SAMMANSTÄLLNING BEHOVSLISTA SICAHT BEHOV FRÅN IVA, FRISKA ÄLDRE, HMC, MEDICINKLINIKEN, NEUROFÖRBUNDET, HANDELSTRÄDGÅRDEN SAMT BEHOVSSCANNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANSTÄLLNING BEHOVSLISTA SICAHT 2013-2015 BEHOV FRÅN IVA, FRISKA ÄLDRE, HMC, MEDICINKLINIKEN, NEUROFÖRBUNDET, HANDELSTRÄDGÅRDEN SAMT BEHOVSSCANNING"

Transkript

1 SAMMANSTÄLLNING BEHOVSLISTA SICAHT BEHOV FRÅN IVA, FRISKA ÄLDRE, HMC, MEDICINKLINIKEN, NEUROFÖRBUNDET, HANDELSTRÄDGÅRDEN SAMT BEHOVSSCANNING BEHOV/PROBLEM KÄLLA K L Minska ljudnivån för personal och patit gerellt utan att tappa bevakningsmöjlighet Ökad stimulans för alla sinn som skapar lugn och ro Förbättra kommunikation och minska missförstånd mellan patit och personal där det finns fysiska eller språkliga hinder Delge patit information som beskriver deras vistelse för ökad kunskap och förståelse om vad de varit med om samt kunna använda information för bearbetning i efterhand. Öka möjlighet att få söka upp och få tillgång till rätt patitinformation. Få information presterad på ett visuellt sätt snarare än bara text. Undvika manuell registrering av olika mätvärd för att spara tid, minska dubbeldokumtation och öka säkerhet IVA x x x x En komplex vårdmiljö med övervakning dygnet runt. Full med medicinteknisk utrustning som piper och varnar vid fel värd eller när något annat är fel. Flera patiter i samma rum. Samma pipsignal oavsett patit IVA x x Få känna av utemiljön inomhus och uppleva andra miljöer. Patiterna ligger ofta lång tid i säng och är fast där pga alla maskiner som de har kopplade till sig. IVA x x x x Handlar om patiter som inte kan kommunicera och där det är viktigt att fånga upp oro och förstå vad patit behöver och vill ha svar på. Allt för att ge så bra behandling och omvårdnad som möjligt. IVA x x x Patiterna kan ligga nedsövda under lång tid m samtidigt ha drömmar och minn från d tid. Ibland minns de vistels som obehaglig upplevelse och ibland kommer de inte ihåg något alls. De kanske saknar tre veckor av sitt liv. Det finns manuell dagbok som personal fyller i och ibland äv anhöriga. IVA x x x x Skriver för hand i anteckningsblock, på övervakningsjournal(papper) och i journal och andra digitala system. Ofta samma information på flera ställ. Hög belastning på minnet. Inte användarvänliga system. Svårt få rätt information vid rätt tillfälle. Inte access till relevant data när och där d behövs. IVA x x x x Se ovan. Övervakningsjournal (ÖVJ) för varje dag fylls på med info under planerade tidsintervaller, främst mätvärd som blodtryck, puls, syrgas, urinmängd, feber, vikt etc. Det personal gör, ordinerar etc. dokum. på ÖVJ och förs sedan in i journal. Äv alla mätvärd. ÖVJ är mkt ctral i arbete och är speciellt framtag för IVAs behov. Ex. cykla i New York Samarbete med HMC vad finns redan och vad är på gång? Digital dagbok? Hur beskriva vårdprocess? Bilder, text, video? Sekretess? Studter Det har lagts mycket arbete på att ta fram ÖVJ så d ska bli så överskådlig och relevant som möjligt. Dock är d inte digital och kan därför inte sökas i eller kontrollera att d fylls i rätt.

2 Stöd för flexibelt och mobilt arbete över organisationsgränserna. Ha access till relevant data där patit finns och där personal arbetar Ett bra stöd för att kunna följa patits vårdprocess och undvika krockar mellan olika aktiviteter på olika avdelningar/kliniker Stöd för att snabbt kunna veta om god hygi uppfylls gällande användning av material och i fysiska miljöer. En tydlig indikation när god hygi inte uppfylls är önskvärd. Bättre stöd för att vid inköp och upphandling kunna köpa in användbara artiklar och system anpassat för verksamhet på IVA Undvika att behöva föra manuell statistik gällande utbildningar och resursplanering Digital översikt för resursplanering och ansvarsfördelning, För varje dag och team veta vem som gör vad, var och när Enklare och billigare sätt att väga sängliggande patit Kunna justera utrustning utan händer IVA x x x x IVA har läkare från andra kliniker som går rond och som bidrar med sina expertkunskaper som rådgivande konsult. Dessa bär med sig utskrivna pappersjournaler som de bläddrar igom för att kunna läsa in sig på berörda patiter. IVA x x x x När patit exempelvis ska opereras på annat ställe än där de är inskrivna. Inte krocka med alla inplanerade aktiviteter som rör omvårdnad (dusch, mat, sårvård etc.). Undvika ha för många saker samma dag. IVA x x x x Slänger material för att vara på d säkra sidan. Det används mycket förbrukningsmaterial i vård som ska vara sterilt. Handtvätt är viktigt och det finns rutiner för detta m ändå svårt att veta om det blir riktigt rt. Hade velat kunna kolla detta. IVA x x x De regelverk som finns idag hindrar detta. Viktigt med bra underlag och upphandlingsprocesser. Personal vet vad som fungerar. En produkt ska passa in i d komplexa miljö som finns med alla sladdar, maskiner, trångt om utrymme mm. IVA x x Detta görs idag äv fast det finns ett system. Problemet är att systemet inte stödjer arbetet och är svårarbetat. IVA x x Befintligt system stödjer inte detta på ett intuitivt och kelt sätt. IVA x x x Det finns idag speciella sängar med inbyggd våg m de är dyra. Vikt är viktig parameter att ha koll på gällande hur patit mår. IVA x x Vid exempelvis operation vill personal kunna styra utrustning utan händer för att kunna hålla god hygi. Finns liknande problem mellan kommun och landsting! Finns liknande problem mellan kommun och landsting(vårdplanering)! Idag följer inte process patit utan verksamhets planering. Studter? RUTIN?! Studter Studter

3 Ökad mobilitet vid övervakning av patit Kunna få rätt temperatur direkt utan att röra vattkran Idtifiera patit på ett sätt där viktig data finns tillgänglig och kan läsas in när det behövs m samtidigt kunna vara osynlig när det behövs. Förbättra kommunikation mellan personal, veta när de kan störas eller inte och varför Kunna logga patits mätvärd under längre tid så information följer patits flöde gom vård och inte blir avdelningsberode Ökad kunskap om patits sömn och kaloriintag för bättre vård IVA x x x De flesta maskiner som är kopplade till patit har sladd. Det finns vissa sladdlösa som kan användas kortare stunder m gerellt sett är det många sladdar i väg och utrymmet är trångt vid exempelvis duschning och såromläggning. IVA x x Har med hygi att göra. Kranar är källor till Finns automatiska vattkranar smitta. IVA x x x Idag används ID-band runt handled med patits namn och personnummer. Information är läslig för alla som ser d. IVA och ÖNH samt Ögonkli nik x x Idag används telefoner eller att de knackar på dörr. Det finns inget som skiljer olika ärd ifrån varandra. Vissa är mer akuta än andra m kommunikation sker på samma sätt oavsett ärdets prioritering. Läkare blir ofta störda och vid rond får övrig personal(oftast sjuksköterskor) vänta på läkar vid avbrott(när någon annan ringer och behöver expertråd). Det innebär att sjuksköterskan inte kan hjälpa sitt team som i sin tur är berode av h som resurs inne hos patit. Rond tar därför onödigt lång tid och blir full med avbrott. IVA x x x x När patit är på flera avdelningar/kliniker så loggas deras mätvärd på plats m är inte platsoberode. Vissa mätvärd kräver komplex medicintekniks utrustning medan andra kan fås via wearables som följer med patit. IVA x x x x Svårt att veta exakt hur bra de sover respektive äter. Finns produkter idag m frågan är om dessa löser behovet fullt ut. Kopplat till borttappade saker och matchning till hjälpmedel. Äv på och avd. 57 kom detta upp.

4 Förpackningar av olika slag är svåröppnade för äldre med nedsatt finmotorik och muskelsvaghet En bättre kommunikation inom huset för hyresgästerna. Skapa känsla av att inte vara sam m ändå kunna vara ifred. Friska äldre Friska äldre x x burkar och mjölkförpackningar mm. Plast är i väg. Mycket bättre om det var som på tandkrämstub plastremsa man river av x Ett siorbode för äldre som klarar sig själva utan hjälp. Har porttelefon och internet i huset. Alla har inte eller dator Ex. Jag ska iväg ut på promad. Är det någon som vill hänga med? Kunna använda sig av porttelefon? Annan digital teknik? Porttelefon har för lågt ljud. Kanske bra med ljus också? Vad händer om olycka uppstår I läghet? Hur kan vi larma? Det finns inte larm i t.ex toalett Sharon Walter på BTH har arbetat med medicinska förpackningar. Vill ha information från kommun och samhället om vart de ska vända sig för olika saker. Kontaktinformation etc. Friska äldre x x Vid 80år delas det ut ett informationsblad i samband med hembesök från äldreförvaltning. Dna bör komma mycket tidigare och helst digital. Info om vem man ska kontakta för vad. Stöd för att kunna handla varor i affär och nå dessa när man är kortväxt Problem med att alla automater utomhus bländar användar när sol lyser Vid larm om ambulans är det svårt för ambulanspersonal att komma in i hyreshus/lägheter med taglås. Friska äldre Friska äldre Friska äldre x x Idag finns det massvis med olika varor i affärerna och dessa är ofta staplade högt upp. Kortväxta eller de som sitter i rullstol. Att handla är viktig del i att känna sig självständig. En mix av att handla hemma och att handla i affär. Svårt att se vad det står. Tar lång tid att göra sitt ärde. Osäker om det blir rätt. x Hur larma 112? Svårt för ambulans att komma in eftersom ytterdörrarna är låsta och lägheterna med. Någon måste alltid öppna. Lås hanteras med taggar. Om ambulans inte får någon som öppnar så ringer de brandkår som får bryta sig in vid akuta fall. Tillgänglighetsaspekt viktig! Vad gäller för detta? Behöver jag klämma och känna på alla varor eller räcker det att jag vet vilka som finns för att sedan få tag på de jag valt ut? Tillgänglighetsaspekt viktig! Är detta ett problem för fler hus? Prata med ambulans hur de upplever det? Hantverkarkoder - säkerhet

5 Stöd för att hålla koll på artiklar (hjälpmedel) utan individmärkning Underlätta för anhörig att veta hur hjälpmedel ska lämnas tillbaka Få ett komplett underlag till sittutredning som inte tar för lång tid att fylla i tillsammans med patit. Minska onödig tid vid sittutredning. Minska risk för lidande och onödiga kostnader kopplade till trycksår som uppstår vid långvarigt sittande eller liggande Möjlighet att specialanpassa olika hjälpmedels styrsystem till specifik användares önskemål och förutsättningar. Minska antalet fjärrkontroller/styrsystem att hålla koll på och istället få som passar till flera hjälpmedel HMC x x x x Bara vissa hjälpmedel är individmärkta. Det är flera hundra olika hjälpmedel som HMC ska hantera. HMC(Hjälpmedelscter) tillhör landstinget m hanterar äv kommun förskrivning av hjälpmedel som ska ut till brukar eller hämtas/lämnas tillbaka. HMC x x x När någon brukare avlider ska befintliga hjälpmedel lämnas tillbaka. Det behövs bättre kommunikation och rutiner för hur detta ska gå till som de närståde får kännedom om. HMC x x x x Idag blir det fel ibland och då måste brukar komma in gång till, vilket många gånger är stor påfrestning för brukar. Brukar ska fylla i vissa delar och HMC andra i utredning. Undvika att få fel vinklar i underlaget vid sittutredning. Idag används det pappersblankett för detta. HMC x x x Det finns utrustning som kan mäta tryck m då måste brukar komma in till HMC och mätning sker bara just då, inte över tid som önskvärt. Vill kunna mäta tryck innan det blir skada, i förebyggande syfte. HMC x x x Idag har varje hjälpmedel sin eg design och sitt eget styrsystem. Det finns produkter på marknad som kan mäta m frågan är hur mätvärd tas om hand för att mäta tryck över tid. Sårregistret. Äv inom Neuro.

6 Minimera risk att ett hjälpmedel ska gå sönder eller att risk för skada uppstår i samband med att brukare får ett nytt hjälpmedel och ska lära sig använda det. Minska tid det tar för brukar att lära sig hantera sitt hjälpmedel Att säkert veta om larm i hemmet fungerar, minimera olyckor Att personer med nedsatt hörsel eller syn, i hemmet, ska kunna veta vem som är på andra sidan dörr när någon ringer på. Minska spring i onödan och dubbeldokumtation vid användning av verksamhetssystem. Kunna avregistrera ett hjälpmedel på plats där det finns och inte behöva göra det i efterhand Ha access till digitalt verksamhetsstöd utanför HMC HMC x x x Det händer idag att hjälpmedel går sönder och att brukar skadar sig för att de inte vet hur hjälpmedlet ska användas på bästa sätt. Det kan ta lång tid att lära sig hantera ett nytt hjälpmedel och ofta behövs det experthjälp från sjukgymnast, arbetsterapeut eller tekniker. HMC x x Idag är det först när larmet används och det visar sig att det inte fungerar som brukar får vetskap om detta. Då kanske skadan redan är skedd. Behöver veta detta tidigare. Handlar om trygghetslarm. HMC x x De kanske äv sitter i rullstol och har svårt att ta sig fram till dörr. Handlar om säkerhetsrisk och oro att inte veta. HMC x x x Handlar om att spara tid, få bättre kvalitetssäkring, högre servicegrad, kortare ledtid och ökad sekretess. Personal arbetar både inne på HMC m mest utanför i brukars hemmiljö. Befintligt system är inte användbart och stödjer inte arbetsprocess. Äv inom Neuro Heartbeat Mobil access är till viss del löst via VPN och bärbar dator. Testar just nu ny produkt (Platta och bärbar i ett) Undvika att rullstolar spänns sönder vid resa med färdtjänst Mer rättvis fördelning av hjälpmedel nationellt HMC x x x Finns markeringar och instruktioner hur de ska spännas fast m ändå utförs det på felaktigt sätt. Behöver varna på något sätt innan det går sönder. HMC x x x x Idag är det upp till varje landsting att bestämma vilka hjälpmedel som kan erbjudas till brukar. Det innebär att utbudet ser olika ut berode på var man bor. Ssorer?

7 Förbättra kommunikation mellan de som är förskrivare(ute hos brukar) och beställare(inne på HMC) av hjälpmedel. Öka möjlighet att förstå problem ute hos brukar gällande miljö, kontext och speciella förutsättningar. (Minska tid och missförstånd, extra arbete, onödig kostnad vid felaktiga inköp etc.) Samma gäller för kommunikation mellan förskrivare och brukare, vid ex. träningsinstruktioner eller hur ett hjälpmedel ska användas. HMC x x x x Det är lätt att det blir missförstånd eftersom alla inte är på plats och kan se miljön och behovet. De får försöka förklara för varandra hur det ser ut istället för att visa. Idag skickas det inte någon digital media utan det används streckgubbar på pappersutskrift eller muntliga instruktioner på plats. Skickar alltid med bruksanvisning m dna är ibland svårtolkad och för gerell. Liknande behov har uppkommit via behovsscanning! I Jönköping har de testat att använda digital teknik för detta vilket visat sig fungera bra. Gjordes i form av ett projekt. Minimera dubbeldokumtation, fel och behålla överblick för Arbetslista/MEWS-mätning. Kunna söka upp relevant information och underlätta för minnet. Bättre logistik och betalningsmöjligheter vid användning av färdtjänst. klinik klinik x x x 23 vårdplatser, svårt sjuka, usk och ssk Fyra specialiteter: Diabetes, Njursjukdomar, Lungsjukdomar och Palliativ vård Utöver detta: lungdagavdelning med 2 ssk Registrerar i arbetslistan varje gång någon mätning görs. Arbetslista/MEWS-mätning är idag manuell på papper och alla värd skrivs in för hand, för varje patit. Dessa är placerade ute i korridor och används av all personal i teamet för viss specialitet, ex. diabetes. Alla som går förbi kan läsa i dna, äv besökare. Mätvärd är till för att hålla koll på hur patiterna mår och som underlag till rond. x x x Personal ringer och bokar taxi vid utskrivning från klinik. Vet inte exakt när färdtjänst kommer. Personal följer patit och Patit får ofta vänta vid upphämtningsstället pga att färdtjänst är försad. Måste ha kontanter, annars dyrare. Samma problem har kommit fram i behovsscanning!!

8 Enklare sätt att väga patit Ett digitalt stöd för Dryckesoch DRUM-mätning klinik klinik x x x x Idag har de utöver dyra sängar med inbyggd våg, vågstol. D är otymplig och det krävs stor ansträngning att sitta upp och vägas. Dessutom är det viktigt att tyngdpunkt blir rätt och att patit sitter still för att få rätt värde. Kan inte få vikt direkt i journal utan skriver ned d för hand först. x x x Måste hålla koll på hur mycket patit dricker och urinerar för rätt vätskebalans. Kopplat till kost, specialkost(ex diabetes) Övervätskade patiter = koll på maxvolym Är i form av papper idag och dessa fylls i av både personal, patit och närståde. Papper tappas bort. Glömmer byta ut. Räknar ut värd för hand och har ing statistik eller sökbar information. Kopplat till liknande behov på IVA Detta såg vi på IVA, med. Samma problem har kommit fram i behovsscanning!! Avlasta minnet och se till att all personal har rätt information vid rätt tillfälle och tillgång till samma information. klinik x x x Idag används Fickblock som stöd för minnet Informationsöverföring mellan personal och till patit och anhörig viktig. All personal har ett eget anteckningsblock i fickan. Kan inte klara sitt arbete utan det. Svårt hålla allt i huvudet. Skriver ned ny medicin, utskrivningstider, remisser som ska skickas, beställningar, rondbeslut etc. Använder mediering för att komma ihåg saker. Blocket är lättillgängligt och användbart. Dubbeldokumtation. Information i block är inte sökbar eller tillgänglig för alla. Kopierar ibland sina anteckningar och ger till andra. Detta såg vi på IVA och med. Stöd för verksamhetsförlagd utbildning och handledning klinik x x X (Studter) Praktik i verksamhet del av sjuksköterskeutbildning. Studter använder också Fickblock som stöd för minnet. Många nya begrepp och medicinska termer ska läras in. Har idag dessa uppskrivna för hand. Ska både lyssna på dialog och förstå d. Behöver stöd i inlärningsprocess. Kan äv ha dialog med andra studter.

9 Bättre överblick och stöd för schemaläggning Bättre PM-process & rutiner för olika viktiga dokumt/riktlinjer. Ökad access till PM och lättare att söka upp relevant PM vid behov. Minimera tid det tar att hålla koll på narkotiska preparat utan att tappa säkerhet. Ökad sekretess kring idtifiering av patit Enkelt kunna idtifiera vem som äger vad. klinik klinik klinik klinik klinik x x x Personal lägger önskescheman. Använder papper idag för att rita upp schema för att få bra resursfördelning och bra överblick. Schema finns både i schemasystemet och på papper. Papper ger bättre överblick m nackdel är att d inte är digital. Kortkommando saknas i det befinliga systemet. Svårarbetat system och därför bir det dubbelarbete. x x Alla PM finns idag i databas på intranätet m svåra att söka upp. Svårt att få tag på rätt version. Borde finnas vid rond och nära där arbete utförs. Vet inte om ett PM är d saste version och att det fortfarande gäller. Förutom PM används telefonlistor, beredningslistor etc. dessa är pappersutskrifter, placerade på olika ställ på avdelning, oftast i personalrummet(sjuksköterskeexpedition) Hur veta att dessa är d saste version och att de fortfarande gäller? x x Måste räkna om antalet i burk varje gång de tar ut tablett. Görs idag manuellt och antalet fylls sedan i på pappersblankett i särskild pärm & signeras Tar lång tid att räkna narkotika preparat Risk att räkna fel. Det är apoteket som ansvarar för beställning och påfyllning av all medicin. x x x Integritet alla kan se namn och personnummer Delar rum - hör sekretessbelagd information om grann. ID-etiketter klistras på papper(remisser, läkemedelslistor, journaler ) x x x Hålla koll på personliga ägodelar måste märka ut idag Ringer och efterfrågar kvarglömda saker som glasögon eller kryckkäppar etc. Såg liknande problem på m där får de nu ett nytt system som underlättar schemaläggning och tar bort det manuella. Finns bland annat i Danmark ett digitala stöd för detta i form av app där användar lätta kan hitta aktuellt PM. Detta visas då i smartphone eller på läsplatta eller dator. Narkotiska preparat räknas på alla avdelningar. Liknande som för IVA Detta behov har de äv på Omvårdnadsbodet i Lyckeby. DNA-markörer?

10 Bättre sätt att mäta musklernas respons vid neurologisk sjukdom. Minimera väntetid och minska d krävande insats från patit. Neurof. x x x Är idag komplicerad process. Måste göras av specialist som kräver att patit åker in till sjukhuset vid ett i förväg inbokat besök. Lång väntetid och kan inte göras ofta inte följa utveckling. Utrustning är dyr och finns bara på sjukhuset. Hellre användas i hemmet. Konsumtprodukt? Hjälp att hitta rätt väg, restaurang, toalett, affär etc. och att undvika lokala hinder och omvägar för person med behov av funktionsstöd. Snabbare kunna diagnostisera polyneuropati. Ökat diagnosstöd och hjälp att få tag på relevant information. Inte köra på saker med elrullstol och att kunna komma ut på eg hand utan att själv kunna se. Undvika skador på sig själv eller omgivning orsakade av elrullstol. Neurof. x x Tillgänglighetsguide finns idag på nätet m inte som app eller liknande stöd att använda direkt när det behövs. Det går inte att få stöd och guidning baserat på där du är eller dit du ska. Vill kunna planera m också vara spontan. Användare önskar ökad kunskap och access till information samt möjlighet till att ge feedback för att undvika att samma misstag ska ske ig eller för att ge tips till andra. Måste vara lokalt anpassad Neurof. x x x Idag tar det lång tid att få dna diagnos. Behöver mäta försämring över tid. Hjälp tidigt Kunna mäta att man blir sämre. Statistik över tid. Mäta balans, muskelstyrka etc Neurof. x Hitta rätt information Få diagnos tidigare Vara förberedd Ökat Patitfokus Hjälp att formulera din situation så att profession förstår. Annat än text Kunna ta hjälp av andras erfarheter och koppla det till min eg. Neurof. x En person med MS och svår synskada vill kunna komma ut utan assistans från annan person. Kan inte det idag utan är berode av andra. Kommer sällan utomhus. Vill kunna komma ut oftare på eg hand. Saknar frihetskänslan och att få bestämma själv. Önskar feedback från rullstol hur d ska styras. Blir idag olyckor pga att elrullstolar är svåra att styra. Finns digitala tillgänglighetsguider i andra städer m eftersom d måste vara lokalt anpassad krävs det lokal kunskap. Gäller för alla slags funktionsnedsättningar. Behov från flera personer med olika funktionsnedsättningar. Inte bara för synskadade. Samarbete med HMC

11 Att som gravt synskadad kunna se sin eg spegelbild och samtidigt kunna välja vilk del av ansiktet som ska visas samt hur nära. En sittdyna som inte ger trycksår eller behöver pumpas upp. Neurof. x En person i rullstol som bara kan se lit Empowermt. tårtbit av sitt ansikte vill kunna göra saker på eg hand. Se sitt eget ansikte. Kunna raka sig själv etc. Vill kunna välja ut vad som ska visas samt välja var detta ska vara möjligt att göra, exempelvis i badrummet, i hall etc. Handlar om att klara av saker på eg hand. Neurof. x x x Existerande sittdynor ger trycksår om de inte har rätt lufttryck. Om de inte används rätt, dvs. person lutar sig mycket åt ett håll, då går sittdynan sönder. Blir berode av hjälp från andra. Enklare stöd för kommunikation för personer utan tal som använder sig av symboler och har försämrad finmotorik. Person- och kontextanpassad. Ett säkert system för att hålla koll(signera och bocka av) på att medicin deltas ut och tagits hos person som bor hemma och har personlig assists. Lättare för funktionsnedsatta att kunna ta buss när de vill Hemtjänstpersonal: -gör inget annat än att åker runt och pumpar upp dynor Neurof. x x x Idag finns det BLISS-kartor för kommunikation med symboler(är internationell). Dessa finns både som stora inplastade ark i a3-format, att ha framför sig, och i digital version(rolltalk). Problemet är att det inplastade inte har någon talsyntes och är svår att uppdatera/ändra. D digitala saknas däremot möjlighet till överblick/helhet. Person vi följde hade ett så kallat elfte finger som användes som stöd åt hand för att kunna peka på symbolerna. Tar lång tid att lära sig använda nya komm. Hjälpmedel. Ett lärande system Neurof. x x x Viktigt med kommunikation mellan assistterna, närståde och patit/brukare. Idag skriva medicinering upp på manuell lista med datum och tider. Inte säkert, ing statistik. Neurof. x x Finns idag alldeles för få platser anpassade för rullstolar och dessa är ofta upptagna av andra, barnvagnar, rullatorer, cyklar etc. Om resa ska göras måste d planeras med god marginal eftersom det ofta händer att det är fullt på buss och person måste vänta på nästa. Vill kunna boka, eller iaf se om det finns plats kvar. Samma problem har kommit fram i behovsscanning!! HANDI finns idag m d lösning ligger efter i utveckling. Samarbete med HMC behövs för detta. Det är de som förmedlar hjälpmedel som kommun eller landstinget förskriver till brukare. Privata marknad kan äv vara aktuell. Det är kommuns ansvar att medicin signerats. I Blekinge är det kommun som har hand om hemsjukvård.

12 Stöd för att veta när ett krampanfall ska inträffa, framförallt på natt när person med krampanfall sover Hjälp att hålla lagom kroppstemperatur på natt Säkert och tillförlitligt trygghetslarm Stöd för att alltid ha laddade batterier till alla hjälpmedel och hitta rätt fjärrkontroll. Neurof. x x x Idag krävs det att någon lyssnar in när krampanfall inträffar för att snabbt som ögat hjälpa d drabbade. Blir osäkerhet och det krävs att någon övervakar och är vak hela natt. Neurof. x x x En person som har svårt att hålla både värme och kyla behövde hjälp av personal för att lägga på fler täck när det bev för kallt och öpna och svalka rummet när det blev för varmt. Detta kunde variera flera gånger per natt. Neurof. x x x Det befintliga trygghetslarmet är digitalt m fungerar inte bra. Ibland är det svårt att höra vad de som tagit emot larmet säger. Det är svårt att veta om larmet verklig larmat. Ibland ser trygghetslarm olika ut för dag och natt. Lätt att blanda ihop dessa och använd dem på fel tid. Neurof. x x x Det är svårt för person som har många hjälpmedel och fjärrkontroller att veta att dessa är laddade och var de är Det var flera som berättade om att de digitala trygghetslarm inte fungerade bra och att de upplevda otrygghet. Minnesstöd för personal. Veta vad som är gjort och inte, när och av vem x x Personal: -Man har så mycket i huvudet hela tid Idag finns det flera olika manuella listor uppsatta för att bocka av och signera att saker blir gjorda, när och av vem. Personal dokumterar äv samma sak i verksamhetssystemet. Det medför att det blir dubbeldokumtation. De använder förutom checklistor på papper äv ibland anteckningsblock som kom ihåg. Checklistorna är till för att hålla koll på duschning, städning medicinering, måltider etc. Dessa sitter ofta placerade nära köket som är naturlig samlingsplats där alla kan se. Datorerna finns ute i korridor i ett särskilt kontorsrum för personal. Det saknas helhetsbild. Vikarier har inte alltid access till systemet så checklistorna ett sätt för dem att ha koll. Samma behov kom fram i behovsscanning och på IVA och medicinklinik.

13 Ett digitalt stöd för dryckesoch näringsregistrering x x x Idag används pappersformulär för att fylla i vad de bode har druckit och ätit. De får räkna ut total manuellt och har ing statistik över tid. Viktigt hålla koll vid ex. grav hjärtsvikt, diabetes. D data som fylls i är inte sökbar och brister i validering över vem som fyllt i. Vad betyder ett glas saft? De bode har egna kylskåp och därför är det svårt med överblick. Ibland sker det äv andra mätningar under tidsperiod, exempelvis blodtryck, blodsocker. Liknande behov som på IVA och avdelning 57. Samma problem har kommit fram i behovsscanning!! Påminnelse när medicin ska ges kopplat till växlande rutiner Ökad säkerhet kring signering av medicin All information på ett ställe som är tillgänglig och sökbar x x Eftersom de bode själva väljer när måltider som t.ex. frukost ska intas kan man inte använda sig av konvtionella medicintider ( osv). Av d anledning har man på vissa avdelningar extra lista (Mediering och Dubbeldokumtation) i köket där man markerar att medicin är tag, förutom att man också signerar i medicinpärm i d bodes läghet. Personal önskade att de kunde få påminnelser när det var dags för nästa dos och att de kunde signera digitalt, när och att, medicin var utdelad. x x I medicinpärm på rumm signeras varje utdelad dos manuellt idag av personal. Det finns problem med att manuellt signera eftersom det kan glömmas bort och bli fel. En digital signering kan påminna och dubbelkolla att signering är gjord samt sparas och synliggöras på flera sätt. Som ansvarig sjuksköterska eller närståde vill man kanske också veta att medicin är signerad. Idag syns det dast i pärm på rummet. x x Information finns idag på flera ställ, informationspärm via teamledare, mötespärm t.ex. från APT, rapportpärm överlämning mellan pass, Bokningsjournal - dagliga kom ihåg mm. Utöver dessa finns det information i system och det sprids äv mycket muntligt. Viktigt att det inte blir pryl till att bära med sig eftersom de redan har telefon, d digitala pnan, nycklar, vanliga pnor och block mm.

14 En digital pna som kan känna av alla handstilar och som inte behöver rättas i efterhand. x x Idag använder de digital pna för att dokumtera på ett speciellt papper i omvårdnadspärm inne i lägheterna vad som händer varje dag, vilk omvårdnad som ges och vad som hänt. Är information till närståde med för de kan läsa fritt i pärm. Varje morgon tar personal pna ur laddningsstället, stämplar sitt personalkort och tar sedan med sig pnan hela dag. I slutet av dag dockas pnan och information förs över till systemet Phoniro. Upplevels av hur pnan och systemet fungerar upplevs lite olika. pnan funkar sådär, det är ofta det blir fel och d känner inte av allas handstil. Det funkar inte med stora bokstäver till exempel. När det inte funkar får man rätta och det tar mycket tid. Det da som rättas/ändras vid överföring är stavning. Phoniro fungerar bra det ger trygghet för båda parter, det är inte fritt valt arbete! Att fler levnadsberättelser kommer in och att de är fullständiga och innehåller relevant information x x Levnadsberättels eller berättels om mig används för att du som bode ska kunna berätta vem du är, vem du har varit och för att tydliggöra dina behov, önskemål, glädjeämn och sorger gom livet. Dna skrivs inte av personal utan oftast av närståde. Det är viktigt att d inte får ändras hur som helst och av vem som helst. Tyvärr finns d inte som e-tjänst utan är mall i form av pdf-fil som kan hämtas via kommuns webbplats. Levnadsberättels är viktig och därför informerar alltid personal vid ankomssamtalet att d finns och hur d används. Vi använder d mycket när vi väl får in d m tyvärr får vi sällan det och d är ofta ofullständig. Det finns många delar här som kan utökas om d blir digital; lättare att fylla i, mer sökbar, strukturerad, lättare att ändra etc. Kan användas i andra sammanhang där det är viktigt att sammanställa och kunna bevara berättels om sitt liv. Använda sig av olika typer av media, inte bara text.

15 Mer användarvänligt sätt att skapa gomförandeplan som kelt går att uppdatera, ändra, återanvända och skapa. x x Gomförandeplan(GP) är det dokumt som talar om vilk omvårdad som behövs, hur d ska utföras, av vem och när, samt vilka hjälpmedel och funktionsnedsättningar som d bode har. De har mall som de använder som underlag vid ankomstsamtal med bode och närståde m när de s ska skapa d i Procapita så ser d inte likadan ut. De får skapa ny varje gång de ska fylla i d. man får liksom själv sitta och skapa rubriker, välja vilk typ av rubrik det ska vara och bygga upp GP på nytt varje gång. Hade hellre velat ha ett formulär med checkrutor och frågor som jag bara kunde fylla i och som sedan samlades ihop till överskådlig utskriv rapport. Idag är d inte alls överskådlig. Eftersom det inte finns ett bra stöd blir arbetet med GP tidsödande och problematiskt. d fylls inte i lika ofta som d borde för d är så krånglig att hantera Dessutom blir det mycket dubbeldokumtation eftersom de först skriver i Phoniro vad som hänt m om det hänt något som leder till insats av något slag ska detta dokumteras i Procapita(verksamhetssystemet) samtidigt som GP ska uppdateras. Varför kan vi inte bara föra över information direkt mellan system? Allt finns ju redan där. Nu måste vi istället skriva in det ig. Veta vem som läst vad och när i min omvårdnadspärm och kunna ge olika rättigheter x x x Idag kan de som har access till pärm läsa allt som står där. Det finns längst fram i pärm lista på vilka som ska ha access m det är svårt att kontrollera detta. En digital lösning med exempelvis läsplatta hade kunnat säkerställa att rätt person får access samt registrerat vem som har loggat in och kollat samt när detta skett.

16 Ett alternativt sätt att larma än ljud. x x x Störande med alla pip Både i korridor och på telefon Alternativ till ljud Personal: De bode kan säga att oj, nu ringer de efter dig, och bli lite stressade för min skull Viktigt att det inte blir pryl till att bära med sig eftersom de redan har telefon, d digitala pnan, nycklar, vanliga pnor och block mm. Minimera tid som läggs på beställning av mat och hantering av beställda matvaror samt mat som är fel eller utgång. x x En hel del tid och ergi läggs på att komma ihåg att beställa/avbeställa både måltider och basvaror från Elineberg med hjälp av systemet Matilda. T.ex. när basvaror har tagit slut eller då smak hos hyresgäst har förändrats, gillar inte längre någon typ av mat. Alla dessa förändringar ska noteras i ett kommtarsfält i systemet och det är lätt att glömma bort. Det kom äv upp önskemål om att mat själv skulle kunna veta att d är utgång eller håller på och ta slut. Ökad kommunikation mellan kommun och landsting som är säker Beställningarna görs per grupp, 1 gång i veckan och när varorna s kommer så bockas dessa av gtemot utskriv beställningslista. Detta tar lite tid och om något saknas får de efterbeställa och skriva kommtar i systemet. x x x På kommer läkare för rond i huset på tisdagar. Innan dess så förbereds det lista på saker som läkar bör se över. Det kan vara att förnya vissa recept eller skriva ut nya etc. För att läkar ska kunna göra så mycket som möjligt i förväg bör dna lista kunna skickas till läkar i förväg. Tyvärr är detta inte ett korrekt sätt ligt de bestämmelser och riktlinjer som finns idag och därför kan de inte använda rondtid på bästa sätt så att läkar får tid för de bode. Saknas möjlighet till krypterad informationsöverföring. Har idag olika verksamhetssystem i landsting och kommun. Typexempel på när teknik inte stödjer arbetsprocess

17 Det är svårt att få in ifyllda nöjdhetskäter från anhöriga, särskilt på demsavdelningarna x x x Kommun diskuterar hur man ska lyckas bättre med att få in dessa. Idag ges information om käterna vid ankomstsamtalet och respektive kontaktperson jagar kätsvar m lyckas dåligt. Svårt göra jämförelser mellan olika bod. Skulle ett digitalt stöd underlätta? Hitta borttappade saker, både personliga och allmänna, utan att anklaga någon med dems x x x x Det händer titt som tätt att saker försvinner ibland. En person med dems kan gömma undan saker utan att medvet stjäla. Hjälp att hitta utan att anklaga någon. Se äv behov hos avdelning 57 samt Behovsscanning gällande utdelning av fel hjälpmedel. Ett stöd för att veta vems kläder som är vems x x Varje persons kläder tvättas för sig av hygiskäl och de anses kränkande att märke dem med namnlappar som man gjorde förr och som man gör på förskolan. Därför använder de på ett eg system med magneter där de skriver läghetsnr på och som sedan följer med tvätt. Problemet är att dessa trillar av och tappas bort. Hur kan de spara tid, undvika missar? Kan vara kopplat till att idtifiera saker med hjälp av teknik som i behovet av att inte tappa bort sina tillhörigheter. Aktiviteter på distans x x Som demt blir man ofta orolig av att se på vanlig TV. Om det på nyheterna visas bilder från jordbävning kan de få för sig att jordbävning händer just nu, där de befinner sig och kan då bli rädda. Hur kan kommuns utbud erbjudas på distans? Marinmuséet, evt av olika slag mm. Att gå till träffpunkt eller besöka nya platser kan vara väldigt påfrestande och skapa mycket oro.

18 Skapa känslan av att vara ute fast inomhus x x Att de bode får komma ut på promader eller får frisk luft är något som ofta lyfts upp i nationell media som något de äldre får för lite av. har fantastisk utemiljö som används flitigt vår och sommar. Däremot vill inte alltid de bode gå ut när det blåser ute och är kallt. Detta medför att de inte kommer ut så mycket som de skulle kunna kalla höstdagar och vintertid. När vi pratade om detta kom det fram önskemål om att de önskade ha haft ett orangeri eller liknande med tak och värme. Eftersom det är stor investering och kräver sin plats pratade vi om hur teknik skulle kunna hjälpa till. Med hjälp av stora skärmar, bilder, film, ljud, ånga, värme, ljus etc. skulle det kanske gå att skapa just ett digitalt orangeri för att tillgodose det behovet. Det finns projekt inom kommun som heter Raketa som syftar till att arbeta med utemiljö och kultur. Få tillgänglig fakta om blomma eller annan växt direkt i anslutning till d Vad betyder egtlig komma ut i friska luft? x x x I d på och äv andra intilliggande grönområd finns det fullt med olika växter. Dessa bidrar många gånger till dialog om vad de heter, när de blommar etc. Växter skapar äv ett lugn. Det är däremot svårt att komma ihåg all information om olika växter, speciellt om du har kognitiv nedsättning eller dems. Kanske det hade varit givande med teknik som möjliggör att med hjälp av bildigkänning ta bild som sedan analyseras och ger dig information om just d växt? Samhället i stort kan ha nytta av dna, inte bara vård.

19 Pna som känner ig handstil för personer med nedsatt finmotorik Undvika att patit eller brukare får fel hjälpmedel med sig hem från sjukhus eller vårdinrättning Idtifiera artrospatiter i ett tidigt skede för att förebygga långvarig och besvärlig vårdprocess samt minska kostnad för vård Kunna komma åt kvalitetsregister och använda d data som finns där på ett bättre sätt. Kunna få tidig diagnos för ruptur( muskelbristning eller att hela muskeln är av) gom att jämföra U-ljudbilder med röntgbilder för snabbare behandling BHSC x x x Personer med nedsatt finmotorik som inte längre kan använda vanlig pna för att skriva vill ha digital pna som kompserar för detta. Det finns andra hjälpmedel för skrift m dessa upplevs opersonliga och synliggör funktionsnedsättning för mycket. Användning av vanlig pna är ctral del i vardag. Viktigt att ha kvar d möjlighet. BHSC x x x Idag händer det ibland att person som skrivs ut för hemgång får med sig någon annans hjälpmedel. Detta ställer till det både för d person och d som skulle haft hjälpmedlet. Blir lidande(ex. sittkomfort blir fel och kan ge skador) och onödiga logistikproblem. Idag sker det formell kvittering på vilka hjälpmedel som lämnar sjukhuset och vem som tar dessa med sig. BHSC x x x Idag fångas dessa patiter upp alldeles för st och de följs inte upp vilket leder till ett lidande och svåra behandlingar samt stor kostnad för sjukvård. Här kan teknik hjälpa till med stöd för att initiera kallelse till undersökning/behandling i tidigt sked för att idtifiera dessa patitgrupper. BHSC x x x x Idag finns flera kvalitetsregister m är svåra att komma åt. BHSC x x Idag syns inte muskelbristning på vanlig slätröntg utan det krävs magnetröntg som är både kostsam och har lång väntetid. Ultraljudsundersökning tillämpas m är svårtolkad eftersom bilderna därifrån inte går att koppla till röntgbilder. Patit lider i onödan pga. lång väntetid och att diagnos kommer för st. Det finns digitala pnor m dessa tolkar rätt upp och ned vad som skrivs. Detta räcker inte. Det behövs stöd för att kompsera handstil som försämras. Bristande rutin m samtidigt kan tekniskt stöd förhindra att dessa fel uppstår. Se äv behov hos avd. 57 och gällande borttappade saker. Finns ett register i Västra Götaland som heter BOA(Bättre Omhändertagande av Artrospatiter). https://stratum.registerctrum. se/#!page?id=1148 Finns idag ing teknik som stödjer detta. landstinget arbetar delvis med att tolka kvalitetsregister age.aspx?id=409

20 Stöd för att lättare kunna hitta rätt vid besök på sjukhuset samt veta när patit kommer in från annan klinik eller avdelning. Möjlighet att säkerställa att personal inte är drogpåverkade på arbetstid BHSC x x x Det är svårt att hitta och behövs personliga lotsar. Ibland oroar sig patit mer för att hitta rätt och komma i tid till besöket än själva behandling. Idag vet inte personal om när exakt patit kommer in till sin avdelning/klinik. Bra kunna förbereda. BHSC x x x Det har hänt att personal varit drogpåverkade på jobbet. En stor fara med tanke på kritiska arbetsuppgifterna. Samma sak kom upp på avd. 57 Alkolås finns i bilar m hur är det på arbetsplatserna?

Behovsprocess på IVA

Behovsprocess på IVA Behovsprocess på IVA 2014-06- 10 Madelene Larsson, SICAHT Eva Douglas, IVA Mikael Aspegren, IVA Jessica Loudd, IVA CharloEe Romare, IVA Eva Bergman OEosson, LtB Intensivvårdsavdelningen! Eva Douglas! Avdelningschef!

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

CHECKLISTA. inför utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård. Behov av struktur och stödinsatser vid förändring till eget boende och vardagsliv

CHECKLISTA. inför utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård. Behov av struktur och stödinsatser vid förändring till eget boende och vardagsliv CHECKLISTA inför utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård Behov av struktur och stödinsatser vid förändring till eget boende och vardagsliv Förord: Checklistan har tillkommit som en följd av en mammas

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning 1. Lärande och tillämpa kunskap, allmänna uppgifter och krav, kommunikation Att fatta beslut, stödjande/ tränande insats

Läs mer

Östergård 9-11 januari 2008

Östergård 9-11 januari 2008 Östergård 9-11 januari 2008 Kartlagd process: Arbetsrutiner 7-13.30 Nulägeskarta NULÄGE Östergård Någon Rapport Hämta pärm Lämna pärm Kök dryckes- Arbetsfördelnin. Hämta tvätt- Väckn.,förkläde Kolla rummet

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast?

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? Riktlinje för omvårdnadspersonal, Stöd och Omsorg Lerums kommun Gäller för brukare inskrivna i kommunal hälso- & sjukvård För brukare som ej är

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet

Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet Intervjuer med personal till brukare med personligt stöd enligt LSS, före installation av digitalt stöd i hemmet Projektmedverkande från OF (omsorg om personer med funktionsnedsättning) i Hultsfreds kommun

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Välkommen. till korttidsplats på Glimten

Välkommen. till korttidsplats på Glimten Välkommen till korttidsplats på Glimten Broschyren innehåller information, telefonnummer och praktiska upplysningar till dig som har fått korttidsplats på Glimten. Glimten är beläget på Östergården, våning

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERSJUKHUSETS HJÄRTAVDELNING

VÄLKOMMEN TILL SÖDERSJUKHUSETS HJÄRTAVDELNING VÄLKOMMEN TILL SÖDERSJUKHUSETS HJÄRTAVDELNING Att vårdas på hjärtavdelning Du får gärna använda dig av avdelningens gemensamma utrymmen vilket är TV-rum, samtalsrum samt en patientmatsal. Du får röra dig

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Nykvarns kommun. Enligt regeringens

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

RJL 2015/524. Namn: Personnummer: Datum: individuell plan. Genomförandeplan. Min vilja

RJL 2015/524. Namn: Personnummer: Datum: individuell plan. Genomförandeplan. Min vilja individuell plan Genomförandeplan Min vilja 1 lag LSS LSS ska stödja personer med funktionsnedsättning att leva som andra. Delaktighet och inflytande betyder att du kan vara med i planering runt dig och

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Bemötandeguide. En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar

Bemötandeguide. En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar Bemötandeguide En vägledning gjord av personer med olika funktionsnedsättningar Tryckt: 2017-04-26 2 Innehåll Ett gott bemötande... 4 Generella råd... 5 Afasi... 6 Astma och allergi... 7 Demens... 8 Diabetes...

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Vem är Linnea? Linnea ett samarbetsprojekt

Vem är Linnea? Linnea ett samarbetsprojekt Linnea Kronoberg Layout och produktion: Etyd Foto: Matton (där ej annat anges) Tryck: Davidsons Tryckeri April 2010 Vem är Linnea? Linnea kallar vi en äldre person, man eller kvinna, som har flera sjukdomar.

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Info till Dig som anhörig

Info till Dig som anhörig Info till Dig som anhörig Innehållsförteckning Presentation av intensiven (IVA) Vad är intensiven Information om vården Avdelningsansvariga Information om patientens tillstånd Besök Telefon / telefontider

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05 Säkert och effektivt teamarbete - CRM 1 Grundprincip för all vårdverksamhet. Ingen patient ska skadas i vården. Trots detta drabbas cirka 100 000 patienter av vårdskador varje år i Sverige. Socialstyrelsen

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Laurentiusgatan 9-11 mars 2009

Laurentiusgatan 9-11 mars 2009 Laurentiusgatan 9-11 mars 2009 Kartlagd process: Arbetsrutiner 7-12 Nulägeskarta Per vecka vardagar L/T 26 tim 38 min - 204 tim 21 min P/T 25 tim 48 min - 81 tim 43 min V/T 50 min - 122 tim 39 min RFB

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det?

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? 2014-05-06 Maria Svahn, Petra Eklund Annika Sjöberg Hjälpmedelskonsulenter Arbetsterapeut 018-611 68 36 018-611 67 51 Kognition

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Björktrasten Björktrasten Björktrastens vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Genomförandeplan 161111 Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Lärande och tillämpa kunskap, allmäna uppgifter och krav, kommunikation Vad ska stödet innehålla: Att genomföra daglig

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Bilaga Metodstöd. Vård- och omsorgsförvaltningen Emelie Sundberg, SAS

Bilaga Metodstöd. Vård- och omsorgsförvaltningen Emelie Sundberg, SAS Metod Bilaga 4 Checklista vid uppföljning av genomförandeplan, ej vid nya brukare Denna checklista ska användas vid uppföljning av genomförandeplanen förutom vid nya brukare då ligger beställning från

Läs mer

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök SAMMANFATTNING PER är en internetbaserad e-hälsotjänst där patienten själv registrerar uppgifter om sin hälsa och sjukdomsutveckling

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet Bilaga 2. Samtliga kommentarer till frågorna om TILLGÄNGLIGHET Härnösands kommun -Varierar beroende på vilken person man kontaktar. -dsk svarar defenitivt inte på mobilen alla gånger. är naturligtvis upptagen

Läs mer

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun! & BehovsanalysiBotkyrkakommun SamtbiståndshandläggardiskussioneriNackakommun. av Per'OlofSjöbergochMarieSjölinder 2010$09$02& & & 1 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun & Innehållsföreteckning&

Läs mer

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION 1(5) INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION För er har reserverats tid för starroperation enligt bifogat tidbeställningsbrev till Vasa Centralsjukhus ögonenhet som finns i A-flygeln, 6:e våningen (A6). Telefonintervju

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Information till dig som ska opereras

Information till dig som ska opereras Information till dig som ska opereras Välkommen till dagkirurgiska enhetens mottagning i Ljungby Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför, under och efter din operation. Din

Läs mer

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för vård i livets slutskede Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Fallrapport/avvikelserapportering

Fallrapport/avvikelserapportering Fallrapport/avvikelserapportering Namn: Personnr: Adress: Telefon: Kontakt: Kontaktpersons tel. Typ av boende: Enhet: Datum för avvikelsen: 1. Tidpunkt för händelsen 8-14 14-20 20-02 02-08 Exakt tid för

Läs mer

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism.

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism. Kalle växer upp med mor, far och en yngre broder. Tidigt märker man att Kalle inte är som alla andra, han är överaktiv, har svårt i kontakten med andra barn, lyssnar inte på föräldrarna, rymmer och försvinner.

Läs mer

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning Piren Hjo kommuns korttidsavdelning Lite fakta om Piren Piren ligger på andra våning i samma byggnad som Sjöryds äldreboende med närhet till Stadsparken och Vättern. Du ansöker hos biståndshandläggaren

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Kopplade funktioner i Handi5

Kopplade funktioner i Handi5 Kopplade funktioner i Handi5 Exempel på användning Gäller Handi v5.3.1. Vad betyder kopplad funktion? Att en aktivitet har en kopplad funktion innebär att den har en genväg till något viktigt någon viss

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Rutiner för sjuksköterskor

Rutiner för sjuksköterskor Rutiner för sjuksköterskor KLOCKAN SCHEMA 06.45 07.00 Rapport från nattpersonalen. 07.00 07.10 Genomgång av patienter och dagens arbete med undersköterska. Blodprovstagning samt administrering av läkemedel.

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Information om rehabilitering och hjälpmedel

Information om rehabilitering och hjälpmedel Information om rehabilitering och hjälpmedel Välkommen till Gällivare Kommun! Du kommer att jobba med våra boende inom äldreomsorg, handikappomsorg eller psykiatri. Vad kul att du vill göra det! Här kommer

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer