mars i blått Sverige Kvinnokamp i tre generationer Reinfeldts plan vinna kvinnorna S-kvinnors tidning JÄMSTÄLLDHET DET BLÅ SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mars i blått Sverige Kvinnokamp i tre generationer Reinfeldts plan vinna kvinnorna S-kvinnors tidning JÄMSTÄLLDHET DET BLÅ SVERIGE"

Transkript

1 S-kvinnors tidning Nummer 1 mars 2008 ÅRGÅNG 104 JÄMSTÄLLDHET Kvinnokamp i tre generationer 8 DET BLÅ SVERIGE Reinfeldts plan vinna kvinnorna mars i blått Sverige

2 Prenumerera på Första numret av Morgonbris kom i november 1904 och gavs ut av Kvinnornas Fackförbund. Anna Sterky var tidningens första redaktör. Allt sedan starten har Morgonbris haft en av huvudrollerna i det socialdemokratiska kvinnoförbundet som ett ansikte utåt, som debattforum och ett kitt mellan medlemmarna. Morgonbris är inte bara en tidning för S-kvinnors medlemmar utan också en tidning för alla kvinnor som är intresserade av politik och jämställdhet. Aktuella frågor tas upp ur ett jämställdhetsperspektiv. Det kan handla om såväl hälsa, kultur som arbetsliv. Följ med i den feministiska debatten. Ge bort en helårsprenumeration för endast 160 kr! Ring eller e-posta Ja tack, jag vill ha Morgonbris ett helt år (5 nr) för endast 160 kr. Frankeras ej Namn: Adress: Postnr: Ort: Telefon: Till AiP Media AiP Media betalar portot Svarspost Kundnr STOCKHOLM

3 En kall vår i det blå Sverige INNEHÅLL NR 1 Det har inte varit någon kall vinter. Och 8e mars, som alltid är iskallt, kanske också kommer att gå i vårens tecken. Trots att det är en tuff tid i det borgerliga Sverige, där vi snart kommer att få se effekterna på jämställdheten av regeringens politik. Kvinnor som inte får heltidsjobb men som ändå inte kan få a- kassa. Kvinnor vars sjukpenning och a-kassa sänks. Och som får ta städjobb hos privatpersoner med dålig lön och usla arbetsvillkor. För att inte tala om vårdnadsbidraget. I den verkligheten känns det som att den varma vintern blir kylig igen. Särskilt om man tänker på att värmen kanske beror på klimatförändringarna, som den borgerliga regeringen inte heller tar riktigt på allvar verkar det som. Det finns mycket att protestera mot denna internationella kvinnodag. Mycket som höll på att bli bättre, men som åter försämras. I det här numret av Morgonbris tar vi pulsen på det blå Sverige, träffar Wanja Lundby-Wedin och får höra om riskerna med ytterligare en blå valseger. Och kartlägger Fredrik Reinfeldts charmkampanj bland vårdens kvinnor. I Stockholm däremot kommer Nalin Pekgul att vänta på landstingsrådet Filippa Reinfeldt för att få debattera privatiseringarna och konkurrensutsättningen i vården. Än har Filippa Reinfeldt inte antagit utmaningen. Vi möter också tre generationer S-kvinnor, Margareta Winberg, Johanna Graf och Kata Hansson, som berättar om hur jämställdheten i partiet och samhället ser ut. Visst märker man att saker förändras, men samtidigt är det tydligt att många problem fortfarande finns kvar. Själv flydde jag faktiskt från vintern, även om den nu inte blev så fasligt kall. Jag tillbringade tre månader i Egyptens huvudstad Kairo, vilken ni också kan läsa en liten rapport från i detta nummer av Morgonbris. Trevlig läsning. Foto: Ylva Säfvelin 18 Foto: Hanna Finmo Foto: Ulla Richter 22 NALIN HAR ORDET Rea inte ut vården!... 4 AKTUELLT Regeringens handlingsplam mot våld saknar nya förslag tycker S-kvinnors företrädare... 5 FACKORDFÖRANDE Som ung kvinnlig ordförande för SKTF driver Eva Nordmak gärna jämställdhet som hjärtefråga... 6 OPPOSITION Nalin Pekgul och Stina Olsson jobbar i ett piggt kvinnoförbund som utnyttjar oppositionen för att värva... 8 TRE GENERATIONER Vad är förändrat och vad finns kvar? Tre generationer S-kvinnor jämför sina erfarenheter SVERIGE I BLÅTT Wanja Lundby-Wedin om opposition och regeringens politik mot kvinnorna STATSMINISTER Reinfeldt flirtar med lågavlönade kvinnor men luras de av hans utsträckta hand? Foto: Pernilla Rydell-Olsson MODERNT? Moderna museet i Stockholm har för få kvinnor i sina samlingar, men nu ska det bli ändring...18 HANNA FINMO CHEFREDAKTÖR Under alla år i politiken jagade jag makten, men den gled iväg någon annanstans. Margareta Winberg ANNIKA BAUDE Minnesbok om en feministisk pionjär...20 KORSORD EGYPTEN Möt Hala Aly som bedriver feministisk kamp i motvind i ett fattigt område i Kairo INTERNATIONELLT S-kvinnor vill ha större delaktighet i de internationella frågorna runtom i landet DEBATT Sd ett hot mot jämställdheten FÖRETAGARE Glöm inte bort småföretagarfrågorna, skriver tre S-kvinnor och småföretagare ARBETSGRUPPER Nu är arbetet i gång i förbundets nya grupper men det finns fortfarande möjlighet att aktivera sig AKTUELLT I FÖRBUNDET Omslagsbild: Hanna Finmo 3 Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta 3

4 NALIN HAR ORDET Bra vård bara för vissa i Filippa Reinfeldtland AKTUELLT S-kvinnor om rege ri Hopkok u Offentligt finansierad vård drivs allt mer i privat regi. Vårdkoncerner med kapitalstarka ägare ser en växande marknad för sjukvårdstjänster och ökar sina marknadsandelar. Även andelen privat finansierad vård ökar. Borgarna har drivit på denna utveckling som stämmer bra med deras ideologi. Vi socialdemokrater har hittills bildat en motvillig eftertrupp men ändå vartefter accepterat privata vårdgivare, stora vårdbolag inte undantagna. Frågan är hur långt kan vi gå utan att den jämlika vården raseras. Med borgarna i regeringsställning accelererar privatiseringen av sjukvården. Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län, är ordförande i moderaternas nya arbetsgrupp för kvalitet och mångfald i vården. Statsminister Fredrik Reinfeldt reser land och rike runt och lovar förbättrad vårdkvalitet. Men fagra löften kan inte skyla över att vårdresurser förs över från fattiga till rika i borgerligt styrda landsting samtidigt som villkoren för de anställda försämras. Expressen fångade i en ledare situationen för oss som tillhör Stockholms läns landsting: Vad medborgarna ser är en statsminister F Reinfeldt som reser runt i sjukvården och talar varmt om välfärden. Steget efter kommer landstingsrådet F Reinfeldt och släcker lyset. Vi S-kvinnor står för att sjukvård av hög kvalitet ska vara tillgänglig för alla. Inför ett framtida regimskifte måste vi ta ställning till viktiga principfrågor som exempelvis till hur långt vi vill tillåta privatiseringar, formerna för upphandling, behovet av ökade resurser till vården. I dag måste vi visa att borgarna med vackert tal om valfrihet och mångfald i sjukvården försöker dölja att deras politik också kommer att leda till att vården blir ojämlik. Inför ett framtida regimskifte måste S-kvinnor ta ställning till hur långt vi vill tillåta privatiseringar och former för upphandling av vården. I Stockholm har jag utmanat Filippa Reinfeldt på debatt om varför människor i Tensta inte ska ha rätt till lika god vård som de som bor i hennes egen kommun Täby. Filippa Reinfeldt talar om valfrihet men hela hennes politik bygger på att bedriva god sjukvård för de lönsamma. Befolkningen i Tensta och Rinkeby hör inte till de gynnade, för dem gäller sjukvård till lägsta pris. Sjukvården i socialt utsatta områden som Tensta och Rinkeby har redan drabbats hårt av att den borgerliga landstingsmajoriteten omfördelade sjukvårdsanslaget och tog bort extraanslaget till primärvården i socioekonomiskt utsatta områden. Nu ska hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting ta ställning till ett förslag om upphandling av psykiatrisk vård. Tensta, där jag bor och där jag har arbetat som sjuksköterska, ingår i detta nya privatiseringsexperiment. Den samverkan som utvecklats mellan primärvård, psykiatri och socialtjänst raseras. Till dem som drabbas hör invandrartjejerna. Flippa Reinfeldt grymma politik slår hårt mot de mest utsatta av landstingets innevånare. Hon arbetar hårt på sin mjuka image som bullbakande mamma men i sin profession är Filippa Reinfeldt en hjärtlös politiker som kommer att förstöra livet för många invandrartjejer. N A L I N P E K G U L F Ö R B U N D S - O R D F Ö R A N D E Regeringens handlingsprogram för att motverka mäns våld mot kvinnor består av 56 olika punkter och har en budget på 800 miljoner kronor. Många är kritiska till bristen på konkreta förslag och att programmet inte anger hur pengarna ska fördelas. Kritiken gäller även att regeringen inte beskriver våldet som en del i en strukturell könsmaktsordning. T E X T: S O F I A C H E R I F Handlingsprogrammet är ett hopkok av de åtgärder som föreslagits och innehåller inget nytt, säger Ann-Christine Furustrand, ersättare i S-kvinnors förbundsstyrelse. En punkt slår fast att kommunerna ska stimuleras att utveckla ett jämställdhets- och brottsförebyggande perspektiv i samhällsplaneringen. Ann-Christine Furustrand menar att behovet av mer press på kommunerna är särskilt angeläget. Detta som en person som själv är kommunpolitiskt aktiv i Österåker utanför Stockholm. Det är angeläget. På många håll gör man alldeles för lite. Men hur ska det gå till? Det säger man inget om. Förra året föreslog Ann-Christine Furustrand sin hemkommun Österåker att kommunen skulle bjuda in Claes Borgström, dåvarande JämO, för att berätta om hur kommunen kan jobba mot våldet. Men det förslaget avvisades. En av de 56 punkterna handlar om att stödet till kvinnojourerna ska öka. Men hur mycket och när är inte klart än. Det är något som Socialstyrelsen ska utreda. Totalt har Socialstyrelsen fått 16 olika utredningsuppdrag. Carina Ohlsson, ordförande i Sveriges kvinnojourers riksförbund, SKR, tycker att utredningsområdena är bra. Men i en del av punkterna skulle man ha kunnat gå direkt från ord till handling. Nu kommer det att ta flera år in åtgärderna kom- 4 Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta

5 ringens handlingsprogram: utan nyheter mer till stånd, säger Carina Ohlsson som även är riksdagsledamot och ledamot i S-kvinnors förbudsstyrelse. Regeringens handlingsprogram mot våld mot kvinnor är tandlöst, tycker S-kvinnors företrädare. Hon är också kritisk till att endast män som redan finns inom kriminalvården får del av förebyggande utbildningar i regeringens förslag. Både Ann-Christine Furustrand och Carina Ohlsson hade velat se åtgärder för hur skolan ska jobba med jämställdhetsperspektivet och det förebyggande arbetet. Även socialdemokraterna i riksdagen pekar på en rad brister i handlingsprogrammet. De socialdemokratiska ledamöterna i det sammansatta justitie- och socialutskottet har skrivit en kommittémotion där de totalt föreslår 21 förändringar av programmet. En av punkterna gäller att regeringen inte skriver en rad om könsmaktsordningen i programmet. Detta våld är ett allvarligt hinder för den fortsatta utvecklingen mot jämställdhet. Det är inte ett våld som vilket som helst där en man slår en man på torget, säger Elisebeht Markström (s), vice ordförande i sammansatta justitie- och socialutskottet. Hon menar att denna grundläggande förförståelse är avgörande för hur olika åtgärder mot mäns våld mot kvinnor faller ut. Om de olika myndigheterna och personalen inte ser brottet som en del i könsmaktsordningen utan ser varje fall som ett enskilt problem så är risken stor att man missar målet. Detta tillsammans med att regeringen inte tar avstamp i tidigare beslut och utredningar innebär ett steg bakåt för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, menar Elisebeht Markström. Regeringens handlingsprogram behandlas i. Riksdagen ska behandla programmet i april Individuella löner lägre Kommuner med individuell lönesättning i äldreomsorgen har inte högre löner i snitt. Det visar en granskning som Kommunalarbetaren har gjort. Det är i stället lokalt bestämda lägstalöner som lyfter kommunens vårdlöner. Att få upp lönerna var ett framträdande argument när Kommunal 1993 svängde lönepolitik. Tarifflöner och lönetrappor ansågs vara ett hinder för bättre löneutveckling. Ett argument var att man efter ett antal år slog i lönetaket och inte kom längre. Man sneglade Foto: AiBild på tjänstemännen som hade individuella löner och bättre löneutveckling. Ett tungt argument var att individuella löner skulle stimulera till utveckling i yrket. Och då antogs att arbetsgivaren skulle ge medlemmarna en bättre löneutveckling. Men någon sådan effekt kan alltså inte visas. Genomsnittslönerna i kommuner som har individuell lönesättning 2006 var kronor och i kommuner utan individuell lönesättning var snittlönen en hundralapp högre. Privat städhjälp i stället för hemtjänst I stället för kommunalt subventionerad hemtjänst ska behövande gamla i Östra Göinge kommun också kunna anlita hemhjälp från lokala serviceföretag, uppger tidningen Kommunalarbetaren. Det har de styrande socialdemokraterna i kommunen bestämt. Om fler gamla utnyttjar hushållsnära tjänster med 50-procentigt skatteavdrag innebär det att kommunens hemtjänst avlastas, säger Bengt Nilsson, avdelningschef för äldreomsorgen i Östra Göinge. Han säger att kommunen har problem med att rekrytera undersköterskor. Om hemtjänsten får mindre belastning innebär det en besparing för kommunen och kostnaden för dem som behöver hemtjänst blir ungefär densamma. Socialdemokraterna på riksnivå är dock kritiska till beslutet. Vi varnade för den här utvecklingen, säger Lars Johansson (s), vice ordförande i riksdagens skatteutskott. Den med bäst ekonomi får den bästa hjälpen, säger han till Sveriges Radio. Stödtelefon för våldsutsatta kvinnor Kvinnofridslinjen, en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor, öppnade i december på Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, NCK. Stödtelefonen är bemannad dygnet runt av utbildad personal som kan ge personligt stöd och information om vilken hjälp som finns att få på olika orter. Samtal inom Sverige är gratis. Det här ökar samhällets ansvarstagande på ett sätt som egentligen borde ha skett för länge sedan. Ideella kvinnojourer och brottsofferjourer utför fortfarande en stor del av det stödjande och rådgivande arbetet för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen. NCK är en del av Uppsala universitet och har en klinisk enhet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid årsskiftet fick kvinnofridslinjen redan ta emot 100 krissamtal om dagen. Telefonnumret är Wallström nätverkar Margot Wallström är ny ordförande i Council of Women World Leaders, vilket är ett internationellt nätverk för nuvarande och tidigare kvinnliga presidenter och premiärministrar och som i dagsläget har 36 medlemmar. Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta 5

6 Ny sammanhållen diskrimineringslag Regeringen överlämnade i januari en remiss till Lagrådet med förslag till en ny sammanhållen diskrimineringslag. Den nya lagen ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar och föreslås träda i kraft 1 januari Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Två nya diskrimineringsgrunder föreslås: Ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Det blir alltså förbjudet att till exempel neka någon anställning med hänvisning till ålder. I dag är lagstiftningen uppdelad på flera lagar och skyddet mot diskriminering är olika långtgående beroende på vilken diskrimineringsgrund det handlar om, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Regeringen föreslår också att en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, inrättas för tillsynen över den nya lagen. Genom den nya ombudsmannen avvecklas verksamheten hos de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering. Ny dskrimineringsgrund. Kvinnors arbetsliv på ny webbsida Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek lanserar nu en ny portal om svenska kvinnor i arbete. Vi hoppas att webbplatsen kommer att bli till nytta för studerande och lärare vid gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor och för alla som är intresserade av kvinnohistoria, säger Inger Eriksson, föreståndare för Kvinnohistoriska samlingarna. Den nya portalen innehåller en nyskriven historik som redogör för hur kvinnornas deltagande inom olika arbetsområden har utvecklats. Vi porträtterar också framträdande kvinnor inom olika yrkesområden och facklig verksamhet., säger Inger Eriksson. Adressen till hemsidan är: AKTUELLT Kamp mot osakliga löner När Eva Nordmark var nyvald ordförande i SKTF sa hon i sin programförklaring att jämställdhet var hennes hjärtefråga. I dag, tre år senare, är mäns och kvinnors lika villkor på arbetsmarknaden en hjärtefråga också i förbundet. T E X T: U L L A R I C H T E R Ett uttryck för det är den rapport om lönekartläggning i kommuner och landsting som förbundet presenterade nyligen. Drygt 80 procent genomför sådana kartläggningar, vilket föreskrivs i jämställdhetslagen. De resterande kommunerna uppger att de är på gång med sina kartläggningar. Vår rapport visar att det är en effektiv metod att komma till rätta med osakliga löneskillnader och lönediskriminering av kvinnor, säger Eva Nordmark. När orättvisorna blir synliga går det också att göra något åt dem. I hälften av de undersökta kommunerna har osakliga skillnader upptäckts. Att visa en tydlig jämställdhetsprofil kan vara ett sätt att få tillbaka medlemmar och att locka En ny lag ska förbjuda reklam med könsdiskriminerande utformning. Det föreslår den särskilde utredaren Eva Maria Svensson när hon i januari överlämnade sitt slutbetänkande till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Som Morgonbris skrev i senaste numret finns i dag näringslivets egna råd, ERK, som jobbar för att branschen själva ska ta ansvar nya, eftersom SKTF liksom många andra fackförbund tappade många medlemmar under förra året. I synnerhet om vi upplevs som viktiga utifrån unga kvinnors perspektiv. Unga går inte med i facket lika självklart. Den målgrupp som vi riktar in oss på är mellan 20 och 35 år. Visst kan det ha betydelse att jag är en ung SKTFordförande. Andelen kvinnliga medlemmar i SKTF är runt 80 procent. Redan för många år sedan började SKTF att driva frågan om lönekartläggningar i kommuner och landsting. Nu har alltså ett av Sveriges stora kvinnoförbund fått svart på vitt på att det är ett bra redskap för att komma rätta till med lönediskriminering av kvinnor. Men Eva Nordmark sticker inte under stol med att det finns en debatt om huruvida förbundet ska hålla på med lönekartläggningar. Både statliga och privata arbetsgivare har uttalat att de anser det vara för mycket arbete som ger för lite. Därför är jag jätteglad att arbetsgivarna inom vårt område, nämligen Sveriges Kommuner och Landsting, inte har ifrågasatt löne- Utredning föreslår lagstiftning m för att få bort reklam som kränker kvinnor eller män. Men den särskilda utredning som nu är färdig tycker alltså inte att det räcker. Enligt kommittédirektiven till utredningen råder en bred enighet om att könsdiskriminerande reklam är problematisk och icke önskvärd. Enligt utredningens lagförslag förbjuds reklam med en könsdiskriminerande utformning. I lagen definieras detta som en skildring 6 Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta

7 KRÖNIKA Foto: Ulla Richter/AiBIld Jämställdhet är en av hjärtfrågorna för Eva Nordmark, ordförande för SKTF. Hon är glad att ha arbetsgivarsidan med sig på frågan om lönekartläggningar. kartläggningarna. De måste vara bra förebilder eftersom både kommuner och landsting är stora kvinnoarbetsplatser. I de kommuner där lönekartläggningar genomförs hittar man osakliga skillnader i drygt hälften. Och överallt blir orättvisorna åtgärdade. Särskilt glädjande är det, tycker Eva Nordmark, att många har lyft frågan till kommunfullmäktigenivå och tagit beslut om att göra strukturella förändringar som att höja en hel yrkesgrupp lönemässigt. Men att leva upp till principen lika lön för likvärdigt arbete är ingen lättlöst problematik. Vi jämför lönerna i våra yrkesgrupper med motsvarigheterna i den privata sektorn. Till exempel har vi gjort jämförelser när det gäller personalchefer och ekonomer. Men vilket nästa steg blir efter att rapporten mot sexistisk reklam av könsegenskaper eller könsroller vilken allmänt sett uppfattas som kränkande för kvinnor eller män. Utredningen föreslår att Konsumentombudsmannen ska utöva tillsyn över att lagen följs samt att den ska träda i kraft 1 januari S-kvinnors ansvariga i förbundsstyrelsen, Ann-Christine Furustrand och Inga-Lill om lönekartläggningarna låter sig inte konkretiseras i några enkla punkter, tycker Eva Nordmark. Det är ett löpande arbete som aldrig får avstanna. Nya kommer in på arbetsplatserna och får sina löner satta. Då kan saker och ting hända. Ibland hör medlemmar av sig när de tycker att deras ansvar på jobbet ökar men att lönen inte hänger med. Det tålmodiga fackliga jämställdhetsarbetet måste fortsätta, det är Eva Nordmarks bestämda uppfattning. Det jag önskar är att alla politiker engagerar sig och tar täten i det lokala jämställdhetsarbetet. Jämnare fördelning mellan mammor och pappor i föräldraförsäkringen är därför en nyckel. Men också att jämställdhetsarbetet börjar redan på dagis där könsrollerna grundläggs. Röhr. De kommenterade lagförslaget på följande sätt: Eftersom vi länge har kämpat mot könsdiskriminerande reklam välkomnar vi lagförslaget. Det är hög tid att vi får en lag som förbjuder detta. Reklambranschens självsanering kan inte sägas ha fungerat. I ett upplyst samhälle ska inte kvinnor och män behöva bli diskriminerade i reklam. The Media is the Message, Reinfeldt! Tidningen Café har gjort en omvandling och kom i december ut i ny förpackning. Den marknadsför sig som en finare herrtidning och sparar inte på resurserna. I handen får man ett tjockt magasin på glansigt papper och med en lyxig känsla. Målgruppen är den vågade urbane mannen. Det är herrmode, bilar och brudar... lättklädda eller avklädda sådana. Det som fångar blicken i decembernumret är att hela framsidan och ett av de största reportagen i tidningen, upptas av... statsministern! Jag tittar igen. Jo, det är Fredrik Reinfeldt, statsminister för det land som kanske kommit längst i kampen för jämställdhet. Vad vill han ge för signaler? En stylad statsminister i början av tidningen och en serie bilder av nakna kvinnor i slutet. Fredrik Reinfeldt har nyligen försökt att ge sken av att han är ledsen att många av de satsningar regeringen genomför tillfaller män. När han ställd inför det faktum att det endast är 34 procent av satsningarna i statens budget för 2008 som tillfaller kvinnor så lägger han huvudet på sned och säger bekymrat att nu är det kvinnornas tur. Men, the media is the message och genom Fredrik Reinfeldts framträdande i Café bidrar han till att befästa och acceptera uppfattningar om kvinnan som objekt. Han bidrar likaså till att ge ett godkännande till den ökade sexualiseringen av det offentliga rummet. Genom att låta sig exponeras i denna typ av herrtidning förlorar statsministern all sin trovärdighet gällande jämställdhetspolitiken. Kanske är det tänkt att genom att exponeras i Café ska Fredrik Reinfeldt bygga sin image. Eller är det bara så enkelt att karln är desperat. Med vikande opinionssiffror och ett ifrågasatt ledarskap gör han kanske vad som helst för att folk ska tycka om honom och för att fila på sin folkliga profil. Jag förundras över hur han kan tänka så fel. V E R O N I C A PA L M S - K V I N N A O C H R I K S D A G S L E D A M O T Reinfeldt ger sken av att vara ledsen över att hans satsningar tillfaller män. Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta 7

8 Utrikesfödda kvinnor har svårt att få jobb Svensk arbetsmarknadspolitik lyckas dåligt med utrikes födda och speciellt med kvinnorna. De får det allt svårare på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från LO om Statens politik för integration och mot etnisk diskriminering. Det saknas helt enkelt resurser, säger Dan Andersson, LOs chefsekonom. I vår svenska arbetsmarknadsmodell ingår att individer som står långt från arbetsmarknaden ska få kompetensutveckling för att öka sina chanser att få och behålla ett arbete. Den tanken är inte omsatt i handling när det gäller utlandsfödda. Nedskärningen av de arbetsmarknadspolitiska programmen har drabbat dem som har svagast ställning på arbetsmarknaden. Det är rimligt och tro att det finns en klar överrepresentation av utrikesfödda i denna grupp. På så sätt missgynnas integrationen. Enligt rapporten finns det även en skillnad mellan utrikesfödda män och utrikesfödda kvinnor när det handlar om arbetslöshet. SKL säger ja till vårdnadsbidrag Sveriges Kommuner och Landsting anser att förslaget som ger kommunerna möjlighet att införa vårdnadsbidrag i huvudsak är positivt. Vårdnadsbidraget ger föräldrarna en större valfrihet vilket är bra samt utgår på ett tydligt sätt från ett barnperspektiv, säger Anders Andersson, gruppledare för (kd) i Sveriges Kommuner och Landsting. Förslaget kan dock medföra en del negativa följder. Bland de synpunkter som SKL framför är att det föreslagna systemet är krångligt. Det krävs att kommunen upprättar omfattande och detaljerade riktlinjer för villkor för bidraget, rutiner för utbetalningar och kontroll. Förslaget saknar också en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna vilket innebär att kommunerna inte vet dessa innan propositionen läggs fram i mars. Ledamöterna från s, v och mp reserverade sig mot beslutet. Ett införande av vårdnadsbidrag innebär återgång till en omodern familjepolitik som utgör hinder för jämställdhet, försämrar kvalitén i förskolan, begränsar arbetskraftutbudet och medför en mycket omfattande kommunalekonomisk påfrestning. Därför avvisar vi införandet av vårdnadsbidrag, skriver representanter för socialdemokraterna i SKL i ett pressmeddelande. AKTUELLT Kvinnornas talan i det blå Sverige Filippa Reinfeldt visar att hon struntar i Tenstaborna, när hon inte vågar komma hit och debattera med mig, säger Nalin Pekgul. Det är torsdagkväll och folk strömmar upp ur tunnelbanan på väg hem från jobbet över februarislaskiga Tensta torg. S-kvinnor har dragit igång sin kampanj mot privatiseringarna i vården och mot det så kallade Vårdval Stockholm som kommer att pågå under hela våren. T E X T O C H F O T O : H A N N A F I N M O Förbundsordförande och sekreterare som kompletterar varandra. Jag har jobbat här på Vårdcentralen och jag vet hur det fungerar. Du kommer in på måndagsmorgonen och det sitter fullt med människor i väntrummet. Många av dem pratar inte så bra svenska, och kunde annars kanske ha ringt först och kollat av om de verkligen behövde komma in med sitt sjuka barn. Men de känner sig kanske inte säkra på att prata svenska på telefonen, eller så är de rädda för att något ska hända deras barn. Det är tungt att jobba på en vårdcentral i ett område där många har svåra erfarenheter av tortyr och förföljelse i hemlandet, och där många inte pratar jättebra svenska, säger Nalin Pekgul. De som bor här kanske inte protesterar lika högt som andra, så därför tror den borgerliga majoriteten att de kan försämra deras vård hur som helst. Det är därför vi från S-kvinnor vill att Filippa Reinfeldt ska komma. Kampanjen mot privatiseringarna i vården är bara en av S-kvinnors aktiviteter som drar igång under våren. Nu har Nalin Pekgul och förbundssekreterare Stina Olsson jobbat ihop i mer än ett halvår och de känner att de fått bra ordning på rutinerna. Vi har egentligen aldrig gjort någon formell uppdelning, ändå kompletterar vi varandra väldigt bra. Nalin tar hand om det politiska och jag ser till att allting funkar administrativt, säger Stina Olsson. Det är otroligt skönt att ha tid för politiken och veta att allting fungerar, säger Nalin Pekgul. Det nya är också det arbetssätt vi startat, med arbetsgrupper på olika teman, säger Stina Olsson. Det är bra i opposition att kunna jobba på att synliggöra de politiska skillnader som finns i Sverige. Och det är viktigt för vårt allra viktigaste mål att skaffa fler medlemmar. Det är vår nästa stora projekt, säger Nalin Pekgul. Vi har bra underlag för att värva medlemmar, säger Stina Olsson. När vi är ute på något, när vi driver politik, så är det mycket folk som kommer fram och vill vara med, men det mås- 8 Morgonbris nummer ett tvåtusensåtta

9 Den borgerliga politiken försämrar särskilt för kvinorna, säger Nalin Pekgul på Tensta torg. Därför har S-kvinnor ett särskilt ansvar för att föra fram den. te fungera i alla led. Det måste finnas klubbar de kan introduceras helt, och såväl unga som gamla, invandrade och svenskar måste känna sig hemma. Det kan handla om småsaker, som att tidigare har du fått ett brev från Marita Ulvskog där det står "Hej och välkommen till socialdemokraterna", fast du gått med i S- kvinnor. Och att även unga tjejer ska känna sig trygga i rollen som ordförande eller kassör. Nu ska vi satsa på utbildning för dem så att de ska känna sig vana. Att jobba i opposition är ett bra tillfälle att få nya människor att intressera sig för politik, tycker Nalin Pekgul. Det är fruktansvärt att se vad de gör med landet och här i Stockholm. Men nu har vi en chans att jobba internt i partiet och att visa folk att det är skillnad på politiker och politiker. Människorna här i Tensta till exempel de vet inte riktigt vilka som bestämmer över sjukvården eller vilken skillnad det gör hur man röstar i olika val. Och det är dessa människor som behöver politiken mest. Den borgerliga regeringens politik försämrar särskilt mycket för just kvinnor, anser hon. Kvinnors arbetsmarknad påverkas otroligt mycket av alla utförsäljningarna. I den privatiserade vården där allt handlar om att tjäna pengar får de det väldigt tufft. Vårdnadsbidraget gör att kvinnor ska vara hemma och kommer att förlora i framtiden vad det gäller pension och sämre löneutveckling när de kommer tillbaka till jobbet, säger Nalin Pekgul. Allt det vi socialdemokrater jobbade för, och ändå var på ganska god väg med, även om det fattades en del. Vi jobbade ändå med att visa att kvinnor också är familjeförsörjare och män också är omsorgsgivare men nu känns det som om regeringen skickar oss tillbaka till 50-talet. Den jämställdhetspolitik som regeringen trots allt bedriver ger hon inte heller mycket för: När det gäller jämställdhetsbonusen till exempel tror jag inte kommer att ge någon direkt effekt för jag tror inte att det handlar om just pengar när man bestämmer vem som ska vara hemma, utan om värderingar. Det är därför vi ska driva en individualiserad föräldraförsäkring. Vissa enskilda saker de gör kan ju vara bra, men är de i grund och botten har en helt annan förklaringsmodell än vad vi har och vägrar erkänna att det handlar om strukturer i samhället så blir det ganska ointressant faktiskt, säger Stina Olsson. En av de absolut viktigaste frågorna som S- kvinnor hoppas att socialdemokraterna kommer att driva vid en eventuell valvinst 2010 är en individualiserad föräldraförsäkring. Därför starter de en föreläsningsserie på 8e mars för att sätta igång en debatt som ska pågå fram till 2009 års partikongress. Vi måste hålla igång debatten fram till kongressen, så att det blir ett bra beslut där. Men jag tycker också det är positivt att Veronica Palm nyligen blev vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, där ju de här frågorna ligger. Hon har ju drivit de frågorna länge, säger Nalin Pekgul. Vi går också ut med ett material om klimatfrågan, där jag tycker att det saknats ett genusperspektiv bland annat. Det är roligt i S- kvinnor nu, för nu får vi prata politik. Och Nalin Pekgul kommer att vänta på Filippa Reinfeldt flera torsdagar framöver i Tensta för att prata om privatiseringar i vården och dess konsekvenser för ytterstadsborna och för de kvinnor som arbetar i vården. Det är också en otroligt viktig fråga som vi måste ta tag i om vi vinner nästa val. Kvinnors arbetsvillkor på privatiserade arbetsplatser samt att se till att äntligen få en lag om rätt till heltid, säger Nalin Pekgul. Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta 9

10 3generationer kvinnokamp Tre S-kvinnor i olika livsfaser träffas för att prata jämställdhet. Det är Margareta Winberg, före detta ordförande i S-kvinnor, s-minister och Sveriges ambassadör i Brasilien, Johanna Graf, oppositionsråd i Solna, och Kata Hansson, tidigare ordförande för S-kvinnors Avantgardeklubb och just nu föräldraledig. De har ibland olika infallsvinklar på politiken. Men när det gäller vilken som är den viktigaste framtidsfrågan är de helt överens. T E X T & F O T O : U L L A R I C H T E R Tre S-kvinnor samtalar om politik och jämställdhet: M När Margareta blev aktiv i politiken var barnomsorgen en av de hetaste politiska frågorna. Allmän förskola för 4 6-åringar skulle införas från Men flera år tidigare såg Margareta vilket behov som fanns hos familjerna på den jämtländska landsbygden där hon bodde då. Hon la förslag i sin s-förening att en förskoledelegation skulle inrättas. Det ledde till fullmäktigebeslut och Margareta var en av dem som fick i uppdrag att ordna det hela. Sen gjorde hon allt från att utse platsen för dagiset till att anställa personal och köpa leksaker. Då lärde hon sig att politik är att göra. När Johanna i början på 1990-talet engagerade sig på allvar i kommunpolitiken hemma i Solna handlade diskussionerna mycket om varannan damernas och om nomineringar till olika uppdrag. Det fanns en grupp lite äldre män som kallades Björnligan. De styrde och ställde med det mesta. Men de insåg behovet av fler kvinnor i politiken. Så en dag blev Johanna uppringd av en av dem, som sa att de tänkte initiera en ny grupp; tjejer i politiken. Johanna och hennes jämnåriga runt 30 tyckte det var en bra idé, men samtidigt bildade de också ett nätverk med Björnligans kvinnliga jämnåriga, 50-plussarna de som var tänkta att ta över bullbakandet till föreningsmötena efter kvinnorna i generationen före dem. Kata tycker att hon alltid funnits med i politiken. Med två föräldrar som tagit med henne på politiska möten sen hon var en tvärhand hög, har hon vuxit upp med det som varit aktuellt i debatten. När hon pluggade var hon studentpolitiker under en tid. Men det var jämställdhetsfrågorna som fick henne att bli aktiv i början på Hon hittade sin hemvist i Stockholmsbaserade Avantgarde. Hon minns att diskussionen under en tid nästan uteslutande handlade om hur förslaget om individualiserad föräldraförsäkring skulle föras in i debatten. Då var det en som sa att det förstår man ju att Mikael (Damberg) inte kan komma för han har ju fått barn. Micke kunde ju inte rå för det, men han hade då bara ett barn och ett finmaskigt nätverk runt sig. Senare gällde det också att få inskrivet i partiprogrammet att s är ett feministiskt parti. Har ni blivit utsatta för förtryck i partisammanhang någon gång? Margareta: Jag har några roliga minnen av det. Under en tid jobbade jag som politisk sekreterare innan jag kom till riksdagen. Landstingsrådet var mycket nöjd med mig och vid ett tillfälle ville han verkligen uttrycka sin 10 Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta

11 Margareta Winberg, Johanna Graf och Kata Hansson. uppskattning och sa: Margareta, du är väldigt duktig, men egentligen skulle du vara hemma och föda många barn. Det här var 1978 och då hade jag redan tre barn. Johanna: Det var när jag var ensamstående trebarnsmamma, jobbade som politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet, satt som andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Solna och gick på så många möten jag kunde och alla ändå förväntade sig att jag skulle komma på precis alla partimöten. Då var det en person som sa att det förstår man ju att Mikael (Damberg) inte kan komma för han har ju fått barn. Micke kunde ju inte rå för det, men han hade då bara ett barn och ett finmaskigt nätverk runt sig. Så småningom såg jag att det fanns ett mönster. Han har ju fått barn, hette det alltid om killarna. Annars har jag haft det bra och till och med Björnligan har gjort mycket för jämställdheten hos oss. Kata: Jag började ju som aktiv i en kvinnoklubb, dessutom en som provocerade en hel del, och har ofta känt att man tittat lite snett på oss. Nu kommer hon igen och ska sätta igång med sitt prat om jämställdhet. Förtrycket är väldigt subtilt många gånger. Bara den där blicken Gud vad jobbig hon är. Hur tycker ni att det är att vara kvinna i politiken i dag? I regeringen, kommunen och arbetarekommunen? Margareta: Jag har ju lämnat politiken. Men om jag ska säga något om regeringen så konkurrerar man mycket mer där än till exempel i riksdagen. Riksdagen var roligast för där jobbade vi oftast i grupp. I regeringen var man väldigt utsatt, värst förstås när det blåste och ingen tog hand om en. Man konkurrerar om statsministerns och finansministerns gunst och om utrymmet i medierna. Jag brukar jämföra med Gnosjö, där småföretagen samverkar men konkurrerar. Så är det i regeringen. Man tar inte råd av varandra utan kör sitt eget race, förhoppningsvis inom sitt eget fackområde. Johanna: Mest utmärkande, om vi ska utgå från kön, tycker jag är att så många fortfarande kommenterar utseendet, och bara när det gäller kvinnor. Partikamrater kan diskutera min klädstil och från politiska motståndare har jag fått frågan varför jag har korta kjolar. Du är kvinna och så ser du bra ut också, har jag fått höra. Skulle man sagt så till en man? Aldrig! Kata: Kan du verkligen ha politiska uppdrag nu när du fått barn, har jag fått höra. När jag berättar att jag snart ska börja jobba, tänker folk inte på att det är naturligt att barnets pappa ska vara hemma. Vi ska dela lika. Sen tänker folk ett steg till och konstaterar att min son inte ska gå på dagis med sina sex månader och vem ska då vara hemma. Han har ju en pappa, brukar jag säga då. Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta 11

12 Är det självklart i dag att ha lika mycket inflytande som de manliga kollegorna? Margareta: När det gäller makt finns alltid en informell struktur. Det är det gamla klassiska, män förstår män och män bildar nätverk med män, oavsett hur många kvinnor som finns med. Även om vi var hälften-hälften i regeringen var det viktigt vem som var ledare. En manlig ledare väljer förstås vem han talar med och då blir det männen runt honom som ingår i den innersta kretsen. Jag jagade makten under alla år i politiken, men jag kom aldrig ikapp den. Inte ens som adjungerad i partiets verkställande utskott. Makten gled i väg någon annanstans. FAKTA/Margareta Winberg Ålder: 60. Bor: Lägenhet i Östersund. Familj: Sambo, tre egna barn och många barnbarn, egna och bonusbarnbarn. Politiskt uppdrag: Styrelseledamot i Vaplans kvinnoklubb. Senaste bok: Erik Åsards bok om Hillary Clinton. Roligast i politiken: 1994 års valrörelse när jag som ordförande för S-kvinnor turnerade landet runt med Göteborgstanterna Ortrud och Alfild och deras ståupp-föreställning. Värst i politiken: När jag var arbetsmarknadsminister och arbetslösheten var den högsta sedan andra världskriget. Fritid: Åker till min fjällstuga eller Skåne, åker skidor och läser mycket böcker. Dold talang: Gillar att bygga om hus. Aktuell: Skriver på sina memoarer och en barnbok. Johanna: Jag tänker på tjejnätverket i Solna. Vi gjorde en enkät till alla medlemmar där vi frågade vad de gjorde när de ville förändra något. Skrev de en motion, tog upp det på s-föreningen, eller något annat? 98 procent svarade att de pratade med kommunalrådet direkt. Nu är jag den personen. Och vi har en kvinnlig ordförande i arbetarekommunen. Det är så självklart att vi har makten, så till och med de äldre männen i fullmäktige stöttar oss. Men när det gäller män från en annan kultur får man vara mycket bitchigare, ta till brösttoner och peka med hela handen. Men det får man ta. Kata: På den lokala politiska nivån tycker jag det fungerar bra. Det som däremot fortfarande är ett generellt problem i politiken tycker jag är att män tar sig, men också ges, ett självklart utrymme på arbetsplatserna, på politiska möten och i debatten. När en man talar är resten tysta. Den manliga normen lever fortfarande och är så tydlig, även om vi ständigt jobbar för att förändra den starka kultur där mannen är strukturellt överordnad. Margareta: Där ser man skillnaden. När man som du Johanna sitter i toppen på en organisation blir det annorlunda. Man ska ha ordförandeposten och därmed problemformuleringsföreträdet. Blir det då skillnad nu när en kvinna är partiordförande? Märks det i politiken? Margareta: Det hoppas jag och det tror jag. Till en början hade Mona Sahlin en enkel resa, men sen har hon genomlevt rejäla motlut. Hon är S-kvinna och har säkert också under de senare åren sett vad patriarkatet kan göra. Jag tror det blir annorlunda. Johanna: Ibland när det sitter en man på toppen är det lätt att som kvinna förväxla ledarskapsmakten med patriarkatet. När Mona Sahlin är ledare och utför samma makthandlingar hon måste också peka med hela handen ibland kan vi tycka det är bra för att det är en kvinna som bestämmer. Men om en man hade gjort samma sak, skulle vi kanske ha sagt FAKTA/Johanna Graf Ålder: 46. Bor: Lägenhet i Solna. Familj: Tre tonårspojkar. Politiskt uppdrag: Oppositionsråd (s) i Solna. Roligast i politiken: Min första valrörelse när vi målade valstugan röd med vita knutar (sen började alla partier måla sina valstugor). Värst i politiken: Meningslösa möten. Fritid: Satsar på att också träffa vänner utanför politiken. Senaste bok: Alkemisten av Paolo Coelho. Dold talang: Bra på att meka och renovera båtar. Aktuell som: En av de mest lästa s-tjej-bloggarna. att det är typiskt män. Därför tycker jag att man ska vara rättvis och ärlig och se vad som är vad. Hade Mona hetat Göran och en som hette Pernilla Nuder blivit sparkad, då hade säkert klagomålen varit fler. Margareta: Nej, det tror inte jag, det var väl ingen som sa att Göran Persson var en riktig patriark som skickade mig till Brasilien. Johanna och Kata: Jo, det sa många. Margareta: Men det var inget som jag hörde, ingen vågade säga det offentligt i så fall. Sen kunde Göran stå i tv och säga att nu har gamla Margareta gjort sitt, nu är hon trött. Johanna: Skiftet är kanske inte lika mycket mellan en kvinna, Mona Sahlin, och en man Göran Persson, som mellan en person från en förfluten tid till en som lever i nuet. Viktiga årtal för jämställdheten 1964 P-piller godkänns i Sverige Särbeskattning mellan makar införs som huvudregel Förbud mot könsdiskriminering vid statlig anställning Moderskapspenningen blir föräldraförsäkring som ger föräldrarna rätt att dela ledigheten när de får barn Fri abort till och med tolfte havandeskapsveckan införs Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar Jämställdhetsombudsmannen, JämO, införs. Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet träder i kraft. Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas. Ny lag om tronföljd, förstfödda dottern eller sonen till monarken ska ärva tronen Kvinnomisshandel och misshandel på allmän plats faller under allmänt åtal Militära tjänster öppnas för kvinnor (vissa undantag kvarstod till 1989). Nytt jämställdhetsavtal mellan SAF och LO-PTK Make/maka ärver före 12 Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta

13 Kata: Än märks inte så mycket på det politiska engagemanget, men jag tycker det märks på en känsla. Den hoppas jag att Mona Sahlin kan förvalta, känslan av att vi strävar framåt och inte sitter fast i hur det var 2000 eller Känner ni som kvinnor att ni identifierar er med Mona Sahlin i politiken? Margareta: Det kan inte jag säga att jag gör, för vi pratar väldigt olika politiska språk. Unga i min närhet brukar säga till mig att Monas språk går hem i deras generation. Säger de det så är det väl så. Johanna: Jag känner igen mig, hon pratar som en från samma generation som jag. Kata: Hennes sätt att tala är också en del i hennes ledarstil, hon pratar så att folk förstår. Inte bara kvinnor som är aktiva i partiet, utan också andra tror jag känner igen sig i de bilder som hon målar. Mona Sahlin brukar ju tala om den strukturella ojämställdheten som ett steg vidare i analysen. Ser ni uttryck för det runt omkring er? Margareta: Det har vi pratat om länge. Det var därför jag fick så mycket stryk i debatten om könskriget, diskussionen handlade ju om huruvida strukturen fanns eller inte. Eller om det i själva verket handlade om individuell ojämställdhet. Under det stora kvinnomötet i Beijing 1995 var vi överens om att världen såg ut så och att det var en strukturell ojämställdhet som härskade, könsmaktordningen. I vårt feministiska manifest från 1993 fanns detta med men uttryckt i andra ord. Johanna: Jag tror att det också är en fråga om landet och staden. Jag har varit med om att kvinnorna sitter för sig och männen för sig på fester till exempel. När jag då stormar in som Stockholmstjej på landsbygden, slår mig ner och tar plats, tycker tjejerna att jag är konstig och att jag sviker dem. Här i storstaden är det annorlunda. De flesta jag känner har delat på föräldraledighet och annat. Här pratar killarna barn och tjejerna pratar jobb. Margareta: Men det är inte representativt. Även i storstaden finns högutbildade och lågutbildade, som har olika syn. En person i min närhet tittade konstigt på mig när jag sa att jag värnar om min karriär. Nej, det tänker inte jag på nu, sa hon. Karriär får min man göra, min karriär är med barnen. Då bli man häpen minst sagt. FAKTA/Kata Hansson Ålder: 30. Bor: Villa i Mälarhöjden i Stockholm. Familj: Sambo och sexmånadersbaby. Politiskt uppdrag: Ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen-Hägersten. Roligast i politiken: I början på 2000-talet när jag var med i Avantgarde och vi lyckades få upp frågan om individualiserad föräldraförsäkring i hetluften. Senaste bok: Hanna Olssons Catrine och rättvisan. Fritid: Är mammaledig och har inte mycket fritid. Dold talang: Spelar klassisk gitarr. Aktuell: Har just börjat i s-riksdagsgruppens kansli. Johanna: Jag var Tupperware-försäljare en gång och kom därför in i många hem. Då upplevde jag att många kvinnor behandlade sina män som barn. Mannen kunde till exem- pel komma och fråga var tejpen fanns eller hans strumpor. Eller Det är bäst att han får hållas där ute i garaget, han smutsar bara ner här inne. Någon sa att män aldrig blir äldre än tolv år. Herregud, vem vill vara gift med någon som aldrig blir vuxen? Kata: Ja, det tror jag att Johanna har väldigt rätt i, att det är skillnad på landsbygd och storstad. Därför att vi möter olika vardagar. På en mindre ort är de traditionella förväntningarna på män och kvinnor ofta starkare än i en storstad. Till exempel att du som mamma tar ut hela föräldraförsäkringen och hela ansvaret för hemmet, din man jobbar heltid. Samhället har förändrats, men man har inte alltid hängt med i tänket. I storstaden möter män och kvinnor helt andra förväntningar. Man kan hamna i diskussionssfärer där det inte heller är så högt i tak alla gånger. Nu är jag väldigt trygg i min föräldraroll, men det kan bli svårigheter åt andra hållet, när förväntningarna är att det ska vara så jättejämställt. Då kan man bli ifrågasatt för det i stället. Det är också en intressant diskussion, tycker jag. Vad behöver göras för att jämställdhetsarbetet ska utvecklas i partiet och S-kvinnor? Margareta: För det första behövs en kraftig uppryckning så att vi får en jämställdhetspolitik. Den saknar jag väldigt mycket. Jag saknar också kvinnoförbundet. Det gjorde jag också som minister, jag kände ingen blåslampa i baken från något håll, allra minst från kvinnoförbundet, tyvärr. Sedan håller jag fortfarande fast vid den fråga jag började driva 1999, den individualiserade föräldraförsäkringen. Johanna: Det har blivit fult att göra saker kollektivt som kvinnor. Jämställdheten framställs som ett ansvar för den enskilda individen. Kvinnor slår sig inte ihop och ställer krav. I dag hade det varit omöjligt att bilda nätverket tjejer i politiken som vi gjorde i början av 1990-talet. Det är upp till dig själv och lyckas du inte har du bara dig själv att skylla. Därför funderar jag väldigt mycket på kvinnoförbundet och kvinnoklubbarna. Håller de på att dö gemensamma barn. Betänkandet Varannan damernas om kvotering till statliga styrelser och nämnder presenteras. Sambolagen träder i kraft En man som misshandlat en kvinna kan dömas till besöksförbud. Rätt till målsägarbiträde vid vissa sexualbrott och (i undantagsfall) vid misshandel Socialdemokraterna inför Varannan damernas på valsedlar och i alla grupper som utses av partiet Sveriges riksdag blir världens mest jämställda med 144 kvinnor av de 349 ledamöterna Förordning om positiv särbehandling vid tillsättande av professorer och forskarassistenter. Lagstadgat krav om lönekartläggning på alla arbetsplatser med fler än tio anställda. Pappamånaden införs i föräldraförsäkringen, 30 dagar måste tas ut av pappan Kvinnomaktutredningens slutbetänkande Ty makten är din Lagen om förbud mot könsköp träder i kraft, liksom lagen om kvinnofrid Lagen om likabehandling av studenter i högskolan införs för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder. Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta 13

14 ut? I vår kvinnoklubb är medelåldern över 80 år. Fast jag förstår att man inte kan skylla på dem. De unga kvinnorna är inte med, för de tror att de måste fixa allt på egen hand. Min andra käpphäst är individualiserad föräldraförsäkring, inte minst ur ett rent ekonomistiskt perspektiv. Familjer som inte är jämställda skiljer sig oftare, det visar statistiken. Så dels är det bra för familjer om skilsmässorna minskar, dels för statskassan, eftersom både sjukskrivningarna och den psykiska ohälsan skulle minska om kvinnor slapp dubbeljobb och missade chanser i arbetslivet. Samhället har helt enkelt inte råd med ojämställda relationer. Jag saknar också kvinnoförbundet. Det gjorde jag också som minister, jag kände ingen blåslampa i baken från något håll, allra minst från kvinnoförbundet, tyvärr. DET BLÅ SVERIGE Lundby-Wedin om regeringens politik: Kvinnor största förlorarna Margareta: Det du säger tycker jag är väldigt klokt för inom socialdemokratin har vi haft en benägenhet att skylla kvinnors ohälsa på förhållanden på arbetsplatsen. Vi har aldrig riktigt velat se att det finns en väldig brist i hemmet. Givetvis är det en kombination, men kvinnors ibland tredubbla börda, är det som skapar ohälsan. Kvinnomaktmaktutredningen från 1997 som jag fick anledning att citera för ett tag sedan, konstaterade att kvinnor i jämställda förhållanden upplever att de har bättre sex. För män är det tvärt om! Kata: Individualiserad föräldraförsäkring är för mig det viktigaste. Att få barn tydliggör verkligen behovet. En person i min närhet tittade konstigt på mig när jag sa att jag värnar om min karriär. Nej, det tänker inte jag på nu, sa hon. Karriär får min man göra, min karriär är med barnen. Då bli man häpen minst sagt. Föräldraförsäkringen måste delas rakt av så att det inte blir något snack. Johanna: Individualiserad föräldraförsäkring är nyckeln därför att det inte är den enskildes ansvar. Av precis samma skäl som att du inte bestämmer själv om du har bilbälte på dig eller inte. En bekant till mig sa att hon inte skaffat barn för att lämna bort dem. Men det har din man gjort, blev mitt svar. Han jobbade för dem båda. Margareta, Johanna och Kata: Den tredelade föräldraförsäkringen kan vara ett steg på vägen, men är inte lösningen. LOs ordförande Wanja Lundby- Wedin instämmer i S-kvinnors slogan Rea inte ut kvinnorna som en protest mot den borgerliga regeringens politik. Det är precis vad som pågår, menar hon och ser många exempel från sin fackliga utgångspunkt. T E X T & F O T O : U L L A R I C H T E R Regeringen för en tvärtom-politik. I stället för att rusta för att de arbetslösa ska kunna ta ett jobb, rear man ut arbetskraften. Arbetsmarknadspolitiken är borta i de borgerligas värld, allt handlar om att göra det billigare för arbetsgivarna. Med en sådan politik blir kvinnor förlorarna. Wanja Lundby-Wedin förklarar hur hon menar. Kvinnor jobbar oftare deltid och har oftare otrygga anställningar, vilket gör att de är mer utsatta. Vi har alltid slagits mot den strukturella ojämlikheten, det vill säga den genusordning där kvinnor i allt väsentligt har en sämre position. Vi har bekämpat skillnaderna genom bättre välfärd och mer jämlikhet. Regeringen gör tvärtom. Därför blir kvinnorna förlorare. Ständigt kommer nya rapporter om hur många som lämnat facket och a-kassan. Ännu har LO inte hunnit göra någon exakt analys av könsfördelningen. Men om Wanja Lundby- Wedin ska gå på känn ser hon i huvudsak två grupper som lämnar försäkringen. En är de som är tryggast på arbetsmarknaden, de äldre som inte tror att de riskerar att bli arbetslösa och därför inte tycker att de behöver vara med längre. De straffar inte bara sig själva, utan också det fackliga kollektivet, som försvagas. Det är viktigt att komma ihåg att arbetslöshetsförsäkringen hjälper till att hålla uppe de lägsta lönerna. Om många inte har en försäkring kan det leda till att de tvingas ta jobb till löner långt under kollektivavtalen. Den andra gruppen, menar Lundby-Wedin, är långtidssjukskrivna och förtidspensionärer som går ur a-kassan av ekonomiska skäl. Just den här gruppen är den som behöver arbetslöshetsförsäkringen allra mest, men deras marginaler krymper när avgiften ökat samtidigt som deras ersättningar minskar. Och några skattesänkningar får de inte del av. Två och ett halvt år av regeringens mandatperiod är kvar, mycket hinner hända. Konsekvenserna av ytterligare en borgerlig valseger blir förödande, menar Lundby-Wedin. Då har 14 Morgonbris nummer ett tvåtusenåtta