Installations- och skötselanvisning S-serien Installation and Maintenance Guide S-series Installations- og vedligeholdelsesvejledning S-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och skötselanvisning S-serien Installation and Maintenance Guide S-series Installations- og vedligeholdelsesvejledning S-serien"

Transkript

1 SV E DA Installations- och skötselanvisning S-serien Installation and Maintenance Guide S-series Installations- og vedligeholdelsesvejledning S-serien S15 S20 S30 S30-3P S60-3P Rev Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2

3 Förord Tack för ditt köp av en poolvärmepump från Gullberg & Jansson AB. Vi hoppas att den kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig många års energieffektiv uppvärmning. I föreliggande installations- och skötselanvisning går det att läsa om hur installation, drift, service och underhåll ska utföras för att säkerställa rätt funktion. Det är därför viktigt att manualen läses noggrant innan start eller service av enhet. Gullberg & Jansson ansvarar ej för skador som sker till följd av felaktig installation, felaktig felsökning eller felaktigt underhåll. Med vänlig hälsning, Gullberg & Jansson AB FÖR DITT EGET MIE Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något händer. Produkt: Installatör: Telefon: Serienummer: Installationsdatum:! Installationsbeviset för registrering hos Gullberg & Jansson AB medföljer vid installation. Det är viktigt att du fyller i och postar detta snarast! Med reservation för eventuella tryckfel och konstruktionsändringar. Feltolkning, eventuella uppenbara tryckfel och konsekvenser som följd av dessa ansvarar Gullberg & Jansson AB ej för.

4

5 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 7 Funktionsprincip 7 Ingående delar och tillbehör 8 Viktig information 8 Transport och förvaring 8 Uppställning 8 Checklista installation 8 Användning och drift 8 Underhållsrutiner 8 Service och support 8 Övrigt 9 Villkor för garanti 9 Säkerhetsföreskrifter 9 Installation Placering av utedel 11 Uppställning 11 Avledning av kondensvatten 11 Placering av innedel 11 Avstånd till poolen 11 Röranslutning 11 Bypasskoppling 11 Gasanslutning 12 Elanslutning 12 Anslutning av utedel 12 Anslutning av innedel 12 Uppstart av enheten 12 Skötsel, felsökning och service Skötsel 17 Felsökning 17 Felsökningsschema 17 Felkodstabell 18 Service 18 Dränering 18 Teknisk beskrivning Kopplingsförklaring PC Utedel 20 Tekniska data 20 Mått och anslutningar 20 Komponentplacering Elschema Innedel 25 Tekniska data 25 Elschema 25 Bilagor Frågor och svar 27 Användning och drift Beskrivning av LED-kontrollen 13 Hur du ändrar driftsparametrar 13 Hur man väljer driftsläge 14 Förklaring av givarvärden 14 Inställning av klocka 15 Timerinställning och aktivering 15 Avaktivering av timer 15

6 6

7 1 Allmän information I detta kapitel ges bakgrundsinformation om de poolvärmepumpar som omfattas av föreliggande installations- och sköteselanvisning. Här presenteras också särskilt viktig information, villkor för garanti och säkerhetsföreskrifter. Detta kapitel vänder sig såväl till användare som installatör. Produktbeskrivning Modellerna S15/S20/S30/S30-3P/S60-3P är en serie speciellt framtagna luft/vattenvärmepumpar för året runt-bruk avsedda för energieffektiv uppvärmning av swimmingpooler eller spapooler. Modellerna är utvecklade och designade för nordiskt klimat av Gullberg & Jansson AB. Poolvärmepumparna är konstruerade för att arbeta med god verkningsgrad och låg ljudnivå. Samtliga modeller har: Titanvärmeväxlare som motstår klor- och saltvatten Miljövänligt och effektivt köldmedia (R410a) Gasanslutning mellan inne- och utedel Digital LED-kontroll med timer Dynamisk avfrostningsfunktion Trågvärmare i utedelen Flödesvakt och unionskopplingar för säker drift och enkel installation Funktionsprincip Poolvärmepumparna S15/S20/S30/S30-3P/S60-3P används främst för uppvärmning men kan även användas för kylning. Modellerna styrs via flödesvakt och för att de ska fungera måste således poolens cirkulationspump vara igång. Poolvärmepumpen arbetar mest energieffektivt med små skillnader i temperatur mellan in- och utlopp. Rekommendationen är 1-2 graders skillnad mellan in- och utlopp. Vattenflödet regleras via en bypasskoppling. Läs mer om bypasskoppling i avsnitt 2 Installation. medveten om att verkningsgraden är beroende av omgivande utomhustemperatur samt temperatur på poolvattnet. Värmepumpen kan därför upplevas olika effektiv under olika delar av året beroende på de yttre förutsättningarna. Vid uppstart, när vattnet är kallt i poolen, behöver värmepumpen arbeta kontinuerlig under en längre tid för att rätt temperatur i poolen ska erhållas. är poolvattnet uppnått önskad temperatur stannar värmepumpen automatiskt och startar igen vid behov. Det är alltid ekonomiskt att täcka över poolen när den inte används, speciellt nattetid, eftersom en stor del av värmen försvinner från poolens vattenyta. En övertäckning minskar också värmepumpens drifttid. Utedelen ska alltid installeras utomhus, eftersom den hämtar sin energi från den omgivande luften. Den måste vara väl ventilerad och får inte stängas in eller på annat sätt skärmas av så att luftcirkulationen försvåras. Rundgång av luften mellan insug och utblås försämrar verkningsgraden. Undvik installation nära känsliga väggar, som t.ex. sovrumsvägg. Frost eller is kan bildas på värmepumpens förångare. Detta är helt normalt. En automatisk avfrostningscykel startar då för att smälta bort isen. Efter avfrostningscykeln startar värmepumpen sitt normala program och fortsätter att värma poolen. Modellerna har ett arbetsområde mellan -20 C och 40 C utomhustemperatur samt mellan 15 C och 40 C poolvattentemperatur. För en garanterat varm pool året runt rekommenderas att en elpatron eller annan spetskälla installeras i serie med värmepumpen. Samtliga modeller är utvecklade för att garantera god verkningsgrad i nordiskt klimat. Viktigt är dock att vara Utedel Innedel Elpatron Klorinator POOL Principskiss för installation av SXX. Sandfilter Cirkulationspump 7

8 Allmän information Ingående delar och tillbehör 1. Utedel SXX-OU 2. Innedel - SXX-IU 3. Installationstillbehör Installationsanvisning Unionskopplingar Dämpande gummiklossar! Installationsmaterial finns förpackat både inuti innedelen och utedelen. Montera bort serviceluckan vid installation och plocka ut materialet. Observera att rör till installation samt bypasskoppling anskaffas av poolmontör. Viktig information Transport och förvaring Utedelen ska transporteras stående. Orsaken är att upphängningen inuti kompressorn kan ta skada om enheten läggs ned. Om värmepumpen lutas vid installation eller tömning bör detta ske försiktigt och under så kort tid som möjligt. Orginalemballage är avsett att användas för att minska risk för transportskador Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att värmepumpen inte har blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören. Uppställning Innedelen placeras inomhus. Enheten ska stå stabilt, rakt och med gott om utrymme för en smidigare installation och eventuell service. Utedelen placeras utomhus på fast underlag, t.ex. betongfundament eller markstativ. Skyddsgallret som sitter som transportskydd till förångarbatteriet ska monteras bort, för att minimera risken för isbildning. För att lufttillförseln till förångarbatteriet ska vara tillräcklig bör avståndet mellan utedel och husvägg vara minst 300 mm. Fritt utrymme framför ska vara över 2500 mm. Detta medför högre effekt och bättre verkningsgrad. Undvik placering som innebär rundgång av kalluft eftersom detta minskar värmepumpens effekt. Vid avfrostning och drift kan större mängder smält- och kondensvatten avges. God dränering och avrinning från utedelen är därför viktig att tillse. 8 Vid placering ska hänsyn tas till ljudutbredningen. Placering av enheten ska göras så att ljud från fläkt stör omgivningen så lite som möjligt. Checklista installation Följande checklista ger en allmän beskrivning av hur installationen går till. Placera utedelen på ett fast och horisontellt underlag. Placera innedelen inomhus i anslutning till reningsverket. Öppna innedelens servicelucka och plocka fram det medföljande installationskitet. Försäkra dig om att samtliga ingående delar finns med. Montera innedelen med bypass i serie efter sandfiltret. Var noga att montera in- och utlopp rätt. Montera gasrör mellan inne- och utedel, provtryck och vakuumsug. Öppna utedelens gasventiler. Anslut el och signalkabel. Justera flödet genom innedelen till rätt nivå. Slå till ström. Kontrollera inställningar. Driftsätt. Läs mer om installationen i avsnitt 2. Användning och drift Parametrarna i displayen är fabriksinställda och behöver normalt sett ej justeras. Temperaturen är inställd på 27 C. Om du vill höja temperaturen kontrollera då så att dina önskemål om högre temperatur inte strider mot eventuella garantier på poolbygget i övrigt. Underhållsrutiner Tillse regelbundet under hela året att förångarelementet inte blockeras av löv, snö eller dylikt. Vid behov kan förångarelementets rengöras med tex. en större pensel genom att lätt dra i flänsarna riktning. Spola dock inte vatten direkt in i enheten genom galler eller sidorna, detta kan medföra att vatten tränger in och skadar enheten. Vidare ska uppsikt hållas under den kalla delen av året så att inte för mycket snö- eller is byggs upp under värmepumpen. Stark vind i samband med ymnigt snöfall kan förorsaka att förångarelementet och fläktskyddet sätts igen. Tillse att dessa är fria från snö. Vid behov kan ytterhöljet rengöras med en fuktad trasa. Service och support S15/S20/S30/S30-3P/S60-3P är konstruerade för tillförlitlig drift och lång livslängd. Om ett fel uppstår ska du alltid

9 Allmän information ta kontakt med den installatör som utfört installationen. Om installatören i sin tur bedömer att det rör sig om ett material eller fabrikationsfel, tar denne kontakt med oss för kontroll och åtgärd av skadan. Ange alltid produktens tillverkningsnummer. umret finner du på märkplåten under LED-displayen. En grundläggande guide för felsökning finns presenterad i avsnitt 4 Underhåll, service och felsökning. Övrigt Enheten får endast repareras av kvalificerad installatör eller på auktoriserad verkstad. Vid reparation ska originalreservdelar användas. Installationsbeviset för registrering hos Gullberg & Jansson AB medföljer vid installation. Det är viktigt att du fyller i och postar detta snarast! Villkor för garanti Systemets ingående delar ska transporteras, förvaras, installeras och användas i enlighet med manualens föreskrifter. Repareration ska ske av ackrediterad installatör. Originaldelar måste användas vid reparation. Kylmontaget måste utföras av en ackrediterad kylmontör. Om villkoren ovan överträds ogiltigförklaras garantin. Säkerhetsföreskrifter Följande säkerhetsföreskrifter är särskilt viktiga att beakta vid hantering, installation och användning av värmepumpen: Ingrepp i produktens kylsystem får endast utföras av behörig person. Bryt alltid strömmen inför ingrepp i systemet 9

10 10

11 2 Installation I detta kapitel ges en omfattande installationsbeskrivning. Detta kapitel vänder sig till främst installatören men kan även läsas av slutanvändaren för en ökad förståelse. Poolvärmepumpen kommer att fungera bra under följande förutsättningar: Tillräcklig lufttillförsel Tillräcklig vattencirkulation Rätt elinstallation Placering av utedel Utedelen kan i princip placeras var som helst utomhus. Placera den dock inte instängd med begränsad tillgång till luftintag och luftutblås, se bild nedan. Överbyggnad med tak behövs ej. Om du ändå vill bygga in din värmepump, tänk på att utblåsluften måste komma ut ordentligt! Se illustration nedan för lämplig placering. Avledning av kondensvatten I förångaren kyls utomhusluften med ca 5-10 C. Vattenånga kommer då att kondensera på lamellerna till förångarbatteriet. Om luftfuktigheten är hög kan det bli åtskilliga liter vatten per timme. Vid lägre utomhustemperaturer bildas frost på förångarbatteriet, som smälter vid avfrostningen. Det finns därför flera dräneringshål i bottenplattan för att vattnet ska avledas. Det är viktigt att tänka på att placera enheten så att kondensvattnet kan avledas på ett bra sätt. Placering av innedel Innedelen ska placeras stående inomhus i anslutning till poolens reningsverk. Se till att tillräckligt med utrymme för installation och service finns. Avstånd till poolen 700mm 500mm Luftintag 300mm 700mm ormalt installeras innedelen i anslutning till poolens reningsverk för att minimera rördragning. Om rören isoleras blir värmeförlusten minimal såvida den totala rörlängden understiger 30 m (poolvatten in och poolvatten retur). En grov uppskattning av värmeförlusten per 30 meter total rörlängd är 0,6 kw per timme för varje 5 graders temperaturskillnad mellan poolvattnet och luften som omger rören. Detta är likvärdigt med en ökad körtid av värmepumpen med 3-5 %. Uppställning 2500mm Utedelen ska placeras på ett fast, horisontellt underlag och bör inte ställas intill eller monteras med hållare på känsliga väggar av lätt konstruktion. Placering ska göras så att ljud från fläkt stör omgivningen så lite som möjligt. Enheten ska stå stabilt, rakt och upphöjd från marknivå. Tillse stabilt och plant underlag t.ex. betongfundament, markstativ, väggfäste eller dylikt. Vid avfrostning och drift kan större mängder smält- och kondensvatten avges. God dränering och avrinning är därför viktig att tillse. Utedelen ska placeras så att lufttillförseln till förångarbatteriet är fullgod. Detta medför högre effekt och bättre verkningsgrad.avledning av kondensvatten 11 Röranslutning Poolvärmepumpen ansluts mot poolens cirkulationssystem med hjälp av medföljande 50 mm unionskopplingar. Skruvanslutningen till värmeväxlaren ska dras åt för hand. En bypasskoppling ska monteras för att ställa in rätt delflöde till poolvärmepumpen., samt för att underlätta service. Bypasskoppling Vi rekommenderar att en bypasskoppling monteras till samtliga installationer för att kunna reglera rätt delflöde till poolvärmepumpen. Rätt delflöde innebär balanserad gång samt minskat slitage på värmepumpens dyraste del, värmeväxlaren. Injustering av bypass För att justera bypassen rätt kan man göra på olika sätt. Ett av de enklare sätten kan man sammanfatta enligt följande: 1. Låt alla ventiler vara öppna 2. Kontrollera parameter A och b, se avsnitt 3.

12 Installation 3. Om skillnaden ligger över 2 grader stäng gradvis bypassventilen tills skillnad ligger mellan 1-2 grader Om displayen visar EE03 så betyder det att flödesvakten i systemet får för lite vatten, bypassventilen måste stängas mer för att öka flödet genom poolvärmepumpen. Anslutning av innedel Anslut de medföljande 6-poliga resp. 3-poliga signalkablarna mellan innedel och utedel. Kontakterna finns innanför serviceluckan. Se elschemat i avsnitt 5 för mer detaljerad information om den elektriska inkopplingen. Uppstart av enheten Öppna först alla ventiler för att enklare justera in bypassen. Gasanslutning Gasanslutningen bör göras av en ackrediterad kylfirma. Rören ska alltid provtryckas och vakuumsugas innan igångkörning. Tänk på att det sitter avstängningsventiler på utedelen. är rördragning, provtryckning och vakuumering är gjord öppnar man ventilerna på utedelen helt. Det är viktigt att gasrören isoleras hela vägen mellan innedel och utedel, även genom väggarna. Anledningen är att minimera värmeförluster under drift. Innedelen är förfylld för 5 m anslutningsrör. För varje meter extra ska 30 g/m gas fyllas på. Maximal rörlängd är 20 meter med max höjdskillnad 7 meter mellan ute- och innedel. Elanslutning Anslutning av utedel Bypassventil Elanslutningen görs i utedelens kopplingsbox som finns innanför plasthöljet. En arbetsbrytare ska vara ansluten och synbart placerad vid enheten. Arbetsbrytaren skyddar mot oavsiktlig start vid t.ex. service av enheten. Enheten måste anslutas till jord för att uppnå fullgott kortslutningsskydd. Se tabell nedan för val av avsäkring. För att kunna värma upp pool- eller spavattnet måste poolens cirkulationspump startas och vattnet måste cirkulera genom värmeväxlaren. Följande procedur bör användas vid uppstart av poolvärmepumpen för första gången: 1. Starta poolens cirkulationspump. Kontrollera eventuellt läckage och att det finns flöde till och från poolen. 2. Slå på matningsspänningen och kontrollera driftsinställningarna via displayen. 3. Tryck på O/OFF på displayen, enheten ska starta efter några sekunder. 4. Efter några minuter, kontrollera att utblåsluften är kallare än utomhustemperaturen (5-10 ºC). 5. Stoppa poolens cirkulationspump och kontrollera att poolvärmepumpen stoppar automatiskt 6. Låt systemet gå dygnet runt tills önskvärd temperatur uppnåtts. Poolvärmepumpen slår av först när den överstigit den önskade temperaturen med 1º. Poolvärmepumpen startar därefter återigen då temperaturen i poolen understiger den önskade temperaturen med 1º. Flödesvakt: Poolvärmepumpen är utrustad med en flödesvakt som hindrar start vid otillräckligt vattenflöde. Tidsfördröjning: Kompressorn startar efter en fördröjning på ca 1 min för att förhindra upprepade återstarter och kompressorslitage. Även ett kort strömavbrott aktiverar startfördröjningen på 1 min.! Vid inkoppling av 3-fasmaskinerna måste faserna ligga i rätt ordning, annars startar inte maskinen. Startar inte maskinen vid första inkopplingen skifta om två faser så kommer maskinen att starta. Modell S15 S20 S30 S30-3P S60-3P Säkring 10 A 10 A 16 A 10 A 10 A 12

13 Parameter 4: Stopptemperatur för avfrostning. (0-30 C) Parameter 5: Maximal avfrostningstid (0-15 min) Parameter 6: Antal system. OBS! Ändras ej! 3 Användning och drift Beskrivning av LED-kontrollen edan följer en beskrivning av LED-displayen. I respektive skärmbild visas de fabriksinställda parametervärdena, vilka normalt sett ej behöver justeras. Vid drift, tryck för att kontrollera den nuvarande statusen på enheten. Här kan; ingående vatten / utgående vatten / förångare / omgivningstemperatur, kontrolleras. Om inga knappar! Observera att enheten ska vara i standby ifall en parameter ska kunna ändras. har tryckts in på 5 sekunder visar LED-displayen ingående vattentemperatur. är enheten står i standby visas klockan på displayen. Hur du ändrar driftsparametrar 1. Ställ enheten i standby med O/OFF-knappen. Klockan visas. 2. Välj parameter mellan 0-9 med piltangenterna. 3. Håll inne MODE samtidigt som du trycker på O/OFF. 4. är parametervärdet blinkar kan inställning göras med piltangenterna. 5. Efter 5 sekunder visas klockan och inställningen är gjord. 6. Kontrollera inställningen med piltangenterna. 7. Starta upp enheten igen med O/OFF-knappen. Tryck för att kontrollera och ställla driftsparametrar TIMER O Tryck MODE för att ändra driftsläge Tryck O/OFF för att starta och stänga enheten Tryck för att ställa tiden Tryck TIMER O för att ställa tid för uppstart Tryck för att ställa tid för avstängning TIMER O Parameter 0: Önskad pooltemp. i kylläge. (8-28 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameter 1: Önskad pooltemp. i värmeläge. (15-40 C) Parameter 2: Tid mellan avfrostningar. (30-90 min) Parameter 3: Starttemperatur för avfrostning. (-30-0 C) TIMER O TIMER O TIMER O

14 Användning och drift TIMER O TIMER O TIMER O Parameter 7: Automatisk återstart vid strömavbrott. (0 = ej / 1 = Ja) Parameter 8: (0 = Kylläge / 1 = Värmeläge el. kylläge / 2 = Används ej / 3 = Värmeläge) Parameter 9: Extern pump. (0 = Alltid igång / 1 = Går samtidigt som kompressor) Hur man väljer driftsläge 1. Tryck på O/OFF för att starta enheten. Vid normal drift visar displayen inloppstemperatur samt driftsläge. 2. Om parameter 8 är satt till 1 är det möjligt att byta mellan kyloch värmeläge genom att trycka på MODE. TIMER O Driftsläge inställt på uppvärmning TIMER O Driftsläge inställt på kylning Förklaring av givarvärden TIMER O TIMER O TIMER O Inloppstemperatur Utloppstemperatur Temperatur på förångarbatteri TIMER O TIMER O Hetgastemperatur Omgivningstemperatur 14

15 Användning och drift Inställning av klocka 1. Tryck. Aktuell tid visas i displayen. 2. Tryck igen. Timslaget blinkar och kan ändras med piltangenterna. 3. Tryck igen. Minutslaget börjar blinka och kan ändras med piltangenterna. 4. Tryck igen för att spara tiden. TIMER O Inställning av klockan Timerinställning och aktivering Enheten kan startas och stängas vid olika klockslag. Det finns en starttimer och en stopptimer. Lysdioden ovanför respektive knapp indikerar att timern är aktiverad. För att ställa in starttimer följ anvisningarna nedan: 1. Tryck TIMER O. Aktuell timertid visas i displayen. 2. Tryck TIMER O igen. Timslaget blinkar och kan ändras med piltangenterna. 3. Tryck TIMER O igen. Minutslaget börjar blinka och kan ändras med piltangenterna. 4. Tryck TIMER O igen för att spara tiden. TIMER O Inställning av starttimer Avaktivering av timer 1. Tryck TIMER O eller. 2. Tryck. Lysdioden slocknar och timern är nu avaktiverad. TIMER O Inställning av stopptimer För att ställa in stopptimer följ anvisningarna nedan: 5. Tryck. Aktuell timertid visas i displayen. 6. Tryck igen. Timslaget blinkar och kan ändras med piltangenterna. 7. Tryck igen. Minutslaget börjar blinka och kan ändras med piltangenterna. 8. Tryck igen för att spara tiden. 15

16 16

17 4 Skötsel, felsökning och service Skötsel Rensa pool-/spafilter regelbundet för att bibehålla tillräcklig cirkulation. Tillse regelbundet att området omkring utedelen har bra avrinning och ventilation. Rengöring av värmeväxlaren ger god funktion och energibesparing. Spola igenom värmeväxlaren med t.ex. en trädgårdslang och töm ur ordentligt. På detta sätt minskas risken för kvarvarande kloravlagringar. Kontrollera strömtillförseln och kabelanslutningarna regelbundet. Skulle enheten fungera på ett avvikande sätt, stäng av den och kontakta er installatör. Tillse kontinuerligt att förångarbatteriet är helt och rent. Rengör gärna med pensel och dammsugare, ej högtrycksspruta. Ett kontinuerligt underhåll garanterar maximal verkningsgrad. Vid behov kan ytterhöljet rengöras med fuktad trasa. Försiktighet bör iakttagas så att enheten ej repas. För maximal ytbeständighet rekommenderas att ytan vaxbehandlas minst en gång om året. Felsökning Vid felmeddelande försök att starta om anläggningen genom att slå av och på arbetsbrytaren. Om inte detta inte hjälper, försök lösa problemet enligt nedanstående tabeller och starta sedan om systemet igen. Kontakta din installatör om problemet kvarstår. Felsökningsschema Driftstörning Orsak Åtgärd 1. Strömbrytaren frånslagen 1. Slå till arbetsbrytaren Värmepump ej i drift 2. Tryck på O/OFF-knappen 2. Värmepumpen står i viloläge 3. Lös felet enligt felkodstabellen, starta om 3. Felmeddelande visas enheten. 4. Säkring har gått 4. Byt säkring, slå till automatsäkring 1. Kontrollera att reningsverket är igång. Flödesvakten larmar EE3. 1. Flödet är för lågt. Inställd pooltemp. uppnås ej Utedel isar igen Säkringar går 1. Värmepumpen står i standby. 2. Värmepumpen står i kylläge. 3. Utomhustemperaturen är för låg. 1. Uteluften har ovanligt hög luftfuktighet 2. Pooltemp. är lägre än 15 C. 1. Värmepumpen har för låg avsäkring 2. Automatsäkring är utsliten 2. Kontrollera sandfiltret - backspola vid behov. 3. Kontrollera bypassinställningen. 1. Tryck på O/OFF-knappen. 2. Ändra driftläge till värmeläge enligt avsnitt Vintertid kan stöd från t.ex. elpatron eller oljepanna behövsas för att klara behovet. 1. Ställ om parametrar för avfrostning till längre avfrostningstid. Vid behov kör i kylläge för att smälta isen. Se avsnitt Om pooltemp. är lägre än 18 grader kan problem med is uppstå. 1. Se tabell i avsnitt 2 under Elanslutning för rekommenderad avsäkring 2. Byt automatsäkring 17

18 Underhåll, service och felsökning Felkodstabell Driftstörning Felmeddelande Orsak Åtgärd Givarfel inlopp PP1 Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning Kontrollera eller byt givare Givarfel utlopp PP2 Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning Kontrollera eller byt givare Givarfel förångare PP3 Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning Kontrollera eller byt givare Givarfel hetgas PP4 Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning Kontrollera eller byt givare Givarfel utomhus PP5 Givare ej ansluten, kabelbrott eller kortslutning Kontrollera eller byt givare Högtryckspressostat EE1 Gastryck för högt. Starta om enheten. Om felet kvarstår, kontakta installatör Lågtryckspressostat EE2 Gastryck för lågt. Starta om enheten. Om felet kvarstår, kontakta installatör Flödesvakt EE3 Lågt flöde eller inget vatten i systemet Kontrollera vattenflöde och justera eventuellt bypass För hög temp.skillnad mellan inlopp och utlopp Antifrysskydd Service Om ett problem du inte själv kan lösa uppstår ska du alltid ta kontakt med den installatör som utfört installationen. Om denne i sin tur bedömer att det rör sig om ett material- eller fabrikationsfel, tar installatören kontakt med oss för kontroll och åtgärd av skadan. Ange alltid produktens tillverkningsnummer. Utifrån ovanstående felsökningsguide finns information att uthämta. Läs alltid igenom denna innan du kontaktar din återförsäljare. Dränering PP6 PP7 Otillräckligt vattenflöde, 12 C skillnad mellan inlopp och utlopp Inlopp under 4 C och uteluft 0 C eller kallare Kommunikationsfel EE8 Ingen kontakt med styrenhet Om innedelen behöver dräneras på vatten lossas båda unionskopplingarna. Kontrollera vattenflöde Automatiskt värmeläge Kontrollera anslutning mellan styrenhet och display 18

19 5 Teknisk beskrivning Kopplingsförklaring PC1000 OUT3 OUT4 OUT5 AC- 3 4 OUT1 3 4 OUT2 PC1000 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD C6 DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 r. Beteckning Beskrivning 1 OUT1 Styrsignal till kompressorrelä (230 VAC) 2 OUT2 Styrsignal till cirkulationspump (230 VAC) 3 OUT3 Styrsignal till fyrvägsventil (230 VAC) 4 OUT4 Styrsignal till fläktmotor (230 VAC) 5 OUT5 Styrsignal - används ej (230 VAC) 6 AC- olledning (230 VAC) 7 C1 / C2 Matningsspänning (12 VAC) 8 ET/GD/12V Displaykontroller 9 DI01/GD Extern On/Off-switch (digital ingång) 10 DI02/GD Flödesvakt (digital ingång) 11 DI03/GD Lågtryckspressostatsignal (digital ingång) 12 DI04/GD Högtryckspressostatsignal (digital ingång) 13 DI05/GD Mode input (digital ingång) 14 DI06/GD Sensoringång - används ej (digital ingång) 15 AI01/GD Sensoringång - används ej (analog ingång) 16 AI02/GD Ingående vattentemperatur (analog ingång) 17 AI03/GD Utgående vattentemperatur (analog ingång) 18 AI04/GD Förångarbatteriets temperatur (analog ingång) 19 AI05/GD Utomhustemperatur (analog ingång) 20 AI06/GD Sensoringång - används ej (analog ingång) 19

20 Teknisk beskrivning Utedel Tekniska data Modell S15-OU S20-OU S30-OU 1 S60-OU Värmeeffekt 2 kw 6,8 9,2 13,8 26,0 Ineffekt kw 1,2 1,7 2,6 5,0 Uppvärmningskapacitet 3 m Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz 400 VAC Driftström A 5,23 7,50 11,4 4,47 8,5 Säkringsstorlek A Kompressor Rotationskompressor Scroll Gasanslutningar 1/2 / 1/4 1/2 / 1/4 5/8 / 3/8 3/4 / 3/8 Köldmediemängd (R410a) kg 1,0 1,0 2,1 1,8 3,2 Fläktförbrukning W ominellt luftflöde m 3 /h Ljudnivå 2 db(a) Pressostatbrytvärde HP bar 44 (sluter igen vid 32 bar) Pressostatbrytvärde LP bar 0,2 (sluter igen vid 1,5 bar) Höjd mm Bredd mm Djup mm Vikt kg S30-OU finns både med enfas- och trefasanslutning. 2 Värmeeffekt uppmätt vid 24 C / 19 C utomhustemperatur, DB / WB (Dry bulb / Wet bulb). Inkommande vattentemperatur 27 C. 3 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Mått och anslutningar Mått S15-OU S20-OU S30-OU S60-OU A B C F A B C D E F A B D A C E D E S15-OU/S20-OU/S30-OU S60-OU 20

21 Teknisk beskrivning Komponentplacering S15-OU/S20-OU/S30-OU Komponentplacering 1 Plåtkabinett - topp 2 Skyddsnät - baksida 3 Plåtkabinett - vänster 4 Fläktmotorstativ 5 Skyddsnät - vänster 6 Fläktmotor 7 Propeller 8 Plåtkabinett - framsida 9 Skyddsgaller 10 Chassi 11 Skiljevägg 12 Fyrvägsventil 13 Värmeväxlare 14 Elektronikbox 15 Servicelucka 16 Kompressor 17 Högtryckspressostat 18 Lågtryckspressostat 19 Flödesvakt 20 Plåtkabinett - höger 21 LED-kontroll 22 Förångarbatteri 23 Fläktkondensator 24 Kopplingsplint 25 Kompressorkondensator 26 Fläktrelä 27 Kompressorrelä 28 PC

22 Teknisk beskrivning Komponentplacering S60-OU Komponentplacering 1 Fläktmotor 2 Propeller 3 Fläktkondensator 4 PC Kopplingsplint 6 Kompressorkontaktor 7 Motorskydd 8 Elektronikbox - lock 9 3/4 -gasventil 10 3/8 -vätskeventil 11 Ventilhållare 12 Plåtkabinett 13 Elektronikbox - bakstycke 14 Lågtryckspressostat 15 Högtryckspressostat 16 Bottenchassi 17 Kompressor 18 Fyrvägsventil 19 Vätskeavskiljare 20 Förångargivare 21 Förångarbatteri 22 Utomhusgivare 23 Transportskydd 24 Plåtkabinett - lock 25 Fläktgaller 22

23 Teknisk beskrivning Elschema Enfasanslutning KM1 Soft start P2 L CC L L CC COM O P10 BLK COMP WHT CC CR CS CS RED C R C1 CR BLK RED C2 FM BLU KM1 K1 7 8 KM1 CH OLY FOR S15-OU OLY FOR S20-OU S30-OU TS PH 7 8 L L RED BLU P L 1 2 TO POWER SUPPLY 230 VAC / 50 Hz AT COMP CH CT ET FM FS HL HP IT KM1 K4 LP OT PH TC TS 4V K4 Utegivare Kompressor Kompressorvärmare Förångargivare Hetgasgivare Fläktmotor Flödesvakt LED-indikator Högtryckspressostat Inloppsgivare Kompressorkontaktor Pumprelä Lågtryckspressostat Utloppsgivare Trågvärmare Transformator Termostatbrytare Fyrvägsventil 4V 4V 4V RED S15-OU S20-OU S30-OU OUT3 OUT4 OUT5 AC V TC 12V BR BLU Y/G L K1 3 4 OUT1 FS L 3 4 OUT2 PC1000 LP LP K4 LP HP HP HP C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD K4 HL C6 DI06 GD BLU YEL BR RED GRE ORG TO IDOOR UIT GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AT AT CT CT OT IT ET ET AI01 5K t 5K t 50K t 23

24 Teknisk beskrivning Elschema Trefasanslutning RED BLK WHT BLU L2 L3 L2 L3 TO POWER SUPPLY 400 VAC / 50 Hz AT COMP CH CT ET FM FS HP HL IT KM1 K4 LP OT PH PM 4V TC TS K4 P L3 L KM1 L2 L3 L2 L3 U1 V1 W1 RED BLK WHT BLK Utegivare Kompressor Kompressorvärmare Förångargivare Hetgasgivare Fläktmotor Flödesvakt Högtryckspressostat LED-indikator Inloppsgivare Kompressorkontaktor Pumprelä Lågtryckspressostat Utloppsgivare Trågvärmare Fasföljdsvakt Fyrvägsventil Transformator Termostatbrytare U V W 3 COMP1 C2 FM RED BLU S30-OU S60-OU KM1 CH V 4V V RED OUT3 OUT4 OUT5 AC- 230V TC 12V BR 7 8 BLU Y/G K1 TS KM1 3 4 OUT FS FS LP PH K4 3 4 OUT2 PC1000 LP HP LP HP HP C19 1 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD K (A) 14PM L2(B) 12 L3(C) HL C6 DI06 GD BLU YEL BR RED GRE ORG TO IDOOR UIT L2 L3 L2 GD L3 AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AT AT CT CT OT IT ET ET AI01 L2 L3 5K t 5K t 50K t 24

25 Teknisk beskrivning S15-IU/S20-IU/S30-IU/S60-IU Tekniska data Modell S15-IU S20-IU S30-IU S60-IU Värmeeffekt 2 kw 6,8 9,2 13,8 26 Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz Vattenanslutning mm 50 ominellt vattenflöde m 3 /h 2,2 3 4,5 9 Tryckfall vid nominellt flöde bar 0,12 0,10 0,10 0,12 Höjd mm Bredd mm Djup mm Vikt kg Elschema Wire Controller LEGED: FS: Flödesvakt IT: Inloppsgivare OT: Utloppsgivare FS IT OT t` t` BR Y/G BLU E BLU YEL BR RED GRE ORG TO OUTDOOR UIT S15-IU S20-IU S30-IU S60-IU 25

26 26

27 6 Bilagor Frågor och svar 1. Hur ställer jag temperaturen? Svar: a. Ställ poolvärmepumpen i standby b. Gå in i parameterläge 1 c. Håll inne O/OFF-knappen och MODE-knappen samtidigt i några sekunder d. är den förinställda temperaturen blinkar till kan du ändra temperaturen med hjälp av piltangenterna 2. Varför är det så liten skillnad i temperatur mellan in/ utloppsvatten? Svar: Värmepumpen arbetar med små skillnader i temperatur men cirkulerar hela poolvolymen flera gånger per dygn. Vi rekommenderar 1-2 graders skillnad mellan in- och utlopp. 3. Varför går det så långsamt att värma upp en pool? Svar: Det beror på att det är en enorm energi som lagras i vattnet och den energin kan du inte snabbt generera med en värmepump utan att den blir oerhört kraftfull och dyr. Räkna med 7-10 dagar för att höja temperaturen motsvarande antal grader. Vill du ha en snabbare uppvärmning bör du satsa på åtminstone en modell större än vad som normalt rekommenderas, eller komplettera med en spetskälla. 4. Varför är det så svårt att värma upp poolen om det är kallt ute, tex 0 grader? Svar: Fattas det isolering runt poolen kommer marken och grundvattnet att kyla poolen. Dessutom har en värmepump lägre effekt ju lägre utetemperatur det är. Om man vill ha garanterat varmt i poolen året om rekommenderas att man installerar en elpatron eller annan spetskälla. 5. Varför får jag indikation på flödesvaktfel? Svar: Den troligaste orsaken är att du har ett för litet vattenflöde till värmepumpen till följd av felaktig bypassinställning. I annat fall kan det bero på att någon smutspartikel blockerar inloppet eller har slagit sönder flödesvakten (ovanligt). 6. Hur snabbt får jag varmt i poolen? Svar: Man brukar räkna med ca 1-2 grader ökning av temperaturen per dag. Vill du ha en snabbare uppvärmning kan du dock alltid välja en större modell sortimenten. Har man en oisolerad pool och mycket grundvatten samtidigt som man icke täcker poolen om natten kan dock uppvärmningen helt avstanna. 7. Vilket underhåll behöver poolvärmepumpen? Svar: Tillse kontinuerligt att förångarbatteriet är helt och rent. Rengör gärna med pensel och dammsugare, ej högtrycksspruta. Ett kontinuerligt underhåll garanterar maximal verkningsgrad. Se kapitel 4 för mer information om underhåll. 8. Kan era vertikala modeller verkligen stå helt fritt, dvs. utan tak? Svar: Ja, det kan de. Det finns flera extra hål i bottenplattan för att t.ex. regnvatten inte ska stå kvar i maskinen. Det skadar dock inte att se till värmepumpen då och då och rengöra den från t.ex. nedfallna löv. Om överbyggnad ändå önskas var noga med att ge fläkten ordentligt med utrymme. 9. Hur stor skillnad ska det egentligen vara mellan inkommande och utgående vatten? Svar: Vi rekommenderar 1-2 ºC (läs av skillnad mellan parameter A och b via displayen) 10. Om jag får problem med min värmepump hur gör jag då? Svar: Kontakta den återförsäljare som du köpt din poolvärmepump av så kommer de själva eller med vår hjälp att avhjälpa dina problem. I manualen finns det dock information (om t.ex. felkoder) som kan underlätta arbetet. Om det inträffar något riktigt fel så ska det visas en felkod i displayen och man kan då ta reda på vad felet är genom att titta i manualen. Slutligen, om du har frågor som din återförsäljare har svårt för att svara på så är du välkommen att kontakta oss på: 27

28 28

29 E Installation and Maintenance Guide S-series Heat pumps for indoor swimming pools S15 S20 S30 S30-3P S60-3P Rev Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

30

31 Preface Congratulations on your purchase of a pool heat pump from Gullberg & Jansson AB. We hope it meets your expectations and provides you with many years of energy efficient heating. In this Installation and Maintenance Guide you can read how installation, operation, service and maintenance are to be performed to ensure correct function. It is therefore important that you read through the manual carefully before starting or serving the unit. Gullberg & Jansson can not be held responsible for damage resulting from incorrect installation, incorrect fault tracing or incorrect maintenance. Yours sincerely, Gullberg & Jansson AB FOR YOUR OW RECORDS Please complete the details below. Keep these close to hand should anything happen. Product: Installed by: Telephone: Serial number: Date of installation:! The proof of installation for registration at Gullberg & Jansson AB is enclosed with the installation. It is important that this is completed and posted at the earliest possible date! Subject to possible misprints and design alterations. Gullberg & Jansson AB is not responsible for misinterpretations, any obvious misprints and consequences resulting from these.

32

33 Table of contents General information Product description 35 Functional principle 35 Component part and accessories 36 Important information 36 Transport and storage 36 Set up 36 Checklist for installation 36 Use and operation 36 Maintenance procedures 36 Service and support 37 Miscellaneous 37 Guarantee conditions 37 Safety Regulations 37 Installation Placement of outdoor unit 39 Set up 39 Drainage of condensation water 39 Placement of indoor unit 39 Distance to the pool 39 Pipe connections 39 Bypass coupling 39 Gas connection 40 Electrical installation 40 Connecting outdoor unit 40 Connecting outdoor unit 40 Starting up the unit 40 Maintenance, service and fault tracing Maintenance 45 Fault tracing 45 Fault tracing chart 45 Error code table 46 Service 46 Drainage 46 Technical specification Connection key PC Outdoor unit 48 Technical data 48 Dimensions and connections 48 Component placement Wiring diagram Indoor unit 53 Technical data 53 Wiring diagram 53 Appendices Frequently asked questions 55 Use and operation Description of LED controls 41 How to change operating parameters 41 How you select the operating mode 42 Explanation of sensor values 42 Setting the time 43 Timer setting and activation 43 Deactivation of the timers 43

34 34

35 1 General information This chapter provides background information about the pool heat pumps covered in this Installation and Maintenance Guide. Important information, guarantee conditions and safety instructions are also presented here. This chapter is intended for both users and installation engineers. Product description The models S15/S20/S30/S30-3P/S60-3P are a range of specifically developed air/water heat pumps designed for energy efficient heating all-year round of swimming pools or spa pools. The models have been developed and designed for the Scandinavian climate by Gullberg & Jansson AB. The pool heat pumps are designed to work with good efficiency and a low noise level. All models feature: Titanium heat exchangers resistant to chlorine and salt water Environmentally friendly and effective coolant (R410a) Gas connection between indoor and outdoor unit Digital LED control with timer Dynamic defrosting function for an extended pool season Pan heater in outdoor unit Flow switch and union couplings for safe operation and easy installation Stainless steel casing Functional principle The pool heat pumps S15/S20/S30/S30-3P/S60-3P are primarily used for heating, but can also be used for cooling. The models are controlled via a flow switch and in order to work the pool s circulation pump must be running. The pool heat pump works with the greatest energy efficiency when there are small differences in temperature between the inlet and outlet. The recommendation is 1-2 degrees difference between the inlet and outlet. The water flow is regulated via a bypass coupling. Read more about the bypass coupling in section 2 Installation. All models are developed to guarantee good efficiency in the ordic climate. However, it is important to be aware that the degree of efficiency is dependent on the surrounding outdoor temperature and the temperature of the pool water. The heat pump can be seen to perform with different efficiency during different parts of the year depending on the outdoor conditions. At the start of the season, when the water in the pool is cold, the heat pump needs to work continuously for a long period to produce the right temperature in the pool. When the pool water has reached the required temperature, the heat pump automatically stops and starts as required. It is always cost-effective to cover the pool when not in use, especially at night. Approximately % of the heat disappears from the water surface of the pool. Covering also reduces the heat pump s running time. The outdoor unit must always be installed outdoors, as it collects its energy from the surrounding air. It must be well ventilated and must not be enclosed or in any other way shielded so the air circulation is impaired. The circulation of the air between the intake and exhaust impairs efficiency. Avoid installation close to sensitive walls, for example, bedroom rooms. Frost or ice can form on the heat pump s evaporator. This is completely normal. An automatic defrosting cycle will start to melt the ice. After the defrosting cycle the heat pump starts its standard program and continues to heat the pool. The swimming pool heat pump normal working condition is between -20 and 40 C ambient temperature and between 15 and 40 C inlet water temperature. To guarantee a warm pool all-year round we recommend installing an electric heater or other backup heat source in series with the heat pump. Outdoor unit Indoor unit Heater Chlorinator POOL Outline diagram for installation of SXX. Filter Circulation pump 35

36 General information Component part and accessories 1. Outdoor unit SXX-OU 2. Indoor unit - SXX-IU 3. Installation accessories Installation instructions Union couplings Damping rubber blocks! Installation material is enclosed inside the machine. Open the cover and remove the material before installation. ote that the installation engineer provides pipes and the bypass coupling for the installation. Important information Transport and storage The outdoor unit must be transported vertically. This is because the suspension inside the compressor can be damaged if the unit is laid down. If the heat pump is tilted during installation or draining this should be done with care and for the shortest time possible. The original packaging is intended to be used to reduce the risk of transport damage. outdoor unit. The placement must take into account sound propagation. Placement of the unit must be done so that noise from the fan disturbs the environment as little as possible. Checklist for installation The following check list provides a general description of how the installation is carried out. Place the outdoor unit on a firm and horizontal surface. Make sure that the area is well drained and supply enough air for the evaporator. Place the indoor unit adjacent to the pump and filter system. Open the indoor unit, and take out the enclosed installation accessories. Ensure that all component parts have been delivered. Mount the indoor unit, with a bypass, in series after the sand filter. Exercise care to ensure the inlet and outlet are installed correctly. Install the gas pipes between the indoor and outdoor units, testing pressure and vacuuming pipes. Open the outdoor unit gas valve. Connect power and signal cables. Adjust the flow through the indoor unit to the right level. Switch on power. Check the settings. Start up. Remove the packaging and before installation check that the heat pump has not been damaged during transport. Report any transport damage to the forwarding agent. Set up The indoor unit is placed indoors. The unit must be stable, straight and have plenty of room to ensure the smoothest possible installation and service. The outdoor unit is installed outdoors on a firm surface such as a concrete base or ground stand. The protective grille that serves as a transport guard to the evaporator coil is to be removed to minimise the risk of icing. For the air supply to the evaporator coil to be sufficient, the distance between the outdoor unit and house wall should be at least 300 mm. The free space in front must be over 2,500 mm. This produces a higher output and improved efficiency. Avoid installing where there is cold air circulation as this reduces the output of the heat pump. Large amounts of melt and condensation water can be discharged during defrosting and operation. Consequently, it is important to ensure good drainage and run-off from the 36 Read more about the installation in Section 2. Use and operation The parameters on the display are set at the factory and do normally not need to be adjusted. The temperature is set to 27 C. If you wish to increase the temperature, check first to ensure that your wishes of a high temperature do not contravene any guarantees concerning the general pool construction. Maintenance procedures Ensure on a regular basis throughout the year that the evaporator element is not blocked by leaves, snow or the like. If necessary, you can clean the evaporator element with a large brush by lightly brushing in the direction of the flanges. Do not flush water directly into the unit through the grille or the sides as this could lead to water penetration and damage to the unit. Furthermore, check during the cold part of the year to ensure that too much snow or ice does not build up under the heat pump. Strong winds together with abundant snowfall could cause the evaporator element and fan guard to clog. Ensure

37 Allmän information that these are free of snow. The outer case can be cleaned using a damp cloth if necessary. Service and support S15/S20/S30/S30-3P/S60-3P are designed for reliable operation and a long life. If a fault should occur you should always contact the installation engineer who carried out the installation. If the installation engineer in turn considers it to be a question of a material or manufacturing fault, he/ she will contact us for inspection and action to rectify the problem. Always state the product s manufacturing number. The number can be found on the rating plate below the LED display. A basic guide to fault tracing is presented in section 4 - Maintenance, service and fault tracing. Miscellaneous The unit may only be repaired by a qualified installation engineer or an accredited workshop. Genuine spare parts must be used for repairs. A commissioning report for registration at Gullberg & Jansson AB is enclosed with the installation. It is important that this is completed and posted at the earliest possible date! Guarantee conditions The component parts of the system must be transported, stored and installed in accordance with the provisions set out in the manual. Repairs must be carried out by an accredited installation engineer. Genuine spare parts must be used for repairs. The cooling assembly must be carried out by an accredited refrigeration engineer. The guarantee becomes void if the conditions above are violated. Safety Regulations It is especially important to take into account the following safety instructions when handling, installing and using the heat pump: Only qualified persons may work on the product s cooling system. Always disconnect the power supply before working on the system. 37

38 38

39 2 Installation A comprehensive installation description is provided in this chapter. This chapter is primarily intended for installation engineers, but can also be read by the end user to increase his/her knowledge. The pool heat pump will work ideally under the following conditions: Access to fresh air. High enough water circulation. Correct electrical installation. Placement of outdoor unit In principle the outdoor unit can be placed anywhere outdoors. However, do not place it in an enclosed space with restricted access to the air intake and air exhaust (see the figure below). A structure with a roof is not necessary. If you still want to enclose the outdoor unit, remember that exhaust air must be ventilated properly! See illustration below for appropriate placement. Set up 700mm 2500mm 500mm Air intake 300mm 700mm The outdoor unit must be placed on a firm, horizontal base and should not be positioned next to or be installed with brackets on sensitive walls with a lightweight structure. Positioning must be done so that noise from the fan disturbs the environment as little as possible. The unit must stand firmly, straight and raised from ground level. Ensure there is a stable and flat surface, for example, concrete bed, ground stand, wall brackets or similar. Large amounts of melt and condensation water can be discharged during defrosting and operation. Consequently, it is important to ensure good drainage and run-off. and improved efficiency. Drainage of condensation water The evaporator cools outdoor air by approximately 5-10 C. The water vapour then condenses on the evaporator coil fins. If the air humidity is high this can result in many litres of water per hour. At lower outdoor temperatures, frost forms on the evaporator coil which melts when defrosting. To counter this, there are several drainage holes in the base plate to lead off the water. It is important to consider the position of the unit so that the condensation water can be led off correctly. Placement of indoor unit The indoor unit should be placed indoors standing adjacent to the pool filter system. Ensure that there is sufficient space for installation and service. Distance to the pool The indoor unit is normally installed in connection to the pool s purification system to minimise pipe routing. If the pipes are insulated heat loses will be minimal provided that the overall pipe length is less than 30 metres (pool water in and pool water return). An approximate estimation of the heat loses over an overall pipe length of 30 metres is 0.6 kw per hour for each 5 degrees of temperature difference between the pool water and the air surrounding the pipes. This is equivalent to an increased running time for the heat pump of 3-5 %. Pipe connections The pool heat pump is connected to the pool s circulation system with the help of the supplied 50 mm union couplings. Screw connections to the heat exchanger must be tightened by hand. A bypass coupling must be fitted to adjust the right partial flow to the pool heat pump, and to simplify service. Bypass coupling We recommend that a bypass coupling is fitted to all installations in order to adjust the right partial flow to the pool heat pump. The right partial flow results in balanced operation and reduced wear on the heat pump s most expensive section, the heat exchanger. The outdoor unit must be placed so that the air supply to the Adjusting the bypass evaporator coil is sufficient. This produces a higher output Correct adjust of the bypass can be done in different ways. 39

S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P

S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P SV Installations- och skötselanvisning S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P Rev. 2015.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 311 15 00 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Förord Tack för ditt köp av en poolvärmepump från Gullberg & Jansson AB. Vi hoppas att den kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPACW1S-15/20/30/60 Rev. 2010.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 15 / 20 / 30 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information

Läs mer

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide SV EN Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide R1-G / R15-G / R0-G / R30-G / R30-3PG Rev. 014.1 Förord Tack för ditt köp av en poolvärmepump från Gullberg & Jansson AB. Vi

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

SV Installations- och skötselanvisning

SV Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning DQ30/40/70 Rev. 2015.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Frånluftsberedaren

Installations- och skötselanvisning. Frånluftsberedaren SV Installations- och skötselanvisning Frånluftsberedaren GJHWHP-80 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPASRW-15/20 Rev. 2009.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide SV E Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide GJPASRW-08P/12P/15P/20P/30P Rev. 2014.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Frånluftsberedaren

Installations- och skötselanvisning. Frånluftsberedaren SV Installations- och skötselanvisning Frånluftsberedaren GJHWHP-250/300 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Installations- och skötselanvisning GJHE-20/30 (LT/HT)

Installations- och skötselanvisning GJHE-20/30 (LT/HT) SV Installations- och skötselanvisning GJHE-20/30 (LT/HT) Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se www.gullbergjansson.se

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide SV E Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide GJPASRW-12/15/20/30/50 Rev. 2014.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool.

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool. logotype Smart uppvärmning till rätt pris www.gullbergjansson.se Produktkatalog Poolvärme -- Utomhuspool -- Inomhuspool -- Offentlig pool -- Ovanmarkspool -- Spa Trygga och innovativa tekniklösningar för

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,5 135 kw

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,5 135 kw Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se yh e t 20

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,8 135 kw

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,8 135 kw G ULLBERG & J ANSSON Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler 6,8 135 kw Å R K O M P R E S S O R G A R A N T - 5 I Datablad vertikala poolvärmepumpar för utomhuspooler (6,8-26 kw) Storsäljare på

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Swedish design and manufacture since 1967

Swedish design and manufacture since 1967 Swedish design and manufacture since 167 PVP Manual User manual Инструкция Gerbrauchsanleitung Manuel d utilisation Manuiale d usa Manual de instrucciones MA20-14 rev.0 Copyright 2016 Pahlén AB, Box 728,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide

Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide SV E Installations- och skötselanvisning Installation and Maintenance guide GJPASRW-12/15/20/30/50 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Shower cabins / Steam cabins

Shower cabins / Steam cabins Installation manual for Shower cabins / Steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Models: 6030 6130 2 3 (SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. 4 (SE) På karets undersida,

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 1 1.1. ALLMÄNT OM GULLBERG & JANSSONS POOLVÄRMEPUMPAR... 1 1.2. OM MANUALEN... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 1 1.1. ALLMÄNT OM GULLBERG & JANSSONS POOLVÄRMEPUMPAR... 1 1.2. OM MANUALEN... 1 2. SPECIFIKATIONER... Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 1 1.1. ALLMÄNT OM GULLBERG & JANSSONS POOLVÄRMEPUMPAR... 1 1.2. OM MANUALEN... 1 2. SPECIFIKATIONER... 3 2.1. POOLVÄRMEPUMPAR FÖR UTOMHUSBRUK (KÖLDMEDIA R407C)... 3 2.2.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model 1 INSTALLATION (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins Model 6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026 6030 6036 6106 6116 6126 6130 Arrow Skandinavien AB www.arrowshower.com Tel.

Läs mer

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen AirCare - Bakteriekontroll Ohygiensk toalett ger negativa kunder Bakterier finns överallt i vår omgivning och i våra kroppar. I skolor och på andra platser där det finns mycket människor trivs de extra

Läs mer

Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING. Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi.

Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING. Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi. Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi.com IMPORTANT VIKTIGA ISTRUKTIONER INSTRUCTIONS SPARAS SAVE THESE

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION FEB. 1997 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12224, 12138 NEW HOLLAND TX62-68 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37

Läs mer

Active Speaker System X-Line 50 AW

Active Speaker System X-Line 50 AW Active Speaker System X-Line 50 AW Important Safety Information: Read all documentation before operating your equipment. Retain all documentation for future reference. Save the carton and packing material

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

Original instructions Elztrip EZ W

Original instructions Elztrip EZ W Original instructions Elztrip 00 600-1500 W SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 MÅTT Elztrip EZ 100 L [mm] A [mm] 06 1000 744 11 1500 1244 15 2000 1744 1 2 EZMVK 00 2

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

HeatForce V -serien. Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL

HeatForce V -serien. Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL HeatForce V -serien Poolvärmepump INSTALLATION OCH ANVÄNDAR MANUAL Innehåll I. Tekniska Parametrar II. Dimensioner III. Installationsanvisning IV. Användarinstruktioner V. Kontroll före uppstart VI. Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer

Nova Plus & Classic Plus

Nova Plus & Classic Plus SV Installations- och skötselanvisning Nova Plus & Classic Plus Rev. 2014.1 FÖROR Tack för ditt köp av ett pooltak från Gullberg & Jansson AB. Produkten är framställd med hög kvalitet på material och hantverk

Läs mer

VÄRMEPUMP FÖR POOL Installations- & skötselmanual

VÄRMEPUMP FÖR POOL Installations- & skötselmanual VÄRMEPUMP FÖR POOL Installations- & skötselmanual Gäller modeller: YAPB- 38HL YAPB- 53HL YAPB- 78HL YAPB- 95HL YAPA- 95HL YAPA- 125HL YAPA- 140HL YAPA- 170HL YAPA- 210HS YAPA- 260HS VÄRMEPUMP FÖR POOL

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

METROSAVER MB F & F-PC

METROSAVER MB F & F-PC METROSAVER MB F & F-PC LEK LEK 08.947-1505 IHB SE 1522-1 331367 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Komponentplacering Component locations 2 2 Oversættelsestabel Översättningstabell Translation

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer