Bilaga. Sammanställning av antal träffar för varje sökord i respektive databas. Databas Sökord Antal träffar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga. Sammanställning av antal träffar för varje sökord i respektive databas. Databas Sökord Antal träffar"

Transkript

1 Sammanställning av antal träffar för varje sökord i respektive databas. AMED MF AND Definition 1 MF AND Mechanisms 2 MF AND Concept 1 MF AND Phenomena 1 MF AND Perspective 4 MF AND Models of treatment 0 CINAHL MF AND Definition 1 MF AND Mechanisms 2 MF AND Concept 4 MF AND Phenomena 3 MF AND Perspective 4 MF AND Models of treatment 0 PubMed MF AND Definition 1 MF AND Mechanisms 10 MF AND Concept 6 MF AND Phenomena 2 MF AND Perspective 9 MF AND Models of treatment 2 PsycInfo MF AND Definition 5 MF AND Mechanisms 23 MF AND Concept 20 MF AND Phenomena 8 MF AND Perspective 28 MF AND Models of treatment 0 PsycArt MF AND Definition 0 MF AND Mechanisms 0 MF AND Concept 0 MF AND Phenomena 0 MF AND Perspective 1 MF AND Models of treatment 0

2 Urvalsprocessen för respektive databas Figur 1. Redovisning för antal träffar och urval i AMED Figur 2. Redovisning för antal träffar och urval i CINAHL.

3 Figur 3. Redovisning för antal träffar och urval i PubMed Figur 4. Redovisning för antal träffar och urval i PsycInfo.

4 Figur 5. Redovisning för antal träffar och urval i PsycArt.

5 Kvalitetsgranskning av artiklar som beskriver mindfulness. t är tydligt formulerat t överensstämmer med frågeställningarna för denna studie Översikt över relevant litteratur Identifierat och beskrivit ett teoretiskt perspektiv Utförlig metodbeskrivning Diskussion för att säkerställa trovärdighet i resultatet en är tydligt motiverad utifrån studiens resultat Mechanisms of mindfulness Mindfulness: A proposed operational definition Ja Nej (studien saknar frågeställning) Nej Nej Nej Relational frame theory, acceptance and commitment therapy, and a functional analytic definition of mindfulness Nej (studien saknar frågeställning)

6 Sammanfattning av granskad litteratur. Artikel 1 (28) Författare Shapiro S, Carlson L, Astin J, Freedman B Rewiev Article: Mechanisms of Mindfulness Tidsskrift J Clin Psychol. 2006;62(3): Att klarlägga skillnaden mellan grundkomponenter och mekanismer som är involverade i mindfulness samt förklara hur de bidrar till förändring. Begreppsanalys Litteratur som behandlar mindfulness. Författarna ger förslag på en begreppsmodell vilken kan stimulera till vidare diskussion i ämnet. Antal referenser 44 Artikel 2 (29) Författare Bishop RS, Lau M, Shapiro S, Carlson L, Anderson N, Carmody J, Segal V, Abbey S, Speca M, Velting D, Devins G Mindfulness: A proposed Operational Definition Tidsskrift Clin Psychol Sci Prac. 2004;11(3): Antal referenser 86 Försök att presentera en brukbar och mer specifik definition av begreppet som kan underlätta förståelse och tillämpning av mindfulness i praktiken. Utifrån diskussioner mellan författarna vid en rad möten enas om en brukbar definition av begreppet. Litteratur som behandlar mindfulness. I takt med att användningen av mindfulness ökar behövs en brukbar definition som kan ge svar på frågor och leda till utveckling av nya instrument. Artikel 3 (30) Författare Fletcher L, Hayes SC Relational frame theory, acceptance and commitment therapy, and a functional analytic definition of mindfulness Tidsskrift J Rat-Emot Cog-Behav Ther. 2005;23(4): Att tolka mindfulness med utgångspunkt i en modern teori och behandlingsmodell baserad på språk och kognition. Beskriva Relational frame theory och Acceptence and commitment therapy för att sedan relatera den till mindfulness. Litteratur som behandlar Relational frame theory och Acceptence and commitment therapy teori och litteratur som behandlar mindfulness. Mindfulness består av flera komponenter och är ett kraftfullt verktyg i terapeutiskt syfte. Antal referenser 48

7 Artikel 4 (31) Författare Law M, Cooper BA, Strong S, Stewart D, Rigby P, Letts L. The Person-Environment-Occupational Model: a transactive approach to occupational performance. Tidsskrift Can J Occup Ther. 1996;63(1):9-23. Beskriva en modell som fokuserar på interaktionen mellan person, omgiving och aktivitet och diskutera modellen som grund för arbetsterapeutisk praxis. Litteraturstudie med fokus på teorier om mänsklig ekologi och rådande Kanadensiska riktlinjer för arbetsterapipraxis och synsätt på bedömningsinstrument. Teorier om mänsklig ekologi, Occupational Therapy Guidelines for Client-Centred Practice (CAOT) och Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Modellen ger arbetsterapeuten möjlighet att se komplexiteten i varje klientsituation och ger en större valmöjlighet vid intervention utifrån någon eller alla faktorer (person, omgivning, aktivtet) som ingår i ett aktivitetsutförande. Antal referenser 45 Litteratur 5 (32) Författare Law M, Polatajko H, Baptiste S, Townsend E. Kapitel Chapter 3: Core concepts of occupational therapy Bok Enabling occupation: An occupational therapy perspective (Townsend E, editor) Att beskriva grundläggande värderingar, förhållningssätt och begrepp i arbetsterapi. Boken är ett samarbete av Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT ) och skriven av 9 olika författare. Huvudförfattaren till kap.3 är Mary Law som redogör för grundkoncept och hela boken är ett dokument som beskriver arbetsterapi ur ett kanadensiskt perspektiv. Gemensamma antaganden gjorda av CAOT ( ) samt annan litteratur som stödjer dessa antaganden. En kanadensisk modell CMOP (Canadian Model of Occupational Performance) som visar på interaktionen mellan person, omgivning och aktivitet. Modellen visar på vikten av klientcentrerad praxis där arbetsterapeuten och klienten samverkar för att möta aktivitetsmål som klienten finner meningsfulla. Antal referenser 32 Artikel 6 (33) Författare Tidsskrift Wilcock AA Reflections on doing, being and becoming Aust Occup Ther J. 1999;46:1-11. Republished from Can J Occup Ther. 1998;65:

8 Förklara det komplexa sambandet mellan aktivitet och hälsa utifrån en dynamisk balans mellan doing, being och becoming. Beskriva resultat av tidigare studier för att förklara syntesen mellan doing, being och becoming Litteratur som behandlar dels occupational therapy och dels occupational science. Arbetsterapeutens profession innefattar en förståelse för att aktivitet är allt som människor företar sig. Vad människan gör speglar vilka de är och genom aktivitet är de därför i en ständig förändringsprocess Antal referenser 28 Artikel 7 (34) Författare Persson D, Erlandsson L-K, Eklund M, Iwarsson S. Value dimensions, meaning, and complexity in human occupation a tentative structure for analysis. Tidsskrift Scand J Occup Ther. 2001;8:7-18. Beskriva en struktur som tillåter en analys av aktivitet utifrån mening i ett livslångt perspektiv men också den direkta upplevelsen en person får vid utförandet av en enskild aktivitet. Litteraturstudie utifrån synsätt inom arbetsterapi med fokus på mening och värde. Litteratur som behandlar occupational therapy, occupational science samt andra teorier som behandlar mening och värde. Den beskrivna strukturen ger en ny dimension av begreppet mening. Meningsfullhet förstås bäst utifrån konkret, symboliskt och självbelönande värde i enskilda aktiviteter sett ur ett macro, meso och microperspektiv. Antal referenser 75

Exklusionskriterier: artiklar som inte huvudsakligen var begreppsbeskrivningar av mindfulness.

Exklusionskriterier: artiklar som inte huvudsakligen var begreppsbeskrivningar av mindfulness. 1. BAKGRUND Inom arbetsterapi förespråkas en balans mellan olika aktiviteter och vila för att uppnå och bibehålla fysisk och psykisk hälsa (1). Människor upplever hälsa i vardagliga sammanhang där de utvecklas,

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Utredning, åtgärd och utvärdering I, 22,5

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

INTRODUKTION OCH KOPPLING TILL ARBETSTERAPI TEORI

INTRODUKTION OCH KOPPLING TILL ARBETSTERAPI TEORI INTRODUKTION OCH KOPPLING TILL ARBETSTERAPI TEORI Arbetsterapeuten inriktar sig i första hand på personens aktivitetsförmåga och förmåga att vara delaktig i samhället, till skillnad från andra yrkesgrupper

Läs mer

Arbetsterapiprogram. Specifikt för Paramedicin Södra

Arbetsterapiprogram. Specifikt för Paramedicin Södra Arbetsterapiprogram Specifikt för April 2005 Reviderad version Programansvariga Annika Strid Leg.Arbetsterapeut/utvecklingssamordnare Lice-Lotte Johansson Leg.Arbetsterapeut/utvecklingssamordnare Stockholms

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

ARBETSTERAPIPROGRAM HJÄRTSVIKT Version

ARBETSTERAPIPROGRAM HJÄRTSVIKT Version Ägare: Gunilla Lillhager Framtaget av (förf) Elin Grönberg, Jennie Dahlström, Kerstin Dahlström, Rebecca Hiding, Susanne Åberg (Avesta kommun) Dokumentets titel Dokumentkategori: Arbetsterapiprogram ARBETSTERAPIPROGRAM

Läs mer

Examinationsuppgift 2 -

Examinationsuppgift 2 - Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Examinationsuppgift 2 - begreppsanalys av therapeutic use of self Av: Annika Brorsson Kursansvarig: Lena

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi/fysioterapi. Examinationsuppgift 2

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi/fysioterapi. Examinationsuppgift 2 Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi/fysioterapi Examinationsuppgift 2 Ämnesfördjupning i arbetsterapi, avancerad nivå, 15 hp Aktivitetsutförande - en begreppsanalys

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi EXAMINATIONSUPPGIFT, DELKURS 2 BEGREPPSANALYS AV KLIENTCENTRERING ARB009: Ämnesfördjupning i arbetsterapi,

Läs mer

Instrument från FSAs förlag

Instrument från FSAs förlag Instrument från FSAs förlag information och värdering www.fsa.akademikerhuset.se/forlag Kort information om instrumenten som säljs från FSAs förlag FSA stödjer utvecklandet av instrument och här följer

Läs mer

Gruppterapi för vuxna personer inom psykiatrisk vård, utifrån klienters och arbetsterapeuters perspektiv: en litteraturstudie.

Gruppterapi för vuxna personer inom psykiatrisk vård, utifrån klienters och arbetsterapeuters perspektiv: en litteraturstudie. Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Gruppterapi för vuxna personer inom psykiatrisk vård, utifrån klienters och arbetsterapeuters

Läs mer

Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsen Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? 50 % av alla kvinnor och 65%

Läs mer

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELL NIVÅ ARBETSTERAPIENHETEN SUNDERBY SJUKHUS

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELL NIVÅ ARBETSTERAPIENHETEN SUNDERBY SJUKHUS Ines Nilsson, enhetschef 1 av 9 ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELL NIVÅ ARBETSTERAPIENHETEN SUNDERBY SJUKHUS Ines Nilsson, enhetschef 2 av 9 Arbetsterapienheten, Sunderby består av enhetschef, 19 arbetsterapeuter

Läs mer

Arbetsterapeuters användning av Basal Kroppskännedom för att stärka patienters aktivitetsutförande. Ingegerd Engslätt Jansson Pernilla Sporre

Arbetsterapeuters användning av Basal Kroppskännedom för att stärka patienters aktivitetsutförande. Ingegerd Engslätt Jansson Pernilla Sporre Arbetsterapeuters användning av Basal Kroppskännedom för att stärka patienters aktivitetsutförande Ingegerd Engslätt Jansson Pernilla Sporre Den levda kroppen I det dagliga livet är människan ofta inte

Läs mer

Att förstå en människa bortom hennes funktionsförmåga. En teorianalys av Model Of Human Occupation.

Att förstå en människa bortom hennes funktionsförmåga. En teorianalys av Model Of Human Occupation. Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi/Fysioterapi EXAMENSARBETE I ARBETSTERAPI 7,5 hp Ämnesfördjupning i arbetsterapi hösten 2009 Att

Läs mer

Etiska dilemman i arbetsterapeuters yrkesutövning -en litteraturstudie

Etiska dilemman i arbetsterapeuters yrkesutövning -en litteraturstudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Vetenskaplig metod Vårterminen 2015 Etiska dilemman i arbetsterapeuters yrkesutövning -en litteraturstudie Ethical dilemmas

Läs mer

ARBETSTERAPIENHETER VID GÄLLIVARE, PITEÅ OCH SUNDERBY SJUKHUS

ARBETSTERAPIENHETER VID GÄLLIVARE, PITEÅ OCH SUNDERBY SJUKHUS Arbetsterapienheter vid Enhetschefer; Ann-Katrin Jonsson, 1 av 7 010-05-15 Arbetsterapeuter ARBETSTERAPIPROGRAM KNÄARTROPLASTIK ARBETSTERAPIENHETER VID GÄLLIVARE, PITEÅ OCH SUNDERBY SJUKHUS Arbetsterapienheter

Läs mer

Arbetsterapiprogram, generell nivå, för Västerbottens Läns Landsting

Arbetsterapiprogram, generell nivå, för Västerbottens Läns Landsting Arbetsterapiprogram, generell nivå, för Västerbottens Läns Landsting I FSAs kvalitetspolicy (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2004) är en av de nationella kvalitetsindikatorerna: Arbetsterapiprogram

Läs mer

The Tree Theme Method

The Tree Theme Method Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi The Tree Theme Method Metodens värde och mening enligt personer med psykisk ohälsa Författare: Evelyn Gustavsson

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Drivkraft för delaktighet -

Drivkraft för delaktighet - Institutionen för hälsa, vård och samhälle Sektionen för arbetsterapi Drivkraft för delaktighet - Upplevelse av delaktighet och livskvalitet före och efter förskrivning av elrullstol för utomhusbruk Författare:

Läs mer

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning

Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 031-711 52 10 www.mindmatter.se. KBT Vidare. Kursbeskrivning Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 11 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se KBT Vidare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Struktur Lärare Examination Omfattning

Läs mer

ATPA31 Aktivitetsbegränsningar i den mellersta livsperioden

ATPA31 Aktivitetsbegränsningar i den mellersta livsperioden Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU KURSPLAN Dnr 1(5) ATPA31 Aktivitetsbegränsningar i den mellersta livsperioden Activity Restrictions in the Middle Phase of Life 30 högskolepoäng Nivå G1F Allmänna

Läs mer

Vardagen. Ett aktivitetsperspektiv på vardag och hälsa Om hur vi gör och hur vi mår. Lena-Karin Erlandsson; Lunds universitet

Vardagen. Ett aktivitetsperspektiv på vardag och hälsa Om hur vi gör och hur vi mår. Lena-Karin Erlandsson; Lunds universitet LLE Lena-Karin Erlandsson; Lunds Ett aktivitetsperspektiv på vardag och hälsa Om hur vi gör och hur vi mår LENA-KARIN ERLANDSSON DOCENT, LUNDS UNIVERSITET lena-karin.erlandsson@med.lu.se Vardagen 1 Vardag

Läs mer

Aktivitetsförändring hos personer med spondylartrit

Aktivitetsförändring hos personer med spondylartrit Institutionen för hälsa, vård och sam hälle Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi Aktivitetsförändring hos personer med spondylartrit - en jämförelse av aktivitetsutförande och aktivitetstillfredställelse

Läs mer

Upplevelser av sociala aktiviteter och vänskap bland unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning

Upplevelser av sociala aktiviteter och vänskap bland unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning Insti t ut ionen fö r hä lso vetenskaper Arbetsterapip rogra m me t Upplevelser av sociala aktiviteter och vänskap bland unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning Författare: Malin Björk Handledare: Pia

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELLT

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELLT Ägare: Specialitetsgrupp arbetsterapi Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för generellt arbterprogram Gäller för: Arbetsterapeuter i landstinget Dalarna Dokumentets titel Dokumentkategori: Arbetsterapiprogram

Läs mer

Arbetsterapeuters uppfattningar av klientcentrerat arbete

Arbetsterapeuters uppfattningar av klientcentrerat arbete Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för arbetsterapi Examensarbete, 15hp Höstterminen 2009 Arbetsterapeuters uppfattningar av klientcentrerat arbete - inom barnhabilitering

Läs mer

Arbetsterapi program Demenssjukdom

Arbetsterapi program Demenssjukdom Arbetsterapi program Demenssjukdom, rev.2011 Arbetsterapiprogram för arbetsterapeutisk utredning och intervention vid demenssjukdom Författare: 2002-03-01: Susanne Andersson Psykogeriatriska kliniken,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta klientcentrerat inom slutenvården.

EXAMENSARBETE. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta klientcentrerat inom slutenvården. EXAMENSARBETE 2006:13 HV Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta klientcentrerat inom slutenvården. A. Andersson, M. Wallette Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Arbetsterapeutprogrammet

Läs mer

Aktivitetsbalans hos äldre ensamboende kvinnor aktiva i en pensionärsförening

Aktivitetsbalans hos äldre ensamboende kvinnor aktiva i en pensionärsförening Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi Aktivitetsbalans hos äldre ensamboende kvinnor aktiva i en pensionärsförening Författare: Elin van Leeuwen, Lisa

Läs mer

Triggerfinger. Arbetsterapi program

Triggerfinger. Arbetsterapi program Triggerfinger Arbetsterapi program Arbetsterapiprogram för Tendovaginitis stenosans Triggerfinger (Dig II-V) Primärvården Region Skåne 2009-01-15 Författare: Åsa Bjärnung, leg arbetsterapeut, Trelleborg

Läs mer

Implicit- en begreppsanalys

Implicit- en begreppsanalys Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ arbetsterapi och fysioterapi Implicit- en begreppsanalys Kurs: Ämnesfördjupning i arbetsterapi Examinationsuppgift delkurs 2 Författare:

Läs mer

Studiehandledning. Arbetsterapi och kreativitet 7,5 hp

Studiehandledning. Arbetsterapi och kreativitet 7,5 hp Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi och kreativitet 7,5 hp ARB 023 Kursanvarig: Lena Mårtensson lena.i.martensson@gu.se

Läs mer

Betydelsen och användningen av Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) inom arbetsterapi

Betydelsen och användningen av Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) inom arbetsterapi Örebro Universitet Hälsoakademin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2008 Betydelsen och användningen av Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) inom arbetsterapi - en systematisk

Läs mer

Vad händer när barn får bestämma mål för intervention? Kristina Vroland Nordstrand CPUP-dagarna Stockholm 2015

Vad händer när barn får bestämma mål för intervention? Kristina Vroland Nordstrand CPUP-dagarna Stockholm 2015 Vad händer när barn får bestämma mål för intervention? Kristina Vroland Nordstrand CPUP-dagarna Stockholm 2015 Dagliga aktiviteter är centrala i alla barns liv Målinriktad träning Novak et al. 2013 Målinriktad

Läs mer

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Sökexempel - Spänningshuvudvärk En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Eftersom man i detta fall bör göra en sökning i internationella

Läs mer

Musik som terapeutiskt redskap

Musik som terapeutiskt redskap In stitution en för h älsa, vård och samh älle Avd elnin gen för arb etsterapi och geront ol ogi Musik som terapeutiskt redskap Arbetsterapeuters erfarenheter kring musikens användbarhet inom psykiatrin

Läs mer

1 JUNI 2007. Arbetsterapiprogram. för patienter med smärta från rygg, nacke och skuldra. Bodens primärvård

1 JUNI 2007. Arbetsterapiprogram. för patienter med smärta från rygg, nacke och skuldra. Bodens primärvård Arbetsterapiprogram för patienter med smärta från rygg, nacke och skuldra Bodens primärvård Inom primärvårdens arbetsterapi utreds och erbjuds patienter interventioner i sin närmiljö. Distriktsarbetsterapeuten

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete

Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Specialistarbetsterapeuten - en resurs för handledning av kvalitets- och utvecklingsarbete Christina Lundqvist, leg arbetsterapeut, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka Kvalitet inom arbetsterapi

Läs mer

ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET

ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET Pröva olika bedömningsmetoder för att hitta instrument som ger kunskaper om personens möjligheter och hinder BEDÖMNINGSINSTRUMENT Handstatus COPM-Canadian Occupational

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med stroke som rehabiliteras inom slutenvården. En litteraturöversikt

EXAMENSARBETE. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med stroke som rehabiliteras inom slutenvården. En litteraturöversikt EXAMENSARBETE Arbetsterapeutiska interventioner för personer med stroke som rehabiliteras inom slutenvården En litteraturöversikt Annie Stenlund Jessica Börjesson Arbetsterapeutexamen Arbetsterapeut Luleå

Läs mer

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention KURSPLAN Dnr 1(5) Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention 9 högskolepoäng Nivå G1F Allmänna uppgifter

Läs mer

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Bakgrund Växjö kommun har ansvar för hemsjukvård inklusive rehabiliterande och habiliterande insatser i den enskildes hem, i särskilda boendeformer och

Läs mer

BEHANDLINGSÖVERSIKT FÖR ARBETSTERAPI VID FATIGUE I SAMBAND MED REUMATISKA SJUKDOMAR

BEHANDLINGSÖVERSIKT FÖR ARBETSTERAPI VID FATIGUE I SAMBAND MED REUMATISKA SJUKDOMAR Inledning Behandlingsöversikten riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med patienter med fatigue i samband med reumatisk sjukdom inom sluten och öppen vård i Landstinget i Kalmar Län. Denna behandlingsöversikt

Läs mer

för lite utrymme för känslor, för mycket styrande förhållningssätt? (Sokraten ) Heléne Semb

för lite utrymme för känslor, för mycket styrande förhållningssätt? (Sokraten ) Heléne Semb 1 av 5 2009 09 17 21:10 för lite utrymme för känslor, för mycket styrande förhållningssätt? (Sokraten 2-2003) Heléne Semb Under en handledningssession kan en terapeut ta upp att hennes klient inte når

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

KAPITEL 6 kunskapsluckor och framtida forskning

KAPITEL 6 kunskapsluckor och framtida forskning 6. Kunskapsluckor och framtida forskning Inledning Den systematiska litteraturgenomgång som genomförts inom ramen för detta projekt har visat att det saknas forskning på vissa områden när det gäller icke-farmakologisk

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Stress. Arbetsterapi program

Stress. Arbetsterapi program Stress Arbetsterapi program Arbetsterapiprogram Stress Primärvården Region Skåne 081001 Författare: Ingrid Amri, Vårdcentralen Måsen, Lund Karin Hermansson, Vårdcentralen, Broby Carita Håkansson, Vårdcentralen

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Upplevda aktivitetsvärden i arbete med hundar i en daglig verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador

Upplevda aktivitetsvärden i arbete med hundar i en daglig verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador Institutionen f ör hälsa, vård och samhälle Avdelningen för arbetsterapi och gerontolog i Upplevda aktivitetsvärden i arbete med hundar i en daglig verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador Författare:

Läs mer

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Vårdvetenskap Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Bedömningsinstrument användbara för arbetsterapeuter vid bedömning av bostadsanpassning för vuxna med främst fysisk funktionsnedsättning - en

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp Social Work BA (A), Fundamental theories and concepts in social work, 12 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Dokumentets Titel ARBETSTERAPIPROGRAM SJUKSKRIVNA. Dokumentkategori: Arbetsterapiprogram

Dokumentets Titel ARBETSTERAPIPROGRAM SJUKSKRIVNA. Dokumentkategori: Arbetsterapiprogram Ägare: Specialitetsgrupp i arbetsterapi Framtaget av (förf) Susanne Svantesson Delprojektledare Sjukskrivningsprocessen Dalarna Gäller för: Arbetsterapeuter i sjukskrivningsprocessen Hälso- och Sjukvård

Läs mer

RättspsyK. Årsrapport 2015. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister E X T R AMATERIAL

RättspsyK. Årsrapport 2015. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister E X T R AMATERIAL RättspsyK Årsrapport 2015 Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister E X T R AMATERIAL Tabell 15 a. Fördelning av skattad svårighetsgrad av symtom (andel anges inom parentes). År Kön Inga Mycket milda

Läs mer

Utvärdering av ADL-träning efter stroke

Utvärdering av ADL-träning efter stroke Utvärdering av ADL-träning efter stroke Susanne Guidetti Med dr., leg.arbetsterapeut 1) Sektionen för arbetsterapi, Institutionen neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 2) Arbetsterapikliniken,

Läs mer

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention KURSPLAN Dnr 1(5) Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention 9 högskolepoäng Nivå G2F Allmänna uppgifter

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Arbetsterapeutens arbete inom strokerehabilitering utifrån ett holistiskt perspektiv

Arbetsterapeutens arbete inom strokerehabilitering utifrån ett holistiskt perspektiv Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeutens arbete inom strokerehabilitering utifrån ett holistiskt perspektiv

Läs mer

Mediyoga i palliativ vård

Mediyoga i palliativ vård Mediyoga i palliativ vård Evighet Livet är en gåva som vi bara kan bruka en gång. Hand i hand med oss går döden. Det enda vi vet är att ingenting varar för evigt. Utom möjligtvis döden. Gunilla Szemenkar

Läs mer

Hur tillgängliga är Malmös skolor?

Hur tillgängliga är Malmös skolor? Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi Hur tillgängliga är Malmös skolor? En studie med fokus på fysisk miljö vid entréer, inre- och yttre miljö i gymnasieskolor

Läs mer

ARBETSTERAPIPROGRAM på generell nivå för primärvården i Boden och Luleå

ARBETSTERAPIPROGRAM på generell nivå för primärvården i Boden och Luleå Arbetsplats: Primärvården Boden - Luleå Sida 1 (8) ARBETSTERAPIPROGRAM på generell nivå för primärvården i Boden och Luleå Ett arbetsterapiprogram är en beskrivning av utredning, intervention och utvärdering

Läs mer

Arbetsterapi B, Teori och metodik, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Theory and Application, Intermediate Course, 30 Credits

Arbetsterapi B, Teori och metodik, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Theory and Application, Intermediate Course, 30 Credits 1(7) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2012 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Teori och metodik, 30 högskolepoäng Occupational

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Dnr G217 4711/06 Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Occupational Therapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad 2007-06-27, 2010-06-30

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Campus Örnsköldsvik Söka artiklar, kursen Människans livsvillkor, 22 januari 2013 Under Söka och skriva på http://ovik.u b.umu.se/ finns länkar till lexikon, Sökhjälp och guider, Medicin och Skriva uppsats,

Läs mer

Klientcentrering i Tjeckien. - Arbetsterapeuters erfarenheter. Client-centredness in Czech Republic. - Occupational therapists experiences

Klientcentrering i Tjeckien. - Arbetsterapeuters erfarenheter. Client-centredness in Czech Republic. - Occupational therapists experiences Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Vårterminen 2016 Klientcentrering i Tjeckien - Arbetsterapeuters erfarenheter Client-centredness

Läs mer

C-UPPSATS. En beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner som används för personer med psykiska funktionshinder

C-UPPSATS. En beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner som används för personer med psykiska funktionshinder C-UPPSATS 2008:108 En beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner som används för personer med psykiska funktionshinder En litteraturstudie Ida-Maria Barchéus, Anna Gustafsson Luleå tekniska universitet

Läs mer

ARB040, Arbetsterapi vid psykisk ohälsa, 15,0 högskolepoäng Occupational therapy at mental ill-health, 15.0 higher education credits

ARB040, Arbetsterapi vid psykisk ohälsa, 15,0 högskolepoäng Occupational therapy at mental ill-health, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN ARB040, Arbetsterapi vid psykisk ohälsa, 15,0 högskolepoäng Occupational therapy at mental ill-health, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Effekten och betydelsen av arbetsterapi för personer med Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Effekten och betydelsen av arbetsterapi för personer med Attention Deficit Hyperactivity Disorder Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Effekten och betydelsen av arbetsterapi för personer med Attention Deficit Hyperactivity

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

C-UPPSATS. Skapande aktiviteter som arbetsterapeutiskt medel för vuxna personer med psykisk ohälsa. Hannah Friman Lisbeth Hermansson

C-UPPSATS. Skapande aktiviteter som arbetsterapeutiskt medel för vuxna personer med psykisk ohälsa. Hannah Friman Lisbeth Hermansson C-UPPSATS 2008:194 Skapande aktiviteter som arbetsterapeutiskt medel för vuxna personer med psykisk ohälsa Hannah Friman Lisbeth Hermansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsterapi Institutionen

Läs mer

KREATIVITET, MENING OCH LÄRANDE.

KREATIVITET, MENING OCH LÄRANDE. Sahlgrenska Akademin STUDIEHANDLEDNING Arbetsterapi: AKTIVITET, KREATIVITET, MENING OCH LÄRANDE. 9 hp ARB022 VT 2011 Anna-Karin Olsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kursbenämning 3 Innehåll 3 Mål 3 Arbetsformer

Läs mer

Sjukskrivna. Arbetsterapi program

Sjukskrivna. Arbetsterapi program Sjukskrivna Arbetsterapi program 2 Arbetsterapiprogram Utredning och intervention för sjukskrivna patienter Primärvården Skåne 090430, version 2 Författare: Ann-Christin Jerrebo, Deltagruppen, Helsingborg

Läs mer

Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Arbetsterapienheten, Sunderby Ines Nilsson, enhetschef 1 av 9

Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Arbetsterapienheten, Sunderby Ines Nilsson, enhetschef 1 av 9 Arbetsterapienheten, Sunderby Ines Nilsson, enhetschef 1 av 9 ARBETSTERAPIPROGRAM REUMATOID ARTRIT ARBETSTERAPIENHETEN SUNDERBY SJUKHUS Arbetsterapienheten, Sunderby Ines Nilsson, enhetschef 2 av 9 Inledning

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER) Svensk Reumatologis Kvalitetsregister - klinisk utveckling och forskning SRQ ny PROM-strategi Malin Regardt Med Dr. Leg arbetsterapeut Patientens Egen Registrering (PER) Sedan 2004 har patienter med reumatiska

Läs mer

Aktivitet och delaktighet i livets slutskede: arbetsterapeutiska interventioner och klienters upplevelser

Aktivitet och delaktighet i livets slutskede: arbetsterapeutiska interventioner och klienters upplevelser Arbetsterapeutprogrammet Aktivitet och delaktighet i livets slutskede: arbetsterapeutiska interventioner och klienters upplevelser Författare: Hanna Möllerström Julia Holmgren Handledare: Annika Lexén

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Examinationsuppgift Rehabilitering inom Handkirurgi 10p, HT04/VT05 Handkirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö Lunds Universitet

Examinationsuppgift Rehabilitering inom Handkirurgi 10p, HT04/VT05 Handkirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö Lunds Universitet Examinationsuppgift Rehabilitering inom Handkirurgi 10p, HT04/VT05 Handkirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö Lunds Universitet Fingerfrakturer Marie Gäfvert, leg. sjukgymnast, Blekingesjukhuset

Läs mer

EXAMENSARBETE. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med begränsad handfunktion på grund av artros eller reumatoid artrit.

EXAMENSARBETE. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med begränsad handfunktion på grund av artros eller reumatoid artrit. EXAMENSARBETE Arbetsterapeutiska interventioner för personer med begränsad handfunktion på grund av artros eller reumatoid artrit. Jenny Sandin Jonas Smedberg Arbetsterapeutexamen Arbetsterapeut Luleå

Läs mer

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena.

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena. Ägare: Specialitetsgrupp i arbetsterapi Dokumentets Titel ARBETSTERAPIPROGRAM FÖR VUXNA MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för arbetsterapiprogram för vuxna med

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Arbetsterapeuters synpunkter om möten med patienter från olika kulturella kontexter

Arbetsterapeuters synpunkter om möten med patienter från olika kulturella kontexter Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för arbetsterapi och aktivitetsvetenskap Arbetsterapeuters synpunkter om möten med patienter från olika kulturella kontexter Författare: Karin Herrnsdorf

Läs mer

Arbetsterapi B, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Fieldwork Education, Intermediate Course, 22.

Arbetsterapi B, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Fieldwork Education, Intermediate Course, 22. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Fieldwork Education, Intermediate Course, 22.5 Credits Kurskod:

Läs mer

VIC Egen forskning om personer med svår hjärtsvikt och erfarenheter från HOPP-projektet

VIC Egen forskning om personer med svår hjärtsvikt och erfarenheter från HOPP-projektet VIC 20141016 Egen forskning om personer med svår hjärtsvikt och erfarenheter från HOPP-projektet Eva-Britt Norberg, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, Umeå universitet

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenheter av Portfolio i patientarbetet

Arbetsterapeuters erfarenheter av Portfolio i patientarbetet Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi Arbetsterapeuters erfarenheter av Portfolio i patientarbetet Författare: Jenny Hultqvist Handledare: Cecilia Areberg

Läs mer

Att systematisera klinisk erfarenhet. Birgitta Bernspång Professor Umeå universitet

Att systematisera klinisk erfarenhet. Birgitta Bernspång Professor Umeå universitet Att systematisera klinisk erfarenhet Birgitta Bernspång Professor Umeå universitet Kunskapsbaserad praxis Bästa vetenskapliga bevis Klinisk expertis Patientens/brukarens värdering 2 Kunskapsbaserad praxis

Läs mer

Kreativa aktiviteters betydelse för äldre personers hälsa och välbefinnande

Kreativa aktiviteters betydelse för äldre personers hälsa och välbefinnande Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Höstterminen 2012 Kreativa aktiviteters betydelse för äldre personers hälsa och välbefinnande En systematisk litteraturstudie

Läs mer

Sökord/åtgärder inom arbetsterapi

Sökord/åtgärder inom arbetsterapi Sökord/åtgärder inom arbetsterapi Sökord/åtgärder inom arbetsterapi, april 2015 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Bild: Colourbox www.fsa.se 2 Inledning Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer