UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14. Folkhälsomyndigheten"

Transkript

1 UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2013/14 specialanalys för Folkhälsomyndigheten

2 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) PREVENTIVMEDEL INFORMATION OCH KOMMUNIKATION METODBESKRIVNING 71 2

3 1. INTRODUKTION 2. SAMMANFATTNING 3. SEXUALITET 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 5. PREVENTIVMEDEL 6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 7. METODBESKRIVNING 1 3

4 INTRODUKTION UNGDOMAR OCH SEXUALITET - SPECIALRAPPORT FRÅN UNGDOMSBAROMETERN 2013/2014 Folkhälsomyndighetens specialrapport Ungdomar och sexualitet från Ungdomsbarometern innehåller resultaten från en årlig, internetbaserad enkätundersökning kring ungdomars attityder och beteenden inom ett antal olika områden. Undersökningen låg ute mellan den 14 september och 13 oktober 2013, och frågorna kring sexualitet och hiv-/sti-prevention besvarades av 6121 individer i åldrarna år. Deltagandet är frivilligt och svaren är genomgående självrapporterade. Sammanlagt har 6121 ungdomar i den totala gruppen fått frågan om de haft samlag och därefter gått vidare till frågorna för Folkhälsomyndighetens specialrapport. Av alla 6121 ungdomar uppgav 4151 att de haft samlag. Övriga frågor om sexuella erfarenheter i undersökningen ställdes därefter enbart till dessa individer, som svarat att de samlagsdebuterat. Vid varje graf i rapporten anges antal personer som fått och besvarat frågan. De svarandes sammansättning har viktats för att motsvara den verkliga fördelningen sett till kön, ålder och region i befolkningen. De viktade resultaten redovisas även med en jämförelse över tid mellan åren i syfte att kunna skönja trender i materialet. För den intresserade finns en utförligare beskrivning av den valda insamlingsmetoden och längst bak i rapporten på sidan 74. 4

5 1. INTRODUKTION 2. SAMMANFATTNING 3. SEXUALITET 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 5. PREVENTIVMEDEL 6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 7. METODBESKRIVNING 2 5

6 SAMMANFATTNING SEXUALITET - Sett över tid är andelen unga mellan 15 och 24 år som haft sin sexuella debut stabil och ligger kring sju av tio. Genomsnittsåldern för första samlaget är 16,3 år. Tjejer uppger att de debuterar något tidigare än killar (viktade genomsnittet för tjejer är 16,1 år och för killar 16,6 år). - Tjejer uppger att de har haft något fler sexpartners än killar. Sannolikt ligger en del av förklaringen i deras något lägre debutålder. - En högre andel tjejer än killar identifierar sig som bisexuella medans en högre andel killar identifierar sig som homosexuella. Ungdomsbarometern visar att 85 procent av den totala gruppen identifierar sig som heterosexuella. - En högre andel av tjejerna än killarna uppger att de är mycket nöjda med sitt sexliv. - Killar anger oftare än tjejer, att de har haft en tillfällig partner vid sitt senaste samlag. De äldre tjejerna uppger i högre utsträckning att de har en fast partner än de yngre. - En övervägande majoritet av ungdomarna hade inte druckit alkohol vid sitt senaste samlag, men drygt var tionde kille uppger att de var ganska eller mycket påverkade av alkohol vid senaste samlaget. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) OCH OÖNSKAD GRAVIDITET - Ungdomar är överlag mycket mer oroade för en graviditet än för att drabbas av sexuellt överförda infektioner. Drygt 4 av 10 ungdomar oroar sig inte alls. - Sammantaget ser ungdomar risken att smittas av sexuellt överförda infektioner som ganska liten. Vad gäller klamydia så visar de två senaste årens mätningar att andelen unga som svarar ingen risk har ökat betydligt. Nästan hälften av ungdomarna ser inte någon risk att smittas av klamydia jämfört med drygt en tredjedel år Även andelen av gruppen som inte ser en risk att smittas av hiv har ökat det senaste året och ligger nu på 6 jämfört med 48% år En större andel av de äldre och samt killar vet inte var de ska vända sig för att testa sig. 6

7 KONDOM OCH ANDRA PREVENTIVMEDEL - Andelen unga som vid senaste samlaget skyddade sig med p-piller uppgick till 39 procent. - Andelen unga som uppgav att de alltid ser till att kondom används, uppgick till 24 procent. - Knappt fyra av tio ungdomar svarar att de sällan eller aldrig ser till att kondom används och ett minskat kondomanvändande kan ses de senaste åren. Yngre killar är de som i högst utsträckning anger att de alltid använder kondom. Ungdomars benägenhet att använda kondom avtar generellt sett med stigande ålder. - Killar framstår som betydligt mer riskbenägna än tjejer när det handlar om att inte avstå från sex om det saknas kondom. - Akut p-piller används oftast av äldre tjejer i åldern år. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION - Främst får ungdomar information om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner via internet (vanligare bland killar), skolan eller ungdomsmottagningen (vanligare bland tjejer). Betydelsen av internet har ökad de senaste fyra åren och under 2012 har internet gått om skolan som den främsta informationskällan har även ungdomsmottagningar gått om skolan som är nu på tredje plats. - Totalt kommer skolan på tredje plats när unga rankar de bästa informationskällorna och andelen som rankar skolan högt minskar över tid. Knappt en av fem bedömer skolans sex- och samlevnadsundervisning som bra eller mycket bra. - Nästan fyra av tio unga pratar helst med sina kompisar om sin sexualitet, följt av partner och personal på ungdomsmottagningar. 7

8 1. INTRODUKTION 2. SAMMANFATTNING 3. SEXUALITET 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 5. PREVENTIVMEDEL 6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 7. METODBESKRIVNING 3 8

9 HAR DU HAFT SAMLAG? Frågan ställdes som rubriken lyder. N=6121/6165 (bortfall: 0,7%) 87% 8 Totalt har sju av tio ungdomar haft samlag. Något fler tjejer än killar uppger att de har haft samlag och betydligt fler äldre än yngre. 68% 5 47% Ja Nej Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

10 HAR DU HAFT SAMLAG? TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren 68% 69% % 6 68% Över tid är andelen unga mellan 15 och 24 år som haft sin sexuella debut stabil kring sju av tio % Ja Nej Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

11 DEBUTÅLDER Fråga: Hur gammal var du vid ditt första samlag? N=4034/4151 (bortfall: 2,8%) 1 9% % När frågan Hur gammal var du vid ditt första samlag? ställs till ungdomar som har samlagsdebuterat får vi per automatik en lägre genomsnittsålder hos den yngre än den äldre gruppen. Detta är en effekt av att frågan filtreras på om individerna har haft samlag eller inte. Genomsnittsåldern (viktad) för sexdebuten är 16,1 år för tjejer och 16,4 år för killar. 7% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år Tjej Kille Viktat total

12 DEBUTÅLDER Fråga: Hur gammal var du vid ditt första samlag? Siffror nedan grafen anger andel i gruppen som haft samlag. N=4034/4151 (bortfall: 2,8%) % % 1 19% 9% % 1 7% < 15 år år år > 20 år Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total 2013 Andel som haft samlag: 5 87% 47% 8 68% 12

13 DEBUTÅLDER TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren % % % 18% 1 7% 8% 7% 7% 7% 1 8% < 15 år år år > 20 år Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

14 ANTAL SAMLAGSPARTNERS TOTALT Fråga: Med hur många har du haft samlag totalt? N=4065/4151 (bortfall: 2,) 1 person % personer 37% 39% % 6-10 personer 9% 1 17% personer personer Över 50 personer 7% Tjejer har i genomsnitt haft något fler samlagspartners än killar. Sannolikt står en del av förklaringen att finna i deras något lägre debutålder. Antalet samlagspartners stiger fullt logiskt med ålder. Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

15 ANTAL SAMLAGSPARTNERS TOTALT TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren 1 person 2-5 personer 27% 28% 39% personer personer 1 Över tid finns det inga tydliga skillnader i ovanstående frågan personer Över 50 personer Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

16 ANTAL SAMLAGSPARTNERS SENASTE ÅRET Fråga: Med hur många har du haft samlag senaste 12 månaderna? N=4063/4151 (bortfall: 2,) Ingen 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6-10 personer Fler än 10 personer 8% % 8% 7% 7% Färre killar än tjejer har haft samlag det senaste året, något som tyder på att en del av tjejerna hade en sexpartner som var äldre än 24 år. 6 Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

17 ANTAL SAMLAGSPARTNERS SENASTE ÅRET TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren Ingen 8% 7% 7% 7% 7% 1 person 6 58% 57% personer % 1 1 7% 8% 3 personer 8% 8% 8% 1 4 personer 5 personer 6-10 personer Fler än 10 personer Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total

18 SEXUELL LÄGGNING Fråga: Med vilken sexuell läggning identifierar du dig? N=6110/6165 (bortfall: 0,9%) Heterosexuell Homosexuell Bisexuell Asexuell Osäker Vill inte uppge 7% En högre andel tjejer än killar identifierar sig som bisexuella medans en högre andel killar identifierar sig som homosexuella. 87% 89% % Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

19 SEXUELL LÄGGNING TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren* Heterosexuell Homosexuell Bisexuell Osäker Vill inte uppge 7% 8% 87% % 89% Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total

20 VILKET ÄR DITT KÖN? Fråga: Vilket är ditt kön? N= 6165 /6165 (bortfall: 0,) 49% 5 Tjej Kille Identifierar mig inte som tjej eller kille *Frågealternativet Identifierar mig inte som tjej eller kille har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid.. 20

21 SEXUELL LÄGGNING Fråga: Med vilken sexuell läggning identifierar du dig? N=6110/6165 (bortfall: 0,9%) Heterosexuell 88% 88% 87% Homosexuell Bisexuell Asexuell Osäker Vill inte uppge Tjej Kille Viktad total

22 SENASTE SAMLAGSPARTNERN BLAND TJEJER Fråga: Din senaste samlagspartner, var det en tjej eller en kille? N=4081/4151 (bortfall: 1,7%) Två procent av de yngre tjejerna uppger att den senaste samlagspartnern var av samma kön. Detta kan jämföras med bild % 98% Tjej Kille Tjej år Tjej år 22

23 SENASTE SAMLAGSPARTNERN BLAND TJEJER TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på tjejer över de sex senaste åren 98% 9 97% 9 98% 97% Tjej Kille Viktad total 2013 Viktad total Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total

24 SENASTE SAMLAGSPARTNERN BLAND KILLAR Fråga: Din senaste samlagspartner, var det en tjej eller en kille? N=4081/4151 (bortfall: 1,7%) 9 9 Nio procent av de yngre killarna uppger att den senaste samlagspartnern var av samma kön. Detta kan jämföras med bild 18 9% Tjej Kille Kille år Kille år 24

25 SENASTE SAMLAGSPARTNERN BLAND KILLAR TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på killar över de sex senaste åren % Tjej Kille Viktad total 2013 Viktad total Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total

26 TRÄFFAT EN SEXPARTNER VIA INTERNET? Fråga: Har du någon gång träffat en ny eller tillfällig sexpartner, som du inte kände tidigare, via internet? % 7 78% 17% 19% Ja Nej Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total 2013 *Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid.. 26

27 HUR VÄRDERAR DU DITT SEXLIV? Frågan ställdes som rubriken lyder. N=4075/4151 (bortfall: 1,8%) En större andel bland tjejerna än bland killarna anser sig vara mycket nöjda med sitt sexliv. Omvänt är killarna i större utsträckning ganska eller mycket missnöjda. Alternativet missnöjd kan tolkas på olika sätt. Det kan bero på missnöje med ett befintligt sexliv, men det kan också bero på missnöje med att inte ha ett sexliv % 2 17% % 37% % 9% % Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

28 HUR VÄRDERAR DU DITT SEXLIV? TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren % 1 1 Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

29 TYP RELATION MED SENASTE SAMLAGSPARTNER Fråga: Vem var din partner vid ditt senaste samlag? N=4075/4151 (bortfall: 1,9%) En större andel killar än tjejer och framförallt bland de yngre, uppger att de hade sitt senaste samlag med en tillfällig partner % En fast partner En återkommande, men ej fast partner En tillfällig partner ("onenight-stand") En ny partner Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

30 TYP RELATION MED SENASTE SAMLAGSPARTNER TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren % 17% 17% 19% 19% 1 17% 18% En fast partner En återkommande, men ej fast partner En tillfällig partner ("onenight-stand") En ny partner Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total

31 ALKOHOL VID SENASTE SAMLAGET Fråga: Hade du druckit alkohol vid ditt senaste samlag? N=4048/4151 (bortfall: 2,) Ungefär en fjärdedel hade druckit alkohol vid deras senaste samlag. Drygt var tionde kille uppger att de var ganska eller mycket påverkade. Majoritet hade dock inte druckit alkohol vid sitt senaste samlag 79% 79% Lite, men jag var inte berusad/ En del, jag var lite påverkad Ganska mycket, jag var klart påverkad/ Mycket, jag var riktigt full Nej, jag hade inte druckit alkohol Tjej Kille Viktat total % 1 8% 1 9% 79% 7 7 8% 1 7% 7% 9% 9% 7% 7% 7% Lite, men jag var inte berusad En del, jag var lite påverkad Ganska mycket, jag var klart påverkad Mycket, jag var riktigt full Nej, jag hade inte druckit alkohol Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

32 ALKOHOL VID SENASTE SAMLAGET? TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren % 7% 7% Lite, men jag var inte berusad En del, jag var lite påverkad Ganska mycket, jag var klart påverkad Mycket, jag var riktigt full Nej, jag hade inte druckit alkohol Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total

33 1. INTRODUKTION 2. SAMMANFATTNING 3. SEXUALITET 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 5. PREVENTIVMEDEL 6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 7. METODBESKRIVNING 4 33

34 HAFT SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER Fråga: Har du/har du haft en sexuellt överförd infektion? Ja, klamydia Ja, kondylom Ja, herpes Ja, gonorré/hiv/syfilis* 1 Fler tjejer än killar uppger att de har haft en sexuellt överförd infektion. Detta gäller främst de äldre tjejerna, där drygt en av sex uppger att de haft någon sexuellt överförd infektion. En möjlig förklaring till detta kan vara att tjejer i större utsträckning testar sig och har regelbunden kontakt med en barnmorska/gynekolog, men också förstås att äldre generellt haft fler möjligheter att drabbas av en sexuellt överförd infektion genom fler sexpartners. Ja, annat Nej % Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total 2013 *Dessa tre infektioner ställdes som separata alternativ, men samredovisas här 34

35 HAFT SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren Ja, klamydia Ja, kondylom Ja, herpes Ja, gonorré/hiv/syfilis* Ja, annat Nej 7% 7% 7% 89% 9 88% 88% 88% 89% Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 *Dessa tre infektioner ställdes som separata alternativ, men samredovisas här 35

36 BEDÖMD RISK ATT SMITTAS AV KLAMYDIA Fråga: Hur stor bedömer du risken vara för dig att smittas med klamydia? N=4030/4151 (bortfall: 2,9%) 5 47% 48% 49% 4 Något fler tjejer än killar bedömer att de inte löper någon risk att smittas av klamydia. Äldre killar upplever högst risk. I gruppen som uppger medelmåttig risk återfinns framförallt de yngre. Det är också denna grupp som är mest osäker på om de löper någon risk % 3 29% % Ingen risk Liten risk Medelmåttig risk Stor risk Mycket stor risk Osäker/vet inte Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

37 BEDÖMD RISK ATT SMITTAS AV KLAMYDIA? TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren % De tre senaste årens siffror tycks visa på ett skifte när det kommer till hur ungdomarna bedömer risken att smittas av klamydia. Andelen som svarar ingen risk har ökat betydligt och kontinuerligt över tid % 1 Ingen risk Liten risk Medelmåttig risk Stor risk Mycket stor risk Osäker/vet inte Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

38 VARFÖR LITEN SMITTORISK FÖR KLAMYDIA? (filtrerad följdfråga respondenterna fick välja valfritt antal alternativ) Fråga: Om du svarat ingen eller liten risk, beror det på att du? 7 67% 67% % 2 29% 28% 18% % 2 Aldrig har sex Har en fast partner Litar på att partnern berättar om ev smitta Tycker dig kunna bedöma din partner Alltid använder kondom Annat Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

39 VARFÖR LITEN SMITTORISK FÖR KLAMYDIA? TIDSJÄMFÖRELSE (filtrerad följdfråga respondenterna fick välja valfritt antal alternativ) Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren 7 67% % 28% 2 27% Aldrig har sex Har en fast partner Litar på att partnern berättar om ev smitta Tycker dig kunna bedöma din partner Alltid använder kondom Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total 2007 Annat 39

40 BEDÖMD RISK ATT SMITTAS AV HIV? Fråga: Hur stor bedömer du risken vara för dig att smittas av hiv? N=4042/4151 (bortfall: 2,) % 27% Ingen risk Liten risk Medelmåttig risk Stor risk Mycket stor risk Osäker/vet inte Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

41 BEDÖMD RISK ATT SMITTAS AV HIV TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren % De senaste två årens siffror tycks visa på ett skifte även när det kommer till hur ungdomarna bedömer risken att smittas av hiv; i likhet med den bedömda risken att smittas av klamydia, jämför med bild 37, har andelen som svarar ingen risk ökat betydligt. 4 38% Ingen risk Liten risk Medelmåttig risk Stor risk Mycket stor risk Osäker/vet inte Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

42 VET DU VAR DU SKALL VÄNDA DIG FÖR ATT TESTA DIG? Frågan ställdes som rubriken lyder. N=4057/4151 (bortfall: 2,) 9 89% % En något större andel av de äldre vet inte var de ska vända sig för att testa sig. Detta skulle kunna bero på att färre vet var de ska gå när de inte längre får gå till ungdomsmottagningen. Det är också en större andel bland tjejerna som svarar ja på frågan. 7% Ja Nej Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

43 VET DU VAR DU SKALL VÄNDA DIG FÖR ATT TESTA DIG? TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren. 88% 88% 87% 89% 89% 89% 88% Ja Nej Viktad total Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

44 HAR DU FÅTT AV EN DOKTOR /VIA EN MOTTAGNING ANTIBIOTIKA FÖR EN KÖNSSJUKDOM? Fråga: Har du någon gång under de senaste åren (1-3 år) fått antibiotika av en doktor eller via en mottagning för en könssjukdom? N=4084/4151 (bortfall: 1,) % 9 9 8% Ja Nej Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total 2013 *Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid.. 44

45 FÖR VILKEN ELLER VILKA KÖNSSJUKDOMAR? (filtrerad följdfråga respondenterna fick välja valfritt antal alternativ) Fråga: Vilken eller vilka könssjukdomar har du då fått behandlade? 7 77% 7 7 Följdfråga till alla som har svarat ja på frågan Har du någon gång under de senaste åren (1-3 år) fått antibiotika av en doktor eller via en mottagning för en könssjukdom? Ja; Nej; 9 38% 38% 2 1 7% 2 19% 9% 1 Klamydia Gonorré Annat; exempelvis, herpes, kondylom, mycoplasma mm Minns inte Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total 2013 *Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid.. 45

46 HAR DU KÖPT ANTIBIOTIKA I SYFTE ATT BEHANDLA DIG MOT EN KÖNSSJUKDOM UTAN ATT GÅ TILL DOKTORN? (filtrerad följdfråga respondenterna fick välja valfritt antal alternativ) Fråga: Har du någon gång under de senaste åren (1-3 år), utan att gå till doktorn, köpt antibiotika i syfte att behandla dig mot en könssjukdom? Det är mycket få unga som har köpt antibiotika via nätet. 99% 99% 98% 98% 99% Tjej Kille Viktat total 2013 Ja, Nej 99% 98% 99% Ja, via internet Ja, på utlandsresa Ja, av en privatperson du känner Ja, på annat sätt Nej Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total 2013 *Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid.. 46

47 FÖR VILKEN ELLER VILKA KÖNSSJUKDOMAR? (filtrerad följdfråga respondenterna fick välja valfritt antal alternativ) Fråga: Vilken eller vilka könssjukdomar har du då fått behandlade? % 37% 3 38% 3 Följdfråga till alla som har svarat ja på frågan Har du någon gång under de senaste åren (1-3 år), utan att gå till doktorn, köpt antibiotika i syfte att behandla dig mot en könssjukdom? Ja; Nej; 98% 17% 27% 1 9% 2 19% 17% 17% 17% Klamydia Gonorré Annan Vet ej - har behandlat mig bara för att vara på säkra sidan Minns inte Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total 2013 Ingen - har ännu inte behandlat mig men bra att ha medicin om jag behöver det *Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid.. 47

48 STÖRSTA OROSMOMENTET VID SAMLAG Fråga: Vad är du mest orolig för vid ett samlag? N=4039/4151 (bortfall: 2,7%) 38% Ungdomar är överlag mycket mer oroade för en graviditet än att drabbas av sexuellt överförda infektioner % Bli gravid/att min partner blir gravid Få en könssjukdom Lika orolig för båda sakerna Inte orolig alls Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

49 STÖRSTA OROSMOMENTET VID SAMLAG TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren Andelen som är inte oroliga alls har ökat de senaste tre åren. En liknande tendens visade sig på frågorna om den bedömda risken att smittas av hiv samt klamydia, (jämför med bild 37 och 41) där andelen som svarar ingen risk ökat betydligt % 17% 17% 17% 1 Bli gravid/att min partner blir gravid Få en könssjukdom Lika orolig för båda sakerna Inte orolig alls Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

50 1. INTRODUKTION 2. SAMMANFATTNING 3. SEXUALITET 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 5. PREVENTIVMEDEL 6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 7. METODBESKRIVNING 5 50

51 SKYDD VID SENASTE SAMLAGET Fråga: Använde ni något skydd vid ditt senaste samlag? Rangordning enligt viktad total N=4039/4151 (bortfall: 2,7%) Ja, p-piller 39% Ja, kondom som användes under hela samlaget 2 Ja, p-stav Ja, både kondom och annat preventivmedel Ja, spiral Avbrutet samlag Ja, p-ring Ja, kondom som sattes på strax före utlösning Ja, p-plåster Ja, annat skydd Osäker/vet inte Nej 1 Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

52 SKYDD VID SENASTE SAMLAGET TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de fem senaste åren Rangordning enligt viktad total % Ja, p-piller 39% 2 Ja, kondom som användes under hela samlaget 29% Ja, p-stav Ja, både kondom och annat preventivmedel Ja, spiral Avbrutet samlag Ja, p-ring Ja, kondom som sattes på strax före utlösning Ja, p-plåster Ja, annat skydd Osäker/vet inte 1 Nej 1 Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total

53 KONDOMANVÄNDNING Fråga: Ser du till att kondom används? N=3713/4151 (bortfall: 10,) 4 Runt fyra av tio ungdomar svarar att de sällan eller aldrig ser till att kondom används. De flitigaste kondomanvändarna är yngre killar. Ungdomars benägenhet att använda kondom avtar med ålder. En del av förklaringen är troligtvis att äldre ungdomar i högre utsträckning har en fast partner och använder kondomer i lägre utsträckning än hormonella preventivmetoder. 4 49% % 27% % 9% 9% 7% 8% 8% Ja, i regel 4 av 4 gånger Ja, i regel 3 av 4 gånger Ja, i regel 2 av 4 gånger Ja, i regel 1 av 4 gånger Nej, sällan eller aldrig Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

54 KONDOMANVÄNDNING TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren Tidsjämförelsen visar att det finns två motsatta trender. Generellt tycks ungas kondomanvändning ha minskat de senaste åren. Det senaste året har dock gruppen som alltid använder en kondom stigit något % 29% % % 1 Ja, i regel 4 av 4 gånger Ja, i regel 3 av 4 gånger Ja, i regel 2 av 4 gånger Ja, i regel 1 av 4 gånger Nej, sällan eller aldrig Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

55 VAD TYCKER DU OM ATT ANVÄNDA KONDOM? Frågan ställdes som rubriken lyder. N=4013/4151 (bortfall: 3,) 58% 59% % Vanligaste svaret, oavsett kön eller åldersgrupp, är alltid med en tillfällig partner. Drygt en av sex uppger dock att kondom funkar bra i teorin men sällan i verkligheten. 18% 19% 1 1 8% 1 9% 1 9% 9% 9% 7% Alltid med en tillfällig partner I teorin bra, men funkar sällan i verkligheten Bara om min partner insisterar Händer det, så är det mest av en slump Inget för mig Inget av ovanstående Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

56 VAD TYCKER DU OM ATT ANVÄNDA KONDOM? TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren % Sett över tid ligger andelarna inom de olika svarsalternativen relativt stabilt. Dock syns en tendens att andelen som alltid använder kondom med en tillfällig partner sjunker % 9% 7% 1 1 Alltid med en tillfällig partner I teorin bra, men funkar sällan i verkligheten Bara om min partner insisterar Händer det, så är det mest av en slump Inget för mig Inget av ovanstående Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

57 VARFÖR INTE KONDOM? Fråga: Om du inte använde kondom vid ditt senaste samlag, varför inte? Respondenterna fick välja valfritt antal alternativ. Rangordning enligt viktad total Använde annat preventivmedel Det är skönare utan Var inte orolig för att smittas av någon sexuellt överförd infektion Hade ingen kondom till hands Var oförberedd på situationen Var påverkad av alkohol/droger Använde annan preventivmetod Ville inte riskera att tappa ståndet Jag ville ha barn Vågade inte föreslå kondom Är/var redan gravid Osäker på hur man sätter på en kondom Annat Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

58 VARFÖR INTE KONDOM? TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren. Respondenterna fick välja valfritt antal alternativ. Rangordning enligt viktad total 2013 Använde annat preventivmedel Det är skönare utan Var inte orolig för att smittas av någon sexuellt överförd infektion Hade ingen kondom till hands Var oförberedd på situationen Var påverkad av alkohol/droger Använde annan preventivmetod Ville inte riskera att tappa ståndet Jag ville ha barn Vågade inte föreslå kondom Är/var redan gravid Osäker på hur man sätter på en kondom Annat % 1 1 Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total Den minskade oron för sexuellt överförda infektioner som kunde skönjas i 2010 års siffror tycks ha återkommit. Det samma gäller andelen som uppger Det är skönare utan. Ökad användning av annat preventivmedel ses i senaste mätningen. 58

59 SAMLAG UTAN KONDOM Fråga: Om det saknas kondom, utsätter du dig hellre för risken att få en sexuellt överförd infektion än avstår från sex? N=3855/4151 (bortfall: 7,) Killar framstår som betydligt mer riskbenägna än tjejer och det är bara en fjärdedel som skulle avstå från sex om det saknas kondom. 17% % % % % Ja, absolut Ja, troligtvis Osäker/vet inte Nej, troligtvis inte Nej, absolut inte Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

60 SAMLAG UTAN KONDOM TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren % % 19% 1 Ja, absolut Ja, troligtvis Osäker/vet inte Nej, troligtvis inte Nej, absolut inte Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

61 AKUT P-PILLER Fråga: Har du/din partner använt akut-p-piller? N=3971/4151 (bortfall: 4,) % % % Ja, en gång Ja, flera gånger Nej Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

62 AKUT P-PILLER TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren % Ja, en gång Ja, flera gånger Nej Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

63 1. INTRODUKTION 2. SAMMANFATTNING 3. SEXUALITET 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 5. PREVENTIVMEDEL 6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 7. METODBESKRIVNING 6 63

64 SKOLANS SEX-OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING Fråga: Hur värderar du skolans sex- och samlevnadsundervisning? N=4033/4151 (bortfall: 2,8%) % 29% 3 27% % % 18% 18% 17% Endast två av tio ungdomar mellan 15 och 24 år tycker att skolans sex- och samlevnadsundervisning är ganska eller mycket bra. 1 8% Mycket dålig Ganska dålig Varken dålig eller bra Ganska bra Mycket bra Vet inte Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

65 SKOLANS SEX-OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren. 3 27% % 17% 1 1 Mycket dålig Ganska dålig Varken dålig eller bra Ganska bra Mycket bra Vet inte Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

66 Skolans sex- och samlevnadsundervisning ökade mina kunskaper om: Fråga: Vilka av nedanstående alternativ om skolans sex- och samlevnadsundervisning stämmer för dig? * Rangordning enligt viktad total Hur könssjukdomar sprids 48% Vad säkrare sex innebär Hur jag och min partner kan skydda oss mot att bli oönskat gravida 4 4 Hur och var jag kan testa mig för könssjukdomar 3 Genus och jämställdhet Hur det är att leva med hiv 1 1 Hur jag får en relation att funka bra Inget av ovanstående 3 Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total 2013 *Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid.. 66

67 HUVUDSAKLIGA INFORMATIONSKÄLLOR? Fråga: Varifrån har du huvudsakligen fått information om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner? (max 3 alternativ) Rangordning enligt viktad total N=2773/4151 (bortfall: 2,) Internet Personal på ungdomsmottagning Skolan Kompisar Informationsmaterial TV, tidningar, radio Mamma Partner Vårdpersonal på annan mottagning Pappa Syskon Annat % % 5 Ungdomsmottagningar, internet och kompisar framträder som de tre huvudsakliga informationskällorna för tjejer. Motsvarande för killar är skolan och internet. Nästan dubbelt så många tjejer som killar anger ungdomsmottagningen som huvudsaklig informationskälla. Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

68 HUVUDSAKLIGA INFORMATIONSKÄLLOR TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren. Rangordning enligt viktad total 2013 Internet Personal på ungdomsmottagning Skolan Kompisar Informationsmaterial TV, tidningar, radio Mamma Partner Vårdpersonal på annan mottagning Annat Pappa Syskon % % 37% 4 48% 5 5 Över tid framträder två tydliga trender: internet och ungdomsmottagningar har vuxit i betydelse som informationskällor, medan TV, tidningar och radio omvänt har tappat och även skolan har under åren tappat stort var första året internet har gått om skolan som den främsta informationskällan har även ungdomsmottagningar gått om skolan som nu ligger på tredje plats. Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2010 Viktad total 2009 Viktad total 2008 Viktad total

69 FÖR INFORMATION OM RELATIONER OCH SEX BRUKAR JAG BESÖKA: Fråga: Om du vill ha information om relationer, sex och samlevnad på internet, vilken eller vilka av följande sajter brukar du då besöka? Rangordning enligt viktad total UMO.se Rfsu.se 1177.se RFSLUngdom.se Rfsl.se Aftonbladet.se Säkraresex.se Qx.se kpwebben.se Frågachans.nu sentry.nu Annan sida: Ingen av dessa 7% 7% 28% 29% 3 37% Annan sida: Google Flashback Vardguiden.se Familjeliv Reddit.com Wikipedia 4chan.org Tjejerna (framförallt de yngre) söker mest information på UMO.se, följt av Rfsu.se och 1177.se. Killarnas populäraste informationskälla är Rfsu.se men drygt en tredjedel av alla killarna använder ingen av dessa hemsidor. Bland de öppna svaren under alternativet annan sida: nämns i störst utstäckning google för att hitta information. Eftersom vardguiden.se i höstas slogs ihop med 1177.se är siffran för 1177.se troligtvis något högre i verkligheten. Cosmopolitan.com Hamsterpaj.net Internetmedicin.se Sr.se liggamedp3 Vecorevyn.se Ungdomsmottagningen Avn.com Girls1rst.se Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total 2013 Iform.se Libresse.se Pervocracy.com Preventivmedel.nu Projekt6.se Vårdcentralen Vårdmottagningar Allthefallen.org *Frågan har lagts till 2013 och kan därför inte jämföras över tid.. 69

70 BÄSTA INFORMATIONSKÄLLAN Fråga: Varifrån har du fått bäst information om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner? (max 3 alternativ) Rangordning enligt viktad total N=3773/4151 (bortfall: 9,) Personal på ungdomsmottagning Internet Skolan Kompisar Informationsmaterial TV, tidningar, radio Mamma Annat Vårdpersonal på annan mottagning Partner Syskon Pappa Internet framträder som den viktigaste arenan för killar, och då särskilt bland äldre. Även skolan anges som en viktig arena för information bland killarna. Bland tjejer, oavsett ålder, hamnar ungdomsmottagningen i topp som informationskälla, följt av internet och först därefter kommer information via skolan. Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

71 BÄSTA INFORMATIONSKÄLLAN TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sex senaste åren. Rangordning enligt viktad total 2013 Personal på ungdomsmottagning Internet Skolan Kompisar Informationsmaterial TV, tidningar, radio Mamma Annat Vårdpersonal på annan mottagning Partner Syskon Pappa Den bästa informationskällan följer över tid samma mönster som de huvudsakliga informationskällorna; internet och personal på ungdomsmottagningar har gått tydligt framåt medan TV, tidningar och radio, samt skolan och informationsmaterial har minskat. Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2009 Viktad total 2010 Viktad total

72 JAG PRATAR HELST OM MIN SEXUALITET MED/VIA Fråga: Om du skulle vilja prata om din sexualitet, vem skulle du i första hand vända dig till? Rangordning enligt viktad total N=3952/4151 (bortfall: 4,8%) Kompisar Partner Personal på ungdomsmottagning Mamma Internet Annat Syskon Vårdpersonal på annan mottagning Pappa Skolan Informationsmaterial TV, tidningar, radio 1 8% 8% 2 3 Nästan fyra av tio unga pratar helst med sina kompisar om sin sexualitet, följt av partner och personal på ungdomsmottagningar. I linje med tidigare resultat ser vi även att killar skattar internet högre än tjejer. Tjej år Tjej år Kille år Kille år Viktad total

73 JAG PRATAR HELST OM MIN SEXUALITET MED/VIA TIDSJÄMFÖRELSE Föregående fråga nedbruten på total nivå över de sju senaste åren. Rangordning enligt viktad total 2013 Kompisar Partner Personal på ungdomsmottagning Mamma Internet Annat Syskon Vårdpersonal på annan mottagning Pappa Skolan Informationsmaterial TV, tidningar, radio % 8% Kompisar och internet tycks minska något i betydelse när det kommer till hur ungdomar helst vill prata om sin sexualitet. Partnern har däremot ökat i betydelse de senaste sju åren. Viktad total 2013 Viktad total 2012 Viktad total 2011 Viktad total 2009 Viktad total 2010 Viktad total

74 1. INTRODUKTION 2. SAMMANFATTNING 3. SEXUALITET 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 5. PREVENTIVMEDEL 6. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 7. METODBESKRIVNING 7 74

75 METODBESKRIVNING VAD TYCKER OCH TÄNKER UNGDOMAR? Ungdomsbarometern har genomförts årligen sedan Syftet med undersökningen är att generera en barometer över vad ungdomar tycker och tänker i allmänhet och inom vissa specifika områden i synnerhet. Resultaten redovisas dels i temarapporter, dels i kundspecifika analyser kring avgränsade områden (som denna rapport, Ungdomar och sexualitet, är ett exempel på). URVALSMETOD Urvalsmetoden av insamling av respondenter i 2013/2014 års mätning är ett så kallat kvoturval. Det innebär att man har utformat urvalet så att det i representativ skala återger hela ungdomspopulationen med avseende på några av dess viktigaste egenskaper. Dessa egenskaper är kön, ålder och region*. Eftersom urvalet inte är slumpmässigt skall slutsatser kring hela populationen dras med viss försiktighet. Kvoturvalet är också anledningen till att mätningen inte analyseras genom några signifikanstest. Av samma anledning genomförs heller inte någon bortfallsanalys. Vissa delar av de frågeställningar som behandlas i Ungdomsbarometern har tidigare behandlats av bland andra Folkhälsomyndigheten och Ungdomsstyrelsen i andra studier, där data insamlats genom slumpmässiga urval. Resultaten för identiska frågeställningar i dessa undersökningar har visat på marginella skillnader med Ungdomsbarometerns resultat. * De aktuella regionerna är de regioner som går under benämningen NUTS2. NUTS är den indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS2 utgörs i Sverige av följande riksområden: Stockholm, Östra Mellansverige, Sydsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland, Småland med öarna samt Västsverige. 75

76 DATAINSAMLING Samtliga svar har inhämtats via internet genom datainsamlingsverktyget Confirmit. Årets mätning har byggt på fem primära datainsamlingskällor i syfte att få en så bra spridning som möjlig i materialet. Dessa insamlingskällor är: Studentkortet (1), som är ett rabattkort och en databas med gymnasie- och högskolestuderande baserad på uppgifter från CSN, Facebook (2) samt Cint (3) och SSI (4) som är panelföretag med både självrekryterade och slumpmässigt rekryterade panelister. För att kunna säkerställa resultatens reliabilitet har även ett slumpmässigt referensurval om ca 2000 respondenter dragits i Norstats (5) slumpmässigt telefonrekryterade riksrepresentativa panel. Avgörande för vilka insamlingskällor som valts genom åren är Ungdomsbarometerns subjektiva bedömning över var ungdomssverige befinner sig och då också kan besvara undersökningar på Internet. VÄGNING Viktning av resultaten har genomförts med hjälp av de tre aktuella urvalsegenskaperna (kön, ålder och region). När svaren analyseras på totalnivå har används den aktuella vikten för att erhålla en så representativ bild av ungdomssverige i förhållande till vårt kvoturval som möjligt. För att inte tillskriva vikten en allt för stor betydelse vid nedbrytningar i materialet, där antalet respondenter blir mindre, används inte vikten vid dessa tillfällen. Samtliga vikter i årets undersökning understiger tre, vilket visar på en mycket bra spridning av respondenter över de totalt 160 urvalsgrupperna. VERKTYG Databearbetningen har genomförts med hjälp av produktionssystem från Universum Communications AB samt med hjälp av de statistiska programvarorna SPSS och R. DATAREDOVISNING Resultaten från undersökningen redovisas i valida procent. Detta innebär att studien i grafer och tabeller, där ej annat anges, visar procent av de som svarat på den aktuella frågan och ej procent av totalen. 76