Juni Innehåll. Interiör från nya operationssalen. Peter Franzén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juni 2007. Innehåll. Interiör från nya operationssalen. Peter Franzén"

Transkript

1 Juni 2007 Innehåll Invigning Täby Avtalet med SVA Personal Ord från VD Ord från chefsveterinären Foderinfo Om Klinikinfo Åby och Åsa - en presentation Vårruset i Örebro Hästotekets produktråd Betraktelser från diverse resor... Produkter i Hästoteket Invigning Täby Den 24 maj invigdes den nya operationsavdelningen vid Täbykliniken med pompa och ståt. Ny stor operationssal med gigantisk takhöjd, tvätt- och sterilavdelning, uppvakningsboxar, några preop.boxar, stående operation med mera, inalles 296 kvm gör att Täbykliniken nu är rustad till att vara en stor och mycket välutrustad veterinärklinik i Stockholmsområdet som har ett mycket stort antal hästar. Nytt operationsbord, mobil röntgen i opsalen, artroskopiutrustning och AO-instrumentarium (galoppsporten medför tyvärr många frakturer som behöver skruvas) och narkosövervakningsutrustning m m är något av den fina medicinsk-tekniska utrustning som finns inne på nya op. Den som fick äran att klippa bandet var Täby Galopps VD Lotta Mossberg. Ca 60 personer hade samlats till evenemanget och i vimlet sågs bl a den mångårige medarbetaren veterinär Åke Åsheim med fru, banveterinären Lars Audell, vår gode och remitterande kollega Christer Källberg, Interiör från nya operationssalen. Foto: Peter Franzén

2 Lotta Mossberg, VD på Täby Galopp, klipper invigningsbandet. Foto: Peter Franzén Ridsportförbundets nye ordförande Bo Helander med galopptränande hustru, representanter för läkemedelsbolag och veterinärutrustningsbolag, byggaren Grytnäs Projekt, ATG, galopptränare och hovslagare samt även Svensk Veterirnärtidnings ansvarige utgivare Johan Beck-Friis som också hade en kamera på magen och pennan i högsta hugg - så vi kan kanske vänta en blänkare i SVT. Men Klinikinfo är först - som alltid!! Vi gratulerar medarbetarna på Täbykliniken som gör ett så bra jobb med Stockholms många hästar till en topputrustad klinik!! Den glada personalen på kliniken på Täby. Foto: kliniken. Peter Franzén Avtalet med SVA ATG Hästklinikerna och SVA har träffat ett samarbetsavtal gällande inköp av vaccin, provtagningsmaterial och analyser. När klinikerna skickar prover till SVA eller beställer vacciner och provtagningmaterial från SVA kommer viss rabatt avsättas på samtliga analyser och inköp till en pott. Potten kommer att användas för att SVA ska kunna genomföra föreläsningar m.m. på kliniker och riksanläggningar. SVA kommer för dessa medel bland annat en gång per år att anordna särskild temadag för medarbetare på kliniker och riksanläggningar för att förmedla senaste rön inom SVA:s verksamhetsområde med bärighet på klinikernas och riksanläggningarnas verksamhet. Veterinärer vid ATG Hästklinikerna kan också ansöka om pengar från potten för att genomföra provtagningar i studier och projekt i samarbete med SVA. Förutom ovanstående rabatt så ges också ytterligare särskild rabatt jämfört med SVA:s ordinarie prislista på följande analyspaket: Allmän bakteriologisk undersökning 4 % Kvarka-PCR 4 % Influensa IF test 4 % Luftvägspaket 5 virus PCR 4 % För att rabatterna ska utgå är det viktigt att analyserna debiteras till kliniken, observera alltså inte till djurägaren. Jenny Ennerdal med info från Gittan Gröndahl, SVA Personal Nya assistenter är: * Linda Ljungström, Täby * Jessica Franzén, Mantorp * Stina Olsson, Södertörn * Tommy Syrén och Carina Wallerhed, Kalmar * Mathilda Pehrsson, Skara Vikarierande assistenter är Brita Lundgren (för Nathalie Jonsson) på Täby, Linnea Myreback (Björn Beckman har slutat) på Färjestad och Maria Jonsson (för Petra Berglind, från 6 augusti) i Mantorp. Jenny Olsson, traineeveterinär i Bergsåker, är för närvarande på vidareutbildning på Åby men ansluter i Sundsvall vid midsommar. På Bergsåker är Jan Zetterberg tillbaka som assistent men Siw Nordström är tjänstledig från den 1 augusti. Ingela Johansson började i april som ny utbildningsveterinär stationerad i Örebro. Ylva Nelson är ny utbildningsveterinär och börjar 1 september. Therese Bäckström i Umeå slutade 8 juni efter en längre tids tjänstledighet. Palle Brink är ny klinikchef på Jägersro och Charlie Lindberg har gått ned till att arbeta halvtid på kliniken. Jenny Ennerdal med info från Ulrika Hedlund Jenny Olsson. Foto: Jenny Ennerdal

3 Ord från VD Det känns gôtt - ja till och med gôrgôtt - visst är det för himla skôj! Och se te att du får en alldeles underbar sommar - det ska ja! Det ekonomiska resultatet efter fyra månaders verksamhet är ca 1,5 miljoner kr bättre än budget. Det är skönt att lågsäsongen är avklarad och att vi under denna period haft en tillväxt på drygt 20 % jämfört med föregående år. Årets första helårsprognos är genomförd och den indikerar att vi kommer tangera 150 miljoner kr i omsättning - år 2003 så var omsättningen 62,5 miljoner kr så vi lever och verkar verkligen i en expansiv marknad. Det ekonomiska resultatet är ofta ett kvitto och en spegel av verksamhetens kvalitet. En bra början är avklarad - nu så ska vi fortsätta det stabila och engagerade arbetet för att om möjligt överträffa det ekonomiska målet för helåret: + 7,5 miljoner kr före dispositioner och skatt. I min enkla värld så är pengar ett medel för att nå våra mål. Den långsiktiga satsningen på din och dina kamraters kompetensutveckling och investeringar i modern veterinärmedicinsk utrustning fortsätter. Det handlar ständigt om att försöka svara upp mot det behov av kvalificerad hästsjukvård som både hästar och hästägare har. Det handlar också om att försöka förena företagets och individens intressen - oftast går det och då blir det alltid bäst. Utveckling av nya koncept och tjänster, t.ex. hälso- och ridbarhetskontroll, kiropraktik, tänder m.m. kommer fortsätta. De sedan tidigare planerade investeringarna i ny klinik på Kalmar och Jägersro har påbörjats och inom kort startar en expansion av verksamheten i Skara genom ett nytt ridhus och löplaboratorium och i Umeå genom en ridvolt och rullmatteanläggning. Efter sommaren ska även Skellefteåkliniken byggas upp igen. Och på Täby så har operationsavdelningen precis invigts och snart är det Södertörns tur. År 2008 så kommer vi för första gången, åtminstone mig veterligt, att ha en särskild veterinärkonferens i januari. Verksamheten har blivit så stor att vi ser det som nödvändigt att skapa ett forum för att diskutera veterinärmedicinska frågor, så att vi på ett ännu bättre sätt kan lära av varandra och även diskutera företagets gemensamma syn på olika veterinärmedicinska frågor. Som tidigare meddelats har vi för avsikt att skapa intressegrupper inom olika ämnesområden inom företaget - jag hoppas att det arbetet är ytterligare en bit på väg när vi ses i januari Inför framtiden så ser jag det som viktigt att vi i än högre grad kan etablera samarbeten med internationella center för att ständigt utveckla verksamheten - kanske någon av våra föreläsare kommer från något av dessa. Veterinärkonferensen ska också ses som att ännu ökad tyngd framgent kommer läggas på kompetensutveckling - kompetensutvecklingen sett i ett brett perspektiv är vårt företags enda långsiktigt framgångsrika konkurrensfaktor. Vi har under början av året börjat arbetet med att följa hur metodkoderna används vid resp. klinik och informationen återkopplas till samtliga kliniker i anslutning till den ekonomiska rapporteringen. Det är en resa att göra innan kodanvändningen blir mer harmoniserad, men redan nu så kan vi se viss förändring i positiv riktning. Att vi tar rätt betalt för de kvalificerade tjänster som vi utför Foto: Peter Franzén är väldigt viktigt. Innan halvårsskiftet så kommer även en särskild taxa för kiropraktik att ha utarbetats och jag ser på sikt ett liknande behov gällande tandområdet där vi blir mer och mer specialiserade och även investerar i ny teknisk utrustning. Det finns mycket som en kan glädjas åt - men inget ger så stor glädje som när vi alla känner oss nöjda med hur vi har det i företaget. Vi har under våren 2007 genomfört en medarbetarundersökning, som till sin utformning är identisk med motsvarande undersökning år Den känns väldigt kul att konstatera att andelen nöjda medarbetare har ökat inom samtliga områden som mäts sedan år Nio av tio medarbetare är väldigt nöjda med sin arbetssituation och åtta av tio anser sin arbetssituation som nära den ideala arbetsplatsen. Utav 136 medarbetare så gav 99 in svar, vilket ger en svarsfrekvens på 73 %. Områden som känns som väl fungerande är följande: Tio av tio (100 %) anser att: kliniken har kompetent och serviceinriktad personal att de själva kan påverka kvaliteten och effektiviteten i sitt arbete har bra kundrelationer att det är en god laganda på kliniken Nio av tio (90 %) anser att: företagets mål och policy är väl kända att de är delaktiga i klinikens utveckling ATG Hästklinikerna är en attraktiv arbetsgivare möjligheterna till utbildning är goda att de får ett gott stöd från närmaste chef att företaget har en kompetent och duglig ledning Områden som vi behöver arbeta med att förbättra utifrån

4 enkätens resultat är bland annat följande: klinikens framåtanda och marknadsföring regelbundna informationsmöten den fysiska arbetsmiljön Det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs under ledning av chefsveterinär Peter Franzén är både omfattande och gediget. Alla vi som är engagerade i skyddskommittén är övertygade om att detta arbete som sker i nära samspel med klinikerna och klinikcheferna, som har det lokala arbetsmiljöansvaret, spelar stor roll för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi är alla medvetna om hur det ser ut i vardagen med hästar och tempo - hur vi ytterligare kan förbättra arbetsmiljön är en viktig fråga för oss alla. Har du tips och idéer så tycker jag du ska kontakta Peter direkt. Resultaten av medarbetarundersökningen är framför allt ett hjälpmedel för att hjälpa och stödja oss själva att bli bättre. Det är svårt att jämföra resultat från vår undersökning med motsvarande undersökningar som görs hos andra företag. Men för att på något sätt kunna relatera resultatet av vår medarbetarundersökning, så är resultat där nio av tio (90 %) väldigt nöjda eller nöjda oerhört bra. Enligt vår samarbetspartner Agria som under många år systematiskt arbetet med liknande undersökningar, så är sju av tio (70 %) bra. Nästa medarbetarundersökning kommer att genomföras år Vi har även genomfört en kundundersökning under våren Det är den första mätningen som gjorts. Av 450 tillfrågade kunder så gav 229 in svar (51 %). Kundurval gjordes i lika antal för klinikerna Skara, Täby, Jägersro, Färjestad, Romme och Umeå. Av de svar som inkom representerade ca 60 % ridhästar, 29 % travhästar, 7 % galopphästar och 5 % annat. 68 % ägdes av kvinnor och 32 % av män. På en sexgradig skala gavs följande omdömen: Bemötandet i telefon 5,2 Hur lång tid det tog att få en besökstid 4,9 Väntrumsmiljön 4,8 Bemötandet av veterinären 5,4 Bemötandet av övrig personal 5,4 Den tekniska standarden på utrustningen 5,3 Ändamålsenliga lokaler 5,2 Hemgångsråd 5,1 Hur väl uppfylldes dina förväntningar på besöket 5,2 fråga som jag har för avsikt att forma ett projekt kring med medarbetare från klinikerna efter sommaren. Det finns ingen som har monopol på sanningen eller på vad som bör göras. Jag tror att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att skapa starka och stabila verksamheter är att ständigt försöka se möjligheter och att bejaka det kloka ifrågasättandet - det handlar inte om att finna fel, det handlar om att hjälpa och stötta varandra att bli ännu lite bättre. Att ha en klok och sansad dialog om hur verksamheten ständigt kan förbättras är ett ansvar som var och en har. När du har saker som du vill utveckla och förbättra - ta en gemensam diskussion på kliniken och ta fram en kort handlingsplan och besluta om vem som gör vad och återkoppla när det är genomfört - basera era beslut på logik men använd känsla vid genomförandet. Jag skulle vilja att varje klinik innan sommaren tar en diskussion kring de tre förbättringsområdena som angetts i medarbetarundersökningen, klinkens framåtanda och marknadsföring, regelbundna informationsmöten och den fysiska arbetsmiljön. För även en diskussion kring resultaten från kundundersökningen. En sammanställning av båda undersökningarna kommer mailas ut till samtliga medarbetare. Gör det med en glass i handen, ett leende på läpparna och i vissheten om att ni gör det för jäkla bra! Ta hand om hästarna och våra kunder, men minst lika viktigt, ta hand om Dig själv och varandra, det gör nämligen att hästarna och kunderna får det ännu bättre. Varma hälsningar Per Johansson P.S. Till min vän Gösta, jag sjunger fortfarande, just nu så nynnar jag på Peter Gabriels underbara Steam, och Gösta, jag har även lärt mig att lyssna, just nu så lyssnar jag precis som alltid på allt av en livslång förälskelse som heter Depeche Mode, samtidigt som jag gläds åt att jag inspirerat Jonsson till att också börja sjunga på Gessles Mazarin: Och det var juni och enkla beslut fast tusen ting stod tungt på lut. Men vad behöver man mer än att lugnt ta del av allt som sker Bland resultaten i övrigt kan nämnas att en av sex anser att vi kan bli bättre på det personliga bemötandet genom att lyssna mer, ta det lugnt, informera bättre om skadan och ge tydligare hemgångsråd. En av fyra anger att vi kan förbättra vår kompetens inom framför allt kiropraktik och tänder, men även ultraljud, islandshästar och träningslära. Kundundersökningen har gett flera intressanta inspel - hur vi ska ta vara på dem och utveckla oss i dessa delar är en

5 Ord från chefsveterinären Det är en riktig våg av intresse för tandvård och fördjupning av kunskaper om hästens tandsjukdomar. Bland annat har det tagits fram en kursserie i 3 steg i ett samarbete med flera intressenter, däribland Sveriges lantbruksuniversitet. Kurserna vänder sig till veterinärer med särskilt intresse inom området. Man måste ha gått kurs 1 för att kunna gå kurs 2 etc. Det finns en arbetsgrupp för att utveckla en certifiering av veterinärer med särskild kompetens inom hästtandvård och i den gruppen har vi två representanter i form av Anita Ekmann och Karin Alexanderson. Även Anna Tell är engagerad i dessa kurssammanhang. Vi har i år hittills haft 9 veterinärer på någon tandvårdskurs och investeringar görs i ny och modern utrustning för tandundersökning och behandling. Det är en intressant och viktig utveckling av ett område som varit lite styvmoderligt behandlat av veterinärkåren under ganska många år vilket fått till följd att diverse s.k. hästtandläkare med mindre eller ingen utbildning och kunskap dykt upp på marknaden, ibland tyvärr med olämpliga åtgärder och olyckligt resultat. Apropå utbildning så gjorde vi en egen anestesikurs - grundkurs den maj i Skara där ett 20-tal assistenter deltog. Det var tre dagar späckade med faktakunskaper varvat med praktiska övningar med narkosapparat och sövning och övervakning av hästar live - i alla bemärkelser. Lärare var Pia Funkquist från Kalmar, Anna Edner från SLU samt Siggi Sigurdsson från Skara. Deltagarna gav kursen betyget 5,2 på en 6-gradig skala så heder åt lärarstaben! Anestesi är en disciplin som utvecklas, inte minst på hästsidan, och det är frågan om inte tiden är mogen för att ha en anestesikurs även för alla våra veterinärer för att få en uppdatering av såväl metoder, preparat, smärtlindring som inte minst monitorering under pågående anestesi. Några av våra mer erfarna anestesiassistenter har vidare varit på en avancerad kurs i lågflödesanestesi vid två kurstillfällen under våren förlagda till Göteborg. Vidare planeras deltagande i en avancerad anestesikurs i England för några av dem som söver allra flest hästar hos oss. För nyare anställda assistenter planerar vi också en grundläggande kurs i röntgenteknik, röntgenfysik och säkerhet i egen regi och den kommer preliminärt att gå av stapeln under september månad i Skara. Vi planerar också en kurs för veterinärer i ultraljudsdiagnostik i samarbete med SLU, preliminär tidpunkt är sent i höst. På röntgenfronten så har Skara installerat en helt ny röntgenanläggning - allt från generator till takstativ. Även Kalmar och Jägersro kommer att byta sina anläggningar i samband med ny- respektive tillbyggnad under året. Det är inte roligt att behöva Foto: Per Johansson? upprepa sig men den digitala röntgenronden lyser fortfarande med sin frånvaro, alltjämt till följd av datasäkerhetsfrågor och väntan på ny programvara som ev. kan lösa detta - enligt ATG:s IT-avdelning. Senaste beskedet är augusti-september. Örebro har precis avslutat tillbyggnaden av sin klinik. Under en period var röntgen nermonterad och man kunde då upprätthålla verksamheten med den portabla direktdigitala röntgenenheten som jag beskrev i Barcelona. Varje RA 600 betraktningsstation behöver modifieras lite för att kunna ta emot bilder och lagra i pacset från den direktdigitala enheten - ett arbete som görs av GE:s tekniker via modemuppkopplingen. För närvarande är den direktdigitala enheten i Skara för en sista intrimning. Den närmaste veckan ska vi testa kvalité och prestanda på nya ultraljudsapparater i laptop -modell i syfte att hitta rätt maskin till de fyra kliniker som under året kommer att investera i förbättrad ultraljudsutrustning. Produktrådet i Hästoteket hade möte 4 juni som refereras på annan plats i detta nummer. Med förhoppning att vi alla får en riktigt varm, skön och solig sommar!! Peter Franzén

6 Foderinfo Jag hoppas att alla på klinikerna har fått information om att ni kan ta kontakt med mig när det gäller foderfrågor. Jenny och jag har skickat ut mail till alla kliniker och skrivit hur det går till. Det borde inte vara några tveksamheter på upplägget men är det något ni undrar över så hör av er till mig. Jag har semester vecka 24 t.o.m. vecka 28, men jag tänkte jobba några dagar ibland och då kommer jag att kolla upp om det finns faxlappar m.m. Det ni kan tänka på är att inte lova kunden att jag ringer direkt utan förklara att det är semestertider och att jag ringer så fort som jag har en arbetsdag. Jag hoppas att det är ok att vi gör så, och är det något särskilt så tala in på min telefon Tiden går fort och här i Örebrotrakten så har man börjat med ensilageskörden. Vi får nu hoppas att det blir ett bra väder som ger bra skördar. Fortfarande så rensas det ut dammigt hö från skullar och det ska bli såå... skönt när det är slut. Det har varit stora problem för många med hygieniskt dåligt foder som gett både lösa magar, kolik och hosta. Nu får vi hålla tummar för en ny säsong med bra foder. Cecilia Müller som jobbar på SLU och är oss behjälplig när det kommer upp svårare frågor som rör grovfoder har nu disputerat i ämnet Wrapped forages for horses. Hon har gjort 5 olika försök när det gäller hösilage till hästar. Alla försöken är mycket intressanta att följa och det är bra att det har satsats på forskning av just hösilage till hästar eftersom det alltid spekuleras en hel del om detta. Ett av försöken gick ut på att se vilket grovfoder hästen föredrar om den får välja själv. Man producerade därför ensilage (30 % ts), hösilage med låg ts (55 %), hösilage med hög ts (70 %) och hö ( 88 % ts) från samma gräsvall och samma skörd i små fyrkantsbalar. Hästarna erbjöds sedan 1 kg ts av varje foder samtidigt, under 2 timmar per dag i 20 dagar. Hästarnas förstahandsval, hur länge och hur mycket de åt av varje foder registrerades. Hästarna åt mest av ensilaget, därefter kom hösilaget med låg ts, sedan hösilaget med hög ts och sist höet. Hästarna lämnade aldrig ensilaget för att äta av ett annat foder. Studien påvisade alltså att konserveringsmetoden kunde inverka på hästens preferens för vallfoder, och att det var till ensilagets fördel, även om orsaken till denna preferens inte kunde förklaras. Eftersom det finns olikheter i den kemiska sammansättningen i hö, hösilage och ensilage så tittade man även på Foto: Helena Åkerhielm hur detta påverkar grovtarmsmiljön och till detta användes fistulerade försökshästar. Man använde sig av hö, hösilage (55 %) och ensilage (35 %) producerat från samma vall och samma skörd. Provtagning av tarminnehåll och träck gjordes efter 21 dagars utfodring med respektive vallfoder. Dessutom utfördes en kinetikstudie, som innebar att tarminnehållet provtogs före utfodring, och sedan efter 2, 4, 8 och 12 h, för att följa fermentationsförloppet inne i kolon. Utfodring med de olika vallfodren gav inte upphov till några skillnader i mikrobiologiska eller kemiska variabler i varken tarminnehåll eller träck. Det var alltså inte möjligt att från proverna på tarminnehåll eller träck avgöra om hästen ätit hö, hösilage eller ensilage. Intressant, eller hur? Detta får vara allt för denna gång. Ruska om era kunder och fråga hur de fodrar och om de vill ha hjälp. Jag vill önska er alla ute på klinikerna en toppensommar och jag hoppas på att få höra av er ibland. Hälsningar Eva Dahlström Om Klinikinfo Klinikinfo är ett internt nyhetsbrev inom ATG Hästklinikerna AB. Redaktör är Jenny Ennerdal. Per Johansson är ansvarig utgivare. Material till nästa nummer av Klinikinfo skickas till ISSN

7 Åby och Åsa - en presentation I Klinikinfo presenteras då och då en klinik lite närmare. Nu har turen kommit till Åby med filial i Åsa. På ATGs hästklinik Åby och Åsa arbetar sex veterinärer och åtta assistenter men alla är inte i tjänst för tillfället. Kliniken ligger på Åby travbana i Mölndal. Göteborg och Mölndal är två städer som vuxit ihop, därför sägs ibland kliniken ligga i Göteborg. Åbykliniken har en filial i Åsa, ca 4 mil söder om Mölndal. Kliniken i Åsa ligger på ett före detta stuteri och är bemannad cirka fyra dagar per vecka. De veterinärer som alternerar på Åsa är Titti Abrahamsson och Johan Oscarsson och assistenter är huvudsakligen Maria Vikander och Magdalena Lext. I området finns det många hästar och många amatörtränare. Åby travbana håller just nu på att förändras, hästarna flyttas bort från stallbacken för gott och banan läggs om under sommaren 2007 och ska därför vara stängd under en period. Det är samma utveckling som skett på Solvalla. I området planeras också nya bostäder, vilket påverkar kliniken. Bland annat försvinner en del av parkeringen. Planerna i området har också försinkat byggandet av ett ridhus men det är på gång. Här är en presentation av dem som arbetar på klinikerna på Åby och Åsa. Agneta Eriksson Alla som lyckades samlas vid samma tillfälle. Ovan från vänster: Karl-Henrik, Magdalena, Camilla, Anna, Agneta, Jimmy, Titti. Sittande: Åke och Johan. Agneta har arbetat som assistent på kliniken i tre år. Hon har jobbat inom humansjukvården tidigare men bytte över med början som praktikant på kliniken. På kliniken är hon ansvarig för endoskopet och tandutrustningen och hjälper till med ansvaret för stationärvårdsavdelningen. Hon tycker att operationer är roligast och är mycket inne på operationsavdelningen. Ett annat intresse är sårvård och hon vill gärna lära sig mer om behandling av sår. Agneta har alltid haft ett hästintresse och uppskattar att jobba med hästar istället för med sjuka människor. Privat letar hon efter en snygg man, så intresserade kandidater är alltid välkomna! Anna Lindgren Anna är assistent och har gått distansutbildningen till djursjukvårdare. Han började på kliniken som praktikant 1991 och är idag ansvarig för operation och röntgen. Dessa områden tycker hon också är mest intressanta och gillar utveckling. Som exempel säger hon att med digitalröntgen har kliniken förbättrat röntgendiagnostiken på ryggar. Idag söver man också dissociativt. Tillsammans med Ninni i Färjestad är Anna centralt ansvarig för Hästoteket. På fritiden gillar Anna att sjunga och vara ute med sin hund. Hon bor 200 meter från kliniken i Åsa men jobbar mest på Åby. Beate Lundbäck Beate är veterinär och har flyttat runt som utbildningsveterinär mellan olika kliniker. Sedan 2,5 år är hon på Åby, varav den senare delen som klinikveterinär. För närvarande är hon mammaledig med Jacob, född den 14 mars. På intervjudagen var hon dock på besök på kliniken med sin egen dressyrhäst som skulle skos. Beate är intresserad av ultraljud, tänder och att börja operera. Hon har gått två av de tre kurserna inom vidareutbildningen i hästtandvård. Hon gick veterinärutbildningen i Leipzig och Budapest och tog examen Därefter jobbade hon på distrikt och ett år på Regionhästsjukhuset i Helsingborg innan hon kom till ATG Hästklinikerna. Camilla Bengtsson Camilla är den senast anställda assistenten på Åby. Hon har jobbat med hästar under hela livet och är utbildad ridinstruktör, hästmassör och idrottsmassör (för människor). Bland annat har hon jobbat med hopphästar utomlands i 5,5 år. Efter några år inom fordonsindustrin kom hon till kliniken som praktikant 2006 och på den vägen är det. Att ha börjat som praktikant är gemensamt för nästan alla assistenter på Åby/Åsa, så det verkar vara bästa sättet att få en assistenttjänst där Hon säger att hon tycker allt är roligt på kliniken och att hon lär sig nya saker varje dag. Särskilt uppskattar hon att samarbeta med Titti med kiropraktikfallen. En del av de patienterna är väldigt spända och då får de ibland massage av Camilla innan Titti behandlar dem. På kliniken är hon ansvarig för stationärvårdsavdelningen. Hemma har Camilla två hästar, varav en är aktiv hopphäst.

8 Stationärvård Åbykliniken har en ganska omfattande stationärvård. Det finns åtta platser och ibland räcker till och med inte boxarna till. Det är hästar som står kvar efter operation, hästar som får stanna kvar över natten i väntan på hovslagaråtgärder och hästar som lämnas på kliniken inför avlivning. På helgerna försöker man dock ha stallet tomt. Man har inte heller kvar hästar som behöver dygnet runt-passning utan det är mer patienter som behöver dagliga åtgärder eller som bara står kvar under en natt i väntan på behandling. Gyri Kaasin Gyri är klinikveterinär och har arbetat på kliniken sedan oktober Tidigare jobbade hon på Bergsåker. Hon jobbar halvtid och tillbringar resten av sin tid i Norge, där hon har en egen ambulant hästpraktik. Hemma har hon en egen nordsvensk travare, Ulve Dokka, som hennes pappa tränar när hon själv är i Sverige. Hon pendlar varje vecka mellan Telemark, där hennes familj har sin gård, och Åby. På kliniken arbetar Gyri mest på polikliniken och hon tycker det är roligt med hältutredningar, framförallt på travhästar. Jimmy Wendt Jimmy har gått hovslagarutbildningen i Skara, har gesällbrev och jobbar halvtid på kliniken som hovslagare. Resten av sin tid är han ute och skor som vanlig hovslagare. Han har varit på kliniken i tre år och tycker att det alltid är roligt att sko - allt har sin charm som han säger. Extra intressant tycker han dock att fölbenskorrigeringar är. Han sammanfattar det så här: Mina passioner är skotsk maltwhiskey och föl. Hemma har Jimmy dressyrhästar och hans sambo är duktig dressyrryttare. Om han inte varit hovslagare hade han kunnat jobba som musiker då han är duktig på att spela blåsinstrument, framförallt trumpet. Johan Oscarsson Jimmy skor - alltid med ett leende. Johan är veterinär och har specialistkompetens. Han jobbar halvtid och är både på Åby och på Åsa. Resten av sin tid sköter han den veterinärverksamhet som hans fru Charlotta och han driver tillsammans i Kinna. Han har varit på kliniken i sex år. Johan håller mest på med hältutredningar och tycker att det är roligt att ha rutin så att man får in rätt känsla för diagnostiken. Han vill gärna bli duktigare på ultraljudsdiagnostik. Karl-Henrik Heimdahl Karl-Henrik är veterinär och har specialistkompetens. Han är klinikchef för Åby och Åsa. Många kallar honom för Kalle men vid närmare utfrågning säger han att han helst vill bli kallad Karl-Henrik. Då kontrar genast de övriga på kliniken med att det är för långt och för jobbigt att säga Karl-Henrik, så Kalle får det bli, slår de fast Han har stort intresse för halvblodsavel och sitter med i avelsvärderingsnämnden varmblod. Det påverkar honom också i arbetet då han tycker att det är roligt att vid hältutredningar titta på hur hästens användning och hur den är skapt orsakat det problem den har. Han säger: - Det finns ett samband mellan hur hästar är skapta och vilka skador de får. Kraven är olika för olika ändamål och därmed skiljer påfrestningarna mellan hoppning och dressyr. Karl-Henrik var tillsammans med Peter Markstedt (f d Visby) och Ingela Liwång (Täby) i den första gruppen som hade utbildningsveterinärtjänster hos ATG. Han har därmed varit inom företaget sedan Han tycker om att vara med och ha koll på saker. Han säger att det är lätt att man tycker att allt är bra och att man då stagnerar. Han blir inspirerad av att vara en del av utvecklingsprocessen inom hela ATG Hästklinikerna och beskriver sig själv som för sin ålder förändringsbenägen. Om arbetet som klinikchef säger han att det tar mycket tid och energi och att man inte alltid har utbildning för det som ska göras. Å andra sidan tycker han att det är roligt att vara ansvarig för en klinik som har så positiv utveckling som Åby/Åsa haft. De har bra förutsättningar i form av bra personal och stor efterfrågan. Han tycker att kliniken har utvecklats bra, såväl ekonomiskt som i kvalitet. Karl-Henrik har ett antal egna hästar, varav ett avelssto. Han grundutbildar unghästarna själv men tävlar inte. Nytt arbetssystem På Åby har man just beslutat att prova att arbeta sextimmarsdagar med ett pass till 14 och ett pass till 20. Det är en modell som bland annat använts på Toyota och kallas därför toyotamodellen. Blå Stjärnas djursjukhus i Borås har provat samma modell. Målet är att utnyttja lokalerna bättre eftersom det är lite trångt på kliniken. Som det är idag kan maximalt två veterinärer arbeta polikliniskt samtidigt på ett bra sätt och man har väntetider. Försöket pågår under sex månader, från 1 september 2007 till 1 mars 2008 och ska sedan utvärderas. Ambitionen är att man ska arbeta mindre tid för samma lön, men lönen för veterinärerna med tantiem kan påverkas lite negativt. Målet är att alla ska ha nytta av förändringen - personalen kan ge bättre service till kunderna utan att springa fortare. För att klara av det större behovet av personal under försöket kommer öppettiderna i Åsa minska lite och Johan gå upp i arbetstid. Man ska också anställa en ny assistent.

9 Kristin Titti Abrahamsson Titti, som Kristin alltid kallas, är veterinär och har specialistkompetens. Efter veterinärexamen var hon först stuteriveterinär under två säsonger och började sedan som vikarie på Färjestadskliniken. Därefter fick hon en traineetjänst på Åby och är nu klinikveterinär på Åby/Åsa. Hon är förstekirurg på kliniken och opererar 1-1,5 dagar per vecka. Det är artroskopier som är hennes huvudsyssla på operationsavdelningen. Vi diskuterar halsoperationer och Titti berättar att man utför mycket diagnostik på halsar på kliniken, bland annat med hjälp av rullmattan. De flesta halsoperationer skickas dock till Palle på Jägersro eller Nick i Skara eftersom Titti tycker att det är för få operationsfall för att få god rutin. Titti vill gärna utveckla sig inom artroskopi. Hemma har hon travhästar, enligt henne själv alldeles för många, och en hund. Namnet Titti fick hon redan som barn då hon hade svårt att säga Kristin och därför kallade sig Titti. Kiropraktik 2006 gick Titti kiropraktikutbildning för veterinärer i Tyskland. Hon tycker att hon har stor nytta av kunskaperna och att det alltid går att nyttja dem i det dagliga arbetet. Hon använder kiropraktik mest till hästar som är sneda i bäcken och kors, är stela i halsen eller har ont i ryggen. Hästar som har stela halsar går med små muskelkramper som hämmar rörelsen i fassettlederna. Vid en kiropraktisk behandling gör man då en snabb manipulation som släpper krampen. I kombination med rätt eftervård och träning tycker Titti att hon haft bra effekt av behandlingen. Hästar med akut ryggömhet med onda muskler är dock mindre hjälpta. Titti rekommenderar gärna andra veterinärer att gå kiropraktikutbildningen men varnar för att den tar väldigt mycket tid och läsande. För henne har den givit ytterligare en dimension i utredningen av hästar med problem och hon kan åtgärda fler typer av fall. Hon säger också att hon är positivt överraskad över hur bra effekt kiropraktiken har. Ett exempel är rygghästar som tidigare fick kortisoninjektioner lokalt och idag behandlas med kiropraktik med bättre resultat som följd. Hästägarna är också väldigt nöjda. Hästarna som kommer in för kiropraktisk undersökning och behandling hältutreds alltid först. En viktig del i behandlingen är träningsprogrammet efter behandling där tömkörning och cavaletti används mycket. Kristin Larsson Kristin började som utbildningsveterinär i april 2006 och hade sin första anhalt i Skara. Sedan hamnade hon på Åby och kommer nu att vara kvar här som traineeveterinär under resten av sin utbildningsperiod. Hon kommer ursprungligen från Lidköping men bor nu i Göteborg. På kliniken har Kristin just börjat operera och säger att det mest är kastrationer än så länge. Hon tycker att allt är roligt och har svårt att välja ut något särskilt intressant Kristin fotograferad i Skara hösten område - Det är mycket att lära på alla fronter som hon säger. På fritiden är hon medryttare en gång per vecka eftersom de egna hästarna finns kvar hemma på gården hos hennes föräldrar. Magdalena Lext Magdalena är assistent och har varit på kliniken i sex år. Hon gillar hältutredningar och ridutredningar men tycker det mesta är roligt, särskilt att träffa nya människor. Även om arbetet innehåller samma saker varje dag blir det ju något nytt ändå. Hon är ansvarig för avfallshanteringen på kliniken och brukar också vara i Åsa ganska mycket. Hemma har Magdalena en egen hopphäst. Maria Hammarvid Maria är assistent med ansvar för sterilavdelningen och material till operationsavdelningen. För närvarande arbetar hon inte mer än några timmar per vecka. Hon började en gång som prao och har jobbat på kliniken sedan Innan dess hann hon med att arbeta hos flera travtränare och gå lantbruksskola. Hennes kontakt in på kliniken var Peter Sandberg, långvarig assistent på kliniken men numer instruktör på Hovslagarskolan. Maria berättar att det går mot mer och mer engångsmaterial till operationssalen. Det blir faktiskt billigare eftersom det tar tid att tvätta tyger och dylikt och att materialet slits fort. Dessutom har moderna engångstyger bättre barriärer mot vätska. Hon har försökt att inventera marknaden och har kontakt med flera bra leverantörer - ett tips till andra kliniker. Maria Vikander Magdalena poserar i reklamtröjan från Eurohorse. Maria är assistent och har varit på kliniken sedan Hon kommer från Östersund och började en gång som praktikant och vikarie på kliniken i Östersund. Sedan flyttade hon till Göteborg och fick jobb på Åby/Åsa. På kliniken är hon ansvarig för Hästoteket, att ta hand om praktikanter, ultraljud och bildöverföring. Ungefär två dagar per vecka är hon på Åsakliniken. Hon tycker att det

10 är roligt att vara ute på gången och inne på röntgen. Hon gillar också att lära upp praktikanter. Nu har hon börjat vara med på operation och tycker att det är roligt att lära sig om sövning. Maria tycker om alla hästar men säger att det är roligast med travhästar. Åke Jansson Åke är klinikens allt-i-allo som har stenkoll på receptionen och alla andra på kliniken. Han har jobbat på kliniken sedan 1974, alltså långt innan den blev en ATGklinik Nu för tiden är han ansvarig för reception och administration. Han sköter telefonen, bokningar, beställning av mediciner och förbrukningsmaterial och annat som behöver göras. Privat är Åke hängiven traventusiast och tillsammans med Håkan i Färjestad löser han de flesta Bildfrågan i Travronden. Innan han började på kliniken arbetade han med travhästar. På frågan om det är något som är tråkigt på kliniken svarade han att det är att Håkan har flyttat från Åby till Färjestad och det syns verkligen hur mycket han saknar Håkan på kliniken. Åke i luckan. Hästotekets produktråd Produktrådet för Hästoteket hade möte den 4 juni. Det var cirka trettio produkter som togs upp till bedömning. Produktrådet består av: Peter Franzén, ordförande, chefsveterinär Kristin Titti Abrahamsson, klinikveterinär Åby Peter Kallings, forskningschef, Stiftelsen Svensk Hästforskning Anna Lindgren, assistent Åby, ansvarig för Hästoteket Christina Ninni Sandberg, assistent Färjestad, ansvarig för Hästoteket Jenny Ennerdal, informationsveterinär Delar av produktrådet i djup fundering. Jenny Ennerdal (inklusive foto) Vårruset i Örebro Den 23 maj deltog tjejerna på kliniken i Örebro i Vårruset. Det är ett lopp på fem kilometer för damer. Från kliniken deltog Amanda Straumits, Berit Walchshofer, Angelica Messa och Ingela Johansson. För att få ihop ett fullt lag på sex personer var även Erika Krönert, hästägare och kund på kliniken, och Jenny Ennerdal med. Ewa Korbutiak tog istället Vårruset i Karlstad dagen före, men där deltog inget lag från F ä r j e s t a d. Det får bli en utmaning till nästa år! Jenny Ennerdal De nya produkter som godkändes finns med på listan på annan plats i Klinikinfo över samtliga produkter i Hästoteket. Mer information kommer också att tas fram av Anna och Ninni och distribueras till klinikerna. Produktrådet bedömer produkter som hästen ska ges via munnen eller som tillförs utvärtes. Grunden i bedömningen är instruktionerna för produktrådets arbete. Där står bland annat att det är en medicinsk bedömning som ska göras, inte en marknadsmässig. Därför har resultatet i de flesta fall blivit avslag på grund av bristande dokumentation för produkterna. Det är en svår gränsdragning eftersom väldokumenterade produkter i allmänhet är läkemedel och därmed inte får säljas via Hästoteket. Eftersom vi med vårt namn ska stå bakom de produkter som säljs i Hästoteket har produktrådet dock valt att endast godkänna produkter med vetenskapliga belägg för att de fungerar, vilket kraftigt begränsar utbudet. Vi kommer nu ta fram ett material som beskriver vårt kvalitetsarbete innan produkterna tas in i Hästoteket. Även produkter som utvärderats men inte bedömts uppfylla krav på dokumentation av angivna effekter kommer att anges. Jenny Ennerdal (inklusive foto) Amanda, Berit, Jenny, Erika, Angelica och Ingela efter loppet med sina medaljer. Foto: en annan deltagare i loppet.

11 Betraktelser från diverse resor Språkkunskaperna är enorma hos en del. Succéerna från Frankrike och Italien har tidigare redogjorts för i föregående Klinikinfo. Jag var helt övertygad om att det skulle bli en succé i Spanien - och det blev det! Hade turen att hamna mittemot veterinär Barsk, f-låt Brask, från Täby på lördagens middag nere i Barcelonas hamn. Och se, det bar inte bättre till än att Lena ville beställa in ytterligare en kopp kaffe, ja ja espresso, och använde sig av den utmärkta frasen: Un amore (hade Lena kommit från där jag kommer, Skara, så hade jag kunnat tro att hon försökte säga, ena mera, men inte sjutton är det så på skånska). Ivrigt skrattandes med de andra glada gamängerna från Täby och Södertörn, så kunde vi gemensamt konstatera att den unge spanjor som tog upp beställningen inte var den som kom in med kaffet - det var hans farfar! Eller kanske det berodde på att den unge servitören tyckte att Lena sa Un moro (en arab), den nye som kom in var inte bara äldre, han var faktiskt mer arablik. Jag har redan börjat fundera på vart vi ska åka nästa år, så att vi får höra alltmer internationell svenska! Så här i skolavslutningstider: Visst e världen fantastisk! Man kan ta examen i snart sagt allt - utom sunt förnuft. Vissa gör allt för att vinna. Om en spelar både vit och svart så vete sjutton hur en ska kunna förlora (se bilden nedan). Eller vad sägs om att låta sin dotter få spela pappas ställning och själv ta över motståndarens? Efter mitt indirekta pjäsoffer i drag 28 för ett par bönder och aktivt och komplicerat spel (man ska inte förakta en bonde), så ville Jonsson nå n dag senare efter vår konversation på Elitloppsbalkongen sätta upp ett litet pris förutom äran av att vinna (jag var så ödmjuk så jag berättade för honom att jag hade räknat fram till drag 41 i de forcerade varianterna, och inte ens ett torndrag ett par drag senare för hans del skulle hålla). Glad i hågen så accepterade jag att om Jonsson vinner så ska jag kommentera partiet i kommande nummer av Klinikinfo. Om Jonsson skulle förlora så ville han varken bada i Bällstaån i maj nästa år eller göra helikoptern på nästa års klinikkonferens, utan det slutade med att han skulle hålla ett anförande vid nästa klinikkonferens på temat: De vetenskapliga bevisen för det svenskutvecklade böjprovet - en litteraturgenomgång. Han var rädd för att han inte skulle kunna hålla på i 20 minuter som jag önskade. Kanske som tur var, så gjorde jag en fatal bortsättning i drag 39 (i schack så spelar det viss roll om damen flyttas till f7 eller e6), men nu så har vi börjat ett nytt parti. Jag är självfallet mer mån om programmet på nästa års klinikkonferens än ett simpelt schackparti, eller Och redan nu så har spekulationerna börjat om vart vi ska åka på klinikkonferens nästa år. Så, för att verkligen få en bred förankring, maila dina tips och idéer senast den 20 augusti till undertecknad. Självfallet så kommer jag inte lyssna på era förslag, utan det är mest för att det ska se bra ut på pappret som jag ber om lite tips och idéer Från bästkusten ryktas det om att det ska bli bryggdans i sommar. ATG:s dansgrupp under ledning av Herr Wolving ska uppträda. När jag var liten så åkte en till Smögen på midsommar, men nu så kanske det får bli Grebbestad i stället Varje år så åker barna på läger i Tiveden. Det är alltid lika roligt att åka dit, se hur de har det och för några timmar få känna sig som liten igen. I år fick jag verkligen känna mig som liten - jag träffade nämligen två av mina sysslingar. Den ene är 12 år, 180 cm lång och väger 80 kg, den andre som är kusin till den lille är 25 år och 2 m lång och vikten kan jag bara gissa till 120 kg, varav ungefär 119 kg är muskler. Den lille ville bara busa och brottade ned mig som en liten vante, den store iddes inte ens delta. Han brukar komma tvåa i tävlingen Sveriges starkaste bonndräng efter något monster från Östergötland, men han är ändå ganska nöjd över att vara starkast i Västergötland, eller åtminstone i den stora byn Norra Kedum som ligger utanför Lidköping. Yvonne brukar alltid fråga varför jag är så jäkla glad när jag kommer in på kontoret på morgonen - jag brukar alltid säga att jag tittade på mig själv i spegeln i morse - då skrattar Yvonne, och jag förstår aldrig varför När jag kom hem från Tivedenlägret tittade jag på mig själv i spegeln och konstaterade att jag mer och mer tror på miljöns betydelse Apropå miljöns betydelse. Att känna till den miljö som man verkar i är alltid en fördel. Veterinär Sporre berättade med stor inlevelse om en konversation på hältgången i Visby med en av Gotlands travprofiler. Det står några personer på hältgången och pratar när Viktoria håller på och undersöker hästen varvid den ene säger: Det är hemskt vad dyr bensinen har blivit. Varvid den andre på fullaste allvar uttalar de bevingade orden: Det gör inget, jag har bensinkort! I Karlstad så är de ena hejare på skridskor. Kanske är det därför som kundenkätens resultat på den sexgradiga skalan påminner om domarpoäng i konståkning. 5,9; 5,9; 5,8; 5,9; 6,0... Hur ni gör för att lyckas få sådana kundomdömen

12 vet jag inte - men det är för jäkla bra! Sådana poäng går numera under epitetet en trippel-magnusson (görs lämpligen i direkt anslutning efter en dubbel-ninni, så att rätt rotationshastighet erhålls). Även Täby uppvisar konståkningssiffror - 6,0 är numera att betrakta som en kvadruppelsk-liwång! Detta infos boktips heter: Hjärnvägar - en utmärkt liten bok och ett utmärkt sätt att få återkoppla bekantskapen med Nisse Simonson, ni vet, huvudskruvarkirurgen och farbror n som undrade varför Per ville flyga ner drygt 100 kg fläsk till Rom för att prata för veterinärer och djursjukvårdare. Köp den inte - den kan komma i en brevlåda nära dig snarare än du tror. Förra sommaren träffade jag fröken Larsson på Hästsjukhuset i Skara för första gången. Hon var artig som hejsan. När jag frågade var hon kom ifrån så svarade hon Lidköping. Sen så pratade hon vidare på en utmärkt form av rikssvenska. När jag träffade henne nån vecka senare frågade jag henne varför hon inte pratar västgötska som vanligt fôlk. Hon tittade lite förläget och svarade att hon hade sån respekt för mig. Det är riktigt, riktigt bra att höra att hon efter det pratar riktigt västgötskt även nu när en träffar på henne på Åby. Jag är glad att utredningen om Framtidens travsport äntligen är klar. Nu så kan jag ägna betydligt mer kraft åt att hitta små roliga episoder från klinikvärlden tills nästa Klinikinfo, då blir denna lilla kolumn avsevärt längre! Allting måste utvecklas och förnyas. Framåt höstkanten planeras ett extra Klinikinfo att ges ut i rörlig form från en TV-studio nära mig. Som en mycket god kamrat, jodå, man kan vara kompisar även om den jäkeln en endaste gång råkade vinna mot mig i schack, skulle sagt: det blir en del stark tobak! Filip och Fredrik - släng er i väggen, snart kommer Håkan och Per! Den danske filosofen Kirkegaard skrev en gång: Att våga är att tappa fotfästet för en sekund men att leva, att inte våga är att dö. Han skrev även en annan liten tankvärd betraktelse: Livet levs framåt, men förstås bakåt. Jag har gjort om det på mitt eget lilla sätt. Att leva är att lära, så lär! Allihopa, ha en alldeles underbar sommar! Per Johansson Produkter i Hästoteket Följande produkter ingår i Hästoteketsortimentet: Back on Track vaddstycken Bomull hårdrullad 1 kg Bomullstejp 2,5 cmx9,1 m, rulle Conquer Cosequin Epi-Soothe klådstillande schampo Equine Haler inhalationsmask Fästingpenna Trix Gasbinda 10 cmx10 m, rulle Gasvävsklädd bomull vet. poultice padding 45 cm, 0,5 kg Gipsbandage 10 cmx2 m rulle Glucosamin Helosansalva Hexocil Horsol Hovpåse S, M, L Humilac fuktspray och balsam Idu Scrub desinfektionssvamp Jodopax 500 ml Kanylavfallsbox Knappkanyl Kompresser, 10x10cm Krafft Milk stomjölksersättning Krafft Rehab havrefritt foder Natriumklorid sårrengöring Nosbrems Paraffinolja 1 l, 5 l Pincett Polsterplast hästplåster Power Vet-Flex Pronutrin 3,5 kg Pyoderm bakteriehämmande schampo Reflex med ljus B seen Sax Sebolytic mjällschampo Soffban polstervadd rulle Steri-Protect, sterilt polsterförband 20*40 cm Stetoskop Synequin Sårspruta/spruta med spets 100 ml Termometer Tryptovit Undersökningshandskar 100 st Vet-plast klibblinda 10 cmx4,5 m Virkon S Zinklimbandage 7,5 cmx6 m Med reservation för eventuella fel.

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007 Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tema: Utfodring Travhästen nr 2 2007 1 Innehåll På omslaget: Simb Caper, Ylva Lindh och

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010 Avelsvärdering sid 9 Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Ston sid 22 Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen. Ingår i medlemsavgiften

Läs mer

RST THERESE VARVAR KÖRTRÄNING MED DRESSYR- RIDNING AUKTIONSSKOLA NY A RÖN OM GÅNGMÖNSTER

RST THERESE VARVAR KÖRTRÄNING MED DRESSYR- RIDNING AUKTIONSSKOLA NY A RÖN OM GÅNGMÖNSTER RST TravSPORT EN TIDNING FÖR MEDLEMMAR I RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE NR2-12 THERESE VARVAR KÖRTRÄNING MED DRESSYR- RIDNING AUKTIONSSKOLA NY A RÖN OM GÅNGMÖNSTER RSTNYTT RSTNYTT Björn Frössevi

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

TravSPORT RST SLUT PÅ RUTINMÄSSIGT TANDRASPANDE FÖRSTA TAKRAKAN I VÄRLDEN EN TIDNING FÖR MEDLEMMAR I RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE NR 4-10

TravSPORT RST SLUT PÅ RUTINMÄSSIGT TANDRASPANDE FÖRSTA TAKRAKAN I VÄRLDEN EN TIDNING FÖR MEDLEMMAR I RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE NR 4-10 RST TravSPORT EN TIDNING FÖR MEDLEMMAR I RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE NR 4-10 SLUT PÅ RUTINMÄSSIGT TANDRASPANDE FÖRSTA TAKRAKAN I VÄRLDEN 05 Ledare 06 Tomas Roséns lugna träningsmetod 11 Kajsa

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

Nummer 5 oktober 2004. Två tidningar i en sid 21-36. TV-oraklet om sin första uppfödning sid 12 Tre nya AHAB-hingstar sid 44. Lösdrift hos.

Nummer 5 oktober 2004. Två tidningar i en sid 21-36. TV-oraklet om sin första uppfödning sid 12 Tre nya AHAB-hingstar sid 44. Lösdrift hos. Nummer 5 oktober 2004 TV-oraklet om sin första uppfödning sid 12 Tre nya AHAB-hingstar sid 44 Två tidningar i en sid 21-36 Lösdrift hos sid 5 PÅ OMSLAGET: Unghästar hos Ludde Kolgjini. FOTO: Lotta Isacsson

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17

Nummer 5 dec 2014. TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 Nummer 5 dec 2014 TEMA: TILLGÄNGLIGHETsid. 3 17 INTRYCK 5 2014 1 I DETTA NUMMER Flera möjligheter att nå Vårdcentralen Gripen 4 Rutinerade sjuksköterskor svarar i telefon i Årjäng 6 Svarar hela dagen 8

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN 1 2011 C2 Management AB Text:

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 3 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, oktober och december).

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

med 48 år bakom ratten Efter ett halvt århundrade i förarstolen tackar Kurt Lagerlund för sig och berättar om sitt bussförarliv.

med 48 år bakom ratten Efter ett halvt århundrade i förarstolen tackar Kurt Lagerlund för sig och berättar om sitt bussförarliv. 2 Noterat / 3 Jobbsnack / 4 Hälsa / 7 IT 9 Kollegan / 10 Hållplats Nobina / 12 Å andra sidan ACCESS tidningen för Alla som jobbar på nobina 1/2014 Avsändare: Nobina Sverige AB,Armégatan 38, 171 71 Solna

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2006. Försäkringar 18 Stående MRI 20 Djurens hjälte 30. God Jul &Gott Nytt År

Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2006. Försäkringar 18 Stående MRI 20 Djurens hjälte 30. God Jul &Gott Nytt År Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2006 Försäkringar 18 Stående MRI 20 Djurens hjälte 30 God Jul &Gott Nytt År Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen ASVT Solvalla Travbana

Läs mer

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV

Förtroendet spricker. Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen. Han blir glad av grått. Nytt avtal på FMV MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 4 2013 Utbildningen till specialistofficer sänkte lönen Nytt avtal på FMV Han blir glad av grått Förtroendet spricker Anmärkningsvärt lågt förtroende för Försvarsmakten,

Läs mer

Robotpremiär 1 /14. Sommarjobbare gör oss levande. I huvudet på personaldirektören. Sjuk utan sjukdom

Robotpremiär 1 /14. Sommarjobbare gör oss levande. I huvudet på personaldirektören. Sjuk utan sjukdom 1 /14 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Robotpremiär 10 Sommarjobbare gör oss levande 5 15 I huvudet på personaldirektören Sjuk utan sjukdom 4 3 4 Aktuellt: Stort intresse för körsång

Läs mer

Från delaktighet till delat beslutsfattande

Från delaktighet till delat beslutsfattande Från delaktighet till delat beslutsfattande Inspirationsskrift om delaktighet och delat beslutsfattande inom psykiatri och socialtjänst Kristianstad Skellefteå holm Falköping Innehåll Förord 3 Lusten att

Läs mer

Älskade hästar. En granskning av hästvärlden

Älskade hästar. En granskning av hästvärlden Älskade hästar En granskning av hästvärlden Älskade hästar En granskning av hästvärlden av Sara Asteborg, Eva Carlsson och Lena Lindström Djurens Rätt Box 2005 125 02 Älvsjö www.djurensratt.se info@djurensratt.se

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län

MTmedlemstidningen. Kommunal. Stockholms län MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Bengt Bryungs ordförande för Trafiksektionen Orimligt att betrakta en buss som fast arbetsplats sidan 14 Städare får sparken eller sämre villkor vid upphandling

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Ung, ambitiös och framgångsrik

Ung, ambitiös och framgångsrik EQUUS sid 4-5 Gabriella Strandäng vill bidra till att förbättra den svenska aveln Ung, ambitiös och framgångsrik sid 7 Hästar på EU:s agenda sid 10-11 Tre års studier för hippologer sid 15 Succé för brukshästar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen sidan 4 sidorna 8 9 Revymakaren från Malmberget sidan 16 Foto: anders alm ISO 9001: Inget vanligt rutinarbete Många arbetar med kvalitetsfrågor

Läs mer