treårigt samarbete mellan Sjöräddningssällskapet, PostkodLotteriet och Hjärt-Lungfonden. Under projektets gång har Sjöräddningssällskapets alla båtar samt många av Sveriges gästhamnar fått hjärtstartare, samtidigt som personal har utbildats i hjärt-lungräddning. PostkodLotteriet bekostade projektet och bidrog därmed med 5 miljoner kronor till Hjärt-Lungfonden beviljades Hjärt-Lungfonden medel från PostkodLotteriet till ytterligare en specialsatsning. Det handlar om ett forskningsprojekt i Sydafrika där syftet med forskningen är att kunna behandla multiresistent tuberkulos med hjälp av kroppens eget immunförsvar. Professor Markus Maeurer från Karolinska Institutet i Stockholm är helhetsansvarig för forskningsprojektet Nya vapen mot tbc, som är möjligt tack vare 11 miljoner kronor från PostkodLotteriet. PostkodLotteriet Utdelningen till PostkodLotteriets förmånstagare sker efter avslutat lotteriår. Under 2013 tilldelades Hjärt-Lungfonden 27 miljoner kronor som används till olika forskningsanslag och forskartjänster. Dessutom tilldelades Hjärt-Lungfonden 11 miljoner kronor till ett specialprojekt om multiresistent tuberkulos (se ovan). 15

18 Förvaltningsberättelse 2013 Styrelsen för Hjärt-Lungfonden org nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Allmänt om verksamheten Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hjärt- och lungsjukdom. Hjärt-Lungfonden har ökat utdelningarna till forskningen i takt med att insamlingarna har blivit allt mer lyckosamma. Under 2013 kunde 210 miljoner kronor delas ut vilket är en ökning med 28 miljoner kronor jämfört med Utdelningen inkluderar anslag till forskare samt specialsatsningar inom forskning. Hjärt-Lungfondens huvudfokus ligger på att finansiera forskning, men fonden bedriver även ett omfattande informationsarbete i form av exempelvis skrifter, rapporter, tidningen Forskning för hälsa, hemsida, föreläsningar med mera. Utvecklingen av ansökningar 2013 inkom totalt 758 ansökningar om forskningsstöd. Det är något fler än Antal beviljade ansökningar år 2013 var 363, jämfört med 361 året innan. Finansieringsbehovet 2013 fick Hjärt-Lungfonden in ansökningar till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Hjärt-Lungfonden har fortsatt goda insamlingsresultat och har därför kunnat öka utdelningarna kunde fonden bevilja 17 procent av ansökt forskningsstöd. Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag Sedan 2008 har Hjärt-Lungfonden årligen haft möjligheten att utlysa ett stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor. Stora forskningsanslaget 2013 tilldelades Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Leif Svensson tilldelades anslaget för sin forskning om plötsligt hjärtstopp och bildandet av ett nationellt centrum för hjärtstopp Center for Cardiac Arrest Science. Fördelning mellan hjärta och lunga Hjärt-Lungfondens grundprincip för fördelning av forskningsmedel är att cirka 70 procent ska gå till hjärt-kärlforskning och cirka 30 procent till lungmedicinsk forskning fördelades 69 procent av forskningsmedlen till hjärt-kärlforskning och 31 procent till lungmedicinsk forskning. Information En av Hjärt-Lungfondens uppgifter är att informera om och öka kunskaperna i samhället om hjärt- och lungsjukdomar. Det gör vi bland annat i rapporter och annat informationsmaterial, på vår hemsida, i vår tidning Forskning för hälsa och på föreläsningar valde en allt större del av fondens givare att följa Hjärt-Lungfonden digitalt och även ge en gåva via hemsidan. Allt fler läser också fondens nyhetsbrev, besöker vår hemsida och följer oss i sociala medier. Den årliga Hjärtrapporten presenterades under hösten och fick ett bra mottagande. Ett antal debattartiklar under året var ett led i det löpande opinionsarbetet. Hjärt-Lungfondens arbete för att uppmärksamma fondens frågor i medier gav ett fortsatt gott resultat under året och antalet beställningar av fondens skriftliga informationsmaterial fortsatte att öka. 16

19 Hjärt-Lungfonden deltog för tredje året i rad på Almedalsveckan på Gotland där fonden uppmärksammade plötsligt hjärtstopp och satsningen Hjärtsäkra Sverige. Kampanjer Hjärt-Lungfondens insamling är strukturerad årsvis utifrån ett antal kampanjer kopplade till olika sjukdomsområden och forskningsmål. Kampanjerna är tematiska och ligger månadsvis under året. De områden som hade riktade kampanjer under 2013 var barnhjärtan, kvinnohjärtat, hjärtinfarkt, stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp och testamente. I december kopplades insamlingen till en julkampanj. I januari 2013 startade dessutom kampanjen Hjärtsäkra Sverige. Hjärtsäkra Sverige är ett initiativ av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Det går ut på att placera ut fler hjärtstartare i samhället samt att utbilda människor i hjärt-lungräddning. PostkodLotteriet Utdelningen till PostkodLotteriets förmånstagare sker efter avslutat lotteriår. Under 2013 tilldelades Hjärt-Lungfonden 27 miljoner kronor som används till olika forskningsanslag och forskartjänster. PostkodLotteriet och specialsatsningar Under 2013 avslutade Sjöräddningssällskapet, PostkodLotteriet och Hjärt-Lungfonden ett 3-årigt samarbete. Under projektet har många av Sveriges gästhamnar samt Sjöräddningssällskapets alla båtar utrustats med hjärtstartare och personalen har utbildats i hjärt-lungräddning. PostkodLotteriet bekostade projektet och bidrog med 5 miljoner kronor till Hjärt-Lungfonden. Under 2013 tilldelades Hjärt-Lungfonden dessutom 11 miljoner kronor av PostkodLotteriet till ett specialprojekt om multiresistent tuberkulos. Risk och framtida utveckling Hjärt-Lungfonden gör löpande bedömningar av det finansiella läget i omvärlden. Detta leder till medvetna strategiska val för att säkra upp kapital. Fonden har en god finansiell beredskap. Utvecklingen av insamlingen har varit gynnsam. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 2013 sammanställdes resultaten från en pilotstudie vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som undersökte SCAPIS-projektets genomförbarhet. Målet med SCAPIS, Swedish CArdioPulmonary bioimage Study, är att försöka identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar samt KOL och andra lungsjukdomar. Det skapar förutsättningar för att bygga upp en ny nationell biobank till stöd för forskning inom hjärt-, kärl - och lungområdet fattade Hjärt- Lungfondens styrelse beslut om att SCAPIS kommer att byggas ut och genomföras på flera orter runtom i landet. Uppdrag: Besegra Stroke är en specialsatsning som startade 2010 tillsammans med Karolinska institutet. Fem delprojekt arbetar tillsammans med målsättningen att halvera antalet personer som dör i stroke och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp. Specialsatsningen fortsätter under

20 Organisation Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med cirka medlemmar Medlemmarna utser 50 huvudmän. Dessa tillsätter styrelsen som svarar för Hjärt-Lungfondens organisation och angelägenheter i enlighet med fondens stadgar och fattar beslut om tilldelning av forskningsmedel. Forskningsrådet föreslår för styrelsen hur anslagen bör fördelas. Styrelsen ger i uppdrag till generalsekreteraren att ansvara för kansliets arbete. Ytterligare information om Hjärt-Lungfonden finns att hämta på Resultat och ställning (anges i tusentals kronor om inget annat anges) Verksamhetsresultatet uppgick till ( ). Årets negativa verksamhetsresultat grundar sig på en fortsatt hög utdelning av beviljade forskningsanslag. Verksamhetsintäkterna ökade med ca 15% under perioden och uppgick till ( ). Ökningen beror på större intäkter från testamenten, nya specialprojekt och övriga gåvor från privatpersoner samt bidrag från Vinnova för att bedriva SCAPIS. Årets resultat uppgick till (-199). Det positiva resultatet beror på ökade ränteintäkter samt reavinster vid försäljningar av värdepapper. Finansiella instrument (anges i tusentals kronor om inget annat anges) Fonden har en långsiktig placeringshorisont. Fondens strategi är att huvuddelen av förmögenheten ska vara placerad i aktier även om en andel likvida medel eftersträvas för att säkerställa de kapitalbehov som krävs för en stabilitet i forskningsanslagen. Hjärt-Lungfonden har en av styrelsen beslutad placeringspolicy. Fondens totalavkastning på placeringstillgångar, inklusive räntebärande placeringar, uppgick i år till 26,57% (15,98%). Marknadsvärdet för fondens totala värdepappersportfölj inklusive likvida medel hos fondförvaltarna uppgick till ( ). Realiserade resultat från värdepapper samt utdelningar och räntor uppgick till (62 743). Totalt uppgick det redovisade resultatet från finansiella investeringar till (61 340). Vad beträffar Hjärt-Lungfondens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 18

21 Resultaträkning Belopp i kronor Not Medlemsavgifter Insamlade medel Bidrag Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

22 Balansräkning Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Derivat, långfristiga fordringar Aktier i dotterbolag Aktier och obligationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Fordringar på fondkommissionärer Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

23 Belopp i kronor Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Donationskapital Värdesäkringskapital Kapitalförvaltningens utjämningsfond Balanserat kapital Årets resultat Totalt kapital Långfristiga skulder Ulla & Gösta Minnesfond Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Beviljade anslag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skulder ändamålsbestämda medel SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kronor Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 21

24 Kassaflödesanalys Belopp i kronor Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kronor Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta och förvaltningskostnader Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade valutakursdifferenser Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Andra ej likviditetspåverkande resultatposter

25 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kronor om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och med vägledning av FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Verksamhetsintäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan är sakrättsligt genomförd. Insamlade medel Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag och sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor, donationer, bidrag från PostkodLotteriet samt insamlade medel med gåvobevis. Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation och redovisas enligt kontantprincipen. Även bidrag från företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålls. I den mån det finns avtalade men ej erhållna bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas netto efter avdrag för direkta kostnader som kan uppkomma vid en försäljning av en tillgång. Medlemsavgifter Medlemsavgiften omfattar inbetalningar för medlemskap i Hjärt-Lungfonden. fördelas mellan ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader enligt en för verksamheten anpassad fördelningsnyckel. Redovisning av förpliktelser En utgift bokförs i resultaträkningen när organisationen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. I samband med bokslut periodiseras dessa utgifter till kostnader. Av fonden beslutade forskningsanslag tas upp som kostnad vid det tillfälle som mottagaren erhållit definitivt besked om anslaget. Ändamålskostnader Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med att uppfylla Hjärt-Lungfondens syfte att bekämpa hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt att informera om dessa sjukdomar. De kostnader som ingår under ändamålskostnader är forskningsanslag, stipendier och upplysning/information samt övriga direkta kostnader hänförliga till dessa områden. Insamlingskostnader Som insamlingskostnader klassificeras sådana kostnader som är nödvändiga för att generera externa intäkter. Hit räknas således kostnader för annonser och reklam, minnesadresser, tackbrev, lönekostnader i insamlingsverksamheten o dyl. Hit hör även försäljningskostnader som är förenade med försäljning av varor, dvs. varukostnader, direkta försäljningskostnader samt kostnader för porto, löner o dyl. I insamlingskostnaderna ingår också fördelade gemensamma kostnader samt kostnader för varumärkesbyggande. Verksamhetskostnader Gemensamma kostnader, lokalkostnader, kontorskostnader, IT samt vaktmästeri, 23

26 Administrationskostnader Administrationskostnad är den kostnad som inte ger eller skapar ett mervärde för ändamålet, sett med givarens ögon. Administrationen blir en kvalitetsgaranti för givaren. Hit räknas således redovisningskostnader, uppföljning, revision, hyra och personal mm samt övriga kostnader som inte går att hänföra till insamlings- eller ändamålskostnader. Tillgångar och skulder Donerade tillgångar Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till fonden värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. Intäkten redovisas i posten Insamlade medel. I den mån avsikten är att direkt avyttra tillgången snarast möjligt, vilket är fallet med de flesta fastigheter, bokförs dessa som omsättningstillgångar. I dessa fall bokförs även en eventuell reavinst-/förlust vid avyttringen också som Insamlade medel. Aktier och andra värdepapper Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på portföljnivå. Aktier och andelar som erhålles genom testamente eller gåva värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Datorer 3 år Övriga inventarier 5 år Kassaf lödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, dvs. den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar dock ej de placeringstillgångar som rubriceras som finansiella anläggningstillgångar. Koncernredovisning Hjärt-Lungfonden är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap upprättas ingen koncernredovisning. Dotterbolaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 24

Effektrapport 2015. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig:

Effektrapport 2015. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Effektrapport 2015 Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Innehåll 1 Om Hjärt-Lungfonden... 1 2 Vad vill Hjärt-Lungfonden uppnå?... 1 3

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790

ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790 ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3 Förvaltning... 3 Styrelsen... 3 Allmänt om verksamheten... 4 Syfte och ändamål... 4 Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning

Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning Forskning. Framsteg. Hopp. En skrift om Hjärt-Lungfondens arbete för svensk forskning Hjärtsjukdom. Vår tids stora folksjukdom. I Sverige lider över en miljon människor av hjärt-kärlsjukdom. Fyra av tio

Läs mer