Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslut ditt företag! ÅRSRAPPORT 2008 STOCKHOLMS KLIMATPAKT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet"

Transkript

1 Anslut ditt företag! Vill du ansluta ditt företag till Stockholms klimatpakt? Den står öppen för alla företag i Stockholm som arbetar målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna. Tag kontakt med Stockholms miljöförvaltning så får du mer information om hur ditt företag kan bli en del i arbetet för en mer hållbar utveckling i Stockholm. ÅRSRAPPORT 2008 Miljöförvaltningen i Stockholms stad Charlotta Hedvik Box Stockholm Tel Fax E-post Besöksadress Fleminggatan 4, Stockholm Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Stadshuset Erika Falck Stockholm Tel Fax E-post Besöksadress Ragnar Östbergs plan 1

2 FÖRORD Klimatpakten är ett unikt samarbete mellan staden och näringslivet Klimatpakten är ett initiativ där Stockholms stad samarbetar med företag i Stockholms regionen för en kraftsamling kring klimatarbetet. Med fler och fler insatser blir Klimatpakten en gemensam arena för företag som vill agera för en minskad klimatpåverkan. Genom Klimatpakten kan effekten av såväl stadens som företagens klimat åtgärder nu samlas och presenteras för första gången i årsrapporten för En årsrapport i både ton, kilo och kronor Här redovisar varje organisation och företag de insatser som görs, vilka minskade koldioxid utsläpp som blir effekten av arbetet, vad investeringarna kostar samt vilka besparingar det ger i kronor. Därmed hoppas jag att man på ett enkelt sätt kan se kraften i det gemensamma arbetet som staden och de anslutna företagen skapat. Genom att minska sin klimatpåverkan kan företag och organisationer ofta sänka sina kostnader för energiförbrukning och transporter. Klimatpakten växer Vid halvårsskiftet var 25 företag med i Klimatpakten. Att allt fler företag vill vara med och driva klimatfrågan framåt är tydligt. Det finns flera anledningar till att så många företag vill delta i Klimatpakten. Genom att minska sin klimatpåverkan kan företag och organisationer ofta sänka sina kostnader för energiförbrukning och tran s- porter som framgår av tabellen på komande uppslag. Men ett aktivt klimatarbete kan också ge konkurrensfördelar för företag som har en stark profil i frågan. Då kan det gälla såväl konkurrens om kunder eller konkurrens om attraktiv arbetskraft. Ulla Hamilton, miljöborgarråd i Stockholm 3

3 NÅGRA RÖSTER OM KLIMATPAKTEN TeliaSonera vill bidra med våra erfarenheter och kunskaper på området.vårt arbete består dels av ett systematiskt internt arbete där vi på fem år halverat våra koldioxidutsläpp genom bla minskat antal tjänsteresor, ökad användning av teletjänster och minskad energianvändning. Dessutom består vårt klimatarbete av att hjälpa våra kunder att använda IT-tjänster på ett effektivt sätt för att effektivisera sin och sina kunders verksamhet. Det säger Catherine Karaginni, miljöchef inom TeliaSonera i Sverige. Vårt engagemang i miljö- och klimatfrågan står på två ben: dels är det en naturlig del i vårt arbete med många av våra kunder, dels handlar det om miljöeffektiviseringar vi kan göra i vår egen verksamhet. Genom det erfarenhetsutbyte som sker inom ramen för Klimatpakten vill vi bidra med våra erfarenheter och också lära oss av andra och bli än mer effektiva i vårt arbete. Det säger Rudolf Laurin miljö- och energiexpert på Wistrands advokatbyrå. HSB Stockholm bedriver sedan lång tid tillbaka ett systematiskt miljöarbete, med alltifrån val av energisystem och byggmaterial vid planering och byggande av nya bostäder till stöd och rådgivning i miljöfrågor till de bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB. Vårt arbete utvecklas hela tiden, och vi vill inom ramen för Klimatpakten bidra med våra kunskaper och lära mer av andra, säger Malte Sigemalm, miljösamordnare på HSB Stockholm. Nybergs Deli står för kvalitet. Arbetet för en minskad miljöbelastning ingår som en självklar och viktig del i ett modernt kvalitetsarbete. Vi ser återkommande över hur vi kan bli mer miljövänliga i vår egen verksamhet, samtidigt som vi försöker påverka vår omgivning att konsumera på ett mer miljövänligt sätt. Inom Klimatpakten kan vi utbyta idéer med andra företag som i likhet med oss har höga miljöambitioner, säger Christer Andersson en av ägarna i Nybergs Deli. Taxi Stockholm bedriver ett ambitiöst miljö arbete som drivs av kundernas efterfrågan. Taxi Stockholm har 350 miljöbilar, vilket motsvarar ca 23 procent av vagnsparken. Vårt mål är att minska våra fossila bränsleutsläpp med 40 procent till Vi är glada över att kunna delta i detta initiativ och gemensamt med staden och övriga företag inspirera varandra till ytterligare förbättrad miljö- och kundnytta. 4 5

4 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL RESULTAT INVESTERINGAR Stockholms stad Budget: 30, 8 mdkr Anställda: Invånare: % miljöbilar som till 85 % körs på förnybart bränsle. Energianvändningen i stadens egna byggnaderoch anläggningar minskar med 10 %. Utsläppen av växthusgaser från energi anvädning minskar med 10 % per stockholmare. I Stockholm har utsläppen av växthusgaser minskat med ton CO 2 under Under det året minskade utsläppen med 4,6 %. Fastighetskontoret räknar med att 80 byggnader kommer minska energianvändningen med % (ca ton CO 2 ) när EPC projekt är genomfört. Energistatistik, EPC Energy Performance Contracting & beställarstöd har stått i fokus under Energicentrums första år, hittills har arbetet hjälpt stadens förvaltningar och bolag att spara 3 GWh vilket motsvarar uppskattningsvis 3 mkr för perioden mars 2006 mars Fastighetskontorets EPC omfattar idag ca m 2 och kräver ca 100 mkr i investering. AP Fastigheter AB Omsättning: 2,8 mdkr Anställda: % av fastigheterna är energideklarerade under Vi arbetar för koldioxidneutralitet avseende energianvädning och resor. Medieanvändningen 2008 minskar med 2 % för värme och 3 % för elkraft i jmf med Service- och tjänstebilar blir succesivt miljöbilar. Livscykelkalkyler upprättas vid ny- och ombyggnad. Energianvändingen ligger 30 % lägre än rikssnittet för lokaler. Koldioxidutsläppen i beståndet har mer än halverats på tre år. All inköpt el utgörs av vattenkraftsbaserad elkraft. Fossil oljeeldning är utfasad. AP Fastigheter investerar årligen ca 1,5 mdkr i ombygg nadsprojekt där nya miljölösningar spelar en central roll. Fastighetsbeståndets värde har ökat med 250 mkr tack vare energibesparingar på 4,8 mkr i jämförelse med Bjurfors Omsättning: 120 mkr Anställda: 70 Nå Kyotoprotokollets fastslagna miljömål under första året. Nå G8-mötets föreslagna klimatmål inom en treårsperiod. Uppnått Kyotoprotokollets miljömål. Minskade utsläpp med 29,5 ton CO 2 genom att byta ut 5 bilar mot miljöbilar samt att samtliiga anställda låtit bilen stå 20 arbetsdagar på årsbasis. LFV Stockholm Bromma Airport Omsättning: 211 mkr Anställda 122 Inga CO 2 -utsläpp år Minska el- och värmeförbrukning med 30 % till år Egna fordon 100 % miljöfordon. 100 % miljötaxi. Minskade utsläpp med 106 ton CO 2. Inga investeringar under Besparingar: Minst 0,5 mkr minskade kostnader genom energieffektiviserande åtgärder under Box Omsättning: 554,5 mkr Anställda: 360 Eftersom mycket att vårt arbete för att reducera CO 2 tagit ordentlig fart under 2008 (inköp av ca 30 biogasfordon, utbildat 120 chaufförer i spar sam körning, detta under Q1 och Q2) fi nns inga tal på reducering för City Car Club Omsättning: 10 mkr Anställda: 6 Att ersätta 20 bensindrivna bilar med etanoldrivna vilket är uppnått. Framtida mål är vidare att våra bilar tankas till 95 % med etanol. Ytterliggare mål för framtiden är att byta ut våra två skåpbilar med dieseldrift till modell med etanoldrift när sådan fi nns på marknaden. Minskade utsläpp med 30 ton CO 2. Inga ytterligare investering då det ingår i det normala utbytet av fordonsparken. DocuPartner Omstättning: 60 mkr Anställda: 21 DocuPartner skall bli Sveriges miljövänligaste IT-företag med inriktning på lösningar för utskrifts och dokumenthantering. Under 2008 skall vi minska vår egen utskriftsvolym med 20% och vår energiförbrukning med 15 %. AB Electrolux Omsättning: 105 mdkr Anställda: Electrolux strävar efter att vara ledande på miljöområdet. Företaget har en tredelad strategi som bygger på; Utveckla och marknadsföra klimatsmarta produkter. Minska den egna energiförbrukningen med 15 procent till Öka konumenternas medvetenheten om vikten av energieffektiva produkter. Ett kylskåp förbrukar idag ca 50 % mindre energi jämfört med för 10 år sedan. Electrolux mest effektiva diskmaskin förbrukar idag ca 12 liter vatten per disk en minskning med 60 % på 15 år. 15 % minskning av den egna energianvändningen innebär en besparing på ca 270 GWh, eller ca ton CO 2 (det motsvarar utsläppen från bilar). Electrolux investerar varje år ca 2 miljarder kronor på att utveckla nya och mer klimatsmarta produkter. Om alla hushåll i Europa skulle byta ut sina mer än 10 år gamla vitvaror mot de mest effektiva modellerna skulle koldioxidutsläppen kunna minskas med ca 20 miljoner ton vilket motsvarar 6 miljoner bilars årsutsläpp. Fortum Omsättning 4,5 mdr EUR Anställda: Elproduktion inom EU lägre än 80 g CO 2 /kwh år 2020 som 5-årigt medel. Minska koldioxidutsläppen genom utbyggnad av fjärrvärme. Effektivisera energianvändningen i egen verksamhet, minska utsläppen från fl ygresor och fordonspark. Medelvärdet var 93 g CO 2 /kwh år 2007, 89 % av elproduktionen var koldioxidfri. Minskat CO 2 -utsläppen hos kunder med ton år Värmeåtervinning i anläggningar på 360 GWh, lågenergilampor på alla kontor, utsläppskrav på fordonspark, genomförda fl ygresor klimatkompenseras. 65 miljarder kr investering i koldioxidfri elproduktion sedan 2000, ytterligare 9 TWh planeras de närmaste åren, varav en betydande del kraftvärme. Satsningarna på FoU för hållbara energilösningar har ökat. Investering i fjärrvärmenät 390 Mkr år Investering i rökgaskondensering och värmeåtervinning 350 Mkr. HSB Stockholm Omsättning: Ca 900 mkr Anställda: 381 Minska användningen av fossila bränslen vid transporter och uppvärmning. Minska energiförbrukningen i egna fastigheter Öka källsortering i egna fastigheter. Minska pappersförbrukningen. Ökat antal tjänstebilar som klassifi ceras som miljöfordon (26 %). Minskat pappersförbrukningen. Minskat förbrukning av fastighetsel och vattenförbrukningen i egna fastigheter. Inte minskat CO 2 -utsläpp i egna fastigheter pga nya fastighetsköp under året. Förbrukning av värme i egna fastigheter är i stort sett oförändrad. Ombyggnation av ventilationssystem i egna fastigheter 650 lgh. Utredning samt åtgärdsprogram för 2008 omfattande justering av RADsystem, byte av ställdon, översyn av reglercentraler, montering av nya ventiler. Investerat i handdatorer för fastighetsskötare som innebär minskad pappersförbrukning, planerade inköp och bättre logistik med arbetsorder/körda mil. Humlegården Fastigheter AB Omsättning: 1,2 mdkr Anställda: 70 Energianvändningen för uppvärmningen ska minska med 2 % (graddagkorrigerat) jämfört med 2007 och användningen av fastighetsel ska minska med 1 % jämfört med ; en minskning av energiförbrukningen med 10 % jämfört med mål om 5 % ; en minskning av energiförbrukningen med 5 % jämfört med mål om 5 % ; en minskning av energiförbrukningen med 7 % jämfört med mål om 2 %. Humlegården investerar årligen ca 0,5 mdkr i förädlings- och ombyggnadsprojekt för att utveckla sitt fastighetsbestånd.

5 FÖRETAG OMSÄTTNING/ ANSTÄLLDA MÅL RESULTAT INVESTERINGAR Motormiljö i Sverige AB Omsättning: 3,6 mkr Anställda: 2 Att 50 % av all diesel och 25 % av all bensin tillförs additivet EuroAd En minskning med ton fossilt CO 2 /år i Stockholms län. Minskade utsläpp av CO Diesel: 1700 ton Bensin: 145 ton Investering hos våra kunder: 3,6 mkr Nettobesparing hos våra kunder: 7,2 mkr Newsec Omsättning: 560 mkr Anställda: ca 600 Att aktivt medverka till att uppfylla EU:s krav på 20 % minskade CO 2 - utsläpp fram till Minska energikostnaden för fastighetsägare med minst 60 % Hjälpa våra kunder att sänka CO 2 -utsläppen med ton under tiden fram till och med Prognostiserat ca 300 mkr i kundinvesteringar. Besparingar på energieffektiviserande åtgärder för våra kunder under tidsperioden fram till och med 2011 beräknas ligga på ca 60 mkr. Nybergs Deli Omsättning: 200,9 mkr Anställda: 46 Att minska växthusgasutsläppen med 10 % per stockholmare Minskad energiförbrukning med kwh motsvarande kg CO 2 ekv. Minkad vattenför brukning med m 3 samt minskat förbrukningen av plast med kg. 1,2 mkr. Oreo Omsättning: 2 mkr Anställda: 10 Att minska pappersanvändning i offentlig upphandling med 80 %. Få 100 % av offentlig upphandling i en digital process. Minska resandet vid upphandling med 50 % genom internetbaserade möten Genom att införa en digital upphandlings-/anbudsprocess kan kostnaderna för offentlig upphandling i Sverige halveras vilket skulle frigöra minst 10 mdr av skattemedel. Vi investerar kontinuerligt för att möjliggöra besparingar för anslutna medlemmar. Varje investerad krona möjliggör en 10 gånger större besparing. OXO Förvaltning Omsättning: 100 mkr Anställda: % miljöbilar som till 75 % körs på förnybart bränsle utbyte av fjärrvärme i 252 studentlägenheter. Bilarna är utbytta samt att fjärrvärmepannan återbetalade sig i engergikostnad på 1,1 år. Ca kr. Ressel Rederi AB Omsättning 13,520 mkr Anställda: 16 Att bedriva trafi k på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt med lågsvavlig diesel, bränslemätare, använder giftfria färger, har låga bullernivåer. Rederiet har genomgått Stockholms stads miljöförvaltnings miljöinspektion i juni Minskad bränsleförbrukning med 15 %. Kontinuerliga investeringar. Svenska Shell AB Omsättning: 25,5 mdkr Anställda: ca 250 Ökad andel förnyelsebart i vårt produktsortiment genom t.ex. att öka antalet stationer som tillhandahåller etanolbränsle (E85). Vidareutveckling av våra produkter för lägre miljöpåverkan. Effektivisering av vår bränsledistribution. Försäljningen av E85 i Sverige ökade från 4 till 13,7 miljoner liter, vilket var en direkt följd av installering av etanolpumpar på 47 stationer. I Stockholm ökade försäljningen med drygt 2 miljoner liter. Under 2007 vidareutvecklades E85 för att säkerställa goda året runt egenskaper. Implementering av ett distributions system som tillåter bättre planläggning för transport av bränsle. Drygt 30 miljoner kronor för installering av etanolpumpar på 47 stationer och i tillägg kommer kostnader för infrastruktur. Stockholms Företagskrogar Omsättning: 140 mkr Anställda: 140 Att halvera antalet leveranser till restaurangerna, att helt avskaff a portionsförpackningar för smör och dyligt. Klimatanpassade menyer. Minskade transporter med 60 %, portionsförpackningar har minskat med 100 %, pilotprojekt med klimatmeny planeras att genomföras hösten Ca kr. Taxi Stockholm Omsättning: 1,7 mdkr 40 % sänkning av fossilt CO2-utsläpp 2012 jämfört med 2005 ca 18 % sänkning. Ca 3,5 mkr årlig ökad drivmedelskostnad. Telia Sonera Omsättning: 96 mdkr, 2007 Anställda: Mål för 2008: Att minska koldioxidutsläppen med 4 % i den svenska verksamheten. Förbättra energiutnyttjandet i nätet (energieffektivitet) med 3 % i den svenska verksamheten. Öka kundernas användning av telefonmötestjänster med 10 %. I den svenska verksamheten minskade koldioxidut släppen med 20 % trots en ökande verksamhet, vilket motsvarar ca ton. När investeringsbeslut fattas vägs ekonomi, kvalitet, säkerher, miljö m m in. Det fi ns inga rena miljöinvesteringar utan alla beslut baseras på en helhetsbedömning. Besparingar: 130 mkr på årsbasis i minskade resekostnader ökad effektivitet i bättre utnyttjad arbetstid ej medräknad. Vasakronan Anställda: 400 Omsättning: 2,9 mdkr Minskad energiförbrukning. Avveckling av olja som primär värmekälla. Användning av alternativa kommunikationsmedel Service- och tjänstebilar ska vara miljöfordon minskade CO 2 -utsläppen med ton från föregående år. 1 januari 2008 blev Vasakronan ett klimatneutralt företag. Investeringar sker löpande i energibesparande åtgärder inom drift och anläggningar. Besparingar görs främst genom noggrannare hantering och uppföljning av drift- och övervakningssystem. Värmeförbrukningen är cirka 25 % lägre än genomsnittet vilket ger en årlig besparing på cirka 30 mkr. Veidekke Omsättning: 23,3 mdkr Anställda: 6500 För bostäder är Veidekkes mål att minska CO 2 -utsläppen med % jämfört med Boverkets byggregler. Veidekke investerar i att bygga upp kunskapen, bland vår personal och hos våra beställare, kring hur vi bäst bygger klimatsmarta och energieffektiva bostäder och kontor. Wistrand Advokatbyrå Omsättning: 350 mkr Anställda: 122 Kontinuerligt vidta åtgärder för att minska CO 2 -utsläpp från verksamheten. Installation av videokonferensutrustning som minskar behov av resor för interna möten. Anskaff ande av miljöbil. Investering i videokonferensutrustning och miljöbil ca 1 mkr.

6 Spiran på Stadshuset. Det långsiktiga klimatmålet är att Stockholm ska fortsätta minska utsläppen av växthusgaser i samma takt som mellan 1990 och Det innebär att Stockholm i princip kommer att vara fossilbränslefritt år Fastighetskontorets EPC-projekt Sedan beslut i april 2007 ska fastighetskontorets fastighetsbestånd energieffektiviseras. 80 byggnader om totalt kvm omfattas. Fastighetskontoret har handlat upp en samarbetspartner för energieffektivisering enligt konceptet EPC. EPC (Energy Performance Contracting) kan översättas med funktionsupphandling med driftansvar och prestandagaranti. För fastighetskontoret innebär det att samarbetspartnern YIT kartlägger fastigheternas energistatus (fas 1), förslår och genomför åtgärder (fas 2) samt följer upp energianvändningen och stödjer driften efter genomförda åtgärder (fas 3). Fas 1 startade i oktober 2007, fas 2 planeras att startas upp under hösten Beroende av vilka åtgärder som vi beslutar genomföra så beräknas energianvändningen minska med ca procent, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med minst ton. STOCKHOLMS STAD Stockholm, Sveriges huvudstad med nästan invånare, har en budget på 37 miljarder kronor och anställda. Stockholms stad äger en mängd olika typer av fastigheter, både inom kommungränsen, och i många kommuner runt om i Mellansverige. Fastighetskontoret förvaltar ungefär byggnader för delade på cirka 800 fastigheter. Hälften av fastigheterna finns inom Stockholms stad. Stockholms stads klimatarbete Stockholms stad har sedan 1995 arbetat aktivt och målstyrt för att minska utsläppen av växthusgaser och genomfört två handlingsprogram mot växthusgaser och är i dag ett internationellt exempel på lyckat klimatarbete. Per person har utsläppen minskat från 5,3 ton 1990 till 4 ton Utsläppen minskade med ton koldioxid ekvivalenter (CO2-ekv) under perioden Utsläppen har minskat främst tack vare att flerfamiljshus byter från oljepannor till fjärrvärme, minskad andel fossilt bränsle i fjärrvärmeproduktionen samt kollektivtrafikens ökade andel förnybara drivmedel. Stadens mål är att: Stadens bilpark består till 100 procent av miljöbilar som till 85 procent körs på förnybart drivmedel. Staden ska verka för att utsläppen från trafiken minskar. Staden ska verka för att andelen personer som åker kollektivt, cyklar och går ökar. Staden ska verka för att andelen miljöfordon och andelen förnybart bränsle ökar. Under perioden ska två bostadsprojekt miljöprofileras. Energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar ska minska med 10 procent. Upphandlad el i stadens egna verksamheter bör uppfylla kraven för miljömärkning. Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 procent per stockholmare. Det innebär att Stockholm i princip kommer att vara fosilbränslefritt år Cykelpump vid Raoul Wallenbergs Torg. Ett sätt att underlätta för cyklisterna. 11

7 AP Fastigheter köper vattenkraftbaserad el till alla sina fastigheter. BJURFORS Bjurfors kontor i Haga Tingshus i Hagaparken utanför Stockholm. AP FASTIGHETER Verksamheten AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vår huvudinriktning är fastigheter för kontor, butiker och bostäder. Vi äger, förvaltar, förädlar och bygger fastigheter samtidigt som vi bedriver en aktiv transaktionsverksamhet. AP Fastigheter ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna. Halvering av koldioxidutsläppen Genom ett målinriktat arbete med energieffektiviseringar har AP Fastigheter kraftigt minskat energianvändningen i sina fastigheter, som nu ligger mer än 30 procent lägre än riksgenomsnittet för lokaler. Koldioxidutsläppen i hela beståndet har halverats på tre år. År 2006 var AP Fastigheters koldioxidutsläpp för värme, kyla, el och resor ton, prognosen för 2008 är ton, vilket innebär mer än en halvering av utsläppen. Halveringen av koldioxidutsläppen beror, vid sidan om minskad energianvändning, på att AP Fastigheter har gått över till grön fjärrvärme och fjärrvärme märkt med Naturskyddsföreningens Bra miljöval. Bolaget köper också vattenkraftsbaserad el till alla fastigheter. Hållbart fastighetsägande AP Fastigheter har sedan bolaget startade 1998 haft mycket högt ställda miljömål och arbetar aktivt för att vara ett föredöme och föregångare i miljöfrågor. I vårt dagliga arbete talar vi ofta om hållbar stads- och fastighetsutveckling. Vi vill dels skapa goda miljöer där människor trivs över tid, dels bidra till en hållbar utveckling för samhället. Detta påverkar i hög grad vår dagliga verksamhet. Vår vision är att enbart ha gröna stadsdelar där de som bor och verkar delar vår syn på en hållbar utveckling. En vision som ligger nära när det gäller flera av våra områden. Många detaljer skapar helheten Det är många faktorer som påverkar hur grönt ett område eller grön en fastighet är och det är många detaljer som skapar helheten. Därför lägger vi stor omsorg vid valet av nya miljötekniska lösningar och material när vi bygger om eller bygger nytt. Och vi handplockar alla våra leverantörer, från byggentreprenörer till fjärrvärme- och energibolag. En allt viktigare partner i vårt miljöarbete är kunden. Målet är att våra kunder delar vår gröna övertygelse och agerar så miljöriktigt som det går i våra fastigheter. Just här kommer vi att lägga stor kraft framöver eftersom det ger stora miljövinster. Fokusområden i miljöarbetet Våra fokusområden i miljöarbetet är energianvändning, materialval och kemikaliebegränsning, miljörisker och miljöskulder, inomhusmiljö, restprodukter och avfall. En växande fråga för oss är miljö kopplat till människors hälsa och välbefinnande och hur vi kan skapa hus som inte bara klimatet mår bra av utan också människorna som vistas i våra fastigheter. Bjurfors är en av de marknadsledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige, verksam inom såväl privatmarknaden som den kommersiella fastighetsmarknaden. Bjurfors i Stockholm med 70 anställda är starkt drivande i utvecklingen av fastighetsmäklarbranschen och har även valt att aktivt engagera sig i klimatfrågan. Bjurfors klimatarbete En fastighetsmäklares verksamhet står inte för några uppenbara eller omfattande miljöutsläpp. Men med övertygelsen om att en aktiv och kontinuerlig insats ändå gör skillnad lanserade Bjurfors sin miljösatsning i augusti Den del av en fastighetsmäklares verksamhet som har störst miljöpåverkan är transporter bilresorna till och från intag och visningar och till och från kontoret. I augusti 2007 fastställdes följande: Bjurfors hade 73 bilar, varav 2 miljöbilar. Genomsnittligt årliga utsläpp baserat på befintlig fordonspark och användning på 170 ton koldioxidekvivalenter. Nå Kyoto innan Kyoto och G8 inom 3 år Enligt Kyotoprotokollet ska de globala utsläppen av växthusgaser minska med minst 5 procent från året 1990 mätt som ett genomsnitt under perioden Bjurfors antog Kyotoprotokollet med målet att uppnå en minskning med 5 procent redan För att åstadkomma detta krävs: att Bjurfors byter ut minst 5 av de bensindrivna bilarna mot miljöbilar att alla anställda lämnade bilen minst 20 arbetsdagar. Målet uppnåddes våren Bjurfors antog Kyotoprotokollet med målet att uppnå en minskning med 5 procent redan Vid toppmötet i Heiligendamm 2007 kom G8-ledarna överens om att allvarligt överväga en minskning av utsläppen av växthusgaser med 50 procent baserat på dagens utsläppsnivåer. Bjurfors antog detta som sitt andra mål och för att uppnå detta 2010 krävs: att närmare 50 procent av alla anställda har bytt till miljöbil inom 3 år. att alla anställda fortsätter att lämna bilen hemma 20 arbetsdagar om året. Som en del av sin miljösatsning erbjuder Bjurfors såväl anställda som kunder rabatterade miljöbilar. Man erbjuder även miljömärkt el som inte överstiger det pris man betalar hos sin befintliga leverantör

8 BOX Som Nordens ledande aktör inom expresslogistik ser vi det som vår skyldighet att vara ett föredöme när det kommer till miljöarbete. Vi vill bära vår gröna färg med gott samvete. Redan nu har vi kommit långt men vi vill ännu längre. Våra fordon blir allt grönare Vår fordonspark är bevis på vårt aktiva miljöarbete. Var tionde Box-fordon i Sverige drivs på el eller biogas. Men vi vet att det krävs mer än så. Därför har vi som miljömål 2010 att var femte Box-fordon i Sverige ska vara miljöanpassat. Våra kunder hjälper oss att tänka grönt. Vi har tagit över en kunds hela transportverksamhet där alla våra bilar drivs på biogas. Det var deras krav för att vi skulle få uppdraget och det är vi tacksamma för. Kunden erbjuds det gröna alternativet Trafikplaneringen är vår kanske största insats. Vi erbjuder alltid kunden vårt gröna alternativ. Med andra ord betyder det att när vi tar emot din order frågar vi dig om budet kan tas med cykel. Är det inte möjligt samordnar vi våra rutter så att vi kör så få omvägar som möjligt. Det blir inte bara ekonomiskt, utan även miljöekonomiskt. Våra cyklar grönare kan det inte bli Våra kunder som bokar cykelbud gör en insats för miljön varje dag. Visste du, att på en sträcka på 5 km, spar man in 1,6 kg koldioxidutsläpp genom att låta budet gå med cykel istället för bil? Det betyder att ett cykelbud som cyklar i snitt 10 mil per dag gör en besparing på 32 kg koldioxidutsläpp. Och detta är för ett cykelbud, varje dag. Box har 120 cykelbud i Norden. Våra chaufförer lär sig köra grönt Box chaufförer är våra gröna ambassadörer. För att stärka vår miljöprofil har vi valt att utbilda våra chaufförer i sparsam körning. Med en egen sparcoach får chaufförerna både teoretisk och praktisk utbildning i hur de ska köra för att minska bränsleförbrukningen. Utbildningen ger inte bara positiv effekt på miljön genom minskade utsläpp, den bidrar också till lugn och säker körning. Vi har som mål att 2009 skall 75 procent av våra chaufförer genomgått denna utbildning. Våra anställda lär sig tänka grönt Du kommer i kontakt med Box miljöarbete vart än du vänder dig. Vem du än pratar med hos oss. Miljön är en central fråga hos både koncernchef och trafikledare. Vi har tagit fasta på budskapet i filmen En obekväm sanning med Al Gore och alla avdelningar på Box har målet att se den tillsammans med sina kollegor. I Sverige erbjuder vi alla våra kontorsanställda en grundläggande miljöutbildning. Detta är något vi ska sprida till övriga länder. Vår gröna färg har varit Box identitet sedan länge. Vi arbetar strukturerat med miljö och trafiksäkerhet Idag är vi ISO 14001:2000 certifierade på 3 orter i Sverige och det finns ett ledningsbeslut på att alla våra orter ska certifieras enligt ISO 14001:2000. Vi är som enda företag inom koncernen trafiksäkerhetscertifierad i Jönköping. på trafiksäkerhetsåtgärder är alkolås, sparsam körning, skadeförebyggande arbete m m. Vi samarbetar med andra. Vi är deltagare i Framtida Handel, Framtida handel är ett dialogprojekt, en frivillig överenskommelse mellan regeringen och ett antal företag, kommuner och regioner. Syftet är att åstadkomma en hållbar handel med dagligvaror till år Arbetet har genomgått olika faser. Vi har även samarbetsprojekt med Vägverket, Stockholm stad, Örebro kommun, m m. Vi samarbetar även med NTF, Polisen m m. Läs mer om Box på LFV STOCKHOLM BROMMA AIRPORT Stockholm-Bromma Airport är Stockholms cityflygplats och en av de fem största flygplatserna i Sverige. Flygplatsens läge nära city gör att miljökraven på Bromma är tuffare än på många andra flygplatser. Att minska flygplatsens klimatpåverkan har sedan flera år varit ett prioriterat område. Stockholm-Bromma Airports klimatarbete Koldioxidutsläppen från LFVs egen verksamhet på Bromma har genom en rad åtgärder minskats med 70 procent på fem år. Till LFVs verksamhet räknas uppvärmning av byggnader, elförbrukning och egna fordon på flygplatsen. LFVs mål är att de egna koldioxidutsläppen på Bromma ska halveras till 2010 och minskas till noll senast LFV, som totalt äger och driver 16 flygplatser, är ett klimatneutralt företag. Innan Stockholm-Bromma Airport är en av de fem största flygplatserna i Sverige ska LFVs samlade koldioxidutsläpp på flygplatserna helt fasas ut av egna åtgärder. Till dess kompenserar LFV sina utsläpp genom att köpa certifikat från projekt i utvecklingsländer. Certifikaten garanterar att motsvarande utsläppsminskning sker genom projekten och inom ramarna för FN:s klimatsamarbete. Uppvärmning sker med fjärrvärme från förnybara bränslen och all inköpt el är grön. Flygplatsens energiförbrukning ska minskas med 30 procent till LFVs egna fordon på flygplatsen byts successivt ut mot miljöfordon. Visionen är att alla egna fordon ska vara miljöfordon eller drivas med förnybara bränslen. LFV verkar för att fler resenärer och anställda ska kunna resa kollektivt till flygplatsen. Miljötaxi har förtur på Bromma. Visionen är att alla taxibilar som trafikerar flygplatsen ska vara miljöfordon

9 CITY CAR CLUB Företagets verksamhet är i sig själv en åtgärd för att minska våra kunders kostnader och miljöbelastning. Effekterna av vår tjänst är dels att resor som idag sker med bensin- eller dieseldrivna bilar förs över till etanoldrivna som minskar miljöbelastningen från kunden. Förutom detta sker en minskning av körsträckorna med bil till mellan procent enligt Vägverket och utvärdering från Göteborgs stad, samtidigt som en ökning sker av resandet med kollektivtrafiken. Parkeringsplatser görs tillgängliga i staden och kundens kostnad för dessa minskas. Enligt Vägverket sparar varje poolbil in 6 parkeringsplatser vilket frigör 5 platser för andra användare. För företag som ersätter sina anställda för användande av egen bil i tjänst innebär poolbilstjänsten att den anställde blir fri att välja sitt resesätt till och från jobbet efter egna prioriteringar. Företaget får tillgång till rätt antal bilar flexibelt efter sitt behov och kan ägna sig åt sin verksamhet och lämna skötsel och administration av bilar till bilpoolen. Poolbiltjänsten är en vinst för företaget, den enskilde, stadens medborgare och miljön! Poolbilstjänsten är en vinst för företaget, den enskilde, stadens medborgare och miljön. DOCUPARTNER Företaget som startade 2002 är verksamt inom IT, med inriktning på utskrift och dokumenthantering. Med konceptet EkoPrint hjälper vi företag och organisationer att producera dokument så miljövänligt som möjligt. Bakgrunden till vårt beslut att delta i Klimatpakten Vi vill ta vårt ansvar och bidra till en bättre miljö samtidigt som vi är övertygade om att efterfrågan på lösningar som möjliggör minskad miljöbelastning kommer att öka. Några intressanta fakta En undersökning gjord av Gartner Group visar att IT-industrin står för lika mycket koldioxidutsläpp som flygindustrin (ca 2 procent). Det är dock inte säkert att ITindustrin skall minska sin belastningsgrad. Kanske skall den istället få fortsätta att växa med innovativa lösningar om det totalt sett innebär förbättringar för miljön. Något som är säkert är att vi kan minska energiförbrukningen från alla kontorsmaskiner, kopiatorer, skrivare och faxar och arbeta för att minska antalet utskrifter och kopior. I Sverige säljs varje år ca ton kontorspapper. För att tillverka 1 ton papper går det i genomsnitt åt 15 träd. Det går åt ca 4 kwh per kilo papper i tillverkningsprocessen, antalet kilo papper som konsumeras i Sverige varje år motsvarar uppvärmning av drygt villor. Det går åt upp till tre liter olja för att nytillverka en tonerkassett, globalt säljs drygt 1,1 miljarder tonerkassetter per år, hälften av dessa hamnar på världens soptippar. DocuPartner har tagit fram ett koncept som vi kallar för EkoPrint. Konceptet innebär att vi hjälper företag och organisationer att hantera och producera dokument så miljövänligt som möjligt. En del av vårt arbete går ut på att hjälpa kunder att konsolidera sin park av kontorsmaskiner, ta bort onödig utrustning och ställa in maskinerna så att de är så miljövänliga som möjligt. Detta leder till minskad energiåtgång och minskat antal utskrifter. Vi analyserar och utvärderar energiåtgång, pappersförbrukning, arbetsprocesser och dokumentflöden. Vi hjälper till att minska utskriftsvolymerna och energiåtgången med anpassade produkter, tjänster och lösningar som har minsta möjliga miljöpåverkan. Det är vår mission! Det är vårt kunnande inom detta område samt ett brett utbud av utvalda produkter och tjänster som vi erbjuder. Självklart gör vi allt vad vi kan för att själva göra så bra miljöval som möjligt. Varje poolbil sparar in 6 parkeringsplatser. Det frigör 5 platser för andra användare. Det behövs i genomsnitt 15 träd för att tillverka 1 ton papper. Här fi nns mycket att spara alltså

10 AB ELECTROLUX Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsapparater. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. I Electrolux produktsortiment ingår bl a kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och anställda. Hållbar utveckling skapar möjligheter För Electrolux har miljöfrågan alltid haft stor betydelse. Att leva upp till och överträffa miljömässiga förväntningar är en del av bolagets hela verksamhet. Varje ny generation av hushållsapparater som Electrolux lanserar är mer energieffektiva än den föregående. Energieffektiviteten hos Electrolux förbättras med ca 3 4 procent varje år. Electrolux har en lång tradition av att kontinuerligt minska vatten- och energiförbrukning i produkterna: Ett kylskåp förbrukar ca 50 procent mindre energi jämfört med ett 10 år gammalt skåp. En diskmaskin förbrukar idag ca 60 procent mindre vatten än en 15 år gammal maskin. För Electrolux har miljöfrågan alltid haft stor betydelse. Var klimatsmart byt ut dina gamla vitvaror! Faktum är att om de europeiska hushållen ersatte sina mer än 10 år gamla vitvaror mot de produkter som är mest effektiva skulle Europas samlade koldioxidutsläpp minska med ca 20 miljoner ton, det motsvarar 6 procent av Kyotomålen. Energieffektiviteten hos Electrolux produkter förbättras med ca 3 4 procent varje år. En förbättrad miljöprestanda innebär även minskade kostnader för konsumenten. De ämnen som ingår i Electrolux produkter ska inte vara skadliga för konsumenten och ska inte skada miljön. Prioriterade områden är energieffektivitet och materialanvändning såväl i tillverkning som i produkter. Att utveckla och marknadsföra produkter med utmärkt miljöprestanda och resurseffektivitet i tillverkningen är grundläggande drivkrafter. Om alla hushåll i Stockholm skulle byta ut sina mer än 10 år gamla vitvaror mot de mest effektiva modellerna skulle den minskade miljöbelastningen bli: 93 miljoner kwh vilket motsvarar att alla stockholmare låter en lampa lysa i 103 dagar i sträck. 573 miljoner liter vatten vilket motsvarar att stockholmarna lät sina vattenkranar rinna i två timmar. 138 miljoner kronor i minskade elräkningar. Läs hur mycket du kan spara på: FORTUM Fortum är ett ledande energibolag med fokus på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Våra produkter och tjänster kännetecknas av starkt fokus på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Totalt omsätter företaget 4,5 miljarder euro och har medarbetare (2007 års siffror). Vision ett helt CO 2 -fritt företag Fortums vision är att bli ett helt CO 2 -fritt energibolag och som energipartner samarbeta med kunder och olika aktörer i samhället för att gå i denna riktning. Konkreta åtgärder inom hela Fortum: 89 % av Fortums elproduktion var CO 2 -fri 2007, vid en jämförelse mellan europeiska kraftbolags CO 2 -utsläpp har Fortum ett av de absolut lägsta värdena. 40 procent av elproduktionen kommer från förnybara energikällor. Sedan år 2000 har 65 miljarder kronor satsats på CO2-fri elproduktion. Under de kommande åren kommer ytterligare 9 TWh ny CO 2 -fri elproduktion att byggas. En betydande del kommer att vara kraftvärme, bl a i Stockholm. Fortum är den största leverantören av Bra Miljövalel i både Sverige och Finland. Under 2007 lanserades produkterna CO 2 - fri el och Förnybar el till företagskunder. Nya elmätare med automatisk avläsning installeras hos alla Fortums elnätskunder. De förenklar möjligheten för energieffektivisering och minskar CO 2 -utsläpp från transporter då manuell avläsning inte behövs. Fjärrvärmen minskar utsläppen i Stockholm Fortums enskilt största klimatsatsning i Stockholm har varit att erbjuda fjärrvärme till flerbostadshus, lokaler och på senare år även småhus. Utsläppen i Stockholm har därmed kunnat reduceras med ton CO 2 per år jämfört med Andelen förnybara bränslen och återvunnen energi i fjärrvärmenätet uppgår idag till 75 procent. För att ytterligare minska koldioxidutsläppen från Värtaverket blandas kol med biobränsle. Fortum har dessutom som första svenska företag demonstrerat koldioxidavskiljning, med 95 procent avskiljning. Några kunder har också tecknat avtal om helt klimatneutrala fjärrvärmeleveranser. Produkten fjärrkyla, som erbjuds fastighetskunderna, bidrar också till att minska utsläppen, framför allt för att den är betydligt effektivare än individuella kylmaskiner. Energieffektivisering från ord till handling Genom satsningarna på Energihjälpen och olika typer av energieffektiviseringstjänster underlättar Fortum för våra kunder att gå från ord till handling. Energikartläggningar visar ofta på lönsamma besparingar på mellan procent. Rådgivning, kund träffar, bostadsrättstävling m m har bidragit till att öka kundernas kunskap inom klimat- och energiområdet. Våra fjärrvärme kunders samlade energieffektivisering uppgick till ca 100 GWh värme. Laddhybrider på väg Laddhybridbilar kan bidra både till en tystare stad och minskade lokala utsläpp. Fortum samarbetar med Stockholms stad för att utveckla förutsättningarna för laddning av laddhybridbilar i staden. Under 2008 och 2009 testas och utvärderas 5 bilar som körs i Stockholm. Fortums mål för klimatarbetet i Stockholm är att: Minska utsläppen genom fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla. Öka andelen förnybar och återvunnen energi i fjärrvärme- och gasproduktionen. Öka andelen frikyla i fjärrkylaproduktionen. Förbättra energieffektiviteten i egna anläggningar och kontor. Effektivisera energianvändningen i samarbete med fastighets- och företagskunder. Utveckla och etablera infrastruktur och marknad för laddhybridbilar

11 HSB att vi jobbar med att minska energiförbrukningen och vi har gjort en energiutredning i fem fastigheter. Utredningen visar på att vi kan göra investeringar för att minska förbrukningen. Detta arbete kommer att påbörjas under HUMLEGÅRDEN HSB Stockholm är en kooperation som ägs av medlemmarna. I vår uppgift ligger i att bygga nya bostadsrättsföreningar, där lägenheterna i första hand tilldelas bosparande medlemmar. HSB Stockholm har även hyresfastigheter, där lägenheterna förmedlas till bosparande medlemmar. HSB Stockholm arbetar för att erbjuda bra tjänster åt medlemsföreningar, som bygger på kompetens och teknisk utveckling vilket skapar trygghet i en bostadsrättsförenings administrativa och tekniska förvaltning. Vi har ständigt en dialog med medlemmar via vår parlamentariska organisation, och via de utskott som väljs på HSB Stockholms föreningsstämma. Vår verksamhet med förvaltning och fastighetsskötsel samt nyproduktion skapar miljöpåverkan. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan genom att arbeta för ständiga förbättringar. Vi arbetar efter ISO och är certifierade. HSB Stockholm deltar i HSB Klimatpakt där långtgående krav ställs på dels HSB Föreningen men även på medlemsföreningarna för att minska klimatpåverkan. Projektet inleds under 2008 och nästan samtliga HSB Föreningar i landet ingår. HSB Stockholm är en miljöcertifierad organisation enligt ISO och vår miljöpolicy säger bl a att vi ska: Arbeta förebyggande. Hushålla med resurser. Använda sunda och kretsloppsanpassade material. Arbeta för ständiga förbättringar. Våra egna fastigheter HSB Stockholm äger ca lägenheter. Miljöarbetet för egna fastigheter innebär Nyproduktion Under 2008 kommer ett program att läggas fast med miljökrav för kommande nyproduktion. Detta program utarbetas tillsammans med HSB Bostad. Krav på leverantörer Vi ställer idag miljökrav på våra leverantörer och vi gör en leverantörsbedömning utifrån miljöaspekter vid upphandling och inköp av varor och tjänster. Egenkontroll Vi följer upp det löpande arbetet inom fastighetsförvaltningen med egenkontroller två gånger per år. Eventuella avvikelser eller förbättringar i samband med egenkontrollen dokumenteras och följs upp. Kemikalier och andra produkter som används finns förtecknade på en kemikalielista och inga andra produkter än vad som finns på kemikalielistan får användas. Arbetsfordon Under året har tester genomförts med biogasdrivna fordon. Tanken är att hitta bra fordon som passar vår verksamhet och har alternativa drivmedel. Gamla arbetsfordon fasas ut och ersätts av nya icke bensindrivna fordon. Ecodriving Samtlig personal som kör bil i tjänsten eller arbetsfordon ska genomgå utbildning i ecodriving. HSB och medlemsföreningar Gentemot våra 400 medlemsföreningar erbjuder vi kurser och konferenser kring miljöfrågor, samt kvalificerad hjälp vid ombyggnation via vår konsultgrupp. Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsföretag i Länsförsäkringsgruppen. Vi förvärvar, förädlar och förvaltar kontorsfastigheter i Stockholm. Vår ambition är att vara det mest fokuserade och mest framgångsrika fastighetsföretaget på Stockholms lokalmarknad. Vi förvaltar ett 50-tal fastigheter med en total yta på drygt m 2. Huvuddelen av våra fastigheter är belägna i Stockholms innerstad. Humlegårdens miljöarbete Humlegården tar miljöfrågorna på största allvar och miljöaspekterna finns ständigt med i vårt förbättringsarbete, både när det gäller energiförbrukning och materialval. Vi vill bidra till en hållbar utveckling i samhället och ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen. Sedan augusti 2004 är Humlegården miljöcertifierat enligt ISO Humlegården ska i varje beslut och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet. Vårt bidrag till den hållbar utvecklingen består framför allt i att minska våra koldioxid- och kväveoxidutsläpp samt att välja miljöanpassade byggmaterial. Från den 1 mars 2008 köper vi bara grön el till våra fastigheter. Varje år sätts ett specifikt mål för att minska energianvändningen. De senaste åren har Humlegårdens värmeförbrukning och koldioxidutsläpp totalt sett minskat betydligt mer än den uppsatta målbilden. Sparbössan 1. I fastigheten skapas Stockholms första internationella kontorsbyggnad, kallad T-House. Resultaten av vårt arbete med att sänka vår energianvändning (graddagskorrigerad) ser ut på följande vis: : En minskning med 10 % jämfört med mål om 5 % : En minskning med 5 % jämfört med mål om 5 % : En minskning med 7 % jämfört med mål om 2 % : Vi klarade inte vårt mål på en minskning av energiförbrukningen med 2% utan energiförbrukningen var oför ändrad jämfört med föregående år. HSB är ISO certifi erade och jobbar kontinuerligt för att minska klimatpåverkan

12 Vår vision är att all bensin, diesel och etanol som används till förbränning i Sverige ska behandlas med EuroAd. Energianalys, Entreprenadutförande och Driftsoptimering tre olika affärsområden inom energi. MOTORMILJÖ Motormiljö startade 2006 sin verksamhet med att erbjuda kunder i Sverige miljöprodukten EuroAd. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik. Återförsäljare finns runt om i landet, bl a i Stockholm. Uppdraget att hjälpa kunderna med att minska sina utsläpp av fossilt koldioxid och andra skadliga emissioner har i första hand riktat sig till transportsektorn som är den enskilt största förbrukaren av diesel. Men våra kunder finns också bland landets kommuner, entreprenadföretag, lantbruk, skogsföretag, privata bilister och båtägare. Vision Vår vision är att all bensin, diesel och etanol som används till förbränning i Sverige ska behandlas med EuroAd. Det skulle innebära en minskning av utsläppt koldioxid med ca ton/år beräknat på de levererade bränslemängderna i Sverige år Mål 2011 ska 50 procent av all diesel och 25 procent av all bensin tillföras miljöprodukten EuroAd. Det innebär en minskning av utsläppt koldioxid i Sverige med ca ton/år enligt den levererade bränslemängden För Stockholms Län innebär det en minskning av utsläppt koldioxid med ca ton/år. Mängden, totalt utsläppta, kolpartiklar minskar med ca 30 procent. För de fordon som använder EuroAd minskar utsläppen av kolpartiklar med minst 50 procent. Miljöprodukten EuroAd EuroAd är ett bränsleadditiv, en s k detergent. EuroAd är 100 procent vegetabiliskt, 100 procent giftfritt och 100 procent nedbrytbart. Miljöprodukten är sedan 10 år utvecklad i Toronto, Kanada, med det prioriterade målet att minska uppkomsten och därmed utsläppen av skadliga emissioner ska 50 procent av all diesel och 25 procent av all bensin tillföras miljöprodukten EuroAd. EuroAd förändrar bränslets förbränningskaraktär så att en renare, mer intensiv, förbränning sker. Därmed utvinnes mer energi ur bränslet och mängden restprodukter minskar. Den långsiktiga, ständigt närvarande, rengörande och smörjande egenskapen hos EuroAd innebär, allting annat lika, att bränsleförbrukningen minskar och därmed även utsläpp av koldioxid, kolpartiklar m m. NEWSEC Newsec är norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen, med 18 kontor i 7 länder. Newsec erbjuder tjänster till såväl fastighetsägare som företag som hyr eller äger sina lokaler. Newsec har över 600 anställda och har den senaste tiden varit rådgivare i affärer med ett sammanlagt värde av över 90 miljarder kronor.vi värderar fastigheter värda mer än 650 miljarder kronor per år och förvaltar över 1000 fastigheter med ett totalt värde av 100 miljarder kronor. Detta gör oss till norra Europas enda fullserviceföretag inom fastighetsbranschen och ger oss en unik förmåga att förutse framtiden. Newsec Energy Newsec Energy är ett företag som aktivt arbetar med att hjälpa fastighetsägare att förbättra energihushållningen, sitt komfortklimat och reducera utsläppen av växthusgaser. Newsec Energys arbete inriktar sig i första hand mot större och medelstora fastigheter, där energihushållningsförbättringarna i många fall leder till energikostnadsreduceringar på mellan procent. Newsec Energy nyttjar energilager i berg, samt geoenergi, som grund för sina olika applikationer ett energislag vilket idag tillsammans med koldioxidfri el är det överlägset bästa alternativet ur miljösynpunkt. Newsec Energy bidrar därmed aktivt till att dämpa vår pågående globala miljöpåverkan. Newsec Energy jobbar med tre olika affärssegment inom området energi i större och medelstora fastigheter: Energianalys, Entreprenadutförande och Driftoptimering. Newsec Energys mål är att: aktivt medverka till att uppfylla EU:s krav på 20 procent i minskade CO2-utsläpp fram till minska energikostnaden för fastighetsägare med minst 60 procent. Newsec Energy bidrar därmed aktivt till att dämpa vår pågående globala miljöpåverkan. Kontorsfastighet i Solna på m 2 minskade sina koldioxidutsläpp med ca 850 ton per år och reducerade sin energikostnad från tidigare ca 190 kr/ m 2 till 27 kr/m 2, vilket resulterade i en fastighetsvärde ökning på ca 60 miljoner kronor

13 NYBERGS DELI energiförbrukning, allt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vår medverkan i Stockholms klimatpakt är också en del av vårt klimatarbete. OREO ringsmodeller som är tydliga och rättvisa m m. Genom den transparanta databasen kan dessutom uppföljningar genomföras kontinuerligt under avtalstiden. Nybergs deli är ett familjeföretag i Johanneshov i Stockholm, som tillverkar kött- och charkprodukter. Nybergs deli erbjuder konsumenter god, sund och säker mat med värde för pengarna. Nybergs deli producerade 2007 drygt ton varor med knappt 50 anställda och omsatte cirka 200 mkr. Produkterna säljs bl a i detaljhandeln under de egna varumärkena Nybergs deli och Olles Chark men även under detaljhandelskedjornas egna varumärken. Vår målsättning är en tillväxt på 20 procent under Nybergs delis klimatarbete Nybergs deli har sedan flera år tillbaka antagit en miljöpolicy som innebär att vi medvetet ska arbeta för att hushålla med naturresurser och använda energi på ett ansvarfullt sätt. Vi driver en fabrik där vår målsättning är att prioritera miljövänliga material och arbetsmetoder för att därigenom minska vår negativa miljöpåverkan. Vi köper transporttjänster och arbetar då tillsammans med våra leverantörer med logistikfrågor för att minska koldioxidutsläppet vid varje enskild transport. Vi har under året intensifierat arbetet med ständiga förbättringsåtgärder i fabriken. I detta ingår bl a mer standardiserade arbetssätt och höjd kunskapsnivå och då även vad avser vår miljöpåverkan. Förbättrade arbetsprocesser leder till minskat spill av både material och varor och även till minskad Nybergs delis mål Verka för att utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 procent per stockholmare. Prioritera miljövänliga arbetsmetoder och material. Minska vår energiförbrukning genom att förbättra arbetsmetoder och minska läckage i vår anläggning. Minska spill av både material och varor i vår anläggning. Verka för att minska utsläpp i samband med transporter av våra varor. Genom förbättringsåtgärder och maskininvesteringar i storleksordningen 1,2 mkr har vi, trots en ökad produktionsvolym på 50 procent första halvåret 2008 jämfört med motsvarande period 2007, minskat vår vattenförbrukning med m 3 som för perioden motsvarar drygt kr och för helåret beräknas till drygt kr. Maskininvesteringen har förutom att öka vår kapacitet minskat vårt spill av plastmaterial med beräknade kg/år vilket motsvarar cirka kr och vår energiförbrukning med beräknade kwh/år, vilket motsvarar cirka kr/år. Vidtagna förbättringsåtgärder beräknas innebära besparingar på sammanlagt kr för Oreo är ett företag som utvecklar strategier och metoder kring konkurrentutsättning och utvärdering av komplexa upphandlingar i digital form samt tillhandahåller en internetbaserad interaktiv marknadsplats för alla involverade parter. Här ges tillgång till guider, metoder, analysverktyg och ett fullständigt processtöd med smarta verktyg baserat på EU-direktiv och Lagen om Offentlig Upphandling. Grunden i Oreos mötesplats är den interaktiva dialogen mellan upphandlare och anbudsgivare, vilket ger stora tidsvinster, frigör kapital, ökar kvaliteten och skapar helt nya förutsättningar att utveckla den egna verksamheten. Klimatsäkra kraven redan i upphandlingsmomentet I Oreo-tjänsten kan man optimera användandet av kvalitetssäkrade miljökrav i alla typer av upphandlingar, skapa utvärde- Upphandling och konkurrentutsättning online är nästa stora banbrytande samhällsnyttiga internetbaserade tjänst. Den interaktiva affärsprocessen gör att man kan dra nytta av upphandlingar som genomförts över hela Europa och dessutom skapa trygghet och öka tydligheten för alla som lämnar anbud. Boverket genomförde under 2007 sin hittills största upphandling och den första helt digitala. Det digitala anbudsformatet och den integrerade utvärderingen ledde till att den totala ledtiden för alla involverade parter halverades och Boverkets kostnad för IT förvaltning minskade med 8 procent (minst 1,5 mkr/år). Upphandling och konkurrentutsättning online är nästa stora banbrytande samhällsnyttiga internetbaserade tjänst. God, sund och säker mat med värde för pengarna

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

BLICC #5 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change

BLICC #5 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change BLICC #5 SVERIGE Klimatarbetet sprids till kunder Klimatneutralitet växande trend Beräkning av klimatpåverkan Fortum JM Lfv LÄNSFÖRSÄKRINGAR MKB Fastighets AB Statoil Stena Metall Vasakronan SMHI [expertpartner]

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Miljöredovisning 2011 Stockholms läns landsting SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Från vision till resultat 2007 2011 Miljö Steg 5 VISION,

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Strategin inkluderar Uppdaterad energiplan Energieffektiviseringsstrategi Strategi för uppfyllande av åtagande i borgmästaravtalet Dokumentinformation:

Läs mer

Slutrapport 2014 för. Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Slutrapport 2014 för. Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 2015-05-19 Regionservice Fastigheter Slutrapport 2014 för Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Sida 1 av 25 Slutrapport 2014 för Strategi för energieffektivisering i Landstinget

Läs mer

Uppföljning Klimatstrategi Västra Götaland 2013

Uppföljning Klimatstrategi Västra Götaland 2013 Uppföljning Klimatstrategi Västra Götaland 2013 En sammanställning av insatser gjorda av undertecknarna för Klimatstrategin under 2012. Sammanställningen utgår från strategins fokusområden. 1. Effektiv

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Klimatinvesteringsprogram

Klimatinvesteringsprogram Ansökan om stöd till Klimatinvesteringsprogram Foto: Randy Mont.oya, Stirling Energy för Malmö stad 2008-2012 SAMMANFATTNING...3 ÅTGÄRDSTABELL...4 PROGRAMBESKRIVNING...5 BAKGRUND...5 MALMÖS MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR...5

Läs mer

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut Hagainitiativet / klimatbokslut 214 1 Klimatbokslut 214 2 Hagainitiativet / klimatbokslut 214 Innehåll Förord 3 Hagainitiativets klimatbokslut 4 Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet 5 Företagens

Läs mer

HANDLINGS- KRAFT FÖR KLIMATET

HANDLINGS- KRAFT FÖR KLIMATET HANDLINGS- KRAFT FÖR KLIMATET OM SVENSKA KOMMUNERS ARBETE FALKENBERG ESKILSTUNA GÄVLE VÄXJÖ ÖVERTORNEÅ Naturvårdsverket Beställningsadress: Naturvårdsverket, Kundtjänst, 106 48 Stockholm. Tel 08-698 10

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning Posten Hållbarhetsredovisning Postens ombud vinner i längden En infrastruktur för tillväxt i hela Sverige Miljöarbete för hållbar utveckling och stärkt konkurrens Posten ska ha ett högt förtroende hos

Läs mer

Miljöarbete pågår Pegasuspriset ett miljöpris för hela transportnäringen

Miljöarbete pågår Pegasuspriset ett miljöpris för hela transportnäringen Sammanställning av nominerade 2008-2011 samt ytterligare exempel på miljöarbete som pågår Miljöarbete pågår Pegasuspriset ett miljöpris för hela transportnäringen Pegasuspriset ett miljöpris för hela transportnäringen

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 LANDSTINGET KRONOBERG 2011-03-29 2 Strategi för energieffektivisering Ronny Gustafsson, enerigstrateg och projektledare, Landstinget

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Ledningens rum sid. 11 Arbetsrum sid. 7 Resor i tjänsten sid. 12 Receptionen sid. 6 Stockholms klimatutmaning är ditt

Läs mer

Klimatsmart på kontoret

Klimatsmart på kontoret Klimatsmart på kontoret klimatsmart på kontoret 1 Innehåll Resan till jobbet sid. 5 Resor i tjänsten sid. 12 Ledningens rum sid. 11 Receptionen sid. 6 Arbetsrum sid. 7 Kopieringsrum sid. 8 Lunchrum sid.

Läs mer

BLICC #6 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change. Rapport 6: Göra rätt, tjäna pengar och rädda klimatet. Axfood

BLICC #6 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change. Rapport 6: Göra rätt, tjäna pengar och rädda klimatet. Axfood BLICC #6 SVERIGE Axfood Coca-Cola drycker Sverige Fortum JM Procter & Gamble svenska Statoil Stena Metall Vasakronan SMHI [kunskapspartner] Business Leaders Initiative on Climate Change Rapport 6: Göra

Läs mer

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping

REDAKTIONEN. AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping REDAKTIONEN TEXT Catherine Grimlund-Träff och Stångåstaden FORMGIVNING/ORIGINAL Linkin AB FOTO David Einar och Stångåstaden TRYCK Larsson Offsettryck AB Stångåstaden Box 3300 580 03 Linköping Tel: 013-20

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer