Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006"

Transkript

1 Danderyds Nummer 3 - april 2006 Samordning Stocksund Samordning av verksamheter En utredning ska pröva möjligheten att samordna olika verksamheter vid Stocksunds centrum. Bakgrunden är att hemtjänsten organiserats om och hemtjänstlokalen i Stocksund därför inte längre behövs för hemtjänsten. Lokalen ligger i anslutning till biblioteket. Idalagården, med verksamhet för seniorer har lokaler på 370 kvm och öppna förskolan i Stocksund behöver nya lokaler. Alla tre verksamheterna, biblioteket, Idalagården och öppna förskolan drivs av kommunens produktionsstyrelse. Produktionsdirektör Johan Haesert har av kommunstyrelsen utsetts att genomföra utredningen och rapportera direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott. Sköna maj, välkommen! Fira Valborg med tal, musik och eldar Kvarnparken. Blåsorkestern 20.30, kören 20.45, vårtal , bålet tänds. Germaniaparken. Djursholm kl Ekeby, Djursholm. elden tänds kl Svanholmsparken. Stocksund kl Enebyberg. Idrottsplatsen kl Det är inte tillåtet att använda våra valborgsmässoeldar som dumpningsplats för skräp eller trädgårdsavfall. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Träffpunkt Enebyberg Sidan 3-5 Sveriges största miljörörelse Sidan 6 Kultur och evenemang Sidan 7 Påsklov på fritidsgårdarna Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Kommunens öppettider i påsk, Kristi himmelsfärd och pingst Skärtorsdag 13 april, onsdag 24 maj och fredag 2 juni håller kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8 och 14. Fredag 26 maj och måndag 5 juni öppet mellan 10 och 12 i växel, för postöppning samt med begränsad bemanning på förvaltningarna för akuta ärenden. Socialkontoret håller dessa dagar öppet mellan 8 och 12. Ställ frågor om politiken Välkommen att träffa Siv Sahlström (c) 2 vice ordf. i kommunstyrelsen. Enebybergs bibliotek, mån. 10/4 kl Marina A Davidsdotter (mp), lör. 29/4 kl & mån. 8/5 kl på Djursholms Socialdemokraterna lör. 6/5 kl framför port nr 13, Mörbylund och kl utanför närbutiken, Rinkeby. Sön. 7/5 kl lekplatsen, Lillkalmar och kl utanför minilivs, Sätra. Folkpartiet på Djursholms Torg. Marknadsdagen 20/5. Moderata politiker varje lördag kl vid Mörby centrums södra entré. Fira Nationaldagen! Tisdag den 6 juni Djursholms slott kl Nya svenska medborgare hälsas välkomna. Tal av Kommunfullmäktiges ordförande Inger Ström-Billing. Musik, fanborg, m.m. Ponnyridning i slottsparken för barnen från kl Kultur- och fritidsnämnden Offentligt möte Ägarna till Eneby Torg, General Electric och Arcona, har planer på att skapa en helt ny bebyggelse vid torget. Utöver kommersiella lokaler för handel, restauranger, vård m.m. vill de bygga bostäder. Alla Enebybergare inbjuds till offentligt möte i Brageskolans matsal torsdag 20 april kl där fastighetsägarna kommer att presentera sina planer. Välkomna! Kommunstyrelsen Läs mer på

2 Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 15 och 16 maj kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Ny översiktsplan Ett förslag till översiktsplan för Danderyd har varit utställt för allmänheten under perioden 12/12-05 tom 24/2-06. Ett offentligt möte ägde rum den 23/1. Kommunfullmäktige föreslås nu anta det utställda förslaget efter några smärre kompletteringar. Översiktplanen fyller tre viktiga funktioner. Den ska ge en bild av kommunens framtida utveckling, den kan användas som vägledning för myndigheters och andra aktörers beslut och den utgör ett underlag för dialog mellan kommun och stat om hur man ska hantera frågor av riksintresse. Den nya översiktplanen för Danderyd tar upp frågor som boendemiljö, naturområden, kommunikationer, miljömässigt hållbar utveckling, utvecklingsområden m.m. Utställningsversionen av översiktplanen hittar du på eller hos Informationsavdelningen. Beslut i kommunstyrelsen IT-plan för 2006 Kommunstyrelsen har antagit en plan för kommunens IT-utveckling under 2006 och beslutat anvisa kr för IT-investeringar. Planen redovisar dels projekt som rör utveckling av olika verksamheter t.ex. nytt ekonomisystem, utveckling av hemsidan och publicering av sammanträdeshandlingar dels projekt som syftar till att förbättra teknik och infrastruktur. Miljövänligt i trädgården! Gödsla i din trädgård bara då det behövs och använd gärna gräsklipp och kompost eller liknande i stället för konstgödsel. Kväve och fosfor från gödsling av villaträdgårdar kan via markvatten eller ytavrinning bidra till övergödning. Använd gärna regnvatten för bevattning! Undvik kemiska bekämpningsmedel och använd i stället de alternativa lösningar som finns. En väl etablerad plantering med marktäckare ger också gott skydd mot ogräs. Spindlar och nyckelpigor är viktiga som naturliga fiender för skadeinsekter. I stället för tändvätska kan du tända grillen med elektrisk grilltändare. Är du i behov av nya trädgårdsmaskiner? Det finns miljömärkta. Kontrollera när du köper tryckimpregnerat, vad virket innehåller. Gamla färgrester, bekämpningsmedel, oljerester, träskyddsbehandlat virke och andra kemikalierester hanterar du som farligt avfall och lämnar på lämplig återvinningsstation. Läs mer på eller ring Miljö och stadsbyggnad: Nyproduktion av parhus I kvarteret Orren, Enebyberg (f.d. Enebybergs Folkets hus) finns nu 8 tomter för 4 parhus. Kommunen kommer under våren att sälja dessa tomter till byggföretag. När försäljningen till byggföretagen är klar kommer kommunen att informera om detta. Det blir sedan byggföretagen som säljer de bebyggda fastigheterna vidare. Försäljning av obebyggda villatomter I kvarteret Orren kommer kommunen även att sälja fem villatomter. Försäljningen startar den 15 april Kommunen bygger ut gata, gångväg och VA inom området under våren. Tillträde till fastigheterna bedöms kunna ske under augusti. Försäljningen kommer att skötas av kommunens mäklare Svensk Fastighetsförmedling i Mörby C. Mäklaren tillhandahåller fr.o.m. 3 april ett utförligare försäljningsmaterial på sin hemsida Om Du är intresserad och vill delta i försäljningen, anmäler du dig till Svensk Fastighetsförmedling. En informationsträff kommer att hållas. Tid och plats meddelas senare på vår hemsida. Tomternas storlek är mellan 800 m 2 och 861 m 2. På tomterna finns en byggrätt om 130 m 2 bottenyta. Planbestämmelserna möjliggör uppförande av 1-plans- eller 1½-plansvillor. Kontaktperson inom kommunen är Exploateringschef Christer Mörk, Ledningsstaben, Djursholms Slott, e-post christer. Telefon Läs mer om tomter och parhus på Där kan du också se planer, planbeskrivning och genomförandehandling. Parkeringstillstånd Infartsparkeringarna i vid Stockholmsvägen, Vasavägen, Ringen, Valevägen, Hortus och Altorp är vardagar mellan kl 7.00 och reserverade för boende i Danderyd. Vill du ha ett parkeringstillstånd, skicka in en kopia av bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Frågor kring detta besvaras av Lina Pihl på Tekniska Nämndhuset, tel Rum till matematikelever ht 2006 Om du har rum att hyra ut, kontakta Danderyds gymnasiums skolkuratorer: Jonas Eriksson, tel , e-post eller Synnöve Roness, tel , e-post se. Eleverna kommer från hela landet. I Träffpunkten samlas under ett tak verksamheter som bedrivs av Danderyds kommun och Kyrkan i Enebyberg. Den senare är en ideell förening bestående av Enebykyrkans församling inom Svenska Missionskyrkan och Svenska kyrkan i Danderyd. Träffpunkten ska bli en mötesplats för alla åldrar med en mångfald av verksamheter. I Träffpunkt Enebyberg ska kommunens aktiviteter för barn, ungdomar och seniorer finnas sida vid sida med verksamheter som bedrivs av Kyrkan i Enebyberg, t.ex scoutverksamhet. När så är lämpligt kommer en samverkan att ske. Ända sedan fastigheten uppfördes på 70-talet har både kommunen och kyrkan haft verksamheter där. Det nya samarbetet syftar till att utveckla verksamheterna för alla åldrar i Träffpunkten. Nu ska snart välkomnande nyrenoverade lokaler ta emot de första besökarna! Svenska kyrkans förskola öppnar redan i början av augusti. Inom kommunen har under senare år diskuterats hur lokalerna vid Enebybergs torg skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt och ge enebybergsborna en bättre service till oförändrad kostnad. Under 2005 fick produktionsdirektör Johan Haesert uppdraget att vara projektledare för en utredning om samordning av lokaler och verksamheter. Kommunen kommer som tidigare att driva biblioteket, seniorverksamhet, ungdomsverksamhet och den öppna förskolan. Enebykyrkan ska driva Träffpunktens gemensamma reception med café och Svenska kyrkan kommer att bedriva sin förskola i Träffpunkten. En viktig idé är att vissa lokaler ska kunna utnyttjas av olika grupper vid olika tider, t.ex. av öppna förskolan med småbarn på förmiddagar och av ungdomar på eftermiddagar och kvällar. En förhoppning är också att olika generationer ska kunna mötas och ha utbyte av varandra. Förutom att samutnyttja lokalerna är tanken att personalen ska utveckla samarbetet så att man ännu bättre kan möta besökarnas önskemål. En ombyggnad av lokalerna har just startat. Den totala kostnaden är beräknad till cirka 16 miljoner kronor varav kommunen står för cirka 12 miljoner. Illustration: Marie Storesund En mötesplats för alla åldrar och en mångfald av aktiviteter. Reception med café, bibliotek, kyrka, öppen förskola, ungdomscenter, svenska kyrkans förskola och seniorcenter. Tid- och ombyggnadsplan Mars juli. Ombyggnad av lokaler för bl.a. kyrkans förskola och hemtjänsten. Planerad inflyttning i början av augusti. Mars september. Ombyggnad av lokaler för ungdomscentret och seniorcentret. Planerad inflyttning i slutet av september. Maj augusti. Ombyggnad av reception och café, kök, kringutrymmen m.m. Planerad inflyttning i början av september. Augusti januari Ombyggnad av bibliotek, kontorsutrymmen m.m. Planerad inflyttning i början av februari April september. Ombyggnad av tomt, soprum, förråd m.m. Generalentreprenör för ombyggnaden är BVT BYGG AB. BVT handlar nu upp sina underleverantörer. Rivningsarbeten har påbörjats i bottenvåningen. Kommunens verksamheter för ungdomar och seniorer har flyttat till tillfälligt uppställda paviljonger vid Gethagsvägen. Dessa paviljonger användes tidigare av skolan under tiden som Hagaskolan, tidigare Gethagsskolan, byggdes om. Utflyttning planeras till månadsskiftet september-oktober. 2 3

3 Huvudingång På entréplanet i Träffpunkten hittar du Reception med Café Den gemensamma samlingspunkten blir Träffpunktens reception och café, med bl.a. läshörna och tidskriftshyllor. Här kan du sitta ner och ta en kopp kaffe, en smörgås eller en lättare lunch, kanske träffa på en granne, läsa en tidning, titta på utställningar och få information om vad som händer i Träffpunkten. Från caféet är det lätt att hitta vidare till andra aktiviteter. Bibliotek Biblioteket ligger i samma plan som caféet med en mindre utställningshall emellan. Biblioteket kommer att få mindre ytor än idag men i gengäld blir öppettiderna generösare. På biblioteket finns, förutom böcker och ljudböcker för olika åldrar, även internetdatorer, läsplatser, lyssnarhörna och kommunal information. föreningar kan utvecklas för att erbjuda ett större utbud av aktiviteter. Kanske kan du få hjälp att komma igång med internet och e-post av någon av ungdomarna som besöker ungdomscentret. Ungdomscenter I ungdomscentret ska dels kommunens ungdomsaktiviteter finnas, dels verksamheter som bedrivs av kyrkan. Ibland kommer gemensamma aktiviteter att ordnas. Här ska fritidsledare, tillsammans med dig som är ung i Enebyberg och olika föreningar, hitta aktiviteter som lockar. Du ska kunna lyssna på musik, spela spel, ägna dig åt olika slag av skapande såsom bild, sång och musik eller bara sitta och prata eller se en film. En replokal, biljardbord och ett allrum med dörr ut mot uteplatsen kommer också att finnas. I Träffpunkten ska även finnas utrymme för aktiviteter tillsammans med andra föreningar. Övriga lokaler Övriga lokaler som kommer att finnas i Träffpunkten är bl.a. ett kyrkorum, en samlingssal, kontorsrum, personalutrymmen och förråd. Mer information Mer information om Träffpunkt Enebyberg finns på På ovanstående hemsida kommer du också att kunna lämna dina synpunkter. Entréplan På nedre planet i Träffpunkten finns Seniorcenter Seniorcentret är till för dig som vill delta i olika aktiviteter och umgås. Här kan du få inspiration att leva sunt genom att laga mat tillsammans med andra, gå olika kurser, delta i gymnastik m.m. Samarbetet med studieförbund och pensionärs- Öppna förskolan För föräldrar som är hemma med små barn och för dagbarnvårdare finns öppna förskolan som kommer att hålla till i allrummet, ett stort rum för barnen att leka i. Det kommer också att finnas utrymme utanför huset där barnen kan sova i sina vagnar under uppsikt av föräldrarna eller dagbarnvårdaren. Nedre plan Läs mer på 4 5

4 Kultur och evenemang 6/4-4/6 Farligt avfall? Nej tack! Säg nej tack till farligt avfall i din soppåse och ditt avlopp. Ta med det till kommunens insamlingsplatser för farligt avfall. Då är du definitivt med i Sveriges Största Miljörörelse. Kan du dessutom hjälpa oss att ta reda på en del av de många ton farligt avfall som hamnar fel varje år är du en av rörelsens hjältar. Så gå med i kampen. Bli en miljöförstöringsmotståndare! Varje gram farligt avfall, som inte hamnar i soppåsar och avlopp, är ett steg mot ett renare samhälle. Och just din insats är viktig. Vad är farligt avfall? Batterier, bekämpningsmedel, elektronik, kemikalier, färgrester, kvicksilverprodukter, lack, lim, lysrör, rengöringsmedel, sprayburkar är bara exempel. Mer information hittar du på och Vill du veta mer, kontakta: Miljö och stadsbyggnad, tel Tekniska kontoret ansvarar för vatten, avlopp och renhållning, tel Här kan du lämna farligt avfall: Miljöstationen OKQ8 bensinstation, Mörby centrum Miljöstationen OKQ8 bensinstation, Djursholms torg Hagby återvinningscentral, Frestavägen 10 i Täby, Brotorp återvinningscentral, Enköpingsvägen 80 i Sundbyberg Vill du veta var det finns batteriholkar, gå in på Branschorganisationen för svensk avfallshantering heter RVF. Det är RVFs medlemmar Sveriges kommuner som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi är personer som samarbetar med Sveriges hushåll och företag. Tillsammans är vi Sveriges Största Miljörörelse. 3-22/4 Olof Ringaby visar tuschteckningar på Djursholms Ons. 5/4 kl Viveca Ohlén visar sina filmer om familjen Cedergren och tornet. Sällskapet 7/4-22/4 Kroki och skulptur. Elevutställning på Danderyds Monika Vaerst Fre. 7/4 kl Berättarhörna på Stocksunds Anders Forsell berättar om hur Cedergrenska tornet, området och människorna upplevdes under tiden Sällskapet 8-14/4 kl Glad Påsk - härlig vår. Välkommen till Båtsmanstorpet med sedvanliga aktiviteter. Enebybergsv. 3. Info Sön. 9/4 kl Fagning av Tyrängen. Ta med matsäck och räfsa. Info Naturskyddsföreningen /4 AQA - akvarell helt enkelt. Utställning på Enebybergs bibliotek av Ulla Siljevik Andersson, Yoko Negishi, Maud Reuterwall, Lennart Hartler m fl Mån. 17/4 kl 5.00 Vårmorgon med orrspel. Utflykt med Naturskyddsföreningen till Tärnanområdet. Ta med matsäck och kikare. Info och anmälan , senast 10/4. Tis. 18/4 kl Om konsten att vara Wolfgang eller Eine kleine Nachtmusik. Mozartprogram i Enebykyrkan av och med Ingemar och Cecilia von Heijne. Biljetter á 60:- på Enebybergs bibliotek fr o m den 27/3. Enebybergsbibliotekets Vänner och Enebykyrkan. Tis. 18/4 kl Sällskapet Tors. 20/4 kl Minnenas afton om familjen Cedergren på Idalagården. Sällskapet Tors. 20/4 kl Broken flowers. Danderyds Film studio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Lör. 22/4 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms Lör. 22/4 kl Kulturdag vid Cedergrenska tornet. Sällskapet Sön. 23/4 kl Författarinnan Ylva Eggehorn är gästpredikant vid högmässogudstjänsten i Djursholms kapell. Ylva Eggehorn har bl.a. skrivit psalmen Var inte rädd /4 Bibliska berättelser om Goliat. Barnen i år 2 målar efter besök hos skolkyrkan i Danderyds församling. Danderyds 24/4-12/5 Måla - det är väl ingen konst. Eva Waldenström visar bilder i akryl på Djursholms Tis. 25/4 kl Bästa Fyran. Danderyds Sim anordnar kvaltävling mellan Danderyds skolor i Mörbybadet. De två bästa klasserna går vidare till finaltävlingen i Eriksdalsbadet. Familjebadet är inställt p.g.a. tävlingen. Tis. 25/4 kl Konsert på Djursholms Stocksunds musikvänner. Tis. 25/4 kl Sällskapet Ons. 26/4 kl 9.30 & Lilleman, Sigge och det magiska skåpet. Teater för barn 2-6 år på Stocksunds Förköp. Ons. 26/4 kl Anders R. Öhman berättar om samfundet De Nio på Djursholms Tors. 27/4 kl Den bästa av mödrar. Danderyds Film studio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Fre. 28/4 & lör. 29/4 kl Fårakällan. Elever från Danderyds gymnasium spelar på Confidencen, Ulriksdals slottsteater. Biljetter á 50 kr 1 tim före föreställningen eller via e-post: 29/4-17/5 Trasmattor och keramik. En utställning på Stocksunds bibliotek av Karin Edh och Anna Jarås. Tors. 4/5 kl Hemligt begär. Danderyds Film studio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Sön. 7/5 kl Opera- och romanskonsert på Djursholms slott med operasångare Lars Magnusson. Vid Flygeln Mattias Böhm. A Tribute to Jussi Björling. Bilj. 100:- Cornelia, Djursholms Torg och vid entrén konsertdagen. Fre. 12/5 kl Berättarhörna i Stocksunds Professor Jan Peters berättar om sitt möte med ett sönderbombat Tyskland. Sällskapet Sön. 14/5 kl De gröna kilarnas dag. Vi går från Skogsviksvägens slut mot Sätra ängar och Rinkebyskogen. Naturskyddsföreningen. Info /5-2/6 Collage och målningar. Elevutställning på Djursholms bibliotek av Kolgagruppen. 19/5-16/6 Barnteckningar från Villa Fortsättning på nästa sida Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 6 7

5 Kultur och evenemang Fortsättning från sidan 7. Solvi på Stocksunds Lör. 20/5 kl Den japanska trädgården. Vi besöker en unik danderydsträdgård. Samling vid Berguddsv. 8. Info Naturskyddsföreningen. 22/5-7/6 Stor slöjdutställning från Vasaskolan på Djursholms Sön. 28/5 kl 7.00 Försommarvandring runt Ekebysjön. Samling vid naturskolan. Barnvänlig promenad. Info Naturskyddsföreningen. Sön. 4/6 kl 9.00 De vilda blommornas dag. Vi botaniserar runt Nora träsk och Borgenberget. Barnvänligt. Samling vid Danderydsvallen. Info Naturskyddsföreningen. Företagsmässan i Danderyd Träffa andra danderydsföretag, knyt affärskontakter, byt visitkort! Mässan anordnas för första gången och går av stapeln Torsdag 11 maj kl på Djursholms slott. Ett samarrangemang med Handelskammaren Danderyd, Danderyds Kommun och Företagarna Danderyd. Särskild inbjudan kommer att sändas ut. Gruppförsändelse till hushållen Påsklov på fritidsgårdarna Måndag - Klättring Beroende på väder klättrar vi inomhus eller utomhus. Samling på Fribergården kl Pris 70 kr Tisdag Laserdome Vi drar till stan och spelar Laserdome. Alla är välkomna. Samling på Fribergagården kl Pris 50 kr Onsdag Filmdag På onsdag njuter vi av film. Hela dagen sitter vi och myser med popcorn och varm choklad. Samling på Djursholms fritidsgård. Torsdag Gokart Samling kl på Pavven. Kostnad 100 kr. För information och anmälan ring Friberga eller Pavven Lördag 1 april Danderyds gymnasiums festkommitté bjuder dig som går på högstadiet på fest i Fribergagården. Festen börjar kl och slutar Biljetter säljs på fritidsgårdarna samt i skolan av festkommittén. Ett samarbete mellan 4-tune och Danderyds kommun. För mer information och anmälan ring Friberga eller Pavven Kvarnparksbadet öppnar den 20 maj Kom och provbada - 50 kr/person. Medlemsavgift 950 kr hel familj. Vi finns på Noragårdsv. 29 A, Danderyd, tel Öppettider vardagar 7-20, lördag 9-19, söndag Information om morgonbad, bastu, bassänger, simskola och medlemsskap m.m. finns på www. kvarnparksbadet.org Marina läroverket och Stocksunds båtklubb inbjuder till Hamnens dag med invigning av det nybyggda skolhuset Lördag den 20 maj kl Marina läroverket, Stocksunds hamn, Välkomna! Här kan Du lämna Din deklaration Djursholms slott: vardagar t.o.m 2 maj. Danderyds bibliotek, tidningsrummet: mån - tors , fre , lör t.o.m 2 maj. Personalen på biblioteket och i slottets reception kan tyvärr inte svara på deklarationsfrågor. Om Du har frågor om Din deklaration, ring Skatteverket, tel (växel). Du kan också gå in på Skatteverkets hemsida Välkommen till Mörbybadet! Börja med stavgång! avsluta med bad, bastu och fika. Läs mer på eller ring Färskpotatis till midsommar? Lediga odlingslotter hos Lillkalmar odlingsförening, ring Rune och hos Lärkängens fritidsodlare, ring Birgitta DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 8 juni. Manusstopp den 12 maj. 8

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 6 - september 2012

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 6 - september 2012 Danderyds Nummer 6 - september 2012 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Ny parkeringstjänst Sidan 2 Bildreportage från Kungaparets besök Sidan 3 Solsken, flaggor och fest när Kungaparet och

Läs mer

Hur vill du utveckla centrala Danderyd?

Hur vill du utveckla centrala Danderyd? Danderyds Nummer 3 april/maj 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Missa inte kommunens cykeldag! Sidan 2 Grävningsarbeten för nya elkablar Sidan 3 Städa naturligt! Sidan 4 Hur vill du utveckla

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 5 - september 2011 Förstudien om ny hemsida presenteras den 20 oktober Under våren och sommaren har kommunen genomfört en förstudie för att undersöka hur en ny hemsida kan ge användarna större nytta

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet 8.00-15.30. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Danderyds Nummer 1 - februari 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Danderyd bra på att redovisa kvalitet inom skola och hemtjänst Danderyd ligger på delad sjundeplats av landets samtliga

Läs mer

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den 28-29 november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler.

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler. Danderyds Nummer 6 - oktober 2011 Förstudien om kommunens nya hemsida klar Syftet med förstudien var att få kunskap om hur en ny hemsida kan ge större nytta för invånare, företagare och förtroendevalda.

Läs mer

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Sundbybergsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Sundbybergsbor NYinflyttad En tidning för alla nya Sundbybergsbor 2010 Välkommen till Sundbyberg! Jag heter Helene Hellmark Knutsson och är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Det är alltid lika roligt att få

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 ledare Sveriges

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

NYinflyttad. Kristianstad fyller 400 år. Det finns alltid något att göra. Det är fart i Kristianstad Kommunstyrelsens ordförande

NYinflyttad. Kristianstad fyller 400 år. Det finns alltid något att göra. Det är fart i Kristianstad Kommunstyrelsens ordförande 2013 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Kristianstadsbor Kristianstad fyller 400 år Det finns alltid något att göra Nio användbara fritidstips Det är fart i Kristianstad Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun Lommaaktuellt Nr 3, september 2011 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun ÄNNU EN FÖRSKOLA INVIGD Behovet av förskoleplatser i kommunen är fortsatt mycket stort. För någon vecka

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Kontakten. 38 gick till UKM-final. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag.

Kontakten. 38 gick till UKM-final. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 2 april 2010 forshaga.se 38 gick till UKM-final Läs mer på sidorna 4-5 Fotbollen i fokus - ny hall? Myggen med på dagordningen

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011

Tanum. Bomässa i Grebbestad 15 16 juli. Rekordstor inflyttning. Tema: Boende. Fjällbackamorden. Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 32 Juni 2011 Bomässa i Grebbestad 15 16 juli 4 6 19 Tema: Boende Rekordstor inflyttning Fjällbackamorden INNEHÅLL Tema Boende Detaljplaner för 450 bostäder...

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 7 - november 2006. Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 7 - november 2006. Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre Danderyds Nummer 7 - november 2006 Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre Det ser förhållandevis ljust ut för Danderyds ekonomi inför 2007 och de närmast följande åren. Kostnadsökningarna för

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Vinn! Vi bygger nytt! ] Kvarteret Venus ] Kaverös ] Björkekärr ] Guldheden ] Nya planarbeten. ] Biljetter till IFK ] Guidad tur på Botaniska

Vinn! Vi bygger nytt! ] Kvarteret Venus ] Kaverös ] Björkekärr ] Guldheden ] Nya planarbeten. ] Biljetter till IFK ] Guidad tur på Botaniska HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] AUGUSTI 2008 Vinn! ] Biljetter till IFK ] Guidad tur på Botaniska Vi bygger nytt! ] Kvarteret Venus ] Kaverös ] Björkekärr ] Guldheden ] Nya planarbeten Lågenergihus

Läs mer

KommunNytt Juni 2007

KommunNytt Juni 2007 KommunNytt Juni 2007 1 Innehåll Ledare 1 Utsålt i Fageråshallen 2 Skejtare i rampljuset 3 SM-final i skolfotboll 4 Digital-tv-övergång 5 När testade du ditt vatten senast? 6 Lövenstrandsområdet tar form

Läs mer

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Lommaaktuellt Nr 4, december 2013 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Foto: Christian Almström För att ta reda

Läs mer

2014-2015. NYinflyttad. En tidning för alla nya Oxelösundare

2014-2015. NYinflyttad. En tidning för alla nya Oxelösundare 2014-2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Oxelösundare Vad roligt att du har valt att flytta till Oxelösund! Oxelösund är den lilla staden med de stora tillgångarna och kontrasterna. Vi har ett unikt

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer