2012 JÄGERSRO TRAV & GALOPP VERKSAMHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 JÄGERSRO TRAV & GALOPP VERKSAMHETEN"

Transkript

1 2012 JÄGERSRO TRAV & GALOPP VERKSAMHETEN

2 ORDFÖRANDE KERSTIN HAR ORDET 2012 ett år att minnas Sporten på Jägersro, såväl trav som galopp, håller fortsatt mycket hög klass. Framgångarna har varit stora och Jägersrotränade hästar erhöll utmärkelser på den årliga Årets Häst galan i Göteborg. Inom travsporten blev Fascination årets sto och Denim Boko årets tvååring. När dessa rader skrivs har motsvarande utmärkelser inom galoppsporten inte utdelats men Verde Mar och Sweet Loreen tillhör favoriterna. Nivån på prispengarna är fortsatt hög nästan 110 miljoner brutto inklusive uppfödarpremier och bonusar, sammanlagt för trav och galopp. Jägersro är, med sitt utmärkta läge och tillgänglighet, mycket välbesökt med utländska gästspel, både i vardagstävlingarna och i de stora evenemangen. Detta gör tävlingarna intressanta för en bred publik och mediabevakningen är ofta internationell. Det har aldrig funnits så många hästar i professionell träning hos Jägersrotränare som nu. Det finns ett stort antal hästägare som placerar sina hästar i träning hos Jägersros skickliga och framgångsrika tränare. År 2012 skedde en stagnation i spelutvecklingen. På årsbasis är nedgången i Sverige ca 6% och detta kommer innebära konsekvenser för medelstilldelningen Det nya ekonomiska fördelningssystemet inom Svensk Travsport har inneburit att storbanorna fått lägre ersättningar och de mellanstora banorna fått större andel. Inom galoppsporten kommer det att ske motsvarande förändringar till följd av den negativa spelutveckligen. Årsredovisningen Ni håller i handen blir den sista i JTG INNEHÅLL Jägersro har stor potential för att kunna fortsätta utvecklas och vi är beredda att ta stort ansvar för att medverka i ett fortsatt utvecklingsarbete för att vår sport skall kunna fortsätta ha dragningskraft på publiken och ligga på topp i Europa. Sporten behöver några lokomotiv och Jägersro är absolut ett sådant. Ordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 4 Travåret Galoppåret Storloppsvinnare 8 Resultaträkning 9 Resultaträkning trav 10 Resultaträkning galopp 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Bokslutskommentarer 14 Noter 15 Revisionsberättelse 18 Jägersros styrelser 19 Årsberättelsen Ni håller i handen blir den sista i JTG. Under året har arbetet med att separera verksamheterna trav och galopp på Jägersro pågått. Detta är inte helt slutfört men fr o m år 2013 arrangerar Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp själva galopptävlingarna på Jägersro och köper tjänster av Skånska Travsällskapet gällande disposition av anläggning, träningsanläggning, tävlingsbana och stallbacke. JTG Jägersro trav och galopp bildades 1982 och föreningen med tillhörande driftsavtal har under 31 framgångsrika år ansvarat för att driva trav- och galoppverksamheten i en gemensam organisation. Då Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp valt att i stor utsträckning administrera galoppsporten från central nivå saknas förutsättningarna för fortsatt samarbete. Med utgången av år 2012 har JTG därmed spelat ut sin roll. 3

3 Jägersro trav & galopp bedriver vid Jägersroanläggningen enligt särskilt avtal, trav- och galoppverksamheten för Skånska Fältrittklubbens och Skånska Travsällskapets räkning. År 2012 var det trettionde verksamhetsåret i ordningen med samordning av trav- och galoppadministrationen vid Jägersro. Verksamhetsberättelsen och redovisningen är gemensam för de ideella föreningarna vid Jägersro trav och galopp, Skånska Fältrittklubben och Skånska Travsällskapet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄGERSRO TRAV & GALOPP Tävlingsdagar Under 2012 arrangerade Jägersro 64 travtävlingsdagar. Av dessa var 32 med Dagens Dubbel där 7 var i samband med Jägersros V75-tävlingar. Precis som tidigare har tisdagar varit travets fasta tävlingsdag. Av V75-tävlingar har 5 körts på lördagar, 1 tisdag och 1 söndag. Dessutom arrangerades 6 sk Jägersrolördagar för att i huvudsak ge hästar med låg startpoäng möjlighet att åter komma in i ordinarie lopp. Galoppverksamheten arrangerade 32 tävlingsdagar varav 4 med Dagens Dubbel och 17 lunchtävlingar. Omsättning totalisator Spel på hästar i Sverige nådde under verksamhetsåret omsättning på Mkr. Detta är en minskning med -5,3%. Största spelformen är som vanligt V75 med en omsättning på 4,6 Mdr. Därmed behåller V75 din position som Sveriges enskilt största spelform. Omsättningen i Skåne, utgörande Jägersros spelregion, uppgick till Mkr, en minskning med -7,0%. Spel på Jägersro Spelet till Jägersros travtävlingar, exklusive V75, uppgick till 668 Mkr, vilket var en ökning med 4,1%. Spelet mot våra galopptävlingar uppgick till 140 Mkr, en ökning med 6%. Spelintäkter Spelintäkterna utgör den absolut viktigaste intäktskällan för Jägersro, liksom för övriga trav- och galoppsällskap fick travverksamheten vid Jägersro 108,7 Mkr (106,4) och galoppverksamheten 43,9 Mkr (42,3) av de resurser som spelet genererar till svensk hästsport. Publik Jägersros travtävlingar besöktes av personer. Galopptävlingarna besöktes av personer. Under 2012 hade Jägersro besökare i samband med tävlingar men även en mängd andra arrangemang. Årets stora publikfester var Hugo Åbergs, Gentlemannadagen och de båda Derbysöndagarna. Prispengar Under 2012 har Jägersro, precis som tidigare år, fortsatt att prioritera prispengarna. På travsidan betalades det ut tkr till hästägarna varav 6,6 Mkr utgjordes av insatsmedel. På galoppsidan uppgick prispengarna till tkr varav 5,2 Mkr utgjordes av insatsmedel. Investeringar Jägersros investeringar har under året uppgått till 3,7 (21,0) Mkr fördelade enligt nedanstående: Byggnader och mark 0,7 Mkr (16,5) Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 Mkr (1,1) Inventarier, verktyg och installationer 2,7 Mkr (4,5) Pågående nyanläggningar 0,3 Mkr (0) Kassaflöde Under året uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 5,2 Mkr (17,3). Investeringsverksamheten gav ett utflöde 3,7 Mkr (18,7). Finansieringsverksamheten gav ett inflöde på -1,0 Mkr (1,1). För närmare detaljer hänvisas till kassaflödesanalysen på sidan 14. Personal Medelantal anställda, omräknat till heltidsanställda, har under året uppgått till 83 (90) personer. Till dessa har utbetalats löner och ersättningar på 30,0 Mkr (30,8). Härav har det utbetalats löner och arvoden till 571 (587) personer tjänstgörande i samband med tävling. Miljöarbete Jägersros miljöarbete präglas av en ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Detta har skett under 2012: Montering av 800 m staket på sandbanan Husiefältet - säkerhet Dikesrensning på Husiefältet Utbildning av personal i hjärt- och lungräddning. Flyttning av startstolar längre in på innerplan från travtävlingsbanan Ledvolt anlagd för veterinärundersökning av galopphästarna tävlingstid Inhägnad av nya stallbacken - säkerhet Montering av staket och grind vid uppgång tarmen - säkerhet Stor vattenläcka framsida läktare, byte av vattenledning Tillsyn Länsstyrelsen/Djurskydd Tillsyn Miljöförvaltningen/Yttre miljö Förstärkning av boxgaller slutfört - djurskydd Förstärkning av fönstergaller slutfört - djurskydd Årlig miljörapport är lämnad till Miljöförvaltningen, Malmö Stad Egenkontroller har utförts Mål för 2013 Ta fram förslag på hur vi kan sänka energiförbrukningen ännu mer Effektivisering av gödselhanteringen Försköning av publikplats och J:et Beskärning av popplar mot villastaden + längs med sandbanan Besiktning av ventilationen i stallarna ska göras Ombyggnad av hagarna på Husiefältet Förbränningsanläggningen ska rivas Räddningstjänsten Syd brandtillsyn i mars Utrymningsplaner stallarna måste tas fram, krav från Länsstyrelsen Utrymningsplaner caféläktaren tas fram. Krav länsstyrelsen Säkerhetspärm med nödlägesförteckning ska uppdateras och distribueras Lars-Åke Mårtensson Lars Holst Sven Yngvesson Vd Marknadschef Ekonomichef 4 5

4 JÄGERSROS TRAVHÄSTAR VAR I TOPP ÄVEN UNDER 2012 Jägersrotränade hästar bevisade än en gång under 2012 vilken otrolig konkurrens - och lyskraft - de har. De var två ston som visade framfötterna mest de klassiska vinnarna Fascination och Denim Boko. Lars I Nilsson-tränade Fascination gick in i 2012 som för-svarare av förstaplatsen i kullen sedan 2011 och som hon försvarade drottningtiteln! Genom segrar i både Oaks och Breeders Crown och över 3 miljoner kronor intjänat så är hon redan ett av Jägersros bästa ston genom tiderna och hela säsongen var rent fantastisk! Och sedan dyker en ny tvååringsstjärna, och ett sto dessutom, upp på Jägersro! Denim Boko var kulltopp bland juniorerna och kronan på verket var givetvis segern här på hemmaplan i Svensk Uppfödningslöpning. Otroliga gick Denim Boko vid segern, en tid man omöjligen trodde om en tvååring bara för några år sedan. Denim Boko ägs av många glada delägare i Trav 1609 AB och de har liksom kretsen kring Fascination förhoppningsvis många högtidsstunder att se fram emot 2013! Bland de äldre gardet gjorde Raja Mirchi en härlig comeback som slutade med storsegrar i Oslo och i SM. Brioni lade skorna på hyllan under säsongen men hann vinna några lopp under våren och avrunda en fantastisk karriär. Jägersrotränade hästar vinner lopp precis överallt nästan jämnt och mycket glädjande är också att många av våra B-tränare hade stora framgångar under Det är viktigt att gracerna fördelas och att många av våra B-tränare också är med och hugger på V75 med stor framgång. Bland våra A-tränare fortsätter Lutfi Kolgjini och Joakim Lövgren att tillhöra Sverigetoppen och bland våra catchdrivers är Johnny Takter alltid i toppen. Nu innehåller Jägersros starka A-tränarkår hela 40 namn och räkna med många fina segrar under 2013! På publikfronten kämpar vi vidare men utbudet i samhället i övrigt och framgångskonceptet med totomater och ATG Live gör att det blir allt svårare att locka publik till det s k vardagstravet. Glädjande nog skapar våra stora arrangemang fortfarande stort intresse och de som besökte oss på Åbergs i somras fick se någonting helt fantastiskt. Commander Crowes uppvisning på var Något av det värsta som setts på en travbana och skapade ett travminne för livet! LAND ROVER SVENSKT DERBY OCH IKC PRAMMS TOPPADE GALOPPÅRET 2012 Redan i maj red en av fjolårets sportsliga begivenheter, IKC Pramms Memorial. Med kronor i prissumma och värderat som en internationell s.k. Grupp 3-löpningen hade IKC Pramms, förutom den skandinaviska eliten, lockat högklassiga hästar från England, Frankrike och Tyskland. Segrade gjorde högt meriterade Premio Loco från England som i en hård segerstrid besegrade norske Silver Ocean. Land Rover Svenskt Derby blev som så ofta en framgång för norske Championtränaren Wido Neuroth och hans skånske jockey Fredrik Johansson. En stor publik njöt som vanligt av fina kapplöpningar och vackra hattar. Derbyvinnande Bomar visade upp sig vid tre tillfällen och tog imponerande segrar vi alla tillfällen. Förutom i Derbyt segrade han i Voterlöpning och i Hurricanelöpning, alla tre Derbyserielöpningarna! Under 2012 års galoppsäsong delades det ut rekordsiffran 30 miljoner i prissummor. Utslaget per tävlingsdag i snitt ungefär 1 miljon per dag. Galoppsäsongen på Jägersro som numera sträcker sig från första veckan i april in i december och totalt bjöd på 30 tävlingsdagar. Egentligen ytterligare två då Göteborgs tävlingar, p g a att det regnade så mycket, flyttades från västkusten till Jägersro. Bo Gillborg Sportchef galopp All time high - 30 miljoner till hästägarna! Jägersro satsar vidare mot att vara en levande bana där aktiviteter ständigt pågår. Det är viktigt med en samlingsplats även utanför tävlingstid och med en levande stallbacke är mycket i det vunnet. Nu går vi vidare mot nya framgångar och håller alla tummar för att våra aktiva och hästägare får ett minst lika framgångsrikt 2013! Mats Ahlkvist Sportchef trav Jägersro - mitt i Europa 6 7

5 Jägersrotränade V75-vinnare V75-segrar V75-segrar V75-segrar 2009 är all-time-high för Jägersro. Till V75-segrar räknas enbart segrar på svenska V75-omgångar. Alltså inte de extralopp som t ex avgörs på Solvalla under V86-omgångar. Extra V75-omgångar i Sverige ingår. Jägersro 28/1 Mantorp 4/2 Halmstad 11/2 Solvalla 25/2 Axevalla 3/3 Kalmar 10/3 No Fear Elkär Johnny Takter (Michael Lönborg) Unesco Brodde Conrad Lugauer Crowne Joakim Lövgren Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Hurricane Blue Lutfi Kolgjini Unison Lutfi Kolgjini Freude D.E. Timo Nyman (Joakim Lövgren) Ouch Lutfi Kolgjini Gigant Slugger Stefan Persson (Kent S Larning) a Online d Amour Johnny Takter (Mats Rånlund) Unison Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Armando Kievitshof Lutfi Kolgjini Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Mr Fitch Conrad Lugauer Eskilstuna 24/3 Armando Kievitshof Lutfi Kolgjini Jägersro 31/3 Åby 21/4 Splendid Value Timo Nyman (Joakim Lövgren) Mr Fitch Conrad Lugauer Örebro 5/5 Åby 10/5 Gävle 19/5 Mantorp 2/6 Kalmar 24/6 Färjestad 30/6 Årjäng 14/7 Axevalla 21/7 Jägersro 31/7 Jägersro 1/9 Jägersro 2/9 Brioni Joakim Lövgren Hurricane Blue Johnny Takter (Lutfi Kolgjini) Brioni Joakim Lövgren Astoria Amour Kenneth Haugstad (Lutfi Kolgjini) Fayence Johnny Takter (Carsten Hansson) a Eliott Hall Lutfi Kolgjini Onice Axe Lutfi Kolgjini Opitergium Lutfi Kolgjini Vici Lane Lutfi Kolgjini Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) October Kronos Kenneth Haugstad (Lutfi Kolgjini) Eliott Hall Lutfi Kolgjini Michael November Lutfi Kolgjini Amour Rapide Johnny Takter (Johan Lejon) Power M.S. Kenneth Haugstad (Stig Hansson) a Olympic Kronos Lutfi Kolgjini Solvalla 29/9 Solvalla 30/9 Åby 13/10 Jägersro 27/10 Power M.S. Kenneth Haugstad (Stig Hansson) a Raja Mirchi Lutfi Kolgjini Arazi Boko Anders Svanstedt (Henrik Södervall) a Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) Punk Lutfi Kolgjini New Line Thomas Uhrberg Eskilstuna 3/11 Barracuda River Björn Goop (Lutfi Kolgjini) Halmstad 10/11 Mr Big Thomas Uhrberg Lavec Kronos Lutfi Kolgjini Jägersro 24/11 Axevalla 22/12 Solvalla 29/12 Denim Boko Per Nordström El Mago Pellini Lutfi Kolgjini What Love Can Do Johnny Takter (Henrik Södervall) Mr Big Thomas Uhrberg URVAL AV TRAVSTORLOPPSSEGRAR JÄGERSROTRÄNADE HÄSTAR 2012 Holm Holmsens Minneslopp, Momarken 17/3 Magnificent Face Lutfi Kolgjini Rikitikitavis lopp, Solvalla 28/3 Dreams Take Time Joakim Lövgren Thai Tanics Äreslöp, Klosterskogen 8/4 Amour de la Rue Lutfi Kolgjini Yngve Larssons Memorial, Halmstad 9/4 Brioni Joakim Lövgren Kjell P Dahlströms Minne, Mantorp 16/4 Deuxieme Picsous Johnny Takter (Johan Lejon) Klass II, försök 2, Mantorp 16/4 Vici Lane Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Finlandia Ajo, Vermo 28/4 Sebastian K. Björn Goop (Lutfi Kolgjini) Vårfavoriten Ston, Solvalla 9/5 Mygodwhata Face Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Radio Metro Cup, försök 1, Bjerke 13/5 Micro Mesh Lutfi Kolgjini Akershus Traktors Europamatch, Bjerke 13/5 Raja Mirchi Lutfi Kolgjini H.K.H. Prins Daniels lopp (Gr II UET Masters Series), Gulddivisionen final och försök 1, Gävle 19/5 Brioni Joakim Lövgren Billund Trays A/S Hoppesprint 2012, Billund 20/5 Bloom Boko Joakim Lövgren Billund Trays A/S Sprintermesteren 2012, Billund 20/5 M.T.Golden Boy Joakim Lövgren Prix Firmament, Vincennes 22/5 Orfeus Brodde Jean Michel Bazire (Michael Lönborg) ASVT Trottex Auktionslopp, Solvalla 23/5 Velociraptor Johnny Takter (Tomas Malmqvist) fm reklams lopp, Solvalla 26/5 Armando Kievitshof Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Treåringseliten för ston, Solvalla 27/5 Soffinock Johnny Takter (Tomas Malmqvist) Ina Scots Ära, Mantorp 2/6 Opitergium Lutfi Kolgjini Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias damlopp, Axevalla 3/6 - Klio Face Jenni H Åsberg (Lutfi Kolgjini) Equitop Myoplast Copenhagen Open, Charlottenlund 10/6 Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Gigant Neo Klass II, försök 4, Charlottenlund 10/6 Sigurd Speed Kasper K Andersen (Tomas Malmqvist) KRAFFT Derby Trial, Jägersro 12/6 M.T.Golden Boy Joakim Lövgren E3 Consolation Stoklass, Färjestad 29/6 Mygodwhata Face Lutfi Kolgjini Hurtigklassen, Århus 1/7 Lavec Kronos Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini) Stosprintern Final, Halmstad 6/7 Oyster Kronos Lutfi Kolgjini Gotlandslöpning, Visby 11/7 Deuxieme Picsous Örjan Kihlström (Johan Lejon) KRAFFTs Elitserie Final, Jägersro 17/7 PWC:s fyraåringslopp, Axevalla 20/7 Vici Lane Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini) ICA Maxi Eskilstunas Fyraåringstest, Eskilstuna 24/7 Opitergium Lutfi Kolgjini Securitas Direct Verisure Diamantstoet Final, Jägersro 31/7 Don t Cry Conrad Lugauer Mantorpsloppet, Mantorp 20/8 Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) Klass I-försök, Kalmar 23/8 Sigurd Speed Johnny Takter (Tomas Malmqvist) PEMA Danska Hoppe Derby 2012, Charlottenlund 25/8 Ragna Opal Kasper K Andersen (Tomas Malmqvist) Diamantstoet, försök 5, Jägersro 11/9 Photo Princess Michael Lönborg Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium, Solvalla 16/9 El Mago Pellini Lutfi Kolgjini Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks, Solvalla 16/9 Ready Steady Go Erik Adielsson (Ola Samuelsson) Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks, Solvalla 16/9 ASVT:s Trottex Auktionslopp Tvååringslopp, Solvalla 26/9 Marquis Ås Johnny Takter (Tomas Malmqvist) ASVT:s Trottex Auktionslopp Tvååringslopp för ston, Solvalla 26/9 - Donna di Quattro Johnny Takter (Lutfi Kolgjini) Svenskt Trav-Oaks, Solvalla 30/9 Kriterium Consolation, Solvalla 30/9 Velociraptor Johnny Takter (Tomas Malmqvist) S:t Leger, Åby 4/10 - Orione Spin Lutfi Kolgjini Svenskt Mästerskap, Åby 13/10 Raja Mirchi Lutfi Kolgjini Lärlings-SM, Åby 13/10 Arazi Boko Anders Svanstedt (Henrik Södervall) a Breeders Crown 3-åriga ston - Semifinal KRAFFT, Solvalla 24/10 Breeders Crown - 2-åriga, Åby 25/10 Nugget s Face Christoffer Eriksson V75 International, Jägersro 27/10 Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) The Owners Trophy, Solvalla 31/10 Orione Spin Lutfi Kolgjini Best Western - Breeders Crown - 3-åriga hingstar och valacker - Final (Gr. I Int.), Eskilstuna 3/11 Barracuda River Björn Goop (Lutfi Kolgjini) KRAFFT - Breeders Crown - 3-åriga ston - Final (Gr. I Int.), Eskilstuna 3/11 - Breeders Crown 5-7-jährige stuten, Gelsenkirchen 3/11 Galea Conrad Lugauer Breeders Crown 5-7-jährige hengste und wallache, Gelsenkirchen 3/11 - Bagley Jörgen Sjunnesson (Conrad Lugauer) Breeders Crown 2-jährige stuten, Gelsenkirchen 4/11 Red Riding Hood Conrad Lugauer Prix d Arcachon, Vincennes 5/11 Strong Boy D.E. Joakim Lövgren Final Eldabutikens Fyraåringsserie, Kalmar 5/11 Opitergium Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini) Final Anticimex Treåringsserie, Kalmar 5/11 Natascha Crown Johnny Takter (Mats Rånlund) Svensk Uppfödningslöpning 2012, Jägersro 24/11 Denim Boko Per Nordström Prix de Blois, Vincennes 6/12 Strong Boy D.E. Joakim Lövgren Svampen Örebro Stoklass, Örebro 9/12 Denim Boko Per Nordström Svampen Örebro - hingstar/valacker, Örebro 9/12 Tumble Dust Erik Adielsson (Tomas Malmqvist) Prix Jean Dumoch, Vincennes 16/12 Juggle Face Pierre Vercruysse (Lutfi Kolgjini) Breeders Crown Tvååringar, Jägersro 18/12 Donna di Quattro Lutfi Kolgjini (BELOPP I KKR) NOT Spelintäkter Övriga tävlingsintäkter Prispengar till hästägare Bruttopriser premielopp Avgår: Prisanslag Insatser Nettoprispengar Uppfödarpremier Övriga tävlingskostnader Tävlingsnetto Diverse intäkter ATG-anslag Administrationskostnader Anläggningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat 1, Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATRÄKNING TRAV & GALOPP-GRUPPEN urval av GALOPPstorloppssegrar Jägersrotränade hästar 2012 Danskt Derby - Darcy Dianalöpning - Matauri Peal Norskt 1000 Guineas - Matauri Pearl Jockeyklubbens Avelslöpning - Deloria Manoustielöpning - Golden Raibann Svenskt Oaks - Summertime Malmö Stads Pris - Sweet Loreen Hurricane Juvenile - Sweet Loreen Voter Juvenile - Raw Sugar Amacitalöpning - Sweet Loreen Rosengårdlöpning - The Penny Horse Adalöpning - White Cheek Fox Täby Open Sprint - Elusive Time Songline Classic - Energia Carioca Nordic Champion Series - Uppecut Action St Eriks Pris - Lavirdan Gyllene Hästen - Lavirdan Jägersro Summer Cup - Luca Brasi Zawawi Cup - Verde Mar Golden Mile - Loveinthesand DG Auktionslöp - Hells Angel Peas and Carrot Cup - Energia Dust 8 9

6 RESULTATRÄKNING TRAV (BELOPP I KKR) NOT Spelintäkter Övriga tävlingsintäkter Prispengar till hästägare Bruttopriser premielopp Avgår: Prisanslag Insatser Nettoprispengar Uppfödarpremier Övriga tävlingskostnader (BELOPP I KKR) NOT Spelintäkter Övriga tävlingsintäkter Prispengar till hästägare Avgår: Prisanslag Insatser Nettoprispengar Övriga tävlingskostnader Tävlingsnetto RESULTATRÄKNING GALOPP Tävlingsnetto Diverse intäkter ATG-anslag Administrationskostnader Anläggningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Diverse intäkter ATG-anslag Administrationskostnader Anläggningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar* Rörelseresultat Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 11 Räntekostnader och liknande resultatposter - -7 Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT *) Avser avskrivningar på banmaterial Ascot-banan

7 BALANSRÄKNING (BELOPP I KKR) NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 9 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningtillgångar Omsättningstillgångar Summa varulager m m Råvaror och förnödenheter Summa varulager mm Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar (BELOPP I KKR) NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder 14 Skulder till kreditinstitut 12, Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Hästägarmedel/prispengar Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter BALANSRÄKNING & POSTER INOM LINJEN Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter För skuld till kreditinstitut Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12 13

8 KASSAFLÖDESANALYS & BOKSLUTSKOMMENTARER (BELOPP I KKR) NOT Den löpande verksamheten Resultat av finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivningar Resultat vid försäljning av inventarier Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Minskning/ökning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9, Försäljning av inventarier ( BELOPP I KKR ) NOT 1. PERSONAL Medelantalet anställda Kvinnor Män TOTALT Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Styrelseledamöter andel kvinnor 20% 30% andel män 80% 70% Andra personer i ledande ställning andel kvinnor 25% 22% andel män 75% 78% NOT 2. LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda NOTER Kassaflöde från investeringsverksamheten TOTALT Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av långfristiga skulder Amortering Löner och andra ersättningar (forts) Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Kassaflöde från finansieringsverksamheten TOTALT Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Av föreningarnas pensionskostnader avser 318 (344) gruppens styrelse och VD. Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 0 (0). NOT 3. ÖVRIGA TÄVLINGSINTÄKTER Jägersro trav och galopp driver restaurangverksamheten vid Jägersro i egen regi. I övriga tävlingsintäkter ingår därför restaurang- REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. FORDRINGAR OCH SKULDER Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de förväntas inflyta. Skulder har tagits upp till sina nominella belopp. Fordringar och skulder i utländsk valuta finns ej. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädelsevis av maskiner, inventarier och fastighet, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Ekonomisk livslängd för inventarier är mellan 6,7 och 13,3 år. Stallbyggnad skrivs av över 25 år. Markanläggning skrivs av på 26,7 år, utom underlag på galoppträningsbana, som skrivs av under garantitiden, 5 år. Skattemässiga avskrivningar beräknas i enlighet med svensk lag. VARULAGER Varulager är värderat till enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är förstin-först-ut-principen tillämpad. Verkligt värde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Kollektiv värdering är tillämpad för homogena varugrupper. omsättning med (19.498) tkr. NOT 4. DIVERSE INTÄKTER Hyres- och reklamintäkter Övriga intäkter TOTALT

9 NOTER NOTER (BELOPP I KKR) ( BELOPP I KKR ) NOT 5. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORERNA Deloitte AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 57 - Skatterådgivning - - Övriga uppdrag - - KPMG AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 20 - Skatterådgivning - - Övriga uppdrag - - SUMMA Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag avses övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Skatterådgivning redovisas separat. Allt annat avser övriga tjänster. NOT 9. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR BYGGNADER BYGGNADER MASKINER OCH MASKINER OCH INVENTARIER INVENTARIER OCH MARK OCH MARK ANDRA TEKNISKA ANDRA TEKNISKA VERKTYG OCH VERKTYG OCH ANLÄGGNINGAR ANLÄGGNINGAR INSTALLATIONER INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar NOT 6. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor Utgående planenligt restvärde NOT 7. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor NOT 8. SKATTER Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt NOT 10. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning - - Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Summa skatt på årets resultat Bland fordringar ingår skattefordringar med Uppskjuten skatteskuld Avseende ej utnyttjade underskottsavdrag Avseende obeskattade reserver Avseende övriga temporära skillnader Ingående avskrivningar - - Försäljning - - Årets avskrivningar - - Utgående ackumulerade avskrivningar - - Utgående planenligt restvärde UPPSKJUTEN SKATTESKULD Ej redovisad uppskjuten skatt Ej redovisad uppskjuten skatt, d v s skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som faktiskt har redovisats i årets och tidigare års resultaträkningar (kostnadsförd skatt) och å andra sidan den inkomstskatt som föreningarna slutligen kommer att belastas med i anledning av räkenskapsårets och tidigare räkenskapsårs verksamhet (full skatt), uppgår till följande belopp: Uppskjuten skattefordran Ej utnyttjade underskottsavdrag EJ BOKFÖRD UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN NOT 11. FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Överfört i ny räkning Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

10 NOTER & REVISIONSBERÄTTELSE (BELOPP KKR) NOT 12. STÄLLDA SÄKERHETER FÖR SKULD TILL KREDITINSTITUT Fastighetsinteckningar NOT 13. SKULDER TILL KREDITINSTITUT Utnyttjat BELOPP Utnyttjat BELOPP Beviljat BELOPP Beviljat BELOPP Checkräkningkrediter Övriga lån långfristig del Övriga lån kortfristig del SUMMA NOT 14. LÅNGFRISTIGA SKULDER Belopp som förfaller till betalning senare än fem år efter bokslutsdagen NOT 15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Löneskuld Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA JÄGERSRO TRAV & GALOPPS STYRELSE SKÅNSKA TRAVSÄLLSKAPET Skånska Travsällskapet är en ideell förening som har till ändamål att anordna travtävlingar och därigenom verka för ett ökat intresse för travsporten, så att hästkännedom, hästintresse och hästavel främjas. I styrelsen ingår: Kerstin Peterson-Brodda (ordförande), Kristian Ståhl (vice ordförande), Claes Englund, Göran Falk, Anders Lindfors, Bertil Nilsson och Björn Sederblad. SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBEN Skånska Fältrittklubben är en ideell förening som har till ändamål att anordna galopptävlingar och därigenom verka för ett ökat intresse för galoppsporten, så att hästkännedom, hästintresse och hästavel främjas. I styrelsen ingår: Jacqueline Henriksson (ordförande), Anders Klemedsson och Håkan Birger. Ordförande Kerstin Peterson-Brodda REVISIONSBERÄTTELSE För respektive ideell förening har revisionsberättelse avgivits 16 april JÄGERSRO TRAV OCH GALOPP Johan Rasmusson Auktoriserad revisor Camilla Alm Andersson Auktoriserad revisor SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBEN SKÅNSKA TRAVSÄLLSKAPET Camilla Alm Andersson Auktoriserad revisor Maria Lindahl Auktoriserad revisor Johan Rasmusson Auktoriserad revisor Nils-Göran Nilsson 18 Kristian Ståhl Claes Englund Göran Falk Anders Lindfors Anders Klemedsson Bertil Nilsson Björn Sederblad Jacqueline Henriksson Håkan Birger 19

11 Produktion: Reklamproduktion AB Tryck: Wikingtryck Malmö. Fotografer: DL Media, Stefan Olsson CAVOK och Kanal 75.

JÄGERSROSTATISTIK 2013

JÄGERSROSTATISTIK 2013 JÄGERSROSTATISTIK 2013 ETT URVAL AV STORLOPPSSEGRAR FÖR JÄGERSROHÄSTAR 2013 Prix de Luneville, Vincennes 12/1 Orion Kronos Philippe Masschaele (Lutfi Kolgjini) Prix Tenor de Baune, Vincennes 13/1 Raja

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Verksamhet & Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013

Verksamhet & Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013 1 Verksamhet & Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Rolf-Göran Bengtsson - Corcega la Silla. Foto: Claes Jacobsson Verksamhet & Årsredovisning 2013 2 3 Verksamhet & Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Alingsås Energi AB. Årsredovisning 2012

Alingsås Energi AB. Årsredovisning 2012 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2012 Högt betyg från kunderna Alingsås Energi får totalt sett ett mycket högt betyg av kunderna vid en så kallad Nöjd-Kund-Index (NKI)-undersökning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören

Styrelsen och verkställande direktören Årsredovisning 2003 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2003. SVENSKA MÄSSAN ÅRSREDOVISNING 2003

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamhet & årsredovisning 2010. Verksamheten & årsredovisning 2010

Verksamhet & årsredovisning 2010. Verksamheten & årsredovisning 2010 1 Verksamhet & årsredovisning 2010 Verksamheten & årsredovisning 2010 Verksamhet & årsredovisning 2010 2 3 Verksamhet & årsredovisning 2010 Innehåll Verksamheten 2010 Arenabolaget i Göteborg...4 Våra arenor...6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AKTIEBOLAGET TRAV OCH GALOPP WWW.ATG.SE POSTADRESS AB TRAV OCH GALOPP 161 89 STOCKHOLM TELEFON 08-627 20 00

ÅRSREDOVISNING AKTIEBOLAGET TRAV OCH GALOPP WWW.ATG.SE POSTADRESS AB TRAV OCH GALOPP 161 89 STOCKHOLM TELEFON 08-627 20 00 ÅRSREDOVISNING AKTIEBOLAGET 2013 TRAV OCH GALOPP POSTADRESS AB TRAV OCH GALOPP 161 89 STOCKHOLM TELEFON 08-627 20 00 BESÖKSADRESS HÄSTSPORTENS HUS SOLVALLA WWW.ATG.SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omsättningsutveckling

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Nya betalningsformer ger nöjda kunder...sid 6 Ny metod att mäta

Läs mer

Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014

Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014 Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse... 4 Folkspels produkter.... 6 Förvaltningsberättelse....10 Resultaträkning koncernen.... 13 Balansräkning koncernen.... 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamheten & årsredovisning 2009. Verksamheten & årsredovisning 2009

Verksamheten & årsredovisning 2009. Verksamheten & årsredovisning 2009 Verksamheten & årsredovisning 2009 1 2 Innehåll Verksamheten 2009 De stora konserternas år...4 Mångfald på våra arenor...6 Vi bidrar till Göteborgs utveckling och attraktiva image...7 Vision, affärsidé

Läs mer

Värmen kommer inifrån. Årsredovisning 2013

Värmen kommer inifrån. Årsredovisning 2013 Värmen kommer inifrån Årsredovisning 213 Årsredovisning Alingsås Energi 213 1 Nöjda kunder viktigt för Alingsås Energi Varje år mäter Alingsås Energi sina kunders nöjdhet, Nöjdkundindex (NKI). Under 213

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4

Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4 Verksamhetsberättelse 2 0 0 3-2 0 0 4 SVENSKA MÄSTARE 2004 Innehåll 4 Ordföranden 5 Klubbdirektören 6 Ekonomichefen 7 Marknadschefen 8 Sportchefen 10 HV71 Ungdom 11 Arena Service 12 HV71 Fastighets AB

Läs mer

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl Årsredovisning 2007 Foto: Nils Pihl BJÄRE KRAFT-ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer