RESEGUIDER OM ALPERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESEGUIDER OM ALPERNA"

Transkript

1 RESEGUIDER OM ALPERNA

2 Iaedniw... sid 1 Teckenförklaring... Karta över Alperna 1 Serier Monografier uppdelade p& hela länder och regioner... Alperna : allant... Frankrike.. hela landet Savoie, Dauphiné. Cote d'azur och Provence... Xtalien : hela landet... Norditalien Jz1goslavien.... Liechtenstein... Schweiz : hela landet... Schweiz : mindre omraden... Vasttyskland : hela.landet Sydtyskland... Osterrike : hela landet... Tyrolen, Kärnten. Steiermark. Salzburg. Vorarlberg. Oberösterreich... 3 Ämnesordsregister Alfabetiskt författar- och titelregister...

3 IIPLEDNING I detta specialarbete förtecknas resehandböcker om Alperna, utgivna (se karta s. 2). Källor för urvalet har varit Utlandska'nyförvarv och Svensk bokförteckning. De förtecknade böckerna ar klassificerade under signum Na, Nj, Ni, Nnby NfM, Nh, Nfag och Nfb. Enbart rena resehandböcker har tagits.: med. Utgivningen av resehandböcker som behandlar alpomr%det.ar enorm. Speciellt i Vasttyskland har det utkommit en uppsjö av medelmattiga resehandboksserier som oftast behandlar de flitigast besökta resmålen. Man kan stalla vissa krav på vad en bra reseguide bör innehålla: - allmän information om landet (geografi, historia, samhällsskick och kultur). - turförslag och ortsbeskrivningarr. - praktiska upplysningazzom t. ex. valuta, pass, visum. - hotellförteckning. - kartor (helst i samband med turförslagen). - register. I arbetet förtecknas 28 stycken resehandboksserier. Bäst bland dessa är i mitt tycke Nagel-, Baedeker- och Michelinguiderna. Dessa f ians p& engelska3 ' tyskaj oah.f ranairai. Bast blmd de svenska resehandboksserierneiar Turen g%rserien och Semesterserien. I arbetets första kapitel förtecknas förlagsserier. I andra kapitlet följer monografier.' 1IIånga.a~ dessa ingar i förlagsserier. Arbetet ar upplagt på det sättet att det ar viktigt att man först läser det som star om serien och först därefter om monografin. Tredje kapitlet ar ett ämnesordsregister. Arbetet avslutas med ett alfabetiskt författar- och titelregister. Arbetet gör inga anspråk p& fullständighet. I Strängnäs, december Marianne Rydenf ors

4 2 TECKENFOBKLARTNG R - Bokens fullstandiga bibliografiska referens aterfinns i monografidelen. A' - Bokens fullständiga bibliografiska referens samt annotation aterfinns i monografidelen. - - Bokens fullständiga bibliografiska referens saknas. 23 s. A'nger antalet sidor i en bok som behandlar rena alptrakter. e Bra resehandbok som bör väljas i första hand.

5 SERIER 1 Alpine guides //. - London : Constable. Böckerna beskriver ett antal bersturer i Frankrike och Schweiz och vänder sig främst till den flvanligev vandraren. Nen det'. finns även kortfattade turförslag för alpinisten coh bilisten. Selected climbs into the Bernese Alps av Collomb, B. - Bernina Alps av Talbot, J. 0. och Collomb, R. - Bregaglia West av Crew, P. och Collomb, R. - Chamonix av Collomb, R. - A Grainians East av Collomb, 11 West II - Maritime Alps av Collomb, R. - Selected climbs in the Idont Blanc,Range av Crew, P. och Collomb, R. - Baedekers Autoreisefiihrer //. - Freiburg : Karl Baedeker. Det har ar en klassisk resehandboksserie som utkommer p& dnga sprak i ständigt nya upplagor. Böckerna i serien är uppställda.på likartat sätt: A. Allmän information om geografi, historia, konst. Förslag på långturer. Kortfattat om klimat, valuta, mat m.m. B. Vagbeskrivningar: ett stort antal, mycket detaljerade. Tips om b1.a. sevärdheter langs vägen, lämpliga avstickare, vägens. beskaffenhet. Xinsta by beskrivs. C. Ortsbeskrivningar. Större orter förtecknas i alfabetisk följd. Man får veta det viktigaste om t.ex. näringsliv, sevardheter och omgivningar. D. Hotell- och restauranter, förtecknas alfabetiskt efter orten där de ar belägna. De indelas i fem kategorier och ar försedda med adress. C:a 1'500 orter förtecknas. Baedekerguiderna har ett mycket omfattande ortsregister. Tur- och stadskartor finns i samband med beskrivningarna. Dessutom finns en utvikbar översiktskarta. Det här ar en av de bättre resehandboksserierna. Böckerna ar otroligt detal jerade och innehallsrika. En otrolig mängd orter och vägar beskrivs.' Beskrivningarna ar mycket detaljerade (enstaka rum och konstverk analyseras t. ex. ) Har finns aven en hel del fakta om själva landet. Hotellförtecknirigen ar mycket utförlig. Allts%: en serie som har s& gott sorn allt. Ilan får inte lata sig avskräckas av att ser trakiga och svha ut. I början av varje bok finns en bra bruksanvisning. Serien vänder sig främst till bilturister, men innehåller även en del upplysningar för tagresenärer. Böckerna är bra att ha vid planeringen, men passar allra bast att ha med p% resan, Bayerische Alpen - R Jugoslawien R Swaben, Odenwald, Hohenloher Land - R Obexitalien - R Deutschland - R Schweiz - R Frankreich - R Österreich - A 3 Baedekers Stadtfuhrer //. - Freiburg : Karl Baedeker. Böckerna i den har serien vänder sig till den som snabbt och "effektivtw vill se en stad. De finns på tyska och engelska och ar uppställda på likartat satt. Innehåll: stadens historia, mycket detaljerade beskrivningar av turförslag och sevsrd- I

6 heter, lite om sport och nöjen samt restaurant- och hotellförteckning. Sak-, person- och sevärdhetsregister finns. Behandigt format, Bitvis är böckerna satta med finstilt text som kan vara sv%rlast. Oversiktskarta finns men bör komvletteras om man tänker stanna länge. De här böckerna ar innehållsrika och vederhäftiga. slipper överord om stadens förträfflighet och förskönande färgfoton. Tyvarr blir många av uppgifterna snabbt föraldrade. Genf av Baedeker, K. - R. Munchen - R Graz - Passau - Innsbruck - B Konstanz - 4 Batsford's trave1 books //. - London : Batsford. Böckerna i den har serien liknar reseskildringar. De är skrima i kåserande stil och innehåller mycket om författarens egna upplevelser och Asikter. De brukar visserligen innehalla ett antal turförslag, men dessa är inte speciellt detaljerade och saknar praktiska upplysningar. Däremot f%r man veta mycket om olika trakters historia. Det här ar verkligt rolig läsning. Tyvarr ar layouten i böckerna tr%kig och oöversk&dlig. Kartor saknas. Ortsindex finns. Kvaliteten på de olika böckerna i serien skiftar. Böckerna i den har serien passar bäst för bilturister. De kan läsas hemma för nöjes skull, vid planeringen eller användas för "bredvidläsningw p& resan. Austria av Maite, V. - R Bavaria av Bunting, J. - A Coapanion to the Alps av blerrick, H, - A The Italim lakes av Feist, A. - R Northern Italy av Barlett, V. - A Discovering Provence av Turnbull, P. - R Switzerland av Bunting, J. - R 5 Bertelsmann Reisefuhrer //. - Gutersloh : Kartografische~ Institut Bertelsmann. Varje bok behandlar ett s& begränsat omr%de att beskrivaingen med nödvändighet milste bli ganska detaljerad. De olika böckerna i serien ar uppställda p& likartat sätt: praktiska tips, lite om trakten och turförslag. Intressantast ar avsnittet "Was gibt es noch...". Rubriker som brukar finnas med har: för souvenirsamlere, botanister, bergsbestigare, enstöringar, finsmakare, fotografer, historiker, ungdomar och b2rn, musik-, teater- och konstbitan, nöjeslystna, sportintresserade. För dessa kategorier intressanta orter och adresser raknas upp. - Litteraturförteckcing. - Ortsdegister. - SV/V teckningar, - lurkartor i samband med beskrivningarna. - Stadskartor. - Liten stil. - Behandigt format. Böckerna riktar sig till den allmänintresserade bilturis ten och i digon &n till tligturisten. Det har är en serie som far med en hel del om det mesta. Ortsbeskrivningarna ar kortfattade. Sevärdheter räknas bare upp eller beskrivs med ett 10-tal ord. Ett fatal hotell nämns i samband med ortsbeskrivningarna (adress och telefonnummer saknas). I avsnittet "Was gibt es noch..." hittar man en hel del uppgifter son inte finns med i andra resehandböcker. Böckerna i den här serien kan användas vid planeringen eller - lämpligare- p& själva resan. Bayerische Alpen - Bodensee - Salzburg, Salzkammergut - Sudschweiz -

7 Xarnten, Steirmark - Sudtirol, Nordital. Seen - A Nordschweiz - R Tirol, Vorarlberg - 6 Blue guides //. - London : Benn. Det har ar en av de bättre engelska resehandboksserierna. Den ar mer kortfattad och systematiskt uppställd an vad dessa brukar vara. Tyvarr täcker den inte SA val in alpomradet. Böckerna i serien ar likartade till sin uppställning: Först kommer en!inledningu med en hel del historia, nagot mindre om geografi och konst. Därefter ett avsnitt "Praktisk information": on valuta, mat m.m. Största delen av boken bestar av turförslag (även för buss och tåg) blandat med ortsbeskrivningar. Hotellförslag finns i samband med ortsbeskrivningarna. De större staderna har fatt mycket utförliga beskriv~ingar med en mängd prak- l tiska upplysningar och mycket detaljerat om olika sevardheter. - Stadskartor finns i samband med beskrivningarna och dessutom finns det en mycket fin atlas i flerfarg i slutet av böckerna. - Orts- och personregister. - Mycket utförlig bibliografi. Böckerna i den har serien vänder sig till turister som Aker bil, tag eller buss. De innehåller det mesta som man kan begära av en bra resehandbok. Tyvarr ser de ganska trakiga ut. Illustrationer saknas helt och en del stycken är tryckta med mycket liten stil. Trots detta är framställningen lattöversk%dlig för den som sitter i sin bil och följer ett turförslag. Behändigt format. Nycket lämplig att ha med p% resan. ' Bernese Oberland and Lucerne - Northern Italy - The South of France - 7 The Companion guides //. London : Collins. The conpanion to the South of France av Lyall, A. - B II Yugoslavia av Cuddon, J. A. - A 8 Deutsche Ferienziele //. Frankfurt am Nain : Umschau Verlag. Allgau av Gunther, E. - A Bodensee av Widmann, W. - R 9 Du blont Kunst-Reisefuhrer //. Köln : Verlag N. Dumont Schauberg. Den bästa av de konsthistoriskt inriktade resehandboksserierna. De olika böckerna i serien är disponerade p& likartat sätt: Del I innehaller allmän information om landet t. ex. läge och historia. Del II inneh5ller turförslag och ortsbeskrivningar. Del III praktiska upplysningar: t. ex. om klimat, gastronomi, evenemang. Däremot finns det inga hotelltips. Olika sevardheter beskrivs mycket utförligt. Även en del som inte är av konsthistoriskt intresse namns i förbifarten t. ex. natursköna omraden. Böckerna innehaller en hel del udda resm&l. Det krävs goda kunskaper i tyska men knappast några förkunskaper i konsthistoria för att man ska ha utbyte av de här böckerna. - F& kartor. - Vackra och informativa fiirgbilder, planritningar och teckningar. Böckerna kan användas aven av den inte bilburne. Jaoslawien av Rother, F. - A Oberitalien av Baumgart, P. - R Provence av Tetzlaff, I. - R

8 Podor's guides //. - London : Hodder & Stroughton. Hriigen utkommande. Böckerna i den här serien aterfinns p& de flesta bibliotek. De ar uppställda på likartat satt: I. Praktiska upplysningar om t. ex. klädsel, valuta, dracks. 11. N%gra kapitel om kultur, mat shopsing, befolkning. III. Varje trakt eller större stad f%r ett kapitel. Först kommer en förteckning över hotell, restauranter, teatrar, sportanlaggningar, nattklubbar o.s.v. ordnade ortsvis med adresser och kort beskrivning. Tyvärr är många av de rekommenderade ställena i lyxklass. Trots detta är avsnitt III mycket användbart. Därefter följeren kortfattad beskrivning av olika områden och stader (e j i turform). - Översikts- och stadskartor av växlande kvalitet. - Teckningar och färgbilder. - Bitvis liten och sv&rlast stil. Serien riktar sig till turisten i allmänhet. Böckerna ar inte s& lämpliga för bilturister eftersom de saknar turförslag och användbara kartor. Däremot finns en hel del upplysningar om t&g- och bussförbindelser. Böckerna passar bast för den som är mer intresserad av "aktivdteterw (sport och nöjen) an av sightseeing. Negativt om Podor-böckerna: De riktar sig främst till turister med gott om oengar. De innehåller nationalitetsfördomar. Kartorna ar ofta daliga. 3ositivt: Aktualitet, hl%nga praktiska upplysningar som ej finns med i andra resehanböcker, latta att hitta i. Fodor-guiderna ar lämpliga att anviinda hade vid planeringen och att ha med p& ressn. Det är viktigt att ha sen~ste upplagan. Uppgifterna blir snabbt inaktuella. Podor's France - A Podor's Switzerland - R 11 Italy - R II Ge rmany - A 11 Yugoslavia - A II Austria - R Goldstadt-Reisefuhrer //. - Pforzheim : Goldstadt-Verlag. En resehandboksserie i det lilla formatet. Positivt Sr.. att varje bol; Deskriver ett ganska litet orilrade. Aven sm& orter och udda sevtirdheter kommer p& s& vis med. Böckerna i serien är upnstallda p& likartat satt. Det nödvändigaste man behöver veta finns med: - lite om traktens historia, befolkning, geografi, konst. (1iär far man veta eil hel del som aldrig kommer med i böcker som behandlar ett helt land) - turförslag och ortsbeskrivningar. - praktiska upp1;;sningar (mat, sport m.m. ). Däremot saknas restaurant- och hotellförteckning. Tråki&'layout. - Bra översil;ts!;artor. - Ortsregister. Böckerna i serien ar allmänt och kortfattat h&llna, och passar bast för bilturisten som inte stannar lsnge p% varje ort. En mera "grundlign turist kommer ett finna den otillräckliga. Serien kan jämföras med Grieben-Reisefiihrer ( nr 12). Goldstadt-serien irinehaller mer om sevärdheter och har färre praktiska upplysningar. Bodensee und Umgebung - Xor6tirol av Eisenhardt, J. - R Oberitalienische Seen - ~udtirol/dolomiten - Gardasee m d Umgebung av Zisenhardt, J. - A

9 Grieben-Reisefuhrer //. - UWichen : Verlag Rar1 Thiemig, En ganska ganmal serie som kommer ut i nya upplagor med janma mellanrum. Böckerna behandlar bl. a. dnga mindre områden i Alperna. Ty2isk tysk syskematisk och detaljerad uppläggning: I. Allmänt. Ett avsnitt som inneh%ller en del om geografi, djur och växter, historia, förvaltning, näringsliv. 2. Praktiska tips. 3. Turförslag: Qven jarnvzgskarta. 4. Ortsbeskrivningar i alfabetisk följd. 'et hela Gr mycket kortfattat men innehallsrikt med uppgifter on t. ex. evenemang, bad och sport. Dessutom finns en hotellförteckning med adresser och telefonnummer. Det har ar en ganska bra serie som främst vander sig till bilturisten, men aven kan användas av den som Aker tåg. Böckerna innehaller en mzngd praktiska upplysningar, mindre om sevardheter. Varniag! Böckerna blir snabbt inaktuella. - Layout: den systematiska uppställningen gör att det går lätt och snabbt att hitta. Tyvärr ar stilen ibland alltför liten. Textsidorna ar kompakta och bilder saknas helt. - Inga tur- och få stadskartor, Däremot finns en bra översiktskarta med ortsregister. - Behändigt f ormat. Tyskland: Italien: Oberitalien west - Bestlisches Sudtirol-Trentina R Munchen - Ostlisches II tt - Oberbayern ost och west - Schweiz : Osterrike: Ostschlxeiz - R Allgau - Bodensee - R Karnten - Westschweiz - Land Salzburg - B Zentralschweiz - Bordtirol west - R Frankrike : t1 ost - R Pranzösische Alpen - Ober- und Niederösterreich - Provence - Vorarlberg mit Liechtenstein- Sudfrankreich, Vote d'azur - Guides Bleus //. - Paris : Hachette. France, edition annuelle - A La France en 19 volwies : Utladsguider: Dauphine - Italien - Tyskland - Savoie - Suisse - R Provence, Cote d8azur - Jugoslavien - Osterreich - R Guides ISlichelin //. - Paris : licli lie lin. Guides vertes (gröna serien) : Serien finns p& engelska, tyska och franska och kommer i ständigt nya upplagor. Bast ar de böcker i serien som behandlar olika mindre omraden i Frankrike. 'öckema är uppställda p& likartat satt: 1. Introduktion till landet: klimat, vegetation, historia, statsskick, konst m.m. 2* Praktiska upplysningar: fester, tull, trafik m,%. 3. Längre turförslag: genomfarts- och besöksturer (c :a 3 av varje) som är uppdelade p5 dagsetapper. 4. furistomraden, stader och sevärdheter beskrivs i alfabetisk följd. Först slår man up2 det omr6de man valt att besöka. Kan far då veta en del on dess historia och geografi samt lämpliga överna~tningar och turförslag. Därefter kan man titta pil enstaka orter och här finner I.

10 man tips om sev5rd1neter och turer i ongivnirigarna. - Litteraturförteckning. - Ortsindex. - 3v/v teckningar. - lur- och stadskartor i samband med beskrivningarna, Dessutom ezz antal översiktskartor. Serien riktar sig till bilturister. Den påminner en del on Baedekers guider och n%r niistan upp i sanma klass. Böckerna vill hjälpaturisten att se s% mycket som möjligt p% kortast möjliga tid. Det finns tre typer av turförslag: lang-, omrades- och stadsturer. Varje turförslag ar detal jplanerat ( Idan får t. ex. reda på hur lange man kan stanna vid varje sevgrdhet och var man ska sta lunch!) Även orts beskrivningarna är ~ycke t utförliga ( Inter laken t. ex. 4 s.) Hotell- och restaurantförteckning saknas (se Idichelin rouge, nedan). Böckerna har en vettig layout som gör det lätt att hitta i den bra bru!rsanvisning gör det annu lgttare. Kartmaterialet är ocks% bra. Bilficksformat. Alpes: Savoie-Dauphine - A Italien - R Cote d8azur R Deutschland - R Guides rouges (röd3 serien): Switzerland - R Qsterreich und die Bagerischen Alpen - R Det har ar de största och mest berömaa av alla hotell- och restaurantguider - kalenderbitarens dröm och restaurantchefens fasa. Kommer i ny upplaga 5rligen p& engelska, tyska, franska och italienska. France - A I-talie - R Deutschland - R 15 Kosmos-Bibliothek : Zeisefuhrer fur Baturfreunde //. - Stuttgart : Kosmos-Verlag. i6 Det har ar allts8 en resehandboksserie i det lilla fomatet för naturintresserade. Böckerna innehaller inga detaljerade artbeskrivningar utan talar bara om var man kan finna olika mineraler, växter och djur. De ar mycket attraktiva med förföriska färgbilder. Det lilla formatet gör den lämpliga att ha med i ryggsäcken. Die Allgäuer Alpen in Farbe av Rörber, K-D. - Das bayerische Voralpenland in Parbe av Sauer, D. - Graubunden in Farbe av Heierli, H. - A Tessin av Bechtle, i'i. - A Lett's guides //. London : Letts. lrligt utkommande serie i det lilla formatet. De olika böckerna i secien ar uppscaild:' p& likartat sätt: Först komer en del praktiska upplysningar om t. ex. klimat, shopping, trafik. Iiar finas en hel del prisuppgifter och adresser son ar nyttiga, men som snabbt blir inaktuella. Sedar följer lite om landets historia, författning och geografi och darelter orts- ocn landskapsbeskrivningar. Olika regioner presenteras, därefter följer orterna (ett fatal) i alfabetisk följd med uppgifter (kortfattade) on läge, sevärdheter, sport, nöjen och omgirningar. Turförslag saknas. Kartor, ortsindex och hotellförteckning saknas. Böckerna i den här serien ger en bra snabböversikt över Europas länder. Bzra det allra viktigaste tas med. 3e har en vettig layout som gör den lättlästa och översk56liga. Behiiridigt format. De kan läsa som en orientering bhde före resan eller tas med s& resan som uppslagsboi:.

11 Lett's Prance - B II Yugoslavia - B II Switzerland - R Länder i fickfornat //. - Stockholm : Utrikespolitiska Institutet. Det har ar ett bra komplement till den vanliga resehandboken för den som vill veta mer om politik, ekonomi och sociala förhallande. Innehåll: geografi, klimat, befolkning, sprak, religion, undervisning, kultur, historia, författning, förvaltning, rättsviisende, inrikes- och utrikespolitik, försvar, tidningar-radio-tv, ekonomi, industri, jordbruk, naturtillgangar, komunikationer, utrikeshandel, turism, adresser och litteraturförteckning, Frankrike - R Italien - R Jugoslavien - R Schweiz - R Vasttyskland - R Osterrike - R - En trevlig serie för den som ar naturintresserad och vill Nit dem Auto wandern //. - Munchen : Suddeutscher Verlag. kombinera bilturistandet ned promenader. Böckerna innehåller dnga bra turförslag, som oftast följer mindre kända vägar. Mera kända setjardheter behandlas endast kortfattat. Det finns aven en del hotell- och restauranttips. - Turkartor i samband med beskrivningen. -- Sv/v bilder. - Ortsregister. Allgau und Bodensee av Springorum, F. - Badefreuden vom Bodensee bis zum Salzkammergut av Keuwirth, H. -A Frankreich II av Fegnelle, R. - Ins bayerische Oberland, 127 T~andervorschlage av Elolz, B. - Jugoslawien av Buchalla, C. - R Sudtirol zwischen?leran und Sellajoch av Krug, E. - Schweiz av Schwabe, E. - Osterreich I: von Bregenz bis Klagenfurt av Pile, R. - II II: Salzburg, Salzkammergut und Oberösterreich av 2i.l~~ R. - Det har ar en av de basta resehandboksserierna som stiindigt komer i nya upplagor. Samtliga har förtecl-aade böcker finns p& engelska, tyska och franska. Serien vänder sig framst till bilister, men har ocksa med en del om buss- och tagförbindelser. En Nagelguide innehåller: - en ovanligt miingsidig bild av det beskrivna landet (geografi, historia, förvaltning, näringsliv, konst-litteratur-nusikkonst-hantverk, mat). - &nga turförslag och mycket detaljerade ortsbeskrivningar (även mycket s& orter). Sevgrdheter beskrivs mycket ingaende. praktiska tips. - bra hotellförteckning. Kartbilagan ar i flerfiirgstryck med c~anligt dnga stadskartor och bra översiktskartor. Stilen är kortfattad och böckerna vettigt uppstallda s5 att man snabbt hittar det man letar efter. Ett problem daremot ar böckernas format: de ar smc1 men mycket tjocka. Sexten ar finstilt och bilder saknes. Böckerna i den har serien Sr mycket innehållsrika och detaljerade. Har nan en Nagelguide behöver man inte köpa nggsa kompletterande kartor eller broschyrer om enskilda sevärdheter. Böckerna bör användas b&de vid planeringen och p- d resan. Efter resan kan de användas som referensböcker.

12 Frankreicli - Schweiz - Fransöeische und italienische Xiviera - (incl. ~iechtenstein) - Italien - A Deutschland - Yugoslavia - A Austria - R Six little states in Europe 20 Narbildsserien //. - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag. Det här är en gammal serie (fran mitten av GC-talet) son saknar praktiska upplysningar och turförslag, men däremot har med en del om samhällsfrågor och historia som gör att den fortfarande har sitt varde. Böckerna ar skrivna p% ett underhållande och lättläst sätt, anekdoter blandas med fakta. De har böckerna passar bast att användas son flbredvidläsning" under resan eller kan läsas för nöjes skull före och efter en resa. Jugoslavien i narbild av Lind, O. - R Schweiz i närbild av BUrkli-Somdahl, M. - A Osterrike i närbild av Bausch-Lilliehöök, G. - R 21 Polyglott-Reisefiihrer //. - Munchen : Polyglott-Verlag. Det här är en bra resehandboksserie i det lilla formatet. Innehall : - kortfattat om landets natur, statsskick, näringsliv. Lite längre om historia och konst. praktiska tips. - ortsbeskrivningar (endast de större st~derna). - turförslag, kortfattade men inneh&llsrika. BIan f%r veta en del on vägens beskaffenhet, vilken typ av landskap man far igenom och aven mycket små orter langs vägen beskrivs kortfattat. Dessutom finns det förslag p& en n5ngd avstickare och variantvzgar. - Hotell-, restaurant- och campingplatsförteckningar i samband med ortsbeskrivningarna. - Litet orts-, personoch sakregister. - SV/V teckningzr. - Stads- och turkartor i samband med beskrivningarna. Böckerna i den har serien är trots det lilla formatet ganska innehållsrika. De beskriver s d omraden och innehaller många turförslag. Serien har ett behändigt format och det gar lätt att hitt2 i böckerna. De kan användas aven av den som inte ar så kunnig i tyska. Varining! Böckerna innehaller en hel del praktiska upplysningar som snabbt blir för%ldrade. Böckerna i den har serien vänder sig främst till bilister, men aven en del buss- och tagförbindelser finns med. De kan användas vid planeringen, men passar allra bast att ha med p& resan. Alpenstrassen: ~alzburg/~ärnten av Husler, E. - A Schweiz/Vorarlberg ar Tirol/Dolomi ten av tt - R Frankrike : Franeösische Alpen - Provence - Riviera - Sudf rankreich - Italien: ~beritalien/ost - 11 west - Sudtirol/~oloniten av Sailer, G.-R $chwe&z : Nordschweiz/ Zentralsch. - Berner Oberland - \Vallis- '/?estschweiz- Ostschweiz/Graubunden - Zurich av Husler, E. - A Tyskland : Allgäu - Bodensee - R

13 Jugoslavien: ~strien/~lovenien - Liechtenstein: Liechtenstein av Gunther, E.-.A Österrike: Karnten - R Ober/Niederösterreich - R Steiesmetrk - R ~alz burg/~alzkammergut - R Tirol - R 22 Grosse Polyglott-Reisefuhrer //. - L!i.inchen : Polyglott-Verlag. Innehall : en hel del on landet, dess historia och kultur. - nagra turistomraden beskrivs. Därefter förslag p& längre rundturer inom dessa. - ortsbeskrivningar (större stader). Man får veta lite om stadens historia och förslag p& rundvandring.de olika sevärdheterna är mycket utförligt beskrivna (t. ex. vad son finns i olika salar i ett museum, analyser av enstaka konstverk). ett 60-tal kortare turer (5-10 mil). - hotell- och restaurantförteckning. Orts-, sevärdhets- och personregister. - Bra kzrtor i samband med beskrivningarna. - Behiindigt format. - Trots liten stil och kompakta sidor ar det latt att hitta. - Trevliga bilder i färg och sv/v. Det här ar en modern lite lättare resehandboksserie, som ar nycket systematisk och grundlig utan att därför vara trakig. Tillhör de battre i sitt slag. Bast: det stora antalet turförslag (b&de korta och lunga) och de utförliga ortsbeskrivningarna. De har böckerna finns tyvzrr bara p5 tyska. De kan användas vid planeringen och p& resan. Prankreich - Ober- und itt te lita lien - 2 Oberbayern av Gnuva, P. - A Schweiz av Iiusler, 3. - A Österreich av Sailer, G. - B 23 Schweizer Sllanderbilcher //. - Bern : Ki;iimlerly 2 Frei. Den klassiska serien om vandringar i schweiziska alperna.?örst lcommer ett orienterande kapitel om trakten man befinner sig i. Daref ter beskrivs (medelsvara) vandringsleder, ungefär lika &nga promenadvägar samt ett 10-tal 1Sincre vandringar. Turerna gar i all~árie t urder tradgransen, of ta i stiglösa omraden. Tromeliadviigarna däremot gbr langs snitslade stigar nere i dalarna. indast enklare högfj2illsturer finns med. Turkartor saknas, men hänvisningar finns till kartor man bör anviinda. Man f&r ocksa de upplysningar som krzvs för att kunna bedöria oru nian klarar av en tur. Böckerna passar ocks% för den "vanlige" bilturisten som vill ha ~s;~sxling (=promenadv~garnz). Guides suisses (grline ~eine) : Bas-Valais -, Basel-Gotxhard-Lugono -, Bregaglia -, Brig-Simplon-Goms -, Cr:ur-Arosa-Lenzerheide -, La ~ote -, Davos - R, Locsrno -, Lugano Lötschberg -, Oberengadin av Pfister, R. - R, Prättigau -, Rigi - B, Unterengadin -, Uri -, Val d8anniviers-val d8xerdns -, Valais central av hlariétan, I - R, Valsertal -, Vispertaler -, Zugerland -. Guides bernoises (gelbe 2eine) : Brienzersee -, Xandertal -, Lutsciiinentäler - R, Oberhasli -, Obersimmental-Diemtigtal -, Oberhasli -, Obersirnmental- Saanenland -, lassrouten (valais) -, Thunersee - R.

14 Guides internationaux (~nternationale Reihe) : Bodensee -, Liechtenstein -, Lont Blanc -. Semesterserien //, - Stockholm : Generalstabens litografiska anstalts förlag. De olika delarna i serien varierar kvalitetsassigt, men upplaggningen ar ungefär den sama. Först kommer niisra kapitel som behandlar resor till och i landet, klimat, valuta och annat son hör till planeringen av resan. Därefter får man veta "Lite om landett1: natur, geografi, samhälle, historia. Kat och dryck behandlas ganska utförligt i alla böckerna. Därefter följer ortsbeskrivningar. Relativt f% orter behandlas kortfattat, Flanering av resan och fakta om landet agnas nästan lika stort utrymme som beskrivningar av orter och sevärdheter. Turi'örslng sairnas. SV/V bilder. - P& kartor. - Orts-, person- och sakregister finns. Böckerna v2inder sig till den l'vaaligell turisten, som bara vill h2 en snabborientering om ett land. De ar lättlästa och aktuella. Första delen av böckerna ar lanplig att läsa hemma före avresan, andra halvan kan man ha nytta av p& resan som uppslagsbok. Frankrike av Vichman, E. - A Italien av Jacobsen, K. - A Schweiz av Rohmdal, A Österrike av Bausch-Lilliehöök, G, - A Rivieran av Holmqvist, L. - R Sesams reseguider //. - Stockholm : kldus/~onnier. En serie av populärt hallna, tämligen kortfattade resehandböcker. Böckerna behandlar bara större, populkira turistorter och mera kand2 sevc'irdheter. De innehaller nunga praktiska upplysningar om t. ex. badplatser, souvenirer, hotell- och restauranter varför de snabbt blir inaktuella. Det hiir ar en inneh%llsm$issigt tunn serie son szknar bhde djup och bredd. Zn Sesamgui.de kan möjligen lssas före resan för att ge en snabborientering om ett land eller tas med p& resan som "uppslags bokli. Italienska rivieran: Turin, Aostadalen... av Wagner, 2. - A I(1unchen av Olsson, J. O. - A Södra Tyskland av Löfdahl, K. - A Tusen g&rserien //. - Stockholm : AWG/Gebers. Det har är en populär serie som utges i samarbete med bl. a. Polyglott-Verlag. Böckerna i serien bygger Polyglott- Reisefuhrer (se nr 21). Böckerna är s& till formatet men f örv$nans7&irt innehallsrika. Söckernz kan anvgndas vid planeringen och p& resan. 2etta ar den enda aktuella resehandboksserien p& svenska som innehaller turförslag (20 st. per bok). - BehEndigt format. - Rekommenderas varmt. Turen g5r till Frankrike,.av Ewerlöf, P. - 2 II n l1 Jugoslavien av Schultz, K. J. - A II " u Norditalien av Zwerlöf, P. - A 11 l1 Schvieiz av Swerlö-f, P. - R II " 'I Sgdtyskland av Ewrrlöf, P. - A II Österrike av Brunnthaler, A. - B Tyrolia-Wanderbucher //. - Innsbruck : Tyrolia-Verlag. Plera av böckerna i de& serie är klassiker son ut1:oa;oit,

15 i nya upplagor under &nga Br. Vissa av böckerna vänder sig till 13. den oerfarnae bergsvandraren, andra riktar sig bara till erfarna alpinister. God kunskap i tyska kravs för att klara av att läsa de har böckerna. Dolomiten Wanderbuch av Delago, H. - R ITortiroler ;:ander.buch sv I-Ieuciler, E. - Salzburger 'Janderungen I av Goldberger, J. - II 11 II av Schneller, H. - Wanderrl in der Steiermark av Buchenauer, L. - A Siidtiroler Ylanderbuch av Elaropold, J. - Al-penpasse und Alpenstrassen : 400 Eerg- und Alpenstrassen in sieben Landern. - Bed2ktör : Sorst Bitsche. - 3., Aufl. - Munchen, cop s. : ill. - (ADAC-~eisefiihrer) Det har är en mycket innehallsrik vägbok som ger tips om vackra vagar i hela alponradet. TtTånga av dessz finns inte med i andra resehandböcker (speciellt galler detta för ~u~oslavien). BZide stora och s& vggar tas med, varqör boken lanpar sig hade för den son ar p& genomresa och för den som gör kortare rundturer i en viss trakt. De olika vagarna beskrivs rqrcket detaljerat. kan far veta allt om stigning, belaggning, svzrignetsgrad, parkeringar o.s.v. Vidare ZAr man en del praktis!ra up2lysniiigar om de orter nzn passerar. Pinns dar hotell, restaurant, bensinstation, bilverkstad, nagon sevarahet? Däremot Gr kartarna förvanansvart daliga. Boken ar laxplig att anvsnd2?&de vid planeringen och p& s jalva resan. Fahrbach, Georg : i30densee-8~dv/zndenveg. - Stuttgart, cop s. : ill. - (i;ianderb-licher fur jede ~ahrezeit) Fotvandringen börjar i Liridau och innehaller 23 etapper. Varje etapp ar c :a -2-1 mil, vilket bör vara lagom för nybörjaren. Iiycket detaljrika beskrivningar av vad mn passerar langs vägen. Bra kartor i samband med texten. Behändig t f ormat. Susler, Eugen : Alpenstrassen : i irol, Stidtirol, Lolomiten. - 2., Aufl. - htiinchen, cop s. : ill. Se : Polyglott-Reisefuhrer (2 1 ). Merrick, Hugh : Companion to the Alps. - London, cop s. : ill. Se: Batsford's travel books (4). Den har boken vänder sig fraznst till den naturintrescerade turisten. Hela alpomradet behandlas (~rankrike 40 s.,..$i Schweiz 80 s., Osterrike 25 s., Tyskland endast nagra få sidor, Italien 30 s., Jugoslavien (obs! ) nagra sidor). De första kapitlen benandlar geografi, turism, historia samt konst och litteratur. Resten av boken utgörs av

16 vag- och naturbeskrivningar. En otrolig mancd vligar som ar intressanxa ur natar~gnp~ki beskrivs. Ort er lampliga som ut;&ngspu~~liter för vandringar orn bergsbestigning bes!:rivs. 2n del linbanor och 'lstugorl' namns. Alpes?h.ritimes och Irovericalska a:perna liksom Dolomiterria har fatt var sitt kapitel. En mycket lasv&rd bok! Forlattaren lyckzs verkligen ge en helhetsbild zv Alpernzs geografi. Hotellförteckning och kartor saknas. Layouten ar oöverskadlig. Trots detta ar den har boken i kombination med en br:,, karta utmarlrt att anviinda vid -laneringen av en resa i Alperria. IJeuwirth, I-iubert : Badef reilden vom Zodensee bis zwn Salziczmmergut. - ldunchen, cop s. : ill. Se: ilit dex huto ï:a:~dern (1s). 150 badilatser i c:a 80 sjöar i Sydtyskland och kring Salzburg beskrivs nycket iietc1 j erat.?ors t kommer en allmirn beskrimiing av sjön, dsreiter olika bad-latse?. Upslysningar man f&r: hur man tar sig till badplatsen =ed bil eller buss, vati;eni;enperatur, yenhet, djup, typ uv strand, Om det Tinns: hopptorn, vattens~idskolcz, badval:ter, vattenskidskola, badvakter, 01i11;12dningshjrtxer, restaurarit o. s.v. samt narnacte cax~ingplatc eller ye~~sionat. - 3ra kartor. - Ortsoch sjöregister. - ~v/v foton frun olika sjöar. - Ski Atlas Alpen. - Stuttgart, cop. 1976/77. - S1 6 s. : ill. En arligt utkomande bok son utges i samarbete ned Tyska skidförbundet. l26 sl<:idon;~&deii i Ty3k12nd, Gsterrike, italien, Z'rankrike och Schweiz finns med. För varje oxnr2.de finns bl. a. eri tjusig panoramakarta L ilerfzrg. nea bergbanor, liftar, gister och s98r tydligt utritade. Vidare uuplysningar on vilica möjligheter till sportutövning det finns (alpint, lurigdakning, skridslror, silfuliilg m.m. ) och zprés ski. Hotelïförteckningen ar myclre-t. omfattande (för Arosa redovisas t. ex. 70 hotell). iill boken hör orts5 en 100-sidig atlas med vggkartor över 5'~sii::lan.d och Alperna. Det har ar en vacker bok uoln det ii- roligt att bara sitta och titta i. 3essutora Sr dexr ocl.~sg rnyclcet anv;2ndbar med alla sina pralctiska upplysnicgar orn olika orter. Lan f&r verkligen en uppfattning oa hur det ser ut och vad det finns att görz p& olika orter. SoBen kan anv2ndas som u~~sle~isbok - - hemma vid planeringen eller tas med p& resan (ypijerliea bilkartor). Y!idmann, Sr'erner : Bodensre. - Pran:rfurt am bin, 197) s. : ill. Se: Deutscke Ferienziele (O). 3werlöf, Paul B. : Turen gar till >'rainkrike / Eedaktörer: Ib?!ithen, Steffen Christeilson. - 3., omarbetade och utökde uppl. - Stocknolm, s. : ill. - 0rig:s titel : luren O Fra&ri:;. Se: Furen gbrcerien (25). Podor's J1rance 1977 / 3d. Xugene Fodor. - Xew York, cop t3 s. : ill. Se: a'odor's guides (10).

17 13 sidor handlar on franska alperna (inklusive Alpes ldaritimes). Boken beskriver inte speciellt utförligt landskap och orter, men innehhller många praktiska upplysningar t. ex. en förteckning över 43 vintersportorter. Därutöver mycket om hotell och restauranter, festivaler och tävlingar, kvällsliv. 15 btichelin : 1978 : France. - Paris, s. : ill. Se: Guides Eichelin (14 b). Det har Er en otroligt grundlig granskning av franska hotell och restauranter. Hotellen delas in i sex klasser, restauranterna i feui.viktigt att tanka p&: uppgifterna blir snabbt inaktuella. Det hela är uppbyggt kring ett ganska invecklat symbolsystem. välbehövlig bruksanvisning finns i början av boken. Bra stadskartor. Boken är mycket anvandbar b5de vid planeringen och på resan. Prance : Paris, l193 s. : ill. Se: Guides Bleus (13). usnabbguidenll beskriver de nio största genomfartsvagarna (bl. a. två stycken från Paris till ~lperna). l'vagguidenfl innehaller beskrivningar av en mängd mindre vägar. C:a IS-sLdzr handlar om franska Alperna. 20 tur- förslag finns med. Ort för ort langs vägen beskrivs. En del orter har fatt egna kapitel ( ~hamonix, Grenoble, Aix-les-Bains, ~rmency). Ortsregis ter med restaurantoch hotellförteckning. Det har gr. en serie som paminner om Baeäekerguiderna i grundlighet. Ett stort antal orter och sevardheter beskrivs ingaende.' Boken innehgller en rniingd praktiska upplysningar och det ar lätt att hitta i den. - Era kartmaterial. - Telegramstil. - Liten text och kompakta sidor. - Bilder saknas. Boken vänder sic frzmst till bilturisten, men innehaller aven en del upplysningar för tag- och bussresenarer. En mycket bra resehzndbok för den som kan lite franska. Frankreich : von Flandern bis Xorsika. - S., Aufl. - Stuttgart, 1972/ s. : ill. Se: Baedekers Autoreisefuhrer (2). Frankrike / Redaktör : Beatrice Zeidler-Blomberg. - Stockholm, cop s. : ill. Se: Lander i fickformat (17). Letts go to France. - London, s. : ill. Se: Letts guides (16). Wichmann, Erik : Frankrike / Oversättning: Gunilla och Holger Ahlbecli. - Stockholm, l97 s. : ill. - 0rig:s titel : Prankrig. Se: Semesterserien (24). Boken beskriver 19 turistomraden bl. a, Savoie, 3auphin6, Cote d'bzur och Provence (c:a s:). Trakten beskrivs kortfattat: nagra vägar till eller igenom området, mzt och sevärdheter. Ett?O-tal orter beslcrivs kortfattat. F& praktiska upplysningar. Det har är en trevlig bok som ger en bred översikt över vad som finns att se i franska alperna. Lamplig att läsa son förberedelse eller att ha som bredvidläsning p& resan.

18 SAVOIE, DAUPHI?:, COS'E: D 'AZU? OCY PSOVZMCE. Alpes : Savoie - Dauphine ed. - Paris, cop s. : ill. Se : Guides ldiclzelin (1 4 a). Boken innehåller?lera nycket bra turförslag : tre snabbresor nord-syd (zoute Bapoleon: Cannes-Grenoble (2dgr), La route des Grandes Alpes: Evian-Nice (5 dgr) samt Evian-Bice genom föralperna (5 dsr)) och tv2 stycken 7-dagars "sevärdhetsresor", en i Savoie och en i Dauphine. Det har ar definitivt den basta guideboken av de har förtecknade on man vill se franska alperna. PramstZllningen ar detaljerad och innehallsrik. xven Alpes Maritimes och föralperna som brukar glömlas bort i resehandböckerna finns med har. Collomb, Robin : Chamonix. - London, s. : ill. Se: Alpine guides (1). En vettig bok att ha med -5 resan för den som tycker om bergsvandring. Förs t kocmer iiagra ka-i te1 som handlar om s jalvz orten Chamonix: historia, sevardneter, nöjen. Därefter följer 22 turförslag som bast lämpar sig för den ovane vandrareii. Dessutora 17 bilturer, 10 bussturer och en Tour de blont Blanc (mycket kortfattat). Boken ger nödvkindiga upplysningar om turens svarighetsgrad, avstånd, tid, hur man g&r och vad man ser, restauranter och tlstugorlt langs vägen. ;;artmateriale t däremot d s te kori:pletteras. ~Zote d8azur : Yaute Yrovence , ed. - Paris, s. : ill. Se: Guides Xichelin (1 4 a). Holmqvist, Lasse : Rivieran. - Stockholm, s. : ill. Se : Semesterserien (24). Lyall, Arnold : The companion to the South of France. - London, s. : ill. Se: The companion guides (7). Tetzlaff, Ingeborg : 2ie Provence : ein Beisebegleiter durch eine der schönsten Kulturlnndschaf ten Europes. - 2., verbesserte Aufl. - Köln, s. : ill. Se: Du Mont Xunstfuhrer (9). Turnbull, latriclr : Discovering Provence. - London, s. : ill. Se: Batsford's travel books (4). ITALIEN : liela. LAXBET Farneti, Gianni : Natur-Zeisefuhrer Italien : Landicnaft, Pflanzen- und Tienvelt / Giuini Parneti, Fulco Pratesi, Franco Tassi. - Winchen, cop s. : ill. - 0rig:s titel: Guide alle natura d81talia. Den har boken ar ett naste Tör den naturintresserade italienresenären! C:a m s. handlar om Alperna. Boken inneh8ller eii hel del OR geologi; dessutom en mg-ngd fargfoton och

19 och beskrivningar av djur och viixter, var de finns och hur man tzr sig dit. U5r finns ocksa e2 mii~gd tips p& vandringsleder, skidspar och liftar son leder bort fran allfartsvägarna ut i nerz orörd nat-ar. Författaren riktar naftig kritik mot ~Xidturisrnens och skogsindustrins harjningar. Det har ar en mycket vacker och lssvsrd bok. Den kan lasas för nöges slrull eller tas med p& resan (turförslag, artbes tamningar). Podor's Italy ditor or : Eugen Podor. New York, s. : ill. 3e: Podor's guides (10). 17 liichelin : 1978 : Italie. - Faris, s. : ill. Se: Guides Llichelin (1 4 'o). Italien. - B., verbesserte Aui'l. - Geiif, cop '264 s. : ill" Se: Nagels Enzyklodiidie-Beisefuhrer (19). Börja ned att lasi? inledningen som ger ex mycket god bild av lanae t.. Las fiareiter viigbeskrivningarna. Av dessa -- a ~ynas - - en relu.tivt stor del at Xorditalien (c:a 300 s.) : Turer till och kring Torins (aven Liguriska alperna), iiilano, de norditalienska sjöarna, Doloniterna (bade östra och vastra). Alltihop ar aiyclre t hel tiickor~cie och detal jerat. Yotellförteckningen usptar ett 100-tal orter i al3traxterna. I slutet av boken finns en 22-sidig atlas över Italien samt stads- 1'1 kartor över bl. a. l~jilano, lorino, Bergarno och 3rescia. xn utmarkt resehzndbok! Italien / Redaktör : Beatrice Ueidler-Slomberg, cap S. Se: L3nde.r i fic.kfoma-t (17). - Stockholm, Italien. - ICarlsrurie, s. : 111. Se: Guides Lichelin (1 4 a). Jacobsen, Karen : Italien / Gversät-tning och bearbetning av Sten Söderberg. - Stockholm, s. : ill. - 0rig:s titel : Italien. - (amesterserien) Avsnit~et "Lite om landett' saknas tyvgrr i den har boken. Bara en liten del behendlar Xorditaliens alponraden (32 s.). Verona, :iilano coh Torino har fatt var sitt kagite - Dolomiterna har 'osra f5tt 3 sidor! De tre största sjöarna har f%tt var sitt kapitel och ett 10-tal orter runt deras strander beskrivs. ;:artor och turförslag saknas. Boken bestar till s t5rs ta delen av kortiattaae ortsbeskrivraingar. Den tillho r avgjort inte de battre i serien nen duger för en snabböversikt. Trots detta tycks den vara mycket poyular. Lättlast: stor stil och mycket bilder. Barlett, Vernon : Northern Italy. - London, s. : 111. Se: Eatslord's travel books (4). Det har Sr en bol; som lovar mer an den kan halla. Bara em liten Del av boken handlar om rena alptrakter. Alltför stort utryme agnas orter utmed routen Bremer-Verona. >ör övrigt

20 innehtiller boken lite grann o12 kos tadalen, sjöarna su~l;t Milano och n%gra andra större stader. Ortsbeskrivniagarna ar f& men ganska utförliga. Boken iir skriven i kaserande stil och innehaller en hel del om historia, legender och berömda personer. Xarto r saknas. Boken passar Das t vid planeringen och för bredvidlasning p& resan. 18 Baumga-rt, Yritz : Oberitalien : Kunst, Kultur und Land- ' schaft: zwischen, den Oberitalienischen Seen und Adria. - Eöln, cop s. : ill. Se: Du Kont iiunstfuhrer (9). Delago, Hemann : Dolomiten iiariderbuch , Aufl. / durchgesehen und erg. von Josef Rarapold. - Innsbruck, s. : ill. Se: Tyrolia ',';anderbiicher (27). Eisenhart, Jost : Gardasee wid Umgebung. - Pforzheim, cop s. : ill. Se : Goldstadt Zeisefuhrer ( l l ). Boken inleds med nagra kortfattade kapitel om geografi, historia och konst. Därefter kommer nio turtörslag i östra och vzstra Doloniterna med Gardesjön son utg8ngspunkt. 13 stader beskrivs, bland dessa lagra av Poslatlens stader samt Venedig. Kartorna Sr dzliga och L&s te kompletteras. Boken ar mest liimplig för bilturisten som reser runt och inte stannar s& lznge p& varje ort. Kest detaljerat om historia och en del sdorter beskrivs soni e j brukar fi-mas med i andra resehandbscker. Ewerlöf, Paul H. : Turen g&r till Borditalien. - Stockholm, s. : Se: Turen garserien (26). I den har boken salcnas tyviirr avsnittet "Litet om landet". Daremo t innehaller boken f y ra förslag p& f lervec!-,ors turer i Norditalien. Därefter beskrivs 8 turistomr&den, tre av dessa är belägna inorn alsomradet (samanlagt 28 s.): Aostadalen (aven lite om Liguriska alperna), Dolomiterna, de norditalienska sjöarna. BoKen ixmehiolller en massa turförslag med avstickare som det ibland kan vara svart att bringa reda i. Ofta iiterkomande ord i texten: romantisk och pittoresk! Feist, Aubrey : The Italian lakes. - London, s. : ill. Se: Batsford's trave1 books (4). Ober - und?;ittelitalien. - 2Xinchen, s. : ill. Se : Grosse Polyglott-Reiseftihrer (22). z, Gerda : Sudtirol, Oberitalienische Seen. - Gutersloh, s. : ill. Se: Bertelsmann Xeisefuhrer (5). Det har ar en resehandbok i det lilla formatet som trots allt ar ganska innehallsrik. Det finna praktiska tips, en del om Borditalien (klimat, historia, förvaltning, näringsliv, litteratur, konst och seder), turzörslag (1 1 st.) med orta- och naturbeskrivaingar samt adresser p& hotell, restauranter samt sportaiilaggningar. Det finns aven ganska

21 19 utförliga upplysningar on tagförbindelser. - ~ v/v teckningar. behändig t f ormat. Det har ar en guide som lzmpcr sig för s.& v.51 bil- son tagturister. Turförslagen ar utförliga med kartor i samband med texten. Texten ar visserligen mycket finstilt, men layouten gör det anda lätt att hitta i boken. wlättl' tyska (telegramstil). Sailer, Gerhard : Sudtirol : Dolomiten. - 6., neubearbeitete Aufl. - Kiunchen, s. : ill. Se: Polyglott-~eisefiihre$, (21 ). Sestliches Sudtirol, Trentino : Gardssee, Elerano, Trento. - IYTunahen, s. : ill. Se: Grleben-Seisefiihrer (12). Wagner, 2ia : Italienska rivieran : Turin, Aostadalen, Uilano, sydtyrolen, Verona. - Stockholm, s. : ill. Se: Sesams reseguider (25). Det liar ar en resehandbok i det lilla formatet som vill ge en kortfattad översikt med tonviktesi lagd på praktiska tips. Rar finns en del om mat, adressförteckning till nilgra hotell, restauranter, affiirer, nattklubbar rn.m. samt ortsbeskrivningsr. Alltinop ar mycket kortfattat. Aostadalen t. ex. beskrivs som en endagsutflykt frin Torinn, Dolomiterna liksom de lombardiska sjöarna har fatt en sida. DAliga kartor. Sv/v bilder. dn i mitt tycke alltzör Liaser bok. Dessuton innehaller den praktiska uppiysningar son snabbt blir föraldiade. Otillrackiig för bilturister. Buchalla, Carl E. : Jugoslavien. - &Tunchen, cop s. : ill- Se: llit den Buto iv=ndern (18). Endas t LO-s, handlar om alpoxrsdena. bo~en relrommenderas varmt till den son aven vill se andra delsr av J~oslavien. Guddon, J. A. : The companion guiäe to ïugoslxvia. - London, s. : ill. Se: The companion guides (7). Boken innehiiller en miingd turrörslag. Bara en liten del handlar om slovenska alperna (sanrnz~lagt 22 s.). Kapitel 21 ar en rundtur som innefattar bl. z. Icranj, 31ed, Bohinj, Triglav, Celje ocn Xaribor dvs. sa gott som hela alponradet. I slutet av boken fi-ms ett I1Appendix" son innehaller praktiska upplysningar: hotelli.örteclci?ing (c:a j00 stycken), lite om mat och vin, fester, railsik, vintersport och kurorter, historiska och sakregister. data. - Litteraturi'örteckning. - Orts-,person- - Stads- och turkartor i samba::d med texte,~. - s~/-j bilder. Boken vänder sig till bilister, men innehaller Inga detalj erade väganvisnir~ar och vägkartor. Den ger en ganska fyllig beskrivning av norre Sloveuien : folk, traditioner, levnadssätt, natur, sevärdheter. aven mycket si& orter beskrivs. Fan får veta en hel del om olika sevardheters historia och anekdoter kring dom.:.3oken ar skriven i liittlast, kåserande stil. Tgvgrr har den fatt en trgkig typografisk utformning med koir~paktz. sidor som gör den oöver- skadlig. LramstSllningen ar ej till.r!ickiigt omfattande och detaljerad

22 för att racka till för en liingre vistelse i enbart slovenska 20 alperna. Oör man bzra den beskrivna rundturen ar boken utmärlst. Podor's Yugoslavia / Editor Xugene E'odor. - Lo~doii, s. : ill. Se: Fodor's guides (10). Ett kapitel ar 2v intresse för alpturisten: "Inland Slovenia" (22-s-) Har finns Sven en längre beskrivning av Ljubljana. Viktiga?raktiska upplysningar (!) som inte finns med i andra guider finner man här bl. a. om skidsport och fiske. Juqoslawien und Griechenland. - 6., s. : ill. Se Baedekers Autoreisefuhrer (2). Aufl. - Stuttgzrt, cop. Jugoslavien / Eedaktör: 3eatrice Zeidler-Blonberg. - Stocknoln, coi: Se: Lander i fickformat (17). Letts go to Yugoslavia. - London, s. : ill. Ce: Lett's guides (16). Lind, Ove : Jugosla.vier~ i ntirsild. - 3tockholn, s. : ill. Se: 'iiärbildsserien (20). Nickels, Sylvie : Yugoslavia : aovenia, Croatia and Bosnia- Hercegovina, including the Dalmatian coast. - London, s. : ill. - (~raveller's guide) Boken inleds med en inneh&llsrii: beskrivning ph 100 sidor av Jugoslavien (klimat, statsskick, kultur, mut m.m. ) 35ref ter följer ett mindre zvsnitt som handlar om "Frontier crosaings~. Har kommer beskrivningen av de slovenska alpe-na in. De finns sex kortare turförslag som kan kombineras till en längre rundtur. Beskrivningarna ar ganska korta och verkar först &got förvirrande men med hjalp av en sammznfattning som finns p& ett utvikbart blad och en bra översiktskarta kan man se hur de olika turerna hänger samman. Varje turförslag i-mehaller ortsbeskrivningar med sevardhetes, utflykter (ofta bergslurer), hotell, sport m.m. TyvZrr saknas kartor i sanband med turförslagen. - Litteraturförteckning. - Sakregister. Boken riktar sig främst till bilturisten men har finns aven upplysriiiigar för buss- och tagresenarer. Det ar en utmärkt guide för hela Jugoslavien med välplanerade och detaljerade turförslag. Trots att norra Slovenien som vanligt betraktzs som enbart genomfartsland rzcker turförslagen mycket v21 till för en vistelse har på ett par veckor. Rother, Srank : Jugoslawien : Kunst, Geschichte, Landschaft : ein Beisebegleiter swischen Adria und Ilonau. - Köln, s. : ill. Se: Du Iiont Kmstfuhrer (9). Boken inleds med ett mj-eket kort kapitel om Juliska alperna. Fyra lampliga utflykter namns kortfattat. Ljubljana med sina barockbyggnader har f5tt ett langre kapitel. jiven slovenska Steierrr~ark har fatt en egen rundtur. Samanlagt s. handlar on alptrakterr~a. Det här ar en bok för den som.%r intresserad av konst (arkeo-

23 logi, rkitektur, skulptur). Den ar visserligen skriven i 2 1 turfom, men kan 2ven an-rändzs av den som inte bilturistar. Schultz, Hans Joakim : Turen g&r till Jugoslavien / Redaktör: Torben J. Meyer. - 3., omarbetade uppl. - Stockholm, s. : ill. Se: Turen ggrserien (26). Boken innehaller beskrivningar av.tretton turer genom Jugoslavien. Tyvärr.ar det lite som handlar om alpomradena (3 s.). Yugoslavia. - 2., -- ed. - Geneva, cop s. : ill. Se : Fagels Enzyklopiidie-Reisefuhrer ( 19). Boken börjar med en 70-sidig utrcärkt introduktion om landet samt en kort bibliografi. Kapitlet "Slovenian ar p& s. Pörst korner en allman beskrivning: historia, befolkning, ekonomi, geografi. Daref ter komer sex turförslag. L jubl jana har fatt en mera ingaende beslcrivning. Avsnittet "Tractical information" iztnehaller bl. a. en lista på vintersportorter och lite om jakt ocb fiske. - Hotellförteckning. - Kartbilaga. Det Iiar Sr den basta av de har förteckilade reseliandbijckerna om Juliska alperna. Få böcker benandlar enbart Liechtenstein. Vanligen brukar det lilla furstendömei finna med i böcker om Schweiz, nagon gang i böcker om Österrike. Gunther, Erich : Liechtenstein. - IJunchen, s. : i11. Se: Polygltt-ReiseIuhrer (21). Pörst f8r man veta lite on landet (historia, förvaltning) samt en del pralctiska upplysniiiger. 3zrefter ko~ier tv& laiigre ortsbeskrivningar: Vaduz och Schaan. Sedan följer fyra "lan-e" b - (den längsta ar 53 km) bilturer, ett antal promenader och fyra llfjallvôndringar'l. 9essutom finns mera kortfettade förslag p6 turer för den som bara vistes en dag i L. och. vill se s& rcycket son möjligt p& en g&q. Vettigaturkartor. En utförligare beskrivning av Liechtenstein iiil den har kan man knappast f&! Buntfng, James : Switzerland including Liecntenstein. - London, c. : ill. Se: Batsford's trave1 books (20). Burkli-Romdahl, Hargare ta : Sch1~eirt i närbild. - S t ockholm, s. : iii. Boken Koncentrerar sig p& historia och samhi%llsliv. Bxempel 9.5 kapitelrubriker: Niyten on ~'lilhelm Zell, Varldens äldsta regering, Viirldens nest röstande Iolk, Det ständigt neutrala Schweiz, 3omull och s-ets, Skor o.s.v. De fem största staderna beskrivs i var sitt ka~itel, mest blir det ilistoriska suvsrdheter.?:er k~r2:'attat prrsa~~ter <s en del alpina orter. Lurförslag och kartor saknas. Byttigt sakregister. Bokeii ar treviig-t skriven ocl-i irinehaller dessuton en massa information so^ saknzs i andra svenska resehal:dböcker.

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

TAG BILEN TILL ALPERNA!

TAG BILEN TILL ALPERNA! TAG BILEN TILL ALPERNA! Många föredrar att åka bil till kontinentens vintersporter. Trots att det i regel inte går fortare och inte heller blir billigare jämfört med charterresor. Varför? Ibland är bilen

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

fråga hur dags kompisen gör olika saker på morgonen

fråga hur dags kompisen gör olika saker på morgonen DIALOGUE 4 Kessel Joseph ( 1898-1979) ; écrivain français hälsa på varandra hälsa på varandra hälsa på varandra fråga vad det är för väder säg vad det är för väder säg vad det är för väder svara på klockan

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte.

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte. Hej alla, Tänk om jag skulle börja detta lilla epos över Donau Radweg med att skriva åk aldrig Donau Radweg med cykel!! Det hade varit katastrofalt. Istället skriver jag till alla cykelfans Åk Donau Radweg

Läs mer

Reseguide till London

Reseguide till London Reseguide till London Alla nödvändigheter för din London resa Nicholas Harrison Vill du åka till London utan att spendera allt för mycket pengar? Denna guide hjälper dig boka alla nödvändigheter för en

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Frölunda OL:s Klubbresa 2010 Lägesinformation april 2010

Frölunda OL:s Klubbresa 2010 Lägesinformation april 2010 Frölunda OL:s Klubbresa 2010 Lägesinformation april 2010 Bindande anmälan Nu är det dags! Du anmäler ditt definitiva deltagande i resan med ett e-brev till resa@frolundaol.se där du anger ålder på eventuella

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE RESA PARIS PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR Den vackra staden Paris, Frankrikes huvudstad, är en stad med många sidor och lager. Staden är full av storslagna och välkända monument och sevärdheter, men här

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi i årskurs 9 med att eleverna får utveckla sina kunskaper för att använda tyskan i längre enklare dialoger och längre enklare texter.. De får många tillfällen att använda språket i vardagliga

Läs mer

Kroatien 2013 NPTK klubbresa 13-20 april

Kroatien 2013 NPTK klubbresa 13-20 april Näsbyparks TK välkomnar Er till tennislägret i Kroatien våren 2013! Kroatien 2013 NPTK klubbresa 13-20 april Med början hösten 2010 samt våren 2011-2012 arrangerade vi våra första tennisresor till Kroatien.

Läs mer

Hej, här kommer ett fantastiskt händelserikt och roligt program för Slovenienresan.

Hej, här kommer ett fantastiskt händelserikt och roligt program för Slovenienresan. Slovenienresan 2011 Hej, här kommer ett fantastiskt händelserikt och roligt program för Slovenienresan. Under resan representerar alla medföljande Varbergs Kommun. Det innebär att vi tar ansvar och följer

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

Paris i början av maj 2009

Paris i början av maj 2009 Paris i början av maj 2009 Liljekonvaljens tid 1:a maj firas med liljekonvaljer som kostar förvånansvärt många pengar. Små buketter som inhandlas och kostar upp till 1,5 euro per stängel. Överallt kunde

Läs mer

Information om utbytet: Mikael Simberg Systemvetenskaper ETH Zürich, vårterminen 2013, Erasmusutbyte

Information om utbytet: Mikael Simberg Systemvetenskaper ETH Zürich, vårterminen 2013, Erasmusutbyte Information om utbytet: Mikael Simberg Systemvetenskaper ETH Zürich, vårterminen 2013, Erasmusutbyte En stor del (eller alla) av magisterskurserna vid ETH Zürich föreläses på engelska. Alla mina kurser

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Tyska cykelturister. Stockholm, den 4 november 2014 Tysk-Svenska Handelskammaren Alrun Griepenkerl

Tyska cykelturister. Stockholm, den 4 november 2014 Tysk-Svenska Handelskammaren Alrun Griepenkerl Tyska cykelturister Stockholm, den 4 november 2014 Tysk-Svenska Handelskammaren Alrun Griepenkerl - Tyskland har ca 7590 mil turistiska cykelleder Lite statistik - 5,6 miljoner tyskarna hade cykelsemester

Läs mer

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Provence Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - P r o v e n c e Provence - Guidad Rundresa Uppfyll din dröm om pittoreska lavendelfält, fantastiska vingårdar och

Läs mer

Marockos kungliga städer

Marockos kungliga städer . Resefakta Var: Marrakech, Casablanca, Fes, Meknes, Rabat När: Året runt Längd: 7 nätter/8 dagar Visum krävs: Nej Pris från: 8590 SEK per person i delat dubbelrum. Marockos kungliga städer Om resan Marrakech,

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med oss och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 15-23 maj 2015 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius -Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Bilaga 1. Prisbilaga Upphandling Flyg utrikes 2012 Diarienr: 96-60-2012

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Bilaga 1. Prisbilaga Upphandling Flyg utrikes 2012 Diarienr: 96-60-2012 ir France KLM Royal Dutch irlines - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt.

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013

Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013 Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013 Sjuksköterskeprogrammet Old Quarter, Hanoi Emmy Lundbäck Sanna Henricsson Sjuksköterskeprogrammet Kurs 2/11 Vi har alltid velat göra någon typ av utbyte under vår

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Kroatien 2014 NPTK klubbresa 26 april 3 maj

Kroatien 2014 NPTK klubbresa 26 april 3 maj Näsbyparks TK välkomnar Er till tennislägret i Kroatien våren 2014! Kroatien 2014 NPTK klubbresa 26 april 3 maj Med början hösten 2010 samt våren 2011-2013 arrangerade vi våra första 4 tennisresor till

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Från Cortina till Venedig på cykel

Från Cortina till Venedig på cykel Från Cortina till Venedig på cykel Friskis&Svettis Göteborg tillsammans med Hummingbird Grupp & Konferens erbjuder en semesterupplevelse rik på historia och i ett fantastiskt landskap; Följ med oss på

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR

PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR PROVNINGSKALENDER -ÖPPNA PROVNINGAR Tel. 031-807551 provningar@palace.se VIN- & CHAMPAGNEPROVNINGAR GRUNDLÄGGANDE VIN Vi går igenom provningsteknik, avslöjar vinprovarnas "fikonspråk" och grunderna för

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

med buss till Ulricehamn Nyheter!! Ulricehamn Båtturer på sjön Åsunden!! Metropolitan Opera i Ulricehamn!! Flerdagarsturer!!

med buss till Ulricehamn Nyheter!! Ulricehamn Båtturer på sjön Åsunden!! Metropolitan Opera i Ulricehamn!! Flerdagarsturer!! med buss till Ulricehamn 2010 Nyheter!! Båtturer på sjön Åsunden!! Metropolitan Opera i Ulricehamn!! Flerdagarsturer!! Ulricehamn Arrangemang för alla Ulricehamns Turistbyrå erbjuder kvalitativa reseupplevelser

Läs mer

Bayern och Tyrolen - en natur- och kulturresa!

Bayern och Tyrolen - en natur- och kulturresa! Bayern och Tyrolen - en natur- och kulturresa! Resan går i kulturens och naturens tecken. Vi får njuta av och lära känna södra Bayerns fantastiska och mycket gröna kullelandskap och österrikiska Tyrolen

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

MITT I NATUREN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4.

MITT I NATUREN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4. MITT I NATUREN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Benessere 5-12 Oktober 2013

Benessere 5-12 Oktober 2013 Benessere 5-12 Oktober 2013 I ett arrangemang med välmående på den prestigefyllda vingården Villa Sparina i Italien, välkomnar vi Dig att boka plats till nästa resa där programmet består av avkoppling,

Läs mer

Utresa i april samt oktober

Utresa i april samt oktober Utresa i april samt oktober Svajande palmer, god mat, trevligt resesällskap och en härlig gemenskap, det är "Seniorresan till Phuket". Svea Travel arrangerar sedan flera år denna resa som blivit mycket

Läs mer

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015!

Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Följ med W-Dyk till Filippinerna i februari/mars 2015! Mabuhay! Välkommen! Följ med i februari/mars när det är som mörkast och tråkigast här i Skandinavien och upplev den tropiska dykningen i Filippinerna

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar

Sydafrika. East London och Kapstaden. Avresa: 7/3 2012 15 dagar Sydafrika East London och Kapstaden Avresa: 7/3 2012 15 dagar Dag 1 (Sandviken) - Gävle - Johannesburg Vår resa börjar kl 11.30 med att hämta resenärer i Sandviken. Vi åker vidare via Gävle till Arlanda

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND RESA MILANO VACKRA ITALIEN OCH MILANO Italien är med sina 60,6 miljoner invånare det femte mest folkrika landet i Europa. Den näst största staden är Milano, belägen i Lombardiet. Ett vackert kullandskap

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Dubrovnik. Oktober 2015

Dubrovnik. Oktober 2015 Dubrovnik Oktober 2015 Alla de tegelklädda taken i Dubrovniks befästa stad Dubrovniks muromgärdade gamla stad är tveklöst en mycket vacker och charmig stad. Inte att undra över horderna med turister. Men

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

Höstresa till Dublin, 2-5 oktober 2015 - i litteraturens tecken

Höstresa till Dublin, 2-5 oktober 2015 - i litteraturens tecken Höstresa till Dublin, 2-5 oktober 2015 - i litteraturens tecken Fredag 2 oktober Ankomst till Dublins flygplats. Den svensktalande guiden och chauffören möter gruppen i ankomsthallen med en välkomstskylt.

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema:

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema: När & fjärran Asien Antarktis Sydamerika Nordamerika Europa Afrika Oceanien Tema: Period 4 vecka 2-7 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) ut och upptäcka världen

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Ayurvedaresa. till sydindiska Kerala. med Ayurvedacoachen Eva Forsberg Schinkler speciellt utformad för Hälsas läsare

Ayurvedaresa. till sydindiska Kerala. med Ayurvedacoachen Eva Forsberg Schinkler speciellt utformad för Hälsas läsare Ayurvedaresa till sydindiska Kerala med Ayurvedacoachen Eva Forsberg Schinkler speciellt utformad för Hälsas läsare 15 27 mars 2014 Kerala House Interiör Följ med på en välgörande resa för kropp och själ

Läs mer

Kosta Förlag Katalog 2008

Kosta Förlag Katalog 2008 Kosta Förlag Katalog 2008 Böcker och presenter Prisvärd njutning skulle man kunna kalla det vi sysslar med. Är man intresserad av det som tillhör livets goda, form & design och det dukade bordets fröjder

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Besviken på din nya apparat?

Besviken på din nya apparat? Tips för konsumenter Besviken på din nya apparat? Är felet kanske bruksanvisningens? Har du hittat den? Har du läst den? Har du förstått den? Föreningen Teknisk Information FTI Allt fler produkter, från

Läs mer

3 Klassiker - Vinresa i Champagne, Chablis och Bourgogne

3 Klassiker - Vinresa i Champagne, Chablis och Bourgogne En vinresa av och med BKWine 3 Klassiker - Vinresa i Champagne, Chablis och Bourgogne Datum: 6-10 april, 2011 Vi kallar denna resa för 3 klassiker! Den tar dig nämligen till de tre mest klassiska distrikten

Läs mer

Annika Abrahamsson. Antal ord: 3160 Ämnesområde: medicinsk bruksanvisning. Cat Tool: Trados 2007 TagEditor

Annika Abrahamsson. Antal ord: 3160 Ämnesområde: medicinsk bruksanvisning. Cat Tool: Trados 2007 TagEditor Annika Abrahamsson http://alkb.se http://alkb.se/feed SUMMARY Frilansande lektör, redaktör, översättare och språkgranskare vars kontor är öppet dygnet runt. Styrkor: Pedant när det gäller grammatik och

Läs mer

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006 FRÖODLING FRÖODLING Författare: Anders Skarlind Johnny Andreasson Peter Erlandsson Paul Teepen Redaktörer: Anders Skarlind Johnny Andreasson Utgiven av Anders Skarlind Fröodling finns tillgänglig på Fröodling.se

Läs mer