Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet"

Transkript

1 Anslut ditt företag! Vill du ansluta ditt företag till Stockholms klimatpakt? Den står öppen för alla företag i Stockholm som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Tag kontakt med Stockholms miljöförvaltning så får du mer information om hur ditt företag kan bli en del i arbetet för en mer hållbar utveckling i Stockholm. ÅRSRAPPORT 2008 Miljöförvaltningen i Stockholms stad Charlotta Hedvik Box Stockholm Tel Fax E-post Besöksadress Fleminggatan 4, Stockholm Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Stadshuset Erika Falck Stockholm Tel Fax E-post Besöksadress Ragnar Östbergs plan 1

2 FÖRORD Klimatpakten är ett unikt samarbete mellan staden och näringslivet Klimatpakten är ett initiativ där Stockholms stad samarbetar med företag i Stockholms regionen för en kraftsamling kring klimatarbetet. Med fler och fler insatser blir Klimatpakten en gemensam arena för företag som vill agera för en minskad klimatpåverkan. Genom Klimatpakten kan effekten av såväl stadens som företagens klimat åtgärder nu samlas och presenteras för första gången i årsrapporten för En årsrapport i både ton, kilo och kronor Här redovisar varje organisation och företag de insatser som görs, vilka minskade koldioxid utsläpp som blir effekten av arbetet, vad investeringarna kostar samt vilka besparingar det ger i kronor. Därmed hoppas jag att man på ett enkelt sätt kan se kraften i det gemensamma arbetet som staden och de anslutna företagen skapat. Genom att minska sin klimatpåverkan kan företag och organisationer ofta sänka sina kostnader för energiförbrukning och transporter. Klimatpakten växer Vid halvårsskiftet var 25 företag med i Klimatpakten. Att allt fler företag vill vara med och driva klimatfrågan framåt är tydligt. Det finns flera anledningar till att så många företag vill delta i Klimatpakten. Genom att minska sin klimatpåverkan kan företag och organisationer ofta sänka sina kostnader för energiförbrukning och tran s- porter som framgår av tabellen på komande uppslag. Men ett aktivt klimatarbete kan också ge konkurrensfördelar för företag som har en stark profil i frågan. Då kan det gälla såväl konkurrens om kunder eller konkurrens om attraktiv arbetskraft. Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm 3

3 NÅGRA RÖSTER OM KLIMATPAKTEN TeliaSonera vill bidra med våra erfarenheter och kunskaper på området.vårt arbete består dels av ett systematiskt internt arbete där vi på fem år halverat våra koldioxidutsläpp genom bla minskat antal tjänsteresor, ökad användning av teletjänster och minskad energianvändning. Dessutom består vårt klimatarbete av att hjälpa våra kunder att använda IT-tjänster på ett effektivt sätt för att effektivisera sin och sina kunders verksamhet. Det säger Catherine Karaginni, miljöchef inom TeliaSonera i Sverige. Vårt engagemang i miljö- och klimatfrågan står på två ben: dels är det en naturlig del i vårt arbete med många av våra kunder, dels handlar det om miljöeffektiviseringar vi kan göra i vår egen verksamhet. Genom det erfarenhetsutbyte som sker inom ramen för Klimatpakten vill vi bidra med våra erfarenheter och också lära oss av andra och bli än mer effektiva i vårt arbete. Det säger Rudolf Laurin miljö- och energiexpert på Wistrands advokatbyrå. HSB Stockholm bedriver sedan lång tid tillbaka ett systematiskt miljöarbete, med alltifrån val av energisystem och byggmaterial vid planering och byggande av nya bostäder till stöd och rådgivning i miljöfrågor till de bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB. Vårt arbete utvecklas hela tiden, och vi vill inom ramen för Klimatpakten bidra med våra kunskaper och lära mer av andra, säger Malte Sigemalm, miljösamordnare på HSB Stockholm. Nybergs Deli står för kvalitet. Arbetet för en minskad miljöbelastning ingår som en självklar och viktig del i ett modernt kvalitetsarbete. Vi ser återkommande över hur vi kan bli mer miljövänliga i vår egen verksamhet, samtidigt som vi försöker påverka vår omgivning att konsumera på ett mer miljövänligt sätt. Inom Klimatpakten kan vi utbyta idéer med andra företag som i likhet med oss har höga miljöambitioner, säger Christer Andersson en av ägarna i Nybergs Deli. Taxi Stockholm bedriver ett ambitiöst miljö arbete som drivs av kundernas efterfrågan. Taxi Stockholm har 350 miljöbilar, vilket motsvarar ca 23 procent av vagnsparken. Vårt mål är att minska våra fossila bränsleutsläpp med 40 procent till Vi är glada över att kunna delta i detta initiativ och gemensamt med staden och övriga företag inspirera varandra till ytterligare förbättrad miljö- och kundnytta. 4 5

4 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL RESULTAT INVESTERINGAR Stockholms stad Budget: 30, 8 mdkr Anställda: Invånare: % miljöbilar som till 85 % körs på förnybart bränsle. Energianvändningen i stadens egna byggnaderoch anläggningar minskar med 10 %. Utsläppen av växthusgaser från energi anvädning minskar med 10 % per stockholmare. I Stockholm har utsläppen av växthusgaser minskat med ton CO 2 under Under det året minskade utsläppen med 4,6 %. Fastighetskontoret räknar med att 80 byggnader kommer minska energianvändningen med % (ca ton CO 2 ) när EPC projekt är genomfört. Energistatistik, EPC Energy Performance Contracting & beställarstöd har stått i fokus under Energicentrums första år, hittills har arbetet hjälpt stadens förvaltningar och bolag att spara 3 GWh vilket motsvarar uppskattningsvis 3 mkr för perioden mars 2006 mars Fastighetskontorets EPC omfattar idag ca m 2 och kräver ca 100 mkr i investering. AP Fastigheter AB Omsättning: 2,8 mdkr Anställda: % av fastigheterna är energideklarerade under Vi arbetar för koldioxidneutralitet avseende energianvädning och resor. Medieanvändningen 2008 minskar med 2 % för värme och 3 % för elkraft i jmf med Service- och tjänstebilar blir succesivt miljöbilar. Livscykelkalkyler upprättas vid ny- och ombyggnad. Energianvändingen ligger 30 % lägre än rikssnittet för lokaler. Koldioxidutsläppen i beståndet har mer än halverats på tre år. All inköpt el utgörs av vattenkraftsbaserad elkraft. Fossil oljeeldning är utfasad. AP Fastigheter investerar årligen ca 1,5 mdkr i ombygg nadsprojekt där nya miljölösningar spelar en central roll. Fastighetsbeståndets värde har ökat med 250 mkr tack vare energibesparingar på 4,8 mkr i jämförelse med Bjurfors Omsättning: 120 mkr Anställda: 70 Nå Kyotoprotokollets fastslagna miljömål under första året. Nå G8-mötets föreslagna klimatmål inom en treårsperiod. Uppnått Kyotoprotokollets miljömål. Minskade utsläpp med 29,5 ton CO 2 genom att byta ut 5 bilar mot miljöbilar samt att samtliiga anställda låtit bilen stå 20 arbetsdagar på årsbasis. LFV Stockholm Bromma Airport Omsättning: 211 mkr Anställda 122 Inga CO 2 -utsläpp år Minska el- och värmeförbrukning med 30 % till år Egna fordon 100 % miljöfordon. 100 % miljötaxi. Minskade utsläpp med 106 ton CO 2. Inga investeringar under Besparingar: Minst 0,5 mkr minskade kostnader genom energieffektiviserande åtgärder under Box Omsättning: 554,5 mkr Anställda: 360 Eftersom mycket att vårt arbete för att reducera CO 2 tagit ordentlig fart under 2008 (inköp av ca 30 biogasfordon, utbildat 120 chaufförer i spar sam körning, detta under Q1 och Q2) fi nns inga tal på reducering för City Car Club Omsättning: 10 mkr Anställda: 6 Att ersätta 20 bensindrivna bilar med etanoldrivna vilket är uppnått. Framtida mål är vidare att våra bilar tankas till 95 % med etanol. Ytterliggare mål för framtiden är att byta ut våra två skåpbilar med dieseldrift till modell med etanoldrift när sådan fi nns på marknaden. Minskade utsläpp med 30 ton CO 2. Inga ytterligare investering då det ingår i det normala utbytet av fordonsparken. DocuPartner Omstättning: 60 mkr Anställda: 21 DocuPartner skall bli Sveriges miljövänligaste IT-företag med inriktning på lösningar för utskrifts och dokumenthantering. Under 2008 skall vi minska vår egen utskriftsvolym med 20% och vår energiförbrukning med 15 %. AB Electrolux Omsättning: 105 mdkr Anställda: Electrolux strävar efter att vara ledande på miljöområdet. Företaget har en tredelad strategi som bygger på; Utveckla och marknadsföra klimatsmarta produkter. Minska den egna energiförbrukningen med 15 procent till Öka konumenternas medvetenheten om vikten av energieffektiva produkter. Ett kylskåp förbrukar idag ca 50 % mindre energi jämfört med för 10 år sedan. Electrolux mest effektiva diskmaskin förbrukar idag ca 12 liter vatten per disk en minskning med 60 % på 15 år. 15 % minskning av den egna energianvändningen innebär en besparing på ca 270 GWh, eller ca ton CO 2 (det motsvarar utsläppen från bilar). Electrolux investerar varje år ca 2 miljarder kronor på att utveckla nya och mer klimatsmarta produkter. Om alla hushåll i Europa skulle byta ut sina mer än 10 år gamla vitvaror mot de mest effektiva modellerna skulle koldioxidutsläppen kunna minskas med ca 20 miljoner ton vilket motsvarar 6 miljoner bilars årsutsläpp. Fortum Omsättning 4,5 mdr EUR Anställda: Elproduktion inom EU lägre än 80 g CO 2 /kwh år 2020 som 5-årigt medel. Minska koldioxidutsläppen genom utbyggnad av fjärrvärme. Effektivisera energianvändningen i egen verksamhet, minska utsläppen från fl ygresor och fordonspark. Medelvärdet var 93 g CO 2 /kwh år 2007, 89 % av elproduktionen var koldioxidfri. Minskat CO 2 -utsläppen hos kunder med ton år Värmeåtervinning i anläggningar på 360 GWh, lågenergilampor på alla kontor, utsläppskrav på fordonspark, genomförda fl ygresor klimatkompenseras. 65 miljarder kr investering i koldioxidfri elproduktion sedan 2000, ytterligare 9 TWh planeras de närmaste åren, varav en betydande del kraftvärme. Satsningarna på FoU för hållbara energilösningar har ökat. Investering i fjärrvärmenät 390 Mkr år Investering i rökgaskondensering och värmeåtervinning 350 Mkr. HSB Stockholm Omsättning: Ca 900 mkr Anställda: 381 Minska användningen av fossila bränslen vid transporter och uppvärmning. Minska energiförbrukningen i egna fastigheter Öka källsortering i egna fastigheter. Minska pappersförbrukningen. Ökat antal tjänstebilar som klassifi ceras som miljöfordon (26 %). Minskat pappersförbrukningen. Minskat förbrukning av fastighetsel och vattenförbrukningen i egna fastigheter. Inte minskat CO 2 -utsläpp i egna fastigheter pga nya fastighetsköp under året. Förbrukning av värme i egna fastigheter är i stort sett oförändrad. Ombyggnation av ventilationssystem i egna fastigheter 650 lgh. Utredning samt åtgärdsprogram för 2008 omfattande justering av RADsystem, byte av ställdon, översyn av reglercentraler, montering av nya ventiler. Investerat i handdatorer för fastighetsskötare som innebär minskad pappersförbrukning, planerade inköp och bättre logistik med arbetsorder/körda mil. Humlegården Fastigheter AB Omsättning: 1,2 mdkr Anställda: 70 Energianvändningen för uppvärmningen ska minska med 2 % (graddagkorrigerat) jämfört med 2007 och användningen av fastighetsel ska minska med 1 % jämfört med ; en minskning av energiförbrukningen med 10 % jämfört med mål om 5 % ; en minskning av energiförbrukningen med 5 % jämfört med mål om 5 % ; en minskning av energiförbrukningen med 7 % jämfört med mål om 2 %. Humlegården investerar årligen ca 0,5 mdkr i förädlings- och ombyggnadsprojekt för att utveckla sitt fastighetsbestånd.

5 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL RESULTAT INVESTERINGAR Motormiljö i Sverige AB Omsättning: 3,6 mkr Anställda: 2 Att 50 % av all diesel och 25 % av all bensin tillförs additivet EuroAd En minskning med ton fossilt CO 2 /år i Stockholms län. Minskade utsläpp av CO Diesel: 1700 ton Bensin: 145 ton Investering hos våra kunder: 3,6 mkr Nettobesparing hos våra kunder: 7,2 mkr Newsec Omsättning: 560 mkr Anställda: ca 600 Att aktivt medverka till att uppfylla EU:s krav på 20 % minskade CO 2 - utsläpp fram till Minska energikostnaden för fastighetsägare med minst 60 % Hjälpa våra kunder att sänka CO 2 -utsläppen med ton under tiden fram till och med Prognostiserat ca 300 mkr i kundinvesteringar. Besparingar på energieffektiviserande åtgärder för våra kunder under tidsperioden fram till och med 2011 beräknas ligga på ca 60 mkr. Nybergs Deli Omsättning: 200,9 mkr Anställda: 46 Att minska växthusgasutsläppen med 10 % per stockholmare Minskad energiförbrukning med kwh motsvarande kg CO 2 ekv. Minkad vattenför brukning med m 3 samt minskat förbrukningen av plast med kg. 1,2 mkr. Oreo Omsättning: 2 mkr Anställda: 10 Att minska pappersanvändning i offentlig upphandling med 80 %. Få 100 % av offentlig upphandling i en digital process. Minska resandet vid upphandling med 50 % genom internetbaserade möten Genom att införa en digital upphandlings-/anbudsprocess kan kostnaderna för offentlig upphandling i Sverige halveras vilket skulle frigöra minst 10 mdr av skattemedel. Vi investerar kontinuerligt för att möjliggöra besparingar för anslutna medlemmar. Varje investerad krona möjliggör en 10 gånger större besparing. OXO Förvaltning Omsättning: 100 mkr Anställda: % miljöbilar som till 75 % körs på förnybart bränsle utbyte av fjärrvärme i 252 studentlägenheter. Bilarna är utbytta samt att fjärrvärmepannan återbetalade sig i engergikostnad på 1,1 år. Ca kr. Ressel Rederi AB Omsättning 13,520 mkr Anställda: 16 Att bedriva trafi k på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt med lågsvavlig diesel, bränslemätare, använder giftfria färger, har låga bullernivåer. Rederiet har genomgått Stockholms stads miljöförvaltnings miljöinspektion i juni Minskad bränsleförbrukning med 15 %. Kontinuerliga investeringar. Svenska Shell AB Omsättning: 25,5 mdkr Anställda: ca 250 Ökad andel förnyelsebart i vårt produktsortiment genom t.ex. att öka antalet stationer som tillhandahåller etanolbränsle (E85). Vidareutveckling av våra produkter för lägre miljöpåverkan. Effektivisering av vår bränsledistribution. Försäljningen av E85 i Sverige ökade från 4 till 13,7 miljoner liter, vilket var en direkt följd av installering av etanolpumpar på 47 stationer. I Stockholm ökade försäljningen med drygt 2 miljoner liter. Under 2007 vidareutvecklades E85 för att säkerställa goda året runt egenskaper. Implementering av ett distributions system som tillåter bättre planläggning för transport av bränsle. Drygt 30 miljoner kronor för installering av etanolpumpar på 47 stationer och i tillägg kommer kostnader för infrastruktur. Stockholms Företagskrogar Omsättning: 140 mkr Anställda: 140 Att halvera antalet leveranser till restaurangerna, att helt avskaff a portionsförpackningar för smör och dyligt. Klimatanpassade menyer. Minskade transporter med 60 %, portionsförpackningar har minskat med 100 %, pilotprojekt med klimatmeny planeras att genomföras hösten Ca kr. Taxi Stockholm Omsättning: 1,7 mdkr 40 % sänkning av fossilt CO2-utsläpp 2012 jämfört med 2005 ca 18 % sänkning. Ca 3,5 mkr årlig ökad drivmedelskostnad. Telia Sonera Omsättning: 96 mdkr, 2007 Anställda: Mål för 2008: Att minska koldioxidutsläppen med 4 % i den svenska verksamheten. Förbättra energiutnyttjandet i nätet (energieffektivitet) med 3 % i den svenska verksamheten. Öka kundernas användning av telefonmötestjänster med 10 %. I den svenska verksamheten minskade koldioxidut släppen med 20 % trots en ökande verksamhet, vilket motsvarar ca ton. När investeringsbeslut fattas vägs ekonomi, kvalitet, säkerher, miljö m m in. Det fi ns inga rena miljöinvesteringar utan alla beslut baseras på en helhetsbedömning. Besparingar: 130 mkr på årsbasis i minskade resekostnader ökad effektivitet i bättre utnyttjad arbetstid ej medräknad. Vasakronan Anställda: 400 Omsättning: 2,9 mdkr Minskad energiförbrukning. Avveckling av olja som primär värmekälla. Användning av alternativa kommunikationsmedel Service- och tjänstebilar ska vara miljöfordon minskade CO 2 -utsläppen med ton från föregående år. 1 januari 2008 blev Vasakronan ett klimatneutralt företag. Investeringar sker löpande i energibesparande åtgärder inom drift och anläggningar. Besparingar görs främst genom noggrannare hantering och uppföljning av drift- och övervakningssystem. Värmeförbrukningen är cirka 25 % lägre än genomsnittet vilket ger en årlig besparing på cirka 30 mkr. Veidekke Omsättning: 23,3 mdkr Anställda: 6500 För bostäder är Veidekkes mål att minska CO 2 -utsläppen med % jämfört med Boverkets byggregler. Veidekke investerar i att bygga upp kunskapen, bland vår personal och hos våra beställare, kring hur vi bäst bygger klimatsmarta och energieffektiva bostäder och kontor. Wistrand Advokatbyrå Omsättning: 350 mkr Anställda: 122 Kontinuerligt vidta åtgärder för att minska CO 2 -utsläpp från verksamheten. Installation av videokonferensutrustning som minskar behov av resor för interna möten. Anskaff ande av miljöbil. Investering i videokonferensutrustning och miljöbil ca 1 mkr.

6 Spiran på Stadshuset. Det långsiktiga klimatmålet är att Stockholm ska fortsätta minska utsläppen av växthusgaser i samma takt som mellan 1990 och Det innebär att Stockholm i princip kommer att vara fossilbränslefritt år Fastighetskontorets EPC-projekt Sedan beslut i april 2007 ska fastighetskontorets fastighetsbestånd energieffektiviseras. 80 byggnader om totalt kvm omfattas. Fastighetskontoret har handlat upp en samarbetspartner för energieffektivisering enligt konceptet EPC. EPC (Energy Performance Contracting) kan översättas med funktionsupphandling med driftansvar och prestandagaranti. För fastighetskontoret innebär det att samarbetspartnern YIT kartlägger fastigheternas energistatus (fas 1), förslår och genomför åtgärder (fas 2) samt följer upp energianvändningen och stödjer driften efter genomförda åtgärder (fas 3). Fas 1 startade i oktober 2007, fas 2 planeras att startas upp under hösten Beroende av vilka åtgärder som vi beslutar genomföra så beräknas energianvändningen minska med ca procent, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med minst ton. STOCKHOLMS STAD Stockholm, Sveriges huvudstad med nästan invånare, har en budget på 37 miljarder kronor och anställda. Stockholms stad äger en mängd olika typer av fastigheter, både inom kommungränsen, och i många kommuner runt om i Mellansverige. Fastighetskontoret förvaltar ungefär byggnader för delade på cirka 800 fastigheter. Hälften av fastigheterna finns inom Stockholms stad. Stockholms stads klimatarbete Stockholms stad har sedan 1995 arbetat aktivt och målstyrt för att minska utsläppen av växthusgaser och genomfört två handlingsprogram mot växthusgaser och är i dag ett internationellt exempel på lyckat klimatarbete. Per person har utsläppen minskat från 5,3 ton 1990 till 4 ton Utsläppen minskade med ton koldioxid ekvivalenter (CO2-ekv) under perioden Utsläppen har minskat främst tack vare att flerfamiljshus byter från oljepannor till fjärrvärme, minskad andel fossilt bränsle i fjärrvärmeproduktionen samt kollektivtrafikens ökade andel förnybara drivmedel. Stadens mål är att: Stadens bilpark består till 100 procent av miljöbilar som till 85 procent körs på förnybart drivmedel. Staden ska verka för att utsläppen från trafiken minskar. Staden ska verka för att andelen personer som åker kollektivt, cyklar och går ökar. Staden ska verka för att andelen miljöfordon och andelen förnybart bränsle ökar. Under perioden ska två bostadsprojekt miljöprofileras. Energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar ska minska med 10 procent. Upphandlad el i stadens egna verksamheter bör uppfylla kraven för miljömärkning. Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 procent per stockholmare. Det innebär att Stockholm i princip kommer att vara fosilbränslefritt år Cykelpump vid Raoul Wallenbergs Torg. Ett sätt att underlätta för cyklisterna. 11

7 AP Fastigheter köper vattenkraftbaserad el till alla sina fastigheter. BJURFORS Bjurfors kontor i Haga Tingshus i Hagaparken utanför Stockholm. AP FASTIGHETER Verksamheten AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vår huvudinriktning är fastigheter för kontor, butiker och bostäder. Vi äger, förvaltar, förädlar och bygger fastigheter samtidigt som vi bedriver en aktiv transaktionsverksamhet. AP Fastigheter ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna. Halvering av koldioxidutsläppen Genom ett målinriktat arbete med energieffektiviseringar har AP Fastigheter kraftigt minskat energianvändningen i sina fastigheter, som nu ligger mer än 30 procent lägre än riksgenomsnittet för lokaler. Koldioxidutsläppen i hela beståndet har halverats på tre år. År 2006 var AP Fastigheters koldioxidutsläpp för värme, kyla, el och resor ton, prognosen för 2008 är ton, vilket innebär mer än en halvering av utsläppen. Halveringen av koldioxidutsläppen beror, vid sidan om minskad energianvändning, på att AP Fastigheter har gått över till grön fjärrvärme och fjärrvärme märkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Bolaget köper också vattenkraftsbaserad el till alla fastigheter. Hållbart fastighetsägande AP Fastigheter har sedan bolaget startade 1998 haft mycket högt ställda miljömål och arbetar aktivt för att vara ett föredöme och föregångare i miljöfrågor. I vårt dagliga arbete talar vi ofta om hållbar stads- och fastighetsutveckling. Vi vill dels skapa goda miljöer där människor trivs över tid, dels bidra till en hållbar utveckling för samhället. Detta påverkar i hög grad vår dagliga verksamhet. Vår vision är att enbart ha gröna stadsdelar där de som bor och verkar delar vår syn på en hållbar utveckling. En vision som ligger nära när det gäller flera av våra områden. Många detaljer skapar helheten Det är många faktorer som påverkar hur grönt ett område eller grön en fastighet är och det är många detaljer som skapar helheten. Därför lägger vi stor omsorg vid valet av nya miljötekniska lösningar och material när vi bygger om eller bygger nytt. Och vi handplockar alla våra leverantörer, från byggentreprenörer till fjärrvärme- och energibolag. En allt viktigare partner i vårt miljöarbete är kunden. Målet är att våra kunder delar vår gröna övertygelse och agerar så miljöriktigt som det går i våra fastigheter. Just här kommer vi att lägga stor kraft framöver eftersom det ger stora miljövinster. Fokusområden i miljöarbetet Våra fokusområden i miljöarbetet är energianvändning, materialval och kemikaliebegränsning, miljörisker och miljöskulder, inomhusmiljö, restprodukter och avfall. En växande fråga för oss är miljö kopplat till människors hälsa och välbefinnande och hur vi kan skapa hus som inte bara klimatet mår bra av utan också människorna som vistas i våra fastigheter. Bjurfors är en av de marknadsledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige, verksam inom såväl privatmarknaden som den kommersiella fastighetsmarknaden. Bjurfors i Stockholm med 70 anställda är starkt drivande i utvecklingen av fastighetsmäklarbranschen och har även valt att aktivt engagera sig i klimatfrågan. Bjurfors klimatarbete En fastighetsmäklares verksamhet står inte för några uppenbara eller omfattande miljöutsläpp. Men med övertygelsen om att en aktiv och kontinuerlig insats ändå gör skillnad lanserade Bjurfors sin miljösatsning i augusti Den del av en fastighetsmäklares verksamhet som har störst miljöpåverkan är transporter bilresorna till och från intag och visningar och till och från kontoret. I augusti 2007 fastställdes följande: Bjurfors hade 73 bilar, varav 2 miljöbilar. Genomsnittligt årliga utsläpp baserat på befintlig fordonspark och användning på 170 ton koldioxidekvivalenter. Nå Kyoto innan Kyoto och G8 inom 3 år Enligt Kyotoprotokollet ska de globala utsläppen av växthusgaser minska med minst 5 procent från året 1990 mätt som ett genomsnitt under perioden Bjurfors antog Kyotoprotokollet med målet att uppnå en minskning med 5 procent redan För att åstadkomma detta krävs: att Bjurfors byter ut minst 5 av de bensindrivna bilarna mot miljöbilar att alla anställda lämnade bilen minst 20 arbetsdagar. Målet uppnåddes våren Bjurfors antog Kyotoprotokollet med målet att uppnå en minskning med 5 procent redan Vid toppmötet i Heiligendamm 2007 kom G8-ledarna överens om att allvarligt överväga en minskning av utsläppen av växthusgaser med 50 procent baserat på dagens utsläppsnivåer. Bjurfors antog detta som sitt andra mål och för att uppnå detta 2010 krävs: att närmare 50 procent av alla anställda har bytt till miljöbil inom 3 år. att alla anställda fortsätter att lämna bilen hemma 20 arbetsdagar om året. Som en del av sin miljösatsning erbjuder Bjurfors såväl anställda som kunder rabatterade miljöbilar. Man erbjuder även miljömärkt el som inte överstiger det pris man betalar hos sin befintliga leverantör

8 BOX Som Nordens ledande aktör inom expresslogistik ser vi det som vår skyldighet att vara ett föredöme när det kommer till miljöarbete. Vi vill bära vår gröna färg med gott samvete. Redan nu har vi kommit långt men vi vill ännu längre. Våra fordon blir allt grönare Vår fordonspark är bevis på vårt aktiva miljöarbete. Var tionde Box-fordon i Sverige drivs på el eller biogas. Men vi vet att det krävs mer än så. Därför har vi som miljömål 2010 att var femte Box-fordon i Sverige ska vara miljöanpassat. Våra kunder hjälper oss att tänka grönt. Vi har tagit över en kunds hela transportverksamhet där alla våra bilar drivs på biogas. Det var deras krav för att vi skulle få uppdraget och det är vi tacksamma för. Kunden erbjuds det gröna alternativet Trafikplaneringen är vår kanske största insats. Vi erbjuder alltid kunden vårt gröna alternativ. Med andra ord betyder det att när vi tar emot din order frågar vi dig om budet kan tas med cykel. Är det inte möjligt samordnar vi våra rutter så att vi kör så få omvägar som möjligt. Det blir inte bara ekonomiskt, utan även miljöekonomiskt. Våra cyklar grönare kan det inte bli Våra kunder som bokar cykelbud gör en insats för miljön varje dag. Visste du, att på en sträcka på 5 km, spar man in 1,6 kg koldioxidutsläpp genom att låta budet gå med cykel istället för bil? Det betyder att ett cykelbud som cyklar i snitt 10 mil per dag gör en besparing på 32 kg koldioxidutsläpp. Och detta är för ett cykelbud, varje dag. Box har 120 cykelbud i Norden. Våra chaufförer lär sig köra grönt Box chaufförer är våra gröna ambassadörer. För att stärka vår miljöprofil har vi valt att utbilda våra chaufförer i sparsam körning. Med en egen sparcoach får chaufförerna både teoretisk och praktisk utbildning i hur de ska köra för att minska bränsleförbrukningen. Utbildningen ger inte bara positiv effekt på miljön genom minskade utsläpp, den bidrar också till lugn och säker körning. Vi har som mål att 2009 skall 75 procent av våra chaufförer genomgått denna utbildning. Våra anställda lär sig tänka grönt Du kommer i kontakt med Box miljöarbete vart än du vänder dig. Vem du än pratar med hos oss. Miljön är en central fråga hos både koncernchef och trafikledare. Vi har tagit fasta på budskapet i filmen En obekväm sanning med Al Gore och alla avdelningar på Box har målet att se den tillsammans med sina kollegor. I Sverige erbjuder vi alla våra kontorsanställda en grundläggande miljöutbildning. Detta är något vi ska sprida till övriga länder. Vår gröna färg har varit Box identitet sedan länge. Vi arbetar strukturerat med miljö och trafiksäkerhet Idag är vi ISO 14001:2000 certifierade på 3 orter i Sverige och det finns ett ledningsbeslut på att alla våra orter ska certifieras enligt ISO 14001:2000. Vi är som enda företag inom koncernen trafiksäkerhetscertifierad i Jönköping. på trafiksäkerhetsåtgärder är alkolås, sparsam körning, skadeförebyggande arbete m m. Vi samarbetar med andra. Vi är deltagare i Framtida Handel, Framtida handel är ett dialogprojekt, en frivillig överenskommelse mellan regeringen och ett antal företag, kommuner och regioner. Syftet är att åstadkomma en hållbar handel med dagligvaror till år Arbetet har genomgått olika faser. Vi har även samarbetsprojekt med Vägverket, Stockholm stad, Örebro kommun, m m. Vi samarbetar även med NTF, Polisen m m. Läs mer om Box på LFV STOCKHOLM BROMMA AIRPORT Stockholm-Bromma Airport är Stockholms cityflygplats och en av de fem största flygplatserna i Sverige. Flygplatsens läge nära city gör att miljökraven på Bromma är tuffare än på många andra flygplatser. Att minska flygplatsens klimatpåverkan har sedan flera år varit ett prioriterat område. Stockholm-Bromma Airports klimatarbete Koldioxidutsläppen från LFVs egen verksamhet på Bromma har genom en rad åtgärder minskats med 70 procent på fem år. Till LFVs verksamhet räknas uppvärmning av byggnader, elförbrukning och egna fordon på flygplatsen. LFVs mål är att de egna koldioxidutsläppen på Bromma ska halveras till 2010 och minskas till noll senast LFV, som totalt äger och driver 16 flygplatser, är ett klimatneutralt företag. Innan Stockholm-Bromma Airport är en av de fem största flygplatserna i Sverige ska LFVs samlade koldioxidutsläpp på flygplatserna helt fasas ut av egna åtgärder. Till dess kompenserar LFV sina utsläpp genom att köpa certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. Uppvärmning sker med fjärrvärme från förnybara bränslen och all inköpt el är grön. Flygplatsens energiförbrukning ska minskas med 30 procent till LFVs egna fordon på flygplatsen byts successivt ut mot miljöfordon. Visionen är att alla egna fordon ska vara miljöfordon eller drivas med förnybara bränslen. LFV verkar för att fler resenärer och anställda ska kunna resa kollektivt till flygplatsen. Miljötaxi har förtur på Bromma. Visionen är att alla taxibilar som trafikerar flygplatsen ska vara miljöfordon

9 CITY CAR CLUB Företagets verksamhet är i sig själv en åtgärd för att minska våra kunders kostnader och miljöbelastning. Effekterna av vår tjänst är dels att resor som idag sker med bensin- eller dieseldrivna bilar förs över till etanoldrivna som minskar miljöbelastningen från kunden. Förutom detta sker en minskning av körsträckorna med bil till mellan procent enligt Vägverket och utvärdering från Göteborgs stad, samtidigt som en ökning sker av resandet med kollektivtrafiken. Parkeringsplatser görs tillgängliga i staden och kundens kostnad för dessa minskas. Enligt Vägverket sparar varje poolbil in 6 parkeringsplatser vilket frigör 5 platser för andra användare. För företag som ersätter sina anställda för användande av egen bil i tjänst innebär poolbilstjänsten att den anställde blir fri att välja sitt resesätt till och från jobbet efter egna prioriteringar. Företaget får tillgång till rätt antal bilar flexibelt efter sitt behov och kan ägna sig åt sin verksamhet och lämna skötsel och administration av bilar till bilpoolen. Poolbiltjänsten är en vinst för företaget, den enskilde, stadens medborgare och miljön! Poolbilstjänsten är en vinst för företaget, den enskilde, stadens medborgare och miljön. DOCUPARTNER Företaget som startade 2002 är verksamt inom IT, med inriktning på utskrift och dokumenthantering. Med konceptet EkoPrint hjälper vi företag och organisationer att producera dokument så miljövänligt som möjligt. Bakgrunden till vårt beslut att delta i Klimatpakten Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en bättre miljö samtidigt som vi är övertygade om att efterfrågan på lösningar som möjliggör minskad miljöbelastning kommer att öka. Några intressanta fakta En undersökning gjord av Gartner Group visar att IT-industrin står för lika mycket koldioxidutsläpp som flygindustrin (ca 2 procent). Det är dock inte säkert att ITindustrin skall minska sin belastningsgrad. Kanske skall den istället få fortsätta att växa med innovativa lösningar om det totalt sett innebär förbättringar för miljön. Något som är säkert är att vi kan minska energiförbrukningen från alla kontorsmaskiner, kopiatorer, skrivare och faxar och arbeta för att minska antalet utskrifter och kopior. I Sverige säljs varje år ca ton kontorspapper. För att tillverka 1 ton papper går det i genomsnitt åt 15 träd. Det går åt ca 4 kwh per kilo papper i tillverkningsprocessen, antalet kilo papper som konsumeras i Sverige varje år motsvarar uppvärmning av drygt villor. Det går åt upp till tre liter olja för att nytillverka en tonerkassett, globalt säljs drygt 1,1 miljarder tonerkassetter per år, hälften av dessa hamnar på världens soptippar. DocuPartner har tagit fram ett koncept som vi kallar för EkoPrint. Konceptet innebär att vi hjälper företag och organisationer att hantera och producera dokument så miljövänligt som möjligt. En del av vårt arbete går ut på att hjälpa kunder att konsolidera sin park av kontorsmaskiner, ta bort onödig utrustning och ställa in maskinerna så att de är så miljövänliga som möjligt. Detta leder till minskad energiåtgång och minskat antal utskrifter. Vi analyserar och utvärderar energiåtgång, pappersförbrukning, arbetsprocesser och dokumentflöden. Vi hjälper till att minska utskriftsvolymerna och energiåtgången med anpassade produkter, tjänster och lösningar som har minsta möjliga miljöpåverkan. Det är vår mission! Det är vårt kunnande inom detta område samt ett brett utbud av utvalda produkter och tjänster som vi erbjuder. Självklart gör vi allt vad vi kan för att själva göra så bra miljöval som möjligt. Varje poolbil sparar in 6 parkeringsplatser. Det frigör 5 platser för andra användare. Det behövs i genomsnitt 15 träd för att tillverka 1 ton papper. Här fi nns mycket att spara alltså

10 AB ELECTROLUX Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsapparater. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. I Electrolux produktsortiment ingår bl a kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och anställda. Hållbar utveckling skapar möjligheter För Electrolux har miljöfrågan alltid haft stor betydelse. Att leva upp till och överträffa miljömässiga förväntningar är en del av bolagets hela verksamhet. Varje ny generation av hushållsapparater som Electrolux lanserar är mer energieffektiva än den föregående. Energieffektiviteten hos Electrolux förbättras med ca 3 4 procent varje år. Electrolux har en lång tradition av att kontinuerligt minska vatten- och energiförbrukning i produkterna: Ett kylskåp förbrukar ca 50 procent mindre energi jämfört med ett 10 år gammalt skåp. En diskmaskin förbrukar idag ca 60 procent mindre vatten än en 15 år gammal maskin. För Electrolux har miljöfrågan alltid haft stor betydelse. Var klimatsmart byt ut dina gamla vitvaror! Faktum är att om de europeiska hushållen ersatte sina mer än 10 år gamla vitvaror mot de produkter som är mest effektiva skulle Europas samlade koldioxidutsläpp minska med ca 20 miljoner ton, det motsvarar 6 procent av Kyotomålen. Energieffektiviteten hos Electrolux produkter förbättras med ca 3 4 procent varje år. En förbättrad miljöprestanda innebär även minskade kostnader för konsumenten. De ämnen som ingår i Electrolux produkter ska inte vara skadliga för konsumenten och ska inte skada miljön. Prioriterade områden är energieffektivitet och materialanvändning såväl i tillverkning som i produkter. Att utveckla och marknadsföra produkter med utmärkt miljöprestanda och resurseffektivitet i tillverkningen är grundläggande drivkrafter. Om alla hushåll i Stockholm skulle byta ut sina mer än 10 år gamla vitvaror mot de mest effektiva modellerna skulle den minskade miljöbelastningen bli: 93 miljoner kwh vilket motsvarar att alla stockholmare låter en lampa lysa i 103 dagar i sträck. 573 miljoner liter vatten vilket motsvarar att stockholmarna lät sina vattenkranar rinna i två timmar. 138 miljoner kronor i minskade elräkningar. Läs hur mycket du kan spara på: FORTUM Fortum är ett ledande energibolag med fokus på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Våra produkter och tjänster kännetecknas av starkt fokus på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Totalt omsätter företaget 4,5 miljarder euro och har medarbetare (2007 års siffror). Vision ett helt CO 2 -fritt företag Fortums vision är att bli ett helt CO 2 -fritt energibolag och som energipartner samarbeta med kunder och olika aktörer i samhället för att gå i denna riktning. Konkreta åtgärder inom hela Fortum: 89 % av Fortums elproduktion var CO 2 -fri 2007, vid en jämförelse mellan europeiska kraftbolags CO 2 -utsläpp har Fortum ett av de absolut lägsta värdena. 40 procent av elproduktionen kommer från förnybara energikällor. Sedan år 2000 har 65 miljarder kronor satsats på CO2-fri elproduktion. Under de kommande åren kommer ytterligare 9 TWh ny CO 2 -fri elproduktion att byggas. En betydande del kommer att vara kraftvärme, bl a i Stockholm. Fortum är den största leverantören av Bra Miljövalel i både Sverige och Finland. Under 2007 lanserades produkterna CO 2 - fri el och Förnybar el till företagskunder. Nya elmätare med automatisk avläsning installeras hos alla Fortums elnätskunder. De förenklar möjligheten för energieffektivisering och minskar CO 2 -utsläpp från transporter då manuell avläsning inte behövs. Fjärrvärmen minskar utsläppen i Stockholm Fortums enskilt största klimatsatsning i Stockholm har varit att erbjuda fjärrvärme till flerbostadshus, lokaler och på senare år även småhus. Utsläppen i Stockholm har därmed kunnat reduceras med ton CO 2 per år jämfört med Andelen förnybara bränslen och återvunnen energi i fjärrvärmenätet uppgår idag till 75 procent. För att ytterligare minska koldioxidutsläppen från Värtaverket blandas kol med biobränsle. Fortum har dessutom som första svenska företag demonstrerat koldioxidavskiljning, med 95 procent avskiljning. Några kunder har också tecknat avtal om helt klimatneutrala fjärrvärmeleveranser. Produkten fjärrkyla, som erbjuds fastighetskunderna, bidrar också till att minska utsläppen, framför allt för att den är betydligt effektivare än individuella kylmaskiner. Energieffektivisering från ord till handling Genom satsningarna på Energihjälpen och olika typer av energieffektiviseringstjänster underlättar Fortum för våra kunder att gå från ord till handling. Energikartläggningar visar ofta på lönsamma besparingar på mellan procent. Rådgivning, kund träffar, bostadsrättstävling m m har bidragit till att öka kundernas kunskap inom klimat- och energiområdet. Våra fjärrvärme kunders samlade energieffektivisering uppgick till ca 100 GWh värme. Laddhybrider på väg Laddhybridbilar kan bidra både till en tystare stad och minskade lokala utsläpp. Fortum samarbetar med Stockholms stad för att utveckla förutsättningarna för laddning av laddhybridbilar i staden. Under 2008 och 2009 testas och utvärderas 5 bilar som körs i Stockholm. Fortums mål för klimatarbetet i Stockholm är att: Minska utsläppen genom fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla. Öka andelen förnybar och återvunnen energi i fjärrvärme- och gasproduktionen. Öka andelen frikyla i fjärrkylaproduktionen. Förbättra energieffektiviteten i egna anläggningar och kontor. Effektivisera energianvändningen i samarbete med fastighets- och företagskunder. Utveckla och etablera infrastruktur och marknad för laddhybridbilar

11 HSB att vi jobbar med att minska energiförbrukningen och vi har gjort en energiutredning i fem fastigheter. Utredningen visar på att vi kan göra investeringar för att minska förbrukningen. Detta arbete kommer att påbörjas under HUMLEGÅRDEN HSB Stockholm är en kooperation som ägs av medlemmarna. I vår uppgift ligger i att bygga nya bostadsrättsföreningar, där lägenheterna i första hand tilldelas bosparande medlemmar. HSB Stockholm har även hyresfastigheter, där lägenheterna förmedlas till bosparande medlemmar. HSB Stockholm arbetar för att erbjuda bra tjänster åt medlemsföreningar, som bygger på kompetens och teknisk utveckling vilket skapar trygghet i en bostadsrättsförenings administrativa och tekniska förvaltning. Vi har ständigt en dialog med medlemmar via vår parlamentariska organisation, och via de utskott som väljs på HSB Stockholms föreningsstämma. Vår verksamhet med förvaltning och fastighetsskötsel samt nyproduktion skapar miljöpåverkan. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan genom att arbeta för ständiga förbättringar. Vi arbetar efter ISO och är certifierade. HSB Stockholm deltar i HSB Klimatpakt där långtgående krav ställs på dels HSB Föreningen men även på medlemsföreningarna för att minska klimatpåverkan. Projektet inleds under 2008 och nästan samtliga HSB Föreningar i landet ingår. HSB Stockholm är en miljöcertifierad organisation enligt ISO och vår miljöpolicy säger bl a att vi ska: Arbeta förebyggande. Hushålla med resurser. Använda sunda och kretsloppsanpassade material. Arbeta för ständiga förbättringar. Våra egna fastigheter HSB Stockholm äger ca lägenheter. Miljöarbetet för egna fastigheter innebär Nyproduktion Under 2008 kommer ett program att läggas fast med miljökrav för kommande nyproduktion. Detta program utarbetas tillsammans med HSB Bostad. Krav på leverantörer Vi ställer idag miljökrav på våra leverantörer och vi gör en leverantörsbedömning utifrån miljöaspekter vid upphandling och inköp av varor och tjänster. Egenkontroll Vi följer upp det löpande arbetet inom fastighetsförvaltningen med egenkontroller två gånger per år. Eventuella avvikelser eller förbättringar i samband med egenkontrollen dokumenteras och följs upp. Kemikalier och andra produkter som används finns förtecknade på en kemikalielista och inga andra produkter än vad som finns på kemikalielistan får användas. Arbetsfordon Under året har tester genomförts med biogasdrivna fordon. Tanken är att hitta bra fordon som passar vår verksamhet och har alternativa drivmedel. Gamla arbetsfordon fasas ut och ersätts av nya icke bensindrivna fordon. Ecodriving Samtlig personal som kör bil i tjänsten eller arbetsfordon ska genomgå utbildning i ecodriving. HSB och medlemsföreningar Gentemot våra 400 medlemsföreningar erbjuder vi kurser och konferenser kring miljöfrågor, samt kvalificerad hjälp vid ombyggnation via vår konsultgrupp. Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsföretag i Länsförsäkringsgruppen. Vi förvärvar, förädlar och förvaltar kontorsfastigheter i Stockholm. Vår ambition är att vara det mest fokuserade och mest framgångsrika fastighetsföretaget på Stockholms lokalmarknad. Vi förvaltar ett 50-tal fastigheter med en total yta på drygt m 2. Huvuddelen av våra fastigheter är belägna i Stockholms innerstad. Humlegårdens miljöarbete Humlegården tar miljöfrågorna på största allvar och miljöaspekterna finns ständigt med i vårt förbättringsarbete, både när det gäller energiförbrukning och materialval. Vi vill bidra till en hållbar utveckling i samhället och ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen. Sedan augusti 2004 är Humlegården miljöcertifierat enligt ISO Humlegården ska i varje beslut och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet. Vårt bidrag till den hållbar utvecklingen består framför allt i att minska våra koldioxid- och kväveoxidutsläpp samt att välja miljöanpassade byggmaterial. Från den 1 mars 2008 köper vi bara grön el till våra fastigheter. Varje år sätts ett specifikt mål för att minska energianvändningen. De senaste åren har Humlegårdens värmeförbrukning och koldioxidutsläpp totalt sett minskat betydligt mer än den uppsatta målbilden. Sparbössan 1. I fastigheten skapas Stockholms första internationella kontorsbyggnad, kallad T-House. Resultaten av vårt arbete med att sänka vår energianvändning (graddagskorrigerad) ser ut på följande vis: : En minskning med 10 % jämfört med mål om 5 % : En minskning med 5 % jämfört med mål om 5 % : En minskning med 7 % jämfört med mål om 2 % : Vi klarade inte vårt mål på en minskning av energiförbrukningen med 2% utan energiförbrukningen var oför ändrad jämfört med föregående år. HSB är ISO certifi erade och jobbar kontinuerligt för att minska klimatpåverkan

12 Vår vision är att all bensin, diesel och etanol som används till förbränning i Sverige ska behandlas med EuroAd. Energianalys, Entreprenadutförande och Driftsoptimering tre olika affärsområden inom energi. MOTORMILJÖ Motormiljö startade 2006 sin verksamhet med att erbjuda kunder i Sverige miljöprodukten EuroAd. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik. Återförsäljare finns runt om i landet, bl a i Stockholm. Uppdraget att hjälpa kunderna med att minska sina utsläpp av fossilt koldioxid och andra skadliga emissioner har i första hand riktat sig till transportsektorn som är den enskilt största förbrukaren av diesel. Men våra kunder finns också bland landets kommuner, entreprenadföretag, lantbruk, skogsföretag, privata bilister och båtägare. Vision Vår vision är att all bensin, diesel och etanol som används till förbränning i Sverige ska behandlas med EuroAd. Det skulle innebära en minskning av utsläppt koldioxid med ca ton/år beräknat på de levererade bränslemängderna i Sverige år Mål 2011 ska 50 procent av all diesel och 25 procent av all bensin tillföras miljöprodukten EuroAd. Det innebär en minskning av utsläppt koldioxid i Sverige med ca ton/år enligt den levererade bränslemängden För Stockholms Län innebär det en minskning av utsläppt koldioxid med ca ton/år. Mängden, totalt utsläppta, kolpartiklar minskar med ca 30 procent. För de fordon som använder EuroAd minskar utsläppen av kolpartiklar med minst 50 procent. Miljöprodukten EuroAd EuroAd är ett bränsleadditiv, en s k detergent. EuroAd är 100 procent vegetabiliskt, 100 procent giftfritt och 100 procent nedbrytbart. Miljöprodukten är sedan 10 år utvecklad i Toronto, Kanada, med det prioriterade målet att minska uppkomsten och därmed utsläppen av skadliga emissioner ska 50 procent av all diesel och 25 procent av all bensin tillföras miljöprodukten EuroAd. EuroAd förändrar bränslets förbränningskaraktär så att en renare, mer intensiv, förbränning sker. Därmed utvinnes mer energi ur bränslet och mängden restprodukter minskar. Den långsiktiga, ständigt närvarande, rengörande och smörjande egenskapen hos EuroAd innebär, allting annat lika, att bränsleförbrukningen minskar och därmed även utsläpp av koldioxid, kolpartiklar m m. NEWSEC Newsec är norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen, med 18 kontor i 7 länder. Newsec erbjuder tjänster till såväl fastighetsägare som företag som hyr eller äger sina lokaler. Newsec har över 600 anställda och har den senaste tiden varit rådgivare i affärer med ett sammanlagt värde av över 90 miljarder kronor.vi värderar fastigheter värda mer än 650 miljarder kronor per år och förvaltar över 1000 fastigheter med ett totalt värde av 100 miljarder kronor. Detta gör oss till norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen och ger oss en unik förmåga att förutse framtiden. Newsec Energy Newsec Energy är ett företag som aktivt arbetar med att hjälpa fastighetsägare att förbättra energihushållningen, sitt komfortklimat och reducera utsläppen av växthusgaser. Newsec Energys arbete inriktar sig i första hand mot större och medelstora fastigheter, där energihushållningsförbättringarna i många fall leder till energikostnadsreduceringar på mellan procent. Newsec Energy nyttjar energilager i berg, samt geoenergi, som grund för sina olika applikationer ett energislag vilket idag tillsammans med koldioxidfri el är det överlägset bästa alternativet ur miljösynpunkt. Newsec Energy bidrar därmed aktivt till att dämpa vår pågående globala miljöpåverkan. Newsec Energy jobbar med tre olika affärssegment inom området energi i större och medelstora fastigheter: Energianalys, Entreprenadutförande och Driftoptimering. Newsec Energys mål är att: aktivt medverka till att uppfylla EU:s krav på 20 procent i minskade CO2-utsläpp fram till minska energikostnaden för fastighetsägare med minst 60 procent. Newsec Energy bidrar därmed aktivt till att dämpa vår pågående globala miljöpåverkan. Kontorsfastighet i Solna på m 2 minskade sina koldioxidutsläpp med ca 850 ton per år och reducerade sin energikostnad från tidigare ca 190 kr/ m 2 till 27 kr/m 2, vilket resulterade i en fastighetsvärde ökning på ca 60 miljoner kronor

13 NYBERGS DELI energiförbrukning, allt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vår medverkan i Stockholms klimatpakt är också en del av vårt klimatarbete. OREO ringsmodeller som är tydliga och rättvisa m m. Genom den transparanta databasen kan dessutom uppföljningar genomföras kontinuerligt under avtalstiden. Nybergs deli är ett familjeföretag i Johanneshov i Stockholm, som tillverkar kött- och charkprodukter. Nybergs deli erbjuder konsumenter god, sund och säker mat med värde för pengarna. Nybergs deli producerade 2007 drygt ton varor med knappt 50 anställda och omsatte cirka 200 mkr. Produkterna säljs bl a i detaljhandeln under de egna varumärkena Nybergs deli och Olles Chark men även under detaljhandelskedjornas egna varumärken. Vår målsättning är en tillväxt på 20 procent under Nybergs delis klimatarbete Nybergs deli har sedan flera år tillbaka antagit en miljöpolicy som innebär att vi medvetet ska arbeta för att hushålla med naturresurser och använda energi på ett ansvarfullt sätt. Vi driver en fabrik där vår målsättning är att prioritera miljövänliga material och arbetsmetoder för att därigenom minska vår negativa miljöpåverkan. Vi köper transporttjänster och arbetar då tillsammans med våra leverantörer med logistikfrågor för att minska koldioxidutsläppet vid varje enskild transport. Vi har under året intensifierat arbetet med ständiga förbättringsåtgärder i fabriken. I detta ingår bl a mer standardiserade arbetssätt och höjd kunskapsnivå och då även vad avser vår miljöpåverkan. Förbättrade arbetsprocesser leder till minskat spill av både material och varor och även till minskad Nybergs delis mål Verka för att utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 procent per stockholmare. Prioritera miljövänliga arbetsmetoder och material. Minska vår energiförbrukning genom att förbättra arbetsmetoder och minska läckage i vår anläggning. Minska spill av både material och varor i vår anläggning. Verka för att minska utsläpp i samband med transporter av våra varor. Genom förbättringsåtgärder och maskininvesteringar i storleksordningen 1,2 mkr har vi, trots en ökad produktionsvolym på 50 procent första halvåret 2008 jämfört med motsvarande period 2007, minskat vår vattenförbrukning med m 3 som för perioden motsvarar drygt kr och för helåret beräknas till drygt kr. Maskininvesteringen har förutom att öka vår kapacitet minskat vårt spill av plastmaterial med beräknade kg/år vilket motsvarar cirka kr och vår energiförbrukning med beräknade kwh/år, vilket motsvarar cirka kr/år. Vidtagna förbättringsåtgärder beräknas innebära besparingar på sammanlagt kr för Oreo är ett företag som utvecklar strategier och metoder kring konkurrentutsättning och utvärdering av komplexa upphandlingar i digital form samt tillhandahåller en internetbaserad interaktiv marknadsplats för alla involverade parter. Här ges tillgång till guider, metoder, analysverktyg och ett fullständigt processtöd med smarta verktyg baserat på EU-direktiv och Lagen om Offentlig Upphandling. Grunden i Oreos mötesplats är den interaktiva dialogen mellan upphandlare och anbudsgivare, vilket ger stora tidsvinster, frigör kapital, ökar kvaliteten och skapar helt nya förutsättningar att utveckla den egna verksamheten. Klimatsäkra kraven redan i upphandlingsmomentet I Oreo-tjänsten kan man optimera användandet av kvalitetssäkrade miljökrav i alla typer av upphandlingar, skapa utvärde- Upphandling och konkurrentutsättning online är nästa stora banbrytande samhällsnyttiga internetbaserade tjänst. Den interaktiva affärsprocessen gör att man kan dra nytta av upphandlingar som genomförts över hela Europa och dessutom skapa trygghet och öka tydligheten för alla som lämnar anbud. Boverket genomförde under 2007 sin hittills största upphandling och den första helt digitala. Det digitala anbudsformatet och den integrerade utvärderingen ledde till att den totala ledtiden för alla involverade parter halverades och Boverkets kostnad för IT förvaltning minskade med 8 procent (minst 1,5 mkr/år). Upphandling och konkurrentutsättning online är nästa stora banbrytande samhällsnyttiga internetbaserade tjänst. God, sund och säker mat med värde för pengarna

14 Ressel Rederi arbetar intensivt med att minimera miljöpåverkan. Sjömannen 6 Riddargatan 18 en av OXO Förvaltnings ca 35 förvaltade fastigheter. OXO FÖRVALTNING OXO Förvaltning grundades 2002 och har utvecklats till ett förvaltningsbolag med bred kompetens inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och lokalförmedling i Stockholmsområdet. OXO Förvaltnings klimatarbete Företagets mål : Fokusera på att samtliga förvaltade fastigheter kommer att ha källsortering med batterikompost. Miljöbilar för personalen, samt att minimera användningen av företagets bilpark. Effektivisera energiförbrukningen med 30 procent i fastigheterna, byta ut resterande oljepannor mot fjärrvärmeanläggningar. Hösten 2008 ska miljöstuga vara färdigställd för de 252 studentlägenheterna som förvaltas i Bromma. Under 2009 ska företaget och dess andställda uppfylla de 55 kraven för ISO och bli certifierade enligt ISO. OXO Förvaltnings energieffektivisering OXO Förvaltning ABs mål under 2008 är att energieffektivisera de förvaltade fastigheterna. Beståndet består av 35 fastigheter om totalt m2. Som samarbetspartner för energieffektiviseringen har vi valt att arbeta med Habistat. Habistat går igenom och kartlägger fastig heternas energistatus under sommaren Tillsammans med Habistat kommer vi att genomföra åtgärder samt följa upp resultatet av åtgärderna under vintern Genom detta samarbete hoppas vi kunna sänka vår energiförbrukning med procent under hösten 2008 och ytterligare procent fram till sommaren byttes företagets förvaltnings- och utryckningsfordon ut mot miljöklassade fordon. Kortare resor inom Stockholms tullar genomförs med cykel eller miljövänlig katalysatorförsedd moped. RESSEL REDERI Ressel Rederi AB bedriver trafik med tre fartyg: M/S SILVERÖ som är i trafik för Waxholmsbolaget i Vaxholmsområdet, M/S LOTTEN som är i trafik för Stockholms stad i Hammarby Sjöstad samt M/S EMELIE som är reserv/back-up fartyg. M/S EMELIE trafikerar Hammarby Sjöstad till Djurgården och Stockholm city. Ressel Rederi har sedan starten av trafiken i Hammarby Sjöstad intensivt arbetat med att minimera miljöpåverkan. Detta har skett genom nyinstallationer av motorer som Silverö Foto: Krister Nilsson Lotten av Hammarby Sjöstad Foto: Patrik Nylin uppfyller Stockholms stads krav på kol monoxid med max 0,45 g/kwh och genom bl a bullerdämpningar i stävpartier på M/S EMELIE för att uppfylla Stockhoms stad krav på max bullernivå med 55 db(a) på 20 meters avstånd. M/S SILVERÖ har under vintern 2007/ 2008 byggts om och fått handikappanpassad ombordstigning, en handikapp WC, man har installerat snål spolande toalett för att minska vattenförbrukning och septicvolymer, samt installerat LED belysning. Genom nyinstallation av bränslemätare på rederiets alla fartyg räknar vi med att förbrukningen skall minska med 15 procent och få en mätbar eco-körning. Emelie av Hammarby Sjöstad Foto: Patrik Nylin 26 27

15 SVENSKA SHELL AB AB Svenska Shell är ett energiföretag med försäljning till privatpersoner och industri. Våra industrikunder finns inom sektorerna industri, transport, energiproduktion, flyg och sjöfart.vi erbjuder ett brett produktsortiment som omfattar bränslen (konventionella och biobaserade), smörjmedel och service/tjänster. Produktion sker vid Shell Raffinaderi i Göteborg. Kunderna erbjuds service vid cirka 380 stationer, inklusive automatstationer. Shell möter energiutmaningen Vi har alla en viktig roll att spela i förhållande till den globala energiutmaningen när behovet av energi ökar i takt med den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländerna. En del av Shells engagemang för hållbarhet är att utveckla förnybara bränslen och detta skapar samtidigt goda affärsmöjligheter. Idag är Shell en av världens största distributörer av biobränslen. Shell är också ledande inom utvecklingen av nästa generations biobränslen, som utgår från annat än livsmedelsgrödor och samtidigt är högeffektiva bränslen. Under 2007 ökade Shell i Sverige inblandningen av biokomponenter i bensin och diesel. Dessutom ökades tillgången på etanolbränsle, E85, kraftigt. Under 2007 mer än tredubblades försäljningen av E85 jämfört med 2006 (från 4 miljoner liter till 13,7 miljoner liter). Bara i Stockholm ökade försäljningen med drygt 2 miljoner liter. Under 2007 vidareutvecklades dessutom E85 för att säkerställa goda året runt egenskaper. Idag finns det 23 Shell-stationer som säljer E85 i Stockholms län. Maraton i drivmedelseffektivitet En viktig del av Shells arbete för att möta energiutmaningen är att informera om bränsleeffektivisering genom t.ex. tips om ekonomisk bilkörning. Vi anordnar kurser för våra anställda i säker och ekonomisk bilkörning och har kampanjer på våra stationer där vi informerar hur våra kunder kan sänka sin bränsleförbrukning. För att stimulera studenter och forskare till tekniska innovationer arrangerar Shell sedan 1985 en annorlunda biltävling som engagerar studenter i hela Europa. Shell Eco-marathon går ut på att ta fram bilar som åker så långt som möjligt på en liter bensin, eller motsvarande energimängd för andra drivmedel. Tävlingsrekordet är otroliga 383,6 mil på motsvarigheten till en liter bensin. Under 2007 bidrog Svenska Shell till att tre svenska lag deltog i tävlingen, varav två från Kungliga Tekniska Högskolan. KTH-teamen fick mycket uppmärksamhet för sina tekniska innovationer, inte minst en patenterad HCCI-motor med högre verkningsgrad och betydligt lägre utsläpp än konventionella motorer. STOCKHOLMS FÖRETAGSKROGAR Stockholms Företagskrogar AB (SFK) bildades Vi omsätter idag uppåt 140 miljoner kronor och antalet anställda är cirka 140, fördelade på 30 restauranger. SFK är ett restaurangföretag som bedriver verksamhet inom följande områden: personal- och företagsrestauranger festvåningsverksamhet och evenemang skolluncher konferensverksamhet. Vår målsättning är att servera god, nyttig och vacker mat. KRAV-märkta produkter och nyckelhålscertifi ering är en del i miljöarbetet. Mat och klimat Hälso-, miljö- och klimatfrågor är centrala i vår verksamhet. Kopplingen mellan mat, hälsa och miljö är naturlig och allt fler kunder ställer allt högre krav på dessa områden. SFK välkomnar och uppmuntrar kundernas ökande engagemang och krav och har som ambition att driva på utvecklingen mot allt högre kvalitet i alla dessa avseenden. Bland annat arbetar vi därför med KRAV-märkning och nyckelhålscertifiering. En av våra restauranger är helt certifierad av KRAV. Fem restauranger är nyckelhålscertifierade och under hösten 2008 kommer ytterligare fem restauranger att bli det. Under våren 2008 anslöt vi oss till Stockholms stads klimatpakt, och under hösten kommer vi att sjösätta ett koncept som innebär en genomgripande förändring av menyerna på de restauranger som omfattas, så att klimatpåverkan minimeras. En av de deltagande bilarna i Shell Eco-marathon

16 TAXI STOCKHOLM Taxi Stockholm är landets äldsta taxibolag med 1500 taxibilar och vi har varit i Stockholmarnas tjänst sedan Taxi Stockholm är ett kooperativ med 915 taxiägare/ medlemmar. Taxi Stockholm i Stocholmarnas tjänst sedan har nu, 2008 på sommaren, 350 miljöbilar och fler är på väg in. Efter december 2009 tas bara miljöbilar in i vagnparken. För att klara omställningen till miljöanpassade taxitjänster behövs tillgänglighet på både bra miljöbilar för taxibruk och tillgång på tankställen. Att antalet tankställen för biogas nu ökar och tillgängligheten säkras genom backup-depån i Knivsta gör att övergången till miljövänligare taxi kan gå snabbare. Lämpliga bilar vet vi är på väg från tillverkarna. TELIA TeliaSonera tillhandahåller telekommunikationstjänster i Norden, Baltikum, Spanien och på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet. TeliaSonera är den ledande europeiska leverantören av internationella röst-, IP- och kapacitetstjänster som vi erbjuder via vårt eget helägda internationella carrier-nät omsatte TeliaSonera 96 miljarder kr och i december 2007 översteg det totala antalet abonnemang 114 miljoner i 18 länder. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingfors börs. Företaget finns med på Dow Jones index för hållbar utveckling. Vi ser enkelhet och service som viktiga verktyg för att skapa lönsam tillväxt och värde för våra kunder och aktieägare. Läs mer på TeliaSoneras klimatarbete: TeliaSonera har länge arbetat med miljöfrågan och klimatfrågan har funnits på agendan sedan mitten på 1990-talet. Det som kännetecknar vårt miljöarbete är systematik, målmedvetenhet och långsiktighet. Detta kanaliserat genom vårt kvalitets- och miljöledningssystem, certifierat mot ISO 9001 och Klimatfrågan har funnits på agendan sedan mitten på 1990-talet. Några resultat som vi uppnått är: Minskat tjänsteresande med mer än 50 %. Minskade resekostnader med ca 130 miljoner kr på årsbasis. Ökad användning av teletjänster, främst Telemöte med procent per år. Minskade kontorsytor med mer än 50 procent totalt (och per anställd). Minskat den totala energianvändningen med mer än 30 procent. Minskat koldioxidutsläppen med 70 procent sedan procent grön el from I praktiken i det närmaste oförändrad elenergiförbrukning trots bredbands/3g/ GSM utbyggnad. Sparar tid för våra medarbetare. I samarbete med Stockholms Trafikkontor & KTH ser vi över medarbetarnas arbetsresor. Vi har ett projekt Grön E där vi arbetar med Energieffektivisering. Vårt främsta kärnvärde är trygghet och för att äga en sådan image krävs att vi tar ett stort ansvar, inte bara för att leverera en utmärkt tjänst, utan även för miljön och annat ansvar som goda samhällsmedborgare. Efterfrågan på miljöanpassade taxitjänster ökar samtidigt dramatiskt och öppnar nya affärsmöjligheter för oss. Taxi Stockholm För det lokala miljöarbetet kör Taxi Stockholm på däck fria från märkningspliktig HA-olja samt använder tvättanläggningar och verkstäder med hög miljöprofil. Taxi Stockholm tillåter från hösten 2008 inte dubbdäck på bilarna. Läs mer på: Entren till TeliaSoneras huvudkontor i Sverige

17 VEIDEKKE det viktigt för oss att kostnaderna inte rusar iväg eller att de boendes komfort sänks. Att bygga klimatsmart måste ske inom en god projektekonomi, något som Veidekke klarar med TellHus. Klimatsmart boende Med enkla inbyggda tekniska lösningar gör vi det betydligt smidigare för hyresgästerna att framför allt påverka elförbrukningen. El är nämligen en stor källa till koldioxidutsläppen i ett globalt perspektiv. I varje bostad installerar vi en individuell tappvarmvattenmätare, vilket har visat sig minska de boendes varmvattenförbrukning. Byggnaden är även välisolerad vilket sänker energibehovet med cirka 40 procent jämfört med BBR. Veidekke uppmuntrar fler att ta efter samma koncept och anta utmaningen att minska den globala uppvärmningen. VASAKRONAN Vasakronan är ett av världens första klimatneutrala fastighetsföretag. Koldioxidut släppen har minskat med över 90 procent per kvadratmeter lokalyta sedan Bakgrunden är successivt minskad värmeförbrukning och att nästan all olja ersatts som bränsle. Vasakronan köper grön el och klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla till fastigheterna. Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige med inriktningen kontor och butikslokaler. Totalt ägs och förvaltas 171 fastigheter med en lokalarea på m 2 i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan har fastighetsbranschens nöjdaste kunder. Ett aktivt arbete pågår sedan många år för att minska energiförbrukningen, vilket Vasakronan köper grön el och nästan all olja har tagits bort som bränsle. bland annat resulterat i att Vasakronan har värden för värmeenergiförbrukning i lokaler som ligger cirka 25 procent under riksgenomsnittet. Detta främst tack vare: En engagerad och kunnig driftorganisation som gör noggrann uppföljning av värme-, fjärrkyla-, el- och vattenförbrukning. Energi på agendan vid ledningsmöten. Installation av besparingsteknik. Vasakronan är sedan 2001 miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO Genom att delta i olika projekt och externa miljönätverk som BLICC Business Leaders Initiative on Climate Change, ByggaBoDialogen och Kretsloppsrådet vidareutvecklas klimatarbetet kontinuerligt. Utfasning och minskad förbrukning av olja under 2007 har lett till en besparing på 1,6 mkr och 500 ton lägre koldioxidutsläpp. Veidekke är i dag Skandinaviens fjärde största bygg-, bostads- och anläggningsföretag med cirka anställda, varav cirka är anställda i Sverige. Omsättningen för Veidekke år 2007 var på 23,3 miljarder SEK. För Veidekke Sverige var omsättningen ca 3,7 miljarder SEK för år Med konceptet TellHus visar Veidekke nu vägen till ett klimatsmart boende. TellHus minskar utsläppen TellHus är ett koncept som på ett enkelt och ekonomiskt attraktivt sätt sänker koldioxidutsläppen vid all nybyggnation, såväl bostäder som kontor. Konceptet grundas i en analys av sambandet mellan kvalitén på den tillförda energin, husets egenskaper och de boendes beteende och livsstil. Vi kan på det här viset sänka koldioxidutsläppen för flerbostadshus, både vid byggande och för hyresgäster, med cirka 50 procent. Ett flerbostadshus byggt enligt TellHus-konceptet kan till exempel släppa ut 22,5 ton mindre koldioxid per år i jämförelse med ett normhus enligt Boverkets byggregler (BBR). Förutom att reducera koldioxidutsläppen är Alla TellHus ansluts till den energikälla som är bäst ur klimatsynpunkt. Optimal isolering i väggar och fönster minskar behovet av värme. Effektiv värmeåtervinning minskar resursslöseri. Teknik och produkter i huset hjälper hyresgäster/boende att leva klimatsmart och minska elförbrukningen. Brf Snökristallen i Västertorp byggs enligt TellHus koncept

18 Vid inköp av alla slag ska alltid miljövänliga alternativ beaktas. WISTRAND Wistrand grundades i Göteborg 1915 och hade redan från början inriktning mot affärsjuridik. Idag har Wistrand verksamhet inom de flesta juridiska områden, med bland annat ett djupt engagemang i miljö- och klimatfrågor till exempel när det gäller vindkraft. Byrån har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö, 122 anställda och omsätter 350 miljoner kronor per år. Miljö och klimat på två ben Wistrands miljöengagemang vilar på två ben. Dels arbetar vi med olika juridiska frågor åt såväl enskilda uppdragsgivare och börsnoterade företag såväl som myndigheter, dels driver vi interna aktiviteter för att själva bidra till ett effektivt miljöarbete. Vi har exempelvis biträtt Energimyndigheten i handeln med utsläppsrätter och deltar aktivt i arbetet med utbyggnad av vindkraft i Sverige. Här handlar det om frågor om tillgång och anslutning till elnäten, tillgång till mark, tillgång till kapital och tillgång till själva anläggningen. interna miljöarbete efter principen många bäckar små. Det innebär bland annat att vi har en aktiv diskussion när det gäller miljötänkande, arbetar med olika utbildningar och uppmuntrar att man cyklar, går eller reser kollektivt till arbetet. I de fall vi använder tjänstebilar förordar vi naturligtvis miljöbilar. Sparsam användning av papper, återvinning och så enkla saker som att släcka lampor och stänga av datorer och annan elektronisk utrustning när man lämnar kontoret bidrar också till miljöarbetet. Vi siktar på att nå 100 procent återvinning när det gäller kontorsmaterial under Miljöpolicy Varje anställd ska vara medveten om byråns påverkan på miljön. Byrån ska följa miljölagstiftningens krav samt övriga miljökrav och där så är möjligt förekomma dem. Miljövänliga alternativ ska alltid beaktas vid inköp av alla slag. Byråns anställda ska aktivt bidra till att begränsa användningen av energi och råvaror. Varje möjlighet till återvinning ska beaktas. Vi är också, som medlem i Vätgas Sverige, engagerade i introduktionen av vätgas och biogas som bränsle och utför bland annat en kartläggning av möjligheten att registrera svenska vätgasfordon. Att släcka lyset är ett steg Som advokatbyrå är vår egen miljöpåverkan relativt liten och vi bedriver vårt Wistrand har biträtt i etableringen av Vindpark Vänern, är involverade i Skotteredsprojektet utanför Falkenberg, utbyggnaden av Saxberget i Dalarna samt en tänkt etablering i Tibro och Karlsborg med fler än 50 turbiner. Produktion: Blomquist Annonsbyrå Tryckt hos Alfaprint Foto: Stockholmsfoto sid 2, 10, 11, 27 (överst) September ISBN

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm

Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska städer. Genom att integrera miljöarbete i alla delar av stadens verksamheter, genom

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Resultat från projekten: Projektet Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare var indelat i tre delar.

Resultat från projekten: Projektet Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare var indelat i tre delar. Bilaga 2 Slutrapport Klimatkampanj A 39 Miljömiljarden - sammanfattande översikt av delprojekten Dnr 2005-002163-206 1998 antog kommunfullmäktige i Stockholm för första gången ett handlingsprogram mot

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

TellHus. Veidekke. klimatsmarta kontor. Klimatsmarta kontor med tydliga resultat för både din projektekonomi och vår miljö. Företaget Annorlunda

TellHus. Veidekke. klimatsmarta kontor. Klimatsmarta kontor med tydliga resultat för både din projektekonomi och vår miljö. Företaget Annorlunda Karlavagnen i samarbete med Veidekke, augusti 2008 Veidekke TellHus klimatsmarta kontor Företaget Annorlunda Sedan år 2000 har vi utmanat den svenska byggbranschen. Med tydliga värderingar, delägarskap

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar Dnr Sida 1 (5) 2013-08-08 Handläggare Daniel Edenborgh 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-08-27 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer