2012 JÄGERSRO TRAV & GALOPP VERKSAMHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 JÄGERSRO TRAV & GALOPP VERKSAMHETEN"

Transkript

1 2012 JÄGERSRO TRAV & GALOPP VERKSAMHETEN

2 ORDFÖRANDE KERSTIN HAR ORDET 2012 ett år att minnas Sporten på Jägersro, såväl trav som galopp, håller fortsatt mycket hög klass. Framgångarna har varit stora och Jägersrotränade hästar erhöll utmärkelser på den årliga Årets Häst galan i Göteborg. Inom travsporten blev Fascination årets sto och Denim Boko årets tvååring. När dessa rader skrivs har motsvarande utmärkelser inom galoppsporten inte utdelats men Verde Mar och Sweet Loreen tillhör favoriterna. Nivån på prispengarna är fortsatt hög nästan 110 miljoner brutto inklusive uppfödarpremier och bonusar, sammanlagt för trav och galopp. Jägersro är, med sitt utmärkta läge och tillgänglighet, mycket välbesökt med utländska gästspel, både i vardagstävlingarna och i de stora evenemangen. Detta gör tävlingarna intressanta för en bred publik och mediabevakningen är ofta internationell. Det har aldrig funnits så många hästar i professionell träning hos Jägersrotränare som nu. Det finns ett stort antal hästägare som placerar sina hästar i träning hos Jägersros skickliga och framgångsrika tränare. År 2012 skedde en stagnation i spelutvecklingen. På årsbasis är nedgången i Sverige ca 6% och detta kommer innebära konsekvenser för medelstilldelningen Det nya ekonomiska fördelningssystemet inom Svensk Travsport har inneburit att storbanorna fått lägre ersättningar och de mellanstora banorna fått större andel. Inom galoppsporten kommer det att ske motsvarande förändringar till följd av den negativa spelutveckligen. Årsredovisningen Ni håller i handen blir den sista i JTG INNEHÅLL Jägersro har stor potential för att kunna fortsätta utvecklas och vi är beredda att ta stort ansvar för att medverka i ett fortsatt utvecklingsarbete för att vår sport skall kunna fortsätta ha dragningskraft på publiken och ligga på topp i Europa. Sporten behöver några lokomotiv och Jägersro är absolut ett sådant. Ordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 4 Travåret Galoppåret Storloppsvinnare 8 Resultaträkning 9 Resultaträkning trav 10 Resultaträkning galopp 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Bokslutskommentarer 14 Noter 15 Revisionsberättelse 18 Jägersros styrelser 19 Årsberättelsen Ni håller i handen blir den sista i JTG. Under året har arbetet med att separera verksamheterna trav och galopp på Jägersro pågått. Detta är inte helt slutfört men fr o m år 2013 arrangerar Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp själva galopptävlingarna på Jägersro och köper tjänster av Skånska Travsällskapet gällande disposition av anläggning, träningsanläggning, tävlingsbana och stallbacke. JTG Jägersro trav och galopp bildades 1982 och föreningen med tillhörande driftsavtal har under 31 framgångsrika år ansvarat för att driva trav- och galoppverksamheten i en gemensam organisation. Då Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp valt att i stor utsträckning administrera galoppsporten från central nivå saknas förutsättningarna för fortsatt samarbete. Med utgången av år 2012 har JTG därmed spelat ut sin roll. 3

3 Jägersro trav & galopp bedriver vid Jägersroanläggningen enligt särskilt avtal, trav- och galoppverksamheten för Skånska Fältrittklubbens och Skånska Travsällskapets räkning. År 2012 var det trettionde verksamhetsåret i ordningen med samordning av trav- och galoppadministrationen vid Jägersro. Verksamhetsberättelsen och redovisningen är gemensam för de ideella föreningarna vid Jägersro trav och galopp, Skånska Fältrittklubben och Skånska Travsällskapet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄGERSRO TRAV & GALOPP Tävlingsdagar Under 2012 arrangerade Jägersro 64 travtävlingsdagar. Av dessa var 32 med Dagens Dubbel där 7 var i samband med Jägersros V75-tävlingar. Precis som tidigare har tisdagar varit travets fasta tävlingsdag. Av V75-tävlingar har 5 körts på lördagar, 1 tisdag och 1 söndag. Dessutom arrangerades 6 sk Jägersrolördagar för att i huvudsak ge hästar med låg startpoäng möjlighet att åter komma in i ordinarie lopp. Galoppverksamheten arrangerade 32 tävlingsdagar varav 4 med Dagens Dubbel och 17 lunchtävlingar. Omsättning totalisator Spel på hästar i Sverige nådde under verksamhetsåret omsättning på Mkr. Detta är en minskning med -5,3%. Största spelformen är som vanligt V75 med en omsättning på 4,6 Mdr. Därmed behåller V75 din position som Sveriges enskilt största spelform. Omsättningen i Skåne, utgörande Jägersros spelregion, uppgick till Mkr, en minskning med -7,0%. Spel på Jägersro Spelet till Jägersros travtävlingar, exklusive V75, uppgick till 668 Mkr, vilket var en ökning med 4,1%. Spelet mot våra galopptävlingar uppgick till 140 Mkr, en ökning med 6%. Spelintäkter Spelintäkterna utgör den absolut viktigaste intäktskällan för Jägersro, liksom för övriga trav- och galoppsällskap fick travverksamheten vid Jägersro 108,7 Mkr (106,4) och galoppverksamheten 43,9 Mkr (42,3) av de resurser som spelet genererar till svensk hästsport. Publik Jägersros travtävlingar besöktes av personer. Galopptävlingarna besöktes av personer. Under 2012 hade Jägersro besökare i samband med tävlingar men även en mängd andra arrangemang. Årets stora publikfester var Hugo Åbergs, Gentlemannadagen och de båda Derbysöndagarna. Prispengar Under 2012 har Jägersro, precis som tidigare år, fortsatt att prioritera prispengarna. På travsidan betalades det ut tkr till hästägarna varav 6,6 Mkr utgjordes av insatsmedel. På galoppsidan uppgick prispengarna till tkr varav 5,2 Mkr utgjordes av insatsmedel. Investeringar Jägersros investeringar har under året uppgått till 3,7 (21,0) Mkr fördelade enligt nedanstående: Byggnader och mark 0,7 Mkr (16,5) Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 Mkr (1,1) Inventarier, verktyg och installationer 2,7 Mkr (4,5) Pågående nyanläggningar 0,3 Mkr (0) Kassaflöde Under året uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 5,2 Mkr (17,3). Investeringsverksamheten gav ett utflöde 3,7 Mkr (18,7). Finansieringsverksamheten gav ett inflöde på -1,0 Mkr (1,1). För närmare detaljer hänvisas till kassaflödesanalysen på sidan 14. Personal Medelantal anställda, omräknat till heltidsanställda, har under året uppgått till 83 (90) personer. Till dessa har utbetalats löner och ersättningar på 30,0 Mkr (30,8). Härav har det utbetalats löner och arvoden till 571 (587) personer tjänstgörande i samband med tävling. Miljöarbete Jägersros miljöarbete präglas av en ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Detta har skett under 2012: Montering av 800 m staket på sandbanan Husiefältet - säkerhet Dikesrensning på Husiefältet Utbildning av personal i hjärt- och lungräddning. Flyttning av startstolar längre in på innerplan från travtävlingsbanan Ledvolt anlagd för veterinärundersökning av galopphästarna tävlingstid Inhägnad av nya stallbacken - säkerhet Montering av staket och grind vid uppgång tarmen - säkerhet Stor vattenläcka framsida läktare, byte av vattenledning Tillsyn Länsstyrelsen/Djurskydd Tillsyn Miljöförvaltningen/Yttre miljö Förstärkning av boxgaller slutfört - djurskydd Förstärkning av fönstergaller slutfört - djurskydd Årlig miljörapport är lämnad till Miljöförvaltningen, Malmö Stad Egenkontroller har utförts Mål för 2013 Ta fram förslag på hur vi kan sänka energiförbrukningen ännu mer Effektivisering av gödselhanteringen Försköning av publikplats och J:et Beskärning av popplar mot villastaden + längs med sandbanan Besiktning av ventilationen i stallarna ska göras Ombyggnad av hagarna på Husiefältet Förbränningsanläggningen ska rivas Räddningstjänsten Syd brandtillsyn i mars Utrymningsplaner stallarna måste tas fram, krav från Länsstyrelsen Utrymningsplaner caféläktaren tas fram. Krav länsstyrelsen Säkerhetspärm med nödlägesförteckning ska uppdateras och distribueras Lars-Åke Mårtensson Lars Holst Sven Yngvesson Vd Marknadschef Ekonomichef 4 5

4 JÄGERSROS TRAVHÄSTAR VAR I TOPP ÄVEN UNDER 2012 Jägersrotränade hästar bevisade än en gång under 2012 vilken otrolig konkurrens - och lyskraft - de har. De var två ston som visade framfötterna mest de klassiska vinnarna Fascination och Denim Boko. Lars I Nilsson-tränade Fascination gick in i 2012 som för-svarare av förstaplatsen i kullen sedan 2011 och som hon försvarade drottningtiteln! Genom segrar i både Oaks och Breeders Crown och över 3 miljoner kronor intjänat så är hon redan ett av Jägersros bästa ston genom tiderna och hela säsongen var rent fantastisk! Och sedan dyker en ny tvååringsstjärna, och ett sto dessutom, upp på Jägersro! Denim Boko var kulltopp bland juniorerna och kronan på verket var givetvis segern här på hemmaplan i Svensk Uppfödningslöpning. Otroliga gick Denim Boko vid segern, en tid man omöjligen trodde om en tvååring bara för några år sedan. Denim Boko ägs av många glada delägare i Trav 1609 AB och de har liksom kretsen kring Fascination förhoppningsvis många högtidsstunder att se fram emot 2013! Bland de äldre gardet gjorde Raja Mirchi en härlig comeback som slutade med storsegrar i Oslo och i SM. Brioni lade skorna på hyllan under säsongen men hann vinna några lopp under våren och avrunda en fantastisk karriär. Jägersrotränade hästar vinner lopp precis överallt nästan jämnt och mycket glädjande är också att många av våra B-tränare hade stora framgångar under Det är viktigt att gracerna fördelas och att många av våra B-tränare också är med och hugger på V75 med stor framgång. Bland våra A-tränare fortsätter Lutfi Kolgjini och Joakim Lövgren att tillhöra Sverigetoppen och bland våra catchdrivers är Johnny Takter alltid i toppen. Nu innehåller Jägersros starka A-tränarkår hela 40 namn och räkna med många fina segrar under 2013! På publikfronten kämpar vi vidare men utbudet i samhället i övrigt och framgångskonceptet med totomater och ATG Live gör att det blir allt svårare att locka publik till det s k vardagstravet. Glädjande nog skapar våra stora arrangemang fortfarande stort intresse och de som besökte oss på Åbergs i somras fick se någonting helt fantastiskt. Commander Crowes uppvisning på var Något av det värsta som setts på en travbana och skapade ett travminne för livet! LAND ROVER SVENSKT DERBY OCH IKC PRAMMS TOPPADE GALOPPÅRET 2012 Redan i maj red en av fjolårets sportsliga begivenheter, IKC Pramms Memorial. Med kronor i prissumma och värderat som en internationell s.k. Grupp 3-löpningen hade IKC Pramms, förutom den skandinaviska eliten, lockat högklassiga hästar från England, Frankrike och Tyskland. Segrade gjorde högt meriterade Premio Loco från England som i en hård segerstrid besegrade norske Silver Ocean. Land Rover Svenskt Derby blev som så ofta en framgång för norske Championtränaren Wido Neuroth och hans skånske jockey Fredrik Johansson. En stor publik njöt som vanligt av fina kapplöpningar och vackra hattar. Derbyvinnande Bomar visade upp sig vid tre tillfällen och tog imponerande segrar vi alla tillfällen. Förutom i Derbyt segrade han i Voterlöpning och i Hurricanelöpning, alla tre Derbyserielöpningarna! Under 2012 års galoppsäsong delades det ut rekordsiffran 30 miljoner i prissummor. Utslaget per tävlingsdag i snitt ungefär 1 miljon per dag. Galoppsäsongen på Jägersro som numera sträcker sig från första veckan i april in i december och totalt bjöd på 30 tävlingsdagar. Egentligen ytterligare två då Göteborgs tävlingar, p g a att det regnade så mycket, flyttades från västkusten till Jägersro. Bo Gillborg Sportchef galopp All time high - 30 miljoner till hästägarna! Jägersro satsar vidare mot att vara en levande bana där aktiviteter ständigt pågår. Det är viktigt med en samlingsplats även utanför tävlingstid och med en levande stallbacke är mycket i det vunnet. Nu går vi vidare mot nya framgångar och håller alla tummar för att våra aktiva och hästägare får ett minst lika framgångsrikt 2013! Mats Ahlkvist Sportchef trav Jägersro - mitt i Europa 6 7

5 Jägersrotränade V75-vinnare V75-segrar V75-segrar V75-segrar 2009 är all-time-high för Jägersro. Till V75-segrar räknas enbart segrar på svenska V75-omgångar. Alltså inte de extralopp som t ex avgörs på Solvalla under V86-omgångar. Extra V75-omgångar i Sverige ingår. Jägersro 28/1 Mantorp 4/2 Halmstad 11/2 Solvalla 25/2 Axevalla 3/3 Kalmar 10/3 No Fear Elkär Johnny Takter (Michael Lönborg) Unesco Brodde Conrad Lugauer Crowne Joakim Lövgren Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Hurricane Blue Lutfi Kolgjini Unison Lutfi Kolgjini Freude D.E. Timo Nyman (Joakim Lövgren) Ouch Lutfi Kolgjini Gigant Slugger Stefan Persson (Kent S Larning) a Online d Amour Johnny Takter (Mats Rånlund) Unison Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Armando Kievitshof Lutfi Kolgjini Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Mr Fitch Conrad Lugauer Eskilstuna 24/3 Armando Kievitshof Lutfi Kolgjini Jägersro 31/3 Åby 21/4 Splendid Value Timo Nyman (Joakim Lövgren) Mr Fitch Conrad Lugauer Örebro 5/5 Åby 10/5 Gävle 19/5 Mantorp 2/6 Kalmar 24/6 Färjestad 30/6 Årjäng 14/7 Axevalla 21/7 Jägersro 31/7 Jägersro 1/9 Jägersro 2/9 Brioni Joakim Lövgren Hurricane Blue Johnny Takter (Lutfi Kolgjini) Brioni Joakim Lövgren Astoria Amour Kenneth Haugstad (Lutfi Kolgjini) Fayence Johnny Takter (Carsten Hansson) a Eliott Hall Lutfi Kolgjini Onice Axe Lutfi Kolgjini Opitergium Lutfi Kolgjini Vici Lane Lutfi Kolgjini Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) October Kronos Kenneth Haugstad (Lutfi Kolgjini) Eliott Hall Lutfi Kolgjini Michael November Lutfi Kolgjini Amour Rapide Johnny Takter (Johan Lejon) Power M.S. Kenneth Haugstad (Stig Hansson) a Olympic Kronos Lutfi Kolgjini Solvalla 29/9 Solvalla 30/9 Åby 13/10 Jägersro 27/10 Power M.S. Kenneth Haugstad (Stig Hansson) a Raja Mirchi Lutfi Kolgjini Arazi Boko Anders Svanstedt (Henrik Södervall) a Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) Punk Lutfi Kolgjini New Line Thomas Uhrberg Eskilstuna 3/11 Barracuda River Björn Goop (Lutfi Kolgjini) Halmstad 10/11 Mr Big Thomas Uhrberg Lavec Kronos Lutfi Kolgjini Jägersro 24/11 Axevalla 22/12 Solvalla 29/12 Denim Boko Per Nordström El Mago Pellini Lutfi Kolgjini What Love Can Do Johnny Takter (Henrik Södervall) Mr Big Thomas Uhrberg URVAL AV TRAVSTORLOPPSSEGRAR JÄGERSROTRÄNADE HÄSTAR 2012 Holm Holmsens Minneslopp, Momarken 17/3 Magnificent Face Lutfi Kolgjini Rikitikitavis lopp, Solvalla 28/3 Dreams Take Time Joakim Lövgren Thai Tanics Äreslöp, Klosterskogen 8/4 Amour de la Rue Lutfi Kolgjini Yngve Larssons Memorial, Halmstad 9/4 Brioni Joakim Lövgren Kjell P Dahlströms Minne, Mantorp 16/4 Deuxieme Picsous Johnny Takter (Johan Lejon) Klass II, försök 2, Mantorp 16/4 Vici Lane Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Finlandia Ajo, Vermo 28/4 Sebastian K. Björn Goop (Lutfi Kolgjini) Vårfavoriten Ston, Solvalla 9/5 Mygodwhata Face Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Radio Metro Cup, försök 1, Bjerke 13/5 Micro Mesh Lutfi Kolgjini Akershus Traktors Europamatch, Bjerke 13/5 Raja Mirchi Lutfi Kolgjini H.K.H. Prins Daniels lopp (Gr II UET Masters Series), Gulddivisionen final och försök 1, Gävle 19/5 Brioni Joakim Lövgren Billund Trays A/S Hoppesprint 2012, Billund 20/5 Bloom Boko Joakim Lövgren Billund Trays A/S Sprintermesteren 2012, Billund 20/5 M.T.Golden Boy Joakim Lövgren Prix Firmament, Vincennes 22/5 Orfeus Brodde Jean Michel Bazire (Michael Lönborg) ASVT Trottex Auktionslopp, Solvalla 23/5 Velociraptor Johnny Takter (Tomas Malmqvist) fm reklams lopp, Solvalla 26/5 Armando Kievitshof Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Treåringseliten för ston, Solvalla 27/5 Soffinock Johnny Takter (Tomas Malmqvist) Ina Scots Ära, Mantorp 2/6 Opitergium Lutfi Kolgjini Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias damlopp, Axevalla 3/6 - Klio Face Jenni H Åsberg (Lutfi Kolgjini) Equitop Myoplast Copenhagen Open, Charlottenlund 10/6 Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Gigant Neo Klass II, försök 4, Charlottenlund 10/6 Sigurd Speed Kasper K Andersen (Tomas Malmqvist) KRAFFT Derby Trial, Jägersro 12/6 M.T.Golden Boy Joakim Lövgren E3 Consolation Stoklass, Färjestad 29/6 Mygodwhata Face Lutfi Kolgjini Hurtigklassen, Århus 1/7 Lavec Kronos Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini) Stosprintern Final, Halmstad 6/7 Oyster Kronos Lutfi Kolgjini Gotlandslöpning, Visby 11/7 Deuxieme Picsous Örjan Kihlström (Johan Lejon) KRAFFTs Elitserie Final, Jägersro 17/7 PWC:s fyraåringslopp, Axevalla 20/7 Vici Lane Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini) ICA Maxi Eskilstunas Fyraåringstest, Eskilstuna 24/7 Opitergium Lutfi Kolgjini Securitas Direct Verisure Diamantstoet Final, Jägersro 31/7 Don t Cry Conrad Lugauer Mantorpsloppet, Mantorp 20/8 Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) Klass I-försök, Kalmar 23/8 Sigurd Speed Johnny Takter (Tomas Malmqvist) PEMA Danska Hoppe Derby 2012, Charlottenlund 25/8 Ragna Opal Kasper K Andersen (Tomas Malmqvist) Diamantstoet, försök 5, Jägersro 11/9 Photo Princess Michael Lönborg Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium, Solvalla 16/9 El Mago Pellini Lutfi Kolgjini Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks, Solvalla 16/9 Ready Steady Go Erik Adielsson (Ola Samuelsson) Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks, Solvalla 16/9 ASVT:s Trottex Auktionslopp Tvååringslopp, Solvalla 26/9 Marquis Ås Johnny Takter (Tomas Malmqvist) ASVT:s Trottex Auktionslopp Tvååringslopp för ston, Solvalla 26/9 - Donna di Quattro Johnny Takter (Lutfi Kolgjini) Svenskt Trav-Oaks, Solvalla 30/9 Kriterium Consolation, Solvalla 30/9 Velociraptor Johnny Takter (Tomas Malmqvist) S:t Leger, Åby 4/10 - Orione Spin Lutfi Kolgjini Svenskt Mästerskap, Åby 13/10 Raja Mirchi Lutfi Kolgjini Lärlings-SM, Åby 13/10 Arazi Boko Anders Svanstedt (Henrik Södervall) a Breeders Crown 3-åriga ston - Semifinal KRAFFT, Solvalla 24/10 Breeders Crown - 2-åriga, Åby 25/10 Nugget s Face Christoffer Eriksson V75 International, Jägersro 27/10 Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) The Owners Trophy, Solvalla 31/10 Orione Spin Lutfi Kolgjini Best Western - Breeders Crown - 3-åriga hingstar och valacker - Final (Gr. I Int.), Eskilstuna 3/11 Barracuda River Björn Goop (Lutfi Kolgjini) KRAFFT - Breeders Crown - 3-åriga ston - Final (Gr. I Int.), Eskilstuna 3/11 - Breeders Crown 5-7-jährige stuten, Gelsenkirchen 3/11 Galea Conrad Lugauer Breeders Crown 5-7-jährige hengste und wallache, Gelsenkirchen 3/11 - Bagley Jörgen Sjunnesson (Conrad Lugauer) Breeders Crown 2-jährige stuten, Gelsenkirchen 4/11 Red Riding Hood Conrad Lugauer Prix d Arcachon, Vincennes 5/11 Strong Boy D.E. Joakim Lövgren Final Eldabutikens Fyraåringsserie, Kalmar 5/11 Opitergium Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini) Final Anticimex Treåringsserie, Kalmar 5/11 Natascha Crown Johnny Takter (Mats Rånlund) Svensk Uppfödningslöpning 2012, Jägersro 24/11 Denim Boko Per Nordström Prix de Blois, Vincennes 6/12 Strong Boy D.E. Joakim Lövgren Svampen Örebro Stoklass, Örebro 9/12 Denim Boko Per Nordström Svampen Örebro - hingstar/valacker, Örebro 9/12 Tumble Dust Erik Adielsson (Tomas Malmqvist) Prix Jean Dumoch, Vincennes 16/12 Juggle Face Pierre Vercruysse (Lutfi Kolgjini) Breeders Crown Tvååringar, Jägersro 18/12 Donna di Quattro Lutfi Kolgjini (BELOPP I KKR) NOT Spelintäkter Övriga tävlingsintäkter Prispengar till hästägare Bruttopriser premielopp Avgår: Prisanslag Insatser Nettoprispengar Uppfödarpremier Övriga tävlingskostnader Tävlingsnetto Diverse intäkter ATG-anslag Administrationskostnader Anläggningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat 1, Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATRÄKNING TRAV & GALOPP-GRUPPEN urval av GALOPPstorloppssegrar Jägersrotränade hästar 2012 Danskt Derby - Darcy Dianalöpning - Matauri Peal Norskt 1000 Guineas - Matauri Pearl Jockeyklubbens Avelslöpning - Deloria Manoustielöpning - Golden Raibann Svenskt Oaks - Summertime Malmö Stads Pris - Sweet Loreen Hurricane Juvenile - Sweet Loreen Voter Juvenile - Raw Sugar Amacitalöpning - Sweet Loreen Rosengårdlöpning - The Penny Horse Adalöpning - White Cheek Fox Täby Open Sprint - Elusive Time Songline Classic - Energia Carioca Nordic Champion Series - Uppecut Action St Eriks Pris - Lavirdan Gyllene Hästen - Lavirdan Jägersro Summer Cup - Luca Brasi Zawawi Cup - Verde Mar Golden Mile - Loveinthesand DG Auktionslöp - Hells Angel Peas and Carrot Cup - Energia Dust 8 9

6 RESULTATRÄKNING TRAV (BELOPP I KKR) NOT Spelintäkter Övriga tävlingsintäkter Prispengar till hästägare Bruttopriser premielopp Avgår: Prisanslag Insatser Nettoprispengar Uppfödarpremier Övriga tävlingskostnader (BELOPP I KKR) NOT Spelintäkter Övriga tävlingsintäkter Prispengar till hästägare Avgår: Prisanslag Insatser Nettoprispengar Övriga tävlingskostnader Tävlingsnetto RESULTATRÄKNING GALOPP Tävlingsnetto Diverse intäkter ATG-anslag Administrationskostnader Anläggningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Diverse intäkter ATG-anslag Administrationskostnader Anläggningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar* Rörelseresultat Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 11 Räntekostnader och liknande resultatposter - -7 Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT *) Avser avskrivningar på banmaterial Ascot-banan

7 BALANSRÄKNING (BELOPP I KKR) NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 9 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningtillgångar Omsättningstillgångar Summa varulager m m Råvaror och förnödenheter Summa varulager mm Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar (BELOPP I KKR) NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder 14 Skulder till kreditinstitut 12, Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Hästägarmedel/prispengar Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter BALANSRÄKNING & POSTER INOM LINJEN Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter För skuld till kreditinstitut Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12 13

8 KASSAFLÖDESANALYS & BOKSLUTSKOMMENTARER (BELOPP I KKR) NOT Den löpande verksamheten Resultat av finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivningar Resultat vid försäljning av inventarier Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Minskning/ökning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9, Försäljning av inventarier ( BELOPP I KKR ) NOT 1. PERSONAL Medelantalet anställda Kvinnor Män TOTALT Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Styrelseledamöter andel kvinnor 20% 30% andel män 80% 70% Andra personer i ledande ställning andel kvinnor 25% 22% andel män 75% 78% NOT 2. LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda NOTER Kassaflöde från investeringsverksamheten TOTALT Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av långfristiga skulder Amortering Löner och andra ersättningar (forts) Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Kassaflöde från finansieringsverksamheten TOTALT Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Av föreningarnas pensionskostnader avser 318 (344) gruppens styrelse och VD. Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 0 (0). NOT 3. ÖVRIGA TÄVLINGSINTÄKTER Jägersro trav och galopp driver restaurangverksamheten vid Jägersro i egen regi. I övriga tävlingsintäkter ingår därför restaurang- REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. FORDRINGAR OCH SKULDER Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de förväntas inflyta. Skulder har tagits upp till sina nominella belopp. Fordringar och skulder i utländsk valuta finns ej. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädelsevis av maskiner, inventarier och fastighet, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Ekonomisk livslängd för inventarier är mellan 6,7 och 13,3 år. Stallbyggnad skrivs av över 25 år. Markanläggning skrivs av på 26,7 år, utom underlag på galoppträningsbana, som skrivs av under garantitiden, 5 år. Skattemässiga avskrivningar beräknas i enlighet med svensk lag. VARULAGER Varulager är värderat till enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är förstin-först-ut-principen tillämpad. Verkligt värde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Kollektiv värdering är tillämpad för homogena varugrupper. omsättning med (19.498) tkr. NOT 4. DIVERSE INTÄKTER Hyres- och reklamintäkter Övriga intäkter TOTALT

9 NOTER NOTER (BELOPP I KKR) ( BELOPP I KKR ) NOT 5. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORERNA Deloitte AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 57 - Skatterådgivning - - Övriga uppdrag - - KPMG AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 20 - Skatterådgivning - - Övriga uppdrag - - SUMMA Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag avses övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Skatterådgivning redovisas separat. Allt annat avser övriga tjänster. NOT 9. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR BYGGNADER BYGGNADER MASKINER OCH MASKINER OCH INVENTARIER INVENTARIER OCH MARK OCH MARK ANDRA TEKNISKA ANDRA TEKNISKA VERKTYG OCH VERKTYG OCH ANLÄGGNINGAR ANLÄGGNINGAR INSTALLATIONER INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar NOT 6. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor Utgående planenligt restvärde NOT 7. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor NOT 8. SKATTER Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt NOT 10. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning - - Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Summa skatt på årets resultat Bland fordringar ingår skattefordringar med Uppskjuten skatteskuld Avseende ej utnyttjade underskottsavdrag Avseende obeskattade reserver Avseende övriga temporära skillnader Ingående avskrivningar - - Försäljning - - Årets avskrivningar - - Utgående ackumulerade avskrivningar - - Utgående planenligt restvärde UPPSKJUTEN SKATTESKULD Ej redovisad uppskjuten skatt Ej redovisad uppskjuten skatt, d v s skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som faktiskt har redovisats i årets och tidigare års resultaträkningar (kostnadsförd skatt) och å andra sidan den inkomstskatt som föreningarna slutligen kommer att belastas med i anledning av räkenskapsårets och tidigare räkenskapsårs verksamhet (full skatt), uppgår till följande belopp: Uppskjuten skattefordran Ej utnyttjade underskottsavdrag EJ BOKFÖRD UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN NOT 11. FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Överfört i ny räkning Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

10 NOTER & REVISIONSBERÄTTELSE (BELOPP KKR) NOT 12. STÄLLDA SÄKERHETER FÖR SKULD TILL KREDITINSTITUT Fastighetsinteckningar NOT 13. SKULDER TILL KREDITINSTITUT Utnyttjat BELOPP Utnyttjat BELOPP Beviljat BELOPP Beviljat BELOPP Checkräkningkrediter Övriga lån långfristig del Övriga lån kortfristig del SUMMA NOT 14. LÅNGFRISTIGA SKULDER Belopp som förfaller till betalning senare än fem år efter bokslutsdagen NOT 15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Löneskuld Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA JÄGERSRO TRAV & GALOPPS STYRELSE SKÅNSKA TRAVSÄLLSKAPET Skånska Travsällskapet är en ideell förening som har till ändamål att anordna travtävlingar och därigenom verka för ett ökat intresse för travsporten, så att hästkännedom, hästintresse och hästavel främjas. I styrelsen ingår: Kerstin Peterson-Brodda (ordförande), Kristian Ståhl (vice ordförande), Claes Englund, Göran Falk, Anders Lindfors, Bertil Nilsson och Björn Sederblad. SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBEN Skånska Fältrittklubben är en ideell förening som har till ändamål att anordna galopptävlingar och därigenom verka för ett ökat intresse för galoppsporten, så att hästkännedom, hästintresse och hästavel främjas. I styrelsen ingår: Jacqueline Henriksson (ordförande), Anders Klemedsson och Håkan Birger. Ordförande Kerstin Peterson-Brodda REVISIONSBERÄTTELSE För respektive ideell förening har revisionsberättelse avgivits 16 april JÄGERSRO TRAV OCH GALOPP Johan Rasmusson Auktoriserad revisor Camilla Alm Andersson Auktoriserad revisor SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBEN SKÅNSKA TRAVSÄLLSKAPET Camilla Alm Andersson Auktoriserad revisor Maria Lindahl Auktoriserad revisor Johan Rasmusson Auktoriserad revisor Nils-Göran Nilsson 18 Kristian Ståhl Claes Englund Göran Falk Anders Lindfors Anders Klemedsson Bertil Nilsson Björn Sederblad Jacqueline Henriksson Håkan Birger 19

11 Produktion: Reklamproduktion AB Tryck: Wikingtryck Malmö. Fotografer: DL Media, Stefan Olsson CAVOK och Kanal 75.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer