Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervju med partierna. Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val. Ett nytt område växer fram SID 6. Ny företagslots SID 7"

Transkript

1 FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN JUNI 2014 Intervju med partierna Förtroendevalda svarar på näringslivsfrågor inför höstens val SID 4 Ny företagslots SID 7 Ett nytt område växer fram SID 6 ARENA UPPSALA MARS

2 UTBLICK Fredrik Ahlstedt Uppsala bästa stadskommun FREDRIK AHLSTEDT (M) Kommunstyrelsens ordförande Uppsala växer, vilket är ett bevis på att allt fler vill leva, bo, arbeta och bilda familj här. Uppsala har precis fått utmärkelsen Sveriges bästa stadskommun Vi har all rätt att vara stolta över vår stad och den utveckling som vi kan se varje dag. Det märks i stort som i smått i vår vardag. Vi ser det när barn leker i någon av de nya lek platser som tillkommit eller renoverats de senaste åren. Platser för lek och spontan rörelse är viktigt för våra barns vilja till aktivitet. Vi ser utvecklingen på alla byggkranar som ger en ny dimension till vår stads silhuett. Uppsala växer, vilket är ett bevis på att allt fler vill leva, bo, arbeta och bilda familj här. Varje vecka flyttar människor motsvarande en fullsatt UL-buss till Uppsala. Vi vill fortsätta den utvecklingen. Kommande år ska vi bygga minst bostäder per år. En utmaning är att bygga det hållbara Uppsala. I det arbetet lämnas inget år slumpen. Uppsala ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Alla nya bussar och tåg gör det möjligt för flera att resa klimatsmart i vardagen. Bättre möjlig heter att pendla gör också att många kan bo här, även om jobbet finns på annan ort. Det bidrar till att flera Uppsala bor än någonsin har ett jobb att gå till. Allt fler använder också cykeln för att ta sig till jobb och aktiviteter i var dagen. Därför har vi invigt Uppsalas första snabb cykelled och gör stora investeringar i gång- och cykelbanor. Vårt breda och offensiva miljö- och klimatarbete fortsätter i samverkan med företag, föreningar och organisationer. Vi tar del av nya forskningsrön och uppfinningar som skapas av våra två världsledande univer sitet och det forskningsintensiva näringsliv som ger vår stad dess kunskapsprägel. Vi arbetar varje dag med att förbättra förut sättningarna för företagande och entreprenörskap så att företag kan utvecklas och skapa nya jobb i vår kommun. Vi ser varje dag att det går bra för Uppsala, i stort som smått. Om vi tillsammans vårdar framgångarna kan vi fortsätta att utveckla staden i rätt riktning. Så håller kommunen öppet i sommar Kommunens växel Juni, juli, augusti: mån tor kl fre kl Receptionen i stadshuset Vaksalagatan 15, telefon Juni: mån tor kl fre kl Juli: mån fre kl Augusti: mån tor kl fre kl Kommuninformation i stadshuset Vaksalagatan Juni: mån tor kl fre kl Juli: mån fre kl Augusti: mån tor kl fre kl Bygglovsinformationen Stationsgatan Ordinarie öppettider: vardagar kl Stängt 28 juli 15 augusti Bygglovsrådgivning på torsdagskvällar kl gör uppehåll från den 12 juni, och återkommer under hösten. Information kommer på uppsala.se, skriv bygglovsrådgivning i sökfältet. Där finns även information om hur du söker bygglov. Håll dig uppdaterad! På uppsala.se/foretagare finns: företagsnyheter pressmeddelanden inbjudningar till seminarier och informationsträffar kommunen arrangerar företagsregister hitta mark och lokaler kontaktvägar till de andra organisationerna i stan som jobbar med företagsutveckling vilka tillstånd som kan behövas vid olika typer av verksamheter. Får vi besöka ditt företag? Varje år träffar förtroendevalda och tjänstemän Uppsalas företagare. E-posta så bokar vi in ett besök. Kontakta oss gärna på kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad. Vi hjälper dig vidare med frågor som rör företagande. Du hittar våra kontaktuppgifter på uppsala.se/foretagare Följ kommunen på Facebook och Twitter! Arena Uppsala är ett nyhetsblad till dig som är företagare i Uppsala kommun. Syftet är att hålla dig informerad om vad som händer i Uppsala i frågor som rör näringslivet. Upplagan är ca exemplar och den kommer tre gånger per år, i mars, juni och oktober. kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad Uppsala kommun, Uppsala BESÖKSADRESS Stadshuset E-POST REDAKTÖR/SKRIBENT Viveka Stolt ANSVARIG UTGIVARE Lars Ingeberg REDAKTÖRSKOMMITTÉ Inga-Lena Andersson, Lissi Kalin, Linda Granvik /Uppsala kommun, Jim Palmquist / Svensk Fastighetsförmedling, Fredric Enlund /Fullerö handel, Olle Lindkvist /Pietzo Motor medverkande i detta nummer Viveka Stolt, Jonas Pertoft FOTO/illustration i detta nummer Niklas Lundengård, Dan Pettersson, Stewen Quigley, Olof Ringmar, Uppsala kommun, Sweco Architects AB LAYOUT OCH FORM Spider Stockholm TRYCK Trydells Tryckeri AB 2 ARENA UPPSALA MARS 2014

3 NYCKLAR TILL FRAMGÅNG Uppsalas hälsoföretag hittar nycklarna till framgång Apotek, hälsobutiker, läkarvård, massage, träning samt skönhet. Hälsobranschen är bred och den växer snabbt. En av de största styrkorna för hälsobranschen i Uppsala är den rika tillgången på kollegor. Under en eftermiddag i våras träffades de på temadagen Alla tjänar på hälsa. Träffen arrangerades av Uppsala kommun som jobbar målmedvetet med att koppla samman folk som skapar och säljer hälsa. Omkring åttio entreprenörer kom till träffen. De minglade, lyssnade på inspiration och tog del av praktiska tips. Deltagarna kom från landsting, globala storföretag och ett stort antal småföretag. Rubriken Alla tjänar på hälsa var väl vald. Branschen har en styrka eftersom alla vill må bra, det betyder att i princip alla kan vara kunder. Lars Carlstrand från Team Lars Massage är en av de som inser värdet av nätverk. Han var en talare på träffen. Det finns enorma mängder kunder där ute. Vi inom hälsobranschen består av en massa småföretag som var och en försöker nå ut med någon liten annons, men det händer ingenting. Tänk om alla vi kunde samlas kring en kanal där alla kunder kan hitta oss. Det skulle bli lättare för alla parter, säger Lars Carlstrand. Lösningen är redan här. På uppdrag av Branschrådet Svensk Massage har portalen Hälsauppsala.se skapats. Portalen är öppen för alla som erbjuder tjänster till privatper soner och den presenterades för första gången under hälsoträffen. Uppsala kommun ska bli en ledande hälso - stad i Sverige och världen. Cecilia Linder har varit företagare i 14 år och ar betar nu som näringslivsutvecklare på Uppsala kommun, med ett särskilt ansvar för hälsobranschen. Företag som är intresserade av att vara en del av nätverket kan vända sig till Cecilia Linder för vidare information. n Kontakta Cecilia Linder på kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad, , På träffen Alla tjänar på hälsa möttes omkring åttio entreprenörer från större och mindre företag. Världen möts för att prata hälsa Den 3-4 juni samlades 170 beslutsfattare, experter och opinionsbildare för första gången på Uppsala Health Summit, ett nyetablerat internationellt forum med fokus på hälsofrågor. På Uppsala Health Summit fördes en visionär och öppen dialog om framtidens hälsa, där olika perspektiv som medicin, samhällseko nomi och etik är viktiga byggstenar års tema var Healthcare for Healthy Ageing. Läs mer på Uppsala är Sveriges bästa stadskommun att bo i Uppsala är Sveriges bästa stadskommun att bo i, enligt tidningen Fokus stora kommun rankning Bäst att bo 2014 som presenterades i maj. Nytt för i år är att rankningen är uppdelad i fyra kommunkategorier; storstads-, stads-, landsbygds- och glesbygdskommun. Indelning av kategorier görs efter Jordbruksverkets defini tion av storlek på kommun, det vill säga hur många som bor i, respektive utanför tätorten. Uppsala vann kategorin stadskommun i konkurrens med 45 andra städer. I den totala rankningen kom Uppsala på fjärde plats av Sveriges 290 kommuner, vilket är en stor förbättring från plats 24, Enligt Fokus har resultatet tydliga kopplingar till vad forskningen säger om vad som gör en ort attraktiv. n Läs mer om rankningen i på tidningen fokus webbplats Uppsala klättrar i näringslivsrankning Uppsala kommun klättrar i Svenskt Närings livs rankning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen som redovisades i maj och Uppsala kom på plats 123 jämfört med plats 135 året innan. Kommunen har sedan flera år en handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet. Handlingsplanen är framtagen i samarbete med företag och näringslivets organisationer och revideras vart tredje år. Läs mer på Uppsala.se, skriv handlingsplan i sökfältet. ARENA UPPSALA MARS

4 Så tycker partierna i kommunfullmäktige om fyra närings livsfrågor I höst är det val till regering, landsting och kommun. Arena Uppsala har frågat representanter för de åtta partierna i Uppsala kommunfullmäktige, hur de ser på fyra olika näringslivsfrågor. Kommunfullmäktige har 81 ledamöter och är kommunens högst beslutande organ och motsvaras på nationell nivå av riksdagen. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse som består av 15 ledamöter och är kommunens motsvarighet till regering. I Uppsala finns ett näringslivsprogram som beskriver hur kommunen skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt av näringslivet. 1. Vilken är den viktigaste frågan för utvecklingen av Uppsalas näringsliv? Hur ska ni jobba för att genomföra den? Fredrik Ahlstedt (M) Mohamad Hassan (FP) Stefan Hanna (C) Det ska vara enkelt att etablera sig och kontakt med kommunen ska vara snabb och korrekt. För att hitta och behålla rätt kompetens behöver vi fler bostäder, en bra välfärd och modern infrastruktur. Vi arbetar brett och offensivt för att realisera en bättre servicekultur, minst 3000 nya bostäder per år och fortsätter att utveckla valfrihet och kvalitet i välfärden. Vi politiker kan skapa goda förutsättningar, men jobb skapas av företag, entreprenörer och offentlig sektor. Folkpartiet vill satsa särskilt på kommunal företagarmedvetenhet och en ömsesidig förståelse för kommunens och företagens förutsättningar. Uppsala kommun ska vara en professionell affärspartner för de företag som vi upphandlar tjänster av. Kommunen ska stötta näringslivet mot större framgångar, nationellt och inter nationellt. Det gör vi genom att: Säkra drivna nätverksledare, engagerade branschstyrgrupper och konkreta utvecklingsprojekt. Öka kommunens markinköp till näringslivets behov. 2. Hur säkerställer ni att skolelevers kunskaper motsvarar näringslivets kompetensbehov? Alla inom skola, utbildning och näringsliv har ett gemensamt intresse av att elever får de kunskaper som arbets livet efterfrågar. Genom Regionförbundet anordnas bland annat kompetens forum där näringsliv och utbildningar möts och utbyter information och erfarenheter. Det behöver också vara enkelt att få sommarjobb, extrajobb, praktikplatser och lärlingsplatser för att en bra matchning ska ske. Gymnasieskolan ska anpassas efter arbetsmarknadens behov. Det gör vi genom ett nära samarbete med näringslivet och noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi vill att entreprenörskapet ska vara en naturlig del av undervisningen. När elever lämnar gymnasiet, ska de kunna forma sin egen framtid till att bli entreprenörer eller entreprenöriella medarbetare på olika företag. Höga kunskapsförväntningar på alla elever. Regelbunden kvalitetsuppföljning av rektorer och skolors förmåga att nå uppsatta mål. Utveckla och implementera betydligt bättre lärlingssystem än idag. Stärkta advisory boards till alla yrkesinriktade gymnasieskolor. 3. Hur ska ni arbeta för att företagen ska få bättre service i kommunens organisation, till exempel kortare handläggningstider? Uppsala kommun skall vara en serviceorganisation. Handläggningstiderna ska vara korta och informationen tydlig, enkel och korrekt. Vi vill också inför en-väg-in. Vi arbetar med ledarskaps- och kompetensfrågorna. Folkpartiet vill att kommunen ska ha en servicegaranti, ett beslut om ett tillstånd/lov ska fattas inom en viss given tid. Tydliga krav och uppföljning på förvaltningar och bolag från kommunledningen. Mer användarvänligt stöd till före tagare med hjälp av IT. En väg in för företagare. Medarbetarträning för att stärka servicekulturen. Säkra att kontoret för samhällsutveckling är kundorienterat. 4. Hur arbetar ni för att företagen på lands bygden ska kunna växa? Till exempel infrastruktur, kollektivtrafik, bredband. Läs mer om kommunens organisation på uppsala.se under kommun och politik. Näringslivsprogrammet hittar du om du skriver näringslivsprogram i sökrutan. Bredbandstillgången är central för företagande på landsbygden. Vi har därför antagit en digital agenda med höga ambitioner. Vi har också tydliga och höga ambitioner när det gäller investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Det ska vara enkelt att ta sig från landsbygd/tätorter till centrala Uppsala och vidare. Hela kommunens näringsliv ska ha en välfungerande infrastruktur, till exempel data nätverk. Andra viktiga punkter som vi arbetar med för landsbygden: Utveckla stöd och rådgivning till nyföretagande. Fler företagsnätverk. Ökad småskalig energi- och livsmedelsproduktion. Underlätta för mindre, lokala företag att leverera till kommunen. Mer närproducerade varor i kommunens verksamheter. Stöd med bredbandsutbyggnad. Kommunen går mot 100 procent inköp av ekologisk mat. Högre mål och krav mot energiförsörjning genom biogas och sol. Locka fler turister till Uppsala. Utveckla Landsbygdsforum. 4 ARENA UPPSALA MARS 2014

5 Ebba Busch-Thor (KD) Marlene Burwick (S) Maria Gardfjell (MP) Ilona Szatmari-Waldau (V) Pavel Gamov (SD) Infrastruktur är A och O för företagens möjligheter att utvecklas. Fyrspårig järnväg till Stockholm och ett stationsläge i Bergsbrunna är två konkreta förslag. Bra butiks- och kontorslokaler i attraktiva lägen är ytterligare en förutsättning. Det måste bli billigare och enklare att driva företag. Därför arbetar vi nationellt med att sänka arbetsgivaravgifter, reducera sjuklöneansvaret och enklare regler för företag. För att stärka näringslivet måste vi på allvar ta positionen som Sveriges fjärde största stad. Det gör vi med vilja och samverkan. Det kräver bred samverkan kring innovationer, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik. Vi ska strategiskt, uthålligt och i bredaste möjliga sam verkan utveckla Uppsalas styrkor inom områden som life science, miljö- och energi, IT samt besöksnäringen. Nyckeln är samverkan mellan kommunen, universitet och näringsliv. Frågan vilar på två ben: Fler bostäder gör det lättare för näringslivet att hitta nya medarbetare. Modernisera miljonprogrammen till klimatsmarta hyresrätter. Fler yrkesrelevanta utbildningar i samarbete med stadens två universitet. Ett exempel är dataspelsutbildning på eftergymnasial nivå. Infrastrukturen är viktigast, som kommunikationer, bredband och fler hyresrätter. Vi genomför detta genom effektivare bygglovshanering, utbyggd kollektivtrafik och statliga investeringsstöd för nybyggnation. Vi vill även slopa sjuklöneansvaret för småföretag. Uppsala ska vara en företagsvänlig kommun som uppmuntrar till entreprenörskap. Det handlar om korta handläggningstider för bygglov och dylikt, stimulera företagande i skolan, stärka samarbetet mellan skolan och näringslivet samt att kommunen ska kunna gynna mindre, lokala företag vid upphandling. Gymnasieskolan ska erbjuda en bredd av olika utbildningar, såväl teoretiska som praktiska. Utformning av dem bör ske i nära samarbete med näringslivet. Kompetensförsörjningen är ett problem i hela Sverige, trots den höga ungdomsarbetslösheten. Jag ser gärna samarbeten mellan kommunen och företagen för att hitta nya vägar med till exempel arbetsplatsförlagd praktik eller inriktade utbildningar. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen i grundskolan. Vi vill skapa en modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Gymnasiets yrkesprogram behöver ut veck las till yrkescollege i nära samverkan med arbetsmarknadens parter. Vi säkrar då ett relevant innehåll i utbild ningen, tillgången till praktikplatser och ett bra kontaktnät för eleverna. Skolan är liksom klimatet våra viktigaste investeringar för framtiden. Läraryrket ska värderas som ett av våra viktigaste yrken, inte bara i ord, utan också i lön. Varje grundskola och gymnasieskola ska ha studie- och yrkesvägledare som kan egenföretagande, Uppsalas arbetsplatser och studievägledning. Mer praktik både i gymnasieskolan och i alla universitetsutbildningar. Skolan måste samarbeta med näringslivet för att matcha elever mot lediga jobb. Kontaktdagar och branschdagar är andra sätt att få elever att välja branscher där det är brist på arbetskraft. Ung företagsamhet och möjlighet att prova på företagande är andra viktiga delar. Vi anser att kommunen redan från grundskola till gymnasium samt universitet och högskola ska ha en dialog och ett starkt samarbete med näringslivet för att matcha behov som finns på arbetsmarknaden och vägleda elever rätt inför kommande yrkesval. Jag har varit pådrivande för kravet om att införa garantitider för till exempel förskoleplats och bygglov. Därtill vill jag att kommunen ska vara skyldig ersättning till den enskilde om vi misslyckas. Detta är något som måste genomsyra hela kommunorganisationen, från myndighets krångel till service kultur. Nu inför vi detta för byggloven. Förtroende byggs genom att bli bra bemött och att det är lätt att förstå hur kommunen hanterar ärenden. Kommunen måste systematiskt arbeta med att förbättra be mötande och handläggningstider och sedan kommunicera det tydligt. Vi måste också göra det enkelt och väldigt tydligt var man vänder sig med sina frågor och när man kan förvänta sig ett svar, både vid nyetableringar i Uppsala och vid mindre ärenden. Företagare ska inte bollas runt mellan olika tjänstemän. Inom vissa områden, till exempel byggande, har avgifterna blivit så låga att servicen blivit lidande. Miljöpartiet anser att Uppsala bör följa Sveriges kommuner och landstings rekommendationer för prissättning så att vi kan anställa fler tjänstemän och korta köerna. Kommunens eget bolag, Industrihus, ska utveckla miljöanpassade företagslokaler för småföretag. Det är viktigt med en ingång och att man inte ska hänvisas vidare när man kontaktar kommunen, där har vi mycket att arbeta med. Arbetssituationen för bygglovshandläggarna måste förbättras så att vi kan rekrytera och få en snabbare handläggning. Vi vill skjuta till mer resurser för att kraftigt korta handläggningstiderna vad gäller bygglov och annat nödvändigt för företagare. Det krävs helt enkelt mer pengar för detta. Kommunen måste ha en tydlig näringslivspositiv prägel och arbeta med attitydfrågor så att entreprenörskap uppmuntras. Uppsala är en ovanlig kom mun i och med mixen av stad och landsbygd, här finns många möjligheter. Några exempel: Främja närproducerat. Vi vill att kollektivtrafiken bättre ska matcha tiderna med stadstrafiken. Bättre rörlighet genom tillgängliga parkeringsplatser i inner staden. Vi vill binda ihop staden med en fullskalig bro söder om stan. Många nya jobb skapas i små och medelstora företag på landsbygden. Vi vill investera i utbyggnaden av grund läggande service såsom mat butiker, förenkla för företag att expandera, sär skilt stöd till utbyggnaden av bredband, bistå innovationer och köpa in mat från ett ambitiöst ekologiskt jord bruk. Vi vill förenkla kon takterna med kommunen genom en tydlig kontaktperson. Miljöpartiet har lagt konkreta förslag hur bredband ska byggas ut, det är den enskilt viktigaste frågan. Nya jobb på landsbygden skapas inom jordbruk, energiproduktion och skogsbruk. Vi ska satsa på kollektivtrafik, exempelvis pendeltågsstationer i Vänge, Vittinge och Järlåsa. Även bilar behövs, därför ska vi gynna satsningar på förny bara drivmedlen. Bättre bredband och utökad kollektivtrafik på landsbygden. Öka kommunens inköp av närproducerade varor och att inte konkurrera ut landsbygdens service med externhandelscentrum. Stärk lokala sparbankernas möjligheter att utveckla lokala näringslivet. Vi har i riksdagen föreslagit ett särskilt landsbygdslyft som skulle skapa arbetstillfällen. Lokalt vill vi ha riktade insatser till Uppsala kommuns stora landsbygd med utbyggt bred band, fler bostäder samt bättre samhällsservice, skola och kommunikationer, vilket underlättar för företag att etablera sig. ARENA UPPSALA MARS

6 NYHETER Gatupratare försvårar framkomlighet Att ställa upp en gatupratare, eller annan typ av skylt utanför en butik eller verksamhet, är inte alltid tillåtet. Anledningen till att den här typen av skyltning inte är tillåten är att skyltar på gångbanor försvårar framkomligheten för gående och för personer med funktionshinder. Skyltarna kan också försämra sikten, till exempel i korsningar. Enligt ordningslagen behövs tillstånd från polisen för att placera en skylt på offentlig plats inom detaljplanelagt område. Om den offentliga platsen ägs av kommunen ges inte tillstånd. Det är Polisen som är tillsynsmyndighet och en skylt utan tillstånd ger böter. Vissa undantag kan dock göras under kortare tid vid till exempel stora evenemang och i valtider. n Gatupratare som ställs ut utan tillstånd kan leda till böter. På kommunens webbplats Uppsala.se kan du läsa mer om vad som gäller vid skyltning. Skriv skyltar i sökfältet.. Bostadsområde under utveckling I Rosendalsområdet finns det planer på att inom några år bygga nya bostäder. Det blir mestadels flerbostadshus, men även några radhus. Ett helt nytt område med bostäder, service, affärer och rekreation växer fram söder om Uppsalas stadskärna, med närhet till Ulleråker, Ultuna och Uppsala universitets verksamheter längs Dag Hammarskjölds väg. Byggandet av etapp ett, Södra Rosendal, pågår. Det blir lägenheter med en blandning av hyres- och bostadsrätter. Det finns också utrymme för företagsetableringar inom till exempel service och handel. Under hösten kommer de första bostäderna vara klara för inflyttning. Efter sommaren går planen för resterande område ut på samråd. Kommunen säljer sedan marken etappvis, med möjlighet att bygga cirka 500 bostäder åt gången. Markanvisningstävlingar avgör vilka byggföretag som får bygga. Förutom bostäderna kommer det också finnas lokaler till service och handel. I Rosendal planeras ett helt nytt område med bostäder, service, affärer och rekreation. I etapp ett är det sex olika företag som bygger och kommunen tror att intresset för UTREDNING ROSENDALSFÄLTET kommande etapper kommer vara lika stort. Med olika byggföretag blir variationen på utseende, hushöjder och typer av bostäder större och fördelat på fler aktörer kan byggtakten vara högre. n Läs mer på uppsala.se, eller e-posta på kontoret för samhällsutveckling. GATUVY - CAMPUSTORGET ARENA UPPSALA MARS 2014

7 NYHETER Ny Företagslots på Uppsala kommun På gång! Ann-Charlotte Berger är Uppsala kommuns nya företagslots. Hennes uppgift är att ge företagen bättre service, genom att vara en kontaktperson in i kommunen vid olika typer av företagarfrågor. Att kommunen ger bra service till företagen är viktigt för att vara en ledande näringslivskommun. Ann-Charlotte Berger hjälper till att hitta rätt i myndighetskontakter, tillståndsfrågor och tillståndsärenden i kommunen, frågor om att starta företag, samt att lotsa vidare till andra nätverk och företagsstödjande organisationer. Företagslotsen har funnits sedan 2006 på Salagatan 18. Den lokalen har stängt och Företagslotsen är nu en del av kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad i stadshuset på Vaksalagatan 15. n Ann-Charlotte Berger Kontakta Ann-Charlotte Berger, företagslots, kommunledningskontorets enhet för näringsliv och marknad på telefon: eller e-post: Här är ett axplock av event kommunen helt eller delvis står bakom. För flera evenemang, se uppsala.se/foretagare, under rubriken nyheter Så blir du leverantör till Uppsala kommun Välkommen till ett frukostmöte där du som är eller vill bli leverantör till kommunen får information om hur upphandlingar går till. Vi berättar om lagen om offentlig upphandling, LOU, och om upphandlingspolicyn som styr hur kommunen gör sina inköp. Datum: 28 augusti och 20 november Tid: klockan Plats: Salagatan 18A, lokal Bastiljen. Ring på porttelefonen till Plan 4/reception Anmälan till Vakna Uppsala Ät gratis frukost, bli inspirerad av intressanta näringslivsprofiler, mingla och träffa nya kontakter på Vakna Uppsalas frukostmöten för näringslivet. Datum: 11 september, 9 oktober, 6 november, 4 december Tid: klockan Programmet börjar Plats: Uppsala Konsert & Kongress För mer information och anmälan, Vi välkomnar fler nya medarbetare Christian Blomberg och Mats Norrbom ny bygglovchef Christian Blomberg har anställts som bygglovchef vid kontoret för samhällsutveckling, med ansvar för bygglov, förhandsbesked samt tillsyn och kontroller enligt plan- och bygglagen. Mats Norrbom ny stads BYggnadSdirektör i Uppsala Som stadsbyggnadsdirektör ansvarar Mats Norrbom för kontoret för samhällsutveckling, som bland annat hanterar frågor som rör stadsbyggnad, detaljplaner, bygglov, gator, trafik, cykelvägar, fastigheter, friluftsområden, idrottsanläggningar. n Mitt Företag Ett företagareventet för inspiration, insikt, nya kontakter och kunskap för att utveckla ditt företag. Datum: 16 oktober Tid: klockan Plats: Norrlands nation, Västra Ågatan 14. För mer information och biljettköp: mittforetag.com/evenemang/uppsala Sommartips Passa på att med matkartan som guide, resa runt till de lokala matproducenterna i länet och handla närproducerade produkter. Matkartan finns på bondensmatiuppland.se Bondens egen marknad har en matfestival i Botaniska trädgården augusti. Läs mer på bondensmatiuppland.se ARENA UPPSALA MARS

8 Arena Uppsala gratulerar Arena Uppsala gratulerar alla före tagare som vunnit, eller varit nominerade till olika företagarpriser. Tipsa oss gärna! E-posta CONNECT Uppsala har firat 15-årsjubileum. De stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i Uppsalaregionen och skapar mötesplatser för affärsutveckling. Under den årliga nätverksträffen Piazza fick tre företagare priser: Wilhelmsen & Sandlund är årets språngbrädeföretag lykka.se är Investerarnas val Henrik Gistvall, Gistvall Design är årets paneldeltagare Uppsala Konsert & Kongress (UKK) ligger på plats 13 i en lista över världens vack raste konserthus, framtagen av CNN. UKK är dessutom den enda svenska anläggning, som nominerats till världens främsta konferens anläggning av den världsomspännande branschorganisationen för konferens- och kongressanläggningar, AIPC. Vinnare utses i Berlin i juli. Blomsterhallen i Gränby centrum har blivit utsedd till årets företagare i Gränby centrum. OssDsign, Disruptive Materials och Q-linea finns med på 33-listan. Det är tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden som lyfter fram 33 teknikföretag i Sverige. Disruptive Materials har vunnit Nordic Clean tech Open. Det är en tävling där Nordens mest lovande miljöteknikföretag utses av bland andra Cleantech Scandinavia. Marie Tesseus-Ling, Fyris-Tryck AB är Årets BNI Medlem 2013, region Uppsala. UNT har gjort Skandinaviens bästa lokala nyhetsreportage Priset delas ut av organisationen Society for News Design Scandinavia, och reportaget får pris för sin design, och för hur de uppmärksammat rumänska tiggares situation i Uppsala. Årets samhällsinsats Högbergs buss Filmproduktionsbolaget Pophunters Film & TV har tagit hem fyra priser i den internationella medietävlingen World Media Festival. Park Inn by Rasisson Uppsala vann priset som årets Park Inn-hotell under Rezidors årliga globala ledningskonferens. Linnea Wallén, Praktiska gymnasiet i Uppsala tävlade i maj i måleri SM i Umeå. Hotell Villa Anna har återigen fått toppbetyg av Dagens Industri som listar hotell och mat i Sverige och andra länder. Jennifer Schmidt, Hundsalong Europa, är bästa hundtrimmaren i Europa. Hon vann internationella hundklippningstävlingen Swedgroom. Andreas Eriksson arrendator på Balingsta prästgård har fått Lantmännens lantbrukarstipendium, Grodden-stipendiet, för sin kreativitet och utvecklingsvilja. Filmproduktionsbolaget Populate vann sju priser på filmfestivalen Telly Awards i New York. Tidigare under våren fick Populate även tre priser på World Media festival, Hamburg, bland annat en Grand Award, som är den finaste utmärkelsen. Årets Företagare Vinnare: Rolf och Kaija Carlson, ICA Kvantum Gränby Övriga nominerade: Erik & Lars Gauffin Stabby Gård, Tommy Lindgren Zellout, Erik Rääf IR Bygg, Pär Söderman EGBS Consulting, Torbjörn Borgström & Per Johnsson Relita, Alexander Hannerland & Mikael Gustafsson Internetbroker Årets samhällsinsats Vinnare: Högbergs buss Årets företagare Rolf och Kaija Carlson Årets Unga Företagare Emma Reimert Årets unga företagare Vinnare: Emma Reimert - My Training, Hotell Fyrislund, Reimert Consulting Övriga nominerade: Jens Hammarlund Swace Digital, Kristoffer Högberg Högberg & Westling, Anton Malmberg Lykka, Tommie Lööf Sweline Linjemålning. Årets komet, Filip Tysander Årets komet Vinnare: Filip Tysander Daniel Wellington Övriga nominerade: Martin Klöfver Trippus, Maria Strömne Disruptive Materials, Michael Pettersson & Roger Kyhlberg Rådhuskompaniet Huvudpartnernas Hederspris: Knut Knutsson, Uppsala Auktionskammare Huvudpartners hederspris Knut Knutsson

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala.

En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala. En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala. Uppsala behöver fler jobb. För att klara detta måste Uppsalas företag stå starka i konkurrensen. Trots vårt strategiska läge i Sveriges största arbetsmarknadsregion

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Arbetsmarknaden växer

Arbetsmarknaden växer FÖR NÄRINGSLIVET I UPPSALA KOMMUN MARS 2014 Arbetsmarknaden växer Tillväxten dubbelt så stor som i resten av riket SID 4 Miljökontorets E-tjänster SID 6 Event Uppstart SID 3 ARENA UPPSALA MARS 2014 1 UTBLICK

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Entreprenörskap Det företagsvänliga och innovativa Umeå Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Maj 2010 INLEDNING Måndag den 17 januari presenterade Allians för Umeå fyra arbetsgrupper med syfte att ytterligare

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Social investeringsfond

Social investeringsfond En efterfrågad fördjupning Social investeringsfond Grundtanken är att skapa ekonomiskt utrymme för förebyggande insatser som bidrar till att reducera framtida kostnader för utanförskap Värdet av en god

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Strategi för Upplands-Bro kommuns näringslivsarbete

Strategi för Upplands-Bro kommuns näringslivsarbete Beslutad i Kommunstyrelsen 2004-01-28 Strategi för Upplands-Bro kommuns näringslivsarbete Förslag till beslut Förvaltningens bilagda förslag till näringslivsstrategi godkänns Ärendebeskrivning Upplands-Bro

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer