SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen"

Transkript

1 SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen

2 Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte är heterosexuella cispersoner. Uppger själva att de har haft sex mot ersättning Heterogen grupp. Brett angreppssätt på sex mot ersättning 295 svar på enkäten, 16 % av dessa hade fått ersättning för sex

3 Unga hbtq-personer som haft sex mot ersättning Jämförande siffror 4% (96 personer) av respondenterna i MSM-enkäten 2006 hade haft sex mot ersättning. 54 av dem var 25 eller yngre. I Se mig (Ungdomsstyrelsen, 2009) redovisas siffror som varierar mellan 3,7 och 14,5 procent.

4 Varför prata specifikt om hbtqungdomar? Inställningen till och upplevelsen av att bryta mot heteronormen varierade mycket bland studiens informanter. Brott mot heteronormen är betydelsebärande hos de allra flesta.

5 Har din sexualitet/könsidentitet/könsuttryck påverkat din relation till vänner, familj och din övriga omgivning? Mycket av min umgängeskrets kretsar väl lite kring den samhörigheten som finns i queer-världen. Så att det är rätt viktigt för mig faktiskt. Det är en rätt stor del av vem jag är Jag har ju inte kunnat plugga. Alltså det är därför jag inte har några betyg, för kom jag till skolan och in i klassrummet då var det suddkastning på mig och bögjävel och hur har du haft det, bögjävel?. Och en lördagskväll kunde jag inte gå ute på stan, jag blev upptryckt mot skyltfönster, nersparkad... alltså du vet så där Nog känner jag väl lite att fan varför gick jag ut som homosexuell? Skulle jag inte gjort det så skulle jag inte haft det här problemet, då skulle jag inte blivit så mobbad. Ändå känner jag att det är de som är sjuka. Alltså egentligen så är det inte jag. Men jag tycker ju ändå att hade jag bara varit normal och inte kommit ut Förstår du?

6 Heteronormen och psykiskt välmående Helt random så träffade jag på en människa som såg mig som kille även fast jag hade en tjejkropp. Och som använde manliga namn för hela min kropp, och sa typ bröstkorg och inte bröst. Och han använde manliga smeknamn på mig. Det gjorde att mycket lossnade.

7 Heteronormen och psykiskt välmående Informanterna uttrycker ofta att arbete mot heteronormativitet och för bättre självkänsla hos hbtq-personer som en åtgärd som skulle minskat deras egna utsatthet och förbättrat hälsan. Sex- och samlevnadsundervisningen lyfts ett flertal gånger som problematisk på grund av att den är heteronormativ.

8 Erfarenhet av sex mot ersättning Internet överlägset vanligast arena att inleda kontakt på inför sex mot ersättning. Olika former av ersättning: alkohol, droger, pengar, kläder, umgänge. Olika anledningar till sex mot ersättning: sexuell upphetsning och tillfredsställelse, bekräftelse, för att få pengar, för att få alkohol och droger, för att få ut något positivt av sex man inte mår bra av.

9 Anledningar till sex mot ersättning Det var väl ett beslut som jag fattade ganska medvetet, tror jag. Jag hade ont om pengar och så kändes det sexigt på något sätt [ ] Mycket bekräftelse också. Jag är lite bohemisk på det sättet, alltså jag gillar att göra nya saker. Jag gillar att tänja på mina egna gränser lite, se hur långt du kan gå och så. [ ] Så på så sätt så är det ju lite som en livserfarenet du får av att ha gjort den grejen.

10 Anledningar till sex mot ersättning Och så kommer det fram nån kostymnisse och säger liksom följer du med mig så har jag 1500 som ligger och väntar på dig. Så känner man ja, ha visst. Nu har jag bränt 1000 kronor och klockan är bara tolv. Då försvinner man iväg en timme och så kommer man tillbaka sen och forstätter festa. Om jag kan räkna de som lovar mig pengar men aldrig kommer med dom. [ ] Men då var det liksom så här: gör det här med mig så att det lindrar ångesten, sen skiter jag in pengarna. För att jag kände på mig att de inte skulle ge mig pengar ändå. Och många gånger så träffade jag kanske en man tre gånger och fjärde gången ville han inte betala längre. Och då träffade jag honom ändå för att ha nånting att göra typ.

11 Upplevelse av sex mot ersättning Alltså jag mår väl inte bra av att sälja sex men jag mår inte dåligt av det. [ ] Skulle jag inte göra det skulle jag ändå gå på liksom sex-dejter och små äventyr och sådant där. Bara för att det är pengar inblandat mår ju inte jag sämre av det. Alltså i fall jag märker på dem att de mår dåligt eller så, då vill jag inte göra det. Det handlade ju inte om mig överhuvudtaget... Det handlade bara om dem. Så jag ville inte ens njuta av det. Jag stod alltid bara ut med det.

12 Upplevelse av sex mot ersättning Destruktiva kontakter samvarierar med låg självkänsla och bristande möjlighet eller förmåga att sätta gränser. Ersättning kan bidra till att gränser förskjuts. Resultatet visar kopplingar mellan dålig självkänsla, sexuell utsatthet och sex mot ersättning. Exempel finns också på sex där ersättning förekommer där ingen sexuell utsatthet tycks föreligga.

13 Självkänsla - Bra självkänsla korrelerar med hälsofaktorer och möjlighet att sätta gränser. Sällan upplevelse av utsatthet vid sex. - Låg självkänsla korrelerar med ohälsa och utsatthet och svårighet att sätta gränser. Ofta upplevelse av utsatthet vid sex. - Det handlar nog mycket om att jag kände mig inte snygg förut. Och om jag var med en kille som jag tyckte var jättesnygg då ville jag liksom ha någonting att vad ska man säga kompensera med. Då var det kanske att göra saker som jag egentligen inte hade velat eller så.

14 Gränssättning vid sex mot ersättning Det känns väl som lite skillnad, då känns det mer som ett jobb. Och då känner jag liksom att eftersom jag får betalt så handlar det mer om min kund än om mig. Det är ju liksom inte ömsesidigt på samma sätt. Då ger jag mig bara av därifrån. Det har ju vart att man har varit i sängen och jag bara Nej, det här känns inte rätt. Jag kan ju avbryta vilken sekund som helst. För två år sen kände jag inte att jag kunde göra så, utan hade jag lovat nån person att göra något skulle jag genomföra det. Nu tänker jag mer på vad jag vill och vad som känns rätt för mig liksom.

15 Säkrare sex Vilja att ha säkrare sex Kunskap varierar betydligt Låg självkänsla och svårighet att sätta sexuella gränser samvarierar med osäkert sex - oavsett om ersättning förekommer eller inte. Jag har i allmänhet varit väldigt väldigt dålig på säkrare sex faktiskt. Och det är väl först nu tror jag som jag liksom börjat respektera min egen kropp och fått en idé om att nej, jag tänker inte gå runt och ha så här osäkert dåligt sex. Där jag riskerar att få massa sjukdomar och infektioner. Så det är först nu liksom som jag har börjat verkligen använda mig av säkrare sexuella praktiker.

16 Säkrare sex Önskemål om bra testningsmöjligheter med hbtq-kompetens Önskemål om lättillgängliga kondomer. Upplevelse att önskemålen inte är uppfyllda. Upplevelse av svårighet att hitta kompetenta vårdinstanser att vända sig till.

17 Intervjuer med yrkesverksamma om unga hbtq-personer som har sex mot ersättning - Medvetenhet om vikten att möta unga utifrån deras egna upplevelser, utan att vara dömande. - Medvetenhet om att unga hbtq-personer kan ha en extra utsatt situation. - Ingen lyfte identitetsstärkande som en viktig åtgärd för att stärka självkänsla och motverka sexuell destruktivitet. - Hbtq-personer förstås ofta som homosexuella. - Killar ses som att de utforskar sin sexualitet, uppfattas ofta som homosexuella. - Tjejer ses som offer, uppfattas ofta som heterosexuella. - Omedvetenhet om bisexualitet/queer. - Omedvetenhet och stor okunskap om transpersoner.

18 Stöd Varierande upplevelser av stöd bland informanterna Viktigt att inte känna sig ifrågasatt utan lyssnad på och respekterad. Rädsla för moraliserande och att inte få definiera sin situation uppges medföra svårigheter att söka stöd

19 Stöd De har ju bara försökt hjälpa mig, de har ju inte sagt att jag är dum i huvudet. Som kompisarna har sagt. Det har inte känts som att de har dömt mig och därefter har jag känt att jag kan gå tillbaks dit och få hjälp. Så det är jätteviktigt tycker jag, att man inte känner sig dömd av någon.

20 Stöd [E]n månad efter att jag börjat så ville jag lägga av men jag visste inte hur jag skulle göra. Jag satt på internet på kvällarna kommer jag ihåg och försökte googla efter hjälp mot hur man ska ta sig ifrån prostitution. [ ] Och jag gick till BUP och så men där var jag ju rädd för att berätta vad det var jag gjorde. Att de inte har tystnadsplikt om det gäller fara för mig. Så de skulle berätta för mamma och så.[ ] [S]å jag vågade aldrig säga vad som hände. Det var väl då jag började söka mig till andra tjejer som gjorde likadant. Men det var ju inte bättre det för då hade ju de sina kunder och så följde man med dit och så där. Så blev det liksom bara extra, mer.

21 Behov Kunskap om sex för och synliggörande av personer som inte följer heteronormen Identitetsstärkande forum som kan ge bättre självkänsla till unga som inte följer heteronormen Ändamålsenliga hiv/sti-preventiva interventioner Hbtq-kompetent professionellt stöd där man upplever sig respektfullt och kompetent bemött. Medvetenhet om heterogenitet i målgruppen och bland upplevelser

22 Enkät till hbtq-ungdomar Svara på frågor om sex! Vill du vara med i RFSL Ungdoms undersökning om sex och hälsa? Qruiser, Grindr, till fritidshäng för hbtqungdomar, Facebook, RFSL Ungdoms facebooksida. Hbtq-personer upp till 25 år.

23 Enkät till hbtq-ungdomar Preliminära resultat: 2162 respondenter Tjejer 38%, Killar 59%, Intergender 4%, Annat 4% 383 (18%) med erfarenhet av sex mot ersättning Tjejer 28%, Killar 68%, Intergender 3%, Annat 3%

24 Enkät till hbtq-ungdomar Preliminära resultat: 2162 respondenter Tjejer 38%, Killar 59%, Intergender 4%, Annat 4% 383 (18%) med erfarenhet av sex mot ersättning Tjejer 28%, Killar 68%, Intergender 3%, Annat 3% Kontakt med personer som gett ersättning: Internetcommunity (främst Qruiser): 74% Mobilapp (främst Grindr): 29%

25 Berätta om dina erfarenheter eller önskemål när det kommer till stöd Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Jag tycker att den här tabustämpeln som finns, måste bort. Många skäms och vill inte prata om det på grund av det. Jag vill inte ha stöd, jag hade sex mot ersättning för jag behövde pengarna och tyckte de var en rolig erfarenhet.

26 Berätta om dina erfarenheter eller önskemål när det kommer till stöd Någon som inte lägger skulden. Någon som inte försöker förstå utan bara lyssnar. Har fått betalt en gång, och jag ville det så behövde inget stöd. Blivit erbjuden flera gånger och säger nej om jag inte vill. Inte vågat be om hjälp. Inte heller blivit erbjuden hjälp. Jag vågar inte berätta och ta hjälp för att jag känner mig smutsig.

27 Berätta om dina erfarenheter eller önskemål när det kommer till stöd jag har inte behövt nåt stöd, för det har inte varit jobbigt, och det har bara varit helt av fri vilja Jag önskar att man skulle vara mer accepterande och inte så dömande Vill inte att nån som inte vet vem jag är ska säga va jag ska göra Det ska vara mer lättillgängligt för killar. Känns skämmigt och utelämnande att söka upp och hitta rätt i alla instanser.

28 Berätta om dina erfarenheter eller önskemål när det kommer till stöd Varit hos kurator på ungdomsmottagningen bland det bästa jag gjort, skönt att få prata ut till någon med utanför som har tystnadsplikt Att det inte ska vara så tabu. Min rädsla ligger i att bli bemött dåligt, att personer ska se ner mig mig och tycka att jag är äcklig Att någon skulle lyssna och inte döma

29 Nytt projekt om sex mot ersättning bland unga hbtq-personer 3-årigt projekt finansierat av Arvsfonden Två fokusområden: Utbildning av yrkesverksamma Lågtröskelstöd till målgruppen Referensgrupper

30 Edward Summanen Mina Gäredal rfslungdom.se sex.rfslungdom.se