Extra Bolagsstämma i Biovitrum. 4 december, 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extra Bolagsstämma i Biovitrum. 4 december, 2009"

Transkript

1 Extra Bolagsstämma i Biovitrum 4 december,

2 Swedish Orphan International och Biovitrum ( SO-Bi ) - Stark industriell logik Ledande Europeiskt läkemedelsbolag inom sällsynta sjukdomar 1. Gemensamt uppdrag och affärsfilosofi Fokus på sällsynta sjukdomar Särläkemedel och nisch specialistläkemedel Egna och partner produkter 2. Kompletterande resurser Swedish Orphan: 1) framgångsrik affärsutveckling, 2) pan-europeisk marknadsorganisation, 3) ~50 produkter Biovitrum: 1) erfaren produktutvecklingsorganisation och 7 utvecklingsprojekt, 2) tillverkning, 3) 8 produkter 3. Stabil grund för lönsam tillväxt ~ 60 särläkemedel / nisch specialistläkemedel 2 fas III och 5 fas II kliniska projekt Pro forma försäljning 2009e 2 mdr kr EPS tillväxt från dag 1 och starkt kassaflöde Kostnadssynergier 100 milj. kr årligen från 2011 Försäljning >5 mdr kr 2015e, EBIT-marginal >30%* *) Ej beaktande avskrivningar hänförliga till transaktionen 2

3 Totalt antal gödkända läkemedel 1. Gemensamt uppdrag och affärsfilosofi Gemensamt uppdrag Varför sällsynta sjukdomar? Utveckla och tillgängliggöra särläkemedel och nisch specialistläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar Källa: FDA och EMEA USA EU kända sällsynta sjukdomar <0,05% i EU, < patienter i USA 30 miljoner inom EU, 25 miljoner i USA 400 behandlingar Stark tillväxt inom särläkemedelssegmentet 3

4 2. Kompletterande resurser Försäljning och marknadsföring Produktutveckling Försäljning och marknadsföring Produktutveckling Tillverkning Försäljning och marknadsföring Affärsutveckling Produktutveckling Tillverkning Affärsutveckling Tillverkning Affärsutveckling 4

5 3. Stabil grund för lönsam tillväxt i nuvarande portfölj 18 nya produkter (15 SOI och 3 BVT) Lansering av Yondelis andrahandsbehandling av platinumkänslig äggstockscancer Goda utsikter för tillväxt Ytterligare potential till fortsatt utveckling under Multiferon andra vågen lanserad i västeuropa Lansering av rfactor VIII Fc >5 mdr. kr Finansiella mål Omsättningstillväxt : 13-15% per år : >20% per år Omsättning >5 mdr kronor 2015e Gradvis ökning av EBITmarginalen ->30%* 2015e 2 mdr. kr Synergier Årliga kostnadssynergier om 100 miljoner kronor, med full effekt % av nuvarande kostnadsbas 50% genom att undvika kostnader Multiferon första vågen lanserad i Norden, Baltikum och CEE Nya initiativ för Kepivance och Kineret Lansering av rfactor IX Fc och Kiobrina Betydande omsättningssynergier 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e *) Ej beaktande avskrivningar hänförliga till transaktionen 5

6 Pionjär och marknadsledare behandling av sällsynta sjukdomar Grundades anställda, varav ~90 i lokala dotterbolag/representationskontor Bred portfölj med omkring 50 särläkemedel/nisch specialistläkemedel Närvaro i Europa genom 11 dotterbolag och 6 representationskontor Täcker hela Europa Försäljning i över 50 länder globalt Självfinansierat med hållbar hög tillväxt Omsättningen 2008/09 uppgick till 694 miljoner kronor (maj 2008-april 2009) Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 18% över de senaste 5 åren Orfadin drivande faktor Rörelseresultat 2008/09 om 201 miljoner kronor, 29% marginal (maj 2008-april 2009) Genomsnittlig årlig EBIT-tillväxt om 45% de senaste 5 åren Notering: Swedish Orphans bokslutsår löper från maj till april 6

7 Antal produkter Framgångsrik expansion genom förvärv Hexalen AmBisome DaunoXome ViperaTAb Adagen Virazole Euphylong Agrylin Cystagon Cyanokit Urocit-K Buphenyl Cystadane (Antizol) Carnitene Actic TB-Products TOBI År för signering av avtal Atamir CroTAb DigiTAb Ferriprox Galzin TriTAb Betapred Fomepizole Proleukin Tracleer Viread Hepsera Emtriva Buronil Promixin Fosrenol Ammonaps Ammonul Truvada Yondelis Voraxaze Equasym Wilfactin Hemoleven IvHebex Betafact Collatamp Caphosol Erwinase Kidrolase Syntocinon Synachten Hydergin Zaditen Mezavant Nascobal Portföljen av kontrakterade produkter 7

8 Väl omhändertagna partner relationer Utökad region/utökat avtal Tillkomna produkter Shire: Equasym Ucyclyd: Ammonaps Pan- EU, Licens Shire: Fosrenol Ucyclyd: Ammonul Pan- EU, NPU Gilead: Truvada EUSA: Caphosol, Collatamp, Erwinase, Kidrolase Shire: Mezavant Defiante: Syntocinon, Syacthen, Hydergine, Zaditen ApoPharma: Ferriprox FR/ ES/ AL/ MT EUSA: IT, Baltikum, CEE Protherics: Crofab/ ViperaTab DE Gilead: Baltikum Ucyclyd: Ammonaps/ Ammonul: Mellanöstern, RU Ammonul: Licens

9 Den nya koncernen Swedish Orphan Biovitrum (SO-Bi) VD Ekonomi & IT Legal & IP IR & Kommunikation HR Försäljning och Marknadsföring Forskning och Utveckling Affärsutveckling Tillverkning och Distribution 9

10 Nyckelprodukter för patienter med sällsynta sjukdomar Produkt Behandlingsområde Indikation Kommersiella rättigheter Andel av total omsättning (2009e) Blödarsjuka Hemofili typ A Norden Inflammation Ledgångsreumatism Globalt Metabolism Hereditär tyrosinemi typ 1 (HT-1) Globalt Cancer Inflammation i munhålan vid kemoterapi och strålningsbehandling Globalt Metabolism Defekter i ureacykeln Europa, Mellanöstern, Ryssland Cancer Andrahandsbehandling av mjukdelssarkom, samt av platinumkänslig äggstockscancer Norden, Baltikum, Central- & Östeuropa Cancer/Infl/auto -imm sjukdomar Avancerat malignt melanom och när rifn inte verkar eller tolereras Globalt 10

11 plus ytterligare 50 kommersiella produkter i portföljen Actiq Caphosol Euphylong Mezavant Syntocinon Aloxi Carnitor Ferriprox Mimpara Tracleer AmBisome Collatamp Fomepizole Novastan Truvada Ammonul Cyanokit Fosrenol Pethea Urocit-K Amylnitrit Cystadane Hemoleven Pexsig ViperaTa b Atamir Cystagon Hepsera Promixin Viread BeneFix Dimaval Hexalen Pyrazinamide Voraxaze Betafact DMSA Hydergine Stemgen Wilfact Betapred Equasym Ivhebex Succicaptal Xagrid Buronil/ Bunil Erwinase Kidrolase Synachten Zaditen Carlson Vitamin A Swedish Orphan Biovitrum 11

12 Projekt i klinisk utveckling Indikation Projekt Partner Fas I Fas II Fas III Reg. Behandling när rifn inte verkar eller tolereras (Hepatit C) Blödarsjuka typ B Försämrat fettupptag hos för tidigt födda barn Försämrat fettupptag på grund av bristande bukspottskörtelfunktion Multiferon ** rfactor IX Fc Kiobrina TM Exinalda TM Rh-immunisering Rozrolimupab * Immun trombocytopen purpura (ITP) Rozrolimupab Oral mukosit hos barn Kepivance Blödarsjuka typ A rfactor VIII Fc *) En doseskalering studie i friska frivilliga som provocerats med röda blodkroppar inför fas III **) Godkänt i 15 europeiska länder. Tester stödjer registrering i övriga EU-länder 12

13 Den nya koncernens resultaträkning Proforma Resultaträkning (2008 och 2009e) Biovitrum Swedish Orphan Nya koncernen miljoner kronor e e e Intäkter Tillväxt ~21% ~17% ~8% Omsättning per produkt (2009e) Övriga COGS Bruttovinst Bruttomarginal 77% ~70% 58% ~62% 70% ~66% SG&A -165 ~24% -193 ~27% -359 ~25% R&D -671 ~48% -27 ~5% -698 ~31% EBIT* EBIT-marginal 3% ~-2% 27% ~30% 13% ~10% Wilfactin Multiferon Yondelis Ammonaps Kepivance Manufacturing Co-promotion and royalties ReFacto AF / Xyntha Avskrivningar -69 ~9% -3 ~0% -72 ~6% EBITDA EBITDA-marginal 10% ~7% 28% ~30% 17% ~15% Orfadin Kineret *) Den nya koncernens EBIT exkluderar transatktionsrelaterade avskrivningar (1) Transaktionserlaterade kostnader är exkluderade (2) Biovitrums intäktstillväxt om 21% under 2009 refererar till omsättningen 2008 exklusive betalningar för licenser om 1,008 milj. kr (3) Swedish Orphans EBITDA och EBIT exkluderar engångsinkomster om 16,1 miljoner kronor för 2006/07 och engångskostnader om 62,5 miljoner kronor för 2007/08 (4) Biovitrums EBITDA och EBIT 2008 exkluderar omstruktureingsrelaterade kostnader om 346 miljoner kronor och kostnader relaterade till förvärv av produkter om 80 miljoner kronor (5) Swedish Orphans siffror är kalendariserade enligt följande beräkning: 2008=1/3*2007/08+2/3*2008/09; 2009e=1/3*2008/2009+2/3*2009/10e (6) Biovitrums och Swedish Orphans siffror för 2009e och 2009/10e är oreviderade preliminära uppskattningar och kan komma att ändras 13

14 SO-Bi Stark industriell logik Ledande Europeiskt läkemedelsbolag inom sällsynta sjukdomar 1. Gemensamt uppdrag och affärsfilosofi Utveckla och tillgängliggöra särläkemedel och nisch specialistläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar Försäljning och marknadsföring Produktutveckling 2. Kompletterande resurser Tillverkning Affärsutveckling Ytterligare potential till fortsatt utveckling under Stabil grund för lönsam tillväxt 18 nya produkter (15 SOI och 3 BVT) Lansering av Yondelis andrahandsbehandling av platinum- vågen lanserad i Multiferon andra känslig äggstockscancer västeuropa Lansering av rfactor VIII Fc >5 mdr. kr 2 mdr. kr Multiferon första vågen lanserad i Norden, Baltikum och CEE Nya initiativ för Kepivance och Kineret Lansering av rfactor IX Fc och Kiobrina 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 14

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april Årsstämma 2010, Stockholm 27 april 2009 lade vi grunden till en lönsam tillväxt Uppbyggnad av marknadsföring startades Positiva framsteg i utvecklingsportföljen Nya partneravtal Försäljning av Cambridge

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2010

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2010 De viktigaste produkterna uppvisar en fortsatt stark tillväxt. Intäkter och EBITA uppgick till 488 Mkr respektive 55 Mkr. Proforma intäkter från produktförsäljningen

Läs mer

Sobi 2011. Vi hjälper patienter med sällsynta sjukdomar

Sobi 2011. Vi hjälper patienter med sällsynta sjukdomar Sobi 2011 Vi hjälper patienter med sällsynta sjukdomar Sobi 2011 Snabbguide till Sobi... Omslagets insida VD-kommentar... 2 2011 i sammandrag... 5 Marknaden... 6 Affärsmodell... 8 Kärnprodukter... 10 Partnerprodukter...

Läs mer

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006

Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006 26 april, 2006 Biovitrum Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2006 Nettointäkter för första kvartalet ökade med 115 procent till 403,3 Mkr (187,2) Resultatet efter skatt för första kvartalet blev 86,3 Mkr

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)

Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) Inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) Joint Lead Managers DEFINITIONER Med Företrädesemission avses inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt för

Läs mer

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av Teckningsrätterna skall gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna Teckningsrätterna och teckna Nya

Läs mer

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006 10 16 Marknadsföring och försälj-

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Året i korthet 1 VD-ORD 2 vision, affärsidé, mål och strategier 5 affärsmodell 6 Tillväxt och förvärv 8 MARKNAD 11 kundcase 14 kunder 15 TJÄNSTER 17 hållbarhet 22 organisation

Läs mer

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014 Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014 STARKT ANDRA KVARTAL Efter ett starkt andra kvartal är vi på god väg mot målen att förbättra lönsamheten under 2014, kommenterar Peter Wolpert,

Läs mer

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16 LÖNSAM TILLVÄXT årsredovisning 2014 moberg pharma INNEHÅLL Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11 Innovationsmotorn 13 Organisation och medarbetare

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER Innehåll 1 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB 2 Sammanfattning 8 Bakgrund och motiv till

Läs mer

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK.

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK. Årsredovisning 2011 moberg de r ma innehåll verksamhetsbeskrivning Introduktion 3 VD:s kommentar 4 Verksamhetsbeskrivning och affärsmodell 8 Marknad och trender 12 Marknadsföring och försäljning 14 Försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2010

Delårsrapport januari-september 2010 Delårsrapport januari-september 2010 Viktiga händelser under tredje kvartalet Aleris har förvärvats och konsoliderats genom en bruttoinvestering om 2,5 Mdr kronor (1,7 Mdr kronor justerat för den andel

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning 2013 2013 in br Innehåll Meda i korthet 1 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Marknad 12 Strategi och affärsmodell 16 Marknadsföring och försäljning 19 Produktportfölj 28 Produktutveckling 30

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Redo för omvärdering

Orexo (ORX.ST) Redo för omvärdering BOLAGSANALYS 17 juni 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Redo för omvärdering Orexo är ett specialty pharma-bolag med fokus på inflammation och smärta. Huvudprodukten är Abstral för indikationen genombrottssmärta

Läs mer

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj juli 2010 FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD KORT OM KVARTALET 1 maj 2010 31 juli 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick till 42 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Biovitrum och Swedish Orphan tillkännagav att de går samman och bildar ett ledande specialistläkemedelsbolag. Transaktionen slutfördes den

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2007 Meda Information till aktieägarna Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2008 Delårsrapport januari mars 6 maj Delårsrapport januari juni 8 augusti Delårsrapport januari

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Delårsrapport januari-mars 2013 Viktiga händelser under första kvartalet Substansvärdet uppgick till 191,0 Mdr kronor (251 kronor per aktie) per den 31 mars 2013, en ökning med 16,3 Mdr kronor (21 kronor

Läs mer

Forskningens möjligheter. AstraZeneca 2014 i korthet

Forskningens möjligheter. AstraZeneca 2014 i korthet Forskningens möjligheter AstraZeneca 2014 i korthet Vid AstraZeneca har vi alla en stark övertygelse om att forskningen ska vara i centrum för allt vi gör. Forskningen driver oss att flytta fram gränserna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENZYMATICA AB (PUBL) 17 MARS 2 APRIL 2014

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENZYMATICA AB (PUBL) 17 MARS 2 APRIL 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 17 MARS 2 APRIL 2014 Besök våra investerarträffar MARS 20 MARS 24 MARS 25 Stockholm Klockan 18 20 Malmö Klockan 18 20 Göteborg Klockan 18 20 Erik Penser Bankaktiebolag

Läs mer

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 KANCERA / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Riskfaktorer 6 Information till investerare 10 Erbjudandet i sammandrag

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T 2013-01-01 till 2013-09-30 D E L Å R S R A P P O R T NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I ir@neurovive.se Intresset för NeuroVives produktportfölj med cyklofilinhämmare

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) 0 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer