Välkommen till Hagaskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Hagaskolan"

Transkript

1 Välkommen till Hagaskolan INFORMATIONSSKRIFT Läsåret

2 Hagaskolan Box ÖREBRO Telefon exp: Fax: Besöksadress: Blåmesvägen 1 Rektor: Ina Axelryd , Barnomsorgsansvarig: Heléne Honk, besök/telefontid:tisdagar Specialpedagog: Britt-Marie (Bibbi) Ericson , Administrativ samordnare/assistent Anna Brunsell , Arbetsenhetsledare: Ae 1 Heléne Honk Ae 2 AnnaKarin Carlbom Ae 3 Jens Andersson Ae 3 Olle Melén Vaktmästare: Josef Skolrestaurangen: Susanne Ramsin Kroon, husmor Anna Karlsson, skolmåltidsbiträde Vikarie, skolmåltidsbiträde Hagaskolans skolbarnsomsorg: Lärkans fritidshem Linneagårdens fritidshem Hagaskolan tillhör Förvaltning förskola/skola och områdeschef är: Monica Skantz

3 Viktig information Skolplikt Alla barn i Sveriges skolor har skolplikt. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet kommer till skolan. Skoldagen börjar och slutar som varje grupps schema visar. Vid läkarbesök eller tandläkarbesök ska klassaren meddelas snarast. Sjukanmälan Sjukanmälan av elever görs till respektive arbetsenhet, där eleven har sin tillhörighet, klockan Telefonsvarare finns. Telefonnummer finns under respektive arbetsenhet. Frånvaro Vårdnadshavare är ansvarig för att kontakta skolan vid elevs frånvaro. All frånvaro registreras av undervisande are. Elever som går till tandläkare, läkare eller dylikt ska uppvisa intyg vid förfrågan. Information och veckobrev Klassaren skickar hem information och veckobrev med barnen. Det är viktigt att vårdnadshavarna läser den. Skolans klasser är mycket utomhus därför behöver eleverna bra regnkläder och gummistövlar. På idrotten ska eleverna byta om till idrottskläder och handduk medtages för dusch. Läxor Vårdnadshavarna ansvarar för att eleverna gör sina läxor och att böckerna kommer tillbaka till skolan. Praktisk utrustning För att eleverna ska kunna delta i skolans hela undervisning behöver barnen: En bra ryggsäck/väska att bära böcker och övrig utrustning i. En trafikgodkänd cykel och en bra hjälm. Skridskor och hjälm till vintern. Fotografering Eleverna fotograferas under höstterminen. I samband med detta erbjuder fotofirman eleverna att efter önskemål köpa ett eller flera kort. Från skolans sida vill vi betona, att avgörandet av köp helt och hållet ligger på vårdnadshavaren. Ledighet Vid kortare ledigheter, max 5 dagar/läsår, ska vårdnadshavare begära ledigt hos klassaren. Vid längre ledighet ska vårdnadshavare meddela skriftligt till rektor senast 1 vecka före ledigheten och den måste beviljas före avresa. Under ledigheten ska eleven genomföra de arbetsuppgifter, som ej görs på skoltid om ingen enskild överenskommelse är gjord om annat. Flyttning Flyttar familjen till annat skolområde inom kommunen eller till annan kommun skall anmälan göras av vårdnadshavaren både till skolans expedition/klassföreståndare samt till mottagande skola. Kom ihåg att meddela den nya skolan viktig information om ditt barn. Elevolycksfallsförsäkringen Elevolycksfallsförsäkringen gäller skador som sker under skoltid, fritid och lov. Skadeanmälan görs direkt till försäkringsbolaget Länsförsäkringar Bergslagen på eller Säkerhetsbestämmelser i t ex slöjdsalar måste noga följas för att försäkringen skall gälla i alla delar.

4 SKOLHÄLSAN Skolhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård. Skolhälsan deltar i undervisningen kring hälsofrågor. Skolhälsan genomför allmänna undersökningar och erbjuder vissa vaccinationer. Smärre åkommor kan behandlas på skolhälsans mottagning. Vid tveksamhet kan skolsköterskan ge råd om vart man bör vända sig. För övrig sjukdom hänvisas till Kvalita Haga Vårdcentral, tfn eller Sjuka elever kan få undervisning i hemmet efter anmälan till skolsköterskan och rektor, som beviljar hemundervisning. Detta gäller vid beräknad frånvaro under minst 3 veckor. Skolsköterska: Bodil Stern tel Telefontid: onsdag, kl torsdag, kl Mottagningstider: onsdag och torsdag, kl Finns även på plats på Hagaskolan mån-tis och på Björkhagaskolan fredagar. Skolläkare: Cecilia Renman - Tidsbeställning genom skolsköterskan. Hagaskolans Elevhälsa I elevhälsan ingår specialpedagog, skolsköterska, kurator, och rektor. Elevhälsans uppgift är att se till att alla elevfrämjande åtgärder hänger ihop i en helhet för barnet/eleven. Specialpedagog har ansvar för elevhälsan. Mottagande av nya elever till skolan ingår som en av elevhälsans uppgifter. Specialpedagog: Bibbi Ericson Skolsköterska: Bodil Stern Kurator: Pernilla Brolin (Hanna Lundgren för.led) Rektor: Ina Axelryd Elevhälsan har till sitt förfogande psykologisk och medicinsk kompetens. Psykolog: Lise-Lotte Jakobsson Läkare: Cecilia Renman (kontaktas via skolsköterskan) Trygghetsteamet I Hagaskolans team ingår personal från skolan, som har till uppgift att arbeta förebyggande och vid akuta situationer. Per Ådin ? Mattias Thurfjell

5 Arbetsenhet 1 tel / Fsk Lisa Nordman fsk Eva Heurling fsk Cina Orrgard fsk Aysel Jakobova frp August Petter Ernst elevresurs 1 A Jenny Shahin Wiker Karin Persson frp Göran Ronell elevresurs 1 B AnnaKarin Carlbom Ola Hellmark frp Arbetsenhet 2 tel / A Andréa Persson Berit Cabadak Heléne Honk frp 2 B Ulrica Sandberg Per Ådin frp 3 A Camilla Schnürer Anders Olsson frp 3B Maria Blomberg Mattias Thurfjell frp Anette Ernestam elevresurs Intro Bejaze Berisha Annette Dolk Omar Gedi Hared modersmålsstödjare Shiler Kalefa modersmålsstödjare Arbetsenhet 3 och 4 tel / C Karin Sagebro Jan Larsson Karin Palmborg /idrott/ma 4D Karin Sagebro Jan Larsson Karin Palmborg /idrott/ma 5 C Erika Walther Olle Melén Jörgen Palmborg /idrott/eng Eva Magnusson Mia Hornestam /bild 5 D Eva Magnusson Olle Melén Jörgen Palmborg /idrott/eng Erika Walther Mia Hornestam /bild 6 C Anna Westervall Sahm Wrigby

6 6 D Jens Andersson Petra Spännare Arbetsenhet 3 tel / Musik Bengt Olov Johansson Textil Anna-Lena Erlandsson Trä Tomas Blåder Bild Mia Hornestam Läsårets tider Höstterminen 2015 Skolstart, måndag Fritids öppet Studiedag, onsdag Fritids öppet Höstlov, v 44 26/10-30/10 Studiedag, måndag Fritids stängt Studiedag, tisdag Fritids öppet Lärardag, onsdag Fritids öppet Lovdagar, tors-fre 29/10-30/10 Fritids öppet Terminsavslutning, tisdag Fritids öppet Vårterminen 2016 Terminsstart, måndag Studiedag, tisdag Sportlov, v 8 Påsklov, v 12 Studiedag, tisdag Lovdag, fredag Skolavslutning, onsdag Studiedag, måndag Fritids öppet Fritids stängt 22/2-26/2 Fritids öppet 21/3 24/3 Fritids öppet Fritids öppet Fritids öppet Fritids öppet Fritids stängt Skolbarnsomsorgen är stängd heldag enligt följande; Måndag 26 oktober 2015 Måndag 26 januari 2016 Onsdag 13 juni 2016 Stängningseftermiddagar inom skolbarnsomsorgen På Hagaskolan, läsåret 2015/16 fr.o.m. kl : Höstterminen 2015 Vårterminen 2016 Måndag 7/9 Måndag 1/2 Måndag 5/10 Måndag 7/3 Måndag 9/11 Måndag 4/4 Måndag 7/12 Måndag 2/5

7 Hagaskolans värdegrund Alla på Hagaskolan känner sig trygga och respekteras för den man är. Alla på Hagaskolan tar ansvar för sig själva, varandra och den gemensamma arbetsmiljön. Alla på Hagaskolan känner arbetsglädje och tillägnar sig kunskap.

8 En skola med många möjligheter Det här får du och ditt barn tillgång till på Hagaskolan: Stor respekt och tolerans för olikheter och individen. Engagerad och kunnig personal. En gemensam värdegrund. Kvinnlig och manlig personal. Personal som reagerar och agerar direkt. Hälsofrämjande arbete. Mångfald och kulturmöten. Nära till bad, idrottsanläggningar, skog, city (cykelavstånd), bibliotek, ishall. Skolgård med gräs och grusplan. Många gemensamma aktiviteter såsom utflykter, aktivitetsdagar, kamratringar. Fritidshemsverksamhet upp till 12 år. IUP (individuell utvecklingsplan) och skriftliga omdömen

9 Trygghet Alla elever ska: Känna sig säkra på att alla vuxna dvs. personal och föräldrar agerar mot kränkande behandling. Känna sig betydelsefulla, bli sedda och lyssnade på. Känna stöd från personal och övriga elever. Alla föräldrar ska: Känna att deras barn har det bra i skolan. Känna sig välkomna till skolan Känna sig säkra på att alla vuxna agerar mot kränkande behandling. All personal ska Känna stöd från skolledningen och övrig personal. Känna sig säkra på att alla vuxna agerar mot kränkande behandling. Alla elever ska: Ta ansvar för sitt ande Ta ansvar för sina handlingar. Ansvar Alla föräldrar ska: Ta ansvar för sitt barn Ta ansvar för sitt barns ande. All personal ska: Ta ansvar för sitt arbete. Ta ansvar för sina handlingar. Ta ansvar för skolans alla elever.

10 Arbetsglädje Alla elever ska: Känna inspiration att a och insikt i hur man sig. Få förståelse för sitt ande och bli medvetna om de krav som ställs utifrån deras mognadsnivå och oplanen. Veta att de får respons på sitt ande. Kunna se sin utveckling genom IUP och Portfolio Ha möjlighet att medverka och påverka sitt ande. Ha rätt till en god arbetsmiljö. Alla föräldrar ska: Veta att de är ett viktigt stöd för sitt barn i ande. Veta att de har möjlighet och vid behov har skyldighet att delta i barnens vardag i skolan. All personal ska: Känna att de utvecklas i sin yrkesroll. Känna att det finns möjlighet till samarbete. Känna att de får respons på sitt arbete. Ha rätt till en god arbetsmiljö.

11 Förväntningar Vi förväntar oss av dig som elev: Att du kommer i tid och med rätt utrustning så att vi kan starta våra aktiviteter tillsammans. Att du tar hem och visar viktiga papper. Att du gör dina läxor. Att du är trevlig och visar respekt mot alla barn och vuxna på skolan. Att du är en bra kompis. Att du är ärlig och står för det du gör. Att du alltid försöker göra ditt bästa. Att du är rädd om våra gemensamma saker på skolan. Att du följer skolans regler. Vi förväntar oss av dig som förälder: Att du tar huvudansvaret för ditt barns uppfostran, uppträdande och beteende. Att du ser till att ditt barn får tillräckligt med sömn, har ätit frukost och kommer i tid till skolan med rätt utrustning. Att du håller god kontakt med skolans personal och har en öppen dialog med oss. Lita på oss, vi ser ditt barn i andra sociala arenor än du. Att du tar del av veckobrev och övrig information från skolan samt skickar tillbaka svarslappar. Att du ser till att ditt barn gör sina läxor och tar med dem tillbaka. Att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal. Att du är delaktig i ditt barns vardag i skolan. Att du låter ditt barn vara hemma vid sjukdom och att du anmäler det till skolan. Att du ansöker om ledighet hos klassaren om ditt barn behöver ledigt. Att du pratar gott om skolan hemma. Med rätt utrustning menar vi: Skolväska Idrottskläder och handduk Cykel och hjälm (Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Förordning (2004:296).) Kläder efter väder

12 Ni kan förvänta er av oss vuxna på skolan: Att vi arbetar för att alla barn ska trivas och känner sig trygga i skolan. Att vi agerar kraftigt och direkt mot kränkande behandling, som t ex. mobbing, våld och fula ord. Att vi skapar förutsättningar för att ditt barn ska ha möjlighet att nå målen i oplanen. Att vi har ett demokratiskt synsätt och lyssnar på ditt barns åsikter. Att vi håller en god kontakt med hemmet och har en öppen dialog med er. Ni föräldrar får regelbunden information från skolan. Att vi ger ditt barn ökat ansvar med stigande ålder. Att vi arbetar med grundläggande livskunskap. Att vi ser till att skolans regler och konsekvenser på regelbrott följs.

13 Hagaskolans ordningsregler På rasterna är eleverna utomhus Alla kommer i tid till lektionerna. På Hagaskolan är det på grund av säkerhet och omsorg om era barn förbjudet att: Använda fula ord, våld eller att mobba någon. Använda datorn och Internet till annat än skolarbete. Kasta snöboll Lämna skolans område Cykla på skolgården Ha med sig och äta godis, tuggummi, snacks och läsk. Ha med sig värdesaker dvs. mobiltelefoner, mp3-spelare, cd-spelare, pengar, leksaker och spel. (Kan tillåtas vid speciell överenskommelse med personal.) Ha ytterkläder och keps inomhus. Konsekvens om reglerna inte följs: 1. Samtal med eleven. 2. Kontakt med hemmet. 3. Vårdnadshavaren kallas till skolan för samtal med personalen. 4. Vårdnadshavaren kallas till skolan för samtal med rektor och speciell handlingsplan upprättas. 5. Vårdnadshavaren ska delta i barnets undervisning i skolan. Vid skadegörelse ersätts skadan av eleven med max 500 kronor och eleven hjälper till att städa/laga det skadade föremålet. Om eleven bryter mot ett förbud och anvisad plats finns för spelet likställs detta med skadegörelse. Förlorad tid på grund av försenad ankomst ska arbetas in.

14 Hagaskolans profiler En skola med många möjligheter Hagaskolan har under det senaste året arbetat med två profiler; engelska och hälsa. Från och med föregående läsår finns profilerna kvar i årskurs 4 och 5 samt IUP-tid rekommenderas till de elever, som inte når målen. I årskurs 6 har det införts betyg från och med höstterminen 2012, vilket innebär att alla elever i årskurs 6 har IUP-tid på motsvarande timme som profilen är. Eleverna arbetar i dessa profiler under 60 min/vecka. Syftet med profilerna är att öka elevernas motivation för skolarbetet och för att de ska få möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom sina intresseområden. Det är även en träning på olika arbetssätt, som gör att elevernas möjligheter till ande ökar. Att vara motiverad i sin profil leder oftast till att motivationen för skolarbetet ökar.

15 Engelskprofilen Alla elever på skolan möter engelska på olika nivåer redan från förskoleklassen. Under de första åren (F-klass till årskurs 3) arbetar alla elever med att tala, lyssna och förstå engelska. Eleverna arbetar med att a sig olika ramsor, räkneord, kroppsdelar, färger mm. Från årskurs 4 arbetar alla elever med olika moment som läsa, skriva, grammatik och förstå språket i dess sammanhang. Profileleverna arbetar ofta tematiskt, där eleverna får träna på att muntligt och skriftligt redovisa sitt arbete på engelska. De får även läsa litteratur, arbeta med drama, se film, spela spel och leka lekar på engelska. Hälsoprofilen Eleverna kommer förutom extra mycket rörelse få fördjupade kunskaper i träningsa och näringsa/kost. I årskurs 5 arbetar vi även med ledarskap. Vi arbetar ofta tematiskt, vilket innebär att eleverna arbetar med samma ämnesområde flera lektioner i följd. I profilen ingår även föreningssamverkan med föreningarna i närområdet.

16 Hagaskolans vision En skola med många möjligheter, där trygghet, ansvar och arbetsglädje är ledorden. Varje elev ska lämna skolan med kunskaper och självförtroende för fortsatt ande. HAGASKOLAN Besöksadress: Blåmesvägen 1 Postadress: Box Örebro Tel: Fax: E-post: Hemsida:

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 11/12. Rosendalsskolan och Fritidshemmen Linköpings kommunala friskolor FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 11/12 Rosendalsskolan och Fritidshemmen Välkommen till Rosendalsskolan läsåret 2011-2012 Rosendalsskolan är en kommunal friskola som arbetar för

Läs mer

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata

Läsåret 2014/2015. Läsårsdata Läsåret 2014/2015 Läsårsdata INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Skolledningen hälsar välkommen till ett nytt läsår.... 3 Läsårskalender.. 4 Kontaktinformation (namn, telefonnummer, mailadresser). 5-6 Segeltorpsskolans

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Välkommen till HIMLASKOLAN

Välkommen till HIMLASKOLAN Information till elever och föräldrar för läsåret 2012-2013 Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn. Välkommen till HIMLASKOLAN Himlaskolans värdegrund Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015

ÄNGSLÄTTSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015 ÄNGSLÄTTSKOLAN Möjligheternas skolenheter erbjuder: Mångfald - Hälsa - Delaktighet Ansvar - Gränslös kunskap Och ett lustfyllt LÄRANDE LÄSÅRET 2014/2015 Grundskoleförvaltningen Utbildmimgsområde Väster

Läs mer

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp Hemsida: http://www.alvkarleby.se/skolportal/grundskola/rotskarsskolan.asp Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Vision

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor Informationshäfte Läsåret 2014/2015 SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor VD & Rektors inledning Välkomna till läsåret 2014/2015 Vi och all personal har glädjen att hälsa Er

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14 Föräldrainformation för Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan 3-6 Läsåret 13/14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Tallbackens A Ö. Information

Tallbackens A Ö. Information Tallbackens A Ö 2014 Information Vad är det här för information? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver känna till. Allt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2010 2011

Elevhandbok Läsåret 2010 2011 Elevhandbok Läsåret 2010 2011 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium! På Porthälla vill vi att eleven skall synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Tornhagsskolan år F-9 och skolbarnsomsorg Upprättad: 2009 Reviderad: 2014-10-27 Revideras: ht- 2015 Gäller till: 2015-12 Innehåll Tornhagsskolan

Läs mer