2012 JÄGERSRO TRAV & GALOPP VERKSAMHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 JÄGERSRO TRAV & GALOPP VERKSAMHETEN"

Transkript

1 2012 JÄGERSRO TRAV & GALOPP VERKSAMHETEN

2 ORDFÖRANDE KERSTIN HAR ORDET 2012 ett år att minnas Sporten på Jägersro, såväl trav som galopp, håller fortsatt mycket hög klass. Framgångarna har varit stora och Jägersrotränade hästar erhöll utmärkelser på den årliga Årets Häst galan i Göteborg. Inom travsporten blev Fascination årets sto och Denim Boko årets tvååring. När dessa rader skrivs har motsvarande utmärkelser inom galoppsporten inte utdelats men Verde Mar och Sweet Loreen tillhör favoriterna. Nivån på prispengarna är fortsatt hög nästan 110 miljoner brutto inklusive uppfödarpremier och bonusar, sammanlagt för trav och galopp. Jägersro är, med sitt utmärkta läge och tillgänglighet, mycket välbesökt med utländska gästspel, både i vardagstävlingarna och i de stora evenemangen. Detta gör tävlingarna intressanta för en bred publik och mediabevakningen är ofta internationell. Det har aldrig funnits så många hästar i professionell träning hos Jägersrotränare som nu. Det finns ett stort antal hästägare som placerar sina hästar i träning hos Jägersros skickliga och framgångsrika tränare. År 2012 skedde en stagnation i spelutvecklingen. På årsbasis är nedgången i Sverige ca 6% och detta kommer innebära konsekvenser för medelstilldelningen Det nya ekonomiska fördelningssystemet inom Svensk Travsport har inneburit att storbanorna fått lägre ersättningar och de mellanstora banorna fått större andel. Inom galoppsporten kommer det att ske motsvarande förändringar till följd av den negativa spelutveckligen. Årsredovisningen Ni håller i handen blir den sista i JTG INNEHÅLL Jägersro har stor potential för att kunna fortsätta utvecklas och vi är beredda att ta stort ansvar för att medverka i ett fortsatt utvecklingsarbete för att vår sport skall kunna fortsätta ha dragningskraft på publiken och ligga på topp i Europa. Sporten behöver några lokomotiv och Jägersro är absolut ett sådant. Ordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 4 Travåret Galoppåret Storloppsvinnare 8 Resultaträkning 9 Resultaträkning trav 10 Resultaträkning galopp 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Bokslutskommentarer 14 Noter 15 Revisionsberättelse 18 Jägersros styrelser 19 Årsberättelsen Ni håller i handen blir den sista i JTG. Under året har arbetet med att separera verksamheterna trav och galopp på Jägersro pågått. Detta är inte helt slutfört men fr o m år 2013 arrangerar Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp själva galopptävlingarna på Jägersro och köper tjänster av Skånska Travsällskapet gällande disposition av anläggning, träningsanläggning, tävlingsbana och stallbacke. JTG Jägersro trav och galopp bildades 1982 och föreningen med tillhörande driftsavtal har under 31 framgångsrika år ansvarat för att driva trav- och galoppverksamheten i en gemensam organisation. Då Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp valt att i stor utsträckning administrera galoppsporten från central nivå saknas förutsättningarna för fortsatt samarbete. Med utgången av år 2012 har JTG därmed spelat ut sin roll. 3

3 Jägersro trav & galopp bedriver vid Jägersroanläggningen enligt särskilt avtal, trav- och galoppverksamheten för Skånska Fältrittklubbens och Skånska Travsällskapets räkning. År 2012 var det trettionde verksamhetsåret i ordningen med samordning av trav- och galoppadministrationen vid Jägersro. Verksamhetsberättelsen och redovisningen är gemensam för de ideella föreningarna vid Jägersro trav och galopp, Skånska Fältrittklubben och Skånska Travsällskapet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄGERSRO TRAV & GALOPP Tävlingsdagar Under 2012 arrangerade Jägersro 64 travtävlingsdagar. Av dessa var 32 med Dagens Dubbel där 7 var i samband med Jägersros V75-tävlingar. Precis som tidigare har tisdagar varit travets fasta tävlingsdag. Av V75-tävlingar har 5 körts på lördagar, 1 tisdag och 1 söndag. Dessutom arrangerades 6 sk Jägersrolördagar för att i huvudsak ge hästar med låg startpoäng möjlighet att åter komma in i ordinarie lopp. Galoppverksamheten arrangerade 32 tävlingsdagar varav 4 med Dagens Dubbel och 17 lunchtävlingar. Omsättning totalisator Spel på hästar i Sverige nådde under verksamhetsåret omsättning på Mkr. Detta är en minskning med -5,3%. Största spelformen är som vanligt V75 med en omsättning på 4,6 Mdr. Därmed behåller V75 din position som Sveriges enskilt största spelform. Omsättningen i Skåne, utgörande Jägersros spelregion, uppgick till Mkr, en minskning med -7,0%. Spel på Jägersro Spelet till Jägersros travtävlingar, exklusive V75, uppgick till 668 Mkr, vilket var en ökning med 4,1%. Spelet mot våra galopptävlingar uppgick till 140 Mkr, en ökning med 6%. Spelintäkter Spelintäkterna utgör den absolut viktigaste intäktskällan för Jägersro, liksom för övriga trav- och galoppsällskap fick travverksamheten vid Jägersro 108,7 Mkr (106,4) och galoppverksamheten 43,9 Mkr (42,3) av de resurser som spelet genererar till svensk hästsport. Publik Jägersros travtävlingar besöktes av personer. Galopptävlingarna besöktes av personer. Under 2012 hade Jägersro besökare i samband med tävlingar men även en mängd andra arrangemang. Årets stora publikfester var Hugo Åbergs, Gentlemannadagen och de båda Derbysöndagarna. Prispengar Under 2012 har Jägersro, precis som tidigare år, fortsatt att prioritera prispengarna. På travsidan betalades det ut tkr till hästägarna varav 6,6 Mkr utgjordes av insatsmedel. På galoppsidan uppgick prispengarna till tkr varav 5,2 Mkr utgjordes av insatsmedel. Investeringar Jägersros investeringar har under året uppgått till 3,7 (21,0) Mkr fördelade enligt nedanstående: Byggnader och mark 0,7 Mkr (16,5) Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 Mkr (1,1) Inventarier, verktyg och installationer 2,7 Mkr (4,5) Pågående nyanläggningar 0,3 Mkr (0) Kassaflöde Under året uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 5,2 Mkr (17,3). Investeringsverksamheten gav ett utflöde 3,7 Mkr (18,7). Finansieringsverksamheten gav ett inflöde på -1,0 Mkr (1,1). För närmare detaljer hänvisas till kassaflödesanalysen på sidan 14. Personal Medelantal anställda, omräknat till heltidsanställda, har under året uppgått till 83 (90) personer. Till dessa har utbetalats löner och ersättningar på 30,0 Mkr (30,8). Härav har det utbetalats löner och arvoden till 571 (587) personer tjänstgörande i samband med tävling. Miljöarbete Jägersros miljöarbete präglas av en ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Detta har skett under 2012: Montering av 800 m staket på sandbanan Husiefältet - säkerhet Dikesrensning på Husiefältet Utbildning av personal i hjärt- och lungräddning. Flyttning av startstolar längre in på innerplan från travtävlingsbanan Ledvolt anlagd för veterinärundersökning av galopphästarna tävlingstid Inhägnad av nya stallbacken - säkerhet Montering av staket och grind vid uppgång tarmen - säkerhet Stor vattenläcka framsida läktare, byte av vattenledning Tillsyn Länsstyrelsen/Djurskydd Tillsyn Miljöförvaltningen/Yttre miljö Förstärkning av boxgaller slutfört - djurskydd Förstärkning av fönstergaller slutfört - djurskydd Årlig miljörapport är lämnad till Miljöförvaltningen, Malmö Stad Egenkontroller har utförts Mål för 2013 Ta fram förslag på hur vi kan sänka energiförbrukningen ännu mer Effektivisering av gödselhanteringen Försköning av publikplats och J:et Beskärning av popplar mot villastaden + längs med sandbanan Besiktning av ventilationen i stallarna ska göras Ombyggnad av hagarna på Husiefältet Förbränningsanläggningen ska rivas Räddningstjänsten Syd brandtillsyn i mars Utrymningsplaner stallarna måste tas fram, krav från Länsstyrelsen Utrymningsplaner caféläktaren tas fram. Krav länsstyrelsen Säkerhetspärm med nödlägesförteckning ska uppdateras och distribueras Lars-Åke Mårtensson Lars Holst Sven Yngvesson Vd Marknadschef Ekonomichef 4 5

4 JÄGERSROS TRAVHÄSTAR VAR I TOPP ÄVEN UNDER 2012 Jägersrotränade hästar bevisade än en gång under 2012 vilken otrolig konkurrens - och lyskraft - de har. De var två ston som visade framfötterna mest de klassiska vinnarna Fascination och Denim Boko. Lars I Nilsson-tränade Fascination gick in i 2012 som för-svarare av förstaplatsen i kullen sedan 2011 och som hon försvarade drottningtiteln! Genom segrar i både Oaks och Breeders Crown och över 3 miljoner kronor intjänat så är hon redan ett av Jägersros bästa ston genom tiderna och hela säsongen var rent fantastisk! Och sedan dyker en ny tvååringsstjärna, och ett sto dessutom, upp på Jägersro! Denim Boko var kulltopp bland juniorerna och kronan på verket var givetvis segern här på hemmaplan i Svensk Uppfödningslöpning. Otroliga gick Denim Boko vid segern, en tid man omöjligen trodde om en tvååring bara för några år sedan. Denim Boko ägs av många glada delägare i Trav 1609 AB och de har liksom kretsen kring Fascination förhoppningsvis många högtidsstunder att se fram emot 2013! Bland de äldre gardet gjorde Raja Mirchi en härlig comeback som slutade med storsegrar i Oslo och i SM. Brioni lade skorna på hyllan under säsongen men hann vinna några lopp under våren och avrunda en fantastisk karriär. Jägersrotränade hästar vinner lopp precis överallt nästan jämnt och mycket glädjande är också att många av våra B-tränare hade stora framgångar under Det är viktigt att gracerna fördelas och att många av våra B-tränare också är med och hugger på V75 med stor framgång. Bland våra A-tränare fortsätter Lutfi Kolgjini och Joakim Lövgren att tillhöra Sverigetoppen och bland våra catchdrivers är Johnny Takter alltid i toppen. Nu innehåller Jägersros starka A-tränarkår hela 40 namn och räkna med många fina segrar under 2013! På publikfronten kämpar vi vidare men utbudet i samhället i övrigt och framgångskonceptet med totomater och ATG Live gör att det blir allt svårare att locka publik till det s k vardagstravet. Glädjande nog skapar våra stora arrangemang fortfarande stort intresse och de som besökte oss på Åbergs i somras fick se någonting helt fantastiskt. Commander Crowes uppvisning på var Något av det värsta som setts på en travbana och skapade ett travminne för livet! LAND ROVER SVENSKT DERBY OCH IKC PRAMMS TOPPADE GALOPPÅRET 2012 Redan i maj red en av fjolårets sportsliga begivenheter, IKC Pramms Memorial. Med kronor i prissumma och värderat som en internationell s.k. Grupp 3-löpningen hade IKC Pramms, förutom den skandinaviska eliten, lockat högklassiga hästar från England, Frankrike och Tyskland. Segrade gjorde högt meriterade Premio Loco från England som i en hård segerstrid besegrade norske Silver Ocean. Land Rover Svenskt Derby blev som så ofta en framgång för norske Championtränaren Wido Neuroth och hans skånske jockey Fredrik Johansson. En stor publik njöt som vanligt av fina kapplöpningar och vackra hattar. Derbyvinnande Bomar visade upp sig vid tre tillfällen och tog imponerande segrar vi alla tillfällen. Förutom i Derbyt segrade han i Voterlöpning och i Hurricanelöpning, alla tre Derbyserielöpningarna! Under 2012 års galoppsäsong delades det ut rekordsiffran 30 miljoner i prissummor. Utslaget per tävlingsdag i snitt ungefär 1 miljon per dag. Galoppsäsongen på Jägersro som numera sträcker sig från första veckan i april in i december och totalt bjöd på 30 tävlingsdagar. Egentligen ytterligare två då Göteborgs tävlingar, p g a att det regnade så mycket, flyttades från västkusten till Jägersro. Bo Gillborg Sportchef galopp All time high - 30 miljoner till hästägarna! Jägersro satsar vidare mot att vara en levande bana där aktiviteter ständigt pågår. Det är viktigt med en samlingsplats även utanför tävlingstid och med en levande stallbacke är mycket i det vunnet. Nu går vi vidare mot nya framgångar och håller alla tummar för att våra aktiva och hästägare får ett minst lika framgångsrikt 2013! Mats Ahlkvist Sportchef trav Jägersro - mitt i Europa 6 7

5 Jägersrotränade V75-vinnare V75-segrar V75-segrar V75-segrar 2009 är all-time-high för Jägersro. Till V75-segrar räknas enbart segrar på svenska V75-omgångar. Alltså inte de extralopp som t ex avgörs på Solvalla under V86-omgångar. Extra V75-omgångar i Sverige ingår. Jägersro 28/1 Mantorp 4/2 Halmstad 11/2 Solvalla 25/2 Axevalla 3/3 Kalmar 10/3 No Fear Elkär Johnny Takter (Michael Lönborg) Unesco Brodde Conrad Lugauer Crowne Joakim Lövgren Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Hurricane Blue Lutfi Kolgjini Unison Lutfi Kolgjini Freude D.E. Timo Nyman (Joakim Lövgren) Ouch Lutfi Kolgjini Gigant Slugger Stefan Persson (Kent S Larning) a Online d Amour Johnny Takter (Mats Rånlund) Unison Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Armando Kievitshof Lutfi Kolgjini Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Mr Fitch Conrad Lugauer Eskilstuna 24/3 Armando Kievitshof Lutfi Kolgjini Jägersro 31/3 Åby 21/4 Splendid Value Timo Nyman (Joakim Lövgren) Mr Fitch Conrad Lugauer Örebro 5/5 Åby 10/5 Gävle 19/5 Mantorp 2/6 Kalmar 24/6 Färjestad 30/6 Årjäng 14/7 Axevalla 21/7 Jägersro 31/7 Jägersro 1/9 Jägersro 2/9 Brioni Joakim Lövgren Hurricane Blue Johnny Takter (Lutfi Kolgjini) Brioni Joakim Lövgren Astoria Amour Kenneth Haugstad (Lutfi Kolgjini) Fayence Johnny Takter (Carsten Hansson) a Eliott Hall Lutfi Kolgjini Onice Axe Lutfi Kolgjini Opitergium Lutfi Kolgjini Vici Lane Lutfi Kolgjini Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) October Kronos Kenneth Haugstad (Lutfi Kolgjini) Eliott Hall Lutfi Kolgjini Michael November Lutfi Kolgjini Amour Rapide Johnny Takter (Johan Lejon) Power M.S. Kenneth Haugstad (Stig Hansson) a Olympic Kronos Lutfi Kolgjini Solvalla 29/9 Solvalla 30/9 Åby 13/10 Jägersro 27/10 Power M.S. Kenneth Haugstad (Stig Hansson) a Raja Mirchi Lutfi Kolgjini Arazi Boko Anders Svanstedt (Henrik Södervall) a Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) Punk Lutfi Kolgjini New Line Thomas Uhrberg Eskilstuna 3/11 Barracuda River Björn Goop (Lutfi Kolgjini) Halmstad 10/11 Mr Big Thomas Uhrberg Lavec Kronos Lutfi Kolgjini Jägersro 24/11 Axevalla 22/12 Solvalla 29/12 Denim Boko Per Nordström El Mago Pellini Lutfi Kolgjini What Love Can Do Johnny Takter (Henrik Södervall) Mr Big Thomas Uhrberg URVAL AV TRAVSTORLOPPSSEGRAR JÄGERSROTRÄNADE HÄSTAR 2012 Holm Holmsens Minneslopp, Momarken 17/3 Magnificent Face Lutfi Kolgjini Rikitikitavis lopp, Solvalla 28/3 Dreams Take Time Joakim Lövgren Thai Tanics Äreslöp, Klosterskogen 8/4 Amour de la Rue Lutfi Kolgjini Yngve Larssons Memorial, Halmstad 9/4 Brioni Joakim Lövgren Kjell P Dahlströms Minne, Mantorp 16/4 Deuxieme Picsous Johnny Takter (Johan Lejon) Klass II, försök 2, Mantorp 16/4 Vici Lane Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Finlandia Ajo, Vermo 28/4 Sebastian K. Björn Goop (Lutfi Kolgjini) Vårfavoriten Ston, Solvalla 9/5 Mygodwhata Face Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Radio Metro Cup, försök 1, Bjerke 13/5 Micro Mesh Lutfi Kolgjini Akershus Traktors Europamatch, Bjerke 13/5 Raja Mirchi Lutfi Kolgjini H.K.H. Prins Daniels lopp (Gr II UET Masters Series), Gulddivisionen final och försök 1, Gävle 19/5 Brioni Joakim Lövgren Billund Trays A/S Hoppesprint 2012, Billund 20/5 Bloom Boko Joakim Lövgren Billund Trays A/S Sprintermesteren 2012, Billund 20/5 M.T.Golden Boy Joakim Lövgren Prix Firmament, Vincennes 22/5 Orfeus Brodde Jean Michel Bazire (Michael Lönborg) ASVT Trottex Auktionslopp, Solvalla 23/5 Velociraptor Johnny Takter (Tomas Malmqvist) fm reklams lopp, Solvalla 26/5 Armando Kievitshof Daniel Olsson (Lutfi Kolgjini) Treåringseliten för ston, Solvalla 27/5 Soffinock Johnny Takter (Tomas Malmqvist) Ina Scots Ära, Mantorp 2/6 Opitergium Lutfi Kolgjini Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias damlopp, Axevalla 3/6 - Klio Face Jenni H Åsberg (Lutfi Kolgjini) Equitop Myoplast Copenhagen Open, Charlottenlund 10/6 Jackal Face Johnny Takter (Helena Burman) a Gigant Neo Klass II, försök 4, Charlottenlund 10/6 Sigurd Speed Kasper K Andersen (Tomas Malmqvist) KRAFFT Derby Trial, Jägersro 12/6 M.T.Golden Boy Joakim Lövgren E3 Consolation Stoklass, Färjestad 29/6 Mygodwhata Face Lutfi Kolgjini Hurtigklassen, Århus 1/7 Lavec Kronos Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini) Stosprintern Final, Halmstad 6/7 Oyster Kronos Lutfi Kolgjini Gotlandslöpning, Visby 11/7 Deuxieme Picsous Örjan Kihlström (Johan Lejon) KRAFFTs Elitserie Final, Jägersro 17/7 PWC:s fyraåringslopp, Axevalla 20/7 Vici Lane Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini) ICA Maxi Eskilstunas Fyraåringstest, Eskilstuna 24/7 Opitergium Lutfi Kolgjini Securitas Direct Verisure Diamantstoet Final, Jägersro 31/7 Don t Cry Conrad Lugauer Mantorpsloppet, Mantorp 20/8 Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) Klass I-försök, Kalmar 23/8 Sigurd Speed Johnny Takter (Tomas Malmqvist) PEMA Danska Hoppe Derby 2012, Charlottenlund 25/8 Ragna Opal Kasper K Andersen (Tomas Malmqvist) Diamantstoet, försök 5, Jägersro 11/9 Photo Princess Michael Lönborg Uttagningslopp till Svenskt Trav-Kriterium, Solvalla 16/9 El Mago Pellini Lutfi Kolgjini Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks, Solvalla 16/9 Ready Steady Go Erik Adielsson (Ola Samuelsson) Uttagningslopp till Svenskt Trav-Oaks, Solvalla 16/9 ASVT:s Trottex Auktionslopp Tvååringslopp, Solvalla 26/9 Marquis Ås Johnny Takter (Tomas Malmqvist) ASVT:s Trottex Auktionslopp Tvååringslopp för ston, Solvalla 26/9 - Donna di Quattro Johnny Takter (Lutfi Kolgjini) Svenskt Trav-Oaks, Solvalla 30/9 Kriterium Consolation, Solvalla 30/9 Velociraptor Johnny Takter (Tomas Malmqvist) S:t Leger, Åby 4/10 - Orione Spin Lutfi Kolgjini Svenskt Mästerskap, Åby 13/10 Raja Mirchi Lutfi Kolgjini Lärlings-SM, Åby 13/10 Arazi Boko Anders Svanstedt (Henrik Södervall) a Breeders Crown 3-åriga ston - Semifinal KRAFFT, Solvalla 24/10 Breeders Crown - 2-åriga, Åby 25/10 Nugget s Face Christoffer Eriksson V75 International, Jägersro 27/10 Truculent Johnny Takter (Lars I Nilsson) The Owners Trophy, Solvalla 31/10 Orione Spin Lutfi Kolgjini Best Western - Breeders Crown - 3-åriga hingstar och valacker - Final (Gr. I Int.), Eskilstuna 3/11 Barracuda River Björn Goop (Lutfi Kolgjini) KRAFFT - Breeders Crown - 3-åriga ston - Final (Gr. I Int.), Eskilstuna 3/11 - Breeders Crown 5-7-jährige stuten, Gelsenkirchen 3/11 Galea Conrad Lugauer Breeders Crown 5-7-jährige hengste und wallache, Gelsenkirchen 3/11 - Bagley Jörgen Sjunnesson (Conrad Lugauer) Breeders Crown 2-jährige stuten, Gelsenkirchen 4/11 Red Riding Hood Conrad Lugauer Prix d Arcachon, Vincennes 5/11 Strong Boy D.E. Joakim Lövgren Final Eldabutikens Fyraåringsserie, Kalmar 5/11 Opitergium Adrian Kolgjini (Lutfi Kolgjini) Final Anticimex Treåringsserie, Kalmar 5/11 Natascha Crown Johnny Takter (Mats Rånlund) Svensk Uppfödningslöpning 2012, Jägersro 24/11 Denim Boko Per Nordström Prix de Blois, Vincennes 6/12 Strong Boy D.E. Joakim Lövgren Svampen Örebro Stoklass, Örebro 9/12 Denim Boko Per Nordström Svampen Örebro - hingstar/valacker, Örebro 9/12 Tumble Dust Erik Adielsson (Tomas Malmqvist) Prix Jean Dumoch, Vincennes 16/12 Juggle Face Pierre Vercruysse (Lutfi Kolgjini) Breeders Crown Tvååringar, Jägersro 18/12 Donna di Quattro Lutfi Kolgjini (BELOPP I KKR) NOT Spelintäkter Övriga tävlingsintäkter Prispengar till hästägare Bruttopriser premielopp Avgår: Prisanslag Insatser Nettoprispengar Uppfödarpremier Övriga tävlingskostnader Tävlingsnetto Diverse intäkter ATG-anslag Administrationskostnader Anläggningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat 1, Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATRÄKNING TRAV & GALOPP-GRUPPEN urval av GALOPPstorloppssegrar Jägersrotränade hästar 2012 Danskt Derby - Darcy Dianalöpning - Matauri Peal Norskt 1000 Guineas - Matauri Pearl Jockeyklubbens Avelslöpning - Deloria Manoustielöpning - Golden Raibann Svenskt Oaks - Summertime Malmö Stads Pris - Sweet Loreen Hurricane Juvenile - Sweet Loreen Voter Juvenile - Raw Sugar Amacitalöpning - Sweet Loreen Rosengårdlöpning - The Penny Horse Adalöpning - White Cheek Fox Täby Open Sprint - Elusive Time Songline Classic - Energia Carioca Nordic Champion Series - Uppecut Action St Eriks Pris - Lavirdan Gyllene Hästen - Lavirdan Jägersro Summer Cup - Luca Brasi Zawawi Cup - Verde Mar Golden Mile - Loveinthesand DG Auktionslöp - Hells Angel Peas and Carrot Cup - Energia Dust 8 9

6 RESULTATRÄKNING TRAV (BELOPP I KKR) NOT Spelintäkter Övriga tävlingsintäkter Prispengar till hästägare Bruttopriser premielopp Avgår: Prisanslag Insatser Nettoprispengar Uppfödarpremier Övriga tävlingskostnader (BELOPP I KKR) NOT Spelintäkter Övriga tävlingsintäkter Prispengar till hästägare Avgår: Prisanslag Insatser Nettoprispengar Övriga tävlingskostnader Tävlingsnetto RESULTATRÄKNING GALOPP Tävlingsnetto Diverse intäkter ATG-anslag Administrationskostnader Anläggningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Diverse intäkter ATG-anslag Administrationskostnader Anläggningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar* Rörelseresultat Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 11 Räntekostnader och liknande resultatposter - -7 Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT *) Avser avskrivningar på banmaterial Ascot-banan

7 BALANSRÄKNING (BELOPP I KKR) NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 9 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningtillgångar Omsättningstillgångar Summa varulager m m Råvaror och förnödenheter Summa varulager mm Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar (BELOPP I KKR) NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder 14 Skulder till kreditinstitut 12, Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Hästägarmedel/prispengar Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter BALANSRÄKNING & POSTER INOM LINJEN Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter För skuld till kreditinstitut Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12 13

8 KASSAFLÖDESANALYS & BOKSLUTSKOMMENTARER (BELOPP I KKR) NOT Den löpande verksamheten Resultat av finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Avskrivningar Resultat vid försäljning av inventarier Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Minskning/ökning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9, Försäljning av inventarier ( BELOPP I KKR ) NOT 1. PERSONAL Medelantalet anställda Kvinnor Män TOTALT Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Styrelseledamöter andel kvinnor 20% 30% andel män 80% 70% Andra personer i ledande ställning andel kvinnor 25% 22% andel män 75% 78% NOT 2. LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda NOTER Kassaflöde från investeringsverksamheten TOTALT Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av långfristiga skulder Amortering Löner och andra ersättningar (forts) Löner och andra ersättningar Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Kassaflöde från finansieringsverksamheten TOTALT Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Av föreningarnas pensionskostnader avser 318 (344) gruppens styrelse och VD. Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 0 (0). NOT 3. ÖVRIGA TÄVLINGSINTÄKTER Jägersro trav och galopp driver restaurangverksamheten vid Jägersro i egen regi. I övriga tävlingsintäkter ingår därför restaurang- REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. FORDRINGAR OCH SKULDER Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de förväntas inflyta. Skulder har tagits upp till sina nominella belopp. Fordringar och skulder i utländsk valuta finns ej. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädelsevis av maskiner, inventarier och fastighet, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Ekonomisk livslängd för inventarier är mellan 6,7 och 13,3 år. Stallbyggnad skrivs av över 25 år. Markanläggning skrivs av på 26,7 år, utom underlag på galoppträningsbana, som skrivs av under garantitiden, 5 år. Skattemässiga avskrivningar beräknas i enlighet med svensk lag. VARULAGER Varulager är värderat till enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är förstin-först-ut-principen tillämpad. Verkligt värde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Kollektiv värdering är tillämpad för homogena varugrupper. omsättning med (19.498) tkr. NOT 4. DIVERSE INTÄKTER Hyres- och reklamintäkter Övriga intäkter TOTALT

9 NOTER NOTER (BELOPP I KKR) ( BELOPP I KKR ) NOT 5. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORERNA Deloitte AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 57 - Skatterådgivning - - Övriga uppdrag - - KPMG AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 20 - Skatterådgivning - - Övriga uppdrag - - SUMMA Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag avses övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Skatterådgivning redovisas separat. Allt annat avser övriga tjänster. NOT 9. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR BYGGNADER BYGGNADER MASKINER OCH MASKINER OCH INVENTARIER INVENTARIER OCH MARK OCH MARK ANDRA TEKNISKA ANDRA TEKNISKA VERKTYG OCH VERKTYG OCH ANLÄGGNINGAR ANLÄGGNINGAR INSTALLATIONER INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar NOT 6. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor Utgående planenligt restvärde NOT 7. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor NOT 8. SKATTER Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt NOT 10. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning - - Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Summa skatt på årets resultat Bland fordringar ingår skattefordringar med Uppskjuten skatteskuld Avseende ej utnyttjade underskottsavdrag Avseende obeskattade reserver Avseende övriga temporära skillnader Ingående avskrivningar - - Försäljning - - Årets avskrivningar - - Utgående ackumulerade avskrivningar - - Utgående planenligt restvärde UPPSKJUTEN SKATTESKULD Ej redovisad uppskjuten skatt Ej redovisad uppskjuten skatt, d v s skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som faktiskt har redovisats i årets och tidigare års resultaträkningar (kostnadsförd skatt) och å andra sidan den inkomstskatt som föreningarna slutligen kommer att belastas med i anledning av räkenskapsårets och tidigare räkenskapsårs verksamhet (full skatt), uppgår till följande belopp: Uppskjuten skattefordran Ej utnyttjade underskottsavdrag EJ BOKFÖRD UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN NOT 11. FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Överfört i ny räkning Årets resultat BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

10 NOTER & REVISIONSBERÄTTELSE (BELOPP KKR) NOT 12. STÄLLDA SÄKERHETER FÖR SKULD TILL KREDITINSTITUT Fastighetsinteckningar NOT 13. SKULDER TILL KREDITINSTITUT Utnyttjat BELOPP Utnyttjat BELOPP Beviljat BELOPP Beviljat BELOPP Checkräkningkrediter Övriga lån långfristig del Övriga lån kortfristig del SUMMA NOT 14. LÅNGFRISTIGA SKULDER Belopp som förfaller till betalning senare än fem år efter bokslutsdagen NOT 15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Löneskuld Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA JÄGERSRO TRAV & GALOPPS STYRELSE SKÅNSKA TRAVSÄLLSKAPET Skånska Travsällskapet är en ideell förening som har till ändamål att anordna travtävlingar och därigenom verka för ett ökat intresse för travsporten, så att hästkännedom, hästintresse och hästavel främjas. I styrelsen ingår: Kerstin Peterson-Brodda (ordförande), Kristian Ståhl (vice ordförande), Claes Englund, Göran Falk, Anders Lindfors, Bertil Nilsson och Björn Sederblad. SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBEN Skånska Fältrittklubben är en ideell förening som har till ändamål att anordna galopptävlingar och därigenom verka för ett ökat intresse för galoppsporten, så att hästkännedom, hästintresse och hästavel främjas. I styrelsen ingår: Jacqueline Henriksson (ordförande), Anders Klemedsson och Håkan Birger. Ordförande Kerstin Peterson-Brodda REVISIONSBERÄTTELSE För respektive ideell förening har revisionsberättelse avgivits 16 april JÄGERSRO TRAV OCH GALOPP Johan Rasmusson Auktoriserad revisor Camilla Alm Andersson Auktoriserad revisor SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBEN SKÅNSKA TRAVSÄLLSKAPET Camilla Alm Andersson Auktoriserad revisor Maria Lindahl Auktoriserad revisor Johan Rasmusson Auktoriserad revisor Nils-Göran Nilsson 18 Kristian Ståhl Claes Englund Göran Falk Anders Lindfors Anders Klemedsson Bertil Nilsson Björn Sederblad Jacqueline Henriksson Håkan Birger 19

11 Produktion: Reklamproduktion AB Tryck: Wikingtryck Malmö. Fotografer: DL Media, Stefan Olsson CAVOK och Kanal 75.

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ORDFÖRANDE KERSTIN HAR ORDET INNEHÅLL

ORDFÖRANDE KERSTIN HAR ORDET INNEHÅLL VERKSAMHETEN 2011 ORDFÖRANDE KERSTIN HAR ORDET Jägersrotränade hästar fortsätter att ta för sig i den tuffa konkurrensen såväl internationellt, nationellt som på hemmaplan. Årets Häst, både trav och galopp,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Organisationsnummer 556606-9349 Årsredovisning 2002-05-01--2002-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Travkompaniet Stall Röd AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Häcklefjäll 31 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

PRIVATGIROT AB Org nr 556302-4552 ÅRSREDOVISNING 2007. Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR

PRIVATGIROT AB Org nr 556302-4552 ÅRSREDOVISNING 2007. Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Privatgirot AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31. Årsredovisningen omfattar Sid 2 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer