Grundkurs: Att styra sin vilja

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundkurs: Att styra sin vilja"

Transkript

1 Star s Edge International Grundkurs: Att styra sin Det här är den tredje delen i en serie av Avatars minikurser som utforskar den icke-fysiska kvalitet som väljer och tar beslut, kontrollerar rörelse och uppmärksamhet, skapar och förblir uthållig - mänsklig. Den här kursen baseras på Del I av Avatarmaterialen Åter till ytan (RESURFACING ), författat av Harry Palmer. Övningarna är avsedda för 1) att öka din förståelse av hur n fungerar, och 2) att öka din förmåga att fungera genom medvetna val. Kursen kan repeteras och man kan förvänta sig en fördjupning i utvecklingen för varje gång. Nya elever rekommenderas att genomföra Avatars Minikurser 1: PERSONLIG INTEGRITET och GRUNDKURS I ATT STYRA SIN UPPMÄRKSAMHET innan man genomför den här GRUNDKURSEN I ATT STYRA SIN VILJA. Copyright 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade. Kursledare och lärare uppmärksamma detta: Kontakta Star s Edge, Inc, 237 N. Westmonte Drive, Altamonte Springs, Florida, 32714, ( ) för tillåtelse och förutsättningar kring kopiering av dessa material. Avatar, ReSurfacing, Thoughtstorm, Love Precious Humanity, och Star's Edge International är Star's Edge Inc. är registeredade varumärken. EPC SM, EJP SM, CHP SM och Enlightened Planetary Civilization SM är service marks licensierade till Star's Edge Inc.

2 Avatar Grundkursen: Att styra sin SYFTE : Att öka elevens förståelse för hur n fungerar. FÖRVÄNTAT RESULTAT: En ökning i din skicklighet att fungera genom medvetna val. INSTRUKTIONER : Gör och checka av listan nedanför. 1 Läs: Uppvaknande s. 1 2 Gör övning 1: Att väcka n s. 1 3 Läs: Att utöva n s. 2 4 Gör övning 2: Disciplinera n s. 2 5 Läs: Viljans stadier s Läs: Dolda miljoner s. 5 7 Läs: Upphovets synvinkel s. 5 8 Läs: Vad är en upphovs-varelse s. 6 9 Läs: Autopilot s Gör övning 3: Att ta kontroll s Läs: Motstridig motivation s Gör övning 4: Att övervinna oro s Läs: Hinder för n s Gör övning 5: Avsiktlig kontroll s Läs: Efterord s Utvärdering 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade UTVÄRDERING Vad skulle du göra? Vad gjorde du egentligen? Vad hände egentligen? Uppgiften slutförd Uppgiften är ofullständigt Olämpliga handlingar

3 Grundkurs; Att styra sin avatar minikurs 3 Uppvaknande av Harry Palmer Vilja är en bred term som refererar till den motiverande kraften bakom en handling. För oss människor är denna motiverande kraft kapabel att utvecklas genom flera verkande områden instinktiva, känslomässiga, moraliska, egna eller upphöjda. Denna utveckling är dock inte självklar. Många individer, och även hela samhällen, fastnar i ett enda viljeverkande område, som till slut kan bli det dominanta inflytandet till deras beslut i livet. För att undvika att hamna i en rent abstrakt förståelse av, kan du göra följande övning, och lägg särskilt märke till den motiverande kraft som väljer och fattar besluten. Harry Palmer, upphovsman till Avatarmaterialen ÖVNING 1: Att väcka n Viljan vaknar sakta från sin sömn. Först känner den sig överväldigad av stormen av tankar som stöter på den. Dess första attityd är Bara säg vad du vill och jag gör det. Syfte: Att minska tankeverksamheten, dagdrömmarna, självkritiken, indoktrinerat tänkande, genom att väcka n. Förväntat resultat: Lugn, intryck förändras, ökad medvetenhet. Instruktioner: 1) Ta en promenad, 2) lägg märke till något, och 3) bestäm hur du skulle beskriva det. Gå vidare till något annat och bestäm hur du skulle beskriva det. Fortsätt övningen i ca minuter. Om du märker att du blir distraherad, återgå bara till övningen utan självkritik av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 1

4 Grundkurs; Att styra sin Att utöva n Viljan är en tvåvägs-bro mellan tanke och handling. Den transformerar mental aktivitet till synlig verklighet. När den används framgångsrikt, gör n människor framgångsrika i sina bemödanden. När n inte används framgångsrikt, misslyckas människor och ansträngningarna går tillbaka till att tänka. Herraväldet över n är nödvändigt för kontroll av sinnet och uppmärksamheten. Identifiering med n är ett kännetecken för upplysning. Herraväldet över n är nödvändigt för kontroll av sinnet och uppmärksamheten. Identifiering med n är ett kännetecken för upplysning. Vilja, som förmåga, är sällan ett ämne i modern utbildning. I sken av att socialisera individer (kontrollera), uppmuntras inte viljestarkt beteende i skolor och av myndigheter. Viljestyrka har blivit associerat med uppsåt (kriminell planering), psykologiska rubbningar (exhibitionistiskt beteende), såväl som många andra underliga avvikelser. Från brist på träning och utveckling och smärtsamma associationer, har individens viljestyrka blivit ineffektiv och i några fall försvinner den även helt och hållet. Regler och anvisningar har undergrävt n. Individen och hans/hennes sinne irrar omkring i det som attraherar och stöter bort uppmärksamheten eller underordnar sig andra likt en ryttare som sitter upp på en häst, utan att själv hålla i tyglarna. ÖVNING 2: Att disciplinera n Syfte: Att lägga uppmärksamheten under ns kontroll. Förväntat resultat: Märkbart ökad självkontroll. Instruktion 1: Välj ett föremål. Rikta din uppmärksamhet på det (undersök det), under två minuter. Om din uppmärksamhet glider iväg, ta tillbaka den. Instruktion 2: Gör följande steg, var och en, i cirka en minut. a) Erinra ditt tidigaste minne, då du överlevde ett hot mot din överlevnad. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. b) Erinra ditt tidigaste minne du har, av att må bra. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. c) Erinra ditt tidigaste minne, då du hade rätt. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. d) Erinra ditt tidigaste minne, då du upptäckte något viktigt. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. e) Erinra ditt tidigaste minne, då du hjälpte någon. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. Upprepa steg a till e minst tre gånger, och sök efter allt tidigare minnen för varje gång. Instruktion 3: Välj en punkt 2,5 till 3 meter från där du står. Tänk dig en osynlig linje från toppen av din näsa till den punkten. Följ den osynliga linjen några centimeter från din näsa till punkten du valde ut, först med det ena pekfingret, sen med det andra, tills din arm är fullt utsträckt. Upprepa denna övning tills du med n kan kontrollera denna rörelse med ditt finger. (Testa samma övning med en linje från halsen och från hjärtat) av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 2

5 Grundkurs; Att styra sin Figur 1: Tabell o ver ns stadier Instinktiv Ka nsloma ssig Moralisk Egen Uppho jd Motiverande kraft bakom n Klassiska tillsta nd, hunger, skydd, fortplantning Behov och mot, vanor, a tra, missbruk Moraliska koder, la rosatser, o vertygelser Utmaningar, anledningar, ma l Vishet, medka nsla Hur n uttrycks Vad varelsen a r mest angela gen om Reaktioner, oemotsta ndliga tendenser Fysisk o verlevnad, att inte do Leder till Impulser, attityder, humo r, sja lvsabotage Att ma bra, att inte ma da ligt Leder till Sja lvbeha rskning, kritik, bero m, bestraffning Att ha ra tt, att inte ha fel, elakheter Leder till Anstra ngningar, planer, engagemang Beundran, prestation, fo rva rv, inte misslyckas Leder till Skapelser, sja lvkorrigering Altruism, att tja na andra, inga sja lviska intressen Anstra ngningar som va cker na sta viljestadie Uppfylla basbehov, attack, retra tt Beka nnelse, samvetskval, fo rla telse Tolerans, ha nsynstagande till olikheter, empati Personligt ansvar, a rlighet, sja lvgranskning Studier, fo rutseende, intuition Fysiskt baserad Fo delse av personligt samvete Medvetandebaserad Fo delse av socialt samvete Ma nniskobaserad Viljans stadier Första gången som mänsklig framträder är som instinkter. Instinkter framkallar en motiverande kraft för att hantera de mest fundamentala behoven för överlevnad. Detta är steget med klassiska betingelser, funktioner för autonoma nervsystemet, och oavsiktliga reaktioner. Viljan som finns på detta stadium är vanligtvis ovetande om sig själv. När n överväldigas i detta stadium resulterar det vanligtvis i rädsla, smärta eller död. När n mognar bygger den på instinkter med en motiverande kraft som kommer från tidigare upplevelser känslor uppstår. Den känslosamma n styr beteenden enligt orsak-och-verkanmodeller som tidigare gjorde att organismen mådde bra eller dåligt. Detta är steget av opererande omständigheter, vanor, längtan och missbruk. En som överväldigats i detta stadium, resulterar vanligtvis i instinktiv attack eller reträtt. I nästa viljestadie är utvecklingen starkt påverkad av intellektet, som förädlar angelägenheten att må bra till en angelägenhet att ha rätt. Naturligtvis är det så, att för att ha rätt, behöver man anta en moralisk kod eller övertygelse av något slag. Viljans önskan att ha rätt, kan vara så stark att den välkomnar vilka doktriner som helst, som lovar att höja den till en fortsätter 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 3

6 Grundkurs; Att styra sin Viljans stadier fortsättning säker självrättfärdighet. Detta är det motsatta viljestadiet, vars mörka sida motiverar social strävan och krig. Detta är också Stadiet av upphöjd, som Avatarelever snart lär sig, är början på den sanna andliga resan. viljestadiet där en komplex, mental konstruktion som kallas för jag uppstår (ego). Viljor i konflikt i detta stadium resulterar vanligtvis i fördomar och rationaliserat våld. I nästa steg sätter sig sociala- miljö- och biologiskt- motiverande krafter i baksätet, med motivationen att smycka konceptet jag. Den egna n är kapabel att resonera och sätta upp strategier; den saknar moral. Dess viktigaste angelägenhet är dess egen tacksamhet Jag-, mig-, minangelägenheter har prioritet. Viljor i konflikt i detta stadium handlar ofta om status eller belöning. Men detta viljestadium av ego-jagetssynvinkel är inte slutet. När upplevelser ackumuleras och självmedvetenheten mjukar upp egot, flödar en ström av empati och medkänsla upp för andra. Detta är uppvaknandet av en upphovs-varelse och ingången in i stadiet, där n guidas av intuition och förnuft, i stället för av omständigheter och händelser. Stadiet av upphöjd, som Avatarelever snart lär sig, är början på den sanna andliga resan. Den upphöjda n, som är rent, obeskrivligt varande, ger riktning och kan skapa verklighet. Figur 2: Viljans stadier Håll dig varm hitta ät Jag älskar dig! Jag hatar dig! Gör det rätta eller lid konsekvenserna. Vinnaren har ett erbjudande till dig! Jag bidrar till en upplyst civilisation. Instinktiv Vänder sig mot de mest grundläggande behov för överlevnad Ka nslomo ssig Söker att må bra och undviker smärta Moralisk Följer indoktrinering Egen Agerar för sin egen tillfredställelse och självförverkligande Uppho jd Motiverad av medkänsla och visdom 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 4

7 Grundkurs; Att styra sin Dolda miljoner Tänk om du är en multimiljonär och du inte vet om det? Du har flera miljoner dollar på ditt bankkonto, men du har inget minne av det inte ens minsta misstanke. Ännu värre du är misstänksam mot människor som försöker berätta för dig att du är miljonär. Det är inte det att du inte vill vara en miljonär; det vill du. Du kan använda pengarna för att öka kvalitén i ditt liv på de sätt som du bara har drömt om. Du skulle kunna luta dig tillbaka och koppla av. Lukta på rosorna. Du kunde åka på det där stora äventyret. Du kunde njuta av de finare sakerna i livet jag menar, du skulle kunna, om där fanns någon som verkligen kunde övertyga dig om att du är miljonär. Men det kommer att krävas mer än ord för att övertyga dig. Det kommer att krävas mer än att någon berättar för dig hur du ska handla, tänka eller känna dig som en miljonär. Det kommer inte att tillfredsställa dig, att med knep försöka få dig att bli motiverad. Du behöver skriva checkar och kunna lösa ut dem. Du vill inte ha löften, förljugenhet eller möjligheter. Du vill ha upplevelsen av att ha stålar. Visa mig pengarna! Lägg stålarna i handen på mig! Du är förmodligen nöjd och på något sätt bekant med viljestadierna från instinkt till egna val, men upphöjd kan du mycket väl möta med en skeptisk ögonbrynshöjning. Det är den dolda skatten som du inte kan komma ihåg. Den upphöjda n är som din förlorade miljon, men ännu mer värdefull. Men som med den bortglömda miljonen kommer det att krävas mer än ord för att övertyga dig. Det kommer att krävas upplevelsen. Upphovets synvinkel Det händer så mycket i våra liv, att vi ibland glömmer bort att vi själva kan se till att saker händer också. Vi kan en upplevelse (en kroppslig förnimmelse) eller en föreställning (jag kan), eller en tanke (jag är) utan att referera till världsliga omständigheter. Vi kan en upplevelse (en kroppslig förnimmelse) eller en föreställning (jag kan), eller en tanke (jag är) utan att referera till världsliga omständigheter. Att sätta igång är att skapa från upphov. Det är att sätta igång ett händelseförlopp ta det första steget. Det är annat än att svepas med i ett händelseförlopp, eller att skapa för att. Om du skapar något pågrund av något annat eller någon annan, då är de närmare källan än du är. Att vända ett händelseförlopp som du inte har kontroll över, till en möjlighet att agera från upphov (och kanske avsluta eller förändra händelsernas riktning), måste du villigt uppleva händelseförloppet när det når dig. För att villigt uppleva, menas att du tar intryck och accepterar det som händer utan motstånd. Handlingen att villigt uppleva, är vägen till att skaffa kunskap och att anta personligt ansvar. När villigheten att uppleva görs fullt ut, kommer ditt behov av att förstå orsak och verkan, att försvinna. Klander och ånger försvinner och du återvinner synvinkeln upphov av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 5

8 Grundkurs; Att styra sin Vad är en upphovs-varelse? En upphovs-varelse är målet med Avatarutbildningen. Det är en person som har återtagit kontrollen över sin ; det är en kraftfull skapare som är personligt ansvarig för sitt eget liv inga ursäkter, ingen missunnsamhet. Upphovs-varelsen är den ogripbara och obeskrivliga synvinkeln, som inser att livets upplevelser kan formas av viljefulla handlingar föreställningar, överenskommelser och beslut. Det är en synvinkel som upphöjer sinnet och när det har vaknat kan se igenom egojagets identitetet, se bortom värderingar och objektivt se på verkligheten. Det är ett innersta väsen som är oförstörbart och som kan (men som inte känner sig tvungen att) medvetet förändra personliga verkligheter. Den upphöjda n är potentiellt mer kraftfull än något annat viljesteg. Men, den är fortfarande bara en avlägsen släkting till den Medvetna Viljan. Figur 3: Diagram fo r Medveten Vilja Medveten Vilja Sinne La gre Viljestadier Avatar-utbildningens Va g Upphovsvarelse Uppho jd Vilja Perceptuell Verklighet orsak och verkan Skapande Verklighet skapelse och o-skapelse Grundla ggande Verklighet fysisk lag 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 6

9 Grundkurs; Att styra sin Autopilot (självsaboterande beteenden och vanor) De lägre viljestadierna (instinktiva, känslomässiga och moraliska) tenderar att ha starka autopilot-funktioner, vilket innebär att de fortsätter att generera motiverande krafter även efter att varelsens behov har utvecklats. Dessa lägre stadiernas motiverande krafter är ofta i konflikt med den egna- eller den upphöjda nsbehov. Vissa människor tröttar ut sin kreativa styrka, genom att bråka med sina egna, interna, missriktade, motiverande krafter. Vissa människor tröttar ut sin kreativa styrka, genom att bråka med sina egna, interna, missriktade, motiverande krafter. Den känslomässiga n dras mot att snurra sig i håret, bita på naglarna, ta en kaka, röka en cigarett eller ta en drink; den moraliska och egna n har olika böjelser de motiverande krafterna krockar. Detta är situationen för en person som känner att han/hon inte kan kontrollera sina egna, vanemässiga beteenden. Botemedlet är att identifiera och avväpna de motiverande krafterna, som kommer från (och obehagen kopplade till) de lägre stadierna hos n (medvetandet). ÖVNING 3: Att ta kontroll Den upphöjda n kan i detalj kopiera de lägre viljestadiernas autopilot-funktioner (särskilt de som motiverar oönskade beteenden), medvetet välja ta kontroll och slå på och stänga av dem tills de är under kontroll. Kopiera till exempel längtan efter att snurra i håret etc., sätta på den, stäng av den, sätta på den, stäng av den, etc., tills den är under medvetet vald kontroll av den upphöjda n DU. Syfte: Att identifiera motiverande krafter som är automatiska och ta kontroll över dem. Förväntat resultat: Stillhet, minskning av stress, återhämtad kreativ styrka. Instruktioner: Identifiera en automatisk reaktion eller impuls och kopiera den i detalj och upprepa den (utan att skada någon) tills den slutar vara automatisk och är under din egna ns kontroll (sätt på den; stäng av den). Om reaktionen eller impulsen är kopplad till ett begär eller socialt oacceptabelt beteende, upprepa dramatiseringar av längtan efter handlingen, som om du är på scen, utan att faktiskt göra något. (Sätt på längtan; stäng av längtan). Motstridig motivation Det kan verka som ett konstigt påstående men du, som observerar och handlar i nuet, är mycket smartare än ditt sinne. Sinnet agerar i det förflutna och associerar och gör antaganden som inte nödvändigtvis reflekterar vad som händer i detta ögonblick. Att tänka innan du handlar kan vara ett bra råd, men att tänka innan du tittar är inte ett bra råd av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 7

10 Basic Grundkurs; Attention Att Management styra sin ÖVNING 4: Att övervinna oro Vad du medvetet kan skapa och villigt uppleva, det kan du även sluta skapa. Syfte: Att återta upphov Förväntat resultat: Att öka självförtroendet Instruktioner: Välj ut en återkommande oro och beskriv kedjan av tankar och omständigheter som leder fram till oron. Välj medvetet att skapa och upplev gärna tankarna och omständigheterna i den ordning de kommer tills oron bleknar och du återtar upphovets synvinkel, dvs. valet huruvida du ska oroa dig eller inte. (Sätt på den; stäng av den). Obs: Att tänka sig något som är värre än, gör oron hanterbar. Hinder för n Någon gång i livet har du förmodligen konfronterats med en nödsituation. På ett örlogsfartyg kallas detta; att inta stridspositioner. Vid det tillfället hotade någon verklig eller påhittad fara en, eller flera av följande: 1) din fysiska överlevnad (engagerar den instinktiva n), 2) ditt emotionella välmående (engagerar den känslomässiga n), 3) din moraliska kod (engagerar den moraliska n), eller 4) din framgång (engagerar den egna n). På grund av detta hot var intensiteten nära max eller rentav max hos dina motiverande krafter, som skapades av din. Denna intensitet hos n är inte produkten av (inte heller kopplad till) lyckliga tider. Nej. Denna intensitet av är produkten av chock, rädsla, ilska och smärta traumatiska händelser. Under dessa omständigheter har människor utfört övermänskliga styrkehandlingar och visar exceptionellt stark viljestyrka mödrar har lyft bilar för att befria fastklämda barn, soldater har offrat sina liv i självmords-dåd och martyrer har bränt sig själva på gatorna för sakens skull. Sinnet associerar naturligt händelser och omständigheter med varandra. Det är så vi lär oss. Det är därför glassbilar har en melodi och brandbilar har sirener ett morrande och ett spinnande betyder olika saker. Oturligt nog associeras ofta viljestarka beteenden till traumatiska händelser från det förflutna, och det vi lär oss är att undvika personlig användning av n. Associationerna kan bli så starka att det fysiska och känslomässiga fenomenet, som är kopplat till tidigare traumatiska händelser smärta, muskelvärk, rädsla etc. blir sammankopplade med och hävdar sig själv vid all typ av användning av personlig i nuet. Detta kan delvis förklara varför några människor välkomnar kontrollen och direktiven från andra när deras egen användning av kroppens och medvetandets viljestadier har blivit smärtsamma. Där finns dock ett viljestadium som är mer uthålligt, mer medkännande, mer genomgripande och mer upphov än din kropp, ditt sinne eller någon känsla, inklusive sorg och smärta den upphöjda n. Det är existensens centrum, ett tidlöst upphov från vilken, när den är uppväckt, du kan lära dig att känna igen och kontrollera de smärtsamma associationerna i medvetandet och sätta dig över dem. fortsätter 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 8

11 Grundkurs; Att styra sin Hinder för n fortsättning Därifrån kan du sedan uthärda de vanemässiga begären tills de förlorar greppet om dig. Detta är ett stadium som utforskas på djupet i de avancerade Avatarmaterialen. Kontrollen och slutligt o-skapande av associationerna mellan n och mentala reaktioner, är det verkliga kärnämnet i del II och III i Avatarmaterialen. Se nästa övning. Figur 4: Diagram fo r Viljestadier Varje viljestadium fungerar oberoende av varandra, men innehåller också funktionerna av de lägre stadierna. Uppho jd Vilja Egen Vilja Moralisk Vilja Ka nsloma ssig Vilja Instinktiv Vilja ÖVNING 5: Avsiktlig kontroll Det här är en kraftfull övning för att lära dig att verka från synvinkeln av upphöjd. Du kanske behöver försöka flera gånger innan förmågan blir ansträngningslös. Övningen utvecklas steg för steg så att du ska kunna dissekera associationer och vanemässiga beteenden och minska inflytandet från de lägre viljestadierna. Syfte: Att placera beteendet under den upphöjda ns kontroll. Förväntat resultat: Insikt i dina egna motiverande krafter och deras associationer samt förmågan att sätta på dem och stänga av dem. Instruktioner: Övningen görs i fem minuter varje gång och börjar med att deltagaren sitter eller står tyst. (Det är bra att ha en coach, men det är inget måste). När man har börjat, kan deltagaren stå kvar stilla eller röra sig någonstans, göra något eller inte göra något, tänka eller inte tänka på något, känna eller inte känna något, så länge hon/han medvetet beslutar sig (verbalt eller mentalt) för att agera, innan hon/han agerar. Varje ofrivillig tanke, känsla eller handling (autopiloter) som upptäcks bör 1) stoppas helt, 2) kopieras, formuleras och sen 3) från upphov, antingen välja att fortsätta medvetet eller stänga av. Poängen med övningen är för DIG, som agerar som upphöjd, att medvetet kontrollera alla tankar, känslor och handlingar. Varje förvirring, tvekan, känsla, störning eller överväldigande är förmodligen missriktade, motiverande krafter (autopiloter), fortsätter 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 9

12 Grundkurs; Att styra sin ÖVNING 5: Avsiktlig kontroll fortsättning som kommer från de lägre viljestadierna. Även om dessa missriktade, motiverande krafter i början verkar väldigt starka, kommer de att avväpnas, när du stoppar dem helt, och sedan medvetet kopierar och upprepar dem. Exempel: Deltagaren börjar med att stå upp. (Tar ett beslut) Jag ska gå till den där väggen. (Ofrivillig rörelse) Deltagaren uppmärksammar att hon kliar sig på vänstra sidan av huvudet. (Slutar, noterar för sig själv en känslomässig impuls av osäkerhet). (Kopierar den ofrivilliga rörelsen och tar ett nytt beslut) Jag ska klia vänstra sidan av mitt huvud och känna mig osäker. (Upprepas tills handlingen är under den upphöjda ns kontroll). (Tar ett nytt beslut) Jag ska sluta klia den vänstra sidan av mitt huvud. (Gör det.) (Tar ett nytt beslut) Jag ska titta ut genom fönstret. (Gör det.) Alternativ: Eleven kan ta övningen till en mer avancerad nivå, genom att notera huruvida större delen av de ofrivilliga beteendena (autopiloterna) är reaktioner, känslomässiga impulser, kritik eller ansträngningar. När detta är fastställt, hänvisas du till viljestegs-tabellen, för att avgöra vilka ansträngningar som kommer att väcka nästa viljestadium. Efterord Problemet med egen är att de motiverande krafterna hos de mindre kusinerna moralisk indoktrinering, känslomässig reaktion och instinkt utövar dolda inflytanden på den. Låt oss ta ett exempel. För en person, (vi kan kalla honom Fred,) kan hans val av rosa tofflor istället för gula tofflor representera den egna n. Men efter noggrann granskning visar det sig att hans kära mor alltid bar rosa tofflor, men det hade han glömt bort. Så, är hans val av rosa tofflor en tillfällighet, eller finns där motiverande krafter (dolda inflytanden) som gör hans uppmärksamhet predisponerad för att längta efter rosa? Känner du till ordet predisponerad? Inom psykologin betyder det, att man har omedvetna anledningar att föredra ett särskilt alternativ, även innan det är presenterat. Med andra ord, det betyder att resultatet är högst förutsägbart. Om du någon gång har spelat på kasino, kan du säga att oddsen för att vinna är predisponerat att gynna kasinot. Du kan vinna ibland, men ju längre du spelar, desto mer kan du förutspå hur mycket du kommer att förlora. En predisposition är ett dolt inflytande på förnuftiga val. Det uppstår från motiverande krafter från de lägre viljestadierna. Utan effektiv utbildning, kan människor insistera på att deras beteenden, oavsett hur aningslösa eller destruktiva de är, verkligen är ett utövande av deras egen. Där finner du rökaren med lungemfysem, som insisterar på att han röker för att han vill det, och alkoholisten som insisterar på att han kan sluta när som helst. Oförnuftigt insisterande på en synvinkel är ett typiskt karaktärsdrag för predisponerade inflytanden. Rökaren och alkoholisten är under vanföreställningen att de fattar egna beslut, men det gör de inte. Dessa är predisponerade beteenden som rättfärdigas av den egna n. Detta självbedrägeri blir uppenbart så snart du väcker synvinkeln av den upphöjda n. Så, tillbaka till Fred, är han predisponerad att välja rosa tofflor? Vi kan få reda på svaret genom att observera hur Fred genomgående väljer rosa tofflor. Tänk dig att du på något magiskt sätt skulle kunna erbjuda Fred samma val om och om igen fortsätter 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 10

13 Grundkurs; Att styra sin Efterord fortsättning utan att han minns det. Hur ofta skulle du säga att Fred skulle välja de gula tofflorna framför de rosa? Om han alltid väljer de rosa tofflorna då är det verkligen predisposition, en vana snarare än ett eget val. Om Freds val var hans eget och allt annat var likställt, kan du förvänta dig en uppdelning 50 procent av tiden skulle han välja gula tofflor. Egna val uppstår inte riktigt förrän de motiverande krafterna i de lägre viljestadierna kopplas ur. Låt oss säga att du upptäcker att Fred alltid väljer rosa tofflor, och även insisterar på rosa tofflor. Nu vet du att Fred är predisponerad att välja rosa. Kanske predispositionen kom från hans genetiska instinkter, eller från någon känslomässig förstärkning, eller från hans indoktrinering att rosa är det rätta valet. Fred upplever illusionen av att han väljer själv, eftersom han inte har väckt synvinkeln av den upphöjda n. Han är inte medveten om sina egna predispositioner. Och även om Fred ger dig hundra goda anledningar för att välja rosa, till exempel att de matchar hans rosa badrock, är hans val egentligen motiverat av lägre viljestadier. Många människor som handlar under inflytandet av känslomässiga eller moraliska motiv, pläderar för att det är de själva som beslutar. Detta kanske får dig att fundera över hur många av Freds till synes egna val, som egentligen inte är mer än rättfärdigade predispositioner, motiverade av hans lägre viljestadier? Eftersom du ändå experimenterar med Fred, tänk dig att du kunde lära Fred att uppgradera sitt sinne. Fred-upphovsvarelsen (Avatar stadie) är fullt närvarande och medveten om, men har kontroll över, de motiverande krafterna i de lägre viljestadierna. Med andra ord, de predispositioner han kunde ha haft är nerkopplade. Upphöjda Fred ser likadan ut, men han agerar annorlunda. Fred har hittat sina miljoner. Erbjud nu Fred valet mellan gula och rosa tofflor och du kommer att finna att så länge båda toffel-paren passar och håller hans fötter varma, bryr han sig inte riktigt om färgen. Han har uppnått förmågan att verkligen göra ett eget val baserat på vad som finns framför honom. Han är inte längre påverkad av några subjektiva preferenser. Ironiskt, eller hur? Egna val uppstår inte riktigt förrän de motiverande krafterna i de lägre viljestadierna kopplas ur. Denna varelsens naturligt egna beslutsamhet, så ofta förlorad i labyrinten av predispositioner, återväcks när den upphöjda n vaknar. Om du pratar med Fred-Avataren, finner du att han är intelligent, logisk, har hög integritet och är uppfriskande fri från några antagna åsikter eller vanemässiga preferenser. Och, allteftersom han får fler och fler upplevelser med Avatarverktygen, känner han igen mer och mer av de motiverande krafterna i de lägre viljestadierna och oskapar (blir fri från) deras inflytanden. Du kommer att upptäcka att hans liv och hans omgivning plötsligt har blivit mycket lyckligare och fridfullare. För ytterligare upplysning logga in på AvatarEPC.com eller kontakta Star s Edge ( ) för namnet på en Avatar Master nära dig. Avatars uppgift i världen är att sätta igång integrationen av trossystem. När vi upplever att den enda skillnaden mellan oss är våra föreställningar, och att föreställningar kan skapas eller o-skapas med lätthet, kommer rätt och fel spelet att tona ned, ett medskapande spel kommer att uppstå och världsfred blir följden av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 11

14 Ditt nästa steg Läs Lev utifrån din fria och Åter till ytan av Harry Palmer När du är redo att utforska ditt inre och funktionen av ditt eget medvetande, och att bekanta dig med skapelsen som du betraktar som Jag, rekommenderar vi läsning av böckerna Lev utifrån din fria och Åter till ytan, som ett första steg. Lev utifrån din fria handlar om upptäckten och utvecklingen av Avatar -materialen. Avatar är en kraftfull och effektiv kurs för självutveckling, som lärs ut i 66 länder och som har översatts till 19 språk. Åter till ytan refererar till handlingen, där du befriar dig från gamla skapelser och återvänder till medvetenhet. Arbetsboken Åter till ytan är en Avatar-guide för att utforska hur ditt eget medvetande fungerar. Böckerna kan du köpa av en Avatar Master eller från förlaget: GLU Grupp och LedareUtveckling Wadmansgatan Göteborg tel: 031/ eller 070/ Få ett gratis nummer av Avatar Journal Erhåll en gratis Avatar Journal genom att besöka: eller kontakta Star's Edge International. Kontakta en Avatar Master Avatar Masters kommer att besvara varje fråga eller undran du kan tänkas ha, och även besvara var och när du kan gå Avatarkursen. Det finns flera sätt att kontakta en Avatar Master. Besök Avatars kurs-sida på för ett aktuellt kursprogram och kontaktinformation angående de Internationella Avatar kurserna. Besök Find a Local Master på för att hitta en Master nära dig. Eller titta i telefonregistret och annonser i Avatar Journal. Erhåll en gratis Avatar Journal genom att besöka: Kontakta Star's Edge International. Anmäl dig till Avatarkursen Fyll i och sänd in registreringsformuläret till den kurs du valt. Din Avatar Master kommer att ge dig nödvändiga blanketter och upplysningar av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 12

15 Vem är Harry Palmer? Författare, lärare, föredragshållare, vetenskapsman, programmerare, miljöaktivist, affärsman, andlig ledare, utforskare- Harry Palmer är i sanning en renässansman. Under mer än 30 år har Harry spelat en framträdande roll inom området medvetandeutveckling. Hans bästsäljare Lev utifrån din fria ( Living Deliberately, nu tillgänglig på 19 språk), beskriver hans personliga upptäckt av upplysning, som sjösatte den över hela världen, högt aktade kursen kallad Avatar. Flera tiotusentals människor har anslutit sig till hans imponerande mål att bidra till skapandet av en upplyst civilisation på jorden. Palmers bakomliggande syfte är, att lära människor effektiva tekniker för att förbättra deras liv i enlighet med deras egen självskapade mall. Av de människor som med öppet sinne undersökt Harry Palmers arbete, är det idag få som tvivlar på den genomgripande påverkan hans författarskap har på världens kollektiva medvetande. Samstämmighet Skulle du vara fri från gamla bojor som gör dig olycklig? Skulle du samstämma dina föreställningar med de mål som du vill uppnå? Skulle du känna dig mer trygg i din förmåga att hantera ditt eget liv? Skulle du uppleva ett högre, visare, mer fridfullt uttryck av ditt jag? Skulle du kunna höja dig över världens sorger och kamper, och se dem för vad de egentligen är? Skulle du uppleva det tillstånd av medvetenhet som traditionellt beskrivs som upplysning? Då är Avatar något för dig. Om du känner en samstämmighet med målet att skapa en upplyst civilisation på jorden, och skulle att en Avatar Master kontaktar dig, skicka ditt namn och adress till: Avatar Network Consultant Star s Edge International 237 North Westmonte Drive Altamonte Springs, Florida USA tel: or fax: e-post: website: av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 13

Star s Edge International. Att få ihop livet. Garanterar framgång bli samstämd med ditt livs mening

Star s Edge International. Att få ihop livet. Garanterar framgång bli samstämd med ditt livs mening Star s Edge International Att få ihop livet Garanterar framgång bli samstämd med ditt livs mening Att hitta denna samstämning är det som leder vanliga människor att bli fantastiska människor. Den här sjunde

Läs mer

TA KONTAKT MED EN AVATAR MASTER

TA KONTAKT MED EN AVATAR MASTER Swedish Harry Palmer, författare av Avatarmaterialen VAD ÄR AVATAR? Avatar är det mest kraftfulla, renaste självutvecklingsprogrammet som finns tillgängligt. Det är en serie upplevelsemässiga övningar

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV

VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet, Stockholm 3-årig utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut VI KÄNNER FÖR ATT VI HAR BEHOV En jämförelse mellan psykosyntes och Kalkis dharma Examensuppsats

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way.

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar living love way. De tre lyckorecepten Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way." Boken ger oss praktiska metoder att hela

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för?

Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Jon G. Allen Vad är mentalisering och vad ska det vara bra för? Översättning och bearbetning: Peter Friberg Du mentaliserar när du är medveten om tankar och känslor hos dig själv eller någon annan. Du

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut Bli den du är i sängen Examensuppsats Christel Abborre Grupp: HA VT 2007 SAMMANFATTNING Sexuell energi är livets energi. Den är urkraften, orsaken till

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kapitel 1. om jag är en ensamstående kvinna, vem är jag då?

Kapitel 1. om jag är en ensamstående kvinna, vem är jag då? Kapitel 1 om jag är en ensamstående kvinna, vem är jag då? Det är januari och det är så kallt att man nästan inte kan andas, precis sådant väder som Lisas nordiska väsen trivs allra bäst i. Men idag känns

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Pappan & föräldraskapet Pappamanualen.se

Pappan & föräldraskapet Pappamanualen.se 1 Pappan & föräldraskapet (PoF 2012.10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prolog 34 Förord 5 Pappor blir också gravida 67 Pappor och barnet 89 Föräldrarollen 1011 Relationen 1214 Separationen 1415 Den frånvarande pappan

Läs mer