Mobiltelefoner och datorer - mobbarnas nya vapen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-04-04. Mobiltelefoner och datorer - mobbarnas nya vapen"

Transkript

1 EKERÖ U KOMMUN Till Föräldrarepresentanter i förskola och skola Mobiltelefoner och datorer - mobbarnas nya vapen I Dagens Nyheter har man under senaste månaden kunnat läsa artiklar om mobbing på Internet och om olika typer av kränkningar mellan barn och ungdomar med hjälp av mobiler, mobilkameror och kränkningar på olika webbsajter. I Bris senaste årsrapport redovisas hur mobbarna använder den nya tekniken för att förnedra sina kamrater. Ifjol kontaktades Bris av mer än 700 barn och ungdomar som berättade om hur de trakasserades via sms, e-post, hemsidor och chatt-sidor. I Ekerö har vi hittills i år haft en polisanmäl an om mobbing via nätet. För att kunna arbeta mot det nya sättet av mobbing måste föräldrar och skola skaffa sig kunskap om vad barnen gör på Internet och vilka sajter barnen använder. På vår föräldraträff måndag den 3 april på Birkaskolan diskuterade vi ko rt denna utveckling. Vi vill aktualisera detta fenomen och förbereda föräldrar, skola och ungdomar på vad som kan hända om man inte är på sin vakt. Vi vill att ni tar upp frågan på dagordningen och informerar er om vad som händer och hur andra föräldrar ser på saken. Vi bifogar kopior på material som utdelades på träffen häromdagen. Vi kommer att ta upp frågan på vår nästa gemensamma föräldraträff som äger rum i Sandudden skola den 21 september kl Det är vår förhoppning att ni då, med utgångspunkt från bifogade artiklar, har diskuterat barnens och ungdomarnas användning av mobiltelefoner och datorer och kommer med förslag på vilket stöd enskilda skolor och/e ller föräldraföreningar kan behöva. Barn- och ungdomsnämnde vill stödja detta arbete. Med vänliga hälsningar Anna-Karin Ullgren Ordf i Barn- och ungdomsnämnden Hans Nyberg Nämndansvarig Kopia: rektorer Barn- och ungdomsnämnden Mälaröarnas Nyheter

2 .4) Tio tips till föräldrar med surfande barn Internet är en plats för kunskap, umgänge, nöje och förströelse. Dessa tio tips ger dig som förälder stöd i vardagen och om något otrevligt händer. Kom ihåg att även när ditt barn vet mer om teknik och surfande än du själv så är det fortfarande du som har längst erfarenhet av det vanliga livets normer och regler, glädjeämnen och faror. 1. Följ med ditt barn ut på nätet Det är bra både för ditt barn och för dig själv om ni tillsammans upptäcker Internet. Försök att tillsammans finna hemsidor som är roliga, spännande och passande. På det sättet grundläggs ett förtroende som gör det naturligt att prata om vad barnet upplever på nätet även när det blivit lite äldre. 2. Tala med ditt barn om Internet Vuxna använder i huvudsak nätet i arbetet eller för nyttouppgifter som bankärenden eller för att boka en resa. Barn använder Internet för helt andra saker. Samtala om vad ditt barn gör. Be att få se favoritplatserna och fråga vad som är spännande, kul och fascinerande. Ta några timmars "prao" med ditt barn med jämna mellanrum. Låt dig inte avskräckas och var inte fördömande. 3. Uppmuntra en god etik Internet speglar samhället med liknande informella etiska regler för hur man beter sig. Det är lätt att i skydd av nätets "anonymitet" ryckas med och testa gränser och skriva saker som man aldrig skulle säga öga mot öga. Betona vikten av att bemöta andra som man själv vill bli bemött. Det finns olika typer av "netikett", som bland annat handlar om ordval, tilltal och samtalston på nätet. 4. Kom överens om hur Internet ska användas Bestäm tillsammans i er familj vilka regler som ska gälla. Använd gärna vår checklista med olika förslag på vad som kan tas upp, t ex: Hur man behandlar personlig information (namn, adress, telefonnummer, e-post, osv.) Hur man uppträder mot andra (vid chat, i e-post, med ICQ/Messenger osv.) Vilken typ av hemsidor och aktiviteter som är och inte är acceptabla att besöka Uppmuntra gärna till diskussion i barnets skolklass. Det är naturligtvis en fördel om det finns gemensamma regler, i klassen eller i skolan, om hur Internet ska användas. 5. Uppmana ditt barn att vara återhållsam med personlig information Många hemsidor kräver viss personlig information för att surfarna ska få tillgång till innehåll och tjänster. Informationen behövs av olika skäl, som säkerhet eller för att tjänsterna ska fungera. Det är viktigt att ditt barn är medvetet om hur och när det förmedlar personlig information. En enkel regel är att bestämma att ditt barn inte utan ditt godkännande lämnar ut information som hemadress, skola, telefonnummer eller fotografier av sig själv. IT-Företag,en B i tq S: S A F T ^ SAFT - Safety Awareness, Facts and Tools - är ett EU-projekt för säkrare användning av Internet bland barn och ungdomar Denna guide är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från Aftonbladet.se, Bitos, Eniro, IT-Företagen, Lunarstorm, Microsoft & TeliaSonera, i samverkan med Våldsskildringsrådet. Besök SAFTs hemsida: www,saftonline.se

3 6. Låt inte ditt barn ensamt träffa okända som det fått kontakt med på nätet Internet är en positiv mötesplats för att lära känna andra och skaffa nya vänner. För att undvika otrevliga och kanske även farliga situationer är det viktigt att ditt barn inte träffar okända personer utan a tt vara i sällskap med föräldrar, vänner eller andra som barnet litar på. 7. Hjälp ditt barn att förstå att informationen på Internet kan vara falsk Barn använder nätet för att göra skoluppgifter, för att lära mer och för att hitta fakta om sina intressen. Informationsmängden är enorm och det är viktigt a tt ta del av den med urskiljning. Prata om källkritik med di tt barn och visa på olika sätt att kontrollera uppgifter på nätet. 8. Var inte för kritisk mot ditt barns nyfikenhet Ditt barn kommer säkerligen att möta hemsidor med material som både du och barnet finner stötande. Exempelkan vara pornografi och rasism. Kom ihåg att det är naturligt att vara nyfiken och vilja söka upp "förbjudna sidor". Ta tillfället som en möjlighet att diskutera och kanske sätta upp regler. När ditt barn blir äldre förändras behoven och barnets rätt till information ökar, samtidigt som förmågan till kritiskt tänkande utvecklas. 9. Rappo rtera information och händelser som du bedömer vara olagliga Om ditt barn stöter på material på nätet som det reagerar starkt emot är det upp till dig som förälder att försöka bedöma om det är olagligt eller inte. Om du uppfattar det som olagligt rekommenderar vi att du gör en polisanmälan. Också för material som upplevs som skadligt eller olämpligt kan det finnas anledning att rapportera vidare, antingen till din Internetoperatör eller till någon som arbetar med frågor om barn och Internet.. Det är viktigt att ditt barn känner att du som vuxen kan och vill hjälpa till i en sådan situation. På SAFTs webbplats, hittar du länkar till polisen, operatörernas avdelningar för anmälningar och myndigheter/organisationer som arbetar med frågor kring barn och Internet. 10. Tekniska lösningar kan vara ett stöd att hantera Internet Det finns sätt att kontrollera och hindra barns surfande. Genom a tt använda webbläsarens loggverktyg kan man se vilka hemsidor som besökts, och genom filter kan man stoppa åtkomsten till vissa sidor. Dessa sä tt har sina brister och går att påverka eller komma runt. Var medveten om a tt dessa lösningar kan uppfattas som ett intrång i barnets integritet och kan rasera e tt förtroendefullt samtal kring Internet. På SAFTs webbplats, kan du hitta några enkla exempel på populära aktiviteter bland barn och unga på nätet, t.ex. egna hemsidor och chattsajter. IT-Företagen :BUGS: SAF'' T ^ SAFT - Safety Awareness, Facts and Tools - är ett EU-projekt för säkrare användning av Internet bland barn och ungdomar Denna guide är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från Aftonbladet.se, Bitos, Eniro, IT-Företagen, Lunarstorm, Microsoft & TeliaSonera, i samverkan med Våldsskildringsrådet. Besök SAFTs hemsida:

4 BARNENS TRYSSET P11 INTERNE! Information om hur vi kan skapa bättre säkerhet & trygghet för våra barn & ungdomar som surfar på Internet!

5 Barn & Ungdomar är en utsatt grupp på internet! Barn & ungdomar i åldern 10 17år är en grupp som oftast blir utsatt i någon form av mobbning samt trakasserier i form av sex m m på Internet. Därför är det viktigt att vi nu tillsammans lär våra barn & ungdomar att surfa säkert när dom är på nätet och berättar vilka faror som lurar samt vad man bör tänka på när man chattar med människor som man inte känner. Som förälder så har man oftast den regeln att m an lär ofta sina barn att inte följa med någon främmande vuxen som man möter på gatan, denna regeln gäller även Internet även om nu inte barnen möter dessa människor på gatan så bör barnen lära sig att inte lita på dom som man chattar med på Internet. Oftast så är chattning en slags rollspel där man spelar ut varandra både på gott och på ont sätt där alla är anonyma individer vilket gör att man bör vara extra försiktig när man chattar med någon på nätet och inte ge ut sitt telefonnummer samt för o efternamn och e-postadress!!! Barn tar oftast efter oss vuxna vilket märks tydligt på Internet dels i språket samt i annonserna, i en mindre studie som gjordes så visades det sig att 10% av barn & ungdomarna uppgav någon form av sexord i sina kontaktannonser på olika kontaktforum på nätet. Enligt rapporter på senare år så visar det att allt fler ungdomar ända der till 12 års åldern visar allt mer intresse för sex bl a via olika chatt forum där det även visar sig att vuxna allt mindre behöver lura barnen utan visar mer öppet vem dom är vilket många ungdomar allt mer accepterar. I en undersökning gjord i New Hamshire i USA så visar studien a tt bara 3 av 10 vuxna berättar om sin ålder och utseendet vilket inte skrämmer barnen längre utan man accepterar vuxnas ärliga sex motiv. Internet är en värld där många barn & ungdomar alltför lätt tar till drömmarnas värld och lever i det blå vilket skapar en del faror för barnen.dels så faller m an lätt in i ett samtal med någon som man inte känner samt händer då ofta att man utger sitt namn samt epost adress vilket leder ibland a tt en del barn far otrevliga mejl med sexinslag eller blir uppringda m m.. Barn är ofta nyfikna av sig vilket bidrar ibland till att man glömmer bort farorna, oftast så är det vanligt att man är nyfiken på hur den man chattar med ser ut och ber då ofta om e tt foto som sedan vederbörande sänder över via epost adressen, så redan här har man lämnat ut adressen utan att tänka sig för!!! Man bör inte lämna ut bild på sig på internet gäller även för hemsidor eftersom det då finns en risk att man kopierar av bilden och förvanskar/morfning om dom! "Morfning betyder att man arbetar om bilden och gör den trovärdig t e x till en pornografisk bild som sedan sprids på internet"! Vi ska varken förbjuda våra barn att chatta på Internet och inte leka polis utan allt h andlar om att lära våra barn att hantera Internet på bästa sätt samt förklara för dom klart & tydligt om vad som kan hända om man inte är uppmärksam när man chattar med främmande människor på nätet. Våra barn & Ungdomar är så begåvade och utvecklade idag så dom har stora möjligheter att lära sig samt vill lära sig att chatta/surfa säkert när dom är ute på Internet. Med tanke på att samhället har utvecklats i rasande fart så är det extra viktigt att vi nu förebygger samt vårdar barnens trygghet i samhället så att barn & ungdomar får en trygg uppväxt. På följande sidor lämnas en del tips om hur man som förälder bör lära sina ba rn att chatta/surfa säkrare och en del tips där man som förälder kan ha koll på vad barnen surfar på nätet.

6 10 - RÅD SOM ÖKAR BARNENS TRYGGHET PÅ INTERNET! 1. Surfa tillsammans med barnen medans dom är små! 2. Var vaksam på hur ditt barn påverkas av surfandet, ha datorn placerad där du har uppsikt över den! 3. Sätt upp regler på hur länge barnen får sitta vid datorn och visa att du kommer att vara vaksam på hur barnet surfar! Och tänk på a tt upprepa dessa regler då och då. 4. Lämna aldrig ut ditt riktiga för & efternamn eller telefonnummer på chatt rum till någon som du inte känner och träffat personligen! Samma sak gäller med epostadressen bästa är om m an har en extra epostadress som man kan få gratis på olika ställen som tex hotmail (msn) p assagen mfl..då är det alltid lättare att byta adress ifall man möter någon som skickar otrevliga mejl! Och man bör inte lämna ut bild på sig på internet gäller även för hemsidor eftersom det då finns en risk att man kopierar av bilden och förvanskar om dom! 5. Tänk på att när du pratar med okänd på en chatt som är i din egen ålder så kan det lika gärna vara en vuxen som bara spelar yngre för att skapa kontakt eller tvärtom! 6. Var alltid på din vakt träffar du någon som har likvärdiga intressen så sätt gärna personen på prov genom att ställa några frågor om intressena. T e x är du en tjej och tycker om att rida och börjar prata med en kille som också gillar hästar, då kan m an oftast kolla om det stämmer om man ställer olika frågor om ridning. Får du tveksamma svar då bör du vara på din vakt tills du är helt säker innan du går vidare med a tt lära känna personen ifråga! 7. Är man runt 10år och börjar att chatta så är bästa tipset den att man håller sig till ICQ/messenger först tills man har lärt sig samt blivit van att chatta med folk på Internet. ICQ/messenger är ett bra chatt program som är gratis där man kan prata med sina kompisar i lugn o ro samt stänga ute för obehöriga som man inte vill prata med. 8. Som förälder så kan man kontrollera sina barn på många sätt hur dom surfar, dels a tt man skaffar program som låser sidor som barn inte bör vistas på samt man kan på e tt enkelt sätt gå in på kontrollpanelen sed an in på Internet/altemativ och in vidare på innehåll där man kan lägga in spärr på dom sidor som inte är lämpliga för ba rn. Vet man om att sitt eget barn är inne på nåt forum så kan man ställa in i Internet/alternativet att webbläsaren spar alla lösenord & användarnamn vilket då man har en möjlighet att gå till forumet som barnet brukar vistas, där kan man sedan kontrollera vad barnet har för nicknamn genom att dubbelklicka i användarnamnet då kan man se vad barnet har för nicknamn(påhittat namn).har barnet nåt i stil med sexnamn tex sexboyl 3 då bör man prata med barnet och ta reda på vad som pågår på forumet!!! 9. Bra om man som förälder sätter sig ner med sitt ba rn vid datorn och förklarar samt visar varför man ska vara försiktig av sig när m an chattar med främmande människor på Internet. Dels så är dom flesta barn & ungdomar intresserade av datorer så dom lyssnar nog som bäst om man sätter sig med dom vid datorn och förklarar det hela, samtidigt vilket är viktigt att man även visar barnen några barnvänliga sidor på nätet. 10. Ska du träffa någon från nätet så ha en vuxen med dig eller berätta för någon vuxen om var & vem du skall träffa din chatt kompis.

7 MOBILTELEFONERNAS RISKER HOS BARN OCH UNGDOMAR! Mobiltelefoner är en bra kontaktutveckling där man som förälder lätt k an nå sitt barn samt att den även ger en viss trygghet för barn & ungdomar när t e x går hem sent om kvällarna. Men det finns risker med den om barnen inte lär sig att hantera den på rä tt sätt redan från början, allt mer så ser man att den har blivit ett mer nöjesredskap för många barn och ungdomar där man spelar spel samt laddar ner nya bilder och ringsignaler som allt mer bytts ut till melodier. Detta leder till att man i sin iver och nyfikenhet glömmer bo rt sin omgivning och blir ett störande objekt både för sin omgivning på skolan, bussar, tåg, butiker m m... SMYGFOTOGRAFERAR! En annan varningssignal med mobiltelefon är sådana med inbyggd kamera, det förekommer att ungdomar smygfotograferar varann dels i gymnastiksalen och sänder bilden sedan runt till vänner samt skickas runt på internet där den sedan cirkulerar i flera år vilket k an ge barnet en fruktansvärd psykiskt lidande vilket kommer att påverka barnets utveckling negativt! SOM MOBBNINGSVAPEN! Mobiltelefonen har även blivit ett dygnet runt vapen för mobbarna idag där man trakasserar med otrevliga sms samt bus ringningar både under dagtid och sent om kvälla rna. Innan mobiltelefon kom så var hemmet en trygg plats för den som blev mobbad men idag i takt med att mobiltelefonen och internet växer så har även hemmets frizon försvunnit för många som blir utsatt för mobbning! MOBILRÄKNINGEN BLIR OFTA EN SKULDFÄLLA! När det gäller mobilräkningen så klarar många barn och ungdomar idag inte av att betala sina mobilräkningar utan många av deras skulder går till kronofogden som sedan växer av räntor och avgifter samt kan försvåra för barnet att få eget abonnemang framöver! Ett bra sätt att få kontroll över ringande är att barnen har kontantkort!!! HAR BLIVIT EN STATUS SYMBOL! Ett fenomen med mobiltelefonen är att den har blivit en stark status symbol som utvecklas dels tekniskt och samt utformning/utseende som gör att många barn och ungdomar ofta vill byta upp sig till en nyare mobiltelefon redan efter några månader dels för att man själv vill ha en ny men även för att kompisarna har köpt en ny, detta leder till höga kostnader för föräldrarna genom att som det o ftast är att ska man köpa en ny mobiltelefon billigt så ligger en fast kostnad på runt 150:- i månader. Medan mobiltelefon med kontantkort är betydligt dyrare där beloppet oftast handlar om tusentals kronor!