Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014"

Transkript

1 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt viktig roll för att deras behov ska uppmärksammas i tid. Socialstyrelsens nya vägledning belyser bland annat arbetssätt, samverkan och kvalitetsarbete inom barnhälsovården. Den nya nationella vägledningen ska - ge kunskaps- och handläggningsstöd för alla som arbetar inom barnhälsovården - vara ett beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer - bidra till en mer jämlik barnhälsovård över landet och en evidensbaserad praktik. Vägledningen är inte nationella riktlinjer eller allmänna råd. Hälsofrämjande och förebyggande insatser Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn. För att uppnå dessa mål behöver barnhälsovården erbjuda olika hälsofrämjande och förebyggande insatser, som beskrivs i den nya vägledningen. Arbetssätt och samverkan Vägledningen belyser barnhälsovårdens olika arbetssätt: hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, hembesök, föräldrastöd i grupp, vaccinationer och hälsoövervakning. Den lyfter också fram vikten av samverkan mellan professionerna inom barnhälsovården och andra verksamheter som arbetar för barnens bästa. Kvalitetsarbete och uppföljning Kvaliteten i barnhälsovården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsuppföljning på nationell, regional och lokal nivå behövs för att följa barns hälsa och för ett evidensbaserat arbetssätt. Det behövs också för att kunna göra jämförelser av barns hälsa i landet. Baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet Vägledningen är baserad på bästa tillgängliga kunskap utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Den har tagits fram i samarbete med Evelinagruppen och redaktionsrådet för Rikshandboken. Vägledningen är en del i Socialstyrelsens regeringsuppdrag med att ta fram, uppdatera och tillgängliggöra vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossningsvård, vård av nyfödda, barnhälsovård samt elevhälsa. Vägledningen ingår också i regeringsuppdraget att sammanställa och sprida kunskap om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för goda matvanor och fysisk aktivitet. Länk Vägledning för barnhälsovården Läs webbnyhet om vägledningen Information från Socialstyrelsen

2 Välkommen till en gemensam studieeftermiddag AMNING I VÅRDKEDJAN Hur kan vi idag samarbeta, främja och stödja amning i hela vårdkedjan? Varför ska vi ha en gemensam kunskapsbank i vårdkedjan? Eftermiddagen kommer att ge konkreta råd, tips och kunskap som vi som vårdpersonal kan ha nytta av då vi i praktiken möter ammande mammor. Föreläsare: Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska, Barnsjuksköterska Amningsspecialisten, BB Sophia Kristin Svensson Barnmorska, specialist i amning, Dr med vet Amningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Samma föreläsning ges i lokal Grönwallsalen kl följande datum: Tisdag 9 september Onsdag 17 september Torsdag 25 september MHV och BHV anmäler sig senast den 15 maj genom denna länk: https://www.webropolsurveys.com/s/ ab3568.par Begränsat antal platser/föreläsning. Om ni efter anmälan önskar att byta dag får ni byta med varandra men informera det till VARMT VÄLKOMMEN! Kvinnokliniken (Mödrahälsovårdsenheten, Obstetriken) Barnkliniken (Barnhälsovårdens länsavdelning, Barnsjukvård) 2

3 NY UPPLAGA AV AMNING I DAG Elisabeth Kylberg docent och amningsforskare, Anna Maria Westlund barnmorska och hjälpmamma samt Sofia Zwedberg specialistbarnmorska i amning kommer nu med en ny upplaga av Amning i dag. Innehållet är i stort detsamma som förra upplagan från Layoten är ny och några faktarutor är borttagna. Det finns en ny uppdaterad text kring SIDS och samsovning. Tyvärr saknas hänvisning till Socialstyrelsens information från Nytt är beskrivningen om hur det nyfödda barnet genomgår nio biologiska steg till amning Referenslistorna är uppdaterade. Denna bok är en kunskapskälla för alla som arbetar med rådgivning om amning, den ger dels grundkunskap om amningens fysiologi och dels faktakunskap och råd till hur man kan hjälpa och stötta när problem uppstår. Boken kan beställas från Gothia fortbildning och kostar 270 kr. Margaretha Magnusson LÄGET PÅ FÖRLOSSNINGSAVDELNINGEN I UPPSALA Situationen på Akademiska sjukhusets förlossningsavdelning är fortfarande något oviss nu inför sommaren. En betydande andel av barnmorskorna på förlossningsavdelningen har sagt upp sig, vilket kommer att påverka antalet förlossningar som kan ske här. Det arbetas intensivt för att säkra förlossningsvården här i Uppsala och genom insatser från våra grannlandsting. Eftersom flera frågor fortfarande diskuteras kan inte en fullständig handlingsplan presenteras än, men information kommer till er så snart det är bestämt. Situationen kräver att informationsflödet mellan mödrahälsovården och barnhälsovården är optimal, och att alla blivande föräldrar i möjligaste mån registrerar sitt val av BVC innan barnets födelse. Steven Lucas INFORMATION FRÅN LOGOPEDERNA För föräldrar: Logopedernas telefontid Torsdagar kl tel För BVC-personal: Kontakta BHV-logopederna: Laleh Nayeb, tel , Anna Fäldt, tel , 3

4 BASUTBILDNING VÅREN 2014 Basutbildningen riktar sig till dig som är verksam inom barnhälsovården, oavsett yrkesgrupp, och som är nyanställd eller behöver fylla på kunskapsförrådet av annat skäl. Samtliga föreläsningar genomförs på Barnhälsovårdens länsavdelning, Samariterhemmet, plan 3. Föreläsningarna startar kl och slutar ca kl BHVs kalendarium: Om du behöver avboka, maila till eller ring till Marie Blom berg, Späd- och småbarnskost Åsa Andersson, dietist Datainsamling för kvalitetsutveckling (BASTA) Thomas Wallby Att undersöka barn och det förtidigt födda barnet Steven och Neonatolog Marie Blomberg, Maria Engström "HITTA SPRÅKET" NYTT FILMMATERIAL SOM HJÄLPER FÖRÄLD- RAR ATT STIMULERA BARNETS SPRÅKUTVECKLING Under året kommer en dvd-film delas ut till varje barnfamilj som besöker BVC. Filmen är producerad av Kod-Knäckarna och innehåller aktiviteter som föräldrar kan göra på ett lekfullt sätt i vardagen för att ge sina barn en så god språklig grund som möjligt. Syftet är att minska språksvårigheter och framtida läs- och skrivsvårigheter. Dvd:n kommer även att finnas på arabiska, persiska, kurdiska/sorani, somaliska och engelska. Filmerna kommer att levereras till varje BVC under våren så att ni kan dela ut dem och använda dem vid hälsobesöken och eventuella föräldrautbildningar. Filmen är framtagen med stöd från Arvsfonden m.fl. Ni kommer att få mer information vid Barnhälsovårdens rundresor. I Uppsala erbjuds även fördjupad information genom föreläsning på Stadsbiblioteket vid tre tillfällen för att så många som möjligt ska kunna medverka. Detta är för er som vill ha mer information eller missar informationen vid Barnhälsovårdens rundresor. Föreläsningen hålls 5, 13 och 21 maj klockan i Kerstin Ekman-salen på Stadsbiblioteket. Bjud gärna in personal från familjecentralen. Anmälan görs till Frågor besvaras av Anna Fäldt Anna Fäldt 4

5 BARNKONVENTIONEN Artikel Konventionsstaterna skall erkänna rätten för varje barn att åtnjuta social trygghet, innefattande socialförsäkring och skall vidta nödvändiga åtgärder för att till fullo förverkliga denna rätt i enlighet med sin nationella lagstiftning. 2. Förmånerna skall, där så är lämpligt, beviljas med hänsyn till de resurser som barnet och de personer som ansvarar för dess underhåll har och deras omständigheter i övrigt samt med hänsyn till varje annat förhållande som är av betydelse i samband med en ansökan om en sådan förmån från barnet eller för dess räkning. Artikel Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 2. Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling. 3. Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder, och bostäder. 4. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa indrivning av underhåll för barnet från föräldrar eller andra som har ekonomiskt ansvar för barnet, både inom konventionsstaten och från utlandet. Särskilt i de fall då den person som har det ekonomiska ansvaret för barnet bor i en annan stat än barnet skall konventionsstaterna främja såväl anslutning till internationella överenskommelser eller ingående av sådana överenskommelser som upprättande av andra lämpliga arrangemang. Sammanfattning: artikel 26 o 27 handlar om barnets rätt till trygghet. Familjer ska få hjälp så att barnet har det bra, även om föräldrarna är fattiga, sjuka eller arbetslösa. En förälder som inte bor med barnet ska också ta ansvar för sitt barn, det kan vara att betala så att barnet får mat, kläder, bostad och annat barnet behöver. Vi pratade om och uppmärksammade i artikel 27, punkt 3 att hur hjälpen ges är utifrån varje lands förhållanden - vilket förstås ger en väldigt ojämnlik levnadsstandard för barnen. Sveriges regering arbetar hela tiden med att barnkonventionen efterlevs i Sverige och sätter upp mål inom olika områden utifrån denna. Se bl.a. Regeringens skrivelse 2013/14:91. Ulrika Lindahl 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ny vägledning för Barnhälsovård... 1 Ny upplaga av Amning i dag... 3 Läget på förlossningsavdelningen i Uppsala... 3 Information från logopederna... 3 Basutbildning våren "Hitta språket" nytt filmmaterial som hjälper föräldrar att stimulera barnets språkutveckling. 4 Barnkonventionen... 5 Barnhälsovård Telefon Support telefon BHV-överläkare Steven Lucas Vårdutvecklare Margaretha Magnusson Vik. Samordnare Maria Engström Assistent Marie Blomberg Assistent Eva Hjelmstedt Logoped Laleh Nayeb Logoped Anna Fäldt Docent Dagmar Lagerberg Vårdutvecklare Thomas Wallby Special-BVC Sjuksköterska Ulrika Lindal Psykolog Veronica Vikström Assistent Eva Hjelmstedt Barnläkare Steven Lucas Faxnr: Adress till redaktionen: Barnhälsovårdens länsavdelning, Samariterhemmets vårdcentrum, Box 609, Uppsala

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Jämlik barnhälsovård

Jämlik barnhälsovård Revisionsrapport Jämlik barnhälsovård Maria Strömbäck Revisionskonsult Norrbottens läns landsting Hans Rinander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2.

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

Barn i Malmö. Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa. Marie Köhler. Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Barn i Malmö. Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa. Marie Köhler. Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Marie Köhler Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 25 juni 2012 Redaktörer Marie Köhler Kommissionär och verksamhetschef/barnhälsovårdsöverläkare,

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2007. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 16. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2007. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 16. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2007 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 16 Innehåll Nationell Familjecentralskonferens i Västerås, sid 3-6 april 2007 en succe! Sammanfattning,

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Framsida:

Läs mer

Seminarium för familjecentralernas regionala kontaktpersoner Sätra Bruk 19-21 augusti 2013

Seminarium för familjecentralernas regionala kontaktpersoner Sätra Bruk 19-21 augusti 2013 Seminarium för familjecentralernas regionala kontaktpersoner Sätra Bruk 19-21 augusti 2013 Föreningen För Familjecentralers Främjande Allmänna Barnhuset bjöd tillsammans med Föreningen För Familjecentralers

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

SUF-projekt i Helsingborg

SUF-projekt i Helsingborg SUF-projekt i Helsingborg Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport 091201-101130

Läs mer

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering

Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En nationell inventering Barnhälsovårdens metoder att förebygga psykisk ohälsa hos barn En nationell inventering Artikelnr 2009-126-160 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag

Läs mer

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin 2 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att i

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice ge stöd till styrelsen, medlemmar och andra förmedla kontakter uppdatera

Läs mer

Hej barnhälsovårdsvänner!

Hej barnhälsovårdsvänner! Kära barnhälsovårdsvänner... 1 BHV-vänner i Göteborg... 2 Information från barnhälsovårdsöverläkaren Pappaindex 2011... 2 Nyheter från barnhälsovården Barn med nydebuterad diabetes är akuta sjukhusfall...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND

KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND LSN-HSF12-169 KRAVSPECIFIKATION FÖR BARNHÄLSOVÅRD I LANDSTINGET SÖRMLAND Barnhälsovården Sörmland 2012 Kravspecifikation för barnhälsovård i Sörmland 2012 Sid 1 (11) Innehållsförteckning 1. Uppdrag...

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Friendsprogrammet år 1

Friendsprogrammet år 1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid.

Innehållsförteckning sid. 1. Sammanfattning sid. 2. Barnhälsovård sid. 8. Barnhälsovårdsrapport. sid. 10. Insamling av hälsodata sid. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Sammanfattning sid. 2 Barnhälsovård sid. 8 Barnhälsovårdsrapport. sid. 10 Insamling av hälsodata sid. 13 Verksamhetsuppföljning sid. 14 Arbetstid sid.

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer