130 Öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "130 Öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat."

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid styrelsemöte kl Närvarande: Stig-Arne Sjögren, Paul Nilsson, Per-Anders Lindgren, Erik Nilsson, Johanna Sundström, Frida Löfqvist Diane Nilsson från Samhall deltog under punkt 138 om avtal med Samhall. Maria Lindgren och Siv Bergqvist deltog under punkt 139 om valberedningens arbete. Frånvarande: Erland Forsmark, Ola Engman 130 Öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna, och förklarade därefter mötet öppnat. 131 Dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes. 132 Justerare Johanna Sundström valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 133 Föregående protokoll Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 134 Lägenhetsöverlåtelser Två lägenhetsöverlåtelser har skett sedan förra styrelsemötet. Pekka Olavi och Ritva Anneli Autio har överlåtit sin lägenhet nr. 39, Snipgränd 30, till Kristian Eriksson. Siv Dannelöv har överlåtit sin lägenhet nr. 43, Snipgränd 38, till Johan Nilsson. Beslöts att Kristian Eriksson och Johan Nilsson beviljas inträde i föreningen och att Pekka Olavi och Ritva Anneli Autio och Siv Dannelöv beviljas utträde. 135 Rapporter 135:1 Avslut hyresärendet på Snipgränd Stig-Arne rapporterade att försäkringsbolaget Länsförsäkringar ersatt föreningen med kr för de juridiska kostnaderna (totalkostnad kr) avseende den olovliga andrahandsuthyrningen vilket innebär att vi får betala kr. 135:2 Ny kontakt på PwC Stig-Arne informerade om att redovisningskonsult Christina Wiberg som varit föreningens kontakt på PwC under många år slutat. Ny kontakt är Marita Johansson: tel. nr:

2 136 Skrivelse om reglerna för uthyrning/utlåning av kvarterslokalen En skrivelse hade inkommit från Åsa Bergström som ansvarar för uthyrning/utlåning av kvarterslokalen. Hon föreslår en utökning av reglerna för nyttjande av lokalen. I skrivelsen påpekar hon att med de regler vi har, uppstår det ibland ett glapp mellan nyttjande av själva lokalen (med tydliga regler) och kringliggande lokaler och utemiljön. Beslöts att justera reglerna i enlighet med förslaget: Under nyttjandet av kvarterslokalen ansvarar medlemmen för att det ser städat ut i anslutning till lokalen. Det gäller i alla utrymmen som toalett, tvättstuga och hall. Utanför kvartersgården skall medlemmen städa upp ev. fimpar, burkar, flaskor, glas m.m. innan man lämnar lokalen. Städning av kvarterslokalen sker inom rimlig tid efter nyttjandet, dock senast följande dag. 137 Göra-listan Göra-listan" gicks igenom. 138 Upprustningen av parkeringar och garage Ordföranden rapporterade från byggmöte 1 den 9 september med Andreas Hansson och Erik Andersson, OF Bygg, Bo Thomasson, Bosses Projektledning, Greger Bergström, Delt, Tomas Segerljung, Dräneringsspecialisten, Sven-Olov Juneblad, JBR.Konsult, Erik Gruffman, Markkonsulten och Bengt Bergqvist, Projektledargruppen. (Se bilagt protokoll.) Kontraktsfrågor, myndighetsfrågor, leverantörer, handlingar, byggfrågor, markfrågor, elfrågor, tidsplan, ekonomiska frågor, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor togs upp. El-arbetena utförs av Delt och markarbetena av Dräneringsspecialisten. Arbetet följer tidsplanen. Nästa byggmöte 30 september. Inga otrevliga (kostsamma) överraskningar vid markarbetena. Brandväggar rekommenderas att uppföras och kommer att byggas mellan vart tredjefjärde garageplats. Styrelsen beslöt följande: Beslöts att garagens trädelar målas med acrylat i ungefär samma gråton som garagen har idag. Beslöts att garageportarna får en ljusgrå nyans. Beslöts att få in tre nya förslag från Delt på armaturer över garageportarna och tre förlag på armaturer för parkeringarna. Beslöts att byta ut armaturerna på innegårdarna med samma typ som kommer att sättas upp på parkeringarna. Beslöts att inte asfaltbelägga parkeringen vid kvarterslokalen på Snipgränd ( traktorparkeringen ) och parkeringen utanför el-centralen på Glassgränd. Beslöts att gräva om och asfaltbelägga vägen utanför soprummet på Snipgränd fram till knuten. Betalningsplan och behov av upplåning diskuterades.

3 Beslöts att Paul och ordföranden kollar upp detta och återkommer med förslag till nästa styrelsemöte. 139 Avtal med Samhall Diane Nilsson från Samhall gick igenom den reviderade behovsanalys över olika arbeten som föreningen behöver hjälpa av Samhall att få gjorda och som kan komma att ingå i ett kommande avtal mellan dem och föreningen. Per-Anders föreslog att eventuellt skulle Samhall också kunna utföra årlig storstädning och golvvård i tvättstugorna, kvarterslokalen bastun och korridorerna i kvartersgårdarna. Beslöts att Stig-Arne och Per-Anders kollar upp listan över vem som betalar för vad vid arbeten i lägenheterna och synkar den mot Samhalls behovsanalys som Diane gick igenom. Ny genomgång av behovsanalys och vem som betalar för vad vid arbeten i lägenheterna sker i kommande styrelsemöte. Beslöts att Stig-Arne går igenom vilka kostnader årlig storstädning och golvvård skulle innebära tillsammans med Diane och återkommer med förslag i kommande styrelsemöte. 140 Valberedningen Styrelsen gick tillsammans med valberedningen (Maria Lindgren och Siv Bergqvist) igenom aktuella omval/fyllnadsval/nyval vid kommande årsstämma. 141 Preliminärt bokslut för verksamhetsåret 1 juli juni 2015 Paul gick igenom det preliminära bokslutet för verksamhetsåret 1juli juni Det ekonomiska utfallet ser bra ut och kommer att ge ett positivtresultat på ca kr. 142 Underhållsplanen Styrelsen beslöt att under våren gå igenom underhållsplanen ordentligt, uppdatera behov och ungefärliga kostnader för de olika underhållsdelarna och göra planen mer pedagogisk och mindre krånglig. Paul har gjort om uppställningen och presenterade kort ett förslag på mötet. Beslöts att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte då tiden inte räckte till för en ordentlig genomgång och beslut. 143 Omsättning av lån Föreningen har ett lån på Swedbank Hypotek AB (f.d. SPINTAB) på ca kr med aktuell ränta 2,65 % som skall villkorsändras Paul rapporterade från kontakter han haft med Swedbank, SE-banken och Handelsbanken och presenterade förslag på olika bindningstider och räntor från de tre bankerna (se bilaga). Beslöts att föreningen tecknar nytt lån på Handelsbanken med 1,33 % ränta (Den exakta räntan beror på ränteläget när lånet villkorsändras 25 september 2015.) 144 Skrivelse angående byggnationen vid Jula och Willys Det kommer att byggas ihop mellan Jula och Willys. XXL-sport heter företaget som ska flytta till den nya lokalen. Som det är i nuläget på byggritningen planeras ingen

4 öppningspassage eller entré åt "vårt" håll. Det kommer att innebära vissa problem då alla från bl.a. föreningens område kommer att behöva gå omväg runt ca 400 meter för att handla. Bygglov har nyligen utfärdats men det kan överklagas. Erik Nilsson tyckte att föreningen skulle göra det via en skrivelse för att påpeka problemet. Beslöts att Erik Nilsson skickar in den skrivelse som han skrivit (se bilaga). 145 Tid för höstsyn Beslöts att göra höstsyn den 22 september kl tillsammans med Samhall. 146 Fläktrengöring och filterbyte Beslöts att ordföranden beställer filter, informerar om filterbyte och delar ut filter till medlemmarna. 147 Nästa styrelsemöte Söndagen den 11 oktober kl i styrelserummet. Frågor på kommande styrelsemöte: Underhållsplanen Ev. avtal med Samhall Frågor kring ombyggnationen av garagen Behov av upplåning Hyror för garage och motorvärmarplatser Frågor uppkomna under höstsynen Tid för träff med nya medlemmar Tid för årsstämman 148 Avslutning Ordföranden avslutade mötet. Umeå dag som ovan Stig-Arne Sjögren ordförande Johanna Sundström justerare Per-Anders Lindgren Sekreterare

5 Bilaga Byggnadsnämnden, Umeå kommun Umeå Att: Katrin Sandström, Bygglovsavdelningen Överklagande av beviljat bygglov Länken 1, diarienummer BN-2015/01225 Vår bostadsrättsförening Glassen (f.d. Riksbyggen Umehus 20) har 101 hushåll och är det gula området, beläget bredvid brf Kylen och mittemot Toyota. Vår förening anser oss berörda av det beviljade bygglovet och överklagar därmed beslutet. I princip samtliga av våra medlemmar cyklar eller går i nuläget, över övergångstället på Gräddvägen och därefter via befintliga passagen mellan Willys och Jula när det ska handlas något från de nuvarande affärerna till hemmet. Några av föreningens medlemmar är äldre personer med rullatorer som är tacksamma för att passagen finns, då passagen minskar avståndet till denna handel avsevärt. Ritningen för den tänkta nybyggnationen på Länken 1 saknar passage för gående och cyklister alternativt en entré från vårt håll, vilket i vår bedömning är ett misstag. Avsaknaden av en passage alternativt en entré innebär att boende får uppskattningsvis 500m längre avstånd tur och retur. Man måste först då ta sig ner mot Myrorna och därefter runt Jula-byggnaden längs kortsidan på byggnaden. Ett ökat avstånd som våra äldre medlemmar med rullatorer inte kommer att uppskatta. Den nya vägen kommer också innebära en liten uppförsbacke längs Jula-byggnadens kortsida samt trottoarkanter där en rullator måste lyftas över. I våra ögon är det mycket märkligt att det i det beviljade bygglovet inte tänkts på en passage mot Gräddvägen för gående och cyklister till handelsområdet. Vår förenings medlemmar är inte de enda som nyttjar passagen i nuläget utan även boende på Snipgränd, Måttgränd och sannolikt även cyklande från Ersforsen nyttjar den befintliga passagen. De som planerat byggnationen samt byggnadsnämnden som beviljat bygglovet kan väl inte räkna med att alla kunder kommer via bil eller buss till området? Med förhoppning om att denna överklagan kan påverka beslutet Mvh Styrelsen, Bostadsrättsföreningen Glassen ordf. Stig-Arne Sjögren, Glassgränd 37, Umeå,

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2014-02-11 Tid: 19:00-22:03 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jon Bjärkefur Kajsa Goffrich Andreas Hansson Robert Janson

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se 45:an 2013 Augusti Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Vi hoppas att du besöker föreningens webbsida! www.gbghus45.se Där finns alltid aktuella nyheter och information

Läs mer

Närvarande ledamöter: Jonas Björkenfors, Peter Bryntesson, Tore Söderberg, Jan Hedström och Malin Pongolini Frånvarande: Beatrice Lundvall

Närvarande ledamöter: Jonas Björkenfors, Peter Bryntesson, Tore Söderberg, Jan Hedström och Malin Pongolini Frånvarande: Beatrice Lundvall Bilpool i Väst Protokoll Plats : Jonas Björkenfors Starkoddersvägen 6 Trollhättan Tid : Tisdag den 12 augusti 2013 kl. 19.00 Närvarande ledamöter: Jonas Björkenfors, Peter Bryntesson, Tore Söderberg, Jan

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer