Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7"

Transkript

1 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN JUNI 2014 Intervju med partierna Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val SID 4 Ny företagslots SID 7 Ett nytt område växer fram SID 6 ARENA UPPSALA MARS

2 UTBLICK Fredrik Ahlstedt Uppsala bästa stadskommun FREDRIK AHLSTEDT (M) Kommunstyrelsens ordförande Uppsala växer, vilket är ett bevis på att allt fler vill leva, bo, arbeta och bilda familj här. Uppsala har precis fått utmärkelsen Sveriges bästa stadskommun Vi har all rätt att vara stolta över vår stad och den utveckling som vi kan se varje dag. Det märks i stort som i smått i vår vardag. Vi ser det när barn leker i någon av de nya lek platser som tillkommit eller renoverats de senaste åren. Platser för lek och spontan rörelse är viktigt för våra barns vilja till aktivitet. Vi ser utvecklingen på alla byggkranar som ger en ny dimension till vår stads silhuett. Uppsala växer, vilket är ett bevis på att allt fler vill leva, bo, arbeta och bilda familj här. Varje vecka flyttar människor motsvarande en fullsatt UL-buss till Uppsala. Vi vill fortsätta den utvecklingen. Kommande år ska vi bygga minst bostäder per år. En utmaning är att bygga det hållbara Uppsala. I det arbetet lämnas inget år slumpen. Uppsala ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Alla nya bussar och tåg gör det möjligt för flera att resa klimatsmart i vardagen. Bättre möjlig heter att pendla gör också att många kan bo här, även om jobbet finns på annan ort. Det bidrar till att flera Uppsala bor än någonsin har ett jobb att gå till. Allt fler använder också cykeln för att ta sig till jobb och aktiviteter i var dagen. Därför har vi invigt Uppsalas första snabb cykelled och gör stora investeringar i gång- och cykelbanor. Vårt breda och offensiva miljö- och klimatarbete fortsätter i samverkan med företag, föreningar och organisationer. Vi tar del av nya forskningsrön och uppfinningar som skapas av våra två världsledande univer sitet och det forskningsintensiva näringsliv som ger vår stad dess kunskapsprägel. Vi arbetar varje dag med att förbättra förut sättningarna för företagande och entreprenörskap så att företag kan utvecklas och skapa nya jobb i vår kommun. Vi ser varje dag att det går bra för Uppsala, i stort som smått. Om vi tillsammans vårdar framgångarna kan vi fortsätta att utveckla staden i rätt riktning. Så håller kommunen öppet i sommar Kommunens växel Juni, juli, augusti: mån tor kl fre kl Receptionen i stadshuset Vaksalagatan 15, telefon Juni: mån tor kl fre kl Juli: mån fre kl Augusti: mån tor kl fre kl Kommuninformation i stadshuset Vaksalagatan Juni: mån tor kl fre kl Juli: mån fre kl Augusti: mån tor kl fre kl Bygglovsinformationen Stationsgatan Ordinarie öppettider: vardagar kl Stängt 28 juli 15 augusti Bygglovsrådgivning på torsdagskvällar kl gör uppehåll från den 12 juni, och återkommer under hösten. Information kommer på uppsala.se, skriv bygglovsrådgivning i sökfältet. Där finns även information om hur du söker bygglov. Håll dig uppdaterad! På uppsala.se/foretagare finns: företagsnyheter pressmeddelanden inbjudningar till seminarier och informationsträffar kommunen arrangerar företagsregister hitta mark och lokaler kontaktvägar till de andra organisationerna i stan som jobbar med företagsutveckling vilka tillstånd som kan behövas vid olika typer av verksamheter. Får vi besöka ditt företag? Varje år träffar förtroendevalda och tjänstemän Uppsalas företagare. E-posta så bokar vi in ett besök. Kontakta oss gärna på kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad. Vi hjälper dig vidare med frågor som rör företagande. Du hittar våra kontaktuppgifter på uppsala.se/foretagare Följ kommunen på Facebook och Twitter! Arena Uppsala är ett nyhetsblad till dig som är företagare i Uppsala kommun. Syftet är att hålla dig informerad om vad som händer i Uppsala i frågor som rör näringslivet. Upplagan är ca exemplar och den kommer tre gånger per år, i mars, juni och oktober. kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad Uppsala kommun, Uppsala BESÖKSADRESS Stadshuset E-POST REDAKTÖR/SKRIBENT Viveka Stolt ANSVARIG UTGIVARE Lars Ingeberg REDAKTÖRSKOMMITTÉ Inga-Lena Andersson, Lissi Kalin, Linda Granvik /Uppsala kommun, Jim Palmquist / Svensk Fastighetsförmedling, Fredric Enlund /Fullerö handel, Olle Lindkvist /Pietzo Motor medverkande i detta nummer Viveka Stolt, Jonas Pertoft FOTO/illustration i detta nummer Niklas Lundengård, Dan Pettersson, Stewen Quigley, Olof Ringmar, Uppsala kommun, Sweco Architects AB LAYOUT OCH FORM Spider Stockholm TRYCK Trydells Tryckeri AB 2 ARENA UPPSALA MARS 2014

3 NYCKLAR TILL FRAMGÅNG Uppsalas hälsoföretag hittar nycklarna till framgång Apotek, hälsobutiker, läkarvård, massage, träning samt skönhet. Hälsobranschen är bred och den växer snabbt. En av de största styrkorna för hälsobranschen i Uppsala är den rika tillgången på kollegor. Under en eftermiddag i våras träffades de på temadagen Alla tjänar på hälsa. Träffen arrangerades av Uppsala kommun som jobbar målmedvetet med att koppla samman folk som skapar och säljer hälsa. Omkring åttio entreprenörer kom till träffen. De minglade, lyssnade på inspiration och tog del av praktiska tips. Deltagarna kom från landsting, globala storföretag och ett stort antal småföretag. Rubriken Alla tjänar på hälsa var väl vald. Branschen har en styrka eftersom alla vill må bra, det betyder att i princip alla kan vara kunder. Lars Carlstrand från Team Lars Massage är en av de som inser värdet av nätverk. Han var en talare på träffen. Det finns enorma mängder kunder där ute. Vi inom hälsobranschen består av en massa småföretag som var och en försöker nå ut med någon liten annons, men det händer ingenting. Tänk om alla vi kunde samlas kring en kanal där alla kunder kan hitta oss. Det skulle bli lättare för alla parter, säger Lars Carlstrand. Lösningen är redan här. På uppdrag av Branschrådet Svensk Massage har portalen Hälsauppsala.se skapats. Portalen är öppen för alla som erbjuder tjänster till privatper soner och den presenterades för första gången under hälsoträffen. Uppsala kommun ska bli en ledande hälso - stad i Sverige och världen. Cecilia Linder har varit företagare i 14 år och ar betar nu som näringslivsutvecklare på Uppsala kommun, med ett särskilt ansvar för hälsobranschen. Företag som är intresserade av att vara en del av nätverket kan vända sig till Cecilia Linder för vidare information. n Kontakta Cecilia Linder på kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad, , På träffen Alla tjänar på hälsa möttes omkring åttio entreprenörer från större och mindre företag. Världen möts för att prata hälsa Den 3-4 juni samlades 170 beslutsfattare, experter och opinionsbildare för första gången på Uppsala Health Summit, ett nyetablerat internationellt forum med fokus på hälsofrågor. På Uppsala Health Summit fördes en visionär och öppen dialog om framtidens hälsa, där olika perspektiv som medicin, samhällseko nomi och etik är viktiga byggstenar års tema var Healthcare for Healthy Ageing. Läs mer på Uppsala är Sveriges bästa stadskommun att bo i Uppsala är Sveriges bästa stadskommun att bo i, enligt tidningen Fokus stora kommun rankning Bäst att bo 2014 som presenterades i maj. Nytt för i år är att rankningen är uppdelad i fyra kommunkategorier; storstads-, stads-, landsbygds- och glesbygdskommun. Indelning av kategorier görs efter Jordbruksverkets defini tion av storlek på kommun, det vill säga hur många som bor i, respektive utanför tätorten. Uppsala vann kategorin stadskommun i konkurrens med 45 andra städer. I den totala rankningen kom Uppsala på fjärde plats av Sveriges 290 kommuner, vilket är en stor förbättring från plats 24, Enligt Fokus har resultatet tydliga kopplingar till vad forskningen säger om vad som gör en ort attraktiv. n Läs mer om rankningen i på tidningen fokus webbplats Uppsala klättrar i näringslivsrankning Uppsala kommun klättrar i Svenskt Närings livs rankning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen som redovisades i maj och Uppsala kom på plats 123 jämfört med plats 135 året innan. Kommunen har sedan flera år en handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet. Handlingsplanen är framtagen i samarbete med företag och näringslivets organisationer och revideras vart tredje år. Läs mer på Uppsala.se, skriv handlingsplan i sökfältet. ARENA UPPSALA MARS

4 Så tycker partierna i kommunfullmäktige om fyra närings livsfrågor I höst är det val till regering, landsting och kommun. Arena Uppsala har frågat representanter för de åtta partierna i Uppsala kommunfullmäktige, hur de ser på fyra olika näringslivsfrågor. Kommunfullmäktige har 81 ledamöter och är kommunens högst beslutande organ och motsvaras på nationell nivå av riksdagen. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse som består av 15 ledamöter och är kommunens motsvarighet till regering. I Uppsala finns ett näringslivsprogram som beskriver hur kommunen skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt av näringslivet. 1. Vilken är den viktigaste frågan för utvecklingen av Uppsalas näringsliv? Hur ska ni jobba för att genomföra den? Fredrik Ahlstedt (M) Mohamad Hassan (FP) Stefan Hanna (C) Det ska vara enkelt att etablera sig och kontakt med kommunen ska vara snabb och korrekt. För att hitta och behålla rätt kompetens behöver vi fler bostäder, en bra välfärd och modern infrastruktur. Vi arbetar brett och offensivt för att realisera en bättre servicekultur, minst 3000 nya bostäder per år och fortsätter att utveckla valfrihet och kvalitet i välfärden. Vi politiker kan skapa goda förutsättningar, men jobb skapas av företag, entreprenörer och offentlig sektor. Folkpartiet vill satsa särskilt på kommunal företagarmedvetenhet och en ömsesidig förståelse för kommunens och företagens förutsättningar. Uppsala kommun ska vara en professionell affärspartner för de företag som vi upphandlar tjänster av. Kommunen ska stötta näringslivet mot större framgångar, nationellt och inter nationellt. Det gör vi genom att: Säkra drivna nätverksledare, engagerade branschstyrgrupper och konkreta utvecklingsprojekt. Öka kommunens markinköp till näringslivets behov. 2. Hur säkerställer ni att skolelevers kunskaper motsvarar näringslivets kompetensbehov? Alla inom skola, utbildning och näringsliv har ett gemensamt intresse av att elever får de kunskaper som arbets livet efterfrågar. Genom Regionförbundet anordnas bland annat kompetens forum där näringsliv och utbildningar möts och utbyter information och erfarenheter. Det behöver också vara enkelt att få sommarjobb, extrajobb, praktikplatser och lärlingsplatser för att en bra matchning ska ske. Gymnasieskolan ska anpassas efter arbetsmarknadens behov. Det gör vi genom ett nära samarbete med näringslivet och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi vill att entreprenörskapet ska vara en naturlig del av undervisningen. När elever lämnar gymnasiet, ska de kunna forma sin egen framtid till att bli entreprenörer eller entreprenöriella medarbetare på olika företag. Höga kunskapsförväntningar på alla elever. Regelbunden kvalitetsuppföljning av rektorer och skolors förmåga att nå uppsatta mål. Utveckla och implementera betydligt bättre lärlingssystem än idag. Stärkta advisory boards till alla yrkesinriktade gymnasieskolor. 3. Hur ska ni arbeta för att företagen ska få bättre service i kommunens organisation, till exempel kortare handläggningstider? Uppsala kommun skall vara en serviceorganisation. Handläggningstiderna ska vara korta och informationen tydlig, enkel och korrekt. Vi vill också inför en-väg-in. Vi arbetar med ledarskaps- och kompetensfrågorna. Folkpartiet vill att kommunen ska ha en servicegaranti, ett beslut om ett tillstånd/lov ska fattas inom en viss given tid. Tydliga krav och uppföljning på förvaltningar och bolag från kommunledningen. Mer användarvänligt stöd till före tagare med hjälp av IT. En väg in för företagare. Medarbetarträning för att stärka servicekulturen. Säkra att kontoret för samhällsutveckling är kundorienterat. 4. Hur arbetar ni för att företagen på lands bygden ska kunna växa? Till exempel infrastruktur, kollektivtrafik, bredband. Läs mer om kommunens organisation på uppsala.se under kommun och politik. Näringslivsprogrammet hittar du om du skriver näringslivsprogram i sökrutan. Bredbandstillgången är central för företagande på landsbygden. Vi har därför antagit en digital agenda med höga ambitioner. Vi har också tydliga och höga ambitioner när det gäller investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Det ska vara enkelt att ta sig från landsbygd/tätorter till centrala Uppsala och vidare. Hela kommunens näringsliv ska ha en välfungerande infrastruktur, till exempel data nätverk. Andra viktiga punkter som vi arbetar med för landsbygden: Utveckla stöd och rådgivning till nyföretagande. Fler företagsnätverk. Ökad småskalig energi- och livsmedelsproduktion. Underlätta för mindre, lokala företag att leverera till kommunen. Mer närproducerade varor i kommunens verksamheter. Stöd med bredbandsutbyggnad. Kommunen går mot 100 procent inköp av ekologisk mat. Högre mål och krav mot energiförsörjning genom biogas och sol. Locka fler turister till Uppsala. Utveckla Landsbygdsforum. 4 ARENA UPPSALA MARS 2014

5 Ebba Busch-Thor (KD) Marlene Burwick (S) Maria Gardfjell (MP) Ilona Szatmari-Waldau (V) Pavel Gamov (SD) Infrastruktur är A och O för företagens möjligheter att utvecklas. Fyrspårig järnväg till Stockholm och ett stationsläge i Bergsbrunna är två konkreta förslag. Bra butiks- och kontorslokaler i attraktiva lägen är ytterligare en förutsättning. Det måste bli billigare och enklare att driva företag. Därför arbetar vi nationellt med att sänka arbetsgivaravgifter, reducera sjuklöneansvaret och enklare regler för företag. För att stärka näringslivet måste vi på allvar ta positionen som Sveriges fjärde största stad. Det gör vi med vilja och samverkan. Det kräver bred samverkan kring innovationer, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik. Vi ska strategiskt, uthålligt och i bredaste möjliga sam verkan utveckla Uppsalas styrkor inom områden som life science, miljö- och energi, IT samt besöksnäringen. Nyckeln är samverkan mellan kommunen, universitet och näringsliv. Frågan vilar på två ben: Fler bostäder gör det lättare för näringslivet att hitta nya medarbetare. Modernisera miljonprogrammen till klimatsmarta hyresrätter. Fler yrkesrelevanta utbildningar i samarbete med stadens två universitet. Ett exempel är dataspelsutbildning på eftergymnasial nivå. Infrastrukturen är viktigast, som kommunikationer, bredband och fler hyresrätter. Vi genomför detta genom effektivare bygglovshanering, utbyggd kollektivtrafik och statliga investeringsstöd för nybyggnation. Vi vill även slopa sjuklöneansvaret för småföretag. Uppsala ska vara en företagsvänlig kommun som uppmuntrar till entreprenörskap. Det handlar om korta handläggningstider för bygglov och dylikt, stimulera företagande i skolan, stärka samarbetet mellan skolan och näringslivet samt att kommunen ska kunna gynna mindre, lokala företag vid upphandling. Gymnasieskolan ska erbjuda en bredd av olika utbildningar, såväl teoretiska som praktiska. Utformning av dem bör ske i nära samarbete med näringslivet. Kompetensförsörjningen är ett problem i hela Sverige, trots den höga ungdomsarbetslösheten. Jag ser gärna samarbeten mellan kommunen och företagen för att hitta nya vägar med till exempel arbetsplatsförlagd praktik eller inriktade utbildningar. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen i grundskolan. Vi vill skapa en modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Gymnasiets yrkesprogram behöver ut veck las till yrkescollege i nära samverkan med arbetsmarknadens parter. Vi säkrar då ett relevant innehåll i utbild ningen, tillgången till praktikplatser och ett bra kontaktnät för eleverna. Skolan är liksom klimatet våra viktigaste investeringar för framtiden. Läraryrket ska värderas som ett av våra viktigaste yrken, inte bara i ord, utan också i lön. Varje grundskola och gymnasieskola ska ha studie- och yrkesvägledare som kan egenföretagande, Uppsalas arbetsplatser och studievägledning. Mer praktik både i gymnasieskolan och i alla universitetsutbildningar. Skolan måste samarbeta med näringslivet för att matcha elever mot lediga jobb. Kontaktdagar och branschdagar är andra sätt att få elever att välja branscher där det är brist på arbetskraft. Ung företagsamhet och möjlighet att prova på företagande är andra viktiga delar. Vi anser att kommunen redan från grundskola till gymnasium samt universitet och högskola ska ha en dialog och ett starkt samarbete med näringslivet för att matcha behov som finns på arbetsmarknaden och vägleda elever rätt inför kommande yrkesval. Jag har varit pådrivande för kravet om att införa garantitider för till exempel förskoleplats och bygglov. Därtill vill jag att kommunen ska vara skyldig ersättning till den enskilde om vi misslyckas. Detta är något som måste genomsyra hela kommunorganisationen, från myndighets krångel till service kultur. Nu inför vi detta för byggloven. Förtroende byggs genom att bli bra bemött och att det är lätt att förstå hur kommunen hanterar ärenden. Kommunen måste systematiskt arbeta med att förbättra be mötande och handläggningstider och sedan kommunicera det tydligt. Vi måste också göra det enkelt och väldigt tydligt var man vänder sig med sina frågor och när man kan förvänta sig ett svar, både vid nyetableringar i Uppsala och vid mindre ärenden. Företagare ska inte bollas runt mellan olika tjänstemän. Inom vissa områden, till exempel byggande, har avgifterna blivit så låga att servicen blivit lidande. Miljöpartiet anser att Uppsala bör följa Sveriges kommuner och landstings rekommendationer för prissättning så att vi kan anställa fler tjänstemän och korta köerna. Kommunens eget bolag, Industrihus, ska utveckla miljöanpassade företagslokaler för småföretag. Det är viktigt med en ingång och att man inte ska hänvisas vidare när man kontaktar kommunen, där har vi mycket att arbeta med. Arbetssituationen för bygglovshandläggarna måste förbättras så att vi kan rekrytera och få en snabbare handläggning. Vi vill skjuta till mer resurser för att kraftigt korta handläggningstiderna vad gäller bygglov och annat nödvändigt för företagare. Det krävs helt enkelt mer pengar för detta. Kommunen måste ha en tydlig näringslivspositiv prägel och arbeta med attitydfrågor så att entreprenörskap uppmuntras. Uppsala är en ovanlig kom mun i och med mixen av stad och landsbygd, här finns många möjligheter. Några exempel: Främja närproducerat. Vi vill att kollektivtrafiken bättre ska matcha tiderna med stadstrafiken. Bättre rörlighet genom tillgängliga parkeringsplatser i inner staden. Vi vill binda ihop staden med en fullskalig bro söder om stan. Många nya jobb skapas i små och medelstora företag på landsbygden. Vi vill investera i utbyggnaden av grund läggande service såsom mat butiker, förenkla för företag att expandera, sär skilt stöd till utbyggnaden av bredband, bistå innovationer och köpa in mat från ett ambitiöst ekologiskt jord bruk. Vi vill förenkla kon takterna med kommunen genom en tydlig kontaktperson. Miljöpartiet har lagt konkreta förslag hur bredband ska byggas ut, det är den enskilt viktigaste frågan. Nya jobb på landsbygden skapas inom jordbruk, energiproduktion och skogsbruk. Vi ska satsa på kollektivtrafik, exempelvis pendeltågsstationer i Vänge, Vittinge och Järlåsa. Även bilar behövs, därför ska vi gynna satsningar på förny bara drivmedlen. Bättre bredband och utökad kollektivtrafik på landsbygden. Öka kommunens inköp av närproducerade varor och att inte konkurrera ut landsbygdens service med externhandelscentrum. Stärk lokala sparbankernas möjligheter att utveckla lokala näringslivet. Vi har i riksdagen föreslagit ett särskilt landsbygdslyft som skulle skapa arbetstillfällen. Lokalt vill vi ha riktade insatser till Uppsala kommuns stora landsbygd med utbyggt bred band, fler bostäder samt bättre samhällsservice, skola och kommunikationer, vilket underlättar för företag att etablera sig. ARENA UPPSALA MARS

6 NYHETER Gatupratare försvårar framkomlighet Att ställa upp en gatupratare, eller annan typ av skylt utanför en butik eller verksamhet, är inte alltid tillåtet. Anledningen till att den här typen av skyltning inte är tillåten är att skyltar på gångbanor försvårar framkomligheten för gående och för personer med funktionshinder. Skyltarna kan också försämra sikten, till exempel i korsningar. Enligt ordningslagen behövs tillstånd från polisen för att placera en skylt på offentlig plats inom detaljplanelagt område. Om den offentliga platsen ägs av kommunen ges inte tillstånd. Det är Polisen som är tillsynsmyndighet och en skylt utan tillstånd ger böter. Vissa undantag kan dock göras under kortare tid vid till exempel stora evenemang och i valtider. n Gatupratare som ställs ut utan tillstånd kan leda till böter. På kommunens webbplats Uppsala.se kan du läsa mer om vad som gäller vid skyltning. Skriv skyltar i sökfältet.. Bostadsområde under utveckling I Rosendalsområdet finns det planer på att inom några år bygga nya bostäder. Det blir mestadels flerbostadshus, men även några radhus. Ett helt nytt område med bostäder, service, affärer och rekreation växer fram söder om Uppsalas stadskärna, med närhet till Ulleråker, Ultuna och Uppsala universitets verksamheter längs Dag Hammarskjölds väg. Byggandet av etapp ett, Södra Rosendal, pågår. Det blir lägenheter med en blandning av hyres- och bostadsrätter. Det finns också utrymme för företagsetableringar inom till exempel service och handel. Under hösten kommer de första bostäderna vara klara för inflyttning. Efter sommaren går planen för resterande område ut på samråd. Kommunen säljer sedan marken etappvis, med möjlighet att bygga cirka 500 bostäder åt gången. Markanvisningstävlingar avgör vilka byggföretag som får bygga. Förutom bostäderna kommer det också finnas lokaler till service och handel. I Rosendal planeras ett helt nytt område med bostäder, service, affärer och rekreation. I etapp ett är det sex olika företag som bygger och kommunen tror att intresset för UTREDNING ROSENDALSFÄLTET kommande etapper kommer vara lika stort. Med olika byggföretag blir variationen på utseende, hushöjder och typer av bostäder större och fördelat på fler aktörer kan byggtakten vara högre. n Läs mer på uppsala.se, eller e-posta på kontoret för samhällsutveckling. GATUVY - CAMPUSTORGET ARENA UPPSALA MARS 2014

7 NYHETER Ny Företagslots på Uppsala kommun På gång! Ann-Charlotte Berger är Uppsala kommuns nya företagslots. Hennes uppgift är att ge företagen bättre service, genom att vara en kontaktperson in i kommunen vid olika typer av företagarfrågor. Att kommunen ger bra service till företagen är viktigt för att vara en ledande näringslivskommun. Ann-Charlotte Berger hjälper till att hitta rätt i myndighetskontakter, tillståndsfrågor och tillståndsärenden i kommunen, frågor om att starta företag, samt att lotsa vidare till andra nätverk och företagsstödjande organisationer. Företagslotsen har funnits sedan 2006 på Salagatan 18. Den lokalen har stängt och Företagslotsen är nu en del av kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad i stadshuset på Vaksalagatan 15. n Ann-Charlotte Berger Kontakta Ann-Charlotte Berger, företagslots, kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad på telefon: eller e-post: Här är ett axplock av event kommunen helt eller delvis står bakom. För flera evenemang, se uppsala.se/foretagare, under rubriken nyheter Så blir du leverantör till Uppsala kommun Välkommen till ett frukostmöte där du som är eller vill bli leverantör till kommunen får information om hur upphandlingar går till. Vi berättar om lagen om offentlig upphandling, LOU, och om upphandlingspolicyn som styr hur kommunen gör sina inköp. Datum: 28 augusti och 20 november Tid: klockan Plats: Salagatan 18A, lokal Bastiljen. Ring på porttelefonen till Plan 4/reception Anmälan till Vakna Uppsala Ät gratis frukost, bli inspirerad av intressanta näringslivsprofiler, mingla och träffa nya kontakter på Vakna Uppsalas frukostmöten för näringslivet. Datum: 11 september, 9 oktober, 6 november, 4 december Tid: klockan Programmet börjar Plats: Uppsala Konsert & Kongress För mer information och anmälan, Vi välkomnar fler nya medarbetare Christian Blomberg och Mats Norrbom ny bygglovchef Christian Blomberg har anställts som bygglovchef vid kontoret för samhällsutveckling, med ansvar för bygglov, förhandsbesked samt tillsyn och kontroller enligt plan- och bygglagen. Mats Norrbom ny stads BYggnadSdirektör i Uppsala Som stadsbyggnadsdirektör ansvarar Mats Norrbom för kontoret för samhällsutveckling, som bland annat hanterar frågor som rör stadsbyggnad, detaljplaner, bygglov, gator, trafik, cykelvägar, fastigheter, friluftsområden, idrottsanläggningar. n Mitt Företag Ett företagareventet för inspiration, insikt, nya kontakter och kunskap för att utveckla ditt företag. Datum: 16 oktober Tid: klockan Plats: Norrlands nation, Västra Ågatan 14. För mer information och biljettköp: mittforetag.com/evenemang/uppsala Sommartips Passa på att med matkartan som guide, resa runt till de lokala matproducenterna i länet och handla närproducerade produkter. Matkartan finns på bondensmatiuppland.se Bondens egen marknad har en matfestival i Botaniska trädgården augusti. Läs mer på bondensmatiuppland.se ARENA UPPSALA MARS

8 Arena Uppsala gratulerar Arena Uppsala gratulerar alla före tagare som vunnit, eller varit nominerade till olika företagarpriser. Tipsa oss gärna! E-posta CONNECT Uppsala har firat 15-årsjubileum. De stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i Uppsalaregionen och skapar mötesplatser för affärsutveckling. Under den årliga nätverksträffen Piazza fick tre företagare priser: Wilhelmsen & Sandlund är årets språngbrädeföretag lykka.se är Investerarnas val Henrik Gistvall, Gistvall Design är årets paneldeltagare Uppsala Konsert & Kongress (UKK) ligger på plats 13 i en lista över världens vack raste konserthus, framtagen av CNN. UKK är dessutom den enda svenska anläggning, som nominerats till världens främsta konferens anläggning av den världsomspännande branschorganisationen för konferens- och kongressanläggningar, AIPC. Vinnare utses i Berlin i juli. Blomsterhallen i Gränby centrum har blivit utsedd till årets företagare i Gränby centrum. OssDsign, Disruptive Materials och Q-linea finns med på 33-listan. Det är tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden som lyfter fram 33 teknikföretag i Sverige. Disruptive Materials har vunnit Nordic Clean tech Open. Det är en tävling där Nordens mest lovande miljöteknikföretag utses av bland andra Cleantech Scandinavia. Marie Tesseus-Ling, Fyris-Tryck AB är Årets BNI Medlem 2013, region Uppsala. UNT har gjort Skandinaviens bästa lokala nyhetsreportage Priset delas ut av organisationen Society for News Design Scandinavia, och reportaget får pris för sin design, och för hur de uppmärksammat rumänska tiggares situation i Uppsala. Årets samhällsinsats Högbergs buss Filmproduktionsbolaget Pophunters Film & TV har tagit hem fyra priser i den internationella medietävlingen World Media Festival. Park Inn by Rasisson Uppsala vann priset som årets Park Inn-hotell under Rezidors årliga globala ledningskonferens. Linnea Wallén, Praktiska gymnasiet i Uppsala tävlade i maj i måleri SM i Umeå. Hotell Villa Anna har återigen fått toppbetyg av Dagens Industri som listar hotell och mat i Sverige och andra länder. Jennifer Schmidt, Hundsalong Europa, är bästa hundtrimmaren i Europa. Hon vann internationella hundklippningstävlingen Swedgroom. Andreas Eriksson arrendator på Balingsta prästgård har fått Lantmännens lantbrukarstipendium, Grodden-stipendiet, för sin kreativitet och utvecklingsvilja. Filmproduktionsbolaget Populate vann sju priser på filmfestivalen Telly Awards i New York. Tidigare under våren fick Populate även tre priser på World Media festival, Hamburg, bland annat en Grand Award, som är den finaste utmärkelsen. Årets Företagare Vinnare: Rolf och Kaija Carlson, ICA Kvantum Gränby Övriga nominerade: Erik & Lars Gauffin Stabby Gård, Tommy Lindgren Zellout, Erik Rääf IR Bygg, Pär Söderman EGBS Consulting, Torbjörn Borgström & Per Johnsson Relita, Alexander Hannerland & Mikael Gustafsson Internetbroker Årets samhällsinsats Vinnare: Högbergs buss Årets företagare Rolf och Kaija Carlson Årets Unga Företagare Emma Reimert Årets unga företagare Vinnare: Emma Reimert - My Training, Hotell Fyrislund, Reimert Consulting Övriga nominerade: Jens Hammarlund Swace Digital, Kristoffer Högberg Högberg & Westling, Anton Malmberg Lykka, Tommie Lööf Sweline Linjemålning. Årets komet, Filip Tysander Årets komet Vinnare: Filip Tysander Daniel Wellington Övriga nominerade: Martin Klöfver Trippus, Maria Strömne Disruptive Materials, Michael Pettersson & Roger Kyhlberg Rådhuskompaniet Huvudpartnernas Hederspris: Knut Knutsson, Uppsala Auktionskammare Huvudpartners hederspris Knut Knutsson

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID

Uppsala Sveriges fjärde storstad SID FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2015 Uppsala Sveriges fjärde storstad SID 4 Området kring resecentrum växer med hotell, Stationsgalleria och det kommande kontorshuset Juvelen. Mellan Stationsgallerian

Läs mer

Arbetsmarknaden växer

Arbetsmarknaden växer FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2014 Arbetsmarknaden växer Tillväxten dubbelt så stor som i resten av riket SID 4 Miljökontorets E-tjänster SID 6 Event Uppstart SID 3 ARENA UPPSALA MARS 2014 1 UTBLICK

Läs mer

SPECIAL 6-9: KAMPEN OM KONFERENSEN Konjunkturkänsligheten den stora utmaningen.

SPECIAL 6-9: KAMPEN OM KONFERENSEN Konjunkturkänsligheten den stora utmaningen. SPECIAL 6-9: KAMPEN OM KONFERENSEN Konjunkturkänsligheten den stora utmaningen. 10 Missa inte Uppgångs lista på arrangemang inom näringslivet närmaste veckorna. 12 Det laddas inför stora företagargalan

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad Företagsklimat 2015 En tidning från Svenskt Näringsliv viktigt med tydlig målbild Strängnäs och Kävlinge berättar om sina framgångsrecept solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad 3 nya

Läs mer

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN

up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN up psa la VEM, VAD OCH VARFÖR? EN ÅRSBERÄTTELSE OM DEN VÄXANDE KOMMUNEN 2 3 uppsala i siffror Tillväxt 2010 3 036 fler invånare fick Uppsala under 2010. 12 130 flyttade till Uppsala under 2010. 10 443

Läs mer

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström

ÅRETS. Med fokus på näringsliv. ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN NOVEMBER 2013 REPORTAGE: Kultur är Dramalogens redskap ÅRETS ENTREPRENÖR Allt är möjligt för Lars Lindström Med fokus på näringsliv, Halmstads Big 5 för nöjdare företagare,

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

VINSTA VINNER. Alme dalen. Vem hjälper småföretagaren? LÄGE! Förbifarten ger Vinsta ett A-läge sid 8. De här partierna svarade på våra frågor

VINSTA VINNER. Alme dalen. Vem hjälper småföretagaren? LÄGE! Förbifarten ger Vinsta ett A-läge sid 8. De här partierna svarade på våra frågor De här partierna svarade på våra frågor SID 4-6 En Medlemsblad tidning från Vinsta Företagsgrupp från Vinsta för Företagsgrupp företagare i Hässelby och Vällingby Nr Nr 3 2014 1 2014 Årgång Årgång 19 Pris

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Svar från partier i Göteborg. på Förslagen överst på Medborgaragenda 2014

Svar från partier i Göteborg. på Förslagen överst på Medborgaragenda 2014 Svar från partier i Göteborg på Förslagen överst på Medborgaragenda 2014 S T A D E N V I V I L L H A Svaren från partier i Göteborg på förslagen överst på Göteborgs Medborgaragenda 2014 mottogs från respektive

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

DIALOG UNG: BERGA. Gärdesgårdar piffar upp rundlogen på Tinnerö 14 15. De reser till Sevilla 9 Världens bästa jobb 25

DIALOG UNG: BERGA. Gärdesgårdar piffar upp rundlogen på Tinnerö 14 15. De reser till Sevilla 9 Världens bästa jobb 25 UNG: DIALOG De reser till Sevilla 9 Världens bästa jobb 25 En tidning från Linköpings kommun Nummer 3 2011 Gärdesgårdar piffar upp rundlogen på Tinnerö 14 15 BERGA Hon bjuder in till matmässa 6 8 Nya gymnasieskolan

Läs mer

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare GALAVINNARE 2013 1 Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013 10 ÅR Möt årets vinnare 2 VÄLKOMMEN Det är serverat VARSÅGOD. HÄR FÅR DU ett magasin fyllt av mod och passion.

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Region Developments företagsmöten 2014

Så tycker företagarna om Stockholm. Sammanställning av Stockholm Business Region Developments företagsmöten 2014 Så tycker företagarna om Stockholm Sammanställning av Stockholm Business Region Developments företagsmöten 2014 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 4 3. Metod 4 4. Resultat 5 5. Vad

Läs mer

Stockholmskommissionen Politikutveckling i Stockholm stad 2012-2013 TILLVÄXT

Stockholmskommissionen Politikutveckling i Stockholm stad 2012-2013 TILLVÄXT Stockholmskommissionen Politikutveckling i Stockholm stad 2012-2013 TILLVÄXT Foto: JONNA THOMASSON Förord I januari 2012 beslutade förbundsstyrelsen för Nya Moderaterna i Stockholm stad att starta Stockholmskommissionen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande Reviderad vision för Stockholm år 2030 - ett Stockholm i världsklass

Tjänsteskrivelse Yttrande Reviderad vision för Stockholm år 2030 - ett Stockholm i världsklass VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-09-18 DNR KS 2014.215 DANIEL JARL SID 1/2 KOMMUNPLANERARE 08-58785039 DANIEL.JARL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer