Slutredovisning av 2013 års beviljade projektansökningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av 2013 års beviljade projektansökningar"

Transkript

1 Slutredovisning av 2013 års beviljade projektansökningar 0

2 Slutredovisning av 2013 års beviljade projektansökningar. Innehållsförteckning Distr/Förening Projektnamn Sid SPF samrådsgrupp i Kungsbacka Seniordag med Gästabud i Kungsbacka. 2 SPF Samorg i Helsingborg SPF-dagen 3 SPF Värmdö SPF Värmdö vill ge seniorerna digital delaktighet. 4 SPF Pärlan, Älvsbyn Pärlprojekt för jubilerande seniorer 8 SPF Höstglöd, Gotland Medlemsrekrytering/Medlemsvärvning 11 SPF Bråviken, Kolmården, Vi utvecklas och växer i möten med varandra 12 Östergötland SPF Eskilstuna, Förnyelseprojekt inom SPF Eskilstuna Sörmlandsdistriktet SPF Jönköping Öster After Work 65, ett slag för det friska 16 SPF Bogesund, Södra Älvsborg Inkorgen den digitala brevlådan 17 Skånedistriktet SPF-dagen i Skåne 24 maj SPF Bohusdistriktet Ny organisationsidé 20 SPF Bohusdistriktet Forskningsseminarium i Göteborg 22 SPF Aktiv Arboga Tillsammans över tröskeln 24 SPF Västerbottensdistriktet Utveckling ger nya medlemmar inom SPF 25 föreningarna i Västerbottensdistriktet Matinspiration Pensionärer 27 SPF Snöstorpsveteranerna, Halland SPF Surabygden Körstämma 28 SPF Club Nivrén, Västernorrland IT i Club Nivrén 29 Eskelhem Tofta SPF, Gotland Nyrekrytering vid 40-års jubileum sep SPF Långaryd Landeryd, Ju fler vi blir tillsammans ju gladare vi bli 31 Halland Distrikt Härjedalen Vår framtid i glesbygd tillgång till allt 33 1

3 Projektets namn Seniordag med Gästabud i Kungsbacka. Projektanordnare (förening, distrikt) SPF samrådsgrupp i Kungsbacka. Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Rolf-Arne Ullaeus, Gästgiverivägen 57, ÅSA. Tel Projekttid Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Festligt arrangemang för medlemsrekrytering till våra sju SPF-föreningar i Kungsbacka. Vi vill samla alla Kungsbackabor och informera om SPF och om våra lokala verksamheter samt vill vi stärka vårt varumärke SPF - SENIORER I TIDEN Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Vi vill genomföra ett gästabud för seniorer som en del av vår satsning för att öka vår marknadsandel 65+, som i Kungsbacka f.n. är 19,8 % = medlemmar av möjliga. Vi vill genom arrangemanget dels nyrekrytera 65+, dels behålla våra nuvarande medlemmar samt stärka vårt varumärke. Projektets mål är att föreningarna inom en tolvmånadersperiod därefter tillsammans skall ha ett medlemsantal av medlemmar d.v.s. ca %. nya medlemmar Sekundärt förväntas projektet genom planlagd uppföljning ge långtidseffekt för medlemsrekryteringen också under de nästföljande åren. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Detaljerad planering. En styrgrupp och tre arbetsgrupper skapades. Arbetsgruppernas ansvarsområde var underhållning, marknadsföring och genomförande. Underhållningsgruppen startad omgående med att boka upp underhållning. Samtliga i alla tre grupperna bearbetade tänkbara sponsorer. På styrgruppsmötet konstaterades att tillräckligt med pengar flutit in och det beslöts att genomföra Gästabudet. Marknadsföringsguppen tog fram annonser, reklammaterial och material för att redovisas på hemsidan. Norra Halland var en av våra sponsorer och bjöd på all tidningsannonsering. Bilaga 1 redovisar Gästabudets Web-sida. Av denna framgår bland annat program och sponsorer. Sponsorernas erbjudanden redovisades även separat på hemsidan. Förutom de nämnda sponsorerna erhölls bidrag från SPF både distrikt och förbund. Bilaga 3 redovisar övrigt omfattande marknadsföringsmaterial som togs fram inför Gästabudet. Gästabudsannonsen var införd i Norra Halland alla fredagar från 26/7 fram tills Gästabudsdagen. Vid två tillfällen som helsida. Distriktsannonsen var införd de två sista tisdagarna i augusti. Förutom dessa annonser infördes en tackannons efter Gästabudet. Den bestod till stor del av en bild över publiken. Texten på strandflaggor och banderoller hölls med avsikt neutral för att materialet skulle kunna användas i hela Halland. Det finns 2 banderoller (1 x 3 meter) och 4 strandflaggor (3 meter höga) i enlighet med bilaga 3. Planering av praktiskt genomförande Under augusti månad planerades det praktiska. Tält, scen mm. blommor för dekoration och 2

4 avtackningar. Vad skall vi göra om det regnar mm. Bilaga 2 redovisar hur torget disponerades. Kontakt togs med krögarna runt torget för att förereda deras deltagande. De krögare som deltog redovisas i bilaga 4 Baksida flyers. Dessutom redovisades krögarnas erbjudanden separat på hemsidan. De företag som ställde ut under Gästabudet framgår av Bilaga 1. Genomförande av Gästabudet 31/8 Gästabudet genomfördes i enlighet med planeringen ovan. På den stora scenen spelade Moving Big Band, Skiffle `n Such och Särö Dragspelsgäng. Kungsbacka Dansklubb visade upp sig och lärde ut Linedance. Drygt 40 besökare antog utmaningen och dansade med på torget. En musikalisk frågesport med storbandet lockade många lyssnare. Gästabudets grundtema var Hallandsdistriktets lista över nyttig mat som använts i studiecirklar och föreläsningar. Restauranger och caféer runt torget hade extraerbjudanden på mat och dryck som lockade många gästabudsbesökare. Utställare och informatörer samsades i tälten och biodlare, bagare, grönsaksodlare m. fl erbjöd nyttiga och välsmakande produkter. Flera bilföretag visade upp bra och bekväma bilar för seniorer. Några korta skurar skrämde inte bort besökarna utan många stannade i flera timmar. Gästabudet avslutades av Hallandsdistriktets ordförande Lennart Almqvist som berättade om SPF:s verksamhet och delade ut blommor till duktiga bordtennisspelare som tagit medaljer i senior-sm. De arrangerande SPF-föreningarna i Kungsbacka ställde upp med flera volontärer som hjälpte till med lotteriförsäljning och gjorde reklam för sina föreningar i SPF-tälten. Gästabudet varade under 4 timmar och det är svårt att uppskatta det totala antalet besökande. Uppskattningsvis fanns som mest ca 500 besökande på torget. Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Synpunkter efter Gästabudet. Huvudintrycket var att de besökande var mycket nöjda. Utställarna var nöjda och positivt överraskade av det stora antalet besökare. Matställena hade bra omsättning och köer stundtals. Det var första gången SPF- föreningarna genomförde ett så stort arrangemang. På det hela taget så flöt dagens arrangemang bra, det hade dock varit bra med fler händer under uppbyggnad och nedpackning. Höstens rekrytering av nya medlemmar kommer att bli en intressant läsning. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? En uppföljning vid Kungsbacka Julmarknad visade att Gästabudet satt rejäla avtryck och många besökare kom till Samrådsgruppens lotteristånd tackade för senast. Direkt efter Gästabudet ökade under hösten tillströmningen av nya medlemmar till föreningarna men det slutliga resultatet får utvärderas under Samrådsgruppen ska fundera under våren på en uppföljare. Krögare och handlare runt torget hoppas på en upprepning. Projektets namn SPF-DAGEN Projektanordnare (förening, distrikt) SPF SAMORG I HELSINGBORG Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) BJÖRN FALKENSTRÖM REKTORSGATAN HELSINGBORG

5 Projekttid MAJ DEC 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? ÖKA KUNSKAPEN OM ATT SPF FINNS OCH ATT SPF KAN VARA OPINIONSBILDARE Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? MÄTBARA MÅL VAR SVÅRT ATT FORMULERA MEN SPF HAR FÖREKOMMIT MER I LOKALPRESSEN EFTER SPF-DAGEN ÄN FÖRE. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) TORGMÖTE MED AKTIVITETER ENL NEDANSTÅENDE MEDVERKANDE. PÅGICK MAJ TALARE KARL-ERIK OLSSON STÅUPPARE MARTIN SVENSSON VUXENSKOLAN VOF-FÖRVALTNINGEN SENIORSHAKE (UPPVISNING) RÄDDNINGSTJÄNSTEN STADENS 10 SPF-FÖRENINGAR APOTEK ÄLDREOMBUDET ANHÖRIGCENTRUM SENIORNET NOBINA (KÖR STADSBUSSARNA) HÖRSELTJÄNST ATTENDO MOBILEINSIGHT (DEMO AV SURFPLATTOR) FRIVILLIGVERKSAMHETEN POLIS OCH ZOÉGA HADE LOVAT STÄLLA UPP MEN KOM ALDRIG Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av MAJ BRA MÅNAD MEN EN LÖRDAG SHOPPINGLÖRDAG HADE NOG VARIT BÄTTRE På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? INHÄMTAT SYNPUNKTER FRÅN FÖRENINGARNA Projektets namn SPF Värmdö vill ge seniorerna digital delaktighet. Projektanordnare (förening, distrikt) Gunilla Bjärås, ordförande SPF Värmdö, Tel , e-post: 4

6 SPF Värmdö, Trallbanevägen 5, , Gustavsberg. e-post: Stockholmsdistriktet, organisationsnummer: Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Gunilla Bjärås, ordförande SPF Värmdö, Kvarndammsringen 27, Gustavsaberg Tel , e-post: Projekttid År 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Den övergripande målsättningen med projektet var, att ta fram en utbildning i internetanvändning, anpassad för seniorer Värmdö. Det mål som kurserna i projektet avser uppfylla, är att de pensionärer som deltar i dessa, efter avslutad utbildning skall ha den färdighet som behövs för att kunna utföra de vanligaste uppgifterna, man avser göra på sin dator. Deltagarna skall i första hand självständigt kunna söka information på nätet och sköta sina räkningar, använda e-post, hantera foton, skriva dokument, hantera mappar och filer, prova på att titta på nät-tv, Skype och Spotyfy, samt känna till antivirusprogram och vikten av säkerhet på nätet. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Mätbara mål: Vi har utvecklat ett utbildningskoncept som visar sig fungera för seniorer. Konceptet omfattar kursverksamhet med direktutbildning i små grupper samt ett utbildningsmaterial som också kan nås via projektets hemsida. Under projektperioden har vi nått ut till ett stort antal seniorer. Totalt har 100 personer genomgått våra nybörjar och fortsättningskurser. Utvärderingarna av genomförda kurser visar att en majoritet av deltagarna har uppnått de mål som vi har satt. Dvs av de som deltagit i våra kursen kan de flesta nu : *Surfa på Internet *Använda e-post *Hantera foton, skriva dokument, hantera filer och program *Veta hur man använder Skype, chattar, läser bloggar och sociala medier, tittar på film (SVT Play), samt lyssnar på musik (Spotify) *Känner till om säkerhet och back-up *Komma igång med att använda persondator (Windows PC eller Apple Mac) i vardagen *Dela erfarenheter & tips lära av varandra. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Projektbeskrivning: Utbildningen har följt projektplanen och har skett i relativt små grupper, vilket är en förutsättning för effektiv inlärning för nya användare av internet Två olika kurser har genomförts, dels för nybörjare, de som är helt ovana vid dator och dels fortsättningskurser för de som redan har en viss datorvana. Under projektperioden har vi genomfört totalt 8 kurser. Det är 4 st för nybörjare och 4 st på fortsättningsnivå för totalt 69 deltagare, samtliga över 70 år. Om vi räknar in även pilotprojektet 5

7 hösten 2012 så har vi haft över 100 deltagare. Deltagarna har varit engagerade och närvaron god. Kurserna har genomförts av handledare, Claes Öström med erfarenheter från SeniorNet, samt 2-3 stödpersoner, Åke Storm, Inge Dahlberg och Lena Johannson. Verksamheten har bedrivits i Gustavsbergs ungdomskulturhus i Gustavsbergs Centrum en dag per vecka. Varje kurs har omfattat 6 gånger om 2 timmar per gång. Deltagarna har medtagit egna datorer (PC eller surfplatta). Det har även funnits ett par lånedatorer och plattor, om någon inte haft tillgång till sin dator. Huvudhandledaren har haft genomgång av dagens tema från utbildningsmaterialet, med hjälp av storbildskärm. Stor vikt har lagts för att få samtliga elever att genomföra de moment som avses vid varje studietillfälle, innan nästa moment påbörjas. Studiematerial till de båda utbildningsnivåerna, har utvecklats speciellt för att anpassas till målgruppen. Antalet deltagare i varje kurs beräknas till ca 10 personer. Ett lågt antal var nödvändigt för att kunna ge eleverna den personliga uppmärksamheten som behövs för att tillgodose elevernas behov. Vid varje cirkelträff har vi delat det ut kopior på övningar så att deltagarna kan repetera hemma mellan träffarna. Vi har använt vår egen hemsida för cirklarna där information, program etc. samt övningar distribueras, https://sites.google.com/site/spfvarmdodatacirklar/ Hemsidan nås även från SPF Värmdös hemsida Via SPF Värmdös hemsida Vissa tekniska problem har då och då uppträtt med deltagarnas medhavda datorer men vi handledare och stödpersoner har lyckats lösa de flesta problem under träffarna. Vi har använt Värmdö Kommuns datanätverk vilket fungerat bra för det mesta men vi har haft ett eget mobilt närverk som reserv. Kurserna marknadsfördes från senhösten 2012 via SPF Värmdös hemsida, och via projektets egen hemsida, SPF tryckta program, och direktinformation under hela Efter avslutad kurs delges deltagarna kursutvärdering via hemsidan med uppmaning att fylla i denna direkt. Resultaten från utvärderingen sammanställs sedan och distribueras till samtliga deltagare. Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av En utmaning har varit deltagarnas höga ålder och varierande förmåga att ta till sig hur man hantera en dator. Detta har gjort att vissa har behövt mycket stöd och support under träffarna. Förslag på förbättring: Ge möjlighet till mer individuell support och övningstid. Vi har gett deltagarna hemläxa att göra mellan träffarna. Vår erfarenhet är att många, och speciellt nybörjarna, inte öppnar sin dator mellan träffarna. Förslag på förbättring: Ge möjlighet till mer individuell support och övningstid. Cirklarna har genomförts i en lokal i Gustavsbergs Ungdomskulturhus Gurraberg ) i Gustavsbergs Centrum. Den lokal vi har använt, används även för andra olika ändamål, som dans m.m. Detta har inneburit att vi fått sätta upp bord, hämta stolar, dra sladdar etc. till varje kurstillfälle, vilket medfört en hel del merarbete. Förslag på förbättring: Få tillgång till en färdigställd lokal med bord, stolar etc. anpassad för datalektion. Då vi t.o.m idag haft ca 100 deltagare i våra datakurser, finns det ett behov hos dessa som har kommit 6

8 igång och regelbundet använder datorn, att få påbyggnadsutbildningar. Förslag på förbättring: Planera korta tematräffar om nyheter inom användningen av nätet. Kunna lägga ut tips och råd på hemsidan. En möjlighet för seniorer att kunna ställa frågor online i diskussionsgrupp på hemsidan. Pensionärer får ibland tekniska problem med sin dator eller surfplatta och vågar inte ringa varken datorsupport, där de köpt datorn eller sin bredbandsleverantör. Förslag på förbättring: Att kommuner och/eller andra offentliga organisationer sätter upp teknisk support dit man gå med sin dator och få personlig hjälp. Det optimala skulle vara detta, kombinerat med en sk. ITK-Fixartjänst, med möjlighet till hjälp i hemmet när något datorproblem uppstår. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Efter avslutade cirklar har deltagarna givits möjligheten att lämna sina synpunkter på utbildningen. Utvärdering av de 8 studiecirklarna har skett online. Inkomna utvärderingar har analyserats av projektgruppen och förbättringar utarbetats och införts löpande. Enkätresultaten från kurserna finns att se bilagda i separata filer. Utvärderingarna har visat att de flesta har varit nöjda med kurserna. De flesta har också uppnått målen vi satt för utbildningen. Ytterligare uppföljning av elevernas kunskaper kommer inte att göras, eftersom det inte finns resurser för detta. Vi har däremot sett att besöken på SPF Värmdös hemsida ökat i omfattning, vartefter fler och fler har genomgått kurserna. Enkätsvaren och erfarenheterna från kursverksamheten har även genererat ett antal förslag till ytterligare utveckling av verksamheten. Dessa förslag finns redovisade i avsnitt ovan. Projektledningen är mycket nöjd med resultatet av projektet, och hur det utvecklats från idé till det genomtänkta koncept det är idag. Vi har nått en stor grupp av SPF Värmdös medlemmar. Men detta är ändå en liten andel av alla de seniorer som finns i Värmdö, i åldrar med stort behov av att lära sig hantera datorer, plattor och mobiler. Vi ser också, precis som vi också förutsåg i projektansökan, att nya behov av utbildning uppkommer bland de som redan kan det mest elementära. Den snabba utveckling som sker inom digitaliseringen, initierar nya behov också av support och stödfunktioner. Vi ser också att denna viktiga verksamhet inte endast kan bedrivas som ett föreningsansvar. Nu är dags att få detta att ingå i kommunens ansvarsområde. Vi kommer nu att fortsätta med samma koncept med nybörjar- och fortsättningskurser för SPF Värmdös medlemmar, under våren Samtidigt kommer vi att arbeta för att implementera verksamheten under kommunen. Vi ser stort behov av både fortsatt kursverksamhet men också att utveckla stödfunktionen och möjligheter till support med anställd personal i lokal öppen för alla. Ett bra koncept bör spridas vidare och redan när vi formulerade projektplanen insåg vi att erfarenheterna från vår verksamhet bör delges andra som kan använda sig av dessa, oberoende av hur resultatet blev. Ett krav för projektpengarna från.se var att vi registrerade projektet i Digidel och vi har där kontinuerligt avrapporterat hur projektet framskridit. Hela kursen finns att ta del av via Digidel, projektets och på SPF Värmdös hemsida och det kan användas av alla som så önskar. Vi tror även att detta koncept som nu är testat under 1,5 år här i SPF Värmdö skulle lämpa sig väl att sprida inom hela SPF organisationen, för att ge alla andra föreningar möjlighet att genomföra liknande utbildning. Vi är öppna för att delge våra erfarenheter till de som vill ta del av dessa. 7

9 Projektets namn Pärlprojekt för jubilerande seniorer Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Pärlan, Älvsbyn, BD Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Per Nilsson ordf., , Brukte 6, ÄLVSBYN Projekttid 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Att öka medlemsantalet genom att göra verksamheten mer attraktiv, ge bättre information om den, synliggöra föreningen. Den 1 januari 2012 hade SPF Pärlan 221 medlemmar. Föreningen har nu fått 17 nyinskrivna medlemmar under år 2013 och fler än 10 medlemmar är inskrivna för medlemskap Att ge medlemmarna ökad tillgång till musik, hälsoaktiviteter, socialt bemötande, omvärldskunskap I varje träff har musik och kunskap prioriterats. Träffarna har besökts av mellan personer, även icke-medlemmar har deltagit i stor utsträckning. Hälsoaktiviteterna har mer än 60 deltagare. Att utveckla föreningens arbetssätt och metoder, förbättra och datorisera styrelsearbetet Alla styrelsemedlemmar har nu gått olika datakurser. Program, kallelser, informationer kan sändas digitalt. Att öka datakunskapen och datoranvändandet Många, 45 st, har deltagit i de olika grund-och fortsättningskurserna, i samband med det skaffat e-postadresser, lärt sig bifoga, skaffat sig större datorvana. För 2014 är ytterligare 17 anmälda till datakurs. Att tillvarata seniorernas kunskap i ett livslångt lärande för alla. Vid nästan alla tillfällen är det äldre människor som stått för programinslagen. Alla aktiviteter har dokumenterats i bild och skrift, textbidrag till lokaltidningar, Veteranen De är utlagda på hemsidan pärlan.se under olika flikar Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Att öka medlemsantalet men också att behålla tidigare såväl som nya medlemmar Ökad kunskap i olika omvärldsfrågor, lärande Öka datorkunnandet Besöka aktivera äldre Förbättra styrelsearbetet Utveckling och förnyelse i föreningens arbete I vilken utsträckning våra mål har uppnåtts framgår av ovan angivna detaljer Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) A. Kultur Offentliga träffar med inbjudan och allmän annonsering. Dessa var alla enormt efterfrågade och välbesökta. I samarbete med Vuxenskolan. Innehåll: Prof. Knut Lundmarks forskning om stjärnsystemet, hans liv och studier. Föredrag av Sune Nilsson, ca 70 deltagare I samarbete med Vuxenskolan. Föredrag av Bertil Pettersson, Järnvägsmuséet, Luleå, om Norra stambanans tillkomst och betydelse 8

10 för bygden från 1800-talet och framåt. Drygt 70 deltagare. I samarbete med Vuxenskolan. Finska krigsbarns livsberättelser, prof Terttu Häggström. 75 deltagare. I samarbete med Vuxenskolan. Älvsby kyrka 200 år, kyrkstugorna förr och nu, vandring runt kyrkmalmen med Knut Lundmarkmonumentet, kyrkan med Fabricius altarskåp, kyrkogården, kulturella byggnader, föredrag o guidning. Rolf Nilsson, ordf. i kyrkstugekommittén. I samarbete med Älvsby kyrka och Vuxenskolan. Polarbageriet, om dess tillkomst och dagens bagerikoncern, föredrag av delägare Elisabeth Nilsson- Singh. Samma samarbetspartners som ovan. SPF-kören, nu ett 25-tal medlemmar, sångövningar varje vecka jan maj, aug - dec ; Notkunskap, fysiskt och psykiskt välbefinnande. framträdanden på möten och äldreboenden I samarbete med Vuxenskolan Ukulelebandet, nya medlemmar, spelövningar varje vecka, besökt internationell ukulelekonsert, ukuleleinspiratör för utveckling och lärande; framträdanden på möten och äldreboenden, aktivering av de äldre. I samarbete med Vuxenskolan. B. Hälsa och friskvård Torsdagspromenader av valfri längd, med eller utan stavar Friluftsdag för seniorer på Pålsträsket, fiske, grillning, tipsrunda, Motionsgymnastik på Kraft och Hälsa för en grupp SPF-kvinnor Bowling varje vecka nu även utbildning av 10-talet nya deltagare med hjälp av utbildad instruktör Deltagande i kommunens Peppar, peppar- arrangemang om att undvika fallolyckor mm Temadag: Hur mår vi bättre? det nödvändiga med vardagsmotion för hjärta, hjärna, muskler, blodets syreupptagningsförmåga mm av landstingets sjukgymnast samt Vår hörsel, om situationen för hörselskadade många goda råd och tips med distriktets hörselansvarige, Lars-Erik Jonsson Individuella promenader med motionsformulär för årlig rapport med möjlighet till priser Sammantaget aktiverades 60-talet seniorer. Allt i samarbete med Vuxenskolan, Kraft o hälsa, kommunen C. Resor och studier Utflykt till Kukkolaforsens berömda tristmål med känt sikfiske, berättelse om anläggningens historia Bussresa till RFN robotbas, olika flygplansmodeller, historik och betydelse för bygden med berättande, demonstration och filmvisning, bägge arrangemangen lockade vardera ca 50 deltagare. Samarbetet med RFN:s Veteranklubb och Vuxenskolan. Resa till aktuella Markbygden vindkraftpark, guidning, redogörelser för den moderna parkens uppbyggnad. 60 deltagare. Markbygdens vindkraftpark med studiebesök i Slintadammarna, docktillverkning för hand, Myrhedens handelshus, Långträsks restaurangkåta, Svensbylijdas kulturella anläggning I samarbete med Vuxenskolan D. Datakompetens Flera kurser, grundkurser, fortsättningskurser, kurser med alla styrelsemedlemmar, sammantaget har 45 seniorer gått kurserna med 24 timmar per kurs, vilka dessutom fortsätter 2014 med 17 anmälda. I samarbete med Älvsby Folkhögskola Kurs för hemsidesansvarig. I samarbete med SPF distriktet I samband med kurserna har allt fler skaffat skype och e-postadress, vilket kommer att underlätta och förbilliga information och göra den snabbare mm E. Trivsel och gemenskap Jubileumsfest SPF Pärlan 30 år, i april på Älvsby Folkhögskola. Trerättersmiddag för 102 deltagare. Medverkan av K-G Aasa, Luleå, 10-mannabandet, Försäkringsbolag. Surströmmingsfest i augusti i Vidsels Kulturhus, 75 deltagare. Musik, diktläsning, om hemligheter kring robotfältets etablering i Vidsel, tipsrunda. 9

11 Thaifest i oktober, middag för 61 deltagare, sång och musik av Jan Martinsson o Louise Hortlund Julfest i december, jultallrik för 140 anmälda deltagare. Västermalms förskola medverkade med smålucior och tomtar, julbetraktelse, sång, SPF-kören, Bingo på Forum Pärlan. Det nya arrangemanget lockade 25-talet deltagare I samtliga fall var Vuxenskolan samarbetspartner Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Vi har noterat stor uppslutning bakom våra arrangemang, med mycket nöjda deltagare. Det har fått spridning, såväl i samhället som utanför i länet, att SPF har roliga, viktiga och uppskattade aktiviteter, tex berättarträffarna. Tom Veteranen har uppmärksammat oss under året Våra erfarenheter är att möten med lärorikt innehåll är mycket uppskattade. Seniorer är vetgiriga, och vill också ha roligt och äta litet gott. Att ha många aktiviteter främjar seniorers sociala liv, att få samlas ofta, samtala om mötesinnehållet lika väl som om annat, ger ökad livskvalitet. Till våra erfarenheter hör också att ett rikt föreningsliv kostar pengar. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Styrelsemedlemmarna har deltagit i alla olika aktiviteter och då samtalat om innehåll och vidare önskemål, en blankett har utarbetats 10

12 Projektets namn Medlemsrekrytering/Medlemsvärvning 11

13 Projektets namn Vi utvecklas och växer i möten med varandra Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Bråviken, Kolmården, Östergötland Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Kent Andersson Kungsskogsvägen Kolmården Projekttid Ht Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Att höja medlemmars IT-kompetens över lag i föreningen genom att ta vara på den del av medlemmarna som har god kompetens. Att skapa intresse för och utöka användandet av IT-hjälpmedel Att effektivisera föreningens kommunikationsvägar med IT-hjälpmedel för att på det sättet få mer aktiva medlemmar som därmed blir delaktiga i föreningens utveckling. Från att vi i föreningen helt saknat stöd till medlemmars behov av it-kunskaper har vi under hösten haft två nybörjargrupper och en fortsättargrupp i datoranvändning. Våren 2014 planeras att fyra grupper ska starta. Förutom nybörjar- och fortsättargrupper startar tillämpningscirklar med t ex släktforskning, bildbehandling mm. Fler aktiviteter har tillkommit med hjälp av spridning av information via it. En aktivitet (vinprovning ca 30 deltagare) sköter all utskick med information och anmälningar via e-post. Föreningen har vuxit med 15 medlemmar (från 131 till 146). Vi räknar med ytterligare ökning detta år. Hemsidan har blivit mer informativ. Av responsen att döma (40 personer har deltagit i cirklarna) har vi skapat en positiv attityd i IT-frågor och till användandet av IT-hjälpmedel. Bifogar tidningsartikel från lokaltidning. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Vi undersökte läget i föreningen med avseende på medlemmars IT-kompetens genom att skicka ut en enkät. Av svaren kunde vi utläsa att tillräckliga kunskaper fanns hos några men att åtskilliga hade bristfälliga kunskaper. Många hade nästan ingen IT-kompetens alls men visade stor vilja att förbättra detta. En del hade utrustning som stod oanvänd och en del var i stånd att skaffa nytt om de kunde räkna med support. Vi gjorde ett utskick med vanlig post och erbjöd undervisning på olika nivåer och support till dem som behövde när det gäller utrustning. I erbjudandet utlovades stöd och undervisning med hjälp av egna medlemmar och att undervisningen skulle ske i takt med individuellt behov. Många medlemmar har dåliga erfarenheter av hjälp från barn eller barnbarn som upplevs visa alltför snabbt och med demonstration i stället för tid till egna övningar. Som regel har fyra funktionärer (dvs. mer erfarna medlemmar) gett hjälp till grupp om 5-10 elever. Vi fick hyra en samfällighetslokal med trådlöst nätverk till subventionerat pris. En arbetssökande i fas 3-läge kopplades till verksamheten och kunde ta hand om tekniska problem men även hjälpa till i pedagogiska arbetet. All utbildning sker i caféform. Vi samlas, dricker kaffe, diskuterar it-frågor och arbetar sedan med individuella uppgifter. Deltagarna tar med egen laptop, surfplatta eller s.k. smarttelefon. Till hjälp för undervisning har föreningen med egna medel inköpt en mobil dator och dataprojektor. Där har SV lämnat bidrag med 4000 kr till projektorköp. En rådgivare från Swedbank har informerat om Internetbank och säkerhetsfrågor för de som redan utnyttjar möjligheten till bank hemma eller avser att skaffa den funktionen. 12

14 Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Vi undersökte läget i föreningen med avseende på medlemmars IT-kompetens genom att skicka ut en enkät. Av svaren kunde vi utläsa att tillräckliga kunskaper fanns hos några men att åtskilliga hade bristfälliga kunskaper. Många hade nästan ingen IT-kompetens alls men visade stor vilja att förbättra detta. En del hade utrustning som stod oanvänd och en del var i stånd att skaffa nytt om de kunde räkna med support. Vi gjorde ett utskick med vanlig post och erbjöd undervisning på olika nivåer och support till dem som behövde när det gäller utrustning. I erbjudandet utlovades stöd och undervisning med hjälp av egna medlemmar och att undervisningen skulle ske i takt med individuellt behov. Många medlemmar har dåliga erfarenheter av hjälp från barn eller barnbarn som upplevs visa alltför snabbt och med demonstration i stället för tid till egna övningar. Som regel har fyra funktionärer (dvs. mer erfarna medlemmar) gett hjälp till grupp om 5-10 elever. Vi fick hyra en samfällighetslokal med trådlöst nätverk till subventionerat pris. En arbetssökande i fas 3-läge kopplades till verksamheten och kunde ta hand om tekniska problem men även hjälpa till i pedagogiska arbetet. All utbildning sker i caféform. Vi samlas, dricker kaffe, diskuterar it-frågor och arbetar sedan med individuella uppgifter. Deltagarna tar med egen laptop, surfplatta eller s.k. smarttelefon. Till hjälp för undervisning har föreningen med egna medel inköpt en mobil dator och dataprojektor. Där har SV lämnat bidrag med 4000 kr till projektorköp. En rådgivare från Swedbank har informerat om Internetbank och säkerhetsfrågor för de som redan utnyttjar möjligheten till bank hemma eller avser att skaffa den funktionen Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Att kunna knyta en arbetssökande datakunnig person till verksamheten är fördelaktigt men många medlemmar har redan den kunskapen från sitt tidigare arbetsliv. Vi satsade på metoden att medlemmar hjälper medlemmar. Det har varit en fördel att medlemmar tar med sin egen laptop mm så att man lär sig använda den och får hjälp med just det man fastnar på hemma. Då vi bedömt att utvecklingen går från stationära och mobila datorer till surfplattor och smarta telefoner, har vi köpt in två surfplattor av olika typ, som ska lånas ut till medlemmar som vill prova på den tekniken. Viktigt är att få prova utan köptvång. Även om mer erfarna medlemmar kan ge råd anordnas cirkelverksamhet i användandet samtidigt. Även hjälp till användandet av smarta telefoner planeras. Cafémodellen skapar många kontakter mellan medlemmar, en informell studiesituation och en trivsam stämning. Vi prenumererade på en datatidning med lektionstips och spred den informationen. Problem vi stött på har visat att gruppstorleken måste hållas nere. När många arbetar med olika saker blir det lätt rörigt. Personer med hörselnedsättning har svårt i grupper över 12 personer. Att ha många funktionärer kan råda bot på det. Den här typen av projekt bygger ofta på en eldsjäl som sen får fullt upp med cirkelverksamheten. Därför samlade vi en grupp om 5-6 funktionärer som blev handledare. Vi har ännu inte hunnit utnyttja effekten fullt ut i föreningsverksamheten men vi är på god väg efter att bara ha arbetat med detta ett halvår. Dock är det viktigt med strategiska framtidsdiskussioner i styrelsen om hur it-verktyg kan utnyttjas i föreningen. Förändring tar tid och måste anpassas till medlemmars behov. Inkopplingen av flera kunniga medlemmar har haft stora positiva effekter. I möten med likasinnade och jämngamla blir undervisningen präglad av förtroende och respekt Vi utvecklas och växer i möten med varandra På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Den utvidgade cirkelverksamheten har gett positiv feedback. Nya aktiviteter har kunnat skapas med nya enkla informationskanaler. Uppmärksamhet från lokaltidning har gett bra PR. 13

15 Hemsidan ska fortlöpande förbättras och skapa möjlighet för medlemmar att interagera. Vi gör upprepade ansträngningar att fånga upp de som behöver stöd i IT-användning. Cirklar med undervisning erbjuds varje termin. Speciellt kan nystartad Supportstuga (hjälp med enklare datorproblem) innebära stora fördelar. Fortsatt stöd till de som vill utnyttja internetbank.. Flexibiliteten med användning av IT-hjälpmedel gör att nya aktiviteter lätt skapas. Kontakten mellan medlemmar befrämjas och nya medlemmar tillkommer Projektets namn Förnyelseprojekt inom SPF Eskilstuna Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Eskilstuna, Sörmlandsdistriktet Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Lilli Assi Projekttid Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Målgrupp för projektet är i första hand medlemmar som tillkommit under Målsättningen är att 100 nya medlemmar skall delta i projektet Resultat av projektet SPF:s vision blir känd internt bland medlemmarna Medlemmarna blir delaktiga i att skapa en framtid för föreningen och blir mer engagerade i föreningens arbete Föreningen får en verksamhet, som gör att även yngre pensionärer vill bli medlemmar Styrelsen kan sätta upp delmål för att nå visionen lokalt Föreningen får ambassadörer för SPF, som förstärker varumärket och lockar till sig nya medlemmar Styrelsen får input till förnyelse av aktiviteter och arbetssätt i föreningen Fler medlemmar blir intresserade av att arbeta som funktionärer Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Resultatet av projektet blev en lista på aktiviteter rörande resor, studier och hälsoaktiviteter som överlämnats till styrelsen och vidare till de kommittéer som finns i föreningen. Vi räknar med att flera av dessa kommer att genomföras under Även när det gäller äldrepolitik har intresseområden fångats upp. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Vi bildade en projektgrupp på tre personer. Deltagare till gruppen rekryterades via hemsida, e-post och genom personlig bearbetning. Tyvärr blev antalet deltagare lägre än vi räknat med. Därför 14

16 anlitades inte någon extern resurs utan projektgruppen fungerade som processledare vid de möten som genomfördes. Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Våra nya medlemmar, 40-talisterna, är aktiva på en mängd områden i samhället. Men alla vill inte delta i föreningslivet. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Planer finns på att utveckla engagemanget när det gäller äldrepolitik. Styrelsen skall diskutera om bildandet av kommittéer när det gäller äldrepolitik är en väg att gå för att fånga upp det engagemang som finns bland medlemmarna. På kommande årsmöte skall vi ha ett föredrag om Kultur för äldre och vi hoppas att vi då kan få några intresserade medlemmar att jobba vidare med frågan. Vi funderar också att ha ytterligare ett möte med deltagarna för att utveckla äldrepolitiken i föreningen men också för att följa upp vad som hänt när det gäller de förslag som projektet fick från deltagarna. Vid detta tillfälle kommer vi också att diskutera om vad det innebär att vara funktionär i föreningen. 15

17 Projektets namn 16

18 Projektets namn Inkorgen den digitala brevlådan Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Bogesund, Södra Älvsborg Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Urban Zander Majgårdsgatan ULRICEHAMN Projekttid Juni 2013 dec 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Syftet var att utveckla möjligheten att använda e-post som ett snabbt och effektivt sätt för informationsspridning. Vi har på olika sätt uppmärksammat våra medlemmar på fördelarna med information via e-post och har vid projektets slut kunnat konstatera att exempelvis påminnelseutskick har gett bra resultat. Vår uppfattning är att projektets syfte har uppnåtts. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Vid projektet start hade vi e-postadressen till 39 % av våra medlemmar. När projektet avslutades 1 december hade vi e-postadress till 64 % av medlemmarna. Om man räknar bort de medlemmar som skriftligen avsagt sig information via e-post når vi 75 % med ett enkelt knapptryck. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) För att få uppdaterat gamla e-postadresser och dessutom få möjlighet att få in nya anordnade vi under 17

19 sommaren 2013 ett e-postlotteri. Vi informerade i lokaltidningen och på vår hemsida varje vecka om att de som skickade in en sommarhälsning via e-post till vår registeransvarig deltog i utlottning av fina priser. Lotteriet pågick fram till vår månadsträff i september då prisutdelningen ägde rum. På månadsträffarna i september och oktober informerade vi om projektets utveckling och skickade runt listor där man kunde ange sin e-postadress. För att nå fler ägnade vi någon vecka till att försöka ringa medlemmar utan e-postregistrering med blandat resultat. Vår tanke att anordna en stor informationsträff för alla som saknade e-post var vi tvungna att ompröva och vi beslöt att i stället använda utskick via post. Brevet skickades till 260 hushåll som saknade e-post. Vi fick svar från totalt 152 varav 49 var nya e- postadresser och sju e-postadresser tillhörde en nära anhörig (e-postfadder). Därefter har vi genomfört några provutskick i form av påminnelse om aktuella aktiviteter för att kontrollera e-postadresserna och uppdatera dem som inte var korrekta. Vi noterar med glädje den positiva respons vi fått på dessa provutskick. Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av De metoder vi använde för att samla in e-postadresser dvs. sommarhälsningslotteriet och utskick per brev med svarskuvert kan rekommenderas. Den fullständiga rapporten distribuera till förbundet, distriktet och distriktets föreningar. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Vi har nu en fullständigt uppdaterad lista med e-postadresser till våra medlemmar och kommer att använda den i olika informationssammanhang. Vi kommer dessutom att vara mycket noggranna med att hålla listan aktuell med nya medlemmars adresser. Projektets namn SPF-dagen i Skåne 24 maj 2013 Projektledare: Ragnar Lönnäng, marknadsansvarig ledamot i SPF Skånes Distriktsstyrelse. Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Skånedistriktet Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Morten Kehler, SPF Skånedistriktet, Västergatan 15B, Höör (29114) eller Projekttid 24 maj, 2013 Förankring/initiering: höst 2012/våren 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Se även bilaga 1 utkast till redov. av SPF-dagen i Skånedistriktets verksamhetsberättelse och PM, SPF-dagen 2013 bifogat ansökan. Syfte, kortfattat: 1. Öka kunskapen om SPF, såväl hos allmänheten som i samhället och näringslivet 2. Förankra, stärka och uppmärksamma SPF:s varumärke, internt och externt 3. Uppmärksamma SPF:s opinionsbildande roll i samhället. Synergieffekter: Inspirera till att i framtiden genomföra utåtriktade projekt och aktiviteter. 18

20 Att skapa/utveckla lokala nätverk och samarbeten. Uppnående grad: Många föreningar var engagerade men graden av aktivitet var väntat mycket varierande, så bedömningen görs utifrån Skåne som helhet. SPF-dagen bedöms vara mycket lyckad vad gäller intern marknadsföring SPF-dagen är troligen den största gemensamma SPF aktivitet som genomförts. Distriktet har aldrig fått så mycket uppmärksamhet från föreningarna inför en aktivitet. Det i sig själv har skapat en intern medvetenhet om SPF:s roll, värdegrund etc. Föreningarnas aktivitet har i sin tur spridit syftet vidare bland enskilda medlemmar. SPF-dagen bedöms lyckad vad gäller extern marknadsföring Uppmärksamheten i media var stor. En mängd tidningsartiklar och några radiointervjuer/inslag gav uppmärksamhet på och i veckan inför manifestationen. Föreningarnas marknadsföring, engagerade talare, sponsorer, aktivitet kan inte undvikas att ha gett fokus SPF-dagen bedöms mycket lyckad vad gäller synergieffekter Inför SPF-dagen märktes tydligt att föreningar började samarbeta. Efter SPF-dagen märks tydligt att aktiviteten ökat vad gäller större utåtriktade arrangemang: ITdagar, Seniorernas dag, framtidskonferenser. Nätverk efterfrågas och skapas. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Mål 1. Föreningsaktivitet under dagen över hela Skåne 2. Uppmärksamhet i media 3. Framtida aktivitet i föreningarna 4. Medlemsutveckling Resultat 1. Ca 80 föreningar har deltagit på något sätt En del i egen regi, men vanligare kretssamarbeten. En Skånsk genomsnittsförening har ca 280 medlemmar. 10% uppskattas vara delaktiga uppskattat utifrån andra arrangemang och en rimlig uppskattning är därmed att över 2000 medlemmar var aktiva på SPF-dagen 2. Ett 15-tal tidningsartiklar och inslag i lokalradio. 3. Ett uppsving noteras kring ett ökat antal stora och utåtriktade arrangemang 4. Kan inte påvisa en ökning, i länet, jämfört med tidigare år. Vi kan se att avregistreringarna minskat kring SPF-dagen, men inte för året som helhet. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Idén var att involvera så många som möjligt. Distriktet la mycket tid/resurser i förankringsprocessen. Distriktet la fram ett PM med idéer och förslag till inriktning, aktivitet, budskap etc. Distriktet poängterade värdet av opinion, uppmärksamhet i media, presenterade förslag till pressreleaser och kortfattade handlingsplaner. Distriktet erbjöd talare, föreslog, tillhandahöll SPF-material och tog fram en affisch för marknadsföring med eget lokalt budskap. Projektet byggde i slutändan på frivilliga initiativ, lokal finansiering och deltagande utan att känna tvång. Budskapet var därför; Gör så mycket som möjligt, men det behöver nödvändigtvis inte var märkvärdigt Sista månaden inför SPF-dagen lämnades stafettpinnen och alla initiativ till föreningarna. Överlag fungerade handlingsplanen att få projektet sjösatt bra. Exponering i tidningar var bra. Mindre bra var förmågan att nå ut i TV och Skånes största tidning. I det avseendet kan man fundera på om det hjälpt med mer påverkan från Distriktet. 19

21 Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Att stor ihärdighet krävs i förankringsskedet och liknade projekt måste troligen drivas från Distriktet. Att värdet av den interna marknadsföringen inte skall underskattas Viljan till fler större arrangemang, fortsättningsvis skicka pressreleaser, sammanhållning, samarbete etc. Att ordentligt fundera igenom vad som krävs för att få omvärldens uppmärksamhet. Att opinionsbildning och värdet av att synas uppfattas som viktig, även på lokal nivå. Från vissa föreningar kommer rapporter om betydande lokal medlemsvärvning i samband med SPFdagen. Det tål att funderas på variationen och försöka bedöma framgången. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Enkätundersökning bland deltagande (och icke deltagande) föreningar Kalkylerat medlemsutvecklingen, både nya medlemmar och avregistreringar Fortsatt uppföljning: Se om SPF-dagen fortsatt innebär mer utåtriktad verksamhet lokalt på eget initiativ. Fundera på om lokala mätningar av medlemsutvecklingen relaterat till SPF-dagens aktivitet har något värde/kan genomföras. Projektets namn Ny organisationsidé för att ta tag i äldrefrågorna i Bohusdistriktets föreningar - etapp 1 delprojekt i NYA TAG för utveckling och förnyelse i Bohusdistriktet Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Bohusdistriktet Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Anders Kåbjörn, Intagsvägen 18, Härryda Telefon , Projekttid Etapp 1 avslutas den 28 januari 2014 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Det övergripande syftet är att motverka åldersdiskriminering i alla dess former och förbättra attityderna till äldre personer. Metoden är att i distrikt och föreningar tillsätta s.k. PR kommittéer där PR står för Public Relations i traditionell mening med utnyttjande av sociala medier för opinionsbildning men även för pensionärsråd för att stärka engagemang och inflytande i KPR. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Målet för etapp 1 är att lyckas intressera föreningarna för den nya organisationsidén med PR kommittéer. Målet för etapp 2 är att komma igång och successivt genomföra den nya organisationsidén. Ansökan om utvecklingsbidrag för etapp 2 måste dock inlämnas före den 15 januari

22 Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Projektet inleddes genom att tillsätta en PR-kommitté i distriktet som kartlagt äldrefrågornas hantering i ett antal föreningar och kommuner genom intervjuer med föreningarnas KPR representanter: a. Vilka frågor har varit aktuella i KPR de senaste 2 åren? b. Vilket gensvar har man fått? c. Vilka frågor har man fått igenom och resultat? d. Hur arbetar KPR och hur förbereder man sig? e. Hur upplever man kommunens attityd? f. Hur ofta träffas man i KPR? g. På vilket sätt diskuterar man i föreningen vilka frågor som ska drivas? h. Hur sker återkopplingen till föreningen? i. Behövs utbildning för KPR ledamöter? j. Har man haft kontakt med media om KPR? I en föreningsenkät har alla föreningar fått besvara frågor om deras KPR representant är med i styrelsen eller inte. Brit Stakston, mediestrateg JMW kommunikation och författare av boken Gilla!, berättade vid en ordförandekonferens den 5 november 2013 om pensionärsföreningarnas möjligheter att arbeta med opinionsbildning via sociala media. Vid en ordförandekonferens den 28 januari 2014 undervisade Jan Lindvall, journalist och lärare i journalistik på Ljungskile journalistlinje, Hur kan vi bli bättre på att synas i media? Stefan Johansson, lärare i journalistik på Ljungskile journalistlinje. Hur kan vi använda sociala medier? Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Vi har nya kunskaper om hur KPR organisationen arbetar. Vi nya kunskaper om hur föreningarna hanterar KPR frågorna i styrelsen. Vi har nya kunskaper om hur möjligheterna att använda sociala media i opinionsbildningen och hur det ska gå till. Vi har nya kunskaper om hur vi kan bli bättre på att synas i media. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Etapp 1 avslutades med en enkät vid ordförandekonferensen den 28 januari. Inledningsvis informerades att Bohusdistriktet kan få utvecklingsmedel för ett projekt om opinionsbildning i äldrefrågor. Idén är att pröva en ny organisationsidé med PR kommittéer i distrikt och föreningar. PR står för public relations med användning av både konventionella och sociala media. PR står även för pensionärsråd eller motsvarande. En förenings PR kommitté skulle bestå av några i ämnet intresserade personer samt representanten för KPR där sådan finns. Alla 29 föreningar fick sedan besvara följande fyra frågor för att ta ställning till om man vill gå vidare och delta i etapp 2 eller inte. 1. Är din förening intresserad av äldrefrågorna i din kommun? 2. Områdesvisa konferenser planeras under våren där vi diskuterar vilka äldrefrågor som är aktuella inför valet i respektive område. Är din förening intresserad av att delta? 3. Kurser planeras för utbildning i sociala media. Är din förening intresserad av att delta? 4. Är du intresserad av att bilda PR kommitté i din förening som deltar i distriktets PR projekt? Resultatet blev att alla svarade ja på fråga ett. 27 svarade ja på fråga två och tre. 17 föreningar svarad ja på fråga fyra, 2 föreningar vill ta beslut i sin styrelse först. 21

23 Projektets namn Forskningsseminarium i Göteborg den 20 januari 2014 Effektivt styrelsearbete för framfång i ideella föreningar och folkrörelser - ett delprojekt i forsknings- utvecklings och demonstrationsprojektet NYA TAG för utveckling och förnyelse i Bohusdistriktet Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Bohusdistriktet Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Anders Kåbjörn, , Intagsvägen 18, Härryda, Projekttid Avslutas Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Bohusdistriktet har genomfört ett forskningsprojekt om styrelsearbete i ideella föreningar och folkrörelser som redovisades vid ett forskningsseminarium på hotell Radisson Blu i Göteborg den 20 januari Två rapporter har tagits fram: 1. Effektivt styrelsearbete för framgång ideella föreningar och folkrörelser Forskningsrapport från SPF Bohusdistriktet Sveriges pensionärsförbund. 2. Fakta om SPF Bohusdistriktets föreningar Bilaga till forskningsrapporten Effektivt styrelsearbete för framgång i ideella föreningar och folkrörelser. Syftet med seminariet var att redovisa resultaten och pröva om forskningsresultaten som gäller för Bohusdistriktets föreningar också kan vara tillämpliga på andra pensionärsföreningar, ideella föreningar och folkrörelser. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? En totalundersökning med faktiska uppgifter om verksamheten i Bohusdistriktets samtliga 30 föreningar har genomförts som underlag för sambandsanalyser. Den målsatta medlemsökningen om 10 % kommer inte att nås förrän forskningsresultaten har implementerats i föreningarnas styrelsearbete. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Tre steg: inventering av existerande forskning och kunskaper om ledningsfunktioner i ideella föreningar, folkrörelser och tjänsteproducerande organisationer detaljerad kartläggning av medlemsutveckling och organisation av verksamheten i 30 22

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning Digidel för seniorerna i Värmdö Slutrapport till Stiftelsen för Internetinfrastuktur, projektet IFv 2013-0003 1. Projektbeskrivning 1.1 kgrund. SPF Värmdös ledning började under våren 2012, diskutera kring

Läs mer

Rapport Kungsbacka Gästabud den 31 augusti 2013

Rapport Kungsbacka Gästabud den 31 augusti 2013 Rapport Kungsbacka Gästabud den 31 augusti 2013 Inledning Förberedelse Genomförande Material i anslutning till Gästabudet Bakgrund. Hallandsdistriktet firar 60 år under 2013. Distriktet beslöt att varje

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Hösten 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Hösten 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Informationsoch utbildningsträffar Datorhjälp Kurser Hösten 2015 Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Aktuell information finns på vår hemsida www.seniornetnacka.se Datum Informations-

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Informationsoch utbildningsträffar Datorhjälp Kurser Våren 2015 Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Aktuell information finns på vår hemsida www.seniornetnacka Informationsoch utbildningsträffar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre

SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre SENIORNET SWEDEN Grundat 1997 7 500 medlemmar Opolitisk För att hjälpa äldre in i IT-världen Äldre skall lära äldre Det livslånga åldrandet 1913 - pension 67- år kvinnor 58, män 56 år 1976 - pension 65

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 29 JUNI 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 1 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Med verksamhetsplan 2014

Årsredovisning. Med verksamhetsplan 2014 Årsredovisning Med verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 3 Verksamhetsplan 2014 7 Resultaträkning 2013 och budget 2014 9 Balansräkning 10 Revisionsberättelse 11 2 Styrelsens

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Välkommen till SeniorNet Växjö

Välkommen till SeniorNet Växjö Kursprogram Hösten 2015 Välkommen till SeniorNet Växjö Det här är föreningen som hjälper dig, som är över 55 år, att förstå och använda främst datorn, surfplattan och den smarta telefonen i en alltmer

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2008-10-01 2008-12-31 Projektet

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping Lars Stenbäck Beslutande: Anne-Christine Lind Hammarström

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro 1. Sammanfattning Under våren 2012 inleddes ett samarbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Lärande kring närvaro i skolan. Ett antal områden utkristalliserade

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer