ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS"

Transkript

1 ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor och olika arbetsuppgifter. Min anställning som projektassistent i Eckerö (50 %) ändrades till projektledare i Eckerö kommun (50 %). Jag var samtidigt projektassistent på Högskolan på Åland (50 %) och fungerade som koordinator över Åland. Jag har haft stor användning av min utbildning som inom vård och omsorg, tidigare arbetserfarenheter samt mina personliga erfarenheter. Att driva ett projekt framåt och samtidigt utveckla och se nya möjligheter har varit en utmaning. Under tidens gång har jag i projektet stött på inte bara enkla utan också tidskrävande och ibland komplexa uppgifter. Det krävs att kunna se positivt på allt och stötta såväl personal som hemmaboende äldre personer och deras anhöriga, även då man ibland inte ens vet svaret själv. Det är som att vara en bläckfisk med många olika arbetsuppgifter och kontakter med såväl äldre deltagare, personal och andra involverade. Utveckling av Virtu-kanalen i Eckerö kommun, och på Åland Med mina tidigare arbetserfarenheter inom äldreomsorgen, hemservicen, hemserviceledare, kansliarbete samt inom barnomsorgen kände jag mig engagerad, motiverad och full med inspiration för alla tänkbara arbetsuppgifter, möten och möjligheter då jag kom in i Virtuprojektet i juli Jag är anställd 50 % för Högskolan på Åland och 50 % för Eckerö kommun. 1

2 Då Eckerö kommun kom med i Virtuprojektet var det från början tänkt att befintlig personal skulle föra projektet framåt. Ganska snart anställdes jag som projektassistent(50 %) som tillsammans med projektledaren (30 %) skulle arbeta med projektet i kommunen. Ett projekt som ska lyckas tar mer tid än vad man tror och med mer tid finns fler chanser att utveckla det till bästa möjliga och kanske mer därtill. Projektledaren, (som även är äldreomsorgsledare i kommunen) kom snabbt fram till att hennes arbetstid inte räcker till också för projektet och efter några månader gjordes därför min assistentanställning om till projektledare för projektet i kommunen. Vid projektets början installerades dataskärmar, den anpassade videokonferensutrustningen med internetuppkopplingen till 3G nätet. Då det visade sig att täckningen inte räckte till, ändrades det till ADSL som går via telefonkabeln. Många samtal och mail med olika berörda behövdes innan vi äntligen fick det installerat hos alla deltagare. Då man testar ny teknik är det viktigt att det fungerar innan man testar det på äldre människor, vilket hade gjorts i tidigare projekt i stadsmiljö i Finland. Däremot var tekniken inte testad till Ålands möjlighet att använda 3G. De äldre är inte vana vid ny tekniken och bästa möjliga förutsättning är då att det fungerar från början, för att inte skapa osäkerhet och motstånd. Problemet, och det blev det återkommande problemet på Åland, var internetuppkopplingen. Att använda sig av 3Gnätet ger bättre förutsättningar inom hemservicen, då det blir billigare och lättare att flytta tekniken till en annan deltagare, när den av olika orsaker behöver flyttas. ADSL däremot fungerar inte hos alla, då man behöver bo inom en radie av 6 km till närmaste telefoncentral (Ålands telefon/ålcom 2011). Detta begränsar möjligheterna för de som bor längre bort. Då vi i september 2011 kunde komma igång, efter att alla fått bättre internetuppkoppling, kunde tekniken i Eckerö börja användas ordentligt. De äldre började ringa varandra och fick också kontakt till hemtjänsten via tekniken. Känslan att se den man pratar med uppskattades mest. Känns som att man träffas på riktigt var en äldre kommentar vid en intervju Det medverkade också till att de ringde varandra oftare än vad de annars skulle ha gjort. För en del äldre kunde det innebära att från att vara ganska ensam och kanske inte se någon på flera dagar, till möjligheten att i Virtu-kanalen träffas och att bli sedd. Att någon ser mig betyder mycket. Då vi också öppnade upp för möjligheten att få 2

3 kontakt med finsktalande, (för en äldre deltagare med finska som modersmål, och kunna vara med i finska sändningar utöver det vi erbjöd på Åland), så öppnades en ny värld för denna person. Att bevara modersmålet, kunna få prata och lyssna på sånger på modersmål, träffa andra från kanske samma trakter det gav livskvalité. Personen sa flera gånger att hon blev så lycklig. För att öka trygghet i hemmet införde vi 24 h service. Hemservicepersonalens skärm vidarekopplades till gsm-telefonen i servicehuset. Om ingen har möjlighet att svara på skärmen så skickas ett meddelande till telefonen där det framgick vem som har ringt och personalen går kunde då gå till skärmen och ringa upp när de har möjlighet till det. Ett ytterligare sätt att öka trygghet och öka de äldres sociala liv, var i januari 2012 när servicen utökades och Nya apoteket i Mariehamn kom med i projektet och våra deltagare kunde ha direkt kontakt med dem via tekniken. De fick bättre kontakt med apoteket och kunde göra en del apoteksärenden själva igen, vilket många äldre idag har hjälp med av anhöriga, hemsjukvård eller hemtjänsten. Nu kunde de äldre fråga ställa sina frågor i lugn och ro och se vem de pratade med. De kunde även beställa produkter som de känner igen till utseende då produkten kan visas på skärmen. Interaktiva sändningar och större socialt nätverk En huvudsaklig del av verksamheten är koordineringen av de interaktiva sändningar, i form av programsändningar som sänds från Virtukanalens studio i Högskolan på Åland, Nya apoteket, skärmar vid hemservicen i olika kommuner, projektpartners eller från dator. Sändningarna koordineras till olika grupper på Åland och ibland till alla grupper på Åland samtidigt, Eckerödeltagarnas grupp heter Havsörnarna och Brändö- och Jomaladeltagarnas grupp Gudingarna. Brändö kom med i projektet oktober 2011 och Jomala maj Sändningarna ger deltagarna också möjlighet att lära känna varandra och sedan våga ringa varandra via skärmen. En del deltagare är väldigt sociala och ringer till en okänd person för att testa och fråga vem denna är. Andra är lite blygare och uppskattar när någon annan tar kontakt. En del blir goda vänner och andra är nöjd med de som de har sedan tidigare. Alla har olika behov. Medan en del deltar i nästan alla sändningar och andra ringer mer till varandra, så har den tredje gruppen mer kontakt med hemservice eller anhöriga. 3

4 Speciellt uppskattat är möjligheten att ha anhörigkontakt via tekniken, vilket flertalet har valt. De interaktiva aktiviteterna och programmens innehåll För att lära känna våra deltagare och veta vilka slags sändningar som skulle intressera dem, åkte jag runt och intervjuade dem. Alla är olika individer och har olika behov och jag ville hitta något för alla. Under hela projektet har de fått lämna önskemål och respons på olika sändningar. Alla är inte intresserade av allting och olika personer deltar i olika sändningar, efter behov och möjlighet. En del önskade mer sittgympa och minnesträning och andra ville ha mer sociala träffar. Under alla sändningar har jag sett till att alla får en möjlighet att prata lite, då det kanske är enda stunden på dagen som de träffar några andra. Jag försöker ge dem en glädjestund, en möjlighet till skratt och gemenskap. Jag kan se en hand som klappar takten, ett leende som kommer, en pigg blick då var jag nöjd. Sittgympan, vilket är en mycket omtyckt aktivitet försökte vi ha regelbundet då den på alla sätt hjälper de äldre att klara sig hemma längre. Förutom sittgympa och minnesträning så har vi haft julgudstjänst med Mariehamns församlingspräst, bingo, frågesport, besök från bibliotek, träffar med kommundirektör, besök från hjälpmedelscentralen, från Agenda 21, besök av socialministern, Landshövdingen, sångstunder, dagisbarn. Också rättshjälpsbyrån och brandinspektören har varit med i sändningar. Då möjligheten kom att koppla i datorn i sändning fanns fler möjligheter att ge ännu bättre sändningar. Jag kunde b.la, med hjälp av foton i sändning ta med de äldre till olika platser som de kanske tidigare besökt eller kände till. Vi tittade på foton från Eckerö, Brändö och andra platser och hade samtidigt lite frågesport. Under våren utvecklade jag det mer och gjorde Vart är vi på väg?, ungefär som På spåret (Sveriges television). Med hjälp av kort och ledtrådar/frågor tog vi oss till olika platser runt om på Åland och de fick gissa vart vi var på väg. Oftast var det till platser de tidigare har diskuterat och nämnt. Ibland hamnade vi hos en person ex. författarinnan Sally Salminen och hennes hemtrakt Vårdö, då vi tidigare har pratat om Katrina-boken (en roman från 1950-talet, som blev mycket omtalad och prisbelönt för att den beskrev en kvinnas liv i skärgården 4

5 på 1800-talet). Nu fick de också fakta om författarinnan och andra böcker hon har skrivit. Kanske någon blev inspirerad att läsa hennes andra böcker. Jag försökte vara lyhörd på vad de är intresserade av. Denna Vart är vi på väg blev en toppen-sändning och de gav önskemål om fler, speciellt Åland och åländska skärgården. Att sitta hemma och delta i sittgymnastik (som de sa att de inte skulle gjort själva hemma) eller hemifrån åka runt på Åland och känna igen sig eller se nya platser -att minnas eller få ny information - gav dem möjlighet att se något annat än hemmets fyra väggar. De behöver inte förflytta sig, vilket många gånger gör ont och är tidskrävande. Det ger dem möjligheten att vara med i livet igen som en äldre deltagare uttryckte det.. Våra äldre deltagare tycker mycket om faktaprogram. Därför har vi också haft frågesport och fakta om ex. vinterfåglar, Lucia, midsommarstången, Åland, svampar etc De flesta vill ha stimulans och sysselsättning. Vid en sändning lärde jag ut siffersysselsättningen och hjärngymnastiken Sudoku, vilket kan vara en bra sysselsättning bara man får veta hur man ska göra. Senare efter sommaren berättade en deltagare glatt för mig att hon har löst några Sudoku själv under sommaren. Vilket visar att stimulans från sändningar kan sitta i länge. Sådana stunder känner jag att jag gör rätt. Jag hade även kontakt med de äldre utanför Virtu-kanalen då jag besökte dem i ärende med tekniken, samt förmedlar den kommande veckans program. Av och till hjälpte jag dem med något som var aktuellt i deras vardag. Idén till Sudoku kom från att jag själv löser Sudoku och hjälpte en äldre person i projektet med sysselsättning. Personen kunde inte se korsordet längre p.g.a sämre syn och saknade den sysselsättningen. Jag förstorade då upp korsorden till A3 storlek och då gick det bra igen. Personen blev jätte glad. Då synen blivit ännu sämre och den äldre inte kunde inte se de förstorade korsorden mer föreslog jag Sudoku (då det endast är siffror och det finns möjlighet att förstora upp det stort). Jag ritade av sudokun till A3 och lärde personen hur man gör. Att lära en person över 90år något nytt, som dessutom kommer till glädje, det måste man ta sig tid till. Att se glädjen komma tillbaka för personen som kunde sysselsätta sig igen -var en otrolig känsla för mig. Ett annat återkommande inslag var sjuksköterskestuderande som regelbundet hade sändningar till våra äldre. För dem var det en utmaning att sätta sig vid skärmen och ha 5

6 sändning första gången till obekanta människor. Det var lite nervöst och jag fick vara ett stöd genom att förklara hur det går till, ge förslag och vara flexibel efter deras önskemål. Det kunde vara att hjälpa dem före sändningen med powerpointbilder, bolla ideér, tipsa och vara med. De har uppskattat min hjälp och tyckt att jag har förklarat bra och är rätt person för det här jobbet, vilket har inspirerat mig ännu mer. Jag är ganska påhittig och tänjer på möjligheterna och är med och utvecklar både deras och mina sändningar. Kunskaper på olika nivåer, som tillsammans blir riktigt bra. Då vi öppnade upp möjligheten att delta i gemensamma svensktalande Virtusändningar i projektet (mars 2012), kunde äldre bland annat från Brändö, Eckerö, Jomala, Iniö, Kimitoön, och Sibbo delta. Detta uppskattades också då de fick träffa personer från andra platser och med andra livserfarenheter. Någon av våra deltagare uppskattade dessa sändningar mer än andra då denna fick träffa personer från sin hemtrakt. Dessa Virtusändningar delades upp mellan Åbo, Sibbo och Åland. De sändningar jag hade planerades så att de hade en chans att lära känna varandra och få dela med sig av sina livserfarenheter. De har fått prata berätta hur de bor och vad de gör som sysselsättning, vilka möjligheter de har att röra på sig och på så sätt få tips av varandra. De har pratat om hur de upplevde olika händelser i livet också krigstiden, vilket blev väldigt intressant då de befann sig på olika orter och i olika länder. Sedan sommaren 2012 kan de också ringa dessa nya vänner via Virtuskärmen, vilket de har önskat och inte bara träffas i gemensamma sändningar. Under hösten 2012 utökades kontaktnätet med deltagare i fler kommuner på Åland bl.a Hammarland och Mariehamn. I mitt jobb som koordinator över sändningarna, försökte jag förutom att få ihop sändningar från Högskolans sjuksköterskestuderande, att bjuda in externa personer till sändning (för att få ett varierat utbud av sändningar). Jag frågade också personal inom hemservice om deras möjlighet att ha sändningar. Jag såg alltid till att ha sändningsmaterial i reserv om någon fick förhinder. Jag planerade egna sändningar, förde statistik och fyllde i uppföljningsdokument. Jag fyllde i deltagarnas kalender i Virtu-skärmen, skickade ut månadsbrev med alla månadens kommande sändningar. Jag såg till att en del fick brev med stor text och andra som behöver fick ännu större text. Då hade alla möjlighet att självständigt kunna läsa det som var utskickat och följa med i datum och klockslag. En del ville också att jag skulle ringa före och påminna om sändningen, vilket jag såklart gjorde. Jag försökte vara med på alla sändningar så att jag visste vad som var sagt och kunde följa upp. Jag ville också gärna hålla någon form av 6

7 röd tråd genom utbudet, så att det blev bra för våra deltagare. Jag försökte vara lyhörd vad de ville ha för sändningar, samt vad jag trodde skulle vara bra för dem. Under hela perioden kunde de äldre önska program och ämnen. Reflexioner över uppgiften som koordinator Många människor har varit involverade i projektet Det har inneburit ett mångsidigt arbete, speciellt när det också ingick att sprida information i samhället och försöka skapa en fortsättning efter projektets slut. Möten med socialnämnder, socialsekreterare, ministrar, kommundirektörer, rektorer, lagtingsledamöten, hemservicepersonal, hemserviceledare, studerande, högskolelärare, studiebesök, äldre pensionärer m.fl och framför allt media, hade inte gått om jag inte har trott på det jag gjorde. Jag blev motiverad då jag såg att mitt arbete ökade livskvalitén för våra äldre. Mina arbetsuppgifter omfattade så mycket att de kan liknas vid att vara en bläckfisk. I uppgifterna ingick bland annat EU-rapporteringar, ansökningar till landskapet, statistik, dokumentation, budgetkontroll, kontrollera att fakturor stämmer, många möten, beställningar, teknikproblem, informera och handleda personal i olika kommuner och arbetsplatser, uppdatera på kommunens hemsida, projektnyheter, installera hos äldre i kommunen samt handleda dem i användandet av tekniken. Viktigt var också att informera anhöriga om tekniken och möjligheten att ha anhörigkontakt. Jag har sett till att deltagarna har haft sändningar tre gånger i veckan, lyssnat på dem vad de ville ha för sändningar, bokade sändningar med externa, hade själv många egna sändningar, studerande från olika skolor, intervjuer, stöttade vid problem och funnits till hands för många människor. Från början kände jag att jag hade tio bollar i luften samtidigt och alla skulle hållas igång hela tiden, alla var lika viktiga och ingen fick tappas. Allt eftersom projektet utvecklades var det fler människor som jag hade kontakt med, fler arbetsuppgifter, fler datum, möten - bollarna fylldes på. Fortfarande var alla lika viktiga. Jag skulle veta vem jag pratade med och vad vi pratade om sist. Vad ärendet gällde eller vad just den här personen behövde. Vilka datum som skulle hållas, klockslag, sändningar som har varit och som skulle komma, vilka sjuksköterskestuderande hade bokat in sig och inte, vad behövde de hjälp med, hur gick det sist, hur kunde vi få med närvårdarstuderande och hemservicepersonalen mera, vilka externa hade varit, skulle bokas. 7

8 Jag höll även koll på vilka dokument som skulle skickas ut och när, vilka möten var på kommande, med vilka, vad var viktigt att ta upp denna gång, vad sades sist, när var det dags att skicka ut månadsbrev, vem av de äldre skulle ha större text, och hur gick det för Nya apoteket, för hemservice personal i Jomala, på Brändö och Eckerö? Vilka äldre fanns som skulle behöva tekniken, när fanns tid att installera, var skärmen färdig, vad skulle finnas i skärmen för den här personen. Dessutom ta reda på vilka nya möjligheter fanns med tekniken. Fungerade tekniken eller behövde jag ringa Videra, Ålands telefon, Ålcom för att söka hjälp? När skulle statistiken in, vem var vem av ministrarna som behövde kontaktas för att få en fortsättning på projektet. Hålla kontakt med hemserviceledarna i kommunerna. Viktigt att följa upp hur gick det för var och en av våra äldre deltagare, vilka behov hade de. För projektet krävdes att EU-rapporten fylldes i, fanns allting med, hölls budgeten, stämde fakturorna. Och hela tiden nya idéer och möjligheter, planering, översikt, ligga steget före och som sagt många bollar i luften. Varje boll blev att innehålla många mindre bollar. När vi fick möjlighet så installerade vi i fler kommuner och gav fler möjligheter. Det fylldes på med bollar. Men,det bästa av allt var att det gynnade våra deltagare, hemservicepersonal och andra involverade i projektet. Att koordinera, vara projektledare och projektassistent krävde kunskaper och erfarenheter inom många områden. En person med denna uppgift behöver vara multikompetent, ha erfarenhet av äldreomsorg och kansliarbete, vara social, flexibel och påhittig. Det var många saker jag behövde kunna och annars sätta mig in i snabbt. Man måste våga prova, testa och anpassa sig. Det krävde struktur, noggrannhet och ordning. Ibland fick jag tänka till tänka om och även tänka tillbaka. Vara finurlig. Utveckla och vara lyhörd. Utbyta erfarenhet med andra med liknande uppgifter. Med min utbildning inom vårdyrket i botten, har jag kunskap om sjukdomar och kroppens fysiologi och anatomi, vilket jag hade användning av. Med daghemserfarenheten är jag påhittig och hittar lösningar på det mesta. Jag är van att ha samlingar och sysselsättningar. Det mesta går bara man anpassar efter ålder och möjligheterna. Jag är van att göra individuella utvecklingsplaner. Se hela människan. Jag var van att se att varje individ är lika viktig, oavsett kön, utbildning eller arbetssysslor. Som hemserviceledare hade jag hand om budget, fakturor, statistik, 8

9 personalfrågor, handleda personal m.m. och framför allt kontakten med de äldre. Jag är van att arbeta efter uppsatta mål och det är viktigt att se vad som är det viktiga och inte låsa sig vid problem. Jag känner att jag gör ett bra jobb och att jag kan det jag gör. Jag och Inger Nygård (Projektledare för Högskolan på Åland) har stort samarbete och har kompletterat varandra bra. Vi bollat idéer och har kunskaper om olika saker. Vi är båda engagerade och positiva. Vi försöker se helheten i projektet och utvecklar det till bästa möjliga. Att även vara ett stöd i livet En koordinator för äldreomsorg på distans kräver mer än endast att sköta det tekniska. Då jag åker till våra äldre försöker jag ta mig tid och prata en stund. Lyssnar på vad de har att säga och vad de inte säger med ord. Ofta hjälper jag dem med saker de egentligen skulle vilja ha hjälp med, men inte har någon att fråga eller så får de vänta tills någon kommer (kan ibland dröja flera dagar). Utöver mina projektuppgifter försöker jag hjälpa hela människan. Jag har vana att se den enskilda individen och vilka möjligheter det finns att utveckla livskvalitén. Jag känner att jag har kunskaper att se den enskildas behov. Tipsa om eventuella hjälpmedel som finns till hands, byta batteriet i klockan, ta fram telefonnumret de behöver, lyssnar då de behöver någon att stödja sig på. Jag möter både glädje och sorg. Jag har också stannat till och försökt hjälpa dem med sysselsättning (b.la med talböcker när ögonen blir sämre). Jag känner att jag har funnits där för dem och de har alltid kunnat ringa mig om det är något. De är en del i mitt arbetsliv och jag är en del i deras privata liv. Har jag någon stund över så ringer upp dem i Virtukanalen, som jag vet skulle behöva en pratstund. Hur jag i detta projekt har kunnat öka äldre människors livskvalité har inspirerat mig mest. Att se en hand som klappar i takt med musik eller ett leende i samtal, värmer min själ. Jag har blivit en del i en enskild individs liv. Vi som inte kände varandra förut. Jag försöker se varje individ och dess personlighet. Vad kan jag göra åt just dig för att öka just din livskvalité? Att se hur en äldre människa får tillbaka livsglädjen, känna sig social igen och bli en viktig person som någon ser. DÅ känner jag arbetsglädje! 9

10 Personalutbildning på distans Utöver sysslorna i projektet kom jag och Inger Nygård fram till att vi kunde erbjuda föreläsningar för personal. Tillfället var ypperligt då tekniken redan fanns i hemtjänstens lokaler. Mindre utbud fanns för fortbildning och långa avstånd gjorde möjligheten mindre att delta. Nu kunde personal vara kvar på arbetsplatsen, delta i föreläsningar (de fick vara med och önska vilka de var i behov av) och fler kunde delta från varje arbetsplats (vilket gynnade arbetsplatsen) och personalen bekantade sig med tekniken. Kommunen fick uppdaterad personal, sparade pengar i fortbildning. Kostnadseffektivt och personalstärkande. Vi provade med en och fortsatte med en till två föreläsningar i månaden, 45 minuter (mellan lunch och kaffe). Föreläsningarna gick ut till alla svensktalande arbetsplatser i projektet. Lite fler arbetsuppgifter för mig och någon boll till som kom. Det blev toppen för personalen. Responsen har varit bra. Avslutning Jag kände stor glädje att få vara med och utveckla livskvalitén hos olika människor. Jag var otroligt glad att jag fick det här tillfället att arbeta med projektet och dess arbetsuppgifter. Jag har lärt känna många människor i olika åldrar och fick så fin respons från kommuner, Högskolepersonal, studerande, chefer, äldres anhöriga och framför allt från våra deltagare. Då kände jag att jag lyckades. Jag har vetat om att många mer eller mindre har svårigheter att delta i samhällets sociala liv, känna livsglädje, känna trygghet och att få hjälpa till att utveckla nya möjligheter ger inte bara dem livskvalité utan det ger också mig livsglädje! Många människor var involverade i projektet. Speciellt när det också ingick att sprida information i samhället och försöka få en fortsättning efter projektets slut. Möten med socialnämnder, socialsekreterare, ministrar, kommundirektörer, rektorer, lagtingsledamöten, hemservicepersonal, hemserviceledare, studerande, högskolelärare, studiebesök, äldre pensionärer m.fl och framför allt media, hade inte gått om jag inte har trott på det jag gjorde. Jag blev motiverad då jag såg att mitt arbete ökade livskvalitén för våra äldre. Jag känner att jag har hjälp de äldre att få social kontakt, bli sedda och ökat deras livskvalité, vilket inspirerat mig mest. Jag såg en hand som klappade takten, ett leende i 10

11 samtal. Jag blev en del i en individs liv. Jag försökte se varje individ och dess personlighet. Vad kunde jag göra åt just dig för att öka just din livskvalité? Att se hur en äldre människa få tillbaka livsglädjen, känna sig social igen och bli en viktig person som någon ser. DÅ kände jag arbetsglädje! ETT TACK TILL: Respons och intervjuer med: Våra härliga deltagare på Åland och andra svensktalande deltagare i projektet Kommunanställda på Åland Anställda vid Högskolan på Åland Sjuksköterskestuderande, Närvårdarstuderande Privata sektorn Andra människor som jag arbetar med i projektet. 11

FLASKPOST. Virtu-projektets nyhetsbrev #1

FLASKPOST. Virtu-projektets nyhetsbrev #1 FLASKPOST Virtu-projektets nyhetsbrev #1 FLASKPOST -VIRTU-projektets nyhetsbrev I detta nummer: Att skapa nya serviceformer inom social- och hälsovård VIRTU kanalen ger stimulans och glädje i vardagen

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Sundsvalls Kommun. till projektslutrapporten Kultur för äldre

Sundsvalls Kommun. till projektslutrapporten Kultur för äldre Bilaga 8 till projektslutrapporten Kultur för äldre Sundsvalls Kommun Slutrapport Utförandedatum: 04-02-2013 09:41:13 Antal svar: 36 Den här undersökningen har totalt 36 respondenter och en svarsfrekvens

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträffen för pedagogisk dokumentation

Minnesanteckningar från nätverksträffen för pedagogisk dokumentation Minnesanteckningar från nätverksträffen för pedagogisk dokumentation 160429 Vi välkomnas till skattkistan på ett härligt sätt där material fanns estetiskt uppdukat till oss Eva har konstruerat en vävram

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Läsombud och högläsare

Läsombud och högläsare MTM:S INFORMATIONSSERIE Läsombud och högläsare För äldre och personer med funktionsnedsnedsättning Läsning är en viktig del av vår vardag De flesta av oss läser många gånger varje dag tidningar, böcker,

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

Kort för positiva minnen. Föreningen för Mental Hälsa i Finland

Kort för positiva minnen. Föreningen för Mental Hälsa i Finland Kort för positiva minnen Kort för positiva minnen Genom att minnas kan man plocka fram resurser, stärka positiva känslor och hitta nya sätt att förhålla sig till det liv man levt. I bästa fall är ihågkommandet

Läs mer

C-UPPSATS. Om en videoreporter

C-UPPSATS. Om en videoreporter C-UPPSATS 2009:031 Om en videoreporter Pernilla Neumann Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen för Musik och medier Avdelningen för Medier och

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Information till barn placerade i familjehem om deras rättigheter till råd och stöd Delprojektsansvarig Sofia Lager Millton Datum 2014-06-01

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Anita Haglunds Familjedaghem Pedagogisk omsorg Anita Haglunds Familjedaghem är en liten verksamhet som jag sedan hösten 2013 driver på en avdelning på Prästkragen som jag hyr

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015

UTVÄRDERING. Läsåret 2014/2015 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Levnadsberättelse för

Levnadsberättelse för Levnadsberättelse för Levnadsberättelsen är frivillig att fylla i men utgör en viktig del i arbetet för oss i kommunens Vård- och Omsorg En levnadsberättelse ger oss kunskap om Dig och Dina intressen och

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker

Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker Sagt av Ann Ahlström, Lilla Edet, Avdelning Pettson Dockan synliggör känslor och om kroppsspråket utan att vi personal behöver prata om det.

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Projektarbete. Inledning

Projektarbete. Inledning Projektarbete Inledning Som projektarbete har vi valt att arrangera klassen studentskiva och flaket. Varför vi just valde detta projektarbete var för att vi under våren i årskurs 2 insåg att ingen ville

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Vad är delaktighet för dig?

Vad är delaktighet för dig? Vad är delaktighet för dig? Inspiration till samtal om delaktighet, självbestämmande och inflytande Detta häfte bygger på rapporten Vad är delaktighet för dig? ett delprojekt i satsningen för en evidensbaserad

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/15. Pedagogisk omsorg, Karins Familjeomsorg/Karin Jonsson

Kvalitetsdokument 2014/15. Pedagogisk omsorg, Karins Familjeomsorg/Karin Jonsson Kvalitetsdokument 2014/15 Pedagogisk omsorg, Karins Familjeomsorg/Karin Jonsson Verksamhetsbeskrivning Verksamheten bedrivs i mitt hem i Danderyd och ingår i Sätraängsgruppen. Vi är tre dagbarnvårdare

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140905 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början.

En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början. Trygg hamn En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början. Kanske kommer våra barn att möta en tuff värld men inte desto mindre kan vi lära dem att bemöta den. Eva Träff Trygg hamn Copyright

Läs mer

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen :

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen : Vittnesbörd från elever på upprättelseprogrammet bibelskolan Jesus Helar och Upprättar läsåret 2015 2016 i Church of the Glory of God i Minsk Vitryssland. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Personlig service gör det omöjliga möjligt

Personlig service gör det omöjliga möjligt Personlig service gör det omöjliga möjligt Vårt livspussel och vårt behov av avkopplande fritid skiljer sig inte från dina behov och livsambitioner. I denna folder beskriver vi vad vi menar med personlig

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Mötesplats Dammfrigården Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015

Mötesplats Dammfrigården Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015 Mötesplats Dammfrigården Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Ht 2015 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 7 6 6 5 4 3 2 1 19% 5% 2% 2% 2% 2% Man Kvinna Eg.def Ej uppge JA IBLAND

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Smakprov DIG SJÄLV. ur: KÄRLEKSBOMBA NINA JANSDOTTER BRAIN BOOKS

Smakprov DIG SJÄLV. ur: KÄRLEKSBOMBA NINA JANSDOTTER BRAIN BOOKS Smakprov ur: KÄRLEKSBOMBA DIG SJÄLV NINA JANSDOTTER BRAIN BOOKS Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2007 Nina Jansdotter, samt Brain Books AB Avtal genom Tönnheim Literary Agency

Läs mer

Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november 2011

Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november 2011 2011-10-06 Målgrupp: Personal, chefer och politiker inom äldreomsorgsområdet Inbjudan till Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november

Läs mer

Några uppskattande röster från anhöriga som deltagit i samtalsgrupp och fortsatta gemensamma träffar; jag får träffa andra i samma situation

Några uppskattande röster från anhöriga som deltagit i samtalsgrupp och fortsatta gemensamma träffar; jag får träffa andra i samma situation Några uppskattande röster från anhöriga som deltagit i samtalsgrupp och fortsatta gemensamma träffar; jag får träffa andra i samma situation ett andningshål man blir sedd stöd gemenskap, erfarenhetsutbyte,

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer