Vasa Elektriska skänkte elskoter till skolpolisen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasa Elektriska skänkte elskoter till skolpolisen"

Transkript

1 nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2010 Vasa Elektriska skänkte elskoter till skolpolisen Helikopter fotograferade fjärrvärmenätet Plattänger i test Momssatsen stiger s. 18

2 K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst Telefon: E-post: Arbetsplatscentral Du kan hyra en tillfällig mätarcentral till arbetsplatsen medan du bygger. Det finns eluttag för arbetsmaskinerna i mätarcentralen. En tillfällig anslutning planeras alltid individuellt ta alltså kontakt. Beställning av mätarcentraler: - - blanketter - besök Kyrkoesplanaden 4 (vard. 8-16) I N N E H Å L L S F Ö RT E C K N I N G Nette testar plattänger Finländska mossar rika på energi Nette i Karislojo Förfrågningar eller Så beställer man elanslutning Det lönar sig att beställa elanslutning till sitt egnahemshus i god tid. På byggnadsplaneområde minst en månad på förhand och utanför byggnadsplaneområde två månader på förhand. Detta för att Vasa Elnät ska hinna göra den planering som behövs, skaffa nödvändiga tillstånd och bygga distributionsnät. Innan elen kan kopplas på och mätaren installeras bör: Elentreprenören ha gjort en mätarbeställning Elhuvudcentral, jordkabel och jordledare vara installerade Elanslutningsavtal kan slutas via vår webbplats eller genom att besöka oss på Kyrkoesplanaden 4. Kom ihåg att göra flyttanmälan i god tid När du flyttar till en ny bostad kan du säkerställa en kontinuerlig tillgång på el genom att i god tid gärna minst 2 veckor på förhand ta kontakt med Vasa Elektriska. Flyttanmälan kan göras via Vasa Elektriskas hemsida, genom att ringa kundtjänsten eller genom att personligen besöka kundbetjäningen vid Kyrkoesplanaden 4. Bolaget debiterar 120 euro (även vardagar efter kl. 16, under veckoslut och på helgdagar) för begäran om återinkoppling på samma dag. ette Ledaren Finländska mossar rika på energi Vasas fjärrvärmenät är i gott skick Nette i Karislojo Finlands vackraste meteoritkrater finns vid Söderfjärden Kolla, polisen kör också skoter! Nette testar plattänger Kyösti vann energi I korthet Korsord Resultat från läsartävlingen KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i september Nummer: 2/2010 Utgivare: Vasa Elektriska Ab Postadress: PB 26, Vasa Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: (06) Kundbetjäning: öppen kl Felanmälningar: (06) (24 h) Fax: (06) Internet: ISSN: Chefredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Svensk text: Layout: Tryckning: Pärmbild: Hannu Rintala Olli Arola Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Ossi Suortti Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Kustmedia Reklambyrå, Bock s Office Ab Oy Litoset Ab Mikko Lehtimäki

3 L E D A R E N Vikten av självförsörjning Hannu Linna verkställande direktör I april kom regeringen med de energipolitiska linjedragningar som den länge förberett. Tanken är att ge tillstånd för två nya kärnkraftverk och att skapa ett omfattande paket för ökad produktion av förnybar energi. Riksdagen tar avgörande beslut om helheten innan sommarledigheten. För Vasa Elektriskas kunder är den föreslagna linjen relativt bra. Kärnkraftstillståndet för Industrins Kraft är den enskilt viktigaste aspekten. Ett av målen i regeringsprogrammet är att öka Finlands energisjälvförsörjning. De lösningar regeringen presenterade i april kommer, när de förverkligas, inte att göra Finland självförsörjande på el, men de minskar för all del det nuvarande elberoendet. Det här beroendet oroar speciellt under en långvarig köldknäpp som den vi hade senaste vintern. Ett elberoende samhälle i sträng vinterköld är något som vi i Finland i praktiken inte behövt erfara sedan 1970-talet tack och lov. I och med informationssamhällets utveckling har elberoendet i själva verket ökat högst markant efter 1970-talet. Elektricitet är annars en vanlig nyttighet, men den måste levereras med ljusets hastighet. Med andra ord måste el produceras samtidigt som den konsumeras. Elproduktionen måste dessutom i varje stund räcka till för att täcka den aktuella förbrukningen. Självförsörjning på den fria elmarknaden Självförsörjningen förverkligas bäst genom att bygga produktionskapacitet vars naturliga konkurrenskraft är bäst lämpad för finländska förhållanden. Eftersom el kontinuerligt måste produceras enligt rådande konsumtionstakt, är det naturligt att koppla ihop grannländernas system på så sätt att man fritt kan idka handel åt båda hållen. Åt vilket håll elen rör sig må avgöras av priset. Fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital är de grundläggande fyra friheterna inom EU. Även grundtanken bakom öppnandet av elmarknaden baserar sig på fri elhandel. Det bästa slutresultatet uppnås när elen får röra sig i den internationella handeln som vilken annan vara som helst. Samtidigt måste elöverföringskapaciteten vara tillräckligt stor. Det vinner alla på. Mot bättre tider Tidningen Talaouselämä publicerade i sista veckan av maj en analys över boksluten från Finlands 500 största företag. År fick Vasa Elektriska som jämförelsens enda energibolag betyget 10. För lågkonjunkturåret 2009 blev betyget 9,3. Jag önskar alla läsare en avkopplande och solig sommar. n e t t e 2 /

4 Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki och Vapo Finländska mossar rika på energi Cirka 70 procent av den energi som används i Finland importeras från utlandet. I teorin kunde Finland vara självförsörjande, för i torvmossarna finns två gånger så mycket energi som i Nordsjöns oljefält. Finland är det sjätte mossrikaste landet i världen. Trots det används endast 0,6 procent, knappt hektar, av våra mossar i torvproduktionen. Torvens andel i energiproduktionen kunde gott ökas, för den växer nästan dubbelt så fort som den förbrukas just nu. Vi får inte slut på torv i första taget, säger Vapo Oy:s verkställande direktör Matti Hilli. Enligt honom strävar dock inte torvindustrin efter att öka brytningsarealen. Torvproducenterna är nöjda om den nuvarande nivån kan bibehållas. Det finns risk att arealen kommer att minska, eftersom torv kan brytas från en mosse i cirka år och de mossar som togs i bruk på och 1980-talen snart kommer att tas ur produktion. Ersättande mossar fås inte i bruk tillräckligt snabbt på grund av att tillståndsförfarandet är komplicerat och långsamt, säger Hilli. Hilli anser att det vore nödvändigt att skapa ett nytt skyddsprogram, där fredade mossar utgör en egen grupp. För övriga mossar skulle 4 n e t t e 2 /

5 Vapo Oy:s verkställande direktör Matti Hilli anser att torvens utsläppsvärden borde granskas med hela livscykeln taget i beaktande, och inte enbart enligt det som kommer ur skorstenen. Genom att plantera rörflen eller skog på mossen binds koldioxid, vilket neutraliserar en del av utsläppen. man göra upp allmänna regler som snabbar upp behandlingen av tillstånd. För närvarande är proceduren långsam eftersom varje mosse och ansökan behandlas skilt för sig. Inhemskt arbete Penningströmmen från importenergin flyter till utlandet. Varje euro som används på inhemsk torvenergi ger enligt torvindustrins beräkningar tredubbel effekt och gynnar finländarna. Användningen av torv skapar arbetsplatser och välstånd över hela landet. Torven håller jämnare kvalitet än andra biobränslen och brinner rent. När torv förbränns tillsammans med ved av god kvalitet blir verkningsgraden högre. Leveranssäkerheten är hög, tack vare att torv kan lagras. Den inhemska produktionen kombinerat med leveranssäkerheten gör också torven till en energikälla med stabilt pris. Vapo Oy Vapo Oy är världsledande inom torvindustrin och ett av Finlands största företag inom träförädlingsindustrin. Vapo är en betydande producent av värme, el, vindkraft, miljötorv, tillverkare av växtunderlag och växtnäring samt utvecklare av miljövänlig teknologi. Vasa Elektriska är den näst största ägaren i Suomen Energiavarat Oy, som i sin tur äger 49,9 procent av aktierna i Vapo Oy. Staten äger 50,1 procent. Finlands mossar innehåller mer energi än Norges Nordsjöolja. Finlands mossar lagrar varje år dubbelt så mycket energi som den som används. När finländarna år 2009 tillfrågades (Taloustutkimus) hur stor andel av mossarealen som används för torvproduktion blev svaret i medeltal 20,9 %. Det rätta svaret är 0,7 %. Källa: Vapo, n e t t e 2 /

6 Vasas fjärrvärmenät är i gott skick Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki 6 n e t t e 2 /

7 I slutet av april flög en helikopter omkring i Vasanatten, för att fotografera Vasa Elektriskas fjärrvärmenät. Den infraröda kameran hittade en del värmeläckage, men ingenting allvarligt. Pekka Ristolainen spanade efter läckage i fjärrvärmenätet med hjälp av helikopter och infraröd kamera. Kameran knäpper markbilder med en sekunds mellanrum. Eventuella läckage avslöjas när bilderna kombineras med en karta över fjärrvärmenätet. Helikoptern flögs av Martti Rajamäki. Helikopterpiloten Pekka Ristolainen flög i två nätters tid fram och tillbaka över Vasa. Den infraröda kameran knäppte automatiskt bilder med en sekunds mellanrum. Målet var att hitta de punkter i fjärrvärmenätet där man så att säga eldar för kråkorna. Flygningen bör göras på natten, för då ser man med värmekamerans hjälp tydligast temperaturskillnaderna i marken, förklarar Ristolainen. Vid den andra nattens flygning över Vasa var vädret idealiskt: sikten var klar och tack vare några köldgrader framträdde alla värmeläckande objekt tydligt. På bilderna syns de som mörka fläckar. Företaget HeliPro som står bakom flygningarna grundades för ett år sedan, men dess ägare har lång erfarenhet av flygbranschen. Ristolainen har flugit i ett par decennier och fotografering av fjärrvärmenät har han sysslat med de senaste tio åren. Ungefär en fjärdedel av företagets flyguppdrag utgörs av att fotografera fjärrvärmenät. De projekten utförs vår och höst marken får inte vara snötäckt, men vädret ska vara kallt. Flygningen gav helhetsbild Helikoptern fotograferade i stort sett varje kvadratmeter av Vasa. Ristolainen berättar att staden delades in i 125 meter långa remsor, och att helikoptern flög från ända till ända av var och en av dem. HeliPro tog fram de första rapporterna genom att kombinera den infraröda kamerans bilder med en karta över fjärrvärmenätet. De noggrannare analyserna står fjärrvärmeenhetens byggnadschef Jaakko Metsäranta för. Flygfotograferingen gav snabbt en helhetsbild. Det skulle vara svårt att till fots ta sig fram i terrängen för att undersöka ett så här stort nät, trots att vi har en bärbar värmekamera till vårt förfogande, säger Metsäranta. Fjärrvärmenätet i Vasa är 201 kilometer långt, och de äldsta rören är från Flygfotonas uppgifter kan användas bland annat vid planeringen av kommande års saneringsprojekt. Det är också bra att felen uppdagas i god tid, så att allvarligare skador kan undvikas. Utskrivet på papper utgör det material som ska gås igenom en fem centimeter tjock bunt. Man hittade 48 punkter där kameran indikerar att det kan finnas värmeläckage. Metsäranta kan dock på rak arm sätta ett tiotal bilder åt sidan. På en del av dem ser jag genast att det inte krävs några åtgärder. Den som är bekant med terrängen vet att ett öppet dike i närheten av nätet inte är någon orsak till utryckning. De återstående punkterna sätter Metsäranta i prioritetsordning, så att servicekarlarna kan kontrollera dem när de får tid. Det är nämligen bråda dagar för fjärrvärmeenhetens anställda nu just, eftersom Vasa Elektriska som bäst drar en ny fjärrvärmeledning till Hemstrand. Kontroller måste därför göras lite vart efter, vid sidan av det övriga arbetet. En del av läckagen hade i mitten av maj redan blivit inspekterade, och på basen av bilderna bedömer Metsäranta att några större reparationer inte är att vänta. Vattenförbrukningen är rätt normal, så vi väntade oss inte heller hitta några större läckage. Om fjärrvärmenätet drabbades av ett större läckage vore man tvungen att kontinuerligt fylla på det slutna systemet med vatten. Nu ligger svinnet på kubikmeter i dygnet. Totalt cirkulerar kubikmeter vatten i nätet. n e t t e 2 /

8 Nette i Karislojo Text och foto Hannu Rintala I Karislojo bor Aila Aalto, en kund till Vasa Elektriska som hyr ut en stuga, planerar kök, säljer infraröda bastun och målar på glas. Nette beslöt sig för att besöka Aila. Karislojo kommun har cirka innevånare och ligger i landskapet Nyland. Grannkommuner är Raseborg, Salo och Lojo stad. Kommunen fusioneras med den sistnämnda grannen i början av Självständig blev kommunen då den år 1614 separerade från Karis. Det fina läget i närheten av huvudstaden lockar många sommargäster till kommunen, vilket gör att innevånarantalet tredubblas under sommarmånaderna. Zacharias Topelius lovordade socknen i Boken om vårt land: En nejd av idel berg, sjöar och sandåsar. Den annars så hårda och stränga finska naturen har strött sina gåvor med slösande hand över dessa lyckliga dalar. Sommarstugan blir hem Med Topelius ord i tankarna kör jag mot Lojosjöns strand, längs den kurviga och kuperade grusvägen som leder till den udde där Aila Aalto bor. Utsikten från den höga klippan ner till den glittrande sjön är förstummande vacker. Tomten köptes som sommarställe Bastulaven finns kvar från den tiden och är fortfarande i användning. Det är över en kilometer till närmaste fast bosatta granne och strandlinjen är 280 meter lång, berättar Aila. På samma udde finns även en loftstuga som hon hyr ut året runt. På besöksdagen bor en familj från St. Petersburg i stugan. De har kommit för att fiska i Karislojo och ska stanna i en vecka. 8 n e t t e 2 /

9 Förra hösten, under den mörkaste tiden, bodde en familj från Grankulla i stugan medan deras eget hem rörrenoverades. Familjen tillbringade ett par månader här ute i den fullständiga tystnaden och åkte som normalt till och från arbete och dagis. Mamman i familjen berättade att deras 6-åriga dotter till en början var rädd för mörkret och förvånad över att gatulamporna och neonljusen saknades, minns Aila. Infraröd bastuförsäljare av en slump Aila är ursprungligen från Helsingfors och har ett yrkesliv inom försäljning och marknadsföring i livsmedelsindustrin bakom sig. Hon pensionerades redan som 45-åring. Arbetskarriären blev kort eftersom jag som ung var med om en svår bilolycka. Följden blev en kronisk huvudvärk som varade i över 40 år. Jag prövade alla tänkbara behandlingar och mediciner men inget hjälpte. Första gången jag hörde talas om infraröd bastu var på ett kafé i Helsingfors, då damerna vid bordet bredvid diskuterade hur härlig den infraröda bastun var. Jag åkte hem och började söka på nätet efter allting jag kunde hitta om infraröd värme. Nuförtiden går jag själv i infraröd bastu åtminstone en gång varje dag, för att lugna ner mig och bli mer avslappnad. De senaste 18 månaderna upplever jag att jag äntligen har varit så gott som helt frisk. Aila lärde sig arbeta med datorer redan i mitten av 1980-talet, så bastuförsäljningen sker via egen webbplats på internet. Jag planerar alltid enligt kundens önskemål, den infraröda bastun kan placeras i en traditionell bastu eller Glasmålning är ingen lönsam business. Men om jag får säga det själv är jag rätt bra på att löda tenn på glas, skrattar Aila. i ett separat rum. Med dagens teknik kan man även ha båda sorternas bastu på samma ställe. Planerar även kök Erfarenheterna från att ha renoverat sitt eget kök fick Aila att pröva på att göra köksplanering även för andras räkning. Hon blev häpen över att prisskillnaderna var så stora, trots att de erbjudna möblerna såg helt likvärdiga ut. Aila har tidigare erfarenhet av att planera stor- och hushållskök. Hon jämförde köksförsäljarnas offerter för kundernas räkning, taget i beaktande saker som ytmaterial och funktionalitet. Tjänsten visade sig dock så arbetsdryg att hon inte längre aktivt bjuder ut den. Men jag ger råd på vägen om någon behöver hjälp med sin köksplanering. Du kan bekanta dig med Ailas verksamhet här: n e t t e 2 /

10 Finlands vackraste meteoritkrater finns vid Söderfjärden Text Anne Kytölä Foto Katja Lösönen 1 2 Den närmaste elledningen finns på cirka tre kilometers avstånd, så elen produceras egenhändigt i energikällaren. Odlingsarealen på Söderfjärdens åkrar motsvarar fotbollsplaner, cirka hektar. 10 n e t t e 2 /

11 För 520 miljoner år sedan inträffade en stor katastrof. En 300 meter i diameter stor meteorit slog ner i närheten av Vasa, och skapade en krater som anses vara Finlands vackraste Meteoritkraterns estetiska kvaliteter förmedlas bäst via flygfoton och den miniatyrmodell som byggts av kratern. De öppna åkrarna vid Söderfjärden ser ut som ett runt lapptäcke mitt bland de steniga backarna. Finlands övriga meteoritkratrar är mer oregelbundna till formen och de flesta av dem ligger även under vatten, berättar vår guide från Sundom Matts Andersén. Det är rätt ovanligt med meteoritkratrar. I Finland finns 11 stycken och i hela världen sammanlagt 176. De största kratrarna, med diametrar på över 200 kilometer, har man funnit i Kanada och i Australien. Europas största krater finns i Sverige, med en diameter på 35 kilometer. Söderfjärdens diameter är 5 6 kilometer, säger Matts. Matts har varit med om att utveckla besökscentret Meteoria Söderfjärden, och han ansvarar också för verksamheten. Besökscentret berättar Söderfjärdens historia och inleder i vår sin tredje säsong. Vi öppnade i slutet av juni 2008, och hittills har cirka personer bekantat sig med utställningen. De mest långväga gästerna har kommit från Australien, Brasilien och USA. Fågelparadis och himmel för stjärnskådare Söderfjärden intresserar vetenskapsmän, naturguider och naturfantaster, fågelskådare och astronomer. Meteorian är även ett intressant utflyktsmål för skolgrupper och pensionärer. Söderfjärden är framför allt ett paradis för tranor. Förra hösten, sista dagen i september, slogs här rekord med tranor på en och samma dag. Meteorian drivs av Sundom bygdeförening i samarbete med astronomiska föreningen Vasa Andromeda. I stockrian har astronomerna ett observatorium, vars tak kan rullas av helt och hållet. El från energikällaren Elektriciteten som behövs för den fina multimediaförevisningen, för ljusskåpen, till belysning och övrig elapparatur produceras i energikällaren som finns bredvid rian. Den el som produceras av vindmöllan och solpanelerna lagras i källarens 12 batterier. När ytterligare energi behövs produceras den med en generator som anskaffats i samarbete med Vasa universitet. Energikällaren är tillika universitetets forskningsstation, där man forskar i bland annat hur väl olika sorters biobränslen lämpar sig som energikällor. Även yrkeshögskolan Novia och teknologicentrum Merinova har deltagit i planeringen av energilösningarna. Generatorn kördes senast den 11 april, men då flera skolgrupper per dag börjar dyka upp mitt i kratern behöver man extra energi. Det är ljusskåpens lysrör som förbrukar mest energi, säger Matts. Meteorian förbrukar årligen kwh, ungefär lika mycket som en två rums lägenhet. 1. Meteorians utställning illustrerar Söderfjärdens historia 520 miljoner år bakåt i tiden. 2. På våren förvandlas Söderfjärdens åkrar till en sjö. I april fotograferade Matts Andersén flyttande sångsvanar. Åkrarna ligger en halv meter under havsytan, utan att kontinuerligt pumpa bort vatten skulle parkeringen täckas av ett par decimeter vatten. 3. På Meteorians vägg hänger konstnären Carin Granlunds, från Petsmo, syn på Söderfjärdens historia. 4. Matts Andersén knogar på vid Metorian i sann talkoanda och bor vid kraterns utkant i Sundom. 5. Meteoria Meteoria Söderfjärden Beläget cirka 10 km söder om Vasa. Halva Söderfjärden ligger på Vasas sida i Sundom, medan andra halvan är belägen i Korsholms kommun i byarna Solf och Munsmo. Utställningen är öppen för allmänheten till 29.9, onsdagar och söndagar På beställning fås visningar för grupper varje dag från april till oktober. Meteorians utställning illustrerar Söderfjärdens historia 520 miljoner år bakåt i tiden. I utsiktstornet kan man idka fågelskådning. Balansbommen TellusTimeLine framför rian ger en uppfattning om den långa tidsrymden mellan meteoritkrasch och nutid. Kring Rian finns även en intressant samling historiska jordbruksredskap. n e t t e 2 /

12 Kolla, polisen kör också skoter! Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki 12 n e t t e 2 / Pojkarna vill veta hur fort polisens skoter går.

13 Den första elskotern i polisens bruk är en riktig ungdomsmagnet. När äldre konstapel Kari Hietala svänger in på gården vid Variska skola samlas på ett par minuter en flock skrattande och nyfikna pojkar och flickor. leende på läpparna. Motorcykeln används till andra ofta tråkigare uppdrag. Möten med polisen lockar inte så ofta till skratt, men skoleleverna från Vasa blir uppriktigt roade när ordningsmakten sveper in på skolgården på elskoter. En kille i brun munkjacka är den första att lufsa fram till ekipaget. Hur fort går den?, undrar Juha Rintala nyfiket. Frågan överaskar inte Kari Hietala som tittar fram under hjälmen. Det är alltid den första frågan. Sen vill ungdomar vanligtvis veta om vi använder den till att jaga trimmade mopeder. Egentligen anar ungdomarna redan svaret på sin egen fråga, att polisen inte kör fortare än det tillåtna 45 kilometer i timmen. Varför kör ni skoter när ni har motorcyklar?, förundras Juha och hans kompisar. Skotern intresserar Hietala och kommissarie Markku Mäntymaa, som anlänt skolgården med bil, ler brett och säger att just därför. Skotern är en garanterad öppning till en trevlig dialog med ungdomar. Med skotern åker de ut i ungdomarnas vardag och gör förebyggande polisarbete. De bekantar sig och ger en del upplysningar, med ett Skolpolis till varje skola Elskotern donerades till Österbottens polisinrättning av Vasa Elektriska i maj. Den används främst av Vasas skolpoliser som det finns 6-7 av. Enligt Kari råder det inget bråk om vem som ska använda skotern, eftersom det vanligtvis arbetar endast en skolpolis per skift. Markku Mäntymaa arbetade som närpolis i Korsnäståget och Gamla Vasa för 15 år sedan på den tiden då dagens niondeklassare föddes. Närpolisarbetet fungerade utmärkt i förebyggande syfte, närvaron minskade vandalismen och skadegörelsen i området. Nu är målet att varje skola ska få en egen skolpolis. På pappret är allting redan klart, men det återstår att omsätta det i praktiken. Variska skolas rektor, Päivi Kaarniemi, talar varmt för planerna. Även om polisen, på begäran, kommer ut till skolorna och berättar om exempelvis trafiksäkerhet redan nu, blir en egen skolpolis ännu enklare att närma sig. Även lärarna undervisar i medborgarfostran, men det är mycket effektivare om det kommer från en polis i uniform. Åtminstone Nina Salmen i klass 9F hör uppmärksamt på och ställer många frågor då Kari Hietala berättar om rusmedel och följderna av rattfylleri. Söt och spännande skoter Efter lektionen får ungdomarna bekanta sig närmare med Karis skoter. De flesta tycker att den är söt och att den ser spännande ut. Janne Koivula tycker däremot att den är allt för mesig. När Kari förevisar skoterns egenskaper som exempelvis hur den tankas laddare och sladd finns under sitsen blir även Janne intresserad och knäpper bilder med sin mobiltelefon. Efter en stund får Kari reda på att Janne tänkt utbilda sig till bilmontör. Kari tycker att Janne ska överväga att specialisera sig på elfordon. Inom det området är det nämligen glest mellan kompetenta mekaniker. Skotern drivs av en 2 kilowatts elmotor. På en laddning kör man 60 kilometer. Med ett litiumbatteri kommer man dubbelt så långt. n e t t e 2 /

14 Barberar- och frisöreleverna (stående från vänster) Tea Tantarimäki, Tiia Aho och Piia Ranta testade plattänger på Lotta Wägar, Ulla Hissa och Kirsi Råholm. Text: Anne Kytölä Foto: Katja Lösönen 14 n e t t e 2 /

15 Nette testar plattänger Plattång är ett något missvisande namn. Den gör nämligen lockar också. Enligt testgruppen är platttången ett mångsidigt verktyg som passar för alla hårtyper. Deltagarna i Nettes testgrupp, Tiia Aho, Tea Tantarimäki och Piia Ranta går frisörutbildningen vid Vasa yrkesinstitut. Tjejerna är redan färdigutbildade kosmetologer, men utvidgar sitt kunnande även till hårsidan. I barberarstolarna sätter sig Ulla Hissa, Lotta Wägar och Kirsi Råholm från Vasa Elektriska. Ulla brukar låta sitt långa ljusa hår självtorka, medan Lotta och Kirsi är bekanta med platttången sedan tidigare. Lotta brukar räta ut sina naturliga lockar efter varje hårtvätt och säger sig inte kunna leva utan en plattång. Kirsis tång samlar damm hemma i skåpet, för hon tycket att det tar för lång tid att använda den. Efter testet kanske hon ändrar sig, för frisöreleverna lär nämligen ut hur man använder plattången och ger stylingtips. Tea Tantarimäki och de andra testarna läste bruksanvisningarna noggrannt på förhand. Piia Ranta i bakgrunden lockar Kirsi Råholms hår. Modern locktång Tjejernas lärare Heli Saarikoski jämför platttången med forna tiders locktänger. Funktionsprincipen är densamma, men numera värms tången med el i stället för på vedspisen. Plattången har till stor del ersatt locktången, eftersom den är ett mångsidigare verktyg. Den åstadkommer både rakt och lockigt hår. Användningen avgör Tiia, Tea och Piia har bekantat sig med plattängerna i god tid före själva testet. De har läst bruksanvisningarna och sett medföljande instruktionsfilm på DVD, i de fall en sådan ingick i paketet. I testet ingår följande plattänger: Björn Axén Tools - OBH Nordica 3092, Babyliss Pro 230 Wet N Dry och Remington S1051 Sleek & Curl Slim. Till testet valdes plattängernas DeLuxe version varje märkes dyraste produkt eftersom vi ville testa allt man kan åstadkomma med en plattång och eftersom inte ens de dyraste modellerna kostar helt omöjliga summor. Först bör man ta sig en funderare över vad man vill ha plattången till. Om du vill både räta ut och locka hår ska tången ha rundade kanter, råder Piia. Plattången lämpar sig för alla hårtyper. Med små och korta plattor kan man forma även en kort frisyr. Plattången passar även för män. Det är ett utmärkt verktyg om man exempelvis vill släta ut naturlockigt hår. Plattången får även fason på burrigt och elektriskt hår. Skydda håret från värme Det viktigaste att komma ihåg när man använder en plattång är att skydda håret från värmen. Använd aldrig plattång utan ett värmeskyddande hårspray. Om man inte använder skydd skadas håret mycket snabbt, varnar Tea. Tjejerna ger rådet att alltid inleda stylingen på låga temperaturer. Färgat och slitet hår bör behandlas varsamt, och även om man använder skyddande produkter bör man inte att släta ut det varje dag. Plattången bör användas i torrt hår, även om en av testets tänger både enligt bruksanvisningen och namnet Babyliss Wet N Dry kan användas även i vått hår. Att använda plattången som hårtork är dock att förspilla sin ungdom. n e t t e 2 /

16 Lockigt hår kändes till en början ovant för Ulla, för hon har vanligtvis sitt ljusa hår rakt eller på sin höjd i en tofs som Lilla My. Välj en plattång med runda kanter om du vill skruva till lockarna. Spänstigast lockar med OBH Nordica Enligt barberar- och frisörelevernas lärare Heli Saarikoski åstadkommer man de mest spänstiga och hållbara lockarna med OBH Nordicas tång ur Björn Axén Tools -serien. Babyliss tångens löstagbara borste öppnar locken och passar bra för att forma naturliga lockar. Enligt testarna är tången från Babyliss bäst på att släta ut hår, tack vare att den har de bredaste plattorna. Men bredden gör det svårt att släta ut pannluggen, påpekar Tiia. Tången från Remington tycker tjejerna har den modernaste designen, med sin digitala temperaturindikator. Apparaten har även testets bästa bruksanvisning, även om DVD:n faktiskt är för detaljerad och därmed rätt långrandig. En bra detalj hos samtliga är att de stänger av sig automatiskt och kan därför inte lämna på av misstag, berömmer Tea. Kom ihåg att rengöra Eftersom stylingprodukter bränner fast i tången måste den rengöras regelbundet. Använd en fuktig duk och fönsterputsmedel eller rengöringsmedel för keramiska spisar. Tiias, Teas och Piias tips för skötsel av håret på sommaren Fukta: Om du tvättar håret varje dag, använd vårdande produkter så du inte torkar ut håret. Välj produkter med solskyddsfaktor. Kolla innehållsförteckningen. Avlägsna mjäll. Fråga först din frisör om du har torrt eller fett mjäll. Behandlingar för bägge problemen finns att köpa på frisersalonger eller på apoteket. T E S T Björn Axén Tools OBH Nordica 3092 Nano-keramisk beläggning Steglöst inställbar temperatur C Roterande 3 m lång sladd Automatisk avstängning (1h) Låsbart läge för förvaring Vikt 500 g Pris 69,90 Plus: Lång sladd. Bra bruksanvisning och lagom kort instruktions DVD. Minus: Känns besvärlig att få igång. Babyliss Pro 230 Wet N Dry Nano Ceramic Titanium beläggning 5 temperaturlägen: C Roterande 1,85 m lång sladd Automatisk avstängning (1h 15 min) Låsbart läge för förvaring Vikt 390 g Pris 59,90 Plus: Bruksanvisningen ger bra råd om rätt temperatur för olika typer av hår. En grön, gul eller orange LED-lampa indikerar när rätt temperatur uppnåtts. Löstagbar borste. Testets enda apparat som kan användas även i vått hår. Minus: Ingen DVD ingår. Remington S1051 Sleek & Curl Slim Keramisk yta Digitalt värmereglage och LCD-display 9 temperaturlägen: C Låsbart läge för förvaring Roterande 1,85 m lång sladd DVD med stylingtips Automatisk avstängning (1h) Vikt 458 g Pris 49 Plus: Den bästa, illustrerade bruksanvisningen. Garantin är enligt bruksanvisningen 3 år. Tydlig display. Minus: Blir långsamt varm (men med Turbo boostknappen uppnås snabbt maxtemperatur). Långrandig instruktions DVD, även om råden är goda. 16 n e t t e 2 / Giganttis priser i maj 2010.

17 Kyösti vann energi Text Anne Kytölä Foto Vesa Vaara Vasa Elektriska lottade ut kwh energi bland alla sina e-faktureringskunder. Lottdragningen genomfördes Då hade sammanlagt kunder gått över till e-faktura. Faktureringsassistent Kirsi Spoof agerade fru Fortuna i dragningen som övervakades av Nettes chefredaktör Hannu Rintala. Priset som lottades ut bland e-faktureringskunderna, kilowattimmar energi, vanns av Kyösti Rajaniemi. Lotten gynnade Kyösti Rajaniemi från Littois i Åbotrakten. När denna Nette utkommer har Kyösti med familj dock flyttat till Uleåborg, så Kyösti var som bäst i färd med att packa flyttlådorna när han fick höra om vinsten. Den fem personer stora familjen Rajaniemi återvänder till Uleåborg, mamma Minnas hemtrakter och Kyöstis studiestad, efter ett femårigt gästspel i landets södra delar. I Uleåborg väntar ett arbete som områdesförsäljningschef på Kyösti, medan Minna åtminstone till en början kommer att stanna hemma med 4-årige Eemeli och de sex månader gamla tvillingarna Aleksi och Annika. Familjens hus i Littois som planerats av Kyöstis arkitektbror i Jakobstad kommer de att sälja. Rajaniemis energivinst motsvarar nästan ett års elräkning i deras nya hem i Uleåborg. Lägenheten i loftgångshuset har en årsförbrukning på cirka kwh. Utöver detta tar elbolaget i Uleåborg ut en egen avgift för elöverföringen. Det återstår att se om vinsten överförs till ny adress ännu en tredje gång, funderar Kyösti. Om de hittar en nätt tomt i Uleåborgstrakten börjar familjen förmodligen bygga ett nytt egnahemshus. Kyösti bytte till Vasa Elektriska hösten 2008, efter att ha fått nog av sitt gamla elbolag. Han upplevde att energin blev dyrare i och med varje räkning. Enligt Kyöstis jämförelser var Vasa Elektriska inte det billigaste alternativet, men han hade fått en positiv uppfattning om bolaget bland annat via foruminlägg han läst på internet. Och jag är nöjd. Priserna har varit det som utlovats, och ibland har de till och med sänkts. Sen kom den här vinsten ännu som en trevlig överraskning. Kyösti bytte till e-faktura i november förra året. Det finns inget bättre än e-fakturor. Även just nu, mitt i flyttningsbestyren kommer räkningarna automatiskt till banken. Och jag behöver inte bry mig om dem, eftersom min bank automatiskt betalar alla räkningar upp till en viss summa. SEPA skyndar på övergången Enligt Vasa Elektriskas faktureringschef Kirsti Achrén är e-fakturans popularitet på klar uppgång. Nettes tävling och priset på kilowattimmar lockade cirka tusen kunder att övergå till e-faktura. Achrén bedömer att de kunder som har direktdebitering går över till e-faktura senast då det gemensamma området för eurobetalningar, SEPA, fortskrider och folks kunskaper om dess effekter ökar. Det komplicerar exempelvis direktdebitering, säger Achrén. De som redan gått över till e-faktura uppskattar enligt Achrén framför allt det praktiska med elektronisk arkivering. Kunden kan enkelt jämföra sina räkningar från olika år, utan att behöva gräva efter dem i lådor och skåp. E-fakturan är dagens melodi. Det är ett tryggt, enkelt och förmånligt sätt att betala räkningar. 1. Hitta ditt kund- och faktureringsnummer på fakturan. 2. Slut avtal om e-fakturor från Vasa Elektriska Ab med din nätbank. 3. Banken vidarebefordrar uppgifterna till Vasa Elektriska. 4. Vasa Elektriska skickar din e-faktura till banken. 5. Fakturan blir synlig i din nätbank. 6. När du godkänt fakturan betalas den automatisk till Vasa Elektriska på förfallodagen. 7. Fakturan arkiveras i nätbanken. n e t t e 2 /

18 I K O R T H E T Nettes papper PEFC-certifierat för främjande av hållbart skogsbruk Nette-tidningen trycks på MultiArt Mattpapper. Träet som används i papperstillverkningen kommer från hållbart vårdade skogar och kontrollerade objekt som uppfyller kraven för PEFC-certifiering (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Målet med PEFC-systemet är att garantera god skogsvård. Detta innebär ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Förutom skogsekologin beaktar certifieringen de personer som lever av skogen och deras försörjning, skogarnas rekreationsbruk och deras kulturella värde. I synnerhet fäster man uppmärksamhet vid att skydda de för skogsnaturens mångfald viktiga livsmiljöerna och vattendragen, att vårda ungskogarna samt att samordna naturnäringarna och skogsbruket. PEFC-certifiering av pappret förutsätter att den använda träråvarans ursprung kan verifieras opartiskt genom hela produktionskedjan. Grycksbo fabrik som framställer MultiArt har även tilldelats miljöcertifikatet ISO och fabriken är ett EMAS-registrerat verksamhetsställe. Fabriken använder inte heller klorgas (ECF) i blekningen av pappret. Vinsten i läsartävlingen till Laihela Jukka Hautamäki från Laihela vann en spaweekend för hela familjen i läsartävlingen. Jag är inte fru Fortunas favorit direkt, det enda jag vunnit tidigare är en t-skjorta som jag fick i Iltasanomats korsordstävling. I sommar åker jag på husvagnssemester med min sambo, och vi passar på att avnjuta vårt veckoslut vid badet i Nådendal på samma resa, berättar den glatt leende vinnaren. Utnämningar Tuomas Peltola från Vasa har utnämnts till elmontör på Oy RAVERA Ab. Mervärdesskatten stiger Ändrade momssatser träder i kraft Den allmänna momssatsen stiger från 22 till 23 procent. I el- och fjärrvärmeräkningarna tillämpas skattesatsen 22 % på den del som infaller före och 23 % därefter. De olika skattesatsernas andel är specificerade på fakturan. Simo Höykinpuro från Lappo har utnämnts till elmontör på Oy RAVERA Ab. 18 n e t t e 2 /

19 K o r s o r d Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar före under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa Bland korsordlösarna lottas 2 st necessärer. Vinnare av föregående Nette-korsord: Bibbi Moliis, Korsholm Carl-Gustav Andila, Vasa Rätt lösning på föregående korsord. n e t t e 2 /

20 Resultat från läsartävlingen I förra numrets läsartävling fick vi svar. Det intressantaste i tidningen var enligt läsarna artikeln om Savukoski. Man vill gärna ha fler reportage av den typen från landets olika håll. Vad tyckte du om följande artiklar? Har inte läst % Tillfredsställande % Bra % Utmärkt % Ledaren Fjärrvärme Mätarna är på plats RAVERA utvidgade till Kurikka Nette i Savukoski Byt till e-faktura Nette testar Tillfredsställande Bra Utmärkt Vad tyckte du om layouten? 6 % 72 % 22 % Jag läser nästan allting Jag bläddrar bara Jag läser inte alls Hur aktivt läser du Nette? 62 % 38 % 0 % Hurdana artiklar skulle du vara intresserad av att läsa i följande Nette? Om att spara el, luftvärmepumpar, lågenergilampor, vindkraft och naturgas, klimatförändringen, arbetet på fältet, vad man betalar för elen i andra länder. Rosor Bra layout, fina bilder, bra ämnesval; Tidningen har gett många nya kunskaper, tack till redaktionen. Rosor till verkställande direktörens ledare, vet vad som är på gång; Innehållet är mångsidigt sett till ämnesområde och geografisk täckning; Lättläst; Artikeln om RAVERAs expansion lyfte på ett fint sätt fram personerna i bakgrunden. Ris För många teknikartiklar. Ingenjörsmässigt innehåll; Rätt tunn tidning, simpelt redigerad; Onödigt många stora bilder. Textens andel skulle få vara större; Tidning riktad till män. Även bilder enbart på män; Billigare papper skulle duga; Utkommer sällan. Svararens kön: Man Kvinna 53 % 47 % Svararens ålder: under 20 1 % % % % % över % Ett Spaveckoslut för hela familjen som man kunde vinna i läsartävlingen har överräckts till vinnaren. Nette tackar alla som besvarat förfrågan och tillönskar alla sina läsare en trevlig sommar! volution! E-fakturan är dagens melodi. Det är ett tryggt, enkelt och förmånligt sätt att betala räkningar.

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter. Vi som säljer kommer från. och vi skall använda pengarna till

Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter. Vi som säljer kommer från. och vi skall använda pengarna till Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter Vi som säljer kommer från och vi skall använda pengarna till Fyll på förrådet med vardagsnytta från Kron till bra pris!

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. 1 FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. UTREDNING 10.4.2013 BESTÄLLARE: Teknologicenter Merinova. Energiexpert Markus Nyman,

Läs mer

Filip och tunneln. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande övning innan klassen/eleven får bekanta sig med själva boken.

Filip och tunneln. Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande övning innan klassen/eleven får bekanta sig med själva boken. Filip och tunneln Introducera boken Bygg upp intresset för boken med hjälp av en inledande övning innan klassen/eleven får bekanta sig med själva boken. Dela in klassen i tre grupper så att varje grupp

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Elverkets elhandelschef Susanna Hammarberg svarar på dina frågor om el. E-post: fragaomel@elverket.se

Elverkets elhandelschef Susanna Hammarberg svarar på dina frågor om el. E-post: fragaomel@elverket.se elementärt från elverket Fråga Susanna Elverkets elhandelschef Susanna ammarberg svarar på dina frågor om el. E-post: fragaomel@elverket.se Fråga: Vad menas med en utsläppsrätt? Ordet florerar i alla möjliga

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Anvisningar för passfoto

Anvisningar för passfoto sidan 1(7) Anvisningar för passfoto Polisens anvisningar för passfoton bygger i enlighet med EU-förordningen på internationella standarder. De allmänna egenskaperna hos pass och övriga resedokument fastställs

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Reseskildring Chile januari februari 2009

Reseskildring Chile januari februari 2009 Reseskildring Chile januari februari 2009 Vi vill börja med att tacka för Ert ekonomiska stöd till vår resa till Chile med Vision For All. Här är vår berättelse om hur Ert bidrag har hjälpt andra människor

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2013

Energiskaffning och -förbrukning 2013 Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2013 Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule

Läs mer