VAMK energisk kompetens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAMK energisk kompetens"

Transkript

1

2 VAMK energisk kompetens Vasa yrkeshögskola VAMK är en högskola i aktiebolagsform. VAMKs styrka utgörs av specialkunnande inom energiteknologi och internationell affärsverksamhet. Skolan samarbetar aktivt med regionens energiteknologiska koncentration som är ledande i Norden. Innehåll VAMK energisk kompetens 2 Tyngdpunktsområden 3 Kompetensområden 4 Nyaste teknologi kombinerad med gedigen erfarenhet 4 Mångkunnighet på flera språk 6 Välbefinnande i vardagen 7 Tillämpad forskning, utveckling och innovation 7 Nya sätt att studera 8 Insikter via praktisk verksamhet 9 Samarbete för regionens bästa 11 Nordens mest energiska region 12 VAMK i ett nötskal 14 Utbildningarnas inriktning på arbetslivets krav och den vitala Vasaregionen skapar ypperliga möjligheter för våra studerande att få arbetspraktik och jobb. Sysselsättningsutsikterna är goda inom VAMKs samtliga utbildningsområden; beträffande sysselsättningsläge utmärker sig regionen år ut och år in som en av de främsta i Finland. Från VAMKs 17 utbildningsprogram utexamineras ingenjörer, tradenomer, restonomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer på finska, svenska och engelska. Studierna genomförs i form av dagstudier och ger en god beredskap för arbetslivets hårda krav. Som vuxenstudier kan VAMK erbjuda flera yh- och högre yh-examen, specialiseringsstudier och studier inom öppen yrkeshögskola. VAMK producerar och erbjuder även forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster åt regionens arbetsliv. Våra undervisnings- och forskningslokaler ligger i stadens centrum och i Brändö, på promenadavstånd från varandra. Målsättningen är att verksamheten i sin helhet ska koncentreras till Brändö. I detta växande Havscampus för upp till studerande verkar VAMK i nära samarbete med sina högskolegrannar Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia. 2

3 Våra tyngdpunktsområden Vårt mål är att positionera oss som västra Finlands mest energiska, attraktiva och internationella inlärnings- och forskningssamfund. Verksamheten är inriktad på energiteknologi, internationalism och nätverksbildning och syftet är att nå en mätbar högklassig verksamhet. Ett bra val för ingenjörer Nordens viktigaste energiteknologiska kompetens och exportdrivande företag jämte underleverantörer är koncentrerade till Vasaregionen. Detta dynamiska kompetenscentrum skapar välfärd i hela regionen och erbjuder unika möjligheter till samarbete mellan utbildning och arbetsliv. I teknikutbildningen betonas behovsorienterad maskin- och produktionsteknik, elteknik, ICT inom energiindustri, energieffektivt byggande och miljöbeaktande teknologi. Vår flerspråkiga utbildning i företagsekonomi kompletterar de internationella kompetensbehov som finns i regionen. utländska gästföreläsare och regelbundna internationella evenemang. Satsningen på internationella relationer riktar sig i första hand till Balkanområdet, Kina och Afrika. Målet är att beviljas ECTS-stämpeln. Stämpeln är ett intyg på att högskolan är en öppen och pålitlig samarbetspartner i det europeiska och internationella samarbetet. Starka partnerskap Vi satsar aktivt på utbyte av lokalt och regionalt kunnande och samarbete. VAMK ingår som en aktiv aktör i ett internationellt ansett, innovativt center för högre utbildning och forskning. Detta högskolesamfund har idag ett starkt samhälleligt och kulturellt inflytande. VAMK = ENERGI, som uppstår av personalens och studerandenas kunnande och entusiasm. Internationell profil Internationalism samt flerspråkighet och kulturell mångfald är centrala inslag i vår dagliga verksamhet: inom alla utbildningsområden framhävs betydelsen av attityder och färdigheter som ett pluralistiskt och mångkulturellt samhälle förutsätter. Regionens internationella arbetslivsstruktur beaktas i undervisningen och studerandena och personalen uppmuntras till rörlighet. Tack vare VAMKs tre engelskspråkiga utbildningsprogram och ett stort antal utländska studerande är studieatmosfären genuint internationell. Internationalisering på hemmaplan främjas på ett effektivt sätt av Tillsamman med vår strategiska partner Vasa universitet har vi under lång tid bedrivit ett mångsidigt samarbete till exempel i undervisningslokalerna för teknik och i anslutning till bibliotekstjänster. Färska exempel är samarbetet inom vuxenutbildning och fortbildning samt inom arbetslivstjänster. En kontinuerlig dialog förs med andra regionala yrkeshögskolor angående genomförandet av en ömsesidig arbetsfördelning och om insatser för att uppfylla det regionala arbetslivets behov. Kvalitativt mätbar Målsättningen är att möjliggöra en öppen, konstruktiv och interaktiv kvalitetskultur och en kontinuerlig förbättring av verksamheten i samarbete med personalen, studerandena och olika intressegrupper. Överenskomna handlingsmodeller och -anvisningar är lätt tillgängliga för hela personalen via vårt verksamhetssystem som jämte processbeskrivningar är integrerat i intranet. Verksamhetens kvalitet mäts regelbundet under interna auditeringar, genom besiktningar av ledningen och genom självutvärderingar och resultaten konkretiseras i enheternas strategier och i hela yrkeshögskolans gemensamma kvalitetsprogram. Vårt kvalitetssystem godkändes i en nationell utvärdering år Nu siktar vi på ett VAMK som uppfyller även internationella kvalitetskriterier; en auditering genomförs år

4 Vårt kompetensområde Nyaste teknologi kombinerat med gedigen erfarenhet Experter inom teknik har utbildats i Vasa sedan år Idag inriktar vi oss på kunnande i internationell projektverksamhet samt på planering, tillverkning och upprätthållande av smarta maskiner, apparater och system som uppfyller de krav en energieffektiv produktion, distribution och drift baserad på hållbar utveckling ställer. Ingenjörsutbildningen vid VAMK ger internationella färdigheter och ett yrkeskunnande som garanterar välfärd via framstegsvänlig teknik och med beaktande av en hållbar utveckling. Utbildningen ger mångsidiga färdigheter i planering, marknadsföring, försäljning, ledarskap och utveckling. Våra utexaminerade ingenjörer efterfrågas inom industrin och offentliga sektorn, men ett vanligt val är även företagarbanan. Inriktning på energi Tack vare ett aktivt samarbete med arbetslivet håller vi oss uppdaterade om de nyaste trenderna och behoven inom den tekniska branschen. Lärarledda projektstudier och praktiska övningar kompletterar den traditionella närundervisningen på ett motivationshöjande sätt. Arbetspraktiken som ingår i studierna är ett utmärkt sätt att redan under studietiden förbereda sig för allt mer krävande uppgifter. Vårt samarbete med företag öppnar möjligheter till praktikplatser och kan också ge intressanta teman för lärdomsprov. Ofta fortsätter samarbetet mellan studeranden och företaget i form av ett anställningsförhållande efter att studierna har slutförts. Arbetslivets partner Tack vare ett aktivt samarbete med arbetslivet håller vi oss uppdaterade om de nyaste trenderna och behoven inom den tekniska branschen. Lärarledda projektstudier och praktiska övningar kompletterar den traditionella närundervisningen på ett motivationshöjande sätt. Arbetspraktiken som ingår i studierna är ett utmärkt sätt att redan under studietiden förbereda sig för allt mer krävande uppgifter. Vårt samarbete med företag öppnar möjligheter till praktikplatser och kan också ge intressanta teman för lärdomsprov. Ofta fortsätter samarbetet mellan studeranden och företaget i form av ett anställningsförhållande efter att studierna har slutförts. Praktisk internationalism Studierna får ett internationellt perspektiv förutom genom studentutbyte med andra länder även genom den valbara engelskspråkiga studiehelheten i energikunnande. Ingenjörsstuderandena har en ypperlig möjlighet att få projektpraktik utomlands vid de regionala storföretagens filialer. Högteknologi på havscampuset Våra lokaler för undervisning och forskning inom teknik ligger i Brändö på havscampuset. Havscampuset är centret för högskolor i Vasa. I undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia har studerandena möjlighet att fördjupa sig i branschens nyaste tillämpningar och delta i projekt som genomförs i samarbete med företag. Technobothnia är ett gemensamt forskningscenter för VAMK, Yrkeshögskolan Novia och Vasa universitet. Centret uppfyller alla de krav en modern forskningsmiljö ställer. Laboratoriehelheterna är planerade både för undervisning och för det regionala arbetslivets behov och de befäster regionens position som ett viktigt centrum för tekniskt kunnande. 4

5 Maskin- och produktionsteknik inom energibranschen, elenergi, energitekniskt byggande, ICT inom energiindustri samt energieffektiv miljöutveckling. 5

6 Vårt kompetensområde Mångkunnighet på flera språk Vasa är en av Finlands mest internationella städer. Karaktäristiskt för stadens näringsliv är en stark exportinriktning och fasta tvåspråkiga traditioner inom servicebranschen och handeln. Arbetslivets efterfrågan två- och flerspråkiga yrkesproffs är en självklarhet. Kunnande inom företagsekonomi, dataadministration och turism. VAMKs enhet för företagsekonomi och turism uppfyller de krav på specialkunnande som regionen ställer genom att erbjuda utbildning i företagsekonomi, informationsbehandling samt turism på svenska, finska och engelska. Ett särdrag i utbildningen är studier i form av språkbad, vilket innebär att studieperioder inom motsvarande utbildningsprogram kan väljas på önskat språk. Internationell orientering ett mervärde i examen Internationell orientering ingår som ett starkt inslag i utbildningen vid VAMK. Språkstudier är integrerade i yrkesstudierna och studerandenas arbetspraktik och utbytesstudier utomlands är en fast del av verksamheten. Antalet utländska studerande och gästföreläsare är stort och studiemiljön präglas på ett naturligt sätt av kulturell mångfald. Dubbla eller gemensamma examina tillsammans med vissa av våra utländska partnerhögskolor ger möjlighet att avlägga flera examina. En stig till arbetslivet Utbildningen utvecklas med beaktande av de regionala förutsättningarna. Viktigt i undervisningen är att kombinera affärskompetens med ett företagarmässigt verksamhetssätt. Nära samarbete bedrivs med det regionala näringslivet i form av olika uppdrag och projekt. Studerandena har därigenom en ypperlig chans att knyta kontakter med arbetslivet som kan främja den framtida yrkeskarriären. 6

7 Vårt kompetensområde Välbefinnande i vardagen Enheten för hälsovård och det sociala området erbjuder breda och praktiskt inriktade examina med ett innehåll som beaktar vår tvåspråkiga och mångkulturella verksamhetsmiljö. Regionens tvåspråkiga och mångkulturella arbetsmiljö innebär att studerandena har utmärkta möjligheter att utveckla sina praktiska språkfärdigheter och tillägna sig ett pluralistiskt handlingssätt under arbetspraktiken. Ett fast internationellt samarbete har etablerats med bland annat Afrika, Thailand och Kina. Samarbetet har visat att finländska examina uppskattas och att man litar på den yrkesfärdighet de erbjuder. Vi har inriktat oss på mångsidiga undervisningsmetoder som baserar sig på problemorientering och tillämpning av vetenskapliga fakta inom branschen. Social- och hälsovårdsområdets värden, teorier och metoder tillämpas i studerandenas arbetspraktik. Utvecklingen av utbildningen och den tillämpade forskningen i social- och hälsovård genomförs inom ramen för Medibothnia-projektet tillsammans med Yrkeshögskolan Novia. Utvecklingsarbetet sker i växelverkan med arbetslivet och studerandena. Sjukskötare, hälsovårdare och socionomer med förmåga till samarbete Vårt kompetensområde Tillämpad forskning, utveckling och innovation VAMK erbjuder utbildningar samt forsknings-, utvecklings- och innovationstjänster som utgår från arbetslivets behov. En central del av verksamheten är tillhandahållandet av fortbildningar som planeras enligt kundernas behov. Som lärare fungerar i första hand yrkeshögskolans personal. I de tekniska företagstjänsterna utnyttjas undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnias moderna utrustning och laboratorieingenjörernas yrkeskompetens. Vårt kunnande baseras på en branschövergripande och gedigen sakkunnighet samt på en ingående kännedom om det lokala näringslivet. Studerandena har möjlighet att delta i genomförandet av uppdrag inom arbetslivet, bland annat genom lärdomsprov och medverkan i projekt. I verksamheten drar vi också fördel av ett nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Tillsammans med Levóninstitutet vid Vasa universitet samarbetar vi aktivt i utformandet av vuxenutbildning och fortbildning, serviceforskning samt i organisationsinitierade och regionala utvecklingsprojekt. Tyngdpunkterna i serviceutbudet ligger på kompetensområdena för affärsverksamhet, energi och välfärd. Samarbetet omfattar även öppen högskoleundervisning. 7

8 Nya sätt att studera Det föränderliga och allt mer internationaliserade arbetslivet ställer nya krav på den yrkesinriktade högskoleutbildningen, på kraven på yrkesskicklighet och yrkesbilderna. VAMK erbjuder ett uppdaterat kunnande som motsvarar arbetslivets ökade krav. Förutom yrkeskompetens efterfrågas i allt högre grad bland annat språkfärdigheter, förmåga till samarbete och teamarbete, internationella färdigheter och kunskaper i företagsamhet samt projektkunnande, bland annat med utgångspunkt från produktutveckling samt innovations- och utvecklingsverksamhet. VAMK erbjuder även temaundervisning. Undervisningen förmedlar arbetslivsorienterade kompetenshelheter i allmänbildande och yrkesinriktade ämnen. Genom temaundervisningen tillägnar sig studeranden till branschen hörande kunskaper, färdigheter och etik och lär sig att tillämpa dem i arbetsuppgifterna. Temaundervisningen genomsyrar hela studiestigen och ger via breda, arbetslivsorienterade kunskapshelheter det kunnande och de kvalifikationer som behövs i branschen. Vasaregionen har stor nytta av yrkesskickliga människor som kan kombinera och tillämpa olika läroämnen i arbete inom internationell företagsverksamhet, samhälleliga tjänster eller detaljhandeln. För planeringen, genomförandet och utvärderingen av kunskapshelheterna svarar skolans lärarteam. Tack vare teamets samlade kunnande och interna informationsutbyte kan överlappningar förhindras och studerandens arbetsbörda utjämnas. Genomförandet baserar sig på de senaste undervisningsmetoderna, såsom projektarbete, informationsoch kommunikationsteknologi samt problemlösning individuellt och i grupper. Även de föränderliga behov som är förknippade med fortbildningen och omskolningen för vuxna beaktas. VAMKs vuxenutbildning är planerad på ett sätt som möjliggör studier vid sidan av arbetet eller på en annan ort. Detta främjas speciellt genom personliga studieplaner och studiehandledning, utredning av tidigare anskaffat kunnande samt informationstekniskt stödd undervisning, såsom virtuella studier. 8

9 Insikter via praktisk verksamhet Vid VAMK stöds och stimuleras undervisningsmetoderna och inlärningen av nya kunskaper av de möjligheter som erbjuds av vår praktiskt inriktade inlärningsmiljö. VAMKs branschövergripande inlärningsmiljö baserar sig på tillämpningen av grupparbete, problemcentrerad inlärning och ett aktivt samarbete med regionens arbetsgivare. På Företagskliniken har studerandena möjlighet att under ledning av lärare ta fram skräddarsydda forsknings- och utvecklingstjänster åt regionens arbetsliv. Förutom att samla praktisk erfarenhet och studiepoäng, har studerandena även möjlighet att knyta värdefulla företagskontakter, inhämta nya kunskaper och få nya utvecklingsperspektiv. Uppdaterat kunnande för arbetslivets växande krav. Inom Business Factory får studerandena utveckla sin affärskompetens och ta sina första steg inom företagsamhet. Stöd ges av handledande lärare och ibland även av en erfaren företagare. Technobothnia är ett forsknings- och undervisningslaboratorium där teknikstuderande har möjlighet att sätta sig in i branschens nyaste tillämpningar och tillsammans med företag medverka i samarbetsbaserade projekt i en kontrollerad miljö som motsvarar en modern industri. På Technobothnia pågår även ett projekt för fotbollsrobotik som går ut på att lösa problem i anslutning till sammanslagning och tillämpning av olika tekniker, exempelvis elektronik och telekommunikation. Vetenskapsbiblioteket och lärocentret Tritonia erbjuder med sina omfattande och branschövergripande samlingar samt informationstjänster ett ypperligt stöd för framgångsrika studier, undervisning och utforskning. Virtuella studier genomförs aktivt och ger studerandena större valfrihet och flexibilitet. Nätinlärningen baserar sig på en fungerande växelverkan mellan lärare och studerande samt på grupparbete. Öppna yrkeshögskolan erbjuder studieperioder i nästan alla VAMKs utbildningsprogram. Vi bedriver ett nära samarbete med öppna universitetet i Vasa, bland annat i undervisningen av ovanliga språk. Arbetspraktik ingår i YH-examen och är ett utmärkt sätt att redan under studietiden skaffa färdigheter för krävande uppgifter. Praktiken är värdefull för samtliga parter: studeranden lär sig branschrelaterade arbetsuppgifter, VAMK får aktuell information om arbetslivets behov och arbetsgivarna får i studerandena en entusiastisk arbetskraft som är ivrig att tillägna sig ny branschkunskap. Teknikstuderande har även möjlighet att få internationell praktik genom arbete i projekt vid de regionala storföretagens verksamhetsställen utomlands. 9

10 10 VAMKs tjänster baserar sig på kunnande, internationell inriktning, innovationer och samarbete med arbetsliv och högskolor.

11 Samarbete för regionens bästa VAMK skapar och upprätthåller ett aktivt partnerskap med regionens arbetsliv och utbildare via konkreta projekt, avtal och uppdrag. Vi håller en nära kontakt med arbetslivet bland annat i forsknings- och produktutvecklingsprojekt, i utvecklingen av utbildningsprogram och i kartläggningen av praktikplatser och teman för lärdomsprov. Samarbetet gynnar utvecklingen i arbetslivet såväl som i yrkeshögskolan och underlättar studerandenas sysselsättningsmöjligheter. Teknikcampuset är ett bra exempel på samarbetet inom teknisk undervisnings- och forskningsverksamhet i Vasa. Inom ramen för detta samarbete utvecklar VAMK, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia ett gemensamt handlingskoncept. Den centrala målsättningen är att koncentrera kunnande inom energibranschen till en gemensam spetsenhet som stöder undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia. Med sina 2700 teknikstuderande är campuset Finlands femte största. Vasa universitet är vår strategiska partner. Tillsammans bedriver vi ett aktivt samarbete i frågor som gäller lokaler och säkerhet, informationssystemtjänster, rekrytering av inhemska och utländska studerande samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Verksamheten nära varandra på campusområdet i Brändö stöder även främjandet av de gemensamma Teknikcampus- och Havscampuskoncepten. Hanken är en viktig partner i utbildningen i företagsekonomi. Tradenomer som utexamineras från VAMK kan söka direkt till Hankens magisterprogram. Dessutom sker ett regelbundet föreläsarutbyte. Vasa högskolekonsortium är ett samarbetsforum för sju högskolor i Vasa. Högskolesamfundet i Vasa är ett internationellt ansett, innovativt centrum för högskoleutbildning och forskning inom teknik, handel, media och välfärdstjänster. Samfundet har fått en stark roll som samhällelig och kulturell påverkare. Bland konkreta samarbetsformer kan nämnas studerandenas framtagning av affärsidéer samt stödjande av uppfinningar och affärsidéer via innovationsombudsmannaverksamhet. Inom ramen för projektet Medibothnia samarbetar VAMK och Yrkeshögskolan Novia i utvecklingen av utbildningen i hälsovård och det sociala området och tillämpad forskning. I framtiden kommer samarbetet att erbjuda studerandena förutom moderna och specialutrustade undervisningslokaler även möjligheter till gemensam undervisning och lärarutbyte mellan de finsk- och svenskspråkiga utbildningarna, vilket för studeranden är en klar konkurrensfördel med tanke på sysselsättningsmöjligheterna i den tvåspråkiga Vasaregionen. Starkt involverade i projektet är också Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt. VEI, dvs. Vasa energiinstitut, är en samarbetsorganisation för VAMK, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia. Energiinstitutet förenar ekonomiskt och tekniskt kunnande på ett unikt sätt. VEIs uppgift är att på lokal, nationell och internationell nivå erbjuda forskning, konsultering och kompletteringsutbildning åt aktörer inom energibranschen. Tritonia är VAMKs, Vasa universitets, Åbo Akademis, Svenska Handelshögskolans och Yrkeshögskolan Novias gemensamma bibliotek och stödenhet för undervisningen. Biblioteket betjänar studerande, lärare och forskare. Tritonia fungerar även som ett för alla öppet offentligt bibliotek. Studerandena vid VAMK har goda påverkningsmöjligheter; deras åsikter om utvecklingen av utbildningen kommer till uttryck genom egen representation i flera arbetsgrupper samt i ledningsgruppen och styrelsen. Studentkåren VAMOK fungerar som intressebevakare för nära 2000 studerande. JOO, dvs. avtalet om flexibel studierätt mellan högskolorna i Vasa, erbjuder en möjlighet för studerandena att i sin examen inkludera studier som avlagts vid andra högskolor i Vasa. Avtalet innebär att hemhögskolans studieutbud breddas samtidigt som möjligheterna att avlägga examen förbättras. Studerande med yrkesexamen är viktiga för VAMK. Samarbete bedrivs speciellt med Vasa yrkesinstitut VYI och Yrkesakademin Österbotten YA. Syftet är att kunna erbjuda en klar praxis för tillgodoräknande av tidigare studier. Tillsammans med VYI främjas en flexibel studieväg bland annat i studier som förbereder för yh-studier i matematik och språk. 11

12 Nordens mest energiska region Nordens största kompetenskoncentration för energibranschen ligger i Vasa. Koncentrationen bidrar på ett avgörande sätt till välståndet i regionen och den stadigt växande verksamheten har resulterat i en stor efterfrågan på speciellt nya ingenjörer, men också på yrkesmänniskor inom andra branscher. Centrets 120 företag svarar för drygt 12 procent av Finlands teknologiexport. De internationella storföretagen jämte underleverantörer sysselsätter redan nu mer än personer i området och tack vare den unika kompetens- och innovationsbaserade verksamheten och verksamhetsmiljön fortsätter utvecklingen. Vasa är Finlands soligaste och mest energiska högskolestad. Verksamheten i Vasa omfattar forskning, produktutveckling, produktion och därtill anknuten distribution och drift inom energiteknologi. Tyngdpunktsområden är energieffektivitet, decentraliserad energiproduktion och förnybara energiformer. Två av de tre företag i Finland som satsar mest på forskning och produktutvecklingsarbete finns i Vasa. FoU sysselsätter drygt 800 personer i högskolor och företag och i det ömsesidiga samarbete dessa bedriver. Studiestaden Vasa Havsstaden Vasa är ett aktivt och internationellt centrum för kultur, utbildning och turism i västra Finland. Staden har invånare och med sju högskolor och nära studerande är den en av Finlands viktigaste utbildningsorter. Var femte person i Vasa är högskolestuderande och detta återspeglas också i ett omfattande service- och aktivitetsutbud. Situationen beträffande studentbostäder är mycket bra. I Vasa ligger allt man behöver på promenad- eller cykelavstånd och någon rusningstrafik förekommer aldrig, alla bilburna till glädje. Trafikförbindelserna är goda och fungerar från morgon till kväll. På en timme kan man t.ex. ta sig till Helsingfors eller Stockholm med flyg och med en regelbundet trafikerande båtlinje till Umeå, året runt. Med tåg kommer man direkt till centrum av staden. Ett unikt stycke Finland Kvarkens låga moränkust är ett av Unescos världsarvsobjekt. Området är en unik kombination av orörd mångfaldig natur med en rik fågelfauna och en traditionell och särpräglad skärgårdsbebyggelse. På grund av landhöjningen sker än ständig förändring och omformning av naturen. Denna förnyelse är karaktäristisk för hela regionen och har resulterat i energiska och företagsamma människor med stark innovationsvilja. 12

13 Vasas koncentration för energiteknologi skapar förutsättningar för innovationer, internationell kompetens, kraftfulla nätverk och goda sysselsättningsmöjligheter. 13

14 VAMK i ett nötskal VAMK inledde sin verksamhet år Verksamhet i bolagsform startade Delägare i Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab är Vasa stad, Vasa universitet, Österbottens förbund, Österbottens handelskammare och Svenska Handelshögskolan. Bolagets styrelse svarar i enlighet med aktiebolagslagen för en sakenlig organisering av bolagets förvaltning och verksamhet. Skolans rektor fungerar som Oy VAMK Ab:s verkställande direktör. VD:n biträds av en ledningsgrupp och en intern styrelse i enlighet med yrkeshögskolelagen. Branschenheterna som svarar för utbildningen är teknik och kommunikation, företagsekonomi och turism samt hälsovård och det sociala området. För stödtjänsterna svarar enheten för studieärenden, enheten för utveckling av undervisningen och förvaltningsenheten. FUI-enheten koordinerar forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens stödtjänster och utvecklingen av verksamheten. Även studentkåren VAMOK är involverad i utvecklingen av verksamheten. Detta sker genom en bred representation i flera arbetsgrupper, i ledningsgruppen och i den interna styrelsen. Utbildning Teknik och kommunikation Personal 85, studerande 1350 Kone- ja tuotantotekniikka (ingenjör) Rakennustekniikka (ingenjör) Sähkötekniikka (ingenjör) Tietotekniikka (ingenjör) Ympäristöteknologia (ingenjör) Information Technology (Bachelor of Engineering) Rakentaminen (ingenjör, högre YH) Företagsekonomi och turism Personal 60, studerande 1400 Liiketalous (tradenom) Företagsekonomi (tradenom) International Business (Bachelor of Business Administration) Tietojenkäsittely (tradenom) Informationsbehandling (tradenom) Matkailu (restonom YH) Turism (restonom YH) Tourism (Bachelor of Hospitality Management) Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (tradenom, högre YH) Hälsovård och det sociala området Personal 40, studerande 700 Hoitotyö (sjukskötare YH) Hoitotyö (hälsovårdare YH) Sosiaaliala (socionom YH) Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (sjukskötare/hälsovårdare/socionom, högre YH) 14

15 Nyckeltal Ekonomi Aktiekapital 1,5 miljoner euro Omsättning euro Soliditetsgrad 51 % Undervisning Studerande 3600,varav vuxenstuderande 700 Avlagda examina 538 Sysselsättning bland utexaminerade 97,4 % Genomsnittlig studietid i utbildningen för unga 4,3 år Lärdomsprov utförda i form av uppdrag av arbetslivet 77 % Personal 311, varav heltidsanställda lärare 169, förvaltningspersonal och personal som utför stödtjänster 113 och personal i bitjänst 29 Personalens utbildning: doktorer och licentiater 15 %, magistrar ca 52 %, övrig utbildning ca 33 % VAMK = föregångare inom energibranschen, regional aktör med branschövergripande kunnande och praktisk forskningskompetens och en betrodd partner för arbetslivet. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet EU-finansierade projekt 25 Ett stort antal projekt finansierade av arbetslivet pågår ständigt Publikationer ca 55 Internationell profil Egna utbytesstuderande i utlandet ca 150 per år Utländska examensstuderande ca 350 per år Utländska utbytesstuderande ca 80 per år Utbytes- och examensstuderande från mer än 50 länder Samarbete Vasa universitet - avtal om samarbete avtal med Levóninstitutet om forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt öppen högskoleundervisning 2011 Vasa högskolekonsortium - samarbetsavtal flexibel studierätt gemensam regionstrategi förinkubator- och innovationsombudsmannaverksamhet 2011 Svenska Handelshögskolan: avtal om forsknings- och utbildningssamarbete 2006 Vasa yrkesinstitut: avtal om flexibel studiestig 2007 Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia - undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia gemensam direktör för Technobothnia 2010 Yrkeshögskolan Novia (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur), Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt: projektstart för utbildnings- och forskningscentret för social- och hälsovård Medibothnia 2009 Vetenskapliga biblioteket Tritonia: VAMK med i samarbetet 2010 Vasa stad, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi Vasa: avtal om studentpsykologtjänster på finska och svenska 2011 Seinäjoki yrkeshögskola: gemensam verksamhetsplan med fem punkter 2011 Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia, Vasa stad: grundande av ett fastighetsbolag för konceptet Havscampus

16 .Gj34 Vasa yrkeshögskola VAMK är en högskola i aktiebolagsform. VAMKs styrka utgörs av specialkunnande inom energiteknologi och internationell affärsverksamhet. VAMK samarbetar aktivt med regionens energiteknologiska koncentration som är ledande i Norden. Palosaarentie PALOSAAREN KAMPUS BRÄNDÖ CAMPUS TECHNOBOTHNIA Vasa yrkeshögskola Wolffskavägen 30, VASA Tfn Wolffintie Wolffskavägen www vamk fi Raastuvankatu Rådhusgatan Kirkkopuistikko Kyrkoesplanaden Asemakatu Koulukatu Skolhusgatan Kauppapuistikko Hovioikeudenpuistikko Hovrättsesplanaden Vaasanpuistikko Vasaesplanaden Tori Torget Ratakatu Handelsesplanaden Rauhankatu KAUPUNGIN KAMPUS CENTRUM CAMPUS VASA

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar.

Kunnande till regionen Vårt huvudmål är att med hjälp av utbildning. (FoU) svara mot arbetslivets och studerandenas behov och förväntningar. Vasa yrkeshögskola Flerspråkig och internationell Vasa yrkeshögskola Vi är en branschövergripande, flerspråkig och internationellt inriktad högskola som erbjuder högklassig och arbetslivsorienterad utbildning

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Målsättningar för den regionala kommunikationen

Målsättningar för den regionala kommunikationen Målsättningar för den regionala kommunikationen 202020 Vasaregionens image bland Finlands topp 6 regioner En nationellt stark bild av Vasaregionen som sysselsättare av kunniga personer i synnerhet inom

Läs mer

Restonom (YH) 210 studiepoäng 3,5 årr. Omfattning: längd: Utvärdering: Speciella krav: Validering. Läs om (AHOT): studier:

Restonom (YH) 210 studiepoäng 3,5 årr. Omfattning: längd: Utvärdering: Speciella krav: Validering. Läs om (AHOT): studier: Utbildningsprogrammet för turism, unga Utbildningningsprogrammet i ett nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättning gar Den professione lla utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Bilaga 1 SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2006. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål

Bilaga 1 SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2006. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål 1 (5) Bilaga 1 SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2006 1. Resultat i sammandrag Allmänna utvecklingsmål Under året planerades och förbereddes en ny yrkeshögskola till vilken verksamheten

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Målen för lärarutbildningen 2013 2016

Målen för lärarutbildningen 2013 2016 SOOL Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL, är en nationell takorganisation för alla studenter på lärarutbildningar i Finland. I avsikt att förbättra lärarutbildningen strävar SOOL efter att befordra

Läs mer

Strategi för smart specialisering i Österbotten

Strategi för smart specialisering i Österbotten Strategi för smart specialisering i Österbotten Sammanfattning Utgångspunkter Ett centralt mål för Europa 2020 strategin är att skapa ekonomisk tillväxt i Europa genom innovationer. Som en del av denna

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2017.

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Bilaga 1a SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2007. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål

Bilaga 1a SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2007. 1. Resultat i sammandrag. Allmänna utvecklingsmål 1 (5) Bilaga 1a SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN (SYH) RESULTATANALYS AV VERKSAMHETEN 2007 1. Resultat i sammandrag Allmänna utvecklingsmål Under året fortsatte uppbyggandet av organisationen för Yrkeshögskolan

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Konstuniversitetets strategi

Konstuniversitetets strategi 2017 Konstuniversitetets strategi 2020 Konstuniversitetets strategi 20172020 KONST- UNIVERSITETETS UPPGIFT Konstuniversitetets strategi 20172020 / Konstuniversitetets uppgift Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin

Läs mer

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %.

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %. ANSÖKNINGSMEDDELANDE 24.2.2014 14/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning Internationalisering av yrkesutbildningen Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen (688/2001) Statsbudgeten

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Mot världens bästa högskoleväsende Yrkesinriktad högskoleutbildning en viktig del av högskoleväsendet

Mot världens bästa högskoleväsende Yrkesinriktad högskoleutbildning en viktig del av högskoleväsendet Mot världens bästa högskoleväsende Yrkesinriktad högskoleutbildning en viktig del av högskoleväsendet Rådet för rektorer Arene rf:s strategi 2016 2020 Godkänd av Arenes vårmöte den 17 mars 2016 VÄRDEN

Läs mer

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4 ARCADA HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. ANSÖK! SE ARCADA.FI Gemensam ansökan, vuxenutbildning 7.3 12.4.2011. Välkommen tillbaka till högskolan för livet S. 2 Masterarbetet

Läs mer

Världen finns nära dig

Världen finns nära dig Världen finns nära dig Bli internationell med oss Internationalisering angår alla Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en fördomsfri vägvisare för internationaliseringen

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELS- HÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2004-2006 OCH HÖGSKOLANS RESURSER FÖR 2004

RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELS- HÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2004-2006 OCH HÖGSKOLANS RESURSER FÖR 2004 UNDERVISNINGSMINISTERIET 22.12.2003 RESULTATAVTAL MELLAN UNDERVISNINGSMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELS- HÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2004-2006 OCH HÖGSKOLANS RESURSER FÖR 2004 MÅLSÄTTNINGAR Målsättningarna för

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH STIFTELSEN ARCADA OCH ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA FÖR AVTALSPERIODEN

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH STIFTELSEN ARCADA OCH ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA FÖR AVTALSPERIODEN UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH STIFTELSEN ARCADA OCH ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN AVTAL MELLAN UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2017-2020 1. ALLMÄNT Undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolan har ingått ett avtal om målen

Läs mer

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar STATSRÅDET BESLUT om tillstånd för yrkeshögskola 12.12.2013 Dnr OKM/19/533/2013 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Wolffskavägen 35 B, vån 4 65200 Vasa Ansökan Beslut Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi ansökt

Läs mer

ETT FÖRETAGSAMT OCH VÄLMÅENDE EGENTLIGA FINLAND

ETT FÖRETAGSAMT OCH VÄLMÅENDE EGENTLIGA FINLAND ETT FÖRETAGSAMT OCH VÄLMÅENDE EGENTLIGA FINLAND VÅR AMBITION ÄR LANDSKAPETS FRAMGÅNG STRATEGI 2020 FÖR FOSTRAN TILL FÖRETAGANDE 2 DEN HÄR BROSCHYREN VILL HJÄLPA DIG OCH DIN ARBETSGEMENSKAP PÅ VÄGEN MOT

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

1. FAKULTETENS VERKSAMHET (FORSKNING, UTBILDNING, SAMVERKAN)

1. FAKULTETENS VERKSAMHET (FORSKNING, UTBILDNING, SAMVERKAN) FNT Verksamhets- och ekonomiplan 1. FAKULTETENS VERKSAMHET (FORSKNING, UTBILDNING, SAMVERKAN) Sedan fakulteten grundades har satsningar gjorts kontinuerligt för att skapa en gemensam FNTidentitet. Fakulteten

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Torgmötet

Torgmötet Torgmötet 12.10.2010 ÅA-styrelsen ansvarar för akademins långsiktiga utveckling som organisation Genom en strategi beskriver styrelsen hur den vill utveckla verksamheten Förändra för att bli lika bra eller

Läs mer

10. FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI

10. FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI 10. FAKULTETEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH EKONOMI 1. Strategisk utveckling 1.1. Enhetens mission Utöver Åbo Akademis uppdrag har följande uppdrag definierats för FSE: FSEs grundläggande uppdrag är att

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Överlärare Pia Liljeroth PD, barnmorska Innehåll

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

DAGSTUDIER PÅ SVENSKA

DAGSTUDIER PÅ SVENSKA DAGSTUDIER PÅ SVENSKA VASA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Stud./gymn. *) Barnmorska (YH) 12 16 38 0 38 65,8 % 31,6 % 89 0 89 17 0 17 63/62 Estenom (YH) 18 22 56 1 57 61,4 % 38,6 % 96 3 99 23 0 23 53 Hälsovårdare

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

STUDERANDE, examensinriktad utbildning

STUDERANDE, examensinriktad utbildning 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina 1997-2003 10 Nybörjare, studerande och examina

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2012.

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI FORSKNING FÖR LIVET FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI 2016 2020 Forskarförbundet erbjuder forskare, lärare och experter gemenskap som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsgrenar övervakar medlemmarnas

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Undervisningsplan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Undervisningsplan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Page 1 of 5 Undervisningsplan Obligatoriska grund- och yrkesstudier 129 sp. Studierna inleds med föreläsningsserien Studia Mentoria. I handledningsmodellen vid utbildningsprogrammet i företagsekonomi får

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo Tfn. 02-432 3000 Studiebyrån

Läs mer

MÅLAVTAL MELLAN SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN, SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2007-2009

MÅLAVTAL MELLAN SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN, SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2007-2009 MÅLAVTAL MELLAN SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN, SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR OCH UNDERVISNINGSMINISTERIET FÖR ÅREN 2007-2009 Svenska yrkeshögskolan och Svenska Österbottens förbund för

Läs mer

Olli Sulin åbo den mest intressanta staden vid norra ÖstersjÖn

Olli Sulin åbo den mest intressanta staden vid norra ÖstersjÖn Olli Sulin åbo den mest intressanta staden vid norra Östersjön åbo 2029 År 2029 fyller Åbo hela 800 år. Märkesåret har också valts som utgångspunkt då stadens framtid betraktas. Stadsstrategin och dess

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Lärarakademins kriterier

Lärarakademins kriterier s kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN FÖR PERIODEN

AVTAL MELLAN UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN FÖR PERIODEN AVTAL MELLAN UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET OCH SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN FÖR PERIODEN 2017-2020 1. ALLMÄNT Undervisnings- och kulturministeriet och universitetet har ingått ett avtal om målen för

Läs mer