RESEGUIDER OM ALPERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESEGUIDER OM ALPERNA"

Transkript

1 RESEGUIDER OM ALPERNA

2 Iaedniw... sid 1 Teckenförklaring... Karta över Alperna 1 Serier Monografier uppdelade p& hela länder och regioner... Alperna : allant... Frankrike.. hela landet Savoie, Dauphiné. Cote d'azur och Provence... Xtalien : hela landet... Norditalien Jz1goslavien.... Liechtenstein... Schweiz : hela landet... Schweiz : mindre omraden... Vasttyskland : hela.landet Sydtyskland... Osterrike : hela landet... Tyrolen, Kärnten. Steiermark. Salzburg. Vorarlberg. Oberösterreich... 3 Ämnesordsregister Alfabetiskt författar- och titelregister...

3 IIPLEDNING I detta specialarbete förtecknas resehandböcker om Alperna, utgivna (se karta s. 2). Källor för urvalet har varit Utlandska'nyförvarv och Svensk bokförteckning. De förtecknade böckerna ar klassificerade under signum Na, Nj, Ni, Nnby NfM, Nh, Nfag och Nfb. Enbart rena resehandböcker har tagits.: med. Utgivningen av resehandböcker som behandlar alpomr%det.ar enorm. Speciellt i Vasttyskland har det utkommit en uppsjö av medelmattiga resehandboksserier som oftast behandlar de flitigast besökta resmålen. Man kan stalla vissa krav på vad en bra reseguide bör innehålla: - allmän information om landet (geografi, historia, samhällsskick och kultur). - turförslag och ortsbeskrivningarr. - praktiska upplysningazzom t. ex. valuta, pass, visum. - hotellförteckning. - kartor (helst i samband med turförslagen). - register. I arbetet förtecknas 28 stycken resehandboksserier. Bäst bland dessa är i mitt tycke Nagel-, Baedeker- och Michelinguiderna. Dessa f ians p& engelska3 ' tyskaj oah.f ranairai. Bast blmd de svenska resehandboksserierneiar Turen g%rserien och Semesterserien. I arbetets första kapitel förtecknas förlagsserier. I andra kapitlet följer monografier.' 1IIånga.a~ dessa ingar i förlagsserier. Arbetet ar upplagt på det sättet att det ar viktigt att man först läser det som star om serien och först därefter om monografin. Tredje kapitlet ar ett ämnesordsregister. Arbetet avslutas med ett alfabetiskt författar- och titelregister. Arbetet gör inga anspråk p& fullständighet. I Strängnäs, december Marianne Rydenf ors

4 2 TECKENFOBKLARTNG R - Bokens fullstandiga bibliografiska referens aterfinns i monografidelen. A' - Bokens fullständiga bibliografiska referens samt annotation aterfinns i monografidelen. - - Bokens fullständiga bibliografiska referens saknas. 23 s. A'nger antalet sidor i en bok som behandlar rena alptrakter. e Bra resehandbok som bör väljas i första hand.

5 SERIER 1 Alpine guides //. - London : Constable. Böckerna beskriver ett antal bersturer i Frankrike och Schweiz och vänder sig främst till den flvanligev vandraren. Nen det'. finns även kortfattade turförslag för alpinisten coh bilisten. Selected climbs into the Bernese Alps av Collomb, B. - Bernina Alps av Talbot, J. 0. och Collomb, R. - Bregaglia West av Crew, P. och Collomb, R. - Chamonix av Collomb, R. - A Grainians East av Collomb, 11 West II - Maritime Alps av Collomb, R. - Selected climbs in the Idont Blanc,Range av Crew, P. och Collomb, R. - Baedekers Autoreisefiihrer //. - Freiburg : Karl Baedeker. Det har ar en klassisk resehandboksserie som utkommer p& dnga sprak i ständigt nya upplagor. Böckerna i serien är uppställda.på likartat sätt: A. Allmän information om geografi, historia, konst. Förslag på långturer. Kortfattat om klimat, valuta, mat m.m. B. Vagbeskrivningar: ett stort antal, mycket detaljerade. Tips om b1.a. sevärdheter langs vägen, lämpliga avstickare, vägens. beskaffenhet. Xinsta by beskrivs. C. Ortsbeskrivningar. Större orter förtecknas i alfabetisk följd. Man får veta det viktigaste om t.ex. näringsliv, sevardheter och omgivningar. D. Hotell- och restauranter, förtecknas alfabetiskt efter orten där de ar belägna. De indelas i fem kategorier och ar försedda med adress. C:a 1'500 orter förtecknas. Baedekerguiderna har ett mycket omfattande ortsregister. Tur- och stadskartor finns i samband med beskrivningarna. Dessutom finns en utvikbar översiktskarta. Det här ar en av de bättre resehandboksserierna. Böckerna ar otroligt detal jerade och innehallsrika. En otrolig mängd orter och vägar beskrivs.' Beskrivningarna ar mycket detaljerade (enstaka rum och konstverk analyseras t. ex. ) Har finns aven en hel del fakta om själva landet. Hotellförtecknirigen ar mycket utförlig. Allts%: en serie som har s& gott sorn allt. Ilan får inte lata sig avskräckas av att ser trakiga och svha ut. I början av varje bok finns en bra bruksanvisning. Serien vänder sig främst till bilturister, men innehåller även en del upplysningar för tagresenärer. Böckerna är bra att ha vid planeringen, men passar allra bast att ha med p% resan, Bayerische Alpen - R Jugoslawien R Swaben, Odenwald, Hohenloher Land - R Obexitalien - R Deutschland - R Schweiz - R Frankreich - R Österreich - A 3 Baedekers Stadtfuhrer //. - Freiburg : Karl Baedeker. Böckerna i den har serien vänder sig till den som snabbt och "effektivtw vill se en stad. De finns på tyska och engelska och ar uppställda på likartat satt. Innehåll: stadens historia, mycket detaljerade beskrivningar av turförslag och sevsrd- I

6 heter, lite om sport och nöjen samt restaurant- och hotellförteckning. Sak-, person- och sevärdhetsregister finns. Behandigt format, Bitvis är böckerna satta med finstilt text som kan vara sv%rlast. Oversiktskarta finns men bör komvletteras om man tänker stanna länge. De här böckerna ar innehållsrika och vederhäftiga. slipper överord om stadens förträfflighet och förskönande färgfoton. Tyvarr blir många av uppgifterna snabbt föraldrade. Genf av Baedeker, K. - R. Munchen - R Graz - Passau - Innsbruck - B Konstanz - 4 Batsford's trave1 books //. - London : Batsford. Böckerna i den har serien liknar reseskildringar. De är skrima i kåserande stil och innehåller mycket om författarens egna upplevelser och Asikter. De brukar visserligen innehalla ett antal turförslag, men dessa är inte speciellt detaljerade och saknar praktiska upplysningar. Däremot f%r man veta mycket om olika trakters historia. Det här ar verkligt rolig läsning. Tyvarr ar layouten i böckerna tr%kig och oöversk&dlig. Kartor saknas. Ortsindex finns. Kvaliteten på de olika böckerna i serien skiftar. Böckerna i den har serien passar bäst för bilturister. De kan läsas hemma för nöjes skull, vid planeringen eller användas för "bredvidläsningw p& resan. Austria av Maite, V. - R Bavaria av Bunting, J. - A Coapanion to the Alps av blerrick, H, - A The Italim lakes av Feist, A. - R Northern Italy av Barlett, V. - A Discovering Provence av Turnbull, P. - R Switzerland av Bunting, J. - R 5 Bertelsmann Reisefuhrer //. - Gutersloh : Kartografische~ Institut Bertelsmann. Varje bok behandlar ett s& begränsat omr%de att beskrivaingen med nödvändighet milste bli ganska detaljerad. De olika böckerna i serien ar uppställda p& likartat sätt: praktiska tips, lite om trakten och turförslag. Intressantast ar avsnittet "Was gibt es noch...". Rubriker som brukar finnas med har: för souvenirsamlere, botanister, bergsbestigare, enstöringar, finsmakare, fotografer, historiker, ungdomar och b2rn, musik-, teater- och konstbitan, nöjeslystna, sportintresserade. För dessa kategorier intressanta orter och adresser raknas upp. - Litteraturförteckcing. - Ortsdegister. - SV/V teckningar, - lurkartor i samband med beskrivningarna. - Stadskartor. - Liten stil. - Behandigt format. Böckerna riktar sig till den allmänintresserade bilturis ten och i digon &n till tligturisten. Det har är en serie som far med en hel del om det mesta. Ortsbeskrivningarna ar kortfattade. Sevärdheter räknas bare upp eller beskrivs med ett 10-tal ord. Ett fatal hotell nämns i samband med ortsbeskrivningarna (adress och telefonnummer saknas). I avsnittet "Was gibt es noch..." hittar man en hel del uppgifter son inte finns med i andra resehandböcker. Böckerna i den här serien kan användas vid planeringen eller - lämpligare- p& själva resan. Bayerische Alpen - Bodensee - Salzburg, Salzkammergut - Sudschweiz -

7 Xarnten, Steirmark - Sudtirol, Nordital. Seen - A Nordschweiz - R Tirol, Vorarlberg - 6 Blue guides //. - London : Benn. Det har ar en av de bättre engelska resehandboksserierna. Den ar mer kortfattad och systematiskt uppställd an vad dessa brukar vara. Tyvarr täcker den inte SA val in alpomradet. Böckerna i serien ar likartade till sin uppställning: Först kommer en!inledningu med en hel del historia, nagot mindre om geografi och konst. Därefter ett avsnitt "Praktisk information": on valuta, mat m.m. Största delen av boken bestar av turförslag (även för buss och tåg) blandat med ortsbeskrivningar. Hotellförslag finns i samband med ortsbeskrivningarna. De större staderna har fatt mycket utförliga beskriv~ingar med en mängd prak- l tiska upplysningar och mycket detaljerat om olika sevardheter. - Stadskartor finns i samband med beskrivningarna och dessutom finns det en mycket fin atlas i flerfarg i slutet av böckerna. - Orts- och personregister. - Mycket utförlig bibliografi. Böckerna i den har serien vänder sig till turister som Aker bil, tag eller buss. De innehåller det mesta som man kan begära av en bra resehandbok. Tyvarr ser de ganska trakiga ut. Illustrationer saknas helt och en del stycken är tryckta med mycket liten stil. Trots detta är framställningen lattöversk%dlig för den som sitter i sin bil och följer ett turförslag. Behändigt format. Nycket lämplig att ha med p% resan. ' Bernese Oberland and Lucerne - Northern Italy - The South of France - 7 The Companion guides //. London : Collins. The conpanion to the South of France av Lyall, A. - B II Yugoslavia av Cuddon, J. A. - A 8 Deutsche Ferienziele //. Frankfurt am Nain : Umschau Verlag. Allgau av Gunther, E. - A Bodensee av Widmann, W. - R 9 Du blont Kunst-Reisefuhrer //. Köln : Verlag N. Dumont Schauberg. Den bästa av de konsthistoriskt inriktade resehandboksserierna. De olika böckerna i serien är disponerade p& likartat sätt: Del I innehaller allmän information om landet t. ex. läge och historia. Del II inneh5ller turförslag och ortsbeskrivningar. Del III praktiska upplysningar: t. ex. om klimat, gastronomi, evenemang. Däremot finns det inga hotelltips. Olika sevardheter beskrivs mycket utförligt. Även en del som inte är av konsthistoriskt intresse namns i förbifarten t. ex. natursköna omraden. Böckerna innehaller en hel del udda resm&l. Det krävs goda kunskaper i tyska men knappast några förkunskaper i konsthistoria för att man ska ha utbyte av de här böckerna. - F& kartor. - Vackra och informativa fiirgbilder, planritningar och teckningar. Böckerna kan användas aven av den inte bilburne. Jaoslawien av Rother, F. - A Oberitalien av Baumgart, P. - R Provence av Tetzlaff, I. - R

8 Podor's guides //. - London : Hodder & Stroughton. Hriigen utkommande. Böckerna i den här serien aterfinns p& de flesta bibliotek. De ar uppställda på likartat satt: I. Praktiska upplysningar om t. ex. klädsel, valuta, dracks. 11. N%gra kapitel om kultur, mat shopsing, befolkning. III. Varje trakt eller större stad f%r ett kapitel. Först kommer en förteckning över hotell, restauranter, teatrar, sportanlaggningar, nattklubbar o.s.v. ordnade ortsvis med adresser och kort beskrivning. Tyvärr är många av de rekommenderade ställena i lyxklass. Trots detta är avsnitt III mycket användbart. Därefter följeren kortfattad beskrivning av olika områden och stader (e j i turform). - Översikts- och stadskartor av växlande kvalitet. - Teckningar och färgbilder. - Bitvis liten och sv&rlast stil. Serien riktar sig till turisten i allmänhet. Böckerna ar inte s& lämpliga för bilturister eftersom de saknar turförslag och användbara kartor. Däremot finns en hel del upplysningar om t&g- och bussförbindelser. Böckerna passar bast för den som är mer intresserad av "aktivdteterw (sport och nöjen) an av sightseeing. Negativt om Podor-böckerna: De riktar sig främst till turister med gott om oengar. De innehåller nationalitetsfördomar. Kartorna ar ofta daliga. 3ositivt: Aktualitet, hl%nga praktiska upplysningar som ej finns med i andra resehanböcker, latta att hitta i. Fodor-guiderna ar lämpliga att anviinda hade vid planeringen och att ha med p& ressn. Det är viktigt att ha sen~ste upplagan. Uppgifterna blir snabbt inaktuella. Podor's France - A Podor's Switzerland - R 11 Italy - R II Ge rmany - A 11 Yugoslavia - A II Austria - R Goldstadt-Reisefuhrer //. - Pforzheim : Goldstadt-Verlag. En resehandboksserie i det lilla formatet. Positivt Sr.. att varje bol; Deskriver ett ganska litet orilrade. Aven sm& orter och udda sevtirdheter kommer p& s& vis med. Böckerna i serien är upnstallda p& likartat satt. Det nödvändigaste man behöver veta finns med: - lite om traktens historia, befolkning, geografi, konst. (1iär far man veta eil hel del som aldrig kommer med i böcker som behandlar ett helt land) - turförslag och ortsbeskrivningar. - praktiska upp1;;sningar (mat, sport m.m. ). Däremot saknas restaurant- och hotellförteckning. Tråki&'layout. - Bra översil;ts!;artor. - Ortsregister. Böckerna i serien ar allmänt och kortfattat h&llna, och passar bast för bilturisten som inte stannar lsnge p% varje ort. En mera "grundlign turist kommer ett finna den otillräckliga. Serien kan jämföras med Grieben-Reisefiihrer ( nr 12). Goldstadt-serien irinehaller mer om sevärdheter och har färre praktiska upplysningar. Bodensee und Umgebung - Xor6tirol av Eisenhardt, J. - R Oberitalienische Seen - ~udtirol/dolomiten - Gardasee m d Umgebung av Zisenhardt, J. - A

9 Grieben-Reisefuhrer //. - UWichen : Verlag Rar1 Thiemig, En ganska ganmal serie som kommer ut i nya upplagor med janma mellanrum. Böckerna behandlar bl. a. dnga mindre områden i Alperna. Ty2isk tysk syskematisk och detaljerad uppläggning: I. Allmänt. Ett avsnitt som inneh%ller en del om geografi, djur och växter, historia, förvaltning, näringsliv. 2. Praktiska tips. 3. Turförslag: Qven jarnvzgskarta. 4. Ortsbeskrivningar i alfabetisk följd. 'et hela Gr mycket kortfattat men innehallsrikt med uppgifter on t. ex. evenemang, bad och sport. Dessutom finns en hotellförteckning med adresser och telefonnummer. Det har ar en ganska bra serie som främst vander sig till bilturisten, men aven kan användas av den som Aker tåg. Böckerna innehaller en mzngd praktiska upplysningar, mindre om sevardheter. Varniag! Böckerna blir snabbt inaktuella. - Layout: den systematiska uppställningen gör att det går lätt och snabbt att hitta. Tyvärr ar stilen ibland alltför liten. Textsidorna ar kompakta och bilder saknas helt. - Inga tur- och få stadskartor, Däremot finns en bra översiktskarta med ortsregister. - Behändigt f ormat. Tyskland: Italien: Oberitalien west - Bestlisches Sudtirol-Trentina R Munchen - Ostlisches II tt - Oberbayern ost och west - Schweiz : Osterrike: Ostschlxeiz - R Allgau - Bodensee - R Karnten - Westschweiz - Land Salzburg - B Zentralschweiz - Bordtirol west - R Frankrike : t1 ost - R Pranzösische Alpen - Ober- und Niederösterreich - Provence - Vorarlberg mit Liechtenstein- Sudfrankreich, Vote d'azur - Guides Bleus //. - Paris : Hachette. France, edition annuelle - A La France en 19 volwies : Utladsguider: Dauphine - Italien - Tyskland - Savoie - Suisse - R Provence, Cote d8azur - Jugoslavien - Osterreich - R Guides ISlichelin //. - Paris : licli lie lin. Guides vertes (gröna serien) : Serien finns p& engelska, tyska och franska och kommer i ständigt nya upplagor. Bast ar de böcker i serien som behandlar olika mindre omraden i Frankrike. 'öckema är uppställda p& likartat satt: 1. Introduktion till landet: klimat, vegetation, historia, statsskick, konst m.m. 2* Praktiska upplysningar: fester, tull, trafik m,%. 3. Längre turförslag: genomfarts- och besöksturer (c :a 3 av varje) som är uppdelade p5 dagsetapper. 4. furistomraden, stader och sevärdheter beskrivs i alfabetisk följd. Först slår man up2 det omr6de man valt att besöka. Kan far då veta en del on dess historia och geografi samt lämpliga överna~tningar och turförslag. Därefter kan man titta pil enstaka orter och här finner I.

10 man tips om sev5rd1neter och turer i ongivnirigarna. - Litteraturförteckning. - Ortsindex. - 3v/v teckningar. - lur- och stadskartor i samband med beskrivningarna, Dessutom ezz antal översiktskartor. Serien riktar sig till bilturister. Den påminner en del on Baedekers guider och n%r niistan upp i sanma klass. Böckerna vill hjälpaturisten att se s% mycket som möjligt p% kortast möjliga tid. Det finns tre typer av turförslag: lang-, omrades- och stadsturer. Varje turförslag ar detal jplanerat ( Idan får t. ex. reda på hur lange man kan stanna vid varje sevgrdhet och var man ska sta lunch!) Även orts beskrivningarna är ~ycke t utförliga ( Inter laken t. ex. 4 s.) Hotell- och restaurantförteckning saknas (se Idichelin rouge, nedan). Böckerna har en vettig layout som gör det lätt att hitta i den bra bru!rsanvisning gör det annu lgttare. Kartmaterialet är ocks% bra. Bilficksformat. Alpes: Savoie-Dauphine - A Italien - R Cote d8azur R Deutschland - R Guides rouges (röd3 serien): Switzerland - R Qsterreich und die Bagerischen Alpen - R Det har ar de största och mest berömaa av alla hotell- och restaurantguider - kalenderbitarens dröm och restaurantchefens fasa. Kommer i ny upplaga 5rligen p& engelska, tyska, franska och italienska. France - A I-talie - R Deutschland - R 15 Kosmos-Bibliothek : Zeisefuhrer fur Baturfreunde //. - Stuttgart : Kosmos-Verlag. i6 Det har ar allts8 en resehandboksserie i det lilla fomatet för naturintresserade. Böckerna innehaller inga detaljerade artbeskrivningar utan talar bara om var man kan finna olika mineraler, växter och djur. De ar mycket attraktiva med förföriska färgbilder. Det lilla formatet gör den lämpliga att ha med i ryggsäcken. Die Allgäuer Alpen in Farbe av Rörber, K-D. - Das bayerische Voralpenland in Parbe av Sauer, D. - Graubunden in Farbe av Heierli, H. - A Tessin av Bechtle, i'i. - A Lett's guides //. London : Letts. lrligt utkommande serie i det lilla formatet. De olika böckerna i secien ar uppscaild:' p& likartat sätt: Först komer en del praktiska upplysningar om t. ex. klimat, shopping, trafik. Iiar finas en hel del prisuppgifter och adresser son ar nyttiga, men som snabbt blir inaktuella. Sedar följer lite om landets historia, författning och geografi och darelter orts- ocn landskapsbeskrivningar. Olika regioner presenteras, därefter följer orterna (ett fatal) i alfabetisk följd med uppgifter (kortfattade) on läge, sevärdheter, sport, nöjen och omgirningar. Turförslag saknas. Kartor, ortsindex och hotellförteckning saknas. Böckerna i den här serien ger en bra snabböversikt över Europas länder. Bzra det allra viktigaste tas med. 3e har en vettig layout som gör den lättlästa och översk56liga. Behiiridigt format. De kan läsa som en orientering bhde före resan eller tas med s& resan som uppslagsboi:.

11 Lett's Prance - B II Yugoslavia - B II Switzerland - R Länder i fickfornat //. - Stockholm : Utrikespolitiska Institutet. Det har ar ett bra komplement till den vanliga resehandboken för den som vill veta mer om politik, ekonomi och sociala förhallande. Innehåll: geografi, klimat, befolkning, sprak, religion, undervisning, kultur, historia, författning, förvaltning, rättsviisende, inrikes- och utrikespolitik, försvar, tidningar-radio-tv, ekonomi, industri, jordbruk, naturtillgangar, komunikationer, utrikeshandel, turism, adresser och litteraturförteckning, Frankrike - R Italien - R Jugoslavien - R Schweiz - R Vasttyskland - R Osterrike - R - En trevlig serie för den som ar naturintresserad och vill Nit dem Auto wandern //. - Munchen : Suddeutscher Verlag. kombinera bilturistandet ned promenader. Böckerna innehåller dnga bra turförslag, som oftast följer mindre kända vägar. Mera kända setjardheter behandlas endast kortfattat. Det finns aven en del hotell- och restauranttips. - Turkartor i samband med beskrivningen. -- Sv/v bilder. - Ortsregister. Allgau und Bodensee av Springorum, F. - Badefreuden vom Bodensee bis zum Salzkammergut av Keuwirth, H. -A Frankreich II av Fegnelle, R. - Ins bayerische Oberland, 127 T~andervorschlage av Elolz, B. - Jugoslawien av Buchalla, C. - R Sudtirol zwischen?leran und Sellajoch av Krug, E. - Schweiz av Schwabe, E. - Osterreich I: von Bregenz bis Klagenfurt av Pile, R. - II II: Salzburg, Salzkammergut und Oberösterreich av 2i.l~~ R. - Det har ar en av de basta resehandboksserierna som stiindigt komer i nya upplagor. Samtliga har förtecl-aade böcker finns p& engelska, tyska och franska. Serien vänder sig framst till bilister, men har ocksa med en del om buss- och tagförbindelser. En Nagelguide innehåller: - en ovanligt miingsidig bild av det beskrivna landet (geografi, historia, förvaltning, näringsliv, konst-litteratur-nusikkonst-hantverk, mat). - &nga turförslag och mycket detaljerade ortsbeskrivningar (även mycket s& orter). Sevgrdheter beskrivs mycket ingaende. praktiska tips. - bra hotellförteckning. Kartbilagan ar i flerfiirgstryck med c~anligt dnga stadskartor och bra översiktskartor. Stilen är kortfattad och böckerna vettigt uppstallda s5 att man snabbt hittar det man letar efter. Ett problem daremot ar böckernas format: de ar smc1 men mycket tjocka. Sexten ar finstilt och bilder saknes. Böckerna i den har serien Sr mycket innehållsrika och detaljerade. Har nan en Nagelguide behöver man inte köpa nggsa kompletterande kartor eller broschyrer om enskilda sevärdheter. Böckerna bör användas b&de vid planeringen och p- d resan. Efter resan kan de användas som referensböcker.

12 Frankreicli - Schweiz - Fransöeische und italienische Xiviera - (incl. ~iechtenstein) - Italien - A Deutschland - Yugoslavia - A Austria - R Six little states in Europe 20 Narbildsserien //. - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag. Det här är en gammal serie (fran mitten av GC-talet) son saknar praktiska upplysningar och turförslag, men däremot har med en del om samhällsfrågor och historia som gör att den fortfarande har sitt varde. Böckerna ar skrivna p% ett underhållande och lättläst sätt, anekdoter blandas med fakta. De har böckerna passar bast att användas son flbredvidläsning" under resan eller kan läsas för nöjes skull före och efter en resa. Jugoslavien i narbild av Lind, O. - R Schweiz i närbild av BUrkli-Somdahl, M. - A Osterrike i närbild av Bausch-Lilliehöök, G. - R 21 Polyglott-Reisefiihrer //. - Munchen : Polyglott-Verlag. Det här är en bra resehandboksserie i det lilla formatet. Innehall : - kortfattat om landets natur, statsskick, näringsliv. Lite längre om historia och konst. praktiska tips. - ortsbeskrivningar (endast de större st~derna). - turförslag, kortfattade men inneh&llsrika. BIan f%r veta en del on vägens beskaffenhet, vilken typ av landskap man far igenom och aven mycket små orter langs vägen beskrivs kortfattat. Dessutom finns det förslag p& en n5ngd avstickare och variantvzgar. - Hotell-, restaurant- och campingplatsförteckningar i samband med ortsbeskrivningarna. - Litet orts-, personoch sakregister. - SV/V teckningzr. - Stads- och turkartor i samband med beskrivningarna. Böckerna i den har serien är trots det lilla formatet ganska innehållsrika. De beskriver s d omraden och innehaller många turförslag. Serien har ett behändigt format och det gar lätt att hitt2 i böckerna. De kan användas aven av den som inte ar så kunnig i tyska. Varining! Böckerna innehaller en hel del praktiska upplysningar som snabbt blir för%ldrade. Böckerna i den har serien vänder sig främst till bilister, men aven en del buss- och tagförbindelser finns med. De kan användas vid planeringen, men passar allra bast att ha med p& resan. Alpenstrassen: ~alzburg/~ärnten av Husler, E. - A Schweiz/Vorarlberg ar Tirol/Dolomi ten av tt - R Frankrike : Franeösische Alpen - Provence - Riviera - Sudf rankreich - Italien: ~beritalien/ost - 11 west - Sudtirol/~oloniten av Sailer, G.-R $chwe&z : Nordschweiz/ Zentralsch. - Berner Oberland - \Vallis- '/?estschweiz- Ostschweiz/Graubunden - Zurich av Husler, E. - A Tyskland : Allgäu - Bodensee - R

13 Jugoslavien: ~strien/~lovenien - Liechtenstein: Liechtenstein av Gunther, E.-.A Österrike: Karnten - R Ober/Niederösterreich - R Steiesmetrk - R ~alz burg/~alzkammergut - R Tirol - R 22 Grosse Polyglott-Reisefuhrer //. - L!i.inchen : Polyglott-Verlag. Innehall : en hel del on landet, dess historia och kultur. - nagra turistomraden beskrivs. Därefter förslag p& längre rundturer inom dessa. - ortsbeskrivningar (större stader). Man får veta lite om stadens historia och förslag p& rundvandring.de olika sevärdheterna är mycket utförligt beskrivna (t. ex. vad son finns i olika salar i ett museum, analyser av enstaka konstverk). ett 60-tal kortare turer (5-10 mil). - hotell- och restaurantförteckning. Orts-, sevärdhets- och personregister. - Bra kzrtor i samband med beskrivningarna. - Behiindigt format. - Trots liten stil och kompakta sidor ar det latt att hitta. - Trevliga bilder i färg och sv/v. Det här ar en modern lite lättare resehandboksserie, som ar nycket systematisk och grundlig utan att därför vara trakig. Tillhör de battre i sitt slag. Bast: det stora antalet turförslag (b&de korta och lunga) och de utförliga ortsbeskrivningarna. De har böckerna finns tyvzrr bara p5 tyska. De kan användas vid planeringen och p& resan. Prankreich - Ober- und itt te lita lien - 2 Oberbayern av Gnuva, P. - A Schweiz av Iiusler, 3. - A Österreich av Sailer, G. - B 23 Schweizer Sllanderbilcher //. - Bern : Ki;iimlerly 2 Frei. Den klassiska serien om vandringar i schweiziska alperna.?örst lcommer ett orienterande kapitel om trakten man befinner sig i. Daref ter beskrivs (medelsvara) vandringsleder, ungefär lika &nga promenadvägar samt ett 10-tal 1Sincre vandringar. Turerna gar i all~árie t urder tradgransen, of ta i stiglösa omraden. Tromeliadviigarna däremot gbr langs snitslade stigar nere i dalarna. indast enklare högfj2illsturer finns med. Turkartor saknas, men hänvisningar finns till kartor man bör anviinda. Man f&r ocksa de upplysningar som krzvs för att kunna bedöria oru nian klarar av en tur. Böckerna passar ocks% för den "vanlige" bilturisten som vill ha ~s;~sxling (=promenadv~garnz). Guides suisses (grline ~eine) : Bas-Valais -, Basel-Gotxhard-Lugono -, Bregaglia -, Brig-Simplon-Goms -, Cr:ur-Arosa-Lenzerheide -, La ~ote -, Davos - R, Locsrno -, Lugano Lötschberg -, Oberengadin av Pfister, R. - R, Prättigau -, Rigi - B, Unterengadin -, Uri -, Val d8anniviers-val d8xerdns -, Valais central av hlariétan, I - R, Valsertal -, Vispertaler -, Zugerland -. Guides bernoises (gelbe 2eine) : Brienzersee -, Xandertal -, Lutsciiinentäler - R, Oberhasli -, Obersimmental-Diemtigtal -, Oberhasli -, Obersirnmental- Saanenland -, lassrouten (valais) -, Thunersee - R.

14 Guides internationaux (~nternationale Reihe) : Bodensee -, Liechtenstein -, Lont Blanc -. Semesterserien //, - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag. De olika delarna i serien varierar kvalitetsassigt, men upplaggningen ar ungefär den sama. Först kommer niisra kapitel som behandlar resor till och i landet, klimat, valuta och annat son hör till planeringen av resan. Därefter får man veta "Lite om landett1: natur, geografi, samhälle, historia. Kat och dryck behandlas ganska utförligt i alla böckerna. Därefter följer ortsbeskrivningar. Relativt f% orter behandlas kortfattat, Flanering av resan och fakta om landet agnas nästan lika stort utrymme som beskrivningar av orter och sevärdheter. Turi'örslng sairnas. SV/V bilder. - P& kartor. - Orts-, person- och sakregister finns. Böckerna v2inder sig till den l'vaaligell turisten, som bara vill h2 en snabborientering om ett land. De ar lättlästa och aktuella. Första delen av böckerna ar lanplig att läsa hemma före avresan, andra halvan kan man ha nytta av p& resan som uppslagsbok. Frankrike av Vichman, E. - A Italien av Jacobsen, K. - A Schweiz av Rohmdal, A Österrike av Bausch-Lilliehöök, G, - A Rivieran av Holmqvist, L. - R Sesams reseguider //. - Stockholm : kldus/~onnier. En serie av populärt hallna, tämligen kortfattade resehandböcker. Böckerna behandlar bara större, populkira turistorter och mera kand2 sevc'irdheter. De innehaller nunga praktiska upplysningar om t. ex. badplatser, souvenirer, hotell- och restauranter varför de snabbt blir inaktuella. Det hiir ar en inneh%llsm$issigt tunn serie son szknar bhde djup och bredd. Zn Sesamgui.de kan möjligen lssas före resan för att ge en snabborientering om ett land eller tas med p& resan som "uppslags bokli. Italienska rivieran: Turin, Aostadalen... av Wagner, 2. - A I(1unchen av Olsson, J. O. - A Södra Tyskland av Löfdahl, K. - A Tusen g&rserien //. - Stockholm : AWG/Gebers. Det har är en populär serie som utges i samarbete med bl. a. Polyglott-Verlag. Böckerna i serien bygger Polyglott- Reisefuhrer (se nr 21). Böckerna är s& till formatet men f örv$nans7&irt innehallsrika. Söckernz kan anvgndas vid planeringen och p& resan. 2etta ar den enda aktuella resehandboksserien p& svenska som innehaller turförslag (20 st. per bok). - BehEndigt format. - Rekommenderas varmt. Turen g5r till Frankrike,.av Ewerlöf, P. - 2 II n l1 Jugoslavien av Schultz, K. J. - A II " u Norditalien av Zwerlöf, P. - A 11 l1 Schvieiz av Swerlö-f, P. - R II " 'I Sgdtyskland av Ewrrlöf, P. - A II Österrike av Brunnthaler, A. - B Tyrolia-Wanderbucher //. - Innsbruck : Tyrolia-Verlag. Plera av böckerna i de& serie är klassiker son ut1:oa;oit,

15 i nya upplagor under &nga Br. Vissa av böckerna vänder sig till 13. den oerfarnae bergsvandraren, andra riktar sig bara till erfarna alpinister. God kunskap i tyska kravs för att klara av att läsa de har böckerna. Dolomiten Wanderbuch av Delago, H. - R ITortiroler ;:ander.buch sv I-Ieuciler, E. - Salzburger 'Janderungen I av Goldberger, J. - II 11 II av Schneller, H. - Wanderrl in der Steiermark av Buchenauer, L. - A Siidtiroler Ylanderbuch av Elaropold, J. - Al-penpasse und Alpenstrassen : 400 Eerg- und Alpenstrassen in sieben Landern. - Bed2ktör : Sorst Bitsche. - 3., Aufl. - Munchen, cop s. : ill. - (ADAC-~eisefiihrer) Det har är en mycket innehallsrik vägbok som ger tips om vackra vagar i hela alponradet. TtTånga av dessz finns inte med i andra resehandböcker (speciellt galler detta för ~u~oslavien). BZide stora och s& vggar tas med, varqör boken lanpar sig hade för den son ar p& genomresa och för den som gör kortare rundturer i en viss trakt. De olika vagarna beskrivs rqrcket detaljerat. kan far veta allt om stigning, belaggning, svzrignetsgrad, parkeringar o.s.v. Vidare ZAr man en del praktis!ra up2lysniiigar om de orter nzn passerar. Pinns dar hotell, restaurant, bensinstation, bilverkstad, nagon sevarahet? Däremot Gr kartarna förvanansvart daliga. Boken ar laxplig att anvsnd2?&de vid planeringen och p& s jalva resan. Fahrbach, Georg : i30densee-8~dv/zndenveg. - Stuttgart, cop s. : ill. - (i;ianderb-licher fur jede ~ahrezeit) Fotvandringen börjar i Liridau och innehaller 23 etapper. Varje etapp ar c :a -2-1 mil, vilket bör vara lagom för nybörjaren. Iiycket detaljrika beskrivningar av vad mn passerar langs vägen. Bra kartor i samband med texten. Behändig t f ormat. Susler, Eugen : Alpenstrassen : i irol, Stidtirol, Lolomiten. - 2., Aufl. - htiinchen, cop s. : ill. Se : Polyglott-Reisefuhrer (2 1 ). Merrick, Hugh : Companion to the Alps. - London, cop s. : ill. Se: Batsford's travel books (4). Den har boken vänder sig fraznst till den naturintrescerade turisten. Hela alpomradet behandlas (~rankrike 40 s.,..$i Schweiz 80 s., Osterrike 25 s., Tyskland endast nagra få sidor, Italien 30 s., Jugoslavien (obs! ) nagra sidor). De första kapitlen benandlar geografi, turism, historia samt konst och litteratur. Resten av boken utgörs av

16 vag- och naturbeskrivningar. En otrolig mancd vligar som ar intressanxa ur natar~gnp~ki beskrivs. Ort er lampliga som ut;&ngspu~~liter för vandringar orn bergsbestigning bes!:rivs. 2n del linbanor och 'lstugorl' namns. Alpes?h.ritimes och Irovericalska a:perna liksom Dolomiterria har fatt var sitt kapitel. En mycket lasv&rd bok! Forlattaren lyckzs verkligen ge en helhetsbild zv Alpernzs geografi. Hotellförteckning och kartor saknas. Layouten ar oöverskadlig. Trots detta ar den har boken i kombination med en br:,, karta utmarlrt att anviinda vid -laneringen av en resa i Alperria. IJeuwirth, I-iubert : Badef reilden vom Zodensee bis zwn Salziczmmergut. - ldunchen, cop s. : ill. Se: ilit dex huto ï:a:~dern (1s). 150 badilatser i c:a 80 sjöar i Sydtyskland och kring Salzburg beskrivs nycket iietc1 j erat.?ors t kommer en allmirn beskrimiing av sjön, dsreiter olika bad-latse?. Upslysningar man f&r: hur man tar sig till badplatsen =ed bil eller buss, vati;eni;enperatur, yenhet, djup, typ uv strand, Om det Tinns: hopptorn, vattens~idskolcz, badval:ter, vattenskidskola, badvakter, 01i11;12dningshjrtxer, restaurarit o. s.v. samt narnacte cax~ingplatc eller ye~~sionat. - 3ra kartor. - Ortsoch sjöregister. - ~v/v foton frun olika sjöar. - Ski Atlas Alpen. - Stuttgart, cop. 1976/77. - S1 6 s. : ill. En arligt utkomande bok son utges i samarbete ned Tyska skidförbundet. l26 sl<:idon;~&deii i Ty3k12nd, Gsterrike, italien, Z'rankrike och Schweiz finns med. För varje oxnr2.de finns bl. a. eri tjusig panoramakarta L ilerfzrg. nea bergbanor, liftar, gister och s98r tydligt utritade. Vidare uuplysningar on vilica möjligheter till sportutövning det finns (alpint, lurigdakning, skridslror, silfuliilg m.m. ) och zprés ski. Hotelïförteckningen ar myclre-t. omfattande (för Arosa redovisas t. ex. 70 hotell). iill boken hör orts5 en 100-sidig atlas med vggkartor över 5'~sii::lan.d och Alperna. Det har ar en vacker bok uoln det ii- roligt att bara sitta och titta i. 3essutora Sr dexr ocl.~sg rnyclcet anv;2ndbar med alla sina pralctiska upplysnicgar orn olika orter. Lan f&r verkligen en uppfattning oa hur det ser ut och vad det finns att görz p& olika orter. SoBen kan anv2ndas som u~~sle~isbok - - hemma vid planeringen eller tas med p& resan (ypijerliea bilkartor). Y!idmann, Sr'erner : Bodensre. - Pran:rfurt am bin, 197) s. : ill. Se: Deutscke Ferienziele (O). 3werlöf, Paul B. : Turen gar till >'rainkrike / Eedaktörer: Ib?!ithen, Steffen Christeilson. - 3., omarbetade och utökde uppl. - Stocknolm, s. : ill. - 0rig:s titel : luren O Fra&ri:;. Se: Furen gbrcerien (25). Podor's J1rance 1977 / 3d. Xugene Fodor. - Xew York, cop t3 s. : ill. Se: a'odor's guides (10).

17 13 sidor handlar on franska alperna (inklusive Alpes ldaritimes). Boken beskriver inte speciellt utförligt landskap och orter, men innehhller många praktiska upplysningar t. ex. en förteckning över 43 vintersportorter. Därutöver mycket om hotell och restauranter, festivaler och tävlingar, kvällsliv. 15 btichelin : 1978 : France. - Paris, s. : ill. Se: Guides Eichelin (14 b). Det har Er en otroligt grundlig granskning av franska hotell och restauranter. Hotellen delas in i sex klasser, restauranterna i feui.viktigt att tanka p&: uppgifterna blir snabbt inaktuella. Det hela är uppbyggt kring ett ganska invecklat symbolsystem. välbehövlig bruksanvisning finns i början av boken. Bra stadskartor. Boken är mycket anvandbar b5de vid planeringen och på resan. Prance : Paris, l193 s. : ill. Se: Guides Bleus (13). usnabbguidenll beskriver de nio största genomfartsvagarna (bl. a. två stycken från Paris till ~lperna). l'vagguidenfl innehaller beskrivningar av en mängd mindre vägar. C:a IS-sLdzr handlar om franska Alperna. 20 tur- förslag finns med. Ort för ort langs vägen beskrivs. En del orter har fatt egna kapitel ( ~hamonix, Grenoble, Aix-les-Bains, ~rmency). Ortsregis ter med restaurantoch hotellförteckning. Det har gr. en serie som paminner om Baeäekerguiderna i grundlighet. Ett stort antal orter och sevardheter beskrivs ingaende.' Boken innehgller en rniingd praktiska upplysningar och det ar lätt att hitta i den. - Era kartmaterial. - Telegramstil. - Liten text och kompakta sidor. - Bilder saknas. Boken vänder sic frzmst till bilturisten, men innehaller aven en del upplysningar för tag- och bussresenarer. En mycket bra resehzndbok för den som kan lite franska. Frankreich : von Flandern bis Xorsika. - S., Aufl. - Stuttgart, 1972/ s. : ill. Se: Baedekers Autoreisefuhrer (2). Frankrike / Redaktör : Beatrice Zeidler-Blomberg. - Stockholm, cop s. : ill. Se: Lander i fickformat (17). Letts go to France. - London, s. : ill. Se: Letts guides (16). Wichmann, Erik : Frankrike / Oversättning: Gunilla och Holger Ahlbecli. - Stockholm, l97 s. : ill. - 0rig:s titel : Prankrig. Se: Semesterserien (24). Boken beskriver 19 turistomraden bl. a, Savoie, 3auphin6, Cote d'bzur och Provence (c:a s:). Trakten beskrivs kortfattat: nagra vägar till eller igenom området, mzt och sevärdheter. Ett?O-tal orter beslcrivs kortfattat. F& praktiska upplysningar. Det har är en trevlig bok som ger en bred översikt över vad som finns att se i franska alperna. Lamplig att läsa son förberedelse eller att ha som bredvidläsning p& resan.

18 SAVOIE, DAUPHI?:, COS'E: D 'AZU? OCY PSOVZMCE. Alpes : Savoie - Dauphine ed. - Paris, cop s. : ill. Se : Guides ldiclzelin (1 4 a). Boken innehåller?lera nycket bra turförslag : tre snabbresor nord-syd (zoute Bapoleon: Cannes-Grenoble (2dgr), La route des Grandes Alpes: Evian-Nice (5 dgr) samt Evian-Bice genom föralperna (5 dsr)) och tv2 stycken 7-dagars "sevärdhetsresor", en i Savoie och en i Dauphine. Det har ar definitivt den basta guideboken av de har förtecknade on man vill se franska alperna. PramstZllningen ar detaljerad och innehallsrik. xven Alpes Maritimes och föralperna som brukar glömlas bort i resehandböckerna finns med har. Collomb, Robin : Chamonix. - London, s. : ill. Se: Alpine guides (1). En vettig bok att ha med -5 resan för den som tycker om bergsvandring. Förs t kocmer iiagra ka-i te1 som handlar om s jalvz orten Chamonix: historia, sevardneter, nöjen. Därefter följer 22 turförslag som bast lämpar sig för den ovane vandrareii. Dessutora 17 bilturer, 10 bussturer och en Tour de blont Blanc (mycket kortfattat). Boken ger nödvkindiga upplysningar om turens svarighetsgrad, avstånd, tid, hur man g&r och vad man ser, restauranter och tlstugorlt langs vägen. ;;artmateriale t däremot d s te kori:pletteras. ~Zote d8azur : Yaute Yrovence , ed. - Paris, s. : ill. Se: Guides Xichelin (1 4 a). Holmqvist, Lasse : Rivieran. - Stockholm, s. : ill. Se : Semesterserien (24). Lyall, Arnold : The companion to the South of France. - London, s. : ill. Se: The companion guides (7). Tetzlaff, Ingeborg : 2ie Provence : ein Beisebegleiter durch eine der schönsten Kulturlnndschaf ten Europes. - 2., verbesserte Aufl. - Köln, s. : ill. Se: Du Mont Xunstfuhrer (9). Turnbull, latriclr : Discovering Provence. - London, s. : ill. Se: Batsford's travel books (4). ITALIEN : liela. LAXBET Farneti, Gianni : Natur-Zeisefuhrer Italien : Landicnaft, Pflanzen- und Tienvelt / Giuini Parneti, Fulco Pratesi, Franco Tassi. - Winchen, cop s. : ill. - 0rig:s titel: Guide alle natura d81talia. Den har boken ar ett naste Tör den naturintresserade italienresenären! C:a m s. handlar om Alperna. Boken inneh8ller eii hel del OR geologi; dessutom en mg-ngd fargfoton och

19 och beskrivningar av djur och viixter, var de finns och hur man tzr sig dit. U5r finns ocksa e2 mii~gd tips p& vandringsleder, skidspar och liftar son leder bort fran allfartsvägarna ut i nerz orörd nat-ar. Författaren riktar naftig kritik mot ~Xidturisrnens och skogsindustrins harjningar. Det har ar en mycket vacker och lssvsrd bok. Den kan lasas för nöges slrull eller tas med p& resan (turförslag, artbes tamningar). Podor's Italy ditor or : Eugen Podor. New York, s. : ill. 3e: Podor's guides (10). 17 liichelin : 1978 : Italie. - Faris, s. : ill. Se: Guides Llichelin (1 4 'o). Italien. - B., verbesserte Aui'l. - Geiif, cop '264 s. : ill" Se: Nagels Enzyklodiidie-Beisefuhrer (19). Börja ned att lasi? inledningen som ger ex mycket god bild av lanae t.. Las fiareiter viigbeskrivningarna. Av dessa -- a ~ynas - - en relu.tivt stor del at Xorditalien (c:a 300 s.) : Turer till och kring Torins (aven Liguriska alperna), iiilano, de norditalienska sjöarna, Doloniterna (bade östra och vastra). Alltihop ar aiyclre t hel tiickor~cie och detal jerat. Yotellförteckningen usptar ett 100-tal orter i al3traxterna. I slutet av boken finns en 22-sidig atlas över Italien samt stads- 1'1 kartor över bl. a. l~jilano, lorino, Bergarno och 3rescia. xn utmarkt resehzndbok! Italien / Redaktör : Beatrice Ueidler-Slomberg, cap S. Se: L3nde.r i fic.kfoma-t (17). - Stockholm, Italien. - ICarlsrurie, s. : 111. Se: Guides Lichelin (1 4 a). Jacobsen, Karen : Italien / Gversät-tning och bearbetning av Sten Söderberg. - Stockholm, s. : ill. - 0rig:s titel : Italien. - (amesterserien) Avsnit~et "Lite om landett' saknas tyvgrr i den har boken. Bara en liten del behendlar Xorditaliens alponraden (32 s.). Verona, :iilano coh Torino har fatt var sitt kagite - Dolomiterna har 'osra f5tt 3 sidor! De tre största sjöarna har f%tt var sitt kapitel och ett 10-tal orter runt deras strander beskrivs. ;:artor och turförslag saknas. Boken bestar till s t5rs ta delen av kortiattaae ortsbeskrivraingar. Den tillho r avgjort inte de battre i serien nen duger för en snabböversikt. Trots detta tycks den vara mycket poyular. Lättlast: stor stil och mycket bilder. Barlett, Vernon : Northern Italy. - London, s. : 111. Se: Eatslord's travel books (4). Det har Sr en bol; som lovar mer an den kan halla. Bara em liten Del av boken handlar om rena alptrakter. Alltför stort utryme agnas orter utmed routen Bremer-Verona. >ör övrigt

20 innehtiller boken lite grann o12 kos tadalen, sjöarna su~l;t Milano och n%gra andra större stader. Ortsbeskrivniagarna ar f& men ganska utförliga. Boken iir skriven i kaserande stil och innehaller en hel del om historia, legender och berömda personer. Xarto r saknas. Boken passar Das t vid planeringen och för bredvidlasning p& resan. 18 Baumga-rt, Yritz : Oberitalien : Kunst, Kultur und Land- ' schaft: zwischen, den Oberitalienischen Seen und Adria. - Eöln, cop s. : ill. Se: Du Kont iiunstfuhrer (9). Delago, Hemann : Dolomiten iiariderbuch , Aufl. / durchgesehen und erg. von Josef Rarapold. - Innsbruck, s. : ill. Se: Tyrolia ',';anderbiicher (27). Eisenhart, Jost : Gardasee wid Umgebung. - Pforzheim, cop s. : ill. Se : Goldstadt Zeisefuhrer ( l l ). Boken inleds med nagra kortfattade kapitel om geografi, historia och konst. Därefter kommer nio turtörslag i östra och vzstra Doloniterna med Gardesjön son utg8ngspunkt. 13 stader beskrivs, bland dessa lagra av Poslatlens stader samt Venedig. Kartorna Sr dzliga och L&s te kompletteras. Boken ar mest liimplig för bilturisten som reser runt och inte stannar s& lznge p& varje ort. Kest detaljerat om historia och en del sdorter beskrivs soni e j brukar fi-mas med i andra resehandbscker. Ewerlöf, Paul H. : Turen g&r till Borditalien. - Stockholm, s. : Se: Turen garserien (26). I den har boken salcnas tyviirr avsnittet "Litet om landet". Daremo t innehaller boken f y ra förslag p& f lervec!-,ors turer i Norditalien. Därefter beskrivs 8 turistomr&den, tre av dessa är belägna inorn alsomradet (samanlagt 28 s.): Aostadalen (aven lite om Liguriska alperna), Dolomiterna, de norditalienska sjöarna. BoKen ixmehiolller en massa turförslag med avstickare som det ibland kan vara svart att bringa reda i. Ofta iiterkomande ord i texten: romantisk och pittoresk! Feist, Aubrey : The Italian lakes. - London, s. : ill. Se: Batsford's trave1 books (4). Ober - und?;ittelitalien. - 2Xinchen, s. : ill. Se : Grosse Polyglott-Reiseftihrer (22). z, Gerda : Sudtirol, Oberitalienische Seen. - Gutersloh, s. : ill. Se: Bertelsmann Xeisefuhrer (5). Det har ar en resehandbok i det lilla formatet som trots allt ar ganska innehallsrik. Det finna praktiska tips, en del om Borditalien (klimat, historia, förvaltning, näringsliv, litteratur, konst och seder), turzörslag (1 1 st.) med orta- och naturbeskrivaingar samt adresser p& hotell, restauranter samt sportaiilaggningar. Det finns aven ganska

21 19 utförliga upplysningar on tagförbindelser. - ~ v/v teckningar. behändig t f ormat. Det har ar en guide som lzmpcr sig för s.& v.51 bil- son tagturister. Turförslagen ar utförliga med kartor i samband med texten. Texten ar visserligen mycket finstilt, men layouten gör det anda lätt att hitta i boken. wlättl' tyska (telegramstil). Sailer, Gerhard : Sudtirol : Dolomiten. - 6., neubearbeitete Aufl. - Kiunchen, s. : ill. Se: Polyglott-~eisefiihre$, (21 ). Sestliches Sudtirol, Trentino : Gardssee, Elerano, Trento. - IYTunahen, s. : ill. Se: Grleben-Seisefiihrer (12). Wagner, 2ia : Italienska rivieran : Turin, Aostadalen, Uilano, sydtyrolen, Verona. - Stockholm, s. : ill. Se: Sesams reseguider (25). Det liar ar en resehandbok i det lilla formatet som vill ge en kortfattad översikt med tonviktesi lagd på praktiska tips. Rar finns en del om mat, adressförteckning till nilgra hotell, restauranter, affiirer, nattklubbar rn.m. samt ortsbeskrivningsr. Alltinop ar mycket kortfattat. Aostadalen t. ex. beskrivs som en endagsutflykt frin Torinn, Dolomiterna liksom de lombardiska sjöarna har fatt en sida. DAliga kartor. Sv/v bilder. dn i mitt tycke alltzör Liaser bok. Dessuton innehaller den praktiska uppiysningar son snabbt blir föraldiade. Otillrackiig för bilturister. Buchalla, Carl E. : Jugoslavien. - &Tunchen, cop s. : ill- Se: llit den Buto iv=ndern (18). Endas t LO-s, handlar om alpoxrsdena. bo~en relrommenderas varmt till den son aven vill se andra delsr av J~oslavien. Guddon, J. A. : The companion guiäe to ïugoslxvia. - London, s. : ill. Se: The companion guides (7). Boken innehiiller en miingd turrörslag. Bara en liten del handlar om slovenska alperna (sanrnz~lagt 22 s.). Kapitel 21 ar en rundtur som innefattar bl. z. Icranj, 31ed, Bohinj, Triglav, Celje ocn Xaribor dvs. sa gott som hela alponradet. I slutet av boken fi-ms ett I1Appendix" son innehaller praktiska upplysningar: hotelli.örteclci?ing (c:a j00 stycken), lite om mat och vin, fester, railsik, vintersport och kurorter, historiska och sakregister. data. - Litteraturi'örteckning. - Orts-,person- - Stads- och turkartor i samba::d med texte,~. - s~/-j bilder. Boken vänder sig till bilister, men innehaller Inga detalj erade väganvisnir~ar och vägkartor. Den ger en ganska fyllig beskrivning av norre Sloveuien : folk, traditioner, levnadssätt, natur, sevärdheter. aven mycket si& orter beskrivs. Fan får veta en hel del om olika sevardheters historia och anekdoter kring dom.:.3oken ar skriven i liittlast, kåserande stil. Tgvgrr har den fatt en trgkig typografisk utformning med koir~paktz. sidor som gör den oöver- skadlig. LramstSllningen ar ej till.r!ickiigt omfattande och detaljerad

22 för att racka till för en liingre vistelse i enbart slovenska 20 alperna. Oör man bzra den beskrivna rundturen ar boken utmärlst. Podor's Yugoslavia / Editor Xugene E'odor. - Lo~doii, s. : ill. Se: Fodor's guides (10). Ett kapitel ar 2v intresse för alpturisten: "Inland Slovenia" (22-s-) Har finns Sven en längre beskrivning av Ljubljana. Viktiga?raktiska upplysningar (!) som inte finns med i andra guider finner man här bl. a. om skidsport och fiske. Juqoslawien und Griechenland. - 6., s. : ill. Se Baedekers Autoreisefuhrer (2). Aufl. - Stuttgzrt, cop. Jugoslavien / Eedaktör: 3eatrice Zeidler-Blonberg. - Stocknoln, coi: Se: Lander i fickformat (17). Letts go to Yugoslavia. - London, s. : ill. Ce: Lett's guides (16). Lind, Ove : Jugosla.vier~ i ntirsild. - 3tockholn, s. : ill. Se: 'iiärbildsserien (20). Nickels, Sylvie : Yugoslavia : aovenia, Croatia and Bosnia- Hercegovina, including the Dalmatian coast. - London, s. : ill. - (~raveller's guide) Boken inleds med en inneh&llsrii: beskrivning ph 100 sidor av Jugoslavien (klimat, statsskick, kultur, mut m.m. ) 35ref ter följer ett mindre zvsnitt som handlar om "Frontier crosaings~. Har kommer beskrivningen av de slovenska alpe-na in. De finns sex kortare turförslag som kan kombineras till en längre rundtur. Beskrivningarna ar ganska korta och verkar först &got förvirrande men med hjalp av en sammznfattning som finns p& ett utvikbart blad och en bra översiktskarta kan man se hur de olika turerna hänger samman. Varje turförslag i-mehaller ortsbeskrivningar med sevardhetes, utflykter (ofta bergslurer), hotell, sport m.m. TyvZrr saknas kartor i sanband med turförslagen. - Litteraturförteckning. - Sakregister. Boken riktar sig främst till bilturisten men har finns aven upplysriiiigar för buss- och tagresenarer. Det ar en utmärkt guide för hela Jugoslavien med välplanerade och detaljerade turförslag. Trots att norra Slovenien som vanligt betraktzs som enbart genomfartsland rzcker turförslagen mycket v21 till för en vistelse har på ett par veckor. Rother, Srank : Jugoslawien : Kunst, Geschichte, Landschaft : ein Beisebegleiter swischen Adria und Ilonau. - Köln, s. : ill. Se: Du Iiont Kmstfuhrer (9). Boken inleds med ett mj-eket kort kapitel om Juliska alperna. Fyra lampliga utflykter namns kortfattat. Ljubljana med sina barockbyggnader har f5tt ett langre kapitel. jiven slovenska Steierrr~ark har fatt en egen rundtur. Samanlagt s. handlar on alptrakterr~a. Det här ar en bok för den som.%r intresserad av konst (arkeo-

23 logi, rkitektur, skulptur). Den ar visserligen skriven i 2 1 turfom, men kan 2ven an-rändzs av den som inte bilturistar. Schultz, Hans Joakim : Turen g&r till Jugoslavien / Redaktör: Torben J. Meyer. - 3., omarbetade uppl. - Stockholm, s. : ill. Se: Turen ggrserien (26). Boken innehaller beskrivningar av.tretton turer genom Jugoslavien. Tyvärr.ar det lite som handlar om alpomradena (3 s.). Yugoslavia. - 2., -- ed. - Geneva, cop s. : ill. Se : Fagels Enzyklopiidie-Reisefuhrer ( 19). Boken börjar med en 70-sidig utrcärkt introduktion om landet samt en kort bibliografi. Kapitlet "Slovenian ar p& s. Pörst korner en allman beskrivning: historia, befolkning, ekonomi, geografi. Daref ter komer sex turförslag. L jubl jana har fatt en mera ingaende beslcrivning. Avsnittet "Tractical information" iztnehaller bl. a. en lista på vintersportorter och lite om jakt ocb fiske. - Hotellförteckning. - Kartbilaga. Det Iiar Sr den basta av de har förteckilade reseliandbijckerna om Juliska alperna. Få böcker benandlar enbart Liechtenstein. Vanligen brukar det lilla furstendömei finna med i böcker om Schweiz, nagon gang i böcker om Österrike. Gunther, Erich : Liechtenstein. - IJunchen, s. : i11. Se: Polygltt-ReiseIuhrer (21). Pörst f8r man veta lite on landet (historia, förvaltning) samt en del pralctiska upplysniiiger. 3zrefter ko~ier tv& laiigre ortsbeskrivningar: Vaduz och Schaan. Sedan följer fyra "lan-e" b - (den längsta ar 53 km) bilturer, ett antal promenader och fyra llfjallvôndringar'l. 9essutom finns mera kortfettade förslag p6 turer för den som bara vistes en dag i L. och. vill se s& rcycket son möjligt p& en g&q. Vettigaturkartor. En utförligare beskrivning av Liechtenstein iiil den har kan man knappast f&! Buntfng, James : Switzerland including Liecntenstein. - London, c. : ill. Se: Batsford's trave1 books (20). Burkli-Romdahl, Hargare ta : Sch1~eirt i närbild. - S t ockholm, s. : iii. Boken Koncentrerar sig p& historia och samhi%llsliv. Bxempel 9.5 kapitelrubriker: Niyten on ~'lilhelm Zell, Varldens äldsta regering, Viirldens nest röstande Iolk, Det ständigt neutrala Schweiz, 3omull och s-ets, Skor o.s.v. De fem största staderna beskrivs i var sitt ka~itel, mest blir det ilistoriska suvsrdheter.?:er k~r2:'attat prrsa~~ter <s en del alpina orter. Lurförslag och kartor saknas. Byttigt sakregister. Bokeii ar treviig-t skriven ocl-i irinehaller dessuton en massa information so^ saknzs i andra svenska resehal:dböcker.

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. Inledning...sid 1..... 1 Serier 2 2. Monografier, systematiskt uppställda efter områden USA : allmänt... 6 USA : delstater Alabama... 11 Alaska...

Läs mer

'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete 1977. z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have. &P m mu& of Ufe as the

'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete 1977. z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have. &P m mu& of Ufe as the 'Bi bliotekshogskola a. Specialarbete 1977. z16 s TORRR RIT AN NI EN OCH IRLAND. 1 'By &ng London, 1 have I &P m mu& of Ufe as the Inledning... o.sid 1 1 Serier...p... 2 2. Monografier : systematiskt uppställda

Läs mer

Baedekers triumf och inhemska rivaler

Baedekers triumf och inhemska rivaler Baedekers triumf och inhemska rivaler Med medelklassens tilltagande välstånd och resande i Europa efter 1800-talets mitt hade resehandböcker och lokala guider börjat bli en riktigt lönsam del av bokmarknaden.

Läs mer

Till fots och på cykel

Till fots och på cykel Till fots och på cykel Både cyklisten och fotvandraren skilde sig från den vanliga turisten genom att offra en del av bekvämligheten, ibland allt. Båda sätten att färdas rymdes i två typer av resande med

Läs mer

Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask

Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask Bi bliotekshogskolan Specialarbete 1978 :rask Förord Vad ar navigation? Navigationens historia och lexikon Nybörjarböcker för amatörer Fortsättningsböcker för amatörer Seglings- och hannbeskrivningar För

Läs mer

Brittisk jakt på det pittoreska

Brittisk jakt på det pittoreska Brittisk jakt på det pittoreska Turismens hemland är tveklöst England även om vi talar om en kulturell praktik och näring för vilken själva grundidén är att vara någon annanstans än hemma. Från 1700-talets

Läs mer

Inledning... s.? Guider. turisthandböcker... 9.2. Facklitteratur...e... 8.3. 'Titelregister...,...e...e... s018. Skönlitteratur...e... s.

Inledning... s.? Guider. turisthandböcker... 9.2. Facklitteratur...e... 8.3. 'Titelregister...,...e...e... s018. Skönlitteratur...e... s. Inledning... s.? Guider. turisthandböcker.... 9.2 Facklitteratur...e... 8.3 Skönlitteratur...e... s.12 Fdrfattarr~gister... s016 'Titelregister...,...e...e... s018 INLEDNING Denna kommenterade litteraturförteckning,

Läs mer

Nästan hela Norden. Den moderna nationsguidens betydelse

Nästan hela Norden. Den moderna nationsguidens betydelse Nästan hela Norden För de flesta europeiska resenärerna i 1800-talets början hade de nordiska länderna ett ganska perifert läge. Det betydde inte att de helt hade försummats i resebeskrivningar eller äldre

Läs mer

RESAN. -med två klasser på Väskolan. reseledare: Anders Hall Erik Holm Anders Jönsson Christine Larsson Elisabeth Lundén Birgitta Voelkerling

RESAN. -med två klasser på Väskolan. reseledare: Anders Hall Erik Holm Anders Jönsson Christine Larsson Elisabeth Lundén Birgitta Voelkerling RESAN -med två klasser på Väskolan reseledare: Anders Hall Erik Holm Anders Jönsson Christine Larsson Elisabeth Lundén Birgitta Voelkerling Innehållsförteckning I Sidan Bakgrund Vår projektplan 4 Organisation

Läs mer

Sverige, också ett fädernesland

Sverige, också ett fädernesland Sverige, också ett fädernesland Med kuperade, skogsrika och ganska glest befolkade vidsträckta länder var Norden länge inskriven i ett slags utkantsmystik hos de alltfler resenärer som av nyfikenhet och

Läs mer

Amerika från öst till väst i norr och söder därom

Amerika från öst till väst i norr och söder därom Amerika från öst till väst i norr och söder därom Turismen i Nordamerika följde en annan utveckling än i Europa och präglades av de stora avstånden och den fortsatta omvandlingen av avlägsna vidder och

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor

Page 1 of 51. Enkät 2014 alla frågor Page 1 of 51 Enkät 2014 alla frågor Page 2 of 51 Egna kommentarer kring ditt AV-Medianyttjande Strömmat material är superbra, men tyvärr så måste man ofta beställa filmer på DVD. Vore bra om de gick att

Läs mer

Badorter och badkuster

Badorter och badkuster Badorter och badkuster Att i ett kulturhistoriskt perspektiv skilja de europeiska kusternas bad- och semesterorter från hälsobadets och brunnsdrickningens källor är lämpligt av flera skäl. Tidigt kom t.ex.

Läs mer

Seniorkurser 50+-kurser

Seniorkurser 50+-kurser Seniorkurser 50+ -kurser Seniorkurser - för dig som fortfarande vill lära! Översikt Blueberry anordnar språkkurser för studenter i alla åldrar, världen över. Utöver de vanliga kurserna, som är öppna för

Läs mer

USA ARGENTINA AUSTRALIEN COSTA RICA ENGLAND FRANKRIKE HOLLAND IRLAND ITALIEN KANADA NYA ZEELAND POLEN SKOTTLAND SPANIEN TYSKLAND UNGERN

USA ARGENTINA AUSTRALIEN COSTA RICA ENGLAND FRANKRIKE HOLLAND IRLAND ITALIEN KANADA NYA ZEELAND POLEN SKOTTLAND SPANIEN TYSKLAND UNGERN High School 2016 17 Orientation Camps 5 Dagar New York 4 Dagar Toronto 5 Dagar Auckland 4 Dagar London 8 Dagar Madrid 4 Dagar Dublin USA ARGENTINA AUSTRALIEN COSTA RICA ENGLAND FRANKRIKE HOLLAND IRLAND

Läs mer

High School ORIENTATION CAMPS

High School ORIENTATION CAMPS High School 2015 16 ORIENTATION CAMPS USA: 5 DAGAR NEW YORK KANADA: 4 DAGAR TORONTO NYA ZEELAND: 5 DAGAR AUCKLAND ENGLAND: 4 DAGAR LONDON SPANIEN: 8 DAGAR MADRID IRLAND: 4 DAGAR DUBLIN USA ARGENTINA AUSTRALIEN

Läs mer

Gy&Vux 2013 Samhällsvetenskap, Ekonomi, BF, VO

Gy&Vux 2013 Samhällsvetenskap, Ekonomi, BF, VO Gy&Vux 2013 Samhällsvetenskap, Ekonomi, BF, VO Välkommen till vår värld. En ny termin vädrar morgonluft. Morgontrötta blickar söker gamla bekantskaper. Andra kan knappt vänta på allt nytt som ska erövras.

Läs mer

Kurs i Vardagssamtal

Kurs i Vardagssamtal Kurs i Vardagssamtal För ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom (Arbetspärm) Detta är ett kursmaterial som ursprungligen utarbetats vid Clinical Research Center for Schizophrenia & Psychiatric Rehabilitation,

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Internet för turism & event

Internet för turism & event Internet för turism & event Hur man kan använda internets nya möjligheter i sin marknadsföring Anders Sjöberg Strategiförlaget Bok_ver_6.indd 3 2009-04-21 23:45:47 Fler exemplar av den här boken köpes

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK MEDIE PLAN 2006 BODENS STADSBIBLIOTEK 1 Innehållsförteckning Medieplan för Bodens Stadsbibliotek 4 Facklitteratur Avdelning A 8 Avdelning B 9 Avdelning C 10 Avdelning D 11 Avdelning E 12 Avdelning F 14

Läs mer

Steg för steg. Handbokens innehåll: Indragna rubriker är samma som i manualen och ger råd och tips om hur du genomför respektive avsnitt:

Steg för steg. Handbokens innehåll: Indragna rubriker är samma som i manualen och ger råd och tips om hur du genomför respektive avsnitt: Handbok till upplaga 22 av: Steg för steg Handbokens innehåll: Indragna rubriker är samma som i manualen och ger råd och tips om hur du genomför respektive avsnitt: Inledning till upplaga 22...2 Stor text...2

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Lärande samspel. En undersökning av olika typer av läroboksbilder, deras roll i texten och effekt på inlärningen. av Anneli Hagman

Lärande samspel. En undersökning av olika typer av läroboksbilder, deras roll i texten och effekt på inlärningen. av Anneli Hagman Stockholms universitet Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen Lärande samspel En undersökning av olika typer av läroboksbilder, deras roll i texten och effekt på inlärningen av Anneli Hagman

Läs mer