Zonindelning förhandling mellan tre parter. Det ska inte vara så lätt att säga att det är olika miljöhänsyn i olika länder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Zonindelning förhandling mellan tre parter. Det ska inte vara så lätt att säga att det är olika miljöhänsyn i olika länder."

Transkript

1 Eftermiddagens pass Jan-Åke Svensson Du Pont, marknadsföring och försäljning Han berättade om en ny produkt, Steward, med det verksamma ämnet indoxacarb, och planerna att ta hit denna till Norden. Produkten är stor i världen, det finns en liten chans att den kan komma till Den tillhör en ny grupp av insekticider. Ingen korsresistens med pyretroider. Fungerar som mag- och kontaktverkande, men även på ägg. Framför allt bra på Lepidoptera. Näringsupptag från insekter upphör efter ett par timmar. Insekterna kan inte koordinera sina rörelser. Regnfast, temperaturoberoende, UV-stabilt. Låggiftigt klassat. I Tyskland B4 = icke giftig för bi. I första hand söka i äpple och päron och köksväxter framför allt kålväxter, därefter oljeväxter. Full effekt mot rapsbaggar, även mot resistenta baggar. Tar vecklare, vivlar, Resthaltsanalyser mot jordgubbsvivlar är på gång. Rönnbärsmalen, görs försök mot denna men man vet inte effekt. Effekt mot vivlar. Resthaltsstudier på gång. Ej lång persistens. Sören Pagh, BASF Kemiska företag som BASF drar upp strategier för att analysera vad ska de satsa på i framtiden. Globala händelser påverkar inriktningen. Populationen blir större och äldre. Flyttar till stan. Satsa på consumer & health, hit hör växtskyddsmedel. Levnadsstandarden ökar. Vi intar mer animaliskt protein. Bioenergi i dess former är något som satsas på i framtiden. Konkurrens mellan livsmedel och energi. Odlingsarealen blir inte större. Ökad produktionen behövs för att en fördubbling av världens befolkning ska få livsmedel. Det kommer att vara intressant att vara lantbrukare i framtiden också. Få nya produkter. Många faser innan registrering, som är nålsögat. Det kostar två miljarder kr att utveckla en ny produkt. Patentet varar i 17 år, under denna tid ska produkten betala sig. Frukt och bär bisak. En ny produkt måste fungera i de stora kulturerna vete, majs, ris, druvor, soya eller solros. Skulle den sedan fungera i frukt är det väl bra. Insecticider är svåra att hitta nya, eftersom vi kan bli påverkade av just dessa medel. De feromoner vi har idag är ineffektiva. Kvaliteten måste förbättras. Bättre processteknik behövs. Distributions system måste förbättras. Vi måste vara rädd om sprutföraren. Det kan behövas ett helt nytt tänkandemed slutna system. Kostar mer, kräver specialutrustning. Attrahenter och reppellenter kan bli nya produkter. Kanske bara behövs något gram per hektar. Provar attrahenter i fruktodlingen. Skannat 50 olika substanser som de lockas av. Detta ska utvecklas i framtiden. Formuleringsteknik, utveckling av GMO och biologisk bekämpning i samarbete. Många nya lösningar kan komma. Glöm inte växtföljden. Med växtföljd och kemi kan mycket lösas i framtiden.

2 kan det komma nya produkter, kanske en ny insekticid. Någon som finns idag kommer att dras in. Så på det hela taget kommer det inte att finnas fler medel i framtiden. Örjan Slånberg, Lindesro AB 2006 startades företaget. Biologisk bekämpning fungerar bra. Han vill trycka på att använda biologisk bekämpning i första hand och komplettera med kemi vid behov. Tyvärr är det tvärtom. När vi får kontakt med odlarna har de prövat kemi en och flera gånger. Då kontaktas vi. Det är fel ordning. Det blir svårt för nyttodjuren då. Mot stinkfly finns dock inga biologiska preparat, här måste kemiska användas. Trögt med KemI, några nya till kommande säsong. Nytt är Enzicur, kurativ effekt på mjöldagg. Skadesvampar dör genom oxidation. KemI bekymmer med reg och godkännanden. Kostnaden för detta. Nematoder kvalter och insekter måste godkännas. Vilket gör att det finns och tilåts i våra grannländer. Naturvårdsverket, Greenpeace, Nauturskydsföreingen och naturhistoriska riksmuseet har synpunkter på insläppandet och användandet av nyttodjur. De ahr rigid inställning till användning detta för att förhindra att de etablera sig här. Kemi tog två veckor för försöksdispensen. Det var bra. Tillsynen under all kritik. Har en massa regler men det finns ingen efterverkan för dem som bryter mot reglerna obefintlig. Trichoderma nuvarande lagstiftning 1995, säljs prepart marknadsför som bekämpningsmedel de har inte ens fått ett vite. Det har inte hänt dem ngt på 13 år DK och SF har inte motsvarande registrerande av djuren. Norge har infört som vi men ingen avgift. Rigida inställningen större hinder än avgifterna även om jag gärna ser lägre avgifter. Sten Olsson, vice ordförande i Gröna näringens riksorganisation, GRO Han berättade hur växtskyddet hanteras inom LRF. EU-parlamentet kommer att bytas ut i mars. Beslut innan dess angående den nya växtskyddsförordningen är att vänta. Zonindelningen faller. 80 procnet ogräsmedel 60 procent är glyfosat. Fond för små grödor röstats fram i EU, kan användas för att registrera preparat i små kulturer. Hur mycket extra dokumentation behövs för minor crops? Hur mycket jobbar våra politiker med detta i Bryssel? Vi ser väldigt sällan att biologiska växtskyddsmedel testas ute i fält. Det är svårare i frilandsodlingar än i växthus, men han eftrlyste fler tester av dessa i frilandskulturer. Erik Lövendahl Fruktodlare Solnäs fruktodling, Bjärred Det vi behöver mest av allt är nya fruktodlare. Det behövs egentligen mer än mer kemikalier. Vi har haft stora problem med skadedjur i fruktodlingen de senaste åren var det 8 procent vecklarskador, 2006 exploderade det, vi fick gallra bort och slänga över hälften av äpplena, 60 procent = katastrofår bekämpade hårt medförde problem med spinn lite problem med vecklarlarver, men mycket med spinn och blodlöss. I över 20 år använt bredverkande insekticid före blom. Fått långtidseffekt med denna behandling, ofta varit den enda insektsbekämpning vi gjort. Har inte behövts någon under sommaren, om feromonfällorna inte visat något. Då har vi haft en odling i balans. Ingen spinn ingen blodlus. Förvirring mot äppelvecklaren fungerat mycket bra.

3 Hittade äpplemärgmal för första gången. Denna gör skada, lägger ägg under knoppar, blomman vissnar. I gamla träd kan man leva med den. Inga sommarbekämpningar, kan ha lett till att detta har kommit. Bekämpade tre gånger med Gusathion när vi såg hur illa det var. Stora skador, trots intensiv bekämpning. Fruktskalvecklare har varit problemet i odlingen. Då har vi nog legat fel i bekämpningen av denna var vi desperata. Vi måste köra pyretroid för att rensa upp mot vecklarna. Detta fördärvade balansen i odlingen. Detta ledde till stor uppförökning av spinn och av blodlus. Med medföljande problem. I år visste vi att det var fruktskalvecklaren som var problemet, vi har haft koll på när den svärmar. Vill vara försiktig med insekticider för att få upp antalet nyttodjur. Körde med Gusathion, inga problem med vecklare. Men har fått sätta in bekämpning mot spinn. Förvirringsmedtoden fungerar men bara mot vissa arter. Man måste veta vad det innebär att bekämpa. Behov av rådgivning för att kunna pricka rätt i tid när det behövs. Vi behöver tillgång till kemiska bekämpningsmedel och vill lägga stort tryck på firmorna men även på GRO. Efter Gusathion måste vi ha något nytt. Han hoppas mycket på Steward. Bodil Jönsson, SJV Brist på bekämpningsmedel i grönsaksodlingen, vilket kolmmer att leda till akuta problem inom tre till fem år. Vi är duktiga på att odla grönsaker i Sverige för att försörja svenska marknaden med produkter under säsong. Vi kommer knappast att kunnna odla lök, morötter, palsternacka för att ogräsmedeln försvinner. Bekämpningssituationen i sallat: Här har vi växtförädlingen att tacka för att vi har resistens mot sallatbladlusen. En resistent gen mot bladlusen håller här hos oss, men är bruten i grannländer på kontinenten. Sallatbladlusen går långt in i huvudet lägger ungar där, vilket innebär att den är mycket svårbekämpad. Finns andra bladlöss i sallat, men de sitter ytligare. De kan tas med bekämpningsmedel. För bladmögel finns inbyggd resistens mot raserna1-26. Vi kan beta frö med medel som inte är godkända här. Vi får vattna med Conficor i växthuset under uppdragningen av sallatsplantor. Finns ett batteri att bekämpa med t.ex. Pirimor, Mospilan, eller dimethoat. Vi har en overkill i odlingen, vi bekämpar fler bladlöss i sallatsodlingen än vi behöver göra, för att odlarna inte kan skilja de vingade bladlössen åt i fält. Odlarna behöver en enkel metod att identifiera bladlössen så att det inte bekämpas mot bladlöss som inte gör skada. Morötter: Morot är vår största grönsakskultur. Det finns ett batteri med skadegörare. Morotsbladloppan finns framför allt i Halland, Örebro och på Gotland. Bekämpas med pyretroid. Bekämpa från örtblad upprepa efter fem dagar, 5-7 bekämpningar kan behövas. Sedan risk för jordfly. Vi har ett mycket väl fungerande prognossystem. Bestämmer timingen exakt. En behandling med en pyretroid behövs. Systemet sköts från Danmark. Första veckan i juli kommer morotsminerarflugan. Ytliga skador på morötter. Bekämpas med dimethoat.

4 Larven kryper ner genom bladstjälken. När man ser bladstick ska man vänta ett par veckor. Bekämpa sen. Fungerar bra. Andra generationen av morotsfluga flyger i augusti. Gula klisterfällor används. Behovsanpassad bekämpning med dimethoat. Förebyggande med pyretroid. Bäst att behandla med dimetoat vid rätt tidpunkt. Rekommenderad dos fungerar inte, är för låg. Fyra viktiga skadegörare i morot. Detta medför 6-8 ggr bekämpning med pyretroid i besvärliga områden. Stämmer inte med GAPen. Inget nytt på gång mot morotsflugan. Vi behöver ta fram alternativ till pyretroider mot morotsbladloppan och vi behöver ett preparat som är effektivt i rekommenderad dos mot morotsflugan. Kål Många insekter gillar kål. Pirimor, pyretroider, DuDim och Turex 50 WP är det vi har. Dessutom får vi ta in betat frö. År 2008 har vi haft frö betat med Ridromil. Dispens i Nederländerna, där betas frö för hela Europa. När det upphör i NL har vi inget. Gauchobetning håller. Confidor att vattna i växthus som skydd mot kålbladlus och kålgallmygga. Detta får göras i Nederländerna och vi kan köpa plantor därifrån. Kålbladlus väl skyddad i exempelvis broccoli och brysselkål. Kålgallmyggan långt inne i huvudet. Svårbekämpad. Bodil Jönsson vill få in en systemisk insekticid. Ser att detta kommer att lösas inom rimlig tid. Vi måste lösa problemet med kålflugan. Birlane Granulate fanns till och med Basudin är borta, betning med Gigant är också borta. Får hoppas på att ett annat EU-land tar fram något så att vi kan beta vårt kålfrö där. För applicering i växande gröda har vi absolut inget. Alternativ i försök Många försök har gjorts, men inget har fungerat. Det finns inget kommersiellt gångbart. Bättre att nättäcka än att använda fiberduk. I kålrot. Försök med Spinosad. Försök med specialbyggd spruta för att få ner sprutvätskan i beståndet. Måste utveckla spruttekniken Spinosad, eftersom detta bryts ner av UV-ljus. Stort behov att bekämpa kålflugan i kålodlingen. Luisa Becedas, Kemikalieinspektion Att vi har en ny förordning inom kort kan vi vara säkra på. Det ska bli bättre harmonisering inom EU. Dessutom ska vi även ta hänsyn till jordbruket och hänsyn till människan vid bedömningen. Däremot blir det ingen behovsprövning av preparaten, så oavsett hur mycket ett preparat behövs i en viss kultur så kommer det inte att godkännas om det faller för stupstockskriterierna. Marknadsföring av växtskyddmedel kräver godkännande och måste godkännas på EU-nivå. EU kommer att delas in i tre zoner. Det kan då bli ett större samarbete inom zonen. Ömsesidigt erkännande av kemiska preparat inom zonen. Med zonindelning fås större harmonisering. Det verkar vara en kompromiss nu, med zonindelning, men med större hänsyn till individuella länder. Med tre zoner kommer företagen inte att behöva ta fram lika mycket dokumentation. Med zoner kan vi få samma regler för biologiska preparat. Det går att göra studier för större områden.

5 Zonindelning förhandling mellan tre parter. Det ska inte vara så lätt att säga att det är olika miljöhänsyn i olika länder. Stupstockskriterier, gemensamt beslut inom EU. Substitution Substitution, varje medlemsland tar sina egna beslut. Kandidatlista, toxiska ämnen på medlemslandsnivå görs en jämförande bedömning. Om det inte blir resistensproblem Om det ger bättre skydd för människors hälsa, om möjlighet att inhämta erfarenheter från andra finns, om det inte innebär betydande ekonomiska olägenheter, då blir det substitution. Preparat som faller för cut-off eller stupstockskriterierna orsakar ändringar i arvsanlagen, är mutagena, orsakar cancer eller påverkar fortplantningen. Även ämnen som är hormonstörande och ger skadliga effekter på människor om inte människors exponering för preparatet är försumbar. Persistenta och bioaccumulerande preparat kommer också att försvinna enligt cutoff-principen. Vi gör en riskbedömning för alla ämnen. Stupstockskriterierna blir en tydlig signal till företagen. Det blir en tidsbesparing eftersom riskbedömning inte behöver göras. Ger högre skydd för människors hälsa och miljö. När det gäller kunskap om kemiska bekämpningsmedel som endokrinstörare ligger vi långt framme i Sverige. Enligt Kemikalieinspektionens bedömning kommer dessa preparat att försvinna från trädgårdsodlingen enligt cut-off-principen: Ioxinyl Tetraloxydim Iprodion Mankozeb Thiacloprid. Samtliga är endokrinstörare. Tidsperspektiv: Juni kom fram till första överenskommelse inom rådet Cirka maj 2009: Förordning som omedelbart träder i kraft. Tidsplan till 2020 tills förordningen är helt implementerad. Det kommer inte att finnas möjlighet att söka dispens. Vill komma ifrån de snabba ansökningarna. När det nya direktivet går igenom får det konsekvenser för odlingen. Diskuteras hur det kommer at påverka odlingen. Mycket av de dokumentation som finns för gällande preparat kommer att vara för gammal, då kan man inte acceptera preparat. Där är vi eniga i EUs medlemsländer. Christina Säll

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Innehållsförteckning 1. Förord 1 2. Sammanfattning 2 3. Vindruvor en av matens värstingar 4 4. Vindruvor 5 5. Bekämpningsmedel 11 6. Kemiska bekämpningsmedel i vindruvsodling

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Maria Wivstad Centrum för uthålligt lantbruk Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Box 7047, 750 07

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

Frågor och svar om GMO

Frågor och svar om GMO Frågor och svar om GMO 140414 Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 1. Är LRF för GMO? Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte

Läs mer

Ekologiska och konventionella grönsaker

Ekologiska och konventionella grönsaker PM 2003:06 Ekologiska och konventionella grönsaker Odling och miljöpåverkan Bakgrundsinformation till Konsumentverkets broschyr Handla ekologiskt 3, Mår du bättre om miljön mår bättre? Nyttigt att veta

Läs mer

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Röster från tillverkningsindustrin Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Jag tänkte att jag kanske kunde få samma lön som när jag var anställd, att det skulle vara fritt och att

Läs mer

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Seminarium i Malmö 19 november 2012 Referat av Inger Källander När konsumenter väljer ekologiska produkter är ett av skälen att de antas vara

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet

Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet AM Eko 20141202 Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet Det Ekologiska lantbruket diskuteras och kritiseras med jämna mellanrum i media av många olika tyckare. Jag skriver tyckare

Läs mer

Små djur, stora problem

Små djur, stora problem Små djur, stora problem En rapport att lusläsa I SAMARBETE MED Sidan 2 Sidan 3 Vägglössen ökar explosionsartat i Sverige under 2014 Om vägglusens återkomst till Sverige, om kackerlackans trivsel i våra

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

BEDÖMNINGAR AV EKONOMISKA KONSEKVENSER AV NÅGRA FÖRSLAG INOM BEKÄMPNINGSMEDELSOMRÅDET

BEDÖMNINGAR AV EKONOMISKA KONSEKVENSER AV NÅGRA FÖRSLAG INOM BEKÄMPNINGSMEDELSOMRÅDET Bilaga 3 BEDÖMNINGAR AV EKONOMISKA KONSEKVENSER AV NÅGRA FÖRSLAG INOM BEKÄMPNINGSMEDELSOMRÅDET av Basim Saifi och Lars Drake Bakgrund Pågående förhandlingar mellan EU:s medlemsstater om en ny förordning

Läs mer

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland.

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland. Soft Fruit Conference på Hooks Herrgård 2.-3.12.14 Plantskolan Henselmans jordgubbsplantor presenterades. Det är ett familjeföretag på 18 ha som producerar 7,5 milj. plantor per år Man har ett Hygiene

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Växtskyddet och vattnet

Växtskyddet och vattnet Ett material från Säkert växtskydd och LRF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Växtskyddet och vattnet Hur mår vattnet i sverige, vad kan göras på gården för att minska läckaget, 1 vad innebär

Läs mer

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då?

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då? - Okej Christer, det har varit en full vecka förstår jag? - Ja, den har varit proppfull faktiskt. Nu är det lite lugnar den här veckan hoppas jag men förra veckan och veckan där innan var helt knökfullt

Läs mer

Hur miljöbalkens regler och föreskrifter har påverkat genteknisk forskning och utveckling under 2009

Hur miljöbalkens regler och föreskrifter har påverkat genteknisk forskning och utveckling under 2009 Hur miljöbalkens regler och föreskrifter har påverkat genteknisk forskning och utveckling under 2009 från hearing den18 november 2009 Moderator: kanslichef Marie Nyman ör: vetenskapsjournalist Sören Winge

Läs mer

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange.

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange. Oljepalmen Oljepalmer växer naturligt i Afrika. Därifrån har de spridits och de odlas nu på många håll i tropikerna. Det går att skörda en stor mängd oljepalmfrukter från varje palm, och ett område med

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Utflykt till danska trädgårdar Mördarsniglar Kål

Utflykt till danska trädgårdar Mördarsniglar Kål Tidskrift för Förbundet organisk-biologisk odling Årgång 31 Nummer 2-2008 Utflykt till danska trädgårdar Mördarsniglar Kål Samodling Smart av mat Odlingstips för nybörjare och andra Ledare Ekologiskt är

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Goda råd om växtskydd 2008 idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Förord 341 162 TRYCKSAK Goda råd om växtskydd ges ut av Greppa Växtskyddet Ansvarig utgivare: Stina Olofsson Redaktör: Markus

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Foto: Daniel Wester De KRAV-märkta räkorna har landats KRAV

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer