Slutredovisning av 2013 års beviljade projektansökningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av 2013 års beviljade projektansökningar"

Transkript

1 Slutredovisning av 2013 års beviljade projektansökningar 0

2 Slutredovisning av 2013 års beviljade projektansökningar. Innehållsförteckning Distr/Förening Projektnamn Sid SPF samrådsgrupp i Kungsbacka Seniordag med Gästabud i Kungsbacka. 2 SPF Samorg i Helsingborg SPF-dagen 3 SPF Värmdö SPF Värmdö vill ge seniorerna digital delaktighet. 4 SPF Pärlan, Älvsbyn Pärlprojekt för jubilerande seniorer 8 SPF Höstglöd, Gotland Medlemsrekrytering/Medlemsvärvning 11 SPF Bråviken, Kolmården, Vi utvecklas och växer i möten med varandra 12 Östergötland SPF Eskilstuna, Förnyelseprojekt inom SPF Eskilstuna Sörmlandsdistriktet SPF Jönköping Öster After Work 65, ett slag för det friska 16 SPF Bogesund, Södra Älvsborg Inkorgen den digitala brevlådan 17 Skånedistriktet SPF-dagen i Skåne 24 maj SPF Bohusdistriktet Ny organisationsidé 20 SPF Bohusdistriktet Forskningsseminarium i Göteborg 22 SPF Aktiv Arboga Tillsammans över tröskeln 24 SPF Västerbottensdistriktet Utveckling ger nya medlemmar inom SPF 25 föreningarna i Västerbottensdistriktet Matinspiration Pensionärer 27 SPF Snöstorpsveteranerna, Halland SPF Surabygden Körstämma 28 SPF Club Nivrén, Västernorrland IT i Club Nivrén 29 Eskelhem Tofta SPF, Gotland Nyrekrytering vid 40-års jubileum sep SPF Långaryd Landeryd, Ju fler vi blir tillsammans ju gladare vi bli 31 Halland Distrikt Härjedalen Vår framtid i glesbygd tillgång till allt 33 1

3 Projektets namn Seniordag med Gästabud i Kungsbacka. Projektanordnare (förening, distrikt) SPF samrådsgrupp i Kungsbacka. Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Rolf-Arne Ullaeus, Gästgiverivägen 57, ÅSA. Tel Projekttid Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Festligt arrangemang för medlemsrekrytering till våra sju SPF-föreningar i Kungsbacka. Vi vill samla alla Kungsbackabor och informera om SPF och om våra lokala verksamheter samt vill vi stärka vårt varumärke SPF - SENIORER I TIDEN Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Vi vill genomföra ett gästabud för seniorer som en del av vår satsning för att öka vår marknadsandel 65+, som i Kungsbacka f.n. är 19,8 % = medlemmar av möjliga. Vi vill genom arrangemanget dels nyrekrytera 65+, dels behålla våra nuvarande medlemmar samt stärka vårt varumärke. Projektets mål är att föreningarna inom en tolvmånadersperiod därefter tillsammans skall ha ett medlemsantal av medlemmar d.v.s. ca %. nya medlemmar Sekundärt förväntas projektet genom planlagd uppföljning ge långtidseffekt för medlemsrekryteringen också under de nästföljande åren. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Detaljerad planering. En styrgrupp och tre arbetsgrupper skapades. Arbetsgruppernas ansvarsområde var underhållning, marknadsföring och genomförande. Underhållningsgruppen startad omgående med att boka upp underhållning. Samtliga i alla tre grupperna bearbetade tänkbara sponsorer. På styrgruppsmötet konstaterades att tillräckligt med pengar flutit in och det beslöts att genomföra Gästabudet. Marknadsföringsguppen tog fram annonser, reklammaterial och material för att redovisas på hemsidan. Norra Halland var en av våra sponsorer och bjöd på all tidningsannonsering. Bilaga 1 redovisar Gästabudets Web-sida. Av denna framgår bland annat program och sponsorer. Sponsorernas erbjudanden redovisades även separat på hemsidan. Förutom de nämnda sponsorerna erhölls bidrag från SPF både distrikt och förbund. Bilaga 3 redovisar övrigt omfattande marknadsföringsmaterial som togs fram inför Gästabudet. Gästabudsannonsen var införd i Norra Halland alla fredagar från 26/7 fram tills Gästabudsdagen. Vid två tillfällen som helsida. Distriktsannonsen var införd de två sista tisdagarna i augusti. Förutom dessa annonser infördes en tackannons efter Gästabudet. Den bestod till stor del av en bild över publiken. Texten på strandflaggor och banderoller hölls med avsikt neutral för att materialet skulle kunna användas i hela Halland. Det finns 2 banderoller (1 x 3 meter) och 4 strandflaggor (3 meter höga) i enlighet med bilaga 3. Planering av praktiskt genomförande Under augusti månad planerades det praktiska. Tält, scen mm. blommor för dekoration och 2

4 avtackningar. Vad skall vi göra om det regnar mm. Bilaga 2 redovisar hur torget disponerades. Kontakt togs med krögarna runt torget för att förereda deras deltagande. De krögare som deltog redovisas i bilaga 4 Baksida flyers. Dessutom redovisades krögarnas erbjudanden separat på hemsidan. De företag som ställde ut under Gästabudet framgår av Bilaga 1. Genomförande av Gästabudet 31/8 Gästabudet genomfördes i enlighet med planeringen ovan. På den stora scenen spelade Moving Big Band, Skiffle `n Such och Särö Dragspelsgäng. Kungsbacka Dansklubb visade upp sig och lärde ut Linedance. Drygt 40 besökare antog utmaningen och dansade med på torget. En musikalisk frågesport med storbandet lockade många lyssnare. Gästabudets grundtema var Hallandsdistriktets lista över nyttig mat som använts i studiecirklar och föreläsningar. Restauranger och caféer runt torget hade extraerbjudanden på mat och dryck som lockade många gästabudsbesökare. Utställare och informatörer samsades i tälten och biodlare, bagare, grönsaksodlare m. fl erbjöd nyttiga och välsmakande produkter. Flera bilföretag visade upp bra och bekväma bilar för seniorer. Några korta skurar skrämde inte bort besökarna utan många stannade i flera timmar. Gästabudet avslutades av Hallandsdistriktets ordförande Lennart Almqvist som berättade om SPF:s verksamhet och delade ut blommor till duktiga bordtennisspelare som tagit medaljer i senior-sm. De arrangerande SPF-föreningarna i Kungsbacka ställde upp med flera volontärer som hjälpte till med lotteriförsäljning och gjorde reklam för sina föreningar i SPF-tälten. Gästabudet varade under 4 timmar och det är svårt att uppskatta det totala antalet besökande. Uppskattningsvis fanns som mest ca 500 besökande på torget. Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Synpunkter efter Gästabudet. Huvudintrycket var att de besökande var mycket nöjda. Utställarna var nöjda och positivt överraskade av det stora antalet besökare. Matställena hade bra omsättning och köer stundtals. Det var första gången SPF- föreningarna genomförde ett så stort arrangemang. På det hela taget så flöt dagens arrangemang bra, det hade dock varit bra med fler händer under uppbyggnad och nedpackning. Höstens rekrytering av nya medlemmar kommer att bli en intressant läsning. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? En uppföljning vid Kungsbacka Julmarknad visade att Gästabudet satt rejäla avtryck och många besökare kom till Samrådsgruppens lotteristånd tackade för senast. Direkt efter Gästabudet ökade under hösten tillströmningen av nya medlemmar till föreningarna men det slutliga resultatet får utvärderas under Samrådsgruppen ska fundera under våren på en uppföljare. Krögare och handlare runt torget hoppas på en upprepning. Projektets namn SPF-DAGEN Projektanordnare (förening, distrikt) SPF SAMORG I HELSINGBORG Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) BJÖRN FALKENSTRÖM REKTORSGATAN HELSINGBORG

5 Projekttid MAJ DEC 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? ÖKA KUNSKAPEN OM ATT SPF FINNS OCH ATT SPF KAN VARA OPINIONSBILDARE Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? MÄTBARA MÅL VAR SVÅRT ATT FORMULERA MEN SPF HAR FÖREKOMMIT MER I LOKALPRESSEN EFTER SPF-DAGEN ÄN FÖRE. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) TORGMÖTE MED AKTIVITETER ENL NEDANSTÅENDE MEDVERKANDE. PÅGICK MAJ TALARE KARL-ERIK OLSSON STÅUPPARE MARTIN SVENSSON VUXENSKOLAN VOF-FÖRVALTNINGEN SENIORSHAKE (UPPVISNING) RÄDDNINGSTJÄNSTEN STADENS 10 SPF-FÖRENINGAR APOTEK ÄLDREOMBUDET ANHÖRIGCENTRUM SENIORNET NOBINA (KÖR STADSBUSSARNA) HÖRSELTJÄNST ATTENDO MOBILEINSIGHT (DEMO AV SURFPLATTOR) FRIVILLIGVERKSAMHETEN POLIS OCH ZOÉGA HADE LOVAT STÄLLA UPP MEN KOM ALDRIG Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av MAJ BRA MÅNAD MEN EN LÖRDAG SHOPPINGLÖRDAG HADE NOG VARIT BÄTTRE På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? INHÄMTAT SYNPUNKTER FRÅN FÖRENINGARNA Projektets namn SPF Värmdö vill ge seniorerna digital delaktighet. Projektanordnare (förening, distrikt) Gunilla Bjärås, ordförande SPF Värmdö, Tel , e-post: 4

6 SPF Värmdö, Trallbanevägen 5, , Gustavsberg. e-post: Stockholmsdistriktet, organisationsnummer: Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Gunilla Bjärås, ordförande SPF Värmdö, Kvarndammsringen 27, Gustavsaberg Tel , e-post: Projekttid År 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Den övergripande målsättningen med projektet var, att ta fram en utbildning i internetanvändning, anpassad för seniorer Värmdö. Det mål som kurserna i projektet avser uppfylla, är att de pensionärer som deltar i dessa, efter avslutad utbildning skall ha den färdighet som behövs för att kunna utföra de vanligaste uppgifterna, man avser göra på sin dator. Deltagarna skall i första hand självständigt kunna söka information på nätet och sköta sina räkningar, använda e-post, hantera foton, skriva dokument, hantera mappar och filer, prova på att titta på nät-tv, Skype och Spotyfy, samt känna till antivirusprogram och vikten av säkerhet på nätet. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Mätbara mål: Vi har utvecklat ett utbildningskoncept som visar sig fungera för seniorer. Konceptet omfattar kursverksamhet med direktutbildning i små grupper samt ett utbildningsmaterial som också kan nås via projektets hemsida. Under projektperioden har vi nått ut till ett stort antal seniorer. Totalt har 100 personer genomgått våra nybörjar och fortsättningskurser. Utvärderingarna av genomförda kurser visar att en majoritet av deltagarna har uppnått de mål som vi har satt. Dvs av de som deltagit i våra kursen kan de flesta nu : *Surfa på Internet *Använda e-post *Hantera foton, skriva dokument, hantera filer och program *Veta hur man använder Skype, chattar, läser bloggar och sociala medier, tittar på film (SVT Play), samt lyssnar på musik (Spotify) *Känner till om säkerhet och back-up *Komma igång med att använda persondator (Windows PC eller Apple Mac) i vardagen *Dela erfarenheter & tips lära av varandra. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Projektbeskrivning: Utbildningen har följt projektplanen och har skett i relativt små grupper, vilket är en förutsättning för effektiv inlärning för nya användare av internet Två olika kurser har genomförts, dels för nybörjare, de som är helt ovana vid dator och dels fortsättningskurser för de som redan har en viss datorvana. Under projektperioden har vi genomfört totalt 8 kurser. Det är 4 st för nybörjare och 4 st på fortsättningsnivå för totalt 69 deltagare, samtliga över 70 år. Om vi räknar in även pilotprojektet 5

7 hösten 2012 så har vi haft över 100 deltagare. Deltagarna har varit engagerade och närvaron god. Kurserna har genomförts av handledare, Claes Öström med erfarenheter från SeniorNet, samt 2-3 stödpersoner, Åke Storm, Inge Dahlberg och Lena Johannson. Verksamheten har bedrivits i Gustavsbergs ungdomskulturhus i Gustavsbergs Centrum en dag per vecka. Varje kurs har omfattat 6 gånger om 2 timmar per gång. Deltagarna har medtagit egna datorer (PC eller surfplatta). Det har även funnits ett par lånedatorer och plattor, om någon inte haft tillgång till sin dator. Huvudhandledaren har haft genomgång av dagens tema från utbildningsmaterialet, med hjälp av storbildskärm. Stor vikt har lagts för att få samtliga elever att genomföra de moment som avses vid varje studietillfälle, innan nästa moment påbörjas. Studiematerial till de båda utbildningsnivåerna, har utvecklats speciellt för att anpassas till målgruppen. Antalet deltagare i varje kurs beräknas till ca 10 personer. Ett lågt antal var nödvändigt för att kunna ge eleverna den personliga uppmärksamheten som behövs för att tillgodose elevernas behov. Vid varje cirkelträff har vi delat det ut kopior på övningar så att deltagarna kan repetera hemma mellan träffarna. Vi har använt vår egen hemsida för cirklarna där information, program etc. samt övningar distribueras, https://sites.google.com/site/spfvarmdodatacirklar/ Hemsidan nås även från SPF Värmdös hemsida Via SPF Värmdös hemsida Vissa tekniska problem har då och då uppträtt med deltagarnas medhavda datorer men vi handledare och stödpersoner har lyckats lösa de flesta problem under träffarna. Vi har använt Värmdö Kommuns datanätverk vilket fungerat bra för det mesta men vi har haft ett eget mobilt närverk som reserv. Kurserna marknadsfördes från senhösten 2012 via SPF Värmdös hemsida, och via projektets egen hemsida, SPF tryckta program, och direktinformation under hela Efter avslutad kurs delges deltagarna kursutvärdering via hemsidan med uppmaning att fylla i denna direkt. Resultaten från utvärderingen sammanställs sedan och distribueras till samtliga deltagare. Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av En utmaning har varit deltagarnas höga ålder och varierande förmåga att ta till sig hur man hantera en dator. Detta har gjort att vissa har behövt mycket stöd och support under träffarna. Förslag på förbättring: Ge möjlighet till mer individuell support och övningstid. Vi har gett deltagarna hemläxa att göra mellan träffarna. Vår erfarenhet är att många, och speciellt nybörjarna, inte öppnar sin dator mellan träffarna. Förslag på förbättring: Ge möjlighet till mer individuell support och övningstid. Cirklarna har genomförts i en lokal i Gustavsbergs Ungdomskulturhus Gurraberg ) i Gustavsbergs Centrum. Den lokal vi har använt, används även för andra olika ändamål, som dans m.m. Detta har inneburit att vi fått sätta upp bord, hämta stolar, dra sladdar etc. till varje kurstillfälle, vilket medfört en hel del merarbete. Förslag på förbättring: Få tillgång till en färdigställd lokal med bord, stolar etc. anpassad för datalektion. Då vi t.o.m idag haft ca 100 deltagare i våra datakurser, finns det ett behov hos dessa som har kommit 6

8 igång och regelbundet använder datorn, att få påbyggnadsutbildningar. Förslag på förbättring: Planera korta tematräffar om nyheter inom användningen av nätet. Kunna lägga ut tips och råd på hemsidan. En möjlighet för seniorer att kunna ställa frågor online i diskussionsgrupp på hemsidan. Pensionärer får ibland tekniska problem med sin dator eller surfplatta och vågar inte ringa varken datorsupport, där de köpt datorn eller sin bredbandsleverantör. Förslag på förbättring: Att kommuner och/eller andra offentliga organisationer sätter upp teknisk support dit man gå med sin dator och få personlig hjälp. Det optimala skulle vara detta, kombinerat med en sk. ITK-Fixartjänst, med möjlighet till hjälp i hemmet när något datorproblem uppstår. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Efter avslutade cirklar har deltagarna givits möjligheten att lämna sina synpunkter på utbildningen. Utvärdering av de 8 studiecirklarna har skett online. Inkomna utvärderingar har analyserats av projektgruppen och förbättringar utarbetats och införts löpande. Enkätresultaten från kurserna finns att se bilagda i separata filer. Utvärderingarna har visat att de flesta har varit nöjda med kurserna. De flesta har också uppnått målen vi satt för utbildningen. Ytterligare uppföljning av elevernas kunskaper kommer inte att göras, eftersom det inte finns resurser för detta. Vi har däremot sett att besöken på SPF Värmdös hemsida ökat i omfattning, vartefter fler och fler har genomgått kurserna. Enkätsvaren och erfarenheterna från kursverksamheten har även genererat ett antal förslag till ytterligare utveckling av verksamheten. Dessa förslag finns redovisade i avsnitt ovan. Projektledningen är mycket nöjd med resultatet av projektet, och hur det utvecklats från idé till det genomtänkta koncept det är idag. Vi har nått en stor grupp av SPF Värmdös medlemmar. Men detta är ändå en liten andel av alla de seniorer som finns i Värmdö, i åldrar med stort behov av att lära sig hantera datorer, plattor och mobiler. Vi ser också, precis som vi också förutsåg i projektansökan, att nya behov av utbildning uppkommer bland de som redan kan det mest elementära. Den snabba utveckling som sker inom digitaliseringen, initierar nya behov också av support och stödfunktioner. Vi ser också att denna viktiga verksamhet inte endast kan bedrivas som ett föreningsansvar. Nu är dags att få detta att ingå i kommunens ansvarsområde. Vi kommer nu att fortsätta med samma koncept med nybörjar- och fortsättningskurser för SPF Värmdös medlemmar, under våren Samtidigt kommer vi att arbeta för att implementera verksamheten under kommunen. Vi ser stort behov av både fortsatt kursverksamhet men också att utveckla stödfunktionen och möjligheter till support med anställd personal i lokal öppen för alla. Ett bra koncept bör spridas vidare och redan när vi formulerade projektplanen insåg vi att erfarenheterna från vår verksamhet bör delges andra som kan använda sig av dessa, oberoende av hur resultatet blev. Ett krav för projektpengarna från.se var att vi registrerade projektet i Digidel och vi har där kontinuerligt avrapporterat hur projektet framskridit. Hela kursen finns att ta del av via Digidel, projektets och på SPF Värmdös hemsida och det kan användas av alla som så önskar. Vi tror även att detta koncept som nu är testat under 1,5 år här i SPF Värmdö skulle lämpa sig väl att sprida inom hela SPF organisationen, för att ge alla andra föreningar möjlighet att genomföra liknande utbildning. Vi är öppna för att delge våra erfarenheter till de som vill ta del av dessa. 7

9 Projektets namn Pärlprojekt för jubilerande seniorer Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Pärlan, Älvsbyn, BD Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Per Nilsson ordf., , Brukte 6, ÄLVSBYN Projekttid 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Att öka medlemsantalet genom att göra verksamheten mer attraktiv, ge bättre information om den, synliggöra föreningen. Den 1 januari 2012 hade SPF Pärlan 221 medlemmar. Föreningen har nu fått 17 nyinskrivna medlemmar under år 2013 och fler än 10 medlemmar är inskrivna för medlemskap Att ge medlemmarna ökad tillgång till musik, hälsoaktiviteter, socialt bemötande, omvärldskunskap I varje träff har musik och kunskap prioriterats. Träffarna har besökts av mellan personer, även icke-medlemmar har deltagit i stor utsträckning. Hälsoaktiviteterna har mer än 60 deltagare. Att utveckla föreningens arbetssätt och metoder, förbättra och datorisera styrelsearbetet Alla styrelsemedlemmar har nu gått olika datakurser. Program, kallelser, informationer kan sändas digitalt. Att öka datakunskapen och datoranvändandet Många, 45 st, har deltagit i de olika grund-och fortsättningskurserna, i samband med det skaffat e-postadresser, lärt sig bifoga, skaffat sig större datorvana. För 2014 är ytterligare 17 anmälda till datakurs. Att tillvarata seniorernas kunskap i ett livslångt lärande för alla. Vid nästan alla tillfällen är det äldre människor som stått för programinslagen. Alla aktiviteter har dokumenterats i bild och skrift, textbidrag till lokaltidningar, Veteranen De är utlagda på hemsidan pärlan.se under olika flikar Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Att öka medlemsantalet men också att behålla tidigare såväl som nya medlemmar Ökad kunskap i olika omvärldsfrågor, lärande Öka datorkunnandet Besöka aktivera äldre Förbättra styrelsearbetet Utveckling och förnyelse i föreningens arbete I vilken utsträckning våra mål har uppnåtts framgår av ovan angivna detaljer Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) A. Kultur Offentliga träffar med inbjudan och allmän annonsering. Dessa var alla enormt efterfrågade och välbesökta. I samarbete med Vuxenskolan. Innehåll: Prof. Knut Lundmarks forskning om stjärnsystemet, hans liv och studier. Föredrag av Sune Nilsson, ca 70 deltagare I samarbete med Vuxenskolan. Föredrag av Bertil Pettersson, Järnvägsmuséet, Luleå, om Norra stambanans tillkomst och betydelse 8

10 för bygden från 1800-talet och framåt. Drygt 70 deltagare. I samarbete med Vuxenskolan. Finska krigsbarns livsberättelser, prof Terttu Häggström. 75 deltagare. I samarbete med Vuxenskolan. Älvsby kyrka 200 år, kyrkstugorna förr och nu, vandring runt kyrkmalmen med Knut Lundmarkmonumentet, kyrkan med Fabricius altarskåp, kyrkogården, kulturella byggnader, föredrag o guidning. Rolf Nilsson, ordf. i kyrkstugekommittén. I samarbete med Älvsby kyrka och Vuxenskolan. Polarbageriet, om dess tillkomst och dagens bagerikoncern, föredrag av delägare Elisabeth Nilsson- Singh. Samma samarbetspartners som ovan. SPF-kören, nu ett 25-tal medlemmar, sångövningar varje vecka jan maj, aug - dec ; Notkunskap, fysiskt och psykiskt välbefinnande. framträdanden på möten och äldreboenden I samarbete med Vuxenskolan Ukulelebandet, nya medlemmar, spelövningar varje vecka, besökt internationell ukulelekonsert, ukuleleinspiratör för utveckling och lärande; framträdanden på möten och äldreboenden, aktivering av de äldre. I samarbete med Vuxenskolan. B. Hälsa och friskvård Torsdagspromenader av valfri längd, med eller utan stavar Friluftsdag för seniorer på Pålsträsket, fiske, grillning, tipsrunda, Motionsgymnastik på Kraft och Hälsa för en grupp SPF-kvinnor Bowling varje vecka nu även utbildning av 10-talet nya deltagare med hjälp av utbildad instruktör Deltagande i kommunens Peppar, peppar- arrangemang om att undvika fallolyckor mm Temadag: Hur mår vi bättre? det nödvändiga med vardagsmotion för hjärta, hjärna, muskler, blodets syreupptagningsförmåga mm av landstingets sjukgymnast samt Vår hörsel, om situationen för hörselskadade många goda råd och tips med distriktets hörselansvarige, Lars-Erik Jonsson Individuella promenader med motionsformulär för årlig rapport med möjlighet till priser Sammantaget aktiverades 60-talet seniorer. Allt i samarbete med Vuxenskolan, Kraft o hälsa, kommunen C. Resor och studier Utflykt till Kukkolaforsens berömda tristmål med känt sikfiske, berättelse om anläggningens historia Bussresa till RFN robotbas, olika flygplansmodeller, historik och betydelse för bygden med berättande, demonstration och filmvisning, bägge arrangemangen lockade vardera ca 50 deltagare. Samarbetet med RFN:s Veteranklubb och Vuxenskolan. Resa till aktuella Markbygden vindkraftpark, guidning, redogörelser för den moderna parkens uppbyggnad. 60 deltagare. Markbygdens vindkraftpark med studiebesök i Slintadammarna, docktillverkning för hand, Myrhedens handelshus, Långträsks restaurangkåta, Svensbylijdas kulturella anläggning I samarbete med Vuxenskolan D. Datakompetens Flera kurser, grundkurser, fortsättningskurser, kurser med alla styrelsemedlemmar, sammantaget har 45 seniorer gått kurserna med 24 timmar per kurs, vilka dessutom fortsätter 2014 med 17 anmälda. I samarbete med Älvsby Folkhögskola Kurs för hemsidesansvarig. I samarbete med SPF distriktet I samband med kurserna har allt fler skaffat skype och e-postadress, vilket kommer att underlätta och förbilliga information och göra den snabbare mm E. Trivsel och gemenskap Jubileumsfest SPF Pärlan 30 år, i april på Älvsby Folkhögskola. Trerättersmiddag för 102 deltagare. Medverkan av K-G Aasa, Luleå, 10-mannabandet, Försäkringsbolag. Surströmmingsfest i augusti i Vidsels Kulturhus, 75 deltagare. Musik, diktläsning, om hemligheter kring robotfältets etablering i Vidsel, tipsrunda. 9

11 Thaifest i oktober, middag för 61 deltagare, sång och musik av Jan Martinsson o Louise Hortlund Julfest i december, jultallrik för 140 anmälda deltagare. Västermalms förskola medverkade med smålucior och tomtar, julbetraktelse, sång, SPF-kören, Bingo på Forum Pärlan. Det nya arrangemanget lockade 25-talet deltagare I samtliga fall var Vuxenskolan samarbetspartner Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Vi har noterat stor uppslutning bakom våra arrangemang, med mycket nöjda deltagare. Det har fått spridning, såväl i samhället som utanför i länet, att SPF har roliga, viktiga och uppskattade aktiviteter, tex berättarträffarna. Tom Veteranen har uppmärksammat oss under året Våra erfarenheter är att möten med lärorikt innehåll är mycket uppskattade. Seniorer är vetgiriga, och vill också ha roligt och äta litet gott. Att ha många aktiviteter främjar seniorers sociala liv, att få samlas ofta, samtala om mötesinnehållet lika väl som om annat, ger ökad livskvalitet. Till våra erfarenheter hör också att ett rikt föreningsliv kostar pengar. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Styrelsemedlemmarna har deltagit i alla olika aktiviteter och då samtalat om innehåll och vidare önskemål, en blankett har utarbetats 10

12 Projektets namn Medlemsrekrytering/Medlemsvärvning 11

13 Projektets namn Vi utvecklas och växer i möten med varandra Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Bråviken, Kolmården, Östergötland Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Kent Andersson Kungsskogsvägen Kolmården Projekttid Ht Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Att höja medlemmars IT-kompetens över lag i föreningen genom att ta vara på den del av medlemmarna som har god kompetens. Att skapa intresse för och utöka användandet av IT-hjälpmedel Att effektivisera föreningens kommunikationsvägar med IT-hjälpmedel för att på det sättet få mer aktiva medlemmar som därmed blir delaktiga i föreningens utveckling. Från att vi i föreningen helt saknat stöd till medlemmars behov av it-kunskaper har vi under hösten haft två nybörjargrupper och en fortsättargrupp i datoranvändning. Våren 2014 planeras att fyra grupper ska starta. Förutom nybörjar- och fortsättargrupper startar tillämpningscirklar med t ex släktforskning, bildbehandling mm. Fler aktiviteter har tillkommit med hjälp av spridning av information via it. En aktivitet (vinprovning ca 30 deltagare) sköter all utskick med information och anmälningar via e-post. Föreningen har vuxit med 15 medlemmar (från 131 till 146). Vi räknar med ytterligare ökning detta år. Hemsidan har blivit mer informativ. Av responsen att döma (40 personer har deltagit i cirklarna) har vi skapat en positiv attityd i IT-frågor och till användandet av IT-hjälpmedel. Bifogar tidningsartikel från lokaltidning. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Vi undersökte läget i föreningen med avseende på medlemmars IT-kompetens genom att skicka ut en enkät. Av svaren kunde vi utläsa att tillräckliga kunskaper fanns hos några men att åtskilliga hade bristfälliga kunskaper. Många hade nästan ingen IT-kompetens alls men visade stor vilja att förbättra detta. En del hade utrustning som stod oanvänd och en del var i stånd att skaffa nytt om de kunde räkna med support. Vi gjorde ett utskick med vanlig post och erbjöd undervisning på olika nivåer och support till dem som behövde när det gäller utrustning. I erbjudandet utlovades stöd och undervisning med hjälp av egna medlemmar och att undervisningen skulle ske i takt med individuellt behov. Många medlemmar har dåliga erfarenheter av hjälp från barn eller barnbarn som upplevs visa alltför snabbt och med demonstration i stället för tid till egna övningar. Som regel har fyra funktionärer (dvs. mer erfarna medlemmar) gett hjälp till grupp om 5-10 elever. Vi fick hyra en samfällighetslokal med trådlöst nätverk till subventionerat pris. En arbetssökande i fas 3-läge kopplades till verksamheten och kunde ta hand om tekniska problem men även hjälpa till i pedagogiska arbetet. All utbildning sker i caféform. Vi samlas, dricker kaffe, diskuterar it-frågor och arbetar sedan med individuella uppgifter. Deltagarna tar med egen laptop, surfplatta eller s.k. smarttelefon. Till hjälp för undervisning har föreningen med egna medel inköpt en mobil dator och dataprojektor. Där har SV lämnat bidrag med 4000 kr till projektorköp. En rådgivare från Swedbank har informerat om Internetbank och säkerhetsfrågor för de som redan utnyttjar möjligheten till bank hemma eller avser att skaffa den funktionen. 12

14 Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Vi undersökte läget i föreningen med avseende på medlemmars IT-kompetens genom att skicka ut en enkät. Av svaren kunde vi utläsa att tillräckliga kunskaper fanns hos några men att åtskilliga hade bristfälliga kunskaper. Många hade nästan ingen IT-kompetens alls men visade stor vilja att förbättra detta. En del hade utrustning som stod oanvänd och en del var i stånd att skaffa nytt om de kunde räkna med support. Vi gjorde ett utskick med vanlig post och erbjöd undervisning på olika nivåer och support till dem som behövde när det gäller utrustning. I erbjudandet utlovades stöd och undervisning med hjälp av egna medlemmar och att undervisningen skulle ske i takt med individuellt behov. Många medlemmar har dåliga erfarenheter av hjälp från barn eller barnbarn som upplevs visa alltför snabbt och med demonstration i stället för tid till egna övningar. Som regel har fyra funktionärer (dvs. mer erfarna medlemmar) gett hjälp till grupp om 5-10 elever. Vi fick hyra en samfällighetslokal med trådlöst nätverk till subventionerat pris. En arbetssökande i fas 3-läge kopplades till verksamheten och kunde ta hand om tekniska problem men även hjälpa till i pedagogiska arbetet. All utbildning sker i caféform. Vi samlas, dricker kaffe, diskuterar it-frågor och arbetar sedan med individuella uppgifter. Deltagarna tar med egen laptop, surfplatta eller s.k. smarttelefon. Till hjälp för undervisning har föreningen med egna medel inköpt en mobil dator och dataprojektor. Där har SV lämnat bidrag med 4000 kr till projektorköp. En rådgivare från Swedbank har informerat om Internetbank och säkerhetsfrågor för de som redan utnyttjar möjligheten till bank hemma eller avser att skaffa den funktionen Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Att kunna knyta en arbetssökande datakunnig person till verksamheten är fördelaktigt men många medlemmar har redan den kunskapen från sitt tidigare arbetsliv. Vi satsade på metoden att medlemmar hjälper medlemmar. Det har varit en fördel att medlemmar tar med sin egen laptop mm så att man lär sig använda den och får hjälp med just det man fastnar på hemma. Då vi bedömt att utvecklingen går från stationära och mobila datorer till surfplattor och smarta telefoner, har vi köpt in två surfplattor av olika typ, som ska lånas ut till medlemmar som vill prova på den tekniken. Viktigt är att få prova utan köptvång. Även om mer erfarna medlemmar kan ge råd anordnas cirkelverksamhet i användandet samtidigt. Även hjälp till användandet av smarta telefoner planeras. Cafémodellen skapar många kontakter mellan medlemmar, en informell studiesituation och en trivsam stämning. Vi prenumererade på en datatidning med lektionstips och spred den informationen. Problem vi stött på har visat att gruppstorleken måste hållas nere. När många arbetar med olika saker blir det lätt rörigt. Personer med hörselnedsättning har svårt i grupper över 12 personer. Att ha många funktionärer kan råda bot på det. Den här typen av projekt bygger ofta på en eldsjäl som sen får fullt upp med cirkelverksamheten. Därför samlade vi en grupp om 5-6 funktionärer som blev handledare. Vi har ännu inte hunnit utnyttja effekten fullt ut i föreningsverksamheten men vi är på god väg efter att bara ha arbetat med detta ett halvår. Dock är det viktigt med strategiska framtidsdiskussioner i styrelsen om hur it-verktyg kan utnyttjas i föreningen. Förändring tar tid och måste anpassas till medlemmars behov. Inkopplingen av flera kunniga medlemmar har haft stora positiva effekter. I möten med likasinnade och jämngamla blir undervisningen präglad av förtroende och respekt Vi utvecklas och växer i möten med varandra På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Den utvidgade cirkelverksamheten har gett positiv feedback. Nya aktiviteter har kunnat skapas med nya enkla informationskanaler. Uppmärksamhet från lokaltidning har gett bra PR. 13

15 Hemsidan ska fortlöpande förbättras och skapa möjlighet för medlemmar att interagera. Vi gör upprepade ansträngningar att fånga upp de som behöver stöd i IT-användning. Cirklar med undervisning erbjuds varje termin. Speciellt kan nystartad Supportstuga (hjälp med enklare datorproblem) innebära stora fördelar. Fortsatt stöd till de som vill utnyttja internetbank.. Flexibiliteten med användning av IT-hjälpmedel gör att nya aktiviteter lätt skapas. Kontakten mellan medlemmar befrämjas och nya medlemmar tillkommer Projektets namn Förnyelseprojekt inom SPF Eskilstuna Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Eskilstuna, Sörmlandsdistriktet Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Lilli Assi Projekttid Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Målgrupp för projektet är i första hand medlemmar som tillkommit under Målsättningen är att 100 nya medlemmar skall delta i projektet Resultat av projektet SPF:s vision blir känd internt bland medlemmarna Medlemmarna blir delaktiga i att skapa en framtid för föreningen och blir mer engagerade i föreningens arbete Föreningen får en verksamhet, som gör att även yngre pensionärer vill bli medlemmar Styrelsen kan sätta upp delmål för att nå visionen lokalt Föreningen får ambassadörer för SPF, som förstärker varumärket och lockar till sig nya medlemmar Styrelsen får input till förnyelse av aktiviteter och arbetssätt i föreningen Fler medlemmar blir intresserade av att arbeta som funktionärer Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Resultatet av projektet blev en lista på aktiviteter rörande resor, studier och hälsoaktiviteter som överlämnats till styrelsen och vidare till de kommittéer som finns i föreningen. Vi räknar med att flera av dessa kommer att genomföras under Även när det gäller äldrepolitik har intresseområden fångats upp. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Vi bildade en projektgrupp på tre personer. Deltagare till gruppen rekryterades via hemsida, e-post och genom personlig bearbetning. Tyvärr blev antalet deltagare lägre än vi räknat med. Därför 14

16 anlitades inte någon extern resurs utan projektgruppen fungerade som processledare vid de möten som genomfördes. Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Våra nya medlemmar, 40-talisterna, är aktiva på en mängd områden i samhället. Men alla vill inte delta i föreningslivet. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Planer finns på att utveckla engagemanget när det gäller äldrepolitik. Styrelsen skall diskutera om bildandet av kommittéer när det gäller äldrepolitik är en väg att gå för att fånga upp det engagemang som finns bland medlemmarna. På kommande årsmöte skall vi ha ett föredrag om Kultur för äldre och vi hoppas att vi då kan få några intresserade medlemmar att jobba vidare med frågan. Vi funderar också att ha ytterligare ett möte med deltagarna för att utveckla äldrepolitiken i föreningen men också för att följa upp vad som hänt när det gäller de förslag som projektet fick från deltagarna. Vid detta tillfälle kommer vi också att diskutera om vad det innebär att vara funktionär i föreningen. 15

17 Projektets namn 16

18 Projektets namn Inkorgen den digitala brevlådan Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Bogesund, Södra Älvsborg Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Urban Zander Majgårdsgatan ULRICEHAMN Projekttid Juni 2013 dec 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Syftet var att utveckla möjligheten att använda e-post som ett snabbt och effektivt sätt för informationsspridning. Vi har på olika sätt uppmärksammat våra medlemmar på fördelarna med information via e-post och har vid projektets slut kunnat konstatera att exempelvis påminnelseutskick har gett bra resultat. Vår uppfattning är att projektets syfte har uppnåtts. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Vid projektet start hade vi e-postadressen till 39 % av våra medlemmar. När projektet avslutades 1 december hade vi e-postadress till 64 % av medlemmarna. Om man räknar bort de medlemmar som skriftligen avsagt sig information via e-post når vi 75 % med ett enkelt knapptryck. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) För att få uppdaterat gamla e-postadresser och dessutom få möjlighet att få in nya anordnade vi under 17

19 sommaren 2013 ett e-postlotteri. Vi informerade i lokaltidningen och på vår hemsida varje vecka om att de som skickade in en sommarhälsning via e-post till vår registeransvarig deltog i utlottning av fina priser. Lotteriet pågick fram till vår månadsträff i september då prisutdelningen ägde rum. På månadsträffarna i september och oktober informerade vi om projektets utveckling och skickade runt listor där man kunde ange sin e-postadress. För att nå fler ägnade vi någon vecka till att försöka ringa medlemmar utan e-postregistrering med blandat resultat. Vår tanke att anordna en stor informationsträff för alla som saknade e-post var vi tvungna att ompröva och vi beslöt att i stället använda utskick via post. Brevet skickades till 260 hushåll som saknade e-post. Vi fick svar från totalt 152 varav 49 var nya e- postadresser och sju e-postadresser tillhörde en nära anhörig (e-postfadder). Därefter har vi genomfört några provutskick i form av påminnelse om aktuella aktiviteter för att kontrollera e-postadresserna och uppdatera dem som inte var korrekta. Vi noterar med glädje den positiva respons vi fått på dessa provutskick. Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av De metoder vi använde för att samla in e-postadresser dvs. sommarhälsningslotteriet och utskick per brev med svarskuvert kan rekommenderas. Den fullständiga rapporten distribuera till förbundet, distriktet och distriktets föreningar. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Vi har nu en fullständigt uppdaterad lista med e-postadresser till våra medlemmar och kommer att använda den i olika informationssammanhang. Vi kommer dessutom att vara mycket noggranna med att hålla listan aktuell med nya medlemmars adresser. Projektets namn SPF-dagen i Skåne 24 maj 2013 Projektledare: Ragnar Lönnäng, marknadsansvarig ledamot i SPF Skånes Distriktsstyrelse. Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Skånedistriktet Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Morten Kehler, SPF Skånedistriktet, Västergatan 15B, Höör (29114) eller Projekttid 24 maj, 2013 Förankring/initiering: höst 2012/våren 2013 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Se även bilaga 1 utkast till redov. av SPF-dagen i Skånedistriktets verksamhetsberättelse och PM, SPF-dagen 2013 bifogat ansökan. Syfte, kortfattat: 1. Öka kunskapen om SPF, såväl hos allmänheten som i samhället och näringslivet 2. Förankra, stärka och uppmärksamma SPF:s varumärke, internt och externt 3. Uppmärksamma SPF:s opinionsbildande roll i samhället. Synergieffekter: Inspirera till att i framtiden genomföra utåtriktade projekt och aktiviteter. 18

20 Att skapa/utveckla lokala nätverk och samarbeten. Uppnående grad: Många föreningar var engagerade men graden av aktivitet var väntat mycket varierande, så bedömningen görs utifrån Skåne som helhet. SPF-dagen bedöms vara mycket lyckad vad gäller intern marknadsföring SPF-dagen är troligen den största gemensamma SPF aktivitet som genomförts. Distriktet har aldrig fått så mycket uppmärksamhet från föreningarna inför en aktivitet. Det i sig själv har skapat en intern medvetenhet om SPF:s roll, värdegrund etc. Föreningarnas aktivitet har i sin tur spridit syftet vidare bland enskilda medlemmar. SPF-dagen bedöms lyckad vad gäller extern marknadsföring Uppmärksamheten i media var stor. En mängd tidningsartiklar och några radiointervjuer/inslag gav uppmärksamhet på och i veckan inför manifestationen. Föreningarnas marknadsföring, engagerade talare, sponsorer, aktivitet kan inte undvikas att ha gett fokus SPF-dagen bedöms mycket lyckad vad gäller synergieffekter Inför SPF-dagen märktes tydligt att föreningar började samarbeta. Efter SPF-dagen märks tydligt att aktiviteten ökat vad gäller större utåtriktade arrangemang: ITdagar, Seniorernas dag, framtidskonferenser. Nätverk efterfrågas och skapas. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Mål 1. Föreningsaktivitet under dagen över hela Skåne 2. Uppmärksamhet i media 3. Framtida aktivitet i föreningarna 4. Medlemsutveckling Resultat 1. Ca 80 föreningar har deltagit på något sätt En del i egen regi, men vanligare kretssamarbeten. En Skånsk genomsnittsförening har ca 280 medlemmar. 10% uppskattas vara delaktiga uppskattat utifrån andra arrangemang och en rimlig uppskattning är därmed att över 2000 medlemmar var aktiva på SPF-dagen 2. Ett 15-tal tidningsartiklar och inslag i lokalradio. 3. Ett uppsving noteras kring ett ökat antal stora och utåtriktade arrangemang 4. Kan inte påvisa en ökning, i länet, jämfört med tidigare år. Vi kan se att avregistreringarna minskat kring SPF-dagen, men inte för året som helhet. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Idén var att involvera så många som möjligt. Distriktet la mycket tid/resurser i förankringsprocessen. Distriktet la fram ett PM med idéer och förslag till inriktning, aktivitet, budskap etc. Distriktet poängterade värdet av opinion, uppmärksamhet i media, presenterade förslag till pressreleaser och kortfattade handlingsplaner. Distriktet erbjöd talare, föreslog, tillhandahöll SPF-material och tog fram en affisch för marknadsföring med eget lokalt budskap. Projektet byggde i slutändan på frivilliga initiativ, lokal finansiering och deltagande utan att känna tvång. Budskapet var därför; Gör så mycket som möjligt, men det behöver nödvändigtvis inte var märkvärdigt Sista månaden inför SPF-dagen lämnades stafettpinnen och alla initiativ till föreningarna. Överlag fungerade handlingsplanen att få projektet sjösatt bra. Exponering i tidningar var bra. Mindre bra var förmågan att nå ut i TV och Skånes största tidning. I det avseendet kan man fundera på om det hjälpt med mer påverkan från Distriktet. 19

21 Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Att stor ihärdighet krävs i förankringsskedet och liknade projekt måste troligen drivas från Distriktet. Att värdet av den interna marknadsföringen inte skall underskattas Viljan till fler större arrangemang, fortsättningsvis skicka pressreleaser, sammanhållning, samarbete etc. Att ordentligt fundera igenom vad som krävs för att få omvärldens uppmärksamhet. Att opinionsbildning och värdet av att synas uppfattas som viktig, även på lokal nivå. Från vissa föreningar kommer rapporter om betydande lokal medlemsvärvning i samband med SPFdagen. Det tål att funderas på variationen och försöka bedöma framgången. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Enkätundersökning bland deltagande (och icke deltagande) föreningar Kalkylerat medlemsutvecklingen, både nya medlemmar och avregistreringar Fortsatt uppföljning: Se om SPF-dagen fortsatt innebär mer utåtriktad verksamhet lokalt på eget initiativ. Fundera på om lokala mätningar av medlemsutvecklingen relaterat till SPF-dagens aktivitet har något värde/kan genomföras. Projektets namn Ny organisationsidé för att ta tag i äldrefrågorna i Bohusdistriktets föreningar - etapp 1 delprojekt i NYA TAG för utveckling och förnyelse i Bohusdistriktet Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Bohusdistriktet Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Anders Kåbjörn, Intagsvägen 18, Härryda Telefon , Projekttid Etapp 1 avslutas den 28 januari 2014 Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Det övergripande syftet är att motverka åldersdiskriminering i alla dess former och förbättra attityderna till äldre personer. Metoden är att i distrikt och föreningar tillsätta s.k. PR kommittéer där PR står för Public Relations i traditionell mening med utnyttjande av sociala medier för opinionsbildning men även för pensionärsråd för att stärka engagemang och inflytande i KPR. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? Målet för etapp 1 är att lyckas intressera föreningarna för den nya organisationsidén med PR kommittéer. Målet för etapp 2 är att komma igång och successivt genomföra den nya organisationsidén. Ansökan om utvecklingsbidrag för etapp 2 måste dock inlämnas före den 15 januari

22 Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Projektet inleddes genom att tillsätta en PR-kommitté i distriktet som kartlagt äldrefrågornas hantering i ett antal föreningar och kommuner genom intervjuer med föreningarnas KPR representanter: a. Vilka frågor har varit aktuella i KPR de senaste 2 åren? b. Vilket gensvar har man fått? c. Vilka frågor har man fått igenom och resultat? d. Hur arbetar KPR och hur förbereder man sig? e. Hur upplever man kommunens attityd? f. Hur ofta träffas man i KPR? g. På vilket sätt diskuterar man i föreningen vilka frågor som ska drivas? h. Hur sker återkopplingen till föreningen? i. Behövs utbildning för KPR ledamöter? j. Har man haft kontakt med media om KPR? I en föreningsenkät har alla föreningar fått besvara frågor om deras KPR representant är med i styrelsen eller inte. Brit Stakston, mediestrateg JMW kommunikation och författare av boken Gilla!, berättade vid en ordförandekonferens den 5 november 2013 om pensionärsföreningarnas möjligheter att arbeta med opinionsbildning via sociala media. Vid en ordförandekonferens den 28 januari 2014 undervisade Jan Lindvall, journalist och lärare i journalistik på Ljungskile journalistlinje, Hur kan vi bli bättre på att synas i media? Stefan Johansson, lärare i journalistik på Ljungskile journalistlinje. Hur kan vi använda sociala medier? Viktiga erfarenheter som ni vunnit och vill dela med er av Vi har nya kunskaper om hur KPR organisationen arbetar. Vi nya kunskaper om hur föreningarna hanterar KPR frågorna i styrelsen. Vi har nya kunskaper om hur möjligheterna att använda sociala media i opinionsbildningen och hur det ska gå till. Vi har nya kunskaper om hur vi kan bli bättre på att synas i media. På vilket sätt har ni utvärderat projektet och hur tänker ni följa upp det? Etapp 1 avslutades med en enkät vid ordförandekonferensen den 28 januari. Inledningsvis informerades att Bohusdistriktet kan få utvecklingsmedel för ett projekt om opinionsbildning i äldrefrågor. Idén är att pröva en ny organisationsidé med PR kommittéer i distrikt och föreningar. PR står för public relations med användning av både konventionella och sociala media. PR står även för pensionärsråd eller motsvarande. En förenings PR kommitté skulle bestå av några i ämnet intresserade personer samt representanten för KPR där sådan finns. Alla 29 föreningar fick sedan besvara följande fyra frågor för att ta ställning till om man vill gå vidare och delta i etapp 2 eller inte. 1. Är din förening intresserad av äldrefrågorna i din kommun? 2. Områdesvisa konferenser planeras under våren där vi diskuterar vilka äldrefrågor som är aktuella inför valet i respektive område. Är din förening intresserad av att delta? 3. Kurser planeras för utbildning i sociala media. Är din förening intresserad av att delta? 4. Är du intresserad av att bilda PR kommitté i din förening som deltar i distriktets PR projekt? Resultatet blev att alla svarade ja på fråga ett. 27 svarade ja på fråga två och tre. 17 föreningar svarad ja på fråga fyra, 2 föreningar vill ta beslut i sin styrelse först. 21

23 Projektets namn Forskningsseminarium i Göteborg den 20 januari 2014 Effektivt styrelsearbete för framfång i ideella föreningar och folkrörelser - ett delprojekt i forsknings- utvecklings och demonstrationsprojektet NYA TAG för utveckling och förnyelse i Bohusdistriktet Projektanordnare (förening, distrikt) SPF Bohusdistriktet Kontaktperson (namn, telefon, adress, e-post) Anders Kåbjörn, , Intagsvägen 18, Härryda, Projekttid Avslutas Vilket var projektets syfte och har det nåtts (hur och i vilken grad)? Bohusdistriktet har genomfört ett forskningsprojekt om styrelsearbete i ideella föreningar och folkrörelser som redovisades vid ett forskningsseminarium på hotell Radisson Blu i Göteborg den 20 januari Två rapporter har tagits fram: 1. Effektivt styrelsearbete för framgång ideella föreningar och folkrörelser Forskningsrapport från SPF Bohusdistriktet Sveriges pensionärsförbund. 2. Fakta om SPF Bohusdistriktets föreningar Bilaga till forskningsrapporten Effektivt styrelsearbete för framgång i ideella föreningar och folkrörelser. Syftet med seminariet var att redovisa resultaten och pröva om forskningsresultaten som gäller för Bohusdistriktets föreningar också kan vara tillämpliga på andra pensionärsföreningar, ideella föreningar och folkrörelser. Vilka var projektets mätbara mål och i vilken utsträckning har de nåtts? En totalundersökning med faktiska uppgifter om verksamheten i Bohusdistriktets samtliga 30 föreningar har genomförts som underlag för sambandsanalyser. Den målsatta medlemsökningen om 10 % kommer inte att nås förrän forskningsresultaten har implementerats i föreningarnas styrelsearbete. Beskrivning av genomförandet (hur och vad gjorde ni? vad fungerade bra/mindre bra? samarbetspartners?) Tre steg: inventering av existerande forskning och kunskaper om ledningsfunktioner i ideella föreningar, folkrörelser och tjänsteproducerande organisationer detaljerad kartläggning av medlemsutveckling och organisation av verksamheten i 30 22

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning

Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning Digidel för seniorerna i Värmdö Slutrapport till Stiftelsen för Internetinfrastuktur, projektet IFv 2013-0003 1. Projektbeskrivning 1.1 kgrund. SPF Värmdös ledning började under våren 2012, diskutera kring

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013. Resultat

IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013. Resultat IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013 Resultat Mona Lehtonen 17.03.2014 1 Svenska pensionärsförbundet skall för år 2013 göra en utredning över resultat och effekter till Penningautomatföreningen

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013

Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013 Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013 Bild omslaget: Qi Gong i SPF Oden Märsta. Foto: Jurek Holtzer Verksamhetsberättelse SPF, Sveriges Pensionärsförbund 2013 Innehåll Ordföranden

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Internet för alla även för hemlösa

Internet för alla även för hemlösa Internet för alla även för hemlösa Ett projekt om hemlösas Internetanvändning i samverkan mellan Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och.se Stockholm 2009-11-11 Christer Marking Nestor Perez Internet för

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Slutrapport Older people for Older people (O4O)

Slutrapport Older people for Older people (O4O) Slutrapport Older people for Older people (O4O) LULEÅ KOMMUN 2 (39) Sammanfattning Projektet Older people for older people (O4O) har pågått mellan åren 2008 och 2010 och är en del av EU:s The Northern

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Så skapar vi digital delaktighet idag

Så skapar vi digital delaktighet idag Så skapar vi digital delaktighet idag Om att ta de första stegen in på nätet En exempelsamling på lyckade Digidel Projekt ISBN: 978-91-87427-43-5 Foto: 2 Helena E:son Alm, Erik Cronberg, Birgitta Ehn,

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Förord. Karlstad september 2011 Boel Henckel

Förord. Karlstad september 2011 Boel Henckel Boel Henckel 2011 Förord Av Sveriges rika scenkonstliv är det i första hand det som sker i landets största städer och det som utspelas på de stora scenerna för teater, dans och musik som får uppmärksamhet.

Läs mer

IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden

IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden IT åt alla! 2014 en utvärdering Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden 1.SE Förord Målet för den riksomfattande kampanjen Digidel har varit att få en halv miljon

Läs mer