Tandhygienistprogrammet Termin 5 Ht 2012 Gerodonti 5 poäng. Demens och bemötande Gunilla Nordenram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandhygienistprogrammet Termin 5 Ht 2012 Gerodonti 5 poäng. Demens och bemötande 25.10.12. Gunilla Nordenram gunilla.nordenram@ki."

Transkript

1 Tandhygienistprogrammet Termin 5 Ht 2012 Gerodonti 5 poäng Demens och bemötande Gunilla Nordenram

2 Demenssjukdomen påverkar A: Funktioner (minne, motorik, förståelse) B: Patientens förmåga att samarbeta C: Patientens möjligheter att samråda och samtycka till behandling

3 Bekanta Vänner Munnen Make/maka Partner Barn Barnbarn Vårdpersonal Nära vänner Släktingar Fiender Främlingar

4 Varför vill han inte gapa? Det gör ont! Han har alltid varit tandvårdsrädd?

5 Den demente - känner inte igen sig - förstår inte situationen - förstår inte handligen ORO Intrång i munnen HOT

6 Tandvård kan upplevas som intrång

7 Tänderna är munnens väpnade vaktare Man biter ifrån sig Man är rustad till tänderna Elias Cannetti 1985:Massa och makt Något är tandlöst = dåligt, svagt Man är på bettet Visa tänderna = aggression

8 Munnen, ett sinnenas centrum

9 Beröringssökreflexen tillbaka Sugreflexen tillbaka

10 Prevalence of dementia in percent in different age-groups Ålder är den största riskfaktorn för demenssjukdom 30 Det kommer 25 att finnas ett ökande antal äldre 20 med demenssjukdom eftersom antalet mycket gamla ökar i befolkningen (medellivslängden 15 ökar) %

11 Demenssjukdomens 6 stadier 1. Minnesstörningar - fungerar socialt 2. Går vilse, svårt hitta, förlägger föremål, ångest 3. Störd tidsuppfattning. Personlighetsavflackning 4. Assistans för vanliga dagliga sysslor, klarar ej tid och rum 5. Helt beroende i ADL. Beteendestörningar. Minnesluckor 6. Förlust av gång- och talförmåga Dubbelinkontinent. Aggressivitet, skrik. Sugreflex

12 Kan man diagnostisera demenssjukdom? Mild demens MMT= Moderat demens MMT = Svår demens MMT mindre än 10 MMT?

13 Mini-Mental-Test Orientering Registrering Räkneförmåga Minne Förståelse Språk Spatial förmåga

14 Sjukdomsduration 7-15 år Första fasen varar 1-3 år Fungerar ofta relativt väl socialt Andra fasen varar 2-6 år Besvärande minnesstörningar, språkstörningar, praktiska funktionsproblem, rumsliga orienteringsproblem, nedsatt koncentrationsförmåga

15 Lossnad brokonstruktion i mag-tamkanalen

16 Kan inte tugga Malnutrition Diabetes Kronisk infektion Hjärt-kärlsjukdom Aspirations pneumoni Smärta Välbefinnande???? Avvikande utseende Dålig lukt Dålig smak

17 Minnesproblem Afasi = språkstörning Apraxi = motorisk oförmåga Agnosi = oförmåga att tolka sinnesintryck Visuospatial förmåga = orientering i tid och rum Personlighetsförändringar

18 Minnet Korttidsminnet Inpräglingsförmågan Kan inte lära sig nya saker Informationsproblem Adaptationssvårigheter Glömmer tandborstning

19 När en protes gått sönder En demenssjuk person tappar reflexen att tugga med protesen när den är ute ur munnen en längre tid BRÅTTOM MED PROTESLAGNING

20 Språkstörningar Kommunikationsproblem Korta meningar Korta meningar Konkret Visa Peka Använd kroppspråket Beröring Sjung?

21 Kommunikation - Tala inte som om patienten inte var med - Vänta på svar - kan ta tid - Undvik sensory overload - Timing

22 Kommunikation Timing Följa med in i patientens värld eller återföra till vår värld?

23 Motoriken Apraxi Handens funktion Svalgmotorik Tuggfunktionen Hygienproblem Låt patienten göra sin del vid tandborstning Ta vara på det friska

24 The meaning of oral health-related quality of life for elderly persons with dementia Ericsson I, Aronsson K, Cederlund E, Hugosson A, Jonsson M, Wärnberg Gerdin E Acta Odontol Scand 2009;67: Förmågan att tugga och äta - Oberoende, klara sin munhygien själv - Orala problem inga klagomål så länge tänderna inte gör ont - Tänder är viktiga men utseendet mindre viktigt The importance of perceiving oneself as autonomous does not decrease with dementia

25 Rumsuppfattning (Spatiala förmågan) Vänder upp och ned, fram och bak Protesfunktionen Diagnosproblem Tuggningen

26 Tolkningssvårigheter Agnosi Känner inte igen sig/ förstår inte Bevara etablerade tandvårdskontakter Kan lukt, miljö och tandvårdspersonal man känner sedan tidigare vara stödjande?

27 Personlighetsförändringar Exitation Oro,rädsla Aggressivitet Kooperationsproblem

28 Behandlingsstrategi Ledsagare Ingen väntetid Distraktion Ren omgivning Ögonkontakt Assistans nödvändig Munspärr?

29 Ta vara på det friska Bryt ned en handling i små steg Var sågod och sitt - Visa med handen på sitsen var patienten skall sätta sig - Vänd Dig mot mig och visa hur - Sätt Dina händer på armstöden och visa hur - Böj på knäna och visa hur - Sätt Dig ner i stolen - börja rörelsen med patienten

30 Tandvårdslagen Tandvård skall ske med respekt för patientens integritet och sjävbestämmande

31 Aktörer God funktion Full autonomi Säkerställa sitt människovärde sin integritet Svag aktör Dålig funktion - Sviktande autonomi Kan inte själv säkerställa respekten för sitt människovärde sin integritet

32 Autonomi/självbestämmande INTEGRITET livet

33 Två flickor med begränsad autonomi - den ena i tillväxt - den andra i avtagande Självbestämmande? Om händer tagande

34 Skydd för deras integritet

35 Talesmän vikarierar den en inkompetenta patientens sviktande autonomi för att säkerställa hans/hennes integritet Anhöriga Samhället/lagen Vårdpersonal Tandvårdspersonal

36 När patienten inte förstår eller har sjukdomsinsikt Vård för vems skull? Patient Anhörig Behandlare Samhälle

37 Demens är en anhörigsjukdom

38 Patientens intressen Behandla Inte behandla? INTEGRITET?

39 Vilka intressen har vårdpersonalen?

40 Behandla, inte behandla? Hur resonerar tandvårdarna?

41 Respektera integriteten Kränka integriteten Likgiltighet Undanflykt Enkel lösning Förmynderi Duktig praktiker Hälsa

42 Subjektet i behandlingen Kan han tänkas ha några önskemål eller är han bara ett vårdobjekt?

43 Har samhället några synpunkter?

44 God och säker vård Vården skall ges med respekt för patientens integritet Patienten har rätt att avböja behandling VÅRDRESURSERNA SKALL UTNYTTJAS PÅ BÄSTA SÄTT

45 När patienten inte förstår eller har sjukdomsinsikt Vård för vems skull? Patient Anhörig Behandlare Samhälle

46 Vilka tandvårdsinsatser har patienten glädje av?

47 Sedera - Behandla Problemet ur världen, eller?

48 Restrains Hålla fast Fysiska Hålla handen Hålla fast händer och/eller fötter Hålla fast huvudet Kemiska Premedicinering Intravenös sedering Narkos

49 VÅLD SKYDD TVÅNG VÄRN Beskäftigt våld Beskedligt våld

50 Man måste alltid kunna motivera sina ingrepp - så att de inte blir övergrepp

51 Hur vi väljer behandlingsväg handlar ytterst om vår människosyn

52 Beroende Hjälp med munvård i början av livet

53 Beroende Hjälp med munvård i slutet av livet

54 Anna Whitaker 2004 Livets sista boning De gamla vill bevara sin värdighet och sin självbild så långt det är möjligt. För många av dem är det viktigt att lukta gott, ha välskötta tänder eller tandproteser, vara välklädd, fin i håret och ha välvårdade naglar.

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Individen med svår demenssjukdom

Individen med svår demenssjukdom Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson PO Sandman 1 Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson, PO Sandman Skriften Du håller i din hand utgör den första delen, det första kapitlet i en serie

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik

Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik Kartläggning av den demenshandikappades förmågor och exempel på jagstödjande metodik Östersunds Kommun Källa: Att handleda inom demensomsorgen, Samvaro med dementa Av Jane Cars och Birgitta Zander Att

Läs mer

MÅNGA BERÄTTIGADE ÄR OKÄNDA MARIA JUSLIN GUNILLA NORDENRAM

MÅNGA BERÄTTIGADE ÄR OKÄNDA MARIA JUSLIN GUNILLA NORDENRAM UPPSÖKANDE TANDVÅRD MÅNGA BERÄTTIGADE ÄR OKÄNDA MARIA JUSLIN GUNILLA NORDENRAM Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2007:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD Att tänderna är en del av kroppen kan synas

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Maria Hemgren FoU-rapport 67:2011 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna

Läs mer

Södergårdens äldreboende

Södergårdens äldreboende Södergårdens äldreboende Kvalitetskriterier enligt BraVå- Bra vård för äldre SÖDERGÅRDENS ÄLDREBOENDE BraVå BRA VÅRD FÖR ÄLDRE Kvalitetskrav för vård, rehabilitering och omsorg av äldre Södergårdens Värdegrund

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare

Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare Praktiska råd till dig som vårdar en demenssjuk person hemma Innehåll 1 TRYGGHET Stöd för minnet, förebyggande av olycksfall, mediciner, trygghetskänsla

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Av leg. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Hanne Veje och Hanne Stolt, PsykologCompagniet, Köpenhamn. Denna text ger en inblick i hur man kan förstå och hantera problemskapande

Läs mer

Charlotte Roos ÄLDREASSISTENT. Om människosyn, värdegrund och bemötande. Vårdförlaget

Charlotte Roos ÄLDREASSISTENT. Om människosyn, värdegrund och bemötande. Vårdförlaget ÄLDREASSISTENT Charlotte Roos ÄLDREASSISTENT Om människosyn, värdegrund och bemötande Vårdförlaget I samma serie: Ola Polmé & Marie Hultén: Vanvård eller vård av gammal vana Charlotte Roos: Delaktighet

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

Den äldre patientens munhälsa

Den äldre patientens munhälsa Den äldre patientens munhälsa En litteraturstudie om hur vårdare kan främja och upprätthålla munhälsan hos äldre patienter Anne Nars Examensarbete inom social- och hälsovård, Vasa Utbildning: Sjukskötare

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar Lokalt vård- och omsorgsprogram Vård och omsorg vid demenssjukdomar i Botkyrka 2013 Vad är demenssjukdom? Demenssjukdomar orsakas av organiska hjärnskador. Beroende på var i hjärnan som skador uppkommer

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Ramdokument. Äldretandvård 2013-11-05

Ramdokument. Äldretandvård 2013-11-05 Ramdokument Äldretandvård 2013-11-05 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Syfte 3 Hälsa 3 Etik 4 Etiska principer 4 Prioriteringar 4 Vårdambitionsnivå 4 Bemötande 5 Äldreomsorg 5 Uppsökande verksamhet

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer