Grundkurs: Att styra sin vilja

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundkurs: Att styra sin vilja"

Transkript

1 Star s Edge International Grundkurs: Att styra sin Det här är den tredje delen i en serie av Avatars minikurser som utforskar den icke-fysiska kvalitet som väljer och tar beslut, kontrollerar rörelse och uppmärksamhet, skapar och förblir uthållig - mänsklig. Den här kursen baseras på Del I av Avatarmaterialen Åter till ytan (RESURFACING ), författat av Harry Palmer. Övningarna är avsedda för 1) att öka din förståelse av hur n fungerar, och 2) att öka din förmåga att fungera genom medvetna val. Kursen kan repeteras och man kan förvänta sig en fördjupning i utvecklingen för varje gång. Nya elever rekommenderas att genomföra Avatars Minikurser 1: PERSONLIG INTEGRITET och GRUNDKURS I ATT STYRA SIN UPPMÄRKSAMHET innan man genomför den här GRUNDKURSEN I ATT STYRA SIN VILJA. Copyright 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade. Kursledare och lärare uppmärksamma detta: Kontakta Star s Edge, Inc, 237 N. Westmonte Drive, Altamonte Springs, Florida, 32714, ( ) för tillåtelse och förutsättningar kring kopiering av dessa material. Avatar, ReSurfacing, Thoughtstorm, Love Precious Humanity, och Star's Edge International är Star's Edge Inc. är registeredade varumärken. EPC SM, EJP SM, CHP SM och Enlightened Planetary Civilization SM är service marks licensierade till Star's Edge Inc.

2 Avatar Grundkursen: Att styra sin SYFTE : Att öka elevens förståelse för hur n fungerar. FÖRVÄNTAT RESULTAT: En ökning i din skicklighet att fungera genom medvetna val. INSTRUKTIONER : Gör och checka av listan nedanför. 1 Läs: Uppvaknande s. 1 2 Gör övning 1: Att väcka n s. 1 3 Läs: Att utöva n s. 2 4 Gör övning 2: Disciplinera n s. 2 5 Läs: Viljans stadier s Läs: Dolda miljoner s. 5 7 Läs: Upphovets synvinkel s. 5 8 Läs: Vad är en upphovs-varelse s. 6 9 Läs: Autopilot s Gör övning 3: Att ta kontroll s Läs: Motstridig motivation s Gör övning 4: Att övervinna oro s Läs: Hinder för n s Gör övning 5: Avsiktlig kontroll s Läs: Efterord s Utvärdering 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade UTVÄRDERING Vad skulle du göra? Vad gjorde du egentligen? Vad hände egentligen? Uppgiften slutförd Uppgiften är ofullständigt Olämpliga handlingar

3 Grundkurs; Att styra sin avatar minikurs 3 Uppvaknande av Harry Palmer Vilja är en bred term som refererar till den motiverande kraften bakom en handling. För oss människor är denna motiverande kraft kapabel att utvecklas genom flera verkande områden instinktiva, känslomässiga, moraliska, egna eller upphöjda. Denna utveckling är dock inte självklar. Många individer, och även hela samhällen, fastnar i ett enda viljeverkande område, som till slut kan bli det dominanta inflytandet till deras beslut i livet. För att undvika att hamna i en rent abstrakt förståelse av, kan du göra följande övning, och lägg särskilt märke till den motiverande kraft som väljer och fattar besluten. Harry Palmer, upphovsman till Avatarmaterialen ÖVNING 1: Att väcka n Viljan vaknar sakta från sin sömn. Först känner den sig överväldigad av stormen av tankar som stöter på den. Dess första attityd är Bara säg vad du vill och jag gör det. Syfte: Att minska tankeverksamheten, dagdrömmarna, självkritiken, indoktrinerat tänkande, genom att väcka n. Förväntat resultat: Lugn, intryck förändras, ökad medvetenhet. Instruktioner: 1) Ta en promenad, 2) lägg märke till något, och 3) bestäm hur du skulle beskriva det. Gå vidare till något annat och bestäm hur du skulle beskriva det. Fortsätt övningen i ca minuter. Om du märker att du blir distraherad, återgå bara till övningen utan självkritik av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 1

4 Grundkurs; Att styra sin Att utöva n Viljan är en tvåvägs-bro mellan tanke och handling. Den transformerar mental aktivitet till synlig verklighet. När den används framgångsrikt, gör n människor framgångsrika i sina bemödanden. När n inte används framgångsrikt, misslyckas människor och ansträngningarna går tillbaka till att tänka. Herraväldet över n är nödvändigt för kontroll av sinnet och uppmärksamheten. Identifiering med n är ett kännetecken för upplysning. Herraväldet över n är nödvändigt för kontroll av sinnet och uppmärksamheten. Identifiering med n är ett kännetecken för upplysning. Vilja, som förmåga, är sällan ett ämne i modern utbildning. I sken av att socialisera individer (kontrollera), uppmuntras inte viljestarkt beteende i skolor och av myndigheter. Viljestyrka har blivit associerat med uppsåt (kriminell planering), psykologiska rubbningar (exhibitionistiskt beteende), såväl som många andra underliga avvikelser. Från brist på träning och utveckling och smärtsamma associationer, har individens viljestyrka blivit ineffektiv och i några fall försvinner den även helt och hållet. Regler och anvisningar har undergrävt n. Individen och hans/hennes sinne irrar omkring i det som attraherar och stöter bort uppmärksamheten eller underordnar sig andra likt en ryttare som sitter upp på en häst, utan att själv hålla i tyglarna. ÖVNING 2: Att disciplinera n Syfte: Att lägga uppmärksamheten under ns kontroll. Förväntat resultat: Märkbart ökad självkontroll. Instruktion 1: Välj ett föremål. Rikta din uppmärksamhet på det (undersök det), under två minuter. Om din uppmärksamhet glider iväg, ta tillbaka den. Instruktion 2: Gör följande steg, var och en, i cirka en minut. a) Erinra ditt tidigaste minne, då du överlevde ett hot mot din överlevnad. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. b) Erinra ditt tidigaste minne du har, av att må bra. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. c) Erinra ditt tidigaste minne, då du hade rätt. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. d) Erinra ditt tidigaste minne, då du upptäckte något viktigt. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. e) Erinra ditt tidigaste minne, då du hjälpte någon. Tänk igenom det, från början till slut, i cirka en minut. Upprepa steg a till e minst tre gånger, och sök efter allt tidigare minnen för varje gång. Instruktion 3: Välj en punkt 2,5 till 3 meter från där du står. Tänk dig en osynlig linje från toppen av din näsa till den punkten. Följ den osynliga linjen några centimeter från din näsa till punkten du valde ut, först med det ena pekfingret, sen med det andra, tills din arm är fullt utsträckt. Upprepa denna övning tills du med n kan kontrollera denna rörelse med ditt finger. (Testa samma övning med en linje från halsen och från hjärtat) av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 2

5 Grundkurs; Att styra sin Figur 1: Tabell o ver ns stadier Instinktiv Ka nsloma ssig Moralisk Egen Uppho jd Motiverande kraft bakom n Klassiska tillsta nd, hunger, skydd, fortplantning Behov och mot, vanor, a tra, missbruk Moraliska koder, la rosatser, o vertygelser Utmaningar, anledningar, ma l Vishet, medka nsla Hur n uttrycks Vad varelsen a r mest angela gen om Reaktioner, oemotsta ndliga tendenser Fysisk o verlevnad, att inte do Leder till Impulser, attityder, humo r, sja lvsabotage Att ma bra, att inte ma da ligt Leder till Sja lvbeha rskning, kritik, bero m, bestraffning Att ha ra tt, att inte ha fel, elakheter Leder till Anstra ngningar, planer, engagemang Beundran, prestation, fo rva rv, inte misslyckas Leder till Skapelser, sja lvkorrigering Altruism, att tja na andra, inga sja lviska intressen Anstra ngningar som va cker na sta viljestadie Uppfylla basbehov, attack, retra tt Beka nnelse, samvetskval, fo rla telse Tolerans, ha nsynstagande till olikheter, empati Personligt ansvar, a rlighet, sja lvgranskning Studier, fo rutseende, intuition Fysiskt baserad Fo delse av personligt samvete Medvetandebaserad Fo delse av socialt samvete Ma nniskobaserad Viljans stadier Första gången som mänsklig framträder är som instinkter. Instinkter framkallar en motiverande kraft för att hantera de mest fundamentala behoven för överlevnad. Detta är steget med klassiska betingelser, funktioner för autonoma nervsystemet, och oavsiktliga reaktioner. Viljan som finns på detta stadium är vanligtvis ovetande om sig själv. När n överväldigas i detta stadium resulterar det vanligtvis i rädsla, smärta eller död. När n mognar bygger den på instinkter med en motiverande kraft som kommer från tidigare upplevelser känslor uppstår. Den känslosamma n styr beteenden enligt orsak-och-verkanmodeller som tidigare gjorde att organismen mådde bra eller dåligt. Detta är steget av opererande omständigheter, vanor, längtan och missbruk. En som överväldigats i detta stadium, resulterar vanligtvis i instinktiv attack eller reträtt. I nästa viljestadie är utvecklingen starkt påverkad av intellektet, som förädlar angelägenheten att må bra till en angelägenhet att ha rätt. Naturligtvis är det så, att för att ha rätt, behöver man anta en moralisk kod eller övertygelse av något slag. Viljans önskan att ha rätt, kan vara så stark att den välkomnar vilka doktriner som helst, som lovar att höja den till en fortsätter 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 3

6 Grundkurs; Att styra sin Viljans stadier fortsättning säker självrättfärdighet. Detta är det motsatta viljestadiet, vars mörka sida motiverar social strävan och krig. Detta är också Stadiet av upphöjd, som Avatarelever snart lär sig, är början på den sanna andliga resan. viljestadiet där en komplex, mental konstruktion som kallas för jag uppstår (ego). Viljor i konflikt i detta stadium resulterar vanligtvis i fördomar och rationaliserat våld. I nästa steg sätter sig sociala- miljö- och biologiskt- motiverande krafter i baksätet, med motivationen att smycka konceptet jag. Den egna n är kapabel att resonera och sätta upp strategier; den saknar moral. Dess viktigaste angelägenhet är dess egen tacksamhet Jag-, mig-, minangelägenheter har prioritet. Viljor i konflikt i detta stadium handlar ofta om status eller belöning. Men detta viljestadium av ego-jagetssynvinkel är inte slutet. När upplevelser ackumuleras och självmedvetenheten mjukar upp egot, flödar en ström av empati och medkänsla upp för andra. Detta är uppvaknandet av en upphovs-varelse och ingången in i stadiet, där n guidas av intuition och förnuft, i stället för av omständigheter och händelser. Stadiet av upphöjd, som Avatarelever snart lär sig, är början på den sanna andliga resan. Den upphöjda n, som är rent, obeskrivligt varande, ger riktning och kan skapa verklighet. Figur 2: Viljans stadier Håll dig varm hitta ät Jag älskar dig! Jag hatar dig! Gör det rätta eller lid konsekvenserna. Vinnaren har ett erbjudande till dig! Jag bidrar till en upplyst civilisation. Instinktiv Vänder sig mot de mest grundläggande behov för överlevnad Ka nslomo ssig Söker att må bra och undviker smärta Moralisk Följer indoktrinering Egen Agerar för sin egen tillfredställelse och självförverkligande Uppho jd Motiverad av medkänsla och visdom 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 4

7 Grundkurs; Att styra sin Dolda miljoner Tänk om du är en multimiljonär och du inte vet om det? Du har flera miljoner dollar på ditt bankkonto, men du har inget minne av det inte ens minsta misstanke. Ännu värre du är misstänksam mot människor som försöker berätta för dig att du är miljonär. Det är inte det att du inte vill vara en miljonär; det vill du. Du kan använda pengarna för att öka kvalitén i ditt liv på de sätt som du bara har drömt om. Du skulle kunna luta dig tillbaka och koppla av. Lukta på rosorna. Du kunde åka på det där stora äventyret. Du kunde njuta av de finare sakerna i livet jag menar, du skulle kunna, om där fanns någon som verkligen kunde övertyga dig om att du är miljonär. Men det kommer att krävas mer än ord för att övertyga dig. Det kommer att krävas mer än att någon berättar för dig hur du ska handla, tänka eller känna dig som en miljonär. Det kommer inte att tillfredsställa dig, att med knep försöka få dig att bli motiverad. Du behöver skriva checkar och kunna lösa ut dem. Du vill inte ha löften, förljugenhet eller möjligheter. Du vill ha upplevelsen av att ha stålar. Visa mig pengarna! Lägg stålarna i handen på mig! Du är förmodligen nöjd och på något sätt bekant med viljestadierna från instinkt till egna val, men upphöjd kan du mycket väl möta med en skeptisk ögonbrynshöjning. Det är den dolda skatten som du inte kan komma ihåg. Den upphöjda n är som din förlorade miljon, men ännu mer värdefull. Men som med den bortglömda miljonen kommer det att krävas mer än ord för att övertyga dig. Det kommer att krävas upplevelsen. Upphovets synvinkel Det händer så mycket i våra liv, att vi ibland glömmer bort att vi själva kan se till att saker händer också. Vi kan en upplevelse (en kroppslig förnimmelse) eller en föreställning (jag kan), eller en tanke (jag är) utan att referera till världsliga omständigheter. Vi kan en upplevelse (en kroppslig förnimmelse) eller en föreställning (jag kan), eller en tanke (jag är) utan att referera till världsliga omständigheter. Att sätta igång är att skapa från upphov. Det är att sätta igång ett händelseförlopp ta det första steget. Det är annat än att svepas med i ett händelseförlopp, eller att skapa för att. Om du skapar något pågrund av något annat eller någon annan, då är de närmare källan än du är. Att vända ett händelseförlopp som du inte har kontroll över, till en möjlighet att agera från upphov (och kanske avsluta eller förändra händelsernas riktning), måste du villigt uppleva händelseförloppet när det når dig. För att villigt uppleva, menas att du tar intryck och accepterar det som händer utan motstånd. Handlingen att villigt uppleva, är vägen till att skaffa kunskap och att anta personligt ansvar. När villigheten att uppleva görs fullt ut, kommer ditt behov av att förstå orsak och verkan, att försvinna. Klander och ånger försvinner och du återvinner synvinkeln upphov av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 5

8 Grundkurs; Att styra sin Vad är en upphovs-varelse? En upphovs-varelse är målet med Avatarutbildningen. Det är en person som har återtagit kontrollen över sin ; det är en kraftfull skapare som är personligt ansvarig för sitt eget liv inga ursäkter, ingen missunnsamhet. Upphovs-varelsen är den ogripbara och obeskrivliga synvinkeln, som inser att livets upplevelser kan formas av viljefulla handlingar föreställningar, överenskommelser och beslut. Det är en synvinkel som upphöjer sinnet och när det har vaknat kan se igenom egojagets identitetet, se bortom värderingar och objektivt se på verkligheten. Det är ett innersta väsen som är oförstörbart och som kan (men som inte känner sig tvungen att) medvetet förändra personliga verkligheter. Den upphöjda n är potentiellt mer kraftfull än något annat viljesteg. Men, den är fortfarande bara en avlägsen släkting till den Medvetna Viljan. Figur 3: Diagram fo r Medveten Vilja Medveten Vilja Sinne La gre Viljestadier Avatar-utbildningens Va g Upphovsvarelse Uppho jd Vilja Perceptuell Verklighet orsak och verkan Skapande Verklighet skapelse och o-skapelse Grundla ggande Verklighet fysisk lag 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 6

9 Grundkurs; Att styra sin Autopilot (självsaboterande beteenden och vanor) De lägre viljestadierna (instinktiva, känslomässiga och moraliska) tenderar att ha starka autopilot-funktioner, vilket innebär att de fortsätter att generera motiverande krafter även efter att varelsens behov har utvecklats. Dessa lägre stadiernas motiverande krafter är ofta i konflikt med den egna- eller den upphöjda nsbehov. Vissa människor tröttar ut sin kreativa styrka, genom att bråka med sina egna, interna, missriktade, motiverande krafter. Vissa människor tröttar ut sin kreativa styrka, genom att bråka med sina egna, interna, missriktade, motiverande krafter. Den känslomässiga n dras mot att snurra sig i håret, bita på naglarna, ta en kaka, röka en cigarett eller ta en drink; den moraliska och egna n har olika böjelser de motiverande krafterna krockar. Detta är situationen för en person som känner att han/hon inte kan kontrollera sina egna, vanemässiga beteenden. Botemedlet är att identifiera och avväpna de motiverande krafterna, som kommer från (och obehagen kopplade till) de lägre stadierna hos n (medvetandet). ÖVNING 3: Att ta kontroll Den upphöjda n kan i detalj kopiera de lägre viljestadiernas autopilot-funktioner (särskilt de som motiverar oönskade beteenden), medvetet välja ta kontroll och slå på och stänga av dem tills de är under kontroll. Kopiera till exempel längtan efter att snurra i håret etc., sätta på den, stäng av den, sätta på den, stäng av den, etc., tills den är under medvetet vald kontroll av den upphöjda n DU. Syfte: Att identifiera motiverande krafter som är automatiska och ta kontroll över dem. Förväntat resultat: Stillhet, minskning av stress, återhämtad kreativ styrka. Instruktioner: Identifiera en automatisk reaktion eller impuls och kopiera den i detalj och upprepa den (utan att skada någon) tills den slutar vara automatisk och är under din egna ns kontroll (sätt på den; stäng av den). Om reaktionen eller impulsen är kopplad till ett begär eller socialt oacceptabelt beteende, upprepa dramatiseringar av längtan efter handlingen, som om du är på scen, utan att faktiskt göra något. (Sätt på längtan; stäng av längtan). Motstridig motivation Det kan verka som ett konstigt påstående men du, som observerar och handlar i nuet, är mycket smartare än ditt sinne. Sinnet agerar i det förflutna och associerar och gör antaganden som inte nödvändigtvis reflekterar vad som händer i detta ögonblick. Att tänka innan du handlar kan vara ett bra råd, men att tänka innan du tittar är inte ett bra råd av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 7

10 Basic Grundkurs; Attention Att Management styra sin ÖVNING 4: Att övervinna oro Vad du medvetet kan skapa och villigt uppleva, det kan du även sluta skapa. Syfte: Att återta upphov Förväntat resultat: Att öka självförtroendet Instruktioner: Välj ut en återkommande oro och beskriv kedjan av tankar och omständigheter som leder fram till oron. Välj medvetet att skapa och upplev gärna tankarna och omständigheterna i den ordning de kommer tills oron bleknar och du återtar upphovets synvinkel, dvs. valet huruvida du ska oroa dig eller inte. (Sätt på den; stäng av den). Obs: Att tänka sig något som är värre än, gör oron hanterbar. Hinder för n Någon gång i livet har du förmodligen konfronterats med en nödsituation. På ett örlogsfartyg kallas detta; att inta stridspositioner. Vid det tillfället hotade någon verklig eller påhittad fara en, eller flera av följande: 1) din fysiska överlevnad (engagerar den instinktiva n), 2) ditt emotionella välmående (engagerar den känslomässiga n), 3) din moraliska kod (engagerar den moraliska n), eller 4) din framgång (engagerar den egna n). På grund av detta hot var intensiteten nära max eller rentav max hos dina motiverande krafter, som skapades av din. Denna intensitet hos n är inte produkten av (inte heller kopplad till) lyckliga tider. Nej. Denna intensitet av är produkten av chock, rädsla, ilska och smärta traumatiska händelser. Under dessa omständigheter har människor utfört övermänskliga styrkehandlingar och visar exceptionellt stark viljestyrka mödrar har lyft bilar för att befria fastklämda barn, soldater har offrat sina liv i självmords-dåd och martyrer har bränt sig själva på gatorna för sakens skull. Sinnet associerar naturligt händelser och omständigheter med varandra. Det är så vi lär oss. Det är därför glassbilar har en melodi och brandbilar har sirener ett morrande och ett spinnande betyder olika saker. Oturligt nog associeras ofta viljestarka beteenden till traumatiska händelser från det förflutna, och det vi lär oss är att undvika personlig användning av n. Associationerna kan bli så starka att det fysiska och känslomässiga fenomenet, som är kopplat till tidigare traumatiska händelser smärta, muskelvärk, rädsla etc. blir sammankopplade med och hävdar sig själv vid all typ av användning av personlig i nuet. Detta kan delvis förklara varför några människor välkomnar kontrollen och direktiven från andra när deras egen användning av kroppens och medvetandets viljestadier har blivit smärtsamma. Där finns dock ett viljestadium som är mer uthålligt, mer medkännande, mer genomgripande och mer upphov än din kropp, ditt sinne eller någon känsla, inklusive sorg och smärta den upphöjda n. Det är existensens centrum, ett tidlöst upphov från vilken, när den är uppväckt, du kan lära dig att känna igen och kontrollera de smärtsamma associationerna i medvetandet och sätta dig över dem. fortsätter 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 8

11 Grundkurs; Att styra sin Hinder för n fortsättning Därifrån kan du sedan uthärda de vanemässiga begären tills de förlorar greppet om dig. Detta är ett stadium som utforskas på djupet i de avancerade Avatarmaterialen. Kontrollen och slutligt o-skapande av associationerna mellan n och mentala reaktioner, är det verkliga kärnämnet i del II och III i Avatarmaterialen. Se nästa övning. Figur 4: Diagram fo r Viljestadier Varje viljestadium fungerar oberoende av varandra, men innehåller också funktionerna av de lägre stadierna. Uppho jd Vilja Egen Vilja Moralisk Vilja Ka nsloma ssig Vilja Instinktiv Vilja ÖVNING 5: Avsiktlig kontroll Det här är en kraftfull övning för att lära dig att verka från synvinkeln av upphöjd. Du kanske behöver försöka flera gånger innan förmågan blir ansträngningslös. Övningen utvecklas steg för steg så att du ska kunna dissekera associationer och vanemässiga beteenden och minska inflytandet från de lägre viljestadierna. Syfte: Att placera beteendet under den upphöjda ns kontroll. Förväntat resultat: Insikt i dina egna motiverande krafter och deras associationer samt förmågan att sätta på dem och stänga av dem. Instruktioner: Övningen görs i fem minuter varje gång och börjar med att deltagaren sitter eller står tyst. (Det är bra att ha en coach, men det är inget måste). När man har börjat, kan deltagaren stå kvar stilla eller röra sig någonstans, göra något eller inte göra något, tänka eller inte tänka på något, känna eller inte känna något, så länge hon/han medvetet beslutar sig (verbalt eller mentalt) för att agera, innan hon/han agerar. Varje ofrivillig tanke, känsla eller handling (autopiloter) som upptäcks bör 1) stoppas helt, 2) kopieras, formuleras och sen 3) från upphov, antingen välja att fortsätta medvetet eller stänga av. Poängen med övningen är för DIG, som agerar som upphöjd, att medvetet kontrollera alla tankar, känslor och handlingar. Varje förvirring, tvekan, känsla, störning eller överväldigande är förmodligen missriktade, motiverande krafter (autopiloter), fortsätter 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 9

12 Grundkurs; Att styra sin ÖVNING 5: Avsiktlig kontroll fortsättning som kommer från de lägre viljestadierna. Även om dessa missriktade, motiverande krafter i början verkar väldigt starka, kommer de att avväpnas, när du stoppar dem helt, och sedan medvetet kopierar och upprepar dem. Exempel: Deltagaren börjar med att stå upp. (Tar ett beslut) Jag ska gå till den där väggen. (Ofrivillig rörelse) Deltagaren uppmärksammar att hon kliar sig på vänstra sidan av huvudet. (Slutar, noterar för sig själv en känslomässig impuls av osäkerhet). (Kopierar den ofrivilliga rörelsen och tar ett nytt beslut) Jag ska klia vänstra sidan av mitt huvud och känna mig osäker. (Upprepas tills handlingen är under den upphöjda ns kontroll). (Tar ett nytt beslut) Jag ska sluta klia den vänstra sidan av mitt huvud. (Gör det.) (Tar ett nytt beslut) Jag ska titta ut genom fönstret. (Gör det.) Alternativ: Eleven kan ta övningen till en mer avancerad nivå, genom att notera huruvida större delen av de ofrivilliga beteendena (autopiloterna) är reaktioner, känslomässiga impulser, kritik eller ansträngningar. När detta är fastställt, hänvisas du till viljestegs-tabellen, för att avgöra vilka ansträngningar som kommer att väcka nästa viljestadium. Efterord Problemet med egen är att de motiverande krafterna hos de mindre kusinerna moralisk indoktrinering, känslomässig reaktion och instinkt utövar dolda inflytanden på den. Låt oss ta ett exempel. För en person, (vi kan kalla honom Fred,) kan hans val av rosa tofflor istället för gula tofflor representera den egna n. Men efter noggrann granskning visar det sig att hans kära mor alltid bar rosa tofflor, men det hade han glömt bort. Så, är hans val av rosa tofflor en tillfällighet, eller finns där motiverande krafter (dolda inflytanden) som gör hans uppmärksamhet predisponerad för att längta efter rosa? Känner du till ordet predisponerad? Inom psykologin betyder det, att man har omedvetna anledningar att föredra ett särskilt alternativ, även innan det är presenterat. Med andra ord, det betyder att resultatet är högst förutsägbart. Om du någon gång har spelat på kasino, kan du säga att oddsen för att vinna är predisponerat att gynna kasinot. Du kan vinna ibland, men ju längre du spelar, desto mer kan du förutspå hur mycket du kommer att förlora. En predisposition är ett dolt inflytande på förnuftiga val. Det uppstår från motiverande krafter från de lägre viljestadierna. Utan effektiv utbildning, kan människor insistera på att deras beteenden, oavsett hur aningslösa eller destruktiva de är, verkligen är ett utövande av deras egen. Där finner du rökaren med lungemfysem, som insisterar på att han röker för att han vill det, och alkoholisten som insisterar på att han kan sluta när som helst. Oförnuftigt insisterande på en synvinkel är ett typiskt karaktärsdrag för predisponerade inflytanden. Rökaren och alkoholisten är under vanföreställningen att de fattar egna beslut, men det gör de inte. Dessa är predisponerade beteenden som rättfärdigas av den egna n. Detta självbedrägeri blir uppenbart så snart du väcker synvinkeln av den upphöjda n. Så, tillbaka till Fred, är han predisponerad att välja rosa tofflor? Vi kan få reda på svaret genom att observera hur Fred genomgående väljer rosa tofflor. Tänk dig att du på något magiskt sätt skulle kunna erbjuda Fred samma val om och om igen fortsätter 2003 av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 10

13 Grundkurs; Att styra sin Efterord fortsättning utan att han minns det. Hur ofta skulle du säga att Fred skulle välja de gula tofflorna framför de rosa? Om han alltid väljer de rosa tofflorna då är det verkligen predisposition, en vana snarare än ett eget val. Om Freds val var hans eget och allt annat var likställt, kan du förvänta dig en uppdelning 50 procent av tiden skulle han välja gula tofflor. Egna val uppstår inte riktigt förrän de motiverande krafterna i de lägre viljestadierna kopplas ur. Låt oss säga att du upptäcker att Fred alltid väljer rosa tofflor, och även insisterar på rosa tofflor. Nu vet du att Fred är predisponerad att välja rosa. Kanske predispositionen kom från hans genetiska instinkter, eller från någon känslomässig förstärkning, eller från hans indoktrinering att rosa är det rätta valet. Fred upplever illusionen av att han väljer själv, eftersom han inte har väckt synvinkeln av den upphöjda n. Han är inte medveten om sina egna predispositioner. Och även om Fred ger dig hundra goda anledningar för att välja rosa, till exempel att de matchar hans rosa badrock, är hans val egentligen motiverat av lägre viljestadier. Många människor som handlar under inflytandet av känslomässiga eller moraliska motiv, pläderar för att det är de själva som beslutar. Detta kanske får dig att fundera över hur många av Freds till synes egna val, som egentligen inte är mer än rättfärdigade predispositioner, motiverade av hans lägre viljestadier? Eftersom du ändå experimenterar med Fred, tänk dig att du kunde lära Fred att uppgradera sitt sinne. Fred-upphovsvarelsen (Avatar stadie) är fullt närvarande och medveten om, men har kontroll över, de motiverande krafterna i de lägre viljestadierna. Med andra ord, de predispositioner han kunde ha haft är nerkopplade. Upphöjda Fred ser likadan ut, men han agerar annorlunda. Fred har hittat sina miljoner. Erbjud nu Fred valet mellan gula och rosa tofflor och du kommer att finna att så länge båda toffel-paren passar och håller hans fötter varma, bryr han sig inte riktigt om färgen. Han har uppnått förmågan att verkligen göra ett eget val baserat på vad som finns framför honom. Han är inte längre påverkad av några subjektiva preferenser. Ironiskt, eller hur? Egna val uppstår inte riktigt förrän de motiverande krafterna i de lägre viljestadierna kopplas ur. Denna varelsens naturligt egna beslutsamhet, så ofta förlorad i labyrinten av predispositioner, återväcks när den upphöjda n vaknar. Om du pratar med Fred-Avataren, finner du att han är intelligent, logisk, har hög integritet och är uppfriskande fri från några antagna åsikter eller vanemässiga preferenser. Och, allteftersom han får fler och fler upplevelser med Avatarverktygen, känner han igen mer och mer av de motiverande krafterna i de lägre viljestadierna och oskapar (blir fri från) deras inflytanden. Du kommer att upptäcka att hans liv och hans omgivning plötsligt har blivit mycket lyckligare och fridfullare. För ytterligare upplysning logga in på AvatarEPC.com eller kontakta Star s Edge ( ) för namnet på en Avatar Master nära dig. Avatars uppgift i världen är att sätta igång integrationen av trossystem. När vi upplever att den enda skillnaden mellan oss är våra föreställningar, och att föreställningar kan skapas eller o-skapas med lätthet, kommer rätt och fel spelet att tona ned, ett medskapande spel kommer att uppstå och världsfred blir följden av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 11

14 Ditt nästa steg Läs Lev utifrån din fria och Åter till ytan av Harry Palmer När du är redo att utforska ditt inre och funktionen av ditt eget medvetande, och att bekanta dig med skapelsen som du betraktar som Jag, rekommenderar vi läsning av böckerna Lev utifrån din fria och Åter till ytan, som ett första steg. Lev utifrån din fria handlar om upptäckten och utvecklingen av Avatar -materialen. Avatar är en kraftfull och effektiv kurs för självutveckling, som lärs ut i 66 länder och som har översatts till 19 språk. Åter till ytan refererar till handlingen, där du befriar dig från gamla skapelser och återvänder till medvetenhet. Arbetsboken Åter till ytan är en Avatar-guide för att utforska hur ditt eget medvetande fungerar. Böckerna kan du köpa av en Avatar Master eller från förlaget: GLU Grupp och LedareUtveckling Wadmansgatan Göteborg tel: 031/ eller 070/ Få ett gratis nummer av Avatar Journal Erhåll en gratis Avatar Journal genom att besöka: eller kontakta Star's Edge International. Kontakta en Avatar Master Avatar Masters kommer att besvara varje fråga eller undran du kan tänkas ha, och även besvara var och när du kan gå Avatarkursen. Det finns flera sätt att kontakta en Avatar Master. Besök Avatars kurs-sida på för ett aktuellt kursprogram och kontaktinformation angående de Internationella Avatar kurserna. Besök Find a Local Master på för att hitta en Master nära dig. Eller titta i telefonregistret och annonser i Avatar Journal. Erhåll en gratis Avatar Journal genom att besöka: Kontakta Star's Edge International. Anmäl dig till Avatarkursen Fyll i och sänd in registreringsformuläret till den kurs du valt. Din Avatar Master kommer att ge dig nödvändiga blanketter och upplysningar av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 12

15 Vem är Harry Palmer? Författare, lärare, föredragshållare, vetenskapsman, programmerare, miljöaktivist, affärsman, andlig ledare, utforskare- Harry Palmer är i sanning en renässansman. Under mer än 30 år har Harry spelat en framträdande roll inom området medvetandeutveckling. Hans bästsäljare Lev utifrån din fria ( Living Deliberately, nu tillgänglig på 19 språk), beskriver hans personliga upptäckt av upplysning, som sjösatte den över hela världen, högt aktade kursen kallad Avatar. Flera tiotusentals människor har anslutit sig till hans imponerande mål att bidra till skapandet av en upplyst civilisation på jorden. Palmers bakomliggande syfte är, att lära människor effektiva tekniker för att förbättra deras liv i enlighet med deras egen självskapade mall. Av de människor som med öppet sinne undersökt Harry Palmers arbete, är det idag få som tvivlar på den genomgripande påverkan hans författarskap har på världens kollektiva medvetande. Samstämmighet Skulle du vara fri från gamla bojor som gör dig olycklig? Skulle du samstämma dina föreställningar med de mål som du vill uppnå? Skulle du känna dig mer trygg i din förmåga att hantera ditt eget liv? Skulle du uppleva ett högre, visare, mer fridfullt uttryck av ditt jag? Skulle du kunna höja dig över världens sorger och kamper, och se dem för vad de egentligen är? Skulle du uppleva det tillstånd av medvetenhet som traditionellt beskrivs som upplysning? Då är Avatar något för dig. Om du känner en samstämmighet med målet att skapa en upplyst civilisation på jorden, och skulle att en Avatar Master kontaktar dig, skicka ditt namn och adress till: Avatar Network Consultant Star s Edge International 237 North Westmonte Drive Altamonte Springs, Florida USA tel: or fax: e-post: website: av Harry Palmer. Alla rättigheter är reserverade 13

TA KONTAKT MED EN AVATAR MASTER

TA KONTAKT MED EN AVATAR MASTER Swedish Harry Palmer, författare av Avatarmaterialen VAD ÄR AVATAR? Avatar är det mest kraftfulla, renaste självutvecklingsprogrammet som finns tillgängligt. Det är en serie upplevelsemässiga övningar

Läs mer

Star s Edge International. Att få ihop livet. Garanterar framgång bli samstämd med ditt livs mening

Star s Edge International. Att få ihop livet. Garanterar framgång bli samstämd med ditt livs mening Star s Edge International Att få ihop livet Garanterar framgång bli samstämd med ditt livs mening Att hitta denna samstämning är det som leder vanliga människor att bli fantastiska människor. Den här sjunde

Läs mer

Att hantera sina föreställningar

Att hantera sina föreställningar Star s Edge International Att hantera sina föreställningar Vad du observerar SOM, påverkar det som du uppfattar som sant. Hur du fungerar SOM, påverkar vad du kan göra. Motstridigheter i iakttagelsen och

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Att skapa definition

Att skapa definition Star s Edge International Att skapa definition Den här fjärde i en serie Avatar mini-kurser utforskar de definitioner som finns mellan icke-fysiskt varande och materian i detta universum. Kursen är baserad

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Star s Edge International. Valet att Förlåta

Star s Edge International. Valet att Förlåta Star s Edge International Valet att Förlåta Instinkter kräver inte att du fattar beslut. Där finns inget övervägande av konsekvenser, inga intressen att ta hänsyn till, inget att ångra, och inga misstag.

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

Kurs för Personlig Integritet

Kurs för Personlig Integritet Star s Edge International Kurs för Personlig Integritet Dessa sidor innehåller de sex stegen i Avatars Kurs för Personlig Integritet. Minikursen är en kraftfull medvetenhetshöjare; prova själv. Följ stegen

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Bengt Persson MIN INRE RESA

Bengt Persson MIN INRE RESA Bengt Persson MIN INRE RESA Hösten 2012 hade jag inte en tanke på att utveckla metoderna i EQ-painting. Tvärt om, kände jag att många års utvecklingsarbete nu var över. Drygt trettio personer gick vår

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna?

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna? Klinisk ångestskala (CAS) - för att mäta effekten av ångestbehandling (Snaith & al., Brit J Psychiatry 1982;141:518-23. Keedwell & Snaith, Acta Psychiatr Scand 1996;93:177-80) Om något av ångestsyndromen

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar.

1. Jag har bra självkänsla och tycker om mig själv som jag är oavsett vad jag presterar. Balanshäftet, arbetsblad Nedanstående påståenden hjälper dig att hitta balans eller obalans i dig själv och din tillvaro just nu. Läs varje påstående lugnt och noggrant och försök att svara med det du

Läs mer

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap En del föreställningar inom beteendevetenskapen är välmenade, men faller platt till marken. De ger dig en del goda idéer att tänka på, men de ger dig inte

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

Effekt: Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång!

Effekt: Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång! TANKELÄSNING MED KORT Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång! Ordna korten så övre vänstra siffrorna är i följande ordning: 1,2,4,8,16 och 32. Välj en frivillig ur

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Buddhismens syn på sjukdom (lidande, smärta)

Buddhismens syn på sjukdom (lidande, smärta) Buddhismens syn på sjukdom (lidande, smärta) Jag får ofta frågor av skolelever (och andra) på vilka jag försöker skriva svar så gott jag kan. Jag är ingen expert men jag delar gärna med mig av det lilla

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

år kropp och den nya tidens justeringar

år kropp och den nya tidens justeringar år kropp och den nya tidens justeringar V Det har under lång tid funnits skrifter om den nya tiden och meningen bakom. Vi är en varelse i ett komplext system som påveraks på ett eller annat sätt av dessa

Läs mer

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Mindfulness Att vara medvetet närvarande Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Fungera Göteborg AB www.fungera.info www.heka.nu

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL

FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL FAKTAAVSNITT: ARBETSMINNE TEORETISK MODELL Begreppet arbetsminne började användas på 1960-talet. Tidigare skrevs det istället om korttidsminne som handlar om vår förmåga att under en kort tid hålla information

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten.

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. MINDFULNESS om att leva här och nu MINDFULNESS vad är det? Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. Mindfulness utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn

Läs mer

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet.

du koncentrerar dig på här och nu, observerar utan att involveras, så upplever du livet utifrån det högre medvetandetillståndet. 1 Välkommen till den här session. Det skulle också kunna kallas en levnadsbeskrivning. Det handlar om dig, ditt liv här och nu, och varför du går igenom det som du upplever här och nu. Det är en inblick

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa?

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa? Agenda för workshop Workshop ACT Cecilia Olsson Leg sjukgymnast & beteendevetare www.livspraktiken.se Placera ACT på kartan Kort introduktion till ACT Beteendets funktion & Beteendeanalys ACTs sex kärnprocesser,

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

Så här gör du EFT. EFT för självhjälp när du mest behöver det

Så här gör du EFT. EFT för självhjälp när du mest behöver det Så här gör du EFT EFT för självhjälp när du mest behöver det EFT Behandling Om du känner dig skeptiskt mot att man kan hela genom att knacka på specifika meridian punkter på kroppen så är det en förståelig

Läs mer

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM RESURSER TRÄNING NÅ LYCKAS DRÖMMaR Ta VERKLIGHET DRIVKRAFT många VILjA Nå dina mål 10 enkla steg till framgång Malin Boström MÅLTAVLA TYDLIGT LEDARE FRAMGÅNG SKRIV INDER HANDLINGSPLAN DINA 10 ENkLA steg

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER NYCKELCOACH.SE NLP MASTER PRACTITIONER MASTER KURS Vrigstad 2014 Det finns många nya, spännande NLP-tekniker att upptäcka i Masterutbildningen, och det finns mycket mer än det. De största fördelarna är:

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras Drogberoende - en allvarlig sjukdom Maria Östman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol- och

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Inget av det som står i denna ansvarsfriskrivning är menat att friskriva TATLife från lokala eller nationella lagar.

Inget av det som står i denna ansvarsfriskrivning är menat att friskriva TATLife från lokala eller nationella lagar. Välkommen till TAT Vi är glada över att du vill lära dig denna kraftfulla metod för helande. Innan du tar del av hur du använder denna fantastiska metod ber vi dig att läsa ansvarsfriskrivningen. Ansvarsfriskrivning

Läs mer

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012 MY MagIQ Plan Carola Liva Lind 2012 *De närmsta i mitt nätverk är förutom mig de mest värdefulla för mig. *De närmsta i mitt nätverk är de närmsta för att de ska verka för mig. *De närmsta i mitt nätverk

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

Värdera i vilken utsträckning klienten uppfyller alla kriterierna för specifik fobi, enligt DSM IV.

Värdera i vilken utsträckning klienten uppfyller alla kriterierna för specifik fobi, enligt DSM IV. FOBIPROTOKOLLET Efter Ad de Jongh, i EMDR and Specific Fears: The Phobia Protocol Script. I Marilyn Luber (red): EMDR Scripted protocols. Special populations (597-610) Springer Publishing Company, New

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer