Forum1. Fullersta Fastighets.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum1. Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.se"

Transkript

1 Forum Fullersta Fastighets Anno 99 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 05 Vi kan inte nog påpeka att ni som är medlemmar, och ni som inte är medlemmar än, blir medlemmar. Ansluten till vårt nätverk, med er mailadress, är ni med i diskussionen av vår boendemiljö. Det är viktiga frågor för oss alla. Tack till alla som betalade medlemsavgiften så snabbt...nu saknar vi bara 48 st... FFF Foto: Yngve Pettersson

2 Årsmöte i Folkets Hus tisda den 8 april 05! Fullersta Fastighetsägareförening bjuder in nya och gamla medlemmar till förenins årsmöte i Folkets Hus, Lilla salen, i Huddinge centrum, tisda den 8 april från klockan 9.00 till ca.00. Förslag till dagordning hittar du här intill. Efter sedvanliga mötesförhandlingar och en välbehövlig kaffepaus så får vi besök av dom nya kommunalråden Malin Danielsson och Christian Ottosson som ska lotsa oss in i framtiden. Passa på och kom och ställ frågor du funderar över. Årsavgiften för 05 är fortfarande 00 kronor som du betalar via plusgiro, och anger ditt ocr-nummer. Nya medlemmar anmäler sitt intresse på Hjärtligt välkommen! Styrelsen Valberednins förslag 05 Fyra ledamöter på två år Sture Moberg, omval Lena Kecklund,omval Agneta Ahlström, nyval Björn Herrman, nyval Tre suppleanter på ett år Olle Lundström, omval Yngve Pettersson, omval Vakant Förslag till dagordning Mötets öppnande. Årsmötets behöriga utlysande. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4 Fastställande av dagordning. 5 Val av två justeringsmän. 6 Godkännande av protokoll från föregående årsmöte. 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning. Revisor på ett år Katja Epple-Pålsson, omval Revisorsuppleant på ett år Ulf Lund, omval ombud till Folkets hus på ett år Markus Malm, omval Björn Herrman, nyval Yngve Pettersson, omval 8 Revisorns berättelse. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen. 0 Rapporter. Beslut om årsavgift. Arvode till styrelse, revisor. Val av styrelse. 4 Ordet är fritt. 5 Kaffepaus. 6 Kommunalråden Malin Danielsson och Christian Ottosson berättar om tankar inför framtiden. 7 Avslutning. Följande kvarstår på ett år Markus Malm, ledamot Johan Ohlsén, ledamot Eira Virén, ledamot Valberedning Eira Virén, ledamot Styrelsens verksamhetsberättelse för år 04 Medlemmar. Vi har 948 medlemmar den 6 februari av dessa har ej betalt medlemsavgiften ännu. Det kan vara så att några är utflyttade och vi inte fått något meddelande om detta. Enligt stadgarna så stryks de medlemmar som ej har betalt den sista juli.. Klädbytarda har vi tyvärr fått lägga ner under året. Detta pga dyra hyreskostnader från vår kommersiella kommun. Julen dansades traditionsenligt ut i Källbrinksskolan. Julfesten omförs tillsammans med Snättringeförenin sedan 44 år tillbaka. Totalt deltog 4 personer. Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under året. Kommittéerna träffas däremellan kontinuerligt och arbetar fram förslag till styrelsen. Trygghetskommittén har bildats under året för att arbeta för en större tryggehet i Fullerstaområdet. Där kommer vår sponsring av Grannstödsbilen bl a ingå som en trygghet. Vi kommer tillsammans med våra medlemmar att bli mer aktiva inom tryggheten i vår boendemiljö. Det byggs mycket inom vårt område som påkallar uppmärksamhet från FFF. Det handlar för vår del bl a om tomtägare som blir betalningsskyldiga när gator anläggs samt nya omfarter. Det gäller även förtätnin som håller på att ske. Vi har svarat på ett antal remisser och haft synpunkter. Svaren finns att läsa för våra medlemmar på FFFs hemsida. Vi har fortlöpande kontakter med våra grannföreningar för att vi vid behov ska kunna agera tillsammans. Vår och höst träffar FFF beslutsfattare inom Huddinge kommun. Det ger oss möjlighet att diskutera olika frågor som berör vårt område. Styrelsen kommer under 05, som tidigare, aktivt arbeta med alla frågor som har med vår boendemiljö att göra men också bevaka medlemmarnas intresse i plan och byggfrågor. Avloppsfrågan håller på att bli ett stort problem i Fullersta, Vi har fortlöpande god kontakt med Stockholm Vatten och försöker hitta lösningar. Vår dataplattform används mer och mer till att kommunicera med våra medlemmar. Vi kallar vid behov medlemmar till snabba möten och annan viktig information. Detta av tids- och ekonomiska skäl. Hjälp oss om att gå in och lägg in din mailadress så du kommer med. Styrelsen vill tacka alla medarbetare och engagerande medlemmar under det gångna året. Fullersta Styrelsen för FFF N FULLERSTA FASTIGHETS- ÄGAREFÖRENING Etablerad 99 Fågelsångs HUDDINGE Pg E-post: Årsavgift 00 kronor Pg Ange OCR-nummer eller namn och adress FFFs hemsida Styrelseförteckning 0 Ordförande Sture Moberg Back Vice ordförande Kassör Johan Ohlsén Fågelsångs Sekreterare Eira Wirén Fullersta Ordföranden har ordet är jag skriver detta, i början på mars, så är gräsmattan fri från snö och några knoppar på krokusarna har börjat få en gulaktig färg... halleluja! Vad FFF har reagerat på och som vi har börjat engagerat oss i är fördelnin av infrastrukturpengarna. Vi på södra sidan bygger bostäder för att rädda Stockholms dåliga bostadspolitik, men infrastrukturpengarna går till norra sidan. Det måste vara partibrödraskapet mellan Stockholm stad och norra sidan som är ett av problemen. Läs mer om detta på sidan 0- så förstår ni bättre. Sen har vi detta med Vattenfalls svindlande affärer... och hur vi ska kunna få en dräglig strömförsörjning till våra hus? Nog är det något som fattas i samhället när man inte, år 05, ska kunna få el till våra villor. En annan sak jag vill nämna är medlemsskap i vår förening FFF. Vi är en opolitiskt förening som inte tar hänsyn till vilka som sitter vid makten och dessutom är vi ekonomiskt oberoende. Vi har inga bidrag alls från kommunen så vi är en kanal som säger vad våra medlemmar tycker. Oavsett partitillhörighet. Ensam är det in som lyssnar på dig men vi tillsammans, och Klubbmästare Markus Malm Ek Ledamöter Mats Eriksson Stambane Lena Kecklund Ås 4A Agneta Ahlström, tfordn. Norrängs Valberedning Eira Wirén Suppleanter. Olle Lundström Koloni Yngve Pettersson Anders Klockares väg Siv Pettersson Anders Klockares väg Revisor Katja Epple-Pålsson Ring Kommittéer i FFF Miljö- och Samhällsbyggnadskommittén Johan Ohlsén, Olle Lundström Lena Kecklund Agneta Ahlström, tfordn. Kommittén för webbinfo Johan Ohlsén Yngve Pettersson Vakant Kommittén för marknadsföring Sture Moberg Eira Wirén Johan Ohlsén Natur- och trädgårdskommittén Vakant Charlotte Livbom Redaktionskommittén Sture Moberg Yngve Pettersson Eira Wirén Olle Lundström Trygghetskommittén Vakant Vakant Vakant tillsammans med andra föreningar om det behövs, då kan vi åstadkomma mycket. Vi kan göra skillnad! En nyhet är att vid utflyttning från vårt område kan du fortsätta vara medlem och få tidnin till din mailadress. Glöm inte att meddela oss din nya adress och din mailadress. Gäller även om du flyttar utomlands. Bor du utanför Fullersta och vill följa med vad som händer om vår tidning går detta också bra. Ansök och bli passiv medlem så får du tidnin till din mailadress för 00 kronor per år. Vi har fått denna fråga från några personer. Den 8 april har vi årsmöte i Folkets hus i Huddinge centrum som du ser på sidan bredvid. Till årsmötet får vi besök av våra kommunalråd Malin Danielsson och Christian Ottosson som berättar lite om hur dom tänkt sig framtiden. Dom har också lovat att svara på frågor från våra medlemmar. Om du är medlem i FFF, så passa på om det är något du funderar över. Vi har tre stycken styrelsemedlemmar som tyvärr slutar efter många år och som vi vill tacka för all hjälp vi har fått. Vi arbetar alla idéellt och det tar en stor del av den lilla fritiden vi har. Se sidan 4. När den här tidnin kommer ut i början på april så har våren gjort entré, hoppas vi. Då har vi den bästa årstiden framför oss när allt vaknar till liv i...när man får tända grillen...och kanske ett glas rött... Lev väl men se upp för fästingar. Festkommittén: Markus Malm Göran Gladh Siv Pettersson Mats Eriksson Inköpskommittén Eira Wirén Redaktionen svarar ej för insänt ej beställt material samt rätten att inte publicera insändare, och rätten att korta ner/redigera insänt material. FULLERSTA FASTIGHETS FORUM Ansvarig utgivare: Johan Ohlsén Utgivningsbevis nr 55 Organ för Fullersta Fastighetsägareförening Utgivningsplan: Fyra ordinarie nr per år - mars, juni, sept/okt, dec. Upplaga: cirka.900 ex Redaktion/Produktion: Sture Moberg Back 7, 4 0 HUDDINGE Annonsansvarig: Eira Wirén Fullersta HUDDINGE Annonspriser Helsida färg 600:- Baksidan (Bokad 04) Halvsida färg 000:- /4 sida färg 00:- Mindre annonser enligt överenskommelse. Utgivningsplan och manusstopp Nr mars/april febr. Nr juni 0 april Nr oktober sept. Nr 4 december 5 nov.

3 Rosendalsv 0 en S M n 9 t Tpl Fullersta 6 9 Tpl Huddinge Glömsta Lunast as ttringeleden en äg v Östanv Stråk lyckev Fullersta Fastighetsägare Förening, FFF Brandstation Stock holms 56 Snä 5 6 Gamla Jeriko aterv Kyrkdammen Källbrinksdammen Jeriko ogsängs Yrkesv Te Yrkes 54 Porfyrv Sk Ekeberg s Norrängs Krusv Prostvä Bägarv Sejdelv Norrby Tomtbergav Porfyr Skogstorpsv Gästabudsv Krus Källbrinks Nytorp 89 Rosendalsparken Källbrinks IP B 6 Å 0 Prylv n da Solhems vä 6 gsv St väg Bokv Fridhem Lu n Vänhem s enmarm orvä Alm Mäklarst Bykrog sti Ros Norr v Hejar ken Gra nb a Li nd ä arrv 6 c Krokvä Sälgv vä by Vide s res väg Bläster äg 50 er ff ki ängs Klocka ers Bälg g en ä Enris v Skogslycke e n ä g msv hol Sto ck a 6 0 ml L Bjö Gran Källbrink 7 4 G a 6 rkv Stambane Fridhe msv And Rönnst Mellan Norr Far Stenmo Slipgr Högv Källvik 6 Stenmoskolan 4 54 Fredsst Ekbacks Vid evä Back en 6 Bultst Env ä Fullerst av ä väg hornsv Tjäder s Å Björk ella Björkst Kantv Käll Ring hö Furu jdsv pels 4 70 g brinksv Krok 40 6 sti 4 Mo 4 en Ring vä e 4 6 För dig som bor inom kartans område så är du välkomen att bli medlem i Fullersta Fastighetsägare Förening. FFF utgör i huvudsak en sammanslutning av fastighetsägare inom M önj larv Li 60 en nv Vista bac ken Damm ä Må unnebov F 5 Vista es 50 Kyrk Norr Ägosti Skif Skogs Råstensv Söderby backe Fullersta bio Huddinge kyrka Fullerstaparken Rosendalsgården Källbrinksskolan Utsiktsv 4 Fullersta. Förenin har till ändamål att tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen i eskap av fastighetsägare och att verka för trivsel och trevnad i området. Förenin ska vara 4 5 en borgsv Skogs- Talldals- Talldals- Klockargården 9 t m Vistaberg ionsväg Kalkstensv Ekväg Huddsta ängsinge Rådstuguv ngeväg 4 Fullersta gård Aroniav Dam vedsb 50 Vista 5 9 Moss Britas Fullers ta gränd Björn mos Horten Funkiav Ben Kornell Glas sia Rob Hor Ås Bi Skogsborg Berga di Slättv Ytter Talldals Tage v l Hud 6 siav bärsv inia 0 Vistabergs Huddinge PatronPehrsv allé Huddinge station 7 0 gränd Berg 7 sev 8 Claras. holmsvä Gulvedsb Buddlejav som Utsiktsgränd Asten tilbev. Rönn- Älg- Färgsti Mossbergav Eld- Hagebyv aleav age Lilla H partipolitiskt obunden. Så står det i våra stadgar som snart är 95 år gamla. Kostnaden för att vara med är bara 00 kronor per år. 9 4 Kvittenvtornsv Hagebyv byv väg Gösta Lindells Az Hortonomv Kommu nal 9 Klippv leb 4 Rosenhills Hum 5 Hageby slingan 5 ä Åker v 50 7 Fågelsån A s 6 Hageby Kol oni- 4 4 allé Lars 6 Vistaskolan 6 8 Fågelsång ds går Maj 6 Rosenhill Fullersta- torget stationsplan Norrängsst Skolängs Bersåst Rättartunet Solurs- backen gårdsv Högantorpsv Magnoliav Mid- Blomsterv Annelunds marv Högsätersv väg Vista -65 Liden Kyrkhags Blomstergr. skolväg Elbe OBS! Förenin är remissinstans och är med och tycker till för oss boende i området. Välkommen du 7 Tors r Bald e 9 sv v or Cast Her onv Ori Vårdkasen 5 kules bruksv Mur L Björnv Pollux- Betesv Gamla Tulli nge Bor du inom ovanstående område är du välkommen till oss också! Merkurius Vid utflyttning från vårt område kan du fortsätta vara medlem och får tidnin till din mailadress. Glöm inte att meddela oss din nya adress och din mailadress. Gäller även till dig som flyttar utomlands. Bor du utanför vårt område, och vill ansluta dig, kan du ansöka och bli passiv medlem så får du tidnin till din mailadress för 00 kronor per år. I fortsättnin måste man vara medllem för att kunna ta del av våra tidningar på hemsidan. 5 Annersta v K 6 7 Protokoll från årsmöte 04 Fullersta Fastighetsägareförenings årsmöte i Folkets hus, den 8 april 04 Mötets öppnande Förenins ordförande, Sture Moberg, förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Årsmötets behöriga utlysande Konstaterades att samtliga hushåll i Fullersta fått förenins tidning där kallelse till årsmötet publicerats. Mötet förklarades behöri utlyst. Val av ordförande och sekreterare för mötet Nominerades Ellert Ström till ordförande för mötet samt Eira Wirén till sekreterare. Mötet beslöt välja Ellert Ström och Eira Wirén enligt ovan. 4 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning för mötet fanns publicerat i förenins tidning. Mötet beslöt fastställa föresla dagordning. 5 Val av justeringsmän Nominerades Bertil Sundqvist och Marie Bergbrant att justera årsmötesprotokollet. Mötet beslöt välja Bertil Sundqvist och Marie Bergbrant enligt ovan. 6 Föregående årsmötesprotokoll Föregående årsmötesprotokoll fanns publicerat i förenins tidning. Mötet beslöt godkänna föregående årsmötesprotokoll. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse Mötesordförande Ellert Ström föredrog kort styrelsens verksamhetsberättelse, vilken också publicerats i förenins tidning. Redogörelse lämnades rörande aktiviteter, styrelsens fortlöpande kontakter med kommunen och Stockholm Vatten, grannstödsbilen etc. En förfrågan kom från en av mötesdeltagarna om FFF kunde ställa en fråga till kommunen om hur det blir med kommunalhuset och då i synnerhet med den vackra plenisalen samt fresken när kommunens verksamhet är tänkt att flytta till nya lokaler i Huddinge centrum, På detta svarade FFF s ordförande Sture Moberg att förenin gott kunde skriva ett brev till kommunen avseende denna fråga. Mötet beslöt godkänna verksamhetsberättelsen. 8 Revisorernas berättelse Föreningsrevisor Katja Epple-Pålsson redogjorde för revisorernas arbete och förklarade att inting fanns att anmärka på. Mötet beslöt godkänna revisorernas berättelse. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen Revisorerna hemställde att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 0 Rapporter. Inget att rapportera Beslut om årsavgift Styrelsens förslag inga ändringar av årsavgiften. Mötet beslöt fastsälla bibehållen årsavgift från 0. Arvode till styrelse, revisorer, inköps- och festkommitté Sture Moberg presenterade styrelsens yrkande att i likhet med föregående år, avsätta kronor till arvoden för styrelse och revisorer samt, även detta i likhet med föregående år, avsätta kr till styrelseomkostnader. Mötet beslöt godkänna yrkandet. Val av styrelse och revisorer Valberednins förslag 04 Tre ledamöter på två år Markus Malm (omval) Johan Ohlsén (omval) Eira Wirén (omval) Tre styrelsesuppleanter på ett år Olle Lundström (omval) Siv Pettersson (nyval) Yngve Pettersson (omval) En revisor på ett år Katja Epple-Pålsson (omval) En revisorssuppleant på ett år. Ulf Lund (omval) Tre ombud till Folkets hus på ett år Mats Eriksson (omval) Markus Malm (omval) Yngve Petterson (omval) Följande ledamöter kvarstår på ett år. Sture Moberg, ordförande Lena Kecklund, ledamot tillförordnad år Kenneth Lidén, ledamot Mats Eriksson, ledamot Valberedning Sture Moberg, ordförande Bo Oskarsson, medlem Tage Blomqvist, medlem Mötet beslöt godkänna valberednins förslag av styrelse och revisorer. 4 5 Valberednin skall vara sammansatt enligt följande. Ordförande eller av honom utsedd ställföreträdare skall utse två () externa medlemmar till valberedning. Dessa två får ej vara någon i styrelsen. 4 Ordet är fritt En av mötesdeltagarna undrade om FFF fått någon förfrågan från SRV angående prissättnin för sophämtnin då priset höjdes markant. Svaret från FFF är nej. Dragning i närvarolotteriet Chokladaskar lottades ut bland närvarande mötesdeltagare. 5 Kaffepaus 6 Anna Schelin från närpolisen i Huddinge informerade om grannsamverkan i Huddinge, inbrottsdrabbade områden och vad som avhåller från bostadsinbrott. Är man intresserad av att veta mer om grannstödsverksamheten eller vill bli grannstödsförare eller hur man kan bidra till verksamheten sök då på www. huddinge.se (skriv grannstöd i rutan sökord) eller gå direkt till förenins hemsida Vill man starta GSV (grannsamverkan) skriv till eller ring Avslutning Styrelseordförande Sture Moberg tackade de närvarande för deras medverkan och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Eira Wirén Sekreterare Ellert Ström Ordförande Bertil Sundqvist Marie Bergbrant

4 Vattenfallsdebaclet HÄR MÅR DINA DÄCK ALLRA BÄST! Nu har FFF tröttnat på Vattenfalls nonschalans mot sina kunder. Man kan inte längre lita på leveransen av el till våra bostäder. Vi har fått många samtal från våra medlemmar om strömlöshet under det gångna året och nu mot slutet av året har det eskalerat. Det är klart att vi konsumenter funderar på vad som händer. I tron att Vattenfall håller på att bygga ut och förstärka vårt elnät så läser man om miljardsatsningar av Vattenfall i andra länder som misslyckas och som vi skattebetalare ska betala. Detta kan väl inte vara uppdraget för Vattenfalls ledning. Det verkar mera vara en lekstuga för Vattenfalls ledning och våra folkvalda politiker. Jo lite service måste vi erkännna att vi får...man kan gå in på Vattenfalls hemsida och läsa följande: Strömavbrottsinfo Ladda hem vår app för strömavbrottsinformation via App Store eller Google Play. Du kan också få informationen via sms och e-post. Logga in på Mina sidor och följ instruktionerna. Visst känns det lugnande och seriöst från ett stort och tryggt företag som ska ombesörja vår elförsörjning till hus, hem och våra arbetsplaser. Vi kan få ett sms som talar om att strömmen är borta. Utvecklin går i alla fall framåt, kan vi konstatera. Vad kan göras? Fullersta Fastighetsägareförening kan bara påtala vad våra medlemmar i Fullersta anser om detta. Men att det håller på att bli ett samhällsproblem är väl allom bekant. Stamnätet Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor-, riks- och lokalvägar. På stamnätet, som ägs av staten och förvaltas av Svenska kraftnät, transporteras elen från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets motorvägar. Från regionnäten förs elen vidare via lokalnät till elanvändarna. Regionnäten ägs främst av Vattenfall, E.ON och Fortum. Lokalnäten kallas också distributionsnät. De ägs av regionnätsföreta eller av mindre företag med lokal anknytning. I dessa nät transporteras el över relativt korta avstånd, exempelvis till köpcentrum och hushåll. Underhåll Naturligtvis krävs det underhåll för ett nätverk med dessa sträckor, det förstår vi alla. Men när man kommer ner till de regionala och lokala näten som bl. a. Vattenfall med sina underleverantörer, ska ombesörja, så verkar det inte fungera. Vi har medlemmar som under års tid har haft strömavbrott över 40 gånger. Det är naturligtvis inte acceptabelt. En besviken kund berättar... Vattenfall gjorde en så kallad elkvalitetstest på vårt hus 0 i sept. Efter flera påstötningar från mig så har jag nu fått reda på att det är för låg spänning till huset! Rätt spänning till huset ingår i Vattenfalls kundlöften. Så här säger Vattenall Har du ej rätt spänning ska det åtgärdas inom 6 månader. Från månad 7 ska villaägaren ej betala någon abonnemagsavgift. Om vi räknat rätt så ska vår medlem inte betala någon abonnemangsavgift efter april 04. Hade Vattenfall åtgärdat problemet 0 kanske vi hade sluppit denna hösts upprepade avbrott! Frågan är hur många hus som har haft för låg spänning, säger vår medlem. FFF har också fått synpunkter på hur nonschalant kunder har bemötts och det är väldigt tråkigt. Ska det vara så svårt att kunna kommunisera med kunderna på ett proffesionellt sätt, även om man är stora och heter Vattenfall. Vi hoppas på ett bättre bemötande av Vattefall i fortsättnin för som det varit är det definitivt inte acceptabelt, år 05. Text: Sture Moberg Foto: Yngve Pettersson Då är de bäst när det gäller... Hos oss förvaras dina däck i rätt temperatur, ljus- och fuktförhållanden. Det innebär att de hålls i bästa möjliga kondition till dess de ska sättas på din bil i. Däckförvaring hos oss kostar 850:- inklusive moms per säsong, och det inkluderar även tvätt, skifte och lufttryckskontroll. Du får också möjlighet att delta i vår populära tävling Däckgolfen. Huddinge Däck och Fälg erbjuder förstås också nya däck - Bridgestone, Firestone, Nokian, Michelin, Kumho, Milestone med flera. Vi är en fullserviceverkstad som också hjälper dig med däck och slangar till skottkärror och gräsklippare. Vi är fristående från stora däckkedjor eller leverantörer och kan därför ge en helt oberoende bedömning vad gäller däck, deras kvalitet och eskaper. Vill du veta mer om oss - eller om däck och fälgar i allmänhet - kan du läsa på vår hemsida, ringa eller besöka verkstaden. 5% RABATT PÅ ALLA VÅRA PRISER FÖR MEDLEMMAR I FULLERSTA FASTIGHETSÄGARFÖRENING - ÄVEN DÄCKFÖRVARING! (Kan ej kombineras med andra erbjudanden) Glömsta Tel: ÖPPET: Mån - tors Fre För att dina däck spelar roll. 6 7

5 Nya samarbetspartners? Datastyrd Nyckeltillv. Nycklar Datastyrd med Startspärr Nyckeltillv. Datastyrd Nycklar Nycklar på Nyckeltillv. kod med Startspärr Nycklar Dörrautomatik Nycklar med på Startspärr kod Dörrautomatik Nycklar Dörrstängare på kod Dörrstängare Dörrautomatik Dörrstängare Passagesystem Låssystem Passagesystem Passagesystem Projektering Låssystem Låssystem El Projektering & Motorlås El & Motorlås Projektering El & Motorlås Auktoriserad låsmästare, etablerad 978 Auktoriserad låsmästare, etablerad 978 Lås-Arne Malmström AB Auktoriserad Kvarnbergsplan Lås-Arne Malmström låsmästare, 8 AB Tel etablerad 978 Kvarnbergsplan 8 Fax Box 09 Lås-Arne Box 09Malmström AB E-post 4 Huddinge 4 Huddinge Kvarnbergsplan 8 Box 09 4 Huddinge Erbjuder städning och relaterade tjänster för hem och företag Kassaskåp Kassaskåp Lås för villor och radhus Lås Kassaskåp Larm för villor och radhus Larm Lås Låsbesiktningar för villor och radhus Låsbesiktningar Larm Låsbesiktningar Tel Fax E-post Tel Fax E-post Vi är ett familjeföretag i centrala Huddinge som sedan starten 995 sätter trygghet, relationer, flexibilitet och god kvalitet i fokus. Om ni väljer oss får ni: SÄKERT BOENDE en lokal leverantör med flera referenskunder i området en seriös leverantör med ansvarsförsäkring och kollektivavtal rent och fräscht med miljövänligt material kontinuitet i den välutbildade personalstyrkan ett mycket förmånligt pris RUT-avdrag, 50 %, vid hemservice säker hantering av nycklar och larm en auktoriserad serviceentreprenör om Almega Befattningsbeskrivning: Malin Danielsson (FP) Övergripande samhällsbyggnadsplanering, Större detaljplaner, Mark- och exploateringsfrågor, Strategisk trafikplanering samt utbyggnad av vägar, gång- och cykelbanor, parker, lekplatser mm. Som vi nämnde i vår förra tidning så skulle vi återkomma när personerna på de olika posterna var beslutade. Mycket av dom frågor som berör FFFs medlemmar kommer Malin Danielsson och Christian Ottosson att ansvara för. FFF är också remissinstans för vårt område. Vi fick först ett möte med Malin där vi informerade om FFF och vad vi hoppas på under dom kommande åren. Vår uppfattning var försiktigt positiv efter mötet och att detta med omvänd planprocess som har diskuterats tidigare är något som kommer att testas. FFF har vid tidigare tillfälle anmält sitt intresse för att vara med i testprojektet. Omvänd planprocess innebär i korthet att man involverar boende Foto: Joakim Serrander och intressenter i ett område redan från början, när eller om, ett område t ex ska förtätas. Detta för att få in förslag på hur och var nybyggnationen skulle kunna ske. Förhoppningsvis om att samarbeta kan man bygga på ett sätt som de i området är nöjda med och som skapar nya bostäder. Vi kan inte nog påpeka att ni som är medlemmar, och ni som inte är medlemmar än, blir medlemmar. Ansluten till vårt nätverk, med er mailadress, är ni med i diskussionen av vår boendemiljö. Det är viktiga frågor för oss alla Tidsmässigt är det under våren som den nya organisationen kommer att formas och det är viktigt att FFF är med i diskussionerna redan från början. Foto: Joakim Serrander Befattningsbeskrivning: Christian Ottosson (C) Bygglovsfrågor, Enklare detaljplaner, Gatu- och parkdrift, Lantmäterifrågor, Naturvårdsfrågor och övriga miljöfrågor mm. Medlemmarna i FFF är välkomna till vårt årsmötet tisda 8 april i Folkets hus i Huddinge centrum då ni får träffa Malin och Christian som kommer att berätta hur dom kommer att arbeta. Ni kommer då även att ha möjlighet att ställa frågor direkt. Vid vårt sammanträffande med Christian Ottosson berättade vi om hur FFF är organiserat och hur vi arbetar. Vår uppfattning var försiktigt positiv även i detta möte och vi tyckte vi fick bra kontakt med Christian. Det visade sig att Christian är ordförande i Brottsförebyggande Rådet och med vår nya Trygghetskommitté som vi håller på att komma igång med så hoppas vi på ett intressant samarbete mot brottsligheten. För fri offert och referenser kontakta Elisabeth Hasze CJ Miljöservice AB Fridhems 4 0 Huddinge Org.nr: Tack Tomas. Från årsskiftet lämnade Tomas Hansson sitt uppdrag som kommunalråd av personliga skäl. Vi vill passa på och tacka Tomas för dom åren som vi i FFF haft förmånen att arbeta tillsammans. Det har varit en spännande utveckling på Södertörn som Tomas satt sitt signum på. Vi har inte alltid haft samma uppfattning i olika sakfrågor men vi har fått möjlighet att framföra våra medlemmars synpunkter på ett bra sätt. Lycka till i dina framtida politiska gärningar. 8 9

6 Debatt Text: Synpunkter och idéer bland FFFs medlemmar sammanfattade av Sture Moberg Illustratör: Tomas Örling Vägtunnlar framtidens lösning för Södertörn......och synpunkter på den ojämna fördelnin på infrastrukturpengarna V i har under årens lopp skrivit och pekat på behandlin av Södertörn. Medlemmar har också vid flera tillfällen påtalat detta. Investeringar i vägbyggnationer, spårtrafik och andra större investeringar går alltid Södertörn förbi. Trafikleder planeras i öppen dager över gamla gravfält... för dyrt att lägga i tunnlar är argumenten. Men norr om Stockholm går det bra att gräva ner vägarna, då har man råd. Ett ytterst märkligt förfarande i hela Stockholmsregionen. När vi tittar närmare på var dessa beslutsfattare bor och lever så visar det sig att det är norr om Stockholm och i Nacka. Underligt, att detta får fortgå. Tillsynsmyndighet för politiskt mygel finns nog inte. Tunnelbanan byggs ut och miljarder satsas...var? Nacka naturligtvis. Tvärbanor...ja inte är det på Södertörn i alla fall. Listan kan göras hur lång som helst på investeringar på norra sidan av Stockholm. Varför? Redan för år sedan så var priset på villorna på norra sidan dyrare. Kanske var närheten till flygfältet attraktivt...? På södra sidan protesterade vi mot byggande av ett flygfält vid Riksten, vi byggde bostäder istället för Stockholmsregionen behövde det. Vi på södra sidan har fått ta hand om Stockholm stads misslyckade bostadsplanering och bygger snart på varenda grön plätt vi har. Förtätning har blivit modeordet här i Huddinge. Det som in tycks förstå är att om detta ska fortgå så måste vi få ta del av infrastukturpengarna även på södra sidan för att kunna bygga fler bostäder. Framtiden kräver att vi gräver ner lederna och bygger bostäderna ovanpå jord. Det har tagits fram en framtids studie till 00 i Huddinge som FFF kallar Vision 00. I den kan man läsa att Huddinge räknar med att vi kommer ha runt 0000 boende i Huddinge om 5 år. Det underliga är att infrastrukturpengarna för Storstockholm satsar man på norra sidan... ekvationen går inte ihop... Våra politiker Är det så att våra politiker inte har lyckats med lobbingverksamheten eller är det partibrödraskapet i norra kommunerna som är problemet? Vi är ca invånare i Huddinge och vi har räddat Stockholms misslyckade bostadspolitik under ett antal år...och vi har inte fått något i utbyte. Vi medborgare i Huddinge ställer högre krav, oavsett partikonstillationer och parthörighet, vi vill se vettiga resultat. Vad finns för alternativ? Man måste lyssna på människorna för att infrastrukturen skall bli vettig. Det måste bli ett slut på en massa felaktiga idéer, felplaneringar som bara kostar pengar. Tunnlar är klart bättre än korsningar, jämför Huddinge Ågesta och 00 knutars backe. En järnvägstunnel som börjar från Stuvsta stn och slutar strax efter Huddinge stn ger bara fördelar för hela Södertörnsregionens infrastruktur. Då kan man bygga många nya bostäder, kontor och serviceställen och slipper broar för överfarter (gäller både fordon och gångtrafikanter). Som man kan läsa i bilagan tillgänglighet. har Trafikverket redan plöjt ner miljoner för olika fallstudier. De har kompetensen men det är politikerna som har makten att fördela Foto: Mikael Ullén Bilden är från nyli öppnade Norra länken. Det ser snyggt och praktiskt ut i jämförelse med en väg ovan jord som tar ca 400 meters bredd i anspråk av naturen. Vägarna under jord i denna typ av biltunnlar och bostäderna över jord för framtiden är vad som gäller för Södertörn. Något annat är inte förhandlingsbart. resurserna och kan därmed prioritera för urban infrastruktur, med andra ord där det bor mest människor det vill säga navet Stor-Stockholm. Vad som kan konstateras är att Huddinge kommun sedan 950-talet hjälpt Stockholms stad med att bygga bort stadens bostadskö. Inflyttnin till Stockholm har varit, och är, stor och för att kunna ge inflyttade bostäder så har Huddinge kommun varit den klart ledande bostadsbyggaren i Storstockholm. Vi har med andra ord hjälpt Stockholm stad att undvika en bostadspolitisk katastrof. Vad man blir förundrad över är att vi inte får något tillbaka. Infrastrukturen som är så viktig för att flödet av människor i en så stor region ska kunna förflytta sig har vi inte fått ta del av. Infrastruktupengarna som naturligtvis ska fördelas där de gör bäst nytta har istället fördelats till den delen av regionen där det inte byggs så mycket. Det är politikerna som har makten över våra ekonomiska resurser och ska fördela pengarna där dom ger mest nytta. Det är utan tvekan Södertörn som är den klart ledande framtidskommunen i navet Storstockholm. Nu måste Södertörnskommunernas samarbetskommitté ta sitt ansvar och se till att regionens idéer och visioner blir åtgärdade och att att alla, underliga, felplaneringar rättas till. Sammanfattning För att sammanfatta de många upprörda känslor som finns hos oss på södra sidan om att alla resurser för järnvägsspår, vägar, tunnelbyg läggs på norra länsdelarna (Stockholm, Sundbyberg, Solna, Täby och Nacka) medan planerad infrastruktur för Södertörn skjuts på framtiden. Politikerna förväntar att Södertörnskommunerna skall bidra med att bygga bostäder, skolor, dagis, butiker och kontor för att klara Stor- Stockholms expansion. För att detta skall omföras krävs att bygget för Södertörnsleden, Förbifart Tullinge, tvärbana Stockholm Syd kommer igång. Politikerna borde också fundera på att bygga en järnvägstunnel under Huddinge nya centrum (jmfr järnvägstunnel i Sundbyberg) vilket skulle skapa en bättre centrummiljö med överbyggnad för bostäder/kontor. För att omföra denna expansion krävs att politikerna ser till att Trafikverket omprioriterar resurser för att starta upp byggnationen av Södertörnsleden - Förbifart Tullinge och tvärbanan Stockholm Syd från Kuns Kurva till Flemingsberg. Om Södertörsregionen skall växa och locka till sig nya företag måste alla goda krafter samverka till att omprioritera och tidigarelägga planerad infrastruktur till förmån för Södertörnsregionen. Allt annat vore fel. Fortsättning på nästa sida 0

7 Blandade Kortisar...efter Masmo, Glömsta, Berga och Talldals håller Stockholm Vatten på att lägga nya vattenledningar. Största delen av schakterna är planerade att utföras i åkermark. Förväntas vara klart i juni bra att veta att vi har mjukt vatten i Huddinge - använd lägsta dosen av disk- och tvättmedel. Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dh). Huddinges dricksvatten är mjukt och har en hårdhet på cirka 5 dh. Att vattnet är mjukt innebär att vi kan använda lägsta dosen av diskmedel och tvättmedel. Man behöver inte heller använda särskilda avhärdningssalter i diskmaskinen.... det var valsöndag och för sossarna i den lilla valkretsen på landsbygden var varenda röst viktig för att dom skulle kunna behålla mandatet. Stor var därför förvånin när tiden för stängningsdags närmade sig i vallokalen och en av ortens allra aktivaste sossar ännu inte kommit för att rösta. Man ringde hem till honom och frågade frun var han höll hus. - Han är ute och metar, sa frun. - Metar, en sån här dag? Vet han inte vad det gäller? Vi ska vrida öronen av honom när han kommer i land. Sossen kom inte till lokalen förrän en halvtimme efter stängningsdags. - Jag fick motorstopp på snurran, urskuldrade han sig. - Motorstopp och motorstopp, hur fan kan man ge sig till att åka ut och meta en sån här dag? Nu kanske du äventyrar hela mandatet. - Det tror jag inte, sa sossen och flinade. Jag hade två folkpartister och tre moderater med mig i båten! Fortsättning från föregående sida In Södertörnsled förrän tidigast 05 enligt Trafikverket. Detta kunde vi läsa om i tidnin Mitt i Huddinge. Vad man kan fundera över är varför Huddinge kommun godtar detta. Man är inte nöjd säger man... men in som på något sätt säger att detta är oacceptalt. Man undrar hur ett ett sådant beslut kommer till. Vilka kontakter hade Huddinge kommun med Trafikverket innan ett sådant beslut fattades? Det blir ju att Trafikverket är med och bromsar utvecklin av Södertörn? Vi bor människor här och är en expansiv kommun med utbyggnad av högskolor, företag och bostäder. Trafikverket borde göra en prioriterad infrastruktursatsning på södra sidan istället. Något drastiskt måste till när det gäller södra sidans infrastuktur. Varför ska inte förbifarten kunna fortsätta byggas när den redan påbörjats? Tio års ytterligare uppbromsning av byggande och utveckling för oss på södra sidan är förödande inte bara för oss. Det kommer även påverka Stockholm stads situation. UtredningsSverige! Vi har läst en rapport, Södertörnsleden - felande länk i södra Stockholmsområdet daterad februari 007, alltså för 8 år sedan. Då stod det ganska klart vilket behov det fanns av att bygga Södertörnsleden. Vi återger förordet och då ska man betänka att vi ska lägga till minst 0 år till innan något kommer att göras. Utbyggnaden av Södertörnsleden, som en väg med god standard som binder samman väg 7 i Haninge med Huddinge och E4 vid Vårby, väcktes i Dennispaketet 99. Vä planerades och byggdes i slutet av 990-talet ut på delen från Jordbro till Sundby. De resterade delarna saknade finansiering, men Vägverket fick i uppdrag av regerin att slutföra arbetet med arbetsplan. Under de år sedan frågan om Södertörnsleden först väcktes har tillväxten i Stockholmsregionen varit hög och behovet av ny infrastruktur skärpts ytterligare. Den bild av behovet som gällde under 990-talet har delvis förändrats. Något nytt underlag som beskriver motiven till utbyggnaden ur ett regionalt utvecklingsperspektiv har dock inte tagits fram. Trots detta medverkade Stockholmsberednin till att resterande delar av leden fick hög prioritet i regerins beslut om infrastrukturplanerin 004. Finansierin av resterande ligger nu i ordinarie länsplan med byggstart 00. Berörda kommuner, Stockholms läns landsting med Regionplane- och trafikkontoret, Länsstyrelsen och Vägverket Region Stockholm samt Stockholms hamnar har låtit ta fram föreligande rapport i syfte att uppdatera och komplettera den tidigare kända behovsbilden från 990-talet. Rapporten avser inte föregripa de prövningar som återstår för Södertörnsleden, t ex. vad gäller arbetsplan eller detaljplan. Rapporten har skrivits av Susanne Ingo och Johanna Skur, WSP Analys & Strategi, tidigare Inregia. Behovet av ny infrastruktur finns i många delar av samhället. Det har varit avsikten att spegla bredden och kopplingarna till dessa delar och därför har rapporten ett brett anslag. Rapporten har en del som redovisar fakta kring behovet och en del som redovisar olika vittnesmål från människor som lever eller verkar i Södertörnsledens närhet. Alla frågor är dock inte belysta i dokumentet. Miljöfrågor och trafiksäkerhetsfrågor beskrivs exempelvis bättre i Vägverkets underlag som tagits fram i den formella arbetsplaneprocessen. Som det verkar så har Södertörnsleden återi begravts i en ny utredning. Infrastrukturen fördröjs ytterligare i många år på Södertörn. Mona Åhlin startade Annorlunda Ting 975 och var en av pionjärerna på second hand i Stockholmsområdet. Vem kunde tro att en affär med andrahandsprylar skulle utvecklas och finnas kvar så länge, säger Mona. Mona har om åren varit kvalitetsmedveten, saker och ting skall vara fräscha som kunder lämnar in till Jubileumserbjudande: 50% på barn och vuxenkläder fram till vårt sommaruppehåll den 5 juni! EK EuronovaKliniken Medicinsk laser Laser & IPL Botox Hårborttagning Rynkreducering Ytliga blodkärl Restylane Pigmentförändring NBE500 uppstramning NBE deep skin Kemisk peeling Kostnadsfri konsultation 40 års Jubileum SECOND-HAND Skor, Stövlar, Babyartiklar, Leksaker, Spel, Husgeråd, Glas och Porslin etc. Kom in och fynda och håll utgifterna nere! försäljning. Det ska vara ordning och reda i affären. Mona som är social, glad och pratsam tycker att mycket av charmen ligger i att träffa folk samt att ha roligt på jobbet. Verksamheten är som en hobby och inget man tjänar en massa pengar på. Det ska vara billigt att handla prylar i andra hand! Öppettider: Kvällsöppet onsdagar -9, Torsdagar -6, Fredagar -6 Lönn 4, Huddinge, Tfn Öppettider Mån-fre Lör Sön Stängt Tel Praktiken Huddinge: Patron Pehrs väg 8

8 Blandade Kortisar...ett litet tips om du inte känner till Facebook-gruppen Du vet att du är frán Huddinge om du... En trevlig grupp som diskuterar det mesta som sker i Huddinge....vi har stycken som slutar i styrelsen. Vi börjar med Siv Pettersson som har varit med i många år och hjälpt oss med det mesta. Siv har haft många olika uppdrag i förenin och varit engagerad och ställt upp. Det kommer bli ett stort tomrum efter Siv. Kenneth Lidén har också varit med oss i flera år och varit engagerad i FFF. Tyvärr är det väl så att tiden inte räcker till när man har arbete och familj. Tack Kenneth för den tiden du har lagt ner för våra medlemmar i FFF. Mats Eriksson kommer också att sluta vid årsmötet på grund av tidsnöd. Tyvärr är det väl så ibland oss alla i styrelsen att tiden inte räcker till riktigt. Tack Mats för den tiden vi har fått. Kontantupproret är igång! Förre Rikspolischefen Björn Eriksson är initiativtagare. Responsen som blivit visar verkli att det är en viktigt fråga för folk och föreningar etc. Vi håller på att sätta upp en Facebooksida där debatten kan föras vidare. Så snart den är igång kommer vi lägga ut information om det. Återi, stort tack för ert engagemang. Och glöm inte att kolla in hur Kontantupproret uppmärksammats runt om i Sverige, säger Björn. Gå in på hemsidan nedan och läs om varför vi måste ha kontanter. Tankar kring Huddinge stations cykelparkering... Vi hittade en gammal bild från Huddinge station som är spännande att studera. Det är inte själva stationshuset som är det intressanta utan alla cyklar som står uppställda. Vi uppskattar det till kanske 50/00 stycken... i dag åker vi bil till stationen och ska parkera bilen där istället... Det är många år sedan cyklandet till stationen var vanligt för gemene man... men år 05 tar vi bilen när vi ska förflytta oss istället. Utvecklin har inneburit att vi har vant oss vid ett annat fortskaffningsmedel, och som de flesta människor äger och betalar skatter för. När man ser den här gamla bilden med alla de cyklar som står uppställda och tänker tanken att det är bilar istället, så förstår man problematiken. Tyvärr så har inte das samhälle hängt med i utvecklin som skett, och inkluderat bilen i samhället. Vi fick den senaste remissen om bilparkerin runt stationen från kommunen. Kommunen har delats in i tre zoner utifrån närheten till attraktiv kollektivtrafik: A, B och C. Zon A är områden som är mycket stationsnära, zon B är stationsnära lä och zon C är resterande delar 4 av kommunen. Zonindelnin utgår från översiktsplanen där ett radiellt avstånd (fågel) på 600 meter respektive 00 meter från spårbunden kollektivtrafik anges som planeringsmått vid anläggande av nya bostäder och verksamheter. Zon A har anpassats efter befintlig bebyggelsestruktur, eftersom riktlinjerna ska omfatta urbana miljöer i mycket stationsnära lä. Detta innebär att avståndet ibland är något kortare och ibland något längre än 600 meter. Vid framtida exploatering inom 600 meters radie från station, men utanför befintlig bebyggelsestruktur, ska denna också omfattas av riktlinjerna för zon A. Besökare i centrum behöver ha tillgång till cykel- och bilparkering i centrumområden, vid bostäder och verksamheter. Denna grupp parkerar oftast en kortare tid för att kunna uträtta olika ärenden som besök, shopping, bankärenden, lunch och liknande. Besökare har vanli krav på att parkerin finns nära affärer och är kostnadsfri. Det är den i Skärholmen och Kuns kurva. Tänk vad många tankar och frågeställningar som tar fart när man ser en gammal bild. Men håll med om att det ser fascinerande ut med alla dessa cyklar på bilden. Vi hjälper dig med Golvvärme LED-lampor LED-spotlights LED-armaturer Elmaterial Utomhusbelysning Trädgårdsbelysning LVI element Personlig service Välkommen till ELBUTIKEN i Stuvsta - hos oss får du råd! Stuvsta, 4 40 Huddinge Tel Se rabatter under Medlemsförmåner

9 fastighetsmäklaren med nöjdare kunder = Ska du sälja DIN BOSTAD? Vattenläcka, i... Text och foto: Sture Moberg Varmt välkommen till HusmanHagberg i Huddinge! Då var det dags för nästa vattenproblem. Denna gång var det en läcka på huvudlednin på Porfyr i Fullersta. Åtskilliga kubikmeter vatten hanner forsa ut om det trasiga röret innan den första i jourgruppen hinner komma och stänga av vattnet. Vad vi erfar så har Stockholm Vatten jourgrupper som redan inom en timma är på plats och börjar gräva. FFF var där och tittade på hur det ser ut efter en vattenläcka och det var in trevlig syn. När det är rost på en vattenledning så kan den brista även på en liten gata som inte är så trafikerad av t ex tung trafik. Nu visade det sig att det var ett knytnävsstort rosthål på röret som brast och det låter verkli oroande. Det kan väl inte vara så att hela vattenledningsnätet är på väg att rosta sönder. Det finns vattenledingsrör från 800-talet i Stockholm som fortfarande fungerar så man funderar på vad som är orsaken i detta fall. Tyvärr så kan Sthlm Vatten inte svara på detta och då finns risken att alla vi som bor i Fullersta kan råka ut för detta när som helst. Är man bortrest när det händer så börjar det närma sig katastrofläge. Det vi kan lära oss av det här är att alltid ha någon som tittar till huset och har nyckel om man t ex är på semester. Grannsamverkan kan vara ett bra alternativ även när det gäller vattenläckor och kan vara en framkomlig väg. Det kommer troli att hända flera insidenter med läckande vatten även i framtiden med våra rostiga ledningar. Vi har skrivit om kostnadsfrågan tidigare och det visade sig då att det är din hemförsäkring som står för kostnaderna. Om det i ett senare läge regleras med Vattenfall är oklart. Det är i alla fall Stockholm Vatten som ska stå för kostnaderna och är vållande anser FFF. HusmanHagberg Huddinge Stuvstatorget 0 Tel Foto: Mats Lundqvist Foto: Mats Lundqvist Foto: Mats Lundqvist 6 7

10 Yrkesbutiken öppen för alla! Diplomerade fasadexperter i butiken hela sommaren Besök gärna vår hemsida norensfarg.se Öppettider måndag - fredag Villaägare! Vårbeskärning av frukträd: Äpple, päron mm Trädgårdsskötsel och även löpande kontraktsunderhåll. Trädfällning: Arboritri, stubbfräsning och slybortforsling. Vi anlägger även gräsmattor, rabatter mm. Vi använder oss bara av ekologiska gödsel, växtvård och drivmedel. Våra samtliga maskiner är miljövänliga och körs med miljövänligt drivmedel. Etanol (E85), RME, rapsdiesel och Aspen. Gratis besiktning och prisförslag. Stickans Trädgård Tel Nya markiser till våren! Kampanjpris! Markis med motor och fjärrkontroll Framvagn Service Bromsar Avgassystem Förråds 7 Tel Service på alla bilar nya som äldre KÖKSLACKERING UTBYTESLUCKOR Upp till månader räntefritt! Öppettider: Mån- Fre 9-8 Lör 0-4 Söndag stängt Stuvsta (Stuvsta Centrum), 440 Huddinge Telnr: Tel : Hamringe FFF-Blog Vi har hört att det finns en del medlemmar som tycker till om mycket som händer i vår omvärld även utanför Fullersta. Var med och blogga i tryckt form om vad du tycker. Om du vill så får du skriva under psedonym och in mer än redaktionen kommer att veta vem som ligger bakom artikeln. Tänk bara på rättigheterna till en text så du inte plockar text som någon annan skrivit på nätet. Vi har in möjlighet att kontrollera detta. Det finns vissa restriktioner och det är att du måste hålla dig inom dom lagar och förordningar som finns. Några är att du får inte namnge personer och inga rasistiska påhopp och sådana självklara saker. Håller den sig inte inom las råmärken så kontaktar vi dig och kommer överens om eventuella ändringar med ditt godkännande. Du kommer få ett korrektur för godkännande på sidan innan vi trycker. Spännande hoppas vi. Kom i nu och skriv något som sparas till eftervärlden. När du skickar in din artikel så måste den gå direkt till oss på mail eller med post Sture Moberg, Back 7, 4 0 Huddinge. Detta för att in annan ska veta vem avsändaren är. Vill du vara anonym så anger du detta men till oss måste du lämna med ditt namn och telefonnummer så redaktionen kan nå dig. Du som har synpunkter på bloggtexten och kanske har andra uppfattningar är välkommen med dina synpunkter så publicerar vi dessa i nästa nummer av tidnin. Vi vill också påpeka att FFF kanske inte alltid står bakom innehållet i texten. Men ordet är fritt. Vart är vårt sammhälle på väg...? Jag blir behandlad som en penningfifflande person Vi har varit kunder i vår bank i många år. I dag blir jag inte behandlad som en välkommen kund utan som en suspekt penningfifflande person med svarta pengar. Jag vet att detta beror på Finansinspektionens direktiv till bankerna, men att slå ner på sina gamla kunder med misstänksamhet för valutafiffel, utan kunskap om personkännedom och utan urskiljning, det känns inte bra. Hustrun och jag tömde våra sparkonton för några år sedan med avsikten att skaffa ett annat boende, men budgivnin drog iväg till höjder som vi inte orkade med och de tänkta flyttplanerna fick läggas på is. De uttagna besparingarna blev aldrig återinsatta på våra bankkonton, mycket på grund av den näst intill obefintliga sparräntan. Under åren som gått har vi varje månad regelbundet försökt att lägga undan lite pengar för att öka på vårt sparade kapital. Nu har vi uppmärksammat att våra sparade 000-kronorssedlar blir ogiltiga den 0/6 006 och att våra sparade 500-kronorssedlar blir ogiltiga den 0/6 07. Med denna nyvunna kunskap gick jag till min bank för att sätta in en första del av det av hustrun och mig sparade kapitalet. Jag hade med mig det erforderliga, av banken upprättade formuläret, där det skall anges varifrån pengarna kommer och varför jag hade fått dessa pengar Min insättningsansökan togs emot med stor misstänksamhet. Efter en stunds diskussion innehållande många varför -frågor som skulle besvaras, accepterades nådigt min begäran att få sätta in mina egna pengar på mitt konto. Men jag fick det skarpt klargjort av damen i kassan, att det var ytterst tveksamt, ja sannolikt omöjligt, att komma med mer pengar för insättning. Damen gick via sin dator in på mitt konto och kommenterade kallt att jag vid flera tillfällen hade tagit ut pengar på mitt konto och hon frågade varför jag inte använde de sparade pengarna i stället. Får man uppleva detta så tror man sig förflyttad till något diktatoriskt land. Som privatperson vid tämli hög ålder och som mångårig kund i banken känns denna påtagligt visade misstänksamhet och denna kundbehandling mer än olustig. Jag får enligt den misstänksamma damen i kassan fortsättningsvis inte sätta in några större belopp av mina egna pengar på mitt eget konto och jag skall inte ha några sparade pengar hemma i madrassen. De pengarna vill banken ha för sin ökande vinst med räntegivande utlåning till företag och privatpersoner. Som kund och människa känner man sig illa behandlad, misstänkt och icke trovärdig, men det är väl så det skall vara i Sverige i dag? Gunnar Johansson Red anmärkning Kravet på kundkännedom etc vid misstanke om penningtvätt eller terrorism är euro, ca kronor enligt la om penningtvätt. Varför följer inte svenska banker detta direktiv? Penningtvättsla Den svenska penningtvättsla, SFS 009:6, trädde i kraft 5 mars 009. Den grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, Europaparlamentets och Rådets direktiv 005/06/EG av den 6 oktober om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättsla omfattar banker och andra finansiella institut, som livförsäkrings- och värdepappersbolag, kreditmarknadsföretag, försäkringsförmedlare, fondbolag samt bolag som ger ut elektroniska pengar. La omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn, såsom fastighetsmäklare, revisorer, advokater, skatterådgivare samt företag som bistår vid bolagsbildning och tillhandahåller kontor och postadresser. Vidare omfattar la kasinon samt alla företag som säljer varor för mer än euro kontant. 8 9

11 Bilparkering i Centrum Vårrusta trädgården! Halva priset med RUT och ROT Låt våra duktiga pensionärer hjälpa dig att fixa till trädgården inför våren. Vi kan också hjälpa dig med t ex: Hantverk Barnpassning Städning etc Välkommen att kontakta Matilda Runestedt mail: tel: Så var det dags i att diskutera parkerin av våra bilar när vi ska handla i centrum. De flesta av oss tar bilen när vi ska handla för att frakta hem varorna. Så här står det bl a i Parkeringsprogrammet för Huddinge kommun: Förutom ett mer effektivt markutnyttjande kan parkeringsavgifter bidra till att styra trafiken till andra platser med lägre eller in parkeringsavgift. På så vis kan parkeringsavgifter bidra till att lösa trängselproblem i hårt trafikerade områden, som stadsdelscentrum och bidra till mer attraktiva centrummiljöer med mindre negativ påverkan från biltrafik. Vi roade oss med att tillfråga ett antal personer vad dom tycker om förslaget. Vi kontaktade personer som bor mer än en kilometer från centrum. Svaren var ganska entydliga. Foto: Yngve Pettersson Parkerin ska vara gratis... och det är den i Kuns kurva. Vi har ju exempel från Skärholmens centrum där det har provats vid två tillfällen. Enligt dom uppgifter vi fått så fungerade det inte alls att avgiftsbelägga parkerin. Man fick efter bara ett halvår ta bort automaterna och införa fri parkering i. Skärholmen har stora parkeringsutrymmen, kanske plats för 000 bilar, och när de flesta av dessa kunder slutade att åka dit och i stället valde att handla i Kuns kurva med 5000 parkeringsplatser så förstår man att det snabbt blev gratis parkering i. Det är väl trots allt kanske så att bilarna används, och kommer att användas lång tid framöver, och måste inkluderas i planerin av ett centrum. Den politiken att försöka utestänga bilägare är dömt att misslyckas. Text: Sture Moberg Glöm inte att nyttja ROT-avdraget! Få tid över till annat i sommar! Kontakta oss för mer information och kostnadsfri offert. Ring Niclas Mörne alternativt Läs mer på Vi gör det lättare för företag och privatpersoner att flytta och erbjuder allt inom flytt och logistik från transport och lager till hemleverans, installationshjälp och tippkörningar. Marko Kaj Moving AB, Skyttbrinks, 47 9 Tumba Tel: Mobil: x0.indd :0 0

12 Rabattbutiker M E D L E M S F Ö R M Å N E R FFFs medlemmar har inköpsrabatt hos följande företag. Enda villkoret är uppvisande av giltigt medlemskort förutom vad som anges av respektive leverantör. Observera dock att avtalen kan förändras under året, om ägarbyte eller dylikt. Dala Trä Lilleruds 9, tfn % på ordinarie pris gällande lagervaror. I samband med större inköp begär offert och tala om att ni är medlem i FFF. Stuvsta Rör Comfort Djupås 9, tfn fax % på lager och butiksvaror som ej har kampanj- eller extrapris. Gäller endast vid kontantköp i butiken. Huddinge Trångsunds Glasmästerier Sjödals, tfn % på rep av glasrutor i bostaden 0% på inlämnade glasrutor 5% på tillskuret glas 0% på inramningar VARDIA försäkring 0% i rabatt, Sewefin Sten (Huddinge Cementplattor) 7% i rabatt Sjödalsv. 40, 4 46 HUDDINGE Lampshopen i Huddinge AB 0% i rabatt, Gustav Adolfsv. 60, 4 HUDDINGE Huddinge Musik 0% i rabatt Klockarv., 4 6 HUDDINGE Hälsans Center Akupunktur & Massage FFFs medlemmar betalar 500 kr/timme mot ordinarie pris som är 540 kr/timme Claras Gränd A, 4 5 HUDDING Syskonhuset 0% i rabatt i butiken (gäller dock ej barnvagnar) Stations 5, 440 Huddinge Samglas Myrängs 65, tfn % på inramningar och reparation av fönster i hemmet. Flügger färg Ågesta, 4 7 Huddinge Tel: Geometri B, 4 75 Kuns Kurva Rabatt på ordinarie pris på färg, kemprodukter och lagerförda tapeter. 0% från 00:- Lås Arne Kvarnbergsplan 8, tfn % på lås, delar och nycklar, ej på arbetskostnad. Gäller ej reavaror. Sjödalstvätten Forell, tfn % på allt som görs i butiken. Q8 Bensinstation Huddinge 67, tfn % rabatt på hyra av släp 5% rabatt på däck 0% rabatt på maskintvätt Fuktskyddade HEM Thomas Glaad AB i Stockholm tfn % på utfört arbete. Juristfirman Liljeskog erbjuder 0 % vid köp av valfri tjänst! Gäller ej i kombination med andra erbjudanden eller tjänster som bouppteckning, dödsboförvaltning, arvskifte samt rättsskydds-/rättshjälpsärenden. Patron Pehrs Väg 6, tr. Huddinge Tel: I Do It Toner & Kontorsvaror Hageby Allé 9, 4 69 HUDDINGE Order: Vårby Färghall Hamn, 4 0 Vårby Tel: FFF får 0 % på tapeter och färg SeaSea Båttillbehör Lövbacks 4, Segeltorp Tfn Epost: FFFs medlemmar får 0% rabatt. Gäller ej på kampanjpriser. Perkis Solskydd Central, Huddinge 5% på hela sortimentet Malms Fastighetsbyrå tfn % rabatt på mäklararvodet. ER Catering Diagnos 4G, tfn % rabatt för FFFs medlemmar, gäller endast cateringmenyn. KeyTop ELIT Din lokala elektriker, tfn % medlemsrabatt på ordinarie arbetskostnad. Hällegårdh Energi & Värme Snäck, 4 9 Huddinge tel mobil Värmepumpar, Luft/vattenvärmepumpar, varmvattenberedare, air-condition och online. Begär offert och ange att ni är FFF-medlem. glashusen.se FFF får 0% rabatt på hela sortimentet om att ange rabattkoden 40 vid beställning. Tfn Alfa Keramik Härads 09, Segeltorp, Huddinge Tfn % rabatt på hela sortimentet. Blomstrande Ting i Segeltorp Häradsv, Segeltorp 0% på sortimentet Tumba snickarn s bygg & tak 5% i rabatt Rickard Pettersson Mobil Tjäder, 47 9 Grödinge. Boutique La Bonita 0% i rabatt Stations 7, Stuvsta centrum Huddinge Däck & Fälg AB Glömsta, Huddinge Tfn FFF får 5% rabatt. Klipp & Fix, Frisör Orr, Segeltorp Tfn % på alla behandlingar & produkter Derma-to-me, Hud & Fotvård Orr, Segeltorp % på alla behandlingar & produkter Skin by N, Nagelvård Orr, Segeltorp % på alla behandlingar & produkter Uthyrning M E D L E M S F Ö R M Å N E R Du känner väl till att du som medlem i FFF har möjlighet att hyra material för gör-det-själv - ändamål, till ett mycket förmånligt pris?! Även du som inte är medlem har möjlighet att hyra materiel, men då till en 50% högre kostnad. Uthyrningsmaterialet ägs och förvaltas av Stuvsta Villaoch Trädgårdsförening. Rätt till prisändringar förbehålles. Eventuella skador som åsamkas material betalas av hyraren. Ut- och inlastning av materiel äger rum måndag, tisdag och torsdag. Vi har stängt lördag, söndag och övriga helgdagar. OBS! all ut- och inlastning ombesörjs av hyraren. Transporter kan vi ej ombesörja. Fördyrning i samband med helger debiteras för två dagar. För byggnadsställning erlägges 5% vid beställning. Vid inlämning av material ska ev skador eller brister anmälas. Uthyrningsmaterial ska vara väl rengjort vid återlämnandet. Adress materialförrådet: Kynäs 8. Byggnadsställningar Önskemål att hyra materiel ska lämnas till vår telefonsvarare. Den som ringer blir sedan uppringd av jourhavande materielförvaltare. Telefon: Hel 800 kr för 4 dagar, därefter 400 kr per påbörjad vecka. - Halv 400 kr för 4 dagar, därefter 5 kr per påbörjad vecka. - Mindre 50 kr för 4 dagar, därefter 75 kr per påbörjad vecka. - Aluminium, lätt med hjul 75 kr/dygn, (minst dygn). Plattformshöjd cirka 4 meter. Stege 5 kr/dygn Hopfällbar aluminiumstege, 4 m 5 kr/dygn Betongblandare (min dagar) 40 kr/dygn Trädgårdsvält 5 kr/dygn Grässåningsmaskin/gödselspridare 0 kr/dygn Funderar du på att byta fönster, dörr eller garageport? Då kan vi hjälpa dig med hela montaget-till fast pris! Aldrig har det varit enklare att byta fönster, dörr eller gargeport. Vi ordnar med allt, inspektion, material, montering och garanti. Du behöver varken lyfta ett handtag eller tänka på hur det ska gå till. Vi ser till att det blir monterat och klart till fast pris. Kom in till Tommy på Woody Huddinge så berättar han mer! HUDDINGE Måndag-Fredag Lördag 9-5 Djupås 8 Söndag

13 Koll på läget Motacilla alba, vårens budbärare Dags för ny bostad? Kom in till oss och hör dig för om läget, oavsett om du ska sälja nu eller bara vill känna dig för. Vi ger dig tips och råd inför din försäljning och hjälper dig att finna rätt köpare bland våra tusentals spekulanter. Med våra 0 bobutiker runt om i landet har vi koll på läget och hjälper dig ta rätt beslut. Välkommen till oss på Svensk Fastighetsförmedling. Vi har koll på Huddinge. Stefan Voigt Mikael Meyer Ida Olheim Lennart Norman Petra Garpefors Kristian Perman Anna Maria Führ Venström Christoffer Kilhlman Cecilia Jarl Henrik Holmqvist Ingela Hald HUDDINGE Forellgotorget tel SVENSKFAST.SE/HUDDINGE Gunilla Abejón Sädesärla (Motacilla alba) är en fågel som tillhör familjen ärlor och piplärkor. Den häckar i större delen av Europa och Asien och delar av norra Afrika. Den är en stannfågel i de mildaste områdena av utbredningsområdet, men är i övrigt en flyttfågel som övervintrar i Afrika. Den förekommer också som en ovanlig häckfågel i Alaska. Den är en liten, slank, svartvit fågel med lång stjärt som den ofta vickar på. Sädesärlan är monogam och försvarar sitt häckningsrevir. Häckningssäson löper för det absoluta flertalet från april till augusti, där de norra populationerna påbörjar sin häckning lite senare. Båda könen bygger boet, där hanen initierar bobygget och honan avslutar det. Det skålformiga boet är slarvigt ihopsatt och består av kvistar, gräs, blad och annat växtmaterial, men även hår från djur. Boet är placerat i en skreva eller ett hål, traditionellt i Foto: Yngve Pettersson en flodbank eller i sluttnin till ett dike, men sädesärlan har anpassat sig och placerar också boet i håligheter i murar, broar, bryggor, under takpannor och andra byggnader, men kan också välja mer ovanliga boplatser. Den kan också placera sitt bo i anslutning till andra djur, exempelvis i bäverdammar eller i bon av större fåglar som kungsörn. De lägger mellan -8 ägg, men i omsnitt mellan 4-6. Äg är krämfärgade, ofta med lätt blågrön eller turkos nyans, och kraftigt fläckade i rödbrunt. Äg mäter i omsnitt x5 mm. Båda föräldrar ruvar äg, men honan ruvar en större del av tiden och även under nätterna. Äg kläcks efter dagar, men ibland så sent som efter 6 dagar. Båda föräldrarna tar hand om ungarna tills de är flygga efter cirka 4 dagar, och efteråt fortsätter föräldrarna att mata dem i ytterligare en vecka. Sädesärla utsätts för häckningsparasitism ifrån gök men vanligtvis överger den sitt bo om den utsätts för detta. Teorin är att sädesärlan är för liten för att putta ut ägget ur boet, och för kortnäbbad för att förstöra gökägget, vilket leder till att den istället överger boet Folktro Det finns en mängd föreställningar om sädesärlan. Bland annat är den hyllad som vårens budbärare som kan ge bonden skördelycka, men även bringa olycka om man behandlar den illa eller dödar den. I Sverige förekommer namnet sädesärla dokumenterat från 58. "Sädes" kommer från "säde, sådd", beroende på att den anländer före vårbruket, och för dess vana att följa lantbrukaren vid plöjning och harvning, för att födosöka i den omrörda jorden. Vill du veta mer gå in på Wikipedia. 4 5

14 FFFs betalande medlemar 04 Alm 7 Thimgren 8 Jonsson And Klockares v Edlund 4 Larsson 6 Holger 9 Sieuwerts 0 Sahlén A Pettersson 4 Nilsson 5 Pettersson 7 Adolfsson 9 Ericson Annelunds 4 Olsson 0 Sundqvist Speicher Annersta Westlund Astilbe Eifrém Azlea Olsson 4 EngboLindqvist 7 Fält Back Eriksson 4 Bull 5 Öberg 6 Bull 7 Moberg Stjernstedt/ Oskarsson 4 Hagelin Balders 6 Lundström Barometer 5 Rönnblom Benvedsbacken Wennström 4 Sande Bergholms 4B Hansen 6 Wingmyr/ Norén 7 Carlsson Bergtomta 7 Fernström/ Sandin Bersåsti 6 Calmeyer 8 Wahlström Betes Ekedahl Bi Jansson Jonsson/ Löfqvist Matrikeln innehåller de personer som betalat medlemsavgift för år 04. Om någon saknas, har flyttat eller har felaktiga uppgifter var vänlig och meddela Fullersta Fastighetsägareförening, tel eller 4 Hellqvist 5 Sjöquist Björksti Olofsson 6 Skålander 0 Öhrling Arrling Björk A Kirsch B Suchtberg 7 Hafgren 0 Johnsson Kallifatides/ Andér Robén 7 Lönnqvist/Endre 8 Carlsson/ Jörfalk 9 Endre Magnusson/ Lindblom Eriksson/Norr 5 Burman 6B Jonsson 8 Helgesson 0 Jacobsén 4 Jonsson 6 Melin Björnmosse Nitz 0 Ohlsson Blomstergränd Hartler 7 Mellergård Sundberg Bläster Gäfvert/ Engdahl Jansson 4 Granberg/ Reuterlöv 7 Hjertqvist 8 Rytterlund 0 Mäkinen Larssen Clausen-Sjöbom Landelius 4 Erixon 8 Löfgren Sandahl Kvamme Bok Fagerholt Grann 4 Roswall Britas Gränd Viitanen Malmberg 4 Larsson 47 Collin Buddleja Engvall Bultsti Janrik 5 Holmgren Bykrogs 9 Fjæstad/ Gustafsson 0 Bendelin Geiryd 5 Henriksson/ Kiessling 7 Wittefeldt 9 Nordström/ Snetkova Eisersjö Wallberg Bägar Jönsson 4 Hoas Bälg 7 Koolmeister 9 Rundin Parwén/ Smith 5 Eneroth 7 Pavlica 9 Simonsson Castor 8 Persson 0 Wallin/ Bondesson Damm 4 Nieminen 5 Elfman 7 Löfgren 9 Havebro 5 Ekström 7B Kedland 9 Stavin Nordberg Åström/Sverin 4 Alexandersson 8 Serrander Sandström 4 Olmin 6 Norrman/ Ståhlberg 8 Strand 9 Viridén 4 Andersen 44 Andersson/ Collin 45 Wallin 46 Nieminen 47 Bernander/ Ingvall 48 Råberg 5 Johnson 54 Borgström 55 Andersson 56 Helsing 57 Wahlstedt 59 Karlsson 68 Kaving 7 Hyllander/ Klernäs 7 Adegård 74 Nygren 75 Kerola 85 Björkman 90 Wennström 95 Liljander 98 Järvklo 00 Reifenberg 0 Carlsson/ Bahlenberg 04 Wahlqvist 06 Carlsson 0 Lagrelius Eliasson Nilwert/ Leonardsson Knudsen 5 Söderlund 8 Holm 40 Julin 4 Björkman/ Sjunnesson Ekbacks B Gladh Byred/ Norinder 4A Önnestam/ Hedberg 4B Klaesson 5 Viding 6 Öhman 7 Karlsson 9 Svensson Tyllström Bornegård 7 Stålnacke Ekebergs 6 Casellas 9 Hoel/Karlsson Hoffman Jansson 5 Eriksson 7 Adolfsson/ Mattsoff 9 Jansson Ek Sundvall Malm 6 Edsbrand Enris Vivall/Käll 4 Engqvist 5 Karlssson 6 Jungar 0 Ringström A Lundström B Bilkenroth 9 Rydelius En 4 Edberg 6B Danielsson 8 Livbom Far B Åkerblad 5 Ryberg 8 Öijer Tärnblom Lindström 4 Ervik 6 Badia 8B Malmström Fredssti Börthas Svanfeldt 4 Johansson 5 Björnsson 6 Alvevik 7 Schoug/ Widert-Schough 9 Läth Fridhems 8 Mattsson 9 Bergström 0 Eriksson Johansson Fullersta Gårdsväg Norman Ejervik 6 Forsberg 7 Jacobsson 8 Lindberg Zetterström 4 Westin Fullersta Agdahll Berg/ Bengtsson 4 Carlén 5A Stjärne 6 Eriksson 8 Hedin 9 Ejerholm/ Rosqvist 0 Thrane/ Thrane- Salovaara Lycking Holmgren/ Eintrem Swainson 5 Wirén 6 Hansson 7 Hjerpe 40 Csaba 4 Ek/Wang 44 Gunnarsson 46A Strömblad 46B Warfvinge 46C Wester 48A Hamrin/Ström 50 Börjesson 50 Wunderle Funkia Kangas Funnebo Larsson 6 Lindholm/ Sjödin 7 Blom 0 Bertenstam Wolgast Holmström 5 Pettersson Furuhöjds 4B Larsson 5 Björlenius 7 Varg 0A Olsson/ Carlsson 0B Nordberg Elis Svensson Rydelius-Melin /Melin 4 Mogren Fågelsångs 8 Larsson/ Strömberg 0 Wärnelid 4 Ohlsén 9 Ejenstam 47 Ågren Färgsti Tollemar Gamla Stockholms. 90 Larsson 0 Bern Alan Granbacken Dahlgren Mazzarella Nygren 4 Hellström 5 Bownik 6 Persson 7 Lindblad 8 Widersson Fischerström Thorsson 4 Segerås 5 Falk 7 Johansson 8 Andrésen- Eriksson/ Eriksson 9 Jönsson Gran Järlhammar Lönnqvist 7 Ahlfors Gulvedsbacken Hansson Gästabuds 9 Ackelman Kjellberg 4 Jankowski Gösta Lindells väg Nilsson 9 Mattola Hagaby allé 9B Wahlbäck 9 Angehult Hagebyslingan 6 Wikström 7 Härdeman 7 Stenberg Hejar 5 Widnersson 6 Wallstedt 8 Berntsen 0 Thylén Ericsson Herkules 5 Welin 6 Söderberg FFFs betalande medlemar 04 Hortensia 4 Lönn/Lidén 9 André Lange 4 Forsberg 6 Storm 7 Stein 8 Schönbeck Hortonom 7 Hjalmarsson Humlebacken 8 Nilwert Winterbacke 8 Eriksson Högantorps Svensson 4 Dahl Högsäters 4 Sandberg 5 Johansson 6 Rosenzweig 7 Karlsson 9 Danielsson Isaksson 4 Björklund 5 Synnergren Hög 4 Åkerblom Jeriko 4 Loung Kant 4 Harding Klipp Johansson Larsson/ Kindwall Lund 5 Kågefors 6 Handberg/ Jansson 8 Ringström/ Bäckman 0 Svennersjö Koloni A Lindemark B Stegman 4A Andersson/ Tiderman 4B Jarefors 6 Lundström 7 Henningsson/ Hansson 8 Andersson 9 Odljung 0 Brolin Lundell Ohlis A Carlsqvist B Franzen 8 Ahlin Kornell 4 Rodebäck Matrikeln innehåller de personer som betalat medlemsavgift för år 04. Om någon saknas, har flyttat eller har felaktiga uppgifter var vänlig och meddela Fullersta Fastighetsägareförening, tel eller Krok Herdensjö Nordh 4 Tropan 8 Larsson 9 Andreasson Hellgren Wallgren 4 Lundgren 9 Brink 4 Åhlin 5 Voorneveld 7 Jandér 9 Ek Sund 6A Larsson/ Andersson 8 Niemi 40 Johansson/ Welin 4 Ström 4 Vestin/Bladh 44 Rytter 49A Edholm Carnell 5 Gustafsson 55 Sjöberg 57 Enar 58A Lundkvist 58B Sterner 66 Samuelsson 68 Hopfinger 70 Runske 76 Olovsson Krus 4 Ehrlund 9A Eriksson 9B Corlin 9F Henriksson/ Hamberg 0 Hellberg Grundström 4 Söderlund 5 Wisborg 6 Heinonen 8 Westerdahl 9 Högberg Bergerbrant Källbrinks 4 Sondell/- Eriksson 5A Wickström 5B Malmberg 5C Ajax 6 Blomberg 7 Edberg/ Laveskog 9A Röckner-Sirén/ Sirén 9B Rambert B Fridlund 4B Thulin 5A Lanfelt 5B Ryk Perlow 5A Gustafsson 5B Lindfors 7A Öberg 7B Persson 9A G:son Sundkvist 40A Cederus 4 Elofsson 4B Nilsson 4C Thimgren 4B Glaad 46B Kröckel 54 Dahl 58 Wiklund/ Persson 60 Berglund Lilla Björk von Schultz/ Hylén Thörnqvist 6 Berg 8 Andersson/ Nilsson Ericson Hübinette 4 Persson 5 Severin Lilla Björn Täfvander 4 Svinghammar Lilla Hagby Asserup Frank Lindängs 8 Lehnberg A Holm Thörnblad 4 Andersson 0 Kallur 5 Maurin Lin Olsson 7 Nyström Lunda Dahl 4B Schumacher 6 Damberg 0 Arvesjö- Fagerholm Kanjah 5 Ulfemar Majgårds 7 Herber 0 Erlandsson Alhonen 4 Larsson 6 Kuijper Falk Jundén Marmor Eriksson Gharibmal 6 Hellström 7 Wendel 7A Carlsson 8 Dagfalk Östlund Molin 6 Danielsson Mellan B Persson 4 Eklund 8 Sandahl Wennberg Olsson 5 Lindholm 8 Klötzing 9 Altefalk 0 Kjellver Forsman/ Andersson Norrstrand 5 Romare 7 Johansson 8 Tham 9 Eriksson André Rönnestig 4 Aldén 5 Sorge/Braun 6 Fahlén 4 Gustafsson Midsommar 5 Nordell Sima 75 Grönstedt 77 Qvarfordt Mossberga Larsson 5 Sahlström Moss 4 Wennerberg 5 Lundberg 6 Antser 7 Schieche 8 Käld 9 Karlsson Blixt Bojstedt 4 Nordh 5 Hultvi 6 Forselius Carlsson 6 Forsberg 7 Eriksson 9 Bernhardson 0 Johansson Graben Petrén 4 Böhnke 6 Sahlin 40 Näslund 4 Ekelund 50 Dahlin 55 Starrin 56 Vikström 57 Hårberg 59 Höglund 64 Sannebrant 66 Ekberg 68 Nilsson 7 Sjölund 77 Andersson 8 Jönsson 8 Johansson 90 Westerlund 9 Franzén 9 Konnéus 95 Samuelsson 99 Cedersand 0 Lexelius 0 Sjöberg 0 Nilsson 07 Ericsson/Dufke 09 Åberg Östman 4 Andersson 7 Lindblom 9 Andersson Olsson 4 Kumlin 44 Malmqvist/ Hörnestam 48 Hellsten 60A Svedelius 60C Jämttjärn 60D Blomberg 64 Johansson Mo A Hauser B Bertmar 4 Hedman 5A Kristiansén 5B Hugdahl 6 Lindahl 8 Elmén 9 Öhrström 0 Hedlund Werge 5 Bivrin/ von Polgar Målar Widgren Hallberg/ Norström Virtala 4 Nygren 6 Kängström Mäklarsti Rémen Schlyter 6 Ekegård 7 Ferm/ Sundström 8 Johansson 0 Svensson Eriksson Mönjesti 5 Blomqvist/Cato 6 Lindahl 7 Lundin 8 Westling Stensen 4 Häger 5 Emilsson Norrby 7 Lindblom 7 Lundqvist Johansson 4 Sjöblom/ Andersson 5 Planemo 6 Rehn/Skölding 9 Magnefelt Norlin Oréest Askerud 4 Lindbom 7 Rosenberg 8 Prytz 9 Åkerblom 44 Bergfeldt 45 Björk 5 Folke 5 Rydén 56 Wikström 59 Löfström 6 Klintberger 68 Leine 70 Ros 7 Lidholm 74 Carlmark Norrängssti 4 Andersson 5 Pelz 6 Pabán Norrängs Norrback/ Bornholm Davidsson 5 Widlund 8 Holger/ Nyström 9 Sved/Finnberg 0 Ahlström Karlsson B Öckert/ Finnberg 4 Eiserman 5A Moshtak 5B Kemvall 6 Björnberg 7 Lindström Ericsson Rosén Bjurman 4 Karlstedt 4 Söderlund 4B Gössner 4C Haglund 4E Backström 4K Larsson 45B Nilsson/ Pettersson 45J Vuorisalo 46 Nilsson 47A Skoglund 47B Björkman 47D Hyrefelt 47E Sundin 47G Doverbjörk 47H Holmén 47M Lindell 48 Borgström 49D Fahlin 49H Malmgren 50 Gustafsson 5B Isaksson 5D Sjöström 5G Jantunen 5J Malm 5K Porkolab 5L Sandberg 5M Andersson 5N Ehn 5 Kristjansson 55B Thorberg 56 Karloja 66 Collin 74B Jouquin/ Santala 78 Blomberg 86 Öberg Orion 5A Dässman 6 7

15 FFFs betalande medlemar 04 6 Wiberg 9 Nilsson Porfyr Andersson 8 Andrulewicz Lundqvist 6A Velin Prost B Strååt 6 Alenrud 7A Nilsson 7C Holmberg Sandgren Sundwallt/ Almstedt 0A Klaesson 0B Larsson Pryl Elveborg 7 Öhman Ring Olsson Hasze 4 Barnes/ Andersson 8 Karlsson/ Jönsson Svensson 6 Vardein 8 Seifert 9 Moldovan 0 Örhman Johansson Lidén 4 Hallingström 5 Almberger/ Zdebel 0 Siverbo Heinscher 6 Andersson 7 Malmberg 8 Söderström 40 Olsson/ Ewerlund 4 Johansson 45 Felldin 46 Schelin 50 Pålsson 5 Eriksson Rosendals A Olérs/Mörk 5 Svensson 9A Broberg 9B Leijonhuvud 0 Johansson Zimmerman/ Ericsson 0 Thorén Blidborg 4 Wikner Rosenhills A Bergman C Nordh 4B Osterling/ Persson 6 Pettersson 8 Sandblom Matrikeln innehåller de personer som betalat medlemsavgift för år 04. Om någon saknas, har flyttat eller har felaktiga uppgifter var vänlig och meddela Fullersta Fastighetsägareförening, tel eller 9 Eliasson Larsson 5 Gustafsson 7B Prins 7B Eklöv 4 Mirell Rossti Ericson 5 Toll 0 Wirström Rådstugu 7 Hedman 8 Oscarsson Råstens 7 Gustavsson/ Carlsson 9 Larsson Rönnsti Karlsson 5 Olsson 6 Modig/ Kaaman 7 Garstrand/ Barthelsson Rönn 6 Kristiansen 9 Dager Österman 4 Engberg 7 Sundwall Berglind Sejdel Sundberg 6 Legrén Skiftes 7 Sundberg 8 Persson 9 Eriksson 0 Sollenberg Keding 5 Granzell 6 Nordstrand 7 Vilbaste 8 Karlsson 0 Sengoltz Skogstorps Nordlander Hjelm Eriksson 4 Odén 6 Widell 0 Grinder 4 Johansson Skogs 5 Dyrelius 7 Uddén 8 Falk 9 Weinzierl Poncin 5 Wennström 8 Olers 0 Roos 4 Stenberg 8 Ahlberg 0 Bergmark Thorelli Jönsson 5 Simons 9 Thorselius 4 Palm 45 Lidström 47 Bjarnesson 5 Runeborg 5 Lindqvist Skogsängs B Lundqvist 5 Ragnbäck/ Svensson 7 Birk Skol 4 Bergström 7 Ståhlknapp/ Söderman 8 Karlsson 9 Klavelid Sederlin 4 Johansson 6 Birksäter 9 Swinghammar 0 Söderkvist/ Andersson Steinholtz Hagdalen 4 Nybond 5 Ankarstrand 8 Wallenborg 0 Samuelsson Steinmetz Slätt Åkerström 5 Hult 6 Bodström-Printz Solhems 4A Granlund/ Ström 6A Landeskog 8A Larsson 8B Rabenius 0 Östergren Andersson 4 Elfving/ Westlund 5B Scholander 7A Dudnik 7B Engman 9B Carlsson Blomqvist Rapp 4 Fjellner 7B Richtnér Andersson/ Bodström Solursbacken 4 Ernstell 0 Nylén Johansson/ Olsson Stambane 4 Svensson Barksäter Rex 6 Forsman 8 Sörqvist 0 Fors Ekenstein Kling Östberg 7 Sewerin/ Eriksson 4 Herrmann 49 Picha 55 Lund Starr 4 Kallur 8 Hedström Stenmo 5 Wennberg/ Wallentin 6 Skånberg A Eriksson B Ingebrigtsen 7 Persson 9A Ljunggren Wiorek Sangwall 5 Pettersson Sälg Dupont/ Ekdahl 0 Ottosson/ Ahlsén 4 Andersson 6 Borg Tagel Nylén 8 Johansson Talldals Perlskog Teater 7 Månsson Tjäderspels 9 Aldén 0 Persson Frykstrand 7 Pihlström Svensson Tomtberga 4 Andersson/ Rantala 7 Svenander 9 Westerman 0 Palm Johansen Gustafsson 4 Persson 9 Andersson 0 Meyer Tors 4 Dahlgren Utsiktsgränd Oqvist Olsson 4 Tuukkaja Utsikts 4 Andersson Vide A Sundqvist/ Eklund Wisborg 0 Lagerqvist Kulin Broberg 4 Forslind 5B Berglund Johansson Karlsson/ Engström 4 Möllerfors 5 Angelfjord 8 Eckerblad Aurell/Krantz 6 Holmgren 4 Berg Vistabergs Allé 7 Juhlin 50 Gravestam 00 Landqvist Vista Danielsson B Lindblom 4 Stevemar 5 Segerholm 7B Eskils 8A Hellgren 9C Henningsson 0A Windefalk A Ellerstad B Sosnecki 4B Mårtensson 5A Sjösten 6A Kjelsson/ Claesson 6B Munck 7 Jansson 8A Bladh 8B Hökby 0A Dahl 0B Möller/Dahl 0C Dahl Nyberg B Karlsson/ Leyman 4A Smeds 7K Lindgren 8B Eriksson 9A Sivander 5 Berling 7 Lundman Vänhems 7 Lambertsson 9 Hammar/ Claesson Lodin 5 Cederlund 6 Hedman 0 Fredriksson 0 Hilliläw Åslund Gasperoni 5 Silverstein Yrkes 9 Liljerooth 4 Classon 44 Grefbäck 45A Widberg/ Pettersson 48 Frieberg 50 Sundberg 65 Lange 74 Sjöblom Ytter Smedman 5 Janssen Åker Hu Larsson 6 Jendevall 7A Lövgren 7B Edstam 9 Stridsman/ Sandberg 0 Meyer Carlsson Salomonsson 4 Engström Ås 4A Kecklund 6B Hagberg 7 Lind/Schögarne 8A Gottberg 0 Rockhammar Å 4 Helsing A Eklund 9 Nilsson/ Areskoug, Grönvall 46 Wiklund 65 Bergqvist Ägosti Jaldefors 6 Wensheim 0 Lundblad Sima Karlsson 4 Karlsson/ Kållman Älghorns Lindström Medlemmar boende utanför Fullersta Gunnel Twengström Forellorget 4 47 HUDDINGE Anita/ Bo Nordberg Sjödals, 4 46 HUDDINGE Passa på och bli medlem under april så får du FFFs snygga T-shirt. Passa på och bli medlem i Fullersta Fastighetsägareförening under april månad så får du en skön T-shirt. Finns i storlekarna M, L, XL, XXL. (Vi frågar om storlek vid godkännande av medlemsskapet).så långt lagret räcker. (50 st av varje storlek finns) FFF utgör i huvudsak en sammanslutning av fastighetsägare inom Fullersta. Förenin är partipolitiskt obunden. Förenin startades 99. Kostnaden för medlemsskapet är 00 kronor. Gå in på hemsidan så hittar du en länk att klicka på till ansökan. Hej!Vi är Välkommen till Öppet: Vard Lörd Sönd Bröderna Hultin Huddinge 67 Huddinge Tel J. Kågefors Bygg - Din lokala Byggare i 0 år - Fri offertförfrågan Tfn Johan Kågefors Nu är det dags att ta tag i fönsterputsnin i. i full gång efter vintern. Vi erbjuder fönsterputs, veckostädning, flyttstädning, storstädning etc. Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag eller för mer information

16 Jul Festen 05 Tack alla barn och föräldrar för att ni kom till FFFs- och Snättringes traditionella julfest. Det är alltid lika trevligt att vi får träffas och ha lite roligt. Efter 44 år så har det blivit en tradition att vi får träffas i början på januari varje år och dansa ut julen. Det har hänt vid några tillfällen att småbarnsföräldrar har berättat attt dom varit på julfesten när dom var barn. Visst är det fantastiskt. I år gjorde vi så att vi frågade alla besökande var dom kom ifrån och svaren var intressanta. Några kom från Stockholm och en del ända från Hässelby för att vara med på vår Julfest. Det var barnfaniljer vars någon av föräldrarna hade växt upp i Huddinge och själva varit med på vår julfest när dom var små. Vi tycker sånt här är så värmande att höra och att det har blivit en tradition.vi ses på nästa års JulFest. Glömstapoolen Våren är här och - FÄSTINGAMBULANSEN åter på IKEA varje helg Lördagar och Söndagar kl Fr. o. m - MARS ERBJUDANDE: Hälsokontroll 700 kr. Välkommen till en traditionell brädgård med kunnig personal Om du ska spika och bygga kontakta oss för offerter. Det lönar sig! 0 % rabatt på ord. pris gällande lagervaror till FFFs medlemmar Lilleruds 9, Huddinge Tel: Fax: Foton: Bengt Höglund GRATIS GARDASIL ges till alla unga kvinnor -6 år, till och med da innan de fyller 7. GRUNDVACCINERAD (stelkramp/difteri/kikhosta) för mer än 5 år sedan? Då är det dags att fylla på. Vaccinationsmottagning drop in onsdagar 5-9 övrig tid bokas Förråds 0, 4 46 HUDDINGE. (Hiss finns) Tel: Öppettider: mån-tis ons tor fre

17 En bra mäklare får nöjda kunder. En mäklare med nöjda kunder blir större. Så varför inte ringa Sveriges största mäklare? Fastighetsbyrån i orten / XX-XXX XX XX / / Fastighetsbyrån.se FASTIGHETSBYRÅN I HUDDINGE / / / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 45:e året in till

Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 45:e året in till 4 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägare Förening December 2015 JulFest Lördagen den 9 januari 2016, FFFs Julfest Forum Fullersta Fastighets klockan 13.00 Hålltider: 13.00 Folkdanslaget dansar

Läs mer

Forum1. AlmvägenAnders klockares vägannelundsvägenannerstavägenaroniavägenastilbevägenazaleavägenbackvägenbaldersvägenbarometervä- Årsmöte 26 april!

Forum1. AlmvägenAnders klockares vägannelundsvägenannerstavägenaroniavägenastilbevägenazaleavägenbackvägenbaldersvägenbarometervä- Årsmöte 26 april! Forum Fullersta Fastighets Anno 99 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 06 AlmAnders klockares vägannelundsannerstaaroniaastilbeazaleabackbaldersbarometervä- Årsmöte 6 april!

Läs mer

Forum. Skön sommar! Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com. önskar Styrelsen. Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2011

Forum. Skön sommar! Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com. önskar Styrelsen. Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2011 Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2011 2 Skön sommar! önskar Styrelsen www.fff-fullersta.com GRATIS LÅNEBIL FÖR HEMTRANSPORT HUDDINGE Djupåsvägen

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013

Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 Protokoll från årsmötet, Stranden den 19 maj 2013 1. Mötet öppnades av ordförande Kicki. 2. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 3. Val av mötesordförande: Kicki 4. Val av mötessekreterare: Petra 5. Val

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2016-03-12 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 Tid: lördag den 12 mars 2016 kl. 12.00 Plats: Brännö kyrka, Brännö Närvarande: 21

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande

i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, 1. Stämman öppnas 2. Val av justeringsmän 3. Stadgeenligt utlysande Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Styrsö Fastighetsägareförening den 6 april 2014, kl 13:00, Kalvhagsskolan, Styrsö Närvarande: Se bifogad närvarolista, bilaqa 1 1. Stämman öppnas Mötet öppnades

Läs mer

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30

Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 Protokoll för Olovslunds trädgårdsstadsförings årsmöte 2010-03-25 kl. 18,30 1 Årsmötets öppnande Mötesdeltagarna hälsades välkomna av OTF:s ordförande 2 Dagordningens fastställande Mötet fastställde dagordningen.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 17 JULI 2004 I BRUKSGÅRDEN

PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 17 JULI 2004 I BRUKSGÅRDEN PROTOKOLL FRÅN SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 17 JULI 2004 I BRUKSGÅRDEN 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande för mötet Årsmötet

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets

Forum. Fullersta Fastighets Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2009 2...tänk att få sitta i trädgården och dricka sitt morgonkaffe och njuta av fågelsången och blomsterprakten.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar

Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari 2013. Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar Närvarande: se särskild närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Olle Andersson hälsade alla hjärtligt

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2 Ordinarie föreningsmöte 2015-04-23 Dagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkänns 2. Mötet behörigt utlyst 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Datum: 2009-08-29. Plats: Wisby Rackethall. Närvarande, röstberättigade: Kjell Pettersson, Johan Gate, Anneli Gate Lawergren, Bertil Lawergren, Mattias

Läs mer

Protokoll fört vid vår- och årsmötet för Villaägarna Tygelsjö / V. Klagstorp måndagen den 26 Mars 2012

Protokoll fört vid vår- och årsmötet för Villaägarna Tygelsjö / V. Klagstorp måndagen den 26 Mars 2012 Protokoll fört vid vår- och årsmötet för Villaägarna Tygelsjö / V. Klagstorp måndagen den 26 Mars 2012 1. Mötets öppnande Alf Christensson hälsade alla välkomna till Villaägarna Tygelsjö-Västra Klagstorps

Läs mer

Välkommen till Företagsgruppen Liljeholmens Årsmöte 2016! Varmt välkomna önskar Företagsgruppen! , grillkvällar och härliga smakupplevelser.

Välkommen till Företagsgruppen Liljeholmens Årsmöte 2016! Varmt välkomna önskar Företagsgruppen! , grillkvällar och härliga smakupplevelser. Välkommen till Företagsgruppen Liljeholmens Årsmöte 2016! Program: Jan Lindgren, ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen. Berättar om vad som händer i Företagsgruppen och utmaningarna för 2016., grillkvällar

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Grannsamverkan i Huddinge Södertörns polismästardistrikt Månadsbrev augusti 2012 Huddinge närpolisområde

Polismyndigheten i Stockholms län Grannsamverkan i Huddinge Södertörns polismästardistrikt Månadsbrev augusti 2012 Huddinge närpolisområde Polismyndigheten i Stockholms län Grannsamverkan i Huddinge Södertörns polismästardistrikt Månadsbrev augusti 2012 Huddinge närpolisområde Hej alla aktiva grannsamverkare i Huddinge! Är nu tillbaka efter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola

Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola Protokoll för Länna Byalags årsmöte 2015-03-18 Plats: Länna Skola Närvarande: ca 50 personer 1 Mötets öppnande Ordförande Andreas Almstedt öppnade mötet och förklarade alla välkomna. 2 Mötets stadgeenliga

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 2011-03-16 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 1 Årsmötets öppnande Klubbens ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fråga om mötets

Läs mer

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan 19 21 i Viby Herrgård Program Rikard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna kommun, kommer att berätta om skötseln av Järvafältet

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

STADGAR För Föreningen Spelberoende HELSINGBORG

STADGAR För Föreningen Spelberoende HELSINGBORG STADGAR För Föreningen Spelberoende HELSINGBORG 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2017, ONSDAGEN DEN 22 MARS 2017, PÅ GOOD MORNING HOTEL, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2017, ONSDAGEN DEN 22 MARS 2017, PÅ GOOD MORNING HOTEL, HELSINGBORG Sidan 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2017, ONSDAGEN DEN 22 MARS 2017, PÅ GOOD MORNING HOTEL, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll en sammanställning

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 44:e året in till

Forum. Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 44:e året in till Forum Fullersta Fastighets 4 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägare Förening December 2014 JulFest Lördagen den 10 januari 2015, FFFs Julfest klockan 13.00 Hålltider: 13.00 Folkdanslaget dansar

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP PROTOKOLL fört vid Lambarö Fastighetsägarförening och Lambarö Båtsällskaps årsmöte den 27 juni 1999 på Lambarö ångbåtsbrygga. 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer