Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Samordning Stocksund. Nummer 3 - april 2006"

Transkript

1 Danderyds Nummer 3 - april 2006 Samordning Stocksund Samordning av verksamheter En utredning ska pröva möjligheten att samordna olika verksamheter vid Stocksunds centrum. Bakgrunden är att hemtjänsten organiserats om och hemtjänstlokalen i Stocksund därför inte längre behövs för hemtjänsten. Lokalen ligger i anslutning till biblioteket. Idalagården, med verksamhet för seniorer har lokaler på 370 kvm och öppna förskolan i Stocksund behöver nya lokaler. Alla tre verksamheterna, biblioteket, Idalagården och öppna förskolan drivs av kommunens produktionsstyrelse. Produktionsdirektör Johan Haesert har av kommunstyrelsen utsetts att genomföra utredningen och rapportera direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott. Sköna maj, välkommen! Fira Valborg med tal, musik och eldar Kvarnparken. Blåsorkestern 20.30, kören 20.45, vårtal , bålet tänds. Germaniaparken. Djursholm kl Ekeby, Djursholm. elden tänds kl Svanholmsparken. Stocksund kl Enebyberg. Idrottsplatsen kl Det är inte tillåtet att använda våra valborgsmässoeldar som dumpningsplats för skräp eller trädgårdsavfall. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Träffpunkt Enebyberg Sidan 3-5 Sveriges största miljörörelse Sidan 6 Kultur och evenemang Sidan 7 Påsklov på fritidsgårdarna Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Kommunens öppettider i påsk, Kristi himmelsfärd och pingst Skärtorsdag 13 april, onsdag 24 maj och fredag 2 juni håller kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8 och 14. Fredag 26 maj och måndag 5 juni öppet mellan 10 och 12 i växel, för postöppning samt med begränsad bemanning på förvaltningarna för akuta ärenden. Socialkontoret håller dessa dagar öppet mellan 8 och 12. Ställ frågor om politiken Välkommen att träffa Siv Sahlström (c) 2 vice ordf. i kommunstyrelsen. Enebybergs bibliotek, mån. 10/4 kl Marina A Davidsdotter (mp), lör. 29/4 kl & mån. 8/5 kl på Djursholms Socialdemokraterna lör. 6/5 kl framför port nr 13, Mörbylund och kl utanför närbutiken, Rinkeby. Sön. 7/5 kl lekplatsen, Lillkalmar och kl utanför minilivs, Sätra. Folkpartiet på Djursholms Torg. Marknadsdagen 20/5. Moderata politiker varje lördag kl vid Mörby centrums södra entré. Fira Nationaldagen! Tisdag den 6 juni Djursholms slott kl Nya svenska medborgare hälsas välkomna. Tal av Kommunfullmäktiges ordförande Inger Ström-Billing. Musik, fanborg, m.m. Ponnyridning i slottsparken för barnen från kl Kultur- och fritidsnämnden Offentligt möte Ägarna till Eneby Torg, General Electric och Arcona, har planer på att skapa en helt ny bebyggelse vid torget. Utöver kommersiella lokaler för handel, restauranger, vård m.m. vill de bygga bostäder. Alla Enebybergare inbjuds till offentligt möte i Brageskolans matsal torsdag 20 april kl där fastighetsägarna kommer att presentera sina planer. Välkomna! Kommunstyrelsen Läs mer på

2 Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 15 och 16 maj kl i Ses si ons salen på Djursholms slott. Dande rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz. Ny översiktsplan Ett förslag till översiktsplan för Danderyd har varit utställt för allmänheten under perioden 12/12-05 tom 24/2-06. Ett offentligt möte ägde rum den 23/1. Kommunfullmäktige föreslås nu anta det utställda förslaget efter några smärre kompletteringar. Översiktplanen fyller tre viktiga funktioner. Den ska ge en bild av kommunens framtida utveckling, den kan användas som vägledning för myndigheters och andra aktörers beslut och den utgör ett underlag för dialog mellan kommun och stat om hur man ska hantera frågor av riksintresse. Den nya översiktplanen för Danderyd tar upp frågor som boendemiljö, naturområden, kommunikationer, miljömässigt hållbar utveckling, utvecklingsområden m.m. Utställningsversionen av översiktplanen hittar du på eller hos Informationsavdelningen. Beslut i kommunstyrelsen IT-plan för 2006 Kommunstyrelsen har antagit en plan för kommunens IT-utveckling under 2006 och beslutat anvisa kr för IT-investeringar. Planen redovisar dels projekt som rör utveckling av olika verksamheter t.ex. nytt ekonomisystem, utveckling av hemsidan och publicering av sammanträdeshandlingar dels projekt som syftar till att förbättra teknik och infrastruktur. Miljövänligt i trädgården! Gödsla i din trädgård bara då det behövs och använd gärna gräsklipp och kompost eller liknande i stället för konstgödsel. Kväve och fosfor från gödsling av villaträdgårdar kan via markvatten eller ytavrinning bidra till övergödning. Använd gärna regnvatten för bevattning! Undvik kemiska bekämpningsmedel och använd i stället de alternativa lösningar som finns. En väl etablerad plantering med marktäckare ger också gott skydd mot ogräs. Spindlar och nyckelpigor är viktiga som naturliga fiender för skadeinsekter. I stället för tändvätska kan du tända grillen med elektrisk grilltändare. Är du i behov av nya trädgårdsmaskiner? Det finns miljömärkta. Kontrollera när du köper tryckimpregnerat, vad virket innehåller. Gamla färgrester, bekämpningsmedel, oljerester, träskyddsbehandlat virke och andra kemikalierester hanterar du som farligt avfall och lämnar på lämplig återvinningsstation. Läs mer på eller ring Miljö och stadsbyggnad: Nyproduktion av parhus I kvarteret Orren, Enebyberg (f.d. Enebybergs Folkets hus) finns nu 8 tomter för 4 parhus. Kommunen kommer under våren att sälja dessa tomter till byggföretag. När försäljningen till byggföretagen är klar kommer kommunen att informera om detta. Det blir sedan byggföretagen som säljer de bebyggda fastigheterna vidare. Försäljning av obebyggda villatomter I kvarteret Orren kommer kommunen även att sälja fem villatomter. Försäljningen startar den 15 april Kommunen bygger ut gata, gångväg och VA inom området under våren. Tillträde till fastigheterna bedöms kunna ske under augusti. Försäljningen kommer att skötas av kommunens mäklare Svensk Fastighetsförmedling i Mörby C. Mäklaren tillhandahåller fr.o.m. 3 april ett utförligare försäljningsmaterial på sin hemsida Om Du är intresserad och vill delta i försäljningen, anmäler du dig till Svensk Fastighetsförmedling. En informationsträff kommer att hållas. Tid och plats meddelas senare på vår hemsida. Tomternas storlek är mellan 800 m 2 och 861 m 2. På tomterna finns en byggrätt om 130 m 2 bottenyta. Planbestämmelserna möjliggör uppförande av 1-plans- eller 1½-plansvillor. Kontaktperson inom kommunen är Exploateringschef Christer Mörk, Ledningsstaben, Djursholms Slott, e-post christer. Telefon Läs mer om tomter och parhus på Där kan du också se planer, planbeskrivning och genomförandehandling. Parkeringstillstånd Infartsparkeringarna i vid Stockholmsvägen, Vasavägen, Ringen, Valevägen, Hortus och Altorp är vardagar mellan kl 7.00 och reserverade för boende i Danderyd. Vill du ha ett parkeringstillstånd, skicka in en kopia av bilens registreringsbevis till Tekniska kontoret, Box 74, Danderyd. Frågor kring detta besvaras av Lina Pihl på Tekniska Nämndhuset, tel Rum till matematikelever ht 2006 Om du har rum att hyra ut, kontakta Danderyds gymnasiums skolkuratorer: Jonas Eriksson, tel , e-post eller Synnöve Roness, tel , e-post se. Eleverna kommer från hela landet. I Träffpunkten samlas under ett tak verksamheter som bedrivs av Danderyds kommun och Kyrkan i Enebyberg. Den senare är en ideell förening bestående av Enebykyrkans församling inom Svenska Missionskyrkan och Svenska kyrkan i Danderyd. Träffpunkten ska bli en mötesplats för alla åldrar med en mångfald av verksamheter. I Träffpunkt Enebyberg ska kommunens aktiviteter för barn, ungdomar och seniorer finnas sida vid sida med verksamheter som bedrivs av Kyrkan i Enebyberg, t.ex scoutverksamhet. När så är lämpligt kommer en samverkan att ske. Ända sedan fastigheten uppfördes på 70-talet har både kommunen och kyrkan haft verksamheter där. Det nya samarbetet syftar till att utveckla verksamheterna för alla åldrar i Träffpunkten. Nu ska snart välkomnande nyrenoverade lokaler ta emot de första besökarna! Svenska kyrkans förskola öppnar redan i början av augusti. Inom kommunen har under senare år diskuterats hur lokalerna vid Enebybergs torg skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt och ge enebybergsborna en bättre service till oförändrad kostnad. Under 2005 fick produktionsdirektör Johan Haesert uppdraget att vara projektledare för en utredning om samordning av lokaler och verksamheter. Kommunen kommer som tidigare att driva biblioteket, seniorverksamhet, ungdomsverksamhet och den öppna förskolan. Enebykyrkan ska driva Träffpunktens gemensamma reception med café och Svenska kyrkan kommer att bedriva sin förskola i Träffpunkten. En viktig idé är att vissa lokaler ska kunna utnyttjas av olika grupper vid olika tider, t.ex. av öppna förskolan med småbarn på förmiddagar och av ungdomar på eftermiddagar och kvällar. En förhoppning är också att olika generationer ska kunna mötas och ha utbyte av varandra. Förutom att samutnyttja lokalerna är tanken att personalen ska utveckla samarbetet så att man ännu bättre kan möta besökarnas önskemål. En ombyggnad av lokalerna har just startat. Den totala kostnaden är beräknad till cirka 16 miljoner kronor varav kommunen står för cirka 12 miljoner. Illustration: Marie Storesund En mötesplats för alla åldrar och en mångfald av aktiviteter. Reception med café, bibliotek, kyrka, öppen förskola, ungdomscenter, svenska kyrkans förskola och seniorcenter. Tid- och ombyggnadsplan Mars juli. Ombyggnad av lokaler för bl.a. kyrkans förskola och hemtjänsten. Planerad inflyttning i början av augusti. Mars september. Ombyggnad av lokaler för ungdomscentret och seniorcentret. Planerad inflyttning i slutet av september. Maj augusti. Ombyggnad av reception och café, kök, kringutrymmen m.m. Planerad inflyttning i början av september. Augusti januari Ombyggnad av bibliotek, kontorsutrymmen m.m. Planerad inflyttning i början av februari April september. Ombyggnad av tomt, soprum, förråd m.m. Generalentreprenör för ombyggnaden är BVT BYGG AB. BVT handlar nu upp sina underleverantörer. Rivningsarbeten har påbörjats i bottenvåningen. Kommunens verksamheter för ungdomar och seniorer har flyttat till tillfälligt uppställda paviljonger vid Gethagsvägen. Dessa paviljonger användes tidigare av skolan under tiden som Hagaskolan, tidigare Gethagsskolan, byggdes om. Utflyttning planeras till månadsskiftet september-oktober. 2 3

3 Huvudingång På entréplanet i Träffpunkten hittar du Reception med Café Den gemensamma samlingspunkten blir Träffpunktens reception och café, med bl.a. läshörna och tidskriftshyllor. Här kan du sitta ner och ta en kopp kaffe, en smörgås eller en lättare lunch, kanske träffa på en granne, läsa en tidning, titta på utställningar och få information om vad som händer i Träffpunkten. Från caféet är det lätt att hitta vidare till andra aktiviteter. Bibliotek Biblioteket ligger i samma plan som caféet med en mindre utställningshall emellan. Biblioteket kommer att få mindre ytor än idag men i gengäld blir öppettiderna generösare. På biblioteket finns, förutom böcker och ljudböcker för olika åldrar, även internetdatorer, läsplatser, lyssnarhörna och kommunal information. föreningar kan utvecklas för att erbjuda ett större utbud av aktiviteter. Kanske kan du få hjälp att komma igång med internet och e-post av någon av ungdomarna som besöker ungdomscentret. Ungdomscenter I ungdomscentret ska dels kommunens ungdomsaktiviteter finnas, dels verksamheter som bedrivs av kyrkan. Ibland kommer gemensamma aktiviteter att ordnas. Här ska fritidsledare, tillsammans med dig som är ung i Enebyberg och olika föreningar, hitta aktiviteter som lockar. Du ska kunna lyssna på musik, spela spel, ägna dig åt olika slag av skapande såsom bild, sång och musik eller bara sitta och prata eller se en film. En replokal, biljardbord och ett allrum med dörr ut mot uteplatsen kommer också att finnas. I Träffpunkten ska även finnas utrymme för aktiviteter tillsammans med andra föreningar. Övriga lokaler Övriga lokaler som kommer att finnas i Träffpunkten är bl.a. ett kyrkorum, en samlingssal, kontorsrum, personalutrymmen och förråd. Mer information Mer information om Träffpunkt Enebyberg finns på På ovanstående hemsida kommer du också att kunna lämna dina synpunkter. Entréplan På nedre planet i Träffpunkten finns Seniorcenter Seniorcentret är till för dig som vill delta i olika aktiviteter och umgås. Här kan du få inspiration att leva sunt genom att laga mat tillsammans med andra, gå olika kurser, delta i gymnastik m.m. Samarbetet med studieförbund och pensionärs- Öppna förskolan För föräldrar som är hemma med små barn och för dagbarnvårdare finns öppna förskolan som kommer att hålla till i allrummet, ett stort rum för barnen att leka i. Det kommer också att finnas utrymme utanför huset där barnen kan sova i sina vagnar under uppsikt av föräldrarna eller dagbarnvårdaren. Nedre plan Läs mer på 4 5

4 Kultur och evenemang 6/4-4/6 Farligt avfall? Nej tack! Säg nej tack till farligt avfall i din soppåse och ditt avlopp. Ta med det till kommunens insamlingsplatser för farligt avfall. Då är du definitivt med i Sveriges Största Miljörörelse. Kan du dessutom hjälpa oss att ta reda på en del av de många ton farligt avfall som hamnar fel varje år är du en av rörelsens hjältar. Så gå med i kampen. Bli en miljöförstöringsmotståndare! Varje gram farligt avfall, som inte hamnar i soppåsar och avlopp, är ett steg mot ett renare samhälle. Och just din insats är viktig. Vad är farligt avfall? Batterier, bekämpningsmedel, elektronik, kemikalier, färgrester, kvicksilverprodukter, lack, lim, lysrör, rengöringsmedel, sprayburkar är bara exempel. Mer information hittar du på och Vill du veta mer, kontakta: Miljö och stadsbyggnad, tel Tekniska kontoret ansvarar för vatten, avlopp och renhållning, tel Här kan du lämna farligt avfall: Miljöstationen OKQ8 bensinstation, Mörby centrum Miljöstationen OKQ8 bensinstation, Djursholms torg Hagby återvinningscentral, Frestavägen 10 i Täby, Brotorp återvinningscentral, Enköpingsvägen 80 i Sundbyberg Vill du veta var det finns batteriholkar, gå in på Branschorganisationen för svensk avfallshantering heter RVF. Det är RVFs medlemmar Sveriges kommuner som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi är personer som samarbetar med Sveriges hushåll och företag. Tillsammans är vi Sveriges Största Miljörörelse. 3-22/4 Olof Ringaby visar tuschteckningar på Djursholms Ons. 5/4 kl Viveca Ohlén visar sina filmer om familjen Cedergren och tornet. Sällskapet 7/4-22/4 Kroki och skulptur. Elevutställning på Danderyds Monika Vaerst Fre. 7/4 kl Berättarhörna på Stocksunds Anders Forsell berättar om hur Cedergrenska tornet, området och människorna upplevdes under tiden Sällskapet 8-14/4 kl Glad Påsk - härlig vår. Välkommen till Båtsmanstorpet med sedvanliga aktiviteter. Enebybergsv. 3. Info Sön. 9/4 kl Fagning av Tyrängen. Ta med matsäck och räfsa. Info Naturskyddsföreningen /4 AQA - akvarell helt enkelt. Utställning på Enebybergs bibliotek av Ulla Siljevik Andersson, Yoko Negishi, Maud Reuterwall, Lennart Hartler m fl Mån. 17/4 kl 5.00 Vårmorgon med orrspel. Utflykt med Naturskyddsföreningen till Tärnanområdet. Ta med matsäck och kikare. Info och anmälan , senast 10/4. Tis. 18/4 kl Om konsten att vara Wolfgang eller Eine kleine Nachtmusik. Mozartprogram i Enebykyrkan av och med Ingemar och Cecilia von Heijne. Biljetter á 60:- på Enebybergs bibliotek fr o m den 27/3. Enebybergsbibliotekets Vänner och Enebykyrkan. Tis. 18/4 kl Sällskapet Tors. 20/4 kl Minnenas afton om familjen Cedergren på Idalagården. Sällskapet Tors. 20/4 kl Broken flowers. Danderyds Film studio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Lör. 22/4 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms Lör. 22/4 kl Kulturdag vid Cedergrenska tornet. Sällskapet Sön. 23/4 kl Författarinnan Ylva Eggehorn är gästpredikant vid högmässogudstjänsten i Djursholms kapell. Ylva Eggehorn har bl.a. skrivit psalmen Var inte rädd /4 Bibliska berättelser om Goliat. Barnen i år 2 målar efter besök hos skolkyrkan i Danderyds församling. Danderyds 24/4-12/5 Måla - det är väl ingen konst. Eva Waldenström visar bilder i akryl på Djursholms Tis. 25/4 kl Bästa Fyran. Danderyds Sim anordnar kvaltävling mellan Danderyds skolor i Mörbybadet. De två bästa klasserna går vidare till finaltävlingen i Eriksdalsbadet. Familjebadet är inställt p.g.a. tävlingen. Tis. 25/4 kl Konsert på Djursholms Stocksunds musikvänner. Tis. 25/4 kl Sällskapet Ons. 26/4 kl 9.30 & Lilleman, Sigge och det magiska skåpet. Teater för barn 2-6 år på Stocksunds Förköp. Ons. 26/4 kl Anders R. Öhman berättar om samfundet De Nio på Djursholms Tors. 27/4 kl Den bästa av mödrar. Danderyds Film studio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Fre. 28/4 & lör. 29/4 kl Fårakällan. Elever från Danderyds gymnasium spelar på Confidencen, Ulriksdals slottsteater. Biljetter á 50 kr 1 tim före föreställningen eller via e-post: 29/4-17/5 Trasmattor och keramik. En utställning på Stocksunds bibliotek av Karin Edh och Anna Jarås. Tors. 4/5 kl Hemligt begär. Danderyds Film studio visar film i aulan på Danderyds gymnasium. Sön. 7/5 kl Opera- och romanskonsert på Djursholms slott med operasångare Lars Magnusson. Vid Flygeln Mattias Böhm. A Tribute to Jussi Björling. Bilj. 100:- Cornelia, Djursholms Torg och vid entrén konsertdagen. Fre. 12/5 kl Berättarhörna i Stocksunds Professor Jan Peters berättar om sitt möte med ett sönderbombat Tyskland. Sällskapet Sön. 14/5 kl De gröna kilarnas dag. Vi går från Skogsviksvägens slut mot Sätra ängar och Rinkebyskogen. Naturskyddsföreningen. Info /5-2/6 Collage och målningar. Elevutställning på Djursholms bibliotek av Kolgagruppen. 19/5-16/6 Barnteckningar från Villa Fortsättning på nästa sida Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 6 7

5 Kultur och evenemang Fortsättning från sidan 7. Solvi på Stocksunds Lör. 20/5 kl Den japanska trädgården. Vi besöker en unik danderydsträdgård. Samling vid Berguddsv. 8. Info Naturskyddsföreningen. 22/5-7/6 Stor slöjdutställning från Vasaskolan på Djursholms Sön. 28/5 kl 7.00 Försommarvandring runt Ekebysjön. Samling vid naturskolan. Barnvänlig promenad. Info Naturskyddsföreningen. Sön. 4/6 kl 9.00 De vilda blommornas dag. Vi botaniserar runt Nora träsk och Borgenberget. Barnvänligt. Samling vid Danderydsvallen. Info Naturskyddsföreningen. Företagsmässan i Danderyd Träffa andra danderydsföretag, knyt affärskontakter, byt visitkort! Mässan anordnas för första gången och går av stapeln Torsdag 11 maj kl på Djursholms slott. Ett samarrangemang med Handelskammaren Danderyd, Danderyds Kommun och Företagarna Danderyd. Särskild inbjudan kommer att sändas ut. Gruppförsändelse till hushållen Påsklov på fritidsgårdarna Måndag - Klättring Beroende på väder klättrar vi inomhus eller utomhus. Samling på Fribergården kl Pris 70 kr Tisdag Laserdome Vi drar till stan och spelar Laserdome. Alla är välkomna. Samling på Fribergagården kl Pris 50 kr Onsdag Filmdag På onsdag njuter vi av film. Hela dagen sitter vi och myser med popcorn och varm choklad. Samling på Djursholms fritidsgård. Torsdag Gokart Samling kl på Pavven. Kostnad 100 kr. För information och anmälan ring Friberga eller Pavven Lördag 1 april Danderyds gymnasiums festkommitté bjuder dig som går på högstadiet på fest i Fribergagården. Festen börjar kl och slutar Biljetter säljs på fritidsgårdarna samt i skolan av festkommittén. Ett samarbete mellan 4-tune och Danderyds kommun. För mer information och anmälan ring Friberga eller Pavven Kvarnparksbadet öppnar den 20 maj Kom och provbada - 50 kr/person. Medlemsavgift 950 kr hel familj. Vi finns på Noragårdsv. 29 A, Danderyd, tel Öppettider vardagar 7-20, lördag 9-19, söndag Information om morgonbad, bastu, bassänger, simskola och medlemsskap m.m. finns på www. kvarnparksbadet.org Marina läroverket och Stocksunds båtklubb inbjuder till Hamnens dag med invigning av det nybyggda skolhuset Lördag den 20 maj kl Marina läroverket, Stocksunds hamn, Välkomna! Här kan Du lämna Din deklaration Djursholms slott: vardagar t.o.m 2 maj. Danderyds bibliotek, tidningsrummet: mån - tors , fre , lör t.o.m 2 maj. Personalen på biblioteket och i slottets reception kan tyvärr inte svara på deklarationsfrågor. Om Du har frågor om Din deklaration, ring Skatteverket, tel (växel). Du kan också gå in på Skatteverkets hemsida Välkommen till Mörbybadet! Börja med stavgång! avsluta med bad, bastu och fika. Läs mer på eller ring Färskpotatis till midsommar? Lediga odlingslotter hos Lillkalmar odlingsförening, ring Rune och hos Lärkängens fritidsodlare, ring Birgitta DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Uppdragskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 8 juni. Manusstopp den 12 maj. 8

Danderyds. Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling. Mannen på sedeln. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2007

Danderyds. Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling. Mannen på sedeln. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2007 Danderyds Nummer 3 - april 2007 Förslag till Miljöprogram Vägen till hållbar utveckling Danderyds kommun ska främja en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen ska vara en förebild och genom planering

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Danderyds Nummer 3 - april 2008 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Nya affärer såsom en större livsmedelsbutik med saluhall, butiker för villa och

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Danderyds. Dags för. Kommunens öppettider i påskhelgen Skärtorsdagen, den 24 mars, stänger kommunens växel och förvaltningar kl 14.00.

Danderyds. Dags för. Kommunens öppettider i påskhelgen Skärtorsdagen, den 24 mars, stänger kommunens växel och förvaltningar kl 14.00. Danderyds Nummer 2 - mars 2005 Anders Bergstrand, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden med personal från vinnande ICA i Mörby centrum: Per Vallenhag, Gunnar Wallin och Mattis Pettersson. Stor kontroll

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Där gammal och ung möts Sommarprogram För seniorer Mötesplats Rönnby Släggkastargatan 1 722 41 Västerås 021-39 36 35 catarina.ekholm@vasteras.se Några hopplock

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna.

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Från A till Ö 2015 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI Malmabergs Mötesplats. Släggargatan Västerås Telefon:

MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI Malmabergs Mötesplats. Släggargatan Västerås Telefon: MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI 2016 Malmabergs Mötesplats Släggargatan 3 723 37 Västerås Telefon: 021-39 18 70 Veckoschema Malmabergs Mötesplats Måndagar Ipad, dator, mobil 13.30-15.30 Tisdagar Balansgrupp

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Grovplanering HT 2014

Grovplanering HT 2014 Grovplanering HT 2014 Viktigt!!! Detta är en preliminär planering och inget som är huggit i sten vi kan ibland behöva ändra lite i planeringen. Vi tänker gå på sagostunder men programmet är inte klart

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Tips och aktiviteter för dig som fyllt 65 år

Tips och aktiviteter för dig som fyllt 65 år Förebyggande enheten Västra Göteborg Tips och aktiviteter för dig som fyllt 65 år Kalender januari juni 2015 goteborg.se/traffpunkterivaster Välkommen till våra mötesplatser! Du håller just nu vårens utbud

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Danderyds. Vad tycker du om kommunens hemsida? Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 2 - april 2011

Danderyds. Vad tycker du om kommunens hemsida? Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 2 - april 2011 Danderyds Nummer 2 - april 2011 Vad tycker du om kommunens hemsida? Var med och hjälp oss att förbättra danderyd.se! Med start i april kommer Danderyds kommun att genomföra en enkätundersökning på kommunens

Läs mer

Höstlovsaktiviteter. 29 oktober - 2 november

Höstlovsaktiviteter. 29 oktober - 2 november Höstlovsaktiviteter 29 oktober - 2 november Sjöbo bibliotek Bibliotekshäxan Bibliotekshäxan läser en spännande berättelse för dig som är 6-10 år. Ingen föranmälan. Fri entré. Plats: Sjöbo bibliotek, Gamla

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Bad- och relaxkalender

Bad- och relaxkalender Bad- och relaxkalender Våren 2015 www.storsjobadet.se 063-14 31 79 Januari 5 Familjedag på relaxen 10.00-18.00 Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans, med aufguss, bubbelpooler

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(13) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-15:30 Paragrafer 43-53 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Konst på Hög Ett av Sveriges främsta skulpturområden! På Kvarntorpshögen öster om Kumla hittar du Konst på Hög-ett av Sveriges främsta skulpturområden. Flera av Sveriges

Läs mer

aktuellt Danderyds Nytt växelnummer till Danderyds kommun 08-568 910 00 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun!

aktuellt Danderyds Nytt växelnummer till Danderyds kommun 08-568 910 00 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun! Danderyds Nummer 2 - mars 2004 08-568 910 00 - Välkommen till Danderyds kommun! Kommunen har fått ny växel Danderyds kommun har bytt huvudväxel och kommer därmed att få nya telefonnummer. Ledningsstab,

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Välkommen till VIKTIG INFORMATION!

Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Vi hälsar er välkomna till Entreprenad Expo 2013, och hoppas att ni ska få tre givande dagar! Nedan följer information som är bra att känna till inför och på mässan.

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Salems Bibliotek. Starta eget. Pressmeddelande

Salems Bibliotek. Starta eget. Pressmeddelande 2017-03-23 1 av 3 Kultur- och fritidsförvaltningen Rolf Johanson Kultur- och fritidschef 08-532 59915, rolf.johanson@salem.se Pressmeddelande 2017-04-27 Utställning på Salems Bibliotek Caroline Holt, Family

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 3 maj 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Eldning av trädgårdsavfall Sidan 2 Vill du bli Volontär? Sidan 3 På gång på Danderydsgården Sidan 3 Danderyds grundskolor bäst

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Maj - juni 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl. 10.00

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009

VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 VIKTIG INFORMATION FRÅN VÄSTERORTS AKTIVITETSCENTER SOMMAREN 2009 Nu är sommaren snart här. De ordinarie studiecirklarna slutar under v. 24 (12/6), men Västerorts Aktivitetscenter kommer att hålla öppet

Läs mer

Sommarlov. Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun

Sommarlov. Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun Sommarlov Fritidsgårdarna Bjuvs Kommun Bjuvs Fritidsgård Tel: 042-458 50 97 Vecka 25 Måndag 17 juni Öppet 13.00 17.00 Tisdag 18 juni Midsommarfest. Kostnad 100kr. Anmälan sker till personalen. obs! öppet

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Danderyds. Beslut om Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2010. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Danderyds. Beslut om Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2010. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Danderyds Nummer 3 - april 2010 Beslut om Mörby centrum Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut om utbyggnaden av Mörby centrum den 12 april (KS) och den 19 april (KF). Vid denna tidnings

Läs mer

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum Danderyds Nummer 2 - mars 2009 Under förutsättning att Byggnadsnämnden fattar beslut om samråd hålls Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum Måndagen den 23 mars kl 18.30 Aulan på Danderyds gymnasium

Läs mer

Påsklovsaktivteter vecka

Påsklovsaktivteter vecka Påsklovsaktivteter vecka 13 2016 Påskatåget ankommer - lördag 26 mars Tjuvstarta påsklovet redan 26 april med ett besök på TågCentralen i Ljungby. Ett perfekt avbrott i påskfirandet och innan kvällsmaten

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning Danderyds Nummer 3 - maj 2011 DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning I nummer 1 av årets DanderydsAktuellt publicerades en liten enkät med frågan hur medborgarna ville ha sin tidning

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

December 2015 Månadsprogram för mötesplats Sommarro

December 2015 Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15 kr December 2015 Månadsprogram för mötesplats Sommarro Alla hälsas hjärtligt Välkomna För kontakt: 044-13 61 36, 0733 136136 carina.bengtsson@kristianstad.se www.kristianstad.se Ami Hygrells hade

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Veckobrev för klass 6, vecka 19

Veckobrev för klass 6, vecka 19 Veckobrev för klass 6, vecka 19 Hej! Nu är det dags för de två sista nationella delproven i engelska (se tisdag och torsdag nedan för mer information). På måndag börjar eleverna först kl 9:55. Ingela bifogar

Läs mer

Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon ,

Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon , MÅNADSPROGRAM Maj 2017 Välkommen till våra aktiviteter i maj! Kulturcenter Oxbackens mötesplats Oxbacksgatan 5, 724 61 Västerås. Öppettider måndag fredag kl.09:00 16:00 Telefon 021-390190, 021-390129 Veckoprogram

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Lördagsateljén. Anmäl dig på vår hemsida:

Lördagsateljén. Anmäl dig på vår hemsida: Anmäl dig på vår hemsida: www.krita.nu Lördagsateljén Öppen konstateljé där du självständigt kan skapa konst och vara kreativ. Erfarna ledare kan vid behov assistera dig. Välj om du vill måla, teckna,

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter Hösten 2013

Socialpsykiatrins. Aktiviteter Hösten 2013 . Socialpsykiatrins Aktiviteter Hösten 2013 Hösten är inte bara slutet på sommaren. Hösten kan vara en nystart och ett tillfälle att komma igång med sånt man tänkt men inte blivit av. - Till hösten ska

Läs mer

Projektfinal 21-27 november 2015

Projektfinal 21-27 november 2015 Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Vinterveckan 28 februari - 9 mars

Vinterveckan 28 februari - 9 mars Vinterveckan 28 februari - 9 mars Vinterveckan börjar med Lycksele vårmarknad och avslutas helgen efter med att Lycksele IF arrangerar JSM på längdskidor. Vinterveckan ska vara årligen återkommande och

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer