Vasa Elektriska skänkte elskoter till skolpolisen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasa Elektriska skänkte elskoter till skolpolisen"

Transkript

1 nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2010 Vasa Elektriska skänkte elskoter till skolpolisen Helikopter fotograferade fjärrvärmenätet Plattänger i test Momssatsen stiger s. 18

2 K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst Telefon: E-post: Arbetsplatscentral Du kan hyra en tillfällig mätarcentral till arbetsplatsen medan du bygger. Det finns eluttag för arbetsmaskinerna i mätarcentralen. En tillfällig anslutning planeras alltid individuellt ta alltså kontakt. Beställning av mätarcentraler: - - blanketter - besök Kyrkoesplanaden 4 (vard. 8-16) I N N E H Å L L S F Ö RT E C K N I N G Nette testar plattänger Finländska mossar rika på energi Nette i Karislojo Förfrågningar eller Så beställer man elanslutning Det lönar sig att beställa elanslutning till sitt egnahemshus i god tid. På byggnadsplaneområde minst en månad på förhand och utanför byggnadsplaneområde två månader på förhand. Detta för att Vasa Elnät ska hinna göra den planering som behövs, skaffa nödvändiga tillstånd och bygga distributionsnät. Innan elen kan kopplas på och mätaren installeras bör: Elentreprenören ha gjort en mätarbeställning Elhuvudcentral, jordkabel och jordledare vara installerade Elanslutningsavtal kan slutas via vår webbplats eller genom att besöka oss på Kyrkoesplanaden 4. Kom ihåg att göra flyttanmälan i god tid När du flyttar till en ny bostad kan du säkerställa en kontinuerlig tillgång på el genom att i god tid gärna minst 2 veckor på förhand ta kontakt med Vasa Elektriska. Flyttanmälan kan göras via Vasa Elektriskas hemsida, genom att ringa kundtjänsten eller genom att personligen besöka kundbetjäningen vid Kyrkoesplanaden 4. Bolaget debiterar 120 euro (även vardagar efter kl. 16, under veckoslut och på helgdagar) för begäran om återinkoppling på samma dag. ette Ledaren Finländska mossar rika på energi Vasas fjärrvärmenät är i gott skick Nette i Karislojo Finlands vackraste meteoritkrater finns vid Söderfjärden Kolla, polisen kör också skoter! Nette testar plattänger Kyösti vann energi I korthet Korsord Resultat från läsartävlingen KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande Nette utkommer i september Nummer: 2/2010 Utgivare: Vasa Elektriska Ab Postadress: PB 26, Vasa Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: (06) Kundbetjäning: öppen kl Felanmälningar: (06) (24 h) Fax: (06) Internet: ISSN: Chefredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Svensk text: Layout: Tryckning: Pärmbild: Hannu Rintala Olli Arola Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Ossi Suortti Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Kustmedia Reklambyrå, Bock s Office Ab Oy Litoset Ab Mikko Lehtimäki

3 L E D A R E N Vikten av självförsörjning Hannu Linna verkställande direktör I april kom regeringen med de energipolitiska linjedragningar som den länge förberett. Tanken är att ge tillstånd för två nya kärnkraftverk och att skapa ett omfattande paket för ökad produktion av förnybar energi. Riksdagen tar avgörande beslut om helheten innan sommarledigheten. För Vasa Elektriskas kunder är den föreslagna linjen relativt bra. Kärnkraftstillståndet för Industrins Kraft är den enskilt viktigaste aspekten. Ett av målen i regeringsprogrammet är att öka Finlands energisjälvförsörjning. De lösningar regeringen presenterade i april kommer, när de förverkligas, inte att göra Finland självförsörjande på el, men de minskar för all del det nuvarande elberoendet. Det här beroendet oroar speciellt under en långvarig köldknäpp som den vi hade senaste vintern. Ett elberoende samhälle i sträng vinterköld är något som vi i Finland i praktiken inte behövt erfara sedan 1970-talet tack och lov. I och med informationssamhällets utveckling har elberoendet i själva verket ökat högst markant efter 1970-talet. Elektricitet är annars en vanlig nyttighet, men den måste levereras med ljusets hastighet. Med andra ord måste el produceras samtidigt som den konsumeras. Elproduktionen måste dessutom i varje stund räcka till för att täcka den aktuella förbrukningen. Självförsörjning på den fria elmarknaden Självförsörjningen förverkligas bäst genom att bygga produktionskapacitet vars naturliga konkurrenskraft är bäst lämpad för finländska förhållanden. Eftersom el kontinuerligt måste produceras enligt rådande konsumtionstakt, är det naturligt att koppla ihop grannländernas system på så sätt att man fritt kan idka handel åt båda hållen. Åt vilket håll elen rör sig må avgöras av priset. Fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital är de grundläggande fyra friheterna inom EU. Även grundtanken bakom öppnandet av elmarknaden baserar sig på fri elhandel. Det bästa slutresultatet uppnås när elen får röra sig i den internationella handeln som vilken annan vara som helst. Samtidigt måste elöverföringskapaciteten vara tillräckligt stor. Det vinner alla på. Mot bättre tider Tidningen Talaouselämä publicerade i sista veckan av maj en analys över boksluten från Finlands 500 största företag. År fick Vasa Elektriska som jämförelsens enda energibolag betyget 10. För lågkonjunkturåret 2009 blev betyget 9,3. Jag önskar alla läsare en avkopplande och solig sommar. n e t t e 2 /

4 Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki och Vapo Finländska mossar rika på energi Cirka 70 procent av den energi som används i Finland importeras från utlandet. I teorin kunde Finland vara självförsörjande, för i torvmossarna finns två gånger så mycket energi som i Nordsjöns oljefält. Finland är det sjätte mossrikaste landet i världen. Trots det används endast 0,6 procent, knappt hektar, av våra mossar i torvproduktionen. Torvens andel i energiproduktionen kunde gott ökas, för den växer nästan dubbelt så fort som den förbrukas just nu. Vi får inte slut på torv i första taget, säger Vapo Oy:s verkställande direktör Matti Hilli. Enligt honom strävar dock inte torvindustrin efter att öka brytningsarealen. Torvproducenterna är nöjda om den nuvarande nivån kan bibehållas. Det finns risk att arealen kommer att minska, eftersom torv kan brytas från en mosse i cirka år och de mossar som togs i bruk på och 1980-talen snart kommer att tas ur produktion. Ersättande mossar fås inte i bruk tillräckligt snabbt på grund av att tillståndsförfarandet är komplicerat och långsamt, säger Hilli. Hilli anser att det vore nödvändigt att skapa ett nytt skyddsprogram, där fredade mossar utgör en egen grupp. För övriga mossar skulle 4 n e t t e 2 /

5 Vapo Oy:s verkställande direktör Matti Hilli anser att torvens utsläppsvärden borde granskas med hela livscykeln taget i beaktande, och inte enbart enligt det som kommer ur skorstenen. Genom att plantera rörflen eller skog på mossen binds koldioxid, vilket neutraliserar en del av utsläppen. man göra upp allmänna regler som snabbar upp behandlingen av tillstånd. För närvarande är proceduren långsam eftersom varje mosse och ansökan behandlas skilt för sig. Inhemskt arbete Penningströmmen från importenergin flyter till utlandet. Varje euro som används på inhemsk torvenergi ger enligt torvindustrins beräkningar tredubbel effekt och gynnar finländarna. Användningen av torv skapar arbetsplatser och välstånd över hela landet. Torven håller jämnare kvalitet än andra biobränslen och brinner rent. När torv förbränns tillsammans med ved av god kvalitet blir verkningsgraden högre. Leveranssäkerheten är hög, tack vare att torv kan lagras. Den inhemska produktionen kombinerat med leveranssäkerheten gör också torven till en energikälla med stabilt pris. Vapo Oy Vapo Oy är världsledande inom torvindustrin och ett av Finlands största företag inom träförädlingsindustrin. Vapo är en betydande producent av värme, el, vindkraft, miljötorv, tillverkare av växtunderlag och växtnäring samt utvecklare av miljövänlig teknologi. Vasa Elektriska är den näst största ägaren i Suomen Energiavarat Oy, som i sin tur äger 49,9 procent av aktierna i Vapo Oy. Staten äger 50,1 procent. Finlands mossar innehåller mer energi än Norges Nordsjöolja. Finlands mossar lagrar varje år dubbelt så mycket energi som den som används. När finländarna år 2009 tillfrågades (Taloustutkimus) hur stor andel av mossarealen som används för torvproduktion blev svaret i medeltal 20,9 %. Det rätta svaret är 0,7 %. Källa: Vapo, n e t t e 2 /

6 Vasas fjärrvärmenät är i gott skick Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki 6 n e t t e 2 /

7 I slutet av april flög en helikopter omkring i Vasanatten, för att fotografera Vasa Elektriskas fjärrvärmenät. Den infraröda kameran hittade en del värmeläckage, men ingenting allvarligt. Pekka Ristolainen spanade efter läckage i fjärrvärmenätet med hjälp av helikopter och infraröd kamera. Kameran knäpper markbilder med en sekunds mellanrum. Eventuella läckage avslöjas när bilderna kombineras med en karta över fjärrvärmenätet. Helikoptern flögs av Martti Rajamäki. Helikopterpiloten Pekka Ristolainen flög i två nätters tid fram och tillbaka över Vasa. Den infraröda kameran knäppte automatiskt bilder med en sekunds mellanrum. Målet var att hitta de punkter i fjärrvärmenätet där man så att säga eldar för kråkorna. Flygningen bör göras på natten, för då ser man med värmekamerans hjälp tydligast temperaturskillnaderna i marken, förklarar Ristolainen. Vid den andra nattens flygning över Vasa var vädret idealiskt: sikten var klar och tack vare några köldgrader framträdde alla värmeläckande objekt tydligt. På bilderna syns de som mörka fläckar. Företaget HeliPro som står bakom flygningarna grundades för ett år sedan, men dess ägare har lång erfarenhet av flygbranschen. Ristolainen har flugit i ett par decennier och fotografering av fjärrvärmenät har han sysslat med de senaste tio åren. Ungefär en fjärdedel av företagets flyguppdrag utgörs av att fotografera fjärrvärmenät. De projekten utförs vår och höst marken får inte vara snötäckt, men vädret ska vara kallt. Flygningen gav helhetsbild Helikoptern fotograferade i stort sett varje kvadratmeter av Vasa. Ristolainen berättar att staden delades in i 125 meter långa remsor, och att helikoptern flög från ända till ända av var och en av dem. HeliPro tog fram de första rapporterna genom att kombinera den infraröda kamerans bilder med en karta över fjärrvärmenätet. De noggrannare analyserna står fjärrvärmeenhetens byggnadschef Jaakko Metsäranta för. Flygfotograferingen gav snabbt en helhetsbild. Det skulle vara svårt att till fots ta sig fram i terrängen för att undersöka ett så här stort nät, trots att vi har en bärbar värmekamera till vårt förfogande, säger Metsäranta. Fjärrvärmenätet i Vasa är 201 kilometer långt, och de äldsta rören är från Flygfotonas uppgifter kan användas bland annat vid planeringen av kommande års saneringsprojekt. Det är också bra att felen uppdagas i god tid, så att allvarligare skador kan undvikas. Utskrivet på papper utgör det material som ska gås igenom en fem centimeter tjock bunt. Man hittade 48 punkter där kameran indikerar att det kan finnas värmeläckage. Metsäranta kan dock på rak arm sätta ett tiotal bilder åt sidan. På en del av dem ser jag genast att det inte krävs några åtgärder. Den som är bekant med terrängen vet att ett öppet dike i närheten av nätet inte är någon orsak till utryckning. De återstående punkterna sätter Metsäranta i prioritetsordning, så att servicekarlarna kan kontrollera dem när de får tid. Det är nämligen bråda dagar för fjärrvärmeenhetens anställda nu just, eftersom Vasa Elektriska som bäst drar en ny fjärrvärmeledning till Hemstrand. Kontroller måste därför göras lite vart efter, vid sidan av det övriga arbetet. En del av läckagen hade i mitten av maj redan blivit inspekterade, och på basen av bilderna bedömer Metsäranta att några större reparationer inte är att vänta. Vattenförbrukningen är rätt normal, så vi väntade oss inte heller hitta några större läckage. Om fjärrvärmenätet drabbades av ett större läckage vore man tvungen att kontinuerligt fylla på det slutna systemet med vatten. Nu ligger svinnet på kubikmeter i dygnet. Totalt cirkulerar kubikmeter vatten i nätet. n e t t e 2 /

8 Nette i Karislojo Text och foto Hannu Rintala I Karislojo bor Aila Aalto, en kund till Vasa Elektriska som hyr ut en stuga, planerar kök, säljer infraröda bastun och målar på glas. Nette beslöt sig för att besöka Aila. Karislojo kommun har cirka innevånare och ligger i landskapet Nyland. Grannkommuner är Raseborg, Salo och Lojo stad. Kommunen fusioneras med den sistnämnda grannen i början av Självständig blev kommunen då den år 1614 separerade från Karis. Det fina läget i närheten av huvudstaden lockar många sommargäster till kommunen, vilket gör att innevånarantalet tredubblas under sommarmånaderna. Zacharias Topelius lovordade socknen i Boken om vårt land: En nejd av idel berg, sjöar och sandåsar. Den annars så hårda och stränga finska naturen har strött sina gåvor med slösande hand över dessa lyckliga dalar. Sommarstugan blir hem Med Topelius ord i tankarna kör jag mot Lojosjöns strand, längs den kurviga och kuperade grusvägen som leder till den udde där Aila Aalto bor. Utsikten från den höga klippan ner till den glittrande sjön är förstummande vacker. Tomten köptes som sommarställe Bastulaven finns kvar från den tiden och är fortfarande i användning. Det är över en kilometer till närmaste fast bosatta granne och strandlinjen är 280 meter lång, berättar Aila. På samma udde finns även en loftstuga som hon hyr ut året runt. På besöksdagen bor en familj från St. Petersburg i stugan. De har kommit för att fiska i Karislojo och ska stanna i en vecka. 8 n e t t e 2 /

9 Förra hösten, under den mörkaste tiden, bodde en familj från Grankulla i stugan medan deras eget hem rörrenoverades. Familjen tillbringade ett par månader här ute i den fullständiga tystnaden och åkte som normalt till och från arbete och dagis. Mamman i familjen berättade att deras 6-åriga dotter till en början var rädd för mörkret och förvånad över att gatulamporna och neonljusen saknades, minns Aila. Infraröd bastuförsäljare av en slump Aila är ursprungligen från Helsingfors och har ett yrkesliv inom försäljning och marknadsföring i livsmedelsindustrin bakom sig. Hon pensionerades redan som 45-åring. Arbetskarriären blev kort eftersom jag som ung var med om en svår bilolycka. Följden blev en kronisk huvudvärk som varade i över 40 år. Jag prövade alla tänkbara behandlingar och mediciner men inget hjälpte. Första gången jag hörde talas om infraröd bastu var på ett kafé i Helsingfors, då damerna vid bordet bredvid diskuterade hur härlig den infraröda bastun var. Jag åkte hem och började söka på nätet efter allting jag kunde hitta om infraröd värme. Nuförtiden går jag själv i infraröd bastu åtminstone en gång varje dag, för att lugna ner mig och bli mer avslappnad. De senaste 18 månaderna upplever jag att jag äntligen har varit så gott som helt frisk. Aila lärde sig arbeta med datorer redan i mitten av 1980-talet, så bastuförsäljningen sker via egen webbplats på internet. Jag planerar alltid enligt kundens önskemål, den infraröda bastun kan placeras i en traditionell bastu eller Glasmålning är ingen lönsam business. Men om jag får säga det själv är jag rätt bra på att löda tenn på glas, skrattar Aila. i ett separat rum. Med dagens teknik kan man även ha båda sorternas bastu på samma ställe. Planerar även kök Erfarenheterna från att ha renoverat sitt eget kök fick Aila att pröva på att göra köksplanering även för andras räkning. Hon blev häpen över att prisskillnaderna var så stora, trots att de erbjudna möblerna såg helt likvärdiga ut. Aila har tidigare erfarenhet av att planera stor- och hushållskök. Hon jämförde köksförsäljarnas offerter för kundernas räkning, taget i beaktande saker som ytmaterial och funktionalitet. Tjänsten visade sig dock så arbetsdryg att hon inte längre aktivt bjuder ut den. Men jag ger råd på vägen om någon behöver hjälp med sin köksplanering. Du kan bekanta dig med Ailas verksamhet här: n e t t e 2 /

10 Finlands vackraste meteoritkrater finns vid Söderfjärden Text Anne Kytölä Foto Katja Lösönen 1 2 Den närmaste elledningen finns på cirka tre kilometers avstånd, så elen produceras egenhändigt i energikällaren. Odlingsarealen på Söderfjärdens åkrar motsvarar fotbollsplaner, cirka hektar. 10 n e t t e 2 /

11 För 520 miljoner år sedan inträffade en stor katastrof. En 300 meter i diameter stor meteorit slog ner i närheten av Vasa, och skapade en krater som anses vara Finlands vackraste Meteoritkraterns estetiska kvaliteter förmedlas bäst via flygfoton och den miniatyrmodell som byggts av kratern. De öppna åkrarna vid Söderfjärden ser ut som ett runt lapptäcke mitt bland de steniga backarna. Finlands övriga meteoritkratrar är mer oregelbundna till formen och de flesta av dem ligger även under vatten, berättar vår guide från Sundom Matts Andersén. Det är rätt ovanligt med meteoritkratrar. I Finland finns 11 stycken och i hela världen sammanlagt 176. De största kratrarna, med diametrar på över 200 kilometer, har man funnit i Kanada och i Australien. Europas största krater finns i Sverige, med en diameter på 35 kilometer. Söderfjärdens diameter är 5 6 kilometer, säger Matts. Matts har varit med om att utveckla besökscentret Meteoria Söderfjärden, och han ansvarar också för verksamheten. Besökscentret berättar Söderfjärdens historia och inleder i vår sin tredje säsong. Vi öppnade i slutet av juni 2008, och hittills har cirka personer bekantat sig med utställningen. De mest långväga gästerna har kommit från Australien, Brasilien och USA. Fågelparadis och himmel för stjärnskådare Söderfjärden intresserar vetenskapsmän, naturguider och naturfantaster, fågelskådare och astronomer. Meteorian är även ett intressant utflyktsmål för skolgrupper och pensionärer. Söderfjärden är framför allt ett paradis för tranor. Förra hösten, sista dagen i september, slogs här rekord med tranor på en och samma dag. Meteorian drivs av Sundom bygdeförening i samarbete med astronomiska föreningen Vasa Andromeda. I stockrian har astronomerna ett observatorium, vars tak kan rullas av helt och hållet. El från energikällaren Elektriciteten som behövs för den fina multimediaförevisningen, för ljusskåpen, till belysning och övrig elapparatur produceras i energikällaren som finns bredvid rian. Den el som produceras av vindmöllan och solpanelerna lagras i källarens 12 batterier. När ytterligare energi behövs produceras den med en generator som anskaffats i samarbete med Vasa universitet. Energikällaren är tillika universitetets forskningsstation, där man forskar i bland annat hur väl olika sorters biobränslen lämpar sig som energikällor. Även yrkeshögskolan Novia och teknologicentrum Merinova har deltagit i planeringen av energilösningarna. Generatorn kördes senast den 11 april, men då flera skolgrupper per dag börjar dyka upp mitt i kratern behöver man extra energi. Det är ljusskåpens lysrör som förbrukar mest energi, säger Matts. Meteorian förbrukar årligen kwh, ungefär lika mycket som en två rums lägenhet. 1. Meteorians utställning illustrerar Söderfjärdens historia 520 miljoner år bakåt i tiden. 2. På våren förvandlas Söderfjärdens åkrar till en sjö. I april fotograferade Matts Andersén flyttande sångsvanar. Åkrarna ligger en halv meter under havsytan, utan att kontinuerligt pumpa bort vatten skulle parkeringen täckas av ett par decimeter vatten. 3. På Meteorians vägg hänger konstnären Carin Granlunds, från Petsmo, syn på Söderfjärdens historia. 4. Matts Andersén knogar på vid Metorian i sann talkoanda och bor vid kraterns utkant i Sundom. 5. Meteoria Meteoria Söderfjärden Beläget cirka 10 km söder om Vasa. Halva Söderfjärden ligger på Vasas sida i Sundom, medan andra halvan är belägen i Korsholms kommun i byarna Solf och Munsmo. Utställningen är öppen för allmänheten till 29.9, onsdagar och söndagar På beställning fås visningar för grupper varje dag från april till oktober. Meteorians utställning illustrerar Söderfjärdens historia 520 miljoner år bakåt i tiden. I utsiktstornet kan man idka fågelskådning. Balansbommen TellusTimeLine framför rian ger en uppfattning om den långa tidsrymden mellan meteoritkrasch och nutid. Kring Rian finns även en intressant samling historiska jordbruksredskap. n e t t e 2 /

12 Kolla, polisen kör också skoter! Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki 12 n e t t e 2 / Pojkarna vill veta hur fort polisens skoter går.

13 Den första elskotern i polisens bruk är en riktig ungdomsmagnet. När äldre konstapel Kari Hietala svänger in på gården vid Variska skola samlas på ett par minuter en flock skrattande och nyfikna pojkar och flickor. leende på läpparna. Motorcykeln används till andra ofta tråkigare uppdrag. Möten med polisen lockar inte så ofta till skratt, men skoleleverna från Vasa blir uppriktigt roade när ordningsmakten sveper in på skolgården på elskoter. En kille i brun munkjacka är den första att lufsa fram till ekipaget. Hur fort går den?, undrar Juha Rintala nyfiket. Frågan överaskar inte Kari Hietala som tittar fram under hjälmen. Det är alltid den första frågan. Sen vill ungdomar vanligtvis veta om vi använder den till att jaga trimmade mopeder. Egentligen anar ungdomarna redan svaret på sin egen fråga, att polisen inte kör fortare än det tillåtna 45 kilometer i timmen. Varför kör ni skoter när ni har motorcyklar?, förundras Juha och hans kompisar. Skotern intresserar Hietala och kommissarie Markku Mäntymaa, som anlänt skolgården med bil, ler brett och säger att just därför. Skotern är en garanterad öppning till en trevlig dialog med ungdomar. Med skotern åker de ut i ungdomarnas vardag och gör förebyggande polisarbete. De bekantar sig och ger en del upplysningar, med ett Skolpolis till varje skola Elskotern donerades till Österbottens polisinrättning av Vasa Elektriska i maj. Den används främst av Vasas skolpoliser som det finns 6-7 av. Enligt Kari råder det inget bråk om vem som ska använda skotern, eftersom det vanligtvis arbetar endast en skolpolis per skift. Markku Mäntymaa arbetade som närpolis i Korsnäståget och Gamla Vasa för 15 år sedan på den tiden då dagens niondeklassare föddes. Närpolisarbetet fungerade utmärkt i förebyggande syfte, närvaron minskade vandalismen och skadegörelsen i området. Nu är målet att varje skola ska få en egen skolpolis. På pappret är allting redan klart, men det återstår att omsätta det i praktiken. Variska skolas rektor, Päivi Kaarniemi, talar varmt för planerna. Även om polisen, på begäran, kommer ut till skolorna och berättar om exempelvis trafiksäkerhet redan nu, blir en egen skolpolis ännu enklare att närma sig. Även lärarna undervisar i medborgarfostran, men det är mycket effektivare om det kommer från en polis i uniform. Åtminstone Nina Salmen i klass 9F hör uppmärksamt på och ställer många frågor då Kari Hietala berättar om rusmedel och följderna av rattfylleri. Söt och spännande skoter Efter lektionen får ungdomarna bekanta sig närmare med Karis skoter. De flesta tycker att den är söt och att den ser spännande ut. Janne Koivula tycker däremot att den är allt för mesig. När Kari förevisar skoterns egenskaper som exempelvis hur den tankas laddare och sladd finns under sitsen blir även Janne intresserad och knäpper bilder med sin mobiltelefon. Efter en stund får Kari reda på att Janne tänkt utbilda sig till bilmontör. Kari tycker att Janne ska överväga att specialisera sig på elfordon. Inom det området är det nämligen glest mellan kompetenta mekaniker. Skotern drivs av en 2 kilowatts elmotor. På en laddning kör man 60 kilometer. Med ett litiumbatteri kommer man dubbelt så långt. n e t t e 2 /

14 Barberar- och frisöreleverna (stående från vänster) Tea Tantarimäki, Tiia Aho och Piia Ranta testade plattänger på Lotta Wägar, Ulla Hissa och Kirsi Råholm. Text: Anne Kytölä Foto: Katja Lösönen 14 n e t t e 2 /

15 Nette testar plattänger Plattång är ett något missvisande namn. Den gör nämligen lockar också. Enligt testgruppen är platttången ett mångsidigt verktyg som passar för alla hårtyper. Deltagarna i Nettes testgrupp, Tiia Aho, Tea Tantarimäki och Piia Ranta går frisörutbildningen vid Vasa yrkesinstitut. Tjejerna är redan färdigutbildade kosmetologer, men utvidgar sitt kunnande även till hårsidan. I barberarstolarna sätter sig Ulla Hissa, Lotta Wägar och Kirsi Råholm från Vasa Elektriska. Ulla brukar låta sitt långa ljusa hår självtorka, medan Lotta och Kirsi är bekanta med platttången sedan tidigare. Lotta brukar räta ut sina naturliga lockar efter varje hårtvätt och säger sig inte kunna leva utan en plattång. Kirsis tång samlar damm hemma i skåpet, för hon tycket att det tar för lång tid att använda den. Efter testet kanske hon ändrar sig, för frisöreleverna lär nämligen ut hur man använder plattången och ger stylingtips. Tea Tantarimäki och de andra testarna läste bruksanvisningarna noggrannt på förhand. Piia Ranta i bakgrunden lockar Kirsi Råholms hår. Modern locktång Tjejernas lärare Heli Saarikoski jämför platttången med forna tiders locktänger. Funktionsprincipen är densamma, men numera värms tången med el i stället för på vedspisen. Plattången har till stor del ersatt locktången, eftersom den är ett mångsidigare verktyg. Den åstadkommer både rakt och lockigt hår. Användningen avgör Tiia, Tea och Piia har bekantat sig med plattängerna i god tid före själva testet. De har läst bruksanvisningarna och sett medföljande instruktionsfilm på DVD, i de fall en sådan ingick i paketet. I testet ingår följande plattänger: Björn Axén Tools - OBH Nordica 3092, Babyliss Pro 230 Wet N Dry och Remington S1051 Sleek & Curl Slim. Till testet valdes plattängernas DeLuxe version varje märkes dyraste produkt eftersom vi ville testa allt man kan åstadkomma med en plattång och eftersom inte ens de dyraste modellerna kostar helt omöjliga summor. Först bör man ta sig en funderare över vad man vill ha plattången till. Om du vill både räta ut och locka hår ska tången ha rundade kanter, råder Piia. Plattången lämpar sig för alla hårtyper. Med små och korta plattor kan man forma även en kort frisyr. Plattången passar även för män. Det är ett utmärkt verktyg om man exempelvis vill släta ut naturlockigt hår. Plattången får även fason på burrigt och elektriskt hår. Skydda håret från värme Det viktigaste att komma ihåg när man använder en plattång är att skydda håret från värmen. Använd aldrig plattång utan ett värmeskyddande hårspray. Om man inte använder skydd skadas håret mycket snabbt, varnar Tea. Tjejerna ger rådet att alltid inleda stylingen på låga temperaturer. Färgat och slitet hår bör behandlas varsamt, och även om man använder skyddande produkter bör man inte att släta ut det varje dag. Plattången bör användas i torrt hår, även om en av testets tänger både enligt bruksanvisningen och namnet Babyliss Wet N Dry kan användas även i vått hår. Att använda plattången som hårtork är dock att förspilla sin ungdom. n e t t e 2 /

16 Lockigt hår kändes till en början ovant för Ulla, för hon har vanligtvis sitt ljusa hår rakt eller på sin höjd i en tofs som Lilla My. Välj en plattång med runda kanter om du vill skruva till lockarna. Spänstigast lockar med OBH Nordica Enligt barberar- och frisörelevernas lärare Heli Saarikoski åstadkommer man de mest spänstiga och hållbara lockarna med OBH Nordicas tång ur Björn Axén Tools -serien. Babyliss tångens löstagbara borste öppnar locken och passar bra för att forma naturliga lockar. Enligt testarna är tången från Babyliss bäst på att släta ut hår, tack vare att den har de bredaste plattorna. Men bredden gör det svårt att släta ut pannluggen, påpekar Tiia. Tången från Remington tycker tjejerna har den modernaste designen, med sin digitala temperaturindikator. Apparaten har även testets bästa bruksanvisning, även om DVD:n faktiskt är för detaljerad och därmed rätt långrandig. En bra detalj hos samtliga är att de stänger av sig automatiskt och kan därför inte lämna på av misstag, berömmer Tea. Kom ihåg att rengöra Eftersom stylingprodukter bränner fast i tången måste den rengöras regelbundet. Använd en fuktig duk och fönsterputsmedel eller rengöringsmedel för keramiska spisar. Tiias, Teas och Piias tips för skötsel av håret på sommaren Fukta: Om du tvättar håret varje dag, använd vårdande produkter så du inte torkar ut håret. Välj produkter med solskyddsfaktor. Kolla innehållsförteckningen. Avlägsna mjäll. Fråga först din frisör om du har torrt eller fett mjäll. Behandlingar för bägge problemen finns att köpa på frisersalonger eller på apoteket. T E S T Björn Axén Tools OBH Nordica 3092 Nano-keramisk beläggning Steglöst inställbar temperatur C Roterande 3 m lång sladd Automatisk avstängning (1h) Låsbart läge för förvaring Vikt 500 g Pris 69,90 Plus: Lång sladd. Bra bruksanvisning och lagom kort instruktions DVD. Minus: Känns besvärlig att få igång. Babyliss Pro 230 Wet N Dry Nano Ceramic Titanium beläggning 5 temperaturlägen: C Roterande 1,85 m lång sladd Automatisk avstängning (1h 15 min) Låsbart läge för förvaring Vikt 390 g Pris 59,90 Plus: Bruksanvisningen ger bra råd om rätt temperatur för olika typer av hår. En grön, gul eller orange LED-lampa indikerar när rätt temperatur uppnåtts. Löstagbar borste. Testets enda apparat som kan användas även i vått hår. Minus: Ingen DVD ingår. Remington S1051 Sleek & Curl Slim Keramisk yta Digitalt värmereglage och LCD-display 9 temperaturlägen: C Låsbart läge för förvaring Roterande 1,85 m lång sladd DVD med stylingtips Automatisk avstängning (1h) Vikt 458 g Pris 49 Plus: Den bästa, illustrerade bruksanvisningen. Garantin är enligt bruksanvisningen 3 år. Tydlig display. Minus: Blir långsamt varm (men med Turbo boostknappen uppnås snabbt maxtemperatur). Långrandig instruktions DVD, även om råden är goda. 16 n e t t e 2 / Giganttis priser i maj 2010.

17 Kyösti vann energi Text Anne Kytölä Foto Vesa Vaara Vasa Elektriska lottade ut kwh energi bland alla sina e-faktureringskunder. Lottdragningen genomfördes Då hade sammanlagt kunder gått över till e-faktura. Faktureringsassistent Kirsi Spoof agerade fru Fortuna i dragningen som övervakades av Nettes chefredaktör Hannu Rintala. Priset som lottades ut bland e-faktureringskunderna, kilowattimmar energi, vanns av Kyösti Rajaniemi. Lotten gynnade Kyösti Rajaniemi från Littois i Åbotrakten. När denna Nette utkommer har Kyösti med familj dock flyttat till Uleåborg, så Kyösti var som bäst i färd med att packa flyttlådorna när han fick höra om vinsten. Den fem personer stora familjen Rajaniemi återvänder till Uleåborg, mamma Minnas hemtrakter och Kyöstis studiestad, efter ett femårigt gästspel i landets södra delar. I Uleåborg väntar ett arbete som områdesförsäljningschef på Kyösti, medan Minna åtminstone till en början kommer att stanna hemma med 4-årige Eemeli och de sex månader gamla tvillingarna Aleksi och Annika. Familjens hus i Littois som planerats av Kyöstis arkitektbror i Jakobstad kommer de att sälja. Rajaniemis energivinst motsvarar nästan ett års elräkning i deras nya hem i Uleåborg. Lägenheten i loftgångshuset har en årsförbrukning på cirka kwh. Utöver detta tar elbolaget i Uleåborg ut en egen avgift för elöverföringen. Det återstår att se om vinsten överförs till ny adress ännu en tredje gång, funderar Kyösti. Om de hittar en nätt tomt i Uleåborgstrakten börjar familjen förmodligen bygga ett nytt egnahemshus. Kyösti bytte till Vasa Elektriska hösten 2008, efter att ha fått nog av sitt gamla elbolag. Han upplevde att energin blev dyrare i och med varje räkning. Enligt Kyöstis jämförelser var Vasa Elektriska inte det billigaste alternativet, men han hade fått en positiv uppfattning om bolaget bland annat via foruminlägg han läst på internet. Och jag är nöjd. Priserna har varit det som utlovats, och ibland har de till och med sänkts. Sen kom den här vinsten ännu som en trevlig överraskning. Kyösti bytte till e-faktura i november förra året. Det finns inget bättre än e-fakturor. Även just nu, mitt i flyttningsbestyren kommer räkningarna automatiskt till banken. Och jag behöver inte bry mig om dem, eftersom min bank automatiskt betalar alla räkningar upp till en viss summa. SEPA skyndar på övergången Enligt Vasa Elektriskas faktureringschef Kirsti Achrén är e-fakturans popularitet på klar uppgång. Nettes tävling och priset på kilowattimmar lockade cirka tusen kunder att övergå till e-faktura. Achrén bedömer att de kunder som har direktdebitering går över till e-faktura senast då det gemensamma området för eurobetalningar, SEPA, fortskrider och folks kunskaper om dess effekter ökar. Det komplicerar exempelvis direktdebitering, säger Achrén. De som redan gått över till e-faktura uppskattar enligt Achrén framför allt det praktiska med elektronisk arkivering. Kunden kan enkelt jämföra sina räkningar från olika år, utan att behöva gräva efter dem i lådor och skåp. E-fakturan är dagens melodi. Det är ett tryggt, enkelt och förmånligt sätt att betala räkningar. 1. Hitta ditt kund- och faktureringsnummer på fakturan. 2. Slut avtal om e-fakturor från Vasa Elektriska Ab med din nätbank. 3. Banken vidarebefordrar uppgifterna till Vasa Elektriska. 4. Vasa Elektriska skickar din e-faktura till banken. 5. Fakturan blir synlig i din nätbank. 6. När du godkänt fakturan betalas den automatisk till Vasa Elektriska på förfallodagen. 7. Fakturan arkiveras i nätbanken. n e t t e 2 /

18 I K O R T H E T Nettes papper PEFC-certifierat för främjande av hållbart skogsbruk Nette-tidningen trycks på MultiArt Mattpapper. Träet som används i papperstillverkningen kommer från hållbart vårdade skogar och kontrollerade objekt som uppfyller kraven för PEFC-certifiering (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Målet med PEFC-systemet är att garantera god skogsvård. Detta innebär ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Förutom skogsekologin beaktar certifieringen de personer som lever av skogen och deras försörjning, skogarnas rekreationsbruk och deras kulturella värde. I synnerhet fäster man uppmärksamhet vid att skydda de för skogsnaturens mångfald viktiga livsmiljöerna och vattendragen, att vårda ungskogarna samt att samordna naturnäringarna och skogsbruket. PEFC-certifiering av pappret förutsätter att den använda träråvarans ursprung kan verifieras opartiskt genom hela produktionskedjan. Grycksbo fabrik som framställer MultiArt har även tilldelats miljöcertifikatet ISO och fabriken är ett EMAS-registrerat verksamhetsställe. Fabriken använder inte heller klorgas (ECF) i blekningen av pappret. Vinsten i läsartävlingen till Laihela Jukka Hautamäki från Laihela vann en spaweekend för hela familjen i läsartävlingen. Jag är inte fru Fortunas favorit direkt, det enda jag vunnit tidigare är en t-skjorta som jag fick i Iltasanomats korsordstävling. I sommar åker jag på husvagnssemester med min sambo, och vi passar på att avnjuta vårt veckoslut vid badet i Nådendal på samma resa, berättar den glatt leende vinnaren. Utnämningar Tuomas Peltola från Vasa har utnämnts till elmontör på Oy RAVERA Ab. Mervärdesskatten stiger Ändrade momssatser träder i kraft Den allmänna momssatsen stiger från 22 till 23 procent. I el- och fjärrvärmeräkningarna tillämpas skattesatsen 22 % på den del som infaller före och 23 % därefter. De olika skattesatsernas andel är specificerade på fakturan. Simo Höykinpuro från Lappo har utnämnts till elmontör på Oy RAVERA Ab. 18 n e t t e 2 /

19 K o r s o r d Namn Näradress Postnummer och -ort Telefon Skicka ditt svar före under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa Bland korsordlösarna lottas 2 st necessärer. Vinnare av föregående Nette-korsord: Bibbi Moliis, Korsholm Carl-Gustav Andila, Vasa Rätt lösning på föregående korsord. n e t t e 2 /

20 Resultat från läsartävlingen I förra numrets läsartävling fick vi svar. Det intressantaste i tidningen var enligt läsarna artikeln om Savukoski. Man vill gärna ha fler reportage av den typen från landets olika håll. Vad tyckte du om följande artiklar? Har inte läst % Tillfredsställande % Bra % Utmärkt % Ledaren Fjärrvärme Mätarna är på plats RAVERA utvidgade till Kurikka Nette i Savukoski Byt till e-faktura Nette testar Tillfredsställande Bra Utmärkt Vad tyckte du om layouten? 6 % 72 % 22 % Jag läser nästan allting Jag bläddrar bara Jag läser inte alls Hur aktivt läser du Nette? 62 % 38 % 0 % Hurdana artiklar skulle du vara intresserad av att läsa i följande Nette? Om att spara el, luftvärmepumpar, lågenergilampor, vindkraft och naturgas, klimatförändringen, arbetet på fältet, vad man betalar för elen i andra länder. Rosor Bra layout, fina bilder, bra ämnesval; Tidningen har gett många nya kunskaper, tack till redaktionen. Rosor till verkställande direktörens ledare, vet vad som är på gång; Innehållet är mångsidigt sett till ämnesområde och geografisk täckning; Lättläst; Artikeln om RAVERAs expansion lyfte på ett fint sätt fram personerna i bakgrunden. Ris För många teknikartiklar. Ingenjörsmässigt innehåll; Rätt tunn tidning, simpelt redigerad; Onödigt många stora bilder. Textens andel skulle få vara större; Tidning riktad till män. Även bilder enbart på män; Billigare papper skulle duga; Utkommer sällan. Svararens kön: Man Kvinna 53 % 47 % Svararens ålder: under 20 1 % % % % % över % Ett Spaveckoslut för hela familjen som man kunde vinna i läsartävlingen har överräckts till vinnaren. Nette tackar alla som besvarat förfrågan och tillönskar alla sina läsare en trevlig sommar! volution! E-fakturan är dagens melodi. Det är ett tryggt, enkelt och förmånligt sätt att betala räkningar.

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2011. Färg på tillvaron med pensel eller spruta? Vasabanan elektrifieras Nette besökte en kumminfabrik i riihimäki

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2011. Färg på tillvaron med pensel eller spruta? Vasabanan elektrifieras Nette besökte en kumminfabrik i riihimäki nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2011 Färg på tillvaron med pensel eller spruta? Vasabanan elektrifieras Nette besökte en kumminfabrik i riihimäki INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2009. Bollar i skyn. Nette besökte Onkamo Lövblåsare i test

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2009. Bollar i skyn. Nette besökte Onkamo Lövblåsare i test nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2009 Bollar i skyn Nette besökte Onkamo Lövblåsare i test KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Öppethållningstiderna i kundbetjäningen ändras Kundbetjäningen på Kyrkoesplanaden

Läs mer

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Så här går du över till e-faktura Om du vill få din

Läs mer

nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008

nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Frågor och svar om mätarbytet Vilka fördelar får jag som kund

Läs mer

Aava Kertun Kotitila. På kundbesök: Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test. Nya priser på elöverföring s.

Aava Kertun Kotitila. På kundbesök: Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test. Nya priser på elöverföring s. VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2014 Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test På kundbesök: Aava Kertun Kotitila Nya priser på elöverföring s. 18 nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS

Läs mer

nette Jouni Halkosalo tillverkar snö Rukamaja fick elektronisk hustomte Luftfuktare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2011

nette Jouni Halkosalo tillverkar snö Rukamaja fick elektronisk hustomte Luftfuktare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2011 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2011 Jouni Halkosalo tillverkar snö Rukamaja fick elektronisk hustomte Luftfuktare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid.

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid. nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2012 Rabatten på elenergi upphör och mervärdesskatten stiger. sid.18 Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar 3 4

Läs mer

nette Elassisterade cyklar i test Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till nya höjder

nette Elassisterade cyklar i test Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till nya höjder nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2012 Fortsatt 7 % rabatt på elenergi t.o.m. 31.12.2012 Elassisterade cyklar i test Petäjäskoski är Finlands effektivaste vattenkraftverk Med stolpskor på fötterna till

Läs mer

Lapuan Kankurit. På kundbesök: Nette testar smarta armband. Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela

Lapuan Kankurit. På kundbesök: Nette testar smarta armband. Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2014 På kundbesök: Lapuan Kankurit Energiuppföljning del 3: Energieffektivt boende i Laihela Nette testar smarta armband nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande

Läs mer

nette Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012

nette Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012 nette Vasa VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012 Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi Kundernas

Läs mer

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test INNEHÅLL KUNDTJÄNSTEN informerar kundtjänst öppen kl. 8.00-16.00 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010 Nette testar ljusterapilampor Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst Telefon: 06 324 5750 E-post: asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 nette Åbo VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kontaktuppgifter för koncernen Vasa Elektriska Vasa Elektriska

Läs mer

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test 1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Små men viktiga Små och medelstora företag har stor betydelse

Läs mer

Högtryckstvättar i test

Högtryckstvättar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2015 Ett drömhem utanför planområde Rätt verktyg gör arbetet tryggt På kundbesök: Onnelan puutarha Högtryckstvättar i test nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Följande

Läs mer

nette En dag utan el Prissänkningen på el fortsätter Jämförelse av uppvärmningsalternativ Vinden ger energi Robotdammsugare i test

nette En dag utan el Prissänkningen på el fortsätter Jämförelse av uppvärmningsalternativ Vinden ger energi Robotdammsugare i test nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2013 Prissänkningen på el fortsätter En dag utan el Jämförelse av uppvärmningsalternativ Vinden ger energi Robotdammsugare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN

Läs mer

nette Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2 07 Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING El till din tomt För att vara säker på att få

Läs mer

nette Snöslungor i test Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013

nette Snöslungor i test Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013 Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala Snöslungor i test INNEHÅLL 4 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundernas frågor

Läs mer

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3 07 El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kom ihåg att göra elavtal

Läs mer

Hur är det på Finlands bästa bageri?

Hur är det på Finlands bästa bageri? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2014 På kundbesök: Hur är det på Finlands bästa bageri? Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier Kaffebryggare för en kopp i test nette KONCERNEN VASA

Läs mer

fick nya lokaler Vasa Elektriska Så använder du fjärrvärmeanläggningen På kundbesök hos LumiTar Oy Trådlösa högtalare i test

fick nya lokaler Vasa Elektriska Så använder du fjärrvärmeanläggningen På kundbesök hos LumiTar Oy Trådlösa högtalare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2015 Så använder du fjärrvärmeanläggningen På kundbesök hos LumiTar Oy Trådlösa högtalare i test Vasa Elektriska fick nya lokaler nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1 07 Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återbäringen direkt

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl. 8.00 16.00 06 324

Läs mer

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2010 Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt Vinden ger arbete Nette testar dammsugare Innehåller avtalsvillkor K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2014 Ett träd som lutar över en elledning är alltid en säkerhetrisk 12 Företagsbyn fostrar aktiva medborgare 4 Motion förbättrar arbetshälsan

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer