som följesla Whiplashskadorna ökar i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "som följesla Whiplashskadorna ökar i"

Transkript

1 som följesla Whiplashskadorna ökar i

2 Skrota nollvisonen och börja om Siewert Öholm och Gunnar Falkemark ryter till sidan 4 ' Godkände prov utan att vara på plats Förarprövare i Arboga polkanmäld Smällen som påverkat - Harald för alltid Tema: whiplish sidan 10' En livsviktig timme Besöket i säkerhetshallen ger resultat Klent intresse för mon tering i dldre bilar Trendbrott i Göteborg Hårdare tag för mopedister Pricksystem et -en idé som försvann sidan 6 sidan 26 Bromsprov flyttas till halk/riskutbildningen sid 16 sid 28 Abu Dhabi ökenäventyr med mersmak sid 20 sid 30 Ökad bilism i Vitryssland sid 24 sid 34 sid 25 Ecodriving på racerbanan lockade i Härnösand sid 36 SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFORBUND STR-aktuellt Medlemstidning för Sveriges Trafikskolors Riksförbund Adress: Jarvgatan LANDSKROYA Telefon: Fax: E-post: Utgivare: Lars Gustavsson Redaktör: Gunlög Stjerna Tradgardstorps gard Landeryd Linköping Tel:Ol , Mobil: e-post: I redaktionen medverkar Redakta Reportage med text och bild. l detta nummer: Ingrid AhIström,Catarina Gisby, Johan Granath,Staffan Gustavsson, Britta Lineback, Mark Olson Tryck: Trycksaker AB, Norrköping ISSN: Vill du prenumerera? Kontakta STR Service AB Tel: O O0 Fax: Pris: För icke medlemmar:250 kr/&. Layoutloriginal: Forma Viva, Linköping Manusstopp för tidning nr 4.10 nov 2004 Omslagsfoto: Staffan Gustavsson

3 egeringen öppnar dörren för verkningsfulla åtgärder mot unga förares rattfylleri i R, östens trafiksäkerhetsproposition. En obligatorisk introduktionsutbildning för handledare och elev föreslås, liksom en utökad risk- utbildning om alkohol och droger. Men nu sander regeringen förbryllande budskap. På Trafiknykterhetens dag bytte trafikminister Ulrica Messing och justitieminister Thomas Bodström fot i en gemensam debattartikel. Introduktionskvallen för handledare och elev har aven den förvandlats till m en utbildning om risker med alkohol och droger i trafiken. LEDARE Politiska budskap som förbryllar I Vad ar det egentligen regeringen vill? Det är här jag blir oroad. Inte för det som ska förmedlas till de blivande förarna, där ar ambitionen god. Utan för det satt man vill göra det på. Samstämmig forskning säger idag att den privata övningskörningen maste struktureras upp. Problemet med mangdträningen ar inte kvantiteten, utan kvaliteten. Samt att olyckor intraffar, som kostar liv. En åtgärd ar att ge handledare och elev en bättre start. Introduktionsutbildningen, där både elev och handledare ska delta, borde fokusera på metodik, struktur, ansvar och risker. Mycket mer hinner man inte med på tre timmar. Självklart ska alkoholproblemen belysas, men de är inte det primära i detta skede. Alkohol och droger ar ett så stort trafiksakerhetsproblem att det maste tas på betydligt större allvar. Här räcker det inte med några stank av information. Har kravs åtgärder som sätter spår och ger intryck. Det är här Vägverket kommer in i bilden. Vägverket vet vad som behöver göras. Det står i en färsk rapport från Kommunicera AB, gjord på uppdrag av Vägverket: Det går inte att nå de unga med enbart information och masskommunikation. Det kravs dialog och samtal också. Information ar envägskommunikation, dialog ställer krav på aktivt lyssnande och respekt för individens egna tankar och funderingar. I rapporten efterlyser tillfrågade ungdomar mer av dialog och personliga samtal, som de menar ar långt ef- fektivare nar det galler att skapa förtroende och påverka värderingar och beteenden. Ända planerar Vägverket att reducera alkoholutbildningen till ytterligare ett delmal i halklriskutbildningen. Det är så L verket tolkar uppdraget i proppen. Men I pedagogiskt lämnar lösningen mycket övrigt att önska. Risken är stor att alkoholinformationen drunknar i all övrig kunskap eleverna ska ta till sig på i halkbanan. Alla pedagoger vet att för många budskap vid ett och samma tillfälle säilan leder till varaktig inlärning eller påverkan. Enda fördelen är att det blir lätt att administrera. HalWriskövningarna ar redan obligatoriska och ett tillkommande delmal kan enkelt prickas av. Ekonomiskt sker ingen förändring. Kostnaden för eleven blir minst lika stor, om inte större, som nar undervisningen ges på trafikskolan på hemmaplan. P3 trafikskolan kan dessutom samtal och individanpassad praktisk utbildning förstärkas av temakvallar i mindre grupper, där emotionella budskap i film och möten med rattfylleriets offer anpassas efter mottagarna, genom gruppdiskussioner och värderingsövningar. På så satt får ungdomarna möjlighet att reflektera över sina attityder och trana sin emotionella förmåga. Tillsammans med alkolaset i övningsbilen, som alla STRanslutna trafikskolor ska ha år 2007, ger kontakten mellan trafiklärare och elev bra möjligheter till återkommande diskussioner med ungdomarna, som är framtidens kravställare när det galler trafiksäkerhet. Införandet av en obligatorisk alkoholundervisning är en mycket god idé, som inte får förfuskas på grund av kortsiktigt tankande, där pedagogiska vinster får sta tillbaka för administrativt enkla lösningar. Dock kvarstår frågan: vad är det egentligen regeringen vill? Lars Gustavsson Lagledare och förbundsordförande

4 Siewert Öholm och Gunnar Falkemark: ''Skrota nollvisionen I" och börja om. Det här med nollvision later ju så bra. - Men en sådan vision betyder ingenting om det inte laggs ned kraft p3 att förverkliga den, menar Gunnar Falkemark, docent i statsvetenskap. - Erkänn att nollvisionen är en bluff och börja om från början, säger debattören och journalisten Siewert Oholm. Debattören och journalisten Siewert Öholm vill tillsatta en trafiknykterhetskommission, och ge den en stor budget. Gunnar Falkemark fick rubriker i SA gott som alla Sveriges tidningar när han i somras förklarade nollvisionen död. Falkemark är forskare vid Göteborgs universitet och har studerat väg- och transportpolitik under manga år. Siewert Oholm är känd från mängder av debattprogram i teve. I tio år höll han också i debatterna på MHF:s aterkommande seminarier i Tylösand. Han var i Tylösand även i år, men inte som moderator utan som talare. I sitt föredrag hävdade han att nollvisionen kapsejsat. "Allt annat är snack och undanflykter", sa Siewert Oholm. Är det verkligen rimligt att dödforklara nollvisionen? -Vi har haft nollvisionen i sju år och har snarare fler omkomna i trafiken nu än när visionen uttalades, säger Gunnar Falkemark. Politikerna lägger inte ned särskilt mycket kraft pa att förverkliga den, anser han. Visionen är i själva verket ingenting annat än symbolpolitik. - Man vagar inte vidta Atgärder som verkligen skulle ha effekt. Vilken typ av åtgärder skulle det vara? -Till att börja med borde bötesbeloppen vid fortkörning bade höjas och inkomstrelateras. I dag är bötessummorna sa låga att höginkomsttagare förhaller sig likgiltiga till om de åker fast eller inte. Kombinera flera atgarder Samtidigt som man höjer böterna maste dessutom hastighetsövervakningen utökas rejält, tillägger Falkemark. - Kombinationen av dessa tvi åtgärder är viktig. Kampanjer för att påverka attityder gör ingen nytta, men det ekonomiska spraket förstår alla. Vad anser du om att man Överväger att höja hastighetsbegränsningarna på vissa motorvägar, från 110 till 120 eiier 130 kilometer i timmen? -Det tyckerjag är vansinnigt. Många kalkylerar ju med att man kan köra upp till 30 kilometer över tilliten hastighetsgräns utan att förlora körkortet. Skulle man plötsligt fa åka 130 pil en motorväg skulle många köra i 160. Att köra för fort är märkligt nog ett brott som många stoltserar med, konstaterar Gunnar Falkemark. - Ingen skulle drömma om annat än att skämmas över att bli tagen pa bar gärning vid till exempel snatteri. Men att bli tagen för fortkörning är närmast en merit. Debattören Siewert Öholm vill inte gå sa långt som till att dödförklara nollvisionen. Men han tycker som sagt att den har kapsejsat. Han anser att visio- Varför accepteras massdödandet i trafiken? undrar Gunnar Falkemark, statsvetare från Göteborg. Ingen skulle acceptera att så dnga dog varje dr inom flyget eller på vdra arbetsplatse~ betonar han. nen har förflyttat fokus från verklighet till dröm; att det är för mycket vision och för lite trovärdighet. - Det är fler döda i trafiken i dag än "Det ar fler döda i trafiken idag an nar nollvisionen infördes." när nollvisionen infördes 1997, men Vägverket vill få oss att tro annat genom att förändra statistiken. Förr ingick även de som dött av sjukdom i trafikolycksstatistiken. Det gör de inte numera, så pa papperet kan det se ut som

5 att antalet döda har sjunkit sedan nollvisionen infördes. När nollvisionsbegreppet uppfanns blev genomslaget enormt. - Men en vision är ju ingenting värd om den inte backas upp av handling. Att saga ''jag har en vision" är inte mer värt an när Sickan i Jönsson-ligan säger "jag har en plan". Nollvisionen - en bubbla Siwert Oholm menar att det finns en tyst överenskommelse mellan politiker och ansvariga vagtrafikmyndigheter att inte sticka hål på den bubbla som han menar att nollvisionen är. -Politikerna har fatt ett ord att leka med, och Claes Tingvall på Vägverket kan åka till Paris och New York för att tala om hur bra vi är pa trafiksäkerhet i Sverige. I själva verket kör våra ungdomar ihjäl sig mer an nagonsin, och allt fler gör det med alkohol i kroppen. Tre av fyra i åldern 15 till 24 år som dör i singelolyckor möter döden berusade. Av samtliga åringar som dör i trafiken - oavsett typ av olycka och oavsett om den yngre personen kör eller är passagerare - är varannan full. - Om man pa allvar tar tag i fylleridöden, då kunde man åtminstone börja tala om att närma sig nollvisionen, säger Siewert Oholm. "Satsa p8 trafiknykterhet" Oholms förslag är att det borde tillsattas en trafiknykterhetskommission, en avdelning eiler enhet som "får korta beslutsvagar och en chef som kan fatta självständiga beslut". En sådan kommission skulle kunna fungera ungefar som Vagtrafikinspektionen gör, men den måste fi betydligt mer pengar an vad trafiknykterhetsarbetet som helhet får i dag, understryker han. -Vagverket lägger ner mer pengar pi att bygga övergångsställen åt grodor an på att vidta trafiknykterhetsåtgärder. Vad tycker du att man ska göra med noiivisionen? - Erkänna att den är en bluff och börja om från början, sluta flumma med ord och romantiska formuleringar och formulera tydligare, kiarare målsättningar från år till år. Catarina Gisby u Lars Bergfalk, Vdgtrafkinspektionen, Ulrica Messing, trajik- och infiastrukturminister och Monica Öhman, NTF; satterfidgetecken för Siewert Öholmsförslag om att tillsatta en tra$knykterhetskommission. "En ny organisation ar ingen lösning" Tillsatt en trafiknykterhetskommission,föreslår debattören och journalisten Siewert Oholm. Det skulle kunna vara en vag att gå för att möta det ökande rattfylleriet på våra vägar. Förslaget får både ros och ris. Förre statsministern Ingvar Carlsson, -Jag är mycket skeptisk till att man ordförande i Whiplashkommissionen, försöker lösa de växande problemen tror att det kan vara en bra idé. genom att skapa en ny organisation, - Jag ställer mig positiv, är hans säger han. kommentar. mm- Något avgörande maste ju göras, "Vi borde litnyttjd menar han. Med tanke på den allt större importen av vin, sprit och öl, de organisationer samt de laga alkoholskatter som inom vi redan ha r." en snar framtid förmodligen är verklighet, så skulle en kommission kunna vara ett satt att möta det ökade flödet av alkohol i trafiken. Skilda &sikter inom (s) Trafik- och infrastrukturministern Ulrica Messing är inte lika positiv som sin partikollega. - Det är viktigt att arbeta målinriktat och att insatser görs på manga omriden. Jag är inte säker pi att en kommission är hela lösningen, men jag är beredd att Överväga alla de förslag som finns. Vägtrafikinspektionens högste chef, Lars Bergfalk, är väldigt tydlig med att han inte tycker att det är någon bra idé att inrätta en trafiknykterhetskommission. - Vi borde utnyttja de organisationer vi redan har; Vägverket, Polisen och skolsystemet. Det är där vi ska se till att lösa alkoholfragorna, inom den befintliga strukturen. NTF har inte tagit stallning Monica Ohman, NTF, berättar att hon var i Tylösand och hörde Siewert Oholm lagga fram sitt förslag. - Men vi har inte hunnit diskutera det här inom NTF och har därför inte tagit ställning till om vi tycker det är en bra eller dilig idé. Vi ser förslaget som &got vi får ha med oss i vårt fortsatta alkoholarbete. Catarina Gisby

6 1 rörarelever begär u =--A,dhd via facket i Körkortsforordningen fåt' frän kritik i skrivelse w. inte. fhtt ut sina k6rkort efter f6yaild*gen genom km elmer ~~~m i &boy hm via sitt fack, Oberoende Fackförewgem ~ e n ~ l ~ ~ ~ ofc, i ~ begärt t j skadestand. ~ n, Desutom *w facket fr? tik mot kiirko&förordningen oh menar att exaniinationen ghttme.. Förarprövare i Arboga polisanmäld Godkande prov utan att vara på plats Förarprövaren på komvux i Arboga godkände flera förarprov utan att narvara.arboga kommun som är huvudman för utbildningen ar nu polisanmäld liksom förarprovaren. Komvux i Arboga tillhandahåller körkortsutbildning för tunga behörigheter som lastbil och buss. Utbildningen är dock utlagd p4 entreprenad till företaget Grip i Arboga AB, som ägs av utbildningsföretaget UVS... Historien med de elever som godkänts utan att förarprövaren varit närvarande rullades upp under sommaren, när Vägverket rutinmässigt kontrollerade anmälningar om godkända förarprov. -Han har inte varit p4 plats och enligt flera av de berörda eleverna har han aldrig traffat dem, säger Bength Eriksson p4 Vägverkets trafikregister i Orebro. Det visade sig efter ytterligare kontroll att förarprövaren, som arbetade halvtid, har examinerat närmare 700 behörigheter under en 18-manadersperiod. Bength Eriksson är noga med att påpeka att det i många fall rör sig om flera behörigheter för en och samma person. Men att det ända är närmast omöjligt att examinera så många under normala förhallanden. Förarprövaren avstängd - Det är inte rimligt. Den här utbildningen har bedrivits p4 ett felaktigt satt, som aldrig varit avsett. Examinationsrätten har använts som handelsvara. Dec är tyvärr ett problem som sannolikt finns på fler stallen. Ytterligare en märklig omständighet

7 Skandalen i Arboga har fatt stor uppmärksamhet av pressen i sommar är att förarprövaren har ett anställningsbevis från Arboga kommun, men han har inte fått någon lön därifrån. Sannolikt är han avlönad av Grip i Arboga, vilket är felaktigt, enligt Bength Eriksson. - Det kan vara en jävsituation. Att vara förarprövare är en offentlig uppgift som inte kan delegeras. Mister sitt förordnande Vägverket accepterar tills vidare inga prov av den aktuelle förarprövaren, som sannolikt kommer att mista sitt förordnande att förrätta förarprov. Hela historien är dessutom föremål för polisutredning. PA gymnasie- och komvuxprogram med fordonsinriktning kan lärare fa förordnande att examinera förarprov. Ett villkor är dock att läraren undervisar de elever han eller hon sedan ska examinera. - Man maste undervisa, men det är inte reglerat i vilken omfattning. Komvux i Arboga har inte bara bedrivit utbildning på hemmaplan, utan ocksa gjort det i andra delar av landet. Detta ar märkligt tycker Bength Eriksson. som tror att kommunen kan ha blivit förd bakom ljuset av det företag som haller utbildningen. -Man maste fraga sig varför Arboga kommun bedriver utbildning i Stockholm och SkAne. Under sommaren kartlade Vägverket alla godkända - förarprov, som hade koppling till utbildningsföretaget UVS. Kartläggningen visade att nästan alla förarprov hade godkänts av den nu avstängde förarprövaren. Förda bakom ljuset Sven Hultman är jurist pa Vägverket i Borlänge. Enligt honom har också två andra förarprövare vid komvux i Arboga fått sina förordnanden ifrågasatta. -Vi har meddelat dem att förordnandena inte är giltiga förrän de är anstallda av kommunen. De har yttrat sig och hävdar att de är anställda, men det anser inte vi. Att lärarna använt sina förordnanden "Man måste fråga sig varför Arboga kommun bedriver utbildning i "ockholm och Skåne." på andra orter är i sig inget konstigt, enligt Sven Hultman, eftersom den skola de varit verksamma på har riksintag. - SA länge de examinerar elever på den egna skolan är det helt i sin ordning. Märkligt manga Däremot menar han att det ar egendomligt när lärare vid gymnasier och kom-, 1

8 vux hinner med så många förarprov som varit fallet i Arboga. -Det finns i och för sig ingen restriktion för hur många man får examinera. Jag kan bara konstatera att det är märkligt att dessa lärare, som dessutom har undervisningsskyldighet, hinner göra så många fler prov än vägverkets egen personal. Han känner inte till något fall som i omfattning liknar det i Arboga. - Det ar allvarligt och darför har vi gjort polisanmälan. Vi vill att polisen går till botten med detta. Missbruk av förarprövningsratten har enligt Sven Hultrnan i stort sett bara noterats på skolor med korta utbildningar, som har karaktär av uppdragsutbild- ning. Han menar därför att en lämplig åtgärd vore att bara ge förordnande som förarprövare för utbildningar som är längre an ett år. -Vi kommer att föreslå det till regeringen. Det kravs mycket arbete för en sådan förändring, men vi anser att det verkligen kravs. Johan Granath Ojämna villkor - fortfarande Trafikskolor kan inte konkurrera med gymnasiet Gymnasieskolor med yrkesförarutbildning gynnas på trafikskolornas bekostnad. Det fastslog Konkurrensrådet redan 2001 och uppmanade regeringen att agera. Men nästan inget har hant under de tre år som gått. I dag saljer statliga myndigheter, kommuner och landsting i allt större om fattning varor och tjänster som reda1 tillhandahålls av privata aktörer. Kon kurrensvillkoren för dessa riskerar där "~rkestörarutbildning' bed rivs i kom munal med att försämras, eftersom offentlig regi på över 100 verksamhet till större delen finansiera g y m nasieskolor.u via skattsedeln. s- ' ' ' ' ' ' "' ' Yrkesföramtbildning för buss ocl. lastbil är ett omrade där skattefinansie- -erad och privat verksamhet konkurrerar. Yrkesförarutbildning bedrivs i kommunal regi på över 100 gymnasieskolor om skolornas ratt att ha egna förarprö- i landet. Tillräckligt belyst? I ett yttrande från 2001 skriver Konkurrensrådet, som år 2003 blev en del av Konkurrensverket, att det bör ifrågasattas om konkurrensaspekterna belysts tillräckligt i de lagar som berör trafikutbildning. Till exempel anses det vara en klar konkurrensfördel för gymnasieskoloma att ha egna förarprövare, eftersom de därigenom slipper köa till Vagverkets förarprov: "För ett åkeri, som önskar köpa en utbildningsinsats med examen, kan anlitandet av en gymnasieskola innebära en tidsvinst på flera manader jämfört med att anlita en privat trafikskola", skriver Konkurrensrådet. Ridet anser det heller inte klarlagt vare gäller uppdragsutbildningar. Sådana utbildningar bör dessutom bara komma i fråga om det finns särskilda skal, till exempel brist på privata utförare. I gränslandet Christian Berger på Konkurrensverket anser att utbildning ar en svår fraga i relation till konkurrenslagen. - Det är definitivt i gränslandet, men tillatet. Han berättar att Konkurrensverket i oktober kommer att lamna förslag på åtgärder som ska förbättra marknadens funktion nar det galler privata och offentliga aktörer. - Vi kommer att lamna ett förslag till näringsdepartementet, men det handlar om konkurrenssituationen mellan pri- F vat och offentligt i allmänhet. Vi föreslår inga specifika åtgärder för förarutbildning eller annan utbildning. PA näringsdepartementet, som ansvarar för både trafikutbildning och konkurrensfrågor, ar det svårt att fa veta om något konkret gjorts efter dåvarande Konkurrensrådets uppmaning. Ett 10- tal telefonsamtal till olika enheter och avdelningar inom departementet ger inte mycket kött på benen. - Det har nog inte hant så mycket. Det som är på gång är de förslag på åtgärder som Konkurrensverket lämnar till näringsdepartementet i höst, säger Siv Gustavsson, departementsrad på enheten för transportpolitik. En del har ändå hant På Skolverket, som har delat tillsynsansvar med Vägverket i frågan om förarutbildning, har vissa saker dock hant. Anledningen är en fortbildning som Skolverket, tillsammans med Vägverket, låg bakom Ar Utbildningen riktade sig till lärare med förordnande att förrätta förarprov och innehöll ett kunskapsprov, som bara ett fåtal av 1ararna klarade. Kursen avbröts efter bara ett par omgångar. De upptäckta kunskapsbristerna hos lärarna ledde till en obligatorisk grund- b

9 Missnöjd elev stämmer kommunen En av de elever, som inte fått ut något körkort efter utbildning vid komvux i Arboga, har stämt kommunen, uppger Nerikes Allehanda. Eleven, en 37-åring man från Spånga i Stockholm, gick utbildningen hos Körkortsproffsen, som är underleverantör till Grip i Arboga. Grip i Arboga sköter i sin tur förarutbildningen åt komvux på entreprenad. Mannen ar en av flera elever, som fick sina förarprov godkända utan att den av komvux förordnade förarprövaren var närvarade. Tvingades tacka nej Den 25 maj gjorde 37-åringen sitt slutprov och godkändes. Han sökte därefter flera arbeten och blev erbjuden ett av dem. Anställningen skulle gälla från den 21 juni med en månadslön på kronor. Strax efter att mannen gjort sitt slutprov upptäckte Vägverket att den förarprövare, som skulle godkänt honom, inte varit närvarande. Något körkort kunde dkrför inte utfärdas och han tvingades tacka nej till jobbet. Arboga kommun är ytterst ansvarig för verksamheten vid komvux och stams nu av SpAngabon. Via sin advokat kräver han ersättning motsvarande den lön han skulle haft som anställd chaufför, det vill saga kronor i manaden. Mannen är arbetslös och anser att anledningen till detta är försumlighet från Arboga kommun. Ersättning kravs Skadeståndsanspråk har aven riktats mot Vägverket av andra elever som inte fått ut sina körkort trots godkända prov. Det ar Oberoende Fackföreningens Centralorganisation, OFC, som för flera medlemmars räkning kräver ersättning för förlorad arbetsinkomst. Johan Granath Handsfree inte bättre an vanlig mo bil laggande utbildning för att höja deras kompetens, berättar Jan Sydhoff, ansvarig för skolverkets avdelning för styrdokument. - Kraven på lärarna skärptes, och i dag är de betydligt mer kompetenta tack vare det. rat brev till alla skolor i landet som har transportprogram. För att klargöra vad som gäller. Det finns inga skäl att ifrågasatta ratten för gymnasieskolor att ha egen examination av förarprov, anser han. Däremot måste tillsynen skärpas så att reglerna inte utnyttjas. Tillsynen maste skarpas Beträffande körkortsskandalen i Ar- Regelverket är också tydligt i frå- - gan om vem som får, och vem som boga har Skolverket, i egenskap av inte får, examinera vid transportuttillsynsmyndighet, haft personal på bildningarnas forarprov, menar Jan plats för att ta reda på vad som gått fel. Sydhoff. Jan Sydhoff är dock inte detaljinsatt i - Det som hänt i Arboga berodde Handsfree fallet. knappast på ett misstag. Det framgår eller inte - ingen skillnad -Jag kan inte uttala mig om Arboga. tydligt och klart vem som har den räti sakerhet Men som en reaktion på det som hant ten. menar skickade vi ett ganska skarpt formule- Johan Granath forskarn. Du bör inte prata i mobiltelefon nar du kor bil.och tro inte att det ar säkrare med handsfree. Du paverkas precis lika negativt,visar en studie från Vag- och transportforskingsinstitutet,\frl. VTI-studien genomfördes i körsimulator. Förarnas körprestation påverkades negativt vare sig de pratade i mobiltelefon på "vanligt" satt eller i en så kallad handsfree. Sjäiva tyckte bilförarna att det var skillnad. De upplevde att de körde battre när de pratade i handsfree jämfört med när de pratade med mobiltelefonen tryckt mot örat. Men forskarna kunde inte upptacka några viisentliga awikelser. Vägverket gick redan förra året ut och varnade för att handsfree kan invagga förare i ett slags falsk trygghet. Redan då förstod man At vilket h%ll VT1:s studie lutade. I ett pressmeddelande från juni 2003 konstaterade Vagverkets generaldirektör Ingemar Skogö att Vägverket omöjligt kunde stäila krav på handsfree i bilar "eftersom studien påvisar att det saknas stöd för att detta skulle kunna ge trafiksäkerhetsvinster". Något förbud mot att tala i telefon i bil överhuvudtaget är inte aktuellt. Däremot finns det tankar p& att om den som talar i telefon orsakar en olycka så ska det ses som en försvårande omständighet och ge ett hårdare straff. Catarina Gisby

10 som påverkat Harald för alltid Whiplashskadan förändrade livet för Harald Wilen. Det var meningen att han skulle ta över trafikskolan han arbetade på, men i stället tvingades han att lämna den. I dag är han 37 och håller på att skola om sig till gymnasielärare. Harald Wilén, för många kanske känd under det tidigare efternamnet Waak, 1 började arbeta som trafiklärare i Trelle- 1 borg Jag var ung, bara 2 1, berättar han. Från Trelleborg bar det vidare till Malmö. Där fick han så småningom jobb pli Eriklusts trafikskola. En dag 1992, på den gamla landsvägen mellan Malmö och Staffanstorp, väntade Harald och en elev på att få göra en vänstersväng. Hastighetsbegränsningen på vägen var 90 kilometer i timmen. Det var inte mycket trafik vid tillfallet. Smällen ett faktum I backspegeln ser Harald en bil komma i full fart. Den visar inte nagra som helst tecken pa att sakta in eller väja At höger för att kunna köra om på trafikskolebilens högra sida. - "Nu händer det, nu händer det!", tänkte jag. Sekunden senare var smällen ett faktum. "Jag utgick j U fra ii att nacken skulle bli battre, inte sämre." II - Han som körde pillade tydligen med bilens cigarrettändare eller något. Han upptäckte alldeles för sent vad som höll på att ske. Bromsspåren var bara sju meter, inte mycket att komma med. Smäilen tog mest på Haralds sida, höger bak. Eleven verkade klara sig ganska bra. (Det är okänt om hon fatt några besvär senare i livet.) Harald däremot kände sig stel och öm i nacke och rygg. Han åkte till akutmottagningen och blev un- dersökt, men skickades hem med lite värktabletter. - Problemen var inte heller så stora i början. Ville jobba Efter någon manad fick han en mycket kraftig nackspärr, han som tidigare aldrig haft ont i nacken överhuvudtaget. Med hjälp av akupunktur hävdes spärren. Harald fortsatte att arbeta som trafiklärare. Nacken värkte av och till. -Men jag utgick ju från att den skulle bli battre, inte sämre. Efter en hård inbromsning i en korsning, för att förhindra en kollision med en bil som körde mot rött, hade Harald Wilén påtagliga nackbesvär i ett halvår. Ändå var han aldrig sjukskriven. - Jag var ung, jag ville jobba. Det fanns också en frihet på trafikskolan. Mådde jag inte bra en dag så kunde jag gå hem och vila för att ta igen den arbetstimmen någon annan dag. Ingen tyckte att Försäkringskassan behövde

11 Harald Wilkn är 37 år: Whiplashskadan fick han när han var 25. Det finns dagar narjag gråter av smärta narjag rakar mig med rakapparaten, säger han. blandas in. Men det talade emot mig se- kurs för att kunna stå som utbildnings- gjorde sig alltmer påmind. Minsta lilla nare - att jag inte varit formellt sjuk- ansvarig. Ägaren och Harald var över- inbromsning kunde vara förödande. skriven. ens om att han skulle ta över trafik- -Till slut insag bade ägaren och jag Harald Wilén hade vid det har laget skolan den dag det var dags för trafik- att det aldrig skulle g&. Jag gjorde min börjat arbeta pi3 Slottsstadens trafiksko- skoleagaren att dra sig tillbaka. sista dag som trafiklärare den 30 juni la. Han hade gatt en utbildningsledar- Det var bara det att skadan i nacken b

12 WHIPLASH - VANLIGASTE ARBETSSKADAN Harald Wilén jobbade i ---.ängsta som trafiklärare -för länge, förstod han efier8t. Nu utbildar han sig till lärare med historia som huvudämne. - Utbildningen är spännande, och jag hoppas jag omskolar mig till ett yrke som min nacke klarar av, säger han. Det finns nagra saker som Harald andra sitt beslut, men de säger benhårt faktiskt fortsatte att vara trafiklärare ef- Wilén ångrar. nej. "Du har ju skrivit på", är svaret jag ter trafikolyckan som orsakade whip- Den första är att han envisades med får. Och ja, jag skrev på. Jag fick lashskadan. att inte vara sjukskriven. den gången och tyckte att det var en bra - Små händelser som inte skulle ha - När jag ansökte om att få whiplash- ersättning då, men den summan är in- spelat någon roll annars fick allvarliga skadan klassad som arbetsskada fick genting med tanke på de problem jag konsekvenser för mig; den där hårda jag inte det, bland annat pa grund av att har i dag. inbromsningen i korsningen och andra jag bevisligen fortsatt att jobba och inte Den tredje saken han ångrar ar att han inbromsningar efter det. Jag borde ha sjukskrivit mig. slutat i tid, men visste inte bättre. Borde väntat med ersättning Den andra är att han tog ut ersättning 1 - från sin privata olycksfallsförsäkring i Ny utbildning Vi vandrar med Harald genom lärarhögskolans vindlande korridorer. Han ett för tidigt skede. ar tvungen att komma ut och hämta oss - Det hade bara gatt ett par år och för- inför vårt möte, för här är stört omöjligt säkringsbolaget slog da fast att jag hade mm att hitta utan guide. en invaliditetsgrad på 5 procent. Jag ac- "Jag borde ha utat Han utbildar sig sedan två år till lära- cepterade det. Men mina problem har re med inriktningen "individ och sam- ju bara blivit värre sedan dess. I cirka i tid, men visste inte halle" för grundskolans senare år och två års tid harjag med hjälp av en advo- bättre." gymnasiet. Utbildningen är på fyra och kat försökt få försäkringsbolaget att I ett halvt år. Huvudämnet är historia.

13 "Förr idrottade han mycket. Det har han slutat med helt." -Jag tycker att det arjatteroligt att gå har, säger han. Utbildningen är spännande och jag hoppas att jag omskolar mig till ett yrke som jag klarar av, med tanke på nacken menar jag. Om han ligger ner på rygg kan han inte få upp huvudet av egen kraft. Han måste ta sina händer till hjalp. Han vågar inte lyfta sina söner, Erik, fem och ett halvt, och Elliot, två och ett halvt, än mindre brottas med dem eller kasta boll. 'Bilarna måste göras säkrare II Whiplashkommissionen vill se buttre bilar, vård och ersättningar I maj nasta år kommer Whiplashkommissionen med sin slutrapport.ordföranden,förre statsministern Ingvar Carlsson, berättar redan nu att man identifierat tre huvudområden där åtgärder måste sättas in. Lyfter ingenting längre Häromdagen skulle han reklamera en gjutjärnspanna på Duka. Då upptäckte han att han inte kunde lyfta upp pannan på den höga disken. - Överhuvudtaget är lyft ingenting för mig. Han är tvungen att be grannarna om hjälp när trädgårdsmöblerna ska ut för sommaren, eller om teven behöver flyttas. Förr idrottade han mycket. Det har han slutat med helt. Cykla kan han fortfarande, men bara om han får cykla på en "gubbacykel" - hans egna ord - där han sitter alldeles rak i kroppen. -Dagligen och stundligen tanker jag på att hålla nacken i rak linje med ryggen, påpekar Harald. Jag har alltid ont nar jag vrider på huvudet, oavsett åt vilket håll det är. Och jag ar hela tiden rädd för att allting ska bli mycket värre. Med tanke på vad han berättar är det fantastiskt att han lyckas hålla sig vid så gott mod, för han verkar ha nära till skratt och det finns ingenting av bitterhet hos honom. -Det är ju helt enkelt så att det här ar en skada som jag måste leva med, säger Harald Wilén. Men visst inverkar den på humöret. Tyvärr är det val familjen som får ta de flesta stötarna. Ibland tycker jag synd om min fru. Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson För det första måste alla bilar göras säkrare. -Det finns forskning som visar att man med säkrare bilar kan minska whiplashskadorna med procent, säger Ingvar Carlsson. Vad säger bilindustrin? - Den reagerar positivt, tycker jag. Volvo och Saab ligger ju redan ganska långt framme, och de biltillverkare som ligger lite efter inom det har området verkar ha förstått att det är dags att reagera. Obefintlig forskning Vidare ar det enligt kommissionen viktigt att minska lidandet för de "Varden måste komma in snabbare an vad den gör nu." personer som ändå drabbas av whiplashskador. - Vården måste komma in snabbare an vad den gör nu. Då ökar chanserna att leva ett bättre liv efter, skadan. Tyvärr är det väldigt dåligt med utvärderingen av de olika metoder och rehabiliteringar som man i dag använder sig av. Forskningen är så gott som obefintlig. Varför är det sh? -Ja, det är konstigt. Vi vet inte. Hur ar det i andra länder? - Det är samma sak dar. Internationellt står man inför samma problem som vi. Krångligt fa ersättning Det tredje huvudområde som kommissionen identifierat berör de ersättningar som betalas ut i samband med whiplashskador. Kommissionen menar att ersättningssystemen som finns ar alldeles för krångliga. De måste bli smidigare. I Whiplashkommissionen sitter representanter för Riksförsäkringsverket, försäkringskassorna, Statens beredning för medicinsk utvärdering, försäkringsbranschen och Riksförbundet för trafik- och polioskadade. Kommissionen bildades i juli 2002 mot bakgrund av att antalet whiplashskador ökar. Avslutas juni nasta år Under åren som kommissionen funnits har den bland annat initierat forskning, uppdaterat statistik och utvärderat vård och rehabilitering i Sverige. I maj nasta år levererar kommissionen sin slutrapport och i juni avslutar den sitt arbete. Catarina Gisby b

14 4 -- a WHIPLASH ---A-.. - VANLIGASTE ARBETSSKADAN "'Narjag stiger ur sangen ser jag ut som en gammal gubbe" Whiplashskadade Anders Nilsson i Umeå ar sjukskriven på heltid sedan november förra året. - Det ar ett helvete, säger han. Han är bara 30 år och vill inget hellre an att jobba. Olyckan inträffade i slutet av Jag befann mig i en bil med en elev. Vi stod i msningstid på en påfartsstracka med väjningsplikt. Plötsligt kom en annan bil bakifrån i hög fart och körde rakt in i oss. Tappade känsel Efter olyckan hade Anders ont i nacken i ett halvår. Därefter började han sakta men säkert tappa känseln i landryggen. - Aldrig att jag trodde att en whiplashskada kunde få återverkningar i landryggen, men enligt min läkare ar det på det viset för upp till en tredjedel av alla whiplashpatienter, berättar Anders Nilsson. I två Ars tid arbetade en sjukgymnast med att dra hans kropp rak. Under den här perioden kunde han jobba hjälpligt. Ett problem var dock att avsaknaden av känsel spred sig ner i benen. Av den anledningen gick Anders till en sjukgymnast som arbetar enligt den så kallade Feldenkrais-metoden. Hon lyckades med konststycket att ge honom kanseln i benen och ryggen tillbaka - men då blev smärtorna avsevärt påtagligare. Tränar - i annat yrke I höstas blev det stört omöjligt att fortsatta arbeta. - Det är hemskt. Jag har så jäkla svårt att vara sjukskriven, säger Anders. Just nu arbetstränar han, på eget initiativ. Men inte på trafikskolan, utan som energiborrare. - Sådana som installerar bergvärme, du vet. Det är ett väidigt rörligt jobb. Jag måste röra på mig. Varje morgon är jag ute och går en timme för att komma igång. När jag stiger ur sangen på morgonen ser jag ut som en gammal gubbe. Maste ta sig tillbaka I en bil kan han sitta max en timma, oftast inte mer an en halvtimma. - Men jag är delägare i Centrala trafikskolan här i Umeå. Jag måste tillbaka till den på något vis, jag vet bara inte hur. Till råga p& allt ligger han i tvist med sitt försäkringsbolag. - De tror inte på min läkare när han säger att problemen hänger ihop med whiplashskadan. Jag blir så less på alltihop. Catarina Gisby "Jag måste ta mig tillbaka till trafikskolan på något vis, jag vet bara inte hur." "Jag har lurt mig att leva med min skada Ove Ahberg hör till de lyckliga Det var på Valborgsmässoafton Ingen av de inblandade fick några som har kunnat fortsätta att Klockan var ett. Ove Åhberg satt med livshotande skador. Eleven klarade sig arbeta efter sin whiplashskada. en av de sista eleverna för dagen i bilen. bättre an sin lärare; större delen av smalsmartfri ar han emellertid inte. På kvällen skulle de ha gäster hemma. len tog på den högra sidan där Ove satt. Då, vid ett trafikljus på en 70-vag, Och han går till en sjukgymbrakade en bil in i trafikskolebilen. Bak- Skulle ha främmande nast tre gånger i veckan. ifrån, naturligtvis. - Jag minns att jag åkte ambulans till - Det var en 74-årig man som satt vid sjukhuset. Nar jag var dar tjatade jag ratten i den andra bilen. Det fanns inga bara om att jag måste hem för vi skulle bromsspår överhuvudtaget. Den äldre ju ha främmande. Jag var omtöcknad föraren hade inte sett någonting. förstås. Läkaren sa att jag åtminstone

15 'lag trodde det var en hjurntumör" Vid sex olika tillfallen blev Britt Hansson,STR:s lokalordförande i Göteborg, påkörd i jobbet, men det skulle ta flera år innan hon satte olyckorna i samband med sina sjukdomssymtom. -Jag trodde att jag hade en tumör i hjärnan, säger hon. Den första olyckan skedde i slutet av 70-talet när en folkvagns-pick up som slalomkörde rammade Britt Hanssons trafikskolebil. Men den värsta olyckan var den andra, och den inträffade i början av 80-talet. Britt satt med en relativt färsk elev i bilen. På en 50-sträcka tvärbromsade flickan, plötsligt och utan förvarning. - Jag kunde inte få bort bromsen på henne. I backspegeln såg jag hur ett militärfordon dundrade in i oss. Det knakade till i nacken. Jag trodde att jag skulle kvavas, berättar Britt. Pakörd fyra ganger Britt Hansson fördes till sjukhus, men på röntgen kunde man inte se någonting. Ytterligare fyra påkörningar, bakifrån och från sidan, skulle det bli. -Varje gång brände det till i nacken. Britt fick huvudvärk allt oftare. Synen blev samre. 1988, nar hon inte kunde vrida på huvudet, var hon övertygad om att det satt en tumör bakom höger öra. Hon kom i kontakt med en naprapat. - Han frågade mig om jag hade varit med om någon trafikolycka. Det var första gången jag gjorde kopplingen mellan det onda och alla de påkörningar jag varit med om. Man visste ju inte så mycket om whiplash på den tiden. Fyra års utredning Symtomen blev fler och värre. Britts tänder började lossna (fyra operationer krävdes för att få dem att stanna kvar), och hon kunde inte lyfta höger arm. -Jag kunde inte ens vrida om nyckeln i tandlåset, förklarar hon. Efter åtskilliga besök hos läkare, naprapater och sjukgymnaster slogs det fast att Britt drabbats av en arbetsskada. Utredningen som skulle konstatera detta tog fyra år. - Idag är jag förtidspensionerad på halvtid. Det var inte något jag ville egentligen, men jag var tvungen att ge mig. Jag klarade bara inte av att arbeta heltid. Hon är nöjd med hur Försäkringskassan behandlat henne, trots att dess handläggare ställt ingående frågor om såväl hennes psykiska halsa som hennes äktenskap. -De måste ju fråga, säger Britt. Men jag hade inte några som helst problem privat. Det låg henne i fatet att hon aldrig sjukskrivit sig när hon haft ont. -Jag jobbade på och så försökte jag ta igen mig på helgerna. Man är ju uppfostrad på det viset. Har accepterat Britt Hansson har accepterat att hon är en av de whiplashpatienter som aldrig blir riktigt bra. Vissa dagar måste alla gardiner vara neddragna, och hon går inte så gärna på fester med mycket folk. Hon medicinerar ständigt mot högt blodtryck. -Jag äger fortfarande Utgårds trafikskola, men min son tar över mer och mer av verksamheten. Jag klarar av att ha högst 5-6 lektioner på en dag, men vissa dagar klarar jag inte av att ha någon alls. Catarina Gisby trots att smärtan alltid finns kvar" var tvungen att ta mig ner från båren för egen maskin, annars fick jag allt snällt stanna kvar. Efter några timmar kunde jag ställa mig upp, och då fick jag åka hem. Men middagen var vi ju förstås tvungna att ställa in. Aldrig helt smärtfri Han var sjukskriven i några dagar. Sedan började han jobba igen. -Jag var stel i nacken, men de verkli- ga problemen kom först två, tre månader senare. Då fick jag väldig huvudvärk och kunde nästan inte vrida huvudet åt höger. Så har situationen varit sedan dess. - Ibland ar det bättre, ibland ar det samre, men jag ar aldrig helt smärtfri. Jag går till en sjukgymnast tre gånger i veckan och behandlas med både laser och akupunktur. Ove Ahberg gick i pension för sex år sedan, men fortsätter att jobba så länge trafikskolan - Centrala trafikskolan i Umeå - behöver honom. Glad när det fungerar - Jag trivs jättebra med mitt jobb. Jag har sagt åt dem att skicka hem mig, men det gör de inte... Så länge det fungerar ar jag glad. Jag har lärt mig att leva med min skada. Catarina Gisby b

16 VANLIGASTE ARBETSSKADAN Klent intresse för montering av whiplashskydd i äldre bilar Bilindustrin vill hellre satsa på nyförsäljning Whiplashskydd som eftermonteras i gamla bilar skulle kunna halvera skaderisken.men intresset fran biltillverkarna är ljummet. - Industrin ar mest intresserad av att sälja nya bilar, säger Anders Kullgren,forskningschef på Fol ksam. Whiplash - eller de så kallade pisksnärtskadorna - ökar. Av trafikskador, som leder till invaliditet, står de enligt NTF för 70 procent. I antal personer räknat betyder det att cirka personer invalidiseras på grund av whiplashskador varje år. Många som drabbas ar trafiklärare. Whiplash ar den vanligaste arbetsskadan i branschen. Den här typen av skador uppstod som fenomen i början av 80-talet, ironiskt nog som ett resultat av att bilstolarna förbättrades. Whiplashskador är sällan synliga, ens vid röntgen. Äldre bilstolar var vekare, vilket var bra ur whiplashsynvinkel. A andra sidan var de veka bilstolarna sämre i nastan alla andra avseenden. De tålde i stort sett ingenting vid kollisioner. Människor drabbades av svåra skador eller dog. Krav ställdes därför på stabilare och starkare stolar, och med dem kom pisksnartskadorna. Varierande symtom I början var kunskapen om skadorna liten. Det fanns läkare som påstod att om personer hade besvär efter mer an sex månader efter en olycka, så var problemen med största sannolikhet psykiska. Med åren har man förstått att det tvärtom kan vara så att problemen ökar med åren. Whiplashskadan uppstår oftast i samband med trafikolyckor och da vid påkörningar bakifrån, men den kan uppstå aven vid andra typer av kollisioner och i helt andra situationer, till exempel på nöjesfalt eller vid överfall. I I I bilolyckan kastas huvudet häftigt bakåt, från överkroppen, och slungas sedan framåt med en kraftig snärt. Symtomen som följer kan variera. Flertalet blir till att börja med stela och ömma och får ont i nacken. Huvudvärk och domningar i armar och händer är också ganska vanligt. Andra symtom ar ryggont, ljud- och ljuskänslighet, minnes- och koncentrationsproblem, yrsel och balansrubbningar. En del får problem med tänderna, vilket förklaras med att nerver skadats vid olyckan och av minskande näringstillförsel. Skador som inte syns Whiplashskador ar sällan synliga, ens vid röntgen. Det medför extra svårigheter för de drabbade. Många sjuka känner sig ifrågsatta och tycker att bevisbördan ligger på dem. - Det finns mycket tyckande och för lite medicinsk forskning kring whiplash, säger Gunilla Sogell, som driver den så kallade Whiplashstiftelsen. Det är en insamlingsstiftelse som hon startade 1995 efter att själv ha fått en skada Många som drabbas tar kontakt med mig. Det ar tydligt att kvaliteten på den vård man får efter en skada är väldigt ojämn. Man ska helt enkelt ha tur och komma till ratt läkare. Ointresserad bilindustri Anders Kullgren är forskningschef pi Folksam. Han är också av den åsikten att det återstar mycket att göra nar det galler den medicinska forskningen kring whiplashskador. Däremot har man kommit ganska langt nar det galler forskning kring teknik som ska förhindra att den har typen av skador överhuvudtaget uppstår. I febmari i år avslöjade försaksingsbolaget Folksam och Autoliv att de i ett gemensamt projekt tagit fram ett nytt, enkelt och billigt whiplashskydd som skulle kunna monteras in inte bara i nya bilar utan aven i gamla Toyota Corolla i årsmodellerna 93 till 97 utrustades år 2001 med skyddet. När utvärderingen gjordes hade 58 bakandeskollisioner med bilarna inträffat. Dessa kollisioner jämfördes med 82 liknande krockar med Corolla-modeller utan skydd. Det visade sig att skaderisken nastan halverades med de eftermonterbara whiplashskydden. -Vi vill gärna få ut de har skydden på marknaden, men det går trögt, säger Anders Kullgren.

17 F,' 2-4 ' k..>q, J&,m.P Varför? - Bilindustrin ar inte tillräckligt intresserad, tyvärr. Man verkar vara inriktad på att sälja nya bilar, och det är val på ett Tester har visat att skaderisken satt förståeligt, men personligen tycker jag att man aven bor- nästa n bl i r ha Iverad de de kanna ett visst ansvar när det galler den tidigare försäljningen. Så jag kan inte gå in på en bilverkstad och få ett whiplashskydd inmonterat i min åtta år gamla bil? - Nej, det kan du inte. I eftermonterbara whiplashskydden. hjärtat nar det galler nybilstillverkningen, till exempel Saab Positiv utveckling och Volvo, och de uppnår ocksa goda resultat. Å andra sidan Tillsammans med Vägverket har Folksam också testat da- finns det tillverkare som hittills inte gjort särskilt mycket åt gens bilstolars förmåga att förhindra whiplashskador. whiplash, som Mercedez och BMW. - Har är utvecklingen positiv. Det finns de som satsar hel- Catarina Gisby

18 Franskt besök på Gillinge I september besökte Frankrikes transportminister Gilles de Robien Gillinge, tillsammans med representanter från svenska näringsdepartementet. de Robien - med ett stort antal tjänsteman i släptåg - var har för att titta på olika lösningar för trafiksäkrare transporter. På Gillingebanan fick ministern prova på hur det är att köra på halkbana med och utan ABS-bromsar, något han tydligen uppskattade. Fransmännen uppges också ha varit intresserade av och velat veta mer om den framtida, svenska obligatoriska alkoholutbildningen. CG Optiker vill ha syn test för alla Optikern Maria Forsgren i Skellefteå tycker att syntest borde vara obligatoriska i samband med att körkortet förnyas, vilket för den enskilde innebär vart tionde år. För Västerbottens Folkblad berättar hon att hon ofta möter kunder som har så dålig syn att de borde ha glasögon i trafiken. Det vägrar de att ha. Och pa deras körkort står det ingenting om att de är tvungna att ha synhjälpmedel nar de kör bil. - Jag förstår inte varför det inte görs något, säger Maria Forsgren. De här personerna är ju en fara i trafiken. På vägverket menar man att det inte ar aktuellt med obligatoriska syntester. - Det finns viktigare saker att göra, säger Hans Mattson på körkortssektionen till STR-aktuellt. - Att kontrollera alla ar för dyrt och opraktiskt i förhållande till den nytta det skulle göra, fortsätter han. Vi vet av erfarenhet från tester med yrkesförare att ytterst få fall fångas upp vid olika former av masskontroller. CG Viktig film om kollisioner Banverkets film "Det händer inte mig" har nyligen distribuerats till alla STR:s skolor. Det ar en film som handlar om vilka krafter som är inblandade nar olika fordon kolliderar med tåg vid järnvagsövergångar. Den handlar också om vad man kan tanka på för att undvika den här typen av kollisioner. Filmen känns aktuell med tanke på den svåra tågolyckan vid Nosaby utanför Kristianstad i Skåne nyligen, dar två personer dog och över fyrtio manniskor skadades nar Kustpilen på väg från Malmö till Karlskrona krockade med en lastbil. STR uppmanar alla trafiklärare: ta tillfallet i akt och visa filmen för era elever! CG Gravid fick ratt i Mnsratten En höggravid trafiklärare kan få havandeskapspenning om hon har svårt att sköta sitt arbete. Det har länsrätten i Uppsala beslutat. Kvinnan tyckte att arbetet blev alltför påfrestande när graviditeten narmade sig sitt slutskede, och begärde havandeskapspenning. Jobbet i trafiken utsatte henne för extra många faror, menade hon. Även moment i arbetet, som tvärbromsningar i hög hastighet och snabba ingrepp om elever gjorde felmanövrar, var svårare att klara av på grund av den stora magen. Långa dagar i bilen gjorde också att hon fick sammandragningar och hade svårt att gå upprätt. Försäkringskassan i Uppsala tyckte dock inte att besvären var tillräckliga för att motivera havandeskapspenning, skriver Uppsala Nya Tidning. Det anser däremot Länsrätten i Uppsala, som ger kvinnan rätt. Beslutet baseras bland annat på ett läkarintyg, där läkaren anser att kvinnan inte bör jobba de sista två månaderna före förlossningen. BL Unga man i allt fler singelolyckor Allt fler unga män omkommer i singelolyckor med bil på kommunernas gatunät. Svenska Kommunförbundet betecknar det som en överraskande förändring av trafiksäkerheten.. Antalet omkomna bilister i singelolyckor på det kommunala vägnätet har ökat kraftigt under första halvåret 2004, från sju till sjutton. De flesta omkomna var unga, elva man och en kvinna i åldern år. - Unga man är vanligtvis tekniskt skickliga förare, men omdömet i trafiken brister alltför ofta, säger Jan Söderström, chef för Svenska Kommunförbundets gatu- och fastighetssektion. Om problemet ska lösas hjälper knappast fysiska förändringar i tätorterna, utan det krävs snarare lagstiftning och övervakning, menar Jan Söderström. Han föreslår restriktioner för nyblivna körkortsinnehavare och en ökad övervakning av nykterheten. Totalt omkom 49 personer på det kommunala vägnätet under årets första sex månader. Det ar sju fler än under samma tid förra året. Ljuset i mörkret ar att färre gående och cyklister, så kallade oskyddade trafikanter, har förolyckats. Dar är det en minskning från 19 till 14 omkomna. -Det visar att de hastighetsdämpande åtgärderna, som t ex gupp och rondeller, har en inverkan, säger Jan Söderström. Han menar att detta styrks av att tre av de fem cyklisterna omkom i singelolyckor, och förmodligen hade klarat livet om de hade haft hjälm. Trafiksäkerheten för barn ar oförändrat hög. En pojke har omkommit då han på cykel blev påkörd av ett tåg. Dödsolyckor med fotgängare drabbar framför allt äldre, sju av nio var över 65 år gamla. Trafiksäkerheten för äldre fotgängare ar ett problem i gatumiljön som också kräver ökad uppmärksamhet, menar Kommunförbundets sektionschef Jan Söderström. I A

19 Sverige omkört i nollvisionen E tta i klassen nar det galler visionär teori. Men snart på jumboplats i verklighetens Nollvision. Nar Frankrikes transportminister besökte oss i september, utnämnde han Sverige till guldmedaljör i trafiksäkerhet. Ett välförtjänt betyg, om det ar visionskraft och god vilja som raknas. Men ett uppenbart överbetyg, om måttstocken är f&- re döda och svårt skadade. för allt Island, men också Finland, om stadigt sjunkande olyckstal under 2000-talet. I Norge tar politikerna krafttag mot de ungas trafikdöd. Den grundläggande utbildning på 17 timmar för alla körkortsaspiranter, som infördes för ett år sedan, kompletterades fredagen den l oktober med ett regeringsbeslut om en ny kursplan. Tanken bakom den är att alla moment i förarutbildningen, som man vet att förarproven inte klarar av att mata på ett tillförlitligt satt, ska säkras genom obligatorisk utbildning. I Danmark har man utökat prövo- Sverige lanserade Nollvisionen, Etta i klassen när det galler och har lyckats val med marknads- visionär teori. Men snart på föringen.nationellt.menisynner- jumboplatsiverklighetens tiden för f&ska körkortsinne- het internationellt. Våra nordiska havare från två till tre år och grannländer tog till sig tankarna Nollvision. arbetar aktivt med tankar på d redan i slutet av 90-talet. Förra året pricksystem för trafikförseelföljde EU efter. Till år 2010 ska dödstalen i Europatrafiken ser. I Island jobbar man på samma spår, men med både mohalveras. rot och piska: färska körkortsinnehavare som är prickfria - första året, belönas med en halvering av prövotiden. De som Egentligen säljer Nollvisionen sig själv. Ingen kan med he- kör för fort, slarvar med bältet eller gör sig skyldiga till andra dern i behåll havda att någon enda medmänniska ska behöva trafikförseelser får istället utökad prövotid. Tanken bakom dö eller förlora sin halsa i trafiken. Som politiskt budskap ar koncepten i båda länderna är att man maste kommunicera det genialt, och djupt mänskligt. med ungdomarna, för att uppnå önskat beteende i trafiken. Samhället måste reagera på ett felaktigt beteende, tydligt och snabbt, men också uppmärksamma och belöna när någon gör Men som alltid när det galler löften om bättre förhållanden kommer räkenskapens dag. Den då krav stalls på resultat, inte bara vackra ord. Det ar dar vi ar nu. Nog borde val sju år racka för att någonting ska markas i verklighetens skörd av döda och svårt skadade i trafiken? Hittills gör det inte det, annat an när de galler gruppen 65+, enligt Vagtrafikinspektionen. För våra svenska ungdomar ar olycksutvecklingen skrammande. 42 procent fler dödade är inte särskilt val i samklang med Nollvisionen. Därför är det synd att Vägverket inte tar intryck av våra nordiska grannländers framgångsrika arbete med de unga förarnas olycksutveckling. På ett nordiskt seminarium om förarutbildning i Helsingfors i manadsskiftet informerade fram- ratt. Den trista slutsatsen av seminariet för svensk del är att vi återigen blir omkörda av andra länder. Mycket prat men lite verkstad ger oss snart en tydlig A jumboplats, i vår hittills "basta gren": trafiksäkerhet. l

20 Trendbrott i Göteborg Lägre hastighet och skilda körbanor skyddar gående och cyklister Finns det nagot recept för färre trafikolyckor? I Göteborg har antalet svårt skadade i trafiken minskat med 60 procent. Det galler oskyddade trafikanter - gående och cyklister. Olyckor med yngre förare ar fortfarande ett svart problem. I början av 90-talet beslutade trafiknämnden i Göteborg att En kraftig nedgång skedde under åren , säger forsförsöka få ned antalet svart skadade och döda med 60 procent karen Hans Thulin, VTI, som sammanstäiler en rapport om till &r 2005, vilket man lyckats med. Tidigare var Göteborg Göteborgs trafiksäkerhetsarbete mer olycksdrabbat än både Malmö och Stockholm. VTI har analyserat resultatet av Atgarderna med utgångs- - Det är ett unikt resultat. Det mest anmärkningsvärda är punkt från trafikdata, uppgifter om gatunätet, statistik över den stora minskningen av antalet svåra personskadeolyckor. sjukvårdsregistrerade olyckor och polisrapportering.

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Till Kammarrätten i Göteborg ÖVERKLAGANDE Yrkande Sofia Haargaard yrkar att Kammarrätten i Göteborg meddelar prövningstillstånd samt undanröjer dom i Förvaltningsrätten om att avslå överklagandet beträffande

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Olycksutveckling Moped

Olycksutveckling Moped Olycksutveckling Moped 2 2010-04-21 Moped - allmänt Försäljning av mopeder 2001-2009 40000 35000 30000 25000 20000 klass 1 klass 2 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Källa:

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Text: Rune Anderberg Illustrationer: Lars

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Lärarmaterial. svarta damen. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr11. Boksamtal. Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. svarta damen. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr11. Boksamtal. Författare: Torsten Bengtsson sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om kompisarna Alex, Elsa och Max. De kallar sig för Vilda gänget. Svarta Damen är Alex granne och Vilda gänget tycker att hon är

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF April 2007 Vi har alla ett ansvar att motarbeta rattfylleriet Alkoholen är vårt allvarligaste

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SÅ MÅNGA ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... SMS:AR SMS- KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SLÅR ETT NUMMER PÅ MOBILEN LÄSER EN BOK ELLER TIDNING ÄTER TALAR I MOBIL DU HÅLLER

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

Trafiksäker förening? Trafiksäkra idrotten

Trafiksäker förening? Trafiksäkra idrotten Trafiksäker förening? Bakgrund: Trafiken & Idrotten Vad vill jag dela med mig av? Medvetenhet om risker Inspiration till att göra resorna säkra Motivation till att arbeta fram en policy Henrik Johansson

Läs mer

Från vänster: Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Jesper Christensen.

Från vänster: Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Jesper Christensen. Från vänster: Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Jesper Christensen. Session 61, VTI:s Transportforum 9 januari 2014 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna trafikanter.

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status hos

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015

Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015 Marcus bröt nacken blev tvillingpappa 11 april 2015 För knappt sex år sedan förändrades allt för Marcus Johansson, 33, och Hanna Sundewall, 30, från Blomstermåla. Marcus bröt nacken i en dykolycka och

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret Samsas i trafiken Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål

Läs mer