WasaNytt v 36 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WasaNytt v 36 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter"

Transkript

1 4 WasaNytt v 36 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning SKOLVAL 11 september i Gröna rummet 8.25 EK14, NA14 & SA BF14, IN14 & VO TE14, TE12 & SA EK12 & NA IMPREP14 & IMSPR14(A-grp) BF12, IN12 & VO IN13 & VO TE13, NA13 & BF EK13 & SA13(båda inriktningarna) AMB tider ej klara Undervisande lärare medföljer klassen till Gröna rummet //Peter B Förtidsröstning Den 9 september kan alla röstberättigade förtidsrösta i gröna rummet mellan kl 09:30 och 12:30. De som bor utanför Tingsryds Kommun måste antingen ta med sig valsedlar från egna kommunen och landstinget. Alternativt ta en blank valsedel med bara partinamnet på. Onsdagens räknestugor Period 1 Tid Lärare Sal Tomas E Helena B Marcus B1 Onsdagens språkstugor Period 1 Tid Lärare Ämne Sal Dave Engelska E Dave Engelska E Lotta Svenska E5,E6 14:15 15:15 Sara K Svenska E5, E6 Onsdag 10/9 För personalen Pedagogisk ledningsgrupp Information från Navet, därefter AL Ett nyhetsbrev för anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Tingsryds kommun. Redaktör: Adrienne Widegren, ,

2 Fredag 12/ Studentkommittén åk 3 i Gröna rummet Minnesanteckningar från Pedagogiska ledningsgruppen 27/8 bifogas. AV-media Nyhetsbrev September Elevforum Protokoll från mötet i elevforum den 29 augusti bifogas. Gratis fortbildning i Malmö 18 september Mänskliga rättigheter i skolan (se bif fil.) Utdelning av datorer Våra ettor får sina datorer enligt följande schema: Datum Tid Klass Sal Fredag 12/9 10:00 12:00 NA14 + TE14 B6 Fredag 12/9 13: SA14 + EK14 B6 Tisdag 16/ BF14 + VO14 B1 Tisdag 16/9 13:00 14:30 IN14 B1 Salsbyten etc pga datorutdelning: Fredag 12/9: Mentorstid, Urban, Lotta, SA13 Ny sal C9 Fredag 12/9: Matematik 2b, Urban, SA13 Vara i B6, men avsluta kl 13:30 Tisdag 16/9: Samhällskunskap 1b, Peter, NA13, TE13 Ny sal E3+E4 Uppmaning till alla försök att hålla rent på anslagstavlor och whiteboard utanför biblioteket tag ner/sudda ut gammal information. Från vaktmästaren: Se till att dörrar och fönster stängs efter sista lektionen i salen. Varje dag börjar med nya möjligheter

3 Protokoll Sid Protokoll Elevforummöte 29 augusti 2014 Närvarande: Annie Börjesson (SA13), Martin Klement (NA13), Anna Fasold (NA13), David Elm (EK13), Isabella Hammarsten Svensson (SA12), Joakim Gröndahl (IN12), Emma Kronholm (NA12), Emilia Karlborg (NA12), Christoffer Rube (EK12), Kid Liljegren (IN12), Emelie Olsson (SA12), Anna Isaksson, Yvonne Nilsson, Peter Bengtsson och Karin Schieber 1. Mötet öppnades. 2. Val av justerare: Emma Kronholm utsågs att justera dagens protokoll. 3. Den nya organisationen gicks igenom. Vi slår ihop elevskyddsombuden och elevråden. Den nya organisationen får namnet Elevforum. Det finns även andra grupper, som Matråd, Idrottsföreningen, Studentkommittén och Antirökgrupp som också ska ha en koppling till Elevforumet. Det finns elevrepresentanter i alla grupper som ingår även i Elevforumet. Elevskyddsombuden, som ska finnas enligt lag, utses av klassen och får utbildning. Nuvarande tvåor och treor här slår vi samman så att både elevrådsmedlemmar och elevskyddsombud ingår i denna organisation. Elevrådsmedlemmar som vill kan också bli elevskyddsombud, om de genomgår utbildning. En styrgrupp bland eleverna utses. Här ingår 2 elever från varje årskull. Dessa utses till nästa gång. På något sätt bör AMB ingå i gruppen. 4. Från förra protokollet: Föreläsare Micke Gunnarsson Hur upplevde eleverna den? Bra tyckte flera. Föreläsning om droger kommer i höst. Det är Non Smoking generation som kommer att hålla i den. En skriftlig varning skickas ut vid olovlig frånvaro, som kan påverka CSNbidraget. Matrådet är igång. Ett mål är att det ska slängas mindre mat. Varje dag mäter vi hur mycket mat som slängs och det dokumenteras. Matsalen kommer att möbleras om en del och nya gardiner sätts upp. Idrottsföreningen är igång. Den 4 september organiserar de en aktivitetsdag för alla ettor både på Wasa och AMB. På eftermiddagen kommer Anna Lindberg att föreläsa för alla årskurser. Wasaskolan Besöksadress Telefon Telefax e-post Postadress Linnerydsvägen (0) (0) Box 42 Tingsryd Internet Tingsryd

4 Protokoll Sid Vi har ännu inte tagit beslut om hur vi ska utvärdera undervisningen. Detta ska vi titta på under läsåret. Arbetsmiljöinspektionen granskade oss och vi fick i stort sett inga anmärkningar. Utbildning för elevskyddsombud. Vi ska försöka hitta en bra föreläsare om stress. Mötet menade att föreläsningen kunde ges till alla elever, inte bara elevskyddsombuden. Yvonne träffar alla elevskyddsombud individuellt en gång per år. Är det något som ni funderar över kan ni givetvis komma in till Yvonne när som. 5. Den 15 oktober kommer vi att genomföra en grundutbildning för alla nya elevskyddsombud. Förmiddagen ägnar vi åt arbetsmiljöfrågor och under eftermiddagen är en brandskyddsutbildning planerad. 6. Likabehandlingsplanen uppdaterar vi till våren. 7. Skolstarten upplevdes fungera bra. 8. Den 11 september har vi ett skolval. Några av eleverna i elevforumet utses att vara valförättare: Anna, Emilia, Christoffer, Emelie. 9. Studentkommitté är utsedd för treorna. Maja i EK12 kommer att vara ordförande. 10. Höstterminens möten 9 oktober kl 8:30 9:30 samt 15 december kl 10:00 12:00. Till nästa gång utses elevernas styrgrupp. Ordförande Vid protokollet: Anna Isaksson Karin Schieber Justeras: Emma Kronholm Wasaskolan Besöksadress Telefon Telefax e-post Postadress Linnerydsvägen (0) (0) Box 42 Tingsryd Internet Tingsryd

5

6 Anna Isaksson/rektor Tel Mobil Minnesanteckningar från Pedagogiska ledningsgruppen 27/ Närvarande: Sara T, Patrik, Marcus, Karin, Helena, Per, Frida, Anna och Lotta 1. Från SLK: Rektorerna tycker att uppstarten fungerade bra. John Steinberg var intressant och bra. Arbetslagen ska utvärdera hur de tycker att uppstarten har varit. Både lärarnas och elevernas. 6 mars är det entreprenörsdag för grundskolan. Patrik kommer att vara involverad i detta. 17 september kommer det att vara en uppföljning av skolinspektionen men detta berör inte gymnasiet eftersom vi klarade oss bra. Det har varit stora utgifter för kommunen bl.a. pga. byggandet av AMB-skolan och Örnen. Man kommer att komma med olika förslag på hur man ska tighta budgeten. Inläsningstjänst: Det finns ett företag som läser in läromedel och det ska nu utredas om det finns behov av denna tjänst ute på skolorna. Många läromedelsföretag har inlästa böcker eller webböcker och då kanske behovet inte är så stort att få läromedlen inlästa. Modersmål: alla elever har rätt till modersmålundervisning och vi måste informera eleverna att möjligheten finns. Sara T ansvarar för att informationen går ut till eleverna. 3 oktober blir det en riktad skolinspektion om hur vi tar hand om asylsökande ungdomar. 2. I arbetslagen ska vi utvärdera skolstarten KPT-dagarna Elevernas första dagar (Informationsdagar, Kick-off, gymnasiearbetet mm.) Micke Gunnarsson: ska vi bjuda in honom nästa år? Vi måste boka honom redan nu i så fall. Det finns ett förslag på en Tingsryds kommun Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Box 42 Linnerydsv TINGSRYD E-post:

7 TINGSRYDS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2(3) kille (ca 25 år) som heter Aaron och som sitter i rullstol men han låter inte det hindra honom från att leva ett mycket aktivt liv (han har bestigit berg, cyklat till Paris, varit med i Paralympics mm.) För information: Lärare som har många kurser på ett program men som inte träffar klassen förrän senare under läsåret ska själv ta ansvar för att träffa klassen och t.ex. vara med på någon aktivitet, lektion i annan kurs eller dylikt. 3. Lokalfrågor: det är väldigt trångt på Wasa och det är svårt att hitta klassrum. Anna och Tony ska ta upp detta med nämnden. Anledning till att det är trångt är bl.a. att introduktionsprogrammet växer samt att Komvux har många elever. Det finns funderingar på att ta hit baracker som kommer att nyttjas av Lärcenter. 4. Programutbud: Nämnden kommer att föreslå att vi inför nästa läsår erbjuder samma utbud av program som vi har idag. 5. Kalendariet uppdateras hela tiden och alla måste kolla det regelbundet. 4 september: det har blivit lite ändringar med tiderna. Information kommer i slutet på veckan september åker teknik- och industriprogrammet till Stockholm. Föräldramötet 27/8: Mentorerna hämtar fika innan mötet och tar med till klassrummet. Dan F kommer och informerar föräldrarna om datorerna. Det har varit strul med datorerna förra året. Man har bl.a. lämnat ut datorer utan att skriva upp vem som har fått vilken dator. Dan F kommer att inventera alla elevers datorer så att man vet vem som har vilken dator. Detta kommer att ske vecka 37. Det kommer ett schema för när inventeringen blir. 6. I arbetslagen: salsansvariga kollar upp sina salar. Det är många klassrum där batterierna är slut i klockan, datorsladdar saknas mm. Detta gäller även grupprummen. För information: Kanoner ska installeras även i grupprummen. 7. Studenten. En kommitté har bildats där Maja Johansson EK12 är ordförande. Förslag på studentdag är fredag 5 juni med utspark ca kl. 13.

8 TINGSRYDS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 3(3) 8. Elevforum: fredag 29/8 kommer alla elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud i åk 2 och 3 samlas i aulan kl. 10 och där kommer man att diskutera hur man ska göra i fortsättningen med det nya elevforumet. Åk 1 kommer att välja representant på samma sätt som tidigare d.v.s. Karin och Yvonne kommer att gå runt i åk 1 vecka 39 och informera vad elevforumet innebär och eleverna väljer representant där och då. 9. KPT-dagen 3 oktober: teknik- och industriprogrammet kommer att träffa Teknikcollege. BF arbetar vidare med utvecklandet av APL. I arbetslagen: vad gör övriga? 10. Övriga frågor: 10 september kommer NAVET hit. Det är arbetslagsmöte och vi samlas i matsalen för att fika och sedan informerar NA- VET. Blivande elevforumsrepresentanter i åk 1 kommer att ha brandskyddsutbildning på brandstationen onsdagen den 15 oktober.