Virpi Oksman Researcher of Mediastudies Hypermedia Laboratory University of Tampere

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Virpi Oksman Researcher of Mediastudies Hypermedia Laboratory University of Tampere"

Transkript

1 Internet och mobilen är helt livsviktiga! NÄT- OCH MOBILKULTURER BLAND UNGDOMAR I FINLAND Virpi Oksman Researcher of Mediastudies Hypermedia Laboratory University of Tampere Myndigheten för skolutveckling K ARLBEERGSVÄGEN STOCKHOLM T EL: FAX:

2 Ungdomars nätkulturer och mobilkommunikationskulturer verkar likna varandra i det att de tenderar att uppstå inom ungdomarnas egna referensgrupper, utanför de vuxnas inflytande och kontroll (se Kasesniemi och Rautiainen 2002; Oksman och Rautiainen 2002; Coogan och Kangas 2001). En skillnad är dock att medan mobiltelefonkommunikationen normalt sker inom en krets nära vänner, fungerar Internet som ett substrat för nya grupperingar, communities, av vilka en del verkar uppvisa de drag som kännetecknar motkulturer och subkulturer. Ungdomarna använder mötesplatserna på nätet för att söka besläktade själar andra som är intresserade av samma frågor och/eller har samma livssituationer som de själva och som de därför kan utbyta erfarenheter med. Detta är också signifikant på en mer allmän nivå när det gäller kärnan i det sociala samspelet och olika sätt att knyta an till dessa grupperingar. Vid Tammerfors universitet har man studerat mobil kommunikation mellan ungdomar i Finland sedan Forskningsmetoderna har främst varit intervjuer och observationer, tillsammans med material producerat av ungdomarna själva, som bildkollage och mediadagböcker. Med tiden har forskningen utökats till att också omfatta unga människors användning av Internet och andra medier. Sedan 1997 har sammanlagt intervjuer gjorts. De har omfattat hela Finland och genomförts både i städer och på landsbygden. De kontakter och det samarbete som forskningsgruppen inrättat med det internationella forskarnätverket (i Japan, Storbritannien och Tyskland) utgör en integrerad del av studien, som gör det möjligt att jämföra resultaten i de olika länderna. Under forskningsperioden har mobiltelefonanvändandet ökat bland allt yngre åldersgrupper och fått en fast position i ungdomarnas vardagsliv. Samtidigt har mobilanvändningen skiftat från att vara en ren yrkeskommunikation till ett verktyg för hantering av vardagslivet och upprätthållande av sociala nätverk. Utöver mobilkommunikationen har Internet intagit en central ställning i tonåringarnas medialiv, då det möjliggör en mångsidig produktion av innehåll och ett oberoende kulturskapande. Under forskningstiden har det visat sig fruktbart att granska både mobiltelefon- och Internetkulturen bland ungdomar under samma forskningsramar eftersom de båda ämnena har det gemensamt att de fyller en oumbärlig funktion i ungdomarnas vardagsliv. Internets dragningskraft på ungdomar har ökat väsentligt sedan Tonåringarna verkar fascinerade av de virtuella världar som erbjuds. Under 2000 blev Internet en av de mest attraktiva mediaformerna för finska ungdomar i åldergruppen (Saarela, 2000). I Finland uppstod den mobila kommunikationskulturen någon gång mellan 1995 och Textmeddelandefunktionen blev snabbt populär bland tonåringarna. De adopterade mobiltelefonanvändningen och utvecklade en egen kommunikationskultur där mobiltelefonen fungerar som ett nyttoföremål i det dagliga livet och som ett verktyg för att bygga upp sin identitet och upprätthålla de sociala nätverken.

3 Min mobil, en del av mig Jag är besatt av min mobil. Jag har den alltid i vänstra fickan, och ibland när jag pratar i den och har den i höger hand sticker jag vänstra handen i fickan och undrar var mobilen är. (Pojke, 16, västra Finland) Det är lite som med kläderna, jag har den på mig jämt. Den har blivit en sådan viktig del av en att man knappt ens tänker på att den finns där. (Flicka, 16, Lappland) För de finska ungdomarna är mobiltelefonen en organisk del av vardagslivet. Mobilen har blivit en integrerad del av tonåringens person; den kan ses som jämförbar med en kroppsdel (se Oksman och Rautiainen, 2002). Den syns inte hela tiden, utan bärs i en ficka, så nära och lättillgänglig som möjligt. De tonåringar som intervjuades hade ganska lång erfarenhet av att äga och använda mobiltelefoner oftast mellan fem och sju år. Situationen är ungefär densamma i andra nordiska länder. Exempelvis Rich Ling och Berit Yttri (2001) samt Berit Skog (2001) har studerat aspekter på mobil kommunikation bland ungdomar i Norge och Alexandra Weinlenmann (2001) har studerat svenska tonåringars mobiltelefonvanor i det dagliga livet. Enligt de finska ungdomarna är mobilen idag ett av de viktigaste kommunikationsmedlen i deras dagliga liv. Genom den befäster de sin innersta sociala krets: vänner, familj och affärskontakter. En central faktor i den mobila kommunikationen ungdomar emellan är att kommunikationsmedlet integreras i den egna livssfären och uppbyggnaden av en social identitet. Mobilen används för att fastställa vilka som hör till viktiga sociala grupperingar och hur den egna identiteten byggs upp på ett socialt plan i förhållande till andra. Dessutom är Internet en av de sociala arenor där unga människor bygger upp sin identitet, skapar nya former av grupperingar och formar egna ideologier och livsattityder. Via Internet bygger ungdomarna upp grupper eller mötesplatser (communities) som kan innefatta medlemmar från alla delar av Finland och hela världen. Ungdomarnas umgänge på Internet har långtgående effekter på deras vardagsliv liksom på deras förhållande till samhället i stort. På senare år har det uppstått ett växande intresse för olika former av Internetumgänge bland ungdomar. Nedan kommer jag att ge en närmare redogörelse för hur ungdomarnas mötesplatser på Internet ser ut.

4 Ungdomar på nätet Att tala om en enhetlig webbgeneration skulle kanske vara missvisande eftersom omfattningen och intensiteten i Internetanvändningen, liksom dess betydelse för individen varierar mycket mellan ungdomarna. En del tonåringar har till och med börjat tappa intresset för den virtuella världen. Artonåriga Mika misstänkte att den vanliga personliga hemsidan med beskrivningar av husdjur och hemsideägarens livs historia inte längre lyckas väcka utomståendes intresse: Jag tror inte det faktiskt, kanske när Internet började i början på nittiotalet och folk berättade om sig själva [på sina hemsidor], kanske en del tyckte det var intressant då. Men det är inte så mycket sånt längre, om det inte är en kändis eller så. Jag tror inte det är någon som bryr sig. (Mika, 18) Med utgångspunkt från omfattningen av ungdomarnas Internetanvändning kan de delas in i tre grupper intensiva, genomsnittliga och tillfälliga användare. En del är knappt ute på nätet alls, även om de har en anslutning hemma, medan andra använder nätet intensivt och tillbringar uppåt fem timmar om dagen med olika former av Internetaktivitet. Intensiva användare är ofta inne på tematiska IRC-kanaler (Internet Relay Chat), hobbyrelaterade diskussionsforum eller andra virtuella mötesplatser. Särskilt populära är diskussionsforum avsedda för folk med gemensamma intressen. En del av ungdomarnas Internetkommunikation sker mellan folk som redan känner varandra på platser som Habbo Hotel Kultakala. (Webbplatsens namn betyder Habbo Hotel Guldfisken. En version på engelska finns på Ofta kommer man överens i förväg med sina vänner om att träffas på en viss virtuell mötesplats. Om vi inte har bestämt något, skickar jag ett sms till mina kompisar att jag är på Guldfisken, vi ses där. Eller så mejlar jag. (Karoliina, 14) Unga människors Internetkommunikation har blivit allt mer varierad: Livet online och Internetkompisar måste inte skilja sig från kompisarna i verkliga livet och umgänget på Internet är bara ytterligare en aspekt av det dagliga livet och umgänget med andra. Virtuella platser används både för att träffa gamla kompisar och göra nya bekantskaper. Platserna kan vara virtuella mötesplatser, diskussionsgrupper och speciellt inriktade hobbygrupper. Dessa communities på Internet varierar mycket ifråga om syfte och öppenhet/anonymitet när det

5 gäller kommunikationen. Enligt ungdomarna är syftet med de flesta chattsidor bara att fördriva tiden med att prata med andra eller ta reda på den andra personens identitet för att avgöra hur intressant denna skulle vara att gå ut med. Lek med identiteter och bluffar ses som ett roligt tidsfördriv. Ungdomarna kritiserar också de stereotypa konversationerna på chattsidor, där de första frågorna alltid gäller ålder och hemort: I början är det alltid en massa bråk om hur gammal är du och så där (Anni, 14). IRC ses dock som en community som inte uppmuntrar anonymitet. Tonen i diskussionerna blir mer saklig när folk talar i sitt eget namn: exempelvis anses det olämpligt på IRC att inleda en diskussion med att fråga efter den andra personens ålder och bostadsort. IRC-communities När man diskuterar communities på Internet (vilket kan översättas som gruppering eller mötesplats) måste begreppet någonstans utgå från definitionen på en traditionell gruppering i samhället (se Jones 1997, ). En virtuell community kan vara en grupp som aldrig träffas personligen även om många IRC-communities också arrangerar träffar. Dessa virtuella mötesplatser inrättas ofta för att medlemmar ska kunna samlas kring ett gemensamt intresseområde eller uppnå ett visst mål. Att diskutera och utbyta erfarenheter om ett ämne som intresserar alla kan räcka som skäl för att upprätthålla en mötesplats. Temat tjänar till att samla likasinnade människor kring en enande faktor. Diskussionsgrupperna, IRC-kanalerna och webbplatser med ett visst tema eller ett hobbyinriktat innehåll har ökat i popularitet. Användandet av tematiska IRC-kanaler kan drastiskt öka en ung människas Internetanvändande från två timmar i veckan till flera timmar om dagen. De mest aktiva IRC-användarna övertalar ofta sina föräldrar att skaffa en fast Internetanslutning. En del tonåringarna förklarade att de ville att tematiska IRC-kanaler skulle förbli ganska små mötesplatser där alla känner varandra, för att inte nivån på konversationen skulle bli lidande. Efter att en viss tid har gått sedan den senaste inloggningen går det inte längre att logga in på IRC-kontot. Ungdomarna skapar sina egna diskussionsforum. En temabaserad webbplats kan t.ex. skapas runt en bok, en film, en TV-serie eller en popstjärna: Harry Potter, Sagan om ringen, Tori Amos. Färdigdesignat innehåll uppskattas inte automatiskt det ligger ett intresse i att själv skapa mediainnehåll (videofotografering, IRC, diskussionsforum) och på så sätt göra sig synlig. Denna form av Internetumgänge understryker känslan av gruppering och sökandet efter likasinnade. Ronja, 17, besöker många diskussionsforum på nätet, bland annat en om virtuella hästar och en IRC-kanal om Sagan om ringen. Hon är ute på nätet i omkring fyra timmar om dagen. Hon läser också mycket fantasy. Hennes familj skaffade bredbandsanslutning på hennes initiativ. Den viktigaste virtuella mötesplatsen för Ronja är Harry Potter-IRC:n där hon träffar likasinnade.

6 Ronja har funnit sin pojkvän och sin bästa kompis genom Internet. Enligt henne blir man bekant via Internet i etapper och det tar tid. Ingen personlig information lämnas till främlingar. Man börjar prata med dem eller skicka meddelanden till dem oftare. Om man bor i samma område kan man efter ett tag komma överens om att träffas. Ronja skriver och ringer till sina Internetvänner lika mycket som till andra människor hon känner, t.ex. genom skolan. Hon tycker inte alltid om att berätta för andra, särskilt föräldrarna, att hon träffar folk på nätet: Av någon anledning säger jag hellre 'det är en i Tolkiengänget' än att jag säger att vi träffades på nätet". Ett sätt att sammanföra den virtuella världen med ens eget fysiska liv är genom de träffar som anordnas av communities. Ronja har varit på ett Harry Potter-möte. Folk hade mantlar på sig och jag fick många kompisar där. Jag gillar verkligen att se att någon finns i verkligheten. Det är bra för föräldrarna också, att se att det inte bara är pedofiler eller så som är ute på nätet. Att kunna tala om för dem att jag har träffat den här personen i verkligheten. Liksom den Harry Potter-IRC Ronja beskriver är inte alla Internetcommunities baserade på de ansiktslösa diskussioner som anonymiteten medger. Det är vanligt att man träffas, och inom vissa IRC-grupper är det ganska centralt att man visar varandra ansiktet via bilder på nätet. Femtonåriga Nea berättar om en populär IRC-grupp där unga umgås med varandra via fotografier. är en webbplats där folk lägger in bilder som andra får kommentera. Den är finsk och där finns bilder på folk i åldrarna eller så. Jag hörde om den av en kompis. Där är fullt av folk, lika mycket killar som tjejer. Alla i min skola tror jag. Folk pratar med varandra genom kommentarrutorna vid bilderna. Jag har lagt in bilder på mig och fått kommentarer. Jag har träffat många på I2. Man kan skicka privata meddelanden genom att trycka på en knapp, och så finns det en liten ruta där man kan skriva om sig själv och lämna sin e-postadress om man vill. Jag har lagt ut min adress där. Ofta stannar snacket liksom kvar på I2, fast ibland träffar man någon och har sett dens bild på I2 och så kan man gå fram och säga något om det, så det är verkligen lätt att träffa folk så. Risker med nätcommunities I bästa fall är Internetcommunities en källa till vänskap, utbyte av idéer och erfarenheter och en möjlighet att ge uttryck för kreativitet (se Oksman, 2002). Det finns dock en baksida med Internetumgänget som också uppmärksammats och diskuterats mycket i finska media. Under 2003, stängdes flera chattsidor på grund av misstankar om pedofili. Händelser som dessa och det medieuppbåd som det medför har också påverkat ungdomarnas uppfattning om umgänge på

7 Internet. Många berättade att särskilt föräldrarna har blandade känslor inför vänskap och romantiska förhållanden som skapas via nätet. Det var en anledning till att ungdomarna inte sällan teg om hur ett Internetförhållande egentligen hade inletts. Den allmänna misstänksamheten mot att träffa främlingar på nätet har också ökat och tonåringarna föredrog att träffa människor de redan känner (t.ex. från skolan) eller att kommunicera inom en liten, relativt sluten krets. Femtonåriga Roosa kommenterar ovälkommen nyfikenhet på Hotell Guldfisken. De kommer bara in och frågar Var bor du? Hur gammal är du?. Man kan inte säga något till dem eftersom man inte vet vem de är, ibland kan det ju vara män i trettioårsåldern eller något. Jag säger ingenting till dem, bara Hejdå, vi ses. Det intensiva Internetumgänget bland dessa besläktade själar kan också innebära vissa risker. Är det möjligt att det intensiva deltagandet i en onlinekultur kan leda till att man okritiskt anammar gruppens värderingar, åsikter och världsåskådning och att den unga människan därmed fjärmas från principerna i det omgivande samhället? Liknande farhågor väcktes i samband med en händelse i Finland nyligen. En sprängladdning exploderade i ett affärscentrum i Vanda (Vantaa) i södra Finland den 11 oktober 2002, vilket ledde till diskussioner bland vuxna i Finland, bland annat experter inom olika områden, om farorna med Internetanvändning. Explosionen orsakade sju människors död och ett dussintal skadades. Bomben hade konstruerats av den 19-årige kemistudenten Petri Gerdt, boende i Vanda. Under flera månader före dådet hade Gerdt, eller RC som han kallade sig i en diskussionsgrupp på Internet inriktad på sprängämnen, diskuterat bombbyggarteknik med andra som intresserade sig för ämnet. Explosionen väckte oro kring döda zoner eller virtuella områden där små grupper agerar utan vuxeninflytande, fungerar enligt sina egna lagar och bildar slutna kretsar som kan bli farliga. Diskussionerna i media kring denna händelse fokuserades särskilt på Internets virtuella natur. Det antas ofta att medlemmarna i virtuella communities kanske aldrig träffas ansikte mot ansikte och att kommunikationen begränsas till elektroniskt förmedlade diskussioner om ett gemensamt intresseområde. Detta gör att de sociala reglerna och normerna för den dagliga kommunikationen inte styr utbytet av idéer inom dessa Internetcommunities, åtminstone inte i den omfattning som de påverkar aktiviteterna inom lokala grupper eller nätverk där koordinaterna för tid och plats hänger fast samman med den materiella värld vi lever i. Inom en Internetcommunity kan gränserna mellan normalt och onormalt, tillåtet och förbjudet vara andra än de gränser som gäller i den verkliga omvärld användarna lever i. Den inre kontrollen av en Internetcommunity fungerar därmed enligt andra regler än motsvarande mekanismer inom en lokal gruppering i samhället (jmf. MacKinnon 1997: ). Via Internet är det möjligt att skapa grupperingar och nätverk som förenar medlemmar från hela Finland eller hela världen. Unga Internetanvändare är ibland helt ovetande om den faktiska identiteten på den person han eller hon kommunicerar med, vilket kan göra det svårt att bedöma

8 samtalspartnerns faktiska avsikter. På Internet kan ungdomar komma in i grupper som i den verkliga världen skulle vara stängda för dem, till exempel på grund av åldersgränser. I den virtuella världen är inget område mer fjärran och därmed bättre avskärmat än andra. Mediarapporteringen tenderar till sin natur att uppmärksamma de mest alarmerande problemen, medan den vanliga kommunikationen på Internet i vardagslivet inte får lika mycket uppmärksamhet. Det skulle därför vara gynnsamt för alla parter om man via forskningen försökte få till stånd en mer detaljerad och bredare förståelse för de olika aspekterna på ungdomars dagliga Internetkommunikation. Dessutom är det viktigt att få fram mer information om hur Internet påverkar unga människors vardag, om hur ungdomarna bildar nätverk och om deras förhållanden till sina föräldrar och vuxenvärlden. När man analyserar ungdomars Internetvanor är det alltså av grundläggande betydelse att beakta deras vardagliga sociala nätverk på det stora hela. Enligt Pantzar (1996) har utnyttjandet av den nya tekniken långtgående effekter på individens dagliga liv och kulturella omgivning. Internet är en av de sociala sfärer som ungdomarna kommer att påverkas av när de bygger upp sin identitet, skapar nya former av grupperingar och grundar sin världsuppfattning. Världen styrs globalt av olika typer av nätverk, ofta bildade på ekonomiska grunder, men också politiska och kulturella grunder och grunder som bygger på olika former av identitet (jmf. Castells 1996). På mikronivå kan dessutom mekanismerna för unga människors umgänge på nätet beskrivas som byggt på en nätverksgrund, vars kärna bildas av deras identiteter och världsuppfattningar. Hur dessa nätverk tar sig uttryck och vad de har för effekt kan variera beroende på ungdomarnas livsmiljö (t.ex. var de bor). Internet är inte lika närvarande i alla ungdomars liv, och de nya formerna av umgänge och nätverksbyggande som uppstått med Internet påverkar inte hela ålderssegmentet lika starkt. De nya kommunikationsteknikerna kan förstärka skillnaderna mellan unga människor, men de kan också bidra till att föra samman ungdomar med mycket olika bakgrunder. Andra viktiga frågor i detta sammanhang är följande: Har de förändrade familjestrukturerna något samband med de nya umgängesformer ungdomarna odlar och med uppbyggandet av communities på Internet (jmf. Haddon och Silverstone 1995; Fortunati 2001)? Vilken typ av ungdomar dras till vissa arenor för ungdomskultur, där deras umgänge antar olika former, från slutna och exklusiva stadier av subkulturella grupper till virtuella arenor öppna för en större variation av åsikter? På Internet innebär umgängesförmåga förmågan att välja de mest lämpliga personerna, besläktade själar, som kommunikationspartner. Vilka effekter får dessa val när det gäller ungdomarnas anknytning till andra sociala grupperingar och samhällsstrukturer (t.ex. familjer, grannar)? Vilket tomrum fyller Internetgemenskapen i ungdomarnas liv? Hur förhåller sig Internetgrupperingen till det sociala nätverket i ungdomarnas dagliga liv med andra ord, vilken betydelse har den virtuella gemenskapen i deras liv? Utgör Internetcommunities viktiga referensgrupper som faktiskt påverkar utvecklingen av de unga medlemmarnas åsikter och syn på världen och deras handlingar? Eller utgör de bara en plattform för att få uttrycka sig i en övergående livsfas, utan att det kräver något långsiktigt engagemang? Vidare kommer det att bli

9 viktigt att bedöma graden av öppenhet i kommunikationen inom olika grupper och undersöka olika grupperingars attityder mot samhället utanför Internet. Hur förhåller sig kommunikationens natur till hur gruppens inre värden och moral utvecklas? Grupperingarna på Internet kan sägas bli alltmer profilerade, och även på en empirisk nivå i det dagliga livet återstår många av grupperingarnas kopplingar och verkningar att förklara. Tidigare har den internationella forskningen inriktats på hur identiteter och virtuella personligheter skapas inom virtuella miljöer (jmf. Turkle 1995) och användningen av Internet har undersökts som en del av ungdomars medieanvändning och mediekultur (t.ex. Livingstone 2002; Sefton- Green 1998). Den typ av forskning som diskuteras här skulle ge värdefull kunskap om de ungas nätgrupperingar och samtidigt belysa processen för uppbyggnad av sociala nätverk och världsåskådningar inom skyddade världar som är svåra att nå för utomstående och därför ofta förblir dolda för de vuxna. HÄNVISNINGAR Castells, M. (1996) The Power of Indentity. The Information Age: Economy, Blackwell. Coogan, K. och Kangas, S. (2001) Nuoret ja kommunikaatioakrobatia vuotiaiden kännykkä- ja internetkulttuurit. Nuorisotutkimus ja Elisa Communications. (Elisa tutkimuskeskus, raportti, 158) Fortunati, L. (2001) The Mobile Phone Between Orality and Writing. Ur 3rd International Conference on Uses and Services in Telecommunications. Paris: France Telecom. Haddon, L. och R. Silverstone (1995) Lone Parents and their Information and Communication Technologies. Ur SPRU CICT Report Series No. 12, Brighton: Science Policy Research Unity, University of Sussex. Jones, S. G. (red.) (1997) Virtual Culture. Identity & Communication in Cybersociety. London: Sage. Kasesniemi, E.-L. och P. Rautiainen (2002) 160 Characters. The Text Messaging Culture of Finnish Teenagers. Ur Katz J., Aakhus M. (red.) Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance. Cambridge: Cambridge University Press Livingstone, S. (2002) Young People and New Media: Childhood and the Changing Media Environment. London: Sage. MacKinnon, R. (1997) Punishing the Persona; Correcting Stategies for the Virtual Offender. Ur Jones, S.G. (red.) Virtual Culture. Identity & Communication in Cybersociety. London: Sage.

10 Oksman, V. (2002) So I Got It Into My Head That I Should Set Up My Own Stable Creating Virtual Stables on the Internet as Girls Own Computer Culture. Ur Consalvo, M. och Paasonen, S. (red.) Women & Everyday Uses of the Internet. Agency & Identity. New York: Peter Lang Publishing Inc. Oksman, V. och Rautiainen, P. (2002). Extension of the hand: Children s and teenagers relationship with the mobile phone in Finland. Ur Leopoldina Fortunati and Raimonda Riccini (red.) The Human Body Between Technologies, Communication and Fashion, Milano: FrancoAngeli Oksman, V. och Rautiainen, P. (2002) Perhaps it is a Body Part. How the Mobile Phone Became an Organic Part of the Everyday Lives of Children and Adolescents. Ur Katz, J. (red.) Machines That Becomes Us. New Brunswick: Transaction Publishers. Oksman V. och Rautiainen, P. (2002): Den är hela livet i min hand- mobilkommunikation och familj. Ur NIKK magasin 2/2002. Nordisk institut for kvinne- og kjonnsforsking. Oksman, V. och Rautiainen, P. (2002) That s modern life for you. Mobile communication in the everyday life on children and teenagers in Finland. Acta Etnographica Hungarica. Pantzar, Mika (1996): Kuinka teknologia kesytetään: kulutuksen tieteestä kulutuksen taiteeseen. Helsinki: Hanki ja jää. Saarela, Pekka (2000): Nuorisobarometri Selvitys vuotiaiden suomalaisten nuorten asenteista. Sähköinen dokumentti: Sefton-Green, J. (1998) Digital Diversions: youth culture in the age of multimedia. London: UCL Press. Turkle, S. (1995) Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon och Schuster. Weilenmann, Alexandra (2001) Kan inte du svara? Om hur ungdomar samsas om sina mobiltelefoner. Sammanfattning av föreläsning på Telemuseum i Stockholm.