Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7"

Transkript

1 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN JUNI 2014 Intervju med partierna Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val SID 4 Ny företagslots SID 7 Ett nytt område växer fram SID 6 ARENA UPPSALA MARS

2 UTBLICK Fredrik Ahlstedt Uppsala bästa stadskommun FREDRIK AHLSTEDT (M) Kommunstyrelsens ordförande Uppsala växer, vilket är ett bevis på att allt fler vill leva, bo, arbeta och bilda familj här. Uppsala har precis fått utmärkelsen Sveriges bästa stadskommun Vi har all rätt att vara stolta över vår stad och den utveckling som vi kan se varje dag. Det märks i stort som i smått i vår vardag. Vi ser det när barn leker i någon av de nya lek platser som tillkommit eller renoverats de senaste åren. Platser för lek och spontan rörelse är viktigt för våra barns vilja till aktivitet. Vi ser utvecklingen på alla byggkranar som ger en ny dimension till vår stads silhuett. Uppsala växer, vilket är ett bevis på att allt fler vill leva, bo, arbeta och bilda familj här. Varje vecka flyttar människor motsvarande en fullsatt UL-buss till Uppsala. Vi vill fortsätta den utvecklingen. Kommande år ska vi bygga minst bostäder per år. En utmaning är att bygga det hållbara Uppsala. I det arbetet lämnas inget år slumpen. Uppsala ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Alla nya bussar och tåg gör det möjligt för flera att resa klimatsmart i vardagen. Bättre möjlig heter att pendla gör också att många kan bo här, även om jobbet finns på annan ort. Det bidrar till att flera Uppsala bor än någonsin har ett jobb att gå till. Allt fler använder också cykeln för att ta sig till jobb och aktiviteter i var dagen. Därför har vi invigt Uppsalas första snabb cykelled och gör stora investeringar i gång- och cykelbanor. Vårt breda och offensiva miljö- och klimatarbete fortsätter i samverkan med företag, föreningar och organisationer. Vi tar del av nya forskningsrön och uppfinningar som skapas av våra två världsledande univer sitet och det forskningsintensiva näringsliv som ger vår stad dess kunskapsprägel. Vi arbetar varje dag med att förbättra förut sättningarna för företagande och entreprenörskap så att företag kan utvecklas och skapa nya jobb i vår kommun. Vi ser varje dag att det går bra för Uppsala, i stort som smått. Om vi tillsammans vårdar framgångarna kan vi fortsätta att utveckla staden i rätt riktning. Så håller kommunen öppet i sommar Kommunens växel Juni, juli, augusti: mån tor kl fre kl Receptionen i stadshuset Vaksalagatan 15, telefon Juni: mån tor kl fre kl Juli: mån fre kl Augusti: mån tor kl fre kl Kommuninformation i stadshuset Vaksalagatan Juni: mån tor kl fre kl Juli: mån fre kl Augusti: mån tor kl fre kl Bygglovsinformationen Stationsgatan Ordinarie öppettider: vardagar kl Stängt 28 juli 15 augusti Bygglovsrådgivning på torsdagskvällar kl gör uppehåll från den 12 juni, och återkommer under hösten. Information kommer på uppsala.se, skriv bygglovsrådgivning i sökfältet. Där finns även information om hur du söker bygglov. Håll dig uppdaterad! På uppsala.se/foretagare finns: företagsnyheter pressmeddelanden inbjudningar till seminarier och informationsträffar kommunen arrangerar företagsregister hitta mark och lokaler kontaktvägar till de andra organisationerna i stan som jobbar med företagsutveckling vilka tillstånd som kan behövas vid olika typer av verksamheter. Får vi besöka ditt företag? Varje år träffar förtroendevalda och tjänstemän Uppsalas företagare. E-posta så bokar vi in ett besök. Kontakta oss gärna på kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad. Vi hjälper dig vidare med frågor som rör företagande. Du hittar våra kontaktuppgifter på uppsala.se/foretagare Följ kommunen på Facebook och Twitter! Arena Uppsala är ett nyhetsblad till dig som är företagare i Uppsala kommun. Syftet är att hålla dig informerad om vad som händer i Uppsala i frågor som rör näringslivet. Upplagan är ca exemplar och den kommer tre gånger per år, i mars, juni och oktober. kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad Uppsala kommun, Uppsala BESÖKSADRESS Stadshuset E-POST REDAKTÖR/SKRIBENT Viveka Stolt ANSVARIG UTGIVARE Lars Ingeberg REDAKTÖRSKOMMITTÉ Inga-Lena Andersson, Lissi Kalin, Linda Granvik /Uppsala kommun, Jim Palmquist / Svensk Fastighetsförmedling, Fredric Enlund /Fullerö handel, Olle Lindkvist /Pietzo Motor medverkande i detta nummer Viveka Stolt, Jonas Pertoft FOTO/illustration i detta nummer Niklas Lundengård, Dan Pettersson, Stewen Quigley, Olof Ringmar, Uppsala kommun, Sweco Architects AB LAYOUT OCH FORM Spider Stockholm TRYCK Trydells Tryckeri AB 2 ARENA UPPSALA MARS 2014

3 NYCKLAR TILL FRAMGÅNG Uppsalas hälsoföretag hittar nycklarna till framgång Apotek, hälsobutiker, läkarvård, massage, träning samt skönhet. Hälsobranschen är bred och den växer snabbt. En av de största styrkorna för hälsobranschen i Uppsala är den rika tillgången på kollegor. Under en eftermiddag i våras träffades de på temadagen Alla tjänar på hälsa. Träffen arrangerades av Uppsala kommun som jobbar målmedvetet med att koppla samman folk som skapar och säljer hälsa. Omkring åttio entreprenörer kom till träffen. De minglade, lyssnade på inspiration och tog del av praktiska tips. Deltagarna kom från landsting, globala storföretag och ett stort antal småföretag. Rubriken Alla tjänar på hälsa var väl vald. Branschen har en styrka eftersom alla vill må bra, det betyder att i princip alla kan vara kunder. Lars Carlstrand från Team Lars Massage är en av de som inser värdet av nätverk. Han var en talare på träffen. Det finns enorma mängder kunder där ute. Vi inom hälsobranschen består av en massa småföretag som var och en försöker nå ut med någon liten annons, men det händer ingenting. Tänk om alla vi kunde samlas kring en kanal där alla kunder kan hitta oss. Det skulle bli lättare för alla parter, säger Lars Carlstrand. Lösningen är redan här. På uppdrag av Branschrådet Svensk Massage har portalen Hälsauppsala.se skapats. Portalen är öppen för alla som erbjuder tjänster till privatper soner och den presenterades för första gången under hälsoträffen. Uppsala kommun ska bli en ledande hälso - stad i Sverige och världen. Cecilia Linder har varit företagare i 14 år och ar betar nu som näringslivsutvecklare på Uppsala kommun, med ett särskilt ansvar för hälsobranschen. Företag som är intresserade av att vara en del av nätverket kan vända sig till Cecilia Linder för vidare information. n Kontakta Cecilia Linder på kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad, , På träffen Alla tjänar på hälsa möttes omkring åttio entreprenörer från större och mindre företag. Världen möts för att prata hälsa Den 3-4 juni samlades 170 beslutsfattare, experter och opinionsbildare för första gången på Uppsala Health Summit, ett nyetablerat internationellt forum med fokus på hälsofrågor. På Uppsala Health Summit fördes en visionär och öppen dialog om framtidens hälsa, där olika perspektiv som medicin, samhällseko nomi och etik är viktiga byggstenar års tema var Healthcare for Healthy Ageing. Läs mer på Uppsala är Sveriges bästa stadskommun att bo i Uppsala är Sveriges bästa stadskommun att bo i, enligt tidningen Fokus stora kommun rankning Bäst att bo 2014 som presenterades i maj. Nytt för i år är att rankningen är uppdelad i fyra kommunkategorier; storstads-, stads-, landsbygds- och glesbygdskommun. Indelning av kategorier görs efter Jordbruksverkets defini tion av storlek på kommun, det vill säga hur många som bor i, respektive utanför tätorten. Uppsala vann kategorin stadskommun i konkurrens med 45 andra städer. I den totala rankningen kom Uppsala på fjärde plats av Sveriges 290 kommuner, vilket är en stor förbättring från plats 24, Enligt Fokus har resultatet tydliga kopplingar till vad forskningen säger om vad som gör en ort attraktiv. n Läs mer om rankningen i på tidningen fokus webbplats Uppsala klättrar i näringslivsrankning Uppsala kommun klättrar i Svenskt Närings livs rankning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen som redovisades i maj och Uppsala kom på plats 123 jämfört med plats 135 året innan. Kommunen har sedan flera år en handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet. Handlingsplanen är framtagen i samarbete med företag och näringslivets organisationer och revideras vart tredje år. Läs mer på Uppsala.se, skriv handlingsplan i sökfältet. ARENA UPPSALA MARS

4 Så tycker partierna i kommunfullmäktige om fyra närings livsfrågor I höst är det val till regering, landsting och kommun. Arena Uppsala har frågat representanter för de åtta partierna i Uppsala kommunfullmäktige, hur de ser på fyra olika näringslivsfrågor. Kommunfullmäktige har 81 ledamöter och är kommunens högst beslutande organ och motsvaras på nationell nivå av riksdagen. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse som består av 15 ledamöter och är kommunens motsvarighet till regering. I Uppsala finns ett näringslivsprogram som beskriver hur kommunen skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt av näringslivet. 1. Vilken är den viktigaste frågan för utvecklingen av Uppsalas näringsliv? Hur ska ni jobba för att genomföra den? Fredrik Ahlstedt (M) Mohamad Hassan (FP) Stefan Hanna (C) Det ska vara enkelt att etablera sig och kontakt med kommunen ska vara snabb och korrekt. För att hitta och behålla rätt kompetens behöver vi fler bostäder, en bra välfärd och modern infrastruktur. Vi arbetar brett och offensivt för att realisera en bättre servicekultur, minst 3000 nya bostäder per år och fortsätter att utveckla valfrihet och kvalitet i välfärden. Vi politiker kan skapa goda förutsättningar, men jobb skapas av företag, entreprenörer och offentlig sektor. Folkpartiet vill satsa särskilt på kommunal företagarmedvetenhet och en ömsesidig förståelse för kommunens och företagens förutsättningar. Uppsala kommun ska vara en professionell affärspartner för de företag som vi upphandlar tjänster av. Kommunen ska stötta näringslivet mot större framgångar, nationellt och inter nationellt. Det gör vi genom att: Säkra drivna nätverksledare, engagerade branschstyrgrupper och konkreta utvecklingsprojekt. Öka kommunens markinköp till näringslivets behov. 2. Hur säkerställer ni att skolelevers kunskaper motsvarar näringslivets kompetensbehov? Alla inom skola, utbildning och näringsliv har ett gemensamt intresse av att elever får de kunskaper som arbets livet efterfrågar. Genom Regionförbundet anordnas bland annat kompetens forum där näringsliv och utbildningar möts och utbyter information och erfarenheter. Det behöver också vara enkelt att få sommarjobb, extrajobb, praktikplatser och lärlingsplatser för att en bra matchning ska ske. Gymnasieskolan ska anpassas efter arbetsmarknadens behov. Det gör vi genom ett nära samarbete med näringslivet och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi vill att entreprenörskapet ska vara en naturlig del av undervisningen. När elever lämnar gymnasiet, ska de kunna forma sin egen framtid till att bli entreprenörer eller entreprenöriella medarbetare på olika företag. Höga kunskapsförväntningar på alla elever. Regelbunden kvalitetsuppföljning av rektorer och skolors förmåga att nå uppsatta mål. Utveckla och implementera betydligt bättre lärlingssystem än idag. Stärkta advisory boards till alla yrkesinriktade gymnasieskolor. 3. Hur ska ni arbeta för att företagen ska få bättre service i kommunens organisation, till exempel kortare handläggningstider? Uppsala kommun skall vara en serviceorganisation. Handläggningstiderna ska vara korta och informationen tydlig, enkel och korrekt. Vi vill också inför en-väg-in. Vi arbetar med ledarskaps- och kompetensfrågorna. Folkpartiet vill att kommunen ska ha en servicegaranti, ett beslut om ett tillstånd/lov ska fattas inom en viss given tid. Tydliga krav och uppföljning på förvaltningar och bolag från kommunledningen. Mer användarvänligt stöd till före tagare med hjälp av IT. En väg in för företagare. Medarbetarträning för att stärka servicekulturen. Säkra att kontoret för samhällsutveckling är kundorienterat. 4. Hur arbetar ni för att företagen på lands bygden ska kunna växa? Till exempel infrastruktur, kollektivtrafik, bredband. Läs mer om kommunens organisation på uppsala.se under kommun och politik. Näringslivsprogrammet hittar du om du skriver näringslivsprogram i sökrutan. Bredbandstillgången är central för företagande på landsbygden. Vi har därför antagit en digital agenda med höga ambitioner. Vi har också tydliga och höga ambitioner när det gäller investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Det ska vara enkelt att ta sig från landsbygd/tätorter till centrala Uppsala och vidare. Hela kommunens näringsliv ska ha en välfungerande infrastruktur, till exempel data nätverk. Andra viktiga punkter som vi arbetar med för landsbygden: Utveckla stöd och rådgivning till nyföretagande. Fler företagsnätverk. Ökad småskalig energi- och livsmedelsproduktion. Underlätta för mindre, lokala företag att leverera till kommunen. Mer närproducerade varor i kommunens verksamheter. Stöd med bredbandsutbyggnad. Kommunen går mot 100 procent inköp av ekologisk mat. Högre mål och krav mot energiförsörjning genom biogas och sol. Locka fler turister till Uppsala. Utveckla Landsbygdsforum. 4 ARENA UPPSALA MARS 2014

5 Ebba Busch-Thor (KD) Marlene Burwick (S) Maria Gardfjell (MP) Ilona Szatmari-Waldau (V) Pavel Gamov (SD) Infrastruktur är A och O för företagens möjligheter att utvecklas. Fyrspårig järnväg till Stockholm och ett stationsläge i Bergsbrunna är två konkreta förslag. Bra butiks- och kontorslokaler i attraktiva lägen är ytterligare en förutsättning. Det måste bli billigare och enklare att driva företag. Därför arbetar vi nationellt med att sänka arbetsgivaravgifter, reducera sjuklöneansvaret och enklare regler för företag. För att stärka näringslivet måste vi på allvar ta positionen som Sveriges fjärde största stad. Det gör vi med vilja och samverkan. Det kräver bred samverkan kring innovationer, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik. Vi ska strategiskt, uthålligt och i bredaste möjliga sam verkan utveckla Uppsalas styrkor inom områden som life science, miljö- och energi, IT samt besöksnäringen. Nyckeln är samverkan mellan kommunen, universitet och näringsliv. Frågan vilar på två ben: Fler bostäder gör det lättare för näringslivet att hitta nya medarbetare. Modernisera miljonprogrammen till klimatsmarta hyresrätter. Fler yrkesrelevanta utbildningar i samarbete med stadens två universitet. Ett exempel är dataspelsutbildning på eftergymnasial nivå. Infrastrukturen är viktigast, som kommunikationer, bredband och fler hyresrätter. Vi genomför detta genom effektivare bygglovshanering, utbyggd kollektivtrafik och statliga investeringsstöd för nybyggnation. Vi vill även slopa sjuklöneansvaret för småföretag. Uppsala ska vara en företagsvänlig kommun som uppmuntrar till entreprenörskap. Det handlar om korta handläggningstider för bygglov och dylikt, stimulera företagande i skolan, stärka samarbetet mellan skolan och näringslivet samt att kommunen ska kunna gynna mindre, lokala företag vid upphandling. Gymnasieskolan ska erbjuda en bredd av olika utbildningar, såväl teoretiska som praktiska. Utformning av dem bör ske i nära samarbete med näringslivet. Kompetensförsörjningen är ett problem i hela Sverige, trots den höga ungdomsarbetslösheten. Jag ser gärna samarbeten mellan kommunen och företagen för att hitta nya vägar med till exempel arbetsplatsförlagd praktik eller inriktade utbildningar. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen i grundskolan. Vi vill skapa en modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Gymnasiets yrkesprogram behöver ut veck las till yrkescollege i nära samverkan med arbetsmarknadens parter. Vi säkrar då ett relevant innehåll i utbild ningen, tillgången till praktikplatser och ett bra kontaktnät för eleverna. Skolan är liksom klimatet våra viktigaste investeringar för framtiden. Läraryrket ska värderas som ett av våra viktigaste yrken, inte bara i ord, utan också i lön. Varje grundskola och gymnasieskola ska ha studie- och yrkesvägledare som kan egenföretagande, Uppsalas arbetsplatser och studievägledning. Mer praktik både i gymnasieskolan och i alla universitetsutbildningar. Skolan måste samarbeta med näringslivet för att matcha elever mot lediga jobb. Kontaktdagar och branschdagar är andra sätt att få elever att välja branscher där det är brist på arbetskraft. Ung företagsamhet och möjlighet att prova på företagande är andra viktiga delar. Vi anser att kommunen redan från grundskola till gymnasium samt universitet och högskola ska ha en dialog och ett starkt samarbete med näringslivet för att matcha behov som finns på arbetsmarknaden och vägleda elever rätt inför kommande yrkesval. Jag har varit pådrivande för kravet om att införa garantitider för till exempel förskoleplats och bygglov. Därtill vill jag att kommunen ska vara skyldig ersättning till den enskilde om vi misslyckas. Detta är något som måste genomsyra hela kommunorganisationen, från myndighets krångel till service kultur. Nu inför vi detta för byggloven. Förtroende byggs genom att bli bra bemött och att det är lätt att förstå hur kommunen hanterar ärenden. Kommunen måste systematiskt arbeta med att förbättra be mötande och handläggningstider och sedan kommunicera det tydligt. Vi måste också göra det enkelt och väldigt tydligt var man vänder sig med sina frågor och när man kan förvänta sig ett svar, både vid nyetableringar i Uppsala och vid mindre ärenden. Företagare ska inte bollas runt mellan olika tjänstemän. Inom vissa områden, till exempel byggande, har avgifterna blivit så låga att servicen blivit lidande. Miljöpartiet anser att Uppsala bör följa Sveriges kommuner och landstings rekommendationer för prissättning så att vi kan anställa fler tjänstemän och korta köerna. Kommunens eget bolag, Industrihus, ska utveckla miljöanpassade företagslokaler för småföretag. Det är viktigt med en ingång och att man inte ska hänvisas vidare när man kontaktar kommunen, där har vi mycket att arbeta med. Arbetssituationen för bygglovshandläggarna måste förbättras så att vi kan rekrytera och få en snabbare handläggning. Vi vill skjuta till mer resurser för att kraftigt korta handläggningstiderna vad gäller bygglov och annat nödvändigt för företagare. Det krävs helt enkelt mer pengar för detta. Kommunen måste ha en tydlig näringslivspositiv prägel och arbeta med attitydfrågor så att entreprenörskap uppmuntras. Uppsala är en ovanlig kom mun i och med mixen av stad och landsbygd, här finns många möjligheter. Några exempel: Främja närproducerat. Vi vill att kollektivtrafiken bättre ska matcha tiderna med stadstrafiken. Bättre rörlighet genom tillgängliga parkeringsplatser i inner staden. Vi vill binda ihop staden med en fullskalig bro söder om stan. Många nya jobb skapas i små och medelstora företag på landsbygden. Vi vill investera i utbyggnaden av grund läggande service såsom mat butiker, förenkla för företag att expandera, sär skilt stöd till utbyggnaden av bredband, bistå innovationer och köpa in mat från ett ambitiöst ekologiskt jord bruk. Vi vill förenkla kon takterna med kommunen genom en tydlig kontaktperson. Miljöpartiet har lagt konkreta förslag hur bredband ska byggas ut, det är den enskilt viktigaste frågan. Nya jobb på landsbygden skapas inom jordbruk, energiproduktion och skogsbruk. Vi ska satsa på kollektivtrafik, exempelvis pendeltågsstationer i Vänge, Vittinge och Järlåsa. Även bilar behövs, därför ska vi gynna satsningar på förny bara drivmedlen. Bättre bredband och utökad kollektivtrafik på landsbygden. Öka kommunens inköp av närproducerade varor och att inte konkurrera ut landsbygdens service med externhandelscentrum. Stärk lokala sparbankernas möjligheter att utveckla lokala näringslivet. Vi har i riksdagen föreslagit ett särskilt landsbygdslyft som skulle skapa arbetstillfällen. Lokalt vill vi ha riktade insatser till Uppsala kommuns stora landsbygd med utbyggt bred band, fler bostäder samt bättre samhällsservice, skola och kommunikationer, vilket underlättar för företag att etablera sig. ARENA UPPSALA MARS

6 NYHETER Gatupratare försvårar framkomlighet Att ställa upp en gatupratare, eller annan typ av skylt utanför en butik eller verksamhet, är inte alltid tillåtet. Anledningen till att den här typen av skyltning inte är tillåten är att skyltar på gångbanor försvårar framkomligheten för gående och för personer med funktionshinder. Skyltarna kan också försämra sikten, till exempel i korsningar. Enligt ordningslagen behövs tillstånd från polisen för att placera en skylt på offentlig plats inom detaljplanelagt område. Om den offentliga platsen ägs av kommunen ges inte tillstånd. Det är Polisen som är tillsynsmyndighet och en skylt utan tillstånd ger böter. Vissa undantag kan dock göras under kortare tid vid till exempel stora evenemang och i valtider. n Gatupratare som ställs ut utan tillstånd kan leda till böter. På kommunens webbplats Uppsala.se kan du läsa mer om vad som gäller vid skyltning. Skriv skyltar i sökfältet.. Bostadsområde under utveckling I Rosendalsområdet finns det planer på att inom några år bygga nya bostäder. Det blir mestadels flerbostadshus, men även några radhus. Ett helt nytt område med bostäder, service, affärer och rekreation växer fram söder om Uppsalas stadskärna, med närhet till Ulleråker, Ultuna och Uppsala universitets verksamheter längs Dag Hammarskjölds väg. Byggandet av etapp ett, Södra Rosendal, pågår. Det blir lägenheter med en blandning av hyres- och bostadsrätter. Det finns också utrymme för företagsetableringar inom till exempel service och handel. Under hösten kommer de första bostäderna vara klara för inflyttning. Efter sommaren går planen för resterande område ut på samråd. Kommunen säljer sedan marken etappvis, med möjlighet att bygga cirka 500 bostäder åt gången. Markanvisningstävlingar avgör vilka byggföretag som får bygga. Förutom bostäderna kommer det också finnas lokaler till service och handel. I Rosendal planeras ett helt nytt område med bostäder, service, affärer och rekreation. I etapp ett är det sex olika företag som bygger och kommunen tror att intresset för UTREDNING ROSENDALSFÄLTET kommande etapper kommer vara lika stort. Med olika byggföretag blir variationen på utseende, hushöjder och typer av bostäder större och fördelat på fler aktörer kan byggtakten vara högre. n Läs mer på uppsala.se, eller e-posta på kontoret för samhällsutveckling. GATUVY - CAMPUSTORGET ARENA UPPSALA MARS 2014

7 NYHETER Ny Företagslots på Uppsala kommun På gång! Ann-Charlotte Berger är Uppsala kommuns nya företagslots. Hennes uppgift är att ge företagen bättre service, genom att vara en kontaktperson in i kommunen vid olika typer av företagarfrågor. Att kommunen ger bra service till företagen är viktigt för att vara en ledande näringslivskommun. Ann-Charlotte Berger hjälper till att hitta rätt i myndighetskontakter, tillståndsfrågor och tillståndsärenden i kommunen, frågor om att starta företag, samt att lotsa vidare till andra nätverk och företagsstödjande organisationer. Företagslotsen har funnits sedan 2006 på Salagatan 18. Den lokalen har stängt och Företagslotsen är nu en del av kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad i stadshuset på Vaksalagatan 15. n Ann-Charlotte Berger Kontakta Ann-Charlotte Berger, företagslots, kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad på telefon: eller e-post: Här är ett axplock av event kommunen helt eller delvis står bakom. För flera evenemang, se uppsala.se/foretagare, under rubriken nyheter Så blir du leverantör till Uppsala kommun Välkommen till ett frukostmöte där du som är eller vill bli leverantör till kommunen får information om hur upphandlingar går till. Vi berättar om lagen om offentlig upphandling, LOU, och om upphandlingspolicyn som styr hur kommunen gör sina inköp. Datum: 28 augusti och 20 november Tid: klockan Plats: Salagatan 18A, lokal Bastiljen. Ring på porttelefonen till Plan 4/reception Anmälan till Vakna Uppsala Ät gratis frukost, bli inspirerad av intressanta näringslivsprofiler, mingla och träffa nya kontakter på Vakna Uppsalas frukostmöten för näringslivet. Datum: 11 september, 9 oktober, 6 november, 4 december Tid: klockan Programmet börjar Plats: Uppsala Konsert & Kongress För mer information och anmälan, Vi välkomnar fler nya medarbetare Christian Blomberg och Mats Norrbom ny bygglovchef Christian Blomberg har anställts som bygglovchef vid kontoret för samhällsutveckling, med ansvar för bygglov, förhandsbesked samt tillsyn och kontroller enligt plan- och bygglagen. Mats Norrbom ny stads BYggnadSdirektör i Uppsala Som stadsbyggnadsdirektör ansvarar Mats Norrbom för kontoret för samhällsutveckling, som bland annat hanterar frågor som rör stadsbyggnad, detaljplaner, bygglov, gator, trafik, cykelvägar, fastigheter, friluftsområden, idrottsanläggningar. n Mitt Företag Ett företagareventet för inspiration, insikt, nya kontakter och kunskap för att utveckla ditt företag. Datum: 16 oktober Tid: klockan Plats: Norrlands nation, Västra Ågatan 14. För mer information och biljettköp: mittforetag.com/evenemang/uppsala Sommartips Passa på att med matkartan som guide, resa runt till de lokala matproducenterna i länet och handla närproducerade produkter. Matkartan finns på bondensmatiuppland.se Bondens egen marknad har en matfestival i Botaniska trädgården augusti. Läs mer på bondensmatiuppland.se ARENA UPPSALA MARS

8 Arena Uppsala gratulerar Arena Uppsala gratulerar alla före tagare som vunnit, eller varit nominerade till olika företagarpriser. Tipsa oss gärna! E-posta CONNECT Uppsala har firat 15-årsjubileum. De stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i Uppsalaregionen och skapar mötesplatser för affärsutveckling. Under den årliga nätverksträffen Piazza fick tre företagare priser: Wilhelmsen & Sandlund är årets språngbrädeföretag lykka.se är Investerarnas val Henrik Gistvall, Gistvall Design är årets paneldeltagare Uppsala Konsert & Kongress (UKK) ligger på plats 13 i en lista över världens vack raste konserthus, framtagen av CNN. UKK är dessutom den enda svenska anläggning, som nominerats till världens främsta konferens anläggning av den världsomspännande branschorganisationen för konferens- och kongressanläggningar, AIPC. Vinnare utses i Berlin i juli. Blomsterhallen i Gränby centrum har blivit utsedd till årets företagare i Gränby centrum. OssDsign, Disruptive Materials och Q-linea finns med på 33-listan. Det är tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden som lyfter fram 33 teknikföretag i Sverige. Disruptive Materials har vunnit Nordic Clean tech Open. Det är en tävling där Nordens mest lovande miljöteknikföretag utses av bland andra Cleantech Scandinavia. Marie Tesseus-Ling, Fyris-Tryck AB är Årets BNI Medlem 2013, region Uppsala. UNT har gjort Skandinaviens bästa lokala nyhetsreportage Priset delas ut av organisationen Society for News Design Scandinavia, och reportaget får pris för sin design, och för hur de uppmärksammat rumänska tiggares situation i Uppsala. Årets samhällsinsats Högbergs buss Filmproduktionsbolaget Pophunters Film & TV har tagit hem fyra priser i den internationella medietävlingen World Media Festival. Park Inn by Rasisson Uppsala vann priset som årets Park Inn-hotell under Rezidors årliga globala ledningskonferens. Linnea Wallén, Praktiska gymnasiet i Uppsala tävlade i maj i måleri SM i Umeå. Hotell Villa Anna har återigen fått toppbetyg av Dagens Industri som listar hotell och mat i Sverige och andra länder. Jennifer Schmidt, Hundsalong Europa, är bästa hundtrimmaren i Europa. Hon vann internationella hundklippningstävlingen Swedgroom. Andreas Eriksson arrendator på Balingsta prästgård har fått Lantmännens lantbrukarstipendium, Grodden-stipendiet, för sin kreativitet och utvecklingsvilja. Filmproduktionsbolaget Populate vann sju priser på filmfestivalen Telly Awards i New York. Tidigare under våren fick Populate även tre priser på World Media festival, Hamburg, bland annat en Grand Award, som är den finaste utmärkelsen. Årets Företagare Vinnare: Rolf och Kaija Carlson, ICA Kvantum Gränby Övriga nominerade: Erik & Lars Gauffin Stabby Gård, Tommy Lindgren Zellout, Erik Rääf IR Bygg, Pär Söderman EGBS Consulting, Torbjörn Borgström & Per Johnsson Relita, Alexander Hannerland & Mikael Gustafsson Internetbroker Årets samhällsinsats Vinnare: Högbergs buss Årets företagare Rolf och Kaija Carlson Årets Unga Företagare Emma Reimert Årets unga företagare Vinnare: Emma Reimert - My Training, Hotell Fyrislund, Reimert Consulting Övriga nominerade: Jens Hammarlund Swace Digital, Kristoffer Högberg Högberg & Westling, Anton Malmberg Lykka, Tommie Lööf Sweline Linjemålning. Årets komet, Filip Tysander Årets komet Vinnare: Filip Tysander Daniel Wellington Övriga nominerade: Martin Klöfver Trippus, Maria Strömne Disruptive Materials, Michael Pettersson & Roger Kyhlberg Rådhuskompaniet Huvudpartnernas Hederspris: Knut Knutsson, Uppsala Auktionskammare Huvudpartners hederspris Knut Knutsson

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Kommunens service, rankning bland 290 kommuner år 2009 till 2016

Kommunens service, rankning bland 290 kommuner år 2009 till 2016 KF 162 7-8 november 2016 Diarienummer KSN-2016-1991 Kommunfullmäktige Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala Svenskt näringsliv har publicerat sin årliga rankning av kommunerna

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Linder Cecilia Datum 2016-01-29 Diarienummer KSN-2015-1909 Kommunstyrelsen Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Lokala företagsklimatet Skola, utbildning Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster Företag

Läs mer

Lokala företagsklimatet Fastigheter. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Lokala företagsklimatet Fastigheter. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Lokala företagsklimatet Fastigheter Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster Företag

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Götene kommun 2016

Företagsklimatet i Götene kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Varbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016

Företagsklimatet i Skövde kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 19400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Sundsvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 31300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sollentuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 20400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016

Företagsklimatet i Botkyrka kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016

Företagsklimatet i Borlänge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016

Företagsklimatet i Karlstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 30600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 17600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 49500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016

Företagsklimatet i Södertälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 36300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016

Företagsklimatet i Hässleholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 13500 personer

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 22800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 15700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 508000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016

Företagsklimatet i Österåkers kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 21400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Norrköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 40100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 8800 personer 2 1700

Läs mer

Företagsklimatet i Västerås stad 2016

Företagsklimatet i Västerås stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 49400 personer 2 8100

Läs mer

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15500 personer

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3600 personer

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Eda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 10700 personer 2 2700

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Företagsklimatet i Solna stad 2016

Företagsklimatet i Solna stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 48200 personer 2 9700

Läs mer

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 11300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 9000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 9600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 10900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 11000 personer

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer