Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408"

Transkript

1 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

2 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det i fortsättningen men glöm inte namn! Ställ frågor i pausen eller efter föreläsningen Godkänt eller Komplettering Generellt: - Inomgrupps/mellangruppsdesign - Operationalisera -> hur tänker ni mäta? - Referenser!! Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 2

3 Kvalitativ Analys Vi samlar en stor mängd data, vårt mål är att reducera datamängden och kunna beskriva den i sammanfattande abstrakta termer. Ibland räcker en skriftlig sammanfattning, ibland måste man analysera data mer ingående. Vi kan utgå från tidigare kunskap/teori och se våra data i ljuset av den, eller utgå från data och bilda teori utifrån dem Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 3

4 Kvalitativ Analys Oftast en enorm mängd data Tar tid att gå igenom, reducera och analysera! Ofta inser man att man saknar information, måste samla in mer Tumregel: 1 h intervju tar 4 h att transkribera En första genomgång så snart som möjligt efter insamlingen Helst samma personer som gör insamlingen som gör analysen Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 4

5 Kvalitativ databearbetning Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 5

6 Transkribering Man kan transkribera materialet på olika nivåer - Det som sägs och görs sammanfattas (tolkas delvis) - Varje ord (och beteende) skrivs ned - Hummanden, pauser, pausers längd och mimik noteras Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 6

7 Förbereda datamaterialet Rådata Är det urval av den totala mängden information som finns att hämta ur data, som kommer med i transkriptet och som kommer att utgöra underlaget för analysen Reducera materialet - Innehållsligt d.v.s. vilka ämnen som tas upp - Formässigt d.v.s hur transkriptionen görs Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 7

8 Bilda dimensioner Dela in materialet i analysenheter Tillskriv varje analysenhet en kod eller kategori (numrera). Kan ha fördefinierats i observationsprotokollet/intervjuguiden - Vill inte tappa bort från vilken respondent analysenheten kommer ifrån Sammanfattande ord/mening eller symbol för analysenheten Sortera de enskilda analysenheterna från olika personer i dimensioner Interbedömarreliabilitet vid kodning Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 8

9 Analys av kvalitativa data Analysenheter organiseras i dimensioner Ofta är de relevanta för flera dimensioner, och kan upprepas på dessa platser Ordna efter samma dimensioner per respondent Jämför sedan olika individer per fråga och dimensioner Datorn är till hjälp, men ett stort bord med lappar är inte att förakta Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 9

10 Analys av kvalitativa data Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 10

11 Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 11

12 Sortera data Sortera på olika sätt för att få fram olika aspekter Matris jmf. Respondent, ålder osv med data för dimension 1, dimension 2 osv Person 1 Person 2 Person 3 Dim 1/Fråga 1 Dim 2/Fråga 2 Dim 3/Fråga 3 Låter oss jämföra svar men också kontrollera att vi fått svar inom temat från alla personer Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 12

13 Söka mönster i materialet Det räcker inte att bara beskriva fenomen innehållsligt. Det krävs också syntes och tolkning - Den vanligaste kritiken, när man vill prata med användare, att de säger så olika saker, eller inte vet vad de vill ha. En sammanfattning av de viktigaste problemen och eventuella styrkorna hos ett system, helst satta i ett större användningssammanhang Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 13

14 Syntes Tolka vad resultatet gällande de enskilda delarna betyder på en abstraherad nivå Sök efter övergripande princip/er Undersöka om variabler verkar påverka varandra i någon riktning Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 14

15 Mättnad När nya datainsamlingar inte tillför mer i information gällande en kategori Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 15

16 Kritisk granskning av slutsatserna Giltighet - Finns det andra tolkningsmöjligheter - Förståelsen av begrepp - Dolda bakomliggande dimensioner - Har ny kunskap uppnåtts? Tillförlitlighet - Har utvärderaren som instrument varit tillräckligt bra? - Dimensionernas definitioner - interbedömarreliabilitet Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 16

17 Övning! Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 17

18 Presentera resultatet Vem är läsaren? Kvalitativt data är rikt, tappa inte bort det när det ska presenteras utan att göra skandaljournalistik! Vi har en väldig massa bra verktyg som vi aldrig använder. T ex DW produktion, som vi inte använder. Är innehållet för dåligt? Det ställs inga krav på mig som chef att använda det Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 18

19 Till slut Rekommendera åtgärder utifrån insamlade data och analys för varje uppmärksammat problem Konkreta åtgärder, inte bara påpeka problemen Elina Eriksson KTH/CSC/MDI 19

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet 2004-01-12 MDI Interaktionsdesign Designmetodik, 3 p HT-03 Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Sofia Torberntsson Kursansvariga: Hanna Landin Staffan

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Sunt förnuft och en spark i baken

Sunt förnuft och en spark i baken Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Moment: Uppsatsskrivande 15 Hp Vårterminen 2011 Sunt förnuft och en spark i baken - Upplevelser av boendestödsinsatsers inverkan på livskvaliteten Common

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Kränkningar och mobbning i de sociala medierna

Kränkningar och mobbning i de sociala medierna Rapport nr: 2013vt00363 Institutionen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Kränkningar och mobbning i de sociala medierna

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Projekthantering En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag

Projekthantering En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag Författare: Linus Brunnström Tommy Olofsson Handledare: Anders Isaksson Student Handelshögskolan Umeå Universitet Vårterminen 2013 Examensarbete,

Läs mer

Framgångsfaktorer för adoption av intranät

Framgångsfaktorer för adoption av intranät MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomi och Informatik Framgångsfaktorer för adoption av intranät Eskilstuna, 2003-06-03 EI0040 C-Uppsats i informatik Bengtsson, Magnus Blomqvist, Maria Johansson,

Läs mer

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter Mars 2002 innehåll Bakgrund.................................................................3 Testinformation...........................................................4 Historik och beskrivning....................................................4

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Språkutveckling hos barn med cochlea implantat

Språkutveckling hos barn med cochlea implantat Huvudområde: pedagogik Språkutveckling hos barn med cochlea implantat Anna Blomkvist & Anna Fritz-Sundström Pedagogik med didaktisk inriktning C Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2009 FÖRORD

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En liten statistikundersökning för en lektionstimme Innehållsförteckning Ett litet exempel på hur en statistisk undersökning går till Exempel på frågor och rop

Läs mer

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod

Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Lönar sig utbildning?

Lönar sig utbildning? Lönar sig utbildning? En studie om övergången från Utbildning till Arbetsmarknad. Författare: Ulrika Staaf Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 HP. Ht 2011 Handledare: Hrvoje Kap

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer