BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - 2009 (1)"

Transkript

1 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL (1)

2 Sammanfattning Denna tredje undersökning mot den så kallade näringslivspanelen följer upp några av de frågor som ställdes i den första undersökningen Med avseende på näringslivsklimatet generellt samt hur respondenterna har uppfattat hur detta har utvecklats under året, är resultatet i praktiken analogt med föregående års mätning. Vid frågeställningen om vad respondenterna anser är avgörande för tillväxt noteras specifikt två parametrar vars betydelse nu är omvänd. I årets mätning har betydelsen av rätt arbetskraft kraftigt minskat sin betydelse från 40 till 28 %. Samtidigt har konjunkturlägets inverkan ökat i betydelse från 33 till 47 %. En rimlig slutsats kan här vara att det allvarsamma ekonomiska läget överlag, skjuter fokus från arbetskraftsförsörjning till att mer rikta företagarnas fokus mot den allmänna konjunkturen. En följd av detta blir naturligtvis också att rekryteringsbehovet generellt minskar. När det gäller frågan om kommunens näringslivsservice så är även här resultatet likvärdigt resultatet från Detta stämmer också i hög grad även för frågan om hur respondenterna uppfattar arbetsförmedlingens service. Betyget är fortsatt under medel trots en mycket blygsam förbättring. Den för året nya frågan kring hur respondenterna uppfattar kommunens sätt att hantera upphandlingar, visar på ett genomsnittligt betyg. Resultatet för denna fråga bör dock tolkas mycket försiktigt då merparten av respondenterna saknar uppfattning. Avslutningsvis är en majoritet av respondenterna nöjda med de olika insatser som görs i syfte att stärka Bromöllas centrum. En relativt stor del är emellertid avvaktande och har ingen synpunkt, samtidigt som en mycket liten andel respondenter är negativa.

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Teknisk rapport 5 3. Redovisning av resultat 5

4 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Gren Leverantör: Questback Sweden AB Engelbrektsgatan 17 A MALMÖ Undersökningsledare: Thomas Rebenstam

5 Teknisk rapport Undersökningen genomfördes via e-postenkäter mot en fast panel om 76 företag (respondenter). Respondenterna härrör i huvudsak från ett slumpmässigt urval vilket konkret innebär att sannolikheten för att ett givet företag skall bli erbjuden en plats i panelen är känd och större än noll. Konsekvensen av detta slumpmässiga förfarande är framförallt att undersökningens resultat kan anses vara representativt för samtliga företag i kommunen. Undersökningen genomfördes under tidsperioden t.o.m Svarsfrekvensen för undersökningen uppgick till 71 %, vilket är en kraftig ökning i jämförelse med tidigare undersökningar. Detta föranleder således en mer stabil tolkning av resultatet. Vissa av frågorna har indexerats vilket har medfört att även en kvantitativ uppföljning möjlig. Det kvantitativa resultatet är redovisat under aktuell fråga, resultat inom parentes indikerar på föregående års undersökning. Resultat NÄRINGSLIVSKLIMATET 1. Vad anser Du om näringslivsklimatet i Bromölla? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dåligt" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 3, 59 (3, 61)

6 2. Hur anser du att detta klimat har utvecklats det senaste året? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket sämre" och 5 betyder "Mycket bättre". Medelbetyg: 3, 36 (3, 63) 3. Vad krävs för att det ska bli lättare att starta och driva företag i kommunen? Svar 1. Bättre konjunkturläge 2. Aktivera unga entusiaster med egna/nya initiativ Aktör i Matöppets gamla lokaler i centrum. Billiga lokaler att hyra gärna centralt med någon koordinator som håller ihop samarbetet Det är lättare här än på andra ställen. En bra näringslivsavdelning på kommunen som stöttar företagen, både de nya och de redan etablerade. Att kontakt tas när ett nytt företag startats, med ex vis brev där företaget hälsas välkommen, namn och tel. nr vart företagaren kan ringa om den skulle behöva olika sorters hjälp. En positivt inställd kommun/politiker Enligt min erfarenhet så är det lätt att nå nyckelpersoner i kommunen. Finansieringen är ofta en nyckelfråga. Framför allt är det viktigt att många aktörer runt nyföretagaren samverkar, bank, arbetsförmedling, nyföretagarcentrum och skatteverket. För att starta, total förnyelse, blanda inte in instanser som arbetsförmedling tex. gynna istället tillverkningsindustrin och dom som vill starta en sådan, det leder regelrätt till underleverantörer såsom legotillverkning och bemanning mm. Driva, ja det är upp till var och en men det största kravet är engagemang.

7 Gågata med fler butikslokaler och ett levande torg med handel. Inom vår gren, telekom, så behöver vi ha fatt i rätt människor. Då vi inte verkar så mycket inom kommunen som utanför så är det mest möjlighet till bra logistik samt kompetent lokal personal. Lokaler vid industriområdet där det finns kundunderlag. Det finns inget i centrum längre Mer engagemang från arbetsförmedlingen för att få de som är arbetslösa ut på företagen. Coacherna är bra men de kan bli ännu bättre på att synas hos oss företagare och när vi kontaktar dem ska de ta emot oss... Mer samarbete mellan företagen. EV någon form av mässa där företagen får visa upp sig. Se till att företagarföreningen byter ut de gamla medlemmarna, de som klappar oss yngre på huvudet och säger att det blir nog bra lilla vän. Att de äldre lyssnar på de yngre, vi har faktiskt ganska många bra idéer. Riskvilligt kapital. Almi går i borgen för banklån Samarbetsvilja från kommunens sida. (vi ville sätta upp skylt för att kunder ska hitta oss) Skriftlig information till redan startade företag, vilket, vad och var det nya företaget gör och var det finns. Starta eget-bidrag!!!!!!, billigare hyror. Starta upp går bra men att lyckas med att fortsätta behålla och utveckla verksamheten är svårt. Hur många företag läggs ner per år? Tomtmark, lokaler att hyra. Tänk efter vad för företag som startas i Bromölla det pizzabagare, frisörer och andra som håller på med samma de äter ut varandra, det kan väl inte vara lönande. Kanske ni kunde få någon som kunde starta en kemtvätt här det finns många lediga lokaler, det finns mycket av andra företag som skulle klara sig om ni inte stöttar upp hur många som helst av en sort. Vet ej Vet ej 4. Vad är avgörande för ditt företags tillväxt? (Du kan svara flera alternativ)

8 Övrigt, som t.ex. Annonsering Bra marknadsföring, tid för att utveckla företaget mm Lokaler, kundströmmar, parkeringar Marknadsföringsmöjligheter Mer tomtmark Reklammöjligheter KOMMUNENS ROLL 5. Hur uppfattar du kommunens näringslivsservice? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dålig" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 3, 65 (3, 86)

9 Vad är viktigast vad gäller kommunens agerande? Svar Att behandla alla företagare lika, oavsett storlek. Att kommunen stöttar företaget på olika sätt. Att lyssna på nya idéer och vägleda. Att underlätta och hjälpa till med tillståndsförfaranden gärna medla och ge råd om smidigaste tillvägagångssätt. att utnyttja lokala företag så långt som möjligt Att vara framåt och lyhörd för en småföretagarnas vardag vilken som skiljer sig rejält från de stora företagen som vi har på vår ort. Även vara lyhörd för de stora företagen som kanske kan hyra in en småföretagare istället för att anställa en person på en kortare tid. Bra och personlig kontakt. En kontaktpunkt för en första kontakt. Fånga upp de yngre. Vi är faktiskt framtiden. Har inte haft med kommunen att göra än så länge. Dock tycker jag att det borde vidtas mer åtgärder för att minska alla inbrott som drabbat många hårt. Information. Ingen åsikt Lyssna o se Lätt att kommunicera och nå beslutsfattare/tillståndsgivare. Lägg ut mer på entreprenad. Raka snabba svar. Kort handläggningstid på olika ärenden. Se till att lokaler upprättas vid industriområdet, för där finns de enda möjligheterna för expansion av antal företag samt utöka företagens lokalyta Skapa nätverk mellan kommun och näringsliv Stötta/hjälpa - se föregående svar. Upphandlingar måste ses över. Slöseri med resurser och missgynnande av lokala parter. Öppet sinne för idéer, inte bromsa projekt,behandla alla lika vid markköp

10 6. Hur uppfattar du kommunens sätt att hantera upphandlingsfrågor? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dåligt" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 2, 9 (N/A) Hur kan dessa rutiner förbättras? Svar Allt vad konsulter är borde förbjudas Ej berörd Samarbete Skippa kompisupphandlingar. Uppfattningarna är att du måste känna folk på kommunen för att lättare komma till Tänk och arbeta mer lokalt. Vet ej Vi är inte med i några kommunala upphandlingar.

11 ARBETSFÖRMEDLINGENS ROLL 7. Hur uppfattar du Arbetsförmedlingens service? Ge ditt svar på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder "Mycket dåligt" och 5 betyder "Mycket bra". Medelbetyg: 2, 68 (2, 5) Vad kan förbättras? Svar Byt ut gökar De bör tänka till om vad deras arbetsuppgift är. Registrator eller jobbcoach. Där ska finnas en och samma person som har hand om frågor för företagare. Bättre öppet tider. Ge personalen en utbildning i service Har väldigt dålig erfarenhet av arbetsförmedlingen och deras sätt att para ihop rätt kompetens med arbete. De har väldigt dålig koll på hur en småföretagare har det och är för mycket inriktade på de stora företagen och deras stora skyddsnät. De vet helt enkelt inte vad företagens verksamhet är, trots det ringer de och vill att vi tar oss an en arbetssökande som de tycker passar in i verksamheten. Kan inte nog påpeka hur dålig service vi fått från arbetsförmedlingen. Leta lokala samarbetspartners så långt som möjligt Lägg ner den, pengar at spara Servicen, bollas ofta runt mellan olika handläggare. Arbeta mer utåt med uppsökande informativ verksamhet till företagen. Vet ej Vet ej

12 DIVERSE 8. Arbetslösheten är idag väldigt hög, speciellt i ungdomsgruppen. Har du några förslag på hur vi kan få en ändring till stånd här? Svar Återinföra lärlingssystem med handledarlön i inledningsskedet Anpassa utbildningarna till dagens behov, utveckla lärlingssystemet Arbetsförmedlingen måste hjälpa dom bättre t.e.x genom att utbilda dom hur man presenterar sig för ett företag och inte säga till dom att gå ut och fixa något själva. Många som jag har mött är rätt handfallna när de kommer ut i arbetslivet Att arbetsförmedlarna faktiskt ringer ut till företagen och frågar om det finns något intresse eller arbetstillfälle. Men under de 5 år vi funnits i Bromölla, så har vi ALDRIG fått ett enda samtal. Sen för vår del så är det lättare att rekrytera unga tekniska killar på praktik, men såna får vi aldrig fatt i. Då får man en bra chans att hinna känna på dem ordentligt. Att initiera hållbara projekt, som i sin tur kan ge inspiration till nya verksamheter. Nytänkande helt enkelt. Bättre motiverad och utbildade ungdomar. Höja skolans och lärarnas och lärnadet status. Inget en kommun kan göra ensam men en långsiktig politisk fråga. Underlättandet av innovationer och skapandet av samarbetesforum är viktigt. Kanske bjuda motiverade ungdomar till företagarträffar för att presentera sig och sina kunnande. Börja med praktikplatser, praktiklöner så de lär sig pengarnas värde. De söker ju folk där ta in några ungdomar och ge dem chansen Efter gymnasial utbildning: Lärling med Halva lönen första året, sedan stegvis upp. Då får ungdomar en chans att komma in i arbetslivet utan att det kostar för mycket för företagen. Engagera unga och arbetslösa med aktiviteter de själva anser sig kunna utveckla till något framtida arbete, dvs släpp entusiasterna loss innan höst. Gör som i Danmark. Ta in lärlingar till lägre löner och lär upp dem... Höja arvodet vid ungdomspraktik, jag har hört flera ungdomar som sagt... skulle aldrig jobba 40 timmar i veckan för kr i månaden Information till företagarna om vilka regler som gäller. Aktivt söka praktikplatser o.d. Gör även ungdomarna mer delaktiga i detta, lär ut ansvarstagande. Just hos småföretagare kan det vara svårt att ta emot arbetslösa då det tar för mycket tid av ens egen arbetstid. Detta leder till att man inte kan fakturera ut så mycket som man behöver för att kunna täcka sina kostnader. Men om arbetsförmedlingen bättre hade kunnat para ihop rätt person på rätt plats och att småföretagaren fick större bidrag för att täcka ens egna missade arbetstid tror jag att fler hade kunnat ta emot ungdomar och andra arbetslösa för att ge dem praktisk erfarenhet i yrkeslivet. Kanske en ny sorts anställningsform kanske, det är ju bara att prova sej fram. Sätt en pilotgrupp på detta. Kostnadsfria praktikplatser, lärlingsplatser så att ungdomarna kan lära sig arbetet och ev. kunna få anställning efter upplärningstiden. Låt de gamla som har slitit i hela sitt liv gå i förtidspension så att de unga starka kan ta över.

13 Låt ungdomarna få komma ut i praktik omedelbart och vänta inte flera veckor som i dag. låt ungdomarna göra samhällstjänst om de ändå lyfter ersättning, informera om entreprenörskap mera, man behöver inte leta anställning Lärlingsplatser istället för skola i allt för många år, alla har inte hög IQ men kan vara praktiskt väldigt duktiga. Lärlingsplatser med rimliga löner Lärlingsplatser och praktikplatser. Lärlingsplatser på arbetsplatser med hög genomsnittsålder, få ut dem i föreningarna där de lär sig mycket om ledarskap, styrelsearbete, kontaktnät, mm Mer praktikplatser Problemet ligger på riksnivå med stela anställningsformer etc. Tillåt praktiktjänster med låga löner, ev. subventionerade. Sänk alla högavlönades löner plocka bort alla pensionerade förtroendevalda

14 9. På vilka sätt marknadsför vi kommunen bäst för att bli attraktivare för boende? Svar Arbetstillfällen, bra skola, bra boende Att erbjuda en god miljö, såväl socialt som biologiskt. Attraktiva tomter att bygga villor på till rätta priser Bodagarna, hemsidan Bra för tillfället Bra skola och förskola. Bra boendemöjligheter och lägre skatt Bra social klimat. Bra skolor som ligger högt på olika kunskapstestpresentationer. Bra kommunikationer finns redan. Tillgängliga bostäder. En mindre livsmedelsbutik i centrum. Detta ser dött ut med många tomma lokaler. Bättre lyfta fram fördelarna och smultronställena i Bromölla. Det centrala läget, kommunikation En hemsida som är mer fokuserad på att tala om kommunens fördelar. Det finns väldigt många. Erbjud mer attraktiva tomter. Extern reklam t.ex. bilagor i tidningar. Aktiva ambassadörer Fin natur Genom att ta väl hand om våra gäster - som spider detta till vänner & bekanta, mer värt än all annonsering. Samarbete mellan oss som har boendeanläggningar är också bra reklam för en trivsam kommun. Genom att öppna upp längs våra sjöar Levrasjön, Ivösjön upp mot Näsum.De kan inte se vad vi har, ni stänger in allt, öppna opp några gluggar iallafall Information om vår vackra omgivning och närhet till bra kommunikationer. Ingen kommentar. Ivösjöbygdens natur Låg kommunalskatt. Miljön, nära till skog och hav. Tillgång till alla bekvämligheter. marknadsför och utveckla kommunikation och service Mässor. Fina reklambilder på vår fina miljö och omgivningar i t.ex. Hus och hem tidningar. Internet. Ordna bra tomter lokalt. Reklam Se till att ta några obekväma beslut och släpp sjö och kustnära boenden men ta bra betalt för detta Se till så att ungdomarna är sysselsatta med något meningsfullt inte bara ställer till oreda. Sänk skatten Viktigt med närheten till allt bra, Nära till havet, sjön osv. Öppna upp mot sjön, fler attraktiva tomter/bostadsrätter/ägarlägenheter med sjökontakt. Öppna upp och synliggör Ivösjön och havet Fokus på våra goda kommunikationer mot grannkommuner m.m. Korta pendlingstider, inga köer m.m. Låga, rimliga boendekostnader med hög standard

15 10. På vilka sätt marknadsför vi kommunen bäst för att bli attraktivare för företagande? Svar Alla företag behöver en marknad. De som arbetar lokalt kommer inte att överleva om de boende inte har råd att anlita service eller att efterfråga varor och tjänster. Billig mark - bra lokaler i ett bra centrum Bra lokalhyror En god företagsanda mellan alla våra företag stora som små. Extern reklam t.ex. via bilagor i tidningar aktiva ambassadörer Fortsätt med att arbeta för företagen. positiv inställning till företagare Framför att det finns redan nästan all förutsättningar Tomtmark, utbildat arbetskraft i närområdet, bra infrastruktur, närhet till kontinenten. Lova hjälp med resten... För tillfället tillfredsställande Företagsambassadörer kanske Genom att erbjuda bra boende, bra industrimark, bra service genom byggavdelningen, bra näringslivsverksamhet. Mycket finns redan Genom att ta bra hand om redan etablerade företagare, som sprider detta vidare!!! Hemsidan Hjälp centrumalliansen att få igång ett samarbete mellan butikerna i centrum. Hjälpa företagare med lokal, markfrågor och övrig hjälp, stöd vid etablering. Ingen kommentar. Korta beslutsvägar och snabba pålitliga beslut. Fokus på helhetslösning Låg kommunalskatt, bra arbetsmarknad. Lägre kommunalskatt, tillgång på arbetskraft, tillgång till lokaler och mark, liten kommun med korta beslutsvägar, en kontaktperson som sköter alla kontakter. Marknadsför att här finns mycket arbetskraft och att bankerna är duktiga på att stötta eget företagande. Marknadsför bättre att det är lätt att nå beslutsfattare/ tillståndsgivare/ nyckelpersoner= positivt med liten kommun. Mässor Internet Reklam Samma som ovan. Snabba beslutsvägar när företagaren behöver hjälp T.ex. genom att tydligt klargöra vilka lokaler/tomter som är lediga för företagare via internet. Vårt läge med ypperliga kommunikationer Är ni redan bra på

16 11. På vilka sätt marknadsför vi kommunen bäst för att bli attraktivare för turism/besökare? Svar Detta arbete är i full gång, tack vare Tobias Delfin. Extern reklam t.ex. via bilagor i tidningar Aktiva ambassadörer Bra service vid turisminrättningar. Fin natur och fina badplatser. Rent och livligt centrum Finns det något att se i Bromölla? Fortsätt utveckla möjligheter till att tillgängliggöra naturen. Marknadsför mot Öresundsregionen. Hemsida, annonser, mässor Hemsidan, nöjda turister som återkommer Ingen åsikt Internet. Vi har en ganska tråkig hemsida. Låta dem som jobbar med turismen få snygga sidor på Bromöllas hemsida(länka sig vidare) till vettiga priser. Satsa på sommaraktiviteter för barnfamiljer. Piratbåt i Ivösjön med skattjakt på Ivöklack. Fiskekurser, leta fossiler. Bygg en naturstig för barn med olika hinderbanor, vaska guld, bygga båtar som man sedan kan köra på kanaler eller stockrännor. Låt barnen få trampa i lera (ska finnas tvättmölighet i form av ett vattenfall). Linbanor, klätterväggar. Man kan mala säd och baka pinnbröd över öppen eld. Bygg detta område intill Ivösjön eller Levrasjön men insprängt i naturen. Området kring barnakälla. perfekt! Tyskarna älskar den här formen av aktiviteter. Marknadsför oss på Tyska och Danska turistmässor. Finns liknande anläggning i Söll i Österrike. Heter Häxenvasser. Mycket populärt. Hade kunnat dra mycket folk till kommunen i form av turism. Låt sedan ungdomar vara med och sommarjobba. Med turist attraktioner, upplevelser, evenemang. Naturen, kulturen Nya sätt såsom radioreklam, tv-reklam, mässor Paketera bra erbjudande Positiva inslag i TV och annan massmedia. Film reklam mm. Typ Packat o Klart. Gärna även i utlandsmedia. Reklam Se ovan + synas i dansk & tysk massmedia Skapar turistattraktioner och framhåller de befintliga Stick ut hakan mer, våga lite mer. Turistguider. Bättre Märkta vandringsleder/cykelleder. Hemsidan. Hotell/Bed and Breakfast/Vandrarhembokning på nätet. Prisuppgifter i Euro och SEK. Varför inte bjuda på en rundåkning med en båt längs Ivösjön. Kanske kan det stå på tavlan på vägen: Välkommen till Bromölla ta gärna en utflykt på vår fina sjö Visa på de kvalitéer kommunen har, inte minst naturupplevelserna. Visa upp de saker som är bra i kommunen. Skylten vid E22:an är jättebra. Vår underbara natur, vi måste bli bättre på att visa att naturen och vi finns just här Öppna upp och synliggör Ivösjön och havet

17 12. Kommunen försöker nu, tillsammans med näringsidkare och föreningsliv, att på olika sätt, stärka Bromöllas centrum. Hur uppfattar du de insatser som görs? Kommentar Men det går för långsamt. Dålig återkoppling, vi skulle ju träffas för att planera vidare. Ingen har hört av sig. Initiativet är bra men har ej sett något konkret ännu. Jag tror att man skall acceptera att ett aktivt centrum är mest bara för stora städer med stort utbud. I dagens stressade samhälle har kunder inte tid att strosa omkring. Bättre att satsa på handelsplatser där stora affärer med bra parkeringsmöjligheter finns. där det även byggs lokaler till mindre affärer. Men alla tomma skyltfönster måste fyllas. Livsmedelbutik eller Jourlivs åter till centrum. Risk att centrum inte fortsätter att vara levande annars. Flyttar Systemet eller Apoteket utanför då dör den eller att tyngdpunkten flyttas till annat område, knappast så gemytlig som nuvarande centrum och torg. Men jag tror inte det räcker för att företagen ska ha möjlighet att överleva på sikt. Det krävs bättre parkeringsmöjligheter och större utbud på butiker. Men vilket centrum? Nya torget blev fint, men det saknas helt större grönområden. Sätt fart på den centrala livsmedelsbutiken. Den drar folk till centrum. I dag finns det inte ett centrum tycker nog många. Viktigt med alla insatser som görs. Vilka insatser?

18 13. På vilket sätt kan kommun, arbetsförmedling och företagsgrupper, enskilt eller gemensamt mildra lågkonjunkturens effekter? Svar Förkorta handläggningstider? Bra service till medborgarna, låg kommunalskatt. Lyhördhet för företagarna. Genom att arbetsförmedlingen faktiskt tar ett ansvar att göra det dem har betalt för. Ja det är nog att fortsätta som inget hade hänt tror jag, mycket leda har orsakats av media som blåst upp det hela. Jag anser att det är viktigt hur man agerar och uttalar sig i media och att inte vara alltför pessimistisk. Detta leder inte till något positivt varken för den enskilde eller för företagen, det gäller i stället att se alla möjligheter som finns runt husknuten. Från kommunens sida är det viktigt att försöka att få de personer som fortfarande vågar konsumera att göra det i hemkommunen. Kan man på något sätt kanske subventionera en näringslivstidning som enbart handlar om vår kommun och alla affärer och företagare? Kanske vi kan ha en näringslivsdag där alla affärer håller extra öppet och ger små rabatter till konsumenterna? Ha en hemsida med att företagarna i Bromölla samlade och beskrivning om verksamheten och utbudet (kan ju vara bra för arbetsförmedlingen att ha som sin favoritsida). I dagens läge har de flest företagare dragit ner så mycket de kan på sina kostnader när man i själva verket behöver lägga mycket större energi på att öka sina intäkter. Vi måste försöka få folk att spendera mer istället för att spara mer. Företagarnas stora problem är intäktssidan och detta måste vi alla försöka att hjälpa till med. Jag tror arbetsförmedlingen måste knacka dörr. Jag tror att det viktigaste är att de som blir arbetslösa inte går hemma och känner att dom inte gör någon nytta. Det bäddar för problem så väl psykiska som fysiska. I dagens samhälle finns det så mycket ensamma människor yngre och äldre som behöver kontakt. Varför inte som arbetslös göra lite samhällstjänst A- kassan/socialbidraget kommer ju just från samhället, så promenader med äldre/sjuka lite allmänt bry sig om ensamma personer det är jag övertygad om skulle ge ett högt välbefinnande hos både givaren/tagaren av omtanken. Kanske någon form av bidrag till de som anställer ungdomar. Kanske ordna något som slår trumma och underhåller, drar folk, men inte kostar så mycket Kommunen skall inte säga upp folk i lågkonjunktur, då minskar köpkraften. Försök hitta projekt (som ex kan finansieras med statsbidrag som kan leda fram till nya aktiviteter) En passiv hållning från ex kommunledningen sprider sej som ringar på vattnet. Leta upp praktikplatser hos oss företagare Samarbeta och hjälpa ungdomar med jobb. Samarbete, se till att kunderna kommer till oss alla, inte bara jaga kunder till sig själv. Ställ mer krav- på ungdomarna, mer engagemang leta alternativ på sysselsättning. Ta tillbaka det som kallades för lärling. En ung går bredvid en gammal och lär sig jobbet. Den gamle kan sen få gå i pension och den yngre tar över utan konsekvenser för kvaliteten på uppgifterna. Vet ej Vet ej

19 Visa på de aktiviteter som görs... allt som görs inom de olika grupperingarna får inget eko ut bland medborgarna... vilket resulterar i att det inte görs något.

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Identifiering och förstudie om förutsättningar för företag inom området hälsa, må-bra, friskvårds- och rehabiliteringsföretag inom Ljusdals kommun Maria Sellberg

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Bromölla kommun Näringslivspanel 2012

Bromölla kommun Näringslivspanel 2012 Bromölla kommun Näringslivspanel 2012 Var i Bromölla kommun driver du ditt företag? Procent Antal Bromölla 72,9% 43 Näsum 20,3% 12 Gualöv 0% 0 Edenryd/Valje 3,4% 2 Nymölla 1,7% 1 Grödby/Håkanryd 1,7% 1

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05

Åtvidaberg Satsar. Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Åtvidaberg Satsar Centrumutveckling Gruppmöte 3, 2014-09- 05 Dagordning 1. Vad har ske6 sedan föregående möte 2. Förslagsverket PartnerTech 3. Workshop Centrumutveckling 4. Konkreta projekt 5. Redovisning

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen.

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. CHECK LISTA 3 inför första jobbet Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. Nu ska du sälja dig själv Nu är det allvar. Du är på väg mot ditt första jobb. Ett jobb där du ska trivas, utvecklas

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer