FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR"

Transkript

1 FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2011

2 INLEDNING Välkommen till McRF Denna digitala skrift är avsedd att vara en uppslagsbok för förhållanden inom moped- och motorcykelbranschen på den svenska marknaden. Ha den gärna nära till hands i din dator då dess innehåll är heltäckande och kan vara till nytta under hela året. Skriften är avsedd att användas av McRFs medlemsföretag, myndigheter, makthavare och organisationer som arbetar med moped- och motorcykel frågor. Journalister och andra medierepresentanter som kommer i kontakt med dessa frågor är självklart också välkomna att ta del av innehållet. McRF har mycket statistik och andra uppgifter som vi gärna delar med oss av. Den som vill ha ytterligare information eller diskutera frågor inom moped- och motorcykelbranschen är alltid välkommen att höra av sig till McRF. För att kontinuerligt följa moped- och motorcykelutvecklingen och arbetet inom McRF rekommenderas vårt nyhetsbrev som skickas ut en gång per månad. Anmälan sker enklast via hemsidan Trevlig läsning! Per Johansson, Vd Per Johansson Malin Blomquist Tel: Tel: Mobil: Mobil: McRF (Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund) Drottninggatan 71 C, Stockholm. Fax: Hemsida:

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Original Et AB, 2011 Detta är McRF McRF ståndpunkter McRF verksamhet MOPEDER Vad är en moped? Moped Klass I Moped Klass II Nyregistrerade mopeder Mopedmästaren Mopeder i trafik Antal utfärdade förarbevis Moped Klass I McRF Mopedförsäkring Utbildning och prov Moped Klass I Utbildning och prov Moped Klass II Olycksstatistik moped Några historiska datum MOTORCYKLAR Vad är en motorcykel? Nyregistrerade motorcyklar Marknadsandelar nyregistrerade motorcyklar Motorcyklar i trafik Motorcyklar i trafik fördelade efter ägarens ålder Märkesfördelning Storleksfördelning Försäljning av motocross/enduro-motorcyklar Trafiksäkerhet motorcyklar MOTORCYKELKÖRKORT Så här många har motorcykelkörkort Antal utfärdade motorcykelkörkort per år Övningskörning med motorcykel Tillåtna provfordon vid körkortsprovet Förarprovet ÖVRIGT Jämförelse bilar och motorcyklar i trafik Organisationer i moped- och motorcykelbranschen Motorcykeltidningar Medlemmar i McRF

4 DETTA ÄR McRF Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund McRF är en branschförening för leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör på den svenska marknaden. Föreningen arbetar för medlemmarnas bästa och ger dem service av olika slag, bevakar viktiga branschfrågor och har löpande kontakt med myndigheter och politiker. Dessutom förmedlas kunskap och information i olika frågor till medlemmarna. Det kan handla om utvecklingen på marknaden, nya trender och affärsmöjligheter eller frågor kring lagar, säkerhet och miljö. McRF deltar i samhällsdebatten på ett tydligt, kunnigt och professionellt sätt och arbetar med höga målsättningar för mopedens och motorcykelns bästa. För en branschförening som McRF är det viktigt att förmedla information både inåt i organisationen och utåt till media, politiker, beslutsfattare och allmänhet. McRF deltar aktivt i arbetet för ökad trafiksäkerhet för de svenska mopedisterna och motorcyklisterna, detta genom att vara aktivt i olika arbetsgrupper och genom att delta i samhällsdebatten i frågor som berör trafiksäkerheten. McRF är en del av ACEM (The motorcycle industry in Europe) och deltar därmed i det som händer i moped- och motorcykelfrågorna på europeisk och global nivå. 4

5 McRF STÅNDPUNKTER Mopeder och motorcyklar är kloka val ur ett miljöperspektiv. De drar lite bränsle och släpper därmed ut väldigt lite CO 2. Dessutom tar de liten plats och bidrar därmed till att minska trängseln. MOPEDER McRF anser att: Trafiksäkerheten är mycket viktig för alla mopedister. Mopeden är ett mycket viktigt fordon då Sverige är avlångt och glesbefolkat och i mångt och mycket saknar allmänna kommunikationer. Mopeden är mycket viktig för allas rätt till mobilitet. Arbetet i Moped-OLA* var mycket viktigt och McRF arbetar vidare i denna anda. Åldersgränsen 15 år på Moped Klass I ska vara kvar. Kostnaden för att erhålla förarbevis och körkortsbehörighet AM för att köra moped ska vara på rimlig nivå. Utbildningskrav och examination för körkortsklass AM måste vara på en nivå som står i relation till mopedens kapacitet och användningsområden. Detta är viktigt för acceptans och respekt för lagstiftningen från allmänheten. Trimning av mopeder ska motarbetas på alla sätt och på olika plan. Mopeder och andra fordon som levereras omonterade är negativt ur ett trafiksäker - hets perspektiv och företeelsen måste stoppas. Mopedismen ska vara socialt accepterad och en ha en naturlig roll i samhället. MOTORCYKLAR McRF anser att: Trafiksäkerheten är mycket viktig för alla motorcyklister. McRF ska under ledning av Trafikverket aktivt delta i arbetet med Nationell Strategi för Säker Motorcykel- och Mopedtrafik. McRF rekommenderar medlemsföretagen i de fall en motorcykelmodell finns med och utan ABS att placera modellen med ABS på den svenska marknaden. McRF anser att det ska vara tillåtet att köra scooter på upp till 125 kubik på B-behörigheten. Arbetet i Mc-OLA* var viktigt och McRF arbetar vidare i denna anda. Kläder avsedda för motorcykelkörning ska användas vid all färd på motorcykel. Kläder avsedda för motorcykelkörning ska innehålla korrekta, CE-märkta skydd. Ryggskydd ska användas vid all färd på motorcykel. Fyrhjuliga motorcyklar, Quadricycles, är en växande motorcykelkategori och ska ägnas mycket uppmärksamhet ur ett utbildnings- och säkerhetsperspektiv. Myndigheternas tillsyn av privat- och parallellimport av motorcyklar ska vara så pass grundlig att regelverket följs. Motorcyklismen ska vara socialt accepterad och ha en naturlig roll i samhället. * OLA är en arbetsmetod där så många aktörer som möjligt samlas och gemensamt försöker hitta lösningar på ett befarat eller verkligt problem. OLA står för Objektiva fynd Lösningar Avsikter. 5

6 McRF VERKSAMHET 2011 Information McRF ska förmedla information internt till medlemsföretagen, och externt till media, myndigheter och makthavare om hur moped- och motorcykelbranschen utvecklas. Bland annat genom McRF nyhetsbrev som skickas ut månadsvis. Arbetet för mopeden McRF ska arbeta för mopedens bästa. Utbildningen och examinationen till körkort AM ska följas och alltför omfattande krav och byråkrati ska motarbetas. Mopeden är viktig för många, inte minst de unga i glesbygd. Vi ska också arbeta för att utbildning till AM finns att tillgå på så många orter som möjligt. Scooter upp till 125 kubik på bilkörkortet McRF ska arbeta för att det i framtiden blir möjligt att köra scooter upp till 125 kubik på B-behörigheten. Motorcykelmässan På Två Hjul McRF arrangerar januari motorcykelmässan På Två Hjul 2011 på Stockholms - mässan i Älvsjö. Mässan som är nordens största blir bättre än någonsin då den hålls i en utbyggd hall vilket innebär att samtliga utställare ställer ut i samma hall. Statistik McRF ska fortsätta ta fram statistik för den svenska moped- och motorcykelmarknaden. Statistiken ska förmedlas till olika intressenter regelbundet. Trafiksäkerhet McRF ska delta i arbetet för ökad trafiksäkerhet för mopedisterna och motorcyklisterna. Detta genom att delta i olika arbetsgrupper och genom att delta i samhällsdebatten i frågor som berör trafiksäkerheten. Mopedförsäkring McRF Mopedförsäkring som är ett samarbete med Trygg-Hansa, ska utvecklas ytterligare och ännu fler handlare ska bli delaktiga i projektet. Mopedmästaren McRF fortsätter att stötta Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) i projektet Mopedmästaren som når ut till landets olika högstadieskolor. Projekt Bra Pendlarval Under 2011 ska McRF informera omvärlden om mopedens, skoterns och motorcykelns fördelar ur ett miljöperspektiv. Detta ska ske genom bland annat debattartiklar, pressmeddelanden och ett pressmöte där olika typer av tvåhjuliga fordon provkörs. 6

7 Remisser McRF ska svara på remisser från Regering, Riksdag och andra myndigheter som berör mopeder och motorcyklar. ACEM McRF ska vara en del av ACEM och därmed vara en del av det som händer i mopedoch motorcykelfrågorna på euroepisk och global basis. McRF ska delta i samhällsdebatten på ett tydligt, kunnigt och professionellt sätt och därmed arbeta för mopeden och motorcykelns bästa. McRF lobbar för att man ska få köra scooter upp till 125 cc på B-körkortet vid Tylösandsseminariet

8 MOPEDER Vad är en moped? En moped är ett motorfordon som är konstruerat för att köras i högst 45 km/tim. En moped får ha en förbränningsmotor med högst 50 kubikcentimeter i slagvolym eller en elektrisk motor med en effekt på högst 4 kilowatt. Tre- och fyrhjulig moped får ha en annan förbränningsmotor än med tändsystem, till exempel diesel, och då får effekten vara högst 4 kilowatt. En fyrhjulig moped får väga högst 350 kg utan last. Är mopeden eldriven ska batterierna inte räknas in i vikten. Vad ska jag tänka på när jag köper moped? Se till att du får med registreringsbeviset vid köp av Moped Klass I. Vid köp av Moped Klass II ska du begära att få ett typintyg om det är en svensk godkänd 30-moped eller ett CoC-intyg (intyg om överensstämmelse) om det är en EU-godkänd 25-moped. Jämför mopedens ramnummer med uppgiften på intyget, numren ska vara lika. Se upp om du köper begagnat! Varning för privatimport! På begagnatmarknaden finns så kallade sidoimporterade mopeder som såldes som godkänd moped. En del av dessa mopeder saknar korrekta handlingar och kan aldrig bli typgodkända i Sverige. Mopeden får säljas men inte användas. Den kan ha samma utseende som en svensk godkänd moped, men har inget svenskt typintyg. Som spekulant på en begagnad moped måste man därför vara väldigt uppmärksam så att mopeden man köper är godkänd att använda i Sverige. Vad skiljer de olika klasserna åt? Moped Klass I Moped Klass I är en moped som är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim. Den kallas även för EU-moped, ska vara registrerad och ha registreringsskylt. Körkort AM och förarbevis För att få köra Moped Klass I måste du ha minst körkortsbehörighet AM. Alla andra behörigheter ger rätt att köra Moped Klass I. För att köra Moped Klass II krävs minst förarbevis. Alla andra behörigheter ger rätt att köra Moped Klass II. Registreringsplikt En Moped Klass I måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak. Kontrollbesiktning Mopeden behöver normalt inte kontrollbesiktigas, men om polisen stoppar dig på vägen och upptäcker brister på mopeden kan den få körförbud eller också får du ett föreläggande om att besiktiga den. I så fall måste du rätta till det som är fel och där - efter låta kontroll besiktiga mopeden. Trafikförsäkring Mopeden måste vara trafikförsäkrad. 8

9 Trafikregler för Moped Klass I Du måste ha en hjälm och den ska vara ordentligt fastspänd. Även passagerare ska ha hjälm. Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan. Du får inte köra i cykelfält eller på cykelbanor. Du får inte köra i körfältet för fordon i linjetrafik ( bussfilen ). Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled. Du får inte låta mopeden skjuta på något annat fordon (till exempel en cykel) eller låta mopeden dras av något annat fordon. Du får inte skjutsa fler passagerare än vad mopeden är byggd för. Du får inte parkera på gång- och cykelbanor och normalt inte i cykelställ. LGF-skylt Från och med 1 november 2004 måste alla tre- och fyrhjuliga Klass I-mopeder vara utrustade med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt). Skylten ska vara typgodkänd och monteras baktill på fordonet. Moped Klass II Det finns två typer av Moped Klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den andra typen är konstruerad för att köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Sådana mopeder måste ha ett typintyg utfärdat före den 17 juni Registrering Moped Klass II ska inte registreras, och de har därmed ingen registreringsskylt. Trafikförsäkring Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Du måste ha med dig trafikförsäkringsbeviset när du kör. Trafikregler för Moped Klass II Du måste ha en hjälm och den ska vara ordentligt fastspänd. Även passagerare ska ha hjälm. Du ska köra på cykelbanan (gäller tvåhjulig moped och i vissa fall trehjulig). Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan (där det inte finns en särskild cykelbana). Du får köra i cykelfältet. Du får köra i körfältet för fordon i linjetrafik ( bussfilen ) om körfältet ligger till höger i färdriktningen. Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled. Du får parkera mopeden på samma sätt som cykel (gäller tvåhjulig moped). Du får inte låta mopeden skjuta på något annat fordon (till exempel en cykel) eller låta mopeden dras av något annat fordon. Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för. Men om det finns ekerskydd och lämpliga säten får du skjutsa: a) ett barn under 10 år b) två barn under sex år, om du själv fyllt 18 år. Källa: Trafikverket och McRF 9

10 NYREGISTRERADE MOPEDER Nyregistrering av mopeder Klass I Klass II Totalt Källa: SCB och McRF MOPEDMÄSTAREN Mopedmästaren är ett projekt som drivs utav Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) Det går ut på att organisationen besöker olika högstadieskolor runt om i landet för att i tre moment lära ungdomarna om såväl teoretiska som praktiska tänkvärdheter när det gäller moped. I regel besöker man årskurs 8. De tre momenten är: Teorilektion Praktisk körning med moped Informationsmöte där målsman och elev skall delta Om man deltar på alla tre moment är eleven med i utlottningen av en helt ny moped, samt tillbehör till andra och tredje pristagaren. Speciellt föräldramötet är oerhört intressant eftersom en del föräldrar inte har en aning om vad som händer om deras barn kör med trimmade mopeder. Det blir en aha-upplevelse för många denna kväll och väldigt många är positiva till att MHF är ute och föreläser. Även för barnen är det bra att dels vara med på teorilektionen och lära sig om beteende i trafiken och den praktiska delen där många får prova hur det är att köra moped. McRF, bistår med mopeder under perioden som Mopedmästaren är igång och stöttar MHF i deras arbete. Besök gärna för mer information. 10

11 MOPEDER I TRAFIK Per den 30 juni 2010 fanns det Mopeder Klass I i trafik jämfört med vid samma tidpunkt år Moped Klass II registreras inte och finns inte med över mopeder i trafik. Källa: SCB ANTAL UTFÄRDADE FÖRARBEVIS OCH AM-KÖRKORT Den 1 januari 2000 trädde lagen om förarbevis för Moped Klass I i kraft. Under 2009 ändrades reglerna (läs mer om detta i avsnittet om mopeder på nästa sida) och sedan 1 oktober 2009 gäller istället AM-körkort för att köra Moped Klass I, medan förarbevis införts för Moped Klass II. Under 2010 har AM-körkort och Förarbevis utfärdats. Källa: Transportstyrelsen McRF MOPEDFÖRSÄKRING McRF mopedförsäkring är en specialförsäkring i samarbete med Trygg-Hansa. När konsumenten köper en ny Moped Klass I hos en McRF-ansluten återförsäljare som har detta erbjudande ingår en gratis helförsäkring i 14 dagar! När 14 dagar har löpt ut kan konsumenten välja att byta försäkringsbolag eller att fortsätta med försäkring hos Trygg-Hansa som är extra förmånlig. För konsumenten är det skönt att kunna gå hem i lugn och ro och ringa till olika försäkringsbolag och slippa stressa med försäkringen på plats i butiken. För handlaren innebär det att man slipper prata om försäkringar, samt att man sparar tid. Kontakta gärna McRF om du är nyfiken och vill veta mer! 11

12 UTBILDNING OCH PROV MOPED KLASS I Sedan den 1 oktober 2009 gäller nya regler för att köra moped. För mer detaljerad information, gå in på Krav på föraren För att få köra Moped Klass I ofta kallad EU-mopeden måste du ha fyllt 15 år, inneha körkort AM eller ha någon annan körkortsbehörighet. Utbildning och prov för Moped Klass I För körkort AM är det obligatorisk utbildning på minst 12 timmar. Av dessa timmar är minst fyra timmar praktiska moment, där övningskörning i trafik ingår. Övriga timmar är en teoretisk utbildning. Man bör ansöka om körkortstillstånd innan utbildningen påbörjas. I utbildningen ingår manövrering, fordon och miljö, körning i olika trafik - miljöer, resande i speciella sammanhang samt personliga förutsättningar och målsättningar i livet. Utbildningen finns att tillgå hos körskolor och ett antal externa utbildare som går att finna på När utbildningen är avslutad sker examinationen i form av ett kunskapsprov på 65 frågor som utförs hos Trafikverket. Provet omfattar frågor kring fordonskännedom/manövrering, miljö, trafiksäkerhet, trafikregler samt personliga förutsättningar. För att bli godkänd måste 52 frågor besvaras korrekt. Krav på utbildare De som tidigare varit godkända för att utbilda till förarbeviset för Moped Klass I har sitt tillstånd kvar, men måste skicka in en ny undervisningsplan enligt kraven för AM till Transportstyrelsen. För dem som inte tidigare varit utbildare krävs trafiklärarbehörighet eller motsvarande för att få bedriva utbildning. Ansökan om att bedriva utbildning görs hos Transportstyrelsen. Läraren måste även ha giltigt körkort med behörighet A eller A1 samt B och har haft det under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren. För mer detaljer samt information om vad undervisningsplanen ska innehålla, se Transportstyrelsens föreskrifter: Kostnader Ansökan om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen kostar 220 kr. Utbildningen kostar från cirka 3500 kronor och uppåt. Ett tips är att jämföra priser hos olika utbildare. Kostnaden för att göra kunskapsprovet är 220 kr. Körkortet Vid godkänt kunskapsprov tillverkas ett körkort med foto och namnteckning. AM-körkortet är ett riktigt körkort och kan därmed återkallas. Källa: 12

13 UTBILDNING OCH PROV MOPED KLASS II Krav på föraren För att få köra Moped Klass II måste du ha fyllt 15 år, inneha förarbevis eller ha någon annan körkortsbehörighet. Utbildning och prov för Moped Klass II För att få förarbevis för Moped Klass II måste du genomgå en särskild utbildning och godkännas vid ett kunskapsprov. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment, medan det avslutande provet är enbart teoretiskt. De områden som tas upp under utbildningen är fordonskännedom,trafikregler, trafikens förrädiska situationer och människans begränsade förmåga. I utbildningen ingår också manöverträning och praktisk tillämpning. Kunskapsprovet omfattar frågor om fordonet, regler, människan, risker och miljön. Du måste ha rätt på minst 80 procent av frågorna för att bli godkänd. Utbildning och examination anordnas bland annat av trafikskolor, motororganisationer, studieförbund och frivilligorganisationer. Kurser finns hos trafikskolor och många externa aktörer. Provet är teoretiskt och görs hos externa examinatorer. Krav på utbildare och examinatorer Ansökan om att bedriva utbildning görs hos Transportstyrelsen. Läraren måste ha giltigt körkort med behörighet A eller A1, eller B och AM eller förarbevis för Moped Klass II. A-, A1- eller B-körkortet måste denna ha haft under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren. Läraren måste också ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller undervisningserfarenhet under minst ett år. För mer detaljer samt information om vad undervisningsplanen ska innehålla, se Transportstyrelsens föreskrifter: För att få anordna och förrätta kunskapsprov ansöker man också hos Transportstyrelsen. Behörighetskraven är körkort med behörighet A, A1, AM eller B under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren. För mer detaljer samt information om hur kunskapsprovet ska utformas, se Transportstyrelsens föreskrifter via länken ovan. Kostnader Utbildningen kostar från 1700 kronor och uppåt. Ett tips är att jämföra priser hos olika utbildare. Förarbeviset kostar 150 kronor och är ett ljusgrönt plastkort med foto och namnteckning som kan återkallas vid trafikbrott. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset. För att du ska kunna köra så fort som möjligt efter godkänt kunskapsprov skickar Transportstyrelsen även ut ett bevis om förarbevis, ett dokument som intygar att du har rätt att köra moped klass II i väntan på att det riktiga förarbeviset är tillverkat. Bevis om förarbevis är giltigt i ett år och innan dess måste du ha skickat in din ansökningsblankett samt betalat tillverkningsavgiften för att behålla din behörighet. När den inskickade ansökan godkänts skickas ett inbetalningskort. När du får ditt förarbevis blir du samtidigt ansvarig för att ha trafikförsäkring om du äger en moped. Kontakta därför ditt försäkringsbolag i god tid. Läs mer om den mopedförsäkring som McRF i samarbete med Trygg-Hansa kan erbjuda på sid. 11. Källa: 13

14 Omkomna mopedister OLYCKSSTATISTIK MOPED Svårt skadade mopedister Klass I Klass II Totalt Den totala siffran för 2010 är 8 omkomna på moped, en är av okänd mopedklass Klass I Klass II Totalt Källa: Trafikverket Alla siffror är preliminära. 14

15 NÅGRA HISTORISKA DATUM Hjälmlag för motorcyklister Separat motorcykelkörkort Hjälmlag för mopedister Klassindelning av mopeder Särskilt körkort för tung motorcykel EU:s körkortsystem med indelning av behörigheterna i tre klasser EU:s typgodkännande system för mopeder och motor cyklar i kraft EU-mopeden blev möjlig att registrera i Sverige Accisen tas bort Svenska typgodkännande systemet upphör att gälla Nytt Europabaserat manöverprov Regeringen kommer med förslag om reformerad trafik försäkring McRF Mopedförsäkring, ett samarbete med Trygg Hansa, går i drift fullt ut Tredje Körkortsdirektivet översatt. Regelverket ska vara fastställt 2011 för att träda i kraft Mopedpaketet lyfts ur Tredje Körkortsdirektivet och får en betydligt snabbare tidsplan. Proposition 2008 ikraftträdande Beslut i Riksdagen om mopeden. 15 år blir kvar som behörighets - ålder. En stor seger för mobiliteten, demokratin och glesbygden! McRF genomför provkörningsdagar, Mc-Live, två helger i Göteborg och Stockholm. 115 motorcyklar ställs upp för provkörning. Besökarna gör över provkörningar. 15

16 VAD ÄR EN MOTORCYKEL A1: Lätt motorcykel vars motor har en slagvolym på högst 125 cm 3 och en effekt på högst 11 kw. A (begränsad): Mellanklass motorcykel som har en effekt av högst 25 kw och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,16 kw/kg. A (obegränsad): Tung motorcykel som har högre effekt än 25 kw och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kw/kg. Tung motorcykel med obegränsad effekt får du köra om du har körkort med behörighet A med begränsad effekt och har haft behörigheten under minst två år eller har fyllt 21 år och godkänts i ett körprov för sådan motorcykel. Uppfyller du inte ovanstående krav får du endast köra motorcykel med begränsad effekt. Källa: 16

17 NYREGISTRERADE MOTORCYKLAR Nyregistrering av motorcyklar hjul 4-hjul I slutet av 2007 ställdes av övergångsskäl ett stort antal motorcyklar i trafik. De flesta av dessa, fordon, togs i bruk Detta gör att motorcyklar kan räknas som nya i trafik Kategoriindelning nyregistrerade motorcyklar 2010 Okänt 1034 st Scooter 652 st Basic 700 st Enduro 590 st Quadricycle 3697 st Sport/Touring 917 st Supersport 646 st Off Road 1095 st Källa: Nyregistreringsstatistik från SCB, sammanställd av McRF Custom 964 st Touring 512 st 17

18 MARKNADSANDELAR NYREGISTRERADE MC Marknadsandelar nyregistrerade motorcyklar 2010 Statistiken gäller Aprilia 90 antal tvåhjulingar. Övriga 658 BMW 1251 Yamaha 1330 Buell 35 Cagiva 0 Ducati 214 Triumph 435 SYM 3 Harley-Davidson 1196 Suzuki 721 Källa: SCB Polaris 118 Piaggio 135 PGO 47 Peugeot 20 Kymco 90 KTM 571 Kawasaki 906 Husaberg 183 Honda 1107 Statistiken gäller antal tre- och fyrhjulingar. Kawasaki 1 KTM 4 Kymco 63 Yamaha 3 Arctic cat 12 BRP 362 Piaggio 69 Polaris 59 PGO 2 SYM 23 Övriga 3099 Källa: Registreringsstatistik från SCB, sammanställd av McRF 18

19 MOTORCYKLAR I TRAFIK Här visas det aktiva beståndet, det vill säga antalet motorcyklar i trafik per den 30 juni åren Beståndet har mer än fördubblats de senaste tio åren. Motorcyklar i trafik Källa: SCB 19

20 Motorcyklar i trafik per 1 juli, fördelade efter ägarens ålder Åldersfördelning År Medelålder Summa Varav juridiska personer Källa: Trafikverket Trafikregistret Tabellen visar att motorcykeln ökar som tjänstefordon. Dock finns stor potential för fler att välja motorcykeln istället för tjänstebil. Ett roligare, friare och billigare sätt att lösa sina transporter. Tyvärr har vi inte lyckats få fram uppgifter från Transportstyrelsen avseende 2010, då det varit oklart varifrån uppgifterna ska hämtas. 20

21 MÄRKESFÖRDELNING I Trafikverkets Trafikregister fanns motorcyklar den 30 juni Av dessa var i trafik, det så kallade aktiva beståndet. Antalet avställda var Märkesfördelning av det aktiva beståndet motorcyklar 2009 Övriga st Honda st Ducati st KTM st Triumph st BMW st Yamaha st Harley-Davidson st Kawasaki st Suzuki st Tyvärr har vi inte lyckats få fram uppgifter från Transportstyrelsen avseende 2010, då det varit oklart varifrån uppgifterna ska hämtas. Källa: SCB och Trafikverket 21

22 STORLEKSFÖRDELNING Fördelning efter cylindervolym av det aktiva beståndet motorcyklar per den 30 juni Storleksfördelning efter cylindervolym 2009 < 125 cc st 7% > 1001 cc st 29,5% cc st 13% cc st 14,5% cc st 17,9% cc st 18% Jämfört med 2008 finns inga nämnvärda förändringar vad gäller storleksfördelningen. I Sverige körs av tradition stora motorcyklar. I övriga Europa är mellanklassmotorcyklar vanligare förekommande. Tyvärr har vi inte lyckats få fram uppgifter från Transportstyrelsen avseende 2010, då det varit oklart varifrån uppgifterna ska hämtas. Källa: Trafikverket 22

23 FÖRSÄLJNING AV MOTOCROSS/ENDURO-MC När det gäller tävlingsmotorcyklar, motocross och enduro, förekommer en hel del privat import, främst från USA. Dessa motorcyklar skapar problem inte minst när det gäller ljudnivåer. De europeiska reglerna är strängare än de som finns i USA. När dessa privatimporterade motorcyklar körs på svenska banor bullrar de mer än tillåtet vilket skapar problem för klubbarna. Dessa klubbar gör allt för att uppfylla de krav som finns men detta undergrävs av dem som kör motorcyklar som inte uppfyller de krav som gäller i Sverige och Europa Minicross Motocross/Enduro/Trial Summa Källa: McRF 23

24 TRAFIKSÄKERHET MOTORCYKLAR I början av 1980-talet fördubblades antalet motorcyklar på våra vägar. Många nya, orutinerade förare körde dessa nya motorcyklar. Olyckorna ökade naturligtvis, dock inte alls lika mycket som antalet motorcyklar. Från mitten av 1990-talet började motorcyklarna öka i antal igen och har under de senaste 10 åren blivit dubbelt så många. Riksdagen fattade år 1997 beslut om Nollvisionen som har som lång siktigt mål att ingen skall omkomma eller skadas allvarligt i vägtransportsystemet. Under 2008 minskar antalet omkomna motorcyklister vilket är mycket positivt. Detta sker trots att antalet motorcyklar i trafik är fler än någonsin. Den relativa risken att omkomma på motorcykel har nästan halverats sedan Under 2009 initierade Vägverket ett långsiktigt arbete under namnet Nationell strategi för säkert motorcykel- och mopedåkande. Allt som görs i detta arbete ska bygga på fakta och kunskap, inte på tyckande. McRF deltar med höga ambitioner och tror definitivt att det blir ett bra resultat ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Utvecklingen av dödade och skadade motorcyklister Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt Källa: Trafikverket 2010 års siffror är preliminära. 24

25 SÅ HÄR MÅNGA HAR MOTORCYKELKÖRKORT A-körkort A1-körkort Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Källa: Trafikverket (uppgifterna avser utgången av 2009) Tyvärr har vi inte lyckats få fram uppgifter från Transportstyrelsen avseende 2010, då det varit oklart varifrån uppgifterna ska hämtas. 25

26 ANTAL UTFÄRDADE MC-KÖRKORT PER ÅR Källa: Transportstyrelsen 26

27 ÖVNINGSKÖRNING MED MOTORCYKEL Den som övningskör ska ha uppnått en ålder av: 16 år för att få övningsköra med lätt motorcykel (A1). 17 år och 6 månader för att få övningsköra med tung motorcykel med begränsad effekt (A begränsad). 20 år för att få övningsköra med tung motorcykel (A obegränsad). Privat övningskörning: Giltigt körkortstillstånd. Godkänd handledare. Handledarbeviset skall medföras vid övningskörning. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån. Handledaren Skall vara minst 24 år. Skall ha haft motorcykelkörkort i minst fem år under de senaste tio åren. Undantag finns om körkortet varit återkallat. Skall följa med som passagerare eller själv köra motorcykel. Riskutbildning Från och med 1 oktober 2009 är det obligatoriskt med riskutbildning för den som tar körkort för motorcykel. Utbildningen är uppdelad i två delar. Första delen är teoretisk och handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Den andra delen innehåller även praktik och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Båda delarna av riskutbildningen måste vara genomförda när du gör ditt kunskapsprov och körprov. Riskutbildningen är framtagen av professionella utbildare som också är motorcyklister vilket säkerställer att eleverna får relevanta och bra kunskaper. Många av de som genomgått de första kurserna är mycket positiva till det de lärt sig vid utbildningen. Källa: Foto STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund 27

28 TILLÅTNA PROVFORDON VID KÖRKORTSPROV Följande krav gäller på provfordonet när du kör upp: Behörighet A1 Lätt motorcykel vars slagvolym inte får understiga 120 cm 3. Motorns effekt får inte överstiga 11 kw. Behörighet A (begränsad effekt) Motorns slagvolym får inte understiga 375 cm 3. Motorns effekt får inte överstiga 25 kw. Förhållandet effekt/tjänstevikt får inte överstiga 0,16 kw/kg. Behörighet A (obegränsad effekt) Motorns slagvolym får inte understiga 700 cm 3. Motorns effekt får inte understiga 35 kw. Minimikravet föreslås ändras till 600 cm 3 och minst 40 kw från den 1 april Men det finns inga beslut tagna ännu. Du måste kunna visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset för motorcykeln vid körprovet, oavsett vilken behörighet provet gäller. Källa: 28

29 FÖRARPROVET A) Kunskapsprov Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet. Provet bygger på en kursplan för behörigheten. Om du redan har ett körkort för lätt motorcykel (A1) och ska ta körkort för tung motorcykel (A) behöver du bara göra körprovet. Avgiften för ett kunskapsprov är 220 kronor, efter klockan vardagar och helger 290 kronor. B) Körprov: 1. Säkerhetskontroll. 2. Särskilt manöverprov. 3. Körning i och utanför tätort. Särskilt manöverprov skall bestå av: En lågfartsdel ( se figur 1 eller 2). En högfartsdel (se figur 3) och bromsning. Manöverprovet skall inledas med att sökanden kan: Ställa motorcykeln på och ta ner den från stödet. Parkera motorcykeln med användning av stödet. Flytta motorcykeln genom att leda den med motor avstängd i en särskild vinkelkorridor och ställa den med bakhjulet på angiven plats. Avgiften för körprov är 1500 kronor dagtid vardagar. Efter klockan vardagar och på helger är den 1950 kronor. Källa: 29

30 Figur 1 Figur 2 Figur 3 30

31 JÄMFÖRELSE BILAR OCH MC I TRAFIK Skadade/omkomna per 1000 fordon Motorcykel Bil Källor: SMC, SIKA Tabellen visar att per 1000 fordon i trafik är det inte farligare att färdas med motor - cykel än med bil. Motorcyklarnas olycksutveckling är mycket positiv sedan början av 1980-talet samtidigt som bilarnas olycksutveckling står mer eller mindre stilla. 31

32 ORGANISATIONER i moped- och motorcykelbranschen ACEM, The motorcycle industry in Europe Avenue de la Joyeuse Entrée, B-1040 Brussels. Belgium Tel: , Fax: CMS, Cykel-, Motor- och Sportfackhandlarnas RF Box 7777, Stockholm Tel: , Fax: FMCK, Frivilliga Motorcykelkåren Box 214, Skövde Tel: , Fax: McRF, Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund Drottninggatan 71 C, Stockholm Tel: , Fax: MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund Heliosvägen 11, Stockholm Tel: , Fax: MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet Anderstorpsvägen 16 (6 tr.), Solna Tel: , Fax: SMC, Sveriges Motorcyklister Forskargatan 3, Borlänge Tel: , Fax: SMR, Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund Box 5611, Stockholm Tel: , Fax: SVEMO, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314, Norrköping Tel: , Fax:

33 MOTORCYKELTIDNINGAR ALLT OM MC Box 529, Karlskrona. Tel: , Fax: ATV & QUAD Box 3163, Umeå. Tel: , Fax: ATV & Terrängmagazinet OTLAS AB, Sågbacksvägen 8, Mora. Tel: Big Twin Enhagsslingan 23, Täby. Tel: BIKE Box 23800, Stockholm. Tel: , Fax: fastbikes.se Tel: MC-FOLKET medlemstidning i SMC Forskargatan 3, Borlänge. Tel: MCM Torsgatan 65, Stockholm. Tel: , Fax: MC-NYTT Box 23800, Stockholm. Tel: , Fax: Motorrad Gårdsvägen 4, 2 tr, Solna. Tel: Race MC-Sport Box 101, Eksjö. Tel: , Fax:

34 MEDLEMMAR I McRF FORDONSLEVERANTÖRER BMW Sverige AB, Box 1525, Solna. C Reinhardt A/S, Industriparken 21, DK-2750 Ballerup, Danmark. Ducati Motor Holding Sweden, Box 152, Märsta. Garage 24 Motor AB, Box 283, Tranås samt Varholmsgatan 2, Göteborg. Harley-Davidson Sweden AB, Box 2965, Täby. Honda Mc Svenska AB, Box 10173, Kungsbacka. Husaberg Scandinavia, Hjälmarberget, Örebro. Kawasaki Motors NV Filial Sverige, Box 6012, Kungens Kurva. KGK Motor AB, Sollentuna. KTM Sportmotorcycle Scandinavia AB, Hjälmarberget, Örebro. Polaris Scandinavia AB, Brittsbovägen 1, Östersund. SPG Import AB, Box 2965, Täby. Triumph Motorcycles AB, Ellipsvägen 5, Kungens Kurva. TWS Motor AB / Jofrab, Box 283, Tranås. Vartex AB, Batterivägen 14, Varberg. Yamaha Motor Scandinavia AB, Box 24, Farsta. 34

35 MEDLEMMAR I McRF TILLBEHÖRSLEVERANTÖRER Allright Sweden AB, Datavägen 2, Askim. Moderna Försäkringar/Bilsport & MC Specialförsäkringar, Box 8020, Växjö. Motorfirman Holger Duell AB, Box 6093, Göteborg. Goodyear Dunlop Tires Nordic, Box 2065, Saltsjö-Boo. Grahns Motor AB, Box 925, Motala. Motospeed AB, Box 828, Västerås. Rukka/R Falkenbäck AB, Bruksgatan 29, Helsingborg. Scott Svenska AB, Box 2055, Uppsala. Swedbank Finans, K5 Fritid, Stockholm. Touratech Nordic Brantabäcksgatan 4, Lidköping.

36

FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006

FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006 FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006 FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006 Denna skrift är avsedd att vara en statistisk uppslagsbok för förhållanden inom moped- och motorcykelbranschen. Skriften är avsedd

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0

Ökad säkerhet på motorcyklar och mopeder. Gemensam strategi för åren 2010-2020, version 1.0 å p t e h r e k ä s d a k Ö d e p o m h c o l e k y c n 1.0 motor 020, versio Geme 010-2 2 n e r å r ö f i g nsam strate Titel: Publikationsnummer: 2010:039 Utgivningsdatum: 2010-04 Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

Körkortets A B C D E

Körkortets A B C D E 2006-04 Körkortets A B C D E Information om körkort, förarprov m m. Krav på körkort, traktorkort och förarbevis...2 Krav för att få körkort...3 Körkortstillstånd...4 Körkort med villkor...5 Övningskörning...6

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Sveriges Trafikskolors Riksförbund Sveriges Trafikskolors Riksförbund Titel Mc-boken Art nr 1030 Upplaga 9:e utgåvan Produktion STR Service AB, Landskrona Tryck Elvins Grafiska, Helsingborg, 2010 Foto Johan Lundberg, Göteborg Sunrise Videoteknik

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

Moped med bagageutrymme

Moped med bagageutrymme Moped med bagageutrymme Daniel Hassila Examensarbete, Magisterprogrammet i design 120 hp, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs Universitet. Degree projekt, Masters programme in design 120

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll Remissdokument Datum 2013-10-28 Ny körkortslag Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny körkortslag och en lag om trafikskolor. I den nya körkortslagen finns de för

Läs mer

Sveriges MotorCyklister

Sveriges MotorCyklister Sveriges MotorCyklister 2009 a d n ä l il t r ä r å s t e h m a s Et t v e r k Medlemmarna är SMC:s styrka. Ju fler desto större möjlighet att påverka. Aldrig tidigare har SMC nått ut så brett med sitt

Läs mer

Om själva övningarna under provet

Om själva övningarna under provet Kommentarer Detta är ett urval av kommentarerna som lämnades av dem som besvarade enkäten. SMC har samlat dem utifrån område. Svaren bekräftar allt SMC framför i olika sammanhang rörande utbildning, kostnader,

Läs mer

Bra att veta om fyrhjulingar

Bra att veta om fyrhjulingar Bra att veta om fyrhjulingar Foto brp sweden Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade och skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Gemensamt är dock att det är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng.

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng. Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning. En undersökning på en svensk gymnasieskola.

Examensarbete. 15 högskolepoäng. Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning. En undersökning på en svensk gymnasieskola. Lärarutbildningen IS Examensarbete 15 högskolepoäng Gymnasieelevers attityder till alkohol och bilkörning En undersökning på en svensk gymnasieskola. High School Student s attitude towards alcohol and

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet Gjord av: Maria Nordqvist - SMC Nils Petter Gregersen - NTF Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Metod och

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SMC:s ÅRSMÖTE VILSTA SPORTHOTELL 3 SEPTEMBER 2011 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 3 Val av två

Läs mer

Provtider provocerar pressade trafikskolor. En kunskapstidning om trafiksäkerhet. Nr 2 2013. Söker ny modell för tillsyn

Provtider provocerar pressade trafikskolor. En kunskapstidning om trafiksäkerhet. Nr 2 2013. Söker ny modell för tillsyn MITT I TRAFIKEN Nr 2 2013 En kunskapstidning om trafiksäkerhet Provtider provocerar pressade trafikskolor Söker ny modell för tillsyn Många mils resa för att köra upp för B96 Inga tydliga svar från ministern

Läs mer

Köra fyrhjuling. Du har väl koll på reglerna...... och riskerna?

Köra fyrhjuling. Du har väl koll på reglerna...... och riskerna? Köra fyrhjuling Du har väl koll på reglerna...... och riskerna? Mars 2015 2 KÖRA FYRHJULING Intresset för fyrhjulingar ökar och för dig som kör fyrhjuling är det viktigt att känna till vilka regler som

Läs mer

SMC VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-2012

SMC VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-2012 SMC VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-2012 ORGANISATIONEN Medlemsantal Vid verksamhetsårets slut 30 juni var medlemsantalet 62 117 vilket är en minskning med 502 medlemmar jämfört med förra året, men 117 fler

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer