Kap 1: Alla marknadsför sig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kap 1: Alla marknadsför sig"

Transkript

1 PROVFRÅGEBANK Kap 1: Alla marknadsför sig Vilken form marknadsföringen än tar finns alltid ett bakomliggande syfte skriver läroboken. Redogör kortfattat för vilket detta syfte är. Att skapa eller tillgodose förväntningar och behov, att öka företagets försäljning och att stärka sitt eget varumärke. Marknadsföring handlar till stor del om att finna kopplingar, att binda samman ägarnas vision, affärsidé och företagskultur med kundernas behov. Hur kan detta gå till? Vad kan hända om företaget inte lyckas binda samman sin affärsidé med kundernas behov? Genom att lyssna till kunderna och ta reda på vad de frågar efter, att analysera kundernas behov. Dessa kan man sedan länka samman med affärsidén och företagskulturen t ex genom att vidareutbilda personalen så den svarar upp mot kundernas servicebehov, möta målgruppen på Facebook och andra sociala medier eller genom att vidareutveckla produkten enligt kundernas önskemål. Affärsidén, företagskulturen och kundbehovet måste sammanfalla till ett budskap som kunderna snabbt känner igen och identifierar med företaget. Om företaget inte lyckas med detta finns risken att kunderna går till konkurrenterna istället. Har en annons byggt upp förväntningar som inte infrias blir kunderna missnöjda. Detsamma gäller om en säljare övertygar kunderna att köpa en vara som inte motsvarar deras behov. Förklara kortfattat vad som kännetecknar ett produktionsorienterat, ett försäljnings- orienterat respektive ett marknadsföringsorinterat synsätt. När ungefär (under vilka årtionden) var respektive synsätt det dominerande? Det produktionsorienterade synsättet innebar att företagen koncentrerade sig på att producera varor av så bra kvalitet och till ett så lågt pris som möjligt. Om varorna var bra och billiga skulle de också bli lätta att sälja. Detta synsätt ledde till stordrift och tillverkning i långa serier, bl a vid Fords bilfabriker i USA. Synsättet dominerade under början av industrialismen, d v s från mitten av talet fram till ungefär talet. I ett försäljningsorienterat synsätt har man insett både konsumenternas och den egna försäljningsorganisationens betydelse. Speciella försäljningsavdelningar växte fram på de större företagen. Man satsade stort på reklam och försäljning. Detta synsätt präglade och 50- talen. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 1

2 Det marknadsföringsorienterade synsättet ledde till att företagen utvecklade fler försäljningskanaler och att man byggde upp effektiva säljorganisationer. Istället för att bara göra reklam ägnade man sig åt marknadsföring, vilket var/är ett betydligt vidare begrepp. Med marknadsföring avsåg man allt som hade med produktutveckling, marknadsanalyser, reklam och försäljning att göra. Marknadsföringen blev mer planerad, genomarbetad och analyserad än tidigare. Detta synsätt satte kunden i centrum, företagen insåg att man befann sig i kundernas händer och var beroende av dem. Det marknadsorienterade synsättet inleddes under talet och är det mest framträdande av de tre synsätten idag, även om delar av samtliga fortfarande lever kvar. En banbrytande annons från Stig Arbmans Annonsbyrå AB var införd i Dagens Nyheter Den fick stor betydelse för marknadsföringen i framtiden. Vad handlade, kortfattat, den annonsen om? Hur betalningen till annonsbyråerna skulle gå till. Tidigare hade reklamköparna betalat för det utrymme man använde. I den aktuella annonsen förespråkade man ett annat ersättningssystem, nämligen att betalningen skulle sättas i relation till hur mycket försäljningen ökade (pris efter prestation). Under talet myntades begreppet etisk konsumtion. Förklara vad som menas med det. Ge exempel! Miljöargumenten blev viktiga i marknadsföringen. Kunderna ville vara förvissade om att det de handlade var miljövänligt framställt, både när det gällde vilka råvaror som användes, hur transporterna gick till, hur avfallet togs om hand och om förpackningarna kunde återvinnas. Till begreppet knöts också frågor som arbetsförhållanden och löner i utvecklingsländerna, liksom etiska frågor inom djurhållningen. Tack vare konsumenternas efterfrågan införde tillverkarna olika miljömärkningar, som t ex Svanen, Bra Miljöval och Fairtrade. ICA lanserade I love eco och Coop Änglamark som en slags garanti för att deras varor var miljövänliga. Uttryck som Svenskt kött, och Ägg från frigående höns uppstod för att visa att producenterna tog ansvar för en god djurhållning. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 2

3 Para ihop bokstav och siffra. A. Neonskyltarna firade stora triumfer. 1. Mitten av talet B. Det försäljningsorienterade synsättet 2. Mitten av talet till talet dominerade. C. Etisk konsumtion slog igenom talen D. Industrialismen slog igenom i Sverige talen E. Det marknadsorienterade synsättet talen dominerade. F. Kunderna skulle fönstershoppa och talet och framåt skyltfönstren blev företagens ansikte utåt. G. Konsumenternas krav på god djurhållning talet ökade bl a på grund av larmrapporter om galna ko- sjukan och grova missförhållanden hos vissa djuruppfödare. H. Det produktionsorienterade synsättet talet dominerade. A 4 B 5 C 7 D 1 E - 6 F 3 G 8 H 2 Förklara (kortfattat) följande ord: a) Fordism En produktionsform som kännetecknas av mycket hög specialisering och centralisering. Ordet härstammar från den amerikanske biltillverkaren Henry Ford, som utvecklade löpande band- principen i sina fabriker, med generaliserade produkter mot en massmarknad. b) Logotyp En bild eller symbol för ett företag, organisation eller varumärke. c) Varumärke Ett kännetecken, ett ord, en symbol eller ett namn som används för att identifiera en produkt, ett märke eller ett företag. I en vidare definition menar man också det målgruppen förknippar med produkten, märket eller företaget. Varumärket representerar alltså det totalintryck som produkten ger. d) Distribution Handlar om hur överföring av varor eller tjänster från producenten till konsumenten ska gå till. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 3

4 e) Koncept En bärande idé för ett projekt, ett företag eller en organisation. Vad menas med geografisk marknad? Vilka olika typer av geografiska marknader förekommer? Ett företag kan vara verksamt och ha sin målgrupp lokalt i en kommun, i en region (t ex Mälardalsregionen), nationellt, internationellt (exportera till en eller flera exportmarknader) eller globalt (nå kunder i samtliga världsdelar). Vilken geografisk marknad arbetar de här företagen på? Är den lokal, regional, nationell eller global? a) Göteborgs- Posten Regional b) Skara sommarland Regional c) Börjes Bilservice AB i Umeå Lokal d) Volvo Personvagnar Global e) Felix Nationell f) Löfbergs Lila Nationell Nämn två argument som talar för reklam och två som talar mot. Egna svar, t ex: För: Reklamen ger produktinformation, den gör att konsumenterna kan jämföra priser och produkter, den ökar försäljningen och därmed statens inkomster (t ex genom ökade momsintäkter) och ger arbetstillfällen. Mot: Reklamen påverkar oss att köpa varor vi inte behöver, den är dyr vilket leder till att även produkterna blir dyrare, den är opålitlig och ger en förvriden syn på t ex manligt/kvinnligt, den förstör miljön. Ett argument mot TV- reklam är att den avbryter programmen när de är som mest spännande. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 4

5 Kap 2: Allt börjar med marknadsplanen Ge exempel på minst tre frågor som en marknadsplan ger svar på. Vilka aktiviteter ska vårt företag delta i? Vilka marknadsföringskampanjer ska vi genomföra? Vilka mässor och utställningar ska vi visa upp oss på? När ska aktiviteterna och kampanjerna äga rum? Hur ska de genomföras? Vad får de kosta? Förklara vad skillnaden är mellan taktiskt och strategisk marknadsplanering. Den taktiska är mer konkret och avser ofta enskilda produkter eller produktgrupper. Den består av planer och aktiviteter för det närmast eller de närmast kommande åren. Den strategiska planeringen är mer långsiktig och inte lika konkret. Den sträcker sig ofta 3-5 år framåt i tiden. Vilka sex delar består marknadsplanen av? Nulägesanalysen, affärsidén, målen, strategin, handlingsplanen och uppföljningsdelen. Här nedan följer ett antal frågor man kan och bör ställa sig i ett företag. I vilken av de sex olika delarna i marknadsplanen finner man svaret på respektive fråga? a) Vad vill vi uppnå med vår verksamhet? Målen b) När ska vår nya produkt lanseras? Hur kan vi öka försäljningen under lågsäsongen? Handlingsplanen c) Hur ser företagets marknad ut just nu? Vilka är våra kunder? Vilka konkurrenter har vi? Anlitar vi de bästa leverantörerna? Nulägesanalysen d) Vilken prispolitik ska vi föra? Hur ska vårt sortiment se ut? Hur ska säljorganisationen vara uppbyggd? Strategin e) Vad kan vi göra bättre nästa gång? Var reklamkampanjen lönsam? Utvärderingen Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 5

6 f) Vilka behov tillgodoser våra produkter? Varför bör kunderna handla av oss och inte av våra konkurrenter? Affärsidén Vad är det för skillnad på kvantitativa respektive kvalitativa mål? Kvantitativa mål går lätt att mäta och uttrycka i siffror. Kvalitativa mål är mål som inte är mätbara och som uttrycker ett företags profil eller policy. Förklara vad som menas med säsongseffekt? Ge dessutom några exempel på hur man kan utnyttja säsongseffekter i en skoaffär. Företaget tar vara på säsongen, t ex att en skohandlare exponerar varma sulor och skoimpregnering vid kassan på vintern. Varför är det viktigt att flera olika personalkategorier involveras i arbetet med marknadsplanen, och inte bara marknadsavdelningens personal? För att många olika åsikter och idéer ska få komma fram. Olika människor på olika positioner i ett företag ser saker och ting ur olika perspektiv. Om var och en delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter blir marknadsplanen ännu bättre och fler känner sig delaktiga. Det ökar både intresset och betydelsen för marknadsplanen. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 6

7 Kap 3: Att samla in information Fyra olika företag utgör tillsammans hela marknaden inom en viss bransch. De har haft så här stor årsomsättning det senaste året (belopp i tkr): Företag A Företag B Företag C Företag D Räkna ut respektive företags marknadsandel. Total försäljning: = Marknadsandel A: 2 500/ = 15,6 % B: 21,9 % C: 30,0 % D: 32,5 % Emma har en sportaffär i Malung. Butiken har ett brett sortiment av skidor, såväl för utförsåkning som på längden. Även under vår- och sommarsäsongen säljer Emma skidor men då är det rullskidor som gäller i butiken. a) Förra året sålde hon 95 par rullskidor. Totalt beräknas 450 par rullskidor säljas i Malung varje år. Hur stor marknadsandel har sportaffären av rullskidor som säljs i kommunen? 95/450 = 21,1 %. b) Hur skulle Emma kunna öka försäljningen av rullskidor? Malung är en mindre kommun i Dalarna och marknaden är därmed begränsad, såvida ingen konkurrent lämnar marknaden. Det hon kan göra är att bredda sin marknad genom näthandel och därigenom öka försäljningen. Nämn några saker som ett företag kan behöva samla in information om, för att kunna fatta riktiga marknadsföringsbeslut. T ex produkterna, kunderna, konkurrenterna, leverantörerna, lagar och regler. Förklara skillnaden mellan skrivbordsundersökning och fältundersökning. En skrivbordsundersökning görs vid skrivbordet där man samlar in information som redan finns (sekundärdata). I en fältundersökning ger man sig själv ut och samlar in den information man behöver (primärdata). Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 7

8 Ett gott råd kan vara att börja med en skrivbordsundersökning och sedan, eventuellt, gå vidare med en fältundersökning. Varför kan det vara bra att göra på det viset? I regel är en fältundersökning mer kostsam och tidskrävande än en skrivbordsundersökning. Därför kan det vara bra att börja med skrivbordsundersökningen. Visar det sig att vi behöver mer information får vi i så fall fortsätta med en fältundersökning. I följande fall behöver olika slags information samlas in. Vad passar bäst: skrivbordsundersökning eller fältundersökning? Beskriv kortfattat hur respektive undersökning kan tänkas gå till, d v s var hittar man den aktuella informationen vid skrivbordsundersökningar och vilken typ av fältundersökning kan/bör användas? Hur läggs den upp? a) Sabinas TV AB tänker genomföra en kampanj riktad till villaägarna i Uppsala. Till att börja med behöver hon skaffa information om hur många villaägare det finns i Uppsala. Skrivbordsundersökning, SCB har den informationen liksom Uppsala kommun. b) En Dressmanbutik vill veta hur skyltningen i butiken av de senaste höstjackorna har uppfattats av kunderna. Fältundersökning genom någon form av intervju av förbipasserande eller kunder inne i butiken. c) Gottehuset AB vill veta hur många påsar med godisbilar man sålt under det senaste halvåret. Skrivbordsundersökning via företagets egen försäljningsstatistik. d) På café Nyfiket har försäljningen och antalet kunder minskat det senaste året. Nu vill man veta om det beror på att personalen uppträder nonchalant och överlägset. Fältundersökning antingen genom en enkät bland kunderna eller genom observation där man iakttar hur personalen uppträder. e) Skolsköterskan på Drevstagymnasiet vill veta hur många elever på skolan som är vänsterhänta. Fältundersökning, skolsköterskan kan t ex be klassföreståndarna fråga samtliga sina elever. f) Jonas Computer & Co vill veta hur och till vad pensionärer använder sina datorer. Fältundersökning. Genomför en enkätundersökning på nätet. Ge minst tre exempel på interna källor i samband med en skrivbordsundersökning. T ex företagets egna redovisningssystem, kundregister, säljrapporter, tidigare gjorda undersökningar och utredningar. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 8

9 Här nedan följer ett antal påståenden som har med olika slags fältundersökningar att göra. Para ihop varje påstående med rätt undersökningsmetod. När du svarar så gör det genom att sätta rätt siffra i anslutning till varje påstående. De sex olika undersökningsmetoderna är: Nr 1: Intervju/enkät via post, internet eller telefon Nr 2: Personlig intervju (muntlig) Nr 3: Panelundersökning Nr 4: Omnibusundersökning Nr 5: Observation Nr 6: Experiment/ test PÅSTÅENDE Flera olika företag går ihop och genomför en stor marknadsundersökning tillsammans. För att få ett rättvisande resultat får personerna i målgruppen inte vara medvetna om att de ingår i en undersökning. Frågorna kan vara strukturerade eller informella. Vi får reda på vad t ex en kund gör, men inte varför han gör på det sättet. Metoden innehåller många felkällor, t ex att en fråga lätt kan missuppfattas. Om man översätter namnet på den här metoden så betyder det ungefär en undersökning för alla. För en godisfabrikant som vill lansera några nya smaker och som därför vill veta vilken målgruppen gillar bäst, är den här metoden mycket lämplig. Metoden passar bra när vi vill veta målgruppens attityder till olika saker, eller deras motiv till ett visst handlande. En fördel med metoden är att vi registrerar ett beteende omedelbart. Det blir därmed inga minnesfel eller missuppfattningar som snedvrider resultatet. Metoden visar om målgruppens attityder eller åsikter i en viss fråga har förändrats över tiden. METOD NR Hur väl vi än förberett en marknadsundersökning kan vi ändå inte vara helt säkra på att undersökningsresultatet är helt tillförlitligt. Varför inte? Bortfallet kanske är för stort, en del kanske svarat på frågorna som de tror att vi vill de ska svara, en del kanske haft bråttom och hastat igenom undersökningen, en del kanske inte vill avslöja sin verkliga uppfattning och därför svarar på något annat sätt (om det gäller en åsikt). Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 9

10 Åbovikens Havsbad är namnet på ett litet hotell som ligger precis vid Åbovikens strand. Hotellet har funnits i några år och ägaren Linnea vill veta mer om vad kunderna tycker om hotellvistelsen. Du ska hjälpa henne planera denna undersökning. a) Vilken typ av undersökning tycker du att Linnea ska göra? Varför föreslår du just den metoden? Linnea bör välja en enkätundersökning eftersom det är enklast, snabbast, billigast. b) Berätta kortfattat hur Linnea ska gå tillväga när hon gör undersökningen. Vilka ska hon fråga? När ska hon fråga dem om vad de tycker? Hon bör fråga gästerna som bott på hotellet när de checkar ut. Då kan de fylla i en blankett och svara på några snabba enkätfrågor. Ett alternativ är att låta frågorna ligga på rummet och en information där Linnea ber gästerna svara på frågorna innan de lämnar rummet. c) Hjälp Linnea att formulera några frågor med bundna svarsalternativ som visar vad kunderna tycker om rummen. Egen lösning men en tänkbar lösning är: Vad tyckte du om ditt rum? Ange för varje fråga hur nöjd du var. 1 = mycket missnöjd och 4 = mycket nöjd. Ringa in den siffra som stämmer med din åsikt. Var du nöjd med städningen av rummet? Var du nöjd med sängens komfort? Var du nöjd med standarden på rummet? Var utbudet av tv- kanaler som du önskade? Övriga synpunkter på rummet: Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 10

11 Förklara vad som menas med a) Reliabilitet Slumpen ges inte en chans att påverka resultatet. Om vi omedelbart efter en undersökning genomför en till ska den ge i stort sett samma resultat. Reliabiliteten visar om resultatet är tillförlitligt. b) Objektivitet Den intervjuades personliga åsikter eller förutfattade meningar påverkar inte undersökningens resultat. Frågorna måste vara objektiva och inte ledande. c) Validitet Frågorna vi ställer är relevanta för det problem vi försöker lösa, d v s vi mäter just exakt det vi är ute efter att mäta och ingenting annat. I samband med att vi granskar information kritiskt kan vi ställa oss frågan Vem säger vad till vem och varför?. Analysera den frågan genom att dela upp den i fyra delfrågor och resonera lite kring vad man kan analysera i varje sådan delfråga. 1. Vem säger? Är källan äkta och pålitlig? Kan du vara säker på att källan är den den säger sig vara? Vem är upphovsman/författare? Finns någon ansvarig utgivare? Vem? Varifrån kommer informationen? 2. Vad? Låter budskapet relevant och trovärdigt? Låter det seriöst eller överdrivet? Handlar det mer om åsikter än om fakta? Finns referenser som kan styrka att innehållet är sant? Saknas någon viktig information? Är informationen fortfarande aktuell? Är den objektiv eller subjektiv? Är budskapet vinklat på något sätt? 3. Till vem? Vänder avsändaren sig till någon viss åldersgrupp, yrkesgrupp, intressegrupp eller till en grupp med en viss åsikt? 4. Varför? Vad är syftet med informationen? Förmedlar den något politiskt, religiöst eller kommersiellt budskap? Ger den objektiv information och fakta eller propagerar den för en viss åsikt, för att roa och underhålla eller för att sälja någonting? Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 11

12 Peter driver en bistrorestaurang i Skövde. Bistrons meny har sedan starten 1997 haft en betoning på nötkött men har sedan utökats med lamm och fisk. Sedan något år tillbaka har Peter märkt en ökad efterfrågan på vegetariska rätter. Han har funderat på att börja servera franska linsgrytor och rotfruktslådor. Han har provat att smyga in rätterna i menyn några gånger men har ännu inte marknadsfört de nya rätterna. På det senaste mötet i Företagarföreningen blev han tipsad om att göra en kvalitativ undersökning för att ta reda på vad gästerna tycker om hans nya vegetariska rätter. Han har hört ordet tidigare fast vet inte riktigt vad det innebär. Hjälp honom! Berätta hur en kvalitativ undersökning skulle kunna gå till. Hur ska den genomföras? Hur ska urvalet göras? Hur bör han tänka när det gäller val av frågor m m? För att skaffa sig en djupare förståelse om gästerna som föredrar vegetariska rätter i menyn kan han genomföra personliga intervjuer av dem som beställt linsgrytan eller rotfruktslådan. Ett annat alternativ är att göra en panelundersökning. Väljer Peter alternativet personlig intervju väljer han ut ett fåtal gäster för att t ex ta reda på varför de valde en vegetarisk rätt hos hans bistrorestaurang, vilken smakupplevelse de hade och hur den var i förhållande till rättens pris. Urvalet sker därmed av gästerna som ätit vegetariskt. Resultatet i undersökningen visar hur de vegetariska rätterna motsvarade gästernas förväntningar. När det gäller frågorna måste de vara neutrala, så att inte frågans formulering eller han själv styr intervjupersonen i någon riktning. Om Peter väljer en panelundersökning kan han slumpvis välja ut gäster och fråga om de vill delta i undersökningen. Panelundersökningen kan också genomföras innan han lanserar den vegetariska menyn och sedan när rätterna börjat marknadsföras gör han en uppföljande undersökning. Då undersöker Peter först vad gästerna tycker innan förändringen i menyn. Efter lanseringen får han veta vad gästerna tycker om breddningen av bistrons utbud. Frågar han samma gäster igen går det därmed att mäta hur deras uppfattning förändrats. Resultatet i panelundersökningen är skillnaden mellan den första och andra mätningen. Formulera en fråga till en enkätundersökning inom valfri bransch som har ett öppet svarsalternativ. Här kan den som intervjuas svara med egna ord och formuleringar. Exempel på frågor är: Beskriv hur du använder din köksmaskin Vilka kläder föredrar du att använda när du cyklar på vintern? När brukar du bli sugen på att äta choklad? Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 12

13 Johanna läste i morgontidningen om att Statistiska Centralbyrån (SCB) undersökt svenskarnas läsvanor. I undersökningen hade SCB gjort ett slumpmässigt urval. Hon funderar på vad begreppet betyder och när hon kommer till skolan frågar hon dig om vad det betyder. Hur skulle du förklara begreppet för henne? Alla som ingår i undersökningspopulationen har lika stor chans att delta i undersökningen. Resultatet påverkas därmed inte av att några valts ut med avsikt eller att en grupp blir överrepresenterad. Ge förslag på lämpliga sätt att redovisa en undersöknings resultat på, om det gäller en a) kvantitativ undersökning Tabeller, diagram. b) kvalitativ undersökning Välj ut de mest intressanta svaren och redovisa dem i citatform. Går det att klumpa ihop några svar kan man redovisa dem i tabeller och diagram på samma sätt som i kvantitativa undersökningar. Förklara kortfattat men ändå begripligt vad de här orden betyder: a) Primärdata Sådana uppgifter vi själva samlar in i en marknadsundersökning, alltså uppgifter som ingen annan samlat in tidigare. b) Öppna svarsalternativ Den utfrågade svarar med egna ord och egna formuleringar. c) Kvalitativ marknadsundersökning En undersökning som har till syfte att skapa en djupare förståelse för hur en viss grupp människor tänker och resonerar. Frågorna i en kvalitativ undersökning inleds ofta med ordet Varför?. d) Pilotundersökning Intervjufrågorna testas på en mindre grupp försökspersoner innan den riktiga undersökningen genomförs, för att hjälpa oss att upptäcka om någon fråga är svårtolkad eller felformulerad. e) Omnibusundersökning En undersökning där flera olika uppdragsgivare deltar tillsammans i en och samma undersökning. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 13

14 f) Slumpmässigt urval Slumpen avgör vilka som får vara med i undersökningen. Det innebär att alla i undersökningspopulationen har exakt lika stor chans att få delta i undersökningen. g) Respondenter De personer som ställer upp och deltar i en undersökning. h) Korstabulering I sammanställningen av en undersöknings resultat jämförs svaren på en viss fråga med svaren på en annan. På det viset kan vi se om det finns något samband mellan olika variabler. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 14

15 Kap 4: Nulägesanalys Enligt den amerikanske psykologen Abraham Maslov har människor fem behovsnivåer. a) Modellen har fått stort inflytande bl a hos olika marknadsförare. Vilka är de fem stegen i Maslows behovstrappa? Skriv dem i rätt ordning, börja med det mest grundläggande behovet. Kroppsliga (fysiska) behov, trygghetsbehov, behov av gemenskap, uppskattning och självförverkligande. b) Vilket eller vilka av dessa behov tillfredsställer ett cafébesök tillsammans med goda vänner? Behovet av att känna gemenskap (med sina vänner). Även kroppsliga behov kan tillgodoses. Den hungrige och törstige äter kanske en rejäl baguette och dricker te till. Nämn några olika slags behov som en bil kan uppfylla. Koppla gärna ditt svar till Maslows behovstrappa. Den kan uppfylla rent fysiska behov, som ett hjälpmedel (transportmedel) att ta sig från en plats till en annan. Den kan också uppfylla behovet av gemenskap då bilen kan användas att ta med familjen på en semesterresa genom Europa eller då bilen används för att göra utflykter tillsammans med vänner och bekanta. Bilen kan också uppfylla behovet av självförverkligande för den händige som vill använda den till att meka i garaget liksom den kan ge status och självständighet. Förklara följande ord kortfattat men begripligt: a) Facitfällan Syftar på hur företaget Facit i Åtvidaberg inte hängde med i teknikskiftet och p g a detta blev utkonkurrerat av bl a japanska Casio. b) Substitut Ersättningsvara. En substitutvara fungerar som ett möjligt alternativ till en annan vara. Pasta kan t ex vara ett substitut till potatis. c) Relansering Man lanserar en gammal produkt på nytt för att återuppväcka intresset för den. d) Just- in- time Råvarorna ska levereras just i det ögonblick de behövs. På det viset behöver inte företaget ha något lager. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 15

16 Konkurrens förekommer på tre olika nivåer, skriver boken. Vilka? Behov, produktområde och marknadssegment. Konkurrens kan förekomma på tre olika nivåer. Medelhavsspecialisten marknadsför resepaket till badorter i Grekland, Italien och Kroatien. Beskriv hur konkurrensen kan se ut för reseföretaget på de tre olika konkurrensnivåerna. 1) Behov: Semesterupplevelser kan upplevas på flera olika sätt. Är det en fin sommar kan många av reseföretagets kunder välja att stanna hemma i Sverige och spendera semestern på en camping eller skaffa ett båtluffarkort i Stockholms skärgård istället. 2) Produktområde: Bussresor till medelhavet, där kunderna kan besöka flera orter längs Kroatiens och Italiens kuster är ett substitut till Medelhavsspecialistens paketresor. Även bilsemestrar, där personer ur målgruppen själva reser till Medelhavsländerna är ett substitut. 3) Marknadssegment: Resor hos konkurrenter som har ett liknande upplägg och innehåll på liknande orter i Grekland, Italien och Kroatien verkar i samma segment, t ex Apolloresor. Förklara begreppen kärnprodukt, kringprodukt och metaprodukt samt ge exempel på begreppen utifrån en cykelhandlares perspektiv. Kärnprodukt = själva huvudvaran som erbjuds, d v s cykeln. Kringprodukt = varor som kompletterar kärnprodukten, t ex ringklocka, lyse, sadelskydd, cykelhjälmar, cykelpumpar, lås. Metaprodukt = kundens totalupplevelse av produkten, förutom ovanstående även t ex den kvalitet och status som varumärket innebär, liksom butikspersonalens service och kunnande samt en inspirerande atmosfär i butiken. Produktlivscykeln a) Vilka är de fem olika stadierna i produktlivscykeln? Produktutveckling, introduktion, utveckling, mognad, nedgång. b) I vilket av de fem stadierna är produktens lönsamhet som högst? I mognadsstadiet. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 16

17 I vilket av produktlivscykelns fem stadier befinner sig följande produkter? Motivera ditt svar! a) Konfektyrföretaget Gott & snabbt har under de senaste åren vuxit snabbt inom lösgodis hos landets bensinmackar. Nu planerar ägarna att utöka verksamheten till färdiga godisblandningar i påsar, som är tänkta att säljas på andra inköpsställen där målgruppen handlar. Helst vill de komma in bland godishyllorna hos en livsmedelskedja. Godispåsarna har redan testas i en panelundersökning och ägarna tycker att resultatet ser lovande ut. Introduktionsstadiet. Produkten är på väg att lanseras. Kostnaderna är fortfarande höga, på grund av att en lyckad lansering förutsätter omfattande marknadsföring då målgruppen är konsumenter. b) Belysningsteknik är ett anrikt lampföretag i Småland som tillverkar handblåsta utelampor. Målgruppen är företag och kommuner. Sedan några år tillbaka har tillverkningen hastigt bromsat in, och en förklaring tros vara att många kunder börjat vända sig till konkurrenter i Östeuropa. Deras lampor är inte handgjorda men anses hålla en god kvalitet, både när det gäller formgivningen och själva produkten. Den främsta skillnaden är priset. Många gånger är konkurrenternas priser bara hälften så låga som Belysningstekniks, trots att lamporna många gånger är specialgjorda efter kundernas önskemål. Nedgångsstadiet. Marknaden och därmed målgruppens behov har förändrats. En lösning kan vara en modifiering, t ex genom en ny formgivning, eller en återlansering där produktionstekniken ändras för att sänka kostnaderna och matcha konkurrenternas prisbild. c) Regnspecialisten marknadsför och säljer paraplyn, galoscher och caper. Sedan 1995 har företaget sålt ett hopfällbart paraply. Försäljningen har stadigt legat på paraplyer varje år de senaste 10 åren och är en av Regnspecialistens s k kassakor. Mognadsstadiet. Det hopfällbara paraplyet är etablerat på marknaden, i ett bredare kundlager. Konkurrenter erbjuder också produkten och för att behålla kunderna är modellen positionerad. Varumärket är också väl känt hos målgruppen. Vilka är inköpsprocessens sex olika delar? Kravspecifikation, anbudsbegäran, utvärdering (av anbuden), analys, beställning, uppföljning. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 17

18 Magdalena driver en fiskesportbutik tillsammans med sin sambo Kaj. Varje år går de igenom produktkataloger och besöker mässor för att uppdatera sortimentet i butiken och finna nya leverantörer. Beskriv hur företagets inköpsprocess kan se ut. Utgå från lärobokens sex moment. 1) Kravspecifikation: Vad förväntar sig Magdalena och Kaj av sina leverantörer i kvalitet, volym och leveranstider? 2) Anbudsbegäran: Paret begär in anbud från de företag som de är intresserade av att inleda ett samarbete med. 3) Utvärdering av anbuden: Vilka företag kan bidra till att fiskesportbutiken utvecklas, följer nyheter och trender på marknaden och stärker sin profil gentemot kunderna? 4) Analys: Paret kontaktar de företag som bäst motsvarar deras krav i utvärderingen och tillsammans diskuterar de hur de kan gå vidare. 5) Beställning: Magdalena och Kaj beställer produkter från de företag som visat sig stämma med deras kravspecifikation. 6) Uppföljning: Samarbetet utvärderas efter några leveranser, t ex efter ett år. Är de nöjda med produkterna och samarbetet kan samarbetet fördjupas. Annars är det dags för en ny anbudsbegäran. Nämn tre olika slags resurser som återfinns i alla former av företag. Mänskliga, tekniska och ekonomiska. Vad är det man analyserar i en SWOT- analys? Företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT- analys genomförs ofta av företag och organisationer. Men det är också vanligt att det görs av personer som vill byta bransch och söka ett nytt jobb. Nu är det dags för dig att göra en SWOT- analys för din främsta fritidssyssla. Det kan vara ditt engagemang i dansgruppen, orienteringsklubben, fotbollsklubben eller övningarna hos pianoläraren. Alltså: utgå från dig själv och ditt främsta intresse och gör en SWOT- analys. Egna svar. Materialet får kopieras och användas under giltig licensperiod Sida 18

Kap 3: A( samla in informa1on

Kap 3: A( samla in informa1on Kap 3: A( samla in informa1on I en nulägesanalys samlar man in informa1on om 1ll exempel: Produkten; Hur upplever kunderna den? Hur lönsam är den? Vilka fördelar har den jämfört med konkurrenternas? Kunderna;

Läs mer

Marknadsföring. Daniel Nordström

Marknadsföring. Daniel Nordström Marknadsföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Marknad Segmentering Affärsidé Kundens behov Marknadsmixen AIDAS Marknadsplanering SWOT-analys Marknadsundersökningen Kontaktuppgifter Marknad En

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. 1 Marknadsplan Datum: Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Företagsnamn: Adress: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Org.nr: Tel.nr: Mobiltel: Faxnr: Direkttel:

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR?

HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR? HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR? HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR?* 1. NETÄKEN ÅP DNÄV! 1. VÄND PÅ ENKÄTEN! 2. ENGAGERA MERA! 3. LÅT IP JOBBA! 1. VÄND PÅ ENKÄTEN! 1. VÄND PÅ ENKÄTEN! Har du några övriga

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1 Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer 2016-08-22 Henriksholm Consulting 1 Jan Sedenka Lärare på Högskolan i Skövde Utbildad Civilekonom men även utbildad Gymnasielärare inom företagsekonomi

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

- Gör Det Möjligt! RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 SP3D. Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad

- Gör Det Möjligt! RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 SP3D. Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad RUDBECKSKOLAN PROJEKT 3 Ebba Lindström Linda Sternefors 2005-11-23 Therese Wettler SP3D - Gör Det Möjligt! Handledare: Erland Skommevik, Thérèse Sandblom & Lars Tuvestad 1 1. Inledning 1.1 Syfte Syftet

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist Introduktion Handledare Nu ska vi omsätta teorin i praktiken Sex schemalagda arbetstillfällen/ två uppdrag 1. Introduktion 12 maj 2. Möte hos kunden 14 maj 3. Handledning 20 maj 4. Presentation uppdrag

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Kap 10: Kampanjplanering

Kap 10: Kampanjplanering Kampanj: En eller flera marknadsföringsak5viteter som genomförs under en kortare 5dsperiod. Ak5viteterna planeras så a= de stödjer och förstärker varandra. 10.Kampanjplanering 1 10.Kampanjplanering 2 Kap

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter Hur stärker vi konkurrenskraften hos svenska tomater och krukväxter? Lena Ekelund och Fredrik Fernqvist Trädgårdskonferensen, Alnarp 2015-01-27 Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter»sedan 1995

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HandsOn 1 Innehållsförteckning Kapitel 1 - Jag och företagsamhet Sid Välkommen! 3 Personlighetsträdet 4 Varumärken 5 Styrkor och svagheter 6 Framgång 7 Intervjua en förebild 8 Min företagsprofil 9 Företagsord

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och Fabriksförsäljning av fönster, dörrar och uterum VI kommer från Småland. Från Stenriket som Vilhelm Moberg skrev. I stenriket

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo HISTORIA Jeans började tillverkas och användas redan på 1500-talet i Italien och var från början främst

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

ERV - Kampanjuppföljning Umeå Kommun. Maj 2012

ERV - Kampanjuppföljning Umeå Kommun. Maj 2012 ERV - Kampanjuppföljning Umeå Kommun Maj 12 Viktigt att veta Vi mäter på befolkningen Dold avsändare Vi mäter på de boende på regionen (A-region) och inte läsekretsen. I detta fall har vi dessutom smalnat

Läs mer

Guldsmedsbutiken AB. Väletablerad butiks- och näthandel av guld- och silversmycken. Prisidé: kr Omsättning: kr

Guldsmedsbutiken AB. Väletablerad butiks- och näthandel av guld- och silversmycken. Prisidé: kr Omsättning: kr Företag till salu [DEMOPROSPEKT] Guldsmedsbutiken AB Väletablerad butiks- och näthandel av guld- och silversmycken Prisidé: 1 500 000 kr Omsättning: 3 000 000 kr! Butik på central adress! Produkter från

Läs mer