Framtidens datacenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens datacenter"

Transkript

1 nr STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats Lindé Backup begreppet som aldrig blir omodernt Sidan 12 Sidan 1O

2 INNEHÅLL 3 Martin Ödman om utmaningar och möjligheter 4-5 Var finns ditt datacenter? 6 8 steg för ett lyckat datacenter-projekt 7 Per Sedihn: Nytt datacenter, ny roll för IT 4 8 EMC fortsätter satsningen på datacentret 9 20 snabba med Mårten Wikforss En dag med Mats Lindé Nya modeller för backup gör livet enklare 14 NetApp och den validerade infrastrukturen Partnernytt We secure mission-critical information Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact har levererat verksamhetsnytta sedan 1994 och hjälper företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna och, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet med över framgångsrikt genomförda projekt och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. STORAGE. Proactkoncernen har mer än 700 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolag- Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 NetApp: trender inom datalagring & molntjänster Sidan 8 Hemligheten bakom EMC:s framgång Sidan 13 Proact Summit 11: världsnyheter på hemmaplan Sidan 14 et n mot moln Resaflexibla möjliggör verksamhetsmodell Proacts till molnet en smidig övergång Ladda ner alla våra StorageNews som pdf på Med tack till våra partners 2 storage. Proact nr et Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på

3 LEDARE Större utmaningar för våra kunder I november 2012 tillträdde jag som vd för Proact. Det var naturligt för mig att tacka ja när jag fick frågan eftersom jag arbetat länge i Proact och känner företaget väl. Proact har en unik kombination av fantastiska kunder och väldigt kompetent personal. Proact har fått vara med på en fantastisk resa i en bransch som utvecklats, och fortsätter att utvecklas, otroligt snabbt. Proact som har stått mitt i denna utveckling är nu starkare än någonsin. Vi har ett unikt erbjudande som möter de tuffa utmaningar våra kunder står inför. Den svagare konjunkturen har skapat nya förutsättningar och utmaningar för våra kunder. Den nya verkligheten är att kopplingen mellan affärsverksamheten och IT-funktionen blir tydligare eftersom affärsverksamheten ställer allt högre krav på leverans och prestanda. Om IT-funktionen inte klarar att möta verksamhetens krav vänder användarna sig i dag snabbt någon annanstans exempelvis till offentliga molnlösningar med ofta väldigt svaga SLA:er. Detta är både en utmaning för oss och våra kunders IT-avdelningar och samtidigt en stor risk för kundföretagen. Så hur skapar ett företag en IT-infrastruktur som möter verksamhetens snabbrörliga krav med begränsade resurser? Det ska vi utforska i detta nummer av Proact Storage News. Vill Du att Din IT-infrastruktur skall finnas som fysisk miljö hos Dig, som tjänst, eller som en hybrid av de två? Huvudsaken är att Du hittar en infrastuktur som stödjer din verksamhet på bästa sätt. Och det är just där Proact vill hjälpa dig. Med önskan om trevlig läsning och en fantastisk sommar! Martin Ödman VD Proact storage. Proact nr

4 Datacenter Ligger ditt datacenter i molnet, i källaren eller både och? Exploderande datamängder, nya krav från användarna, komplex IT-miljö och krympande budget. Känns detta bekant? För många IT-funktioner hör detta till vardagen och datacentret och IT-infrastrukturen har blivit en central faktor i IT-chefernas tuffa ekvation mer för mindre. Nu finns dock fler möjligheter än någonsin att optimera IT-miljön. I dag har IT-infrastrukturen blivit avgörande för organisationer och företag, och att den fungerar är en förutsättning i de flesta medarbetares vardag. Enligt Radicat Group skickades det 247 miljarder under har siffran mer än dubblerats. Enligt analyshuset Gartner lagrar vi även mer data än någonsin och fram till 2015 förväntas den digitalt lagrade informationen öka med 55 procent årligen. Det sätter stor press på IT-infrastrukturen. Många känner nog igen sig i inställningen det ska bara fungera. Fokus blir då ofta bara på underhåll och drift. Den synen på IT är ett hinder för att ITinfrastrukturen ska utvecklas och optimeras, säger Marie Eriksson Johansson, lösningsarkitekt på Proact. 4 storage. Proact nr

5 Datacenter Fokus har till viss del flyttat från teknik till funktion. Man förutsätter att tekniken ska fungera och leverera rätt prestanda, funktionalitet och integration. Alla dessa parametrar är viktiga i valet av IT-infrastruktur, säger Johan Wallin, datacenterarkitekt på Proact. Silo-baserad IT på väg ut Synen på IT-infrastruktur har länge varit silobaserad. Servrar, nätverkskomponenter och lagringsenheter har behand- lats som tre skilda komponenter. Många IT-chefer har också kvar inställningen att kritiska IT-komponenter måste finnas på plats i huset och köper därför bara nya burkar för att skapa sig mer fysisk prestanda eller diskutrymme. Tack vare nya och hårda krav från både användare och ledning blåser det nya vindar. Framförallt är det användarna som sätter IT-infrastrukturen på prov och utmanar den konventionella synen på datacentret. Mobilitet och tillgänglighet är något som användarna kräver och förutsätter. Samtidigt kräver ledningen ofta att IT-chefen ska leverera mer för mindre, säger Marie och fortsätter: Vikten av att snabbt leverera mot verksamhetens krav är stor. Annars är risken överhängande att användarna väljer andra alternativ såsom gratis molntjänster, i många fall utan SLA:er. Allt fler verksamheter har kommit till denna insikt och ser över IT-infrastrukturen för att skapa de förutsättningar som krävs. Stegvis resa mot ny IT-infrastruktur Infrastrukturen och driften av den, är fortfarande de poster som gör anspråk på störst del av IT-budgeten. Enligt Gartner läggs hela 70 procent på detta, vilket lämnar väldigt lite resurser för innovation. Att riva ut hela IT-infrastrukturen i ett drag för att undkomma detta är inte ett realistiskt, och oftast inte heller ett optimalt alternativ. storage. Proact nr

6 Datacenter För de flesta verksamheter är därför en gradvis strategi den bästa vägen att möta dessa nya krav. I en ideal värld hanteras IT-infrastruktur inte i separata silos, utan allt hanteras från ett centralt administrativt gränssnitt, säger Marie. En integrerad infrastruktur kan i många fall reducera administration med ungefär 80 procent. Dessa 80 procent kan med fördel istället läggas på innovation, nya tjänster och stöd för verksamheten. IT ligger i många fall efter när det gäller att skapa rätt stöd för verksamheten, exempelvis möjlighet till självbetjäning. Användare är i dag vana att kunna utföra många tjänster på egen hand, exempelvis bankärenden eller resebokning. Tekniken och möjligheterna finns även för att skapa dessa förutsättningar för interna IT-tjänster. Nu gäller det bara att företagen ser värdet i detta, säger Johan. Oändliga möjligheter Nya behov från verksamheterna ställer även högre krav på vilken partner man ska välja. Man behöver idag en partner med spetskompetens som ligger i framkant gällande effektiva och innovativa lösningar för kritiska IT-infrastrukturlösningar. Inget företag är det andra likt. Det betyder också att varje IT-infrastruktur är unik. Därför behöver man göra en grundlig analys för att hitta den lösning och implementeringstakt som passar. Sen om det är en fysisk datahall, en komplett molnmodell eller en hybridlösning är inte viktigt. Huvudsaken är att IT-infrastrukturen stödjer verksamhetens befintliga krav, men även morgondagens, säger Marie och tillägger: Proact har ett unikt erbjudande. Ingen annan aktör kan erbjuda de valmöjligheter och den närhet som Proact har i stora delar av Europa. Vi kan erbjuda infrastruktur som tjänst, som fysisk miljö eller i en hybridmodell med skräddarsydda SLA:er. Allt baserat på kundens behov. ALLT I MOLNET DRIFT ANALYS DESIGN HYBRID LÖSNING IMPLEMENTERING UTVÄRDERING ÖVERLÄMNING RÅDGIVNING STATUS MÖTE ALLT HOS KUND PROACT PREMIUM SUPPORT Se vår datacenterfilm på datacenterfilmen eller scanna QR-koden nedan. Åtta steg till ett lyckat projekt 1. Analys IT måste stödja verksamhetens vision, mål och planer. En Proact-analys hjälper dig analysera dina behov för IT-investeringar, teknikval och verksamhet. 2. Plan & Design Baserat på analysen bygger vi en projektplan, tillsätter resurser och gör design av lösningen. 3. Val av lösning Efter den grundliga analysen presenterar Proact den IT-infrastruktur som bäst möter verksamhetens krav. 4. Implementering Tillsammans med kund utarbetar Proact en implementeringsplan som täcker resursfördelning och riskanalys. 5. Utvärdering Proact är med hela vägen och säkerställer att projektet genomförs på rätt sätt och att lösningen stöder kundens behov. 6. Överlämning I kombination med formell utbildning och överlämning får kunden de färdigheter som krävs för att ta över drift och självständigt kunna arbeta i den nya miljön. 7. Drift-Råd-Support Proact erbjuder löpande rådgivning för att kunden på bästa sätt ska kunna hantera sin lösning. I många fall levererar Proact support 24 timmar om dygnet genom kunniga, mångsidiga och certifierade tekniker. 8. Statusmöte Proact vet vikten av löpande utvärdering. Genom regelbundna statusmöten diskuteras eventuella förändringar, nya mål och krav från verksamheten. 6 storage. Proact nr

7 Per sedihn bloggar En ny datacenterarkitektur möjliggör en ny roll för IT Alltid när ett nytt fenomen dyker upp, är min första tanke: Är det här verkligen något nytt eller är det samma gamla teknik och problem paketerat i nytt omslagpapper i form av marknadsbudskap, seminarier, presentationsmaterial, whitepapers och analytikerrapporter? I fallet med den konvergerade infrastrukturen i datacentret, också kallad virtuella stacken eller det virtuella datacentret, anser jag att vi är något både nytt och viktigt på spåren. Det konvergerade datacentret i sig är inte någon revolution utan ett fenomen som utvecklats över ett antal år men där vi nu ser att teknik, organisation, användare och budgetpress samverkar till att skapa något nytt. Det handlar givetvis om teknik, men lika mycket om hur vi organiserar IT-verksamheten, användarnas förändrade beteende och verksamhetens aldrig sinande krav på effektivitet i kombination med flexibilitet och förändringsbenägenhet. Vägskälet är här För oss som arbetar med IT är det spännande tider. Vi har kommit till ett vägskäl där det nu finns chansen att flytta fram positionerna och visa hur IT faktiskt kan gene rera innovation och nya affärer. Tar vi inte denna chans finns det dock stora risker att användarna vänder IT-avdelningen ryggen och anser att gräset är grönare uppe bland alla möjliga och omöjliga molntjänster. Vi börjar med tekniken: Den konvergerade infrastrukturen ger oss bästa möjliga verktyg för att bygga ännu effektivare lösningar där man kan samordna och till fullo utnyttja de olika delarna av en infrastruktur (vi kallar det för orkestrering). Det kräver dock att vi organiserar IT för att stötta detta arkitektur-tänk. Eftersom vi kommit långt med servervirtualisering kan vi nu bygga ihop den med lagring och nätverk på ett enhetligt sätt. Vi har skapat plattformen för nästa steg automatisering. Genom att automatisera våra IT-processer frigör vi inte bara värdefulla resurser på IT-avdelningarna för viktigare saker än att göra samma sak om och om igen. Vi får också genom stabila, dokumenterade och automatiserade IT-processer en grundpelare för att snabbare och bättre kunna stödja verksamhetens processer och förändringar. Våra användare förväntar sig idag att snabbt och enkelt kunna nyttja IT-tjänster när och var som helst, på en rad olika enheter. Ibland är det självklart inte möjligt men de har i princip rätt IT är till för att ge de anställda rätt verktyg för att snabbt, kreativt och effektivt kunna utföra sitt jobb. Utan en grund bestående av en automatiserad infrastruktur är det svårt att uppnå kraven på snabbhet och flexibilitet. Koppla IT och användare Den sista delen handlar om visualisering och om att ta IT så nära användarna som möjligt. Min första tanke runt detta var att det mest är en marknadsföringsgrej. Jag har dock tänkt om och tror att visualisering av de IT-resurser som är tillgängliga för användarna är det mål vi ska sikta mot. Att ge användarna möjlighet att själva se och tillgodogöra sig IT genom ett grafiskt gränssnitt på sina enheter är det ultimata testet för IT. Allt på baksidan måste vara konvergerat och automatiserat för att detta ska vara möjligt att bygga. Men klarar vi det testet kommer IT att ses som en central del i verksamhetens utveckling och en drivkraft för innovation inte en kostnad. Vägen mot det målet finns i sikte och det startar med en konvergerad, orkestrerad, automatiserad och visualiserad infrastruktur. storage. Proact nr

8 EMC om datacentret EMC fortsätter satsningen på datacentret Datacenter har i stort sett byggts efter samma principer under det sista årtiondet. I maj 2013 lanserade dock EMC sin nya strategi för framtidens datacenter där automatisering är nyckelordet. Allt för att möta de nya trenderna och utmaningarna kring hur IT köps in och konsumeras, samt de växande datamängderna. Magnus Backman Allt fler företag och organisationer tänker i nya banor när det gäller datacentret. EMC har länge legat långt framme i sitt produkterbjudande för att möta den snabbföränderliga marknaden och kundernas växlande behov. Både VSPEX och Vblock, två för - konfigurerade och förtestade lösningar, har funnits tillgängliga på marknaden under några år och nu fortsätter utvecklingen i samma anda. Med VSPEX, som är en komplett förcertifierad och integrerad lösning, får företagen flexibiliteten att välja den hårdvara de vill. Detta ritas upp och levereras i samarbete mellan kunden, Proact och oss på EMC. Med Vblock får företagen en konvergerad infrastruktur som kommer för integrerad och testad som EN produkt direkt från fabrik, säger Magnus Backman, specialistchef och Field CTO på EMC och fortsätter: Båda dessa lösningar tar bort månader av integrationsjobb och kan vara uppe och rulla inom dagar. Tänket kring VSPEX och Vblock tar även bort den gissningslek som i många fall uppstår kring design och utfall. Driftsäkerheten är också fantastisk, då allt är förtestat och certifierat. Datacentret under press Pressen på IT-infrastrukturen har aldrig varit större. Enligt EMC växer datamängderna med procent årligen hos svenska företag. Antal system, applikationer och klienter i datacentret ökar i samma takt. Allt ska göras med en ofta konstant och begränsad IT-budget och med en oförändrad arbetsstyrka. Vi ser att många verksamheter vill göra en förändring av hur IT byggs, levereras och förvaltas för att möta informationstillväxt, nya behov som virtuella arbetsplatser, öka tillgängligheten, kvalitet och öka hastigheten för IT-leveranser. Samtidigt är strävan att frigöra mantid och budgetutrymme från de operationella kostnaderna som ofta gör ett oproportionellt stort anspråk av den totala IT-budgeten Software Defined Datacenter som central strategi I maj 2013 släppte EMC sin nya plattform EMC ViPR på EMC World. Även EMC:s nya strategi baserat på Software Defined Datacenter (SDDC) presenterades under det årliga eventet i Las Vegas. Automatisering, konsolidering och tjänstefiering är nyckelorden. EMC har satt en rakbladsvass strategi att göra alla lagringsplattformar till Software-Defined Storage (SDS). Vi tog ett stort steg på EMC World med nya EMC ViPR, säger Backman. EMC ViPR förenklar hanteringen av komplexa miljöer Med EMC ViPR har företaget skapat ett distribuerat abstraktionslager för heterogena lagringsplattformar. Lagret samlar all lagring och dess kontrollpunkter till en enhetlig och högt automatiserad array. Kontrollen av infrastrukturelementen och datacentret är helt automatiserat och mjukvarustyrt. Infrastrukturen hanteras horisontellt istället för vertikalt vilket ger en enhetlig kontrollpunkt för hantering, intelligens och policy-baserad automatisering av information, konfiguration och hantering, säger Backman och fortsätter: ViPR hanterar både EMC:s arrayer och tredjeparts-arrayer. Det här möjliggör att lagringslösningar och komplexa funktioner kan hanteras med en universell fjärrkontroll, ungefär som hemma i vardagsrummet. EMC ViPR hanterar även Data-Services, traditionell fil-, block-, och objektlagring men också tjänster som backup och replikering. 8 storage. Proact nr

9 20 snabba Mårten sätter siktet på nya kunder Nykundsjägaren Mårten Wikforss är inte lätt att få tag i. Det blev Storage-redaktionen varse om när de för sökte få till en intervju. Var det inte möten med befintliga kunder så var det möten med potentiella kunder som ständigt kom i vägen. Efter många försök fick vi i varje fall tag i Mårten som nu har fått ett större ansvar över att hitta nya spännande projekt och kunder för Proact. PERSONFAKTA Namn: Mårten Wikforss Ålder: 33 Titel: Account Manager Kontor: Stockholm Familj: Ida Bor: Vasastan Bakgrund: Civ. Ing. IT, Fil Kand. Företagsekonomi Mål: Bra fråga! Fritid: Kompisar, familj, motion, renovering, segling 1. Hallå där Mårten! Vad gör du en vanlig dag på jobbet? Jag träffar kunder, ringer kunder, diskuterar lösningar med kollegor, förhandlar med leverantörer, skriver offerter, löser problem! 2. Varför jobbar du på Proact? Proact har ett tydligt fokus och långsiktiga relationer med sina kunder, då är det kul att arbeta som säljare. 3. Hur stor lagringskapacitet har du hemma? Inte mycket alls. 1TB i Mac:en. 4. Windows eller Linux? De är bra på olika saker. Windows har helt klart blivit bättre än det var. 5. PC eller Mac? PC för jobbet, Mac för fritid! 6. Beskriv dig själv med 3 ord? Envis, glad, snäll. 7. Vilken bok ligger på ditt natt duksbord? Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets av Nassim Nicholas Taleb. 8. Om du skulle födas på nytt, vad skulle du bli? Får nog bli ett husdjur. Kanske en hund! 9. Fyra drömgäster vid ditt middagsbord? Mina bästa kompisar. 10. Hur många prylar är uppkopplade hemma hos dig? imac, Nexus 7, HTC desire, Samsung Galaxy SII, Jobb PCn, PS3, Boxee Box och Raspberry Pi. 11. Vilket är ditt drömresmål? Seychellerna verkar trevliga. 12. Vad är bäst med dina kollegor på Proact? Att de brinner för vad de gör! 13. Vem i hela IT-världen skulle du helst vilja jobba med? Åke Beckman, Roger Lindell och Johan Hammarström! 14. Vilket är ditt hittills största ögonblick? Då Ida sa ja till mitt frieri! 15. Vad är IT- branschens största nyhet 2013? SSD-tekniken (Solid State Disc) slår bredare 16. Vad blir IT-branschens största nyhet 2020? Mer molntjänster men även mer traditionella system. IBMs och Unisys stordatorer finns garanterat kvar. 17. Vilket uttryck används för mycket på Proact? Det kommer nya hela tiden, och gamla poppar upp igen, har inte tröttnat på något än! 18. Vilken superhjälte skulle du helst vara? Spindelmannen, verkar coolt att svinga sig fram mellan skyskraporna på Manhattan. 19. Vilken är din favoritpryl? Min gamla IF segelbåt! 20. Vilken är din främsta levnadsregel? Du klarar det! storage. Proact nr

10 EN DAG MED MATS LINDÉ En dag med Proact-profilen Mats Lindé Du har säkert träffat och känner några av Proacts över 350 tekniska specialister. Men vad gör vi när vi inte hjälper dig med dina IT-utmaningar? Storage-redaktionen hängde med Proacts Sales Engineer Mats Lindé under en hektisk arbetsdag. Mats Lindé, 49, är inte bara en riktig Proact-veteran med sina tolv år i företaget, han är också en perfekt person att följa under en dag för att få känsla kring vad Proacts anställda gör för att hjälpa kunderna säkerställa sin IT-miljö. Så Storage-redaktionen tog rygg på Mats under en dag i livet som Proact-anställd : Mats anländer till kontoret Mitt i centrala Linköping ligger Proacts Linköpingskontor. Härifrån täcks en stor del av Mellansverige. Jag tycker att det är kanon att sitta mitt i stan. Även om en hel del av våra kunder ligger en bit utanför, så tycker jag inte att det kan bli bättre : Första kaffekoppen hälls upp Den första i raden av många under en arbetsdag skulle man kunna säga, säger Mats Lindé : Mats snackar ihop sig lite med kollegorna Tiden då varje dag började med att man satte sig ner för att kolla mejlen är förbi. Mats Lindé sköter, precis som alla andra, det kontinuerligt under kvällen och morgonen. Istället är den första kaffekoppen ett bra tillfälle att snacka med kollegorna. Det är ett skönt och viktigt sätt att börja dagen på. Man får koll på vilka projekt de andra jobbar på, säger Mats : Måndagsmöte Måndagarna brukar innebära mötesmorgnar. Ett sällsynt tillfälle då det går att samla hela kontoret på samma plats. På mötena rapporteras om status på olika affärer, processer och projekt och hur kontoret ligger till mot prognoserna. Måndagsmötena är också ett bra tillfälle att få input, hjälp och tips om man behöver det : Idébollning med säljaren För att kunna skräddarsy lösningar och erbjudanden till kunderna krävs både säljarens och teknikerns insikter. Därför är det viktigt att man jobbar tätt ihop med kunderna och hela tiden bollar med varandra för att få fram bästa tänkbara lösning. Vi sätter oss ner och bestämmer vilken typ av lösning vi ska föreslå, vilken mjukvara respektive hårdvara : Förberedande av presentation Varje kund har individuella förutsättningar och behov. Därför ser lösningarna som Proact tar fram ofta väldigt olika ut även om många grundkomponenter är gemensamma. Innan lunch jobbar Mats med att sätta ihop presentationer för att ta med ut till kunder. Både Powerpointpresentationer med bilder där lösningen ritats upp. Men även rena tekniska texter för att beskriva produkterna och lösningarna. Vi vill kunna vara tydliga när vi presenterar våra förslag på lösningar. Därför lägger vi alltid ner mycket tid på presentationer som vi kan ta med oss. Mycket av min tid går därför åt till att rita upp hur lösningar i slutändan kan tänkas se ut : Vem gör vad på mötet? Nytt förberedelsemöte inför eftermiddagens kundmöten. Vi synkar oss inför mötet och lägger upp en plan och strategi. Här i Linköping delar vi rum två och två. Jag sitter ihop med en av säljarna. Vi har försökt sprida ut säljarna i lokalen. Det fungerar inte att de sitter ihop, de snackar för mycket, säger Lindé och skrattar : Indisk lunch Linköpingskontoret ligger mitt på stadens restauranggata, men trots det digra utbudet har Proact-gänget en given favorit. Vi brukar gå lite tidigare för att slippa ruschen. Det är rätt skönt att bara kunna knalla ut på gatan och ta första bästa, även om vi i och för sig brukar hamna på den indiska restaurangen Yogi : På väg till första kundmötet Dagens första kundmöte sker ute på ett IT-företag, en kortare bilfärd från kontoret. I bilen snackar jag och säljaren ihop oss om det sista inför mötet. Jag tycker om att köra bil, så jag kör alltid. Det blir bäst så. 10 storage. Proact nr

11 EN DAG MED MATS LINDÉ 12.10: Kritiskt läge hos kund I bilen ringer Mats telefon. En kund har upptäckt att en backup-disk är på väg att bli full. Det kommer få konsekvenser för deras databaser som kommer att stanna när loggarna inte kan backas upp. Mats och säljaren vänder bilen och åker tillbaka till kontoret. I Proacts lab- och demomiljö demonterar de en diskhylla och kör ut den till kunden. Det viktigaste är att snabbt få dit utrustning och att vi hjälper kunden säkerställa driften så att inte någon kritisk data riskerar att gå förlorad. Oftast har vi diskar på våra lokala eller regionala reservlager eller i värsta fall från våra democenter och löser dessa situationer snabbt även vid en akut situation som denna. Om önskas kan kunden sedan hyra utrustningen av oss : Presentation av ny backup-lösning Efter den snabba utryckningen är Mats Lindé och säljaren återigen på väg till ITföretaget. Man träffar kundens backupansvariga, it-chef, inköpschef och en databasadministratör för att presentera en ny backup-lösning. Kunden har velat uppgradera och bygga ut sin backup-lösning och vi har haft ett flertal möten tidigare för att diskutera fram en ny mer effektiv lösning. Det är alltid en fördel för oss med långa kundsamarbeten eftersom vi hela tiden får en större och bättre insikt i deras be- hov. På det sättet kan vi bättre skräddarsy lösningar som passar just dem : I bilen mellan möten Direkt efter mötet hos kunden beger sig Mats och säljaren iväg för nästa möte. Tiden i bilen är ett ypperligt tillfälle att kunna debriefa lite direkt efter mötet. Hur resonerade kunden kring lösningen? Vad är nästa steg? 15.00: Nytt möte för att diskutera lagringslösning Dagens andra möte sker ute hos lagringsansvarig och en administratör på en kund som använt Proacts lösningar i över tio år. Kunden har en lång och trogen relation med Proact och står nu inför spännande utmaningar kring en uppgradering av sin primära lagringsmiljö. Det är ett spännande projekt. Deras system har några år på nacken och hårdvaran kan inte uppgradera tillräckligt för att kunna möta deras nya och växande behov. Vi presenterar en helt ny lagringsarkitektur som ska kunna lösa deras nuvarande problem och samtidigt vara utvecklingsbar inför framtida behov, säger Mats Lindé : I bilen igen I bilen igen efter en intensiv eftermiddag. Nu varvar vi ned lite och pratar igenom det andra mötet. Båda eftermiddagens möten ledde till affärer så det var en bra dag kan man säga, säger Mats Lindé : Tillbaka på kontoret igen PERSONFAKTA Namn: Mats Lindé Ålder: 49 Gör: Sales Engineer på Proact På Proact: Sedan 2001 Vad är det bästa med Proact: Stimulerande och utmanande arbetsuppgifter med avancerad teknik, extremt kompetenta kollegor och att vi har frihet under ansvar. Familj: Två vuxna döttrar Intressen: Jag gillar att köra motorcykel, vara i skärgården och på sjön. Sverige perfekt plats för stora datacenter Det är inte bara export av musik och mode som sätter Sverige på världskartan. Nu är även Sverige ett av de hetaste länderna att placera stora datacenter i och bland annat den sociala jätten Facebook har valt att placera sitt första europeiska datacenter i Luleå. Varför? Det klimat vi ofta klagar på passar perfekt för ett datacenter. Stora datacenter sätter stora krav på sin omgivning. Bland annat är tillgång till el och kylning två avgörande faktorer för placering av ett stort datacenter. Sveriges kalla och jämförelsevis jämna klimat gör att datacenter i denna region kan kylas med så kallad frikyla stora delar av året. Tillsammans med att Sverige har ett av Europas mest pålitliga elnät blir Sverige en optimal plats för stora fysiska datacenter. Facebooks kvadratmeter stora datacenter ligger i Luleå och servar drygt 800 miljoner användare världen över. När bygget är helt färdigställt kommer anläggningens storlek motsvara elva normalstora fotbollsplaner. storage. Proact nr

12 BACKUP Nya modeller för backup gör livet enklare Har du gjort backup? Det är en fråga som har funnits med i IT-världen sedan datorns födelse. Trots enorm teknisk utveckling är det dock många företag som fortfarande förlitar sig helt på äldre lösningar med enbart gamla bandrobotar. Backup ligger på mångas läppar och säkerligen något som snurrar i huvudet när många driftsansvariga lägger sig om kvällen. Rädslan för att förlora data har vuxit sig starkare i takt med att många företag har blivit varse om informationens sanna värde för verksamheten. Tanken på ett större datahaveri är skrämmande för många verksamheter. Vad händer med ditt företag om all data skulle gå förlorad? När företagen inser att deras data är tätt sammankopplad med kärnverksamheten blir de väldigt måna om att skydda den. Dessutom handlar säker backup i dag lika mycket om att göra data tillgänglig när den verkligen behövs utan ledtid, säger Rob Worall, ansvarig för Proacts Managed Cloud Services i Södra Sverige. Växande molntäcke Nya säkerhetsutmaningar för företagen kräver ny säkerhetsteknik. Enligt Gartner sker en snabb ökning av säkerhetsprodukter i molnet, en trend som håller i sig. Analysföretaget pekar på att molnbaserad säkerhet kommer att växa till ett värde globalt av nästan 27 miljarder kronor år Samma utveckling ser Proact för backup i nya leveransmodeller. I dag finns alla möjligheter i världen att skapa en säker lagrings- och backupplattform precis enligt företagets önskemål och krav. Verksamheter kan antingen ha en fysisk backupsite, lägga ut drift och hantering som en tjänst eller välja en kombination av de två. Det viktigaste är att det finns backup, säger Worrall. Som vanligt är det konsumenter som snabbast tagit till sig de nya teknikerna på marknaden. En rapport från Gartner pekar på att en tredjedel av konsumenternas digitala material kommer att säkras upp i molnet låg denna siffra på endast sju procent. På hemmaplan har de flesta förstått att det inte är säkert att spara familjefoton och andra ovärderliga och oersättliga doku ment endast på en plats. De flesta har antingen en separat hårddisk eller som nu på senare tid, vänt sig till moln tjänster för att lagra sin information. Allt fler företag ser nu denna enkla logik och börjar titta på nya modeller för att säkra upp data. Gamla backup-lösningar på väg ut Fortfarande håller de gamla bandrobotarna ett starkt grepp om företagens kritiska data. Gartner menar att var fjärde bolag har bandrobotar som primär lösning för backup. 56 procent av företag har kvar bandroboten någonstans i infrastrukturen. Samtidigt ser över 90 procent av företagen möjligheterna att byta ut gammal utrustning. I dag finns alla möjligheter i världen att skapa en säker lagrings- och backupplattform Nu börjar det hända saker. Som jag sa tidigare så är möjligheterna oändliga att få en effektivare, säkrare och skräddarsydd lagrings- och backupinfrastruktur. Att ha primärlagring och backup på en och samma plats i en fysisk hall är en väldigt riskabel strategi. Brinner exempelvis huset 12 storage. Proact nr

13 BACKUP ned till grunden är din backup-lösning inte mycket till hjälp. De nya möjligheterna med bland annat backup i molnet kan göra livet enklare för många företag, säger Worrall. Jag kan inte nog peka på vikten av ett bra SLA, eller tjänsteavtal, när en verksamhet ska köpa lagring, backup eller infrastruktur som tjänst. Backup som tjänst Att ta backup och återställa data är en affärs kritisk process för företag idag. Ofta är det också väldigt kostsamt, omständligt och svårhanterligt. Proacts Backup as a Service (BaaS) erbjuder företag möjligheten att lägga ut sin backup till Proact och på så sätt förenkla och effektivisera sin IT-drift. Alla företag är olika, med olika behov och krav och vår tjänst skräddarsys därefter. Genom att låta oss hantera företagets backup kan IT-personalen lägga tid på andra affärskritiska IT-tjänster. Vi tar över ansvaret för att uppbackning av data inte stör den dagliga verksamheten. Företagen får inte bara säker och effektiv backup av data. Modellen är väldigt kostnadseffektiv där företaget endast betalar för användning, säger Worrall och fortsätter: Jag brukar likna det vid att köpa bensin till bilen. Få köper bensin för ett år framåt då det är omöjligt att förutspå hur mycket du ska köra. Likadant är det med backup. Med backup som tjänst får du exakt den kapacitet och det utrymme du behöver när du behöver det! Välj rätt moln och rätt molnleverantör Även om molnet har många fördelar och styrkor, speciellt kopplat till backup och katastrofsäkring av kritisk data, lyfter Rob Worrall ett varningens finger. Jag kan inte nog peka på vikten av ett bra SLA, eller tjänsteavtal, när en verksamhet ska köpa lagring, backup eller infrastruktur som tjänst. Det är enkelt att ta beslutet att outsourca drift och hantering av data. Det är inte lika enkelt att hantera situationen om molnleverantören exempelvis skulle gå i konkurs. Vad händer med din data då?, säger Worrall och fortsätter: En leverantör har alltid ett begränsat ansvar. Därför är det viktigt att få ett vattentätt avtal som säkerställer var din infor mation finns och hur snabbt den ska återställas. På Proact tar vi ett stort ansvar i att guida våra kunder rätt i detta. Vi ser till att din information finns tillgänglig där du vill, när du vill. Se vår backup-film på eller scanna QR-koden nedan. storage. Proact nr

14 netapp om datacentret Den validerade infrastrukturen tar över Max Leissner FlexPod är NetApps och Ciscos plattform, eller ritning, för det moderna datacentret. Lagring-, nätverk- och serverkomponenter integreras i en enhetlig och flexibel arkitektur. När Flexpod lanserades 2010 fyllde lösningen ett gap i marknaden och framgångssagan var ett faktum. I dag finns den förvaliderade FlexPodartiktekturen på plats i över 2500 företags data center över hela världen. Vi frågade Max Leissner, Technical Manager på NetApp varför FlexPod-modellen är så framgångsrik. Vi hann även nysta lite i NetApps syn på framtidens datacenter. Våra och Proacts kunder strävar hela tiden mot att bli effektivare i sin ITleverans. De vill leverera kvantitet i form av kapacitet, prestanda och funktionalitet. Samtidigt som behovet av kvalitet i ekonomi, leveranstid och risk är minst lika viktigt, säger Leissner och fortsätter: Många kunder bygger infrastruktur för deras specifika behov och investera i IT-komponenter i lösvikt. Andra investerar i lösningar från en och samma leverantör. Med FlexPod kan kunderna dra nytta av fördelarna från båda dessa sidor i en flexibel lösning. Tacklar kundernas utmaningar Enligt Max Leissner löser FlexPod och den validerade infrastrukturen tre stora utmaningar för kunderna. Företagen kämpar med huruvida infrastrukturen klarar av att leverera kapaci tet och prestanda utifrån verksametens krav och önskemål. Vi brukar då prata i ter- mer av risk, effektivitet och tid. FlexPodarkitekturen skapar möjligheter att bemöta dessa utmaningar med automation och flexibilitet. Både ekonomi och effektivitet i standardisering och förvalidering Utöver ökad effektivitet och flexibilitet i infrastrukturen ger konsolidering och virtualisering ekonomiska fördelar. Undersökningsföretaget Forrester pekar exempelvis på att en verksamhet med använ dare kan spara så mycket som fem miljoner kronor över tre år i en standardiserad virtualiserad miljö, så som FlexPod, jämfört med en traditionell IT-miljö. Konsolidering av infrastrukturen med server- och lagringsvirtualisering kan ge stora ekonomiska och operationella fördelar jämfört med det traditionella datacentret. Den största vinsten är dock i tid och reducerad risk. Med en väl definierad plattform, automatiseringslösningar för att leverera IT som tjänst, färre komponenter och mindre drift och underhåll kan företag få en stor ekonomisk uppsida. Datacenter som definieras av mjukvara NetApp följer noggrant både teknisk och ekonomisk utveckling för att kunna hålla sig i framkant. I den nära framtiden är trenden tydlig. På kort sikt så är automation den stora trenden. Vi har pratat om detta en längre tid men nu börjar vi se hur kunder går från ord till handling. Automationstekniker så som Cloupia men även lösningar från VMware och Microsoft börjar användas mer och mer i alla typer av verksamheter, säger Leissner. Under 2013 har konceptet Software Defined Datacenter bubblat på marknaden, något som NetApp tror starkt på inför framtiden. I ett större perspektiv så handlar utveck lingen kring FlexPod om att möjliggöra mer flexibilitet på kortare tid. Utvecklingen mot så kallat Software Defined Datacenter är tydlig. På server- och nätsidan ligger exempelvis redan Cisco långt framme, säger Leissner och fortsätter: På NetApp handlar detta tänk om tre saker: virtualiserade lagringstjänster, det vill säga att dela ut lagring baserat på SLA, större flexibilitet kring hårdvaruplattform. Och sist, men inte minst, ser vi allt mer självbetjäning från applikationer. NetApp har redan tagit stora kliv mot detta i och med Clustered Data ONTAP, något som möter framtidens krav på datacentret. En FlexPod består av ONTAP-baserad lagring från NetApp, UCS-servrar Nexus-nätverk från Cisco 14 storage. Proact nr

15 Partnernytt Riverbed EX både virtualisering och WAN-optimering Konsolidering av enheter i datacentret som servrar och lagring kan ge stora fördelar. Men samtidigt riskerar man sämre svarstider och latency om många gör anspråk på kapacitet. Det kan Riverbed med sin EX-serie, en kombinerad lösning för virtualisering och WAN-optimering, råda bot på. Med Riverbed EX kan man köra en virtualiserad lösning på ett enskilt kontor, utan att ha fysiska servar på plats. Det minskar både kostnader och administration. Tillsammans med Riverbed Granite kan lagring centraliseras till datacentret, men fortfarande ge känslan av att informationen lagras lokalt. Detta tack vare att de virtualiserade applikationerna körs på lokalkontoret medan informationen lagras centralt. Det bästa av två världar med Cisco Nexus 1000V InterCloud Enligt Forrester Research planerar vart annat företag att gå över till en hybridmodell inom tre år. En hybrid modell kräver enkel och säker integration mellan de fysiska systemen i datacentret och med den offentliga molnleverantören. Nya Cisco Nexus 1000v InterCloud erbjuder just detta. Med en virtuell switch ger Cisco Nexus 1000v InterCLoud en säker koppling mellan det fysiska datacentret och molnet. Den nya lösningen innehåller även vpath som styr trafik till virtuella säkerhetsnoder och andra applikationstjänster i det offentliga molnet. Lösningen omfattar också 3.0-releasen av Cisco Virtual Network Management Center en gemensam kontrollpanel för den hybrida miljön. Skalbar och flexibel lagring med NetApps kluster NetApp Cluster-Mode förenklar hanteringen av den virtualiserade lagringsplattformen. Genom att, i kluster, skapa virtuella noder och kontrollenheter som är enkla att flytta runt, spränger man gränserna för vad traditionella lagringsmiljöer kan erbjuda. En virtualiserad lagringsmiljö erbjuder enorma vinster i både skalbarhet och flexibilitet. Genom att skala ut, snarare än upp, slipper man tung och tidskrävande migrering av data mellan olika lagringsenheter. NetApp Cluster Mode skyddar dessutom den initiala hårdvaruinvesteringen eftersom man i samma kluster kan ha enheter av en mängd olika typer. VMware vcloud Suite nyckeln till ett mjukvaru definerat datacenter Kraven på företags IT-verksamhet heter ökad snabbhet, flexibilitet, säkerhet och kostnadsreducering. Svaret heter Software Defined Datacenter och där är VMwares vcloud Suite en av de viktigaste grundstenarna. VMwares vcloud Suite är en komplett och integrerad lösning för att bygga, driva och administrera en molnbaserad IT-infrastruktur. Genom att virtualisera och skapa pooler av tre av de viktigaste kompo nenterna i datacentret (servrar, lagring och nätverk) skapas det mjukvarudefinerade datacentret. Resultatet är ett datacenter optimerat för molnet. Cloupia erbjuder orkestrering av datacentret Cloupia knyter ihop datacenter-säcken genom att erbjuda self service för provisionering av virtuella miljöer med Converged Infratsructure Management. Lösningen för det konvergerade datacentret finns för såväl ExpressPod och FlexPod som VSPEX och Vblock. Fördelarna med en orkestrering av datacentret är många. Med ett enda gränssnitt kan en komplex infrastruktur vara driftfärdig på bara ett par timmar genom effktiv provisionering av den konvergerade stacken. Integration med lagring, switchar, servers samt hypervisors ger en effektiv hantering av allt från LUNs till VLAN och virtuella maskiner. Resultatet? Minskade driftskostnader, kortare uppstartstider samt effektivare omfördelning av IT-resurserna. Bull fortsätter jakten på ökad prestanda och kraft Tidigare i maj presenterade Bull, tillverkarna av x86-monstret Bullion, världens snabbaste Enterprise x86-server en konfigurering av VSPEX byggd på Bullion, Brocade och EMC VNX på EMC World i Las Vegas. Bull har dessutom för Bullion nyligen annonserat stöd för Red Hat Enterprise Linux samt Red Hat Enterprise Virtualisation. Bull har även nyligen förnyat sin Power-arkitektur med Power7+ och högre klockfrekvenser. Uppgradering ger ännu högre prestanda på AIX-servrarna Escala Power7. EMC lanserar ViPR I maj lanserade EMC sin ViPR världens första Software Defined lagringsplattform. Det var under EMC World i Las Vegas som de stora nyheterna presenterades. Med EMC ViPR kan verksamheter få en enhetlig, högt auto ma tiserad och tjänstefierad hantering av kritisk lagringsinfrastruk tur och dess datakällor. EMC ViPR är den enda lösningen på marknaden som stödjer IT-tjänster i en heterogen lagningsmiljö, säger Amitabh Srivastava, President, Advanced Software Division, EMC. EMC ViPR ger IT-avdelningar möjlighet att succesivt flytta sin verksamhet mot en operativ modell av högt automatiserade och skalbara datacenter, som tillåter snabb utbyggnad, skalbarhet och effektiv hantering. storage. Proact nr

16 4 dagar... 4 orter... över 50 seminarier... Årets hetaste IT-event! Inspireras av marknadens ledande leverantörer och experter under en fullspäckad dag med nyheter, seminarier, erfarenhetsutbyte och mingel. Proact Summit 2013 vänder sig främst till strategiska, tekniska och ekonomiska beslutsfattare som hanterar frågor kring IT. Säkra din plats redan idag via Stockholm 26 September Malmö 08 Oktober Göteborg 10 Oktober Sundsvall 24 Oktober Se vad besökarna sa om förra Proact Summit Filmen finns även på vår youtubekanal Proact SE Läs mer på

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier?

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier? KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2013 Nummer 2 så blir den nya e-legitimationen 2013 Nummer 3 kan ensamhet botas med sociala medier? Inför höstkonferensen:

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra?

Skapa goda förutsättningar. med ett strukturerat arbetssätt FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER. Mycket att göra? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Mycket att göra? Nr 3 OKTOBER 2013 FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT & ORGANISATIONER Missa inte LYCKAS I PROJEKTET Magnus Mähring

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

När vården blir IT. Forskningsrapport 2014/8. En underlagsrapport till ehälsokommittén. Anders Ekholm Drasko Markovic

När vården blir IT. Forskningsrapport 2014/8. En underlagsrapport till ehälsokommittén. Anders Ekholm Drasko Markovic När vården blir IT En underlagsrapport till ehälsokommittén Forskningsrapport 2014/8 Anders Ekholm Drasko Markovic När vården blir IT När vården blir IT. En underlagsrapport till ehälsokommittén. Anders

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer