Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om."

Transkript

1 Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om. Lite inspiration om Internetbaserat stöd och coaching chatt med patienter inom habilitering Habiliteringen Skövde: Verksamhetsutvecklare / koordinator Ingrid Bertilsson Coach / pedagog Carl Lösnitz Coach / socionom Kicki Lamberg Castor

2 Bakgrund Behov av alternativa sätt till kommunikation med patienter Forskningsprojekt med BNK/Gillbergcentrum sedan 2011 Neuropsykiatriska diagnoser inom VH 12 chattande respektive kontrollpatienter 8 veckor chatt, 3 tillfällen med egenskattningar Avslutat sedan 2 veckor I snitt tre coacher igång i Skövde sedan 2011, företrädesvis pedagoger och kuratorer Nu i implementeringsstadium

3 Implementering Använder validerade modellen, men öppnat forskningsstrukturen Frågeställning avgör: 5-12 veckor, 1-2 ggr/vecka Neuropsykiatriska diagnoser, över 15 år Tankar finns om Anhörigstöd Andra målgrupper

4 Begrepp epatient Fyra E:n: Equipped Enabled Empowered Engaged

5 Begrepp i chattmodellen IBSC, Internet baserat stöd och coachning: Officiellt namn på den validerade chattmodellen Habiliteringen Skövde använder sig av i samarbete med Gillbergcentrum. Coach: Rådgivare med aktiv ledarroll. (Coach är inte skyddad titel i Sverige.) (NE) Coachning: Lösningsfokuserad samtalsteknik som används för att få en person som coachas att bli mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor för att åstadkomma en förändring. Coachning kan också handla om att få individen att förändra sin syn på sig själv. Coachning ges till friska personer och är att betrakta som åtskild från olika terapeutiska och rådgivande åtgärder (NE)

6 Etisk sammanfattning chatt stärker Patienterna blir respekterade i de svårigheter de har på grund av funktionsnedsättning Patienterna möter coachen i ett för dem ofta starkt forum Att öka patienternas förmåga till att möta andra människor Chatt kan innebära att alls klara kontakt och därmed få tillgång till den behandling man är i behov av Möjlighet till patientens delaktighet, jämbördighet och empowerment förstärks

7 Patientfall: Kille, 17 år, Aspergers syndrom 1. Kartläggning inför chatt vad vill du socialt träna? 2. Berätta för mamma och pappa att jag tycker de gör bra saker 3. Kom överens om att börja med att berömma mamma 4. Via chatt steg för steg 5. Genomförde med mamma som blev mycket glad! 6. När coach nästa chattillfälle frågade om patient ville ge pappa en komplimang också blev svaret: 7. Jag har redan gjort det! Chatten möjliggjorde att strategin nådde fram: skriftligt strukturerat tidsaspekt/tempo Mamma säger spontant: Det har stärkt hans självförtroende.

8 Våra erfarenheter och patienternas ord: Obligatorisk inledande skattning av psykiskt mående fångar psykisk ohälsa: Bra med chatt i deppiga perioder. Chatten är mindre ansträngande. Intensiteten i chatten fångar ytterligare djupa tankar: Tätare kontakt gör att man tar upp aktuella saker. Möjliggör förstärkt reflektion: Bra att kunna sudda eller ändra när man skriver.men det kan vara en nackdel också.

9 Våra erfarenheter och patienternas ord: Rytmen och takten i chattsamtalet skiljer sig från det kliniska samtal: Man har mer tid och större möjlighet att diskutera ett ämne djupt och personligt och säga och tycka vad man känner och tycker. Som coach ansvar att balansera djupet på samtalet, visuell kraft i det skrivna ordet kan släppa patientens inre spärrar. Kontinuitet, planerad process och struktur bygger tillit: Det var stor skillnad att det var bara jag och coachen, ingen annan tog del av vad vi pratade om. Det var bra att chatta med en och samma person. Jag visste att jag kunde lita på henne.

10 Våra erfarenheter och patienternas ord: Tydlighet i det skrivna ordet: Det fungerar bättre och enklare att kommunicera via skrift och chatt. Mycket god kunskap om aktuell funktionsnedsättning för att kunna skapa lyhördhet Chatt lämpar sig bäst till samtalsstöd Chatten stärker terapeuten i att lyssna färdigt, flödet annorlunda Tydlig bekräftelse

11 Våra erfarenheter och patienternas ord Att möta patienten på dennes villkor kan innebär grund för att bryta isolering: Jag ställer in vissa möten pga mitt handikapp, vissa dagar kan jag inte gå utanför hemmet. Med chattstödet har jag inte detta problem. Empowerment för patienter att möta dem i ett för dem starkt forum: Det fungerar bättre eftersom vissa saker är svåra att ta upp i personliga möten. Det är lättare att låta känslorna komma fram via chattkontakten. Det var lättare att vara ensam i rummet och chatta med coachen. Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om.

12 Våra erfarenheter och patienternas ord Chatt fokuserar patientens energi på samtalet, inte ramen kring det: Det som är bra med att sitta hemma och chatta är att man får allt sagt. Jag har svårt att säga allt i en ansikte-till-ansikte situation. Det [chatten] är tryggare än att gå till en mottagning. Jag kände mig mer avslappnad jämfört med att gå till en mottagning. Det skapas en öppen miljö när man sitter hemma och chattar. Det kändes lättare och skönare att sitta hemma och skriva. Jag behövde inte oroa mig vad som kommer att hända på mottagningen. Det var mer avslappnad stämning jämfört med möten på en mottagning.

13 Våra erfarenheter och patienternas ord Tidsbesparande och praktiskt för både patient och terapeut: Jag slapp lägga en timme på enkel resa. Det är praktiskt då man slipper tänka på skjuts. Viktigt med personliga möten: Ibland är det svårt med bara text, känslor är svårare att förmedla. Det är bra att sitta framför en skärm, men ibland kan man behöva träffa en person. Personliga möten ger mer. Det har varit bra med två träffar på mottagningen, det ger en bättra känsla.

14 Framtiden Ni måste låta andra få ta del av chattprogrammet också! SKL:s arbete med Internetbehandling: Idag öppning för manualbaserade interventioner Framtidsmässigt finns öppning för chatt med patient via Mina Vårdkontakter Horisont 2020: Område Digital hälsa Computer modelling for wellbeing

15

16 Begrepp ehealth Eysenbach (2000): an emerging field in the intersection of medical informatics, public health, and business, referring to health services brought by through the internet or related technologies. Ersatte begreppen telemedicin and telehälsa Vetenskapligt för att beskriva mobila applikationer använda av patienter och medborgare WHO:s enklare, bredare definition: Användandet av informativa och kommunikativa teknologier för hälsa