Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006"

Transkript

1 Danderyds Nummer 3 - april 2006 Samordning Stocksund Samordning av verksamheter En utredning ska pröva möjligheten att samordna olika verksamheter vid Stocksunds centrum. Bakgrunden är att hemtjänsten organiserats om och hemtjänstlokalen i Stocksund därför inte längre behövs för hemtjänsten. Lokalen ligger i anslutning till biblioteket. Idalagården, med verksamhet för seniorer har lokaler på 370 kvm och öppna förskolan i Stocksund behöver nya lokaler. Alla tre verksamheterna, biblioteket, Idalagården och öppna förskolan drivs av kommunens produktionsstyrelse. Produktionsdirektör Johan Haesert har av kommunstyrelsen utsetts att genomföra utredningen och rapportera direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott. Sköna maj, välkommen! Fira Valborg med tal, musik och eldar Kvarnparken. Blåsorkestern 20.30, kören 20.45, vårtal , bålet tänds. Germaniaparken. Djursholm kl Ekeby, Djursholm. elden tänds kl Svanholmsparken. Stocksund kl Enebyberg. Idrottsplatsen kl Det är inte tillåtet att använda våra valborgsmässoeldar som dumpningsplats för skräp eller trädgårdsavfall. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Träffpunkt Enebyberg Sidan 3-5 Sveriges största miljörörelse Sidan 6 Kultur och evenemang Sidan 7 Påsklov på fritidsgårdarna Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Kommunens öppettider i påsk, Kristi himmelsfärd och pingst Skärtorsdag 13 april, onsdag 24 maj och fredag 2 juni håller kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8 och 14. Fredag 26 maj och måndag 5 juni öppet mellan 10 och 12 i växel, för postöppning samt med begränsad bemanning på förvaltningarna för akuta ärenden. Socialkontoret håller dessa dagar öppet mellan 8 och 12. Ställ frågor om politiken Välkommen att träffa Siv Sahlström (c) 2 vice ordf. i kommunstyrelsen. Enebybergs bibliotek, mån. 10/4 kl Marina A Davidsdotter (mp), lör. 29/4 kl & mån. 8/5 kl på Djursholms Socialdemokraterna lör. 6/5 kl framför port nr 13, Mörbylund och kl utanför närbutiken, Rinkeby. Sön. 7/5 kl lekplatsen, Lillkalmar och kl utanför minilivs, Sätra. Folkpartiet på Djursholms Torg. Marknadsdagen 20/5. Moderata politiker varje lördag kl vid Mörby centrums södra entré. Fira Nationaldagen! Tisdag den 6 juni Djursholms slott kl Nya svenska medborgare hälsas välkomna. Tal av Kommunfullmäktiges ordförande Inger Ström-Billing. Musik, fanborg, m.m. Ponnyridning i slottsparken för barnen från kl Kultur- och fritidsnämnden Offentligt möte Ägarna till Eneby Torg, General Electric och Arcona, har planer på att skapa en helt ny bebyggelse vid torget. Utöver kommersiella lokaler för handel, restauranger, vård m.m. vill de bygga bostäder. Alla Enebybergare inbjuds till offentligt möte i Brageskolans matsal torsdag 20 april kl där fastighetsägarna kommer att presentera sina planer. Välkomna! Kommunstyrelsen Läs mer på

2 Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 15 och 16 maj kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Ny översiktsplan Ett förslag till översiktsplan för Danderyd har varit utställt för allmänheten under perioden 12/12-05 tom 24/2-06. Ett offentligt möte ägde rum den 23/1. Kommunfullmäktige föreslås nu anta det utställda förslaget efter några smärre kompletteringar. Översiktplanen fyller tre viktiga funktioner. Den ska ge en bild av kommunens framtida utveckling, den kan användas som vägledning för myndigheters och andra aktörers beslut och den utgör ett underlag för dialog mellan kommun och stat om hur man ska hantera frågor av riksintresse. Den nya översiktplanen för Danderyd tar upp frågor som boendemiljö, naturområden, kommunikationer, miljömässigt hållbar utveckling, utvecklingsområden m.m. Utställningsversionen av översiktplanen hittar du på eller hos Informationsavdelningen. Beslut i kommunstyrelsen IT-plan för 2006 Kommunstyrelsen har antagit en plan för kommunens IT-utveckling under 2006 och beslutat anvisa kr för IT-investeringar. Planen redovisar dels projekt som rör utveckling av olika verksamheter t.ex. nytt ekonomisystem, utveckling av hemsidan och publicering av sammanträdeshandlingar dels projekt som syftar till att förbättra teknik och infrastruktur. Miljövänligt i trädgården! Gödsla i din trädgård bara då det behövs och använd gärna gräsklipp och kompost eller liknande i stället för konstgödsel. Kväve och fosfor från gödsling av villaträdgårdar kan via markvatten eller ytavrinning bidra till övergödning. Använd gärna regnvatten för bevattning! Undvik kemiska bekämpningsmedel och använd i stället de alternativa lösningar som finns. En väl etablerad plantering med marktäckare ger också gott skydd mot ogräs. Spindlar och nyckelpigor är viktiga som naturliga fiender för skadeinsekter. I stället för tändvätska kan du tända grillen med elektrisk grilltändare. Är du i behov av nya trädgårdsmaskiner? Det finns miljömärkta. Kontrollera när du köper tryckimpregnerat, vad virket innehåller. Gamla färgrester, bekämpningsmedel, oljerester, träskyddsbehandlat virke och andra kemikalierester hanterar du som farligt avfall och lämnar på lämplig återvinningsstation. Läs mer på eller ring Miljö och stadsbyggnad: Nyproduktion av parhus I kvarteret Orren, Enebyberg (f.d. Enebybergs Folkets hus) finns nu 8 tomter för 4 parhus. Kommunen kommer under våren att sälja dessa tomter till byggföretag. När försäljningen till byggföretagen är klar kommer kommunen att informera om detta. Det blir sedan byggföretagen som säljer de bebyggda fastigheterna vidare. Försäljning av obebyggda villatomter I kvarteret Orren kommer kommunen även att sälja fem villatomter. Försäljningen startar den 15 april Kommunen bygger ut gata, gångväg och VA inom området under våren. Tillträde till fastigheterna bedöms kunna ske under augusti. Försäljningen kommer att skötas av kommunens mäklare Svensk Fastighetsförmedling i Mörby C. Mäklaren tillhandahåller fr.o.m. 3 april ett utförligare försäljningsmaterial på sin hemsida Om Du är intresserad och vill delta i försäljningen, anmäler du dig till Svensk Fastighetsförmedling. En informationsträff kommer att hållas. Tid och plats meddelas senare på vår hemsida. Tomternas storlek är mellan 800 m 2 och 861 m 2. På tomterna finns en byggrätt om 130 m 2 bottenyta. Planbestämmelserna möjliggör uppförande av 1-plans- eller 1½-plansvillor. Kontaktperson inom kommunen är Exploateringschef Christer Mörk, Ledningsstaben, Djursholms Slott, e-post christer. Telefon Läs mer om tomter och parhus på Där kan du också se planer, planbeskrivning och genomförandehandling. Parkeringstillstånd Infartsparkeringarna i vid Stockholmsvägen, Vasavägen, Ringen, Valevägen, Hortus och Altorp är vardagar mellan kl 7.00 och reserverade för boende i Danderyd. Vill du ha ett parkeringstillstånd, skicka in en kopia av bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Frågor kring detta besvaras av Lina Pihl på Tekniska Nämndhuset, tel Rum till matematikelever ht 2006 Om du har rum att hyra ut, kontakta Danderyds gymnasiums skolkuratorer: Jonas Eriksson, tel , e-post eller Synnöve Roness, tel , e-post se. Eleverna kommer från hela landet. I Träffpunkten samlas under ett tak verksamheter som bedrivs av Danderyds kommun och Kyrkan i Enebyberg. Den senare är en ideell förening bestående av Enebykyrkans församling inom Svenska Missionskyrkan och Svenska kyrkan i Danderyd. Träffpunkten ska bli en mötesplats för alla åldrar med en mångfald av verksamheter. I Träffpunkt Enebyberg ska kommunens aktiviteter för barn, ungdomar och seniorer finnas sida vid sida med verksamheter som bedrivs av Kyrkan i Enebyberg, t.ex scoutverksamhet. När så är lämpligt kommer en samverkan att ske. Ända sedan fastigheten uppfördes på 70-talet har både kommunen och kyrkan haft verksamheter där. Det nya samarbetet syftar till att utveckla verksamheterna för alla åldrar i Träffpunkten. Nu ska snart välkomnande nyrenoverade lokaler ta emot de första besökarna! Svenska kyrkans förskola öppnar redan i början av augusti. Inom kommunen har under senare år diskuterats hur lokalerna vid Enebybergs torg skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt och ge enebybergsborna en bättre service till oförändrad kostnad. Under 2005 fick produktionsdirektör Johan Haesert uppdraget att vara projektledare för en utredning om samordning av lokaler och verksamheter. Kommunen kommer som tidigare att driva biblioteket, seniorverksamhet, ungdomsverksamhet och den öppna förskolan. Enebykyrkan ska driva Träffpunktens gemensamma reception med café och Svenska kyrkan kommer att bedriva sin förskola i Träffpunkten. En viktig idé är att vissa lokaler ska kunna utnyttjas av olika grupper vid olika tider, t.ex. av öppna förskolan med småbarn på förmiddagar och av ungdomar på eftermiddagar och kvällar. En förhoppning är också att olika generationer ska kunna mötas och ha utbyte av varandra. Förutom att samutnyttja lokalerna är tanken att personalen ska utveckla samarbetet så att man ännu bättre kan möta besökarnas önskemål. En ombyggnad av lokalerna har just startat. Den totala kostnaden är beräknad till cirka 16 miljoner kronor varav kommunen står för cirka 12 miljoner. Illustration: Marie Storesund En mötesplats för alla åldrar och en mångfald av aktiviteter. Reception med café, bibliotek, kyrka, öppen förskola, ungdomscenter, svenska kyrkans förskola och seniorcenter. Tid- och ombyggnadsplan Mars juli. Ombyggnad av lokaler för bl.a. kyrkans förskola och hemtjänsten. Planerad inflyttning i början av augusti. Mars september. Ombyggnad av lokaler för ungdomscentret och seniorcentret. Planerad inflyttning i slutet av september. Maj augusti. Ombyggnad av reception och café, kök, kringutrymmen m.m. Planerad inflyttning i början av september. Augusti januari Ombyggnad av bibliotek, kontorsutrymmen m.m. Planerad inflyttning i början av februari April september. Ombyggnad av tomt, soprum, förråd m.m. Generalentreprenör för ombyggnaden är BVT BYGG AB. BVT handlar nu upp sina underleverantörer. Rivningsarbeten har påbörjats i bottenvåningen. Kommunens verksamheter för ungdomar och seniorer har flyttat till tillfälligt uppställda paviljonger vid Gethagsvägen. Dessa paviljonger användes tidigare av skolan under tiden som Hagaskolan, tidigare Gethagsskolan, byggdes om. Utflyttning planeras till månadsskiftet september-oktober. 2 3

3 Huvudingång På entréplanet i Träffpunkten hittar du Reception med Café Den gemensamma samlingspunkten blir Träffpunktens reception och café, med bl.a. läshörna och tidskriftshyllor. Här kan du sitta ner och ta en kopp kaffe, en smörgås eller en lättare lunch, kanske träffa på en granne, läsa en tidning, titta på utställningar och få information om vad som händer i Träffpunkten. Från caféet är det lätt att hitta vidare till andra aktiviteter. Bibliotek Biblioteket ligger i samma plan som caféet med en mindre utställningshall emellan. Biblioteket kommer att få mindre ytor än idag men i gengäld blir öppettiderna generösare. På biblioteket finns, förutom böcker och ljudböcker för olika åldrar, även internetdatorer, läsplatser, lyssnarhörna och kommunal information. föreningar kan utvecklas för att erbjuda ett större utbud av aktiviteter. Kanske kan du få hjälp att komma igång med internet och e-post av någon av ungdomarna som besöker ungdomscentret. Ungdomscenter I ungdomscentret ska dels kommunens ungdomsaktiviteter finnas, dels verksamheter som bedrivs av kyrkan. Ibland kommer gemensamma aktiviteter att ordnas. Här ska fritidsledare, tillsammans med dig som är ung i Enebyberg och olika föreningar, hitta aktiviteter som lockar. Du ska kunna lyssna på musik, spela spel, ägna dig åt olika slag av skapande såsom bild, sång och musik eller bara sitta och prata eller se en film. En replokal, biljardbord och ett allrum med dörr ut mot uteplatsen kommer också att finnas. I Träffpunkten ska även finnas utrymme för aktiviteter tillsammans med andra föreningar. Övriga lokaler Övriga lokaler som kommer att finnas i Träffpunkten är bl.a. ett kyrkorum, en samlingssal, kontorsrum, personalutrymmen och förråd. Mer information Mer information om Träffpunkt Enebyberg finns på På ovanstående hemsida kommer du också att kunna lämna dina synpunkter. Entréplan På nedre planet i Träffpunkten finns Seniorcenter Seniorcentret är till för dig som vill delta i olika aktiviteter och umgås. Här kan du få inspiration att leva sunt genom att laga mat tillsammans med andra, gå olika kurser, delta i gymnastik m.m. Samarbetet med studieförbund och pensionärs- Öppna förskolan För föräldrar som är hemma med små barn och för dagbarnvårdare finns öppna förskolan som kommer att hålla till i allrummet, ett stort rum för barnen att leka i. Det kommer också att finnas utrymme utanför huset där barnen kan sova i sina vagnar under uppsikt av föräldrarna eller dagbarnvårdaren. Nedre plan Läs mer på 4 5

4 Kultur och evenemang 6/4-4/6 Farligt avfall? Nej tack! Säg nej tack till farligt avfall i din soppåse och ditt avlopp. Ta med det till kommunens insamlingsplatser för farligt avfall. Då är du definitivt med i Sveriges Största Miljörörelse. Kan du dessutom hjälpa oss att ta reda på en del av de många ton farligt avfall som hamnar fel varje år är du en av rörelsens hjältar. Så gå med i kampen. Bli en miljöförstöringsmotståndare! Varje gram farligt avfall, som inte hamnar i soppåsar och avlopp, är ett steg mot ett renare samhälle. Och just din insats är viktig. Vad är farligt avfall? Batterier, bekämpningsmedel, elektronik, kemikalier, färgrester, kvicksilverprodukter, lack, lim, lysrör, rengöringsmedel, sprayburkar är bara exempel. Mer information hittar du på och Vill du veta mer, kontakta: Miljö och stadsbyggnad, tel Tekniska kontoret ansvarar för vatten, avlopp och renhållning, tel Här kan du lämna farligt avfall: Miljöstationen OKQ8 bensinstation, Mörby centrum Miljöstationen OKQ8 bensinstation, Djursholms torg Hagby återvinningscentral, Frestavägen 10 i Täby, Brotorp återvinningscentral, Enköpingsvägen 80 i Sundbyberg Vill du veta var det finns batteriholkar, gå in på Branschorganisationen för svensk avfallshantering heter RVF. Det är RVFs medlemmar Sveriges kommuner som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi är personer som samarbetar med Sveriges hushåll och företag. Tillsammans är vi Sveriges Största Miljörörelse. 3-22/4 Olof Ringaby visar tuschteckningar på Djursholms Ons. 5/4 kl Viveca Ohlén visar sina filmer om familjen Cedergren och tornet. Sällskapet 7/4-22/4 Kroki och skulptur. Elevutställning på Danderyds Monika Vaerst Fre. 7/4 kl Berättarhörna på Stocksunds Anders Forsell berättar om hur Cedergrenska tornet, området och människorna upplevdes under tiden Sällskapet 8-14/4 kl Glad Påsk - härlig vår. Välkommen till Båtsmanstorpet med sedvanliga aktiviteter. Enebybergsv. 3. Info Sön. 9/4 kl Fagning av Tyrängen. Ta med matsäck och räfsa. Info Naturskyddsföreningen /4 AQA - akvarell helt enkelt. Utställning på Enebybergs bibliotek av Ulla Siljevik Andersson, Yoko Negishi, Maud Reuterwall, Lennart Hartler m fl Mån. 17/4 kl 5.00 Vårmorgon med orrspel. Utflykt med Naturskyddsföreningen till Tärnanområdet. Ta med matsäck och kikare. Info och anmälan , senast 10/4. Tis. 18/4 kl Om konsten att vara Wolfgang eller Eine kleine Nachtmusik. Mozartprogram i Enebykyrkan av och med Ingemar och Cecilia von Heijne. Biljetter á 60:- på Enebybergs bibliotek fr o m den 27/3. Enebybergsbibliotekets Vänner och Enebykyrkan. Tis. 18/4 kl Sällskapet Tors. 20/4 kl Minnenas afton om familjen Cedergren på Idalagården. Sällskapet Tors. 20/4 kl Broken flowers. Danderyds Film studio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Lör. 22/4 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms Lör. 22/4 kl Kulturdag vid Cedergrenska tornet. Sällskapet Sön. 23/4 kl Författarinnan Ylva Eggehorn är gästpredikant vid högmässogudstjänsten i Djursholms kapell. Ylva Eggehorn har bl.a. skrivit psalmen Var inte rädd /4 Bibliska berättelser om Goliat. Barnen i år 2 målar efter besök hos skolkyrkan i Danderyds församling. Danderyds 24/4-12/5 Måla - det är väl ingen konst. Eva Waldenström visar bilder i akryl på Djursholms Tis. 25/4 kl Bästa Fyran. Danderyds Sim anordnar kvaltävling mellan Danderyds skolor i Mörbybadet. De två bästa klasserna går vidare till finaltävlingen i Eriksdalsbadet. Familjebadet är inställt p.g.a. tävlingen. Tis. 25/4 kl Konsert på Djursholms Stocksunds musikvänner. Tis. 25/4 kl Sällskapet Ons. 26/4 kl 9.30 & Lilleman, Sigge och det magiska skåpet. Teater för barn 2-6 år på Stocksunds Förköp. Ons. 26/4 kl Anders R. Öhman berättar om samfundet De Nio på Djursholms Tors. 27/4 kl Den bästa av mödrar. Danderyds Film studio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Fre. 28/4 & lör. 29/4 kl Fårakällan. Elever från Danderyds gymnasium spelar på Confidencen, Ulriksdals slottsteater. Biljetter á 50 kr 1 tim före föreställningen eller via e-post: 29/4-17/5 Trasmattor och keramik. En utställning på Stocksunds bibliotek av Karin Edh och Anna Jarås. Tors. 4/5 kl Hemligt begär. Danderyds Film studio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Sön. 7/5 kl Opera- och romanskonsert på Djursholms slott med operasångare Lars Magnusson. Vid Flygeln Mattias Böhm. A Tribute to Jussi Björling. Bilj. 100:- Cornelia, Djursholms Torg och vid entrén konsertdagen. Fre. 12/5 kl Berättarhörna i Stocksunds Professor Jan Peters berättar om sitt möte med ett sönderbombat Tyskland. Sällskapet Sön. 14/5 kl De gröna kilarnas dag. Vi går från Skogsviksvägens slut mot Sätra ängar och Rinkebyskogen. Naturskyddsföreningen. Info /5-2/6 Collage och målningar. Elevutställning på Djursholms bibliotek av Kolgagruppen. 19/5-16/6 Barnteckningar från Villa Fortsättning på nästa sida Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 6 7

5 Kultur och evenemang Fortsättning från sidan 7. Solvi på Stocksunds Lör. 20/5 kl Den japanska trädgården. Vi besöker en unik danderydsträdgård. Samling vid Berguddsv. 8. Info Naturskyddsföreningen. 22/5-7/6 Stor slöjdutställning från Vasaskolan på Djursholms Sön. 28/5 kl 7.00 Försommarvandring runt Ekebysjön. Samling vid naturskolan. Barnvänlig promenad. Info Naturskyddsföreningen. Sön. 4/6 kl 9.00 De vilda blommornas dag. Vi botaniserar runt Nora träsk och Borgenberget. Barnvänligt. Samling vid Danderydsvallen. Info Naturskyddsföreningen. Företagsmässan i Danderyd Träffa andra danderydsföretag, knyt affärskontakter, byt visitkort! Mässan anordnas för första gången och går av stapeln Torsdag 11 maj kl på Djursholms slott. Ett samarrangemang med Handelskammaren Danderyd, Danderyds Kommun och Företagarna Danderyd. Särskild inbjudan kommer att sändas ut. Gruppförsändelse till hushållen Påsklov på fritidsgårdarna Måndag - Klättring Beroende på väder klättrar vi inomhus eller utomhus. Samling på Fribergården kl Pris 70 kr Tisdag Laserdome Vi drar till stan och spelar Laserdome. Alla är välkomna. Samling på Fribergagården kl Pris 50 kr Onsdag Filmdag På onsdag njuter vi av film. Hela dagen sitter vi och myser med popcorn och varm choklad. Samling på Djursholms fritidsgård. Torsdag Gokart Samling kl på Pavven. Kostnad 100 kr. För information och anmälan ring Friberga eller Pavven Lördag 1 april Danderyds gymnasiums festkommitté bjuder dig som går på högstadiet på fest i Fribergagården. Festen börjar kl och slutar Biljetter säljs på fritidsgårdarna samt i skolan av festkommittén. Ett samarbete mellan 4-tune och Danderyds kommun. För mer information och anmälan ring Friberga eller Pavven Kvarnparksbadet öppnar den 20 maj Kom och provbada - 50 kr/person. Medlemsavgift 950 kr hel familj. Vi finns på Noragårdsv. 29 A, Danderyd, tel Öppettider vardagar 7-20, lördag 9-19, söndag Information om morgonbad, bastu, bassänger, simskola och medlemsskap m.m. finns på www. kvarnparksbadet.org Marina läroverket och Stocksunds båtklubb inbjuder till Hamnens dag med invigning av det nybyggda skolhuset Lördag den 20 maj kl Marina läroverket, Stocksunds hamn, Välkomna! Här kan Du lämna Din deklaration Djursholms slott: vardagar t.o.m 2 maj. Danderyds bibliotek, tidningsrummet: mån - tors , fre , lör t.o.m 2 maj. Personalen på biblioteket och i slottets reception kan tyvärr inte svara på deklarationsfrågor. Om Du har frågor om Din deklaration, ring Skatteverket, tel (växel). Du kan också gå in på Skatteverkets hemsida Välkommen till Mörbybadet! Börja med stavgång! avsluta med bad, bastu och fika. Läs mer på eller ring Färskpotatis till midsommar? Lediga odlingslotter hos Lillkalmar odlingsförening, ring Rune och hos Lärkängens fritidsodlare, ring Birgitta DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 8 juni. Manusstopp den 12 maj. 8

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning Danderyds Nummer 3 - maj 2011 DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning I nummer 1 av årets DanderydsAktuellt publicerades en liten enkät med frågan hur medborgarna ville ha sin tidning

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Bad- och relaxkalender

Bad- och relaxkalender Bad- och relaxkalender Våren 2015 www.storsjobadet.se 063-14 31 79 Januari 5 Familjedag på relaxen 10.00-18.00 Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans, med aufguss, bubbelpooler

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Danderyds Nummer 5 - september 2007

Danderyds Nummer 5 - september 2007 Danderyds Nummer 5 - september 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Så styrs Danderyd Sidan 3 Har du upptäckt Insyn? Sidan 3 Sortera och återvinn Sidan 4 Nu har Information Danderyd öppnat.

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Välkommen till 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Vi hälsar er välkomna till Bilpark Live 2013, och hoppas att ni ska få två givande dagar! Nedan följer information som

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet 8.00-15.30. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska S O 2014 M M A R BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka ChattaAktiveraGåVaraNjutaSova HoppaVilaLekaSurfaSkypaSofta CyklaSimmaKlättraSjungaShoppa FikaSpringaGrävaSpelaSkejta SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7

Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7 Grästorps kommun Sportlov 2013 Aktiviteter under v 7 Sportlovsprogrammet finns även på www.grastorp.se Evenemangskalendern har aktiviteter under hela året. LÖRDAG 9 FEBRUARI Naturskyddsföreningen/Fältbiologerna

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED

Våren I SAMVERKAN MED HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Emelie Andersson 0431 0723 68 16 17 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Träffpunkt Skogslid. månadsblad September 2015

Träffpunkt Skogslid. månadsblad September 2015 Träffpunkt Skogslid månadsblad September 2015 Tis 1 9.00-10.15 14.30-16.00 Våffel café 25 kr Anders och Bertil spelar Ons 2 15.00 Kort bingo Anhörig café (café för anhöriga som vårdar sina respektive i

Läs mer

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen Bokning av föreningslokalen våren 2015 Januari Tor 1 Nyårsdagen Nyårsdagen Fre 2 Lör 3 Sön 4 Mån 5 Tis 6 Trettondag jul Trettondag jul Ons 7 09.00-15.00 Styrelsemöte 13.30-15.00 Vi spelar sällskapsspel

Läs mer

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovsöppet (bad) i Emmaboda Bad och Träningscenter Mån: 13:00

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Händer i höst! kultur för barn & unga. Lille Prinsen, Norrdans. Foto: Carl Thorborg

Händer i höst! kultur för barn & unga. Lille Prinsen, Norrdans. Foto: Carl Thorborg Foto: Carl Thorborg Lille Prinsen, Norrdans kultur för barn & unga Händer i höst! Barnföreställningar Entré 25 kr Barn- och familjeföreställningar arrangeras på olika platser i kommunen. Förköp på huvudbiblioteket

Läs mer

S O M M A R K A L E N D E R N

S O M M A R K A L E N D E R N S O M M A R K A L E N D E R N L J U N G B Y K O M M U N I n fo r ma t ion o m friti d, ku l t u r och re kre a t ion fö r p e r soner me d f u n kt i o n s n edsättning M A J, J U N I, J U L I O C H A

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari 1 2011 i Tierps kommun 2011 Reservation för eventuella ändringar Programmet uppdaterat 2011-02-11 De program som kräver snö kan komma att ställas in vid snöbrist Lördag 19 februari Kl. 10.00-13.00 Utan

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer