Efter andra världskrigets slut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter andra världskrigets slut"

Transkript

1 FINLAND Byggbranschens upp- och nergångar har varit drastiska i grannlandet, där SBRs motsvarighet SBIF står inför flera liknande utmaningar som SBR. Efter en enträgen kamp kan man dock stoltsera med att ha lyckats få till en välbehövlig utbildning. Många års kamp krävdes för att få rätt utbildning Av leif eriksson, förbundssekreterare, SBIF Efter andra världskrigets slut har Finland utvecklats på alla fronter enormt. Det har inte varit en jämn utveckling utan den har gått i vågor med ibland stora nedgångar som följts av en brant uppgång. År 1980 anställdes denna artikels författare av Svenska Byggmästareförbundet i Finland som enda anställd talet var en enda brant uppförsbacke som slutade i en katastrof: den välbekanta depressionen på 1990-talet. Byggandet på 1980-talet var otroligt livligt. Följden var given, prisen steg, inflationen var hög, behovet av pengar stort. Och pengar fanns det men de var dyra. Räntan kunde vara ända upp till 20 procent, bostadslåneräntan var cirka procent. Finland byggde då cirka bostäder per år, vilket torde ha varit bra mycket mer än man gjorde i Sverige. Även kontors- och industrifastigheter byggdes i en otrolig mängd. Tyvärr märks det idag att byggandet på 1980-talet inte höll måttet. Det fuskades en hel del, delvis beroende på att det rådde brist på arbetskraft och man tog vad man fick. Någon utländsk arbetskraft fanns inte då tals husen repareras idag eller så rivs de, då de är i så dåligt skick att de inte går att reparera. Mögelproblemet är störst i dessa hus. Kalendern är ryggraden För Svenska Byggmästareförbundet i Finland, SBF, gick det också bra. Medlemsantalet var stabilt eller ökade en aning, ingen klagade på medlemsavgiftens storlek. Verksamheten löpte bra både i förbundet och i medlemsföreningarna. Ryggraden i SBF:s verksamhet, då liksom nu, var Byggnadskalendern. Kurser ordnades, liksom exkursioner. År 1981 startades det intensifierade samarbetet med SBR, det som idag går under namnet Nordiskt byggsymposium. Följande år startades någonting som kallades för harmonisering av utbildningen. Tanken var att alla nordiska länder skulle ha en likadan utbildning för byggbranschen, vilket skulle möjliggöra och underlätta arbetandet i de olika länderna. Det här förslaget fick stöd av Nordiska rådet och därvid blev det. Följande år inträffade någonting som var ganska illavarslande. Byggmästare utbildades på svenska på två tekniska läroanstalter, Ekenäs och Vasa. Men detta år startade ingen utbildning i Vasa därför att det inte fanns elever. SBF gjorde då en broschyr om byggmästarens yrke som skickades till alla svenskspråkiga gymnasier och högstadieskolor ( exemplar). Broschyren utskickades totalt tre gånger, åren 1984, 1987 och 1999 (givetvis uppdaterad). Ingen vet om broschyren hade någon effekt men allt sedan dess har det varje år startat svenskspråkig byggmästare utbildning i Vasa och Ekenäs. Om läsare i Sverige inte vet det, så motsvarar en byggmästare en byggingenjör i Sverige. Kamp för bättre utbildning Även på finskt håll var det dåligt med elever till byggmästareutbildningarna. Detta ledde till en kritisk granskning av utbildningen. Byggmästareorganisationerna, SBIF och RKL (Rakennusmestarien Keskusliitto) fann då att utbildningen inte mera motsvarade dagens krav. De framförde sina åsikter för myndigheterna, bland annat genom flera uppvaktningar hos olika ministrar. Enligt organisationerna borde utbildningen förlängas med ett år, från tre till fyra, för att bristerna skulle kunna åtgärdas. Största bristerna gällde språk och arbetsledning samt ADB efter några år. Kampen om det fjärde året tog 12 år Leif Eriksson är förbundssekreterare i SBIF Finlands motsvarighet till SBR. Efter mer än ett kvarts sekel i tjänst kan han närmast liknas vid SBIFs ständige sekreterare. FÖRFATTAREN men år 1996 började den fyraåriga utbildningen. Kampen var lång men som alltid då man har med politiker att göra ska man vara beredd på överraskningar. Kampen var bara halvvägs, 11 år återstod men mera därom senare. Dyra lån och låga hyror Så småningom övergick 1980-talet till 1990-talet. Förbundet ägde tillsammans med Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors (SBH) och Finlands svenska byggnadsarbetsgivareförening en kontorslokal i centrum av Helsingfors. Ett av Finlands största försäkringsbolag ville totalrenovera huset (7 våningar) och efter många om och men gick förslaget igenom på bolagsstämman. Ovannämnda organisationer skulle ha fått stå för 1/7 av kostnaderna. Sådana pengar fanns inte vilket ledde till att lokalen såldes till ifrågavarande försäkringsbolag. Den erhållna penningsumman var rätt så stor varför den skulle placeras på något sätt. Arbetsgivarna valde att flytta till Vasa och placera sina pengar i fastigheter där. SBF och SBH placerade sina pengar i fyra lägenheter i Malm i norra Helsingfors. 48 husbyggaren nr 4 B 2008

2 Ett litet problem fanns dock, för att kunna köpa dessa fyra lägenheter behövdes det lite mera pengar än det fanns. Men banken ställde villigt upp med de saknade pengarna. Uträkningarna visade att lånet kan betalas tillbaka på två år, dock under förutsättningen att lokalerna var uthyrda till gängse pris. Om vi hade vetat vad som väntade oss hade vi säkert låtit bli att köpa lokalerna men det är efterklokhet det! Massarbetslöshet och bankkrasch Slutresultatet var att lånet som skulle betalas bort på två år tog det elva år att betala bort. Att få hyresgäster skulle gå på två veckor men i verkligheten tog det två år till en hyra som var 1/3 av det som vid köptillfället ansågs vara gängse hyra. Det här skedde år Våren 1991 hade SBF sitt förbundsmöte i Borgå. Festtalet hölls av minister Ole Norrback och han sade att nu håller vi på att återgå till normala tider, var inte oroliga. Men raset fortsatte och botten nåddes år Då hade vi upplevt massarbetslöshet ( ), bankkrasch, fastighetskrasch, byggkrasch och så vidare. Finland var inte det enda land som råkade illa ut, också Sverige hade det svårt. Byggbranschen gick kraftigt ner men trots det så byggdes det årligen cirka bostäder i Finland (om jag kommer rätt ihåg så var motsvarande siffra i Sverige ett par tusen). Alla utbildningsanstalter fick en massa nya elever men endast för en kort tid. SBF stod på konkursens brant, pengarna var slut, att sälja någonting gick inte då det inte fanns någon marknad, hyresgästerna gjorde konkurs, medlemsantalet sjönk, medlemsavgiften höjdes (men kunde sänkas igen efter några år), kostnader sparades bland annat genom lönesänkning och så vidare. Medlemsantalet sjönk med närmare en fjärdedel och de som tappades bort då har inte återvänt. Byggnadskalendern utgavs dock varje år men sidoantalet minskades (vilket läsarna tyckte om!). Förbundet gick in i dataåldern då den första datorn anskaffades år Det var en lönsam investering, den hämtade tillbaka sitt inköpspris på cirka två år, då förbundets bokföring påfördes förbundssekreteraren. Minskade kostnader var inte nog, det behövdes ökade intäkter också. År 1996 började SBF tillsammans med Fortsättning s. 50 P Årliga bostadsmässor är en finländsk tradition sedan 1970-talet. Byggandet inför nästa sommars mässa i Valkeakoski pågår redan för fullt. Ett Jämerä-stenhus i lättbetong uppförs av Aleksi Leinonen (till vänster) och Simo Karppinen. Foto: Finlands bostadsmässa nr 4 B 2008 husbyggaren 49

3 Bastun är central för finländaren, både för hemmabruk, men också för att avhandla affärer i. Sådana här frågor tar vi nog i bastun, löd Leif Erikssons lakoniska konstaterade efter att ha avlyssnat SBR-stämmans diskussioner om hur man vänder vikande medlemsantal. Även de finländska förbunden brottas med rekryteringsproblem. Foto: Finlands bostadsmässa P två medlemsföreningar utge Råd för småhusbyggare i Öst-Nyland och några år senare även i Väst-Nyland. Guiderna på svenska och finska har varit lyckade och de har inbringat en hel del pengar. Allt äldre medlemmar RKL hade över medlemmar år 1990 då det var som störst. Beklagligtvis har minskningen inte upphört, idag har RKL cirka medlemmar, även om takten har blivit betydligt långsammare. Största delen av de personer som försvann var yngre medlemmar, det vill säga man förlorade jobbet och måste minska på sina utgifter. På några år förgubbades organisationerna så att idag är medelåldern på finskt håll cirka 57 år medan de svenskspråkiga är knappa två år yngre. Depressionen förde också med sig att pensionsåldern sjönk, det vill säga då det inte fanns arbete så pensionerades så många som möjligt (först arbetslöshetsersättning 500 dagar, därefter arbetslöshetspension och arbetspension). För att kunna finansiera detta så sänktes förstås arbetspensionen (lagändring). Medelåldern för dem som blir pensionärer har därefter varit 58 år. Våra politiker reagerade alltså och den socialt stödda bostadsproduktionen utökades (nästan alla bostäder som byggdes var statligt finansierade), bankerna stöddes med miljarder och åter miljarder samtidigt som de fusionerades, skuldsaneringslagar stiftades och staten blev tungt skuldsatt. Och så anslöts sig Finland till Europeiska Unionen. EU ställde vissa krav på ekonomin, bland annat att inflationen skulle begränsas till tre procent. Den finska marken knöts till EMU vilket i praktiken betytt det, att devalveringar inte mera var möjliga som en lösning av finansproblem. Likaså gick räntorna ner vilket kanske är det som varit det positivaste för gemene man i vårt land. Övergången till euro i början på 2000-talet var också någonting som i allmänhet tagits positivt emot. Och sist men inte minst så fick vi en kvinnlig president! Finland är ett alldeles för litet land för president Martti Ahtisaari vilket vi sett under åren efter hans mandatperiod (Balkan krisen, Aceh). Dessutom var han ingen partipolitiker varför socialdemokraterna helt enkelt spelade bort honom. Inte är det något fel på socialdemokraten Tarja Halonen heller, hon har börjat stå på sig ju äldre hon blir. Täta namnbyten Som tidigare nämndes började den fyraåriga byggmästare utbildningen på hösten Namnet på utbildningen ändrades till produktionsingenjör. Denna utbildning tog inte fart, kraven ställdes mycket högt på den teoretiska sidan (en ingenjör måste ju kunna matematik!?). Undervisningsväsendet reformerades därefter så att vi fick yrkeshögskolor. I samma veva slopades all teknikerutbildning eftersom Finland ska ha samma system som det övriga Europa. Namnet produktionsingenjör ändrades nu till ingenjör, yh. Byggmästareorganisationerna framförde till ministeriet att ingenjörer, yh med byggteknisk utbildning skulle kallas för byggmästare, yh så att man skulle kunna visa släktskapet med den gamla utbildningen. Detta för- Fortsättning s. 52 P 50 husbyggaren nr 4 B 2008

4 På bostadsmässan i Vasa sommaren 2008 visade finländska hustillverkare upp sina alster. Foto: Finlands bostadsmässa P slag godkändes förvånansvärt nog av ministeriet. Byggmästare, yh utbildningen attraherade inte ungdomar och de som studerade knorrade och sa varför får vi inte vara ingenjörer, yh då alla andra är det. Då yrkeshögskolelärarna var av samma åsikt så bestämde ministeriet att byggmästare, yh examen ändras till ingenjör, yh examen. Byggmästareorganisationer såg, att det om några år kommer en katastrof om det inte börjar utbildas folk till arbetsledare på byggen. Katastrofen kommer år då de så kallade stora årsklasserna ( födda), uppnår pensionsåldern 65 år. Därför började organisationerna en omfattande lobbning för att få byggmästare, yh examen återinförd men med en undervisning som uttryckligen var inriktad på arbetsledning. Utbildningen på 4 år skulle förverkligas så att 3,5 år skulle man gå i skola och ett halvt år skulle man praktisera på ett bygge före man sökte in till skolan. Tjänstemän tuktades upp År 2007 på hösten startade den nya byggmästare, yh utbildningen i fyra yrkeshögskolor varav en svensk och denna höst utökas skolorna till åtta. Utbildningsprogrammet är en kompromiss såtillvida att någon förhandspraktik inte förekommer, för att det skulle vara möjligt så fordras det en lagändring. Utbildningen blev genast populär och antalet sökande är mångdubbelt jämfört med antalet studieplatser. Byggmästarna anser att detta var en seger för dem och att detta räddar branschen från katastrof. Någon lätt seger var det inte, kampen pågick fyra år, och det behövdes ministerbyte, motsträviga tjänstemän som tuktades upp, arbetsgivare som ändrade åsikt, och en ofantlig mängd personliga kontakter. Låt oss hoppas att utbildningens popularitet sitter i också nu då byggbranschen igen börjar gå ner. Firade femtio 1990-talet övergick så småningom i 2000-talet. Både SBF och RKL bytte namn med hänvisning till den nya utbildningen som är likvärdig med all annan ingenjörs utbildning. Ordet ingenjör togs alltså med i namnet. SBF blev SBIF, Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland, och RKL blev RKL namnet i sin helhet är Rakennusmestarit ja -insinöörit RKL AMK (förkortningen alltså RKL). Även denna process förorsakade bråk. I Finland ska alla föreningar vara registrerade i Föreningsregistret (som upprättshålls av justitieministeriet). Namnet registreras således och det kollas att det inte finns en annan organisation med samma eller nästan samma namn. Men det finns ju andra ingenjörsorganisationer i Finland förstås och de hotade med rättegång och så vidare. Till slut nåddes i alla fall en kompromiss som alla kunde godkänna. SBIF fyllde femtio år 2002 och det firades bland annat genom att utge en festskrift och utdela några stipendier samt en jubileumsfest som var oerhört lyckad. Byggmästareföreningsverksamhet har det dock funnits i Finland allt sedan början av 1900-talet. Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors firade 100-års jubileum år 2007 på ett storstilat sätt. Lyckade mässor som drar folk Tidigare nämnde jag att utgivandet av Byggnadskalendern var en hörnsten i SBIF:s verksamhet. Boken utges fortsättningsvis årligen och ska väl också utkomma i framtiden. Nordiskt byggsymposium har utvecklats till en annan hörnsten. Det började som ett svensk-finskt samarbete år Danmark kom med år 1998 och Norge år Länge hörde det till kutymen att då symposiet ordnades i Finland så ordnades det vid en tidpunkt så att vi kunde besöka Bostadsmässan. 52 husbyggaren nr 4 B 2008

5 Bostadsmässor har det ordnats i Finland sedan 1970-talet och år 1982 var det första gången vi besökte den i Forssa. Bostadsmässan är ett finländskt fenomen. Mässan är öppen fyra veckor i juli augusti och besöks av minst människor (rekordet är ). På mässan presenteras hus (villor) och våningslägenheter, i regel ett 40-tal. Hustillverkarna visar upp det bästa de kan och går vanligtvis till överdrifter. Husen och lägenheterna är inredda av någon tidning eller någon inredningskonstnär. I starten var det meningen att man främst skulle presentera nyheter men det är länge sedan dess. Ibland har mässan något tema, till exempel tillgänglighet för rörelsehindrade. Årets tema i Vasa var ekologi och miljövänlig energiförsörjning. Vi ska glömma det där med ekologi men energiförsörjningen av områdets alla hus hade ordnats genom att man tog till vara metangasen från en närbelägen nedlagd soptipp och genom att lägga ner ett dubbelrör på havsbotten och utvinna värme på så sätt. SBIF:s vårmötes deltagare besökte mässan i slutet av maj då husen ännu byggdes. Eftersom bostadsmässorna varit en stor framgång beslöt man att årligen ordna en mässa till, en fritidsbostadsmässa. Sedan år 2000 har vi haft en sådan också i juni månad. Också de här mässorna har dragit mycket folk, mellan Alltid har mässorna inte lyckats lika bra och i synnerhet veckopressen har gottat sig i det. Problemet med mässorna är att området där husen byggs oftast är beläget långt från kommuncentrum och det saknas all service. Själva mässan är bara en del av ett planerat större område. Fullt utbyggda är områdena först om några (många) år och då kanske det finns underlag för servicen (butik, barnträdgård, skola). Det här har lett till att husen och lägenheterna står tomma, till och med i flera år. Mässlägenheterna är i princip alla aktielägenheter, det vill säga man köper aktier i husbolaget och får rätt att disponera lägenheten (ungefär som hyresrätt i Sverige). Entreprenören äger alltså i början alla aktier och då dessa inte går att sälja så blir räddningen att hyra ut lägenheten. Samarbetet med SBR har pågått länge, allt sedan början av 1950-talet. Förhoppningsvis fortsätter det även i framtiden. SBIF:s samarbete med det finskspråkiga RKL började år 1976 i den form det har nu. Men redan år 1913 anslöt sig Svenska Byggmästareföreningen i Finland (sedermera Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors) till RKL (grundat år 1905 under namnet Suomen Rakennusmestariliitto) men år 1921 uteslöts föreningen efter en tvist om en medlems uppsägning. Det var först år 1976 man fann en gemensam formel för samarbetet. Samvaron med RKL har inte alltid varit problemfri efter det heller. Ljus framtid Just nu upplever byggbranschen en högkonjunktur med brist på arbetskraft. Bristen täcks med import av arbetskraft från Estland, Ryssland och Polen. Det sägs att konjunkturerna nu har vänt. Men pensionsbomben väntar runt hörnet. Därför har vi fått nya pensionslagar så nu har tidpunkten då man går i pension närmat sig 59 år. Allmän pensionsålder i Finland är numera 63 till 68 år. Om man väljer att pensionera sig efter 65 så får man högre pension. Det är alltså en hel mängd personer som förtidspensionerar sig. Byggbranschens framtid är inte alls dyster om man till exempel ser den ur en studerandes synvinkel, arbete fås garanterat. Det som förvånar gemene man just nu är varuprisernas snabba ökning. Vi har inte haft en inflation på fyra procent på år och dag! Och räntorna följer efter! Vilken är då framtiden för SBIF och RKL? Medlemsantalet är väl i en nyckelposition. SBIF:s medlemsantal ökade år 2007 med nio personer. Det här betyder att den svagt nedåtgående trenden bröts. Rekryteringsbasen utökades väsentligt då den nya byggmästare, yh utbildningen infördes. Nu finns det 70 nybörjarplatser på byggsidan i yrkeshögskolan Novia. Novia är en sammanslagning av de svenskspråkiga yrkeshögskolorna i Vasa och Ekenäs. Utbildningen sker dock fortfarande både i Vasa och Ekenäs. Det har aldrig funnits så många nybörjarplatser! Problemet är alltså att få dessa personer att ansluta sig då de blivit utexaminerade. RKL:s medlemsantal minskar nu årligen med knappa 200 personer. Även deras rekryteringsbas utökades så den nu är mellan 600 och 700. Problemet är alltså det samma, hur få unga nyutexaminerade att ansluta sig! Det finns en skillnad mellan SBIF och RKL, SBIF har inga pengar medan RKL har överlopps sådana. RKL har därför efter gjorda undersökningar anställt en person på heltid för att värva medlemmar. SBIF får förlita sig på sina föreningar. Ofta sägs det att medlemsavgiften är för hög men den har varit oförändrad sedan år Om det funnes pengar kunde man göra en hel massa saker. Men utan dragare går det inte. Och jag tror att det är den springande punkten i framtiden, finns det intresserade personer som håller i gång verksamheten i föreningarna så klarar det sig nog. Har föreningarna verksamhet så har förbundet det också. Problemet är större för RKL. Det finns en uppsjö byggmästare som tidigare hört till RKL och dessutom finns det en hel del ingenjörer i föreningarna som inte vill höra till RKL. Det som RKL planerar (stadgeändringar) för att råda bot på dessa problem är också ett hot mot våra svenska föreningar. Inkommande september hålls ett seminarium i Tallinn där dessa frågor ska genomgås. Hågad sekreterare sökes SBIF funderar som bäst över vad man ska göra nästa år. Det av den anledningen att denna artikels skribent uppnår pensionsåldern nästa vår/sommar. Frågan får sin lösning under höstens lopp. Alternativen är inte så många, i de diskussioner som förts har det väl utkristalliserat sig att SBIF ska fortsätta sin verksamhet som självständigt förbund med sex medlemsföreningar. För det ändamålet behövs det en ny förbundssekreterare. Hur hans arbete uppläggs är väl det som nu vållar huvudbry inom förbundet. SBIF är nu 56 år gammalt och under den tiden har det haft fem förbundssekreterare. Ingen av förbundssekreterarna har haft byggteknisk utbildning. Av dessa 56 år faller 49 på två personer, Nils Hedengren och skribenten Leif Eriksson 1980-? Sist och slutligen är det ganska klart att det vållar huvudbry då den enda anställda varit så här länge i tjänst. Finns det någon person som vill ta emot ett sådant här jobb, ibland mycket otacksamt, med många möten, men också med mycket frihet att ordna jobbet på sätt som passar en själv. Jag tror att det finns! D nr 4 B 2008 husbyggaren 53

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Meddelande Nr. 6/11 6 juni 2011

Meddelande Nr. 6/11 6 juni 2011 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 126 127 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014

MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014 Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om yrkesutbildade er inom hälso- och sjukvården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Informationen är beställd från Statistikcentralen

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 13 november 2002 Nr 96 98 INNEHÅLL Nr Sidan 96 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Ett äventyr-rörrenovering på Fjälldalsgatan 3 i Helsingfors

Ett äventyr-rörrenovering på Fjälldalsgatan 3 i Helsingfors Ett äventyr-rörrenovering på Fjälldalsgatan 3 i Helsingfors Bostadsbolaget Fjälldalsgatan 3 i Tölö i Helsingfors stod inför en omfattande rörrenovering år 2005. Vid bolagsstämman som behandlade frågan

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Utbildning 2008 Vuxenutbildningsundersökningen 2006 Deltagande i vuxenutbildning Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning År 2006 deltog varannan 18 64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning,

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Jakobstads Tidning

Jakobstads Tidning JG 3 Mediehistoria 22.10.2009 Kati Leuschel och Johanna Modig Jakobstads Tidning 1898 2008 Jakobstads Tidning (JT) grundades i december 1898 av fil.mag Isak Eriksson Smeds. Under åren 1898 2008 utgavs

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018.

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

MEDDELANDET Nr. 6/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDET Nr. 6/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS! Notera förbundets nya kontaktuppgifter. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, 00240 Helsingfors Tel. 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.fi www.byggarna.fi

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Island har den högsta pensioneringsåldern i Norden

Island har den högsta pensioneringsåldern i Norden NFT 2/2008 Island har den högsta pensioneringsåldern i Norden av Jari Kannisto För uppfölning av medelpensioneringsåldern har det tagits fram ett nytt mått som gör det möligt att göra ämförelser mellan

Läs mer

Meddelande Nr. 10/09 27 november 2009

Meddelande Nr. 10/09 27 november 2009 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. (09) 345 4851, 045-633 2346 E-post: sbf@nettilinja.fi Telefax: (09) 345 49 51 byggarna.net Meddelande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2006 Nr 95 101 INNEHÅLL Nr Sidan 95 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

MEDDELANDET Nr. 7/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDDELANDET Nr. 7/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Drätselporten 3 B, 00240 Helsingfors Tel. 045-633 2346 E-post: sbif@byggarna.fi www.byggarna.fi MEDDELANDET Nr. 7/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 289/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet. - småföretagens syn på den halverade arbetsgivaravgiften för unga. Stockholm

Ungdomsarbetslöshet. - småföretagens syn på den halverade arbetsgivaravgiften för unga. Stockholm Ungdomsarbetslöshet - småföretagens syn på den halverade arbetsgivaravgiften för unga Presentationsupplägg Inledning Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat Inledning Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

På en rullande sten växer ingen mossa

På en rullande sten växer ingen mossa På en rullande sten växer ingen mossa Jag värdesätter PCF som pensionstagarnas egen intresseorganisation och för att den försvarar pensionstagare Det bästa med PCF är att där finns många aktiviteter och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1153 1163 INNEHÅLL Nr Sidan 1153 om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet

Läs mer

Meddelande Nr. 9/11 oktober 2011

Meddelande Nr. 9/11 oktober 2011 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare.

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare. Marknadsbrev nr 8 MARKNADSÖVERSIKT Efterfrågan håller i sig och uppgången har varit stabil sedan förra marknadsbrevet kom ut våren 1998. Under 1998 förmedlade Skånegårdar fastigheter för ett sammanlagt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Material från två olika studier: 1) GERDA-enkäten (2005) 2) Fokusgruppintervjustudie (2007-2008) Vad är ålderism? 1 Iversen, Larsen & Solem (

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

Är det möjligt att kombinera ökad effektivitet och akademisk frihet? Det anser Åbo

Är det möjligt att kombinera ökad effektivitet och akademisk frihet? Det anser Åbo Kårpolitikern sitter inte i glaskupa Är det möjligt att kombinera ökad effektivitet och akademisk frihet? Det anser Åbo Akademis Studentkårs nya styrelseordförande Anniina Pirttimaa, men bara i en diskussion

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil Till Projektet Bluetoothstyrd bil Av Erik Olsson Fornling Handledare: Fredrik Johansson n söndagen den 18 mars 2012 Sidan 1 (7) Sammanfattning Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all

Läs mer

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Det undantagstillstånd som Finland, Sverige och Danmark har i EU för införselkvoter på alkohol upphör den 1.1.2004. I och med det kan den enskilda medborgaren

Läs mer